Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri"

Transkript

1 Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Uddannelser udviklet af erhvervsskolerne i region Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland samt Ingeniørhøjskolen i København

2 Praktiske generelle oplysninger: Økonomi: Deltagergebyret er angivet på de respektive uddannelsestilbud. Der kan udbetales VEU/SVU godtgørelse svarende til cirka (630,-kr/dag) Hvem kan deltage: AMU kurser - For at deltage under de gunstige økonomiske AMU vilkår, må deltageren ikke have et uddannelsesniveau der er højere end svarende til en erhvervsuddannelse. Ingeniør og akademikurser Se beskrivelsen under de respektive uddannelsestilbud. Kursusplacering: Kurserne kan afvikles i de i beskrivelsen, angivne byer. Hvis der ved afvikling af et kursus ikke er et rimeligt antal deltagere ved den pågældende udbyder, kan vi blive nødt til at sammenlægge kurser fra flere udbydere. Tilmelding: Tilmelding til de enkelte kurser fortages gennem den uddannelseskonsulent du har været i dialog med. Alternativt kan der rettes henvendelse til projektsekretær Pia Svendsen på tlf , Spørgsmål: Spørgsmål til de enkelte kurser stilles til den uddannelseskonsulent du har været i dialog med. Alternativt kan der rettes henvendelse til projektleder Henrik Helge på tlf , På projektets hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger på kontaktpersoner, skemaer m.v.. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

3 Skolerne 1 Slagelse Selandia-CEU 2 Holbæk - EUC Nordvestsjælland 3 Roskilde Roskilde Tekniske Skole 4 Ballerup Ingeniørhøjskolen i København 5 Haslev - Erhvervsakademi Sjælland 6 Næstved EUC Sjælland 7 Nykøbing Falster CELF 2 Holbæk 3 Roskilde 4 Ballerup 1 Slagelse 6 Næstved 5 Haslev Nykøbing Falster 7

4 Certificering af bygninger Et kursus for beskæftigede i byggebranchen Klimaudviklingen fordrer nytænkning. Kursisterne skal finde det naturligt at tænke og planlægge deres arbejde bæredygtigt og i samarbejde med tilgrænsende faggrupper, med henblik på at opnå et slutresultat som resulterer i mindst mulig belastning af deres omgivelser totaløkonomisk, socialt og miljømæssigt. Deltagerne vil få kendskab til eksisterende certificeringsordninger for byggeri, hvor der lægges særligt fokus på den danske version af DGNB (Deutches Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), gennem DK-GBC (Danish Green Building Council). Deltageren vil desuden få kendskab til andre certificerings- og mærkningsordninger som; Leed, Breeam, Cradle to Cradle, Svanemærket og PEFC (Bæredygtigt skovbrug) Varighed: 1 dag Afholdes: Den 30. oktober 2012 samt 13. november 2012 i (2) Holbæk, (3) Roskilde, (6) Næstved og (7) Nykøbing F Deltagerbetaling: 118,00 kr. AMU-mål: Tæthed i klimaskærmen Et kursus for beskæftigede i byggebranchen Deltageren kan samarbejde tværfagligt om bæredygtige løsninger vedrørende lufttætte konstruktioner ved nybyggeri. Deltageren vil opnå fælles forståelse og kendskab til lufttæthed ved overgange/overdragelser mellem byggeriets faser samt fælles forståelse for bæredygtigt og energirigtigt byggeri. Deltageren kan, under hensyn til bygningers termiske ydeevne, udfaldskrav, producentens anvisninger samt lovgivningen, sikre korrekt placering af membranen samt udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger ved nybyggeri, således at opfugtning af konstruktioner undgås. Deltageren kan foretage termografiinspektion af bygninger samt foretage vurdering af termografier med henblik på rådgivning af bygherre/ kunde om bygningers varmetab og lufttæthed. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning omkring miljø- og arbejdsmiljø. Varighed: 4 dage Afholdes: Den november 2012 samt november 2012 i (1) Slagelse, (2) Holbæk, (3) Roskilde og (7) Nykøbing F Deltagerbetaling: 472,00 kr. AMU-mål: Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyg Termografering af bygninger

5 Tæthed i klimaskærmen ved renovering Et kursus for beskæftigede i byggebranchen Deltageren kan samarbejde tværfagligt om bæredygtige løsninger vedrørende lufttætte konstruktioner ved renoveringsopgaver. Deltageren vil opnå fælles forståelse og kendskab til lufttæthed ved overgange/overdragelser mellem byggeriets faser samt fælles forståelse for bæredygtigt og energirigtigt byggeri. Deltageren kan, under hensyn til bygningers termiske ydeevne, udfaldskrav, producentens anvisninger samt lovgivningen, sikre korrekt placering af membranen samt udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger ved renoveringsopgaver, således at opfugtning af konstruktioner undgås. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning omkring miljø- og arbejdsmiljø. Varighed: 5 dage Afholdes: Den december 2012 samt december 2012 i (1) Slagelse, (2) Holbæk, (3) Roskilde, (6) Næstved og (7) Nykøbing F Deltagerbetaling: 590,00 kr. AMU-mål: Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen Dampspærre renovering af tagkonstruktion Dampspærre renovering af ydervægskonstruktion Byggeledelse Et kursus for beskæftigede i byggebranchen Formålet med kurset er at bibringe deltagerne viden inden for byggeledelse med fokus på knudepunkter, kommunikation og planlægning herunder byggepladsindretning, med udgangspunkt i bæredygtigt byggeri. Der undervises ud fra gældende bygningsreglement samt nye vedtagne bygningsklasser og der sættes fokus på bl.a. bygningscertificering og genbrug. Deltagerne får indblik i de økonomiske konsekvenser af planlægning af byggeri også ud fra perspektivet om bæredygtigt byggeri. Varighed: 17 dage. Afholdes: Den 7. november 2012 til påske 2013 i (1) Slagelse, (2) Holbæk, (3) Roskilde, (6) Næstved og (7) Nykøbing F Deltagerbetaling: 2006,00 kr. AMU-mål: Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Sjakbajsen som leder Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem

6 Genbrug Et kursus for beskæftigede i byggebranchen Deltagerne vil opnå viden omkring gældende lovgivning vedrørende affaldshåndtering af byggeriets materialer. Deltageren vil opnå indsigt i byggematerialernes livscyklus og miljøbelastning, herunder kunne bedømme de enkelte materialers genbrugsmuligheder, i henhold til miljøforhold, arbejdsmiljøforhold og gældende bygningsreglement, samt bæredygtigheds principper iflg. DGNB, eller andre certificeringsordninger. Varighed: 3 dage Afholdes: Den november 2012 i (1) Slagelse, (2) Holbæk og (3)-Roskilde Deltagerbetaling: 354,00 kr. AMU-mål: Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Opvarmning af fremtidens energihus Et kursus for elektrikere og VVS Kurset er for montører og mestre og der tages udgangspunkt i opvarmning af nye huse i energiklasse Uddannelsen består af en teoretisk del som indeholder varmetabsberegning og muligheder for opvarmning, herunder solvarme, solceller, varmepumper, biobrændsel, vandbærende anlæg eller ventilationsvarme, samt dimensionering af disse typer anlæg og en kombination af disse energikilder. Den praktisk del omhandler installation af varmepumper, solceller, biobrændsel, ventilationsvarmepumper osv., og indregulering af de forskellige anlæg. Kurset afsluttes med prøve og udmunder i et energispecialistcertifikat Kurset er målrettet mestre og svende som dimensionerer, sælger og installerer bæredygtige energikilder. Varighed: 11 dage. Afholdes: Den , , , februar, samt marts 2013 i (1) Slagelse, (2) Holbæk, (3) Roskilde og (6) Næstved Deltagerbetaling: 1298,00 kr. AMU-mål: Solcellekursus installation af solceller Installation af husvindmøller Solvarmekursus vandbårne anlæg Varmepumper

7 Solenergi, vindenergi og varmepumper Kurser for elektrikere, tømrer og VVS Deltagerne vil gennem kurset kunne rådgive kunder om etablering af vedvarende energi anlæg ud fra de gældende regler i bygningsreglementet. Deltagerne vil kunne vurdere kundernes behov og ud fra disse vurderinger vejlede kunden i valg af løsning. Deltagerne vil kunne installere og vedligeholde solceller, husvindmøller og varmepumper. Varighed: 9 dage Afholdes: Den 22 oktober 2012 med én dag om ugen til julen 2012 i (1) Slagelse, (3) Roskilde og (7) Nykøbing F Deltagerbetaling: 1062,00 kr. AMU-mål: Installation af solceller Installation af husvindmøller Personligt salg kundens behov og løsninger Installation udført efter Bygningsreglementet Udluftning- og genvindingssystemer Et kursus for elektrikere Deltagerne får kendskab til bæredygtig ventilation og forstår konsekvenserne af luftskifte i boligen. Derudover kan deltagerne rådgive kunder om energibesparende tiltag og tilbagebetalingstider der opnås indenfor anlæg med varme, ventilation og aircondition. Varighed: 3 dage. Afholdes: Den december 2012 i (1) Slagelse, (2) Holbæk og (3) Roskilde Deltagerbetaling: 345,00 kr. AMU-mål: IBI/CTS, energioptimering af HVAC anlæg

8 Energioptimering ved elinstallationer Et kursus for elektrikere Deltagerne får kendskab til hvorledes en bygnings tekniske installationer i højere grad lever op til forventningerne til et bæredygtigt hus. Deltagerne får kendskab til hvad de specielt skal være opmærksomme på for at reducere energiforbruget af tekniske installationer og hvorledes serviceringen vil gøre disse mere bæredygtige. Deltagerne vil kunne vurdere kundens behov og ud fra disse vejlede kunden i valg af løsninger. Ved vejledning vil deltagerne være i stand til at benytte termografering. Varighed: 8 dage Afholdes: Den , , , marts 2013 i (1) Slagelse, (3) Roskilde, (6) Næstved og (7) Nykøbing F Deltagerbetaling: 944,00 kr. AMU-mål: Energitjek, tekniske installationer Energiservice, tekniske installationer Installationer udført efter Bygningsreglementet Termografering af installationsgennemføringer Personligt salg kundens behov og løsninger Belysning set ud fra bæredygtigt byggeri Et kursus for elektrikere Deltagerne har kendskab til installation af lyskilder og armaturer samt energioptimering af belysningsanlæg set ud fra det Bæredygtige byggeri og Bygningsreglementet. Deltagerne vil kunne rådgive kunder i valg af belysning og ved nybygningen kunne vurdere konsekvenserne af valg af lyskilder og belysningsanlæg. Varighed: 5 dage. Afholdes: Den december 2012 i (1) Slagelse, (3) Roskilde og (7)-Nykøbing Deltagerbetaling: 590,00 kr. AMU-mål: Installationer udført efter Bygningsreglementet Belysning, installation af lyskilder og armaturer Belysning, energioptimering af belysningsanlæg

9 Integreret energidesign og ventilation Et kursus for ingeniører Et større kontorbyggeri kortlægges og vurderes for mulige bæredygtige tiltag. Der udarbejdes ingeniørberegninger af indeklima og energiforbrug. Den studerende skal erhverve sig færdigheder i bygningers integrerede energidesign, indeklimaanalyse og -vurderinger samt projektering af ventilationsanlæg. Varighed: Forventet tidsforbrug timer om ugen, heraf 2 x 4 timer på skolen. Afholdes: Den 4 februar til 24 maj 2013 i (4) Ballerup Deltagerbetaling: 2000,00 kr. Bæredygtig udvikling og design Et kursus for ingeniører Kurset har fokus på det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige ingeniørretninger og tager udgangspunkt i at opstille en handlingsplan for at opnå en bæredygtig institution uden afbrænding af fossile brændstoffer i Kurset har som formål at udvikle kompetencer hos deltagerne således, at de vil være i stand til at være med til at opfylde regeringens målsætning om at gøre Danmark til et samfund uden afbrænding af fossile brændstoffer i år Varighed: Forventet tidsforbrug timer om ugen, heraf 2 x 4 timer på skolen. Afholdes: Den 4 februar til 24 maj 2013 i (4) Ballerup Deltagerbetaling: 2000,00 kr.

10 Vedvarende energikilder og energistyringssystemer Et kursus for bygningskonstruktører m.fl. Deltageren vil kunne rådgive bygherre om mulighederne for de mest almindelige vedvarende energikilder og energistyringssystemer, samt kunne udarbejde et kvalificeret projektmateriale. Varighed: Forventet tidsforbrug timer om ugen, heraf 2x4 timer på skolen. Afholdes: Den 4 februar til 24 maj 2013 i (5) Haslev Deltagerbetaling: 2000,00 kr

11 Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Projektets formål er at kvalificere den regionale arbejdsstyrke og de regionale virksomheder iden for byggeog anlægssektoren til at håndtre de fremtidige krav til arbejdsopgaver og entrepriser i forhold til bæredygtigt byggeri. Bæredygtigt Byggeri At bygge bæredygtigt Når man bygger bæredygtigt, er det med baggrund i en helhedsbetragtning. Man vurderer ikke blot selve byggeriet, men også en række forhold, der både direkte og indirekte, påvirker anvendelsen og omgivelserne af bygningen. Det gælder f.eks. påvirkningen af det miljø, der omgiver byggeriet, og menneskene der skal anvende bygningen og dets faciliteter etc. Internationalt er der opstillet mange metoder og kriterier for, hvordan disse vurderinger skal foretages. I Danmark arbejder Danish Green Building Council mod at etablere en dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed. Ordningen skal benyttes både på den eksisterende bygningsmasse og ved nybyggeri. I årene fremover vil der blive stillet skærpede krav til virksomheder og medarbejdere inden for bygge- og anlægssektoren i forhold til at håndtere forholdene omkring det bæredygtige byggeri. Og det er med denne baggrund, at projekt Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri er blevet til. Fokus og resultat Resultatet af projektet vil være, at der skabes en sammenhængende uddannelsesindsats inden for bæredygtigt byggeri på et højt fagligt niveau på tre uddannelsesniveauer: De erhvervsfaglige uddannelser, de videregående uddannelser på akademi og diplomniveau og efteruddannelse af medarbejderne i de regionale virksomheder. Projektet vil: Afdække på hvilken måde og i hvilket omfang eksisterende, regionale ordinære uddannelsestilbud og efteruddannelsestilbud inden for bygge- og anlægssektoren vurderes at kunne honorere de fremtidige kvalifikationskrav i forhold til bæredygtigt byggeri. Udvikle og udbyde uddannelse, så det er muligt at opkvalificere sig til et højt fagligt niveau for studerende og medarbejdere på alle tre uddannelsesniveauer. Efteruddanne undervisere og konsulenter i forhold til at implementere de nyudviklede uddannelsestilbud i det ordinære uddannelsessystem. Opsamle og formidle viden om bæredygtigt byggeri, som vil være med til at sikre en langsigtet og målrettet udvikling inden for den regionale bygge- og anlægssektor til gavn for, ikke blot regionen, men hele nationen.

12 Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Projekt Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri er et samarbejde mellem 14 partnerinstitutioner i Region Sjælland. Projektet er støttet af Vækstforum Sjælland samt EU s Socialfond og arbejder for at kvalificere den regionale arbejdsstyrke og de regionale virksomheder inden for bygge og anlægssektoren til at håndtere de fremtidige krav til arbejdsopgaver og entrepriser i forhold til bæredygtigt byggeri. Partnere Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved EUC Nordvestsjælland, Absalonsvej 20, 4300 Holbæk Roskilde Tekniske skole, Pulsen 10, 4000 Roskilde Celf, Kringelborg allé 7, 4800 Nykøbing Falster Erhvervsakademi Sjælland, Lyngvej 19, 4600 Køge Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup VEU-center Vestsjælland, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse VEU-center Øst og Øerne, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Syddansk Universitet, Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)... s.2 Efteruddannelsesudvalget for der Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS).s.8

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere