1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI..."

Transkript

1 Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI KØNSFORDELING ALDERSFORDELING UDDANNELSESLINJERNE PÅ DJH GEOGRAFI PRIMÆRE BOPÆL DE SIDSTE 10 ÅR BOPÆL VED STUDIESTART UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND UNGDOMSUDDANNELSE Ungdomsuddannelse (fordelt på uddannelseslinje) Øvrige ungdomsuddannelser Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Type videregående uddannelse DE STUDERENDES DELTAGELSES I FORBEREDELSESKURSER TYPER AF FORBEREDELSESKURSER DJH I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER DJH SOM FØRSTEPRIORITET Årsager til DJH som førsteprioritet DELTAGELSE I ANDRE OPTAGELSESPRØVER Årsager til ikke at have DJH som førsteprioritet OPTAGELSESPRØVEN KARAKTERGENNEMSNIT VED OPTAGELSESPRØVEN VURDERING AF OPTAGELSESPRØVENS SVÆRHEDSGRAD Vurdering af journalisternes optagelsesprøve Vurdering af fotojournalisternes optagelsesprøve ANTAL OPTAGELSESPRØVER PR. STUDERENDE Antal optagelsesprøver fordelt på køn Antal optagelsesprøver i forhold til deltagelse i forberedelseskursus Antal optagelsesprøver i forhold til videregående uddannelse PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET HOLDNING TIL JOB EFTER UDDANNELSE STUDIEVEJLEDNINGENS OPLYSNINGSINDSATS KILDER TIL OPLYSNING OM DJH VURDERING AF ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET...23

3 Informationskilder til Åbent Hus-arrangementet DJH S PJECE SÅDAN BLIVER DU UDDANNELSESMESSEN UDDANNELSE UDEN GRÆNSER ØVRIGE IDEER OG KOMMENTARER TIL DJH S STUDIEVEJLEDNING OG OPLYSNINGSINDSATS SPØRGSMÅL OM DE STUDERENDES BRUG AF IT-UDSTYR

4 1. Indledning Foråret 2007 Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) den 1. februar Respondenterne udgør anden halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i maj Undersøgelsen blev gennemført blandt de nye studerende ved Danmarks Journalisthøjskole i perioden 28. februar-9. marts ud af i alt 134 optagne studerende har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 92,5 %. Denne svarprocent ligger på niveau med tidligere års undersøgelser og må siges at være fuldt tilfredsstillende. I forhold til tidligere undersøgelser er nogle af de vigtigste ændringer i dette års spørgeskema, at der spørges direkte til, hvorvidt folk har besøgt DJH s stand på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser. Dette sker som led i DJH s løbende vurdering af, hvorledes midlerne til markedsføring over for nye studerende anvendes bedst muligt. Det bør desuden overvejes, om fremtidige undersøgelser skal have flere og mere dybdegående spørgsmål vedrørende messerne. Ydermere er antallet af spørgsmål vedrørende de studerendes brug af IT-udstyr reduceret, da denne del af Stud.ny 1 står over for en større revidering, som skal gennemføres i samarbejde med IT-afdelingen. Endelig er det besluttet, at spørgeskemaet fremover skal rumme et spørgsmål om studienummer, så det er muligt at sammenholde data fra Stud.ny. med tal fra eksempelvis frafaldsundersøgelsen eller forsøgsårgangen. 2. Markante resultater Mændene er fortsat i overtal på DJH 56,9% af de nye studerende er mænd mod kun 43,1% kvinder. Mænd og kvinder er i dette forår nogenlunde lige gamle ved studiestart på DJH i gennemsnit 22,97 år. Traditionelt har mændene været ældre end kvinderne, men der har været udsving de seneste perioder. Der er et markant fald i fotojournalisternes gennemsnitsalder fra 28,9 til 24,3 år. Hele 32,5% af de nye studerende har københavnsk baggrund. Andelen af mænd med en gymnasial baggrund er stigende, mens andelen af kvinder med en studentereksamen er faldende. Samlet set er andelen med 91,9% dog stort set uændret, og der er fortsat en smule flere kvinder med gymnasial baggrund. Alle fotojournalisterne har en studentereksamen. 1 Undersøgelsen af de nye studerende har ikke noget officielt navn, men vil i resten af denne rapport blive omtalt som Stud.ny. 3

5 Antallet af studerende, som har været på forberedelseskursus, er halveret til 22%. Dette er en tilbagegang fra efteråret 2006, men tallet ligger på niveau med tidligere undersøgelser. Antallet af studerende med DJH som førsteprioritet er støt stigende fra 92,8% i foråret 2006 til 95,1% i dette forår. Antallet af studerende, som vælger DJH pga. størst kendskab til denne uddannelse, faldt markant fra foråret 2006 til efteråret 2006 fra 46% til 34%. I dette forår ligger andelen på 33%. Der er fortsat rigtig mange studerende, som vælger DJH pga. højskolens ry og omdømme. Denne gang 70,9%. De mandlige og kvindelige studerende, der er startet i dette forår, har klaret sig lige godt til optagelsesprøven. Der er en stigning i antallet af optagne, som har klaret optagelsesprøven i første forsøg, så denne andel nu udgør 85% Internettet er fortsat den suverænt vigtigste informationskilde til oplysninger om DJH og uddannelserne. Andelen af studerende, der har benyttet DJH s hjemmeside er fortsat meget høj og stigende. Således er andelen af nye studerende, der har brugt hjemmesiden, nu helt oppe på 85%, mens brugen af den traditionelle uddannelsesoplysning er faldende. 2 ud 3 har givet Åbent Hus højeste eller næsthøjeste karakter. Ingen har givet laveste og kun een af givet 2 på en skala fra 1-5, hvor fem er bedst. Alle studerende har nu en bærbar computer ved studiestart (på nær to, der planlægger at købe en). 3. Generaliserbarhed Svarprocenten i undersøgelsen er med et samlet tal på 92,5% meget høj, hvilket betyder, at man med rimelighed kan generalisere undersøgelsens resultater til alle de nye studerende på DJH, der er startet i foråret Det er ikke alle respondenterne, der har besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen, men i alle tabeller gælder det, at procentsatserne viser en bestemt andel i forhold til alle, der har besvaret spørgsmålet og altså ikke alle, der har deltaget i hele undersøgelsen. DJH s databaser rummer populationsdata for visse af de spørgsmål, som er blevet stillet til de studerende. Det betyder eksempelvis, at tal for køn og alder er hentet fra DJH s databaser og ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, da man på den måde får det helt præcise tal. I de tabeller, hvor der er anvendt databasetal i stedet for spørgeskematal vil dette være angivet i en note. 4

6 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Mændene er som det fremgår af figur 1 fortsat i overtal på DJH. Der har historisk set været en overvægt af mænd på DJH, og tallene viser, at det stadig er tilfældet. Figur 1. Kønsfordeling a) Kønsfordeling for nye studerende Andel i procent 57% 56% 43% 44% 52% 48% 55% 45% Mænd Kvinder Efteråret 2005 Foråret 2006 Efteråret 2006 Foråret 2007 Periode a) Her er anvendt databasetal. 4.2 Aldersfordeling Gennemsnitsalderen for de nye studerende har som tabel 2 viser - været svagt faldende for de nye studerende de seneste år. Den er faldet fra 24,15 år i efteråret 2005 til 22,97 i dette forår. Samtidig viser tabellen, at mænd og kvinder er nogenlunde lige gamle ved studiestart. Traditionelt har mændene været ældre end kvinderne, men der har været udsving de seneste perioder. Tabel 2. Oplysninger om de nye studerendes alder a) Alderssnit MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Forår ,21 19 og 33 år 22,66 19 og 46 år 22,97 19 og 46 år Efterår ,62 19 og 49 år 22,5 18 og 31 år 23,61 18 og 49 år Forår ,13 19 og 34 år 23,56 19 og 34 år 23,32 19 og 34 år Efterår ,44 20 og 43 år 23,78 20 og 30 år 24,15 20 og 43 år a) Her er anvendt databasetal. 5

7 Tabel 3. Uddannelseslinjer i forhold til køn og alder a) MÆND KVINDER 4.3 Uddannelseslinjerne på DJH Den nedenstående tabel 3 viser de nye studerendes fordeling på uddannelseslinjer med oplysninger om køn og alder. Der i år optaget 6 mænd og to kvinder på fotojournalistlinjen, men det skal bemærkes, at ingen af de to kvinder har deltaget i undersøgelsen. ANTAL ALDERSSNIT B) Antal Procent Antal Procent Journalist - Forår 2007 Journalist - Efterår , ,2% 59 45,3% , ,8% 57 45,2% Foto - Forår , ,5% 1 12,5% Foto - Efterår ,9 5 62,5% 3 37,5% a) Her er anvendt databasetal. b) Her er anvendt tal fra undersøgelsen. 5. Geografi 5.1 Primære bopæl de sidste 10 år DJH har tidligere trukket mange studerende fra Østjylland i kraft af højskolens placering, men blandt det nye kuld af studerende har størstedelen deres rødder i København. Således har hele 40 personer svarende til 32,5% - haft deres primære bopæl gennem de seneste 10 år i hovedstaden. Til sammenligning er der kun 25 østjyder svarende til en femtedel af de nye studerende. København og Østjylland er dog stadig de suverænt største leverandører til DJH, da i alt 52,8% af de nye studerende kommer fra disse to regioner. Den anden halvdel af de nye studerende er jævnt fordelt på det øvrige Danmark med mellem 6 og 13 studerende fra hver region bortset fra Bornholm. Det er dog værd at bemærke, at andelen af studerende fra Syd- og Sønderjylland er næsten halveret i forhold til efteråret fra 17 til 9 studerende. Om det kan forklares med en øget søgning til SDU fra denne region er dog uvist. 6

8 Tabel 4. Primære bopæl de seneste 10 år FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland (postnr ) 13 10,6% 13 10,2 % 14 12,1% Østjylland (postnr ) 25 20,3% 33 26,0 % 40 33,6% Midt og Vestjylland (postnr ) 12 9,8% 16 12,6 % 13 11,2% Syd - og Sønderjylland ( ) 9 7,3% 17 13,4 % 15 12,9% Fyn (postnr ) 6 4,9% 6 4,7 % 5 4,3% København (postnr ) 40 32,5% 26 20,5 % 23 19,8% Nordsjælland (postnr ) 10 8,1% 4 3,1 % 2 1,7% Øvrige Sjælland (postnr ) 6 4,9% 12 9,4 % 3 2,6% Bornholm 2 1,6% 0-0 0,0% Andet (fx udlandet) 0 0% 0 0% 2 1,7% Total ,0% % ,0% 5.2 Bopæl ved studiestart I den seneste undersøgelse valgte man at undersøge, om de studerende flytter til Århus for at læse eller de pendler. Dette er interessant, da det siger noget om de betingelser, de unge har i forhold til studiet og det sociale liv på højskolen. Af tabel 5 fremgår det, at det kun er hver 10. studerende svarende til 13 personer der vælger at pendle til og fra højskolen. Dette tal kan endda reduceres yderligere, da 2 ud af disse 13 har et værelse i Århus, hvilket skærer den reelle andel af pendlere ned til 8,9%. Det er næppe overraskende, at det primært er de jyske studerende, der vælger at pendle. I stedet kan det undre, at der er 4 studerende fra København, der ikke bor i Århus nu, men dette skyldes, at de alle bor andre steder i Jylland (eksempelvis Ålborg). Tabel 5. Bopæl ved studiestart BOPÆL DE SENESTE 10 ÅR BOR I ÅRHUS NU Antal Procent Ja Nej Nordjylland 13 10,6% 11 84,6% 2 a 15,4% Østjylland 25 20,3% 21 84% 4 16% Midt- og vestjylland 12 9,8% 10 83,3% 2 b 16,7% Syd- og sønderjylland 9 7,3% 8 88,9% 1 11,1% Fyn 6 4,9% 6 100% 0 0% København 40 32,5% 36 90% 4 10% Nordsjælland 10 8,1% % 0 0% Øvrige Sjælland 6 4,9% 6 100% 0 0% Bornholm 2 1,6% 2 100% 0 0% Total % ,4% 13 10,6% a En af respondenterne har et værelse i Århus b En af respondenterne har et værelse i Århus 7

9 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Andelen af studerende med en gymnasial baggrund ligger i denne undersøgelse på 91,9%, hvilket er på linje med tidligere undersøgelser. Der er dog en væsentlig højere andel af mænd med en gymnasial baggrund i denne undersøgelse end i tidligere perioder. Dette betyder også, at der ikke længere er nogen større forskel mellem mændenes og kvindernes uddannelsesniveau, hvilket er en markant forandring i forhold til tidligere. Eksempelvis var forskellen mellem andelen af mænd og kvinder med en gymnasial uddannelse 6,5 procentpoint i foråret 2006 og 4,8 point i efteråret Til sammenligning er forskellen blot 1,1 procentpoint i dette forår. Dette skyldes dog ikke kun, at andelen af mænd med en studentereksamen er steget, men i ligeså høj grad, at andelen af kvinder med en studenterhue er faldet de seneste år. Figur 6. Andel af de nye studerende med en gymnasial eksamen (fordelt på køn) Studerende med en gymnasial baggrund 95,9% Andel i procent 93,7% 92,2% 92,1% 89,4% 88,9% 92,5% 91,9% 91,4% Mænd Kvinder Total Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode Ungdomsuddannelse (fordelt på uddannelseslinje) Det har tidligere været sådan, at en langt større del af journalisterne havde en gymnasial uddannelse i forhold til fotojournalisterne. Dette er dog ikke tilfældet i foråret 2007, hvor samtlige 6 fotojournalister, der har deltaget i undersøgelsen, har en studenterhue liggende i skabet. Man skal dog igen være opmærksom på, at det lave antal fotojournalister gør det svært at generalisere. Hvis de to fotojournalister, der ikke har deltaget i undersøgelsen, ikke har en studentereksamen, ville det eksempelvis betyde, at andelen faldt fra 100% til 75%. Det er derfor mere interessant, at der er flere journalister med en gymnasial baggrund end i den foregående periode: 91,5% i forhold til 88,9%. Foråret 2007 ligger dog stadig væsentligt under foråret 2006, hvor hele 94,5% havde en gymnasial baggrund. 8

10 Tabel 7. Andel af de nye studerende med en gymnasial eksamen (fordelt på uddannelseslinie) JOURNALISTER FOTOJOURNALISTER TOTAL Antal Procent Antal Procent Antal Procent Forår ud af ,5% 6 ud af 6 100% ,9% Efterår ud af ,9% 4 ud af 7 57,2% ,1% Forår ud af ,5% 2 ud af 5 40% 106% 92,2% Øvrige ungdomsuddannelser Som det fremgår af tabel 6 og 7 har langt de fleste nye studerende en gymnasial eksamen med i bagagen. Tabel 8 viser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund nogle af de øvrige nye studerende har. Tabel 8. Øvrig uddannelsesmæssig baggrund 9. klasse Elektriker Fri Ungdomsuddannelse og HF-enkeltfag Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen Det er iøjnefaldende, at mændene i foråret 2007 har et markant lavere karaktergennemsnit på deres ungdomsuddannelse, når man sammenligner med kvinderne. Faktisk er der hele 0,7 point mellem det mandlige og det kvindelige gennemsnit. De kvindelige studerende har traditionelt haft et højere karaktergennemsnit end deres mandlige medstuderende, men forskellen plejer dog ikke at være helt så markant, som det er tilfældet i denne periode. Tabel 9. Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelse MÆND KVINDER TOTAL Forår ,41 9,11 8,72 Efterår ,58 9,0 8,8 Forår ,36 8,82 8, Videregående uddannelse Som det fremgår af tabel 10 er andelen af studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, lavere end i tidligere undersøgelse. Faktisk er andelen faldet næsten 10 procentpoint i forhold til efteråret, men ligger dog kun 4 point under resultaterne fra sidste forår. Det betyder, at 40 ud af de 122 studerende, der har besvaret spørgsmålet tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. 9

11 Det er også værd at bemærke, at andelen af studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse (målt som procent af de, der har påbegyndt en videregående uddannelse), ligger på niveau med de studerende fra efteråret og markant over foråret Således er det hver femte, der er påbegyndt en videregående uddannelse, som har afsluttet denne. Her er det særligt interessant, at de mandlige studerende har vist markant fremgang, når det drejer sig om at fuldføre en påbegyndt uddannelse fra 4,7% i foråret 2006 til 22,7% i foråret Dette er den væsentligste del af forklaringen på, at den total andel af studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse, er steget, da kvindernes andel er faldet sammenlignet med sidste periode. Tabel 10. Videregående uddannelse Forår 2007 Efterår 2006 Forår 2006 Påbegyndt videregående uddannelse MÆND KVINDER TOTAL Andel af disse, der har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne 31,4% 22,7% 34% 16,7% 32,8% 20% 47,6% 16,6% 37,5% 25,0% 42,5% 20,4% 32,3% 4,7% 42,9% 14,6% 36,8% 8,9% Type videregående uddannelse Traditionelt har de fleste nye studerende på DJH, der har en påbegyndt videregående uddannelse i bagagen, gået på universitetet. Dette er også kendetegnende for dette forårs studerende, om end andelen er faldet en smule i forhold til tidligere undersøgelser. Således har 28 ud af 40 svarende til 70% - tidligere været indskrevet på universitetet eller handelshøjskolen, hvilket er en tilbagegang i forhold til både efteråret 2006 og foråret Tabel 11 viser andelene af de nye studerende med en videregående uddannelse, mens tabel 12 viser, hvor de nye studerende i kategorien andet har været indskrevet. Tabel 11. Type videregående uddannelse UNIVERSITETSUDDANNELSE ELLER TILSVARENDE ANDET Antal Procent Antal Procent Forår % 12 30% Efterår ,3% 9 16,7% Forår % 5 12% 10

12 Tabel 12. Anden videregående uddannelse UDDANNELSE ANTAL Lærerseminariet 4 Markedsføringsøkonomi 3 Multimediedesigner 2 Akademimerkonom 1 Danmarks Designskole 1 Arkitektskolen 1 7. De studerendes deltagelses i forberedelseskurser Som det fremgår af figur 13 er det kun hver femte svarende til 26 studerende der har været på forberedelseskursus inden optagelsen på DJH i dette forår. Dette er en halvering i forhold til sidste periode, hvilket er et ganske markant resultat. Det ligger dog på niveau med foråret 2006, der ligeledes lå under det foregående efterår efteråret Det er interessant, hvis det viser sig, at der generelt er flere af de studerende, der optages om efteråret, som har været på forberedelseskursus sammenlignet med de studerende, der starter om foråret. Det er desuden interessant, at gennemsnitsalderen for studerende med et forberedelseskursus i baglommen er noget lavere end for studerende uden. Således er studerende, der har været på forberedelseskursus gennemsnitligt 22,19 år ved studiestart, mens dem uden kursus er 23,29 år gamle. Det kan betyde, at et forberedelseskursus udover en mulig opkvalificering også kan indikere en større målrettethed. Dette er dog under antagelse af, at man kan sætte lighedstegn mellem målrettethed og en aldersmæssig tidlig studiestart. Figur 13. Andel af studerende, der har været på forberedelseskursus Studerende med forberedelskursus Andel i procent 50% 40% 30% 20% 10% 30% 22% 45% 22% Andel af de studerende, der har været på forberedelseskursus 0% Efterår 2005 Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode a) Tallene fra E2005 er behæftet med stor usikkerhed, da svarprocenten dette år kun var omkring 50% 11

13 7.1 Typer af forberedelseskurser Tabel 14 viser, hvorledes de 26 studerende, der har været på forberedelseskursus, fordeler sig. Det ville være interessant at afprøve, om der er forskelle i kvaliteten af de forskellige forberedelseskurser. Eksempelvis om elever fra nogle højskoler klarer sig bedre til optagelsesprøven end andre. Desværre er antallet af studerende med et forberedelseskursus alt for lille til, at man kan sige noget statistisk om sammenhængen mellem forberedelseskursus og, hvordan man klarer sig til optagelsesprøven. Der er simpelthen for få studerende fra de enkelte højskoler. Tabel 14. Forberedelsessteder a FORBEREDELSESSTED ANTAL Esbjerg mediehøjskole 9 Vallekilde højskole 5 Askov højskole 3 Fotografiske Højskoler 2 Rønde Højskole 2 Internettet 2 Forberedelseskursus 2 Andet 2 Ryslinge Højskole 1 a Nogle studerende optræder flere gange, da de har været på flere kurser 8. DJH i forhold til andre journalistuddannelser 8.1 DJH som førsteprioritet Antallet af studerende, der har DJH som førsteprioritet, er som det fremgår af tabel 15 - støt stigende. Mens det i foråret 2006 var 92,8% af de studerende, der havde DJH som førsteprioritet, er det i dette forår hele 95,1% af de optagne studerende, som har DJH øverst på ønskesedlen. Figur 15. DJH som førsteprioritet. Studerende med DJH som førsteprioritet Andel i procent 92,8% 93,7% 95,1% Studerende med DJH som førsteprioritet Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode 12

14 8.1.1 Årsager til DJH som førsteprioritet I tabel 16 kan man se, hvorfor de studerende har haft DJH som førsteprioritet. Andelen af studerende, der har DJH som førsteprioritet pga. faglige årsager har været stabil og meget høj de seneste perioder, hvilket går igen i denne undersøgelse. Således angiver hele 63,2%, at de har valgt DJH af faglige årsager, hvilket er på samme høje niveau som tidligere perioder. Det bør også bemærkes, at andelen af studerende, som vælger DJH pga. størst kendskab til denne journalistuddannelse, fortsætter med at falde. Faldet er dog ikke tilnærmelsesvist så markant som i forrige periode, hvor andelen faldt fra knap halvdelen til en tredjedel af de studerende. Spørgsmålet om størst kendskab til DJH er dog en smule tvetydigt og kan tolkes på flere måder. Desuden er der sammenfald mellem dette udsagn, DJH s ry/omdømme og Faglige årsager. Derfor bør det overvejes at revidere dette spørgsmål, selvom det vil gå ud over historikken i fremtidige undersøgelser. Endelig er der en pæn fremgang i andelen af studerende, som vælger DJH pga. højskolens ry og omdømme i forhold til sidste periode fra 62,2% til 70,9%. 70,9% er dog en svag tilbagegang sammenlignet med sidste forår, hvor hele 73,3% angav DJH s ry og omdømme som en begrundelse for at have DJH som førsteprioritet. Tabel 16. Årsag til DJH som førsteprioritet FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 DJH s ry / omdømme 70,9% 62,2% 73,3% Faglige årsager 63,2% 63,0% 61,9% Størst kendskab til DJH 32,5% 33,6% 45,7% Geografiske årsager 31,6% 47,9% 37,1% Forventninger til / viden om optagelsesprøven 11,1% 14,3% 21,9% Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 5,1% 5,0% 3,8% Andre årsager 13,7% 16,0% 7,5% I tabel 17 kan man læse en række uddybende begrundelser for at vælge DJH som førsteprioritet. 13

15 Tabel 17. Uddybende begrundelser for at have DJH som førsteprioritet Jeg blev meget fanget af miljøet på skolen, da jeg besøgte den til Åbent Hus Der var studiestart i februar, og eftersom jeg ikke følte mig klar i august, blev det helt klart det, der afgjorde, at jeg sagde nej tak til SDU. Fordi det var det eneste sted, jeg kunne søge om optagelse uden en studentereksamen. Umiddelbart virker DJH som en mere praktisk uddannelse end journalistuddannelserne på RUC og SDU. Blev anbefalet DJH af venner, som er uddannet herfra. Fordi DJH er den rigtige uddannelse. RUC og SDU er opkomlinge. Det bliver aldrig den ægte vare. Der er ikke lige så mange eksamener på DJH som på SDU. Jeg ville gerne have den rigtige journalistuddannelse. Jeg var ude at rejse, da SDU havde optagelsesprøve på deres journalistuddannelse. Desuden ville jeg også hellere studere i Århus, fordi jeg har venner her i forvejen. Jeg kender ikke meget til Odense. Det var min eneste prioritet. Fik at vide, at DJH beskæftigede sig mest med de skrevne medier, hvilket jeg helst selv vil arbejde med. Gik på RUC i håbet om at blive journalist uden at måtte flytte til Århus. Men RUC var ikke for mig. Det er det eneste rigtige sted at blive journalist i mine øjne. Selvfølgelig også muligheden for at komme ind uden en studentereksamen, men DJH havde uden tvivl stadig været min førsteprioritet, selv hvis jeg havde haft den. Det er på DJH, man bliver rigtig journalist det andet universitetspjat er ikke noget for mig. Til samtalen på SDU (hvor jeg også kom ind) virkede de utroligt amatøragtige, og ikke interesserede i hvem JEG er. Det var samtalerne med DJH! Som jeg har skrevet til SDU i en lignende spørgeundersøgelse, så valgte jeg DJH, fordi de gav de mest professionelle indtryk. Første og eneste prioritet. Den sociale håndværkstilgang til journalistikken. Den rigtige skole. Den, der har været på banen i længst tid. Selvom andre faktorer spillede ind, var det helt klart den anonyme optagelsesprøve, der var afgørende for mit valg. Jeg synes, det var fedt, at jeg ikke blev dømt på tidligere gennemsnit fra en skole, hvor jeg fandt halvdelen af fagene uinteressante, og derfor nok var alt for doven og ligeglad. Det betyder jo ikke, at det forholder sig sådan generelt, og efter at have gået på DJH en måned, har jeg erfaret, at interessen sender motivationen til tops! Har altid haft den opfattelse, at DJH er den rigtige journalistuddannelse. Muligheden for ophold i udlandet. 8.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver Andelen af studerende, der også har været til optagelsesprøve på SDU, er faldet markant fra 26,2% i efteråret til 9,8% i dette forår. En del af denne tilbagegang skyldes dog sandsynligvis, at SDU jo ikke har studiestart i februar. Det er jo sandsynligt, at en del af de studerende, som har ønsket studiestart i februar ikke har haft mulighed for/lyst til at starte i september og dermed heller ikke har haft mulighed for at søge SDU. Dette er formentlig også en del af men næppe hele forklaringen på, at andelen af studerende, der har været 14

16 til optagelsesprøve begge steder og har DJH som førsteprioritet, også viser en pæn stigning. Andelen af de nye DJH-studerende, der har været til optagelsesprøve ved SDU, er dog også faldet betydeligt, når man sammenligner med sidste forår fra 14,4% til 9,8%. Desværre findes der ikke tal for, hvor stor en del af disse 14,4%, der havde DJH som førsteprioritet. Tabel 18. Studerende med DJH som førsteprioritet DJH SOM FØRSTEPRIORITET ANDEL, DER OGSÅ HAR VÆRET TIL OPTAGELSESPRØVE VED SDU ANDEL AF DISSE, DER HAVDE DJH SOM FØRSTEPRIORITET Antal Procent Procent Procent Forår ,1% 9,8% 83,3% Efterår ,7% 26,2% 76,5% Forår ,8% 14,4% Årsager til ikke at have DJH som førsteprioritet Der er kun 5 respondenter, der har besvaret, hvorfor de ikke har valgt DJH som førsteprioritet. De fordeler sig ligeligt med een på Geografisk årsager, een på Faglige årsager og een, der har valgt SDU pga. for ringe kendskab til DJH. Derudover har tre respondenter sat kryds i Andre grunde, hvilket er sammenfattet i tabel 19, som indeholder uddybelser fra de studerende, der ikke valgte DJH som førsteprioritet 2. Når man læser de tre uddybende begrundelser for ikke at have DJH som førsteprioritet, er det interessant, at to ud af tre faktisk roser DJH på trods af, at de har valgt SDU som første prioritet. Tabel 19. Uddybende begrundelse for ikke at have DJH som førsteprioritet SDU s uddannelse har ry for at være mere tværmedial og have bedre kontakt til de store medier, hvilket skulle være en fordel mht. praktiktid og senere ansættelse (som følge af større prestige ved at skrive SDU s journalistuddannelse på sit CV). Derimod har jeg kun svaret, at DJH ikke var min førsteprioritet, da den rent teknisk set ikke var det på min KOT-blanket. Reelt prioriterede jeg ikke SDU over DJH og er på ingen måde skuffet over/ked af at komme ind her. Havde søgt SDU som førsteprioritet. Men vidste, at det var sværere at komme ind der. Jeg tog kun optagelsesprøverne i henholdsvis Odense og Århus for at teste mig selv. Jeg skulle ud og rejse til september, så jeg havde indstillet mig på, at jeg ikke kunne bruge prøverne til noget. Så prioriteringen var sådan set underordnet. Men så så jeg, at man kunne ønske at starte på DJH til februar. Det var jo perfekt, da jeg hjem fra rejse ultimo januar. 2 Der har været mulighed for at sætte flere krydser, hvilket forklarer, hvorfor tallene summerer til 6 og ikke til 5, som er det antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. 15

17 9. Optagelsesprøven 9.1 Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven Tabel 20 viser, hvordan de nye studerende har klaret sig ved optagelsesprøven, når man sammenligner med tidligere årgange. Her er det interessant at bemærke, at de mandlige studerende nu er på samme niveau som deres kvindelige medstuderende. Dette er en forandring i forhold til tidligere, hvor kvinderne traditionelt har scoret bedre karakterer end mændene. Samlet set er det totale karaktergennemsnit faldet i forhold til efterårsårgangen, hvilket primært skyldes, at kvindernes karaktergennemsnit er faldet. Det skal dog bemærkes, at både kvindernes, mændenes og det samlede karaktergennemsnit ligger væsentligt over foråret Tabel 20. Karaktergennemsnittet ved optagelsesprøven for nye studerende MÆND KVINDER SAMLET Forår 2007 a 8,92 8,93 8,93 Efterår 2006 a 8,9 9,2 9,1 Forår 2006 b 8,48 8,56 8,51 a Karakteren er fra optagelsesprøven i maj 2006 b Karakteren er fra optagelsesprøven i maj Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Vurdering af journalisternes optagelsesprøve I tabel 21 kan man se de optagne journalisters vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad. Tabel 21 rummer desuden en sammenligning med vurderingerne fra efteråret Generelt kan man sige, at de studerende, der er optaget i foråret 2007, bedømmer opgaverne som sværere end de optagne fra efteråret At de studerende i foråret 2007 vurderer optagelsesprøven som sværere end de studerende fra efteråret 2006 giver en vis mening, da karaktergennemsnittet for de optagne i efteråret er højere end hos dettes forårs nye studerende 9,1 versus 8,93. Generelt kan man sige, at Sagens Kerne vurderes som lige svær af de optagne fra E2006 og F2007, men for de resterende 4 delopgaver gælder det, at forårets studerende finder opgaverne sværere end efterårets nye studerende. 16

18 Tabel 21. Journalisternes optagelsesprøve DELOPGAVE LET MIDDEL SVÆR VED IKKE ANTAL E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 Sagens kerne 19,8% 18,1% 41,4% 42,2% 35,3% 36,2% 3,4% 3,45% Motivation 52,1% 43,1% 37,8% 43,1% 3,4% 10,3% 6,7% 3,45% Referat 26,1% 17,2% 49,6% 56,9% 24,4% 25% 0% 0,86% Sprogtest 11,9% 10,3% 50,0% 46,6% 37,3% 42,2% 0,8% 0,86% Videnstest 13,4% 6,03% 52,9% 50,9% 32,8% 41,4% 0,8% 1,72% Vurdering af fotojournalisternes optagelsesprøve Den nedenstående tabel 22 viser fotojournalisternes bedømmelse af optagelsesprøven. Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da antallet af optagne fotojournalister jo er meget lavt, og derfor kan selv små ændringer se voldsomme ud. Der er ingen ændringer i vurderingerne af Referat, Billedvalg og Videnstest, der alle bedømmes med en overvægt af middel og svær. Indsend foto og Fotos i marken vurderes derimod som sværere af de studerende optaget i foråret 2007 end de blev af de studerende i efteråret Således mente, fire ud af seks nye studerende, at de to delopgaver var svære. Det var der ingen af de nye fotojournalister fra E2006, der mente. Tabel 22. Optagelsesprøven for fotojournalister DELOPGAVE LET MIDDEL SVÆR E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 Indsend foto Fotos i marken Referat Billedvalg Videnstest Antal optagelsesprøver pr. studerende I tabel 23 kan man se, hvor mange optagelsesprøver de optagne studerende har været igennem, inden de blev optaget på DJH. Antallet af studerende, der bliver optaget i første forsøg, har været jævnt stigende gennem de sidste par undersøgelser. Således er der nu 17

19 hele 104 ud af 122 studerende, som har bestået optagelsesprøven i første forsøg. Samtidig skal det bemærkes, at der er en enkelt outlier i undersøgelsen; en kvinde, som har brugt hele 5 forsøg før optagelsen ved DJH var i hus. Tabel 23. Antal optagelsesprøver i forhold til antal studerende ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,3% ,9% 85 78,7% ,7% 20 15,7% 17 15,7% 3 4 3,3% 3 2,4% 6 5,6% % 0 0% 5 1 0,8% 0 0% 0 0% Antal optagelsesprøver fordelt på køn I tabel 24 er antallet af optagelsesprøver fordelt på kønnene, så man kan se, hvor stor en andel af hvert køn, som er optaget efter 1,2,3,4 eller 5 forsøg. Eksempelvis kan man se, at der er en væsentlig større andel af kvinderne end mændene, der er optaget efter bare en optagelsesprøve. Således har hele 88,7% af de optagne kvinder kun behøvet én optagelsesprøve, mens den tilsvarende andel for mændene er 81,4%. Dette er en skævhed, som går igen i tidligere undersøgelser, hvor kvinder generelt bruger færre optagelsesprøver. Til gengæld er den eneste, der har brugt mere end 3 optagelsesprøver, en kvinde. Tabel 24. Antal optagelsesprøver fordelt på køn ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 1 81,4% 88,7% 79,4% 84,4% 75,0% 81,7% 2 14,3% 5,7% 17,5% 14,1% 18,8% 13,3% 3 4,3% 1,9% 3,1% 1,5% 6,3% 5,0% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 0% 1,9% 0% 0% 0% 0% Antal optagelsesprøver i forhold til deltagelse i forberedelseskursus Det kan være interessant at undersøge, hvorvidt der er en forskel mellem de studerende, som har været på forberedelseskursus og de, der ikke har. Eksempelvis kunne man måske forvente, at studerende med et forberedelseskursus i bagagen brugte færre optagelsesprøver end studerende uden. Tabel 25 afslører dog, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. I tabellen kan man læse, hvor stor en andel af studerende 18

20 henholdsvis med og uden optagelsesprøve der har brugt 1,2,3,4 eller 5 forsøg. Tabel 25 viser, at hele 88,5% af de studerende uden optagelsesprøve er optaget efter 1 forsøg, mens det kun drejer sig om 70,4% af de studerende, som har været på forberedelseskursus. Dette er måske en smule overraskende, da det kan se ud som om, det er sværere at komme ind på DJH, hvis man har været på forberedelseskursus. Forklaringen er dog sandsynligvis, at forberedelseskurset kan kompensere for, at den studerende ellers ville have klaret sig endnu dårligere til optagelsesprøven. Tabel 25. Antal optagelsesprøver i forhold til andel af studerende, som henholdsvis har og ikke har været på forberedelseskursus a) ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 Forberedelseskursus Intet forberedelseskursus Forberedelseskursus Intet forberedelseskursus 1 70,4% 88,5% 75,4% 87,1% 2 14,8% 9,4% 22,8% 10% 3 7,4% 2,1% 1,8% 2,9% 4 0% 0% 0% 0% 5 3,7% 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% 100% a) Her skal man være opmærksom på, at antallet er respondenter er ganske lille (n=40) Antal optagelsesprøver i forhold til videregående uddannelse I tabel 26 kan man se, at studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, faktisk bruger flere forsøg til optagelsesprøven end gennemsnittet af samtlige studerende. Hvor tabel 23 viste, at 85,3% af alle nyoptagne studerende var optaget efter bare en optagelsesprøve, viser tabel 26, at det kun er 82,5% af de studerende, som tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, som kom ind i første forsøg. Det er interessant, at studerende med en eller anden form for videregående uddannelseserfaring faktisk bruger flere optagelsesprøver end studerende uden. Tallene er dog ikke helt så markante som i efteråret 2006, hvor andelen af de studerende med VGU-baggrund, som blev optaget i første forsøg, var bemærkelsesværdigt lavere end det samme tal for studerende uden VGU-baggrund. Det er svært at sige, hvorfor det forholder sig sådan, for den umiddelbare forventning ville jo være, at studerende med VGU-baggrund burde klare sig bedre, men måske kan det skyldes, at nogle studerende søger optagelse på DJH, dumper optagelsesprøven, starter på en anden VGU og derefter søger DJH igen. Samtidigt skal man dog huske, at antallet af respondenter, som har været indskrevet på en VGU, er relativt lille, og derfor er konklusionerne behæftet med usikkerhed. 19

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere