ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport

2 Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål (Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisning, Socialt miljø, Fysisk miljø og Image) 5. Temaer: Vejledning og Undervisningsmiljøvurdering (ikke med i alle rapporter) 6. Baggrundsvariable: resultater fordelt på demografi 7. Appendiks Denne rapport belyser brugerne af Randers Tekniske Skole's tilfredshed med skoledelen af deres uddannelse på de skoler, som medvirker i ESB netværket og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Initiativet til undersøgelsen er oprindeligt taget af ESB netværket i 4, for at arbejde sammen for forbedringer og proaktivt understøtte fælles lærings- og forbedringsforløb. (Læs mere om formålet med og arbejdet i netværket på Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte Randers Tekniske Skole i : at sikre at ressourcer anvendes effektivt på skolen at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde. Et dialogværktøj Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper skolen i dialogen omkring: Early warning dvs. har vi et problem? at identificere ændringer i brugernes opfattelser dvs. gør vi det rigtige? at identificere de faktorer, der BETYDER noget for brugernes tilfredshed og loyalitet dvs. hvordan kommer vi videre? at evaluere forbedringsinitiativer dvs. gjorde vi det rigtige? Spørgerammen nyt siden sidste måling! Datagrundlag Resultater i rapporten For at gøre resultaterne endnu mere målrettede mod de forskellige uddannelser indenfor ESB netværket, er der i år blevet brugt 3 spørgerammer en til EUD/SOSU/KVU/MVUuddannelser, en til gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, HF, Alment Gym. og IB) og en til VUC-uddannelser, hvor det er aktuelt. Dog er der stadigvæk mange spørgsmål, som muliggør sammenligninger på tværs af skoler og uddannelser grundlaget for læring indenfor og på tværs af skoler i netværket! Hvor spørgsmålene er uddannelsesspecifikke, er det markeret tydeligt i rapporten. Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 9. I alt 33. erhvervsskole-, gymnasieelever og SOSU studerende har deltaget i undersøgelsen fordelt på 29 institutioner og næsten 1 uddannelser. I rapporten finder du følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? 7 og 8-målingens resultater. Sammenlignet med tidligere år (hvis muligt) Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Resultater for uddannelser på skoler. Hvad er resultatet fra uddannelse til uddannelse? Projektledelse Ennova har varetaget analyse og rapportering, og for visse skoler også dataindsamlingen. God fornøjelse! [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB Netværket % EUD/HTX/HHX % Bornholms Erhvervsskole % CELF % Erhvervsskolen Nordsjælland % EUC Nordvestsjælland % EUC Sjælland % EUC Vest Ikke oplyst 1236 HANSENBERG % Holstebro Tekniske Skole % Hotel og Restaurationsskolen København % Kold College % Københavns Tekniske Skole % Mercantec % Randers Tekniske Skole % Selandia CEU % Skive Tekniske Skole % Syddansk Erhvervsskole % TEC % Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen % Aarhus Tekniske Skole % SOSU % Randers Social- og Sundhedsskole % Social & Sundhedsskolen Herning % Social- og Sundhedsskolen Syd % SOSU C % SOSU Esbjerg % SOSU Fredericia-Horsens % SOSU Nord % SOSU Nykøbing F % SOSU Næstved % SOSU Skive-Thisted-Viborg % Uddannelser på Randers Tekniske Skole Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) % Bygge og anlæg % Bygningsmaler 18 9% Elektriker % Fodterapeut % Frisør % Industrioperatør % Krop og stil % Mekaniker % Murer % Overfladebehandler % Produktion og udvikling % Smedeuddannelsen % Strøm, styring og IT 44 73% Teknisk designer % Transport og Logistik (Lager og Logistik) % Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) % [3]

4 Konklusion Tilfredshed og Loyalitet Variation i resultaterne for forskellige uddannelsesretninger Ambassadører og Påvej-væk elever De operationelle områder Det videre arbejde Anbefalinger Randers Tekniske Skole har et niveau i Tilfredshed på 62 (på en skala fra 1-1) og Loyalitet på 73. For Tilfredshed er det et fald på 3 point, men Loyalitet kun falder med 2 point. Tilfredshed ligger under det Højeste resultat for en skole, mens niveauet for Loyalitet ligger 2 point under. Et rigtig flot resultat. De nedadgående tendenser, der viser sig, bør der være opmærksomhed på, så de ikke fortsætter fremover. Der er variation i resultatet for Tilfredshed på tværs af uddannelsesretningerne på Randers Tekniske Skole. Ofte er der meget værdi i at diskutere, hvorfor der er er forskelle mellem de højeste og de laveste scorende uddannelsesretninger: Overfladebehandler og Krop og stil har de mest tilfredse elever (hhv. 77 og 73), mens udfordringerne er størst hos Transport og logistik (Lager og logistik) og Teknisk designer (hhv. 48 og ). Antallet af procenter for Ambassadør (26%) er faldet i forhold til sidste års måling (29%), og andelen af På-vej-væk segmentet er steget til 14%, hvilket er en stigning på 3% point. Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. Mens På-vej-væk elever kendetegnet ved at være utilfredse og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Den generelle tendens for de operationelle områder er at alle områder faldet i forhold til 8. Fysisk miljø () falder mest med 4 point, Planlægning og organisering () falder med 3 point, Image (66), Undervisere (73) og Undervisning (7) falder med 2 point, mens Det Sociale miljø () næsten er uændret. I forhold til Højeste resultat for en skole, så ligger Randers Tekniske Skole generelt under niveauet. I forhold til EUD/HTX/HHX samlet ligger stort set alle områder over. Når forbedringsarbejdet skal fastlægges, bør der tages hensyn til, at nogle områder i højere grad skaber Tilfredshed blandt eleverne end andre. Hvis disse områder samtidigt vurderes lavt er de deciderede indsatsområder, som skal prioriteres først. Områder som har høj betydning for elevernes tilfredshed og som samtidigt vurderes godt, skal dog også vedligeholdes, da det fastholder eller endda forbedrer niveauet i Tilfredshed. Undersøgelsens resultater for Randers Tekniske Skole leder til følgende anbefalinger: Prioriter elevernes opfattelse af skolens Planlægning og Organisering ved primært at fokusere på - Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelse - Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer - Skemaplanlægningen - Information om aflysninger og ændringer af undervisning Prioriter elevernes opfattelse af skolens Image ved primært at fokusere på - Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig - Uddannelsesstedet er præget af nytænkning - Lærer det, man har brug for Vedligehold elevernes opfattelse af skolens Undervisning. Vedligehold især at - Undervisningen udfordrer fagligt - Opgaverne/Projekterne er spændende - Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag [4]

5 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed fordelt på uddannelsesretninger 1 Tilfredshed Bemærk, at der vises resultater for de uddannelser, hvor der er mindst 5 besvarelser Randers Tekniske Skole Overfladebehandler Krop og stil Frisør Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Bygningsmaler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Fodterapeut Mekaniker 1 Tilfredshed Randers Tekniske Skole Industrioperatør Strøm, styring og IT Smedeuddannelsen Produktion og udvikling Elektriker Murer Transport og Logistik (Lager og Logistik) Teknisk designer [5]

6 Tilfredshed og Loyalitet Loyalitet fordelt på uddannelsesretninger 1 Loyalitet Randers Tekniske Skole Krop og stil Frisør Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Fodterapeut Bygningsmaler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Overfladebehandler Elektriker 1 Loyalitet Randers Tekniske Skole Strøm, styring og IT Industrioperatør Transport og Logistik (Lager og Logistik) Produktion og udvikling Murer Teknisk designer Smedeuddannelsen Mekaniker [6]

7 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed Loyalitet Randers Tekniske Skole Uddannelser på Randers Tekniske Skole Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) (93%) Bygge og anlæg (55%) 68 Bygningsmaler (9%) 77 Elektriker (62%) 53 Fodterapeut (1%) Frisør (73%) 7 83 Industrioperatør (96%) Krop og stil (76%) 73 86* Mekaniker (87%) Murer (58%) Overfladebehandler (47%) 77* 73 Produktion og udvikling (81%) 53 Smedeuddannelsen (68%) Strøm, styring og IT (73%) Teknisk designer (82%) Transport og Logistik (Lager og Logistik) (57%) 48 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (89%) >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [7]

8 Segmentering Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af eleverne i Randers Tekniske Skole. Lav LOYALITET Høj DE TROFASTE PÅ-VEJ-VÆK KERNEN AMBASSAD ØRER DE TROLØSE Lav TILFREDSHED Høj AMBASSADØRER Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. KERNEN Kernen er positivt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj tilfredshed og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. DE TROFASTE De Trofaste udtrykker lav tilfredshed og mellem til høj loyalitet. Når de - trods den lave tilfredshed - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. DE TROLØSE De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Elevtyper på Randers Tekniske Skole Ambassadører Kernen De trofaste De troløse På-vej-væk Randers Tekniske Skole 9 26% 45% 11% 4% 14% Randers Tekniske Skole 8 29% 47% 9% 4% 11% Randers Tekniske Skole 7 27% 51% 8% 3% 11% EUD/HTX/HHX samlet 23% 46% 11% 5% 15% ESB Netværket samlet 25% 45% 11% 4% 15% [8]

9 Hvor skal der sættes ind for at forbedre elevernes/lærlingenes tilfredshed og loyalitet? af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser elevernes/lærlingenes vurdering af de seks overordnede områder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor du kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Effekt på Tilfredshed og Loyalitet I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning på elevernes/lærlingenes i Randers Tekniske Skole. 26% Planlægning og organisering 11% Undervisere 18% Undervisning 12% Socialt miljø 1% Fysisk miljø 23% Image Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser elevernes/lærlingenes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for elevernes/lærlingenes Tilfredshed og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Undervisere 7 Undervisning Socialt miljø Image Fysisk miljø Planlægning og organisering 55 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Planlægning og organisering Image VEDLIGEHOLD Undervisning TILPAS Undervisere Socialt miljø OBSERVER Fysisk miljø [9]

10 Planlægning og organisering Gennemgang af de seks indsatsområder De seks indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed og loyalitet. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Planlægning og organisering Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Planlægning og organisering i Randers Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Planlægning og organisering Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Planlægning og organisering 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 1. Muligheder for at få vejledning/vejledningen er nyttig og støtter De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Planlægning og organisering. 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 13. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsreglerne/konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler [1]

11 Planlægning og organisering Prioriteringskort for Planlægning og organisering 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Planlægning og organisering, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af Randers Tekniske Skoles Planlægning og organisering. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 11. Skemaplanlægningen VEDLIGEHOLD 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning TILPAS 1. Muligheder for at få vejledning/vejledningen er nyttig og støtter 13. Konsekvens overfor dem, der ikke overholder fraværsreglerne/konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler OBSERVER [Ingen punkter] [11]

12 Planlægning og organisering Planlægning og organisering fordelt på uddannelsesretninger 1 Planlægning og organisering Randers Tekniske Skole Overfladebehandler Krop og stil Bygge og anlæg Elektriker Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Bygningsmaler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Frisør Mekaniker 1 Planlægning og organisering Randers Tekniske Skole Fodterapeut Smedeuddannelsen Strøm, styring og IT Transport og Logistik (Lager og Logistik) Murer Produktion og udvikling Industrioperatør Teknisk designer [12]

13 Planlægning og organisering Planlægning og organisering fordelt på uddannelsesretninger Planlægnin g og organiseri ng 8. Informatio n om regler, tidsfrister og ændringer i uddannels en 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedring er 1. Muligheder for at få vejledning/ Vejledning en er nyttig og støtter 11. Skemaplan lægningen 12. Informatio n om aflysninger og ændringer af undervisni ng 13. Konsekven s overfor dem, der ikke overholder fraværsreg lerne/kons ekvens overfor Randers Tekniske Skole Uddannelser på Randers Tekniske Skole Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) (93%) 75 75* * Bygge og anlæg (55%) * Bygningsmaler (9%) Elektriker (62%) Fodterapeut (1%) Frisør (73%) Industrioperatør (96%) Krop og stil (76%) * Mekaniker (87%) Murer (58%) Overfladebehandler (47%) 77* 74 75* 83* Produktion og udvikling (81%) Smedeuddannelsen (68%) Strøm, styring og IT (73%) Teknisk designer (82%) Transport og Logistik (Lager og Logistik) (57%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (89%) >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [13]

14 Undervisere Undervisere Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisere i Randers Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Undervisere 14. Fagligt dygtige 15. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 16. Engagerede De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Undervisere. 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Forklarer emnerne, så de forstås 18. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 19. Giver hjælp, hvis der er brug for det. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 21. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Løser konflikter, når det er nødvendigt 23. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 24. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats [14]

15 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af Randers Tekniske Skoles Undervisere. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 18 PRIORITER Høj PRIORITER 15. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 17. Forklarer emnerne, så de forstås 21. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 22. Løser konflikter, når det er nødvendigt VEDLIGEHOLD 16. Engagerede 19. Giver hjælp, hvis der er brug for det. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 24. Lette at snakke med TILPAS 14. Fagligt dygtige OBSERVER 18. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 23. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats [15]

16 Undervisere Undervisere fordelt på uddannelsesretninger 1 Undervisere Randers Tekniske Skole Overfladebehandler Fodterapeut Krop og stil Frisør Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Industrioperatør Bygningsmaler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 1 Undervisere Randers Tekniske Skole Teknisk designer Mekaniker Produktion og udvikling Murer Strøm, styring og IT Elektriker Smedeuddannelsen Transport og Logistik (Lager og Logistik) [16]

17 Undervisere Undervisere fordelt på uddannelsesretninger Underviser e 14. Fagligt dygtige 15. Forklarer emnerne, så de bliver interessant e 16. Engagered e 17. Forklarer emnerne, så de forstås 18. Samarbejd er godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 19. Giver hjælp, hvis der er brug for det. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 21. Tager hensyn til forskelligh ed (fagligt, personligt og socialt) 22. Løser konflikter, når det er nødvendigt 23. Konsekven s overfor useriøse elever/lærl inge/stude rende 24. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemel ding på præstation er og arbejdsind sats Randers Tekniske Skole Uddannelser på Randers Tekniske Skole Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) (93%) Bygge og anlæg (55%) Bygningsmaler (9%) Elektriker (62%) Fodterapeut (1%) * * Frisør (73%) Industrioperatør (96%) Krop og stil (76%) * 75* Mekaniker (87%) Murer (58%) Overfladebehandler (47%) 91* 97* 9* 86 86* 87* 89* 72 83* * 87* Produktion og udvikling (81%) Smedeuddannelsen (68%) Strøm, styring og IT (73%) Teknisk designer (82%) Transport og Logistik (Lager og Logistik) (57%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (89%) >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [17]

18 Undervisning Undervisning Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning i Randers Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Undervisning 26. Undervisningen udfordrer fagligt 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 28. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Undervisning. 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 3. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb 31. Det faglige samarbejde med holdkammerater 32. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) EUD2. Opgaverne/Projekterne er spændende [18]

19 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af Randers Tekniske Skoles Undervisning. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD EUD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 28. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 29. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 3. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb VEDLIGEHOLD 26. Undervisningen udfordrer fagligt EUD2. Opgaverne/Projekterne er spændende TILPAS 31. Det faglige samarbejde med holdkammerater OBSERVER 32. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) [19]

20 Undervisning Undervisning fordelt på uddannelsesretninger 1 Undervisning Randers Tekniske Skole Fodterapeut Krop og stil Bygge og anlæg Frisør Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Overfladebehandler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Bygningsmaler Teknisk designer 1 Undervisning Randers Tekniske Skole Mekaniker Industrioperatør Elektriker Strøm, styring og IT Produktion og udvikling Murer Smedeuddannelsen Transport og Logistik (Lager og Logistik) []

21 Undervisning Undervisning fordelt på uddannelsesretninger Undervisni ng 26. Undervisni ngen udfordrer fagligt 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisni ngen 28. Lærer tilstrækkeli gt nyt hver dag 29. Arbejdsm ængden på uddannels en er passende 3. Oplever sjældent spildtid i undervisni ngen/proje ktforløb 31. Det faglige samarbejd e med holdkamm erater 32. Holdet/klas sen fungerer godt (tilstrækkel ig ro og orden) EUD2. Opgaverne /Projekter ne er spændend e Randers Tekniske Skole Uddannelser på Randers Tekniske Skole Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) (93%) Bygge og anlæg (55%) Bygningsmaler (9%) Elektriker (62%) Fodterapeut (1%) 87* 9* 83* 87* * 82* Frisør (73%) Industrioperatør (96%) Krop og stil (76%) Mekaniker (87%) Murer (58%) Overfladebehandler (47%) * 73* Produktion og udvikling (81%) Smedeuddannelsen (68%) Strøm, styring og IT (73%) Teknisk designer (82%) Transport og Logistik (Lager og Logistik) (57%) * Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (89%) >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [21]

22 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø i Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Socialt miljø 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen. Stemningen på uddannelsesstedet 41. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på elevernes/lærlingenes samlede vurdering af Randers Tekniske Skoles Socialt miljø. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Stemningen på uddannelsesstedet TILPAS 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen OBSERVER 41. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [22]

23 Socialt miljø Socialt miljø fordelt på uddannelsesretninger 1 Socialt miljø Randers Tekniske Skole Krop og stil Frisør Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Fodterapeut Bygningsmaler Industrioperatør Overfladebehandler Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 1 Socialt miljø Randers Tekniske Skole Strøm, styring og IT Produktion og udvikling Transport og Logistik (Lager og Logistik) Mekaniker Murer Elektriker Smedeuddannelsen Teknisk designer [23]

24 Socialt miljø Socialt miljø fordelt på uddannelsesretninger Socialt miljø 39. Det sociale samvær på holdet/i klassen. Stemninge n på uddannels esstedet 41. Der afholdes tilstrækkeli gt med fællesarra ngementer Randers Tekniske Skole Uddannelser på Randers Tekniske Skole Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) (93%) 75* 81 82* 59 Bygge og anlæg (55%) Bygningsmaler (9%) Elektriker (62%) Fodterapeut (1%) 75 82* Frisør (73%) Industrioperatør (96%) Krop og stil (76%) Mekaniker (87%) Murer (58%) Overfladebehandler (47%) * Produktion og udvikling (81%) Smedeuddannelsen (68%) Strøm, styring og IT (73%) Teknisk designer (82%) Transport og Logistik (Lager og Logistik) (57%) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) (89%) >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser) [24]

25 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser du elevernes/lærlingenes vurdering af de specifikke forhold under Fysisk miljø i Randers Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) Fysisk miljø 43. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå det samlede resultat for Fysisk miljø. 1 Randers Tekniske Skole 9 Randers Tekniske Skole 8 Randers Tekniske Skole 7 EUD/HTX/HHX samlet ESB Netværket samlet Højeste resultat for en skole (EUD/HTX/HHX) God adgang til Pc ere/internet 47. Fysiske arbejdsforhold er gode 48. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 49. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet [25]

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere