Referat af bestyrelsesmødet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet den Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? datea restancer 20,09,13 Service centralen Tilbud på vaskeri sag 04,10,13 Datea kvartalsrapport 07,10,13 Datea rådgiveraftale sag 03,10,13 Ista Ordrebekræftelse, digital varmeaflæsning Sag 07,10,13 Rik og maja byggetilladelse 07,10,13 Susanne løje Ulovligt el Ny sag Betalte regninger: 30,09,13 Regninger Fra For hvad Beløb: sanistål Kontoudtog, 30128,01 arbejdsweekend Varmt vand i ,75 26,09,13 Frederiksberg vvs 01,10,13 fiberby vaskeriet ,09,13 silvan Arbejdsweekend 2184,47 16,09,13 nortec Vask 4 898,75 13,09,13 nortec vaskekort 168,75 13,09,10 nortec vaskekort 168,75 12,09,13 Frederiksberg el Vagt-udkald hovedsikring 2395,65

2 3 Mandagsvagter 07,10,13 mikkel: Asta spørger om hun har været på nok arbejdsweekender Susanne Løje klager over ulovligt el Søren 32 spørger om fremleje-regler 23,09,13 rene: post. Regninger, opskrivning. 4 Sager Tilbud på vaskeri kvartalsrapport rådgiveraftale Ordrebekræftelse, digital varmeaflæsning byggetilladelse Ulovligt el sag sag Sag Ny sag Beskrivelse Ansvarlig Frist Digital varmemåling clorius Iben fra den anden forening mener ikke de har råd., men de Rik, Mikkel vil afvente et konkret tilbud. Sagen kommer på generalforsamlingen. Forslag fremsendes til Kirsten Kloster. Vedtaget på GF 13, afventer anden forening : begge foreninger har godkendt på generalforsamling. Det skal planlægges inden efteråret. Udskudt til oktober møde 07,10,13 Vi har fået en ordrebekræftelse og, der bliver udskiftet aflæsere i forbindelse med den ordinære aflæsning. Mikkel skriver til Iben Vi vil bruge omkring på udskiftning af 2 til 3 stigstrenge eller udskiftning af fremføring af vand til Frederiksberg VVS foreslår at vi gør færdige først og får et tilbud på fordelingsrør/fremføring. Herefter tilbud om stigstrenge senere. Afventer Frederiksberg vvs. Tilbud fremkommet ex moms. Vi indhenter alternativt tilbud. Rik, Max Vi afventer./ stillet i bero

3 Vi får energirådgiver ud til vurdering af tilbud og viceværten deltager : Hofor har tilbudt at gennemgå foreningen, vi har sagt ja :13 Max snakker med Mikkel og ser om vi kan få gang i sagen. Mikkel kontakter HOFOR Hofor har meldt pas, så RIK kontakter derfor Datea Affaldsansvarlig og 3 nye beholdere til plastik, metal og elektronik. ca. november Bestyrelsesmail er indmeldt som affaldsansvarlig. Den anden forening er opfordret til at drøfte sagen og vi tager en dialog med dem. Mikkel : - vi afventer kommunen. Vi afventer stadig kommunen og overvejer eventuelt nyt hegn og evt. inddragelse af fortov til skrald. vi venter til spandene kommer, drøftet om de kan stå i stedet for hæk ved gyngerne Opgavefordeling, Heidi tager gl. oversigt med til næste møde. Udsættes til næste bestyrelse. Bestyrelsens opgavefordeling på forår 2013 Viceværtkontakt: Mikkel Arbejdsgruppekontakt: Max og Heidi Kasser: Heidi Vaskekort: Anders Nøgler: Anders Div. Indkøb: Peter IT.-gruppen: René Fremleje: René Salgsgruppen: Bruno, Max og Rik Vaskerigruppen: Anders og Peter Baderumsgruppen: Bruno og Peter Langtidsplanen: Bruno, Rik, Mikkel og Heidi Rik og Maja forespørger til utraditionel sammenlægning mellem 28 st.tv og tv. Der medfølger en detaljeret plan, samtykke med kommende fraflytter utilmo forår 2014, samt argumenter ift. foreningens samlægningsplaner mm. alle Bestyrelsen excl. Rik, som ikke deltog i beslutningen Bestyrelsen giver tilsagn til utraditionel sammenlægning under hensyntagen til 1) intern venteliste, når salgsopstillingen foreligger hos salgsgruppen, hvor lejligheden til salg først udbydes til intern venteliste. 2) at den omtalte trappeløsning foreligges til godkendelse overholdende gældende reglement. Ydermere indgår manglende interesse ved salg af netop 2½ værelses lejligheder i bestyrelsens beslutning. Afventer Rik og trappeløsning

4 Rik har fremsendt forslag til trappeløsning. Vi mangler tegning over at den foreslåede model kan indpasses : tegningen er godkendt af bestyrelsen, sagen ligger hos kommunen kommune har godkendt trappen. der er givet byggetilladelse, salget er i gang Vandskadesag nr. 38. tv. Forsikringssag. Anders orienterer inden han forlader mødet, da han er part i sagen. Vi sætter en mand på sagen, der sammen med viceværten orienterer sig. Peter og (heidi) : Vi har fået tilbud fra Mogens Christensen på at reparere strøm både til bagtrappe og dørtelefon. Forsikringen har fået nogen til at stoppe affugterne hos Anders og Svend Erik. Peter skal ringe til assurance partner (tlf.: , kundenummer 8093 AB Matthæusgaarden)og få kontakt til forsikringen, der skal sige ok til tilbud fra elektriker. Det haster med at få udbedret, da der er irritation over især det, at dørtelefonerne ikke virker. Det skal desuden undersøges om forsikringen også dækker erstatning rørkasse hos Marie Louise. Hvis forsikringen ikke dækker vil hun selv skulle erstatte kassen, da foreningens rør skal være tilgængelige : forsikringen betaler 75% af oprindelig skade eftersom rør er ældre end 20år. Foreningen betaler 25% af rør etc. Følgeskaderne dækkes 100% Udbedring fortsætter alt udbedret undtagen el i 38 1.tv der mangler et stik hos anders, ellers er vi færdige El-arbejde kælderen : Ventilation i badrum skal skiftes, vi har fået overslag på max fra Peter El-strøm, der mangler desuden afbryder og lovliggørelse af pumpebrønd. Vi beder El-strøm om at fikse begge dele Rik undersøger vi afventer elektriker ,10,26: udført, det skal tjekkes om risten er renset 'Sammenlægning' af foreninger Dateas jurist, anbefaler ikke sammenlægning alene af den grund at der vil skulle betales 1% i ejerskifte ca. 1.mill. Datea anbefale gårdlaugsmodel, det er den anden forening dog ikke særligt glade for. Afventer anden forening. Forskellige model skal beskrives. udskudt Rik Mikkel og Heidi

5 Camilla Poulsen ønsker at hæve gulv i 44, st.tv i gammelt butikslokale til niveau med øvrig del af lejligheden. Ansøger beder desuden om at indretter underliggende kælderrum til beboelse. Datea spørges : Datea har ikke svaret og Camilla er orienteret om kælderum ikke kan indrettes til beboelse, da det ikke er del af lejligheden. Gulvet er ødelagt. Det vurderes, at det skyldes bygningssætninger, og derfor kan Jette ikke holdes ansvarlig for det. Udgiften til udbedring af gulvet afholdes af foreningen med mindre gulvet fjernes. Der er positiv indstilling omkring at, der gives fuldmagt til at søge om at hæve gulvet, men med krav om ingeniørberegninger og en efterfølgende kontrolrapport. Vedrørende salg af fællesareal så er der enighed om, at det skal undersøges nærmere og ses i forbindelse med opgang 40. Vi skal have lavet en model for overtagelse af fælles-areal i samarbejde med Datea. De må ikke lave ændringer i kælderen i øvrigt uden bestyrelsens godkendelse , Låsepartner skal kontaktes for at stille låsene ordentilg, så Jakob Brauner m.fl. kan bruge gammel nøgle. Anders kontakter vicevært Anders har tjekket op, og to nøgler udskiftes. Det overvejes om cylindere fremadrettet omstilles/skiftes til lavere sikkerhedsniveau 3 efter anbefaling fra låsesmed. tages op på næste møde Johannes Lilleøre spørger til gammel vandskadesag, hvor kilde ikke kunne identificeres Anders kontakter Johannes. tages op på næste møde : Ulla og forespørgsel om altan. Vi forespørger Datea om anskaffelsesmuligheder og økonomi etc. Datea oplyser, at det er en generel-forsamlingsbeslutning, og de oplyser, at det skal afklares, hvem der skal betale for forundersøgelse, samt hvem der har ansvaret for efterfølgende vedligehold. Vi skal være opmærksomme på skyggegener, de anbefaler desuden et altan-udvalg. Heidi oplyser Ulla om, at hun må stille et forslag til generelforsamling : Datea og eller kommunen spørges om mulighed og måde for at nedlægge opgang. Mikkel har snakket med en byggesagsbehandler, der oplyser at det er muligt at omdanne opgang til bolig, hvis der er tilstrækkelig nødudgange og isolering. Tages op på nmlæste møde. Rik Anders Anders Heidi Mikkel

6 Susanne Løje har haft besøg af elektriker, der har oplyst, at der er ulovlige installationer. Hun mener ikke, at det kan være hendes ansvar, da installationerne var der, da hun købte lejligheden for få år siden, og vurderingsmanden ikke fandt det nødvendigt med el-tjek. Ud fra vurderingsrapporten er der forevist el-godkendelse. Rik snakker med Susanne : vaskemaskine nr. 5 er færdig nypris moms. Vi skal have en ny, og vi beder om tilbud hos hhv. Nortec og andet firma. 07:10:13 Peter og Anders orienterede om tilbud fra service-centralen. De vurderer,at service-centralens tilbud er gunstigt. Der er stemning for at få en ny vask 5 fra service-centralen. Vi skal blot have undersøgt om den støjer. Vi laver desuden vedligeholdelsesaftale på alle maskiner. Det er undersøgt om tørretumblerne kan køre på gas. Det kan de Rik Peter og Anders 5 Salg, syning fremleje og ventelister: tv. Salg nær afsluttet, dog er der en elfejl som foreningen dækker grundet tidligere salg og manglende opfølgning her. Rik arbejder videre på sagen 44. st.th solgt på ekstern. Sagen er afsluttet. Der er udbedret fejl og mangler og mangler af sælger for ca kr. 40, 4.tv genoptager salg til hurtig overtagelse. Salg til sammenlægning. Sag afsluttet overtagelse 1. sep. Fremleje fortsætter kontrakt ud. Afventer regning fra elektriker tv sætter til salg med overtagelse 1. januar. (Bruno kører salget). Lejlighed synet og udsendes nu til intern liste.. Salg undervejs, kontrakt udarbejdet. Vi overvejer at lave en mere smidig ventelisteprocedure, vi synes den kommende bestyrelse skal kigge på det. Rasmus Troelsen vil gerne fremleje yderligere udover den anførte periode. Rasmus får mulighed for at udvide hans ene års fremleje til samlet 1½ år, altså ½år mere. Peter har svaret ham, sagen er afsluttet. Han fik 7 måneder mere. 6 Økonomi Kvartalsrapport: Januar, marts positiv afvigelse på kr. ca under budget i skatter og afgifter. Halvårsrapport 1.januar : underskud på , positiv afvigelse til budget på ca kr.

7 Vi har ikke på kvartalsrapport. Vi gennemgår den på næste møde 7 Information / Vægavis Vi har bestilt udskiftning af varmemålere, så der fremover kan ske digital aflæsning, og Ista ikke længere skal have adgang til lejlighederne. Udskiftningen vil ske i forbindelse med den almindelige aflæsning, hvorfor det er særlig vigtigt, at Ista kan få adgang til lejlighederne i år. Der er en ny vaskemaskine 5 på vej. Sidste arbejdsweekend d oktober. 8 Langtidsplanen Et års gennemgangen for vindue og sålbænke er ikke afsluttet. Der kommer en lift, der skal bruges til at undersøge facaden og sålbænkene. Der er tilbud på udbedring af vindue til opgang 38. Og Ingvarsen kan så gå i gang med udbedring efter 1. års gennemgangen. Opgangene: Arbejdsgruppen består af Bruno, René (vicevært), Heidi, tager kontakt med Jahn og Partner om proces. Bruno er i gang med registrering af el i opgangene. Dette skulle gøre det lettere at lave entreprisen. Dette er gjort og vi har kontaktet to elektrikere og vi har modtaget forskellige tilbud fra begge. Vi takker nej til Mogens Christensen og ja til Elstrøm, for 6 lamper, vi skal have 10, med aktivering. I alt ca pr. omgang. Vi beder om en test opgang. Hvad gør vi med opgang nr. 22.? og andre opgange hvor der ikke længere er stofledninger. Mikkel, Bruno og Rik har møde med murermester Jørgen vil gennemgå opgange og komme med tilbud. Heidi kontakter Klaus Dam, da der har været uklarhed om vores tilbagemelding. Snedker har pr. september udskiftet vinduer ved 1. årsgennemgang (7880kr. For 8 ruder) mangler tilbagemelding på murerarbejde (buen fx) BrandsikringDer var drøftelse om Brandvægge til opdeling af lofter Istandsættelse af døre til lofter og kældre, så de lukker til automatisk lys på loft flyttes til langtidsplanen Vi sender besked om, at vi godt vil i gang med næste byggeprojekt og derfor gerne vil have afsluttet sagen. Opgangsgruppen fremlægger en plan på næste bestyrelsesmøde.

8 Der gennemføres 1 årsgennemgang når temp. Er fast over 5 grader celsius jf. invardsen. Der er afholdt et årsgennemgang med Ingvardsen og Jahn&Partner. Afventer endelig tilbagemelding fra Jahn&Partner vedr. udbedring af facade. Forsøg med nye autolamper i 42, de skal justeres lidt da de er meget sensitive, men godt at de lyser frem for at de ikke lyser. Vi tester videre og afgør så pr. mail, men generelt virker det fint. Tilbud fra Murerarbejde på istandsættelse af opgange. Tilbud falder i to dele. Selve muren, kr. Det siger vi ja tak til. Lofthatten tømmerarbejde ca. 4-6 stk. á vi beder om et mere specificeret tilbud og udvidet med spartling og maling etc. nr. 22 beholder sine kabler. nr. 32 har halvt stof og halvt kabler, vi skifter her nr. 40 her afventer vi gf for nærmere angående evt. nedlæggelse ved sidste salg etc. Murerne er færdig, og vi afventer at betale regning indtil vi har lavet gennemgang. Bruno, Rik, Peter og Mikkel gennemgår arbejdet og sender til betaling hvis ok. Dog er der lavet murerarbejde ved strøm i nr. 42, som ikke ser helt fint ud Murer kontaktes og der spørges til rengøring. Mikkel kontakter. Tilbud på loftshatte: vi har modtaget to tilbud som begge ligger omkring pr. opgang. Efter gennemgang i kommende weekend sættes x antal loftshatte i gang. Der sættes 4 opgange i gang. nr. 40 laves ikke. Elektrikere og murere kører videre. Der skal påbegyndes arbejde med snedkere : Ingvardsen mødte ikke op som aftalt, Jahn og Partner skriver til Ingvardsen og 'klager' samt beder om ny aftale. Murer-arbejdet efter gamle-ledninger er ikke i orden og der er ikke gjort rent fx i 38. Mikkel følger op.

9 : Status: Rik har initiativ til at tjekke op på, at vi har fået det el-arbejde, som vi har modtaget faktura på. Lys afsluttet dog er det justeringsproblemer, som evt. kan afhjælpes ved at skærm afmonteres og indstillinger skiftes. Loftshatte afsluttet Reparation efter el-arbejde er færdigt, men bestyrelsen er ikke tilfredse med murerarbejdet, dog vil dette blive udbedret af maler. Vi forventer, at snedker, maler og gulvlægger entreres i løbet af efterår. Dog overgår byggestyring til ekstern, eftersom bestyrelsen ikke har den fornødne ekspertise. Vi undersøger pt. Mulighed for ekstern byggestyring : Møde med Thomas Karøe, Datea. Han vil gerne lave et konkret tilbud og der spørges efter total eller del entreprise. Heidi beder datea kommer med et oplæg til en rådgiveraftale med procentsats eller timesats til byggeproces. Vi rundsender oplæg til rapport og drøfter på næste møde. 9 Arbejdsgruppen og arbejdsweekenderne Datoer til arbejdsweekend 4. og 5. maj 8. og 9. juni 7. og 8. september 26. og 27. oktober Arbejdsgruppen har vedtaget, at der er 2 personer pr. arbejdsweekend, der arrangerer, følger op og overleverer til de personer, der arrangerer næste arbejdsweekend. Det er desuden besluttet, at holde et par møder hen over året samt at dokumentere arbejdet. Heidi vil deltage ind i mellem på møderne. Bestyrelsen har ansvaret for at meddele administrator om, hvem der har deltaget. Heidi, Peter og Rik aftaler, hvordan indmeldingen skal køre. 10 Generalforsamling Der nedsættes udvalg til undersøgelse af sammenlægning af de to foreninger i gården. 11 Eventuelt Jette stopper som grafitti-fjerner, Mikkel spørger Frans om han er interesseret i at overtage. Martin får et nyt vaskekort. Det har holdt i så kort tid, at der må være tale om et defekt kort.

10

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere