Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige"

Transkript

1 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213

2 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Udgivet af: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft og kvalifikationsbehov Design: India Foto: Polfoto Tryk: Dystan grafisk Web: Kan hentes på: ams.dk og bm.dk År: 213 ISBN til web:

3 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213

4

5 5 Indhold 1. Indledning Ekspertudvalget og kommissorium Sammenfatning Infrastrukturinvesteringer i Danmark frem til Indledning og sammenfatning Infrastrukturinvesteringer frem til Ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft Efterspørgsel af arbejdskrafttyper og kompetencekrav Rekruttering Sammenfatning Investeringer i sygehusbyggeri alle regioner Fast forbindelse over Femern Bælt og ny Storstrømsbro Region Sjælland Metro Cityringen København Anlæggelse af letbaner Aarhus, Odense, Aalborg og Storkøbenhavn Nyanlæggelse og modernisering af jernbanenettet hele landet Nyanlæggelse og modernisering af motorvejsnettet hele landet Havvindmølleparker Indsatsen i forhold til klimaforandringer Øvrige infrastrukturinvesteringer 41

6 6 3. Arbejdskraft- og kvalifikationsbehov til bygge- og anlægsaktiviteterne Indledning og sammenfatning Balancen mellem udbud og efterspørgsel de enkelte faggrupper Meldingerne fra de interviewede virksomheder Fokus på det ikke-faglærte område Arbejdskraftefterspørgslen inklusiv de afledte og inducerede effekter Udenlandske statsborgere i bygge- og anlægsbranchen Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet Indledning og sammenfatning Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen i Danmark Jobcentrenes rolle og opgaver Beskæftigelsesregionernes rolle og opgaver Indholdet i den aktive beskæftigelsesindsats Midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats Midlerne fra EU s strukturfonde 4.7. Det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem for ikke-faglærte og faglærte Realkompetencevurdering en mulighed for ikke-faglærte Grunduddannelse for voksne (GVU) Barrierer og muligheder i forhold til opkvalificering af ledige ikke-faglærte og faglærte Indsatsen i beskæftigelsesregionerne og jobcentrene i forhold til bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland 79

7 7 5. Udbud af offentlige infrastrukturprojekter Indledning og sammenfatning Anvendelsen af sociale klausuler Anvendelsen af sociale klausuler ved store infrastrukturudbud Udfordringer med sociale klausuler Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Offensiv virksomhedsservice i jobcentrene og beskæftigelsesregionerne Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige Opfølgning, vejledning og information overfor ledige Øget brug af realkompetencevurdering af ledige Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet Systematisk, løbende overvågning af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud Særligt informationsmateriale om jobcentrenes og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige 97 Litteraturliste 98

8

9 9 1. Indledning 1.1. Ekspertudvalget og kommissorium Ca. 2 mia. kr. i store infrastrukturprojekter frem til 22 Ekspertudvalg De kommende 1 år investeres ca. 2 mia. kr. i store infrastrukturprojekter som Femern Bælt, supersygehuse og jernbaner. Det er regeringens ønske, at danske lønmodtagere og samfundsøkonomien skal have størst mulig gavn af disse omfattende samfundsinvesteringer. Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i december 212 nedsat et ekspertudvalg. Udvalget har haft til opgave detaljeret at kortlægge arbejdskraftbehovet i lyset af de store byggeprojekter og komme med forslag til, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige i højere grad kan målrettes, så de ledige får gavn af de mange nye job og de berørte virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Ekspertudvalgets sammensætning Leo Larsen, formand, Adm. Direktør for Sund og Bælt Holding A/S Klaus Kaae, Adm. Direktør for NCC Construction A/S Danmark Peter Blach, Direktør i Offshoreenergy.dk Oil & Gas Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør på Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU) Charlotte Smidt, HR-direktør i Banedanmark Bjarne Madsen, Professor på Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Jane Wickmann, Direktør på Teknologisk Institut (TI), ansvarlig for erhvervsudvikling og virksomhedsudvikling Michael Bang, Adm. Direktør for Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster (CELF) Ekspertudvalget påbegyndte sit arbejde i januar 213 og har holdt 8 møder. Arbejdsmarkedets parter m.fl. har været inddraget i udvalgets arbejde i en følgegruppe. Udvalget har været sekretariatsbetjent af Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen (Formand) med inddragelse af Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommissorium Ekspertudvalgets kommissorium Danmark står over for at skulle investere meget betydelige beløb i blandt andet infrastruktur (Femern Bælt-forbindelsen mv.), nye superhospitaler og en mere grøn energiforsyning i de kommende år. Investeringerne løber op i flere hundrede milliarder kroner frem mod 22 og forventes at skabe mange nye arbejdspladser, særligt på bygge- og anlægsområdet. Med voksen- og efteruddannelsesindsatsen vil det for en gruppe af ledige, eller allerede beskæftigede, være muligt at tilføre de nødvendige kvalifikationer, der gør, at de kan bestride et job inden for de kommende års store investeringsområder.

10 1 Der nedsættes derfor et ekspertudvalg, der skal bidrage til at kortlægge kvalifikationsbehovet på det danske arbejdsmarked frem mod 22 i lyset af de store planlagte infrastrukturinvesteringer. Ekspertudvalgets arbejde skal tage afsæt i allerede besluttede investeringer og de kvalifikationskrav, som kan være forbundet med job inden for disse områder. Arbejdet skal tage udgangspunkt i 22-fremskrivningen. Ekspertudvalget skal belyse, hvorvidt voksen- og efteruddannelsesindsatsen for ledige kan understøtte de kompetencebehov, som de store anlægsprojekter vil stille til den ufaglærte og faglærte del af arbejdsstyrken. Ekspertudvalget skal desuden rådgive om, hvordan afkastet af de betydelige investeringer, samfundet foretager i forbindelse med voksen- og efteruddannelse for ledige, kan øges. Fokus på beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen overfor ledige Ekspertudvalget skal alene komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske ramme tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i lyset af de store planlagte infrastrukturinvesteringer. Ekspertudvalgets anbefalinger kan understøtte arbejdet i beskæftigelsesregionerne, som hovedsageligt har et regionalt fokus på problemstillingen, herunder overvågning af aktuelle jobmuligheder i regi af arbejdsmarkedsbalancen. Ekspertudvalgets anbefalinger forelægges regeringen i sommeren 213. Ekspertudvalget har som støtte for sine vurderinger og anbefalinger iværksat tre omfattende analyser, der omfatter en kortlægning af omfang og arbejdskraftbehov i forbindelse med infrastrukturinvesteringerne, en analyse af voksenuddannelsesindsatsen indenfor bygge- og anlægsområdet samt en analyse af de ledige indenfor relevante sektorer: Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj De ledige inden for bygge- og anlægssektoren. COWI/CRT, august Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Teknologisk Institut, juni Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj 213, jf. bilag 1. 2 De ledige inden for bygge- og anlægssektoren. COWI/CRT, august 213, jf. bilag 2. 3 Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Teknologisk Institut, juni 213, jf. bilag 3.

11 Sammenfatning Midlertidigt ekstra behov for 8.5 beskæftigede årligt Beskæftigelse og økonomi Frem til 22 og årene umiddelbart efter gennemføres en række store offentlige infrastrukturprojekter til en samlet anlægssum på ca. 2 mia. kr. Infrastrukturprojekterne påvirker ikke det langsigtede strukturelle niveau for beskæftigelsen, men infrastrukturprojekterne ventes at ville betyde et midlertidigt løft i behovet for arbejdskraft på bygge- anlægsområdet svarende til i alt ca. 87. mandår eller i gennemsnit ca. 8.5 mandår i perioden Ekspertudvalgets opdrag har været at afdække det direkte arbejdskraftbehov i Danmark i relation til de store infrastrukturprojekter. Ekspertudvalget har valgt kun at inddrage engangsprojekter. Projekterne er alle af et omfang, som vurderes at være større end normalt og som dermed hver for sig vil have en væsentlig beskæftigelsesmæssig betydning. Der er i alle tilfælde tale om projekter, hvor der er stor sikkerhed for at projekterne faktisk gennemføres, og hvor der foreligger oplysninger om tidsplaner og projektets økonomi. Dansk Byggeri 5 har i en analyse fra juni 213 opgjort det samlede direkte arbejdskraftbehov til alle anlægsprojekter i Danmark (inklusive infrastrukturprojekterne) i perioden til i alt ca. 2. mandår eller i gennemsnit årligt 2. mandår. Infrastrukturprojekternes 87. mandår udgør med det udgangspunkt en betragtelig del af de samlede anlægsprojekter i perioden. Ekspertudvalget har som nævnt alene haft til opgave at vurdere det direkte arbejdskraftbehov til de store infrastrukturprojekter. Det indirekte arbejdskraftbehov i forbindelse med fx produktion og leverancer af stål, ler og grus er derfor kun skitseret. Copenhagen Economics 6 har i en analyse fra juni 213 for Femern A/S beregnet, at det direkte og indirekte arbejdskraftbehov i Danmark til etablering af Femern Bælt Forbindelsen er henholdsvis 19. (som er i overensstemmelse med COWI s opgørelse i rapporten til Ekspertudvalget) og 25. mandår. Hertil kommer de såkaldt inducerede beskæftigelseskonsekvenser (skabt i kraft af øget merforbrug), som Copenhagen Economics har beregnet til ca. 28. mandår. Alene for Femern Bælt forbindelsen vil der således ifølge Copenhagen Economics i alt være et samlet arbejdskraftbehov i Danmark i perioden på 72. mandår. De direkte og indirekte beskæftigelseskonsekvenser udgør årligt ca.17. mandår Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) har for Ekspertudvalget beregnet de direkte og indirekte beskæftigelseskonsekvenser i Danmark for samtlige af de store infrastrukturinvesteringer i perioden til i alt ca mandår svarende til årligt ca. 17. mandår 7. Indenfor bygge- og anlæg er der samlet tale om en merbeskæftigelse på 9.5 mandår. Denne efterspørgsel afstedkommer skønsmæssigt ud over tilgang til arbejdsstyrken fra personer der i dag er udenfor arbejdsstyrken og indtag af udenlandsk arbejdskraft - en reduktion i ledigheden på gennemsnitligt ca. 7. fuldtidspersoner årligt i anlægsperioden. Da Ekspertudvalgets opdrag har været afgrænset til de direkte beskæftigelseskonsekvenser af de store infrastrukturprojekter indenfor bygge - og anlægssektoren frem mod 22, vil 4 COWI, maj 213, jf. bilag 1. 5 Beskæftigelse og anlægsinvesteringer i de kommende år. Oplæg af Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, ved Konference om investeringer i fremtidens transportkorridorer, København, d. 12. juni Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet. Copenhagen Economics, juni CRT, august 213, jf. bilag 4.

12 12 Ekspertudvalgets anbefalinger primært være møntet på beskæftigelsesindsatsen for ledige i relation hertil. En del af anbefalingerne vil dog også være relevante og kunne bringes i anvendelse mere generelt, herunder i forhold til de afledte indirekte beskæftigelsesbehov. De analyserede infrastrukturprojekter 8: Sygehusbyggeri: 16 store sygehusprojekter gennemføres til en samlet anlægssum på ca. 45 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 24.1 mandår. Femern Bælt forbindelsen: Projektet har en anlægssum på ca. 4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mellem 25. og 28.5 mandår. Heraf forventes mellem 17. og 19.5 mandår beskæftiget i Danmark. Ny Storstrømsbro: Projektet er anslået til ca. 4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 2.2 mandår. Metro Cityringen: Projektets anlægsbudget er på ca. 21 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 8.8 mandår. Letbaner: Den samlede anlægssum for letbaneprojekterne i Aarhus, Odense og Storkøbenhavn er anslået til ca. 6,7 mia. kr. I Aarhus og Odense er den forventede ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft opgjort til 2.9 mandår. En sådan opgørelse foreligger endnu ikke i Storkøbenhavn eller Aalborg. Modernisering og udbygning af jernbanenettet: Anlægssummen for jernbaneprojekterne er anslået til ca. 4,8 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Modernisering og udbygning af motorvejsnettet: Anlægssummen for motorvejsprojekterne løber op på ca. 14,4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca. 6.5 mandår. Havvindmølleparker: Anlægssummen kendes endnu ikke, men projekterne skønnes at have en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 6. mandår. Øvrige infrastrukturinvesteringer: Der planlægges en række øvrige offentlige investeringer, især på landets universiteter. Anlægssummen for projekterne er samlet anslået til ca. 8,8 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca. 6.3 mandår. Arbejdskraftsefterspørgsel i gennemsnit 8.5 mandår per år. Topper i med mandår per år Arbejdskraftmæssig kapacitet til projekterne Det samlede behov for arbejdskraft, som følge af de planlagte infrastrukturprojekter, vil i perioden i gennemsnit være på ca. 8.5 mandår årligt. Fordelingen i den ekstra efterspørgsel er dog ikke jævn, blandt andet fordi behovet for arbejdskraft i sygehusprojekterne ventes at toppe omkring , hvor den samlede ekstra efterspørgsel vil være 8 Gennemgangen bygger på Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj 213, jf. bilag 1.

13 13 på ca mandår årligt. Ligeledes forventes beskæftigelsen på Femern Bælt forbindelsen og Storstrømsbroen at toppe omkring , hvor den samlede ekstra efterspørgsel vil være på ca. 1. beskæftigede årligt. Langt størstedelen, ca. 61 pct., af det ekstra arbejdskraftbehov kan henføres til projekter i Hovedstaden og på Sjælland 9. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsbranchen var i 2 på ca. 17. beskæftigede og toppede i 27 med ca beskæftigede, men er siden starten af finanskrisen faldet med ca. 5. til ca beskæftigede i 1.kvartal af 213. Faldet i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsområdet har primært haft betydning for dansk arbejdskraft, idet beskæftigelsen af udenlandsk arbejdskraft i perioden siden primo 21 er steget fra ca. 2.5 til knap 7. beskæftigede 1. Med udgangspunkt i det nuværende - i historisk sammenhæng relativt lave - beskæftigelsesniveau indenfor byggeri og anlæg, hvor beskæftigelsen aktuelt ligger knap 5. under niveauet for 6 år siden, forekommer en midlertidig gennemsnitlig årlig merbeskæftigelse fra infrastrukturprojekterne på ca. 9.5 mandår årligt (inklusiv de indirekte beskæftigelseseffekter), ikke umiddelbart i sig selv at medføre væsentlige kvantitative beskæftigelsesmæssige kapacitetsproblemer inden for byggeri og anlæg i anlægsperioden. Der er dog en række forhold, der indikerer, at der vil opstå rekrutterings- og mangelproblemer indenfor visse faggrupper. Mangel på specifikke kompetencer Størst behov for ikke-faglærte med særlige kvalifikationer Analyserne viser, at det på nogle områder, jf. kap. 3, kan vise sig at være en udfordring at sikre tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer, dels fordi kompetencekravene i forbindelse med infrastrukturprojekterne er meget specifikke, dels fordi der i de seneste år for visse grupper af faglærte ikke er uddannet tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Kvalifikationsbehov Der vil i hele perioden i forbindelse med de store infrastrukturprojekter være antalsmæssig størst efterspørgsel efter ikke-faglærte med særlige kvalifikationer, herunder medarbejdere med en struktøruddannelse (tidligere kaldt jord- og betonarbejdere). Herudover vil der også være en betydelig merefterspørgsel efter en række erhvervsuddannelser. Det er vurderingen, at denne merefterspørgsel for en række faggruppers vedkommende ikke umiddelbart vil kunne imødekommes, hvilket vil føre til rekrutteringsproblemer eller mangel. Projekternes størrelse og kompleksitet vil stille krav til den efterspurgte arbejdskraft. Selvom en stor del af merefterspørgslen vil være på ikke-faglært arbejdskraft, er det forventningen, at der vil blive stillet en række krav til kompetencer og erfaring. Desuden vil der blive efterspurgt en lang række særlige kompetencer inden for tunnelarbejde, geotekniske kompetencer, el- og installationsteknik mv. For en mere begrænset del af merefterspørgslen er det også vurderingen, at der vil blive efterspurgt så specielle kompetencer, at de ikke er gængse på det danske arbejdsmarked, hvilket vil medføre behov for udenlandsk arbejdskraft. Det drejer sig fx om 9 COWI, maj 213, jf. bilag 1. 1

14 14 installation og drift af boremaskiner til metroen, installation af visse dele af signalanlæggene og maskinel i forbindelse med udbygning og renovation af jernbanenettet 11. Rekruttering sker gennem netværk via blandt andet faglige organisationer og a-kasser, jobcentre anvendes sjældent Rekruttering Rekrutteringsmetoder afhænger i høj grad af, hvilke kompetencer der efterspørges, hvilke traditioner der findes i virksomheder og brancher, samt i hvilken grad man forventer rekrutteringsvanskeligheder. Rekruttering til virksomhederne sker for den ikke-faglærte og faglærte del af arbejdsstyrken fortsat ofte via netværk. Ifølge entreprenører, de faglige organisationer og a-kasserne er sidstnævnte ofte samarbejdspartnere i forbindelse med rekruttering af timelønnede medarbejdere. Jobcentrene inddrages mindre hyppigt i forbindelse med rekruttering til de store infrastrukturprojekter 12. Det betyder, at det kan være en udfordring for jobcentrene at tilrettelægge en rekrutteringsproces, som matcher virksomhedernes behov, dels med hensyn til at time indsatsen i forhold til virksomhedernes rekrutteringstakt, dels med hensyn til at ramme de præcise kompetencebehov 13. Udbud og sociale klausuler På statens område er det med finanslovsaftalen for 213 aftalt, at statslige ordregivere forpligtes til fremover, i relevante udbud efter følg eller forklar princippet, at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. På det regionale og kommunale område er det med økonomiaftalerne for 214 aftalt, at brugen af sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler skal overvejes i relevante udbud efter følg eller forklar princippet. I forhold til de nuværende udbud viser COWI s undersøgelse, at der er en tendens til, at de sociale klausuler i højere grad omhandler implementering af personale- og arbejdsmiljøpolitik end ansættelse af bestemte personaletyper. Der, hvor der er tale om definition af personaletype, er der primært tale om kvoter for antal af lærlinge og praktikanter. Endvidere viser undersøgelsen, at opstilling af sociale klausuler generelt ikke har betydning for antallet af bud på større infrastrukturprojekter, da de største bydende virksomheder allerede er gearede til at leve op til klausulerne. De forskellige aktører i undersøgelsen fortæller, at der er en række vanskeligheder forbundet med brugen af sociale klausuler, men at man alligevel generelt er positivt stemt over for disse 14. Beskæftigelsessystemet og infrastrukturprojekterne Beskæftigelsesindsatsen i Danmark er organiseret i tre niveauer: Et nationalt niveau bestående af Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Et regionalt niveau bestående af fire statslige beskæftigelsesregioner. Et lokalt niveau bestående af 94 kommuner med hvert 11 COWI, maj 213, jf. bilag COWI, maj 213, jf. bilag COWI, maj 213, jf. bilag COWI, maj 213, jf. bilag 1.

15 15 sit jobcenter, der står for kontakten og opgaveløsningen i forhold til borgere og virksomheder og som, inden for lovgivningens rammer, planlægger, udvikler og udfører beskæftigelsesindsatsen samt bestemmer, i hvilken grad kommunen skal samarbejde med andre for at løfte beskæftigelsesindsatsen, fx i forhold til de kommende infrastrukturprojekter. For beskæftigelsessystemet er det vigtigt, at der først og fremmest er fokus på at understøtte hastigheden og kvaliteten i matchet mellem virksomhederne og ledige, så virksomhederne inden for bygge- og anlægsområdet har adgang til motiverede og kvalificerede ledige, når der opstår jobåbninger. I analysen fra Teknologisk Institut (TI) fremhæves det, at entreprenørvirksomheder i dag ikke opfatter det som relevant at kontakte jobcentrene med henblik på rekruttering til ordinære job. En undersøgelse i Beskæftigelsesregion Midts virksomhedspanel viser, at kun ca. 11% af bygge- og anlægsvirksomheder forventer at anvende jobcenteret til at rekruttere nye medarbejdere til ordinære job i 213. Kun i forhold til ansættelse af udsatte grupper af ledige i særlige praktikforløb af sociale hensyn samarbejder bygge- og anlægsvirksomheder med jobcentrene. Bygge- og anlægsvirksomhederne angiver, at de har et ønske om en mere udbygget dialog med jobcentrene om rekruttering og uddannelse af ledige 15. Der er derfor et potentiale for beskæftigelsessystemet i forhold til at være mere opsøgende i forhold til virksomhederne inden for bygge- og anlægsområdet med henblik på at understøtte, at jobåbninger besættes med motiverede og kvalificerede ledige samt sikre, at motiverede ledige, eventuelt via virksomhedspraktik og løntilskud, kan få erfaringer inden for bygge- og anlægsbranchen. Af de tre redskaber som jobcentrene benytter sig af i den aktive beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud hos både offentlige og private virksomheder), anvender jobcentrene mest opkvalificering og vejledning, men det er kun ca. 1 pct. af de tilbud, der gives til ledige, der er ordinære uddannelsesforløb. I forhold til de store infrastrukturprojekter er det et særligt kendetegn, at mange af de offentlige indsatsområder, såsom analyser og information, rekruttering af arbejdskraft og uddannelsesindsats, går på tværs af kommuner, regioner og ofte landegrænser. Det er derfor vigtigt, at beskæftigelsessystemet i videst muligt omfang har fokus på denne problematik i forhold til infrastrukturprojekterne. Her kan beskæftigelsesregionerne spille en vigtig rolle i forhold til at sikre koordinering på tværs af kommunerne mellem de forskellige offentlige indsatsområder. Midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats beløber sig til 11,7 mia. kr. Midlerne til den aktive beskæftigelsespolitik i Danmark anvendes først og fremmest på lokalt niveau, som led i jobcentrenes indsats for borgere og virksomheder i lokalområdet. I 212 udgjorde udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats 11,7 mia. kr. årligt, heraf ca. 6 mia. kr. til den traditionelle aktive indsats og 3,2 mia. kr. til driften af jobcentre inklusiv kontaktforløbet. Hovedparten af udgifterne til den traditionelle aktive indsats går til vejledning og opkvalificering, som blandt andet omfatter ordinær uddannelse. Udgifterne til ordinær uddannelse udgør 1,7 mia. kr., heraf ca.,5 mia. kr. til selvvalgt uddannelse, der således udgør ca. en fjerdedel af de samlede udgifter til vejledning og opkvalificering. 15 TI, juni 213, jf. bilag 3.

16 16 Ud over midler inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen kan der peges på midlerne fra EU s strukturfonde, som kan anvendes på projekter, der understøtter den regionale beskæftigelse og opkvalificering. Midlerne fordeles af de regionale vækstfora, hvor der også sker en regional koordinering af vækst- og erhvervspolitikken. Indsatsen i beskæftigelsesregionerne og jobcentrene De fire beskæftigelsesregioner har inden for de sidste par år iværksat analyser af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de igangværende og kommende store offentlige bygge- og anlægsaktiviteter. Beskæftigelsesregionerne og jobcentre har iværksat initiativer af forskellig karakter i forhold til de kommende infrastrukturprojekter. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Ekspertudvalget er, med baggrund i de gennemførte analyser, drøftelser med andre interessenter, eksperter og den nedsatte følgegruppe med arbejdsmarkedets parter, nået frem til en række anbefalinger om tilpasning og målretning af beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, som kan bidrage til væsentligt at styrke især de ikke-faglærte lediges beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med gennemførelsen af de store infrastrukturinvesteringer. Hovedpunkterne i anbefalingerne er følgende: Jobcentrenes, a-kassernes, uddannelsernes og beskæftigelsesregionernes kontakt og samspil med virksomhederne skal målrettes og samordnes, så de virksomheder, som gennemfører infrastrukturprojekterne oplever én indgang til beskæftigelsessystemet, når virksomhederne har brug for rekruttering og uddannelse af arbejdskraft. Denne koordinering og samordning bør forankres i beskæftigelsesregionerne. Det er nødvendigt, at der, gennem udbygning af Jobnet.dk, skabes et løbende aktuelt overblik på tilstrækkeligt detaljeret niveau over tilgængelig relevant arbejdskraft og ledige job, som virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner mv. kan anvende som et professionelt rekrutteringsværktøj, og som samtidigt giver de arbejdssøgende et reelt overblik over relevante jobmuligheder. Ekspertudvalget anbefaler endvidere, at der afsættes en særlig regional pulje i beskæftigelsesregionerne, som suppleret med EU midler fra Socialfonden, målrettes en opkvalificering af ikke-faglærte ledige. Samtidigt bør der skabes et mere tilgængeligt overblik med informationer om relevante kurser indenfor bygge- og anlægsområdet, som gør det lettere for jobcentre, virksomheder og ledige at hente relevante informationer om relevante kurser. Det bør i den forbindelse gøres enklere at realkompetencevurdere ikke-faglærte med henblik på at sikre en præcis og relevant uddannelsesindsats. Mange virksomheder, især udenlandske, som byder på de store infrastrukturopgaver har ikke et tilstrækkeligt overblik over beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Ekspertudvalget anbefaler derfor, at Beskæftigelsesministeriet udarbejder et informationsmateriale, som på en overskuelig måde beskriver de muligheder for rådgivning og bistand, som er til rådighed for virksomhederne i forbindelse med uddannelse og rekruttering af medarbejdere. Det vil samtidig gøre det enklere at leve op til de sociale klausuler, som er knyttet til virksomhedernes kontrakter i forhold til infrastrukturopgaverne.

17 17 Endelig anbefaler Ekspertudvalget, at beskæftigelsesregionerne følger op på rekrutteringsog udannelsesindsatsen i forbindelse med infrastrukturprojekternes gennemførelse, både konkret og mere generelt gennem en systematisk, løbende ajourføring af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering. Ekspertudvalget er fremkommet med 12 anbefalinger til, hvordan indsatsen kan tilrettelægges. Anbefalingerne beskrives udførligt i kapitel Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne 3. Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige 4. Opfølgning, vejledning og information overfor ledige 5. Øget brug af realkompetencevurdering af ledige 6. Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige 7. Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet 8. Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet 9. Systematisk, løbende overvågning af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering 1. Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud 12. Særligt informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige Ekspertudvalget har noteret sig, at anbefalingerne skal holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. En række af anbefalingerne ligger inden for Beskæftigelsesministeriets ressortområde og vedrører blandt andet en række yderligere opgaver i beskæftigelsesregionerne. Der er også enkelte af anbefalingerne, der direkte eller indirekte, helt eller delvist, berører andre ministeriers ressortområder. Det drejer sig om anbefaling 2, 5 og 11. I følgende kapitel 2 fremstilles, med afsæt i COWI s analyser i Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov, jf. bilag 1, en mere detaljeret gennemgang af de kommende store infrastrukturinvesteringer, herunder de forskellige infrastrukturprojekters betydning i forhold til beskæftigelsen.

18

19 19 2. Infrastrukturinvesteringer i Danmark frem til Indledning og sammenfatning I Danmark gennemføres de kommende 1 år en række store infrastrukturinvesteringer i sygehusbyggeri, motorveje, jernbaner, letbanebyggeri, bro- og tunnelprojekter mv. De mange investeringer kommer efter en periode med betydelig nedgang i beskæftigelsen inden for byggeog anlægsaktiviteterne i Danmark. Følgende kapitel 2 er hovedsageligt baseret på analyser fra Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov, jf. bilag 1, som COWI har udarbejdet til brug for udvalgets overvejelser. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsbranchen var i 2 på ca. 17. beskæftigede og toppede i 27 med ca beskæftigede, men er siden starten på finanskrisen Figur 2.1 Bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse, 1. kvartal 2 1. kvartal 213. Personer Kilde Danmarks Statistik (Statistikbanken) 213K1 212K3 212K1 211K3 211K1 21K3 21K1 29K3 29K1 28K3 28K1 27K3 27K1 26K3 26K1 25K3 25K1 24K3 24K1 23K3 23K1 22K3 22K1 21K3 21K1 2K K1 Bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse

20 2 faldet med ca. 5. til ca beskæftigede i 1. kvartal 213, jf. figur 2.1. Beskæftigelsen har ligget stabilt på dette niveau siden begyndelsen af 21. Faldet i beskæftigelsen har primært haft betydning for dansk arbejdskraft, idet beskæftigelsen af udenlandsk arbejdskraft i perioden siden primo 21 er steget fra ca. 2.5 til knap 7. beskæftigede 1. Forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår Infrastrukturinvesteringer frem til 22 I de kommende år frem til ca. 22 gennemføres en række store offentlige infrastrukturprojekter, der alle er af et sådan omfang, at de vil have en væsentlig beskæftigelsesmæssig betydning. Samlet ventes infrastrukturprojekterne at betyde en ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår 2. Der er i alle tilfælde tale om projekter, hvor der er stor sikkerhed for, at projekterne gennemføres, idet oplysninger om tidsplaner og projektets økonomi allerede foreligger. Ifølge CRT 3 udgør de samlede ekstra direkte og indirekte beskæftigelseskonsekvenser i alt ca mandår. Der er i denne rapport som nævnt alene set på de direkte beskæftigelseskonsekvenser relateret til de store infrastrukturprojekter, dvs. de ca. 87. mandår. Overblik over infrastrukturprojekterne i Danmark frem til 22: Sygehusbyggeri: De kommende år investeres der i betydeligt omfang i nye sygehuse. 16 store projekter gennemføres med støtte fra den statslige kvalitetsfond til en samlet anlægssum på ca. 45 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 24.1 mandår. Femern Bælt forbindelsen: Der anlægges en fast forbindelse over Femern Bælt, som skal åbne i 221. Projektet har en anlægssum på ca. 4 mia. kr. med en samlet forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mellem 25. og 28.5 mandår. Heraf forventes mellem 17. og 19.5 mandår beskæftiget i Danmark. Ny Storstrømsbro: Der anlægges en ny Storstrømsbro. Projektet er anslået til ca. 4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 2.2 mandår. Den nye bro skal stå færdig til åbningen af Femern Bælt forbindelse, dvs. senest i 221. Metro Cityringen: I det centrale København er anlæggelsen af Metro Cityringen påbegyndt. Projektets anlægsbudget er på ca. 21 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på 8.8 mandår i perioden Projektet omfatter anlæggelse af en ca. 16 km. metrolinje og skal stå færdig i 218. Letbaner: I flere store byer planlægges anlæggelse af letbaner. Det drejer sig om i Aarhus, Odense, København og Aalborg. For flere af projekterne er forundersøgelserne på et tidligt stadium, hvorfor det ikke er afgjort, at alle projekter realiseres. Den samlede anlægssum for letbaneprojekterne i Aarhus, Odense og København er anslået til ca. 6,7 mia. kr. I Aarhus og Odense er den forventede ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft opgjort til 2.9 mandår, mens en sådan opgørelse endnu ikke foreligger i København eller Aalborg COWI, maj 213, jf. bilag 1. 3 CRT, august 213, jf. bilag 4.

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Oversigt over faktaark - Ekspertudvalgets 12 anbefalinger - Centrale tal - Oversigt over kortlagte infrastrukturprojekter - Ekspertudvalgets sammensætning og kommissorium - Erfaringer fra hver af de fire

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Dette notat er en forkortet udgave, af ekspertudvalgets analyse, omhandlende de områder, der har med Middelfart

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Det fremgår af kommissoriet, at Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske

Læs mere

INFRASTRUKTUR- INVESTERINGER I DANMARK - BETYDNING FOR BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSKRAFTBEHOV

INFRASTRUKTUR- INVESTERINGER I DANMARK - BETYDNING FOR BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSKRAFTBEHOV MAJ 2013 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN INFRASTRUKTUR- INVESTERINGER I DANMARK - BETYDNING FOR BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSKRAFTBEHOV RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND NOVEMBER 2015 REGION SJÆLLAND DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

FEBRUAR 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i

FEBRUAR 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i FEBRUAR 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 Opdatering af tal fra "Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND OKTOBER 2015 REGION SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND FEBRUAR 2013 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND 5 INDHOLD 1 Indledning 7 1.1 Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Nyt i beskæftigelsespolitikken

Nyt i beskæftigelsespolitikken Nyt i beskæftigelsespolitikken v. Karl Schmidt, direktør, Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dagens program 09.00 09.30 Nyt i beskæftigelsespolitikken udfordringer og indsatser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro

Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune etablerer et samarbejde om at varetage de to kommuners interesser i forhold til det kommende byggeri af den nye Storstrømsbro.

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK December 2012 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK 5 INDHOLD 1 Indledning 8 1.1 Baggrund og formål

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 21.maj 2014 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Sagsid 14/11020 Notat Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen 1. Indledning

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Virksomhedskonference

Virksomhedskonference Virksomhedskonference Beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskrav i offshore sektoren olie/gas og vind, d. 18. juni 2013 Økonomisk Redegørelse siger forsigtig optimisme for dansk økonomi Det kan siges

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere