Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning"

Transkript

1 Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007

2

3 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs opsætning...15 Installation af en intern trådløs printerserver...16 Udskrivning...18 Introduktion...18 Oplysninger om udskriftsindstillinger for All-In-One-softwaren (Alt-i-en)...22 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...24 Håndtering af udskriftsjob...33 Kopiering...34 Introduktion...34 Udførelse af kopiering og relaterede opgaver...37 Scanning...44 Introduktion...44 Oplysninger om scanningsindstillinger for All-In-One Center (Alt-i-en)...46 Udførelse af scanning og relaterede opgaver...53 Scanning over et netværk...59 Fax...62 Introduktion...62 Afsendelse af en fax...75 Modtagelse af en fax...79 Tilpasning af opkaldsindstillinger...81 Tilpasning af faxoplysninger...85 Håndtering af faxjob...86 Tilpasning af indstillinger ved brug af Faxopsætningsværktøjet...89 Arbejde med fotos...92 Tilslutning af fotolagerenheder...92 Arbejde med fotos ved hjælp af kontrolpanelet...95 Arbejde med fotos ved brug af computeren Indhold 3

4 Om printeren Om printerens dele Om softwaren Vedligeholdelse af printeren Blækpatroner Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af scanneroverfladen Rengøring af printerens ydre Genopfyldning af blækpatronerne Brug af originale Lexmark-blækpatroner Bestilling af blækpatroner Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer Sådan finder du oplysninger om printeren Kontakt til kundesupport Fejlfinding Fejlfinding ved opsætning Fejlfinding ved trådløs forbindelse Fejlfinding ved udskrivning Fejlfinding ved kopiering Fejlfinding ved scanning Fejlfinding ved faxning Fejlfinding ved papirstop og forkert indføring Fejlfinding ved hukommelseskortlæser og PictBridge Fejlmeddelelser Nulstilling af fabriksindstillingerne Fjernelse og geninstallation af softwaren Meddelelser Meddelelse om udgave Produktoplysninger Overensstemmelseserklæring om radioprodukter i henhold til EU-direktiv Strømforbrug Ordliste Indhold 4

5 Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning. Slut ledningen til strømforsyningen til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse, som er tæt på produktet og let tilgængelig. FORSIGTIG! Du må ikke sno netledningen, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis netledningen bruges forkert, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævntligt, om der er tegn på forkert brug af nedledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at overholde strenge globale sikkerhedsstandarder for brug sammen med specifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid indlysende. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! Brug ikke faxfunktionen i tordenvejr. Du skal ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 5

6 Konfiguration af printeren på et netværk Netværk generelt Netværksoversigt Et netværk en en samling enheder, f.eks. computere, printere, Ethernet-hubs, trådløse adgangspunkter og routere, der er sluttet sammen til at kommunikere via kabler eller via en trådløs forbindelse. Et netværk kan enten være kabeltilsluttet, trådløst eller designet til at have både kabeltilsluttede og trådløse enheder. For enheder i et kabeltilsluttet netværk foregår den indbyrdes kommunikation vha. kabler. Enheder på et trådløst netværk bruger radiobølger i stedet for kabler til at kommunikere med hinanden. For at en enhed kan kommunikere trådløst, skal den have tilknyttet eller installeret en trådløs printerserver, som giver den mulighed for at modtage og oveføre radiobølger. Almindelige konfigurationer til hjemmenetværk Hvis stationære og bærbare computer og printere skal kommunikere med hinanden via et netværk, skal de være forbundet med kabler og/eller have indbyggede eller installerede trådløse netværksadaptere. Der er forskellige måder, at et netværk kan konfigureres på. Der vises fem almindelige eksempler nedenfor. Bemærk! Printerne i følgende diagrammer repræsenterer Lexmark-printere med interne Lexmark printerservere indbygget eller installeret, så de kan kommunikere via et netværk. Interne Lexmark printerservere er enheder, der er fremstillet af Lexmark, så Lexmark-printere kan forbindes med kabeltilsluttede eller trådløse netværk. Eksempel på kabeltilsluttet netværk En computer, en bærbar computer og en printer er tilsluttet via Ethernet-kabler til en hub eller kontakt. Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem. Internet Eksempler på trådløse netværk Der vises fire almindelige trådløse netværk nedenfor: 1. tilfælde: Bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet 2. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet 3. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet uden internettet 4. tilfælde: Bærbar computer er sluttet trådløst til printeren uden internettet Konfiguration af printeren på et netværk 6

7 1. tilfælde: Bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet En computer er sluttet til en trådløs router via et Ethernet-kabel. En bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med routeren. Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem. Internet 2. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet En computer, en bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med en trådløs router. Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem. Internet Konfiguration af printeren på et netværk 7

8 3. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet uden internettet En computer, en bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med et trådløst adgangspunkt. Netværket er ikke forbundet til internettet. 4. tilfælde: Bærbar computer er sluttet trådløst til printeren uden internettet En bærbar computer er forbundet direkte og trådløst til en printer uden at gå igennem en trådløs router. Netværket er ikke forbundet til internettet. Sådan finder du MAC-adressen Det meste netværksudstyr har et entydigt hardwareidentifikationsnummer, så man kan skelne det fra andre enheder på netværket. Dette kaldes MAC-adressen (Media Access Control). Hvis der fra fabrikkens side er installeret en intern trådløs printserver i printeren, er MAC-adressen en række bogstaver og tal, der findes bag på printeren. Hvis du har købt den interne trådløse printerserver separat, findes MAC-adressen på en klæbeetiket, der fulgte med den trådløse printerserver. Sæt klæbeetiketten fast på printeren, så du kan finde MAC-adressen, når du har brug for den. Bemærk! En liste over MAC-adresser kan installeres på en router, så kun enheder med tilsvarende MAC-adresser kan få tilladelse til at virke på netværket. Dette kaldes MAC-filtrering. Hvis MAC-filtrering er aktiveret i din router, og du vil føje en printer til netværket, skal printerens MAC-adresse være på listen over MAC-filtre. "Udskrivning af en netværkskonfigurationsside" på side 9 Konfiguration af printeren på et netværk 8

9 Udskrivning af en netværkskonfigurationsside En netværkskonfigurationsside viser konfigurationsindstillingerne for netværket. Bemærk! Du kan kun udskrive en netværkskonfigurationsside, når der er installeret en intern trådløs printerserver på printeren. Sådan udskrives en netværkskonfigurationsside: 1 Tryk på eller flere gange fra printerens kontrolpanel, indtil Opsætning markeres. 2 Tryk på. 3 Tryk på eller flere gange, indtil Opsætning af netværk markeres. 4 Tryk på. 5 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv side for opsætning af netværk markeres. 6 Tryk på En netværkskonfigurationsside udskrives. Sådan finder du en printer/printerserver på eksterne undernet Cd'en med printersoftwaren kan automatisk søge efter printere, der befinder sig i samme netværk som computeren. Hvis printeren og printerserveren befinder sig i et andet netværk (kaldet et undernet), skal du angive en IP-adresse manuelt under installationen af printersoftwaren. Trådløst netværk IP-adresser Sådan finder du IP-adresser En IP-adresse er et entydigt nummer, der bruges af enheder på et IP-netværk til at finde og kommunikere med hinanden. Enheder på et IP-netværk kan kun kommmunikere med hinanden, hvis de har entydige og gyldige IPadresser. En entydig IP-adresse betyder, at ikke to enheder på det samme netværk har samme IP-adresse. Sådan finder du printerens IP-adresse Du kan finde printerens IP-adresse ved at udskrive printerens netværkskonfigurationsside. Sådan finder du computerens IP-adresse 1 Klik på Apple-menu Systemindstillinger. 2 Klik på Netværk. 3 Vælg Airport i genvejsmenuen. 4 Klik på TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Tildeling af en IP-adresse IP-adresser kan tildeles af netværket ved brug af DHCP. Printerobjektet, der oprettes ved slutningen af installationen, sender alle udskriftsjob via netværket til printeren, der bruger denne adresse. Mange netværk kan tildele IP-adresser automatisk. Ved automatisk IP kan individuelle enheder tildele sig selv entydige IP-adresser. De fleste netværk bruger DHCP til tildeling af adresser. Konfiguration af printeren på et netværk 9

10 "Installation af printeren på et netværk" på side 13 Sådan finder du signalstyrken Trådløse enheder har indbyggede antenner, som overfører og modtager radiosignaler. Signalstyrken, der vises på printernetværkets side for opsætning af printernetværk, viser, hvor kraftigt et overført signal modtages. Mange faktorer kan have indflydelse på signalstyrken. Én faktor er interferens fra andre trådløse enheder eller selv andre enheder, f.eks. mikroovne. En anden faktor er afstand. Jo længere to trådløse enheder er væk fra hinanden, jo mere sandsynligt er det, at kommunikationssignalet er svagere. Deling af printeren på et netværk Sådan lader du andre Macintosh-computere i netværket, der bruger Mac OS X version 10.3 eller nyere, bruge en vilkårlig printer, der er tilsluttet Macintosh-computeren: 1 Klik på Apple-menu Systemindstillinger. 2 Klik på Udskriv & Fax. 3 Vælg Del disse printere med andre computere under fanen Arkivdeling. Bemærk! Klik evt. på låsen, du kan foretage ændringer. 4 Vælg den eller de printere, du vil dele med andre computere. Sådan lader du Windows-computere i netværket bruge en evt. printer, der er tilsluttet din Macintosh-computer: 1 Klik på Apple-menu Systemindstillinger. 2 Klik på Udskriv & Fax. 3 Vælg Del disse printere med andre computere under fanen Arkivdeling. Bemærk! Klik evt. på låsen, du kan foretage ændringer. 4 Vælg den eller de printere, du vil dele med andre computere. 5 Klik på Vis alle, og klik derefter på Arkivdeling. 6 Vælg Windows-deling under fanen Tjenester Bemærk! Windows-brugere bør læse dokumentationen til Windows for at få oplysninger om tilføjelse af en netværksprinter, der er tilsluttet en Macintosh-computer. Typer af trådløse netværk Netværk kan fungere i én af følgende to tilstande: infrastruktur eller ad-hoc. Lexmark anbefaler, at du konfigurerer netværket i infrastrukturtilstand ved hjælp af installationscd'en, der fulgte med printeren. Et trådløst netværk, hvor hver enhed kommunikerer med andre enheder via et trådløst adgangspunkt (trådløs router), konfigureres i infrastrukturtilstand. Alle enheder skal have gyldige IP-adresser og dele samme SSID og kanal. Ydermere skal de dele samme SSID og kanal som trådløst adgangspunkt (trådløs router). En enkel type trådløst netværk er ét, hvor en pc med en trådløs adapter kommunikerer direkte med en printer, der er udstyret til trådløs netværkstilslutning. Denne kommunikationstilstand kaldes ad-hoc. En enhed i denne type netværk skal have en gyldig IP-adresse og skal konfigureres i ad-hoc-tilstand. Den trådløse printerserver skal også konfigureres med samme SSID og kanal. Kendetegn Infrastruktur Ad-hoc Konfiguration af printeren på et netværk 10

11 Kommunikation Sikkerhed Område Via trådløst adgangspunkt (trådløs router) Direkte mellem enheder Flere sikkerhedsindstillinger Besluttes af interval og antal adgangspunkter Begrænses til området for individuelle enheder på netværket Hastighed Normalt hurtigere Normalt langsommere Krav til alle enheder på netværket Entydig IP-adresse til alle enheder Ja Ja Tilstand angivet til Infrastrukturtilstand ad-hoc-tilstand Samme SSID Samme kanal Ja, herunder det trådløse adgangspunkt (trådløs router) Ja, herunder det trådløse adgangspunkt (trådløs router) Ja Ja Infrastrukturtilstand er den anbefalede konfigurationsmetode, da den har: Forøget netværkssikkerhed Forøget sikkerhed Hurtigere ydeevne Lettere konfiguration Brug af en trådløs netværksforbindelse Denne printer indeholder en intern trådløs printerserver, der gør det muligt at bruge printeren på et trådløst netværk. Følgende indstillinger fra det eksisterende trådløse netværk er muligvis påkrævede for at konfigurere printeren til brug på netværket: Netværksnavnet, også kaldet SSID Den sikkerhedstype, der bruges på netværket (WEP, WPA, WPA2) Alle relevante sikkerhedsnøgler og adgangskoder, der bruges med krypteringstypen for netværkssikkerhed 1 Indsæt cd'en med printersoftware. 2 I Finder-vinduet skal du dobbeltklike på Lexmark 7500 Series. 3 Dobbeltklik på Installer. 4 Klik på Fortsæt. 5 Følg vejledningen på computerskærmen. Hvis printeren allerede er installeret, men du ikke har konfigureret den til brug på et trådløst netværk, skal du føje printeren til printerlisten. 1 I Finder-vinduet skal du klikke på Programmer. 2 Fra Programmer skal du dobbeltklikke på Hjælpeprogrammer. 3 Dobbeltklik på Printerværktøj. Dialogboksen Printerliste vises. Konfiguration af printeren på et netværk 11

12 4 Klik på Tilføj. Dialogboksen Printerbrowser vises. 5 VælgXXXX Series <MAC:nnnnnn>, og klik derefter på Tilføj. Printerbrowser lukkes, og printeren vises i dialogboksen Printerliste. Bemærk! XXXX er printerens serienummer, og nnnnnn er de sidste seks cifre i printerens MAC-adresse. 6 Kør Trådløs Opsætningsassistent for at konfigurere printeren til brug på det trådløse netværk. Se "Kørsel af Trådløs Opsætningsassistent" på side 175 for at få yderligere oplysninger. "Ændring af trådløse indstillinger efter installation" på side 12 Ændring af trådløse indstillinger efter installation Brug Trådløs Opsætningsassistent til at ændre adgangskoden, netværksnavnet (SSID) eller andre trådløse indstillinger. 1 I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 7500 Series. 2 Dobbeltklik på Wireless Setup Assistant. 3 Følg vejledningen på computerskærmen. Tip til brug af netværksadaptere Kontroller, at adapterforbindelserne er i orden. Kontroller, at computeren er tændt. Kontroller, at du har angivet den korrekte IP-adresse. Kend dine sikkerhedsnøgler Når du skal konfigurere printeren til trådløs udskrivning, skal du bruge følgende oplysninger: Du skal kende navnet på det trådløse netværk (SSID). Hvis det trådløse netværk bruger et sikkerhedsskema, skal du kontrollere, at kender den adgangskode, der blev brugt til at gøre netværket sikkert. Denne adgangskode er også kendt som en sikkerhedsnøgle, WEP-nøgle eller WPA-nøgle. Bemærk! Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du se i dokumentationen, der fulgte med det trådløse netværk, eller du kan kontakte den person, som konfigurerede det trådløse netværk. Brug tabellen nedenfor til at skrive de oplysninger ned, som du har brug for at vide. Komponent SSID (netværksnavn) Sikkerhedsnøgle (adgangskode) Beskrivelse Kontroller, at du kopierer sikkerhedsnøglen korrekt, herunder alle store bogstaver, og gem den et sikkert sted til fremtidig brug. Sikkerhedsnøglen skal følge disse kriterier: WEP-nøgle Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegn er A F og 0 9. Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet. Konfiguration af printeren på et netværk 12

13 WPA-PSK- eller WPA2-PSK-nøgle Op til 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegn er A F og 0 9. Mellem 8 og 64 ASCII-tegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet. Konfiguration af printeren på et netværk Hvis du installerer og konfigurerer en printer til brug på et netværk, kan brugere på forskellige computere udskrive på en fælles printer. Du kan oprette printeren på et netværk på to måder: Konfigurer en trådløs netværksforbindelse for printeren. Bemærk! Brug en computer med trådløs forbindelse til netværket, når du skal konfigurerer printeren. Printeren skal stå tæt ved computeren, du bruger til at konfigurere den med. Efter konfigurationen kan printeren flyttes til en permanent placering. Slut printeren direkte til en netværkscomputer ved brug af USB-kablet, og aktiver den til deling på netværket (printerdeling). Bemærk! Se hjælpen til Mac for at få yderligere oplysninger om, hvordan du kan dele printeren via netværket. Hvorfor har jeg brug for et installationskabel? Hvis du konfigurerer printeren på det trådløse netværk, skal du slutte printeren til en computer midlertidigt ved brug af installationskablet. Denne midlertidige forbindelse bruges til at konfigurere printerens trådløse indstillinger. Installation af printeren på et netværk Følg vejledningen for den netværksmetode, du vil bruge. Sørg for, at det valgte netværk er konfigureret og fungerer korrekt, og at alle relevante enheder er tændt. Du kan få yderligere oplysninger om dit bestemte netværk i netværksdokumentationen eller ved at kontakte personen, der konfigurerede netværket. Installation af printeren på andre netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren til brug sammen med flere computere på netværket, skal du sætte installationscd'en i alle computere og følge vejledningen på skærmen. Du behøver ikke gentage tilslutningstrinene for alle computere, der skal udskrive på printeren. Printeren skal være fremhævet for installationen. Hvis der vises flere printere på listen, skal du sørge for at vælge printeren med den korrekte IP-adresse/MAC-adresse. "Sådan finder du IP-adresser" på side 9 "Sådan finder du MAC-adressen" på side 8 Valg af netværksprinter Du kan udskrive eller scanne ved brug af en netværksprinter, der er sluttet til et lokalt eller eksternt undernet. 1 Åbn det program, du vil bruge. Du kan få adgang til arket Netværksvalg på tre forskellige måder: Hvis du bruger Skal du gøre følgende Lexmark Opsætningsassistent (under opsætning) a Installer printersoftwaren. Se "Installation af printersoftwaren" på side 134 for at få yderligere oplysninger. b Når skærmbilledet Printervalg vises, skal du vælge Tilføj ekstern enhed i rullemenuen. Konfiguration af printeren på et netværk 13

14 Hvis du bruger Skal du gøre følgende All-In-One-center (Alt-i-en) a I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 7500 Series. b Dobbeltklik på ikonet Lexmark 7500 Series Center. c I menuen skal du vælge Avanceret Konfigurationer af netværksscanning. Dialogboksen Adg. til netværksscanning vises. d Klik på +. Network Card Reader a I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 7500 Series. b Dobbeltklik på ikonet Lexmark Network Card Reader. c Klik på +. Arket Netværksvalg vises. 2 Vælg en printer på det lokale undernet eller på et eksternt undernet. Programmet søger efter understøttede printere på netværket eller printere, der er sluttet til computeren. Hvis du vil vælge en bestemt printer på et eksternt undernet, skal du angive IP-adressen for den printerserver, som printeren er sluttet til, i feltet Søg efter IP-adresse og derefter trykke på retur på tastaturet. Hvis du ikke kender printerserverens IP-adresse, skal du kontakte personen, der har konfigureret netværket. Hvis du vil søge efter understøttede printere på et eksternt undernet, skal du angive en IP-adresse, der tilhører det bestemte undernet, i feltet Søg efter IP-adresse og angive undernetmasken i CIDR-notation og derefter trykke på retur på tastaturet. Hvis du ikke kender printerserverens IP-adresse, skal du kontakte personen, der har konfigureret netværket. 3 Vælg navnet på den printer, du vil bruge, på listen over printere. 4 Klik på Vælg. Hvorfor skal jeg fjerne installationskablet? Du skal fjerne installationskablet for at fuldføre den trådløse installation. Hvad betyder Wi-Fi-indikatorlysene? Fra betyder, at printeren ikke er tændt, eller at der ikke er installeret en trådløs printerserver. Vælg denne mulighed: Hvis du vil slutte printeren til computeren ved brug af et USB-kabel. Hvis printeren ikke har installeret en trådløs printerserver, og du vil slutte printeren til computeren ved brug af et USB-kabel. Orange angiver, at printeren er klar til at blive konfigureret til trådløs udskrivning, men at den ikke er sluttet til et trådløst netværk. Vælg denne mulighed, hvis du vil konfigurere printeren på det trådløse netværk. Orange blink angiver, at printeren er konfigureret, men at den ikke kan kommunikere med det trådløse netværk. Vælg denne mulighed, hvis du vil ændre printerens trådløse indstillinger. Grøn angiver, at printeren er sluttet til et trådløst netværk. Vælg denne mulighed for at begynde at bruge printeren, som allerede er konfigureret på det trådløse netværk. Konfiguration af printeren på et netværk 14

15 Avanceret trådløs opsætning Oprettelse af et ad-hoc trådløst netværk med Mac Den anbefalede måde til at konfigurere et trådløst netværk på er at bruge et trådløst adgangspunkt (trådløs router). Et netværk, der konfigureres på denne måde, kaldes et infrastrukturnetværk. Hvis du har et infrastrukturnetværk i hjemmet, skal du konfigurere printeren til brug på dette netværk. Hvis du ikke har et trådløst adgangspunkt (trådløs router) eller vil konfigurere et separat netværk mellem printeren og en computer med en trådløs netværksadapter, kan du konfigurere et ad-hoc-netværk. 1 Kontroller, at computeren er tændt. 2 I Finder-vinduet skal du klikke på Programmer. 3 Fra Programmer skal du dobbeltklikke på Internetforbindelse. 4 På værktøjslinjen skal du klikke på AirPort. 5 I genvejsmenuen Netværk skal du klikke på Opret netværk. 6 Opret et navn for ad-hoc-netværket, og klik derefter på OK. 7 Indsæt cd'en for Macintosh for at køre den trådløse installation. 8 I Finder-vinduet skal du dobbeltklike på Lexmark 7500 Series. 9 Dobbeltklik på ikonet Installer. 10 Klik på Fortsæt. 11 Følg vejledningen på computerskærmen. Bemærk! Gem netværksnavnet og adgangskoden et sikkert sted, så du har dem til senere brug. Tilføjelse af en printer til et eksisterende trådløst ad-hoc-netværk med Mac 1 I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 7500 Series. 2 Dobbeltklik på Trådløs Opsætningsassistent. 3 Følg vejledningen på computerskærmen. Konfiguration af printeren på et netværk 15

16 Installation af en intern trådløs printerserver Den printer, du har købt, indeholder muligvis en intern trådløs printerserver, der giver dig mulighed for at bruge printeren på et trådløst netværk. Hvis der ikke allerede er installeret en intern trådløs printerserver, kan du købe den separat. Følg nedenstående vejledning for at installere den interne trådløse printerserver: 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. Advarsel! Hvis du ikke fjerner printerens netledning, kan printeren og den interne trådløse printerserver blive beskadiget. Kontroller, at printeren er slukket, og at netledningen er taget ud af stikkontakten, inden du fortsætter. 2 Fjern bagdækslet ved at skubbe tappen ned og derefter trækket dækslet af printeren. 3 Pak den interne trådløse printerserver ud. Gem emballagen. Advarsel! Trådløse printerservere beskadiges let af statisk elektricitet. Berør en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du berører den trådløse printerserver. 4 Juster enderne på den interne trådløse printerserver i forhold til styrene til venstre og højre, og skub derefter den trådløse printerserver ind i printeren, så den klikker på plads. 5 Kontroller, at antennen peger opad. 6 Sæt klæbeetiketten med MAC-adressen fast bag på printeren. Du skal bruge den senere for at konfigurere printeren på et netværk. Konfiguration af printeren på et netværk 16

17 Du er nu klar til at konfigurere den interne trådløse printerserver på et trådløst netværk. Konfiguration af printeren på et netværk 17

18 Udskrivning Introduktion Ilægning af papir 1 Sørg for, at: Du bruger papir, der er beregnet til inkjetprintere. Du ilægger papiret med den glittede eller udskriftsegnede side opad, hvis du bruger fotopapir, glittet papir eller tungt mat papir. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Papiret ikke er brugt eller beskadiget. Du følger de instruktioner, der fulgte med specialpapiret, hvis du bruger denne papirtype. Du ikke tvinger papir ind i printeren. 2 Inden du lægger papir i første gang, skal du skubbe papirstyrene ud mod papirstøttens kanter. Du kan ilægge op til: 100 ark almindeligt papir 25 ark tungt mat papir 25 ark fotopapir 25 ark glittet papir Bemærk! Fotos kræver længere tørretid. Fjern hvert foto, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. 3 Ilæg papiret lodret midt på papirstøtten, og juster papirstyrene, så de hviler mod papirets kanter. Bemærk! For at undgå papirstop skal du sørge for, at papiret ikke bøjes, når du justerer papirstyrene. "Brug af automatisk papirtyperegistrering" på side 18 Brug af automatisk papirtyperegistrering Printeren er udstyret med en enhed til automatisk papirtyperegistrering. Papertyperegistreringen finder automatisk ud af, hvilken papirtype der er lagt i printeren, og tilpasser indstillingerne for dig. Hvis du f.eks. vil udskrive et foto, skal du lægge fotopapir i printeren. Printeren registrerer papirtypen og tilpasser automatisk indstillingerne, så du opnår de bedste resultater med fotoudskrivningen. Udskrivning 18

19 Ilægning af konvolutter. Du kan ilægge op til 10 korrekturark ad gangen. Advarsel! Brug ikke konvolutter med metalclips, snore eller metalfalsninger. 1 Læg konvolutterne midt i papirstøtten med frimærkeplaceringen i øverste venstre hjørne. 2 Sørg for, at: Udskriftssiden af konvolutterne vender opad. Konvolutterne er beregnet til inkjetprintere. Papirstyret hviler mod konvolutternes kanter. Bemærkninger: Ilæg ikke konvolutter med huller, perforeringer, udskæringer eller dybe prægetryk. Brug ikke konvolutter, der har fritliggende klæbeflapper. Konvolutter kræver længere tørretid. Fjern hver konvolut, efterhånden som den færdiggøres, og lad den tørre for at undgå, at blækket udtværes. "Udskrivning af konvolutter" på side 26 Ilægning af etiketter Du kan ilægge op til 25 etiketark ad gangen. 1 Ilæg etiketter med udskriftssiden opad, og indfør den øverste del af brevpapiret først i printeren. 2 Sørg for, at: Udskriftssiden af etiketterne vender opad. Den øverste del af etiketterne indføres først i printeren. Klæbedelen på etiketterne er ikke tættere end 1 mm på kanten af etiketterne. Du bruger hele etiketark. Ark, der ikke er hele (med tomme felter uden etiketter), kan forårsage, at etiketterne går af under udskrivningen, og udløse et papirstop. Etiketterne lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod etiketternes kanter. Bemærk! Etiketter kræver længere tørretid. Fjern hvert etiketark, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. Udskrivning 19

20 Ilægning af lykønskningskort, indekskort, fotokort eller postkort Du kan ilægge op til 25 lykønskningskort, indekskort, fotokort eller postkort ad gangen. 1 Ilæg kortene med udskriftssiden opad. 2 Sørg for, at: Kortene lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod kortenes kanter. Bemærk! Fotokort kræver længere tørretid. Fjern hvert fotokort, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. "Udskrivning af kort" på side 25 Ilægning af transparenter Du kan ilægge op til 50 transparenter ad gangen. 1 Ilæg transparenterne med udskriftssiden opad. Strimlerne skal vende nedad mod printeren og væk fra dig, hvis transparenterne har en strimmel, der kan tages af. 2 Sørg for, at: Transparenterne lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod transparenternes kanter. Bemærkninger: Det anbefales ikke at bruge transparenter med bagsider. Transparenter kræver længere tørretid. Fjern hvert transparent, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. "Udskrivning af transparenter" på side 27 Ilægning af påstrygningsark Du kan ilægge op til 10 påstrygningsark ad gangen, men du opnår det bedste resultat, hvis du lægger dem i ét ad gangen. 1 Læg påstrygningsarkene med udskriftssiden opad. 2 Sørg for, at: Du følger instruktionerne for ilægning, der fulgte med påstrygningsarkene. Arkene lægges midt i papirstøtten. Papirstyret hviler mod arkenes kanter. Udskrivning 20

21 "Udskrivning af påstrygningsark" på side 27 Ilægning af brugerdefineret papir Du kan ilægge op til 100 ark brugerdefineret papir ad gangen. 1 Ilæg papiret med udskriftssiden opad. 2 Sørg for, at: Papirstørrelsen overholder følgende mål: Bredde: 76,0 216,0 mm 3,0 8,5 tommer Længde: 127,0 432,0 mm 5,0 17,0 tommer Stakkens højde må ikke er højere end 10 mm. Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. Ilægning af bannerpapir Du kan ilægge op til 20 ark bannerpapir ad gangen. 1 Fjern alt papir fra papirstøtten, inden du ilægger bannerpapir. 2 Klargør kun det antal sider, der er nødvendige for at udskrive banneret. 3 Placer den påkrævede stak bannerpapir på topdækslet. 4 Før bannerpapirets forkant ind i printeren først. 5 Sørg for, at: Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. "Udskrivning af et banner" på side 28 Udskrivning 21

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere