NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: November 2006 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Forord... 3 Heggelunds Allé, II. del... 6 Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Marie Pedersen i sit hjem på Heggelunds Allé 18, ca. 1931

3 Forord Glostruppere skriver Glostrup-historie, udtalte jeg engang forhåbningsfuldt. Udsagnet var en del af en kampagne, som skulle animere flere af byens borgere til at fortælle om deres tilværelse i Glostrup. Det kunne f.eks. være som barn, skoleelev, lærling, måske i en forening eller andet. Ønsket var i hvert fald at få beskrevet forskellige menneskers liv i et Glostrup, som er under stadig hastigere forandring. Ingen ved bedre end Glostrups egne borgere om, hvad det vil sige at være en del af det fællesskab, som vi kalder Glostrup. Det er med stor glæde, at jeg kan sige, at det går den rigtige vej. Der har allerede været flere bidrag fra læserne, og flere er på vej. I nærværende nr. kan vi glæde os over den afsluttende beretning fra Ruth Simonsen, som så levende delagtiggør os i en barneverden på Heggelunds Allé i årene omkrig Artiklen viser med al ønskelig tydelighed, hvor store forandringer børns verden har undergået. Fra en verden af børn i frihed til liv og leg på egne betingelser ser vi nu en verden af daginstitutioner, pædagoger, pasning og kontrol. Hvad man end måtte mene om den udvikling, så er den i hvert fald meget voldsom. Vor tids børn og unge vil næppe begribe et ord af, hvad de hører om gamle dage. Eller som en ung mand udtalte forleden: Matador er ren fiktion, sådan har det aldrig været. Ak ja, vi har en stor opgave med at bevidne fortiden. 3

4 Kulturudvalgsformand Freddie Rose, selv boende i Ejby, taler i Glostrup Biblioteks forhal i anledning af udgivelsen af den nye bog om Ejby, 1. november 2006 Udgivelse af bogen Ejby fra bronzealder til nutid var årets lokalhistoriske begivenhed. I forbindelse med udgivelsen blev der afholdt udstilling af ældre fotos fra landsbyen. Et arrangement på Glostrup Bibliotek 1. november markerede bogens officielle udgivelse. Arrangementet samlede repræsentanter fra forskellige sider af kulturen i Glostrup. Her mødtes Kulturudvalget, andre politikere, ledende embedmænd og borgere i øvrigt. Man kan roligt sige, at november stod i Ejbys tegn: Udstillingen fortsatte indtil 26. november, og 23. november blev der afholdt en særlig Ejby-aften med dias-show og tilhørende foredrag af Hans-Henrik Rasmussen. Husk i den forbindelse, at bogen om Ejby kan købes på Glostrup Bibliotek og på Lokalhistorisk Arkiv. Prisen er kun 75 kr. for den gennemillustrerede bog. 4

5 De to repræsentanter for borgerne i Ejby har begge bidraget til Ejby-bogen. Gerda Qvistgaard (Bjergbakkevej 104) til venstre er med sit ishus en institution i Ejby: Hun har solgt is her siden Gerda Jørgensen (Ejby Mosevej 95) til højre er en vidende og flittig bidragyder til Glostrup Lokalhistoriske Arkiv, 1. november 2006 Fem repræsentanter for kulturlivet i Glostrup Kommune i bibliotekets forhal. Fra venstre ses: Susanne Nordbjerg Bach, Hans-Henrik Rasmussen, Freddie Rose, Leif Olsen og Anne Marie Brems, 1. november

6 Erindringer 22 fra Heggelunds Allé 20 tilbage til 1950 af Ruth Simonsen Heggelunds Allé Jeg er født på Heggelunds Allé i 1937, og jeg har boet der i ca. halvdelen af mit liv. Foranlediget 14 af det sidst modtagne Nyt Fra Arkivet får jeg lyst til at tænke tilbage på de beboere, som jeg husker fra dengang. 12 Nogle husker jeg bedre end andre. Men for at starte et sted, begynder jeg med nr. 1, som faktisk var et lille 10 butikstorv. Det bestod af en grønthandler på hjørnet. Ved siden af boede ostemanden. Det var et ældre ægtepar, som havde forretningen. De havde 6 et rigt udvalg af oste. Jeg husker, at der var meget koldt i butikken om vinteren. Ostekonen havde strikkede vanter uden fingre på for at kunne klare at holde på de kolde oste. Og så var der det 3 4 flotteste vindue om sommeren med vand, der løb i bølger ned af vinduet. Det ser man ingen steder mere. 1 Naboen til ostemanden var fiskemanden. 116 Han havde ikke vand løbende i sit vindue, 118 men til gengæld havde han to 8 6

7 Erindringer fra Heggelunds Allé i årene omkring 1950 Af Ruth Simonsen (fortsat fra nr. 42) Så kommer vi til nr. 13. Her boede en murermester, der havde en meget smuk kone, som altid gik i den sidste mode. De havde to piger, men disse piger legede ikke så meget med os andre, fordi vi vist nok var for vilde til dem. Men af og til blev vi lukket ind i deres have, som var omgærdet af et højt raftehegn. Det var som at komme i Edens Have, for børnene havde det fineste legetøj, som vi andre ikke var så vant til at se. Vi måtte ikke komme indenfor i stuerne. Når jeg nu er i den ende af Heggelunds Allé, vil jeg gå over gaden og begynde med nr. 24. Men først vil jeg lige nævne, at for enden af vejen var der bare marker. Senere blev Rønvej anlagt her. Men i min barndom var der marker, som tilhørte Rønnebjerggård, som også er jævnet med jorden. Om sommeren kom der ofte tilrejsende tivolier og også af og til cirkus. Så skete der noget, der fik gadens unger på tæerne. Vi gjorde os gerne populære ved at lege med cirkusbørnene, og dette resulterede i gratis karruselture og luftgynger. Det var et liv. På marken var der også en sti, som førte over til Hvissinge, og naturligvis hed den Hvissingestien. Fra Heggelunds 7

8 Højvangskolen set fra luften. Til højre Heggelunds Allé, ca Allé førte den videre hen til Skolevej mellem nr. 9 og 11, og på dette stykke hed den Skolestien, hvilket ikke kan forbavse. Dette stykke af stien havde høje tjørnehække til begge sider, så den var meget tilgroet. Vi børn fik alligevel stillet vores nysgerrighed ved at lave små huller ind i hækken, så vi kunne kigge lige ind i haverne. Og haverne var altid meget velholdte køkkenhaver. Gartnerens have var så tiltrækkende, at genboens søn og jeg en dag forgreb os på havens grøntsager. Det blev opdaget hurtigt, og vi fik vores straf. I nr. 24 boede der en mælkemand i stueetagen. Han var altid sur og vred, men det skyldtes måske, at han havde nogle særdeles livlige overboere, som havde tre børn. Det var mine uadskillelige venner. Vi holdt sammen i tykt og tyndt. Faderen var tømrer, og moderen havde et job i en blomsterforretning. 8

9 Det var i krigens år. Da freden kom, og de tyske tropper skulle hjem, marcherede de ud ad Hovedvejen, og vi skulle altid ned på Hovedvejen og høre tyskerne synge, mens de gik. Det hændte også, at vi var ude at strejfe i byen, og at der blev luftalarm. Det generede nu ikke os så meget som vores forældre, der tit måtte springe på cyklerne for at redde deres afkom sikkert i hus. På et tidspunkt flyttede både mælkemanden og overboerne. Huset blev indrettet til et plejehjem for retarderede mennesker. Beboerne gik rundt på vejene, og man havde indtryk af, at der ikke var ret mange tilbud om ældreomsorg og beskæftigelsesterapi for disse beboere. Huset blev senere solgt til private. Nr. 22 var kun en byggegrund. Den var ejet af en gammel, kendt Glostrupper, der ligger begravet på kirkegården tæt ved kirken. Det eneste, jeg husker, er, at ejeren dyrkede grøntsager på grunden, og vi unger gravede jordhuler og lavede fælder for vores uvenner der. I nr. 20 boede et ældre, pensioneret ægtepar. Hustruen havde været håndarbejdslærerinde på skolen. De holdt sig mest for sig selv. De havde en søn, men da han var voksen på den tid, husker jeg ikke meget herom. Det var det nydeligste hus på vejen, med et rødmalet stakit og bonderoser op langs murene. Manden var en meget omhyggelig mand, og han forestod klipningen af tjørnehækken mellem vores boliger, hvilket mine forældre satte stor pris på. Hækken var vel nærmest 100 m lang. Efter mandens død blev enken boende i huset, og efter hendes død blev det solgt til en sundhedsplejerske og hendes mand, der var arkitekt. 9

10 Heggelunds Allé 18: Marie Clementsen (født på Færøerne) blev i 1930 gift Pedersen. Her med sin kusine Astrid, som var kommet på besøg fra de fjerne øer, 1923 Så kommer vi til nr. 18, mit barndomshjem. Min far opførte huset i Murstenene havde han købt af skolen, hvor han samtidig var i gang med at opføre nogle af bygningerne på skolen (Højvangskolen). Kommunalbestyrelsen, eller nok nærmere sognerådet, havde vist nok ændret deres ønske om mursten fra håndstrøgne til maskinstrøgne mursten. Og da min far gerne ville opføre et hus på den grund, som han havde købt på præstens mark, ja det var det nemlig, så overtog han bestillingen af de håndstrøgne mursten. Og efter min mening er det nogle meget finere sten. Selvfølgelig kan jeg ikke undlade at beskrive huset lidt nærmere, da jeg både er født og opvokset på stedet og boet der de første 45 år af mit liv. Udover de håndstrøgne mursten var der en sokkel af kampesten, der omhyggeligt var placeret nedenunder og dannede et smukt fundament. Der var pudsede sålbænke un- 10

11 der vinduerne, og under tagrenderne var det nogle flotte gesimser. Man har indtrykket af, at min far virkeligt gjorde noget ud af den bolig, som han i første omgang havde tænkt skulle fungere som husly for ham og hans mor, som var enke efter nok en murermester fra byen. Min far var ungkarl, men allerede i 1923 mødte han min mor, som var kommet fra Færøerne, og som havde fået job som stuepige i Herstedøster Præstegård. De blev gift i 1930, og så flyttede min farmor ud af huset og hen til et par ugifte døtre, der var sygeplejersker, idet min farmor indså, at unge og gamle ikke skulle bo for tæt på hinanden. Marie Clementsen var stuepige på Herstedøster Præstegård. Her ses hun på en motorcykel, som måske ti1hørte Johs.V. Jensen, som var hyppig gæst i huset, 1922 Så såre min mor kom ind i huset, tilkaldte hun en gartner og fik anlagt en meget smuk have. Den kunne ikke ses ret meget udefra vejen, da huset lå tæt på vejen, men bagved huset, blev der en meget dejlig have, som vi børn har haft utroligt megen glæde af. Det har sikkert været af stor betydning for min mor, at haven blev fyldt med æbletræer, 11

12 Ægteparret Hans Christian Pedersen og Marie Pedersen (født Clementsen) i haven til deres hus på Heggelunds Allé 18. Parret fik to børn, Tove og Ruth, 1955 som blev høstet om efteråret. Vi havde så mange æbler, at vi havde nok til hele vinteren, for på Færøerne vokser der ikke træer, så æbler var nærmest som sydfrugter for dem. Æblerne blev opbevaret i kælderen på nogle dertil indrettede hylder, hvor der var mørkt og koldt. Min søster og jeg har vist fået så mange æbleretter, som et barn kan forestille sig, da vores mor var temmelig vild med æbler. Jeg opfattede mere æblehøsten som noget besværligt at skulle igennem. Udover denne have havde vi en grund, der stødte op til haven, og den var naturligvis også fyldt med æbletræer. Der var dog også plads til min fars arbejdssager, stilladser, kalkbaljer, kalkkuler samt et stort skur med andre redskaber til faget hørende. Grunden vendte ud mod Højlandsvej, men den var forbundet med vores prydhave. 12

13 Familien på Heggelunds Allé 18: Marie Pedersen ( ), Ruth, denne artikels forfatter (f. 1937), Hans Christian Pedersen ( ) og Tove (f. 1932), 1944 Min søster er 5 år ældre end jeg. Hun husker mig vist mest som en besværlig unge, da hun ofte måtte ud om aftenen for at lede efter mit overtøj, som jeg havde for vane at smide alle vegne, og det var jo i krigens tid, så det var svært at opdrive nyt tøj. Hun legede med børn, der var lidt ældre end jeg. Bl.a. naboens datter, og dette fører os nu frem til nr. 16. Her boede nogle mennesker, vist nok en bedstefar, hans søn og svigerdatter og deres to børn. De havde en renseriindlevering, de kaldte Nobel. Der var tit nabostridigheder mellem vore to huse, og vi kaldte faderen derinde for Schrødder med en negativ undertone. På et tidspunkt blev min søster og jeg da også meldt til politiet, fordi de mente, at min søster havde forsøgt at myrde deres lille søn, der lå i barnevogn. Årsagen var nu en anden. Datteren var meget 13

14 slem til at drille mig med din rødhårede abekat, og en dag da hun skulle køre sin lillebror i søvn ude på vejen, blev hun så ondskabsfuld, at min søster tog mig i forsvar og kastede en håndfuld grus efter hende. Uheldigvis faldt gruset ned til barnet i barnevognen. Vi blev meldt til politiet, men ordensmagten ville ikke tage sig af sagen. Disse naboer havde en calofaire, eller hvad det nu hedder. Det var en meget stor kakkelovn, der var placeret i deres køkken, og hvorfra der var varmekanaler ud til alle rum i deres hus. Engang var faderen eftersøgt af politiet, som havde været på stedet for at afhente ham. De kunne ikke finde ham nogen steder, selvom huset blev gennemsøgt fra kælder til kvist. Senere røbede en elektriker, der boede længere nede af vejen, at manden havde gemt sig netop i denne calofaire. Familien flyttede omkring 1950 efter bedstefaderen var død, og der flyttede en ny familie ind, som først overtog renseriindleveringen, men som siden udvidede virksomheden til et renseri. I dag er det stempelfabrik, men med adresse på Højlandsvej. Stempelfabrikken på Heggelunds Allé 16. Huset i baggrunden til højre er Heggelunds Allé 18,

15 Børnene, Jette Hansen, Margit Vagtborg Andersen og Tove Vagtborg Andersen hygger sig på en vinterlig Heggelunds Allé. Det er nr. 16 til højre, 1947 I nr. 14 boede en malermester. Han havde to børn, en dreng og en pige på vores alder. Dem legede vi ikke så meget med, jeg ved egentligt ikke hvorfor. Måske var det, fordi børnene tit opholdt sig meget længere nede af vejen hos deres bedsteforældre. I nr. 12 boede der en vognmand. Han byggede et stort garageanlæg nede i sin baghave, og jeg forestiller mig, at det var hans forretning at udleje garager. Jeg havde ingen føling med denne familie, selvom de havde en søn, der godt nok var lidt ældre end jeg. Så kommer vi til nr. 10, og her boede bedsteforældrene til dem i nr. 14. Det var en meget spændende familie. Faderen var teatermaler, og tit stod der store kulisser i deres malerværksted. Konen var en rigtig hyggelig bedstemor, 15

16 og vi fik lov at komme med, når der blev holdt fastelavnsfest. Da var alle gadens unger med, og fruen havde bagt boller til os, og vi fik saftevand. De havde nogle børnebørn, der boede inde i København, og dem legede vi med, når de var på besøg. Det var altid spændende at få lov at være med. Ved siden af dem boede en vognmand i nr. 8, hr. Skræp. Jeg husker, at han havde nogle meget store lastbiler. Hans navn var ikke helt misvisende, men han havde en rigtig flink hustru. Efter hans død førte hans svigersøn forretningen videre. Heggelunds Allé set mod syd. Bagest på tværs skimtes Hovedvejen. Den høje bygning er Andelsbanken på Hovedvejen 116, 1958 I nr. 6 boede Adellund. Han var installatør og elektriker. Hans kone var meget syg af ledegigt. De forærede mine forældre en meget fin krystalvase i bryllupsgave, og jeg har faktisk stadig denne vase, og når jeg bruger den, tænker jeg stadig på hr. og fru Adellund. 16

17 Heggelunds Allé 4: På flagstangen ses Bent Lund Johansen, ca

18 Så er vi ved at være nede ved Hovedvejen igen, nu i nr. 4, hvor skorstensfejeren boede. Deres hus var omkranset af et højt trådhegn, og de havde nogle sorte hunde, som fruen luftede. Huset blev revet ned, da der skulle bygges bank og indrettes stor parkeringsplads på Højvangsvej. Glostrup Biografteater med Heggelunds Allé til venstre. Set mod nordøst, 1927 På hjørnet af Hovedvejen og Heggelunds Allé lå biografen. Det var en kedelig, hvid firkant, som kun indeholdt biografteater samt en bolig til biografejeren på første sal. Selve salen var meget ukomfortabel, men det var til gengæld meget billigt at gå i biografen dengang. Da der blev bygget en ny biograf nede på Bryggergårdsvej, blev den gamle biograf overtaget af en møbelsælger, som var der lige til også dette hus blev offer for udvidelsen af parkeringsplads og bankbygninger. 18

19 Heggelunds Allé set fra Hovedvejen mod nord. Den gamle biograf på hjørnet er revet ned og erstattet af Andelsbankens imponerende bygning, 1958 Efterfølgende blev indkørslen til Heggelunds Allé fra Hovedvejen sløjfet. Der blev bygget en tunnel under Hovedvejen, som skulle gøre det lettere at komme over på den anden side af Hovedvejen, der efterhånden var blevet stærkt trafikeret. Denne tunnel skulle også danne adgangsvej til Glostrup Centret. Efter min mening er der sket en kedelig udvikling af min barndomsgade fra at være en blomstrende kastanieallé til nu at være endt som en blandet landhandel og forpost til Glostrup Centret. 19

20 Gaver til arkivet Anni Jørgensen: Egby Smedie og Maskinværksted, ca Foto. Statenevej, Foto. Ejbykærsvej (Ejby Torvevej 20), Foto. Bjarne Johansson: Adrian (gravørfirma og stempelfabrik), Heggelunds Allé fotos fra henholdsvis 1968 og Tegning af firmabygningen udført af ny ejer (og giver), nu under navnet A.B.A. Stempler, Inge Juul Mårtensson: Hyttenyt, 1988, nr. 2. Tidsskrift. Elva-pigerne (spejderseniorer): Håndskrevne erindringer fra ture m.m Indbundet. Ellen Hansen: Tre piger ved Spirgården, ca Foto. Rydgård ved Ejby Torvevej, ca fotos. Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA): Kort som kilde: en håndbog om historiske kort og deres anvendelse. Af Peter Korsgaard, Søndervangskolen: Søndervangskolen Jubilæumsavis. Foto. Roy Hansen: Ungdomsklubben Glostrup: Mødestatistik og indbetalingsbog, januar 1959 til februar Rudy Dorfer: Lejrpas fra Friluftsrådet, Adgangskort til landbefæstningen, Medlemsbog for Centralorganisationen af Metalarbejdere, Glostrup Tekniske Skole: forsømmelsesbøger for Rudy Dorfer, Møller Rasmussens Bog- og Fotohandel: kuvert med tiltryk, Glostrup Kulturpolitik: udkast og referater, Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune: Arkitekttegning af Ejbygård. U.å. Svend Aage Thomsen: Søndervangskolen, 1.A, 1957, klassefoto (kopi). Diverse fotos af børn fra samme tid. 20

21 Fra Bente Brodersen har vi bl.a. modtaget luftbilledet af Danske Pelsauktioners store virksomhed. Bagest ses Paul Bergsøe & Søns fabrik. Set mod sydøst, ca Bente Brodersen: Danske Pelsauktioner og nærmeste omgivelser, luftfoto, ca Tæppefabrikken Desmer A/S Glostrup, interiørfoto, ca (begge fotos indscannet fra postkort). Inge Madsen: Mellemtoftevej og nærmeste omgivelser, luftfoto, ca (postkort). Lisbeth Bjørk: Knud Daniel Jensens gartneri på Clarasvej, ca Foto. Sydvestvej 3, 1920 erne. Foto. Handelsgartner Ove Nielsen, Portrætfoto. Krogagervej 7 med personer, ca Foto. Handelsgartner Karl Nielsen m.fl. Ca Gruppefoto. Versifikation (4 linier), 1814 Tage Ejbøl: Københavns nyere Befæstning Udg. af Københavns Amt. Hefte. Velkommen til Københavns Befæstningsdag søndag 24. september Folder. 21

22 På rejse i tidsmaskinen Det centrale Glostrup har gennem tiderne undergået store ændringer, og området omkring Banegårdsvej og Østbrovej er ingen undtagelse. Engang var stedet domineret af det store byggefirma Theilgaard. Man bemærker det store værksted, kontorbygningen og etageejendommen til højre, som alt sammen var ejet af firmaet. Bag disse bygninger ses den blinde vej, Marievej. Det er naturligvis Østbrovej (tidl. en del af Edithsvej) til venstre og Banegårdsvej til højre. I dag er næsten alle husene revet ned, og et stort indkøbscenter er under opførelse. Billederne viser udviklingen fra 1943 til i dag. Theilgaards store virksomhed set fra luften mod sydøst: De fleste bygninger er revet ned, og hele området er under voldsom forandring. Marievej ses bag fabrikken,

23 Banegårdsvejs sydlige del. Til venstre Theilgaards kontorbygning (nr. 13), til højre hans beboelsesejendom (nr. 15). Bagest (nr. 17), det lave hus, 12. september 1943 En del af det nye indkøbscenter, 2G, skyder op af jorden. Bemærk ligheden med Theilgårds kontorbygning. Måske af veneration for fortiden? 2. november

24

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 45 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere