Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)"

Transkript

1 Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Formålet med Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis erstatter ikke det originale kvalifikationsbevis, men supplerer det. Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af de færdigheder og kompetencer, som indehaveren af et bevis for erhvervsrettet uddannelse har opnået. Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis udfærdiges af de bevisudstedende myndigheder og giver detaljerede oplysninger om: (første side) - færdigheds- og kompetenceprofil; - erhverv, som indehaveren af beviset har adgang til; (anden side) - den bevisudstedende myndighed og den myndighed, som godkender/anerkender uddannelsen; - bevisets niveau; - de måder, hvorpå beviset kan opnås; - betingelser og muligheder for adgang til et højere uddannelsesniveau; - nationale referencepunkter (NRP er). Vigtigt! Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis - erstatter ikke det originale kvalifikationsbevis; - er ikke et automatisk system, der garanterer anerkendelse. Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis kan efter anmodning oversættes til et andet europæisk sprog (se retningslinjerne for oversættelse af bilag til uddannelses-/eksamensbevis). De følgende grundlæggende regler bør overholdes, når skabelonen udfyldes, således at der er mulighed for at sammenligne indholdet medlemsstaterne imellem. Retninglinjer for udfyldning af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) - Europæiske Fællesskaber 2003 Side 1

2 Detaljeret vejledning om udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Første side af bilaget Dokumentets betegnelse: Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Klik til højre på ikonet for nationalflaget og skriv det udstedende lands navn. Eksempel: Europass-bilag til uddannelses- /eksamensbevis (*) Danmark Rubrik 1: Uddannelsens betegnelse Skriv uddannelses-/eksamensbevisets betegnelse, som den fremgår af beviset. 1. Uddannelsens betegnelse (da) Elektriker med speciale i lys- og energiteknik (1) på originalsproget Nævn sproget i parentes ved hjælp af ISO-kode: Bulgarsk (български): bg Litauisk (lietuvių kalba): lt Tjekkisk (čeština): cs Lettisk (latviešu valoda): lv Dansk (dansk): da Maltesisk (malti): mt Tysk (Deutsch): de Nederlandsk (Nederlands): nl Spansk (castellano): es Norsk (norsk): no Engelsk (English): en Polsk (polski): pl Græsk (ελληνικά) : el Portugisisk (português): pt Estisk (eesti keel): et Rumænsk (Română) ro Finsk (suomi): fi Slovakisk (slovenčina): sk Fransk (français): fr Slovensk (slovenščina): sl Ungarsk (magyar): hu Svensk (svenska): sv Islandsk (íslenska): is Tyrkisk (Türkçe): tr Italiensk (italiano): it Rubrik 2: Oversættelse af uddannelsens betegnelse (Udyldes kun, hvis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis oversættes til et andet sprog; se retningslinjerne for oversættelse af bilag). Retninglinjer for udfyldning af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) - Europæiske Fællesskaber 2003 Side 2

3 Rubrik 3: Færdigheds- og kompetenceprofil Denne rubrik giver en nøjagtig beskrivelse af de erhvervede kompetencer. Opstil de færdigheder og kompetencer, som indehaveren af beviset har opnået. Færdigheds- og kompetencelisten starter således: En typisk indehaver af beviset er i stand til at... og indeholder 5 til 15 punkter. Der bruges handlingsverber til at beskrive kompetencer. Eksempel: En typisk indehaver af beviset er i stand til at: 3. Færdigheds- og kompetenceprofil - installere, vedligeholde, kontrollere, fejlfinde og fejlrette lys- og motorinstallationer, stik-, hoved- og gruppeledninger, automatiske anlæg, PLC er, belysningsanlæg, intelligente installationer, køle-, varmeog ventilationsinstallationer; - anvende branchens værktøj samt test- og måleudstyr; - udvise korrekt miljø- og sikkerhedsmæssig adfærd ved brug af branchens værktøj, materialer og øvrige udstyr; - planlægge eget arbejdsforløb; - overføre teori til praksis; - opsøge, læse og forstå fagligt relevant dokumentation, love og regler. Et (ikke udtømmende) flersproget glossar (se Europass-webstedet) giver referenceterminologi (handlingsverber) på alle sprog til hjælp ved udfyldning og oversættelse af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis. NB: - Færdigheder og kompetencer kan grupperes; - sætningsbygningen skal være konsekvent (med subjekt og prædikat); - beskrivelsen skal være præcis; undgå adverbier som effektivt, akkurat og andet, der ikke giver nogen væsentlig information; - beskrivelsen skal ikke indeholde nogen værdibedømmelse. Rubrik 4: Erhverv, som indehaveren af beviset har adgang til (valgfrit) Opstil typiske sektorer og/eller erhverv, som indehaveren af beviset er egnet til. Eksempel: 4. Erhverv, som indehaveren af beviset har adgang til (1) (1) Hvis relevant NB: Hvis en bestemt kvalifikation er nødvendig som adgang til et lovreguleret erhverv, skal følgende anføres: Denne kvalifikation kræves ved lov af nationale myndigheder som adgang til det lovregulerede erhverv [efterfulgt af det pågældende erhverv]. Rubrik: Forklarende note Indholdet af denne rubrik forbliver uændret. Retninglinjer for udfyldning af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) - Europæiske Fællesskaber 2003 Side 3

4 Anden side af bilaget Rubrik 5: Bevisets officielle grundlag - Navn og status på den bevisudstedende myndighed Angiv den bevisudstedende myndigheds fulde betegnelse og status (offentlig/privat, regional/national osv.) samt adresse, telefon-/faxnummer, websted og . Eksempel: Navn og status på den bevisudstedende myndighed Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelser Ny Vestergade København K Den udstedende myndighed er ved bekendtgørelse af Undervisningsministeriet bemyndiget til at udstede uddannelsesbevis for uddannelsen. NB: Glem ikke at nævne landekoden i postadressen. - Navn og status på den nationale/regionale myndighed, som godkender/anerkender uddannelsen Hvis beviset er godkendt/anerkendt af en national/regional myndighed, angives denne myndigheds fulde betegnelse og status (offentlig/privat, regional/national osv.) samt adresse, telefon- /faxnummer, websted og . Om nødvendigt anføres bevisets gyldighedsperiode. Eksempel: Navn og status på den nationale/regionale myndighed, som godkender/anerkender uddannelsen - NB: - Den myndighed, der godkender/anerkender uddannelsen, er forskellig fra den bevisudstedende myndighed; - glem ikke at nævne landekoden i postadressen. - Bevisets (nationale eller internationale) niveau (valgfrit) Hvis uddannelses-/eksamensbeviset svarer til en eksisterende natonal eller international klassificering, angives det pågældende niveau (national klassificering, International Standard Classification of Education (ISCED) osv.). Kontakt om nødvendigt den institution, der har udstedt beviset. Eksempel: Bevisets (nationale eller internationale) niveau Niveau 3 i ISCED-systemet (ISCED 1997) Yderligere oplysninger om ISCED-klassificeringssystemet, som er udviklet af Unesco, findes på Retninglinjer for udfyldning af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) - Europæiske Fællesskaber 2003 Side 4

5 - Karakterskala/Beståelsesniveau Giv en kort beskrivelse af karakterskalaen. Angiv laveste og højeste karakter samt beståelseskarakter. Eksempel: Karakterskala/Beståelsesniveau På svendebrevet anvendes den verbale skala. På skolebeviset fra uddannelsesstedet anvendes 13- skalaen: Bestået (6,0-7,9) Bestået, veludført (8,0 9,9) Bestået, særdeles veludført (10,0-13) NB: Forklar de anvendte begreber (f.eks. udmærket, tilfredsstillende). - Adgang til et højere uddannelsesniveau (valgfrit) Angiv, om beviset giver adgang til et højere uddannelsesniveau. Eksempel: Adgang til et højere uddannelsesniveau Niveau 4 i ISCED-systemet. - Internationale aftaler (valgfrit) Angiv eventuelle internationale aftaler (gensidig anerkendelse, overensstemmelse mellem kvalifikationer osv.). Eksempel: Internationale aftaler - NB: Hvis relevant, angives websted med referenceoplysninger. - Retligt grundlag Giv en nærmere beskrivelse af det retlige grundlag for beviset, med relevante, fyldestgørende henvisninger. Eksempel: Retligt grundlag Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr af ; senere ændringer til forskriften: BEK nr. 721 af Rubrik 6: Officielt anerkendte måder, hvorpå beviset kan opnås Forklar de forskellige måder, hvorpå beviset kan opnås, enten ved at udfylde skemaet eller ved at erstatte det med din egen beskrivelse. Beskrivelse af den erhvervsrettede undervisning og uddannelse Procentdel af den samlede uddannelse (%) Varighed (timer/uger(måneder/år) Retninglinjer for udfyldning af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) - Europæiske Fællesskaber 2003 Side 5

6 Beskrivelse af den erhvervsrettede undervisning og uddannelse Procentdel af den samlede uddannelse Varighed (timer/uger(måneder/år) (%) På skole/uddannelsescenter % 55 uger På arbejdspladsen/i godkendt praktik % 153 uger Godkendelse af tidligere læring (merit) Muligt efter vurdering Samlet varighed af den undervisning/uddannelse, der fører til beviset 4 år NB: Angiv, om beviset kan opnås på forskellige måder (vekseluddannelse, efteruddannelse, uddannelse på arbejdspladsen eller på skole, godskrivning af tidligere uddannelse osv.). Rubrik: Adgangskrav (valgfrit) Angiv eventuelle krav om uddannelsesniveau nærmere (uddannelsesniveau, udvælgelsesmåde osv.). Eksempel:... - Rubrik:Yderligere oplysninger (valgfrit) Denne rubrik kan bruges til korte oplysninger om uddannelsens gennemførelse (type praktisk uddannelse, erhvervsuddannelsessystemets program eller struktur, bedømmelsesprocedure osv.). Eksempel:... Yderligere oplysninger (herunder en beskrivelse af det nationale kvalifikationssystem) findes på:... Angiv adressen på det websted, der giver adgang til oplysninger om det nationale uddannelsessystem. Rubrik: Nationalt referencepunkt Indsæt navn og adresse (inklusive websted) på det nationale referencepunkt. Eksempel: CVUU Danish Centre for Assessment of Foreign Qualifications Retninglinjer for udfyldning af Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) - Europæiske Fællesskaber 2003 Side 6

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på:

Før du starter med at skrive dit cv, er der nogle grundlæggende principper, du skal huske på: Vejledning i anvendelsen af det europæiske curriculum vitæ (http://europass.cedefop.europa.eu) Indledning Udfærdigelsen af et curriculum vitæ (cv) er en vigtig etape i forbindelse med søgning efter job

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet Afdeling for erhvervsrettet voksenuddannelse Januar 2010 Indhold INDLEDNING...1

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere