NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: November 2006 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Forord... 3 Heggelunds Allé, II. del... 6 Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Marie Pedersen i sit hjem på Heggelunds Allé 18, ca. 1931

3 Forord Glostruppere skriver Glostrup-historie, udtalte jeg engang forhåbningsfuldt. Udsagnet var en del af en kampagne, som skulle animere flere af byens borgere til at fortælle om deres tilværelse i Glostrup. Det kunne f.eks. være som barn, skoleelev, lærling, måske i en forening eller andet. Ønsket var i hvert fald at få beskrevet forskellige menneskers liv i et Glostrup, som er under stadig hastigere forandring. Ingen ved bedre end Glostrups egne borgere om, hvad det vil sige at være en del af det fællesskab, som vi kalder Glostrup. Det er med stor glæde, at jeg kan sige, at det går den rigtige vej. Der har allerede været flere bidrag fra læserne, og flere er på vej. I nærværende nr. kan vi glæde os over den afsluttende beretning fra Ruth Simonsen, som så levende delagtiggør os i en barneverden på Heggelunds Allé i årene omkrig Artiklen viser med al ønskelig tydelighed, hvor store forandringer børns verden har undergået. Fra en verden af børn i frihed til liv og leg på egne betingelser ser vi nu en verden af daginstitutioner, pædagoger, pasning og kontrol. Hvad man end måtte mene om den udvikling, så er den i hvert fald meget voldsom. Vor tids børn og unge vil næppe begribe et ord af, hvad de hører om gamle dage. Eller som en ung mand udtalte forleden: Matador er ren fiktion, sådan har det aldrig været. Ak ja, vi har en stor opgave med at bevidne fortiden. 3

4 Kulturudvalgsformand Freddie Rose, selv boende i Ejby, taler i Glostrup Biblioteks forhal i anledning af udgivelsen af den nye bog om Ejby, 1. november 2006 Udgivelse af bogen Ejby fra bronzealder til nutid var årets lokalhistoriske begivenhed. I forbindelse med udgivelsen blev der afholdt udstilling af ældre fotos fra landsbyen. Et arrangement på Glostrup Bibliotek 1. november markerede bogens officielle udgivelse. Arrangementet samlede repræsentanter fra forskellige sider af kulturen i Glostrup. Her mødtes Kulturudvalget, andre politikere, ledende embedmænd og borgere i øvrigt. Man kan roligt sige, at november stod i Ejbys tegn: Udstillingen fortsatte indtil 26. november, og 23. november blev der afholdt en særlig Ejby-aften med dias-show og tilhørende foredrag af Hans-Henrik Rasmussen. Husk i den forbindelse, at bogen om Ejby kan købes på Glostrup Bibliotek og på Lokalhistorisk Arkiv. Prisen er kun 75 kr. for den gennemillustrerede bog. 4

5 De to repræsentanter for borgerne i Ejby har begge bidraget til Ejby-bogen. Gerda Qvistgaard (Bjergbakkevej 104) til venstre er med sit ishus en institution i Ejby: Hun har solgt is her siden Gerda Jørgensen (Ejby Mosevej 95) til højre er en vidende og flittig bidragyder til Glostrup Lokalhistoriske Arkiv, 1. november 2006 Fem repræsentanter for kulturlivet i Glostrup Kommune i bibliotekets forhal. Fra venstre ses: Susanne Nordbjerg Bach, Hans-Henrik Rasmussen, Freddie Rose, Leif Olsen og Anne Marie Brems, 1. november

6 Erindringer 22 fra Heggelunds Allé 20 tilbage til 1950 af Ruth Simonsen Heggelunds Allé Jeg er født på Heggelunds Allé i 1937, og jeg har boet der i ca. halvdelen af mit liv. Foranlediget 14 af det sidst modtagne Nyt Fra Arkivet får jeg lyst til at tænke tilbage på de beboere, som jeg husker fra dengang. 12 Nogle husker jeg bedre end andre. Men for at starte et sted, begynder jeg med nr. 1, som faktisk var et lille 10 butikstorv. Det bestod af en grønthandler på hjørnet. Ved siden af boede ostemanden. Det var et ældre ægtepar, som havde forretningen. De havde 6 et rigt udvalg af oste. Jeg husker, at der var meget koldt i butikken om vinteren. Ostekonen havde strikkede vanter uden fingre på for at kunne klare at holde på de kolde oste. Og så var der det 3 4 flotteste vindue om sommeren med vand, der løb i bølger ned af vinduet. Det ser man ingen steder mere. 1 Naboen til ostemanden var fiskemanden. 116 Han havde ikke vand løbende i sit vindue, 118 men til gengæld havde han to 8 6

7 Erindringer fra Heggelunds Allé i årene omkring 1950 Af Ruth Simonsen (fortsat fra nr. 42) Så kommer vi til nr. 13. Her boede en murermester, der havde en meget smuk kone, som altid gik i den sidste mode. De havde to piger, men disse piger legede ikke så meget med os andre, fordi vi vist nok var for vilde til dem. Men af og til blev vi lukket ind i deres have, som var omgærdet af et højt raftehegn. Det var som at komme i Edens Have, for børnene havde det fineste legetøj, som vi andre ikke var så vant til at se. Vi måtte ikke komme indenfor i stuerne. Når jeg nu er i den ende af Heggelunds Allé, vil jeg gå over gaden og begynde med nr. 24. Men først vil jeg lige nævne, at for enden af vejen var der bare marker. Senere blev Rønvej anlagt her. Men i min barndom var der marker, som tilhørte Rønnebjerggård, som også er jævnet med jorden. Om sommeren kom der ofte tilrejsende tivolier og også af og til cirkus. Så skete der noget, der fik gadens unger på tæerne. Vi gjorde os gerne populære ved at lege med cirkusbørnene, og dette resulterede i gratis karruselture og luftgynger. Det var et liv. På marken var der også en sti, som førte over til Hvissinge, og naturligvis hed den Hvissingestien. Fra Heggelunds 7

8 Højvangskolen set fra luften. Til højre Heggelunds Allé, ca Allé førte den videre hen til Skolevej mellem nr. 9 og 11, og på dette stykke hed den Skolestien, hvilket ikke kan forbavse. Dette stykke af stien havde høje tjørnehække til begge sider, så den var meget tilgroet. Vi børn fik alligevel stillet vores nysgerrighed ved at lave små huller ind i hækken, så vi kunne kigge lige ind i haverne. Og haverne var altid meget velholdte køkkenhaver. Gartnerens have var så tiltrækkende, at genboens søn og jeg en dag forgreb os på havens grøntsager. Det blev opdaget hurtigt, og vi fik vores straf. I nr. 24 boede der en mælkemand i stueetagen. Han var altid sur og vred, men det skyldtes måske, at han havde nogle særdeles livlige overboere, som havde tre børn. Det var mine uadskillelige venner. Vi holdt sammen i tykt og tyndt. Faderen var tømrer, og moderen havde et job i en blomsterforretning. 8

9 Det var i krigens år. Da freden kom, og de tyske tropper skulle hjem, marcherede de ud ad Hovedvejen, og vi skulle altid ned på Hovedvejen og høre tyskerne synge, mens de gik. Det hændte også, at vi var ude at strejfe i byen, og at der blev luftalarm. Det generede nu ikke os så meget som vores forældre, der tit måtte springe på cyklerne for at redde deres afkom sikkert i hus. På et tidspunkt flyttede både mælkemanden og overboerne. Huset blev indrettet til et plejehjem for retarderede mennesker. Beboerne gik rundt på vejene, og man havde indtryk af, at der ikke var ret mange tilbud om ældreomsorg og beskæftigelsesterapi for disse beboere. Huset blev senere solgt til private. Nr. 22 var kun en byggegrund. Den var ejet af en gammel, kendt Glostrupper, der ligger begravet på kirkegården tæt ved kirken. Det eneste, jeg husker, er, at ejeren dyrkede grøntsager på grunden, og vi unger gravede jordhuler og lavede fælder for vores uvenner der. I nr. 20 boede et ældre, pensioneret ægtepar. Hustruen havde været håndarbejdslærerinde på skolen. De holdt sig mest for sig selv. De havde en søn, men da han var voksen på den tid, husker jeg ikke meget herom. Det var det nydeligste hus på vejen, med et rødmalet stakit og bonderoser op langs murene. Manden var en meget omhyggelig mand, og han forestod klipningen af tjørnehækken mellem vores boliger, hvilket mine forældre satte stor pris på. Hækken var vel nærmest 100 m lang. Efter mandens død blev enken boende i huset, og efter hendes død blev det solgt til en sundhedsplejerske og hendes mand, der var arkitekt. 9

10 Heggelunds Allé 18: Marie Clementsen (født på Færøerne) blev i 1930 gift Pedersen. Her med sin kusine Astrid, som var kommet på besøg fra de fjerne øer, 1923 Så kommer vi til nr. 18, mit barndomshjem. Min far opførte huset i Murstenene havde han købt af skolen, hvor han samtidig var i gang med at opføre nogle af bygningerne på skolen (Højvangskolen). Kommunalbestyrelsen, eller nok nærmere sognerådet, havde vist nok ændret deres ønske om mursten fra håndstrøgne til maskinstrøgne mursten. Og da min far gerne ville opføre et hus på den grund, som han havde købt på præstens mark, ja det var det nemlig, så overtog han bestillingen af de håndstrøgne mursten. Og efter min mening er det nogle meget finere sten. Selvfølgelig kan jeg ikke undlade at beskrive huset lidt nærmere, da jeg både er født og opvokset på stedet og boet der de første 45 år af mit liv. Udover de håndstrøgne mursten var der en sokkel af kampesten, der omhyggeligt var placeret nedenunder og dannede et smukt fundament. Der var pudsede sålbænke un- 10

11 der vinduerne, og under tagrenderne var det nogle flotte gesimser. Man har indtrykket af, at min far virkeligt gjorde noget ud af den bolig, som han i første omgang havde tænkt skulle fungere som husly for ham og hans mor, som var enke efter nok en murermester fra byen. Min far var ungkarl, men allerede i 1923 mødte han min mor, som var kommet fra Færøerne, og som havde fået job som stuepige i Herstedøster Præstegård. De blev gift i 1930, og så flyttede min farmor ud af huset og hen til et par ugifte døtre, der var sygeplejersker, idet min farmor indså, at unge og gamle ikke skulle bo for tæt på hinanden. Marie Clementsen var stuepige på Herstedøster Præstegård. Her ses hun på en motorcykel, som måske ti1hørte Johs.V. Jensen, som var hyppig gæst i huset, 1922 Så såre min mor kom ind i huset, tilkaldte hun en gartner og fik anlagt en meget smuk have. Den kunne ikke ses ret meget udefra vejen, da huset lå tæt på vejen, men bagved huset, blev der en meget dejlig have, som vi børn har haft utroligt megen glæde af. Det har sikkert været af stor betydning for min mor, at haven blev fyldt med æbletræer, 11

12 Ægteparret Hans Christian Pedersen og Marie Pedersen (født Clementsen) i haven til deres hus på Heggelunds Allé 18. Parret fik to børn, Tove og Ruth, 1955 som blev høstet om efteråret. Vi havde så mange æbler, at vi havde nok til hele vinteren, for på Færøerne vokser der ikke træer, så æbler var nærmest som sydfrugter for dem. Æblerne blev opbevaret i kælderen på nogle dertil indrettede hylder, hvor der var mørkt og koldt. Min søster og jeg har vist fået så mange æbleretter, som et barn kan forestille sig, da vores mor var temmelig vild med æbler. Jeg opfattede mere æblehøsten som noget besværligt at skulle igennem. Udover denne have havde vi en grund, der stødte op til haven, og den var naturligvis også fyldt med æbletræer. Der var dog også plads til min fars arbejdssager, stilladser, kalkbaljer, kalkkuler samt et stort skur med andre redskaber til faget hørende. Grunden vendte ud mod Højlandsvej, men den var forbundet med vores prydhave. 12

13 Familien på Heggelunds Allé 18: Marie Pedersen ( ), Ruth, denne artikels forfatter (f. 1937), Hans Christian Pedersen ( ) og Tove (f. 1932), 1944 Min søster er 5 år ældre end jeg. Hun husker mig vist mest som en besværlig unge, da hun ofte måtte ud om aftenen for at lede efter mit overtøj, som jeg havde for vane at smide alle vegne, og det var jo i krigens tid, så det var svært at opdrive nyt tøj. Hun legede med børn, der var lidt ældre end jeg. Bl.a. naboens datter, og dette fører os nu frem til nr. 16. Her boede nogle mennesker, vist nok en bedstefar, hans søn og svigerdatter og deres to børn. De havde en renseriindlevering, de kaldte Nobel. Der var tit nabostridigheder mellem vore to huse, og vi kaldte faderen derinde for Schrødder med en negativ undertone. På et tidspunkt blev min søster og jeg da også meldt til politiet, fordi de mente, at min søster havde forsøgt at myrde deres lille søn, der lå i barnevogn. Årsagen var nu en anden. Datteren var meget 13

14 slem til at drille mig med din rødhårede abekat, og en dag da hun skulle køre sin lillebror i søvn ude på vejen, blev hun så ondskabsfuld, at min søster tog mig i forsvar og kastede en håndfuld grus efter hende. Uheldigvis faldt gruset ned til barnet i barnevognen. Vi blev meldt til politiet, men ordensmagten ville ikke tage sig af sagen. Disse naboer havde en calofaire, eller hvad det nu hedder. Det var en meget stor kakkelovn, der var placeret i deres køkken, og hvorfra der var varmekanaler ud til alle rum i deres hus. Engang var faderen eftersøgt af politiet, som havde været på stedet for at afhente ham. De kunne ikke finde ham nogen steder, selvom huset blev gennemsøgt fra kælder til kvist. Senere røbede en elektriker, der boede længere nede af vejen, at manden havde gemt sig netop i denne calofaire. Familien flyttede omkring 1950 efter bedstefaderen var død, og der flyttede en ny familie ind, som først overtog renseriindleveringen, men som siden udvidede virksomheden til et renseri. I dag er det stempelfabrik, men med adresse på Højlandsvej. Stempelfabrikken på Heggelunds Allé 16. Huset i baggrunden til højre er Heggelunds Allé 18,

15 Børnene, Jette Hansen, Margit Vagtborg Andersen og Tove Vagtborg Andersen hygger sig på en vinterlig Heggelunds Allé. Det er nr. 16 til højre, 1947 I nr. 14 boede en malermester. Han havde to børn, en dreng og en pige på vores alder. Dem legede vi ikke så meget med, jeg ved egentligt ikke hvorfor. Måske var det, fordi børnene tit opholdt sig meget længere nede af vejen hos deres bedsteforældre. I nr. 12 boede der en vognmand. Han byggede et stort garageanlæg nede i sin baghave, og jeg forestiller mig, at det var hans forretning at udleje garager. Jeg havde ingen føling med denne familie, selvom de havde en søn, der godt nok var lidt ældre end jeg. Så kommer vi til nr. 10, og her boede bedsteforældrene til dem i nr. 14. Det var en meget spændende familie. Faderen var teatermaler, og tit stod der store kulisser i deres malerværksted. Konen var en rigtig hyggelig bedstemor, 15

16 og vi fik lov at komme med, når der blev holdt fastelavnsfest. Da var alle gadens unger med, og fruen havde bagt boller til os, og vi fik saftevand. De havde nogle børnebørn, der boede inde i København, og dem legede vi med, når de var på besøg. Det var altid spændende at få lov at være med. Ved siden af dem boede en vognmand i nr. 8, hr. Skræp. Jeg husker, at han havde nogle meget store lastbiler. Hans navn var ikke helt misvisende, men han havde en rigtig flink hustru. Efter hans død førte hans svigersøn forretningen videre. Heggelunds Allé set mod syd. Bagest på tværs skimtes Hovedvejen. Den høje bygning er Andelsbanken på Hovedvejen 116, 1958 I nr. 6 boede Adellund. Han var installatør og elektriker. Hans kone var meget syg af ledegigt. De forærede mine forældre en meget fin krystalvase i bryllupsgave, og jeg har faktisk stadig denne vase, og når jeg bruger den, tænker jeg stadig på hr. og fru Adellund. 16

17 Heggelunds Allé 4: På flagstangen ses Bent Lund Johansen, ca

18 Så er vi ved at være nede ved Hovedvejen igen, nu i nr. 4, hvor skorstensfejeren boede. Deres hus var omkranset af et højt trådhegn, og de havde nogle sorte hunde, som fruen luftede. Huset blev revet ned, da der skulle bygges bank og indrettes stor parkeringsplads på Højvangsvej. Glostrup Biografteater med Heggelunds Allé til venstre. Set mod nordøst, 1927 På hjørnet af Hovedvejen og Heggelunds Allé lå biografen. Det var en kedelig, hvid firkant, som kun indeholdt biografteater samt en bolig til biografejeren på første sal. Selve salen var meget ukomfortabel, men det var til gengæld meget billigt at gå i biografen dengang. Da der blev bygget en ny biograf nede på Bryggergårdsvej, blev den gamle biograf overtaget af en møbelsælger, som var der lige til også dette hus blev offer for udvidelsen af parkeringsplads og bankbygninger. 18

19 Heggelunds Allé set fra Hovedvejen mod nord. Den gamle biograf på hjørnet er revet ned og erstattet af Andelsbankens imponerende bygning, 1958 Efterfølgende blev indkørslen til Heggelunds Allé fra Hovedvejen sløjfet. Der blev bygget en tunnel under Hovedvejen, som skulle gøre det lettere at komme over på den anden side af Hovedvejen, der efterhånden var blevet stærkt trafikeret. Denne tunnel skulle også danne adgangsvej til Glostrup Centret. Efter min mening er der sket en kedelig udvikling af min barndomsgade fra at være en blomstrende kastanieallé til nu at være endt som en blandet landhandel og forpost til Glostrup Centret. 19

20 Gaver til arkivet Anni Jørgensen: Egby Smedie og Maskinværksted, ca Foto. Statenevej, Foto. Ejbykærsvej (Ejby Torvevej 20), Foto. Bjarne Johansson: Adrian (gravørfirma og stempelfabrik), Heggelunds Allé fotos fra henholdsvis 1968 og Tegning af firmabygningen udført af ny ejer (og giver), nu under navnet A.B.A. Stempler, Inge Juul Mårtensson: Hyttenyt, 1988, nr. 2. Tidsskrift. Elva-pigerne (spejderseniorer): Håndskrevne erindringer fra ture m.m Indbundet. Ellen Hansen: Tre piger ved Spirgården, ca Foto. Rydgård ved Ejby Torvevej, ca fotos. Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA): Kort som kilde: en håndbog om historiske kort og deres anvendelse. Af Peter Korsgaard, Søndervangskolen: Søndervangskolen Jubilæumsavis. Foto. Roy Hansen: Ungdomsklubben Glostrup: Mødestatistik og indbetalingsbog, januar 1959 til februar Rudy Dorfer: Lejrpas fra Friluftsrådet, Adgangskort til landbefæstningen, Medlemsbog for Centralorganisationen af Metalarbejdere, Glostrup Tekniske Skole: forsømmelsesbøger for Rudy Dorfer, Møller Rasmussens Bog- og Fotohandel: kuvert med tiltryk, Glostrup Kulturpolitik: udkast og referater, Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune: Arkitekttegning af Ejbygård. U.å. Svend Aage Thomsen: Søndervangskolen, 1.A, 1957, klassefoto (kopi). Diverse fotos af børn fra samme tid. 20

21 Fra Bente Brodersen har vi bl.a. modtaget luftbilledet af Danske Pelsauktioners store virksomhed. Bagest ses Paul Bergsøe & Søns fabrik. Set mod sydøst, ca Bente Brodersen: Danske Pelsauktioner og nærmeste omgivelser, luftfoto, ca Tæppefabrikken Desmer A/S Glostrup, interiørfoto, ca (begge fotos indscannet fra postkort). Inge Madsen: Mellemtoftevej og nærmeste omgivelser, luftfoto, ca (postkort). Lisbeth Bjørk: Knud Daniel Jensens gartneri på Clarasvej, ca Foto. Sydvestvej 3, 1920 erne. Foto. Handelsgartner Ove Nielsen, Portrætfoto. Krogagervej 7 med personer, ca Foto. Handelsgartner Karl Nielsen m.fl. Ca Gruppefoto. Versifikation (4 linier), 1814 Tage Ejbøl: Københavns nyere Befæstning Udg. af Københavns Amt. Hefte. Velkommen til Københavns Befæstningsdag søndag 24. september Folder. 21

22 På rejse i tidsmaskinen Det centrale Glostrup har gennem tiderne undergået store ændringer, og området omkring Banegårdsvej og Østbrovej er ingen undtagelse. Engang var stedet domineret af det store byggefirma Theilgaard. Man bemærker det store værksted, kontorbygningen og etageejendommen til højre, som alt sammen var ejet af firmaet. Bag disse bygninger ses den blinde vej, Marievej. Det er naturligvis Østbrovej (tidl. en del af Edithsvej) til venstre og Banegårdsvej til højre. I dag er næsten alle husene revet ned, og et stort indkøbscenter er under opførelse. Billederne viser udviklingen fra 1943 til i dag. Theilgaards store virksomhed set fra luften mod sydøst: De fleste bygninger er revet ned, og hele området er under voldsom forandring. Marievej ses bag fabrikken,

23 Banegårdsvejs sydlige del. Til venstre Theilgaards kontorbygning (nr. 13), til højre hans beboelsesejendom (nr. 15). Bagest (nr. 17), det lave hus, 12. september 1943 En del af det nye indkøbscenter, 2G, skyder op af jorden. Bemærk ligheden med Theilgårds kontorbygning. Måske af veneration for fortiden? 2. november

24

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov Forbered dig i god tid I mere end 25 år har Bente og Bent Ginnerskov Jensen været skrevet op i boligselskaber, så de var forberedt på, hvor de skulle bo som ældre. Det bedste råd er at være ude i god tid,

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere