De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven."

Transkript

1 Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven... 4 Prisoplysninger... 5 Udsendelse af tilbud, nyhedsbreve mv Handelsvilkår... 7 Salget... 9 Indgåelse af aftaler om køb... 9 Betaling Oplysningskrav når kunden har købt Efter salget Leveringsfrist og forsinkelse Regler i købeloven om forsinkelse Kundens fortrydelsesret Bestillingskøb Klager over fejl ved varen eller tjenesteydelsen Kundeservice

2 Introduktion til Net-tjek Net-tjek er en guide til dig, der vil oprette din egen netbutik med salg af varer og tjenesteydelser, eller til dig, der allerede har en net-butik, og vil tjekke, om din butik overholder de væsentligste regler for net-salg. Guiden omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. I Net-tjek kan du læse om de væsentligste regler, der gælder, når du sælger varer eller ikke-finansielle tjenesteydelser til private forbrugere over nettet. Siden har ikke til formål at give en udtømmende gennemgang af alle de regler, der gælder. Siden overflødiggør derfor ikke juridisk bistand, men hvis du følger reglerne i denne vejledning, er du ganske godt dækket ind. Hvornår er der tale om nethandel eller fjernsalg, som man også kalder det Når vi taler om net-salg her, taler vi om den situation, hvor du helt eller delvist har indrettet din virksomhed således, at du og din kunde kan indgå en aftale på nettet, uden at I mødes fysisk. Du vil typisk sende varen til kunden, men reglerne gælder også, hvis kunden selv henter varen hos dig. Det afgørende er, om aftalen om køb af varen eller tjenesteydelsen er indgået på nettet, og du har indrettet din virksomhed, så aftalerne kan indgås på denne måde. Der er derfor ikke tale om net-salg, hvis du har en hjemmeside, hvor du alene reklamerer for dine varer mv., men kunden er nødt til at gå ned i din butik for at indgå en aftale om køb af varen. Det karakteristiske ved nethandel er, at forbrugeren normalt har fortrydelsesret. Endvidere stilles der ved denne form for handel en lang række krav til de oplysninger, du skal have på din hjemmeside og de oplysninger, du skal give din kunde før og efter købet. De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven E-handelsloven Markedsføringsloven Aftaleloven Købeloven Lovene kan findes på retsinformation.dk Hvordan bruges Net-tjek? Guiden er delt op således, at du kan læse, hvad du skal være særligt opmærksom på før salget, ved salget og efter salget. Under hvert hovedafsnit finder du emneopdelte afsnit, som du kan klikke dig ind på, for at få en uddybende beskrivelse af, hvad der gælder. Under hovedafsnittet Før salget kan du se, hvilke oplysninger du skal give om din virksomhed og om de varer eller ydelser, du sælger. 2

3 Under hovedafsnittet salget kan du bl.a. læse, hvornår der er indgået en bindende aftale, og hvilke oplysninger du skal give din kunde om fortrydelsesretten, og hvordan den udnyttes. Under hovedafsnittet Efter salget kan du bl.a. læse mere om din kundes fortrydelsesret og betingelserne for at kunden kan fortryde købet. Før salget Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside? Du skal give en række oplysninger på din hjemmeside om din virksomhed, om varen eller tjenesteydelsen. Du skal også stille en række funktioner til rådighed for din kunde til brug for indgåelse af aftalen. Læs her, hvilke oplysninger kunden skal kunne finde på din side, og hvilke funktioner du skal stille til rådighed. Inden salget, skal du give din kunde en række oplysninger, herunder: Oplysninger om virksomheden Oplysninger om de varer eller tjenesteydelser, der sælges. Oplysninger om, hvordan bestillingsforløbet fungerer og værktøjer til brug for aftaleindgåelsen Oplysninger om virksomheden På din side skal kunden og offentlige myndigheder kunne finde en række oplysninger om din virksomhed. Oplysningerne skal være let tilgængelige. Dvs. at de skal stå samlet på forsiden eller på en underliggende side med et link fra forsiden. Fx kan der på forsiden være et link fra om [virksomhedens navn] til de krævede oplysninger. Oplysningerne skal hele tiden være tilgængelige og de skal holdes opdaterede. Oplysningskravene fremgår af e-handelsloven. De oplysninger, du skal give, er i hovedtræk: Virksomhedens navn, dvs. det navn virksomheden er registreret med i fx Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Virksomhedens fysiske adresse. Virksomhedens adresse og andre oplysninger fx et telefonnummer - som gør det muligt for kunden at komme i kontakt med virksomheden. Der er en pligt til at have en adresse. Det er ikke nok at have en kontaktformular, som kunden kan anvende. Desuden skal du oplyse en postadresse, hvis den adskiller sig fra den fysiske adresse. CVR-nummeret, hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Lovgrundlag: E-handelslovens 7 og forbrugeraftalelovens 11. 3

4 Oplysninger om de varer eller tjenesteydelser der sælges mv. Du skal endvidere give oplysninger om varen, prisen, betalingsvilkår mv. og om en evt. fortrydelsesret. Oplysningerne skal være klare, tydelige og forståelige. Lav evt. et link fra forsiden, så oplysningerne er tilgængelige for din kunde. Det skal endvidere klart fremgå, at oplysningerne gives med henblik på indgåelse af en aftale. Du kan fx lægge et link på forsiden, hvor der står fortrydelsesret, betalingsvilkår etc. Oplysningskravene fremgår af forbrugeraftalelovens 11 og markedsføringslovens 12 a og 13. Du skal give oplysninger om: Varens eller tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber. Pris for varen eller tjenesteydelsen. Det er den totale pris forbrugeren som minimum kommer til at betale, som du skal oplyse. Dvs. prisen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre omkostninger. Se hvilke oplysninger, du skal give, første gang du giver oplysning om varens pris under afsnittet om prisoplysninger. Vilkår om betaling, levering og anden opfyldelse af aftalen, en eventuel uopsigelighedsperiode samt evt. adgang for parterne eller en af parterne til at opsige aftalen før tiden, herunder oplysning om eventuelle betingelser herfor. Oplysning om, hvorvidt der er fortrydelsesret. Der er visse undtagelser til oplysningspligten efter forbrugeraftaleloven. Værktøjer og oplysninger som du skal stille til rådighed for kunden Der stilles navnlig i e-handelsloven en lang række krav til de oplysninger og værktøjer, du skal stille til rådighed for din kunde i aftaleprocessen. Du skal give kunden oplysning om de forskellige tekniske led i forbindelse med aftalens indgåelse. Det kan fx være en visuel fremstilling af, hvor kunden befinder sig i købsforløbet. Du skal stille værktøjer til rådighed for kunden, så han eller hun har mulighed for at finde og rette indtastningsfejl, inden ordren afgives fx ved at give kunden en oversigt over de indtastede oplysninger i et skærmbillede umiddelbart inden ordren afgives. En såkaldt opsamlingsside, hvor kunden kan se, hvad hun eller han har lagt i kurven, inden ordren endeligt afgives. Kunden skal til enhver tid kunne forlade bestillingsforløbet, uden at de indtastede oplysninger gemmes. Aftalefunktionen skal holdes adskilt fra andre funktioner på hjemmesiden fx spil og reklamer. Når kunden har afgivet sin ordre, skal du straks sende kunden en elektronisk bekræftelse på, at ordren er modtaget, og hvad den går ud på. Du skal oplyse, om den indgåede kontrakt opbevares af dig, og om den er tilgængelig. 4

5 Du skal sikre, at kunden har læst dine aftalebetingelser. Kunden skal kunne udskrive aftalebetingelserne og andre oplysninger på din hjemmeside. Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven I nogle tilfælde er der ikke pligt til at give oplysninger om bl.a. varen eller tjenesteydelsen efter forbrugeraftaleloven. I nogle tilfælde er der ikke pligt til at give oplysninger om varen eller tjenesteydelsen i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler. I disse tilfælde er der heller ikke fortrydelsesret. Oplysningspligter og fortrydelsesret kan imidlertid fremgå af anden lovgivning fx er der lovgivning om pakkerejser og timeshare. Der er ikke oplysningspligt og fortrydelsesret i følgende tilfælde: Køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug, der skal leveres til forbrugeren på dennes bopæl eller arbejdsplads som led i organiseret og regelmæssig vareudbringning. Fx er salg af fisk, grønsager og andre madvarer og køkkenrulle, kaffefiltre, sæbe og lignende, der forbruges i husholdningen omfattet af undtagelsen. Derimod er køkkenredskaber mv. ikke omfattet af undtagelsen. Indkvartering, transport, forplejning, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Der kan fx være tale om tog- eller flybilletter, billeje, hotelophold, leje af sommerhus mv. Rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. (Der kan fx være tale om billetter til fodboldkampe, koncerter, biografbilletter og lignende.) Opførelse af bygning. Brugsret til fast ejendom på timesharebasis, hvis de er omfattet af timeshareloven. Andre rettigheder over fast ejendom med undtagelse af lejeaftaler og fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser. Der er oplysningspligt, men ikke fortrydelsesret for aftaler om: Spil og lotteri fx lotto, derimod er et spil til computeren eller mobiltelefonen ikke omfattet af undtagelsen. Dvs. at der er fortrydelsesret ved køb af sådanne spil. Prisoplysninger Her kan du læse, hvilke prisoplysninger du skal give, når du sælger varer og tjenesteydelser over nettet. 5

6 Oplysninger om prisen for varen eller tjenesteydelsen Når du udbyder varer eller tjenesteydelser på din hjemmeside, skal du give tydelig oplysning om prisen. Det er ikke nødvendigt at oplyse prisen første gang, du viser varen i din netbutik, men forbrugeren skal nemt og hurtigt kunne gøre sig bekendt med prisen. Første gang du oplyser en pris for varen eller ydelsen, skal det være den samlede pris for varen, eller den pris forbrugeren som minimum kommer til at betale for tjenesteydelsen. Er der tale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, er det det beløb, som forbrugeren som minimum kommer til at betale i bindingsperioden, som du skal oplyse. Den samlede pris, er prisen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Er det ikke muligt at oplyse den samlede pris for en tjenesteydelse, skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses. Det kan fx være tilfældet, hvis du udbyder gulvlakering, hvor du ikke på forhånd kender det areal, der skal lakeres. I så fald vil du kunne oplyse prisen pr. kvadratmeter. Omkostninger, som du ikke - efter loven eller efter aftale med en anden erhvervsdrivende - er forpligtet til at opkræve hos din kunde, skal du ikke indregne i prisen, men du skal oplyse, hvilke udgifter, der i øvrigt vil løbe på. Særligt vedrørende leveringsomkostninger og kortgebyr Hvis leveringsomkostningernes størrelse afhænger af, hvor mange varer der købes, skal de ikke indregnes i den samlede pris. Derimod skal det tydeligt i umiddelbar tilknytning til prisen angives, at yderligere omkostninger til forsendelse lægges oveni og størrelsen af forsendelsesomkostningerne skal angives. Du kan fx opfylde tydelighedskravet, hvis du lige under prisen skriver: + leveringsomkostninger og laver et synligt link til en side, hvor det fremgår, hvordan leveringsomkostningerne beregnes. Hvis leveringsomkostninger beregnes som en fast procentdel af varens pris eller et fast gebyr pr. vare, skal leveringsomkostningerne derimod indregnes i varens pris. Kortgebyret vil normal heller ikke kunne henføres til den enkelte vare, da det er det samme uanset, hvor mange varer der købes. Det skal på samme måde tydeligt i umiddelbar tilknytning til prisoplysningen oplyses, at omkostninger til kortgebyr pålægges. Husk at kortgebyret ikke må overstige de faktiske udgifter. Inden kunden har gennemført købet, skal kunden have oplyst den samlede pris, som kunden skal betale, inklusive leveringsomkostninger og kortgebyr. Udsendelse af tilbud, nyhedsbreve mv. Efter markedsføringsloven er det som udgangspunkt forbudt at sende markedsføringsmateriale ved brug af elektronisk post. Læs nærmere om, hvornår du må sende elektronisk reklame til dine potentielle kunder. Der er regler for, hvordan erhvervsdrivende må sende reklame til sine potentielle kunder. 6

7 Forbud mod uanmodet fremsendelse af elektronisk post med henblik på afsætning Alt hvad du udsender for at reklamere for konkrete produkter eller for at skabe opmærksomhed om din virksomhed, er omfattet af forbuddet. Du må ikke sende elektronisk reklame (spam) fx et nyhedsbrev - til nogen, medmindre de forudgående har bedt om det eller har givet samtykke til det. Forbuddet gælder, hvad enten du sender elektronisk post til forbrugere, andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder. Der gælder en væsentlig undtagelse fra det generelle forbud: Du må sende elektronisk reklame til personer, der tidligere har købt noget i din virksomhed, forudsat at en række betingelser er opfyldt: o De væsentligste betingelser er, at kunden selv har oplyst sin elektroniske adresse i forbindelse med et køb i din butik, at han eller hun i den forbindelse tydeligt er blevet oplyst om, at du vil bruge mailadressen til at sende reklame, at kunden har haft mulighed for at sige nej til dette, og at du kun sender reklame for dine egne varer, der svarer til dem, kunden tidligere har købt. o Kunden skal - hver gang du sender reklame til ham eller hende have en nem adgang til at frabede sig yderligere mails fra dig. Samtykke til at modtage elektronisk post Du må sende reklame til nogen, der har givet samtykke til at modtage elektronisk reklame. Et samtykke skal være forudgående dvs. at du ikke må henvende dig ved brug af elektronisk post for at indhente et samtykke. Kunden skal være klar over, at han giver samtykke til markedsføring. Det opnår du ved, at kunden hakker af eller på lignende måde tilkendegiver, at han eller hun ønsker at modtage elektronisk reklame. Samtykket skal endvidere være konkretiseret dvs. at det skal specificeres, hvilke varer eller tjenesteydelser, kunden vil modtage reklame for. Pas på med at købe samtykker fra andre. Det er dig, der kan blive straffet med bøde, hvis samtykket ikke lever op til lovens krav. Du bør selv indsamle dine samtykker. Så ved du, at samtykkerne lever op til de krav, der stilles til et samtykke. Når du har opnået et samtykke til at udsende reklame, skal du sørge for, at der i hver mail er en adresse, som forbrugeren kan henvende sig til, hvis han ikke ønsker yderligere mails fra dig. Tip-en-ven Du må ikke præmiere nogen for at sende et link til din hjemmeside til andre - det kaldes populært Tip-en-ven. Med præmiering tænkes der på, at kunden tilbydes at deltage i en konkurrence, eller at han opnår en rabat eller lignende, hvis han tipper en ven. Du må heller ikke lægge reklame ind i en mail, der sendes videre. Telefoniske henvendelser og henvendelser pr. brev. Du må gerne sende reklame med almindeligt brev, medmindre modtageren har frabedt sig direkte reklame fx ved at lade sig registrere på Robinsonlisten. Du skal tjekke Robinson-listen, inden du sender breve ud. Se på 7

8 Du må som udgangspunkt ikke ringe forbrugere op for at sælge dine varer eller tjenesteydelser. Læs meget mere om hvordan du må kontakte dine potentielle kunder, og hvilke krav der stilles til et samtykke i Forbrugerombudsmandens spamvejledning. Handelsvilkår De fleste netbutikker har vilkår, der gælder for aftalen. Salg til forbrugere er indgående reguleret, og lovgivningens krav kan normalt ikke fraviges til skade for forbrugeren. Her kan du bl.a. se eksempler på vilkår, der er ulovlige eller urimelige. Handelsvilkårene eller aftalebetingelserne vil typisk indeholde de vilkår, der gælder for aftalen, samt praktiske anvisninger vedrørende emballering, reklamationer mv. Fx vil kunden her kunne finde mange af de oplysninger om fx betaling, levering, fortrydelsesret osv., som forbrugeraftaleloven kræver, at du giver inden købet. Husk at oplysninger omfattet af oplysningspligten skal være klare, tydelige og forståelige. Hvis handelsvilkårene indeholder oplysninger, som du har pligt til at give efter forbrugeraftalelovens 11(se afsnittet om oplysningskrav mv.), bør der være et link hertil fra forsiden, så der er en nem adgang til dem. Vær opmærksom på, at aftaler, der indgås med forbrugere, er omfattet af en lang række love, som ikke kan fraviges til skade for forbrugeren. Fx er reglerne i forbrugeraftaleloven om bl.a. fortrydelsesret og reglerne i købeloven om bl.a. reklamationsret, ufravigelige. Aftalevilkårene skal indeholde forbrugerens og den erhvervsdrivendes vigtigste rettigheder og forpligtelser. Aftalevilkår, der stiller forbrugeren ringere end ufravigelige regler i lovgivningen, er ugyldige. Der skal desuden være en rimelig balance i parternes rettigheder og forpligtelser, så aftalevilkårene ikke anses for urimelige og dermed kan tilsidesættes. Aftalevilkårene skal være let tilgængelige på din hjemmeside og være udformet, så de er overskuelige og let forståelige for forbrugeren. Forbrugeren skal have mulighed for enkelt at opbevare alle afgivne informationer og aftalevilkår i fysisk eller maskinlæsbar form. Du bør opbevare aftalevilkårene, så forbrugeren kan få dem udleveret i tilfælde af, at der er uenighed om, hvad der er aftalt. Du bør datere dine aftalevilkår, så det er klart, hvornår der er sket ændringer i disse. Aftaleindgåelsen bør være sådan indrettet, at kunden skal arbejde sig gennem aftalevilkårene for at komme videre i aftaleindgåelsen, fx ved at scrolle ned over vilkårene. Alternativt kan aftalevilkårene præsenteres via et link. Uanset fremgangsmåden skal kunden aktivt acceptere aftalevilkårene, fx ved at klikke af i en boks. En sådan boks må ikke være udfyldt på forhånd. 8

9 Hvis aftalen omfatter vilkår, der er byrdefulde og usædvanlige, skal de være fremhævet, hvis de skal være en del af aftalen. Det er således normalt ikke nok, at de fremgår af handelsvilkårene. På de områder, hvor der er ufravigelige regler, vil de under alle omstændigheder gælde for aftalen, medmindre du vil give kunden bedre rettigheder, end kunden har efter loven. Det er ikke hensigtsmæssigt at forsøge at beskrive alle lovgivningens regler i handelsbetingelserne. Hvis handelsvilkårene er for lange, kan det i sig selv betyde, at tydelighedskravet ikke er opfyldt. Du kan fx ganske kort skrive: Der er 2 års reklamationsret efter købeloven. Herefter kan du skrive, hvordan kunden fx kan kontakte dig, hvis han eller hun vil reklamere. Du må dog ikke afvise en reklamation, der ikke er givet på den anbefalede måde. Ugyldige eller urimelige aftalevilkår: Nogle vilkår er ulovlige og dermed ugyldige, fordi de er i strid med ufravigelige regler, der beskytter forbrugeren. Følgende vilkår er fx ulovlige: At omkostningerne til fremsendelse af varen, ikke tilbagebetales til forbrugeren, når købet fortrydes. At forbrugeren har mindre end 14 dages fortrydelsesret. At forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvis varen er beskadiget under forsendelsen. At forbrugeren ikke kan udnytte sin fortrydelsesret, hvis emballagen er brudt eller beskadiget. (Det må dog gerne bestemmes, at fortrydelsesretten på forseglede lyd- og billedoptagelser og edbprogrammer, bortfalder, hvis forseglingen brydes.) At forbrugeren ikke har fortrydelsesret, når varen er bestilt hjem specielt til forbrugeren. Det stilles som betingelse for udnyttelse af fortrydelsesretten, at forbrugeren oplyser et returnummer. At forbrugeren bærer risikoen for, at en vare eller en tjenesteydelse ikke kan leveres. Andre vilkår kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse anses for urimelige, fordi de fraviger almindelige regler til skade for forbrugeren. Som et eksempel kan nævnes: Sælgeren forbeholder sig ret til at annullere aftalen, efter at der er indgået en bindende aftale, hvis der er prisfejl, varerne er udsolgt eller hvis der er andre fejl. Der er normalt indgået en bindende aftale, når forbrugeren lægger varen i kurven og afgiver sin bestilling. Vær opmærksom på, at ovenstående liste over ulovlige og urimelige vilkår ikke er udtømmende. Salget Indgåelse af aftaler om køb Her kan du læse, hvornår der er indgået en bindende aftale. Du kan også se, hvordan du er stillet, hvis aftalen har fået et forkert indhold fx fordi du har oplyst en for lav pris. 9

10 Aftalen indgås normalt på den måde, at kunden går ind på din side og finder den vare, han eller hun vil købe. Kunden lægger herefter varen i indkøbskurven, accepterer dine aftalebetingelser, vælger betalingsform og afgiver sin ordre (accepterer dit tilbud). Hvis din virksomhed er indrettet således, vil der være indgået en bindende aftale, når kunden har afgivet sin ordre. Hvad betyder det, at aftalen er bindende? At aftalen er bindende betyder, at kunden har ret til at fastholde købet, og at du som udgangspunkt har pligt til at levere varen til den aftalte pris. Leverer du ikke varen, kan du blive forpligtet til at erstatte kundens eventuelle tab i den forbindelse. Tabet kan fx være den merpris, kunden vil være nødt til at betale ved at købe varen i en anden net-butik. At aftalen er bindende betyder, at kunden har ret til at fastholde købet, og at du som udgangspunkt har pligt til at levere varen til den aftalte pris. Leverer du ikke varen, kan du blive forpligtet til at erstatte kundens eventuelle tab i den forbindelse. Tabet kan fx være den merpris, kunden vil være nødt til at betale ved at købe varen i en anden netbutik. Åbenlyse fejl i prisangivelser mv. Hvis aftalen har fået et forkert indhold fx fordi prisen har været sat for lavt, eller der er angivet forkerte specifikationer - kan du blive frigjort fra aftalen, hvis du kan bevise, at kunden måtte indse, at der er tale om en fejl (ond tro). Der skal en del til, før man vil sige, at kunden burde indse, at der var tale om en fejl. Der skal være tale om en åbenlys fejl. Hvis varen på købstidspunktet blev solgt til en pris i andre net-butikker, der ikke væsentligt adskiller sig fra den oplyste pris, vil kunden normalt ikke være i ond tro. Kunden er normalt heller ikke i ond tro, hvis den pågældende type vare fx en bærbar computer - kan fås til den angivne pris. I så fald skal du kunne godtgøre, at kunden var klar over, at varen havde nogle særlige specifikationer, der gjorde, at den ikke ville kunne sælges til den oplyste pris, og at der derfor måtte være tale om en fejl. Forbehold for trykfejl, forkerte prisoplysninger og udsolgte varer Et forbehold om, at sælgeren skal kunne annullere aftalen, hvis der er trykfejl, forkerte prisoplysninger eller varen er udsolgt mv., er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et urimeligt aftalevilkår. Betaling Du må ikke trække betalingen på kundens konto, før du sender varen. Du skal endvidere behandle kunde- og kortoplysninger på en sikker måde. Du kan normalt ikke kræve betaling før varen er afsendt, eller du har påbegyndt levering af tjenesteydelsen. Betaling skal normalt ikke ske, før produktet er afsendt, eller du påbegynder levering af tjenesteydelsen. Standardvilkår om forudbetaling vil kunne blive anset for urimelige. Ved vurderingen af vilkåret vil følgende momenter blive tillagt vægt: Har du et reelt behov for at modtage forudbetaling. Hvor stort et beløb drejer det sig om. Hvor lang tid før leveringen skal beløbet forudbetales. Stilles der sikkerhed for forudbetalingen. 10

11 Et vilkår om, at der kræves forudbetaling, skal være fremhævet. I betalingssystemer, hvor betalingen sker ved, at du sender en betalingsanmodning til din indløser, må du ikke sende denne anmodning, før produktet/ydelsen er sendt til kunden. Der skal være høj sikkerhed ved behandling af oplysninger om kunden og betalingskort mv. Transmissionen af betalingskortoplysninger og andre koder vedrørende betalingssystemer på internettet bør altid være stærkt krypteret. Det samme gælder for den efterfølgende opbevaring af betalingsoplysningerne på en server med forbindelse til internettet. Øvrige betalingsdata, såsom kundeoplysninger og ordreoplysninger, bør ligeledes være beskyttet ved kryptering eller på anden måde, der sikrer, at oplysningerne ikke er åbent tilgængelige/læselige for uvedkommende på internettet. Eventuelle vilkår fra Datatilsynet om kryptering skal selvfølgelig altid respekteres, ligesom der altid skal anvendes kryptering, hvis følsomme personoplysninger eller personnumre overføres via hjemmesider. Betalingsdata må kun anvendes til gennemførelse af betalingen for den købte vare eller tjenesteydelse. Kvittering, mulighed for charge back mv. Ved brug af betalings-/kreditkort og andre elektroniske betalingsformer skal forbrugeren altid ved kvittering eller lignende kunne identificere den enkelte betaling ved hjælp af oplysninger om datoen for transaktionen, betalingsmodtageren og transaktionsbeløbet. Hvis forbrugeren har betalt, inden produktet/ydelsen leveres, skal den erhvervsdrivende straks og inden 30 dage tilbageføre hele beløbet, hvis forbrugeren gør gældende, at varen ikke er kommet frem, eller hvis forbrugeren udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret. Hvis der er betalt med et betalingskort (debet- eller kreditkort), kan forbrugeren i en række tilfælde rejse tilbagebetalingskrav mod kortudstederen. Det kan fx være, hvis du ikke har leveret varen, eller hvis der er trukket et for stort beløb. Det gælder også, hvis forbrugeren har udnyttet sin fortrydelsesret ved at nægte at modtage eller afhente den bestilte vare eller tjenesteydelse. Herudover giver de internationale kreditkortudstedere i nogle tilfælde deres kortindehavere en videre adgang til at få tilbagebetalt beløb, som er betalt til den erhvervsdrivende. Oplysningskrav når kunden har købt På denne side gennemgås de oplysninger, kunden skal have, efter at købet er gennemført. Når der er indgået en aftale om køb af en vare eller en ikke-finansiel tjenesteydelse, skal du som sælger give kunden en lang række oplysninger om varen eller tjenesteydelsen, om prisen, om fortrydelsesretten og hvordan den udnyttes. Oplysningerne skal gives på et varigt medium. Hvornår skal oplysningerne gives? Snarest muligt efter aftalens indgåelse, og senest ved varens levering, hvis der er tale om en vare. 11

12 Hvordan skal oplysningerne gives? Oplysningerne skal gives på papir eller andet varigt medium fx en . Oplysningerne kan evt. gives i en sms, hvis kunden har en telefon, der kan rumme og gemme de omfattende oplysninger i en længere periode. Hvilke oplysninger skal du som sælger give på et varigt medium? Du skal give følgende oplysninger: Din virksomheds navn, den erhvervsmæssige hovedaktivitet og en fysisk adresse. Varens eller tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber. Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen. Dvs. prisen inklusive gebyrer, omkostninger, herunder eventuelle leveringsomkostninger, moms og alle andre omkostninger. Vilkår om betaling, levering og anden opfyldelse af aftalen, en eventuel uopsigelighedsperiode samt evt. adgang for parterne eller en af parterne til at bringe aftalen til ophør før tiden, herunder oplysning om eventuelle betingelser herfor. Hvis der er givet en garanti, eller der ydes reparations- og vedligeholdelsesservice, skal betingelserne for brug af disse services oplyses. Oplysning om fortrydelsesretten, hvis der er fortrydelsesret. Fortrydelsesrettens begyndelsestidspunkt. Fortrydelsesrettens varighed (normalt 14 dage) Betingelserne for og fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten, herunder til hvilken adresse varen eller meddelelsen om fortrydelse skal sendes Du kan læse mere om fortrydelsesrettens begyndelsestidspunkt, dens varighed samt betingelserne for og fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten under afsnittet kundens fortrydelsesret. Der er nogle undtagelser fra oplysningspligten. Formularer til oplysning om fortrydelsesretten Du skal give kunden oplysning om fortrydelsesretten i en særlig formular eller i et aftaledokument, en faktura, følgeseddel eller lignende læsbart dokument, der udfærdiges i anledning af den enkelte aftale. Hvis oplysningerne fremgår af en faktura eller lignende, hvor der også er andre oplysninger, skal oplysningerne om fortrydelsesretten være særligt fremhævet fx ved brug af en særlig skrifttype. Brug formularerne i bekendtgørelsen Det fremgår af bekendtgørelse. nr. 972 af 24. september 2004 (retsinfo.dk), hvordan oplysningerne bør gives. Hvis du bruger bekendtgørelsens ordlyd, er du sikker på ikke at gøre noget forkert. Husk samtidig at teksten skal være fremhævet, som nævnt ovenfor. Bekendtgørelsen indeholder 8 forskellige bilag med 12

13 eksempler på, hvordan fortrydelsesretten bør oplyses i forskellige situationer. Hvis du sælger varer, som du ikke har påtaget dig at hente, hvis kunden udnytter sin fortrydelsesret, eller du sælger tjenesteydelser (der ikke er finansielle), kan du bruge følgende bilag i bekendtgørelsen: Bilag 3 - hvis du har solgt en vare, Bilag 5 - hvis du har solgt en vare som skal tilpasses forbrugerens individuelle behov. Bilag 7 - hvis du har solgt en ikke-finansiel tjenesteydelse. Bilag 9 er et eksempel på en blanket, som forbrugeren kan anvende ved fortrydelse af en aftale, i de tilfælde, hvor fortrydelsesretten udøves ved at give meddelelse til sælgeren fx ved køb af tjenesteydelser. Forlængelse af fortrydelsesfristen fra 14 dage til 3 måneder Det er meget vigtigt for dig, at du er omhyggelig med at opfylde oplysningspligten. Giver du ikke din kunde alle de lovpligtige oplysninger på et varigt medium, begynder 14 dages fristen ikke at løbe, før kunden får de krævede oplysninger på et varigt medium. Dog udløber fortrydelsesfristen under alle omstændigheder 3 måneder efter, at varen blev leveret, eller aftalen om tjenesteydelsen blev indgået. Undtagelse til kravet om varigt medium I nogle få tilfælde, skal der ikke gives oplysninger på et varigt medium. Det er tilfældet, når der sælges enkeltstående, tillægstakserede tjenester, og følgende betingelser er opfyldt: Tjenesteydelsen bestilles og opfyldes ved brug af samme fjernkommunikationsteknik (fx sms). Et eksempel på en sådan tjenesteydelse kan være en ringetone eller et logo til mobiltelefonen. Kravet er derimod ikke opfyldt, hvis der via en sms bestilles en ydelse, der leveres til et spil på nettet. Tjenesteydelsen leveres samlet på en gang (en enkeltstående tjeneste i modsætning til et abonnement). Vederlaget opkræves af udbyderen af det anvendte kommunikationsmiddel (fx teleudbyderen). Prisen for tjenesteydelsen overstiger ikke 75 kr. Forbrugeren er bekendt med prisen for tjenesteydelsen og fortrydelsesretten. Dvs., at kunden i den beskrevne situation har 14 dages fortrydelsesret, men udbyderen skal ikke give oplysninger på et varigt medium. Udbyderen bør dog sikre sig bevis for, at kunden har fået oplysning om prisen for ydelsen og fortrydelsesretten. Udbyderen skal endvidere på kundens forespørgsel oplyse en fysisk adresse, hvor kunden kan henvende sig med eventuelle klager. Efter salget Leveringsfrist og forsinkelse Kunden kan hæve aftalen, få pengene tilbage og måske erstatning, hvis varen ikke leveres til det lovede tidspunkt eller hvis der ikke er lovet et bestemt leveringstidspunkt - senest 30 dage efter bestillingen. Læs hvordan du og kunden er stillet, hvis varen bliver forsinket eller ikke leveres. 13

14 Hvornår er levering sket Levering er først sket, når kunden har fået varen overdraget, dvs. når posten udleverer varen til kunden, eller kunden henter den på posthuset. Forsvinder varen eller bliver den beskadiget inden overdragelsen, bærer du risikoen for det. Forbrugeraftalelovens regler om leveringsfrist og forsinkelse Når du som erhvervsdrivende sælger varer eller tjenesteydelser over internettet, gælder der særlige regler for, hvornår levering senest skal ske, og hvilke rettigheder forbrugeren har, hvis der ikke sker levering inden dette tidspunkt (forbrugeraftalelovens 24). Varen eller tjenesteydelsen skal senest leveres til det lovede leveringstidspunkt. Er der ikke lovet eller aftalt et leveringstidspunkt, skal varens senest leveres inden 30 dage efter kundens bestilling af varen. Leveres varen ikke som lovet eller - hvis intet er lovet - inden 30 dage efter bestillingen - fordi varen som helhed ikke kan skaffes eller er gået til grunde - kan kunden hæve købet og få et evt. forudbetalt beløb tilbage. Når du bliver klar over, at du ikke er i stand til at levere varen eller tjenesteydelsen, skal du underrette kunden om det og om hans eller hendes ret til at hæve aftalen. Kunden kan også til enhver tid udøve sin fortrydelsesret vedrørende en vare. Vedrører aftalen en tjenesteydelse, kan fortrydelsesretten udøves indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Du kan ikke i dine aftalevilkår bestemme, at kunden bærer risikoen for, at varen ikke kan leveres. Hvis kunden hæver aftalen på grund af forsinkelse, skal du tilbagebetale den evt. modtagne betaling snarest og senest inden 30 dage efter, at du har modtaget meddelelse om, at forbrugeren vil hæve aftalen. Hvis fristen for tilbagebetaling overskrides, forrentes forbrugerens tilbagebetalingskrav efter reglerne i renteloven. Undtagelser fra reglen om at levering skal ske inden 30 dage, og forbrugerens ret til at hæve købet Visse aftaler er undtaget fra reglen om, at levering skal ske inden 30 dage, hvis der ikke er aftalt et leveringstidspunkt. Reglen gælder således ikke for aftaler om: Køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug, der skal leveres til forbrugeren på dennes bopæl eller arbejdsplads som led i organiseret og regelmæssig vareudbringning. Indkvartering, transport, forplejning, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Opførelse af bygning. 14

15 Aftaler om andre rettigheder over fast ejendom med undtagelse af lejeaftaler og fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser. For de aftaler, der er nævnt under de to sidste punkter, gælder reglen om, at forbrugeren kan hæve købet, hvis der foreligger forsinkelse, heller ikke. Andre regler om forsinkelse og erstatning ved forsinkelse Der er også regler i købeloven om forsinkelse. Efter købeloven kan din kunde hæve købet, når varen er væsentligt forsinket. For tjenesteydelser gælder der nogle uskrevne regler, som du kan læse om nedenfor. Din kunde kan kræve erstatning efter købelovens 25, hvis varen er væsentlig forsinket, og han eller hun hæver købet. Erstatningen kan fastsættes til den merpris, din kunde har betalt for at købe varen et andet sted. Kunden skal dog sørge for at købe varen billigst muligt. Har din kunde ikke købt en tilsvarende vare, fastsættes erstatningen til det beløb, hvormed prisen for varen i andre tilsvarende net-butikker på leveringstidspunktet oversteg den pris, du havde aftalt med din kunde. Forsinkelse med levering af tjenesteydelser Reglerne for forsinkelse med levering af tjenesteydelser adskiller sig fra reglerne om forsinkelse af varer, bl.a. fordi tjenesteydelser ikke kan tilbagegives. Er tjenesteydelsen slet ikke leveret, vil forbrugeren normalt kunne hæve aftalen efter nogle uskrevne regler, der svarer til købelovens regler om forsinkelse. Er der delvist leveret, vil forbrugeren normalt kunne hæve købet for den del af ydelsen, der endnu ikke er leveret. Forbrugeren vil i den situation kun kunne hæve hele aftalen, og få pengene tilbage, hvis det leverede er helt uden værdi for forbrugeren. Dele af de bestilte varer eller den bestilte ydelse bliver ikke leveret Hvis det alene er en del af ydelsen, der ikke bliver leveret, gælder reglerne om forsinkelse ikke. I så fald gælder reglerne om mangler. Det kan fx også være tilfældet, hvor en delkomponent ikke kan skaffes, eller hvor en tjenesteydelse ikke bliver færdig, fordi de materialer, der skal bruges, ikke kan skaffes. Regler i købeloven om forsinkelse Kunden kan påberåbe sig købelovens regler, når de stiller kunden bedre end forbrugeraftalelovens regel om forsinkelse. Købelovens regler om forsinkelse gælder samtidig med særreglen i forbrugeraftalelovens 24. Dvs. at kunden kan påberåbe sig købelovens regler, når de stiller kunden bedre end forbrugeraftalelovens regel om forsinkelse, eller når denne regel ikke finder anvendelse. Købelovens regler gælder dog kun for køb af varer. Varer er efter købeloven også varer, der først skal fremstilles til forbrugeren fx tøj. I købeloven er der ikke, som i forbrugeraftaleloven, regler om, hvornår levering senest skal ske. Derimod er der regler om forsinkelse. Reglerne findes i købelovens 74 og Hvis en vare ikke leveres til det aftalte tidspunkt, foreligger der forsinkelse. Er der ikke aftalt eller forudsat et leveringstidspunkt, skal den erhvervsdrivende levere varen, når forbrugeren beder om det. Gør den erhvervsdrivende ikke det, foreligger der forsinkelse. 15

16 Det er imidlertid ikke enhver forsinkelse, der berettiger forbrugeren til at hæve købet. Kun hvor forsinkelsen er væsentlig, kan forbrugeren hæve købet. Det er tilfældet, når forsinkelsen er af væsentlig betydning for forbrugeren, og den erhvervsdrivende må forudsætte dette. Fx når forbrugeren har købt en vare, der skal bruges til en bestemt lejlighed fx til en nært forestående fest, som julegave, til en rejse eller lignende. Hvis den erhvervsdrivende ikke har grund til at indse, at forsinkelsen er af væsentlig betydning for forbrugeren, må forbrugeren rykke for levering. Leverer den erhvervsdrivende ikke varen inden en rimelig frist, forbrugeren sætter, eller hvis en sådan frist ikke er fastsat, inden rimelig tid, foreligger der en væsentlig forsinkelse, og forbrugeren kan hæve købet. Kundens fortrydelsesret Når en aftale indgås på nettet, har kunden normalt 14 dages fortrydelsesret. Hvornår fortrydelsesretten begynder at løbe, afhænger af, om du har solgt en vare eller en tjenesteydelse, og om du har givet kunden de oplysninger, som loven kræver. Læs også om betingelserne for, at kunden kan fortryde købet. Når du sælger varer på nettet til forbrugere, har forbrugeren fortrydelsesret. Der er dog tilfælde, hvor der ikke er fortrydelsesret. I dette afsnit vil følgende emner vedrørende fortrydelsesretten blive gennemgået: Fortrydelsesrettens varighed. Fortrydelsesrettens begyndelses- og sluttidspunkt. Samtykke til fortrydelsesrettens ophør før tid. Hvordan udøver forbrugeren fortrydelsesretten. Betingelserne for at fortryde købet. o Tilbagelevering i væsentlig samme stand. o Originalemballage. o Hvis det er åbenbart, at brugen formindsker varens salgsværdi. o Forseglede lyd- og billedoptagelser mv. o Hvis varen bliver beskadiget under forsendelsen. Tilbagebetaling af det forbrugeren har betalt. Fortrydelsesrettens varighed Kunden har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis kunden ikke har modtaget de lovpligtige oplysninger på et varigt medium, udløber fortrydelsesretten 14 dage efter, at kunden har fået disse oplysninger. Fortrydelsesretten udløber dog senest 3 måneder efter, at varen blev leveret eller aftalen om tjenesteydelsen blev indgået. Se oplysningskrav, når kunden har købt. 16

17 Fortrydelsesrettens begyndelses- og sluttidspunkt Fortrydelsesfristens begyndelsestidspunkt afhænger af, om det er en vare eller tjenesteydelse, du har solgt, samt om du har givet kunden de oplysninger, som forbrugeraftaleloven kræver, på et varigt medium. Fortrydelsesretten regnes i hele dage. Bliver en vare leveret den 1. juni tælles denne dag ikke med. Den sidste dag, hvor forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, er derfor den 15. juni. Falder den sidste dag på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Varer: Ved køb af varer løber fortrydelsesretten fra varen bliver leveret til forbrugeren, eller fra han eller hun henter varen på posthuset. Varer der skal tilpasses efter forbrugerens individuelle behov Ved køb af varer der skal tilpasses efter forbrugerens individuelle behov fx skræddersyet tøj, løber fortrydelsesretten fra aftalens indgåelse. Det er et såkaldt bestillingskøb. Dette må ikke forveksles med varer, der først skal bestilles hjem til kunden. Tjenesteydelser: Ved køb af tjenesteydelser løber fortrydelsesretten fra aftalen bliver indgået. Som eksempel på tjenesteydelser kan nævnes et telefonabonnement, en reparation, udarbejdelse af en festsang, et webhotel, en datingtjeneste mm. Blandede aftaler Hvis en vare og en tjenesteydelse sælges samlet, må man se på, hvad der er hovedydelsen, for at afgøre, fra hvornår fortrydelsesretten løber. Hvis der sælges en mobiltelefon og et abonnement, anses telefonen normalt som hovedydelsen, og fortrydelsesretten løber fra varens levering. Sælges der et internetabonnement og et modem, vil internetabonnementet antagelig blive anset for hovedydelsen, og fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse. Samtykke til at fortrydelsesret ophører før tid En forbruger kan ikke give afkald på fortrydelsesretten vedrørende en vare. Er der derimod tale om en tjenesteydelse eller en vare, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov (bestillingskøb) kan forbrugeren give sit samtykke til, at fortrydelsesretten kun gælder indtil fremstillingen, udførelsen eller tilpasningen begynder. Forbrugeren skal, inden han eller hun giver samtykke til fortrydelsesrettens ophør før tid, vejledes om sin fortrydelsesret og om adgangen til at bestemme, at fortrydelsesretten skal ophøre før tid. Forbrugeren kan herefter give sit samtykke. Det må ikke alene fremgå af et standardvilkår, at kunden ved køb giver samtykke til fortrydelsesrettens ophør. Kunden bør aktivt fx ved afkrydsning af et felt - give samtykke til fortrydelsesrettens ophør før tid. 17

18 Hvis forbrugeren fx har givet samtykke til fortrydelsesrettens ophør før tid ved køb af gardiner, der er individuelt syet til forbrugerens vinduer, eller ved udarbejdelse af en kostplan i forbindelse med en slankekur, eller et datingabonnement, betyder det, at forbrugeren vil kunne fortryde aftalen frem til, at den erhvervsdrivende begynder at sy gardinerne, eller til han begynder at udarbejde slankekuren, eller åbner for adgang til datingtjenesten. Udøvelse af fortrydelsesretten Også her afhænger det af, om der er tale om en vare eller en tjenesteydelse. Varer Inden fortrydelsesfristens udløb dvs. senest på 14. dagen efter varens modtagelse, skal forbrugeren tilbagegive eller tilbagesende varen til dig. Det er tilstrækkeligt, at forbrugeren inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsnet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen af varen. Forbrugeren kan også udøve sin fortrydelsesret ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den på posthuset. Kunden skal som udgangspunkt selv betale de transportomkostninger, der er forbundet med varens tilbage sendelse til dig. Tjenesteydelser Inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal kunden give dig besked om, at han eller hun har fortrudt aftalen. Hvis kunden vil give oplysningen skriftligt, fx pr. brev eller mail, skal kunden bare sende beskeden inden fristens udløb. Beskeden kan også gives mundtligt. Hvis tjenesteydelsen er en ydelse, der kan sendes til kunden, kan kunden udnytte fortrydelsesretten ved at nægte at modtage forsendelsen eller ved at undlade at hente den på posthuset. Betingelser for udøvelse af fortrydelsesretten Baggrunden for, at forbrugeren har fortrydelsesret, er, at forbrugeren ikke har haft lejlighed til at undersøge varen inden købet. Forbrugeren har derfor som udgangspunkt ret til at afprøve og undersøge varen, inden han eller hun beslutter, om købet fortrydes. Forbrugeren kan normalt fortryde købet, selvom han eller hun har undersøgt og afprøvet varen. Fx må forbrugeren prøve tøj, og en mobiltelefon må også tages ud af emballagen og afprøves. Tilbagelevering i væsentlig samme stand Det er en betingelse for udnyttelse af fortrydelsesretten, at forbrugeren tilbageleverer varen i væsentlig samme stand og mængde, som den var i, da forbrugeren modtog varen. Hvis forbrugeren har tilsmudset varen eller beskadiget den gennem sin brug eller afprøvning, kan det betyde, at varen ikke kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, medmindre varen ved fx aftørring med en klud - nemt kan bringes tilbage til sin oprindelige stand. Originalemballage 18

19 Kravet om, at varen skal tilbageleveres i væsentlig samme stand, gælder normalt kun varen. At emballagen er beskadiget, afskærer som udgangspunkt ikke forbrugeren fra at fortryde. Hvis emballagen har betydning for din mulighed for at gensælge varen, skal du klart og tydeligt, på et varigt medium oplyse kunden om, at varen skal tilbageleveres i originalemballagen. Hvis det er åbenbart, at brugen medfører en formindskelse af varens salgsværdi Hvis det er åbenbart, at afprøvning eller brug af en vare medfører, at dens salgsværdi formindskes, kan afprøvning medføre, at fortrydelsesretten ikke gælder. Det er dog en betingelse, at du udtrykkeligt, på et varigt medium, har gjort forbrugeren opmærksom på, at fortrydelsesretten ikke gælder, når varen er taget i brug. Reglen har et meget begrænset anvendelsesområde. Det er muligt, at den kan bruges ved salg af en fabriksny knallert, hvis den, ligesom en bil, taber i værdi, blot den er kørt over kantstenen. Reglen vil også gælde for en printerpatron, der er taget i brug, eller en vaskemaskine, der er blevet brugt til tøjvask. Forseglede lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer Hvis du udtrykkeligt, på et varigt medium, har gjort forbrugeren opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis forseglingen af en lyd- eller billedoptagelse eller et edb-program brydes, gælder fortrydelsesretten ikke, hvis forseglingen er brudt. Hvis varen er blevet beskadiget, efter at du har sendt den Hvis varen er blevet beskadiget som følge af uagtsomhed eller manglende omsorg fra forbrugerens side, kan forbrugeren ikke fortryde købet. Skyldes en skade eller varens bortkomst derimod det, man kalder en hændelig begivenhed, kan forbrugeren stadig fortryde købet, selvom varen er beskadiget. Der er fx tale om en hændelig begivenhed, hvis varen bliver beskadiget af postvæsnet i forbindelse med forsendelsen, selvom forbrugeren har emballeret varen fornuftigt eller på samme måde, som den var emballeret, da den blev leveret. Tilbagebetaling af forbrugeren Når en fjernsalgsaftale fortrydes, skal du tilbagebetale det modtagne dvs. købesummen + det beløb du evt. har opkrævet for forsendelse af varen til forbrugeren. Du må ikke tage et gebyr eller lignende for at håndtere fortrydelsen. Det eneste beløb forbrugeren kan komme til at betale ved udnyttelse af fortrydelsesretten, er de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen til dig. Varer Når du har fået varen retur, skal du snarest muligt tilbagebetale det beløb, du har modtaget fra forbrugeren. Det gælder dog ikke, hvis du ikke har haft lejlighed til at undersøge varen, fordi den er tilbagesendt pr. efterkrav. Er beløbet ikke tilbagebetalt inden 30 dage, skal du forrente beløbet med morarenten (Nationalbankens seneste udlånsrente pr. 1. januar eller 1. juni + 8% p.a.). Tjenesteydelser Når du har fået meddelelse om, at forbrugeren vil udnytte fortrydelsesretten, skal du snarest muligt tilbagebetale det beløb, du har modtaget fra forbrugeren. Er beløbet ikke tilbagebetalt inden 30 dage, 19

20 skal du forrente beløbet med morarenten (Nationalbankens seneste udlånsrente pr. 1. januar eller 1. juni + 8% p.a.). Bestillingskøb Der gælder særlige regler for bestillingskøb - varer der fremstilles efter forbrugerens individuelle behov. Der gælder særlige regler for bestillingskøb fx løber fortrydelsesretten fra aftalens indgåelse, og ikke fra varen bliver leveret. Oplysningerne, som skal gives på et varigt medie, skal opfylde kravene i bekendtgørelse. nr. 972 af 24. september 2004, bilag 5. Endvidere har forbrugeren og den erhvervsdrivende mulighed for at aftale, at fortrydelsesretten skal ophøre, når udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder. Varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, er fx skræddersyet tøj, gardiner eller lignende, der bliver fremstillet efter forbrugerens individuelle mål. Der kan også være tale om kopiering af en menu eller lignende, der skal bruges til en fest. En computer, der er sammensat af dele efter forbrugerens ønske, er derimod ikke omfattet af betegnelsen. Der skal være tale om en vare, der er fremstillet helt specielt til køberens individuelle behov, og som derfor ikke kan afsættes til anden side. Klager over fejl ved varen eller tjenesteydelsen Hvis varen har en medfødt defekt fx en fabrikations- eller materialefejl eller den ikke lever op til det, der er oplyst om varen, siger man, at den har en mangel. Læs mere om, hvilke rettigheder kunden og du har, hvis en vare eller en tjenesteydelse er mangelfuld. Hvis varen eller tjenesteydelsen har en medfødt fejl eller ikke lever op til aftalen, siger man, at varen eller tjenesteydelsen har en mangel. Hvis varen eller tjenesteydelsen har en mangel, vil kunden have nogle rettigheder over for dig som sælger. Reglerne for kundens ret til at reklamere er lidt forskellige, alt efter om der er tale om en vare eller en tjenesteydelse. Varer Varer er fysiske ting så som tv-apparater, pc er, tøj, møbler, og lignende En forbruger har 2 års reklamationsret ved køb af varer. Forbrugeren skal dog reklamere inden rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglen. En reklamation, der fremkommer inden 2 måneder efter, at forbrugeren har opdaget manglen, er altid rettidig. Reklamationsretten gælder for mangler ved varen dvs. fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet, eller fejl, hvis årsag har været til stede på leveringstidspunktet. Fx fabrikationsog materialefejl. Hvis du eller et tidligere salgsled (fx producenten eller importøren) har givet urigtige eller vildledende oplysninger om varen, anses varen også for mangelfuld, medmindre du kan bevise, at oplysningerne er rettet inden aftalens indgåelse. 20

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren.

Ved salg over nettet til forbrugere er der særlige regler for, hvornår levering skal ske, hvis dette på forhånd er aftalt med forbrugeren. Efter Salget 0 Indhold Indhold... 1 Ordrebekræftelse... 2 Levering... 2 Levering skal ske som lovet og senest inden for 30 dage... 2 Forsinkelse giver kunden ret til at hæve købet... 3 Væsentlig forsinkelse

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler BEK nr 995 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-7002-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1457 af 17/12/2013

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie

Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie i Danmark December 2004 Vejledning om lovmæssige oplysningskrav ved salg af tillægstakserede mobiltjenester via SMS, MMS, WAP eller andet takseringsmedie Indledning Denne vejledning har til formål at oplyse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017)

Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Generelle oplysninger Andreas Hardrup Amager Strandvej 222, 1, Dør 2 2300 København S 4046 7046 auniqueclothingclothes@gmail.com Handelsbetingelser (Gældende fra 13. juli 2017) Betaling Visa Dankort Levering

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår Handelsvilkår Generelle Oplysninger www.vvsmester.dk er en del af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen,

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 18. juli 2016. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med MobilePay, kontooverførsel og betalingskort via Paypal (VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express).

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: Pakkehotel Att.: Flipsu.dk hej@flipsu.dk Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016)

Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016) Handelsbetingelser for SIFAshoppen (Gældende fra 1. november 2016) Generelle oplysninger: Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg (SIFA) Forening CVR. Nr. 16513512 Teglgårds Plads 1, Niv. 9, 9000 Aalborg

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-e...

http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-e... Page 1 of 12 Forbrugerstyrelsen Abonnér Publikationer Presse Undervisere English Alternativ version Sitemap Kontakt Søg Klage & rettigheder Test & priser Råd & vejledning Markedsføring & tilsyn Er det

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer online på via denne applikation ( App ).

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer online på  via denne applikation ( App ). Aarhus, marts 2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33 8220 Brabrand togo@bilka.dk (herefter benævnt Bilka ) Handelsbetingelser 1. Omfang Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer online

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel.

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel. Handelsbetingelser December 2015 Virksomhedens juridiske navn (herefter Florama ) E-mail Telefon Florama er et registreret varemærke. Kundeservice Du kan lettest kontakte Florama via e-mail på. Vi tilstræber

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1)

Forslag. Lov om forbrugeraftaler 1) 2013/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-720/21-0061 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2013 Forslag

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere