Drabet. Af Henrik Lundbak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drabet. Af Henrik Lundbak"

Transkript

1 Drabet Af Henrik Lundbak Om morgenen d. 4. maj 1945 mødte en vagtværnsmand fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn op hos Thorkilds forældre for at overbringe meddelelsen om, at deres søn om natten var blevet dræbt af en tysk patrulje på Østerbrogade. 1 Der var kommet besked fra Københavns Kommunes Vagtværn samme morgen kl. 7.45, og de chokerede forældre henvistes til at søge nærmere oplysning om omstændighederne hos det københavnske vagtværn eller hos vennen Sveks mor, fru Ebba Andersen i Løgstørgade, hvor Thorkild havde haft sit midlertidige logi. Iflg. det københavnske vagtværns rapport om episoden havde man kl om natten modtaget en anonym anmeldelse om, at der på Østerbrogade ved Sankt Jakobskirken lå en mand, som muligvis var skudt. 2 I den rapport, der blev optaget på stedet, nævnes også en såret tysk soldat, som var blevet ført til det tyske feltlazaret på Nyelandsvej. På den dræbte fandt man et legitimationskort, som lød på navnet elektriker Gunnar Jensen, Willemoesgade 35, 2.th. 3 Thorkild brugte altså sin lillebrors navn som falsk identitet, utvivlsomt fordi det frembød mindre risiko for at rode sig ud i selvmodsigelser end en helt opdigtet identitet. På samme måde lå det angivelige erhverv som elektriker tæt på Thorkilds virkelige baggrund. Som fødselsdato var anvendt Thorkilds egen. Omstændighederne blev forklaret lidt nærmere i en maskinskrevet rapport, der blev udformet tilbage på vægtværnets station. Heri hedder det, at det tyske sikkerhedspoliti var til stede, da vagtværnet ankom. Den tyske vagtmester havde forklaret, at den dræbte havde beskudt og saaret et Medlem af den tyske Værnemagt, hvorefter han selv omgaaende var blevet dræbt. Der oplyses intet nærmere om karakteren af det sammenstød, som havde ført til drabet. Men som emne har rapporten anført: Ung Mand dræbt af tysk Patrouille, hvilket nærmest lader formode, at Thorkild måtte være blevet råbt an og havde såret den tyske soldat i forbindelse med et forsøg på at stikke af. Den sårede tyske soldat havde sikkerhedspolitiet taget sig af, mens den dræbte i en af Københavns Brandvæsens ambulancer blev kørt til Retsmedicinsk Institut. 1 Meddelelse fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn af Københavns Kommunes Vagtværn, særlige rapporter (Landsarkivet for Sjælland). Rapportmaterialet består af en formular fra station 3, efter sammenhængen udfyldt på stedet, en så godt som enslydende formular fra vagtværnets kommandocentral og en lidt længere, maskinskrevet rapport udformet efterfølgende. Iflg. formularrapporten var anmeldelsen sket telefonisk, mens den iflg. den maskinskrevne rapport var sket ved, at en ukendt mandsperson havde henvendt sig til posten ved stationen, som lå i nærheden på Jagtvejen. 3 I rapporten fra kommandocentralen, som dog må anses for sekundær i forhold til den fra station 3, anføres navnet som Magnus Gunnar Jensen. 1

2 Her var der ved et sært tilfælde en fotograf til stede, da ambulancen ankom, sådan at Billedbladet d. 15. maj 1945 kunne bringe et billede, der viser sygeplejersker fra Rigshospitalet omkring båren med Thorkild. Thorkild ved ankomsten til Rigshospitalet, hvor Retsmedicinsk Institut var beliggende. (Scanpix/E.A. Andersen) Ligsynet blev foretaget samme dag om formiddagen. 4 Lægen konstaterede, at Thorkild var blevet dræbt af et enkelt skud, der var gået ind i venstre kind og ud i nakken. Der skønnedes ikke at være grund til at foretage obduktion. Drabet omtales i den daglige, fortrolige nyhedstjeneste, som redaktør Søren Hansen udarbejdede for Københavns Magistrat. 5 Heri hedder det, at en ukendt mand på ca. 22 år var fundet dræbt ud for Østerbrogade Tilsvarende noterede dagbladet Politikens kriminalreporter Vilhelm Bergstrøm i sin dagbog med Københavns Brandvæsen som kilde: Kl var der bleven dræbt en 4 Medicolegal ligsynsattest over Thorkild Lund Jensen (Sundhedsstyrelsens arkiv, Rigsarkivet). Retsmedicinsk Institut havde fået tilsendt vagtværnets rapport og var således informeret om Thorkilds virkelige identitet. 5 Nyhedstjenesten blev i 1946 udgivet som bog under titlen: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra Januar 1944 til Maj 1945), s Den er nu tilgængelig via hjemmesiden: 6 Sankt Jakobs Plads åbner sig mellem Østerbrogade nr. 106 og 108, så det var ikke helt korrekt, at den dræbte lå ud for nr Adressen husede imidlertid et apotek med døgnbetjening, hvorfra ambulancen kan være blevet tilkaldt. 2

3 Mand paa Østerbrogade udfor Nr Han var ramt i Hovedet, det synes at være sket ved, at en tysk Patrulje havde fyret paa ham. Manden var ukendt, havde ingen Papirer. Men han havde et Bælte, som man bruger til Vaaben. Han saa ud til at være 22 Aar. 7 Vagtværnet havde imidlertid løst mysteriet om Thorkilds virkelige identitet i løbet af natten ved henvendelse på adressen i Willemoesgade, hvor der boede en familie von Herbst, hos hvem Thorkild havde haft illegalt logi. 8 Øjensynlig var de herfra blevet henvist til Sveks mor i Løgstørgade, der havde kunnet oplyse forældrenes adresse. Selv nævner Ebba Andersen kun nattens begivenheder ganske kort i et brev, hun skrev til Thorkilds forældre kort efter befrielsen. 9 Hun omtaler, at vagtværnet havde optrådt taktfuldt og forstående og med al mulig Forsigtighed af Hensyn til det endnu fungerende Gestapo. At de forskellige involverede havde hjulpet vagtværnet med at opklare Thorkilds virkelige identitet og dermed afsløret deres egen medviden om hans forbindelse til illegalt arbejde var selvfølgelig sket under den stiltiende forudsætning, at oplysningerne kun skulle benyttes til at underrette Thorkilds familie. Sankt Jakobs Plads i maj T.v. en frihedskæmper med armbind og stålhjelm. (E.A. Andersen) 7 Vilhelm Bergstrøm: En borger i Danmark under krigen. Dagbog , udg.: John T. Lauridsen, 2005, s Jf. adressen på familiens sidste brev af : Elektriker Gunnar Jensen, c/o von Herbst, Willemoesgade 35, 2.th. Om familien von Herbst, se nedenfor, note Brev fra Ebba Andersen. Det er fejlagtigt dateret d Der må menes d. 9. eller 10. maj, jf. poststemplet d

4 Stedet, hvor Thorkild var blevet fundet, blev umiddelbart efter, at befrielsesbudskabet var blevet udsendt d. 4. maj om aftenen, og i lang tid fremover markeret med blomster og små flag af familie, venner og beboere i området, sådan som det skete også andre steder i byen, hvor en frihedskæmper var faldet. Kisten blev ført fra København med toget d. 8. maj efter en højtidelighed på Retsmedicinsk Institut, hvor foruden Thorkilds københavnske familie og venner ti kammerater fra Korps Ågesen var til stede. 10 Ved ankomsten til Århus bad faderen om at få kisten åbnet, vel nok med et spinkelt håb om at finde en anden end sin søn i den, men også for at sige et sidste farvel. Enkelte af kondolencebrevene til familien omtaler Thorkilds illegale arbejde den del af Thorkilds tilværelse, som Gunnar kun kendte nødtørftigt, og som forældrene ikke havde vidst besked om. 11 Smukkest er et brev fra Thorkilds fortrolige Børge Christensen, i hvis hjem på Østerbro Thorkild var kommet gennem det sidste trekvarte år. 12 Ofte kom han blot forbi for at fordrive en pause, og de to havde med Børges ord talt sammen om de personlige Problemer om egen Udvikling, der optager unge Mennesker. Børge fortæller, hvordan Thorkilds engagement i det illegale arbejde havde styrket hans selvtillid og hjulpet ham til at overvinde sit gamle mindreværdskompleks, sådan at han var blevet gladere og mere af en selskabsmand. Jeg vil ønske, det maa hjælpe Dem, at netop det, der bevirkede hans Død, havde betydet meget for ham og givet ham baade Glæde, Tilfredsstillelse og personlig Udvikling i mange Maaneder. Konkret oplyser Børge om Thorkilds modstandsarbejde, at han var Vaabeninstruktør og kørte fra Mand til Mand Dagen lang med Vaaben paa sin Cykle. Thorkild havde altså kørt rundt og instrueret ved hjælp af våben, som han selv medbragte. Af breve fra søstrene Høy, der drev et pensionat på Triangelen, hvor Thorkild i en periode havde boet, fremgår, at Gestapo ved en lejlighed havde eftersøgt ham der, 13 og en frk. Nørbo, der var bekendt af Thorkilds moster og onkel, oplyser i et brev navnene på nogle mennesker, hos hvem Thorkild lejlighedsvis havde haft sit hjem forstået som illegalt logi Skildret i ovennævnte brev fra Ebba Andersen, i et brev fra moster Kathrine af og i et brev fra Astrid Nørbo af Moderen skriver herom i udkast til svar på et brev fra Werner Rathje af 13. juni 1945: Jeg bebrejder os meget, at vi ikke har fattet Mistanke om, hvad han foretog sig, og det ser sikkert meget mærkeligt ud for andre. 12 Brev fra Lilly og Børge Christensen af Brev af fra Anna Høy til Misse Møller, Risskov, jf. udateret brev fra Karen Margrethe [Høy] til samme. 14 Brev fra Astrid Nørbo af De omtalte var den tidligere nævnte familie von Herbst, i brevet kaldet von Hast, der var til stede ved begravelsen og formentlig er kilde til oplysningen, samt greve og grevinde Danneskjold-Samsøe. 4

5 Begravelsen fra Risskov Kirke d. 11. maj. Bærerne nærmest fotografen er Aage Koch (kammerat fra Århus Katedralskole), Svend Bergmann og Ib Windeløv (venner fra Risskov). På den modsatte side af kisten er det Gjørup og Frühstück. Den sidste bærer var Gunnar, som har fjernet sig et øjeblik for at tage billedet. Umiddelbart bag kisten går Thorkilds forældre. Efter begravelsen i Århus d. 11. maj tog Thorkilds mor og Gunnar til København i et forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig var sket. 15 Resultatet af disse undersøgelser opsummeres i et brev fra Thorkilds mor til en af hans gruppekammerater skrevet efter hjemkomsten til Århus. 16 Af dette brev fremgår, at moderen og Gunnar havde talt med tre øjenvidner, af hvilke de to fulgte ham med Øjnene til det sidste. Desværre specificeres det ikke, hvem disse vidner var, eller hvad de hver især havde set. Men det samlede billede, som familien nåede frem til, var, at Thorkild var kommet cyklende sydpå ad Østerbrogade, da han lige før Sankt Jakobs Kirke var blevet råbt an af en ikke nærmere bestemt gruppe af tyskerhåndlangere, som havde stået inde på kirkepladsen og dermed skjult for den, der kom ad Østerbrogade. Han forsøgte da sandsynligvis at undslippe ved at køre til venstre over mod Sankt Jakobs Plads på den modsatte side af Østerbrogade, men nåede kun over til fortovet på den anden side, før han blev ramt. 17 Hvis vi antager, at det var den tyske patrulje, som på denne måde lå i baghold, passer vidneudsagnene for så vidt med vagtværnets rapport. Men har Thorkild kunnet afgive skud mod den tyske patrulje samtidig med, at han forsøgte at undvige på cykel? Gunnar er i dag som dengang 15 I arkivet ligger to notatsedler med dels adresser på Thorkilds fem gruppekammerater fra Korps Ågesens 1. Bataillons 1. Kompagni, dels navne og adresser på vidner. 16 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af Skildringen her er taget fra G. Lund-Jensens indledning. 5

6 overbevist om, at Thorkild var parat til at skyde i en pludseligt opstået situation, og at flugt på cyklen ville være hans foretrukne vej ud af en knibe. Man kan vel også forestille sig, at han først er standset, eller har foregivet at ville standse, og så har skudt, inden han forsøgte at udnytte den efterfølgende forvirring til at spurte af sted. Sankt Jakobs Plads fotograferet af Gunnar i sommeren Det er Thorkilds mor, som står bøjet over bunken af blomster og flag. Fotografen har stået med ryggen mod Sankt Jakobs Kirke. Lige frem er det Rothesgade, mens Sankt Jakobs Gade går skråt ned til højre bag bunkeren. Til højre i billedet den kiosk, som omtales i et øjenvidneudsagn, som kom frem i en lokal avis fire år efter begivenheden. Familiens undersøgelser kastede ikke lys over, under hvilke omstændigheder den tyske soldat var blevet såret. Ud fra de indsamlede vidnesbyrd betvivlede moderen endda, at det var sket, eller i hvert fald, at det var Thorkild, som havde skudt. Der blev sagt, at Th. havde skudt en tysk Officer, og det var nok Aarsagen, men dette benægter de tre Øjenvidner ganske bestemt. 18 Gunnar erindrer imidlertid, at familien dengang fik at vide af beboere i området, som ikke nødvendigvis havde været øjenvidner til selve episoden, at en såret tysk soldat eller officer var blevet bragt ind til Sankt Jakobs Apotek, hvor de fik forevist den stol, som soldaten havde siddet på. Apoteket lå på adressen Østerbrogade 110, hvilket stemmer med, at det synes at have været denne adresse, som blev noteret i forbindelse med tilkaldelsen af ambulance. 18 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af

7 Det ville unægteligt have været rart, hvis episoden også havde foreligget belyst i akter fra tysk side. Men det tyske ordenspoliti Orpos begivenhedsoversigter, hvoraf det utvivlsomt ville være fremgået, under hvilke omstændigheder en tysk soldat var blevet såret, er kun bevaret frem til slutningen af marts Fire år senere dukkede en afvigende øjenvidneskildring op i en lokal Østerbro-avis i forbindelse med en mindehøjtidelighed 20 - en skildring, som umiddelbart forekommer at stride imod både den samtidige rapport fra vagtværnet og de tidligere vidneudsagn. Det pågældende udklip blev tilsendt Thorkilds forældre af C.O. Beringsøe, men de omtalte det aldrig for Gunnar, der først er blevet opmærksom på det i forbindelse med forberedelsen af denne udgivelse. I udklippet fortæller en beboer, hvordan han var blevet vækket ved lyden af skud og fra et vindue i en hjørnelejlighed med udsigt over pladsen havde set en mand nede ved kiosken på denne omringet af 5-6 andre. Denne mand havde to gange råbt: Det er jo mig!, men alligevel var der blevet skudt igen, og han var faldet om i rendestenen. Herefter var endnu en halv snes mænd kommet løbende ovre fra kirkepladsen på den anden side af Østerbrogade. Kort efter kom en ambulance, som efter nogen parlamenteren mellem ambulancefolkene og mændene på pladsen fik lov at køre bort med den dræbte. Umiddelbart forekommer det svært at opfatte den mand, der blev ramt, mens han forsøgte at undvige på cykel, og ham, der blev omringet og skudt ned, mens han afværgende råbte Det er jo mig!, som én og samme person. Har Thorkild alligevel rejst sig efter at være faldet med cyklen? På ét punkt stemmer vidnets iagttagelser oppe fra vinduet imidlertid med det samtidige materiale. Iflg. ligsynsattesten var Thorkild blevet ramt af et skud, som kom forfra altså snarere ovre fra Sankt Jakobs Plads, som han styrede over imod, end fra kirkepladsen, som lå bag ham. Forvirrende er til gengæld råbet Det er jo mig!, som antyder, at Thorkild stod over for folk, som han kendte, og som han forventede ville genkende ham og derfor undlade at skyde folk fra hans egen gruppe. Som vidnet ved vinduet skildrer forløbet, tager det sig nærmest ud som en likvidering. Men fra vagtværnets rapport ved vi jo, at det var tyskerne, som skød Thorkild i forbindelse med et væbnet sammenstød. 21 Men var det mon overhovedet Thorkild, som råbte? I brevet fra Thorkilds mor til hans gruppekammerat fortælles det på grundlag af øjenvidnernes udsagn, at Tyskerne var saa forvirrede, 19 B.d.O. Information , Politiets Efterretningstjenestes arkiv (Rigsarkivet). 20 Avisudklip, sandsynligvis fra Østerbro Avis, gengivet i G. Lund-Jensens indledning. 21 Mændene på pladsen krøb ifølge øjenvidnebeskrivelsen i avisen i skjul, hver gang en bil passerede. Det er en opførsel, som umiddelbart ville passe bedre for modstandsfolk end for tyske soldater eller Gestapo, men man kan vel på den anden side ikke se bort fra, at disse sidste kan have været nervøse for, at der fortsat var modstandsfolk i området. 7

8 at de skød på hinanden. 22 Hvis der har været forvirring blandt de mænd nede på pladsen, som Thorkild så sig konfronteret med, kan det vel godt have været en af dem, som råbte en advarsel til de øvrige om at passe på, hvor de skød? Thorkilds mor omtaler dem ganske vist som tyskere, men der kan jo godt have været danskere iblandt. Man spørger sig uvilkårligt, hvorfor Thorkild kørte rundt i byen om natten? Der var ganske vist ikke egentlig spærretid med udgangsforbud. Men den efterhånden desperate forsyningssituation for brændsel havde ført til påbud om, at forlystelsesstederne skulle lukke frem mod kl. 21, ligesom sporvejsdriften indstilledes kort efter. 23 Senere på aftenen har gaderne ligget lige så øde hen som under spærretid. Det kunne føles utrygt nok for almindelige mennesker i en tid uden politi. For folk, der var ude i illegalt ærinde, indebar det desuden en forøget risiko for kontrol, som gjorde det ekstra risikabelt at færdes med et falsk legitimationskort eller en pistol i lommen. På dette punkt er vi blevet klogere efter udgivelsen af bogen, idet vi har været i kontakt med to af Thorkilds daværende gruppekammerater, John Rath og Johannes Fock, som har fortalt, hvad der var gået forud. 24 De to var gymnasiekammerater fra Slagelse og havde deltaget i det lokale modstandsarbejde der. Men de havde begge måttet fortrække til København, hvor de den sidste tid af besættelsen levede under jorden og arbejdede illegalt som medlemmer af en ventegruppe, som Thorkild var gruppefører for. Ingen af dem havde noget kendskab til Thorkild uden for gruppen, og de er således ikke i stand til at oplyse, hvordan han var kommet ind i det illegale arbejde. 25 De to tegner i fællesskab billedet af en aktiv gruppe, som ikke blot sad og ventede på, at englænderen skulle dukke op. Man lavede eksempelvis hold-ups mod folk, som var i besiddelse af våben, og fratog dem disse våben samt deres tyske våbentilladelser, såkaldte Waffenschein. 26 Sådanne aktioner forudsatte, at man i forvejen havde observeret det udvalgte offer og dannet sig et billede af hans vaner for at finde et velegnet tidspunkt at gennemføre aktionen på. Det kan forklare, at der blandt Thorkilds efterladte papirer findes notater om to sådanne personers udseende og dag- 22 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af Den 24. jan var det blevet meddelt, at restauranter skulle lukke kl. 21 og teatre og biografer allerede kl , og sidste sporvogn kørte fra Rådhuspladsen kl (Avis-Aarbogen 1945, s. 8). 24 Telefoninterview med John Rath af og telefoninterview med Johannes Fock af 5.2 og fulgt op af mailkorrespondance. Thorkilds mor og Gunnar talte med Fock allerede i sommeren 1945, og det fremgår af et brev fra Gunnar til sine forældre af , at samtalen havde efterladt et indtryk af Fock som uvillig til at udtale sig. Fock erindrer imidlertid i dag denne samtale som ubehagelig, fordi Thorkilds mor havde tenderet imod at bebrejde hans illegale gruppekammerater for hans død. Man må således nok forestille sig, at situationen har gjort kommunikationen de to parter imellem vanskelig. 25 De tre resterende medlemmer af gruppen, Jørgen Børgesen, Werner Rathje Sørensen og Ove Grønborg, er forsøgt eftersporet, men de er sandsynligvis alle tre døde. 26 Johannes Fock beretter, at han to gange har været med til sådanne aktioner. 8

9 lige færden. Den ene af de to var blevet dræbt den foregående dag, d. 3. maj, i sin lejlighed på Gyldenlakvej på Amager. 27 Den anden boede i Gustav Adolfs Gade, tæt på det sted, hvor Thorkild blev dræbt. Blandt Thorkilds papirer findes også en plan for et overfald på nogle vagtposter ved Holte Station. De pågældende vagter var ikke tyskere, men ungarere, så gruppen forestillede sig, at de ikke ville være så kampivrige, men måske nogenlunde godvilligt ville finde sig i at blive frataget deres våben. Her havde man imidlertid forregnet sig. Da aktionen løb af stabelen, åbnede vagterne ild, og gruppen måtte tiltræde et hastigt tilbagetog. Der var også tale om, at gruppen skulle fungere som dækning ved nogle sabotørers overfald på det tyske lager ude på benzinøen på Amager. Gruppen holdt sig i beredskab i et døgns tid, men det endte med, at aktionen blev aflyst. Om aftenen den 3. maj 1945 havde gruppen holdt møde. Man var klar over, at de allierede snart kunne nå frem til Danmark, og Thorkild havde fortalt, at han den følgende dag skulle tidligt op for at åbne et af gruppens depoter med tungere våben, så disse kunne blive gjort klar. Hverken John Rath eller Johannes Fock erindrer præcist, hvor mødet fandt sted, men Fock husker, at det var i nærheden af Rosenvænget-kvarteret på Østerbro, og at han og Thorkild fulgtes sammen ad A.L. Drewsens Vej op til Ndr. Frihavnsgade, hvor de skiltes, idet Thorkild var på cykel, mens han selv var til fods. Det forekommer umiddelbart mest logisk at antage, at Thorkild er fortsat den direkte vej ad Sankt Jakobs Gade op til Østerbrogade, hvor han så er stødt ind i den tyske patrulje og er blevet dræbt under forsøget på at slippe bort. Det stemmer imidlertid ikke med Gunnars erindring om, at Thorkild iflg. øjenvidnernes angivelse kom cyklende mod syd ad Østerbrogade, da han forsøgte at undvige over mod Sankt Jakobs Plads altså den stik modsatte vej og i retning mod det sted, hvor han kort forinden var skiltes fra Johannes Fock. Vi ved ikke, hvor Thorkild agtede sig hen efter mødet. Men han kan vel godt have planlagt at tage nordpå og så af grunde vi ikke kender have ombestemt sig og være vendt om for at cykle sydpå i stedet. Vi ved, at han har haft adgang til forskellige overnatningssteder. Sveks mors lejlighed lå i Løgstørgade. Hvis han ville derhen, var den nærmeste vej at køre nordpå ad Randersgade. Den illegale adresse hos familien von Herbst i Willemoesgade, som fremgik af hans legitimationskort, lå derimod syd for Triangelen. Hvis den overnatningsmulighed, som han oprindeligt havde 27 Nr. 41 på den af Københavns Opdagelsespoliti pr opstillede liste over uopklarede drab og drabsforsøg i Storkøbenhavn i perioden

10 tænkt sig, ved nærmere eftertanke har forekommet ham ubekvem, kan han have vendt om og satset på et alternativ. Et vist grundlag for at tro, at Thorkild har ombestemt sig i forhold til, hvad han tidligere havde tilkendegivet, kan findes i moderens brev til hans gruppekammerat, hvor hun skriver: Jeg har hørt, at en af hans Venner havde siddet og ventet paa ham paa det Tidspunkt, men det var i den modsatte Retning. 28 Eller måske var Thorkild slet ikke på vej nogen steder hen? Måske har han benyttet lejligheden til at rekognoscere i kvarteret omkring den tyske kaserne, der lå på Østerbrogade lige nord for det sted, hvor Thorkild blev dræbt? Vi er i dag tilbøjelige til at glemme, at modstandsfolkene i undergrundshæren forventede, at der ville komme en slutkamp. En kamp, hvor de skulle støtte de allierede soldater ved at gøre livet så besværligt for tyskerne som muligt. Forhindre dem i at bevæge sig frit rundt i byen. Tvinge dem til at blive inde på deres kaserner. Eller allerhelst drive dem ud af byen og befri den selv, ligesom det var sket i Paris. Det var den type opgaver, de tunge våben i det depot, som Thorkild skulle åbne, var beregnet til. Set med alderens og tidsafstandens kølige distance forekommer det håbløst naivt. Men Thorkild og hans kammerater var unge mænd først i tyverne. For ungdommen er intet umuligt. Men tyskerne var også bevidste om, at klokken var ved at falde i slag. De var på vagt. Over for frafald i egne rækker, eksempelvis blandt de ungarske tropper. Og over for anslag fra modstandsbevægelsen. I Søren Hansens tidligere omtalte nyhedstjeneste beskrives det under den 4. maj, hvordan det den foregående nat var kommet til skyderier ved flere af de tyske kaserner i København utvivlsomt som et udtryk for stigende tysk nervøsitet. 29 Hvis tyskerne inde på kasernen frygtede et anslag udefra, kunne det forklare, at de havde placeret en fremskudt patrulje uden for kaserne på begge sider af Østerbrogade. Hvis det var situationen, blev Thorkilds beslutning om at vælge at køre ad Østerbrogade skæbnesvanger. Ligeledes kan man i bagklogskabens lys sige, at hans muligheder for at bluffe sig igennem ved hjælp af sit falske legitimationskort ville have været større, hvis ikke han havde været bevæbnet. Hvis sådanne luner fra skæbnens side har spillet ind, gør det ikke Thorkilds død mindre tragisk. Men måske nok mere typisk. 28 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra Januar 1944 til Maj 1945), s

Drabet. Af Henrik Lundbak

Drabet. Af Henrik Lundbak Drabet Af Henrik Lundbak Om morgenen d. 4. maj 1945 mødte en vagtværnsmand fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn op hos Thorkilds forældre for at overbringe meddelelsen om, at deres søn om natten var blevet

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde:»rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv,

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Modstandsarbejde (Uddrag) ( ) En dag fik jeg til opgave at opsøge en mand på den anden side af Nyborgvej, eller rettere sagt, vort afsnit skulle have den opgave

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft August 2003 29-årig kvinde fortæller om, hvordan hun som 19-årig mistede sin mor på grund af kræft i lungerne og hjernen. Jeg begyndte, at blive væk fra skole, men ikke for at passe min mor. Jeg tog af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Aksel Nielsen. Offerdammen. Roman. Medusa

Aksel Nielsen. Offerdammen. Roman. Medusa Offerdammen Aksel Nielsen Offerdammen Roman Medusa Offerdammen 2006 by Aksel Nielsen og Forlaget Medusa Bogen er sat med Times og trykt hos Publizon A/S Printed in Denmark ISBN-10: 87-7332-136-2 ISBN-13:

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Kuréren Sabotør-slottet, 7 Kuréren Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag, 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere