Goaliehåndbog Goalie handbook

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15"

Transkript

1 Goaliehåndbog Goaliehåndbog Goalie handbook Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr Side 1 af 16

2 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer og tænkt som en håndbog til vores goalietræninger og indeholder samtidigt vejledninger til at træne optimalt til holdtræningerne. Brians tekst er forsøgt oversat efter bedste evne samtidigt med at Brians originale tekst på engelsk også er indeholdt. Preface The text of this booklet is composed by Brian Greer and is meant to act as a handbook to our goalie training sessions as well as it contains guidance to optimize your training during the team training sessions. Side 2 af 16

3 Indledning Vi håber at kunne skabe en atmosfære hvor du føler dig stolt af at være goalie i SSF. At være goalie er anderledes. Det er en sport i sporten. Vi håber du selv kan indse og føler det sådan. I er SSF s målvogtere og har som sådan en fællesnævner (et fællesskab). Jeg har selv været i et sådant fælleskab da jeg selv var målvogter. I kender allerede følelsen af fællesskabet når I går rundt i skøjtehallen og møder en anden goalie, som måske er et par år yngre end jer selv så hilser I fordi den anden også er en goalie Eller følelsen når I går rundt i skøjtehallen og møder en anden goalie, der er noget ældre end dig selv, så ser du op til dem fordi de er goalies på et af de ældre hold Det gør I fordi I har noget til fælles. Jeg tror på at vi kan udvikle dette yderligere. Vi håber at kunne skabe en atmosfære hvor ældre goalies aktivt hjælper de yngre: taler med dem lærer fra sig viser dem hvordan hjælper dem forklarer ting for dem osv. Denne kultur tager udgangspunkt i de ældre goalies (det ligger i jeres hænder). Hvis vi kan opnå dette vil det nemt kunne blive en naturlig del af at være goalie i SSF og vi håber det er noget du eller I også vil tage med jer uden for vores goalietræninger og skøjtehallen. Side 3 af 16

4 Praktisk information om goalietræningerne Mødetid, opvarmning og off-ice Du skal være i skøjtehallen kl. 16:15 (eller 90 min. før istid) til goalietræning. Omklædt og klar til start af office træning kl. 16:20 (eller 85 min. før istid). Husk din drikkedunk!!! Hvis du kommer for sent er det ikke sikkert at du får lov til at deltage i off-ice træningen. Dette er ikke en straf! Det er for din egen sikkerhed. Mange af øvelserne vil være i høj intensitet og hvis du kommer for sent går du glip af en ordentlig opvarmning og ville straks skulle begynde med spring etc. med fuld intensitet. Dette er IKKE sikkert for goalies. Kristian og Brian afgør hvorvidt du uden risiko kan slutte dig til øvelser, der allerede er i gang. Hvis ikke skal du selv varme op. U7 og U9 goalies møder omklædt til istid. Drikkepauser under istræning Der vil ikke være egentlige drikkepauser under istræningen. Der er masser af tid til at drikke når du ikke selv er på mål. Sørg for at drikke og kom direkte tilbage til gruppen du arbejder sammen med. Brug sund fornuft. Du ved selv hvornår det er ved at være din tur i målet. Side 4 af 16

5 Vise respekt for andre goalies Vis respekt for de andre goalies når du er på mål. Alle vil gerne være på mål. Vi vil lave en masse situationstræninger under vores istræning (gentagelser af samme situation). Efter du har haft et skud så kom op på skøjterne og vær klar igen HURTIGT!!! Det er at udvise mangel på respekt for de andre goalies at bruge lang tid på at komme op og blive klar til det næste skud. Alle mister istid hvis I bruger lang tid til at komme op og blive klar igen (mindre tid på mål for alle). Når du ikke selv er på mål Ved vores goalietræninger må du gerne passe pucke frem og tilbage, skyde pucke mod banden, arbejde med din stavteknik eller arbejde med andre ting når du ikke er på mål. Rent faktisk vil jeg opfordre jer til det. At kunne spille pucken er en vital færdighed der kræves nu til dags, men er noget som kun du selv kan arbejde med og udvikle. Hvis du ikke arbejder med noget skal du være tæt på målet i gruppen du er i og iagttage øvelserne og lytte til hvad der bliver sagt. Du kan lære rigtig meget ved at lytte og iagttage andre. Side 5 af 16

6 Praktisk information om holdtræningerne Gode vaner til egne holdtræninger For goalies hvor der sædvanligvis er 2-3 målvogtere til ét mål: Skift ofte (kort tid på mål af gangen). Det giver ingen mening at have en øvelse hvor du står alle skud fra venstre side og du først skifter med næste goalie når øvelsen skifter til skud fra højre side således næste goalie får alle skudene fra højre side: På mål - Arbejd hårdt i kort tid - Ud af målet Næste goalie ind osv. Kortere skift i målet. På denne måde opnår du også højere træningsinstensitet, der minder om hvad der er krævet til kamp. Gode træningsvaner til holdtræning Husk på at øvelserne som din holdtrænere tilrettelægger er for spillerne (forwards og backs). Du er ikke en spiller! Sådan sammensættes holdtræninger på alle niveauer helt op til NHL. Sådan vil det altid være. Alle øvelser laves således at spillere kører hårdt på i sekunder hvorefter de stopper op og venter til det bliver deres tur igen ligesom i en hockeykamp: Arbejder hårdt Pause Arbejder hårdt Pause osv. Brug din energi rigtigt ved holdtræning Jeg tænker primært på øvelserne hvor du får 30 skud på sekunder. Jeg tænker ikke på øvelser hvor der er lange pauser mellem skuddene. Det er umuligt for en goalie Side 6 af 16

7 at køre 100% i en 5 minuter lang øvelse med skud efter skud. Hvis du forsøger at gøre det vil det ende med at du kaster op og besvimer ved alle disse øvelser i sæsonen. Det er umuligt! Det som du ubevidst vil gøre for at kompensere for denne umulighed er at køre med ca. 50% energiniveau i hele den lange øvelse og det er slet ikke den form for fysisk træning du kan bruge til kamp. I en kamp er det typisk for dig som goalie hele tiden at køre op og ned i energiniveau: 20 sekunder ved 20% energi 10 sekunder ved 75% energi 4 sekunder ved 100% energi 5 sekunder ved 60% energi osv. osv. Du kender nok fornemmelsen af at tro at du selv er i god form fordi du føler dig i god form til holdtræningerne, men når du så skal spille kamp er du pludselig drænet for energi og går ned halvvejs inde i anden periode. Det er fordi du ikke træner på den måde, som du reelt har brug for til kamp. Vær selvisk og træn på den måde du selv har brug for! I de øvelser til holdtræning hvor du får en masse skud skal du køre en sekvens som ligner noget med: 100% energi 2 skud Lavt energiniveau 1 skud Side 7 af 16

8 100% energi igen 2 skud Lavt energiniveau 2 skud osv. Du er nødt til at ændre din tilgang til din træning og tvinge dig selv til denne form for træning hvor du reelt kommer op på 100% energiniveau. Det gavner dig overhovedet ikke som goalie at køre 50% energiniveau i 4-5 minutter blot for fysisk at kunne holde det ud mens øvelsen er i gang. At køre op og ned i energiniveau er også sundt for din egen mentalitet, fordi du selv ved at du reelt kommer op på 100% energiniveau og træner som var det en kamp og som du behøver til kamp! VÆR SELVISK OG SØRG FOR AT FÅ DEN TRÆNING OG TRÆNINGSFORM DU BEHØVER! Side 8 af 16

9 Opening What we hope to achieve is an atmosphere where you as goaltenders in the Silkeborg organization take pride in that fact. Goaltending is different. It is a sport within a sport. We hope that you see that and feel that. You are Silkeborg s goaltenders and you have a commonality. I have been there myself when I was a goaltender. You all know the feeling of walking down the hall at the Silkeborg ice rink and you see a goaltender that is a couple years younger than you and you nod your head or say hi because they are a goaltender. Or the feeling of walking down the hall and seeing another goaltender that is quite a bit older than you and you look up to them because they are a goaltender on one of the older teams. It is because you have something in common. I believe we can make it something more than that. We hope to create an atmosphere where older goaltenders actively help the younger ones. Talking to them, teaching, showing, helping, explaining etc. This is something that can only start with the older goaltenders (this is in your hands). If we can achieve this it will become a natural part of being a goaltender in the Silkeborg organization. This is something that we hope you take with you outside of our goaltender training sessions. Side 9 af 16

10 Practical information to goalie trainings Time, warm-up and off-ice Goaltender s are to arrive at the rink at 16:15 (or 90 min. prior to ice time) for goaltender training. Dressed and ready to start off-ice training at 16:20 (or 85 min. prior to ice time). Remember a water bottle!!! Should a goaltender come late you may not be allowed to participate in the office training. This is not a punishment! This is for the safety of the goaltenders. Many of the workouts will be high intensity, if a goaltender has come late they may miss the proper warm up procedure and have to immediately start doing full intensity sprint, jumps etc. This is NOT safe for the goaltenders. Kristian and Brian will make the decision based on if they believe a player can safely join a workout which has already begun. If not the player will have to warm themselves up. U7 og U9 goalies meets dressed in goalie gear at ice time. Water breaks during on-ice training. We will not have official water breaks during training. There is plenty of time for goaltenders to get water when they are not in the net. Go get water and come directly back to the group you are working with. Use good judgement. You know when it is almost your turn in the net. Side 10 af 16

11 Respect the other goaltenders Show respect the other goaltenders when you are in the net. Everybody wants to be in the net. We will do a lot of situation training in our on-ice practices (repeating the same situation). After you have a shot, get up and get ready QUICKLY!! It is disrespectful to the other goaltenders to take a lot of time to get ready for the next shot. Everyone loses out if goalies are doing this (less time in the net for everyone). When you are not in the net At our goalie practices you have full permission to pass pucks back and forth, shoot pucks against the boards, work on your stick handling or work on other stuff when you are not in the net. In fact I highly encourage it. Playing the puck is a vital skill for goaltenders in today s day and age, but it is something that goaltenders can only work on and develop on their own. If you are not working on something you are close to the net watching the other goalies and listening. You can learn a tremendous amount by watching others. Side 11 af 16

12 Practical information to team trainings Good habits at your own practices. For goaltenders who regularly have 2-3 goalies at practice change quicker. It doesn t make sense to have a drill where you get all the shots from the left side, and then the team starts doing the drill from the other side, and then you change goalies and the new goaltender now gets all of the shots from the right side. Get in the net. Work hard. Get out. Shorter shifts in the net. This also gives you higher intensity training. Good training habits at your own practices. Remember that the practices your coach creates are created for players. You are not a player! This is simply how it is done at ALL levels of hockey, right up to the NHL. It is never going to change. All drills are set up as players go hard for seconds. Then they stop and go wait in line until it is their turn again. Just like in a hockey game is for them. Take a hard shift Take a break Take a hard shift Take a break. Use your energy right at your own practices. I am primarily talking about those drills where you get 30 shots in seconds. I am not talking about drills where there is a long break between shots. It is impossible for a goaltender to go at 100% energy for a whole 5 minute drill of shot after shot after shot. If you Side 12 af 16

13 did you would end up throwing up and passing out at every single practice of the season. It is impossible! What goaltenders naturally do to compensate for this impossibility is they go at about 50% energy level for the whole drill. That is not at all what kind of physical training you need for a game. You are not helping yourself by doing this. Goaltending is: 20 seconds at 20% energy 10 seconds at 75% energy 4 seconds at 100% energy 5 seconds at 60% etc. etc. You all know that feeling of believing we are in good shape because we feel good in practice, but suddenly you play a game and you are completely out of energy and dying halfway through the second period. It is because you are not training the way you need to for a game. Be selfish and get the training you need! What I mean is in those drills where you are getting a lot of shots: Go full out 100% for 2 shots Take it easy on the 3rd. Go 100% for 2 more Take it easy for 2 shots etc. Side 13 af 16

14 You need to change your practice approach and force yourself to get that 100% training. It does you no good to hold your energy at 50% for 4-5 minutes just so you can physically make it through the drill. This is also healthy for your competitive mentality, because you know when you are going 100% and treating it like a game. BE SELFISH AND GET THE TRAINING YOU NEED. Side 14 af 16

15 Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog 8 ord, du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog INDHOLD Forord

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

Doing interviewer roles in TV interviews

Doing interviewer roles in TV interviews Doing interviewer roles in TV interviews Ex 1 Persecuted innocence 1 : IR: tha:t s a ki[nd of sto:len goods?, ((14 turns omitted)) IR: [we re talking a]bout a CRimi nal act, they will go into the criminal

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

En opdagelsesrejse ud i de sociale medier: I sporene af Sherlock

En opdagelsesrejse ud i de sociale medier: I sporene af Sherlock En opdagelsesrejse ud i de sociale medier: I sporene af Sherlock Thessa Jensen, ph.d., lektor Peter Vistisen, studieadjunkt Aalborg Universitet Abstrakt I denne artikel gøres et forsøg på at kortlægge,

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

ISSN 0906-4664 #37 juni/05 REFLEKS Filosofi SDU - Odense

ISSN 0906-4664 #37 juni/05 REFLEKS Filosofi SDU - Odense ISSN 0906-4664 #37 juni/05 REFLEKS Filosofi SDU - Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog

Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Abstract Prolog Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det Af Hans Henrik Knoop, Kognition og Pædagogik nr. 52, 2004. Abstract I denne sammenfattende artikel beskriver Hans Henrik Knoop hovedelementerne

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere