Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen I praktik hos Siemens Esben Lau Pedersen har været fem uger i praktik hos Siemens i Berlin

2 Indhold 8 Uden mad og drikke Mad skal der til, og kantinen tilbyder en alsidig kost baseret på elevernes ønsker og korrekt ernæring Siden sidst Udvikling af MUS på DjH Organisationsændringer Flytning giver liv til campus Nyt fantastisk skolehjem Cafeen Uden mad og drikke Styring og regulering i køleafdelingen Administrationen er flyttet To nye kolleger Mentorordning styrker 24-timersskolen Mentorer viser vej I praktik hos Siemens Marselis team Kit på tur Intranettet Elektronisk Journal Tækkemandsnål Nyt fra afdelingerne Navne Et fortidsbillede af DjH Administrationen er flyttet Administrationen har holdt flyttedag til den nye tilbygning og er nu samlet i et lokale. Tækkemandsnål Tækkemandsafdelingen modtog den gyldne tækkenål for deres arbejde med tækkeuddannelsen. Styring og regulering i køleafdelingen To elektrikerlærlinge laver som svendeprøve et styreanlæg til et kølesystem. 20

3 af Henrik Øelund Siden sidst Sommerferien begyndte for en stor dels vedkommende med vores St. Hansfest i anledning af indvielsen af nyt skolehjem og tilbygning til A-fløjen. Det var dejligt at se, at så mange kunne og ville prioritere denne aften til samvær med kolleger fra DjH. Som det fremgår af Frank Gotfredsens artikel længere fremme i bladet, var det dog ikke alle der kunne gå på ferie. Når der ikke er elever, er der nogle, der får ekstra travlt, her specielt med hovedrengøring af skolehjem, bistro, køkken m.v. I år kom så oven i klargøring af nyt skolehjem samt flytning af det sidste fra Lindevej. Renoveringen af de to el-lokaler nåede også akkurat at blive færdig, inden eleverne stod klar. August og september har været hektiske med indkøring af nyt skolehjem, nyt telefonanlæg, nyt låsesystem, flytning af administration og opbygning af nye rutiner i kraft heraf, men nu øjnes der lys forude, så forhåbentligt er alt nu ved at have fundet sin plads. Trafiksanering Ellemosevej Belysningsplan 1:500 Dato: Landskabsarkitektfirma APS Vibeke Rønnow MDL Første weekend i september var der så Marselisløb, hvor vi vanen tro er stærkt repræsenteret med eget værested. Arrangørerne kvitterede igen i år med at betegne DjHs plads som den absolut flotteste, og den der er gjort mest ud af. I år var der knap 50 deltagere over de to dage, hvor vejret igen var med os. Der bliver lagt meget frivillig arbejdskraft i arrangementet, så jeg håber at næste års deltagerantal vil stige. Der er plads til alle, uanset om man bare vil se på, anvender alternativ cykel, eller tager ruten to gange, eller bruger tid, der svarer hertil (se historien om Team KIT på tur), og der er altid både friske briketter og bøffer til rådighed. 22. juni var der licitation vedrørende etableringen af Ellemosevej som stillevej, herunder færdiggørelse af torvet. Arbejdet skrider støt fremad, og allerede nu anes konturerne af det færdige resultat. Ved henholdsvis Industrivej og ved ungdomsboligerne etableres fartdæmpning, og i området herimellem indsnævres vejen, og belægningen bliver i en lysere farve. Kantsten og lamper er af samme type som dem, der er anvendt rundt om DjH, så der bliver harmoni i helhedsindtrykket. Fortovene bliver af cementchaussesten, så de matcher de mørke granitchaussesten på torvet. Det sidste der færdiggøres, er torvet, og så er vi inde i 2007, hvilket er meget passende set i forhold til den kommende tilbygning på elafdelingen. Vi er nu så langt, at DjH kan skifte hovedadresse til Ellemosevej 25. Derfor udarbejdes i den forbindelse nye oversigtskort. Lige nu analyseres skiltebehov samt trafiksikkerhedsforanstaltninger. Her er specielt vejen fra mediatek til udkørsel ved kursusejendom kritisk på grund af dårlige oversigtsforhold kombineret med for høj fart hos nogle af de passerende køretøjer. Materialet til licitation af tilbygningen til værkstedsbygningen på Skovvej er nu klar. De sidste ændringer i lokaleanvendelsen har haft stor indvirkning på de tekniske beregninger, men der arbejdes frem mod, at bestyrelsen på sit decembermøde har resultatet af licitationen. Chris Klitte fra tømrerafdelingen og søn deltog i Marseliscykelløbet på en alternativ cykelmodel DjH Nyt oktober

4 af Henrik Øelund Udvikling af MUS på DjH I efteråret 2006 og foråret 07 fokuseres der på at udvikle et DjH MUS-redskab og materiale, så vi sikrer at medarbejdersamtaler gennemføres mere ensartet, og også har fokus på værdier og strategiske mål. Vi har opstillet nogle meget klare værdier, og i DjH2010 samt de tilknyttede afdelingsplaner er der opstillet mål og strategier. Disse skal vi have oversat til kompetencer, dels på fælles DjH-niveau, dels på fælles områdeniveau (undervisning, service, administration), dels på fagniveau og endelig på individuelt niveau. Det vil medvirke til en stærkere sammenhæng mellem mål og udvikling (se model). Endelig tilpasses et Excelbaseret program til håndtering af processen, herunder opfølgning på udviklingsplaner. Målsætningen e, at første testkørsel er gennemført med udgangen af juni Arbejdsgruppen består af Allan B. Rasmussen, Ib Bæk Jensen, Jesper Kofoed Petersen, Henrik Øelund, Helle Jørgensen og Steen Hejlskov Sørensen. Definition af kompetencer Udfordringer/målnedbrydning Kompetencekataloger Bruttoliste Organisation - Strategi Fælles organisatoriske kompetencer Enheder/områder - Handlingsplaner Fag- og områdekompetencer Afdelinger - Udfordringer Individuelle kompetencer Personer - Individuelle udfordringer og jobmål Individuelle jobmål og kompetenceudviklingsplaner, der støtter de strategiske udfordringer 4 DjH Nyt oktober 2006

5 af Henrik Øelund Organisationsændringer El- og installatørafdelingen 1. oktober blev Jesper Kofoed Petersen udnævnt til inspektør for elafdelingen og installatørafdelingen. Samtidig blev de to berørte uddannelseslederstillinger nedlagt. Jesper Kofoed Petersen er uddannet elektriker (med skoledelen på DjH), stærkstrømsingeniør, har taget ingeniørernes lederuddannelse, kom til DjHs el- afdeling S/R, herefter uddannelsesleder i elafdelingen. Når man i dag, både i det private og det offentlige, taler om sammenlægninger, sammensmeltninger, fusioner, overtagelser eller hvad man ellers kan finde på at kalde det, ja så foretages disse næsten altid med udgangspunkt i en økonomisk overvejelse eller nødvendighed. Sammenlægninger skal pr. definition give besparelser kaldet stordriftsfordele men i langt de fleste tilfælde kan disse kun opnås ved, at man samtidig forringer den eksisterende kvalitet er så min påstand! Når vi så alligevel laver en sammenlægning, strider det så ikke mod vore egne værdier og målsætninger? Nej, for denne sammenlægning har ikke et økonomisk udgangspunkt. Der skal fortsat anvendes samme ressourcer som hidtil. Målet er, at der samlet set sker et yderligere kvalitetsløft til gavn for hele området. Det sker ved at styrke sammenhængen mellem EUD, KVU og de tilhørende kursusområder. En styrkelse, der får effekt på pædagogisk og faglig udvikling samt ikke mindst de driftsorganisatoriske rutiner. Sidstnævnte også i kraft af, at installatørafdelingen etablerer sig i en teamstruktur a la elafdelingen. En sådan proces sker ikke af sig selv, det kræver en engageret indsats fra alle parter. Den, er jeg sikker på, er til stede, hvad også det første arrangement viste. Fredag den 29. september var der arrangeret fusionskøkken og vinsmagning, hvor de første ideer og muligheder blev drøftet. Frem til sommeren 2007 er der tilknyttet en ekstern partner, der er behjælpelig med at få processen sikkert i havn. Studievejledningen Ansvaret for studievejledningsfunktionen er nu placeret hos uddannelsesleder Allan B. Rasmussen. Samtidig er et fælles vejlederkontor under indretning i den gamle elevadministration. KIT-centeret I KIT-centeret har vi samlet aktiviteterne omkring kommunikation & markedsføring (K&M) samt IT for såvel undervisning som administration. Ansvaret for centerets samlede udvikling og organisering, samt ansvaret for medarbejdernes personlige udvikling er placeret hos administrationschef Flemming Jensen. Da centerets kompetenceområder er særdeles komplekse, bevares det faglige tilhørsforhold, hvor det er i dag (uv.-it/jkp; adm.-it/fj; K&M/HOE). DjH Nyt oktober

6 af Frank Gotfredsen Flytning giver liv til DjH-campus Sommeren har stået i flytningens tegn. Så markant at det for nogen har betydet andre aktiviteter end vanligt i en tid, der normalt er dedikeret til ferie. Resultatet er synligt i campusbilledet: Bedre senge i skolehjemmet, hyggelig café for elever og kursister og et større motionsrum. Uge 26 kom sommerferien endelig, var der nogle, der sagde, det trænger vi til. Andre sagde: Nu kom sommerferien endelig, så vi kan begynde at flytte skolehjemmet fra Lindevej! Eller rettere; at flytte indholdet. Vi har jo hurtigt uge 31, hvor der kommer friske og udhvilede elever klar til at give den en skalle og suge ny viden til sig. Samtidig forventer de, at alting er klar til dem. Så det må vi jo selvfølgelig forsøge at leve op til. For lange senge Sengene var dårligt blevet kolde, før vi startede med at pakke og vælge det ud, der skulle med på Skovvej. Jeg havde en aftale med et flyttefirma, der mente, at med to mand og en lastbil kunne vi flytte det hele på to dage, hvis jeg hjalp til. Det slog næsten til. Første dag gik med at flytte 40 senge, der var blevet for dårlige, ud af skolehjemmet på Skovvej. Derefter hentede vi de 40 bedste senge på Lindevej og baksede dem ind på værelserne på Skovvej - blot for at konstatere, at 12 af sengene var otte cm for lange til at kunne være der. Løsningen blev en justering af skrivebordet med otte centimeter. Temperaturen var særdeles attraktiv for dem, der skulle holde sommerferie her i landet, nærmest bedre end i syden. Men for os gik der meget tid med at puste og tørre sved af. Da vi manglede det sidste læs senge den første dag, og klokken nærmede sig 16.00, skulle flyttemændene hente børn. Da de gik, foreslog de at få et par kollegaer til at hjælpe dagen efter. Vi manglede jo stadig alt det andet: Cafeen skulle tømmes for møbler og køkkeninventar, muffen for automater til slik, kaffe og sodavand. Inventar fra opholdsrum, to højfjeldssole, tilsynets inventar, møbler fra TV-stuen, billardborde, og ikke mindst motionsrummets indhold skulle vi også have med. Vi behøvede ikke at gå i motionscentret den aften! Klokken sneg sig alligevel hen mod 22.00, og på dette tidspunkt var der to flyttebiler, en motorcykel, og syv flyttemænd i gang. Men dagen fik ende, og inden jeg så mig om, lå der seks trætte flyttemænd i pølen til en velfortjent afkøling. Sengene var kommet på værelserne, og resten var kommet i ly for vejrliget, men ellers stillet på lidt tilfældige steder, i nærheden af hvor de skulle bruges. Ferieperioden gjorde, at logistikken ikke rigtig kunne maksimeres. Samtidig skulle skolehjemmet jo bruges til det sidste, og håndværkerne sandelig også på ferie. Styrkede fritidsfaciliteter Vi gik i gang med opbygningen af vores fritidsfaciliter. I den nye cafe i kælderen på Skovvej skulle der væltes vægge og males. Baren og de faste sofaer skulle monteres, og der skulle laves køkkenfaciliteter i et tilstødende lokale. Køledisken skulle reetableres, og cafeen indrettes med det inventar vi havde. Lys skulle der også til for at skabe lidt hygge, og så var der jo lige det, at vores TV-leverandører var begyndt at sende digitalt, så vores TV-anlæg skulle også lige bygges om. I forbindelse med flytningen havde jeg lavet en handel med akademiet, hvor eleverne gerne ville have et billardbord, som jeg fik i overskud. Til gengæld ville de gerne af med deres motionsudstyr. Det fandt vi plads til i vores helseafdelig ved at vælte et par mure. Sammen med udstyret fra Lindevej og det udstyr, der i forvejen var der, syntes jeg, vi har fået et rigtig godt motionsrum med plads til mange mennesker. I rummet er der TV, så cykelturen ikke føles så anstrengende, og et musikanlæg, der kan overdøve ens egen pusten, når man bruger maskinerne. Et besøg værd, hvis der nogle, der trænger til at få strammet balderne, eller pyntet lidt på maveskinnet, men det er ikke et krav for at aflægge et besøg. Caféområdet er også et besøg værd. Det ser ud til, at konceptet er i orden, med at der er muligheder for at spille billard, pool, airhoockey og bordtennis samtidig med, at man kan købe lidt svalende i form af en sodavand eller øl, få varmet et stykke pizza, eller bare slappe af og se TV. Det gør, at der for det meste er liv i cafeen. En sidegevinst ved at flytte cafeen til campusområdet er, at vores kursister også kan benytte sig af tilbuddet og blande sig med eleverne. Det giver en anden dimension for begge parter. Så kom og se, hvad der foregår i cafeen efter kl I er alle velkomne. 6 DjH Nyt oktober 2006

7 af Anne Hansen Aamand Nyt fantastisk skolehjem Den 1. august flyttede de første elever ind på Den jydske Haandværkerskoles nye skolehjem, der i alt rummer 167 værelser med eget bad og toilet. Kasper Månsson og Kevin Rockell bor dør om dør på skolehjemmet og lægger ikke skjul på, at det indfrier de ønsker, et moderne ungt menneske har til beboelse. Første gang, vi var på skole, boede vi på det gamle skolehjem på Lindevej, og det her er bare helt fantastisk ved siden af siger Kevin og Kasper supplerer med en kommentar om, at han især nyder ikke at skulle vandre langt til toilet og bad og derefter stå i kø for at komme til at bruge det. Den første uge det nye skolehjem var i brug føltes værelserne næsten for store i forhold til, hvad Kevin og Kasper tidligere var vant til, men hurtigt blev fordelene tydelige; der er plads til gæster, og med ekstra stole kan man også tilbyde dem en siddeplads. Netop det var en af ideerne med store værelser. Der er ikke nogen dagligstue på det nye skolehjem. Til gengæld ligger det tæt på resten af skolen, så det tilbud, der er til alle elever, om brug af tv-stue, cafe med diverse aktiviteter som bordtennis, billard, pool og airhockey samt motionsrum er kommet tættere på. Ikke alle gør brug af tilbudene, men vil hellere blive på skolehjemmet, samles på værelserne eller benytte sig af internetforbindelsen, der er let at koble sig på. Tidligere skulle vi betale for det, nu stikker vi bare stikket ind kobler os på nettet. Næsten alle har en PC med, så vi kan sidde på værelserne og lave lektier eller spille med hinanden fortæller Kasper. Rengøring er elevernes ansvar En vigtig del af et skolehjemsophold er livet sammen med kammeraterne, og det sker, der opstår en fest. Det er lige som om, vi er blevet bedre til at passe på tingene, der er helt nye. Vi bærer forsigtigt bordene ud på gangen, så der er plads til at feste, og alle er indstillet på at gøre rent bagefter. Før kunne vi være lidt mere hårdhændede, siger Kevin. I dagligdagen står hver enkelt for rengøring af eget værelse. Hver anden uge er der rengøringstjek af værelserne. Personalet går alt igennem, og lever standarden ikke op til forventningerne, lægger de en seddel med en venlig henstilling om, at være mere grundig efterfulgt af et tjek dagen efter. Kevin Rockell, kølelærling hos Anders Buus Køleservice i Nykøbing M og Kasper Månsson, kølelærling hos Knudsen Køling i Køge. De er blandt de første der bebor skolehjemmet og nyder at have enkeltværelser med eget bad og mulighed for privatliv. Det er nogle OK krav, der bliver stillet til rengøring af værelserne, siger Kevin. Det er jo os selv, der skal bo her, og vi vil alle sammen gerne tilbage til den samme standard næste gang vi kommer. Respekt om de nye værelser Frank Gotfredsen, der er leder af skolehjemmet, oplever, at der er mere ro på det nye skolehjem end tidligere på det gamle. Og både Kevin og Kasper er enige i, at det er rart at kunne lukke sin dør og trækket sig lidt tilbage. Det bedste ved det nye skolehjem er, at vi kan tilbyde eleverne værelser der lever op til forventet standard i Danmark siger Frank Godtfredsen. Det var med en lidt dårlig smag i munden vi slog døren op til de gamle slidte værelser. Jeg oplever også elevernes respekt omkring de nye værelser. De passer på dem og værdsætter dem. Endelig er det dejligt at få skolen samlet, det forstærker den daglige kontakt med eleverne. siger han. DjH Nyt oktober

8 af Anne Hansen Aamand Uden mad og drikke... Pasta, schnitzel, fisk, pommes frites, gryderetter, oksesteg og lasagne. I køkkenet på DjH tilrettelægges menuen for fire uger ad gangen. Salatbaren i bistroen er populær blandt eleverne. Dagens højdepunkt for mange er middagsmaden, og i kantinen justeres menuen efter elevernes ønsker, som Niels Jørgen Graabek, køkkenchef, samler ind, når han aflægger besøg i klasserne. Han må dog konstatere, at det ikke er her nye ideer skal hentes. Det eleverne foreslår, er ofte kendte retter, der allerede er på menuen. Vi er ellers meget modtagelige for nyt til menuen, og vil gerne lave andet end det, vi plejer, siger Niels Jørgen. En anden ting, han gerne gør opmærksom på, er muligheden for specielkost, hvis man for eksempel er allergiker, har diabetes, er vegetar eller af religiøse grunde ikke spiser bestemte ting. I kantinen starter dagen med en traditionel dansk morgenmad med gryn, mælk, surmælksprodukter, brød, ost og marmelade. Til middag serveres den varme mad og aftensmaden består af lune retter og smørrebrød. Salatbaren er et populært tiltag, og har en elev en dag ikke lyst til sovs og kartofler, kan hun springe køen over og gå direkte til salatbaren, blot hun viser sit kort i kassen. Det er ofte pigerne, der benytter sig af det tilbud, fortæller Niels Jørgen. Den daglige menu er sammensat, så den lever op til kostpyramiden. Således bliver også behovet for vitaminer og mineraler tilgodeset. 8 DjH Nyt oktober 2006

9 af Anne Hansen Aamand Elever besøger flittigt cafeen Elevernes cafe er flyttet fra Lindevej til Skovvej og Birgitte Dahl, der er daglig bestyrer, er flyttet med. Elevernes cafe er flyttet fra Lindevej til Skovvej og Birgitte Dahl, der er daglig bestyrer, er flyttet med. Lokalerne er fantastiske, og eleverne er rigtigt glade for dem fortæller Birgitte, der oplever at flere nu end tidligere er klar, over at cafeen er der. Cafeens daglige åbningstid er fra kl til kl Mange elever kommer allerede før aftensmaden for at få et spil pool eller bordtennis inden spisetid. Hen over aftenen er cafeen godt besøgt, og også kursister finder vej til den. Når der er fodbold i TV, er her helt fyldt op. Folk hygger sig og snakker sammen om kampen, siger Birgitte, der heller ikke lægger skjul på, at torsdag aften er en af ugens højdepunkter. Mange kommer her før de går til midnatsbowl i bowlingcentret, andre går i byen. I kælderen er der indrettet en ny cafe for elever og kursister. Cafeen har tidligere haft til huse på Lindevej ved skolehjemmet. Bestyrer af cafeen er Birgitte Dahl, der flyttede til Skovvej sammen med cafeen. DjH Nyt oktober

10 af Anne Hansen Aamand Styring og regulering i køleafdelingen Bo Thorning, Danfoss i Nordborg, og Kasper Bundgaard, Tricon i Kolding, er i gang med deres svendeprøveprojekt. De uddanner sig til elektrikere indenfor styring og regulering, men har i projektet spredt sig til endnu en afdeling. De laver styring til et ammoniakkøleanlæg. At Bo Thorning, 22, og Kasper Bundgaard, 24, brænder for deres projekt er der ingen tvivl om. Begejstret fortæller de om den styring til et ammoniakkøleanlæg, de er ved at renovere. Opgaven er deres svendeprøveprojekt på uddannelsen til styrings- og reguleringselektriker. Det fyger med fagudtryk på højt plan, som det er svært for en ikke faglig person at følge. Lidt lettere bliver det, da de viser anlægget frem. Tidligere blev det styret med et knappanel og nogle af knapperne virkede ikke rigtigt, forklarer Bo. Der var ikke lavet ordentlig dokumentation på anlægget, og tegningerne Bo og Kasper har lagt tegninger og diagrammer ind på pc en, så anlægget kan bruges til undervisning. Skærmen er en touch-screen, og det gør det let at manøvrere rundt mellem de 1000 udlæsninger, man kan se på panelet. Projektet blev belønnet med et 13-tal! 10 DjH Nyt oktober 2006 var ikke opdaterede ved ændringer. Vi har haft det pillet rigtig meget fra hinanden og bygget det op igen, samtidig med at vi lavede dokumentation på det hele, fortsætte han, mens Kasper har travlt med at rette på nogle ledninger her og der, for det skal se ordentligt ud. Egentlig startede Kasper på projektet allerede på 3. hovedforløb, hvor han snusede lidt til kommunikation over netværk og installerede PLC styring på anlægget. Al kontrol, programmering og styring af anlægget kan vi klare via et netværk kaldet ethernet, og det kan ske fra et hvilket som helst sted på skolen. Det er meget hurtigt, fortæller Kasper om kommunikationssystemet, der så småt er ved at komme frem i erhvervslivet. Kasper og Bo har i projektet fået PLC styringen, der er af mærket Allen Bradley til at kommunikere med Siemens profibus. Det er i sig selv usædvanligt, så usædvanligt at det har vakt en vis interesse fra teknikere fra York A/S, der kommer og besigtiger projektet, når det er færdigt. Viser nyt for skuemester Projektet valgte Bo og Kasper, fordi de havde lyst til at lavet noget helt nyt, der aldrig var prøvet før. De ville også gerne bevise, at det er muligt at forny et gammelt anlæg, uden at det koster vanvittigt mange penge. Det er fem ugers arbejde, hvor de måske sætter noget på spil i forhold til at kaste sig over en velkendt opgave, men det er også et projekt, hvormed de håber at kunne præsentere noget for skuemester, han ikke har set før. I erkendelse af, at de ikke kommer til at arbejde med programmering i et fremtidigt job som elektrikere, har både Bo og Kasper planer om at læse videre. Jeg starter på studiet til produktionsingeniør i Odense til efteråret Det er en uddannelse, der går bredere end elområdet, og jeg vil gerne arbejde med udvikling, siger Kasper.

11 af Helle Jørgensen Administrationen er flyttet i nye lokaler DjH s nye lokaler blev indviet i juni, og i august flyttede administrationen ind i deres nye kontorer. Der er meget at tage stilling til, og meget bliver anderledes end det plejer. Administrationen er nu ved at være på plads og tager fat på en ny runde af arbejdslivet i deres nye kontor. Allerede før sommerferien stod møblerne klar på de nye kontorer. Mange gange var vi nede og flytte om på dem i mange variationer for at finde den helt rigtige indretning. Det gav både glæde og frustration, for hvordan skulle det dog ende, og blev der nu plads til alle? Til sidst fandt vi en brugbar opstilling, og vi kunne begynde at forstille os, hvordan det ville være at flytte ind på kontoret. Langvarig forberedelse På et kontormøde i foråret besluttede vi, at vi kun måtte have hvide mapper i det nye kontor. Alt skulle altså flyttes til hvide mapper, men samtidig var det en oplagt mulighed for at få arkiveret og ryddet op. Den endelige beslutning om præcis, hvornår vi skulle flytte, afhang af det nye telefonanlæg. Flytningen skulle ske samtidig med, at telefonanlægget blev sat i drift, fordi det gamle ikke kunne fungere sideløbende. Fredag den 18. august og mandag den 21. august skulle det store endelige slag så stå. Alle vores løsdele blev flyttet via rulleborde og gåben. Der blev pakket og gået nogle kilometer de dage. Tirsdag den 22. august var alle så på plads med undtagelse af vores printere og kopimaskiner. Så i en uges tid var svartiderne meget lange fra man bestilte en udskrift, og til man fik den ud på papir. Der gik faktisk ca. 300 skridt og 2-3 minutter. Det var lidt frusterende og utilfredsstillende. Men også det er nu løst, og alle maskiner placeret og installeret de rigtige steder. Tilbage på de gamle kontorer er efterladt de mapper, der skal i arkiv, men arkivet lader vente lidt på sig, og er endnu ikke fuldt etableret. En ny hverdag Dagligdagen i de nye lokaler var i begyndelsen præget af grin og hvad-gør vi-nu spørgsmål. Der er meget usikkerhed forbundet med sådan en flytning. Hvordan gør vi nu det og det? Hvor højt må man tale, og hvad med alle telefonerne der kimer? Besøgende der kommer, hvem gør hvad? Receptionsskranken er stadig ikke på plads. Det vil sige, der kom faktisk en skranke, men den var ALT for stor, og desuden var den spejlvendt! I øjeblikket er der sat to midlertidige borde op, som bliver erstattes af en mindre skranke om ca. 1 måned. Frustration contra oplevelse Sådan en flytning har for de gamle ansatte (over 12 års anciennitet) været meget frustrerende. At skulle vende sig til ALT NYT var svært. For bogholderiet har det skabt meget mere uro, end vi er vant til. For vore nye kolleger har det bare været en oplevelse. I dag arbejder vi troligt videre, men der er stadig et par hængepartier, der skal ordnes: Arkivet skal etableres, nogle skal have nye reoler, kabler skal i system, kunst på væggene og temperatur skal justeres til alles tilfredshed. Det har været en stor forandring, men vi håber på en vis form for synergieffekt, når vi alle nu er samlet. DjH Nyt oktober

12 To nye kolleger p på grundforløb og af Anne Hansen Aamand Pernille Stidsen og Poul Scheby-Pedersen sta De prøver kræfter på henholdsvis elektrikerelever på g Pernille Pernille Stidsen er ny underviser på grundforløbet i elafdelingen. Hun tiltrådte 1. juli og brugte sommeren til at læse undervisningsstof, så hun kunne være godt klædt på til sit nye job. Pernille er uddannet elektriker, installatør og stærkstrømstekniker på DjH. Hun har arbejdet halvandet år hos Semco som elektriker på havnen i Århus, og fem år hos EL og VVS Data i Risskov hvor hun testede og ydede support på Kalkulations-programmer til elbrancen. De sidste fire år har hun tilbragt hjemme i familien skød sammen med børnene Linette på syv, Carolina på fire og Asger på et år. Pernille har ingen undervisningserfaring før jobbet på DjH, og hun starter på PG til januar. Trods elevernes test af en ny lærer synes hun, jobbet er spændende og udfordrende, og befinder sig godt i stillingen. Privat bor Pernille i Hadbjerg sammen med sin mand Mikael og deres tre børn. Den fritid, der ikke bliver brugt på familien bruger Pernille på dyr. Familien har hund, kat og kanin og er i færd med at købe en islandsk hest, der skal gå udenfor deres hus på lejede marker. Pernille har tidligere haft hest. Dengang var det de gule fjordheste, hendes hjerte bankede for, men nu har hun lyst til at prøve en islænder med fem gear. Pernille har valgt et job, der er lidt atypisk for en kvinde. Hendes morfar var elinstallatør med egen forretning, og der var et åbent tilbud om en læreplads, som hun tog imod. Nok ikke helt upåvirket af omgivelserne; hendes mor sad på kontoret, og hendes moster kørte i morfaderens firma som elektriker. Efterfølgende valgte Pernilles bror også at blive elektriker og senere elinstallatør. For at fuldende billedet er hun tilmed gift med en inden for faget. Mikael mødte hun i installatørafdelingen, hvor de begge studerede. 12 DjH Nyt oktober 2006 Pernille Stidsen

13 å DjH underviser Teknisk Akademi rtede begge på DjH lige før sommerferien. rundforløbet og vvs-studerende på Teknisk Akademi. Poul Poul Scheby-Pedersen startede som underviser på Teknisk Akademi den 1. juni Her underviser han primært vvs-studerende i varme, og på sigt også indeklima, informationsteknologi og dokumentation. Poul er udannet autoelektronikmekaniker (1973) og maskiningeniør med varme og klimateknik som speciale fra Odense Teknikum i Han har senest, før DjH, været ansat som projektingeniør ved Aqua Teknik i Esbjerg, hvor han var med til at etablere Seawest badeland og wellnescenter i Nr. Nebel. Poul har tidligere undervist i IT inden for aftenskolen. Han finder det interessant at undervise og blev derfor tiltrukket af stillingen på DjH, da den blev slået op. Privat bor Poul i en lejlighed i Ølgod og bruger dagligt omkring 3½ timer i sin bil til og fra arbejde. Det er lang transporttid, og af og til er en flytning under overvejelse. Modsat trækker dog hans to døtre og fem børnebørn, der alle er bosat i Vestjylland. Fritiden bliver brugt til gåture i naturen, og Poul tager gerne på vandring langs vestkysten, der er inden for bekvem rækkevidde fra hans bopæl. Poul har i sin korte ansættelse på DjH to gange oplevet at være på ture sammen med de studerende. Både en studietur til København og en introduktionstur til Fuglsø. Det giver et godt indtryk af, hvordan mennesker fungerer socialt, og er en værdifuld ting i en undervisningssituation, hvor det så er lettere at forstå, hvorfor den enkelte reagerer som han gør i en given situation. Det er ligesom en tredje halvleg, siger Poul. Her starter man bare med den. Poul Scheby-Pedersen DjH Nyt oktober

14 Jesper Kofoed Pedersen Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende tilbyder som mentorer hjælp til lærlinge i værksteder og laboratorier. På Den jydske Haandværkerskolen arbejder vi kontant med at udvikle konceptet 24 timers skolen. Det er et emne, som har sit eget tema i skolens strategi DjH Skolen vil netop hermed forsøge at skille sig ud fra andre skoler, hvor arbejdsdagen slutter omkring kl Vores oplevelse er, at vores lærlinge ønsker at dygtiggøre sig også udenfor normal arbejdstid. Som tidligere har vi også i år forskellige tilbud om eftermiddagen og aftenen: Lektiehjælp Matematikhjælp Spansk undervisning Og som det nyeste har vi aftalt med nogle af vore installatørstuderende fra akademiet, at de skal være med til af få en ny mentorordning op at køre. Tanken er, at de studerende mindst en gang om ugen skal være i laboratorier, undervisningslokaler og værksteder, hvor de tilbyder hjælp til vores lærlinge. I første omgang har vi aftalt en forsøgsperiode indtil jul, hvor vi så vil evaluerer ordningen ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra lærlingene. Allerede nu har Erik og Ulrik været i gang et par uger, og de foreløbige tilbagemelder er positive. Behovet for hjælp og sparring i eftermiddags- og aftentimerne er der, og vi håber med dette nye tiltag at kunne gøre lærlingenes skoleophold endnu mere spændende og indholdsrige. Fokus på innovation Vores pædagogiske vision for elafdelingen, som blev omtalt i sidste nummer af DjH-nyt, går netop i spænd med denne mentorordning. Vi vil gerne have de studerende og lærlingene til at opbygge et miljø, hvor det at studere på DjH bliver en oplevelse med fokus på innovation og muligheden for at afprøve teknik i trygge rammer. Når lærlingene arbejder med projekter og opgaver, der er spændende og motiverende, bliver tiden en knap faktor, og dagen slutter ikke ved den sidste ringetone. Denne form for undervisning stiller store krav til vores undervisere, som må være klar til arbejde med opgaver, der ikke kan planlægges. Lærlingene som støttes i at dykke dybt ned i teknikken og projekter, kræver konsulenthjælp og personer med overblik og erfaring. Netop her er det, at vi forventer, at mentorordningen vil få succes. I dagtimerne er det underviserne, der rådgiver, og senere på dagen er det mentorer fra akademiet, der hjælper de lærlinge, der bare må udvikle og undersøge, og de lærlinge der måtte have brug for lidt ekstra tid og rum til at blive nogle dygtige elektrikere. DjH tror på, at ved at udbyde interessant undervisningen og stille udstyr og lokaler til rådighed 24 timer i døgnet, får vi motiverede lærlinge, som kan gøre en forskel, når de er i deres praktikvirksomhed, og når de engang bliver de personer, der skal fastholde vores samfund i front indenfor innovation og kreativitet. Mentorer i plast Plastafdelingen bruger også mentorer. De ældste elever er her til rådighed for andre af skolens elever, der har lyst til at stifte bekendtskab med plast. På tværs af uddannelser kommer ugentligt elever i GUP/PUR-værkstedet (glasfiber), hvor de under kyndig vejledning kan udfolde sig kreativt. 14 DjH Nyt oktober 2006

15 af Anne Hansen Aamand Mentorer viser vej Installatørstuderende er rollemodeller for ellærlinge, når de stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Erik Bak og Ulrik Schjødtz er som mentorer glade for ordningen, som begge parter nyder godt af. Det gælder ikke om at komme med løsningen men at vise lærlingene vejen, mener Ulrik Schjødtz, der sammen med Erik Bak er mentor for DjH s elektrikerlærlinge. Erik og Ulrik læser til elinstallatører på Teknisk Akademi, men hver onsdag mellem klokken halvfire og halv seks er de at finde i elafdelingens værksteder, hvor de hjælper lærlingene med deres opgaveløsninger og projekter. Hjælpen består ikke i en færdig serveret løsning men snarere i råd og ideer til at prøve sig frem mod et resultat. Indtil jul er ordningen på prøve, herefter vurderes den, men den har allerede nu vist sig at være succes. Mellem 20 og 30 lærlinge fra primært H1 og svendeprøveklasserne benytter sig hver onsdag af, at Erik og Ulrik er i afdelingen. Vi har fået meget positiv feedback fra lærlinge, og møder de os uden for, kan de godt finde på at henvende sig til os, siger Erik. Mentorernes adresser er hængt op på opslagstavlen, så de også kan nås på andre tidspunkter i ugens løb, hvis en lærling støder Mentor Ordet mentor har rod i den græske mytologi. Mentor er navnet på Odysseus ven, der var rådgiver for hans søn, Telemachos, mens Odysseus selv var på en lang rejse. Mentor er en rollemodel, en, man kan lære af, og en, som er interesseret i at give viden og tanker videre til andre som inspiration til personlig og faglig vækst. Fra bogen: Mentor - en hjertesag på en udfordring, hvor de har brug for assistance. Erik og Ulrik er enige i, at de også personligt får meget ud af mentorrollen. Ved kontakt med H1-lærlingene holder de noget ved lige, og ved kontakt med H4-lærlinge lærer også de noget, når de sammen tager kampen op mod faglige udfordringer. Ulrik Schjødtz og Erik Bak er mentorer i elafdelingen, hvor de en gang om ugen støtter lærlingene i deres udannelsesforløb. DjH Nyt oktober

16 af Frank Esben Gotfredsen Lau Pedersen I praktik hos Siemens Esben Lau Pedersen er netop udlært elektriker. I foråret tog han imod et tilbud om at komme på praktikophold i udlandet og rejste fem uger til Siemens i Berlin. Under mit svendeforløb på DjH februar 2006 hørte jeg, at man kunne komme på et praktikophold i udlandet. Rejsen ville være betalt, og jeg skulle selv betale mine lommepenge. Rejselysten greb mig, og jeg kontaktede Jesper Kofoed fra DjH, der med det samme udlagde muligheden for et ophold ved Siemens i Berlin eller et ophold ved installatør i Irland. Jeg var mest hooked på en tur til Tyskland, da jeg følte, at her kunne jeg udvikle mig mest. En af mine klassekammerater, Martin, var med på ideen, og var man to af sted, kunne det jo ikke gå helt galt. Efter en uges betænkningstid meldte min mester, Glenco i Hedensted, positivt tilbage det kunne være god PR for lærlingeuddannelsen ved Glenco. Esben Lau Pedersen arbejdede i praktikperioden i Tyskland sammen med to tyske ingeniører, Detlev Krentzel og Olav Krause. Det er Esben yderst til højre. Ankomst til Berlin Turen gik fra Billund over Kastrup til Tegel lufthavnen i Berlin. Her blev vi afhentet, og indkvarteret af en lærer, Herr Ahlf, fra Siemens skolen, Næste dag gik med rundvisning på skolen, hvor vi fik indblik i de forskellige uddannelser. Elektriker uddannelsen ligner styrings og regulerings uddannelsen i Danmark, dog styres der efter specialet på et tidligere tidspunkt. Man gennemgår den komplette skoleuddannelse, før man bliver Azubi, hvilket er en teoretisk udlært, der skal gennemgå den sidste praktiske halvdel af uddannelsen. Der er korte pratikperioder under den teoretiske del men ikke på sammen måde som i Danmark. Arbejdet Jeg fik anvist en arbejdsplads på Kochstrasse i Berlin, en kontorbygning på 23. etager. Byggeriet var fem år gammelt, men de tekniske installationer med solafskærmning og komfortventilation samt automatisk vinduesåbning havde aldrig virket korrekt. Jeg skulle assistere to selvstændige ingeniører, Detlev Krentzel og Olav Krause. De var ansat af Siemens til at lave målinger/dataopsamlinger og komme med løsningsforslag til forbedringer af installationen. Det var for mig helt perfekt, da jeg på svendeforløbet og det foregående forløb havde arbejdet meget med dataopsamling/logning. Nu fik jeg så mulighed for at se det brugt i den virkelige verden. Ugen gik med at se hinanden lidt an, og jeg fik udleveret en manual til dataloggeren, på tysk - så kunne jeg lige lære at bruge den. Den anden uge begyndte jeg at hjælpe med arbejdet/dataopsamlingen. Jeg skulle foretage måling med en referenceføler ved siden af en eksisterende føler, og Olav ville så på computer logge data fra den eksisterende føler over anlægget. Undervejs kommunikerede vi med walkie. I den periode, jeg var med til arbejdet, koncentrerede vi os om temperaturfølere på den vestlige mellemfacade, da solafskærmningen, som en del af byggeriet, hang i en mellemfacade, der fulgte alle 23 etager. Efterhånden som vi opsamlede data, blev de overleveret til Detlev. Han lavede diagrammer af dataet, hvilket kulle belyse fejlene ved anlægget (dårlige temperaturfølere). Oplevelsen med at arbejde for tyskerne var 16 DjH Nyt oktober 2006

17 stor, og de to herrer fortalte gerne om deres oplevelser livet igennem med Østtyskland, hvor de begge var født og opvokset. Lød ikke så slemt som fra folkeskolen derhjemme. De forklarede, hvad der var værd at se i Berlin, og hvilke bydele der var værd at udforske. Da de to og en halv arbejdsuge sluttede, var det med gode oplevelser i bagagen, at jeg sagde farvel for denne gang. Jeg var oven i købet så heldig, at de aflønnede mig for mit arbejde med 400 euro, og roste mig for min indsats, hvilket betød utroligt meget for mig. Siemens skole Efter praktikken blev næste stop skolebænken. Martin, min makker, og jeg kom i en klasse svarende til 2. skoleperiode herhjemme, som var ved at lave slutopgave, på nogle miniature vandbehandlingsanlæg. Læreren, Herr Stautemeyer, var bestemt og kontant, men de unge mennesker var identiske med dem derhjemme, og snakken gik hurtigt om højt og lavt. Jeg kom med en gruppe, som jeg skulle følge. I løbet af ugerne der fulgte, havde Martin og jeg mulighed for at lære Siemens programmering bedre at kende, da vi havde dette på klasseundervisning undervejs. Det var spændende at praktisere tysk skolegang; af mere specielle forskelle fra skolegangen, som vi kender den fra Danmark, er for eksempel at det var meget normalt, at man gav hånd både morgen og aften. Ikke fordi vi skulle - men af høflighed. Dette praktiserede vi også på arbejdspladserne. Berlin udforskes Mens vi var i Berlin, var der masser af fritid til at udforske byen. De første tre uger gik med at finde rundt i byen og bare se mange af de seværdigheder, som ikke kostede noget. En søvnig weekendmorgen, blev flere gange brugt til at tage en tur med S toget, der køre i ring og derved viser alle sider af Berlin, turen varer en time og giver et indtryk af både vest og øst områderne. Seværdighederne, der omhandler krigen og tiden derefter, blev der selvfølgelig også tid til at besøge (Check Point Charlie) sammen med forskellige museer. Vi besøgte også mange grønne parker, der må siges at være specielle, da deres størrelse i forhold til, at de lå inde midt i storbyen, var fantastisk. En aften fik vi tilbudt at komme en tur i byen sammen med eleverne fra skolen. Da vi følte at sikkerheden ville være i orden, når vi nu fik følgeskab af en flok tyskere, takkede vi ja. Turen gik til Sishabar, hvor den stod på vandpibe og tequila, selvfølge efterfulgt af nogle af de mange forskellige øl som tyskerne brygger. Turen var et hit og et sjovt minde i tasken. Snakken gik, og det var da vist lyst før vi kom hjem. Den sidste dag på skolen evaluerede vi sammen med de tyske elever og deres lærer, vi fortalte om skolesystemet derhjemme og takkede for de gode oplevelser. Vi tog fra skolen mætte på oplevelser, og glædede os til at komme hjem og slappe af i vores normale/kedelige omgivelser. Konklusion Alt i alt har turen til Berlin været en uforglemmelig oplevelse, og jeg er lykkelig over, at jeg valgte at tage af sted. Udviklingen har både haft faglig og personlig betydning, og lysten til at rejse videre og se andre lande over længere tid er for alvor vakt. DjH bør reklamere mere for udlandsrejserne, og skal selvfølgelig have stor tak for at have hjulpet mig af sted. Arbejdet bestod i at opsamle og bearbejde data samt klarlægge fejl på tekniske installationer på en kontorbygning. Her datalogningen. Olav Krause arbejder med opsamling af data fra anlægget. Efterfølgende blev de omsat til diagrammer. DjH Nyt oktober

18 af Anne Hansen Aamand Team KIT gennemførte Marseliscykelløbet og kom flot i mål som nr. 632 og 633. På turen var indlagt let vind, solskin og fin udsigt, som blev nydt i fulde drag. Marseliscykelløb Team KIT på tur 28 km i sol og let rygvind krydret med smuk dansk natur er, hvad cyklisterne til Marselisløbet kan opleve, hvis de har god tid. Det havde Team KIT og de så det hele. For nu at tage løbet bagfra så er tiden absolut ikke noget at prale af. Så er det overstået, og vi kan så prale af, at vi virkeligt gennemførte. Ydermere var afdelingen repræsenteret med næsten 50 % af staben, der nåede i mål med bare et sekunds forskel. Det synes vi egentligt også lyder ganske pænt. Team Kit bestod af Klaus og Anne, der veloplagte startede cirka midtvejs i feltet. I starten af løbet skete der nogle rokader, der uden tvivl havde nogen indflydelse på Team Kits placering, men på den anden side også gav luft til fysisk aktivitet på cyklen. Der var ingen i vejen for en frisk spurt indlagt i turen. Heller ikke på en lang bakke, der skulle trækkes op ad, var vi i vejen for nogen. De fleste af dem, der på det tidspunkt var omkring Team Kit trak alligevel. Næsten kun Klaus holdt standhaftigt stand og kæmpede sig opad bakken i cirka gå tempo takket være et af cyklens laveste gear nøje udvalgt blandt 27. Vejret var med os, og på hjemvejen havde vi vinden i ryggen. Netop fordi vi gennemførte løbet på den gode tid, vi havde, kunne vi nyde solen og den lette vind i fulde drag. Odderbakken, som vi sluttede med at forcere, tog vi heldigvis oppefra og ned. Det var godt for benene. Egentlig var vi enige om, at vi bedst kunne lide at køre lidt jævnt opad og på lige flad vej, for der kan komme uhyggeligt meget fart på, når vejen hælder kraftigt nedad, og man har vinden i ryggen. Bremserne holdt, og i mål kom vi. På DjH s stand fornemmede vi hurtigt, at vi nok var de sidste, for bøfferne var taget af grillen og til dels nedkølet. Efterfølgende konkluderer vi, at det er godt at have god tid, og når den er så god som vores, er der plads til forbedringer uden større anstrengelse. Vi kan kun opfordre vores kolleger til at tage med til næste år. 28 km er egentligt ikke noget at snakke om, og måske qua vores gode tid, fik vi ikke særligt ondt i benene. Endelig så gælder det jo heller ikke om at vinde, men om at deltage - og det gjorde vi! 18 DjH Nyt oktober 2006

19 af Anne Hansen Aamand Intranettet Som omtalt i sidste nummer af DjH-nyt er intranettet hastigt på vej. Lokalredaktørene for de enkelte afdelinger er fundet og arbejder nu med at lægge data ind. DjH s intranet er koblet sammen med Brugerweb (BW) et modul til skema- og fraværsregistrering. I løbet af efteråret bliver der kørt test på BW, der så vil være tilgængeligt for alle fra januar Testen bliver kørt af to elektriker styrings og reguleringsklasser, hvor underviserne så opsamler erfaring, der senere bliver brugt til justering af modulet, før alle får adgang til det. Lokalredaktørerne er for: Elafdelingen: Bente Kjærgaard Køleafdelingen: Eigil Nielsen Plastafdelingen Klaus Alexander Nousiainen Tømrerafdelingen: Chris Klitte Thomasen Installatørafdelingen: Leif Peter Jensen Campus/skolehjem: Frank Gotfredsen Administrationen: Anne Sørensen Service: Anne Hansen Aamand KIT: Anne Hansen Aamand Den øvrige del af intranettet får alle adgang til fra uge 45. Vi giver besked, når dagen nærmer sig, hvor du også får at vide, hvordan du kommer på intranettet. Øjebliksbillede af intranettets forside. Intranettet er stadig under udvikling, så før udgivelse vil der ske enkelte forandringer på forsiden. DjH Nyt oktober

20 af Frank Finn Døssing Gotfredsen Tækkenål til DjH På tækkelaugenes bindedag, der blev afholdt hos tækkemester Jens Greve i Mariager den 9. sep overrakte tækkemester Hans Jørgen Zerlang den gyldne tækkenål til uddannelsesleder Finn Døssing fra Den jydske Haandværkerskole i Hadsten. Hans Jørgen Zerlang begrundede valget af modtageren med den indsats, der var ydet fra Haandværkerskolen omkring igangsætningen og gennemførelsen af uddannelsen til tækkemand. Finn Døssing takkede for hæderen, og sendte den videre til lærerne. Han pointerede, at det var summen af mange gode kræfter fra virksomhed til lærling over skole til udvalg, som var enige om at trække i den samme retning, der var årsag til, at uddannelsen var kommet godt i gang. af Frank Anne Sørensen Gotfredsen Elektronisk journal Den 1. oktober overgår vi til elektronisk journal. Det betyder, at alt journaliseringspligtigt post bliver skannet ind, f.eks. referater, samarbejdsaftaler osv. Alle medarbejdere vil herefter modtage deres post via Outlook straks det er journaliseret. Resten af posten vil blive fordelt via dueslagene, som vi er vant til. Alt der bliver journaliseret vil få et unikt nummer og der vil blive tastet oplysninger ind omkring brevet så det er nemt at finde frem igen. En del af ledelsesgruppen og medarbejdere i administrationen får adgang til at søge i databasen over alt det journaliserede post, resten af medarbejderne vil modtage deres post som en mail via Outlook. Papirarkiv afskaffes Som en meget synlig konsekvens af at posten bliver skannet ind er at papirarkivet afskaffes. Tidligere har vi gemt alle breve/mails som er blevet journaliseret. Det er ikke længere nødvendigt, da det nu bliver gemt elektronisk. Kun post som ikke er muligt at skanne (f.eks. A3 sider) og originale kontrakter med underskrifter m.v. vil blive gemt i arkivet. Derudover bevares arkivet med personalesager som papirarkiv. Kontakt direktionssekretær Anne Sørensen hvis du har lyst til at høre mere om det nye system. 20 DjH Nyt oktober 2006

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM » Sammen med dig skaber vi de bedste rammer for dig og dine medstuderende For en tid vil Skolehjemmet på Herningsholm Erhvervsskole fungere som dit midlertidige hjem.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse.

Team10 2012 / 2013. Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. 2012/13 Team10 Team10 2012 / 2013 Realskolen har udviklet en anderledes og spændende undervisningsform som måske også er noget for dig, der skal i 10. klasse. Jesper Toftebo Brønnum Mobil 3033 9902 jb@holbaek-realskolen.dk

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i

Plastmagermagasinet blivplastmager.dk. Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet er udgivet af: Få en faglig og teknisk uddannelse med fremtid i. Læs mere om plast og plastmageruddannelsen i Plastmagermagasinet. Plastmagermagasinet blivplastmager.dk F å e n p l

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt.

dele alting med På selve rummet, var det et rum til tøj, en vask med hylder og spejl, en skrivebord, spisebord hyggeligt. Rapport af Sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse, Ida Katrine Heinfelt og Nickie Beth Kristoffersen vedr. praktikophold i Eskilstuna, Sverige i den lange praktikperiode på 4. sem. Forventninger

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere