BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk"

Transkript

1 Tlf Fax Bank: Reg.nr Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K i kontorfællesskab med: Advokatfirmaet Georg Meyer (H) Advokat Eigil Koefoed (H) Eftf. Advokatfirmaet Ervin Birk Advokaterne Arup & Hvidt (H) År 2006, tirsdag, den 18. april, kl , afholdtes på adressen Pyramidebygningen, Skolen på Duevej ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var 38 andelshavere, hvoraf 3 var repræsenteret ved fuldmagt. Til stede i øvrigt var statsaut. revisor Allan Seiersen og administrator advokat Georg Meyer. Foreningens formand Søren Aare Jensen bød på bestyrelsens vegne velkommen, hvorefter blev foretaget dagsorden i medfør af vedtægtens 21 således: Pkt. 1 - Valg af dirigent: Til dirigent valgtes advokat Georg Meyer, der på forespørgsel konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Georg Meyer foreslog pkt. 3 med bestyrelsens beretning behandlet før pkt. 2 om forslag. Ingen af de fremmødte havde indvendinger herimod. Pkt. 2 (a) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år og (b) forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt (c) forelæggelse af budget. (a) Bestyrelsen aflagde nedenstående beretning, der var udsendt i skriftlig form. Søren Aare Jensen gjorde indledningsvis opmærksom på, at beretningen er resultatet af et godt arbejdsklima i bestyrelsen, og at indholdet (i modsætning til sidste år) er ment positivt om end med en løftet pegefinger overfor de uefterretlige beboere, der nægter at efterkomme almindelig god skik og orden i ejendommen. Boligforeningen er et fællesskab, og fællesskabets regler skal

2 2 følges, herunder husordenen. Alligevel støder bestyrelsen gentagne gange på medlemmer, der efter påtale og henstillinger beder bestyrelsen blande sig udenom. De typiske gener består omkring henstilling af cykler og barnevogne, samt brug af musikanlæg til langt ud på nattetimerne. Beretningen er sålydende: Indledning. Vi fik ved sidste generalforsamling vedtaget en renoveringsplan. Det har skabt arbejdsro for bestyrelsen og økonomisk overblik for foreningen. Vi ved hvad der skal gøres og vi ved cirka hvor meget det vil koste. Vi kan derfor stille og roligt begynde at se på andre ting i foreningen, der længe har været forsømt. Denne beretning, vil derfor i højere grad behandle områder som bestyrelsen mener der skal gøres noget ved, frem for blot at være en beretning om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens arbejde. Som skrevet, har vi ved sidste generalforsamlings vedtaget en 10 års renoveringsplanen. Med den har vi fået systematiseret renoveringen og skabt det nødvendige økonomiske overblik for fremtiden. Nu kan vi så begynde at kigge fremad og få afsat de nødvendige ressourcer til at få skabt de forbedringer, der længe har været ønsket. På vores første møde efter generalforsamlingen, var vi alle enige om, at vi skulle være mere åbne og have flere involveret i vores forenings udvikling. Især når det handler om udviklingen af vores fællesarealer. Vi valgt derfor at nedsætte to åbne udvalg, hvor vi kunne give vores medlemmer mulighed for at få indflydelse og engagerer sig i vores forening. Det ene udvalg er et haveudvalg, der har til opgave at udtænke, udfører og udvikle vores fællesarealer. Haveudvalget skal dog forelægge deres forslag til bestyrelsen, som derefter træffer den endelig beslutning om hvad der skal findes penge til. Det andet er et byggeudvalg, der skal se på detaljerne i renoveringsplanen. Deres opgave bliver at arbejde med at finde tilbud, styre processen i samarbejde med vores rådgiver og stå som bygherrer på vegne af foreningen. Bestyrelsen har forsat det økonomiske ansvar for økonomien for begge udvalg, og vi har derfor også udpeget bestyrelsesmedlemmer til begge udvalg. Men vi håber at begge udvalg, kan skabe et engagement blandt vores medlemmer, til at få skabt en god foreningen. Vi håber og tror at der sidder folk, der gerne vil være med i processen på de to områder, men som måske ikke vil påtage sig en bestyrelsespost. Det er forståeligt, og vi håber derfor at dem der vil, også vil melde sig til udvalgene. Udvalgene er åbne, og på generalforsamlingen vil det være muligt at melde sig og stille spørgsmål til udvalgene om deres planer. Foreningens økonomi. Foreningen kan igen i år fremlægge et regnskab med et pænt driftsoverskud. Opsparingen til vedligeholdelsesfonden er fastholdt og bestyrelsen har formået at finde besparelser på nogen af vores faste udgifter. En væsentlig besparelse ligge i låneomlægningen, vi foretog sidste år, hvor vi i budgettet for 2006 får den fulde gevinst. Vi frygtede, at den store stigning i den offentlige vurdering ville medfører højere ejendomsskatter i Denne bekymring har vist sig at være ubegrundet, da regeringens skattestop (eller skatteloft i vores tilfælde) har gjort at ejendomsskatten ikke er steget mere end den er. Derfor får foreningen i budgetåret 2006 et større råderum, end hvad vi forventede.

3 3 Trods det bedre råderum, har bestyrelsen valgt at fastholde stigningen i boligafgiften, da foreningen forsat har behov for at kunne udvikle sig. Ved at fastholde stigningen, giver det mulighed for at kunne investerer og renoverer ting i gården og i haven, som ikke er omfattet af vedligeholdelsesfonden. Det trænger vi til. Nu har vi råderummet, så skal vi også se at komme i gang, frem for at sænke boligafgiften. I budgettet for 2006, har vi afsat flere penge på de variable udgifter, da vi gerne vil give medlemmerne mulighed, igennem haveudvalget, at få medindflydelse på hvordan pengene skal bruges. Derfor fremlægger bestyrelsen ikke konkrete projekter, men afsætter penge i forventning om at vores medlemmer vil deltage i processen. Bestyrelsen holder forsat fast i, at foreningen skal have et overskud, og at vi ikke kan bruge flere penge end vi har i budgettet. I år 2005, skiftede foreningen fra Danske Bank til Jyske Bank. Dette har ikke nogen egentlig betydning for vores medlemmer. De fleste har vel ikke engang bemærket dette. Dog har det en betydning for foreningen. Vores administration har haft en række problemer med Danske Bank. Især i forhold til gebyrer, renter på vores kassebeholdning og den generelle service fra Danske Bank. Da administrationen fik et tilbud fra Jyske Bank, hvor vi blandt andet modtog bedre renter, slog vi til. Da renteindtægterne næppe er en stor post på vores budget, er det i sig selv en administrativ ændring, men i det lange løb er det en bedre forretning for foreningen. Vort nærmiljø. Vi oplever langsomt, men sikkert, at der kommer flere børnefamilier til vores ejendom. Det stiller nye krav til foreningen. Samtidig har vi en gård og nogle grønne områder, der ikke er særlig kønne eller praktiske. Hvis vi vil have et godt sted at bo, må vi nødvendigvis også have nogle ordentlige omgivelser. Der har længe været tale om, at vi har behov for kosmetik. Dette synspunkt er bestyrelsen til dels enig i. Derfor har vi vedtaget en renoveringsplan. Indtil planen er fuldt implementeret, mener bestyrelsen ikke, at vi bare skal vente. Der er områder vi kan gør noget på. Men samtidig er kosmetik, forstået som sminkning, ikke noget bestyrelsen er tilhænger af. Vi har behov for at skabe holdbare løsninger, og der er nok at tage fat på. Vi skal ikke stille os tilfredse med en oprydning og genskabning af hvordan, det har set ud engang. Vores grønne områder og gården har brug for at blive forbedret. For at starte med det positive, så er Hyde Park et populært åndehul, men der mangler ordentlige havemøbler. Det bør vi finde penge til. Ellers må vi sige, at Jytte Jørgensen forsat gør et stort stykke frivilligt arbejde. Det skal hun have tak for. Kigger vi på de andre grønne områder og gården, må man konstaterer, at de hverken er særlig kønne eller praktiske. Starter vi med gården, så roder det for et godt ord. Cykler står overalt, asfalten her det mange steder ikke godt, og vores blomsterkummer ser noget usle ud. Cykelproblemet har været en gentagelse, på mange generalforsamlinger. Både foran huset såvel som i gården. Bestyrelsen er efterhånden ved at være godt træt af at skulle påpege dette overfor vores medlemmer. Enten bruger vi ikke vores cykelskuer, eller også er det rent dovenskab. Hvad end det er, så hjælper opfordringer ikke! Hvis det tavse flertal forsat vil have deres cykler udenfor skueret, så må vi som bestyrelse se på andre løsninger. Vi vil forsøgsvis opsætte cykelstativer i gården i håb om, at de bliver brugt, således at de, der ikke bruger deres cykelskuer, ikke tager plads for dem, der gerne vil tørrer tøj. Bliver det en succes, må vi jo sætte flere stativer op i håb om, at det vil løse problemet. Hvis det også får en effekt på cykelproblemet på gade siden, så er det kun godt.

4 4 Det grønne område ved garagerne er et andet område, der efterhånden har brug for en kærlig hånd. Legepladsen er efterhånden så mør, at vi skal gøre noget før der sker ulykker. Bestyrelsen har bedt haveudvalget komme med nogle ideer til hvad der kan gøres, når vi nu alligevel skal have det renoveret. Haveudvalget er kommet med nogle forslag, der blandet andet går ud på at få vendt gyngestativet således, at der bliver mere plads. Lagt nye sten, mere græs og asfalt. Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide og vil i år afsætte penge til en renovering af pladsen. I haven ved vil bestyrelsen gerne have ryddet op i beplantningen og anlægge en sandkasse, til de børnefamilier, der er flyttet ind. I haveudvalget er kommet med nogle ideer til hvad der kan laves, og bestyrelsen forventer at vi også i år for igangsat noget på det område. Bestyrelsen vil gerne understrege at alle de projekter vi sætter i gang på fællesarealerne, er projekter alle har indflydelse på. Haveudvalget er åbent og alle er velkommen. I 2005 fik vi da også lavet noget på fællesområderne. I forbindelse med kabel nedgravningen til bredbåndet valgte bestyrelsen at lægge nye sten ved porten. Selve fliserne var gratis at lægge, da Dansk Bredbånd lagde dem som erstatning for opgravede. Men bestyrelsen valgte at bruge penge på at få lagt brosten i stedet for den forvitrede betonklods. Vi mener, at det er bedre at lægge rigtige sten i stedet for asfalt. Porten blev ligeledes gjort færdig. Vi fik i efteråret indkøbte et havemøblement til krogen imellem 84 og 86 efter ønske fra brugerne. Det var meningen, da krogen blev anlagt, at der skulle indkøbes møbler til begge sider, men indtil videre har bestyrelsen ingen planer om at fjerne cykelparkeringen der. Renoveringsplaner. Renoveringsplanen løber forsat efter tidsplanen. Dog valgte vi at få lavet noget kloakarbejde før tid. Det skyldes nu mest af alt, at kloakmesteren havde tid på det tidspunkt. Internet og bredbånd. I juli måned 2005 blev Dansk Bredbånd færdig med installeringen af bredbånd i alle lejligheder. Processen løb, efter bestyrelsen opfattelse, uden de større problemer. Indtil nu har systemet virket fint. I den forbindelse fik vi i December måned lukket skårstenene af i toppen Det var et stykke arbejde, der burde have været gjort, da man stoppe med at benytte skårstenene, men det er altså først gjort nu. Ved gennemgangen af arbejdet, gjorde Dansk Bredbånd os opmærksom på, at et enkelt sted var nogen, der havde været i fordelings boksene. Dette er selvfølgelig ikke tilladt uanset årsag. Risikoen ved at rode i boksene kan medfører, at anlægget beskadiges. Vi vil derfor understrege, at det selvfølgelig ikke er tilladt at rode ved foreningens installationer uanset hensigt. I værste fald kan det medfører store omkostninger for foreningen og for brugerne. Nyt cirkulærer for renovering af lejligheder. Som vi også nævnt sidste år, ønsker flere at renoverer badeværelser og køkkener i deres lejligheder. I den forbindelse har vi oplevet, nogle meget uhensigtsmæssige problemer for foreningen. Foreningen har ingen garantier for at selv elementære byggeregler bliver fulgt, blot fordi kommunen giver tilladelse til ombygning af køkken eller bad. Derfor har bestyrelsen følt sig presset til at lave et cirkulærer, der skal oplyse og forpligte vores medlemmer til at overholde og dokumenterer at reglerne er fulgt. Vi ved, at det gør processen mere besværlig og vi ønsker ikke hindre medlemmerne i at renoverer, men vi er nød til at sikre at arbejdet bliver ordentligt udført.

5 5 For at kunne ombygge eks. et badeværelse, skal man have en byggetilladelse fra kommunen og foreningen. Det skal man stadigvæk. Men til forskel fra tidligere, tjekker kommunen ikke længere op på, om arbejdet nu også er udført korrekt. Derfor må foreningen sikre sig på anden måde. Bestyrelsen har besluttet, at indfører en række bestemmelser for hvordan man kan få godkendelse til en renoveringer af hovedsagelig køkken og bad. Målet er at sikre, at foreningen får ret til at følge processen og dermed mulighed for at forhindre eventuelle fejl og mangler. Samtidig ønsker bestyrelsen at ansvarliggøre de medlemmer, der har lavet sjusket også selvom der er kommet nye andelshavere i den pågældende andel. Det nye cirkulærer vil blive rundt sendt før generalforsamling, hvor det også vil være muligt at kommenterer det. Udvidelse af skralde rum. I den kommende tid vil det blive nødvendigt at udvide skralde rummene, da vi har fået så mange forskellige skraldecontainere, at der snart ikke er mere plads. Den eneste måde er, at sløjfe enkelte cykelskuer omkring de nuværende skralde rum. Derfor er der nogen, der vil opleve at må flytte cykelskuer. Bestyrelsen har vedtaget, at vi starter med at skaffe plads ved at benytte de ledige cykelskuer, og derefter begynde at inddrage cykelskuer, hvor andelen har dobbelt. Bestyrelsen har indtil videre ikke et konkret overblik over hvor mange cykelskuer, der vil blive inddraget. Men dem det vil blive berørt, vil naturligvis få besked i god tid. Hele øvelsen, med at udvide skralde rummene, vil ske før den store renovering af cykelskuerne. Dørtelefonerne. Enkelte opgange har oplevet, at dørtelefonerne ikke virker. Vi har nu efter mange forsøg endelig fået dem til at virke igen. Vi har fået en ny elektriker til se på sagen og det viste sig at det hjalp. Hvis nogen oplever at deres dørtelefoner ikke virker, så henvend jer til bestyrelsen, så vi kan få dem set efter og lavet. Der er ikke sat penge af til at få dem udskiftet, men hvis nogen ikke står til at rede, finder vi pengene. Forslag fra bestyrelsen om lejlighedssammenlægning. Bestyrelsen er talrige gange blevet spurgt om man måtte slå lejligheder sammen. Dels har mange givet udtryk for, at de gerne ville blive boende, men da lejlighederne er for små, er de nød til at fraflytte. Bestyrelsen mener, at det vil gavne ejendommen hvis beboerne ville blive boende længere end i dag. Vi har meget stor udskiftning i vores forening, og det slider på lejlighederne, på ejendommen og tærer på vores ressourcer i administrationen. Derfor fremlægger bestyrelsen et forslag på generalforsamlingen om lejlighedssammenlægning. Der vil udelukkende blive tale om at slå 2 værelseslejligheder sammen, da det ligger indenfor hvad der gives tilladelse til i Frederiksberg kommune. For at det skal kunne lykkes, er vi nød til at lave enkelte begrænsninger på retten til at sælge frit i foreningen. Bestyrelsen stiller derfor et konsekvensforslag om forkøbsret til naboer, der ønsker at slå lejligheder sammen. Bestyrelsen mener, at dette vil være den nemmeste måde at administrerer dette på. Hvis ingen af naboerne ønsker at slå lejligheder sammen, kan lejlighederne forsat sælge frit efter de nuværende regler. Bestyrelsen mener, at vi dog forsat bør have nogle 2 værelseslejligheder tilbag, og derfor har vi indarbejdet, at vi skal beholde i alt ca. 30% 2 værelseslejligheder i ejendommen. Forslaget kommer ikke til at omhandle opgangene 84-88, da lejlighederne i de opgange, er for store til at det er muligt at slå dem sammen.

6 6 Det sociale i foreningen. Sidste år fyldte ejendommen halvfems års fødselsdag. Det glemte vi desværre at fejrer, men da vi synes, at der mangler noget socialt i foreningen, så vil bestyrelsen gerne tage initiativ til at vi til sommer afholder noget. Men en fejring er ikke kun et bestyrelsesanliggende, det er noget vi gerne vil have en bred tilslutning til. Derfor vil vi på generalforsamlingen se om vi ikke kan få nedsat et festudvalg. Bestyrelsen vil i hvert fald gerne finde nogle penge til at afholde et eller andet, men det beror på, at foreningen synes det er en god idé. Vores mindeplade, der blev opsat i forbindelse med opførelsen, ser noget irret ud, og vi har derfor valgt at få det renset, så det i hvert fald ser ud som om, at vi har husket ejendommens fødselsdag. Det kunne selvfølgelig også være anledningen til at holde en lille fest. Afslutning. Med denne beretning håber bestyrelsen, at vi kan få en god generalforsamling, hvor vi kan få taget nogen gode diskussioner om vores forenings udvikling og fremtid. Vi håber også at flere medlemmer vil få inspiration til at engagerer sig i foreningen og være med til at skabe den udvikling vi alle går og sukker efter. Bestyrelsen har taget initiativ til at oprette en hjemmeside, hvor alle relevante informationer vedrørende foreningen er og bliver lagt op. Denne Internetside er under konstant udvikling, og målet er, at de informationer, der er mest forespurgte, kan hentes der. Det skal være muligt at hente informationer og hente regnskaber, vedtægter o.lign. Adressen er: Fra salen kom flere tilkendegivelser til støtte for bestyrelsens opsang overfor beboerne. Et medlem, der har boet i ejendommen i 25 år mærker et skred mod større ligegyldighed overfor fællesskabet. Foreningen havde tidligere en meget diktatorisk formand, men dette burde være overflødigt. Medlemmet opfordrede til, at beboerne i fælleskab værner om værdierne og står sammen om en gnidningsfri dagligdag Martin Johansen benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på opslagene om at søge indflydelse ved deltagelse i haveudvalg og byggeudvalget. Foreningen søger også initiativtagere til festligholdelse af ejendommens 90 års fødselsdag. Hvis ingen er parate til at tilbyde assistance nu, kan senere henvendelse ske til bestyrelsen. Ingen af de fremmødte havde bemærkninger til den med indkaldelsen udsendte instruktion om varetagelse af større individuelle istandsættelsesarbejder i lejlighederne. Dirigenten konstaterede herefter beretningen for godkendt. (b) Statsaut. revisor Allan Seiersen gennemgik årsregnskabet Resultatet er kr ,- bedre end sidste år, hvilket navnlig skyldes låneomlægningen i 2005/06, hvorved renten faldt ca. 2% og et mindre forbrug på ejendommens udvendige vedligeholdelse. Bortset herfra, følger årsregnskabet nøje det fastlagte budget for Aktiver og Passiver balancere med 82 mill. kr., hvoraf egenkapitalen udgør kr. 62 mill. kr. i hovedsagen den offentlige ejendomsvurdering på kr og foreningens likviditet på 6 mill. kr. med fradrag af prioritetsgælden og vedligeholdelsesfonden. Som det fremgår er foreningen særdeles velkonsolideret. Under gennemgangen af foreningens formue gjorde revisor specielt bemærkning til bred-

7 7 båndsinstallationen på kr , der blev finansieret ved en særbevilling over vedligeholdelsesfonden. Lånet indfries efter en fastlagt tilbagebetalingsplan. I modsætning til de forgående år er kapitalkontoen kun steget moderat med kr ,- og andelskronen i takt hermed. Men der er ikke tale om de store udsving som for 2-3 år siden. Der var ingen væsentlige indlæg fra forsamlingen hvorfor dirigenten konstaterede regnskabet for godkendt med en overførsel af driftsresultatet til næste regnskabsår. (c) Statsaut. revisor Allan Seiersen gennemgik budgettet for Boligafgiften stiger med kr ,- i overensstemmelse med en tidligere vedtagelse om fast regulering svarendende til stigningen i nettoprisindekset, aktuelt 2,7%. I øvrigt er de enkelte udgiftsposter reguleret med den almindelige prisstigning. På forespørgsel kunne dirigenten konstatere budgettet for vedtaget. Pkt. 3 - Forslag: (a) Bestyrelsen fremsatte følgende forslag, der blev oplæst af dirigenten: Efter ansøgning kan andelsboligforeningens bestyrelse meddele samtykke til permanent sammenlægning af to toværelses lejligheder i samme opgang og på samme etage, idet endelig godkendelse meddeles af Frederiksberg Kommunes, Teknisk Forvaltning efter det til enhver tid gældende regelsæt fastlagt af kommunen. Sammenlægningen er fra foreningens side betinget af, at lejlighederne er beliggende i Duevej nr , og at foreningen til stadighed bibeholder mindst 30% af de eksisterende toværelses lejligheder i den samlede bebyggelse. Betingelser og fremgangsmåde er i øvrigt følgende: Ved fraflytning skal en lediggjort andel skriftligt og med samtidig kopi til administrator tilbydes nabolejligheden til sammenlægning (tilbudspligt) til en pris og på vilkår, der kan opnås ved frit salg i h.t. foreningens vedtægter. Naboen skal, om han måtte ønske sammenlægning, på samme måde meddele skriftlig accept senest 14 dage efter påkravets modtagelse. Oversiddes fristen eller meddeles skriftligt afslag er tilbuddet bortfaldet, og andelen kan på sædvanlig vis sælges til anden side til individuel benyttelse af den tilknyttede lejlighed. Køberens accept skal være ledsaget af utvivlsom sikkerhed for købesummens erlæggelse efter de nugældende regler, uden hensyntagen til kommunens behandling af sagen. Er samtykke fra kommunen ikke fremkommet senest 6 måneder efter ansøgning er indgivet, eller nægtes sammenlægning, afhændes andelen ved tvangssalg efter reglerne i Lov om Andelsboligforeninger og eventuelle garantier for købesummens erlæggelse frigives straks. Bestyrelsens samtykke eller afslag kan ikke gøres til genstand for sagsanlæg ved rigets almindelige domstole, men et afslag kan inden forløbet af 2 uger af den berørte andelshaver kræves prøvet

8 8 af en ekstraordinær generalforsamling, der træffer endelig afgørelse med kvalificeret flertal blandt de fremmødte. I øvrigt bemyndiges bestyrelsen til at udarbejde nærmere retningslinier for sagernes behandling og omkostningernes fordeling Formanden Søren Aare Jensen henviste til beretningen og begrundede forslaget derhen, at der blandt børnefamilier er et ønske om at forblive i ejendommen og dermed et behov for større boliger. Bibeholdelsen af et antal mindre boliger skal tilgodese pensionister, studerende og enlige medlemmer. Forslaget skal derfor vurderes som en tilpasning til tidens udvikling med et ønske om en blandet sammensætning af medlemskredsen. Forslaget gav anledning til en livlig og langvarig debat flere medlemmer fandt, at forslaget opfylder et konkret behov, andre medlemmer gjorde gældende, at forslaget ikke er tilstrækkeligt nuanceret. Blandt andet blev fremhævet, at tilbudsretten bør vige for arvingernes interesse i at overtage boligen/andelen efter nærtbeslægtede, og at sammenlægningen ikke kun bør bestå vandret sammenføring på samme repos, men tillige lodret op/ned og måske mod naboopgangen på tværs af brandskel, hvorved to lejligheder får muligheden for at dele en tredje mellemliggende lejlighed. Bestyrelsen tog de fremsatte indlæg til efterretning, idet forslaget først og fremmest er en begyndende proces til at finde hinanden i et fælles regelsæt. Bestyrelsen trak derfor forslaget tilbage med bemærkningen om, at nyt bearbejdet forslag vil fremkomme på et senere tidspunkt. En vejledende afstemning tilkendegav, at et overvejende flertal ønskede forslaget genfremsat i revideret skikkelse. (b) Christopher Munk Plum, Duevej 86, 4.tv. stillede forslag om generalforsamlingens samtykke til inddragelse af to loftsrum umiddelbart over hans egen lejlighed til eksklusiv benyttelse i tillæg til lejlighedens boligareal. De to loftsrum udgør dels hans eget, dels et ubenyttet loftsrum. Christopher Munk Plum begrundede sit forslag, blandt andet med en nyttiggørelse af et ellers ubenyttet loftareal og den konkrete omstændighed, at netop to rum var ledige over hans lejlighed. Søren Aare Jensen anbefalede på bestyrelsens vegne forslaget til forkastelse. Individuel særråden over fællesejendommen er en problematisk udvikling i forhold til de øvrige beboere, men dertil kommer, at foreningen hurtigt kan blive afskåret fra at foretage vigtige fællesdispositioner eksempelvis i oprettelse af nye taglejligheder under projekt himmelrum, gennemførelse af nødvendig vedligeholdelse og modernisering af ejendommen, øget pres på installationer m.v. - og hvordan skal fordelingsnøglen til ejendommens udgifter opstilles og justeres? Efter en længere intens debat, trak Christopher Munk Plum forslaget tilbage, også af hensyn til bearbejdningen af forslaget under pkt. 3(a).

9 9 På dette tidspunkt kl bevilgede dirigenten 5 minutters pause. Pkt. 4 - Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår: Søren Aare Jensen, nr. 84, 2. th. blev valgt for 2 år i Pkt. 5 - Valg af andre medlemmer af bestyrelsen: Karin Andersen og Martin Johansen blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af følgende: Søren Aare Jensen, nr. 84, 2. th. (formand), Martin Johansson, 94 A, Anne Marie Jensen, 88, 1.tv., Karin Andersen, 96, 4.tv.og Helle Larsen, 90, st.th. Pkt. 6 - Valg af suppleanter for bestyrelsen: Kirsten Bigum og Dorthe Jørgensen blev genvalgt. Pkt. 7 - Valg af revisor: Statsaut. revisor Allan Seiersen Valhøjs Allé 158, 2610 Rødovre genvalgtes. Pkt. 8 - Eventuelt: Formanden henledte opmærksomheden på, at er etableret og opfordrede medlemmerne til at bidrage med relevant materiale. Anne Marie gjorde opmærksom på, at haveudvalget er etableret, og at udvalget har brug for gode råd og folk der vil hjælpe til med de praktiske opgaver. Endvidere blev oplyst, at henstilling af cykler og barnevogne skal følge reglerne i husordenen, og at beboerne ifølge brandmyndighederne ikke må henstille løsøre af nogen art på trapperne, i kældergange og porten. Bestyrelsen vil tage initiativ til en tvangsoprydning hvor udtjente cykler og cykeldele fjernes i samråd med det lokale politi. Et medlem kritiserede, at navneskilte efterhånden findes i alle tænkelige udformninger og opfordrede til en ensartet skiltning. Bestyrelsen bemærkede, at forslag herom er fremsat tidligere men blev nedstemt. Andre fremkom med bemærkninger og ønsker til belægningen på de almindelige færdselsarealer

10 10 og til renovering af skralderummet eventuelt med en funktionsopdeling af rummet. Bestyrelsen bemærkede, at skralderummet kun er til husholdningsaffald ikke til byggeaffald, hvilket medlemmerne selv må bortskaffe. Endelig bemærkede enkelte medlemmer, at det snart er umuligt, at finde p-plads til sin bil. Hvis fremmede benytter området til langtidsparkering, kan genen måske bringes til ophør ved en henvendelse til kommunen med anmodning om indførelse af betalingsvej. Dette synspunkt fandt ikke gehør i forsamlingen. Stakittet ved nr. 84 er faldefærdig og bør repareres. Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten generalforsamlingen for hævet kl Georg Meyer Referent

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10.

År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. År 2001, den 29. marts afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere