Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg"

Transkript

1 Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

2 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan virker et solcelleanlæg... 5 Hvornår er der strøm i solcelleanlægget?... 6 Skiltning... 7 Nedstyrtningsfare... 8 Redningsberedskabets indsats... 9 Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats... 9 Fremgangsmåde ved indsats... 9 Slukning af brand i selve solcelleanlægget Efterslukning En hurtigguide for redningsberedskabet Egne notater Kildehenvisninger og andre materialer Samarbejdspartnere Billeder Yderligere information

3 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Solceller bliver monteret på danske bygninger i et stort antal, og det forventes, at der med udgangen af 2012 vil være monteret ca solcelleanlæg på bygninger i Danmark. Derudover bliver der også etableret anlæg i terrænet direkte på jorden. Denne vejledning fokuserer på redningsberedskabets indsats i bygninger, hvor der er monteret solcelleanlæg. Vejledningen tager afsæt i de kompetencer, som redningsberedskabets personale har fået gennem de pligtige uddannelser og principperne for teknisk og taktisk indsats. Hvad er et solcelleanlæg Et solcelleanlæg består af et antal paneler, der kan producere jævnstrøm, og kabler, der fører strømmen fra panelerne til en inverter. Inverteren omdanner jævnstrømmen fra panelerne til vekselstrøm. Vekselstrømmen føres via kabler ind til bygningens eltavle og kobles dermed på bygningens normale ledningsnet. Eksempler på forskellige solcelleanlæg. Til venstre et anlæg installeret på et fladt tag ved Næstved Klimacenter. Til højre et anlæg installeret på siden af en kontorbygning i Rostock. Et anlæg installeret på et parcelhus. 3

4 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Panelerne bliver typisk monteret på bygningens tag, men de kan som nævnt også opsættes direkte på jorden. Endvidere kan de være integreret i bygningens konstruktion, f.eks. som en del af en glasfacade, tagkonstruktionen eller som vinduer i en bygning. Solcellepanelerne er generelt meget robuste, idet de er konstrueret til en levetid på år. Eksempler på forskellige invertere. Det enkelte panel består af et stort antal små lysfølsomme celler, som omdanner det indkomne lys til jævnstrøm. Solcellerne er samlet i et panel, og de enkelte paneler kan kobles sammen serielt eller parallelt. Et panel er typisk monteret med et antal skruer og beslag (T-stykker) fastskruet på et metalstel eller underlag. Beslag til at fastholde panelerne Her ses et eksempel på, hvordan et solcellepanel monteres. Kablerne i anlægget består af et eller flere plus- og minus kabler, som føres enten indvendigt eller udvendigt i bygningen afhængig af inverterens placering og æstetiske hensyn. Der kan være placeret en sikkerhedsafbryder på kablerne mellem panelerne og inverteren. I dagtimerne fortsætter solcellepanelerne med at generere en spænding, selvom der slukkes for sikkerhedsafbryderen. 4

5 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 Et eksempel på en sikkerhedsafbryder. Nogle anlæg har også indbygget en sikkerhedsafbryder i hvert panel, hvilket betyder, at strømmen fra det enkelte panel slås fra, hvis der sker fejl på anlægget, f.eks. hvis en ledning rives over, eller hvis strømmen fra ledningsnettet slås fra. Disse sikkerhedsafbrydere kan fjernbetjenes fra en fælles centralt placeret nødafbryder. Inverteren kan være placeret i eller udenfor bygningen. Da inverteren kan blive meget varm, placeres den typisk et køligt sted inde i bygningen, f.eks. i kælderen. Fra inverteren ledes vekselstrømmen videre til bygningens normale forsyningssystem. Når bygningens eksisterende ledningsnet udvides med et mindre solcelleanlæg, dvs. op til 6 kw, udskiftes den eksisterende måler til en reversibel måler. Ved større anlæg kan der være opsat 2 elmålere. Det betyder, at al strøm både strøm fra det offentlige forsyningsnet og fra solcelleanlægget til bygningens el-installation og brugsgenstande går gennem bygningens eltavle(r). Kommunerne har i dag ikke et samlet overblik over antallet og placeringen af solcelleanlæg. Alle solcelleanlæg er registreret hos Energinet.dk. Hvordan virker et solcelleanlæg Et solcelleanlæg virker ved, at lysfølsomme celler konverterer sollys til jævnstrøm. Det enkelte panel producerer typisk ca Volt og indtil 8 Ampere. Det betyder, at et enkelt panel kan producere en effekt på ca. 200 Watt. Der er paneler, som producer større spændinger, men de anvendes normalt ved bygningsintegrerede anlæg. 5

6 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Et eksempel på et typisk solcellepanel. Når solen skinner producerer dette ene panel ca. 200 Watt (26 Volt ved 8 Ampere). De enkelte paneler kobles sammen i serie for at øge den elektriske spænding (Volt, V) i anlægget til maksimalt ca V. Normalt ligger den samlede spænding på ca. 500 V. Desuden kan serier af paneler kobles sammen parallelt for at øge strømstyrken (Ampere, A). Solcelleanlæg producerer mest strøm, når solen skinner, men der produceres også strøm, hvis det eksempelvis er overskyet. Anlæggene producerer ikke strøm, når det er mørkt. Gadebelysning kan ikke få et anlæg til at producere nævneværdig strøm. Amerikanske forsøg har vist, at lys fra meget kraftige projektører (f.eks kw belysning), der lyser direkte på solcellepaneler fra kort afstand (ca. 10 meter) kan få anlæg til at producere strøm i begrænset mængde (ca. 800 V og mellem 0,1 0,2 A). Hvis der med projektører lyses kraftigt på et anlæg, skal redningsberedskabet frakoble anlægget ligesom i dagslys. Desuden har forsøg vist, at skum ikke kan slukke for strømproduktionen fra de enkelte paneller. Hvis en bygning har et solcelleanlæg, vil strømmen til de forskellige el-apparater i huset først trækkes fra solcelleanlægget. Når anlægget ikke producerer strøm nok til forbruget, hentes yderligere strøm fra det offentlige ledningsnet. Hvis et anlæg producerer mere strøm, end der forbruges, vil den overskydende strøm sendes ud i det offentlige ledningsnet. Dette foregår automatisk. Hvornår er der strøm i solcelleanlægget? Når der afbrydes for det offentlige forsyningsnet, afbrydes der ligeledes for strømmen i bygningens ledningsnet. Denne afbrydelse lukker også automatisk ned for inverteren, som styrer strømmen fra solcelleanlægget. Inverteren kan også manuelt afbrydes på en knap, som typisk sidder meget synligt et sted på inverteren. Når inverteren er afbrudt manuelt eller automatisk betyder det, at der ikke længere er strøm i kablerne fra inverteren og frem til husets eltavle. Der vil i dagtimerne dog fortsat være strøm i solcelleanlæggets kabler frem til inverteren. 6

7 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 Et eksempel på en sikkerhedsafbryder på en inverter. Hvis der er en sikkerhedsafbryder (nødafbryder) på solcelleanlægget, og den aktiveres, vil der fortsat være strøm i kablerne fra panelerne frem til sikkerhedsafbryderen. I nogle solcelleanlæg kan inverteren aktivere et eller flere relæer tæt på eller indbygget i panelerne. Ledningerne fra disse relæer frem til inverteren vil være strømløse, når relæerne automatisk aktiveres af inverteren. Hvis der sker en afbrydelse i disse typer anlæg, vil der kun være individuel strøm i de enkelte solcellepaneler. Effekten fra et enkelt panel svarer til ca. 200 Watt (26 Volt ved 8 Ampere). Et eksempel på et afbryderrelæ som er indbygget i panelet. Skiltning Der er i dag ikke krav om skiltning / afmærkning af solcelleanlæg. 7

8 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Nedstyrtningsfare Når der er brand i solcellepaneler eller i nærheden af dem, er der risiko for, at panelerne kan styrte ned. Derfor skal der af redningsberedskabet fastlægges et fareområde, jf. Beredskabsstyrelsens Retningslinjer for indsatsledelse. Fareområdets størrelse afhænger af bygningens højde og vindforholdene. HUSK: Strømmen fra det offentlige ledningsnet og fra et fungerende solcelleanlæg kan være livsfarlig. 8

9 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 Redningsberedskabets indsats Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Derfor skal redningsberedskabet også gennemføre brand- og redningsindsatser ved brande og andre uheld i forbindelse med solcelleanlæg. Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats Det tilstræbes altid, at arbejdet på skadestedet bliver planlagt, tilrettelagt og udført således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt Lederen af den tekniske indsats på skadestedet har gennem hele indsatsen ansvaret for alt indsat personale. Dette indebærer, at der forud for indsatsen skal foretages en overordnet risikovurdering baseret på den viden og de erfaringer, der eksisterer vedrørende netop den type indsats, der er tale om. Endvidere skal der foretages en helt konkret vurdering af forholdene på stedet. Desuden vil lederen af den tekniske indsats foretage en løbende risikovurdering, hvori de særlige farer for indsatsmandskabet indgår, og indsatsen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med denne vurdering. Fremgangsmåde ved indsats Situationsbedømmelse Når lederen af den tekniske indsats ankommer til skadestedet, iværksættes en hurtig bedømmelse af situationen for at skabe et foreløbigt indtryk af skadebilledet. Ud fra denne situationsbedømmelse overvejer og beslutter lederen sig for en konkret førsteindsats. Førsteindsatsen Formålet med førsteindsatsen er at yde hjælp til tilskadekomne og umiddelbart truede personer samt at hindre udbredelse af en indtruffet skade. Samtidig med førsteindsatsen får lederen af den tekniske indsats tid til at gennemføre en nøjere rekognoscering på hele skadestedet. I forbindelse med førsteindsatsen prioriteres løsningen af opgaverne normalt i følgende rækkefølge: Redning af mennesker Redning af dyr Redning af værdier, herunder miljøet Fjernelse af særlige farer Standsning af udbredelsen Overvejelser omkring den endelige bekæmpelse af skaden Er der mennesker eller dyr i fare, skal førsteindsatsens hovedvægt lægges på en livreddende indsats. I de tilfælde, hvor særlige farer vanskeliggør en livreddende indsats, kan det blive nødvendigt først at fjerne de særlige farer, der udgør en direkte trussel mod indsatspersonalet og/eller eventuelle tilskadekomne. Objekter, hvori mennesker eller dyr er i fare, prioriteres forud for løsning af den samlede opgave. 9

10 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Særligt vedrørende solcelleanlæg Skab overblik over placeringen af anlæggets komponenter. Fastlæg det nødvendige fareområde, der hvor der er fare for nedstyrtende solcellepaneler. Afstanden afhænger af bygningens højde og vindforholdene. Frakobl strømmen til bygningen fra det offentlige ledningsnet, som ved enhver anden bygningsbrand. Aktiver sikkerhedsafbryderen eller klip kablerne fra panelerne så tæt på panelerne som muligt. Dette kræver L-AUS 1 udstyr og personale, der er uddannet til at udføre opgaven. Ligeledes skal evt. måleudstyr til kontrolmålinger være godkendt L-AUS udstyr. Tilkald el-installatør med henblik på teknisk rådgivning m.v. under og efter redningsberedskabets indsats Såfremt strømmen fra det offentlige ledningsnet og solcelleanlægget ikke kan afbrydes, gennemføres indsatsen under skærpet opmærksomhed på, at bygningens ledningsnet er strømførende. Et eksempel på L-AUS værktøj med de særlige stafferinger. Kabler skal klippes enkeltvis. Hvis man skal afmontere et eller flere solcellepaneler, skal man først afbryde strømmen til panelerne. Det kan gøres ved at frakoble stikkene til det enkelte panel. Hvis ikke stikkene ved panelet kan bruges eller mangler, kan kablerne klippes, som nævnt herover. Kablerne skal klippes enkeltvis for at undgå lysbue. Herefter kan panelet skrues løst og fjernes. Behovet for afmontering kan f.eks. optræde i forbindelse med slukning af brand under anlægget eller ventilering af hulrum i tag. 1 L-AUS: Lavspænding Arbejde Under Spænding. 10

11 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 Til venstre ses et eksempel på et af de to stik, som typisk sidder gemt under de enkelte solcellepaneler. Til højre ses en blottet ledning, som risikerer at ligge på taget, hvis ledninger klippes. Beslagene, som holder solcellepanelet, skal skrues eller skæres fri for at fjerne panelet, Ved slukning af brand med vand i og omkring strømførende ledninger og komponenter, er der, som ved andre el-anlæg, en sikkerhedsafstand på henholdsvis 1 meter ved spredt stråle/tåge og 5 meter ved samlet stråle. Rekognoscering og endelig indsats Når førsteindsatsen er iværksat, gennemfører lederen af den tekniske indsats en nøje rekognoscering på skadestedet. Den endelige indsats sigter mod den fuldstændige løsning af beredskabets operative opgaver og fastlægges derfor på baggrund af den gennemførte rekognoscering. Slukning af brand i selve solcelleanlægget Solcelleanlæg kan også beskadiges ved brand i eller omkring bygningen med solcelleanlægget. Ved brand i eller umiddelbart omkring et solcelleanlæg kan komponenter og ledninger være blotlagt, konstruktionsdele af plast kan være smeltet, og der kan være kortslutning i anlægget. 11

12 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Til venstre ses kabelføring på et fladt tag af ledninger fra et stort anlæg. Til højre ses ledningerne fra panelerne i 6 kw anlæg ført ind under tagkonstruktionen. For de fleste anlæg vil det betyde, at sikkerhedsafbryderen på inverteren automatisk er slået fra. Mandskabet indsættes som over for de mere normale el-brande. Hvis der bruges vand, rettes den spredte stråle direkte mod det brændende materiale. Husk sikkerhedsafstand på mindst 1 meter. Hvis der bruges samlet stråle, skal sikkerhedsafstanden øges til 5 meter. De forskellige brændbare materialer som plast, aluminium, maling mv. i et solcelleanlæg kan eventuelt også slukkes med andre slukningsmidler som pulver, CO 2, skum og sand. Efterslukning Ved brand i eller umiddelbart omkring et solcelleanlæg sker efterslukningen på samme måde som for andre el-brande. - Branden slukkes helt for at hindre genopblusning. - Bygningen ventileres grundigt. - Elektriker tilkaldes for at sikre skadestedet, både så faren for elektrisk stød fjernes og således at potentielle nye tændkilder i el-systemet slås fra. 12

13 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 En hurtigguide for redningsberedskabet Ankomst til skadesstedet Etabler fareområde Afstanden afhænger af bygningens højde og vindforholdene Opsøg informationer om solcelleanlæggets komponenter Sikre at sikkerhedsafbryder er slået fra Kabelføring Brand i bygning med solcelleanlæg Brand i Inverter eller solcellepaneler Behov for at fjerne paneler Afbryd strømmen Strøm til huset afbrydes Inverterens sikkerhedsafbryder slås fra Sluk branden Sluk branden under skærpet hensyn til solcelleanlæggets komponenter Afbryd strømmen Strøm til huset afbrydes Inverterens sikkerhedsafbryder slås fra Sluk branden Branden i el-komponenterne slukkes med, vandtåge, skum, pulver- eller CO 2 Sikkerhedsafstande når elkomponenter slukkes med vand: Samlet stråle: 5 m Spredt stråle: 1 m Panelerne kobles fra Panelerne kobles fra enkeltvis ved at bruge de stik der sidder på panelerne. Ledningerne kan evt. også klippes. Husk kun personer med særlig instruktion. Brug L-AUS godkendt værktøj Sikre skadesstedet samt tilkald el-installatør 13

14 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Egne notater 14

15 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december

16 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Kildehenvisninger og andre materialer Samarbejdspartnere Denne vejledning er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med: Bar Transport og En gros Brand og redning Dansk Solcelleforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Energistyrelsen KL Sikkerhedsstyrelsen Teknologisk Institut Billeder o o Billederne i denne vejledning er primært taget af Søren Benthin og Michael W. Rasmussen begge fra Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse Billederne er taget ved Næstved Klimacenter, elektriker AO Carstensen i Næstved og ved opsætning af solcelleanlæg for Winnie Jensen. Yderligere information Du kan læse mere om solcelleanlæg m.v. på de ovenstående samarbejdspartneres hjemmesider og på temasiden på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: dskabets_indsats_i_bygninger_med_solcelleanlaeg.aspx o o o Yderligere video og billedmateriale kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside hvor der løbende vil blive lagt nye indslag. Videomateriale kan downloades direkte fra Beredskabsstyrelsen kanal på YouTube. Denne kanal suppleres ligeledes også løbende med videomaterialer om dette emne. Hvornår er elektricitet farlig? Styr på strømmen / Styr på strømmen / El / Professionelle Hvornår er højspænding farlig? Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet 16

17 Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg december 2012 Vejledning om redningsberedskabets indsats i bygninger med solcelleanlæg Beredskabsstyrelsen

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED

ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED ELSIKKERHED PÅ ET LIBERALISERET MARKED JULI 2001 - 2 - Indholdsfortegnelse Side 1. Arbejdsgruppens kommissorium, nedsættelse og 4 arbejde 1.1. Baggrund 4 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium 5 1.3. Arbejdsgruppens

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt

Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt Alternativ energi i undervisningen solcelleprojekt På Den jydske Haandværkerskole har vi som en del af et større projekt (EFP projekt 33033 0020 Solceller i undervisningen ) udarbejdet en lærebog (solcellenoter)

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere