Drabet. Af Henrik Lundbak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drabet. Af Henrik Lundbak"

Transkript

1 Drabet Af Henrik Lundbak Om morgenen d. 4. maj 1945 mødte en vagtværnsmand fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn op hos Thorkilds forældre for at overbringe meddelelsen om, at deres søn om natten var blevet dræbt af en tysk patrulje på Østerbrogade. 1 Der var kommet besked fra Københavns Kommunes Vagtværn samme morgen kl. 7.45, og de chokerede forældre henvistes til at søge nærmere oplysning om omstændighederne hos det københavnske vagtværn eller hos vennen Sveks mor, fru Ebba Andersen i Løgstørgade, hvor Thorkild havde haft sit midlertidige logi. Iflg. det københavnske vagtværns rapport om episoden havde man kl om natten modtaget en anonym anmeldelse om, at der på Østerbrogade ved Sankt Jakobskirken lå en mand, som muligvis var skudt. 2 I den rapport, der blev optaget på stedet, nævnes også en såret tysk soldat, som var blevet ført til det tyske feltlazaret på Nyelandsvej. På den dræbte fandt man et legitimationskort, som lød på navnet elektriker Gunnar Jensen, Willemoesgade 35, 2.th. 3 Thorkild brugte altså sin lillebrors navn som falsk identitet, utvivlsomt fordi det frembød mindre risiko for at rode sig ud i selvmodsigelser end en helt opdigtet identitet. På samme måde lå det angivelige erhverv som elektriker tæt på Thorkilds virkelige baggrund. Som fødselsdato var anvendt Thorkilds egen. Omstændighederne blev forklaret lidt nærmere i en maskinskrevet rapport, der blev udformet tilbage på vægtværnets station. Heri hedder det, at det tyske sikkerhedspoliti var til stede, da vagtværnet ankom. Den tyske vagtmester havde forklaret, at den dræbte havde beskudt og saaret et Medlem af den tyske Værnemagt, hvorefter han selv omgaaende var blevet dræbt. Der oplyses intet nærmere om karakteren af det sammenstød, som havde ført til drabet. Men som emne har rapporten anført: Ung Mand dræbt af tysk Patrouille, hvilket nærmest lader formode, at Thorkild måtte være blevet råbt an og havde såret den tyske soldat i forbindelse med et forsøg på at stikke af. Den sårede tyske soldat havde sikkerhedspolitiet taget sig af, mens den dræbte i en af Københavns Brandvæsens ambulancer blev kørt til Retsmedicinsk Institut. 1 Meddelelse fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn af Københavns Kommunes Vagtværn, særlige rapporter (Landsarkivet for Sjælland). Rapportmaterialet består af en formular fra station 3, efter sammenhængen udfyldt på stedet, en så godt som enslydende formular fra vagtværnets kommandocentral og en lidt længere, maskinskrevet rapport udformet efterfølgende. Iflg. formularrapporten var anmeldelsen sket telefonisk, mens den iflg. den maskinskrevne rapport var sket ved, at en ukendt mandsperson havde henvendt sig til posten ved stationen, som lå i nærheden på Jagtvejen. 3 I rapporten fra kommandocentralen, som dog må anses for sekundær i forhold til den fra station 3, anføres navnet som Magnus Gunnar Jensen. 1

2 Her var der ved et sært tilfælde en fotograf til stede, da ambulancen ankom, sådan at Billedbladet d. 15. maj 1945 kunne bringe et billede, der viser sygeplejersker fra Rigshospitalet omkring båren med Thorkild. Thorkild ved ankomsten til Rigshospitalet, hvor Retsmedicinsk Institut var beliggende. (Scanpix/E.A. Andersen) Ligsynet blev foretaget samme dag om formiddagen. 4 Lægen konstaterede, at Thorkild var blevet dræbt af et enkelt skud, der var gået ind i venstre kind og ud i nakken. Der skønnedes ikke at være grund til at foretage obduktion. Drabet omtales i den daglige, fortrolige nyhedstjeneste, som redaktør Søren Hansen udarbejdede for Københavns Magistrat. 5 Heri hedder det, at en ukendt mand på ca. 22 år var fundet dræbt ud for Østerbrogade Tilsvarende noterede dagbladet Politikens kriminalreporter Vilhelm Bergstrøm i sin dagbog med Københavns Brandvæsen som kilde: Kl var der bleven dræbt en 4 Medicolegal ligsynsattest over Thorkild Lund Jensen (Sundhedsstyrelsens arkiv, Rigsarkivet). Retsmedicinsk Institut havde fået tilsendt vagtværnets rapport og var således informeret om Thorkilds virkelige identitet. 5 Nyhedstjenesten blev i 1946 udgivet som bog under titlen: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra Januar 1944 til Maj 1945), s Den er nu tilgængelig via hjemmesiden: 6 Sankt Jakobs Plads åbner sig mellem Østerbrogade nr. 106 og 108, så det var ikke helt korrekt, at den dræbte lå ud for nr Adressen husede imidlertid et apotek med døgnbetjening, hvorfra ambulancen kan være blevet tilkaldt. 2

3 Mand paa Østerbrogade udfor Nr Han var ramt i Hovedet, det synes at være sket ved, at en tysk Patrulje havde fyret paa ham. Manden var ukendt, havde ingen Papirer. Men han havde et Bælte, som man bruger til Vaaben. Han saa ud til at være 22 Aar. 7 Vagtværnet havde imidlertid løst mysteriet om Thorkilds virkelige identitet i løbet af natten ved henvendelse på adressen i Willemoesgade, hvor der boede en familie von Herbst, hos hvem Thorkild havde haft illegalt logi. 8 Øjensynlig var de herfra blevet henvist til Sveks mor i Løgstørgade, der havde kunnet oplyse forældrenes adresse. Selv nævner Ebba Andersen kun nattens begivenheder ganske kort i et brev, hun skrev til Thorkilds forældre kort efter befrielsen. 9 Hun omtaler, at vagtværnet havde optrådt taktfuldt og forstående og med al mulig Forsigtighed af Hensyn til det endnu fungerende Gestapo. At de forskellige involverede havde hjulpet vagtværnet med at opklare Thorkilds virkelige identitet og dermed afsløret deres egen medviden om hans forbindelse til illegalt arbejde var selvfølgelig sket under den stiltiende forudsætning, at oplysningerne kun skulle benyttes til at underrette Thorkilds familie. Sankt Jakobs Plads i maj T.v. en frihedskæmper med armbind og stålhjelm. (E.A. Andersen) 7 Vilhelm Bergstrøm: En borger i Danmark under krigen. Dagbog , udg.: John T. Lauridsen, 2005, s Jf. adressen på familiens sidste brev af : Elektriker Gunnar Jensen, c/o von Herbst, Willemoesgade 35, 2.th. Om familien von Herbst, se nedenfor, note Brev fra Ebba Andersen. Det er fejlagtigt dateret d Der må menes d. 9. eller 10. maj, jf. poststemplet d

4 Stedet, hvor Thorkild var blevet fundet, blev umiddelbart efter, at befrielsesbudskabet var blevet udsendt d. 4. maj om aftenen, og i lang tid fremover markeret med blomster og små flag af familie, venner og beboere i området, sådan som det skete også andre steder i byen, hvor en frihedskæmper var faldet. Kisten blev ført fra København med toget d. 8. maj efter en højtidelighed på Retsmedicinsk Institut, hvor foruden Thorkilds københavnske familie og venner ti kammerater fra Korps Ågesen var til stede. 10 Ved ankomsten til Århus bad faderen om at få kisten åbnet, vel nok med et spinkelt håb om at finde en anden end sin søn i den, men også for at sige et sidste farvel. Enkelte af kondolencebrevene til familien omtaler Thorkilds illegale arbejde den del af Thorkilds tilværelse, som Gunnar kun kendte nødtørftigt, og som forældrene ikke havde vidst besked om. 11 Smukkest er et brev fra Thorkilds fortrolige Børge Christensen, i hvis hjem på Østerbro Thorkild var kommet gennem det sidste trekvarte år. 12 Ofte kom han blot forbi for at fordrive en pause, og de to havde med Børges ord talt sammen om de personlige Problemer om egen Udvikling, der optager unge Mennesker. Børge fortæller, hvordan Thorkilds engagement i det illegale arbejde havde styrket hans selvtillid og hjulpet ham til at overvinde sit gamle mindreværdskompleks, sådan at han var blevet gladere og mere af en selskabsmand. Jeg vil ønske, det maa hjælpe Dem, at netop det, der bevirkede hans Død, havde betydet meget for ham og givet ham baade Glæde, Tilfredsstillelse og personlig Udvikling i mange Maaneder. Konkret oplyser Børge om Thorkilds modstandsarbejde, at han var Vaabeninstruktør og kørte fra Mand til Mand Dagen lang med Vaaben paa sin Cykle. Thorkild havde altså kørt rundt og instrueret ved hjælp af våben, som han selv medbragte. Af breve fra søstrene Høy, der drev et pensionat på Triangelen, hvor Thorkild i en periode havde boet, fremgår, at Gestapo ved en lejlighed havde eftersøgt ham der, 13 og en frk. Nørbo, der var bekendt af Thorkilds moster og onkel, oplyser i et brev navnene på nogle mennesker, hos hvem Thorkild lejlighedsvis havde haft sit hjem forstået som illegalt logi Skildret i ovennævnte brev fra Ebba Andersen, i et brev fra moster Kathrine af og i et brev fra Astrid Nørbo af Moderen skriver herom i udkast til svar på et brev fra Werner Rathje af 13. juni 1945: Jeg bebrejder os meget, at vi ikke har fattet Mistanke om, hvad han foretog sig, og det ser sikkert meget mærkeligt ud for andre. 12 Brev fra Lilly og Børge Christensen af Brev af fra Anna Høy til Misse Møller, Risskov, jf. udateret brev fra Karen Margrethe [Høy] til samme. 14 Brev fra Astrid Nørbo af De omtalte var den tidligere nævnte familie von Herbst, i brevet kaldet von Hast, der var til stede ved begravelsen og formentlig er kilde til oplysningen, samt greve og grevinde Danneskjold-Samsøe. 4

5 Begravelsen fra Risskov Kirke d. 11. maj. Bærerne nærmest fotografen er Aage Koch (kammerat fra Århus Katedralskole), Svend Bergmann og Ib Windeløv (venner fra Risskov). På den modsatte side af kisten er det Gjørup og Frühstück. Den sidste bærer var Gunnar, som har fjernet sig et øjeblik for at tage billedet. Umiddelbart bag kisten går Thorkilds forældre. Efter begravelsen i Århus d. 11. maj tog Thorkilds mor og Gunnar til København i et forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig var sket. 15 Resultatet af disse undersøgelser opsummeres i et brev fra Thorkilds mor til en af hans gruppekammerater skrevet efter hjemkomsten til Århus. 16 Af dette brev fremgår, at moderen og Gunnar havde talt med tre øjenvidner, af hvilke de to fulgte ham med Øjnene til det sidste. Desværre specificeres det ikke, hvem disse vidner var, eller hvad de hver især havde set. Men det samlede billede, som familien nåede frem til, var, at Thorkild var kommet cyklende sydpå ad Østerbrogade, da han lige før Sankt Jakobs Kirke var blevet råbt an af en ikke nærmere bestemt gruppe af tyskerhåndlangere, som havde stået inde på kirkepladsen og dermed skjult for den, der kom ad Østerbrogade. Han forsøgte da sandsynligvis at undslippe ved at køre til venstre over mod Sankt Jakobs Plads på den modsatte side af Østerbrogade, men nåede kun over til fortovet på den anden side, før han blev ramt. 17 Hvis vi antager, at det var den tyske patrulje, som på denne måde lå i baghold, passer vidneudsagnene for så vidt med vagtværnets rapport. Men har Thorkild kunnet afgive skud mod den tyske patrulje samtidig med, at han forsøgte at undvige på cykel? Gunnar er i dag som dengang 15 I arkivet ligger to notatsedler med dels adresser på Thorkilds fem gruppekammerater fra Korps Ågesens 1. Bataillons 1. Kompagni, dels navne og adresser på vidner. 16 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af Skildringen her er taget fra G. Lund-Jensens indledning. 5

6 overbevist om, at Thorkild var parat til at skyde i en pludseligt opstået situation, og at flugt på cyklen ville være hans foretrukne vej ud af en knibe. Man kan vel også forestille sig, at han først er standset, eller har foregivet at ville standse, og så har skudt, inden han forsøgte at udnytte den efterfølgende forvirring til at spurte af sted. Sankt Jakobs Plads fotograferet af Gunnar i sommeren Det er Thorkilds mor, som står bøjet over bunken af blomster og flag. Fotografen har stået med ryggen mod Sankt Jakobs Kirke. Lige frem er det Rothesgade, mens Sankt Jakobs Gade går skråt ned til højre bag bunkeren. Til højre i billedet den kiosk, som omtales i et øjenvidneudsagn, som kom frem i en lokal avis fire år efter begivenheden. Familiens undersøgelser kastede ikke lys over, under hvilke omstændigheder den tyske soldat var blevet såret. Ud fra de indsamlede vidnesbyrd betvivlede moderen endda, at det var sket, eller i hvert fald, at det var Thorkild, som havde skudt. Der blev sagt, at Th. havde skudt en tysk Officer, og det var nok Aarsagen, men dette benægter de tre Øjenvidner ganske bestemt. 18 Gunnar erindrer imidlertid, at familien dengang fik at vide af beboere i området, som ikke nødvendigvis havde været øjenvidner til selve episoden, at en såret tysk soldat eller officer var blevet bragt ind til Sankt Jakobs Apotek, hvor de fik forevist den stol, som soldaten havde siddet på. Apoteket lå på adressen Østerbrogade 110, hvilket stemmer med, at det synes at have været denne adresse, som blev noteret i forbindelse med tilkaldelsen af ambulance. 18 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af

7 Det ville unægteligt have været rart, hvis episoden også havde foreligget belyst i akter fra tysk side. Men det tyske ordenspoliti Orpos begivenhedsoversigter, hvoraf det utvivlsomt ville være fremgået, under hvilke omstændigheder en tysk soldat var blevet såret, er kun bevaret frem til slutningen af marts Fire år senere dukkede en afvigende øjenvidneskildring op i en lokal Østerbro-avis i forbindelse med en mindehøjtidelighed 20 - en skildring, som umiddelbart forekommer at stride imod både den samtidige rapport fra vagtværnet og de tidligere vidneudsagn. Det pågældende udklip blev tilsendt Thorkilds forældre af C.O. Beringsøe, men de omtalte det aldrig for Gunnar, der først er blevet opmærksom på det i forbindelse med forberedelsen af denne udgivelse. I udklippet fortæller en beboer, hvordan han var blevet vækket ved lyden af skud og fra et vindue i en hjørnelejlighed med udsigt over pladsen havde set en mand nede ved kiosken på denne omringet af 5-6 andre. Denne mand havde to gange råbt: Det er jo mig!, men alligevel var der blevet skudt igen, og han var faldet om i rendestenen. Herefter var endnu en halv snes mænd kommet løbende ovre fra kirkepladsen på den anden side af Østerbrogade. Kort efter kom en ambulance, som efter nogen parlamenteren mellem ambulancefolkene og mændene på pladsen fik lov at køre bort med den dræbte. Umiddelbart forekommer det svært at opfatte den mand, der blev ramt, mens han forsøgte at undvige på cykel, og ham, der blev omringet og skudt ned, mens han afværgende råbte Det er jo mig!, som én og samme person. Har Thorkild alligevel rejst sig efter at være faldet med cyklen? På ét punkt stemmer vidnets iagttagelser oppe fra vinduet imidlertid med det samtidige materiale. Iflg. ligsynsattesten var Thorkild blevet ramt af et skud, som kom forfra altså snarere ovre fra Sankt Jakobs Plads, som han styrede over imod, end fra kirkepladsen, som lå bag ham. Forvirrende er til gengæld råbet Det er jo mig!, som antyder, at Thorkild stod over for folk, som han kendte, og som han forventede ville genkende ham og derfor undlade at skyde folk fra hans egen gruppe. Som vidnet ved vinduet skildrer forløbet, tager det sig nærmest ud som en likvidering. Men fra vagtværnets rapport ved vi jo, at det var tyskerne, som skød Thorkild i forbindelse med et væbnet sammenstød. 21 Men var det mon overhovedet Thorkild, som råbte? I brevet fra Thorkilds mor til hans gruppekammerat fortælles det på grundlag af øjenvidnernes udsagn, at Tyskerne var saa forvirrede, 19 B.d.O. Information , Politiets Efterretningstjenestes arkiv (Rigsarkivet). 20 Avisudklip, sandsynligvis fra Østerbro Avis, gengivet i G. Lund-Jensens indledning. 21 Mændene på pladsen krøb ifølge øjenvidnebeskrivelsen i avisen i skjul, hver gang en bil passerede. Det er en opførsel, som umiddelbart ville passe bedre for modstandsfolk end for tyske soldater eller Gestapo, men man kan vel på den anden side ikke se bort fra, at disse sidste kan have været nervøse for, at der fortsat var modstandsfolk i området. 7

8 at de skød på hinanden. 22 Hvis der har været forvirring blandt de mænd nede på pladsen, som Thorkild så sig konfronteret med, kan det vel godt have været en af dem, som råbte en advarsel til de øvrige om at passe på, hvor de skød? Thorkilds mor omtaler dem ganske vist som tyskere, men der kan jo godt have været danskere iblandt. Man spørger sig uvilkårligt, hvorfor Thorkild kørte rundt i byen om natten? Der var ganske vist ikke egentlig spærretid med udgangsforbud. Men den efterhånden desperate forsyningssituation for brændsel havde ført til påbud om, at forlystelsesstederne skulle lukke frem mod kl. 21, ligesom sporvejsdriften indstilledes kort efter. 23 Senere på aftenen har gaderne ligget lige så øde hen som under spærretid. Det kunne føles utrygt nok for almindelige mennesker i en tid uden politi. For folk, der var ude i illegalt ærinde, indebar det desuden en forøget risiko for kontrol, som gjorde det ekstra risikabelt at færdes med et falsk legitimationskort eller en pistol i lommen. På dette punkt er vi blevet klogere efter udgivelsen af bogen, idet vi har været i kontakt med to af Thorkilds daværende gruppekammerater, John Rath og Johannes Fock, som har fortalt, hvad der var gået forud. 24 De to var gymnasiekammerater fra Slagelse og havde deltaget i det lokale modstandsarbejde der. Men de havde begge måttet fortrække til København, hvor de den sidste tid af besættelsen levede under jorden og arbejdede illegalt som medlemmer af en ventegruppe, som Thorkild var gruppefører for. Ingen af dem havde noget kendskab til Thorkild uden for gruppen, og de er således ikke i stand til at oplyse, hvordan han var kommet ind i det illegale arbejde. 25 De to tegner i fællesskab billedet af en aktiv gruppe, som ikke blot sad og ventede på, at englænderen skulle dukke op. Man lavede eksempelvis hold-ups mod folk, som var i besiddelse af våben, og fratog dem disse våben samt deres tyske våbentilladelser, såkaldte Waffenschein. 26 Sådanne aktioner forudsatte, at man i forvejen havde observeret det udvalgte offer og dannet sig et billede af hans vaner for at finde et velegnet tidspunkt at gennemføre aktionen på. Det kan forklare, at der blandt Thorkilds efterladte papirer findes notater om to sådanne personers udseende og dag- 22 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af Den 24. jan var det blevet meddelt, at restauranter skulle lukke kl. 21 og teatre og biografer allerede kl , og sidste sporvogn kørte fra Rådhuspladsen kl (Avis-Aarbogen 1945, s. 8). 24 Telefoninterview med John Rath af og telefoninterview med Johannes Fock af 5.2 og fulgt op af mailkorrespondance. Thorkilds mor og Gunnar talte med Fock allerede i sommeren 1945, og det fremgår af et brev fra Gunnar til sine forældre af , at samtalen havde efterladt et indtryk af Fock som uvillig til at udtale sig. Fock erindrer imidlertid i dag denne samtale som ubehagelig, fordi Thorkilds mor havde tenderet imod at bebrejde hans illegale gruppekammerater for hans død. Man må således nok forestille sig, at situationen har gjort kommunikationen de to parter imellem vanskelig. 25 De tre resterende medlemmer af gruppen, Jørgen Børgesen, Werner Rathje Sørensen og Ove Grønborg, er forsøgt eftersporet, men de er sandsynligvis alle tre døde. 26 Johannes Fock beretter, at han to gange har været med til sådanne aktioner. 8

9 lige færden. Den ene af de to var blevet dræbt den foregående dag, d. 3. maj, i sin lejlighed på Gyldenlakvej på Amager. 27 Den anden boede i Gustav Adolfs Gade, tæt på det sted, hvor Thorkild blev dræbt. Blandt Thorkilds papirer findes også en plan for et overfald på nogle vagtposter ved Holte Station. De pågældende vagter var ikke tyskere, men ungarere, så gruppen forestillede sig, at de ikke ville være så kampivrige, men måske nogenlunde godvilligt ville finde sig i at blive frataget deres våben. Her havde man imidlertid forregnet sig. Da aktionen løb af stabelen, åbnede vagterne ild, og gruppen måtte tiltræde et hastigt tilbagetog. Der var også tale om, at gruppen skulle fungere som dækning ved nogle sabotørers overfald på det tyske lager ude på benzinøen på Amager. Gruppen holdt sig i beredskab i et døgns tid, men det endte med, at aktionen blev aflyst. Om aftenen den 3. maj 1945 havde gruppen holdt møde. Man var klar over, at de allierede snart kunne nå frem til Danmark, og Thorkild havde fortalt, at han den følgende dag skulle tidligt op for at åbne et af gruppens depoter med tungere våben, så disse kunne blive gjort klar. Hverken John Rath eller Johannes Fock erindrer præcist, hvor mødet fandt sted, men Fock husker, at det var i nærheden af Rosenvænget-kvarteret på Østerbro, og at han og Thorkild fulgtes sammen ad A.L. Drewsens Vej op til Ndr. Frihavnsgade, hvor de skiltes, idet Thorkild var på cykel, mens han selv var til fods. Det forekommer umiddelbart mest logisk at antage, at Thorkild er fortsat den direkte vej ad Sankt Jakobs Gade op til Østerbrogade, hvor han så er stødt ind i den tyske patrulje og er blevet dræbt under forsøget på at slippe bort. Det stemmer imidlertid ikke med Gunnars erindring om, at Thorkild iflg. øjenvidnernes angivelse kom cyklende mod syd ad Østerbrogade, da han forsøgte at undvige over mod Sankt Jakobs Plads altså den stik modsatte vej og i retning mod det sted, hvor han kort forinden var skiltes fra Johannes Fock. Vi ved ikke, hvor Thorkild agtede sig hen efter mødet. Men han kan vel godt have planlagt at tage nordpå og så af grunde vi ikke kender have ombestemt sig og være vendt om for at cykle sydpå i stedet. Vi ved, at han har haft adgang til forskellige overnatningssteder. Sveks mors lejlighed lå i Løgstørgade. Hvis han ville derhen, var den nærmeste vej at køre nordpå ad Randersgade. Den illegale adresse hos familien von Herbst i Willemoesgade, som fremgik af hans legitimationskort, lå derimod syd for Triangelen. Hvis den overnatningsmulighed, som han oprindeligt havde 27 Nr. 41 på den af Københavns Opdagelsespoliti pr opstillede liste over uopklarede drab og drabsforsøg i Storkøbenhavn i perioden

10 tænkt sig, ved nærmere eftertanke har forekommet ham ubekvem, kan han have vendt om og satset på et alternativ. Et vist grundlag for at tro, at Thorkild har ombestemt sig i forhold til, hvad han tidligere havde tilkendegivet, kan findes i moderens brev til hans gruppekammerat, hvor hun skriver: Jeg har hørt, at en af hans Venner havde siddet og ventet paa ham paa det Tidspunkt, men det var i den modsatte Retning. 28 Eller måske var Thorkild slet ikke på vej nogen steder hen? Måske har han benyttet lejligheden til at rekognoscere i kvarteret omkring den tyske kaserne, der lå på Østerbrogade lige nord for det sted, hvor Thorkild blev dræbt? Vi er i dag tilbøjelige til at glemme, at modstandsfolkene i undergrundshæren forventede, at der ville komme en slutkamp. En kamp, hvor de skulle støtte de allierede soldater ved at gøre livet så besværligt for tyskerne som muligt. Forhindre dem i at bevæge sig frit rundt i byen. Tvinge dem til at blive inde på deres kaserner. Eller allerhelst drive dem ud af byen og befri den selv, ligesom det var sket i Paris. Det var den type opgaver, de tunge våben i det depot, som Thorkild skulle åbne, var beregnet til. Set med alderens og tidsafstandens kølige distance forekommer det håbløst naivt. Men Thorkild og hans kammerater var unge mænd først i tyverne. For ungdommen er intet umuligt. Men tyskerne var også bevidste om, at klokken var ved at falde i slag. De var på vagt. Over for frafald i egne rækker, eksempelvis blandt de ungarske tropper. Og over for anslag fra modstandsbevægelsen. I Søren Hansens tidligere omtalte nyhedstjeneste beskrives det under den 4. maj, hvordan det den foregående nat var kommet til skyderier ved flere af de tyske kaserner i København utvivlsomt som et udtryk for stigende tysk nervøsitet. 29 Hvis tyskerne inde på kasernen frygtede et anslag udefra, kunne det forklare, at de havde placeret en fremskudt patrulje uden for kaserne på begge sider af Østerbrogade. Hvis det var situationen, blev Thorkilds beslutning om at vælge at køre ad Østerbrogade skæbnesvanger. Ligeledes kan man i bagklogskabens lys sige, at hans muligheder for at bluffe sig igennem ved hjælp af sit falske legitimationskort ville have været større, hvis ikke han havde været bevæbnet. Hvis sådanne luner fra skæbnens side har spillet ind, gør det ikke Thorkilds død mindre tragisk. Men måske nok mere typisk. 28 Blyantskladde til svar fra Thorkilds mor på brev fra Werner Rathje af Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse (fra Januar 1944 til Maj 1945), s

Drabet. Af Henrik Lundbak

Drabet. Af Henrik Lundbak Drabet Af Henrik Lundbak Om morgenen d. 4. maj 1945 mødte en vagtværnsmand fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn op hos Thorkilds forældre for at overbringe meddelelsen om, at deres søn om natten var blevet

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

At sige ordentligt FARVEL

At sige ordentligt FARVEL AFSKED AF LENE ØSTERGAARD At sige ordentligt FARVEL Folkekirken Kirkelige bisættelser og begravelser indeholder, hvad mange pårørende betragter som en nødvendig afsked med den afdøde. En præst har gennem

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943

Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943 Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943 Tekst: Fotos: Jacob og Søren Vestergaard 2002 i samarbejde med Kommiteen til Mindelundens bevarelse og Århus Kommunes Naturforvaltning. Henning Nordmand og

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere