Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK februar 3. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009"

Transkript

1 Jobno. DK februar 3. marts 2009

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S

3 Baggrund og metode

4 Baggrund & Metode Baggrund & formål: ønsker for deres kunde at belyse e forældre og bedsteforældres holdninger til og viden om brug af kemikalier i forbindelse med børn i alderen 1-3 år. Metode: Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 20. februar til 3. marts via internettet med udgangspunkt i Zaperas Danmarkspanel*. Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt ere i alderen år. Målgruppen udgøres af personer, som er forældre eller bedsteforældre til et eller flere børn i alderen 1-3 år. Der blev oprindeligt samplet på to yderligere inddelinger hhv. at der enten kun eller hovedsageligt bliver talt i hjemmet, samt at der bliver udelukkende eller mest talt et sprog end i hjemmet. Selvom der blev samplet på i alt 269, der tilhører den sidstnævnte gruppe, var der kun 20 respondenter i denne gruppe, som har svaret på undersøgelsen. Den lave svarprocent ifht. denne gruppe (7,4% - modsat en forventet svarprocent på 40-50%), antager vi skyldes, at de skal bruge mere tid på at besvare undersøgelser på, fremfor på deres modersmål. Der er indledningsvis indsat et screeningsspørgsmål, om man er forældre eller bedsteforældre til et eller flere børn i alderen 1-3 år. Der er i alt udsendt 6798 invitationer via til personer, der opfylder disse krav i Zaperas Danmarkspanel. Deltagerne er udvalgt således, at de udgør et repræsentativt udsnit af den e befolkning med udgangspunkt i målgruppen. I alt er der gennemført 3439 interview, hvilket svarer til en besvarelsesandel på 50,5%. Ud af disse var 1116 i målgruppen. Vejning af data: Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 1

5 Baggrundskriterier: Følgende baggrundskriterier og niveauer er anvendt i rapporten: Køn Alder Geografi Sp.B Sprog i hjemmet Sp.C Uddannelse Sp.D Husstandsindkomst Materialets sammensætning: Antal uvejet Andel (%) uvejet Antal vejet Andel (%) vejet Total Køn Kvinde % % Mand % % Alder år % % år % % år % % år % % 60+ år % % Geografi Storkøbenhavn % % Øvrige Sjælland og Øerne % % Jylland % % Offentliggørelse af resultater: Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal Zapera angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal Zapera have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera. Der er i alt gennemført 3439 CAWI-interview med forældre eller bedsteforældre til et eller flere børn i alderen 1-3 år, i perioden 20. februar til 3. marts Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 2

6 * Der er over medlemmer af Zaperas paneler i de nordiske lande samt Estland og Polen. Zapera s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de rekrutteringsmetoder der anvendes kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer. Ved at vælge mange forskellige kilder og metoder, reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af panelernes sammensætning og forøger sandsynligheden for, at panelernes medlemmer udgøres af mange forskellige slags ere med Internetadgang Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 3

7 Tabeller

8 Indholdsfortegnelse - tabeller Side Sprog i hjemmet Spørgsmål B x baggrundskriterier...1 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Spørgsmål 1 frekvens...4 Spørgsmål 1 x baggrundskriterier...5 Børns udsættelse for kemikalier Spørgsmål 2 frekvens...25 Spørgsmål 2 x baggrundskriterier...26 Opmærksom på effekt af kombination af forskellige kemikalier Spørgsmål 3 x baggrundskriterier...50 Mindske børns/børnebørns udsættelse for kemikalier Spørgsmål 4 x baggrundskriterier...54 Primære årsag til at man ikke gør noget for at mindske børns/børnebørns udsættelse for kemikalier Spørgsmål 4b x baggrundskriterier...58 Grad af oplysningsniveau Spørgsmål 5 x baggrundskriterier...62 Forskel på kemikaliers påvirkning på børn, unge og voksne Spørgsmål 6 x baggrundskriterier...66 Tilfredshed med gruppers information og vejledning Spørgsmål 7 frekvens...70 Spørgsmål 7 x baggrundskriterier...71 Baggrundskriterier: Køn Alder Geografi Sp.B Sprog i hjemmet Sp.C Uddannelse Sp.D Husstandsindkomst 2009 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 1

9 Sprog i hjemmet Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.BHvilketsprogtalesderidithjem? kun Dertalesmest,mendertalesogsået sprog Dertalesmestetsprog,mendertalesogså Dertaleskunetsprogend % 88% 87% 79% 88% 89% 89% 91% 80% 89% 90% 10% 10% 11% 16% 10% 9% 9% 8% 15% 9% 9% 2% 2% 2% 5% 1% 3% 1% 1% 4% 1% 1% % - 1% 0 0 1% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side1

10 Sprog i hjemmet Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.BHvilketsprogtalesderidithjem? kun Dertalesmest,mendertalesogsået sprog Dertalesmestetsprog,mendertalesogså Dertaleskunetsprogend % 93% 82% 89% 89% 91% 88% 81% 28% 10% 7% 15% 11% 8% 5% 12% 15% 72% 2% - 3% - 2% 4% 0 3% % - 0 1% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side2

11 Sprog i hjemmet Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.BHvilketsprogtalesderidithjem? kun Dertalesmest,mendertalesogsået sprog Dertalesmestetsprog,mendertalesogså Dertaleskunetsprogend % 83% 89% 88% 94% 80% 10% 13% 10% 8% 6% 17% 2% 3% 0 3% - 3% 0 1% % 100% 100% 100% 100% 100% Side3

12 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Sp.1Dubedesprioriterefølgende5faktorerihenholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank5 Kemikalier(i legetøj, beklædning, sæbe, cremer mv.) Indeklima(fugt, skimmelsvamp, kemikaliedampe fra produkter i hjemmet mv.) Luftforurening(fra trafik, brændeovne, fabrikker mv.) Fødevarer og drikkevarer(tilsætningsstoffer, pesticidrester mv.) Tobaksrøg % 20% 26% 24% 16% 3% 100% % 25% 17% 21% 18% 3% 100% % 17% 21% 20% 26% 3% 100% % 18% 19% 21% 23% 3% 100% % 17% 13% 10% 14% 3% 100% Side4

13 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Kemikalier (i legetøj, beklædning, sæbe, cremer mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 10% 12% 12% 12% 10% 11% 10% 13% 10% 11% 20% 22% 19% 20% 23% 23% 15% 20% 21% 20% 20% 26% 23% 28% 24% 25% 28% 26% 26% 24% 29% 25% 24% 27% 22% 22% 26% 20% 29% 23% 25% 21% 26% 16% 17% 14% 15% 12% 16% 16% 19% 14% 15% 17% 3% 1% 4% 7% 2% 3% 2% 2% 4% 5% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side5

14 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Kemikalier (i legetøj, beklædning, sæbe, cremer mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 11% 12% 12% % 20% 26% 26% % 26% 23% 22% 30% - 24% 25% 15% 17% 48% - 16% 15% 23% 23% 22% - 3% 3% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side6

15 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Kemikalier (i legetøj, beklædning, sæbe, cremer mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 9% 10% 10% 11% 16% 10% 8% 72% 20% 15% 26% 21% 17% 22% 22% 22% - 26% 32% 17% 15% 24% 22% 28% 30% 13% 24% 29% 23% 17% 27% 20% 24% 24% 15% 16% 12% 16% 35% 19% 13% 15% 13% - 3% 3% 8% 3% 2% 7% 1% 3% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side7

16 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Kemikalier (i legetøj, beklædning, sæbe, cremer mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 8% 13% 8% 12% 14% 20% 20% 18% 23% 24% 16% 26% 24% 25% 27% 31% 22% 24% 30% 23% 30% 16% 20% 16% 14% 21% 11% 14% 17% 3% 3% 0 1% 3% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side8

17 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Indeklima(fugt, skimmelsvamp, kemikaliedampe fra produkter i hjemmet mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 16% 16% 12% 19% 12% 20% 16% 13% 16% 17% 25% 27% 23% 31% 26% 22% 24% 23% 26% 22% 26% 17% 17% 18% 15% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 18% 21% 20% 23% 20% 23% 20% 20% 24% 24% 19% 22% 18% 19% 16% 15% 13% 25% 16% 18% 16% 20% 17% 3% 1% 4% 7% 2% 3% 2% 2% 4% 5% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side9

18 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Indeklima(fugt, skimmelsvamp, kemikaliedampe fra produkter i hjemmet mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 16% 17% 13% 22% - 25% 25% 21% 21% 12% - 17% 17% 18% 40% % 21% 28% 23% 18% - 18% 18% 14% 4% 48% - 3% 3% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side 10

19 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Indeklima(fugt, skimmelsvamp, kemikaliedampe fra produkter i hjemmet mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 22% 13% 8% 18% 18% 13% 15% - 25% 24% 17% 38% 24% 24% 28% 23% - 17% 14% 12% 9% 20% 15% 20% 15% 72% 21% 16% 21% 21% 21% 20% 24% 22% 13% 18% 21% 29% 22% 15% 16% 16% 22% 15% 3% 3% 8% 3% 2% 7% 1% 3% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 11

20 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Indeklima(fugt, skimmelsvamp, kemikaliedampe fra produkter i hjemmet mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 18% 15% 17% 12% 17% 25% 22% 30% 29% 20% 20% 17% 17% 16% 18% 19% 18% 21% 20% 22% 18% 25% 22% 18% 21% 16% 17% 21% 12% 3% 3% 0 1% 3% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 12

21 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Luftforurening (fra trafik, brændeovne, fabrikker mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 11% 13% 3% 8% 16% 14% 16% 14% 10% 11% 17% 16% 19% 16% 14% 19% 16% 22% 17% 20% 16% 21% 23% 20% 27% 18% 17% 27% 20% 25% 20% 20% 20% 21% 20% 21% 19% 22% 20% 21% 18% 21% 21% 26% 27% 25% 26% 39% 24% 21% 20% 23% 23% 30% 3% 1% 4% 7% 2% 3% 2% 2% 4% 5% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 13

22 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Luftforurening (fra trafik, brændeovne, fabrikker mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 12% 4% 17% 18% - 17% 17% 20% 14% 48% - 21% 21% 29% 20% % 21% 20% 14% 34% - 26% 26% 25% 35% - - 3% 3% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side 14

23 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Luftforurening (fra trafik, brændeovne, fabrikker mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 11% 20% 5% 12% 10% 12% 12% 15% 17% 24% 10% 19% 19% 12% 16% 22% - 21% 12% 28% 52% 24% 18% 20% 20% - 20% 31% 19% 7% 18% 28% 18% 20% - 26% 19% 15% 14% 25% 25% 33% 24% 85% 3% 3% 8% 3% 2% 7% 1% 3% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 15

24 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Luftforurening (fra trafik, brændeovne, fabrikker mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 13% 11% 13% 12% 8% 17% 21% 17% 14% 19% 15% 21% 23% 23% 18% 22% 21% 20% 18% 24% 21% 19% 19% 26% 21% 24% 33% 25% 26% 3% 3% 0 1% 3% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 16

25 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Fødevarer og drikkevarer (tilsætningsstoffer, pesticidrester mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 15% 15% 9% 12% 21% 16% 16% 17% 16% 14% 18% 19% 16% 14% 15% 20% 22% 17% 16% 17% 20% 19% 19% 19% 18% 27% 17% 14% 20% 17% 16% 22% 21% 22% 21% 26% 21% 22% 17% 21% 22% 23% 20% 23% 23% 24% 26% 22% 17% 28% 24% 24% 23% 23% 3% 1% 4% 7% 2% 3% 2% 2% 4% 5% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 17

26 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Fødevarer og drikkevarer (tilsætningsstoffer, pesticidrester mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 15% 21% - 26% - 18% 18% 22% 8% 18% - 19% 19% 17% 18% 44% - 21% 21% 20% 46% % 24% 20% 27% 12% - 3% 3% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side 18

27 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Fødevarer og drikkevarer (tilsætningsstoffer, pesticidrester mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 13% 7% 9% 16% 18% 16% 14% 13% 18% 11% 17% 17% 19% 16% 20% 17% 15% 19% 26% 22% 14% 17% 19% 19% 22% - 21% 13% 14% 41% 20% 16% 25% 22% 72% 23% 33% 32% 17% 26% 23% 19% 22% - 3% 3% 8% 3% 2% 7% 1% 3% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 19

28 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Fødevarer og drikkevarer (tilsætningsstoffer, pesticidrester mv.) Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 11% 14% 18% 18% 16% 18% 17% 19% 17% 15% 21% 19% 19% 20% 24% 17% 15% 21% 21% 22% 18% 27% 18% 23% 29% 25% 23% 21% 19% 3% 3% 0 1% 3% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 20

29 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Tobaksrøg Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 47% 40% 57% 47% 38% 37% 40% 39% 42% 46% 17% 15% 19% 12% 20% 13% 21% 17% 17% 15% 18% 13% 16% 10% 9% 11% 18% 13% 14% 13% 13% 14% 10% 9% 11% 4% 9% 12% 12% 10% 8% 11% 10% 14% 13% 16% 11% 12% 15% 16% 17% 19% 14% 12% 3% 1% 4% 7% 2% 3% 2% 2% 4% 5% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 21

30 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Tobaksrøg Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 43% 44% 58% 34% - 17% 17% 10% 31% 22% - 13% 13% 13% - 26% - 10% 9% 16% % 14% 16% 10% 18% - 3% 3% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side 22

31 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Tobaksrøg Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 42% 41% 67% 41% 31% 47% 48% - 17% 22% 22% 3% 20% 18% 14% 13% 85% 13% 13% 13% 8% 13% 19% 13% 10% 15% 10% 9% 14% 12% 11% 9% 9% 9% - 14% 12% 1% 8% 13% 15% 17% 17% - 3% 3% 8% 3% 2% 7% 1% 3% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 23

32 Prioritering af faktorer der påvirker børns/børnebørns helbred negativt Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.1 Du bedes prioritere følgende 5 faktorer i henholdtilihvilkengraddutrordepåvirker dine børns/børnebørns helbred negativt, hvor 1 påvirker mest og 5 påvirker mindst. Tobaksrøg Rank1 Rank2 Rank3 Rank4 Rank % 47% 46% 43% 43% 34% 17% 17% 15% 16% 19% 18% 13% 15% 16% 13% 9% 12% 10% 7% 9% 12% 11% 10% 14% 12% 14% 16% 15% 15% 3% 3% 0 1% 3% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 24

33 Børns udsættelse for kemikalier Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliverudsatforkemikalierfrafølgende? Slet ikke (1) Imindre grad(2) Inogen grad(3) Ihøjgrad (4) Imeget høj grad (5) Gennemsnit (1-5) Legetøj Plejemidler(sæbe, shampoo, creme mv.) Tekstiler(tøj, sengetøj og håndklæder) Elektronisk udstyr(tv, radio, computer mv.) Småbørnsartikler(sutter, bleer, flasker, kopper mv.) Fødevarer % 23% 48% 20% 6% 2% 100% % 21% 41% 24% 9% 2% 100% % 33% 45% 14% 4% 2% 100% % 33% 37% 15% 4% 4% 100% % 39% 38% 12% 3% 2% 100% % 21% 46% 23% 7% 1% 100% Side 25

34 Børns udsættelse for kemikalier Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Legetøj Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 1% 1% 2% 1% 3% 1% 0 2% 1% 1% 23% 24% 23% 24% 18% 28% 23% 24% 25% 21% 24% 48% 47% 49% 49% 49% 46% 47% 49% 43% 49% 50% 20% 20% 20% 19% 24% 14% 23% 20% 22% 23% 17% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 2% 2% 0 3% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 26

35 Børns udsættelse for kemikalier Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Legetøj Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 1% 1% % 24% 18% 21% 12% - 48% 48% 50% 38% 40% - 20% 20% 21% 23% - - 6% 5% 10% 18% 48% - 2% 2% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side 27

36 Børns udsættelse for kemikalier Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Legetøj Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 3% 4% - 0-2% 2% - 23% 23% 21% 33% 24% 21% 25% 21% - 48% 55% 53% 35% 45% 50% 46% 51% 85% 20% 9% 12% 17% 21% 21% 21% 21% 15% 6% 6% 3% 7% 6% 7% 5% 5% - 2% 3% 7% 8% 2% 1% 1% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 28

37 Børns udsættelse for kemikalier Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Legetøj Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % - 2% 1% 1% 2% 23% 22% 26% 22% 28% 15% 48% 48% 46% 49% 47% 51% 20% 21% 18% 21% 19% 22% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 2% 3% 1% 1% - 5% % 100% 100% 100% 100% 100% Side 29

38 Børns udsættelse for kemikalier Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Plejemidler(sæbe, shampoo, creme mv.) Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 4% 3% 7% 3% 2% 1% 2% 5% 2% 3% 21% 23% 20% 19% 24% 23% 17% 23% 22% 23% 20% 41% 41% 41% 45% 34% 42% 40% 43% 38% 40% 43% 24% 21% 27% 19% 29% 21% 28% 22% 24% 23% 25% 9% 10% 9% 11% 8% 9% 12% 7% 9% 12% 8% 2% 2% 1% - 1% 3% 2% 2% 2% - 2% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 30

39 Børns udsættelse for kemikalier Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Plejemidler(sæbe, shampoo, creme mv.) Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 3% 4% 9% % 22% 18% 10% 12% - 41% 42% 33% 26% % 23% 31% 32% 40% - 9% 8% 13% 24% 48% - 2% 2% % 100% 100% 100% 100% - Side 31

40 Børns udsættelse for kemikalier Uddannelse Mellemskole-/ realeksamen Grundskole/ folkeskole Almengymnasial (Studentereksamen/ HF) Erhvervsrettet(EFG/ HG/ HH/ HTX) Kort videregående under3år Lang videregående 5åreller mere/ Forsker Mellemlang videregående 3-4år Vil ikke oplyse Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Plejemidler(sæbe, shampoo, creme mv.) Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 3% 5% 8% 4% 2% 3% 2% - 21% 24% 16% 8% 18% 21% 23% 26% - 41% 39% 44% 40% 43% 40% 40% 37% 100% 24% 20% 23% 29% 23% 26% 24% 25% - 9% 13% 5% 7% 9% 8% 10% 11% - 2% 2% 7% 8% 3% 1% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 32

41 Børns udsættelse for kemikalier Husstandsindkomst Optil til til eller derover Ønsker ikke at oplyse Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Plejemidler(sæbe, shampoo, creme mv.) Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 3% 5% 3% 2% 1% 21% 19% 21% 28% 24% 11% 41% 41% 39% 37% 41% 47% 24% 23% 24% 23% 23% 28% 9% 12% 9% 8% 9% 9% 2% 2% 1% 1% 1% 4% % 100% 100% 100% 100% 100% Side 33

42 Børns udsættelse for kemikalier Køn Alder Geografi Kvinde Mand år år år år 60+år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Tekstiler(tøj, sengetøj og håndklæder) Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 3% 2% 2% 2% 5% 1% 2% 4% 2% 2% 33% 36% 30% 32% 31% 37% 29% 35% 36% 35% 30% 45% 40% 49% 47% 42% 41% 47% 45% 39% 46% 46% 14% 13% 15% 15% 18% 7% 16% 14% 15% 12% 15% 4% 5% 3% 3% 4% 5% 5% 2% 3% 4% 4% 2% 3% 1% 1% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 3% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 34

43 Børns udsættelse for kemikalier Sprog i hjemmet kun mest, men der tales også et sprog mest et sprog, men der tales også kunet sprog end Sp.2Ihvilkengradtrordu,atbørnbliver udsat for kemikalier fra følgende? Tekstiler(tøj, sengetøj og håndklæder) Slet ikke(1) Imindregrad(2) Inogengrad(3) Ihøjgrad(4) Imegethøjgrad(5) Gennemsnit(1-5) % 2% 5% 9% % 34% 31% 13% 12% - 45% 45% 41% 45% 40% - 14% 13% 17% 17% 48% - 4% 3% 5% 16% - - 2% 2% 1% % 100% 100% 100% 100% - Side 35

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere