DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one"

Transkript

1 DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A dine smarte telefoner Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A dine smarte telefoner... med overbevisende indre og ydre værdier. Dens 3,5 TFT-display med fantastisk farvegengivelse begejstrer lige som dens fremragende lydkvalitet og det elegante udseende. Din Gigaset kan mere end blot telefonere: Bluetooth, Ethernet-, DECT- og (alt efter model) fax-tilslutning Tilslut din Gigaset via Ethernet til internettet og pc'en. Brug offentligeog personlige telefonbøger på internettet ( s. 39). Sørg for, at telefonbogen på Gigaset, adressekartoteket på din Bluetooth-mobiltelefon og dit adressekartotek på pc'en er synkroniserede. Telefonbog med vcards Kalender og aftaler Gem telefonnumre og yderligere data i din telefonbog ( s. 38). Indtast aftaler og fødselsdage i kalenderen, og bliv mindet om dem. Brug din Gigaset som et telefonanlæg Tilmeld op til seks håndsæt, og brug din Gigasets telefonsvarer. Via Bluetooth-interfacet kan to tilmelde op til fem GSM-mobiltelefoner. Du kan forbinde en af mobiltelefonerne med basistelefonen og foretage opkald over dens GSM-forbindelse Link2mobile. Gå online med din Gigaset Brug din telefons Infocenter, og få vist informationer fra internettet, som er specifikt bearbejdet til telefonen, på displayet. Nyd roen Slå displaybelysningen fra om natten ( s. 47), benyt tidsstyringen for opkald ( s. 48) eller afbryd blot opkald uden nummervisning ( s. 48). Yderligere praktiske informationer Overfør adressekartoteket fra et eksisterende Gigaset-håndsæt ( s. 38), benyt de programmerbare funktionstaster ( s. 46) til hurtigopkald og genvej til vigtige funktioner, foretag nemt opkald via dit headsæt, læs dine -beskeder (uden pc) på din telefon. Konfigurer din Gigaset DX800A all in one /DX600A ISDN nemt med guiderne Guiderne finder frem til MSNs for din ISDN-forbindelse samt generelle VoIP-udbyderdata (udbyderspecifik) og hjælper dig med tilmeldingen af dine håndsæt samt med fordelingen af indgående og udgående linjer til basistelefonen, håndsæt, telefaxapparatet og integrerede telefonsvarere ( s. 16). Miljø Telefoner miljøbevidst Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECTprodukter finder du på 1

3 Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A dine smarte telefoner Betjeningsvejledninger I dette dokument beskrives kun ibrugtagning af din Gigaset-telefon og dens vigtigste funktioner kort. En udførlig beskrivelse af telefonen og dens funktioner samt en beskrivelse af dens webkonfigurator finder du på den medfølgende cd. Via webkonfiguratoren (telefonens web-interfac) kan du foretage indstillingen af telefonen over pc'en. Disse beskrivelser er i PDF-format. Du skal bruge Adobe Reader for at kunne læse filen. Adobe Reader finder du også på den medfølgende cd eller på fra internettet på adressen Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på: (Gigaset DX800A all in one) (Gigaset DX600A ISDN) (Gigaset DL500A) Registrér venligst din Gigaset-telefon direkte efter købet på så kan vi hurtig hjælpe dig videre i tilfælde af spørgsmål eller ved garantiydelser! God fornøjelse med din nye telefon! Information Sådan ændrer du sproget på displayet: Tryk på højre side at styretasten v. Tryk efter hinanden på tasterne *#Q3#. Tryk gentagne gange forneden/øverst på styretasten q, indtil det ønskede sprog er markeret. Tryk derefter på højre displaytast. 2

4 Kort oversigt over basistelefonen Kort oversigt over basistelefonen Regulering af lydstyrke S = lavere; R = højere under en telefonsamtale/ afspilningen af beskeder: Lydstyrken for højttaler/rør; under signalering af eksterne opkald: Lydstyrke for ringetone 2 Display 3 Displaytaster (programmerbare; s. 46) i menuen: situationsafhængige funktioner 4 Beskedtast (s. 37) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked/nyt opkald eller ny firmware hhv. ny udbyderprofil 5 Afbryd-/Tilbage-tast (rød tast) Afslut samtale; afbryd funktion; ét menuniveau tilbage (tryk kort på tasten); tilbage til standbytilstand (tryk længe på tasten) 6 Funktionstaster (programmerbare; s. 46) 7 Genopkald Åbn genopkaldslisten (s. 37) 8 Håndfri funktion-tast 9 Lydløs-tast under telefonsamtale: aktivere/deaktivere mikrofon 10 *-tast Ringetoner til/fra (tryk længe på tasten); Indtastning af tekst: Tabel over specialtegn 11 Tilbage-tast til telefonsvarer ved afspilning: Tilbage til starten af beskeden / forrige besked 12 aflyt beskeder Aktivering / deaktivering af afspilning af beskeder 13 Tænd/sluk-tast for telefonsvarer Aktiver/deaktiver telefonsvareren (s. 42) 14 #-tast Ved indtastning af tekst: Skift mellem små bogstaver, store bogstaver og tal 15 Styretast 16 Mikrofon 3

5 Displaysymboler Displaysymboler Display i standbytilstand (eksempel) Basistelefonens status (to linjer) aktuel måned / år Klokkeslæt Internt navn à à 02 Mar :52 INT 1 06:30 M T O T F L S Aftale, som er skrevet ind i kalenderen aktuel dag Opkald Kalender Statusvisning i de øverste linjer: Følgende symboler vises afhængigt af basistelefonens indstillinger og driftstilstand: Telefonsvarersymbol DX600A/DX800A: 1/ 2/ 3 Antallet af aktiverede telefonsvarere (orange=til) DL500A: 1 (orange) telefonsvareren er aktiveret Eco-tilstand+aktiveret (hvid), Eco-tilstand+ og Eco-tilstand tændt (grøn) ò:bluetooth aktiveret; ô:bluetooth-headset tilsluttet; l: Bluetooth-GSM-mobiltelefon tilsluttet Ringetoner deaktiveret (s. 48) erstattes med ñ, hvis påmindelsestonen er aktiveret Vækkeur aktiveret med vækketidspunkt à ¼ òôl ó 06:30 Ã Ë 09 n08 Antal nye beskeder: u på listen over mistede aftaler u på sms-listen (s. 41) eller -listen u på listen over mistede opkald (s. 37) u på telefonsvareren (på nettet) Signalering af eksternt opkald internt opkald telefonsvareren optager Vækkeur Aftale / mærkedag ØÙÚ ØãÚ Ø Ã Ú Ø¼Ú ØÜ 4

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN og DL500A dine smarte telefoner Kort oversigt over basistelefonen Displaysymboler Sikkerhedsanvisninger Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Installation af basistelefonen Tilslutning af basistelefon Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Ibrugtagning af basistelefonen Installationsguide Dato og klokkeslæt Vejviser Foretage opkald Eksterne opkald Interne opkald Afslutning af en samtale Besvare et opkald Aktivering / deaktivering af håndfri funktion / medhør Slå basistelefonens mikrofon fra Foretage opkald via nettjenester Anvendelse af lister Genopkaldslisten Opkaldslister Åbning af lister med beskedtasten Brug af telefonbøger Din telefonbog på basistelefonen Brug af onlinetelefonbøger Brug af personligt onlineadressekartotek Brug af Gigaset.net-telefonbog (Gigaset DX800A) Sms (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af en sms Modtagelse af sms-beskeder Læsning af sms, administration af lister Betjening af basistelefonens telefonsvarer Betjening via basistelefonen Aktivering/deaktivering af medhør Betjening, når du er ude (fjernbetjening)

7 Indholdsfortegnelse Tilmelding af Bluetooth-enheder Brug af Bluetooth-headsæt Brug af GSM-mobiltelefoner Link2mobile Indstilling af basistelefonen Hurtig adgang til funktioner og numre Indstilling af displayet Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret Indstilling af ringetone Aktivering / deaktivering af servicetoner Ændring af system-pin-kode Indstilling af eget forvalgsnummer Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Godkendelser Menuoversigt Gigaset DX800A all in one Menuoversigt Gigaset DX600A ISDN Menuoversigt Gigaset DL500A Stikordsregister Indlægsmærkater - mærkning af funktionstaster

8 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basistelefonen. Brug kun de medleverede kabler til tilslutning af telefaxapparater, fastnet, ISDN, LAN og telefonrør, og tilslut dem kun de dertil beregnede bøsninger. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Telefonen må ikke installeres på badeværelser eller i bruserum. Telefonen er ikke beskyttet mod vandstænk. Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Defekte telefoner bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet de kan forstyrre andre radiotjenester. Information u Vær opmærksom på, at der kun må tilsluttes terminaler til de analoge TAE- samt ISDN-forbindelser, som anvendes inhouse (i bygninger). u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og for alle netudbydere. 7

9 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold a 7 c 6 b d 1 En basistelefon 2 Et telefonrør, der kan tilsluttes basistelefonen 3 Et (snoet) kabel til at tilslutte telefonrøret til basistelefonen 4 Et netkabel til tilslutning af basistelefonen til lysnettet 5 Denne lynvejledning 6 En cd 7 Forskellige tilslutningskabel (alt efter model): Gigaset DX800A all in one: Et LAN-kabel a (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) for tilslutning til en router (LAN/iInternet) eller pc Et telefonkabel b For tilslutning til det analoge fastnet (TAE RJ45 8-polet; de to ydre poler er optaget, kabel er let fladt) Et telefonkabel c For tilslutning til ISDN (8-polet med 2 små modularstik 8/8; de inderste 4 poler er optagede, kabel let fladt) Et kabel d for tilslutning af et telefaxapparat til basistelefonen (6-polet med 2 små modularstik 6/6) Gigaset DX600A ISDN: Et Ethernet / LAN-kabel a (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) for tilslutning til en router (LAN/iInternet) eller pc Et telefonkabel c For tilslutning til ISDN (8-polet med 2 små modularstik 8/8; de inderste 4 poler er optagede, kabel let fladt) 8

10 Kom godt i gang Et kabel d For tilslutning af et telefaxapparat til basistelefonen (6-polet med 2 små modularstik 6/6) Gigaset DL500A: Et Ethernet-(LAN-)kabel a (Cat 5 med 2 RJ45 modularstik) for tilslutning til en router (LAN/iInternet) eller pc Et telefonkabel b For tilslutning til det analoge fastnet (TAE RJ11 6-polet) Firmwareopdateringer Denne betjeningsvejledning beskriver basistelefonens funktioner fra firmwareversion Hver gang der er nye eller forbedrede funktioner til din Gigaset, stilles opdateringer af firmwaren til rådighed, som du kan downloade til din basistelefon. Hvis opdateringerne medfører ændringer i betjeningen af basistelefonen, kan du finde en ny version af denne betjeningsvejledning eller tilføjelser til den på internetadressen Vælg produktet for at åbne produktsiden til din basistelefonen. Der finder du et link til betjeningsvejledningerne. Installation af basistelefonen Basistelefonen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Installer basistelefonen et centralt sted i lejligheden / huset. Information Hvis du vil bruge håndsæt sammen med din basistelefon, skal du være opmærksom på basistelefonens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Eco-tilstand. Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vigtigt u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. 9

11 Kom godt i gang Tilslutning af basistelefon På efterfølgende illustration ses en oversigt over alle basistelefonens tilslutninger. De enkelte tilslutninger beskrives detaljeret nedenfor. pc 7 *) 4 3 *) Udfør de følgende trin i den angivne rækkefølge: 1 Tilslut telefonrøret til basistelefonen. 2 Tilslut basistelefonen til telefonnettet 3 Tilslut basistelefonen til lysnettet. 4 Forbind basistelefonen med routeren for at tilslutte telefonen til internettet (tilslutning via router og modem eller via router med indbygget modem) og for at konfigurere basistelefonen via webkonfiguratoren. 5 Tilslut et headsæt med ledning til basistelefonen. *) Yderligere apparatspecifikke tilslutninger: 6 Gigaset DX600A ISDN/DX800A all in one: Tilslutning af basistelefonen til et telefaxapparat. 7 Gigaset DX800A all in one:du kan tilslutte en pc til basistelefonen (valgfrit) via en ekstra LAN-port LAN2 - f.eks. for at tilslutte pc'en til routeren. Basistelefonen overtager funktionen som switch. 10

12 Kom godt i gang 1. Tilslut telefonrøret til basistelefonen Undersiden af basistelefonen *) *) *) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater 1 Sæt stikket, som sidder for enden af den ikke snoede del af tilslutningskablet, i bøsningen med symbolet ^på undersiden af basistelefonen. 2 Anbring den ikke snoede del af kablet i den dertil beregnede kabelkanal. 3 Sæt tilslutningskablets andet stik i bøsningen på telefonrøret. 11

13 Kom godt i gang 2. Tilslut basistelefonen til telefonnettet 3a 3b 1 *) *) Undersiden af basistelefonen 2 *) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater ( s. 10) 1 Før den ene ende af telefonkablet ( s. 8) bagfra gennem udsparingen i kabinettet. Gigaset DX800A all-in-one: Brug det 8-polede kabel med 2 små modularstik 8/8, når du tilslutter telefonen til ISDN-nettet ( s. 8, kabel 7c). Brug TAE-tilslutningskablet med RJ11-stik til tilslutning til det analoge fastnet ( s. 8, kabel 7b). Din telefon registrerer automatisk hvilken forbindelse den er tilsluttet til. Installationsguiden vil senere bede dig om at foretage alle nødvendige indstillinger for den aktuelle forbindelse ( s. 16). 2 Sæt telefonkablet ind i bøsningen med symbolet ] på undersiden af basistelefonen. 3 Forbind derefter telefonkablet med din telefontilslutning (3a ISDN eller 3b analogt fastnet). 12

14 Kom godt i gang 3. Tilslut basistelefonen til lysnettet 3 1 *) *) 2 *) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater ( s. 10) 1 Før netkablets lille stik bagfra gennem udsparingen i kabinettet. 2 Sæt stikket ind i bøsningen med symbolet\ på undersiden af basistelefonen. 3 Tilslut derefter netkablet til lysnettet. Vigtigt u Netkablet skal altid være sat i, da basistelefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun det medfølgende netkabel og telefonkabel. Gigaset DX800A all in one, DL500A: Konfigurationen af telefonkablers telefonstik til det analoge fastnet kan være forskellig. Den korrekte konfiguration for telefonstik finder du i appendikset af den udførlige betjening på den medfølgende cd. Basistelefonens software indlæses. Efter et øjeblik vises standbydisplayet på basistelefonen, det er i standbytilstand. Nu kan du allerede foretage opkald med din basistelefonen via fastnettet eller ISDN, og der kan ringes op til dit fastnetnummer eller hovednummeret for din ISDN-forbindelse. Basistelefonens telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse i optagetilstand ( s. 42). 13

15 Kom godt i gang 4. Tilslut basistelefonen til en router (internet) eller en pc På Gigaset DX800A all in one er tilslutningen til en router i første linje nødvendig for at kunne benytte internettelefoni VoIP (Voice over Internet Protocol). Du kan oprette op til seks konti (VoIP-telefonnumre) hos én eller flere VoiP-udbyder(e) og konfigurere dem på basistelefonen. Alle varianter af basistelefonen kræver forbindelsen til routeren for følgende funktioner af telefonen: u Du ønsker at blive informeret, så snart ny software til din basistelefon er tilgængelig på internettet, og ønsker at downloade den til din basistelefon. u Din basistelefon skal anvende dato og klokkeslæt fra en tidsserver på internettet. u Du ønsker at gå online med din basistelefon, dvs. du vil benytte Infocenter, få vis infotjenester eller søge efter telefonnumre i en onlinetelefonbog. En tilslutning af basistelefonen til en pc (via routeren eller direkte) er nødvendig, hvis du vil benytte følgende tjenester på din basistelefon: u Du ønsker at indstille din basistelefon via dens webkonfigurator. u Du ønsker at bruge ekstra pc-softwaren Gigaset QuickSync over Ethernet for at ringe op til telefonnumre via pc'en (f.eks. telefonnumre i pc-adressekartoteket) eller for at indlæse billeder eller melodier fra pc'en på din basistelefon. For at kunne oprette forbindelse til internettet skal du bruge en router, som er tilsluttet internettet via et modem (kan være indbygget i routeren). Oplysninger om Gigaset DX800A all in one u For telefoni over internettet har du brug får en bredbåndsforbindelse (f.eks. DSL) med flatrate (anbefales) eller volumerate og en router, som forbinder din telefon med internettet. Du kan se en liste over anbefalede routere på internettet på: Åbn FAQ-siden, og vælg din Gigaset-IP-telefon. Søg f.eks. efter Router. u Basistelefonen er udstyret med en ekstra LAN-port, som du kan bruge til f.eks. at tilslutte din til pc til internettet (router). 14

16 Kom godt i gang 3 1 *) *) 2 *) Tilslutningerne LAN2 og FAX findes ikke på alle apparater ( s. 10) 1 Før den ene ende af det medfølgende ethernetkabel (cat 5 med 2 RJ45 modularstik) bagfra gennem udsparingen i kabinettet. 2 Sæt ethernetkablets stik i LAN-porten på undersiden af basistelefonen. 3 Sæt det andet stik på ethernet-kablet i et LAN-porten på routeren. Gigaset DX800A all in one: Du kan allerede nu oprette VoIP-forbindelser internt på Gigaset.net ( s. 40). Gigaset DL500A: Ibrugtagningen af basistelefonen er afsluttet. Læs desuden s. 32, Dato og klokkeslæt. 15

17 Kom godt i gang Gigaset DX600A ISDN, DX800A all in one: Ibrugtagning af basistelefonen Installationsguide Når telefonen er tilsluttet lysnettet, startes firmwaren. Hvis der endnu ikke er genereret forbindelser, startes installationsguiden. Med den kan du foretage alle nødvendige indstillinger for din telefon. Oplysning om Gigaset DX800A all in one Telefonen kontrollerer, hvilken telefontilslutning (analogt fastnet eller ISDN) den er tilsluttet. På displayet vises følgende meddelelse: Velkommen? Ønsker du hjælp med opsætningen af din telefon? Nej Ja Tryk på displaytasten Ja for at starte installationen. Bemærkninger u Installationsguiden starter kun, hvis der endnu ikke er konfigureret en forbindelse på basistelefonen. Hvis der allerede er konfigureret forbindelser, kan du dog til enhver tid starte VoIP- og evt. også ISDN-guiden separat over menuen. u Installationsguiden kan du kun benytte på basistelefonen, ikke på et tilmeldt håndsæt. I forbindelse med installationsguiden kører der flere separate guider efter hinanden. Hvilke separate guider der startes på din telefon, afhænger af modellen og de forbindelser, som telefonen er tilsluttet. Installationsguiden omfatter følgende separate guider: 1 ISDN-guide 2 IP-guide 3 Registreringsguide 4 Forbindelsesguide I den følgende tabel kan du se, hvilke trin der udføres på din telefon og forbindelsestype, og hvilken separat guide der starter. 16

18 Kom godt i gang Tilslutning Procedure GigasetDX600A ISDN 1. ISDN-guide ( s. 17) 3. Registreringsguide 4. Forbindelsesguide GigasetDX800A all in one ved tilslutning til ISDN og VoIP GigasetDX800A all in one ved tilslutning til det analoge fastnet og VoIP 1. ISDN-guide ( s. 17) 2. IP-guide 3. Registreringsguide 4. Forbindelsesguide 2. IP-guide ( s. 20) 3. Registreringsguide 4. Forbindelsesguide Vær opmærksom på følgende: u Hvis installationsguiden er aktiveret, har intet håndsæt adgang til menuen Indstillinger på basistelefonen. u For at afbryde installationsguiden, skal du trykke på den røde Afbryd-tast T og holde den nede. Alle ændringer, som du allerede har gemt med OK, bevares. u Tryk på venstre side af styretasten u eller på displaytasten Nej for at springe en indstilling over. 1. ISDN-guide Bestemmelse / registrering af forbindelsens MSNs Startes på Gigaset DX600A ISDN, Gigaset DX800A all-in-one med ISDN-forbindelse. Forudsætning:Du har tilsluttet basistelefonen til ISDN-telefonnettet. I forbindelse med ordrebekræftelsen på ISDN-forbindelsen fik du oplyst flere personlige telefonnumre (MSNs) fra din udbyder. Du kan gemme maks. 10 telefonnumre (MSNs) på din basistelefon. Hvis der endnu ikke er angivet et MSN på din basistelefon, kan finde frem til MSNs for din forbindelse med ISDN-guiden, dvs. du kan hente dem fra telefoncentralen (automatisk bestemmelse af MSN), eller angive dem manuelt. Information Ikke alle ISDN-udbydere understøtter automatisk bestemmelse af MSN. Hvis den ikke understøttes, skal du indtaste MSNs for din forbindelse manuelt. 17

19 Kom godt i gang ISDN-assistent? Assistent til ISDN installation Nej Ja Tryk på displaytasten Ja for at starte installationen. ISDN-assistent Ð Assistenten hjælper dig med at søge og konfiugrere ISDNtelefonnumre (MSN). OK Tryk på displaytasten OK for at starte automatisk bestemmelse af MSN. Det tager nogle minutter. På displayet vises Søger ISDNtelefonnumre (MSN-numre). ISDN-assistent MSN-tildeling MSN1: MSN2: MSN3: MSN4: Ð Efter en vellykket bestemmelse af MSN vises der en liste over MSNs. Ændr OK Tryk på displaytasten OK for at afslutte ISDN-guiden. På displayet vises ISDN-installation gennemført. Information Du kan ændre navnene på MSNs (se den udførlige betjeningsvejledning til basistelefonen på den medfølgende cd). 18

20 Kom godt i gang Hvis der ikke kunne findes MSNs, vises Der blev ikke fundet MSN-numre.- Du bliver bedt om selv at indtaste dine MSNs: ISDN-assistent Ð Indtast MSN-data. Tilbage OK Konfig. MSN-numre MSN - Navn: MSN - Nummer: Tryk på displaytasten OK for at indtaste MSNs manuelt. Indtast et nyt for MSN1 via taltasterne (maks. 16 tegn). Hvis du ikke indtaster noget, angives MSN1. Tryk fornedenpå styretasten s for at skifte til indtastning af MSN. Abc V < C Gem Konfig. MSN-numre MSN - Navn: MSN - Nummer: MSN - Navn: W V Indtast dit 1. MSN (uden områdenummer; maks. 20 tegn). Tryk igen nederst på styretasten for at skifte til næste felt. Gentag proceduren forvoven for at indtaste følgende MSNs: < C Gem På displayet vises ISDN-installation gennemført. Når du har indtastet det sidste MSN: Tryk på displaytasten Gem. 19

21 Kom godt i gang Gigaset DX800A all in one: Læs desuden s. 20, 2. VoIP-guide Foretagelse af VoIP-indstillinger. Gigaset DX600A ISDN: Læs desuden s. 26, 3. Registreringsguide. 2. VoIP-guide Foretagelse af VoIP-indstillinger Startes på Gigaset DX800A all-in-one. Du ser følgende visning: IP-assistent? Start IP installationsassistent? Nej Ja For at kunne telefonere over internettet (VoIP) med andre internet-, fastnet- eller mobilabonnenter skal du have et abonnement hos en VoIP-udbyder, som understøtter VoIP-standarden SIP. Forudsætning: Du har tilmeldt dig hos en VoIP-udbyder (f.eks. via din pc), og du har fået oprettet mindst en VoIP-konto (IP-konto). For at VoIP kan benyttes, skal du nu indtaste adgangsdataene for din VoIP-konto. Du får de nødvendige data fra din VoIP-udbyder. Det er: Enten: u Dit brugernavn (hvis det kræves af VoIP-udbyderen). Bruger-id for din IP-konto (Caller-ID), som ofte er det samme som dit telefonnummer. u Dit logon-navn eller dit logon-id u Din (logon-)adgangskode hos VoIP-udbyderen u Din VoIP-udbyders generelle indstillinger (serveradresser osv.) Eller: u En automatisk konfigurationskode (activation code) Gigaset-telefonens VoIP-guide hjælper dig med indtastningen. 20

22 Kom godt i gang Information Du kan i alt konfigurere maks. seks VoIP-forbindelser. Ved ibrugtagningen af telefonen (der er endnu ikke konfigureret en VoIP-forbindelse) konfigurerer du en VoIP-forbindelse. Yderligere VoIP-forbindelser kan du senere konfigurere med VoIP-guiden eller med webkonfiguratoren. Start VoIP-guiden Forudsætning:Basistelefonen er tilsluttet routeren. Routeren har forbindelse til internettet ( s. 14). Tryk midt på styretasten w eller på højre displaytast Ja for at starte VoIP-guiden. IP-assistent Med assistenten kan du konfigurere en IP-konto og registrere den hos din udbyder, så du kan Ð V På displayet vises oplysninger om VoIP-guiden. Tryk forneden på styretasten s for at bladre videre. OK Tryk på displaytasten OK for at fortsætte. Vælg IP-konto IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 V Tilbage OK På displayet vises en liste over alle mulige IP-forbindelser (IP 1 til IP 6). Allerede konfigurerede VoIPforbindelser er markeret med ³. Tryk evt. forneden på styretasten s for at vælge en forbindelse. Tryk på displaytasten OK for at fortsætte. 21

23 Kom godt i gang Du ser følgende visning: IP-assistent? Har du en kode til Auto-konfiguration? Nej Ja Du har modtaget logon-navn/- adgangskode og evt. et brugernavn fra din VoIP-udbyder: Tryk på tasten under displayvisningen Nej. Læs mere i afsnittet: Download data fra VoIPudbyderen s. 23. Du har modtaget en automatisk konfigurationskode (activation code) fra din VoIP-udbyder: Tryk på tasten under displayvisningen Ja. Læs mere i afsnittet: Indtastning af automatisk konfigurationskode s. 22. Indtastning af automatisk konfigurationskode IP-assistent Aktiveringskode til Auto-konfiguration: g V Indtast din automatiske konfigurationskode, som du har modtaget af udbyderen, via tastaturet (maks. 32 tegn). < C OK Tryk på tasten under displayvisningen OK. Alle data, der er nødvendige til VoIP-telefoni, downloades direkte fra internettet til din telefon. Når alle data er indlæst korrekt på telefonen, vises Din konto er oprettet hos udbyderen. på displayet. Læs mere i afsnittet: 3. Registreringsguide, s

24 Download data fra VoIP-udbyderen Kom godt i gang Forbindelsesassistenten opretter en forbindelse til Gigaset-konfigurationsserveren på internettet. Her findes diverse profiler med generelle adgangsdata for forskellige VoIP-udbydere, der kan downloades. Efter kort tid ses følgende visning: Vælg land Land 1 Land 2 Land 3 Land4 Land 5 V Der indlæses en liste over lande. Tryk gentagne gange forneden eller foroven på styretasten, indtil landet, som du vil bruge telefonen i, er markeret. Tilbage OK Bekræft dit valg ved at trykke på tasten under display-visningen OK. Vælg udbyder Udbyder 1 Udbyder 2 Udbyder 3 Udbyder 4 Udbyder 5 Tilbage OK V Der vises en liste over VoIP-udbydere, for hvilke der er en profil med de generelle adgangsdata til rådighed på konfigurationsserveren. Tryk gentagne gange foroven eller forneden på styretasten q,indtil din VoIP-udbyder er markeret på displayet. Bekræft dit valg ved at trykke på tasten under display-visningen OK. De generelle adgangsdata for din VoIP-udbyder downloades og gemmes på telefonen. 23

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DX800A http://da.yourpdfguides.com/dref/4569756

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DX800A http://da.yourpdfguides.com/dref/4569756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere