MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GIV AGT! Oplever du at din undervisning aflyses uden at der arrangeres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GIV AGT! Oplever du at din undervisning aflyses uden at der arrangeres"

Transkript

1 Nr. XVI 18. feb. 36. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GIV AGT! Oplever du at din undervisning aflyses uden at der arrangeres erstatningstimer? Modtager du ikke den undervisning du er berettiget til og som Universitetet betaler i dyre domme for? Lad være med at finde dig i det! Hold op med at være den underkuede autoritetstro og fuldstændigt eftergivende stud.med., blot fordi du tror dig selv hævet over den menneskelige race på grund af et højt gymnasiesnit! På grund af at der endnu engang er enorme nedskæringer i H:S og i Københavns Amt er risikoen for at undervisningen aflyses uden at der findes erstatningstimer øget gevaldigt! Mener du at du er blevet snydt af dine undervisere så giv besked til Det Medicinske Studenterråd på adressen

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2003/2004 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 16, årgang 36 udkommer Torsdag: Rusvejlderifomøde i kantinen Fredag: Rusvejlderifomøde i kantinen Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Rusvejlderifomøde i kantinen Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: MOK redaktionen Denne redaktion

3 MOK & STUDIET 3 MOK Mener At Lars Løkke Rasmussen har begået en kæmpe idiotisk brøler. På grund af at en oplysnings CD til teenagere fra Sex & Samfund som i deres ordbog indeholder toiletsex og dyresex, har han valgt at smide en halv million kroner lige ud i skraldespanden. I stedet for at få en sober forklaring på hvad disse to begreber dækker, tvinger Lars Løkke Rasmussen teenagerne til at få spørgsmålet forklaret ved at gå på nettet. MOK har lavet en hurtig søgning på Google, hvor ordet toiletsex gav ca hits. Og de første links var ikke just af den mest sobre slags. Ordet dyresex gav hits. Dog var der enkelte sider som var mere sobre, men langt fra dem alle. MOK mener at Lars Løkke bør frigive Cd en til de unge og holde op med at være smagsdommer! MOK-red/Gordon Smagsdommer! REFERAT 01/2004 AF MØDE I KLINIKUDVALGET KBH. AMT DEN KL Tilstede: Formand, overlæge, dr. med Carsten Lenstrup, Afd. læge dr.med. Lars Laursen (LL) overlæge Niels Bækgaard, overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr. med Steen Larsen (SL), overlæge, dr. med. Jan Pødenphant, overlæge Gunnar S. Lausten, stud. med. Christoffer Schäfer, stud. med. Lotte Colmorn, stud. med. Tina Bergmann, stud. med. Mette Nissen, ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Lehmann Rasmussen (AR), studentersekretær Marie Bønnelycke, studentersekretær Nadia Seestedt. Afbud fra: Overlæge, dr. med Rigmor Jensen, overlæge Poul Erik Helkjær, overlæge, dr. med. Ebbe Eldrup. 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2.Godkendelse af referat nr. 10/2003: Godkendt. 3.Meddelelser fra formanden: Studentersekretær Marie Bønnelycke ophører som studentersekretær da hun bliver færdig som læge ultimo januar Udvalget siger tak til Marie for god og trofast indsats som studentersekretær. a) Brev af fra RH- 6. semester vedr. studenternes frustration over, at der ikke altid har været sammenhæng mellem SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Grete Rossing, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger/sis) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Thielsen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Mads Falk, Mikkel Westen og Mie-Ran Yoon Træffetid: Mandage fra Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Anders Lander Onsdage Styrende organer Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf Sekretær Birthe Brogaard Sekretær Anna-Lise Lindahl Sekretær Alice Rasmussen Træffetid Man-fre Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester) Studentersekretær Marie Bønnelycke ( semester) indholdet i de forskellige lektioner. LL oplyser, at der holdes møde den kl i lille aud., Herlev, ang. forbedring af SAU-undervisning. Tutorer er indkaldt til møde, og studenter er også meget velkomne. Der udfærdiges punktreferat til dem,der ikke har mulighed for at deltage. b) Der er pr lavet en ny arbejdsfordeling i Universitetssekretariatet; AL og AR varetager 1., 4., 6., 7., 8., 10. og 12. semester og BB tager sig af 9., 11., og 13. semester gl.ordning. c) Da BB forventer at stoppe som ekspeditionssekretær i foråret 2004, skal der ansættes en ny leder af Klinikudvalgets sekretariat. BB s stilling opslås snarest muligt med henblik på overlab i en oplæringsperiode. Udkast til stillingsopslag er udfærdiget og godkendes af udvalget. Forslag om opslag i Dansk Kommunalblad, Universitetsavisen m.v.. BB kontakter personaleafd. for gennemsyn og information til opslag. 4.Meddelelser fra studenterne: SL har modtaget brev fra CS ang. studenterfaciliteterne på KAS Glostrup. Brevet videresendes til sygehusledelsen på KAS Glostrup. 5.Budgetudvalget: a) Ansøgning fra vicedirektør Per Dombernowsky om indkøb af SMART sympodium IC- 150 med 15 fladskærm kr til Lille aud. på KAS Herlev. LL retter henvendelse til Per Dombernowsky med forespørgsel om formålet vedr. det foreslåede indkøb. b) Der mangler projektor i aud. 54N4, KAS Herlev og der ønskes en opdatering/ reparation af projektorer samt anskaffelse af PC er i alle aud. på KAS Herlev. BB kontakter auditoriebetjent Bjarne Lærke vedr. prisoverslag m.v.. (efterfølgende er indkøbt nødvendige projektorer til auditorierne på KAS Herlev, således at alle nu er dækket ind til undervisningsformål, ligesom der arbejdes på installering af PC r i aud. 54N2C og D) 6.Undervisningsplaner: a) BB oplyser, at undervisningsplaner for 9., 11. og 13. semester er planlagt. AL og AR oplyser, at de resterende semester også er planlagt. b) Der afholdes prioriteringsmøde på Panum Instituttet tirsdag den , hvilket er meget sent set i forhold til semesterstart for 13.semester den a) Etablering af LKF på KAS Herlev: a) Det er udmeldt, at der vil blive etableret LKF samt simulationscenter på 25. etage, hvorfor sagen indtil videre er ude af udvalgets hænder. Der afventes stadig udmelding om refusionsmidlernes anvendelse. b) Stud. med. Tejs Madsen, 7.sem. har tilbudt Klinikudvalget at hjælpe med at få LKF op at stå sammen med overlæge, dr.med. Doris Østergaard, Simulationscenteret, KAS Herlev. b) 4. semester kapacitet til klinisk ophold februar 2004: Der vil på samme tidspunkt også være 7. semester studerende, ny studieordning på afdelingerne. Udvalget vedtager, at der også samtidig er kapacitet til 4. semester studerende, da deres ophold er af en anden karakter end 7. semester. c) Eksamens afholdelse 7. semester januar 2004: Brev af fra studieleder Pernille Due; hvori meddeles, at det kun er kliniske lektorer og kliniske professorer, der kan være censorer og eksaminatorer ved 7. semester tentamen. Der er dog af SFM den givet dispensation til, at tentamen i januar 2004 kan eksamineres af tutor mod at censor skal være professor/klinisk lektor og omvendt. Der gøres opmærksom på, at der igen vil være et problem med tentamen sommer 2004, da der samtidig kører 12. semester`s kirurgieksamen, hvorfor kliniske lektorer /kliniske professorer vil have svært ved at afse tid til begge dele. Desuden bør eksaminator være den, der har daglig kontakt med studenterne. Spørgsmålet foreslås taget op påny. 8.Universitetssekretariatet: a) Revidering af Klinikudvalgets vedtægter: Vedtægterne bliver gennemgået og de nødvendige rettelser indført, hvorefter vedtægterne kan underskrives af formanden og næstformanden. 9.Studienævn for medicin: Referat nr afventer. 10.Eventuelt: LL oplyser, at der afholdes møde den kl i Teilum på RH, ang. Hvordan bliver man en bedre tutor?. Inviteret er undervisere, lektorer, tutorer og evt. studerende. Der holdes et oplæg fra Kbh.amt v/ LL. Mødet slut kl Næste møde mandag den 02.februar 2004 kl Referent: Studentersekretær Nadia Seestedt

4 4 NYTTIGE OPLYSNINGER SAMT ADRESSEÆNDRINGER Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune besked. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: * Beskyttet adresse Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må benytte, når vi sender post til dig. * Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er permanent). STUDIET Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse. OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som ikke er udstyret med et rigtigt dansk CPR-nummer. Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men som til daglig bor i Danmark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen. * Post sendt til en udenlandsk adresse Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker at få tilsendt post fra universitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller meddel adressen direkte til Ekspeditionen. Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt. * Pseudo-CPR-nr. Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de bliver optaget på Københavns Universitet, bliver fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPRnr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som følger: Dette nummer har man indtil, man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk CPR-nr. Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPRnumret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye sygesikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Selvbetjening på På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse. Her kan du bl.a. finde følgende ting: Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning, eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater. Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har du mistet den, kan den rekvireres i Ekspeditionen, men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få adgang til dine personlige studieoplysninger! Til gengæld er det muligt at ændre PINkoden på så den er nemmere at huske for dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.) på Da vi i stigende grad udsender beskeder via til jer, har universitetet tildelt alle studerende en adresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én postkasse, er det muligt, at få videresendt disse mails til din mest benyttede postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk. VIGTIGT - VIGTIGT VIGTIGT - VIGTIGT 1. MARTS 2004 ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF DISPENSATIONS- ANSØGNINGER Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler, og tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m. Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen og studienævnssekretariatet eller downloades fra vores hjemmeside: Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger: - navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. - angivelse af studietrin og på fase II/ overbygningen også klinikudvalg - hvad du søger om - begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation) - dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller lign. vedlægges. Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemesteret marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 for fag man skal have i efterårssemesteret. Studievejledning Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang. NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles. Dette er gældende for dispensationsansøgninger om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre. KOM NED I STUDIE- VEJLEDNINGEN OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL!! KAN MAN BARE UDE- BLIVE FRA SIN HOLD- PLADS? Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester. Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår. Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation. Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl!! MERIT Studerende der har læst andre uddannelser kan evt. få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt attesteret eksamensbevis. Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester m.a.o. fag man skal have til efteråret 2004!!! Ansøgninger om merit for fag på indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af 1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1. marts for indeværende semester for fag på 1. semester). Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til efteråret 2004 skal du ansøge nu! Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen 4 uger efter semesterstart. Til efteråret er ansøgningsfristen for merit for forårssemesteret oktober EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. marts Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

5 FØR DET ER FOR SENT! I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager af denne karakter kan behandles. Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende problemer! Studienævnet STUDIET 5 STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE DU KAN FINDE MANGE NYTTIGE OPLYSNINGER PÅ VORES HJEMMESIDE MED VENLIG HILSEN STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN ORDBØGER TIL EKSAMEN Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det første 1½ år efter studiestart. Med udenlandske studerende forstås studerende, der har adgangsgivende eksamen fra et andet land end Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Island. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk. Det er ikke muligt at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger at få spørgsmålene på engelsk at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af disse nordiske lande OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3. SEMESTER. For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. alle kemi øvelser semester info For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte. For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære på 3. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til eksamen i integreret organkursus skal man have godkendt sit dissektionskursus samt have afleveret og fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi og integrerede organkurser. Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart efter din sygdomsperiode. Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads og kan derved risikere at blive forsinket i dit studium semester info LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER TILBYDER I FE- BRUAR 2004 KURSER FOR ALLE FASE II STUDERENDE I NEDENSTÅ- ENDE FÆRDIGHEDER: Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kontakte en studievejleder. OBLIGATORISK UNDERVISNING I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI I Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 % af undervisningen. For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der 100 % fremmøde. For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100% fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt rapporter. Dato Emne Tid Åbnes Tirsdag den 17. feb. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) Torsdag den 19. feb. Genoplivning Tirsdag den 24. feb. Genoplivning Torsdag den 26. feb. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: og på hverdage kl eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF inden for ovennævnte tidsrum Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi eller TAS. Studietilbud TORTUR OG DEN MEDICINSKE PROFESSION 1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre) Tid: Tirsdag den 23. marts 2004 kl Sted: RCT, Borgergade 13, 1014 København K Formål: At give medicinstuderende indblik i de helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de muligheder man har som læge for at arbejde mod tortur og organiseret vold Der gennemgås følgende emner: - helbredsmæssige følger af tortur - behandling af torturoverlevere - forskning og dokumentation om tortur - etiske dilemmaer for lægen i forhold til retshåndhævelse ("Doctors at Risk") - OSVAL opgaver vedr. tortur Undervisere: Læger ansat ved RCT Materiale: Udleveres i forbindelse med undervisningen Tilmelding: Senest fredag den 12. marts 2004 Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107, 1014 København K Telefon: , Kontaktperson: Annette Hart Hansen

6 6 1 ST DANISH STUDENT SPACE WORKSHOP Going to Mars The Danish Astronautical Society is proud to present the 1 st Danish Student Space Workshop, which will take place in Copenhagen from Friday the 26 th till Sunday the 28 th March The workshop will cover topics such as Human spaceflight and life science Earth observation and space based astronomy Space engineering with emphasis on small satellite technologies Invited speakers include space professionals both from the Danish space industry as well as NASA and ESA. Amongst them are: Jeffrey Davis, Director of Space and Life Science, NASA, Houston. Jens Martin Knudsen, Dr. Scient Fillippo Ongaro, Flight Surgeon, ESA Bernard Foing, SMART-1 Science lead, ESA As a participant you will be required to take active part in the program, e.g. by presenting ideas and projects and you will have the opportunity to participate in the joint discussions. For more information and to apply please visit: or contact or BOGSALG: H. Wulff & P Gøtzsche : Rationel klinik 100,00 H. Wulff m.fl. : Medicinsk filosofi 100,00 P. H. Thomsen & A. M. Skovgaard : Børne- og ungdomspsykiatri 250,00 P. Vestergaard & T. Sørensen : Psykiatri 250,00 N. Michelsen m.fl. : Klinisk social medicin 175,00 Alle bøgerne er i meget god stand, med enkelte blyantsstreger. Hvis du er interesseret i nogle af ovenstående titler kontakt da: Britt på tlf.nr.: / MEDICINSK (15. UDG.) OG KIRURGISK (2. UDG.) KOMPENDIUM Sælges for 1000 kr. pr stk. Henvendelse til Kitten Weber. Tlf.: / LÆSEMAKKER SØGES TIL 5. SEM. Jeg har bestået de obligatoriske studieelementer på 5. semester og søger en seriøs læsemakker til eksamensorienteret gennemgang af kurserne særligt OK 4-6. Gustav ANNONCER Annoncer BØGER SÆLGES Alle i meget fin stand Kumar & Clark Clinical Medicine 5 udg.: 450,- Niels Højby Basal & Klinisk Mikrobiologi 2 udg.: 350,- Finn Geneser Histologi nyeste udg. 500,- Paulson Klinisk Neurologi & Neurokirurgi 3 udg.: 350,- Thomsen & Skovgård Børnepsykiatri nyeste udg.: 150,- Østergaard Almen Medicin nyeste udg.: 200,- Niels Michelsen Klinisk Social Medicin 2 udg.: 200,- Ralf Hemmingsen Klinisk Psykiatri 2 udg.: 200,- Kontakt på tlf: / el. STILLINGSOPSLAG NY SEKRETÆR TIL DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD Studentersekretær til Det Medicinske Studenterråd søges med tiltrædelse snarest og gerne pr. 1/3-04 til at varetage praktiske opgaver med bl.a. -Referatskrivning af vores møder (skal bl.a. indrykkes i MOK) -Diverse forefaldende sekretariatsopgaver -Arkivering -Postsortering -Telefonpasning -Hjemmesideopdatering (du behøver absolut ikke at være computer-haj) Du skal gennem hele semesteret kunne afse tre timer ugentligt samt yderligere tre timer i de uger, hvor vi holder møde også i eksamensperioden. Disse timer placeres efter dine ønsker og evt. nødvendigheden af din tilstedeværelse til møder, forberedelse af politisk arbejde o.l. I uger hvor vi holder møde, skal du kunne være med til disse, hvilket vil sige hver fjerde torsdag i tidsrummet kl Aflønning er pt. 100,- pr. time i henhold til aftale med fakultetet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til nedenstående adresse eller pr. til STUDIEJOB Rengøringshjælp til almen praksis på Frederiksberg C søges snarest 2 gange ugentlig à 2 timer (fleksible arbejdstider). Henvendelse:Eva Togsverd Hostrups Have 40, 2. m.f Frederiksberg C tlf, aften: Ansøgningen forventes at indeholde en kort beskrivelse af hvem du er, og gerne hvorfor du vil have arbejdet, og sendes/afleveres senest den 25/2 kl til: Det Medicinske Studenterråd Att: Helene Hvidman Blegdamsvej København N Mrk. Ansøgning Eller ovenstående -adresse Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale med ansøgerne snarest efter ansøgningsfristen. FORSKNINGS- MULIGHEDER for Stud.Med. eller Humanbiologistuderende Såfremt du er interesseret i at udføre forskning indenfor: Klinisk eller basal neurofysiologi i hjernen og nerver Så bedes du kontakte: Christian Krarup Klinisk neurofysiologisk klinik NF3063 Rigshospitalet Telefon eller TRE STUD. MED. SØGES TIL ALLERGI OG LUNGEKLINIKKEN HELSINGØR SNAREST. Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en projektsygeplejerske og 3 sekretærer. Vi satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medarbejderne og os selv samt et godt arbejdsklima. Sted: Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør, (tirsdag -torsdag) Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag) Tlf tirsdag torsdag Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med udgangspunkt i overenskomsten med FADL. Udfordrende arbejde med direkte patientkontakt og kliniske undersøgelser indenfor specialerne allergi og lungesygdomme primært lungefunktionsundersøgelser, hud priktest, provokationer og arbejdsfysiologiske test. Forskning er mulig og oplæring finder sted. Klinikken er indrettet med moderne apparatur og IT værktøj herunder elektronisk journal og intranet. Vi ønsker: Tre stud. med. er der kan arbejde selvstændigt og i et selvafløsende team. Du skal være meget omhyggelig og have en god patient kontakt d.v.s. Du skal kunne lide patienter, og du ønsker en udannelse såvel klinisk som videnskabeligt. Du er frisk og kan tage et nap med tirsdage, onsdage og torsdage mellem 9 og 16 og nogle mandage Yderligere oplysninger: hvor du finder stillingsbeskrivelsen, eller ring Flemming Madsen overlæge dr. med og Lars Frølund overlæge dr. med tirsdag-torsdag STUD MED SØGES TIL HJÆLP TIL KODNINGER AF JOURNALER På kirurgisk afdeling Holbæk Sygehus har vi brug for en vaks student til hjælp med diagnose og operations kodninger (DRG). Vi forestiller os, at du - efter oplæring - som en start skal arbejde i gennemsnit cirka 8 timer om ugen som flextid. Vi forventer, at du er så langt i studiet, at du har indsigt i kirurgiske og urologiske diagnoser og operationer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge Lise Kay, kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus, tlf: lokal 4330, eller pr

7 VAGTBUREAUET 7 SKYND DIG!! Obligatoriske kurser for alle vagttagere i H:S. BRAND OG GENOPLIVNING. Vi undersøger i øjeblikket hvor mange aktive vagttagere, der endnu ikke har taget de obligatoriske kurser. Tidsfristen er faktisk udløbet, men du får hermed en enestående chance for at komme med. Der vil kun blive oprettet kursuspladser til de vagttagere som melder tilbage. I løbet af februar 2004 skriver vi til alle TILMELDTE med datoer og tidspunkter for kurserne. På hjemmesiden og på Vagtbureauet finder du skemaer vedr. tilbagemelding. Servicecentret: Har du glemt hvornår det lige var du var på brandkursus? Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrandskole senest en måned efter det praktiske kursus? Har du glemt dit password eller login til Trygbrandskole? Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroniske brandtest på Trygbrandskole? Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate på tlf eller via SÅ ER DE HER! Forårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden. Gå ind på hjemmesiden klik på København derefter et klik på Kurser og alle kurserne vil vælte frem. SPV - VT - EKG - Børne-VT - Børne SPV - Brand og Genoplivning. Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drømmer om, gem dem på din egen maskine og vedhæft dem i en mail til Tina på Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved muligt. Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Niclas Seierby: Kristine Sarauw: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . INTENSIVHOLD 4102 SØGER 1 NYT MEDLEM TIL AFD. 542 KKHH Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og kaffemaskinen befinder sig. Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan: At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m. At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger. At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM). At kunne arbejde selvstændigt typisk med ansvar for en patient. At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse, (AQUARIUS). At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting der hører til arbejdet på en intensiv afdeling såsom psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer, opsætning af respirator/bipap/cpap plus meget, meget mere. Vi forventer at du opfylder følgende krav : Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, forudsat relevant tidl. arbejde. Har bestået farmakologi. Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. Er selvstændig, fleksibel og engageret. Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med en ventil og 2 med en sygeplejerske). Oplæring : Februar 2004 Vagtstart : Marts 2004 Ansøgningsfrist : Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag den 20. februar 2004 Kl Yderligere informationer : Kontakt venligst holdleder Lasse Paludan-Andersen, tlf.nr.: PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg. VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV hold 1501 søger nye medlemmer. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Skal kunne deltage i holdmøde den 19/2 kl i kantinen på Panum. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

8 8 VAGTBUREAUET VT HOLD 4619 SØGER NYT HOLDMEDLEM Vi er et hyggeligt lille ventilatørhold (i alt 5 holdmedlemmer efter indsupplering). Vi passer en 17-årig dreng med sølvkanyle alle hverdage i dagvagter (kl. 7-17). Arbejdet består i, at vi henter ham i Taastrup og følger ham i skole i Fredensborg. Han er fuldt selvhjulpen, og der er derfor oftest god mulighed for at få læst på vagt. Kørekort er påkrævet, og egen bil er en fordel, men ikke en nødvendighed. Ved kørsel i egen bil refunderes udgiften med kr. 2,98 pr. km, som beløber sig til ca. kr. 300 pr. vagt, skattefrit. Du skal kunne dække op til 5 vagter pr. måned, også i eksamensmåneder. Desuden skal du kunne deltage i holdmødet tirsdag den 24. februar 2004 kl. l8:00 Ansøgningsfrist: Fredag den 20. februar MVH hold HOLDMEDLEMMER SØGES TIL FADL S METADONGIVER HOLD. Den 1. Marts skal vi bruge to nye holdmedlemmer til MVS hold Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette indbefatter: -Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer. -Udlevering af præparater til enkelte udvalgte klienter i eget hjem -Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt medgivelse af ordinerede præparater. -Daglig observation af klienters almentilstand samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug. Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer. -Daglig social kontakt til klienter. Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog Lørdag og søndag ligeledes Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus. VT-HJEMMEHOLD 1516 SØGER NYE MEDLEMMER Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med ALS. Patienten er lammet, og skal have hjælp til alt, herunder sugning af mund og svælg, af og til. Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro. Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og arbejder i 12 timers vagter. Antal vagter pr. måned aftales nærmere. Løn: VT-holdløn. Krav: VT-kursus, gerne tidl. erfaring med lign. arbejde men søg gerne uanset hvad. Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet. Ansøgningfrist: HURTIGST MULIGT!!! Krav: -Have bestået farmakologi. -Have kørekort, da vi har bil til rådighed. -Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele året. -Have et minimum af stedsans!!! -Kunne deltage i holdmødet torsdag d. 26/2-04 kl Ansøgere der er tidligt i studiet, (9.semester), og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket. For nærmere information - kontakt undertegnede. Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest tirsdag d. 24/2.04 kl.12 Holdleder Ikram Sarwar Tlf.: LAERDAL SOPHUS SØGER STUD.MED. MED INTERESSE FOR LÆRING. Laerdal Sophus er en dynamisk medicinsk software-virksomhed, der arbejder med at udvikle simuleringsprogrammer til brug for uddannelse og videreuddannelse for sundhedspersonale i hele verden lige fra læger til førstehjælps-givere. Laerdal Sophus er en del af den norskejede medico-tekniske virksomhed Laerdal Medical A/S se mere på Vi søger nu en medicinstuderende til at deltage i den medicinsk-pædagogiske analyse af hvad vi gerne vil formidle og hvordan. Vi forventer først og fremmest at du har en interesse i læring. At du gør dig tanker om hvordan man lærer og formidler. Desuden forestiller vi os, at du: Er på 2.del af studiet Er parat til at omstille dig med kort varsel Er engageret, omhyggelig, samvittighedsfuld og klar til at tage ansvar Kan indgå i ungt og dynamisk teamarbejde Er god til at tale og skrive engelsk da meget arbejde foregår på engelsk Kan arbejde flexibelt ca t/uge. (Der vil være mulighed for selv at få stor indflydelse på lægge timerne, så de kan tilpasses undervisning og andet ad hoc) Er parat til at starte ved semesterstart Skriv lidt om dig selv (vedlæg eksamensudskrift) og hvorfor du gerne vil have jobbet til: Khurram Jamil/ Siska Horn Falkenberg, Laerdal Sophus A/S, Njalsgade 19D, 2300 Kbh. S Tlf.: VIL DU ARBEJDE MED VERDENS FØRENDE VIRKSOMHED INDEN FOR MEDICINSK SIMULERING? Laerdal Sophus udvikler medicinske simulatorer, som bl.a. bruges af den Amerikanske Hjerteforening, det Amerikanske militær og internationale Røde Kors. Vi skal i den kommende tid udvikle en Pre-Hospitals simulator. Til det har vi brug for nogle personer, som vil teste beta-versionerne. Er du: -På fase 2, -SPV er -VT'er Så kan vi formentligt bruge dig. Hvor og hvor meget: Arbejdet vil normalt vare nogle timer om formiddag eller eftermiddagen på vores adresse: Njalsgade 19D, 2300 København S (5 min fra Islandsbrygge Metro statation). Løn: Dit arbejde vil blive honoreret med 135kr/time Er du interesseret, så kontakt: Svend Gundestrup Medical Assistant & Logistics Laerdal Sophus (www.laerdal.dk) was founded in May 1997 with the aim of making advanced medical software. During the past 6 years, the company has grown quickly and is now located on Islandsbrygge in the heart of Copenhagen. Laerdal Sophus is today the world-leader in advanced medical PC simulators to both laypeople and professionals. Laerdal Sophus is responsible for the global development of Laerdal group s (Laerdal.com) software for Self Directed Learning, with special emphasis on medical simulation. Among our largest clients are: The Red Cross and The American Hear Association.

9 ANNONCER FORTSAT SOFA TIL SALG Ikea Strömstad 5-personers hjørnesofa. Aftageligt, vasktbart betræk, Kr Ring til BØGER SÆLGES: Bøger i rigtig god stand (som nye): Høiby Basal og klinisk mikrobiologi (nypris 620) 450,- Mogensen Anæstesi (nypris 460) 300,- Kane Physics (nypris 400) 250,- Feneis Anatomisk Billedordbog (nypris 312) 200,- Despopoulos Atlas of Physiology (nypris 375) 125,- Janeway Immunobiology (nypris 545) 200,- Holum Organic and biological chemistry (nypris 470) 150,- Mueller Elements of medical genetics (nypris 350) 175,- Bøger med overstregninger: Senderovitz Kompendium i Farmakologi (nypris 245) 75,- Nielsen Kemiske Data (nypris 135) 30,- Alle bøger er enten i nyeste eller næstnyeste udgave! Ring Bo / GIM S AKTIVITET- SKALENDER Februar 2004 D. 18/2 Projektmøde hos CbiS, kl. 18:30. Marts 2004 D. 2/3 Dekanat-møde D. 3/3 GIM-møde kl. 16:00 i lok D. 17/3 Projektmøde kl. 16:00 i lok (Udfærdigelse af spørgeskemaer) D. 24/3 LNS-møde kl i lille mødesal. Bro bygningsmøde mellem sundhedsfaglige og alternative behandlere. April 2004 D. 7/4 GIM-møde kl. 16:00 i lok D. 20/4 Foredrag med Judith Kongstedt om kræft og healing, kl. 16:15 i lok Projektgruppen uddeler pilotspørgeskemaundersøgelse. Maj 2004 D. 5/5 GIM-møde kl. 16:00 i lok INDRE ORGANER Basisgrupper VELKOMMEN TIL PUC Panum Underwater Club! INFORMATIONSMØDE! PUC afholder informationsmøde onsdag 25. Feb. kl. 17 i FADLs mødelokale. Kom og hør om hvordan du lærer at dykke. Absolut sidste frist for tilmelding til begynderkurset!!! Kom og hør om alle de nye kurser i PUC! Kom og gense alle PUCere! VIL DU LÆRE AT DYKKE? PUC starter et Padi Open Water begynderkursus i marts! Prisen er 2675kr. + indmeldelse i PUC (50kr) + kontingent for 2004 (350kr) Skynd dig at melde dig til før tilmeldingsfristen, fre 20. feb, udløber eller pladserne bliver fyldt op! Se mere på Kan du dykke men vil du kunne dykke dybere og udvide din dykkerteori? PUC afholder et Advanced Open Water kursus fre 10. sept - søn 12. sept, begge dage inkl. Kurset vil foregå på Kullen, pris ca. 2650kr. Mere info på Er du allerede Advanced eller CMAS** dykker, men vil lære redningsteknikker m.m.? PUC afholder et Rescue Kursus i sommerferien. Pris ca kr. Mere info på Vil du blive professionel? PUC tilbyder 2 heldige at blive PADI DIVEMASTER. Pris: GRATIS! Tilmeldingsfrist og kursusstart HURTIGST MULIGT, dog senest ons 25. feb! Læs nærmere på Vil du dykke dybt og længe? Meget dybt? Meget længe? PUCs formand kan nu tilbyde kurser i teknisk dykning under DSAT! Bliv TecDeep Diver og bliv certificeret til at dykke til 50m, gøre brug af teknisk dykkerudstyr, udføre dekompressionsdyk samt udnytte op til 100% O2 til accelereret deko! Læs mere på Interesse i andre kurser? Kig på for at se, hvad vi kan tilbyde Vil du med på dykkertur? Meld dig ind i PUC, kom på PUCs mailingliste, find en at dykke med, lej billigt udstyr hos PUC og tag ud at dykke! Så enkelt er det :-) Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det at være medlem i PUC? Du bliver medlem ved at sende en mail til med flg. oplysninger: navn, adresse, , telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt dykkerstatus (certifikattype og grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket) Samtidigt indbetaler du indmeldelsesgebyr, 50kr ( hvilende medlem ), og evt. kontingent, 350kr/ år ( aktivt medlem ). Indbetal til Reg. nr.: 6610 Konto nr.: i SkandiaBanken. Har du spørgsmål? Info kan altid fås ved henvendelse på eller direkte til formanden, Christian, , eller Erik, næstformand, RUSVEJLEDNING 2004 Endnu en gang er tiden oprunden...vor venten er forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig afsted, som om hver dag var den 24 december, som om hver time var en uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måneder uden rusvejledning. Ikke godt nok.!! Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen så kunne, som er så fantastisk? Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende at der er nogle talenter, som rusvejledere behøver for at kunne leve op til opgaven. Man behøver ikke at: - kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer døveudgaven af HMS Pinafore og frembringer en 7 dages madplan for veganere - finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt...om dagen - være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser Derimod skal man: - være ekstremt socialt indstillet. En socialt dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og en rustur totalt. - være mere interessant end dem fra Big Brother - være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarer og på rustur. Alt for mange laver den store free-rider - være indstillet på at bruge hele august på rusvejledning - ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg - være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis. - lade være med at melde sig bare fordi ens kæreste eller venner gør det. Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer, et sidst i marts og et sidst i april, et ugeseminar i august, samt rustur ugen inden fase I-semesterstart. De endelige datoer fortæller vi til infomøderne. Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper en del møder gennem forløbet. Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, hvor det er obligatorisk at man møder frem til et af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende magter at leve op til de hårde krav. Møder og tilmelding ligger som følger: Obligatorisk informationsmøde: Torsdag den 19/2 kl i kantinen Fredag den 20/2 kl i kantinen Tirsdag den 24/2 kl i kantinen Aktiv tilmelding: Torsdag den 26/2 kl i kantinen Fredag den 27/2 kl i klubben Tirsdag den 2/3 kl i klubben Første stormøde Onsdag d. 3/3 kl i klubben NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der kommer for sent, både til infomøder og tilmelding. Det indledende stormøde, hvor man møder sin gruppe, finder sted onsdag den 3/3 kl i studenterklubben. Kom glad, kom frisk!!! M.V.H. Overvintringsgruppen

10 10 Tal med Gud. Velkommen til forårssemesteret 2004 Tro er blevet et hedt emne. Religion, Gud, kirke er nu også kommet på mediernes dagsorden. I Tv kan man se programmet tal med Gud på DR2. Jeg håber ikke du kære læser dømmer de enkelte religioner udelukkende på baggrund af sådanne programmer. Husk altid, at der er andre fortolkninger end dem du præsenteres for i sådanne programmer. For at være med på vognen præsenterer studenterpræsten det helt eksklusive program, som kun har dig som hovedperson og præsten som tilhører. Tal med Gud her på studenterpræstens kontor. Hver torsdag i træffetiden fra eller ring og få din egen tid, til at tale med Gud. Det bliver dog ikke transmitteret til hverken tv, radio eller Internet. Men Gud ser det jo alligevel. Vores udadvendte aktiviteter er i foråret koncentreret meget omkring Skt. Hans Torv. Strikkecafeen fortsætter i fin stil, nu udvidet til kl med indlagt spisning den sidste torsdag i måneden. Se mere på hjemmesiden. Studiekredsen fortsætter med et nyt tema: Liv - og hvad deraf følger. Vi mødes månedligt den sidste tirsdag i hver måned og vi har stadig plads. Også det kan man læse mere om på hjemmesiden. Torsdag d. 25. marts bliver strikkecafeen udvidet med en særlig påskespisning indledt med et oplæg om bibelsk gastronomi og efterfulgt af en gudstjeneste i Skt. Johannes Kirke som også vil have påsken som tema. De store arrangementer står i sangens tegn; i slutningen af maj lanceres vores salmekoncert med Pernille Rosendahl fra Swan Lee, r n b-sangerinden Karen og rapperen Per Vers. Og ikke mindst sangerdysten hvor forskellige fag fra diverse fakulteter vil præsentere deres faglige kampsange eller det der ligner. Læs mere om dette inde i vores programfolde eller på hjemmesiden. Desuden er der nogle arrangementer i Forum for Eksistens og Videnskab. Dels kan man d. 18/2 se eller gense og høre den uforlignelige Jens Martin Knudsen, der vil tale om teologi og naturvidenskab, dels vil der d. 21. april være en om bioteknologi og etik med filosofferne Peter Kemp, DPU og Klemens Kappel, KUA. Vi savner altid personer som gerne vil medvirke eller hjælpe til arrangementer eller med at hænge plakater op, så har du tid og lyst til at give en hånd med, så kig forbi. Velkommen til det Herrens forår Og husk, tal med Gud i stedet for at se TV. Med ønsket om et godt semester Nicolai Halvorsen, studenterpræst 1. Teologi og naturvidenskab med Jens Martin Knudsen, professor i planetfysik ved Aarhus Universitet Tid: Onsdag den 18. februar kl Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården Pris: Kr. 20,- Arrangement i Forum for Eksistens og Videnskab, et tværfagligt debatforum startet af studenterpræst Nicolai Halvorsen, cand. theol., Ph.D.-stip. Mickey Gjerris og Dr. theol. Jakob Wolf 2. Strikkecafeen Den Røde Tråd INDRE ORGANER Tid: Torsdage ; OBS!! Aflyst den 19. februar. Aftenstrik dvs. strik helt frem til kl. 20 den 26. februar. Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore s Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne og så kommer der også noget konkret ud af det. Og selvom man sagtens kan strikke alene, giver det en ekstra dimension at strikke sammen med andre. Den sidste torsdag i måneden (29. januar, 26. februar, 25. marts, 29. april) laver vi aftenstrik og bliver ved helt til kl. 20, med et lille aftensmåltid indlagt kl Debat AMBULANCEFØRER I RAMALLAH En dag var jeg ude at køre ambulance med ambulancefører Mohayed. Vi skulle hente en kardiolog i Bir Zeit, udenfor Ramallah. Der var udgangsforbud i byen, og han kunne ikke komme på arbejde. Vi var kørt forbi Surda-checkpointet. Vi havde overtalt soldaterne til at lade os komme gennom, da vi blev stoppet af en mand, som vinkede voldsomt gennem sit bilvindue. Inde i bilen var hans datter, som havde slået hovedet. Hun blødte, vi kunne ikke se, hvor det kom fra. Mohayed spildte ikke tiden. Jeg holdt pigen, mens Mohayed lynhurtigt vendte bilen og kørte i ambulancefart mod hospitalet i Ramallah. Hun var stille og bleg, den lille pige. Hendes øjne søgte hele tiden op mod den ene side, et tegn på indre kranielle blødninger. Jeg kan ikke sige så meget på arabisk, som er forståeligt for en lille pige. Jeg spurgte igen og igen Shou ismik, shou ismik? Hvad hedder du, hvad hedder du? hver gang hun var ved at glide bort. Mohayed fik hurtigt bragt os gennem checkpointet og til sygehuset. Han snakkede med lægerne og ventede sammen med pigen, til faren kom bagefter i sin egen bil. Jeg kunne jo ikke lade hende være alene, sagde Mohayed. Han var så glad, da han kom ud. Måske det var meningen, at jeg skulle komme denne vej i dag for at køre den lille pige, sagde Mohayed. Han ville besøge hende på sygehuset senere, for at se, hvordan det gik. De er seje, ambulanceførerne. Mohayed er utrolig rastløs, sidder ikke stille et sekund. Hopper rundt, roterer med ting på bordet. Indtil for et par måneder siden boede han i Jenin, hvor han har kørt ambulance de sidste to år. Han er vokset op i flygtningelejren i Jenin. Dør om dør med pigen, som sprængte sig selv, og 18 andre, i luften i Haifa i oktober måned sidste år. Han var der, da den israelske hær gik ind i flygtningelejren i Jenin i 2002, og jævnede dele af den med jorden. When I have a patient in my car, I don t care about anything, siger han. Not about soldiers, not about checkpoints. Only about the patient. Mohayed er en hverdagshelt fra Palæstina. Tilmelding til spisning er nødvendig senest mandagen i forvejen på hjemmesiden (www.sund.ku.dk/ praest) eller på eller Pris for maden kr. 35,- Du er hjerteligt velkommen uanset om du er nybegynder eller en erfaren strikker! Kontakt evt. Lise Lotz på (mandag og onsdag) eller (torsdag), hvis du vil vide mere. Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på Panum (lokale ) tirsdage og torsdage og på HCØ (ved inspektørkontoret) onsdage samt efter aftale. Desuden kan han kontaktes via mail: eller telefon: Følg med på hjemmesiden

11 INDRE ORGANER 11 FORÅRETS PROGRAM FILMKLUBBEN P8'N Catch me if you can PRÆSENTERER Dogville FILMKLUBBEN... EN KAFFEKLUB? Pirates of the carribean Nej. Og for at uddybe: Filmklubben startede i ca som en lille eksklusiv klub for filminteresserede medicinstuderende. Det blev hurtigt en voldsom succes med mindst 10 mennesker hver aften, der sad og så film på et gammelt 16mm apparat. Succesen var jo til at overskue, men studerende blev år efter år stædigt ved. Fra 1996 og frem har der været et støt stigende publikumstal og i efteråret 1999 oplevede filmklubben at over 500 forskellige filmglade mennesker havde nydt en film på det store lærred. Der er to slags medlemmer i klubben. De såkaldt passive (misvisende navn i øvrigt) medlemmer betaler et kontingent for et semester og kommer og ser en film, gerne hver uge. De aktive medlemmer står for at gøre filmen og lokalet klar, står i baren og rydder op efter filmen. Alle er velkomne i begge kategorier. Vi er stolte af at kunne præsentere forårets program. Kom glad ud i natten og husk at film skal ses i biografen, altså panums! Man må både ryge og drikke. Og hygge sig! KH FILMKLUBBEN TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film samt deltage i filmklubfesten den GRATIS! Arven Mine aftener i paradis Reconstruction Skizofrenitema - A beautiful mind - Donnie Darko Frida Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger Kops..

12 12 INDRE ORGANER Det er muligt at købe eventuelle restbilletter i Studenterklubben torsdag til lørdag i denne uge

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr III 20 sept 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mere om festen side 19 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Nr. VII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 22. oktober 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. VII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 22. oktober 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. VII 22. oktober 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XVII 27.februar 34. årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift P8 n præsenterer 90 ER FEST tors. 7. marts Traditionen tro holder filmklubben p8n

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr II 8 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Efteråret i Filmklubben

Efteråret i Filmklubben Nr. III 19. sept 34. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Efteråret i Filmklubben Foruden filmklubbens almindelige filmaftener om torsdagen præsenteres

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Der er i øvrigt åbent for tilmelding på WWW/SEB allerede nu, men tilmelding på "gammeldags" papirblanketter er først i uge 7.

Der er i øvrigt åbent for tilmelding på WWW/SEB allerede nu, men tilmelding på gammeldags papirblanketter er først i uge 7. EKSAMENSTILMELDING Til denne sommers eksamenstilmelding vil det være muligt, at benytte en pc'er, som står på eksamenskontoret, til brug for elektronisk tilmelding til eksamen. Det er meningen, at I ved

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

HVOR SKAL VI HEN DU?

HVOR SKAL VI HEN DU? Nr. XI 19. nov. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HVOR SKAL VI HEN DU? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere