Produktvejledning. Dell LCD-fjernsyn. support.dell.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktvejledning. Dell LCD-fjernsyn. www.dell.com support.dell.com"

Transkript

1 Dell LCD-fjernsyn Produktvejledning LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT! DET INDEHOLDER MEGET VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER, DER KAN VÆRE GÆLDENDE FOR DIG. DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN KLAUSUL OM AFGØRELSE AF TVISTER. Model W2600 support.dell.com

2

3 Dell LCD-fjernsyn Produktvejledning Model W2600 support.dell.com

4 Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte fjernsynet optimalt. MEDDELELSE: En MEDDELELSE angiver enten en mulig beskadigelse af hardware og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL! En ADVARSEL angiver en mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Anvendte varemærker i denne tekst: Dell, DELL-logoet, Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile og PowerVault er varemærker tilhørende Dell Inc. Andre varemærker og handelsnavne kan bruges i dette dokument til at referere til de entiteter, der gør krav på varemærkerne og handelsnavnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse i ejendomsret over varemærker og handelsnavne, der ikke tilhører dem. Model W2600 August, 2004 Udgave A00

5 Indhold ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHED: Bortskaffelse af pærer Lovgivningsmæssige meddelelser CE-meddelelse (EU) Meddelelse om CE-mærket Sådan kontakter du Dell Indhold 5

6 6 Indhold

7 ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner Læs og følg disse instruktioner, når du tilslutter og bruger dit fjernsyn, så du ikke kommer til skade, og så fjernsynet sikres mod eventuel beskadigelse. ADVARSEL! Brug af betjeningsapparater, tilpasninger eller fremgangsmåder, der ikke er angivet i denne dokumentation, kan medføre fare for stød og elektrisk og/eller mekanisk fare. Når du slutter fjernsynet til en computer, skal du for at undgå beskadigelse af computeren kontrollere, at spændingsomskifteren på computerens strømforsyning er indstillet til den vekselstrøm (AC), der anvendes i dit område: 115 volt (V)/60 hertz (Hz) i store dele af Nord- og Sydamerika og i visse lande i Fjernøsten som f.eks. Japan, Sydkorea (også 220 volt (V)/60 hertz (Hz)) og Taiwan. 230 volt (V)/50 hertz (Hz) i store dele af Europa, Mellemøsten og Fjernøsten. Du skal altid kontrollere, at fjernsynet er indstillet til drift med den tilgængelige vekselstrøm i dit område. BEMÆRK: Dette fjernsyn har ikke brug for og er ikke udstyret med en spændingsomformer til indstilling af vekselstrømsspændingen i henhold til de intervaller, der er angivet i Brugerhåndbogen. Før aldrig metalgenstande ind i åbningerne i fjernsynet. Dette kan medføre fare for elektrisk stød. Berør aldrig nogen indvendige dele i fjernsynet. Dette kan forårsage elektrisk stød. Kun kvalificerede fagfolk må åbne fjernsynskabinettet. Anvend aldrig fjernsynet, hvis strømkablet er beskadiget. Der må aldrig være placeret noget på strømkablet. Sørg for at placere strømkablet, så man ikke kan snuble over det. Tag fat om stikket og ikke om kablet, når stikket skal tages ud af stikkontakten. Sikkerheden i forbindelse med det polariserede stik eller jordstikket må ikke ignoreres. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller tredje jordben er sat på med din sikkerhed for øje. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker med henblik på at på udskiftet stikkontakten. Åbningerne i fjernsynskabinettet sikrer ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, da det kan medføre overophedning. Undgå at placere fjernsynet på en seng, sofa, tæppe eller anden blød overflade, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af kabinettet. Hvis du placerer fjernsynet i en reol eller på et lukket sted, er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation og luftgennemstrømning. Placer fjernsynet på et sted med lav luftfugtighed og et minimum af støv. Undgå steder som f.eks. en fugtig kælder eller en støvet korridor. Fjernsynet må ikke udsættes for regnvejr eller anvendes i nærheden af vand (i køkkener, ved siden af swimmingpools osv.). Tag stikket ud, og kontakt øjeblikkeligt Dell, hvis fjernsynet ved et uheld bliver vådt. Fjernsynet kan rengøres med en fugtig klud, når det er nødvendigt, men sørg for at tage stikket ud først. Produktvejledning 7

8 support.dell.com Fjernsynet skal placeres på en fast flade og behandles varsomt. Skærmen er fremstillet af glas og kan blive beskadiget, hvis fjernsynet tabes eller rammes af et hårdt slag. Fjernsynet må kun anvendes på en vogn, et stativ, en trefod, et beslag eller et bord, der i tilstrækkelig grad kan understøtte dets vægt. Hvis der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vognen og fjernsynet flyttes, så de ikke vælter og forårsager personskade. Kontakt Dell for at få monteringstilbehør. Tag stikket ud af stikkontakten under lynstorme, eller hvis fjernsynet ikke anvendes i længere tid. Placer fjernsynet i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Tag øjeblikkeligt stikket ud, og kontakt Dell, hvis fjernsynet ikke fungerer normalt og særligt, hvis der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra det. Forsøg ikke at fjerne bagsiden, da dette kan medføre fare for elektriske stød. Bagsiden må kun fjernes af kvalificerede servicemedarbejdere. Høje temperaturer kan forårsage problemer. Fjernsynet må ikke anvendes i direkte sollys og skal holdes på afstand af radiatorer, ovne, pejse og lignende varmekilder. Stikket skal tages ud af stikkontakten, før der udføres service på fjernsynet. Beskadigelser, der kræver service der bør udføres service af kvalificerede servicemedarbejdere, når: Strømkablet eller stikket er blevet beskadiget Genstande er faldet ned på enheden, eller der er spildt vand på den Enheden har været udsat for regnvejr Enheden tilsyneladende ikke fungerer normalt eller udviser en markant ændring i ydeevnen Enheden er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Vippestabilitet alle fjernsyn skal opfylde de anbefalede internationale sikkerhedsstandarder for vippestabilitet i kabinetdesignet. Undgå at overskride disse designstandarder ved at lægge for meget trækkraft på forsiden eller toppen af kabinettet, da dette kan få produktet til at vælte. Undgå at placere elektronisk udstyr/legetøj oven på fjernsynet. Disse genstande kan pludselig falde ned fra fjernsynet og beskadige enheden og/eller forårsage personskade. Væg- eller loftsmontering fjernsynet må kun monteres på en væg/i loftet i henhold til producentens anbefalinger. Højspændingsledninger en udendørsantenne bør ikke placeres i nærheden af højspændingsledninger. 8 Produktvejledning

9 Jording af udendørsantenne hvis en udendørsantenne sluttes til modtageren, skal det sikres, at antennesystemet er jordet for at beskytte mod spændingsudsving og opbygning af statisk elektricitet. Paragraf 810 i National Electric Code. ANSI/NFPA No indeholder oplysninger om korrekt jording af underlaget og støttekonstruktionen til ledningen og antennens afledningsenhed, størrelsen på jordforbindelsen, placeringen af antennens afledningsenhed, forbindelsen til jordledningselektroderne og kravene til jordledningselektroderne. Eksempel på jording af antenne i henhold til NEC (National Electrical Code) Jordingsklemme Antennens tilledning Antennens afledningsenhed (NEC, paragraf ) Elektrisk serviceudstyr Jordingsledninger (NEC, paragraf ) Jordingsklemme Strømforsyning til jordledningselektroder (NEC, artikel 250, del H ) Se afsnittet om den begrænsede garanti vedrørende service af dit fjernsyn. Service er nødvendig, hvis fjernsynet på en eller anden måde er blevet beskadiget: f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget; hvis der er blevet spildt væske ned i fjernsynet; genstande er faldet ned på det; hvis det er blevet udsat for regnvejr eller fugt; hvis det ikke fungerer korrekt; eller hvis det er blevet tabt. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler. Rengør kun med en tør klud. BEMÆRK: Denne bemærkning er til kabel-tv-montører. Artikel i National Electrical Code, der giver vejledning om korrekt jording, specificerer, at jordledningen skal sluttes til jordingssystemet til bygningen så tæt på kabelindføringen, som det er praktisk muligt. SIKKERHED: Bortskaffelse af pærer Hg PÆREN/PÆRERNE I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE PÅ ADRESSEN FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER. Produktvejledning 9

10 support.dell.com Lovgivningsmæssige meddelelser Elektromagnetisk interferens (EMI) er signaler eller udladninger, der udsendes frit i rummet eller føres langs strømførende eller signalgivende ledninger, og som forstyrrer radionavigation eller andre sikkerhedstjenester eller i væsentlig grad forringer, spærrer for eller gentagne gange forstyrrer autoriserede radiokommunikationstjenester. Radiokommunikationssystemer omfatter, men er ikke begrænset til, AM/FM-udsendelser, TV, mobiltjenester, radar, kontrolsystemer til lufttrafik, personsøgere og personlige kommunikationstjenester. Disse licenserede tjenester, samt utilsigtede udstrålingsemner, f.eks. digitale enheder, herunder computere, indgår som bestanddele af det elektromagnetiske miljø. Elektromagnetisk kompatibilitet er udtryk for elektroniske komponenters evne til at fungere korrekt sammen i det elektroniske miljø. Selvom dette computersystem er designet og bestemt til at overholde de gængse, fastlagte grænser for EMI, er der ingen garanti for, at interferens ikke vil kunne opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr er årsag til forstyrrelser af radiokommunikationstjenester, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det at forsøge at rette forstyrrelsen ved at følge en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej modtagerantennen. Placer fjernsynet anderledes i forhold til modtageren. Flyt fjernsynet væk fra modtageren. Tilslut fjernsynet til en anden kontakt, så fjernsynet og modtageren befinder sig i forskellige kredsløb. Kontakt eventuelt en medarbejder fra Dells afdeling for teknisk support eller en erfaren radio/tv-tekniker, hvis du vil have yderligere løsningsforslag. Dell -computere er designet, testet og klassificeret til det påregnede elektromagnetiske miljø. Disse elektromagnetiske miljøklassifikationer refererer generelt til følgende harmoniserede definitioner: Klasse A er typisk til erhvervs- eller industrielle miljøer. Klasse B er typisk til private miljøer. ITE (Information Technology Equipment), herunder tilbehør, udvidelseskort, printere, input/output-enheder (I/O), skærme osv., som er integreret i eller sluttet til systemet, bør opfylde computersystemets elektromagnetiske miljøklassifikation. Bemærkning om afskærmede signalkabler: Brug kun afskærmede kabler til at tilslutte enheder til Dell-enheder for at formindske muligheden for interferens med radiokommunikationstjenester. Når der bruges afskærmede kabler, kan du være sikker på, at den korrekte EMC-klassificering (elektromagnetisk kompatibilitet) til det tilsigtede miljø opretholdes. Dell har kabler til parallelle printere. Du kan bestille et kabel fra Dell på World Wide Web på adressen accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. De fleste Dell-computersystemer er klassificeret til Klasse B-miljøer. Men medtagelse af bestemte indstillinger kan ændre denne klassificering til Klasse A. Du kan finde ud af, hvilken elektromagnetisk klassifikation der er bestemt for din computer eller enhed, ved at læse følgende afsnit, som er specifikt for hver enkelt regulerende myndighed. Hvert afsnit angiver specifikke oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet/emi eller produktsikkerhed for hvert land. 10 Produktvejledning

11 CE-meddelelse (EU) Mærkning med symbolet angiver, at dette Dell-fjernsyn overholder EU's direktiv 89/336/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og direktiv 73/23/EF om lavspænding. Mærkningen angiver, at dette Dell-udstyr lever op til følgende tekniske standarder: EN Informationsteknologisk udstyr. Radiostøjskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder. EN Informationsteknologisk udstyr. Immunitetskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder. EN Elektromagnetisk kompatibilitet Del 3: Grænseværdier. Sektion 2: Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusiv 16 A pr. fase). EN Elektromagnetisk kompatibilitet Del 3: Grænseværdier. Sektion 3: Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 16 A. EN Sikkerhed af udstyr til informationsteknologi. BEMÆRK: Emissionskravene i EN giver to klassifikationer: Klasse A er til typiske erhvervsområder. Klasse B er til typiske boligområder. Du kan afgøre, hvilken klassifikation der gælder for dit fjernsyn, ved at kontrollere FCC- eller ICES-oplysningerne på godkendelsesmærkaterne på bagsiden, siden eller bunden af fjernsynet. Hvis FCC- eller ICES-oplysninger på mærkatet angiver Klasse A, gælder følgende Klasse A-advarsel for dit fjernsyn: ADVARSEL OM INTERFERENS AF RADIOFREKVENSKOMMUNIKATION: Dette er et Klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt forårsage forstyrrelser på radiofrekvenskommunikation. Sker dette, skal brugeren tage de rette forholdsregler. Hvis FCC- eller ICES-oplysninger på mærkatet angiver Klasse B, gælder følgende Klasse B-advarsel for dit fjernsyn: Denne Dell-enhed er klassificeret til brug i et typisk boligmiljø iflg. klasse B. En Overensstemmelseserklæring i henhold til de foregående direktiver og standarder er udarbejdet og kan indhentes hos Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland. Produktvejledning 11

12 support.dell.com Meddelelse om CE-mærket This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 12 Produktvejledning

13 Sådan kontakter du Dell Du kan kontakte Dell elektronisk via følgende websteder: support.dell.com (teknisk support) premiersupport.dell.com (teknisk support for kunder fra bl.a. uddannelsessektoren, den offentlige sektor, sygehusvæsenet og kunder fra erhvervslivet, herunder Premier-, Platinum- og Gold-kunder) Du finder adresser på websteder for dit land eller område i nedenstående tabel. BEMÆRK: Frikaldsnumrene kan kun bruges i det land, de er angivet for. Hvis du ønsker at kontakte Dell, skal du bruge de elektroniske adresser, telefonnumre og koder, der er angivet i nedenstående tabel. Kontakt en lokal eller international operatør, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke koder du skal bruge. Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Australien (Sydney) Internationalt præfiks: 0011 Landekode: 61 Bykode: 2 Belgien (Bruxelles) Landekode: 32 Bykode: 2 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre (Australien): (New Zealand): Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Frikaldsnummer: Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Frikaldsnummer: Kundeservice Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: Transaktionssalg Frikaldsnummer: Fax Frikaldsnummer: fransktalende kunder: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Teknisk support Kundeservice Salg til erhvervskunder Fax Omstilling Produktvejledning 13

14 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Brunei Landekode: 673 Canada (North York, Ontario) Internationalt præfiks: 011 Danmark (København) Landekode: 45 De Amerikanske Jomfruøer Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Teknisk support (Penang, Malaysia) Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg (Penang, Malaysia) Onlineordrestatus: AutoTech (automatiseret teknisk support) Frikaldsnummer: TechFax Frikaldsnummer: Kundeservice (salg til private kunder/mindre virksomheder) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Frikaldsnummer: Kundeservice (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Teknisk support (salg til private kunder/mindre Frikaldsnummer: virksomheder) Teknisk support (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Salg (private kunder/mindre virksomheder) Frikaldsnummer: Salg (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Salg af reservedele og udvidet service adresse til support (bærbare computere): -adresse til support (stationære computere): -adresse til support (servere): Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Omstilling Omstilling fax Omstilling (private kunder/mindre virksomheder) Omstilling fax (private kunder/mindre virksomheder) Generel support De Britiske Jomfruøer Generel support Frikaldsnummer: De Nederlandske Antiller Generel support Produktvejledning

15 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Finland (Helsinki) Internationalt præfiks: 990 Landekode: 358 Bykode: 9 Frankrig (Paris) (Montpellier) Landekode: 33 Bykoder: (1) (4) Grækenland Landekode: 30 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse -adresse til support (servere): Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support Faxnr. til teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Fax Omstilling support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Omstilling (opkald foretaget uden for Frankrig) Salg Fax Fax (opkald foretaget uden for Frankrig) Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Salg Fax support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Teknisk support Teknisk support Gold Omstilling Salg Fax Produktvejledning 15

16 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Holland (Amsterdam) Landekode: 31 Bykode: 20 Hongkong 1 Landekode: 852 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse (teknisk support): (Enterprise): (Latitude): (Inspiron): (Dimension): (OptiPlex): (Dell Precision): Teknisk support Faxnr. til teknisk support Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice Salg private kunder/mindre virksomheder Relationssalg Fax private kunder/mindre virksomheder Fax relationssalg Omstilling Fax omstilling Websted: support.ap.dell.com Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Teknisk support (OptiPlex, Latitude og Dell Precision ) Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault ) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Hotline Gold Queue (EU) Kunderådgivning Store erhvervskunder Globale kundeprogrammer Afdeling for mellemstore virksomheder Afdeling for private kunder/mindre virksomheder Produktvejledning

17 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Indien Teknisk support Salg Irland (Cherrywood) Internationalt præfiks: 16 Landekode: Teknisk support Bykode: 1 Teknisk support Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Italien (Milano) Landekode: 39 Bykode: 02 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Kundeservice private kunder Kundeservice mindre virksomheder Kundeservice Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Kundeservice større virksomheder Kundeservice større virksomheder (kun for opkald i Storbritannien) Salg Irland Salg Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Fax/Faxnr. til salg Omstilling support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Fax Omstilling Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Fax Omstilling Produktvejledning 17

18 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Japan (Kawasaki) 1 Landekode: 81 Bykode: 44 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Websted: support.jp.dell.com Teknisk support (servere) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (servere) Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (Dimension og Inspiron) Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude ) Teknisk support uden for Japan (Dell Precision, OptiPlex og Latitude) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Frikaldsnummer: Teknisk support (Axim ) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (Axim) Faxboksservice timers automatiseret ordreservice Kundeservice Salg virksomheder (op til 400 ansatte) Salg Privilegerede kunder (over 400 medarbejdere) Salg store erhvervskunder (over medarbejdere) Salg den offentlige sektor (offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og sygehusvæsenet) Japan Globalt segment Private kunder Omstilling Produktvejledning

19 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Kina (Xiamen) Landekode: 86 Bykode: 592 Korea (Seoul) 1 Landekode: 82 Bykode: 2 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Websted for teknisk support: support.dell.com.cn til teknisk support: Faxnr. til teknisk support Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Frikaldsnummer: Teknisk support (OptiPlex, Latitude Frikaldsnummer: og Dell Precision ) Teknisk support (servere og lagring) Frikaldsnummer: Teknisk support (projektorer, PDA'er, printere, Frikaldsnummer: switches, routere osv.) Kundeoplevelse Frikaldsnummer: Private kunder/mindre virksomheder Frikaldsnummer: Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Frikaldsnummer: Store erhvervskunder GCP Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nøglekunder Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nord Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nord: den offentlige sektor Frikaldsnummer: og uddannelsessektoren Store erhvervskunder øst Frikaldsnummer: Store erhvervskunder øst: den offentlige sektor Frikaldsnummer: og uddannelsessektoren Store erhvervskunder Queue Team Frikaldsnummer: Store erhvervskunder syd Frikaldsnummer: Store erhvervskunder vest Frikaldsnummer: Store erhvervskunder reservedele Frikaldsnummer: Teknisk support Frikaldsnummer: Salg Frikaldsnummer: Kundeservice (Seoul, Korea) Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Fax Omstilling Produktvejledning 19

20 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Luxembourg Landekode: 352 Macao Landekode: 853 Malaysia (Penang) Landekode: 60 Bykode: 4 Mexico Landekode: 52 New Zealand Landekode: 64 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support (Bruxelles, Belgien) Salg private kunder/mindre virksomheder Frikaldsnummer: (Bruxelles, Belgien) Salg til erhvervskunder (Bruxelles, Belgien) Kundeservice (Bruxelles, Belgien) Fax (Bruxelles, Belgium) Omstilling (Bruxelles, Belgium) Teknisk support Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg Frikaldsnummer: Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude) Frikaldsnummer: Teknisk support (Dimension og Inspiron) Frikaldsnummer: Kundeservice Transaktionssalg Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: Teknisk support eller Salg eller Kundeservice eller Hovednummer eller (New Zealand): (Australien): Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Salg Fax Produktvejledning

21 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Norge (Lysaker) Landekode: 47 Østrig (Wien) Internationalt præfiks: 900 Landekode: 43 Bykode: 1 Polen (Warszawa) Internationalt præfiks: 011 Landekode: 48 Bykode: 22 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse -adresse til support (bærbare computere): -adresse til support (stationære computere): -adresse til support (servere): Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Omstilling Fax omstilling Salg private kunder/mindre virksomheder Fax private kunder/mindre virksomheder Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice Preferred Accounts/større virksomheder Teknisk support private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Preferred Accounts/større virksomheder Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Omstilling Telefonnr. til kundeservice Kundeservice Salg Faxnnr. til kundeservice Fax reception Omstilling Produktvejledning 21

22 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Portugal Landekode: 351 Schweiz (Genève) Landekode: 41 Bykode: 22 Singapore (Singapore) 5 Landekode: 65 Spanien (Madrid) Landekode: 34 Bykode: 91 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre support.euro.dell.com/pt/en/ dell/ Teknisk support Kundeservice Salg eller eller eller Fax fransktalende kunder (HSB og større virksomheder): support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Teknisk support (private kunder/mindre virksomheder) Teknisk support (større virksomheder) Kundeservice (private kunder/mindre virksomheder) Kundeservice (større virksomheder) Fax Omstilling Teknisk support Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Salg Omstilling Fax Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Fax Produktvejledning

23 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Storbritannien (Bracknell) Landekode: 44 Websted for kundeservice support.euro.dell.com/uk/en/ecare/form/home.asp Bykode: 1344 Teknisk support (større virksomheder/preferred Kundeafdeling/Afdeling for privilegerede kunder (over 1000 medarbejdere]) Sverige (Upplands Vasby) Landekode: 46 Bykode: 8 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support (direkte/pad og generel) Kundeservice globale kunder Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice større virksomheder Kundeservice Privilegerede kunder ( medarbejdere) Kundeservice den offentlige sektor Kundeservice lokale myndigheder og uddannelsessektoren Kundeservice sygehusvæsenet Salg private kunder/mindre virksomheder Salg større virksomheder/den offentlige sektor Fax private kunder/mindre virksomheder adresse til support for Latitude og Inspiron: -adresse til support for OptiPlex: -adresse til support for servere: Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Support til medarbejderindkøbsprogram (EPP - Employee Purchase Program) Faxnr. til teknisk support Salg Produktvejledning 23

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Fod til Dell E-Monitor Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRKNING: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Ekstern Dell -mediebås Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FORSIGTIG: Generelle sikkerhedsinstruktioner

FORSIGTIG: Generelle sikkerhedsinstruktioner FORSIGTIG: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte udstyret og arbejdsmiljøet mod potentiel beskadigelse. OBS!

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk

Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk. Brugermanual Dansk Quad brugergrænseflade Ekstern harddisk Brugermanual Dansk 1 Indhold Indledning 3 Kontakter, stikporte og indikatorer 3 Frontpanel 3 Bagpanel 3 Om harddisken 4 Lokalisering af disken på dit skrivebord

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dell Vostro Oplysninger om installation og funktioner. Set forfra og bagfra. Angående advarsler

Dell Vostro Oplysninger om installation og funktioner. Set forfra og bagfra. Angående advarsler Dell Vostro 5470 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. statusindikator

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere