MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GIV AGT! Oplever du at din undervisning aflyses uden at der arrangeres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GIV AGT! Oplever du at din undervisning aflyses uden at der arrangeres"

Transkript

1 Nr. XVI 18. feb. 36. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GIV AGT! Oplever du at din undervisning aflyses uden at der arrangeres erstatningstimer? Modtager du ikke den undervisning du er berettiget til og som Universitetet betaler i dyre domme for? Lad være med at finde dig i det! Hold op med at være den underkuede autoritetstro og fuldstændigt eftergivende stud.med., blot fordi du tror dig selv hævet over den menneskelige race på grund af et højt gymnasiesnit! På grund af at der endnu engang er enorme nedskæringer i H:S og i Københavns Amt er risikoen for at undervisningen aflyses uden at der findes erstatningstimer øget gevaldigt! Mener du at du er blevet snydt af dine undervisere så giv besked til Det Medicinske Studenterråd på adressen

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2003/2004 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 16, årgang 36 udkommer Torsdag: Rusvejlderifomøde i kantinen Fredag: Rusvejlderifomøde i kantinen Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: Rusvejlderifomøde i kantinen Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: MOK redaktionen Denne redaktion

3 MOK & STUDIET 3 MOK Mener At Lars Løkke Rasmussen har begået en kæmpe idiotisk brøler. På grund af at en oplysnings CD til teenagere fra Sex & Samfund som i deres ordbog indeholder toiletsex og dyresex, har han valgt at smide en halv million kroner lige ud i skraldespanden. I stedet for at få en sober forklaring på hvad disse to begreber dækker, tvinger Lars Løkke Rasmussen teenagerne til at få spørgsmålet forklaret ved at gå på nettet. MOK har lavet en hurtig søgning på Google, hvor ordet toiletsex gav ca hits. Og de første links var ikke just af den mest sobre slags. Ordet dyresex gav hits. Dog var der enkelte sider som var mere sobre, men langt fra dem alle. MOK mener at Lars Løkke bør frigive Cd en til de unge og holde op med at være smagsdommer! MOK-red/Gordon Smagsdommer! REFERAT 01/2004 AF MØDE I KLINIKUDVALGET KBH. AMT DEN KL Tilstede: Formand, overlæge, dr. med Carsten Lenstrup, Afd. læge dr.med. Lars Laursen (LL) overlæge Niels Bækgaard, overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr. med Steen Larsen (SL), overlæge, dr. med. Jan Pødenphant, overlæge Gunnar S. Lausten, stud. med. Christoffer Schäfer, stud. med. Lotte Colmorn, stud. med. Tina Bergmann, stud. med. Mette Nissen, ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Lehmann Rasmussen (AR), studentersekretær Marie Bønnelycke, studentersekretær Nadia Seestedt. Afbud fra: Overlæge, dr. med Rigmor Jensen, overlæge Poul Erik Helkjær, overlæge, dr. med. Ebbe Eldrup. 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2.Godkendelse af referat nr. 10/2003: Godkendt. 3.Meddelelser fra formanden: Studentersekretær Marie Bønnelycke ophører som studentersekretær da hun bliver færdig som læge ultimo januar Udvalget siger tak til Marie for god og trofast indsats som studentersekretær. a) Brev af fra RH- 6. semester vedr. studenternes frustration over, at der ikke altid har været sammenhæng mellem SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Grete Rossing, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger/sis) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Thielsen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Mads Falk, Mikkel Westen og Mie-Ran Yoon Træffetid: Mandage fra Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Anders Lander Onsdage Styrende organer Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf Sekretær Birthe Brogaard Sekretær Anna-Lise Lindahl Sekretær Alice Rasmussen Træffetid Man-fre Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester) Studentersekretær Marie Bønnelycke ( semester) indholdet i de forskellige lektioner. LL oplyser, at der holdes møde den kl i lille aud., Herlev, ang. forbedring af SAU-undervisning. Tutorer er indkaldt til møde, og studenter er også meget velkomne. Der udfærdiges punktreferat til dem,der ikke har mulighed for at deltage. b) Der er pr lavet en ny arbejdsfordeling i Universitetssekretariatet; AL og AR varetager 1., 4., 6., 7., 8., 10. og 12. semester og BB tager sig af 9., 11., og 13. semester gl.ordning. c) Da BB forventer at stoppe som ekspeditionssekretær i foråret 2004, skal der ansættes en ny leder af Klinikudvalgets sekretariat. BB s stilling opslås snarest muligt med henblik på overlab i en oplæringsperiode. Udkast til stillingsopslag er udfærdiget og godkendes af udvalget. Forslag om opslag i Dansk Kommunalblad, Universitetsavisen m.v.. BB kontakter personaleafd. for gennemsyn og information til opslag. 4.Meddelelser fra studenterne: SL har modtaget brev fra CS ang. studenterfaciliteterne på KAS Glostrup. Brevet videresendes til sygehusledelsen på KAS Glostrup. 5.Budgetudvalget: a) Ansøgning fra vicedirektør Per Dombernowsky om indkøb af SMART sympodium IC- 150 med 15 fladskærm kr til Lille aud. på KAS Herlev. LL retter henvendelse til Per Dombernowsky med forespørgsel om formålet vedr. det foreslåede indkøb. b) Der mangler projektor i aud. 54N4, KAS Herlev og der ønskes en opdatering/ reparation af projektorer samt anskaffelse af PC er i alle aud. på KAS Herlev. BB kontakter auditoriebetjent Bjarne Lærke vedr. prisoverslag m.v.. (efterfølgende er indkøbt nødvendige projektorer til auditorierne på KAS Herlev, således at alle nu er dækket ind til undervisningsformål, ligesom der arbejdes på installering af PC r i aud. 54N2C og D) 6.Undervisningsplaner: a) BB oplyser, at undervisningsplaner for 9., 11. og 13. semester er planlagt. AL og AR oplyser, at de resterende semester også er planlagt. b) Der afholdes prioriteringsmøde på Panum Instituttet tirsdag den , hvilket er meget sent set i forhold til semesterstart for 13.semester den a) Etablering af LKF på KAS Herlev: a) Det er udmeldt, at der vil blive etableret LKF samt simulationscenter på 25. etage, hvorfor sagen indtil videre er ude af udvalgets hænder. Der afventes stadig udmelding om refusionsmidlernes anvendelse. b) Stud. med. Tejs Madsen, 7.sem. har tilbudt Klinikudvalget at hjælpe med at få LKF op at stå sammen med overlæge, dr.med. Doris Østergaard, Simulationscenteret, KAS Herlev. b) 4. semester kapacitet til klinisk ophold februar 2004: Der vil på samme tidspunkt også være 7. semester studerende, ny studieordning på afdelingerne. Udvalget vedtager, at der også samtidig er kapacitet til 4. semester studerende, da deres ophold er af en anden karakter end 7. semester. c) Eksamens afholdelse 7. semester januar 2004: Brev af fra studieleder Pernille Due; hvori meddeles, at det kun er kliniske lektorer og kliniske professorer, der kan være censorer og eksaminatorer ved 7. semester tentamen. Der er dog af SFM den givet dispensation til, at tentamen i januar 2004 kan eksamineres af tutor mod at censor skal være professor/klinisk lektor og omvendt. Der gøres opmærksom på, at der igen vil være et problem med tentamen sommer 2004, da der samtidig kører 12. semester`s kirurgieksamen, hvorfor kliniske lektorer /kliniske professorer vil have svært ved at afse tid til begge dele. Desuden bør eksaminator være den, der har daglig kontakt med studenterne. Spørgsmålet foreslås taget op påny. 8.Universitetssekretariatet: a) Revidering af Klinikudvalgets vedtægter: Vedtægterne bliver gennemgået og de nødvendige rettelser indført, hvorefter vedtægterne kan underskrives af formanden og næstformanden. 9.Studienævn for medicin: Referat nr afventer. 10.Eventuelt: LL oplyser, at der afholdes møde den kl i Teilum på RH, ang. Hvordan bliver man en bedre tutor?. Inviteret er undervisere, lektorer, tutorer og evt. studerende. Der holdes et oplæg fra Kbh.amt v/ LL. Mødet slut kl Næste møde mandag den 02.februar 2004 kl Referent: Studentersekretær Nadia Seestedt

4 4 NYTTIGE OPLYSNINGER SAMT ADRESSEÆNDRINGER Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune besked. Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved følgende forhold: * Beskyttet adresse Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du omgående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må benytte, når vi sender post til dig. * Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du forholde dig på følgende måde: Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er permanent). STUDIET Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse. OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som ikke er udstyret med et rigtigt dansk CPR-nummer. Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men som til daglig bor i Danmark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen. * Post sendt til en udenlandsk adresse Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker at få tilsendt post fra universitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde: Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller meddel adressen direkte til Ekspeditionen. Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske adresse indtil du igen giver folkeregistret/ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt. * Pseudo-CPR-nr. Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de bliver optaget på Københavns Universitet, bliver fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPRnr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som følger: Dette nummer har man indtil, man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk CPR-nr. Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPRnumret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye sygesikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Selvbetjening på På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse. Her kan du bl.a. finde følgende ting: Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning, eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater. Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har du mistet den, kan den rekvireres i Ekspeditionen, men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få adgang til dine personlige studieoplysninger! Til gengæld er det muligt at ændre PINkoden på så den er nemmere at huske for dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.) på Da vi i stigende grad udsender beskeder via til jer, har universitetet tildelt alle studerende en adresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én postkasse, er det muligt, at få videresendt disse mails til din mest benyttede postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk. VIGTIGT - VIGTIGT VIGTIGT - VIGTIGT 1. MARTS 2004 ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF DISPENSATIONS- ANSØGNINGER Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet for medicin, som behandler, og tager stilling til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m. Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt skema, som kan afhentes i studievejledningen og studienævnssekretariatet eller downloades fra vores hjemmeside: Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger: - navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr. - angivelse af studietrin og på fase II/ overbygningen også klinikudvalg - hvad du søger om - begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation) - dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller lign. vedlægges. Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger er i forårssemesteret marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 for fag man skal have i efterårssemesteret. Studievejledning Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang. NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles. Dette er gældende for dispensationsansøgninger om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre. KOM NED I STUDIE- VEJLEDNINGEN OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL!! KAN MAN BARE UDE- BLIVE FRA SIN HOLD- PLADS? Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester. Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår. Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation. Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl!! MERIT Studerende der har læst andre uddannelser kan evt. få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt attesteret eksamensbevis. Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester m.a.o. fag man skal have til efteråret 2004!!! Ansøgninger om merit for fag på indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af 1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1. marts for indeværende semester for fag på 1. semester). Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til efteråret 2004 skal du ansøge nu! Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen 4 uger efter semesterstart. Til efteråret er ansøgningsfristen for merit for forårssemesteret oktober EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. marts Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

5 FØR DET ER FOR SENT! I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager af denne karakter kan behandles. Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende problemer! Studienævnet STUDIET 5 STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE DU KAN FINDE MANGE NYTTIGE OPLYSNINGER PÅ VORES HJEMMESIDE MED VENLIG HILSEN STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN ORDBØGER TIL EKSAMEN Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det første 1½ år efter studiestart. Med udenlandske studerende forstås studerende, der har adgangsgivende eksamen fra et andet land end Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Island. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk. Det er ikke muligt at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger at få spørgsmålene på engelsk at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af disse nordiske lande OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3. SEMESTER. For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. alle kemi øvelser semester info For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte. For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære på 3. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til eksamen i integreret organkursus skal man have godkendt sit dissektionskursus samt have afleveret og fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi og integrerede organkurser. Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart efter din sygdomsperiode. Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads og kan derved risikere at blive forsinket i dit studium semester info LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER TILBYDER I FE- BRUAR 2004 KURSER FOR ALLE FASE II STUDERENDE I NEDENSTÅ- ENDE FÆRDIGHEDER: Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kontakte en studievejleder. OBLIGATORISK UNDERVISNING I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG SUNDHEDSPSYKOLOGI I Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 % af undervisningen. For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der 100 % fremmøde. For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100% fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt rapporter. Dato Emne Tid Åbnes Tirsdag den 17. feb. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) Torsdag den 19. feb. Genoplivning Tirsdag den 24. feb. Genoplivning Torsdag den 26. feb. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: og på hverdage kl eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF inden for ovennævnte tidsrum Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi eller TAS. Studietilbud TORTUR OG DEN MEDICINSKE PROFESSION 1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre) Tid: Tirsdag den 23. marts 2004 kl Sted: RCT, Borgergade 13, 1014 København K Formål: At give medicinstuderende indblik i de helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de muligheder man har som læge for at arbejde mod tortur og organiseret vold Der gennemgås følgende emner: - helbredsmæssige følger af tortur - behandling af torturoverlevere - forskning og dokumentation om tortur - etiske dilemmaer for lægen i forhold til retshåndhævelse ("Doctors at Risk") - OSVAL opgaver vedr. tortur Undervisere: Læger ansat ved RCT Materiale: Udleveres i forbindelse med undervisningen Tilmelding: Senest fredag den 12. marts 2004 Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107, 1014 København K Telefon: , Kontaktperson: Annette Hart Hansen

6 6 1 ST DANISH STUDENT SPACE WORKSHOP Going to Mars The Danish Astronautical Society is proud to present the 1 st Danish Student Space Workshop, which will take place in Copenhagen from Friday the 26 th till Sunday the 28 th March The workshop will cover topics such as Human spaceflight and life science Earth observation and space based astronomy Space engineering with emphasis on small satellite technologies Invited speakers include space professionals both from the Danish space industry as well as NASA and ESA. Amongst them are: Jeffrey Davis, Director of Space and Life Science, NASA, Houston. Jens Martin Knudsen, Dr. Scient Fillippo Ongaro, Flight Surgeon, ESA Bernard Foing, SMART-1 Science lead, ESA As a participant you will be required to take active part in the program, e.g. by presenting ideas and projects and you will have the opportunity to participate in the joint discussions. For more information and to apply please visit: or contact or BOGSALG: H. Wulff & P Gøtzsche : Rationel klinik 100,00 H. Wulff m.fl. : Medicinsk filosofi 100,00 P. H. Thomsen & A. M. Skovgaard : Børne- og ungdomspsykiatri 250,00 P. Vestergaard & T. Sørensen : Psykiatri 250,00 N. Michelsen m.fl. : Klinisk social medicin 175,00 Alle bøgerne er i meget god stand, med enkelte blyantsstreger. Hvis du er interesseret i nogle af ovenstående titler kontakt da: Britt på tlf.nr.: / MEDICINSK (15. UDG.) OG KIRURGISK (2. UDG.) KOMPENDIUM Sælges for 1000 kr. pr stk. Henvendelse til Kitten Weber. Tlf.: / LÆSEMAKKER SØGES TIL 5. SEM. Jeg har bestået de obligatoriske studieelementer på 5. semester og søger en seriøs læsemakker til eksamensorienteret gennemgang af kurserne særligt OK 4-6. Gustav ANNONCER Annoncer BØGER SÆLGES Alle i meget fin stand Kumar & Clark Clinical Medicine 5 udg.: 450,- Niels Højby Basal & Klinisk Mikrobiologi 2 udg.: 350,- Finn Geneser Histologi nyeste udg. 500,- Paulson Klinisk Neurologi & Neurokirurgi 3 udg.: 350,- Thomsen & Skovgård Børnepsykiatri nyeste udg.: 150,- Østergaard Almen Medicin nyeste udg.: 200,- Niels Michelsen Klinisk Social Medicin 2 udg.: 200,- Ralf Hemmingsen Klinisk Psykiatri 2 udg.: 200,- Kontakt på tlf: / el. STILLINGSOPSLAG NY SEKRETÆR TIL DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD Studentersekretær til Det Medicinske Studenterråd søges med tiltrædelse snarest og gerne pr. 1/3-04 til at varetage praktiske opgaver med bl.a. -Referatskrivning af vores møder (skal bl.a. indrykkes i MOK) -Diverse forefaldende sekretariatsopgaver -Arkivering -Postsortering -Telefonpasning -Hjemmesideopdatering (du behøver absolut ikke at være computer-haj) Du skal gennem hele semesteret kunne afse tre timer ugentligt samt yderligere tre timer i de uger, hvor vi holder møde også i eksamensperioden. Disse timer placeres efter dine ønsker og evt. nødvendigheden af din tilstedeværelse til møder, forberedelse af politisk arbejde o.l. I uger hvor vi holder møde, skal du kunne være med til disse, hvilket vil sige hver fjerde torsdag i tidsrummet kl Aflønning er pt. 100,- pr. time i henhold til aftale med fakultetet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til nedenstående adresse eller pr. til STUDIEJOB Rengøringshjælp til almen praksis på Frederiksberg C søges snarest 2 gange ugentlig à 2 timer (fleksible arbejdstider). Henvendelse:Eva Togsverd Hostrups Have 40, 2. m.f Frederiksberg C tlf, aften: Ansøgningen forventes at indeholde en kort beskrivelse af hvem du er, og gerne hvorfor du vil have arbejdet, og sendes/afleveres senest den 25/2 kl til: Det Medicinske Studenterråd Att: Helene Hvidman Blegdamsvej København N Mrk. Ansøgning Eller ovenstående -adresse Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale med ansøgerne snarest efter ansøgningsfristen. FORSKNINGS- MULIGHEDER for Stud.Med. eller Humanbiologistuderende Såfremt du er interesseret i at udføre forskning indenfor: Klinisk eller basal neurofysiologi i hjernen og nerver Så bedes du kontakte: Christian Krarup Klinisk neurofysiologisk klinik NF3063 Rigshospitalet Telefon eller TRE STUD. MED. SØGES TIL ALLERGI OG LUNGEKLINIKKEN HELSINGØR SNAREST. Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en projektsygeplejerske og 3 sekretærer. Vi satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medarbejderne og os selv samt et godt arbejdsklima. Sted: Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør, (tirsdag -torsdag) Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag) Tlf tirsdag torsdag Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med udgangspunkt i overenskomsten med FADL. Udfordrende arbejde med direkte patientkontakt og kliniske undersøgelser indenfor specialerne allergi og lungesygdomme primært lungefunktionsundersøgelser, hud priktest, provokationer og arbejdsfysiologiske test. Forskning er mulig og oplæring finder sted. Klinikken er indrettet med moderne apparatur og IT værktøj herunder elektronisk journal og intranet. Vi ønsker: Tre stud. med. er der kan arbejde selvstændigt og i et selvafløsende team. Du skal være meget omhyggelig og have en god patient kontakt d.v.s. Du skal kunne lide patienter, og du ønsker en udannelse såvel klinisk som videnskabeligt. Du er frisk og kan tage et nap med tirsdage, onsdage og torsdage mellem 9 og 16 og nogle mandage Yderligere oplysninger: hvor du finder stillingsbeskrivelsen, eller ring Flemming Madsen overlæge dr. med og Lars Frølund overlæge dr. med tirsdag-torsdag STUD MED SØGES TIL HJÆLP TIL KODNINGER AF JOURNALER På kirurgisk afdeling Holbæk Sygehus har vi brug for en vaks student til hjælp med diagnose og operations kodninger (DRG). Vi forestiller os, at du - efter oplæring - som en start skal arbejde i gennemsnit cirka 8 timer om ugen som flextid. Vi forventer, at du er så langt i studiet, at du har indsigt i kirurgiske og urologiske diagnoser og operationer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge Lise Kay, kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus, tlf: lokal 4330, eller pr

7 VAGTBUREAUET 7 SKYND DIG!! Obligatoriske kurser for alle vagttagere i H:S. BRAND OG GENOPLIVNING. Vi undersøger i øjeblikket hvor mange aktive vagttagere, der endnu ikke har taget de obligatoriske kurser. Tidsfristen er faktisk udløbet, men du får hermed en enestående chance for at komme med. Der vil kun blive oprettet kursuspladser til de vagttagere som melder tilbage. I løbet af februar 2004 skriver vi til alle TILMELDTE med datoer og tidspunkter for kurserne. På hjemmesiden og på Vagtbureauet finder du skemaer vedr. tilbagemelding. Servicecentret: Har du glemt hvornår det lige var du var på brandkursus? Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrandskole senest en måned efter det praktiske kursus? Har du glemt dit password eller login til Trygbrandskole? Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroniske brandtest på Trygbrandskole? Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate på tlf eller via SÅ ER DE HER! Forårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden. Gå ind på hjemmesiden klik på København derefter et klik på Kurser og alle kurserne vil vælte frem. SPV - VT - EKG - Børne-VT - Børne SPV - Brand og Genoplivning. Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drømmer om, gem dem på din egen maskine og vedhæft dem i en mail til Tina på Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved muligt. Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Niclas Seierby: Kristine Sarauw: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . INTENSIVHOLD 4102 SØGER 1 NYT MEDLEM TIL AFD. 542 KKHH Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og kaffemaskinen befinder sig. Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan: At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og antibiotika. At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m. At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger. At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex (PDM). At kunne arbejde selvstændigt typisk med ansvar for en patient. At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse, (AQUARIUS). At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting der hører til arbejdet på en intensiv afdeling såsom psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer, opsætning af respirator/bipap/cpap plus meget, meget mere. Vi forventer at du opfylder følgende krav : Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, forudsat relevant tidl. arbejde. Har bestået farmakologi. Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år. Er selvstændig, fleksibel og engageret. Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med en ventil og 2 med en sygeplejerske). Oplæring : Februar 2004 Vagtstart : Marts 2004 Ansøgningsfrist : Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag den 20. februar 2004 Kl Yderligere informationer : Kontakt venligst holdleder Lasse Paludan-Andersen, tlf.nr.: PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg. VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV hold 1501 søger nye medlemmer. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Skal kunne deltage i holdmøde den 19/2 kl i kantinen på Panum. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

8 8 VAGTBUREAUET VT HOLD 4619 SØGER NYT HOLDMEDLEM Vi er et hyggeligt lille ventilatørhold (i alt 5 holdmedlemmer efter indsupplering). Vi passer en 17-årig dreng med sølvkanyle alle hverdage i dagvagter (kl. 7-17). Arbejdet består i, at vi henter ham i Taastrup og følger ham i skole i Fredensborg. Han er fuldt selvhjulpen, og der er derfor oftest god mulighed for at få læst på vagt. Kørekort er påkrævet, og egen bil er en fordel, men ikke en nødvendighed. Ved kørsel i egen bil refunderes udgiften med kr. 2,98 pr. km, som beløber sig til ca. kr. 300 pr. vagt, skattefrit. Du skal kunne dække op til 5 vagter pr. måned, også i eksamensmåneder. Desuden skal du kunne deltage i holdmødet tirsdag den 24. februar 2004 kl. l8:00 Ansøgningsfrist: Fredag den 20. februar MVH hold HOLDMEDLEMMER SØGES TIL FADL S METADONGIVER HOLD. Den 1. Marts skal vi bruge to nye holdmedlemmer til MVS hold Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette indbefatter: -Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer. -Udlevering af præparater til enkelte udvalgte klienter i eget hjem -Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt medgivelse af ordinerede præparater. -Daglig observation af klienters almentilstand samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug. Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer. -Daglig social kontakt til klienter. Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog Lørdag og søndag ligeledes Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus. VT-HJEMMEHOLD 1516 SØGER NYE MEDLEMMER Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med ALS. Patienten er lammet, og skal have hjælp til alt, herunder sugning af mund og svælg, af og til. Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro. Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og arbejder i 12 timers vagter. Antal vagter pr. måned aftales nærmere. Løn: VT-holdløn. Krav: VT-kursus, gerne tidl. erfaring med lign. arbejde men søg gerne uanset hvad. Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet. Ansøgningfrist: HURTIGST MULIGT!!! Krav: -Have bestået farmakologi. -Have kørekort, da vi har bil til rådighed. -Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele året. -Have et minimum af stedsans!!! -Kunne deltage i holdmødet torsdag d. 26/2-04 kl Ansøgere der er tidligt i studiet, (9.semester), og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket. For nærmere information - kontakt undertegnede. Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest tirsdag d. 24/2.04 kl.12 Holdleder Ikram Sarwar Tlf.: LAERDAL SOPHUS SØGER STUD.MED. MED INTERESSE FOR LÆRING. Laerdal Sophus er en dynamisk medicinsk software-virksomhed, der arbejder med at udvikle simuleringsprogrammer til brug for uddannelse og videreuddannelse for sundhedspersonale i hele verden lige fra læger til førstehjælps-givere. Laerdal Sophus er en del af den norskejede medico-tekniske virksomhed Laerdal Medical A/S se mere på Vi søger nu en medicinstuderende til at deltage i den medicinsk-pædagogiske analyse af hvad vi gerne vil formidle og hvordan. Vi forventer først og fremmest at du har en interesse i læring. At du gør dig tanker om hvordan man lærer og formidler. Desuden forestiller vi os, at du: Er på 2.del af studiet Er parat til at omstille dig med kort varsel Er engageret, omhyggelig, samvittighedsfuld og klar til at tage ansvar Kan indgå i ungt og dynamisk teamarbejde Er god til at tale og skrive engelsk da meget arbejde foregår på engelsk Kan arbejde flexibelt ca t/uge. (Der vil være mulighed for selv at få stor indflydelse på lægge timerne, så de kan tilpasses undervisning og andet ad hoc) Er parat til at starte ved semesterstart Skriv lidt om dig selv (vedlæg eksamensudskrift) og hvorfor du gerne vil have jobbet til: Khurram Jamil/ Siska Horn Falkenberg, Laerdal Sophus A/S, Njalsgade 19D, 2300 Kbh. S Tlf.: VIL DU ARBEJDE MED VERDENS FØRENDE VIRKSOMHED INDEN FOR MEDICINSK SIMULERING? Laerdal Sophus udvikler medicinske simulatorer, som bl.a. bruges af den Amerikanske Hjerteforening, det Amerikanske militær og internationale Røde Kors. Vi skal i den kommende tid udvikle en Pre-Hospitals simulator. Til det har vi brug for nogle personer, som vil teste beta-versionerne. Er du: -På fase 2, -SPV er -VT'er Så kan vi formentligt bruge dig. Hvor og hvor meget: Arbejdet vil normalt vare nogle timer om formiddag eller eftermiddagen på vores adresse: Njalsgade 19D, 2300 København S (5 min fra Islandsbrygge Metro statation). Løn: Dit arbejde vil blive honoreret med 135kr/time Er du interesseret, så kontakt: Svend Gundestrup Medical Assistant & Logistics Laerdal Sophus (www.laerdal.dk) was founded in May 1997 with the aim of making advanced medical software. During the past 6 years, the company has grown quickly and is now located on Islandsbrygge in the heart of Copenhagen. Laerdal Sophus is today the world-leader in advanced medical PC simulators to both laypeople and professionals. Laerdal Sophus is responsible for the global development of Laerdal group s (Laerdal.com) software for Self Directed Learning, with special emphasis on medical simulation. Among our largest clients are: The Red Cross and The American Hear Association.

9 ANNONCER FORTSAT SOFA TIL SALG Ikea Strömstad 5-personers hjørnesofa. Aftageligt, vasktbart betræk, Kr Ring til BØGER SÆLGES: Bøger i rigtig god stand (som nye): Høiby Basal og klinisk mikrobiologi (nypris 620) 450,- Mogensen Anæstesi (nypris 460) 300,- Kane Physics (nypris 400) 250,- Feneis Anatomisk Billedordbog (nypris 312) 200,- Despopoulos Atlas of Physiology (nypris 375) 125,- Janeway Immunobiology (nypris 545) 200,- Holum Organic and biological chemistry (nypris 470) 150,- Mueller Elements of medical genetics (nypris 350) 175,- Bøger med overstregninger: Senderovitz Kompendium i Farmakologi (nypris 245) 75,- Nielsen Kemiske Data (nypris 135) 30,- Alle bøger er enten i nyeste eller næstnyeste udgave! Ring Bo / GIM S AKTIVITET- SKALENDER Februar 2004 D. 18/2 Projektmøde hos CbiS, kl. 18:30. Marts 2004 D. 2/3 Dekanat-møde D. 3/3 GIM-møde kl. 16:00 i lok D. 17/3 Projektmøde kl. 16:00 i lok (Udfærdigelse af spørgeskemaer) D. 24/3 LNS-møde kl i lille mødesal. Bro bygningsmøde mellem sundhedsfaglige og alternative behandlere. April 2004 D. 7/4 GIM-møde kl. 16:00 i lok D. 20/4 Foredrag med Judith Kongstedt om kræft og healing, kl. 16:15 i lok Projektgruppen uddeler pilotspørgeskemaundersøgelse. Maj 2004 D. 5/5 GIM-møde kl. 16:00 i lok INDRE ORGANER Basisgrupper VELKOMMEN TIL PUC Panum Underwater Club! INFORMATIONSMØDE! PUC afholder informationsmøde onsdag 25. Feb. kl. 17 i FADLs mødelokale. Kom og hør om hvordan du lærer at dykke. Absolut sidste frist for tilmelding til begynderkurset!!! Kom og hør om alle de nye kurser i PUC! Kom og gense alle PUCere! VIL DU LÆRE AT DYKKE? PUC starter et Padi Open Water begynderkursus i marts! Prisen er 2675kr. + indmeldelse i PUC (50kr) + kontingent for 2004 (350kr) Skynd dig at melde dig til før tilmeldingsfristen, fre 20. feb, udløber eller pladserne bliver fyldt op! Se mere på Kan du dykke men vil du kunne dykke dybere og udvide din dykkerteori? PUC afholder et Advanced Open Water kursus fre 10. sept - søn 12. sept, begge dage inkl. Kurset vil foregå på Kullen, pris ca. 2650kr. Mere info på Er du allerede Advanced eller CMAS** dykker, men vil lære redningsteknikker m.m.? PUC afholder et Rescue Kursus i sommerferien. Pris ca kr. Mere info på Vil du blive professionel? PUC tilbyder 2 heldige at blive PADI DIVEMASTER. Pris: GRATIS! Tilmeldingsfrist og kursusstart HURTIGST MULIGT, dog senest ons 25. feb! Læs nærmere på Vil du dykke dybt og længe? Meget dybt? Meget længe? PUCs formand kan nu tilbyde kurser i teknisk dykning under DSAT! Bliv TecDeep Diver og bliv certificeret til at dykke til 50m, gøre brug af teknisk dykkerudstyr, udføre dekompressionsdyk samt udnytte op til 100% O2 til accelereret deko! Læs mere på Interesse i andre kurser? Kig på for at se, hvad vi kan tilbyde Vil du med på dykkertur? Meld dig ind i PUC, kom på PUCs mailingliste, find en at dykke med, lej billigt udstyr hos PUC og tag ud at dykke! Så enkelt er det :-) Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det at være medlem i PUC? Du bliver medlem ved at sende en mail til med flg. oplysninger: navn, adresse, , telefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt dykkerstatus (certifikattype og grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket) Samtidigt indbetaler du indmeldelsesgebyr, 50kr ( hvilende medlem ), og evt. kontingent, 350kr/ år ( aktivt medlem ). Indbetal til Reg. nr.: 6610 Konto nr.: i SkandiaBanken. Har du spørgsmål? Info kan altid fås ved henvendelse på eller direkte til formanden, Christian, , eller Erik, næstformand, RUSVEJLEDNING 2004 Endnu en gang er tiden oprunden...vor venten er forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig afsted, som om hver dag var den 24 december, som om hver time var en uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måneder uden rusvejledning. Ikke godt nok.!! Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen så kunne, som er så fantastisk? Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende at der er nogle talenter, som rusvejledere behøver for at kunne leve op til opgaven. Man behøver ikke at: - kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer døveudgaven af HMS Pinafore og frembringer en 7 dages madplan for veganere - finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt...om dagen - være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser Derimod skal man: - være ekstremt socialt indstillet. En socialt dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og en rustur totalt. - være mere interessant end dem fra Big Brother - være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarer og på rustur. Alt for mange laver den store free-rider - være indstillet på at bruge hele august på rusvejledning - ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg - være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis. - lade være med at melde sig bare fordi ens kæreste eller venner gør det. Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer, et sidst i marts og et sidst i april, et ugeseminar i august, samt rustur ugen inden fase I-semesterstart. De endelige datoer fortæller vi til infomøderne. Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper en del møder gennem forløbet. Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, hvor det er obligatorisk at man møder frem til et af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende magter at leve op til de hårde krav. Møder og tilmelding ligger som følger: Obligatorisk informationsmøde: Torsdag den 19/2 kl i kantinen Fredag den 20/2 kl i kantinen Tirsdag den 24/2 kl i kantinen Aktiv tilmelding: Torsdag den 26/2 kl i kantinen Fredag den 27/2 kl i klubben Tirsdag den 2/3 kl i klubben Første stormøde Onsdag d. 3/3 kl i klubben NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der kommer for sent, både til infomøder og tilmelding. Det indledende stormøde, hvor man møder sin gruppe, finder sted onsdag den 3/3 kl i studenterklubben. Kom glad, kom frisk!!! M.V.H. Overvintringsgruppen

10 10 Tal med Gud. Velkommen til forårssemesteret 2004 Tro er blevet et hedt emne. Religion, Gud, kirke er nu også kommet på mediernes dagsorden. I Tv kan man se programmet tal med Gud på DR2. Jeg håber ikke du kære læser dømmer de enkelte religioner udelukkende på baggrund af sådanne programmer. Husk altid, at der er andre fortolkninger end dem du præsenteres for i sådanne programmer. For at være med på vognen præsenterer studenterpræsten det helt eksklusive program, som kun har dig som hovedperson og præsten som tilhører. Tal med Gud her på studenterpræstens kontor. Hver torsdag i træffetiden fra eller ring og få din egen tid, til at tale med Gud. Det bliver dog ikke transmitteret til hverken tv, radio eller Internet. Men Gud ser det jo alligevel. Vores udadvendte aktiviteter er i foråret koncentreret meget omkring Skt. Hans Torv. Strikkecafeen fortsætter i fin stil, nu udvidet til kl med indlagt spisning den sidste torsdag i måneden. Se mere på hjemmesiden. Studiekredsen fortsætter med et nyt tema: Liv - og hvad deraf følger. Vi mødes månedligt den sidste tirsdag i hver måned og vi har stadig plads. Også det kan man læse mere om på hjemmesiden. Torsdag d. 25. marts bliver strikkecafeen udvidet med en særlig påskespisning indledt med et oplæg om bibelsk gastronomi og efterfulgt af en gudstjeneste i Skt. Johannes Kirke som også vil have påsken som tema. De store arrangementer står i sangens tegn; i slutningen af maj lanceres vores salmekoncert med Pernille Rosendahl fra Swan Lee, r n b-sangerinden Karen og rapperen Per Vers. Og ikke mindst sangerdysten hvor forskellige fag fra diverse fakulteter vil præsentere deres faglige kampsange eller det der ligner. Læs mere om dette inde i vores programfolde eller på hjemmesiden. Desuden er der nogle arrangementer i Forum for Eksistens og Videnskab. Dels kan man d. 18/2 se eller gense og høre den uforlignelige Jens Martin Knudsen, der vil tale om teologi og naturvidenskab, dels vil der d. 21. april være en om bioteknologi og etik med filosofferne Peter Kemp, DPU og Klemens Kappel, KUA. Vi savner altid personer som gerne vil medvirke eller hjælpe til arrangementer eller med at hænge plakater op, så har du tid og lyst til at give en hånd med, så kig forbi. Velkommen til det Herrens forår Og husk, tal med Gud i stedet for at se TV. Med ønsket om et godt semester Nicolai Halvorsen, studenterpræst 1. Teologi og naturvidenskab med Jens Martin Knudsen, professor i planetfysik ved Aarhus Universitet Tid: Onsdag den 18. februar kl Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården Pris: Kr. 20,- Arrangement i Forum for Eksistens og Videnskab, et tværfagligt debatforum startet af studenterpræst Nicolai Halvorsen, cand. theol., Ph.D.-stip. Mickey Gjerris og Dr. theol. Jakob Wolf 2. Strikkecafeen Den Røde Tråd INDRE ORGANER Tid: Torsdage ; OBS!! Aflyst den 19. februar. Aftenstrik dvs. strik helt frem til kl. 20 den 26. februar. Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore s Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne og så kommer der også noget konkret ud af det. Og selvom man sagtens kan strikke alene, giver det en ekstra dimension at strikke sammen med andre. Den sidste torsdag i måneden (29. januar, 26. februar, 25. marts, 29. april) laver vi aftenstrik og bliver ved helt til kl. 20, med et lille aftensmåltid indlagt kl Debat AMBULANCEFØRER I RAMALLAH En dag var jeg ude at køre ambulance med ambulancefører Mohayed. Vi skulle hente en kardiolog i Bir Zeit, udenfor Ramallah. Der var udgangsforbud i byen, og han kunne ikke komme på arbejde. Vi var kørt forbi Surda-checkpointet. Vi havde overtalt soldaterne til at lade os komme gennom, da vi blev stoppet af en mand, som vinkede voldsomt gennem sit bilvindue. Inde i bilen var hans datter, som havde slået hovedet. Hun blødte, vi kunne ikke se, hvor det kom fra. Mohayed spildte ikke tiden. Jeg holdt pigen, mens Mohayed lynhurtigt vendte bilen og kørte i ambulancefart mod hospitalet i Ramallah. Hun var stille og bleg, den lille pige. Hendes øjne søgte hele tiden op mod den ene side, et tegn på indre kranielle blødninger. Jeg kan ikke sige så meget på arabisk, som er forståeligt for en lille pige. Jeg spurgte igen og igen Shou ismik, shou ismik? Hvad hedder du, hvad hedder du? hver gang hun var ved at glide bort. Mohayed fik hurtigt bragt os gennem checkpointet og til sygehuset. Han snakkede med lægerne og ventede sammen med pigen, til faren kom bagefter i sin egen bil. Jeg kunne jo ikke lade hende være alene, sagde Mohayed. Han var så glad, da han kom ud. Måske det var meningen, at jeg skulle komme denne vej i dag for at køre den lille pige, sagde Mohayed. Han ville besøge hende på sygehuset senere, for at se, hvordan det gik. De er seje, ambulanceførerne. Mohayed er utrolig rastløs, sidder ikke stille et sekund. Hopper rundt, roterer med ting på bordet. Indtil for et par måneder siden boede han i Jenin, hvor han har kørt ambulance de sidste to år. Han er vokset op i flygtningelejren i Jenin. Dør om dør med pigen, som sprængte sig selv, og 18 andre, i luften i Haifa i oktober måned sidste år. Han var der, da den israelske hær gik ind i flygtningelejren i Jenin i 2002, og jævnede dele af den med jorden. When I have a patient in my car, I don t care about anything, siger han. Not about soldiers, not about checkpoints. Only about the patient. Mohayed er en hverdagshelt fra Palæstina. Tilmelding til spisning er nødvendig senest mandagen i forvejen på hjemmesiden (www.sund.ku.dk/ praest) eller på eller Pris for maden kr. 35,- Du er hjerteligt velkommen uanset om du er nybegynder eller en erfaren strikker! Kontakt evt. Lise Lotz på (mandag og onsdag) eller (torsdag), hvis du vil vide mere. Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på Panum (lokale ) tirsdage og torsdage og på HCØ (ved inspektørkontoret) onsdage samt efter aftale. Desuden kan han kontaktes via mail: eller telefon: Følg med på hjemmesiden

11 INDRE ORGANER 11 FORÅRETS PROGRAM FILMKLUBBEN P8'N Catch me if you can PRÆSENTERER Dogville FILMKLUBBEN... EN KAFFEKLUB? Pirates of the carribean Nej. Og for at uddybe: Filmklubben startede i ca som en lille eksklusiv klub for filminteresserede medicinstuderende. Det blev hurtigt en voldsom succes med mindst 10 mennesker hver aften, der sad og så film på et gammelt 16mm apparat. Succesen var jo til at overskue, men studerende blev år efter år stædigt ved. Fra 1996 og frem har der været et støt stigende publikumstal og i efteråret 1999 oplevede filmklubben at over 500 forskellige filmglade mennesker havde nydt en film på det store lærred. Der er to slags medlemmer i klubben. De såkaldt passive (misvisende navn i øvrigt) medlemmer betaler et kontingent for et semester og kommer og ser en film, gerne hver uge. De aktive medlemmer står for at gøre filmen og lokalet klar, står i baren og rydder op efter filmen. Alle er velkomne i begge kategorier. Vi er stolte af at kunne præsentere forårets program. Kom glad ud i natten og husk at film skal ses i biografen, altså panums! Man må både ryge og drikke. Og hygge sig! KH FILMKLUBBEN TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film samt deltage i filmklubfesten den GRATIS! Arven Mine aftener i paradis Reconstruction Skizofrenitema - A beautiful mind - Donnie Darko Frida Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger Kops..

12 12 INDRE ORGANER Det er muligt at købe eventuelle restbilletter i Studenterklubben torsdag til lørdag i denne uge

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. II 10. sept. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Piccolo, praktikant og lillebror!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Piccolo, praktikant og lillebror! Nr XXVIII 22 maj 34 årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFHOLDER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FADL, KØBENHAVNS KREDSFORENING ONSDAG DEN 22

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Der er i øvrigt åbent for tilmelding tilmelding til eksamen på "gammeldags"

Der er i øvrigt åbent for tilmelding tilmelding til eksamen på gammeldags EKSAMENSTILMELDING Til denne sommers eksamenstilmelding vil det være muligt, at benytte en pc'er, som står på eksamenskontoret, til brug for elektronisk tilmelding til eksamen. Det er meningen, at I ved

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 30. september 2013 Til stede: Rineke Brouwer, Ågot Møller Grøntved,

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Torsdag den 15. december, kl. 15.30-17.00 i Winsløwparken 19, 3. sal, mødelokale 402 Til stede: Helle Ploug Hansen (HPH), Christine

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Neurologi 2. halvår 2015 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard MØDEREFERAT 17. JUNI 2015 Forum Studienævnet

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Nr. I. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. I. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. I 3. sept. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! 5. juni 34. årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 Nr. XXX MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KÆRE KOMMENDE KANDIDATER. MOK ØNSKER JER TILLYKKE MED DE SNART OVERSTÅEDE EKSAMENER. OG

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere