Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen"

Transkript

1 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen I praktik hos Siemens Esben Lau Pedersen har været fem uger i praktik hos Siemens i Berlin

2 Indhold 8 Uden mad og drikke Mad skal der til, og kantinen tilbyder en alsidig kost baseret på elevernes ønsker og korrekt ernæring Siden sidst Udvikling af MUS på DjH Organisationsændringer Flytning giver liv til campus Nyt fantastisk skolehjem Cafeen Uden mad og drikke Styring og regulering i køleafdelingen Administrationen er flyttet To nye kolleger Mentorordning styrker 24-timersskolen Mentorer viser vej I praktik hos Siemens Marselis team Kit på tur Intranettet Elektronisk Journal Tækkemandsnål Nyt fra afdelingerne Navne Et fortidsbillede af DjH Administrationen er flyttet Administrationen har holdt flyttedag til den nye tilbygning og er nu samlet i et lokale. Tækkemandsnål Tækkemandsafdelingen modtog den gyldne tækkenål for deres arbejde med tækkeuddannelsen. Styring og regulering i køleafdelingen To elektrikerlærlinge laver som svendeprøve et styreanlæg til et kølesystem. 20

3 af Henrik Øelund Siden sidst Sommerferien begyndte for en stor dels vedkommende med vores St. Hansfest i anledning af indvielsen af nyt skolehjem og tilbygning til A-fløjen. Det var dejligt at se, at så mange kunne og ville prioritere denne aften til samvær med kolleger fra DjH. Som det fremgår af Frank Gotfredsens artikel længere fremme i bladet, var det dog ikke alle der kunne gå på ferie. Når der ikke er elever, er der nogle, der får ekstra travlt, her specielt med hovedrengøring af skolehjem, bistro, køkken m.v. I år kom så oven i klargøring af nyt skolehjem samt flytning af det sidste fra Lindevej. Renoveringen af de to el-lokaler nåede også akkurat at blive færdig, inden eleverne stod klar. August og september har været hektiske med indkøring af nyt skolehjem, nyt telefonanlæg, nyt låsesystem, flytning af administration og opbygning af nye rutiner i kraft heraf, men nu øjnes der lys forude, så forhåbentligt er alt nu ved at have fundet sin plads. Trafiksanering Ellemosevej Belysningsplan 1:500 Dato: Landskabsarkitektfirma APS Vibeke Rønnow MDL Første weekend i september var der så Marselisløb, hvor vi vanen tro er stærkt repræsenteret med eget værested. Arrangørerne kvitterede igen i år med at betegne DjHs plads som den absolut flotteste, og den der er gjort mest ud af. I år var der knap 50 deltagere over de to dage, hvor vejret igen var med os. Der bliver lagt meget frivillig arbejdskraft i arrangementet, så jeg håber at næste års deltagerantal vil stige. Der er plads til alle, uanset om man bare vil se på, anvender alternativ cykel, eller tager ruten to gange, eller bruger tid, der svarer hertil (se historien om Team KIT på tur), og der er altid både friske briketter og bøffer til rådighed. 22. juni var der licitation vedrørende etableringen af Ellemosevej som stillevej, herunder færdiggørelse af torvet. Arbejdet skrider støt fremad, og allerede nu anes konturerne af det færdige resultat. Ved henholdsvis Industrivej og ved ungdomsboligerne etableres fartdæmpning, og i området herimellem indsnævres vejen, og belægningen bliver i en lysere farve. Kantsten og lamper er af samme type som dem, der er anvendt rundt om DjH, så der bliver harmoni i helhedsindtrykket. Fortovene bliver af cementchaussesten, så de matcher de mørke granitchaussesten på torvet. Det sidste der færdiggøres, er torvet, og så er vi inde i 2007, hvilket er meget passende set i forhold til den kommende tilbygning på elafdelingen. Vi er nu så langt, at DjH kan skifte hovedadresse til Ellemosevej 25. Derfor udarbejdes i den forbindelse nye oversigtskort. Lige nu analyseres skiltebehov samt trafiksikkerhedsforanstaltninger. Her er specielt vejen fra mediatek til udkørsel ved kursusejendom kritisk på grund af dårlige oversigtsforhold kombineret med for høj fart hos nogle af de passerende køretøjer. Materialet til licitation af tilbygningen til værkstedsbygningen på Skovvej er nu klar. De sidste ændringer i lokaleanvendelsen har haft stor indvirkning på de tekniske beregninger, men der arbejdes frem mod, at bestyrelsen på sit decembermøde har resultatet af licitationen. Chris Klitte fra tømrerafdelingen og søn deltog i Marseliscykelløbet på en alternativ cykelmodel DjH Nyt oktober

4 af Henrik Øelund Udvikling af MUS på DjH I efteråret 2006 og foråret 07 fokuseres der på at udvikle et DjH MUS-redskab og materiale, så vi sikrer at medarbejdersamtaler gennemføres mere ensartet, og også har fokus på værdier og strategiske mål. Vi har opstillet nogle meget klare værdier, og i DjH2010 samt de tilknyttede afdelingsplaner er der opstillet mål og strategier. Disse skal vi have oversat til kompetencer, dels på fælles DjH-niveau, dels på fælles områdeniveau (undervisning, service, administration), dels på fagniveau og endelig på individuelt niveau. Det vil medvirke til en stærkere sammenhæng mellem mål og udvikling (se model). Endelig tilpasses et Excelbaseret program til håndtering af processen, herunder opfølgning på udviklingsplaner. Målsætningen e, at første testkørsel er gennemført med udgangen af juni Arbejdsgruppen består af Allan B. Rasmussen, Ib Bæk Jensen, Jesper Kofoed Petersen, Henrik Øelund, Helle Jørgensen og Steen Hejlskov Sørensen. Definition af kompetencer Udfordringer/målnedbrydning Kompetencekataloger Bruttoliste Organisation - Strategi Fælles organisatoriske kompetencer Enheder/områder - Handlingsplaner Fag- og områdekompetencer Afdelinger - Udfordringer Individuelle kompetencer Personer - Individuelle udfordringer og jobmål Individuelle jobmål og kompetenceudviklingsplaner, der støtter de strategiske udfordringer 4 DjH Nyt oktober 2006

5 af Henrik Øelund Organisationsændringer El- og installatørafdelingen 1. oktober blev Jesper Kofoed Petersen udnævnt til inspektør for elafdelingen og installatørafdelingen. Samtidig blev de to berørte uddannelseslederstillinger nedlagt. Jesper Kofoed Petersen er uddannet elektriker (med skoledelen på DjH), stærkstrømsingeniør, har taget ingeniørernes lederuddannelse, kom til DjHs el- afdeling S/R, herefter uddannelsesleder i elafdelingen. Når man i dag, både i det private og det offentlige, taler om sammenlægninger, sammensmeltninger, fusioner, overtagelser eller hvad man ellers kan finde på at kalde det, ja så foretages disse næsten altid med udgangspunkt i en økonomisk overvejelse eller nødvendighed. Sammenlægninger skal pr. definition give besparelser kaldet stordriftsfordele men i langt de fleste tilfælde kan disse kun opnås ved, at man samtidig forringer den eksisterende kvalitet er så min påstand! Når vi så alligevel laver en sammenlægning, strider det så ikke mod vore egne værdier og målsætninger? Nej, for denne sammenlægning har ikke et økonomisk udgangspunkt. Der skal fortsat anvendes samme ressourcer som hidtil. Målet er, at der samlet set sker et yderligere kvalitetsløft til gavn for hele området. Det sker ved at styrke sammenhængen mellem EUD, KVU og de tilhørende kursusområder. En styrkelse, der får effekt på pædagogisk og faglig udvikling samt ikke mindst de driftsorganisatoriske rutiner. Sidstnævnte også i kraft af, at installatørafdelingen etablerer sig i en teamstruktur a la elafdelingen. En sådan proces sker ikke af sig selv, det kræver en engageret indsats fra alle parter. Den, er jeg sikker på, er til stede, hvad også det første arrangement viste. Fredag den 29. september var der arrangeret fusionskøkken og vinsmagning, hvor de første ideer og muligheder blev drøftet. Frem til sommeren 2007 er der tilknyttet en ekstern partner, der er behjælpelig med at få processen sikkert i havn. Studievejledningen Ansvaret for studievejledningsfunktionen er nu placeret hos uddannelsesleder Allan B. Rasmussen. Samtidig er et fælles vejlederkontor under indretning i den gamle elevadministration. KIT-centeret I KIT-centeret har vi samlet aktiviteterne omkring kommunikation & markedsføring (K&M) samt IT for såvel undervisning som administration. Ansvaret for centerets samlede udvikling og organisering, samt ansvaret for medarbejdernes personlige udvikling er placeret hos administrationschef Flemming Jensen. Da centerets kompetenceområder er særdeles komplekse, bevares det faglige tilhørsforhold, hvor det er i dag (uv.-it/jkp; adm.-it/fj; K&M/HOE). DjH Nyt oktober

6 af Frank Gotfredsen Flytning giver liv til DjH-campus Sommeren har stået i flytningens tegn. Så markant at det for nogen har betydet andre aktiviteter end vanligt i en tid, der normalt er dedikeret til ferie. Resultatet er synligt i campusbilledet: Bedre senge i skolehjemmet, hyggelig café for elever og kursister og et større motionsrum. Uge 26 kom sommerferien endelig, var der nogle, der sagde, det trænger vi til. Andre sagde: Nu kom sommerferien endelig, så vi kan begynde at flytte skolehjemmet fra Lindevej! Eller rettere; at flytte indholdet. Vi har jo hurtigt uge 31, hvor der kommer friske og udhvilede elever klar til at give den en skalle og suge ny viden til sig. Samtidig forventer de, at alting er klar til dem. Så det må vi jo selvfølgelig forsøge at leve op til. For lange senge Sengene var dårligt blevet kolde, før vi startede med at pakke og vælge det ud, der skulle med på Skovvej. Jeg havde en aftale med et flyttefirma, der mente, at med to mand og en lastbil kunne vi flytte det hele på to dage, hvis jeg hjalp til. Det slog næsten til. Første dag gik med at flytte 40 senge, der var blevet for dårlige, ud af skolehjemmet på Skovvej. Derefter hentede vi de 40 bedste senge på Lindevej og baksede dem ind på værelserne på Skovvej - blot for at konstatere, at 12 af sengene var otte cm for lange til at kunne være der. Løsningen blev en justering af skrivebordet med otte centimeter. Temperaturen var særdeles attraktiv for dem, der skulle holde sommerferie her i landet, nærmest bedre end i syden. Men for os gik der meget tid med at puste og tørre sved af. Da vi manglede det sidste læs senge den første dag, og klokken nærmede sig 16.00, skulle flyttemændene hente børn. Da de gik, foreslog de at få et par kollegaer til at hjælpe dagen efter. Vi manglede jo stadig alt det andet: Cafeen skulle tømmes for møbler og køkkeninventar, muffen for automater til slik, kaffe og sodavand. Inventar fra opholdsrum, to højfjeldssole, tilsynets inventar, møbler fra TV-stuen, billardborde, og ikke mindst motionsrummets indhold skulle vi også have med. Vi behøvede ikke at gå i motionscentret den aften! Klokken sneg sig alligevel hen mod 22.00, og på dette tidspunkt var der to flyttebiler, en motorcykel, og syv flyttemænd i gang. Men dagen fik ende, og inden jeg så mig om, lå der seks trætte flyttemænd i pølen til en velfortjent afkøling. Sengene var kommet på værelserne, og resten var kommet i ly for vejrliget, men ellers stillet på lidt tilfældige steder, i nærheden af hvor de skulle bruges. Ferieperioden gjorde, at logistikken ikke rigtig kunne maksimeres. Samtidig skulle skolehjemmet jo bruges til det sidste, og håndværkerne sandelig også på ferie. Styrkede fritidsfaciliteter Vi gik i gang med opbygningen af vores fritidsfaciliter. I den nye cafe i kælderen på Skovvej skulle der væltes vægge og males. Baren og de faste sofaer skulle monteres, og der skulle laves køkkenfaciliteter i et tilstødende lokale. Køledisken skulle reetableres, og cafeen indrettes med det inventar vi havde. Lys skulle der også til for at skabe lidt hygge, og så var der jo lige det, at vores TV-leverandører var begyndt at sende digitalt, så vores TV-anlæg skulle også lige bygges om. I forbindelse med flytningen havde jeg lavet en handel med akademiet, hvor eleverne gerne ville have et billardbord, som jeg fik i overskud. Til gengæld ville de gerne af med deres motionsudstyr. Det fandt vi plads til i vores helseafdelig ved at vælte et par mure. Sammen med udstyret fra Lindevej og det udstyr, der i forvejen var der, syntes jeg, vi har fået et rigtig godt motionsrum med plads til mange mennesker. I rummet er der TV, så cykelturen ikke føles så anstrengende, og et musikanlæg, der kan overdøve ens egen pusten, når man bruger maskinerne. Et besøg værd, hvis der nogle, der trænger til at få strammet balderne, eller pyntet lidt på maveskinnet, men det er ikke et krav for at aflægge et besøg. Caféområdet er også et besøg værd. Det ser ud til, at konceptet er i orden, med at der er muligheder for at spille billard, pool, airhoockey og bordtennis samtidig med, at man kan købe lidt svalende i form af en sodavand eller øl, få varmet et stykke pizza, eller bare slappe af og se TV. Det gør, at der for det meste er liv i cafeen. En sidegevinst ved at flytte cafeen til campusområdet er, at vores kursister også kan benytte sig af tilbuddet og blande sig med eleverne. Det giver en anden dimension for begge parter. Så kom og se, hvad der foregår i cafeen efter kl I er alle velkomne. 6 DjH Nyt oktober 2006

7 af Anne Hansen Aamand Nyt fantastisk skolehjem Den 1. august flyttede de første elever ind på Den jydske Haandværkerskoles nye skolehjem, der i alt rummer 167 værelser med eget bad og toilet. Kasper Månsson og Kevin Rockell bor dør om dør på skolehjemmet og lægger ikke skjul på, at det indfrier de ønsker, et moderne ungt menneske har til beboelse. Første gang, vi var på skole, boede vi på det gamle skolehjem på Lindevej, og det her er bare helt fantastisk ved siden af siger Kevin og Kasper supplerer med en kommentar om, at han især nyder ikke at skulle vandre langt til toilet og bad og derefter stå i kø for at komme til at bruge det. Den første uge det nye skolehjem var i brug føltes værelserne næsten for store i forhold til, hvad Kevin og Kasper tidligere var vant til, men hurtigt blev fordelene tydelige; der er plads til gæster, og med ekstra stole kan man også tilbyde dem en siddeplads. Netop det var en af ideerne med store værelser. Der er ikke nogen dagligstue på det nye skolehjem. Til gengæld ligger det tæt på resten af skolen, så det tilbud, der er til alle elever, om brug af tv-stue, cafe med diverse aktiviteter som bordtennis, billard, pool og airhockey samt motionsrum er kommet tættere på. Ikke alle gør brug af tilbudene, men vil hellere blive på skolehjemmet, samles på værelserne eller benytte sig af internetforbindelsen, der er let at koble sig på. Tidligere skulle vi betale for det, nu stikker vi bare stikket ind kobler os på nettet. Næsten alle har en PC med, så vi kan sidde på værelserne og lave lektier eller spille med hinanden fortæller Kasper. Rengøring er elevernes ansvar En vigtig del af et skolehjemsophold er livet sammen med kammeraterne, og det sker, der opstår en fest. Det er lige som om, vi er blevet bedre til at passe på tingene, der er helt nye. Vi bærer forsigtigt bordene ud på gangen, så der er plads til at feste, og alle er indstillet på at gøre rent bagefter. Før kunne vi være lidt mere hårdhændede, siger Kevin. I dagligdagen står hver enkelt for rengøring af eget værelse. Hver anden uge er der rengøringstjek af værelserne. Personalet går alt igennem, og lever standarden ikke op til forventningerne, lægger de en seddel med en venlig henstilling om, at være mere grundig efterfulgt af et tjek dagen efter. Kevin Rockell, kølelærling hos Anders Buus Køleservice i Nykøbing M og Kasper Månsson, kølelærling hos Knudsen Køling i Køge. De er blandt de første der bebor skolehjemmet og nyder at have enkeltværelser med eget bad og mulighed for privatliv. Det er nogle OK krav, der bliver stillet til rengøring af værelserne, siger Kevin. Det er jo os selv, der skal bo her, og vi vil alle sammen gerne tilbage til den samme standard næste gang vi kommer. Respekt om de nye værelser Frank Gotfredsen, der er leder af skolehjemmet, oplever, at der er mere ro på det nye skolehjem end tidligere på det gamle. Og både Kevin og Kasper er enige i, at det er rart at kunne lukke sin dør og trækket sig lidt tilbage. Det bedste ved det nye skolehjem er, at vi kan tilbyde eleverne værelser der lever op til forventet standard i Danmark siger Frank Godtfredsen. Det var med en lidt dårlig smag i munden vi slog døren op til de gamle slidte værelser. Jeg oplever også elevernes respekt omkring de nye værelser. De passer på dem og værdsætter dem. Endelig er det dejligt at få skolen samlet, det forstærker den daglige kontakt med eleverne. siger han. DjH Nyt oktober

8 af Anne Hansen Aamand Uden mad og drikke... Pasta, schnitzel, fisk, pommes frites, gryderetter, oksesteg og lasagne. I køkkenet på DjH tilrettelægges menuen for fire uger ad gangen. Salatbaren i bistroen er populær blandt eleverne. Dagens højdepunkt for mange er middagsmaden, og i kantinen justeres menuen efter elevernes ønsker, som Niels Jørgen Graabek, køkkenchef, samler ind, når han aflægger besøg i klasserne. Han må dog konstatere, at det ikke er her nye ideer skal hentes. Det eleverne foreslår, er ofte kendte retter, der allerede er på menuen. Vi er ellers meget modtagelige for nyt til menuen, og vil gerne lave andet end det, vi plejer, siger Niels Jørgen. En anden ting, han gerne gør opmærksom på, er muligheden for specielkost, hvis man for eksempel er allergiker, har diabetes, er vegetar eller af religiøse grunde ikke spiser bestemte ting. I kantinen starter dagen med en traditionel dansk morgenmad med gryn, mælk, surmælksprodukter, brød, ost og marmelade. Til middag serveres den varme mad og aftensmaden består af lune retter og smørrebrød. Salatbaren er et populært tiltag, og har en elev en dag ikke lyst til sovs og kartofler, kan hun springe køen over og gå direkte til salatbaren, blot hun viser sit kort i kassen. Det er ofte pigerne, der benytter sig af det tilbud, fortæller Niels Jørgen. Den daglige menu er sammensat, så den lever op til kostpyramiden. Således bliver også behovet for vitaminer og mineraler tilgodeset. 8 DjH Nyt oktober 2006

9 af Anne Hansen Aamand Elever besøger flittigt cafeen Elevernes cafe er flyttet fra Lindevej til Skovvej og Birgitte Dahl, der er daglig bestyrer, er flyttet med. Elevernes cafe er flyttet fra Lindevej til Skovvej og Birgitte Dahl, der er daglig bestyrer, er flyttet med. Lokalerne er fantastiske, og eleverne er rigtigt glade for dem fortæller Birgitte, der oplever at flere nu end tidligere er klar, over at cafeen er der. Cafeens daglige åbningstid er fra kl til kl Mange elever kommer allerede før aftensmaden for at få et spil pool eller bordtennis inden spisetid. Hen over aftenen er cafeen godt besøgt, og også kursister finder vej til den. Når der er fodbold i TV, er her helt fyldt op. Folk hygger sig og snakker sammen om kampen, siger Birgitte, der heller ikke lægger skjul på, at torsdag aften er en af ugens højdepunkter. Mange kommer her før de går til midnatsbowl i bowlingcentret, andre går i byen. I kælderen er der indrettet en ny cafe for elever og kursister. Cafeen har tidligere haft til huse på Lindevej ved skolehjemmet. Bestyrer af cafeen er Birgitte Dahl, der flyttede til Skovvej sammen med cafeen. DjH Nyt oktober

10 af Anne Hansen Aamand Styring og regulering i køleafdelingen Bo Thorning, Danfoss i Nordborg, og Kasper Bundgaard, Tricon i Kolding, er i gang med deres svendeprøveprojekt. De uddanner sig til elektrikere indenfor styring og regulering, men har i projektet spredt sig til endnu en afdeling. De laver styring til et ammoniakkøleanlæg. At Bo Thorning, 22, og Kasper Bundgaard, 24, brænder for deres projekt er der ingen tvivl om. Begejstret fortæller de om den styring til et ammoniakkøleanlæg, de er ved at renovere. Opgaven er deres svendeprøveprojekt på uddannelsen til styrings- og reguleringselektriker. Det fyger med fagudtryk på højt plan, som det er svært for en ikke faglig person at følge. Lidt lettere bliver det, da de viser anlægget frem. Tidligere blev det styret med et knappanel og nogle af knapperne virkede ikke rigtigt, forklarer Bo. Der var ikke lavet ordentlig dokumentation på anlægget, og tegningerne Bo og Kasper har lagt tegninger og diagrammer ind på pc en, så anlægget kan bruges til undervisning. Skærmen er en touch-screen, og det gør det let at manøvrere rundt mellem de 1000 udlæsninger, man kan se på panelet. Projektet blev belønnet med et 13-tal! 10 DjH Nyt oktober 2006 var ikke opdaterede ved ændringer. Vi har haft det pillet rigtig meget fra hinanden og bygget det op igen, samtidig med at vi lavede dokumentation på det hele, fortsætte han, mens Kasper har travlt med at rette på nogle ledninger her og der, for det skal se ordentligt ud. Egentlig startede Kasper på projektet allerede på 3. hovedforløb, hvor han snusede lidt til kommunikation over netværk og installerede PLC styring på anlægget. Al kontrol, programmering og styring af anlægget kan vi klare via et netværk kaldet ethernet, og det kan ske fra et hvilket som helst sted på skolen. Det er meget hurtigt, fortæller Kasper om kommunikationssystemet, der så småt er ved at komme frem i erhvervslivet. Kasper og Bo har i projektet fået PLC styringen, der er af mærket Allen Bradley til at kommunikere med Siemens profibus. Det er i sig selv usædvanligt, så usædvanligt at det har vakt en vis interesse fra teknikere fra York A/S, der kommer og besigtiger projektet, når det er færdigt. Viser nyt for skuemester Projektet valgte Bo og Kasper, fordi de havde lyst til at lavet noget helt nyt, der aldrig var prøvet før. De ville også gerne bevise, at det er muligt at forny et gammelt anlæg, uden at det koster vanvittigt mange penge. Det er fem ugers arbejde, hvor de måske sætter noget på spil i forhold til at kaste sig over en velkendt opgave, men det er også et projekt, hvormed de håber at kunne præsentere noget for skuemester, han ikke har set før. I erkendelse af, at de ikke kommer til at arbejde med programmering i et fremtidigt job som elektrikere, har både Bo og Kasper planer om at læse videre. Jeg starter på studiet til produktionsingeniør i Odense til efteråret Det er en uddannelse, der går bredere end elområdet, og jeg vil gerne arbejde med udvikling, siger Kasper.

11 af Helle Jørgensen Administrationen er flyttet i nye lokaler DjH s nye lokaler blev indviet i juni, og i august flyttede administrationen ind i deres nye kontorer. Der er meget at tage stilling til, og meget bliver anderledes end det plejer. Administrationen er nu ved at være på plads og tager fat på en ny runde af arbejdslivet i deres nye kontor. Allerede før sommerferien stod møblerne klar på de nye kontorer. Mange gange var vi nede og flytte om på dem i mange variationer for at finde den helt rigtige indretning. Det gav både glæde og frustration, for hvordan skulle det dog ende, og blev der nu plads til alle? Til sidst fandt vi en brugbar opstilling, og vi kunne begynde at forstille os, hvordan det ville være at flytte ind på kontoret. Langvarig forberedelse På et kontormøde i foråret besluttede vi, at vi kun måtte have hvide mapper i det nye kontor. Alt skulle altså flyttes til hvide mapper, men samtidig var det en oplagt mulighed for at få arkiveret og ryddet op. Den endelige beslutning om præcis, hvornår vi skulle flytte, afhang af det nye telefonanlæg. Flytningen skulle ske samtidig med, at telefonanlægget blev sat i drift, fordi det gamle ikke kunne fungere sideløbende. Fredag den 18. august og mandag den 21. august skulle det store endelige slag så stå. Alle vores løsdele blev flyttet via rulleborde og gåben. Der blev pakket og gået nogle kilometer de dage. Tirsdag den 22. august var alle så på plads med undtagelse af vores printere og kopimaskiner. Så i en uges tid var svartiderne meget lange fra man bestilte en udskrift, og til man fik den ud på papir. Der gik faktisk ca. 300 skridt og 2-3 minutter. Det var lidt frusterende og utilfredsstillende. Men også det er nu løst, og alle maskiner placeret og installeret de rigtige steder. Tilbage på de gamle kontorer er efterladt de mapper, der skal i arkiv, men arkivet lader vente lidt på sig, og er endnu ikke fuldt etableret. En ny hverdag Dagligdagen i de nye lokaler var i begyndelsen præget af grin og hvad-gør vi-nu spørgsmål. Der er meget usikkerhed forbundet med sådan en flytning. Hvordan gør vi nu det og det? Hvor højt må man tale, og hvad med alle telefonerne der kimer? Besøgende der kommer, hvem gør hvad? Receptionsskranken er stadig ikke på plads. Det vil sige, der kom faktisk en skranke, men den var ALT for stor, og desuden var den spejlvendt! I øjeblikket er der sat to midlertidige borde op, som bliver erstattes af en mindre skranke om ca. 1 måned. Frustration contra oplevelse Sådan en flytning har for de gamle ansatte (over 12 års anciennitet) været meget frustrerende. At skulle vende sig til ALT NYT var svært. For bogholderiet har det skabt meget mere uro, end vi er vant til. For vore nye kolleger har det bare været en oplevelse. I dag arbejder vi troligt videre, men der er stadig et par hængepartier, der skal ordnes: Arkivet skal etableres, nogle skal have nye reoler, kabler skal i system, kunst på væggene og temperatur skal justeres til alles tilfredshed. Det har været en stor forandring, men vi håber på en vis form for synergieffekt, når vi alle nu er samlet. DjH Nyt oktober

12 To nye kolleger p på grundforløb og af Anne Hansen Aamand Pernille Stidsen og Poul Scheby-Pedersen sta De prøver kræfter på henholdsvis elektrikerelever på g Pernille Pernille Stidsen er ny underviser på grundforløbet i elafdelingen. Hun tiltrådte 1. juli og brugte sommeren til at læse undervisningsstof, så hun kunne være godt klædt på til sit nye job. Pernille er uddannet elektriker, installatør og stærkstrømstekniker på DjH. Hun har arbejdet halvandet år hos Semco som elektriker på havnen i Århus, og fem år hos EL og VVS Data i Risskov hvor hun testede og ydede support på Kalkulations-programmer til elbrancen. De sidste fire år har hun tilbragt hjemme i familien skød sammen med børnene Linette på syv, Carolina på fire og Asger på et år. Pernille har ingen undervisningserfaring før jobbet på DjH, og hun starter på PG til januar. Trods elevernes test af en ny lærer synes hun, jobbet er spændende og udfordrende, og befinder sig godt i stillingen. Privat bor Pernille i Hadbjerg sammen med sin mand Mikael og deres tre børn. Den fritid, der ikke bliver brugt på familien bruger Pernille på dyr. Familien har hund, kat og kanin og er i færd med at købe en islandsk hest, der skal gå udenfor deres hus på lejede marker. Pernille har tidligere haft hest. Dengang var det de gule fjordheste, hendes hjerte bankede for, men nu har hun lyst til at prøve en islænder med fem gear. Pernille har valgt et job, der er lidt atypisk for en kvinde. Hendes morfar var elinstallatør med egen forretning, og der var et åbent tilbud om en læreplads, som hun tog imod. Nok ikke helt upåvirket af omgivelserne; hendes mor sad på kontoret, og hendes moster kørte i morfaderens firma som elektriker. Efterfølgende valgte Pernilles bror også at blive elektriker og senere elinstallatør. For at fuldende billedet er hun tilmed gift med en inden for faget. Mikael mødte hun i installatørafdelingen, hvor de begge studerede. 12 DjH Nyt oktober 2006 Pernille Stidsen

13 å DjH underviser Teknisk Akademi rtede begge på DjH lige før sommerferien. rundforløbet og vvs-studerende på Teknisk Akademi. Poul Poul Scheby-Pedersen startede som underviser på Teknisk Akademi den 1. juni Her underviser han primært vvs-studerende i varme, og på sigt også indeklima, informationsteknologi og dokumentation. Poul er udannet autoelektronikmekaniker (1973) og maskiningeniør med varme og klimateknik som speciale fra Odense Teknikum i Han har senest, før DjH, været ansat som projektingeniør ved Aqua Teknik i Esbjerg, hvor han var med til at etablere Seawest badeland og wellnescenter i Nr. Nebel. Poul har tidligere undervist i IT inden for aftenskolen. Han finder det interessant at undervise og blev derfor tiltrukket af stillingen på DjH, da den blev slået op. Privat bor Poul i en lejlighed i Ølgod og bruger dagligt omkring 3½ timer i sin bil til og fra arbejde. Det er lang transporttid, og af og til er en flytning under overvejelse. Modsat trækker dog hans to døtre og fem børnebørn, der alle er bosat i Vestjylland. Fritiden bliver brugt til gåture i naturen, og Poul tager gerne på vandring langs vestkysten, der er inden for bekvem rækkevidde fra hans bopæl. Poul har i sin korte ansættelse på DjH to gange oplevet at være på ture sammen med de studerende. Både en studietur til København og en introduktionstur til Fuglsø. Det giver et godt indtryk af, hvordan mennesker fungerer socialt, og er en værdifuld ting i en undervisningssituation, hvor det så er lettere at forstå, hvorfor den enkelte reagerer som han gør i en given situation. Det er ligesom en tredje halvleg, siger Poul. Her starter man bare med den. Poul Scheby-Pedersen DjH Nyt oktober

14 Jesper Kofoed Pedersen Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende tilbyder som mentorer hjælp til lærlinge i værksteder og laboratorier. På Den jydske Haandværkerskolen arbejder vi kontant med at udvikle konceptet 24 timers skolen. Det er et emne, som har sit eget tema i skolens strategi DjH Skolen vil netop hermed forsøge at skille sig ud fra andre skoler, hvor arbejdsdagen slutter omkring kl Vores oplevelse er, at vores lærlinge ønsker at dygtiggøre sig også udenfor normal arbejdstid. Som tidligere har vi også i år forskellige tilbud om eftermiddagen og aftenen: Lektiehjælp Matematikhjælp Spansk undervisning Og som det nyeste har vi aftalt med nogle af vore installatørstuderende fra akademiet, at de skal være med til af få en ny mentorordning op at køre. Tanken er, at de studerende mindst en gang om ugen skal være i laboratorier, undervisningslokaler og værksteder, hvor de tilbyder hjælp til vores lærlinge. I første omgang har vi aftalt en forsøgsperiode indtil jul, hvor vi så vil evaluerer ordningen ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra lærlingene. Allerede nu har Erik og Ulrik været i gang et par uger, og de foreløbige tilbagemelder er positive. Behovet for hjælp og sparring i eftermiddags- og aftentimerne er der, og vi håber med dette nye tiltag at kunne gøre lærlingenes skoleophold endnu mere spændende og indholdsrige. Fokus på innovation Vores pædagogiske vision for elafdelingen, som blev omtalt i sidste nummer af DjH-nyt, går netop i spænd med denne mentorordning. Vi vil gerne have de studerende og lærlingene til at opbygge et miljø, hvor det at studere på DjH bliver en oplevelse med fokus på innovation og muligheden for at afprøve teknik i trygge rammer. Når lærlingene arbejder med projekter og opgaver, der er spændende og motiverende, bliver tiden en knap faktor, og dagen slutter ikke ved den sidste ringetone. Denne form for undervisning stiller store krav til vores undervisere, som må være klar til arbejde med opgaver, der ikke kan planlægges. Lærlingene som støttes i at dykke dybt ned i teknikken og projekter, kræver konsulenthjælp og personer med overblik og erfaring. Netop her er det, at vi forventer, at mentorordningen vil få succes. I dagtimerne er det underviserne, der rådgiver, og senere på dagen er det mentorer fra akademiet, der hjælper de lærlinge, der bare må udvikle og undersøge, og de lærlinge der måtte have brug for lidt ekstra tid og rum til at blive nogle dygtige elektrikere. DjH tror på, at ved at udbyde interessant undervisningen og stille udstyr og lokaler til rådighed 24 timer i døgnet, får vi motiverede lærlinge, som kan gøre en forskel, når de er i deres praktikvirksomhed, og når de engang bliver de personer, der skal fastholde vores samfund i front indenfor innovation og kreativitet. Mentorer i plast Plastafdelingen bruger også mentorer. De ældste elever er her til rådighed for andre af skolens elever, der har lyst til at stifte bekendtskab med plast. På tværs af uddannelser kommer ugentligt elever i GUP/PUR-værkstedet (glasfiber), hvor de under kyndig vejledning kan udfolde sig kreativt. 14 DjH Nyt oktober 2006

15 af Anne Hansen Aamand Mentorer viser vej Installatørstuderende er rollemodeller for ellærlinge, når de stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Erik Bak og Ulrik Schjødtz er som mentorer glade for ordningen, som begge parter nyder godt af. Det gælder ikke om at komme med løsningen men at vise lærlingene vejen, mener Ulrik Schjødtz, der sammen med Erik Bak er mentor for DjH s elektrikerlærlinge. Erik og Ulrik læser til elinstallatører på Teknisk Akademi, men hver onsdag mellem klokken halvfire og halv seks er de at finde i elafdelingens værksteder, hvor de hjælper lærlingene med deres opgaveløsninger og projekter. Hjælpen består ikke i en færdig serveret løsning men snarere i råd og ideer til at prøve sig frem mod et resultat. Indtil jul er ordningen på prøve, herefter vurderes den, men den har allerede nu vist sig at være succes. Mellem 20 og 30 lærlinge fra primært H1 og svendeprøveklasserne benytter sig hver onsdag af, at Erik og Ulrik er i afdelingen. Vi har fået meget positiv feedback fra lærlinge, og møder de os uden for, kan de godt finde på at henvende sig til os, siger Erik. Mentorernes adresser er hængt op på opslagstavlen, så de også kan nås på andre tidspunkter i ugens løb, hvis en lærling støder Mentor Ordet mentor har rod i den græske mytologi. Mentor er navnet på Odysseus ven, der var rådgiver for hans søn, Telemachos, mens Odysseus selv var på en lang rejse. Mentor er en rollemodel, en, man kan lære af, og en, som er interesseret i at give viden og tanker videre til andre som inspiration til personlig og faglig vækst. Fra bogen: Mentor - en hjertesag på en udfordring, hvor de har brug for assistance. Erik og Ulrik er enige i, at de også personligt får meget ud af mentorrollen. Ved kontakt med H1-lærlingene holder de noget ved lige, og ved kontakt med H4-lærlinge lærer også de noget, når de sammen tager kampen op mod faglige udfordringer. Ulrik Schjødtz og Erik Bak er mentorer i elafdelingen, hvor de en gang om ugen støtter lærlingene i deres udannelsesforløb. DjH Nyt oktober

16 af Frank Esben Gotfredsen Lau Pedersen I praktik hos Siemens Esben Lau Pedersen er netop udlært elektriker. I foråret tog han imod et tilbud om at komme på praktikophold i udlandet og rejste fem uger til Siemens i Berlin. Under mit svendeforløb på DjH februar 2006 hørte jeg, at man kunne komme på et praktikophold i udlandet. Rejsen ville være betalt, og jeg skulle selv betale mine lommepenge. Rejselysten greb mig, og jeg kontaktede Jesper Kofoed fra DjH, der med det samme udlagde muligheden for et ophold ved Siemens i Berlin eller et ophold ved installatør i Irland. Jeg var mest hooked på en tur til Tyskland, da jeg følte, at her kunne jeg udvikle mig mest. En af mine klassekammerater, Martin, var med på ideen, og var man to af sted, kunne det jo ikke gå helt galt. Efter en uges betænkningstid meldte min mester, Glenco i Hedensted, positivt tilbage det kunne være god PR for lærlingeuddannelsen ved Glenco. Esben Lau Pedersen arbejdede i praktikperioden i Tyskland sammen med to tyske ingeniører, Detlev Krentzel og Olav Krause. Det er Esben yderst til højre. Ankomst til Berlin Turen gik fra Billund over Kastrup til Tegel lufthavnen i Berlin. Her blev vi afhentet, og indkvarteret af en lærer, Herr Ahlf, fra Siemens skolen, Næste dag gik med rundvisning på skolen, hvor vi fik indblik i de forskellige uddannelser. Elektriker uddannelsen ligner styrings og regulerings uddannelsen i Danmark, dog styres der efter specialet på et tidligere tidspunkt. Man gennemgår den komplette skoleuddannelse, før man bliver Azubi, hvilket er en teoretisk udlært, der skal gennemgå den sidste praktiske halvdel af uddannelsen. Der er korte pratikperioder under den teoretiske del men ikke på sammen måde som i Danmark. Arbejdet Jeg fik anvist en arbejdsplads på Kochstrasse i Berlin, en kontorbygning på 23. etager. Byggeriet var fem år gammelt, men de tekniske installationer med solafskærmning og komfortventilation samt automatisk vinduesåbning havde aldrig virket korrekt. Jeg skulle assistere to selvstændige ingeniører, Detlev Krentzel og Olav Krause. De var ansat af Siemens til at lave målinger/dataopsamlinger og komme med løsningsforslag til forbedringer af installationen. Det var for mig helt perfekt, da jeg på svendeforløbet og det foregående forløb havde arbejdet meget med dataopsamling/logning. Nu fik jeg så mulighed for at se det brugt i den virkelige verden. Ugen gik med at se hinanden lidt an, og jeg fik udleveret en manual til dataloggeren, på tysk - så kunne jeg lige lære at bruge den. Den anden uge begyndte jeg at hjælpe med arbejdet/dataopsamlingen. Jeg skulle foretage måling med en referenceføler ved siden af en eksisterende føler, og Olav ville så på computer logge data fra den eksisterende føler over anlægget. Undervejs kommunikerede vi med walkie. I den periode, jeg var med til arbejdet, koncentrerede vi os om temperaturfølere på den vestlige mellemfacade, da solafskærmningen, som en del af byggeriet, hang i en mellemfacade, der fulgte alle 23 etager. Efterhånden som vi opsamlede data, blev de overleveret til Detlev. Han lavede diagrammer af dataet, hvilket kulle belyse fejlene ved anlægget (dårlige temperaturfølere). Oplevelsen med at arbejde for tyskerne var 16 DjH Nyt oktober 2006

17 stor, og de to herrer fortalte gerne om deres oplevelser livet igennem med Østtyskland, hvor de begge var født og opvokset. Lød ikke så slemt som fra folkeskolen derhjemme. De forklarede, hvad der var værd at se i Berlin, og hvilke bydele der var værd at udforske. Da de to og en halv arbejdsuge sluttede, var det med gode oplevelser i bagagen, at jeg sagde farvel for denne gang. Jeg var oven i købet så heldig, at de aflønnede mig for mit arbejde med 400 euro, og roste mig for min indsats, hvilket betød utroligt meget for mig. Siemens skole Efter praktikken blev næste stop skolebænken. Martin, min makker, og jeg kom i en klasse svarende til 2. skoleperiode herhjemme, som var ved at lave slutopgave, på nogle miniature vandbehandlingsanlæg. Læreren, Herr Stautemeyer, var bestemt og kontant, men de unge mennesker var identiske med dem derhjemme, og snakken gik hurtigt om højt og lavt. Jeg kom med en gruppe, som jeg skulle følge. I løbet af ugerne der fulgte, havde Martin og jeg mulighed for at lære Siemens programmering bedre at kende, da vi havde dette på klasseundervisning undervejs. Det var spændende at praktisere tysk skolegang; af mere specielle forskelle fra skolegangen, som vi kender den fra Danmark, er for eksempel at det var meget normalt, at man gav hånd både morgen og aften. Ikke fordi vi skulle - men af høflighed. Dette praktiserede vi også på arbejdspladserne. Berlin udforskes Mens vi var i Berlin, var der masser af fritid til at udforske byen. De første tre uger gik med at finde rundt i byen og bare se mange af de seværdigheder, som ikke kostede noget. En søvnig weekendmorgen, blev flere gange brugt til at tage en tur med S toget, der køre i ring og derved viser alle sider af Berlin, turen varer en time og giver et indtryk af både vest og øst områderne. Seværdighederne, der omhandler krigen og tiden derefter, blev der selvfølgelig også tid til at besøge (Check Point Charlie) sammen med forskellige museer. Vi besøgte også mange grønne parker, der må siges at være specielle, da deres størrelse i forhold til, at de lå inde midt i storbyen, var fantastisk. En aften fik vi tilbudt at komme en tur i byen sammen med eleverne fra skolen. Da vi følte at sikkerheden ville være i orden, når vi nu fik følgeskab af en flok tyskere, takkede vi ja. Turen gik til Sishabar, hvor den stod på vandpibe og tequila, selvfølge efterfulgt af nogle af de mange forskellige øl som tyskerne brygger. Turen var et hit og et sjovt minde i tasken. Snakken gik, og det var da vist lyst før vi kom hjem. Den sidste dag på skolen evaluerede vi sammen med de tyske elever og deres lærer, vi fortalte om skolesystemet derhjemme og takkede for de gode oplevelser. Vi tog fra skolen mætte på oplevelser, og glædede os til at komme hjem og slappe af i vores normale/kedelige omgivelser. Konklusion Alt i alt har turen til Berlin været en uforglemmelig oplevelse, og jeg er lykkelig over, at jeg valgte at tage af sted. Udviklingen har både haft faglig og personlig betydning, og lysten til at rejse videre og se andre lande over længere tid er for alvor vakt. DjH bør reklamere mere for udlandsrejserne, og skal selvfølgelig have stor tak for at have hjulpet mig af sted. Arbejdet bestod i at opsamle og bearbejde data samt klarlægge fejl på tekniske installationer på en kontorbygning. Her datalogningen. Olav Krause arbejder med opsamling af data fra anlægget. Efterfølgende blev de omsat til diagrammer. DjH Nyt oktober

18 af Anne Hansen Aamand Team KIT gennemførte Marseliscykelløbet og kom flot i mål som nr. 632 og 633. På turen var indlagt let vind, solskin og fin udsigt, som blev nydt i fulde drag. Marseliscykelløb Team KIT på tur 28 km i sol og let rygvind krydret med smuk dansk natur er, hvad cyklisterne til Marselisløbet kan opleve, hvis de har god tid. Det havde Team KIT og de så det hele. For nu at tage løbet bagfra så er tiden absolut ikke noget at prale af. Så er det overstået, og vi kan så prale af, at vi virkeligt gennemførte. Ydermere var afdelingen repræsenteret med næsten 50 % af staben, der nåede i mål med bare et sekunds forskel. Det synes vi egentligt også lyder ganske pænt. Team Kit bestod af Klaus og Anne, der veloplagte startede cirka midtvejs i feltet. I starten af løbet skete der nogle rokader, der uden tvivl havde nogen indflydelse på Team Kits placering, men på den anden side også gav luft til fysisk aktivitet på cyklen. Der var ingen i vejen for en frisk spurt indlagt i turen. Heller ikke på en lang bakke, der skulle trækkes op ad, var vi i vejen for nogen. De fleste af dem, der på det tidspunkt var omkring Team Kit trak alligevel. Næsten kun Klaus holdt standhaftigt stand og kæmpede sig opad bakken i cirka gå tempo takket være et af cyklens laveste gear nøje udvalgt blandt 27. Vejret var med os, og på hjemvejen havde vi vinden i ryggen. Netop fordi vi gennemførte løbet på den gode tid, vi havde, kunne vi nyde solen og den lette vind i fulde drag. Odderbakken, som vi sluttede med at forcere, tog vi heldigvis oppefra og ned. Det var godt for benene. Egentlig var vi enige om, at vi bedst kunne lide at køre lidt jævnt opad og på lige flad vej, for der kan komme uhyggeligt meget fart på, når vejen hælder kraftigt nedad, og man har vinden i ryggen. Bremserne holdt, og i mål kom vi. På DjH s stand fornemmede vi hurtigt, at vi nok var de sidste, for bøfferne var taget af grillen og til dels nedkølet. Efterfølgende konkluderer vi, at det er godt at have god tid, og når den er så god som vores, er der plads til forbedringer uden større anstrengelse. Vi kan kun opfordre vores kolleger til at tage med til næste år. 28 km er egentligt ikke noget at snakke om, og måske qua vores gode tid, fik vi ikke særligt ondt i benene. Endelig så gælder det jo heller ikke om at vinde, men om at deltage - og det gjorde vi! 18 DjH Nyt oktober 2006

19 af Anne Hansen Aamand Intranettet Som omtalt i sidste nummer af DjH-nyt er intranettet hastigt på vej. Lokalredaktørene for de enkelte afdelinger er fundet og arbejder nu med at lægge data ind. DjH s intranet er koblet sammen med Brugerweb (BW) et modul til skema- og fraværsregistrering. I løbet af efteråret bliver der kørt test på BW, der så vil være tilgængeligt for alle fra januar Testen bliver kørt af to elektriker styrings og reguleringsklasser, hvor underviserne så opsamler erfaring, der senere bliver brugt til justering af modulet, før alle får adgang til det. Lokalredaktørerne er for: Elafdelingen: Bente Kjærgaard Køleafdelingen: Eigil Nielsen Plastafdelingen Klaus Alexander Nousiainen Tømrerafdelingen: Chris Klitte Thomasen Installatørafdelingen: Leif Peter Jensen Campus/skolehjem: Frank Gotfredsen Administrationen: Anne Sørensen Service: Anne Hansen Aamand KIT: Anne Hansen Aamand Den øvrige del af intranettet får alle adgang til fra uge 45. Vi giver besked, når dagen nærmer sig, hvor du også får at vide, hvordan du kommer på intranettet. Øjebliksbillede af intranettets forside. Intranettet er stadig under udvikling, så før udgivelse vil der ske enkelte forandringer på forsiden. DjH Nyt oktober

20 af Frank Finn Døssing Gotfredsen Tækkenål til DjH På tækkelaugenes bindedag, der blev afholdt hos tækkemester Jens Greve i Mariager den 9. sep overrakte tækkemester Hans Jørgen Zerlang den gyldne tækkenål til uddannelsesleder Finn Døssing fra Den jydske Haandværkerskole i Hadsten. Hans Jørgen Zerlang begrundede valget af modtageren med den indsats, der var ydet fra Haandværkerskolen omkring igangsætningen og gennemførelsen af uddannelsen til tækkemand. Finn Døssing takkede for hæderen, og sendte den videre til lærerne. Han pointerede, at det var summen af mange gode kræfter fra virksomhed til lærling over skole til udvalg, som var enige om at trække i den samme retning, der var årsag til, at uddannelsen var kommet godt i gang. af Frank Anne Sørensen Gotfredsen Elektronisk journal Den 1. oktober overgår vi til elektronisk journal. Det betyder, at alt journaliseringspligtigt post bliver skannet ind, f.eks. referater, samarbejdsaftaler osv. Alle medarbejdere vil herefter modtage deres post via Outlook straks det er journaliseret. Resten af posten vil blive fordelt via dueslagene, som vi er vant til. Alt der bliver journaliseret vil få et unikt nummer og der vil blive tastet oplysninger ind omkring brevet så det er nemt at finde frem igen. En del af ledelsesgruppen og medarbejdere i administrationen får adgang til at søge i databasen over alt det journaliserede post, resten af medarbejderne vil modtage deres post som en mail via Outlook. Papirarkiv afskaffes Som en meget synlig konsekvens af at posten bliver skannet ind er at papirarkivet afskaffes. Tidligere har vi gemt alle breve/mails som er blevet journaliseret. Det er ikke længere nødvendigt, da det nu bliver gemt elektronisk. Kun post som ikke er muligt at skanne (f.eks. A3 sider) og originale kontrakter med underskrifter m.v. vil blive gemt i arkivet. Derudover bevares arkivet med personalesager som papirarkiv. Kontakt direktionssekretær Anne Sørensen hvis du har lyst til at høre mere om det nye system. 20 DjH Nyt oktober 2006

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen

Årsberetning. Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen Tømrerafdelingen Installatørafdelingen Årsberetning Årsberetning for Den jydske Haandværkerskole 2005 DjH generelt Serviceområdet Bygningstjenesten Rengøringen Forplejningen Skolehjemmet Administrationen Elafdelingen Køleafdelingen Plastafdelingen

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe!

Guldtemplet i Koyto. Godt Nytår! Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet. ...men selv julemanden er blind for, hvad det nye vil bringe! MEDLEM LEMSBL BLAD FOR PSYK YKIA IATRIK RIKLUBBE UBBEN FOA ÅRHUS NUMMER 1 - JANUAR 2001 Guldtemplet i Koyto Læs om en kollegas Japan-tur inde i bladet Det gamle år er gået bort - og et nyt må begynde......men

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere