Sjællands hyggeligste biograf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjællands hyggeligste biograf"

Transkript

1 GLUMSØ - Sjællands hyggeligste biograf Biografi I anledning af Biografens 75 års jubilæum udgav Biografen et hæfte med historien om, hvordan Glumsø Biografteater begyndte. Biografien her på siden er uddrag af jubilæumsskriftet. Det er samtidig en lille lokalhistorisk perle om tiden omkring 1920 erne. Selvfølgelig med vægten lagt på filmhistorie og Glumsø by. Rigtig god fornøjelse med læsningen! Jubilæumstale Af Jan Kronbach-Andersen Et godt bygget hus, med 75 år på soklen, synes vel ikke af meget blandt hjemegnens ældre arkitektur. Omvendt er din garderobe ej heller sidste mode. Alligevel har du i 75 år været huset, hvor et forventningsfuldt publikum altid blev modtaget med åbne døre. Stedet, hvor du samlede den store verdens bud og gæstfrit trakterede i dine hyggelige gemakker rummet, hvor mørket centrerede og lyskeglen formede hverdagen til nye og anderledes oplevelser. Skønhed, grusomhed, drøm og drama har dine aftener været. Oplevelser for hver en gæst. Fra små entusiaster på cowboy-rækken, der trampede i dine brædder, når helten på den hvide hest red indenfor. Eller det unge par på bagerste række, som med flettede fingre så lykken afspejlet fra dit kalejdoskopiske lærred. Og til de modne gæster, der med anstand fik fugtige øjne, når dagliglivets eventyr forblev borte med blæsten og senere, når du viste minder i reprise. Fra Clark Gable til Leonardo de Caprio, fra Greta Garbo til Emma Thompson, har du glædet og trøstet, henført og befriet. Du har tjent filmen og dit publikum uafbrudt i alle 75 år. Din gæstfrihed har favnet enhver til alle tider; og din fortryllelse om den fuldkomne illusion, øjeblikkets nærvær og forsvinden i dit hus. Egentlig synes du ikke at være af denne verden, og dog er du lige her i Glumsø. Hvor er det godt!

2 2 Filmens vej til Glumsø Af Jan Kronbach-Andersen Tirsdag den 17. juli 1923 klokken 8, slog Glumsø Biografteater dørene op for første gang. Således var der averteret i lokalavisen, Glumsø Ugeblad. Men tidens omsiggribende filminteresser var nået til Glumsø lang tid forinden. Landdistrikterne blev betjent af Rejsebiografen, der ofte udgjordes af én mand. Som omrejsende filmforeviser drog vedkommende rundt fra by til by med sin transportable fremviser og tjente til livets opretholdelse for sig og sin familie. Publikumssøgningen var i stumfilmenes første år stor; der var ikke meget under holdning fra den store verden i landdistrikterne dengang. Og da filmforevisningen som regel fandt sted på byens hotel eller gæstgivergård, var anledningen kærkommen. Der var jo udskænkning og måske musik og dans bagefter. I juni 1920 hører vi om Manden fra Orehoved, der igennem en årrække havde vist film i de sjællandske stationsbyer. I et brev til justitsminister Zahle beder han denne sørge for, at der ikke bliver udstedt bevilling til fast biograf i nogen af de byer, som det havde været hans beskedne levevej at betjene. Filmen havde imidlertid udviklet sig så fantastisk på dette tidspunkt, at Rejsebiografen kun nødtørftigt kunne imødegå publikums krav. Justitsministeren tog således heller ingen notits af skrivelsen, hvorfor det ikke varede længe, før der var faste biografer i fire af de byer, Manden fra Orehoved havde bedt for: Hedehusene, Mern, Viby og Glumsø. Rejsebiografen blev dog ikke helt udkonkurreret, ja faktisk virkede den helt frem til 1960 erne i de ydre landdistrikter. Men med sine små filmspoler, dårlige fremkastningslys og de ofte uegnede forevisningslokaler, var rejsebiografen blevet utidssvarende, målt i forhold til den udvikling de levende billeder havde undergået i årene Blandt andet var filmproduktet og oplevelsesrummet blevet et sammenhængende hele, og selvstændige biografteatre var skudt frem som perler på en snor. Fra København til de store provinsbyer var biografteatrene med deres iøjenfaldende facadereklamer kommet for at blive. I århundredets første årti fik alle større købstæder sin egen biograf, og selvom den moralsk-opbyggelige modstand var markant sine steder på landet, nåede udviklingen fra ca. år 1915 også frem til stationsbyerne. Den 14. februar 1919 står der således anført i Glumsø Sogneråds Protokol:

3 3 Fra et konsortium i Glumsø forelå Anmodning om at anbefale et Andragende til Politimesteren om Tilladelse til at drive Biografteater i Glumsø. Det vedtoges at anbefale Andragendet. Vi hører ikke nærmere om konsortiets medlemmer og selvom byens sogneråd giver grønt lys, høres der overhovedet ikke mere til dette konsortium direkte, hvilket der selvfølgelig kan være mange grunde til. Året efter, den 6. november 1920, meddeler Sognerådsprotokollen, at Cykelhandler Johs. Petersen og Fotograf E. Askholt ansøgte om lignende Tilladelse til at drive Biografteater. Sagen forelå til Sognerådets erklæring, som udtalte: Da Sognerådet hellere ser, at Byens Beboere tjener Pengene ved Biografforestillinger end Fremmede, har man ikke noget imod, at der gives Tilladelse til at der afholdes Biografforestillinger i Glumsø, dog har et tidligere Andragende fået Sognerådets Anbefaling. Sagen var gået i stå. Til gengæld får man med denne udtalelse indtryk af sognerådets holdning, også da det samme gentog sig det følgende år. Her ansøgte Elektriker H. Chr. Christensen fra Aasø om tilladelse til at drive biografteater i Glumsø ikke mindre end to gange (den 18. april og den 18. maj 1921). Begge gange svarede sognerådet negativt: Sognerådet kan ikke anbefale, da det tidligere er anbefalet. Omtalte elektriker, H. Chr. Christensen, synes dog at være en ihærdig mand, ham hører vi mere til senere. Først i 1922 åbnedes sognerådets dør, hvad angik biograftilladelse. Nu var situationen nået til amtsplan, og konsortiet fra 1919 var ude af billedet. Derimod modtog sognerådet hele tre ansøgninger om biografdrift i Glumsø dette år: Fra Præstø Amt forelå Ansøgning fra Hotelejer Fr. Jensen, Glumsø, til Sognerådets Erklæring. Sognerådet vedtog at anbefale Ansøgningen og at fastsætte til Forestillinger 2 gange Pr. Maaned (d. 12. juni 1922). Endvidere (den 27. juni 1922): Fra Gd. A. Andersen, Aasø; Grd. J.E. Jensen, Glumsø; Fabrikant D.D.

4 4 Mathiasen, Glumsø; Boghdl. Nielsen, Glumsø; Barber S.W. Larsen, Glumsø forelå Andragendet om Sognerådets Anbefaling af Ansøgning om Tilladelse til at drive Biografteater i Glumsø. Man vedtog at anbefale Ansøgningen med Påtegningen om, at Sognerådet henstiller, at der ikke bliver flere Opførelser end 2 gange månedlig. Minsandten om ikke vore elektriker også havde været en tur rundt om amtet (den 27. juni 1922): Fra Amtet var fremsendt Ansøgning fra Elektriker Hans Chr. Christensen, Glumsø om tilladelse til at drive Biografteater i Glumsø til Sognerådets Anbefaling. Sognerådet synes altså at have kastet tøjlen og indstillede alle tre ansøgninger til amtet, hvis svar behandledes på et sognerådsmøde den 12. juli 1922: Fra Præstø Amt forelå Skrivelse angående indsendte anbefalinger af Biografbevillinger. Det vedtoges at anbefale de 3 indsendte Ansøgninger, dog at man kun ønsker én Bevilling. Hvem denne ene biografbevilling blev tildelt blandt de tre ansøgere, fortæller tingbøgerne om. Her står anført Skøde på matr.nr. 17bi, Glumsø By, Glumsø fra Jens Erik Jensen til Interessentskabet Glumsø Biograf Bestående af Gårdejer Anders Andersen, Jens Erik Jensen (der også var sælger), Barber P.W. Larsen, Installatør H.P. Mathiasen og Murermester N.P. Nielsen, dateret 15/ En biograf bliver til Af Jan Kronbach-Andersen Skulle Glumsø have biograf, og selvfølgelig skulle den det, var 1923 det helt rigtige tidspunkt. Nye tider prægede danskernes hverdag også i Glumsø.

5 5 Fra oprindeligt at have udgjort en landsby med vægten lagt på de omkringliggende storgårde, ændrede byen karakter i retning af handel og serviceby fra slutningen af det 19. århundrede. I 1920 erne havde Glumsø en blomstrende oplandshandel, ikke mindst i kraft af sin beliggenhed midt i trekanten Sorø Ringsted Næstved. Glumsø var inde i en rivende udvikling, en driftig by med tre store købmandsgårde, bryggeri, gartneri, gæstgiveri, mølleri, tømmerhandel, boghandel, apotek, kolonial og manufakturhandel, maskinfabrik, folke- og realskole, foruden flere slagtere, skomagere og håndværkere samt småhandlende af allehånde slags. Det betød et pulserende gadebillede og et folkeliv, hvis behov for et biografteater naturligt opstod i tiden. Glumsø Biografteater tegnedes af arkitekt J. Tidemand-Dal, som i en lang årrække var kendt i det meste af Sydsjælland. Foruden biografen var han også arkitekt for flere gode og personlige borgerhuse i Glumsø. Lad det imidlertid være sagt med det samme: Biografbygningen i Glumsø udgør ingen arkitektonisk skønhed! Men dette skal ikke komme Tidemand-Dal til last, for ifølge hans oprindelige tegninger var bygningen tænkt anderledes monumental. Man må derfor gå ud fra, at bygherrerne, Interessentskabet Glumsø Biograf, har sparet på fremtoningen og i stedet satset på bygningens funktion. Den 4. februar 1923 godkendte Politimester William Schmit i Næstved, Tidemand- Dals tegninger. Forinden havde de ført en mindre korrespondance, hvilket var almindeligt for en godkendelse. Fra Politimester Schmit s godkendelse af arkitekttegningerne den 4. februar 1923, og tinglysningen af skødet på byggegrunden den 15. marts 1923, til Glumsø Biografteaters åbningspremiere den 17. juni selvsamme år, var der ca. 4 måneder til at bygge og indrette biografen i - og selvom der dengang var håndværkere, der kunne deres fag, så var det alligevel en noget kort etableringstid. Snarere forholdt det sig vel sådan, at bygherren siden sognerådets anbefaling året før, har følt sig rimeligt sikre på både bevilling og byggegodkendelse. Købet af grunden lå ligefor, idet sælgeren, Jens Erik Jensen, selv var med i Interessentskabet Glumsø Biograf. Man må derfor anse det for sandsynligt, at byggeriet af Glumsø Biografteater påbegyndtes i sensommeren Glumsø Biografteater staar nu fiks og færdig og vil fra Først. Tirsdag paabegynde Forestillinger 3 gange Ugentlig. Set ude fra gør Bygningen ikke noget særligt imponerende Indtryk, men er man først indenfor, bliver man behageligt overrasket ved den smukke og hyggelige, rigt dekorerede Sal. De behagelige Stole vil paa det skraa Gulv give en udmærket Udsigt til Lærredet.

6 6 Således kunne man den 12. juli 1923 læse i Næstved Tidende/Sydsjællands Folkeblad under lokalrubrikken: Glumsø. Ingen tvivl om biografsalens imponerende overraskelse hos et publikum, der havde været vant til lidt af hvert, når Rejsebiografen snurrede på byens Gæstgiveri. Og så skete det! Glumsø Biografteater. For fuldt Hus Påbegyndte Glumsø Biografteater Tirsdag aften sine Forestillinger. Det gode Program fulgtes med opmærksomhed fra Begyndelsen til Slutningen. Alt i alt en god Begyndelse. I dag kunne man ønske sig en lidt mere udførlig omtale fra avisreferaterne, når vedkommende den 18. juli 1923 skrev ovenstående i Næstved Tidende/Sydsjællands Folkeblad. F.eks. Hvori programmet bestod? Biografteatrets egen annonce i lokalavisen, Glumsø Ugeblad, meddelte heller ikke dette for premieredagen. Man får det indtryk, at det var selve Biografteatrets åbning, der udgjorde den altdominerende nyhed, og det er forståeligt. Først den 27. juli 1923 meddelte en annonce på bagsiden af Glumsø Ugeblad, at Biografteatret spillede Borgslægtens Historie, 2. del og igen den 10. august 1923 i samme avis filmen David Copperfield med skuespiller Frederik Jensen som Micawber. Glumsø Biografteater havde ved sin åbning 180 sædepladser og 3 bænkerækker foran lærredet. Det vil på den tid sige: en stor biograf for et landdistrikt. I 1941 og 1985 foretoges visse interiørmæssige ændringer, men selve bygningens grundplan og ydre rammer er urørte siden åbningen i Dengang var der forestillinger 3 gange om ugen, onsdag, lørdag og søndag kl. 8. Billetprisen var maksimalt 1,25 kr. i henhold til Filmloven af 1922, og med hensyn til de omtalte behagelige stole i førnævnte avisreferat, så var det sammenfattende, nagelfaste træstole med stiv ryg, men og det var det nyeste med klapsæder. Holdningen til rumplads var ganske anderledes på tiden for Glumsø Biografteaters åbning. I dag forstår man ikke, hvordan over 180 mennesker har kunnet sidde i salen! Men dels var det økonomiske niveau et andet, og man udnyttede dengang enhver pladsmulighed, så bortset fra den enlige sidegang, optoges salens rum udelukkende af stole- og bænkerækker; og dels som følge heraf var normen for fysisk afstand mellem mennesker mindre. At sidde skulder ved skulder i biografen var almindeligt, det var tidens betingelser. Biografen var jo folkets teater. Hvilke håndværkere, der stod for Glumsø Biografteaters opførelse, vides ikke. Formodninger peger på Murermester N.P. Nielsen, Glumsø, idet han var med i Interessentskabet Glumsø Biograf, samt tømrer Jørgen Rasmussen Jørgen Istap kaldet. Sidstnævnte var ikke medlem af Interessentskabet, men hans navn oplyses af flere mundtlige kilder i forbindelse med biografens opførelse, ligesom hans kone

7 spillede klaver til stumfilmsforestillingerne. Det noget særegne tilnavn, Istap, skyldes hans erhverv som bestyrer af byens fælles frysehus. Jørgen Istap Rasmussen boede i en hjørneejendom på Stationsvej overfor Glumsø Station. Ejendommen blev desværre nedrevet i begyndelsen af 1990 erne. 7

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettantforestillingerne i Stenløse Forsamlingshus har mange år på bagen. I de gamle protokoller kan vi se, at allerede i 1907 søgte ungdomsforeningen om at

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

1955-2005. gennem 50 år. 50 års jubilæum 1

1955-2005. gennem 50 år. 50 års jubilæum 1 1955-2005 S ø h o l m s k o l e n gennem 50 år 50 års jubilæum 1 2 Søholmskolen Indhold Og det er ganske vist... 5 Fødselsdagsprogram... 6 Værdier i hverdagen... 8 Facts om Søholmskolen...13 Barn i 50

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere