Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Små skridt til varigt vægttab Senioridræt SFU - budgetopfølgning pr. juni Opfølgning på kvalitetskontrakter - SFU Udmøntning af "Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige" Aktivt medborgerskab Til efterretning...73

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Små skridt til varigt vægttab 11/17652 Beslutningstema: Forlængelse af indsatsen Små skridt til varigt vægttab Sagsfremstilling: I 2011 besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at fortsætte projekt SMUK i Indsatsen forsatte i en anden form og med navnet Små skridt til varigt vægttab. Resultaterne fra SMUK og fra de første 3 måneder af Små skridt til varigt vægttab foreligger nu og hovederfaringerne er, at: Borgerne er glade for at få hjælp til et problem, som de har vanskeligt ved at takle selv Små skridt metoden er velegnet til vægtstop, men det er en langvarig proces Svendborg Kommune får værdifuld erfaring med indsatser, der arbejder med handlekompetence og mestring af eget liv 76 % af deltagerne fra den sekundære målgruppe i projekt SMUK vægtstoppede 14 % af deltagerne opnåede vægttab, som kan have stor sundhedsmæssig betydning både fysisk og psykisk Små skridt har haft betydning for deltagernes risiko for udvikling af depression og langvarigt stress Mange deltagere fortæller gode historier om, hvordan indsatserne har hjulpet dem til at ændre på deres vaner Små skridt indsatsen foreslås som udgangspunkt forlænget med to år afhængig af den fremtidige økonomiske situation. Formålet med forlængelsen er, at: Tilbyde fortrinsvist svært overvægtige voksne hjælp til at ændre livsstil og tabe sig Afprøve nye metoder for arbejdet med små skridt Udvikle best practice for kommuner der vil arbejde med svært overvægtige Forlængelsen giver desuden mulighed for, at de 90 deltagere fra Små skridt i 2012 kan fortsætte i Små skridt indsatsen i en længere periode. Det giver tillige mulighed for udbygge viden om de længerevarende effekter af vægtstopindsatser. Sundhedsstyrelsen anbefaler opfølgning i måneder. Indsatsen skal fortsat tage udgangspunkt i små skridt metoden. Indsatsen består af to dele: 65

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den èen intensiv 3 måneders periode med kontakt til indsatsen mindst én gang ugentligt. Denne periode har til formål at undervise borgerne i metoden og give mulighed for at øge handlekompetencer i en ramme, hvor der er vejledning. Borgerne inddeles her i hold, således at gruppedynamikken udnyttes til fastholdelse. èen temacirkel, hvor borgerne efter endt intensiv periode kan indgå i en cyklus af temamøder og individuelle samtaler. Erfaringerne fra Små skridt til varigt vægttab er, at der er stor forskel på, hvornår borgerne har forstået konceptet i så høj grad, at de føler sig klar til at klare sig selv. Bilaget beskriver indsatsen i detaljer, og der lægges op til, at der kan vælges mellem to modeller. Model 1 Der opstartes 3 hold med 15 borgere om året. Desuden afprøves andre metoder til vægtstopindsats. Indsatsen vil derfor optage mellem borgere årligt. Model 2 Der opstartes 5 hold med 15 borgere om året. Desuden afprøves andre metoder til vægtstopindsats. Indsatsen vil derfor optage mellem borgere årligt. Økonomiske konsekvenser: Små skridt til varigt vægttab finansieres af puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse. Model I alt Model I alt Indstilling: Administrationen indstiller, at: Indsatsen Små skridt til varigt vægttab drøftes Bilag: Åben - Konceptbeskrivelse.pdf Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 66

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Senioridræt 12/22038 Beslutningstema: Drøftelse af henvendelse fra Svendborg Senior Idræt Sagsfremstilling: Svendborg Senior Idræt er en frivillig forening under Folkeoplysningsloven. Senioridræt startede i 1987 som et kommunalt projekt, og har siden da været etableret, som et fast tilbud forankret i Fritidsafdelingen i Svendborg Kommune. I forbindelse med budget 2011 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning at halvere budgettet til Senioridræt. Konsekvensen blev bl.a. en øget brugerbetaling, og som konsekvens deraf, en mindre brugertilbagegang. I marts 2012 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning, at Svendborg Senior Idræt skulle udskilles fra kommunen. Svendborg Senior Idræt giver seniorer i Svendborg Kommune mulighed for at deltage på styrkehold, luntehold, basishold eller turbohold. Siden projektets start i 1987, er omfanget af tilbud øget fra 1-2 hold til ca. 25 hold, og de sidste år har borgere benyttet tilbuddene. Med foreningens nuværende økonomi, og med den nuværende brugerbetaling, er det ikke muligt at fastholde de tilbud foreningen tilbyder i dag. Foreningen har prioriteret, at en del af lunteholdene må lukke. Lunteholdene er for de svageste seniorer og bliver hvert år brugt af ca. 150 borgere. Frivillige idrætsforeninger hører til under Folkeoplysningsloven, hvor der er mulighed for at søge om støtte via Folkeoplysningsmidler. Foreningen vil, med de aktiviteter den tilbyder i dag, have et årligt underskud på kroner. Foreningen søger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om midler til at drive lunteholdene. Ansøgningen er på kr. i 2012 og kr. i årene fremover. Der er ikke afsat en pulje til formål, som disse, i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets økonomiske ramme. Økonomiske konsekvenser: Der er en udgift på kr. i 2012 og kr. i overslagsårene, såfremt udvalget imødekommer ansøgningen. 67

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling: Det indstilles, at: Udvalget drøfter henvendelsen fra Svendborg Senior Idræt Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udvalget har ikke afsat pulje til formål som disse, hvorfor sagen oversendes til Udvalg for Kultur og Planlægning. 3. SFU - budgetopfølgning pr. juni /2579 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - SFU budgetopfølgning pr. juni 2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 4. Opfølgning på kvalitetskontrakter - SFU 12/21110 Sagsfremstilling: Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene - i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30. juni følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelsen forelægges på fagudvalgenes 68

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Kvalitetskontrakter 2013: I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til eventuelt nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf, skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Det indstilles, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Bilag: Åben - kvalitetskontrakter SFU Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 5. Udmøntning af "Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige" 12/18872 Beslutningstema: Udmøntning af Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige Sagsfremstilling: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i foråret 2012 at etablere en Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige. Der er afsat kr Puljen blev opslået i juni 2012 med ansøgningsfrist den 31. august Puljen er beskrevet på 69

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Puljen blev annonceret i kommunens fællesannonce i Ugeavisen i tre uger i juni og tre uger i august. På baggrund af oplysninger fra tidligere gennemført mini-undersøgelse om hjertestartere i Svendborg Kommune, blev der endvidere sendt en omkring puljen til kontaktpersonerne for de hjertestartere, som var registreret som ikke-døgntilgængelige i februar 2012 (registreret på Der er indkommet 16 ansøgninger, og der er sammenlagt søgt midler for ca kr. Ansøgningerne kommer fra frivillige foreninger, forsamlingshuse, haller og private virksomheder. Der er stor geografisk spredning af ansøgningerne i hele kommunen. En oversigt over ansøgerne ses i bilaget. Midlerne fra puljen uddeles på baggrund af de ansøgningskriterier, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtog i maj Det væsentligste kriterium for tildeling af midler var, at hjertestarteren, der søges gjort døgntilgængelig, skulle være registreret på I seks af de indkomne ansøgninger er der ikke registreret en hjertestarter på den nævnte lokalitet. Fem af disse har oplyst, at deres hjertestarter er indkøbt/bestilt, og at den snarest registreres på De 10 øvrige ansøgninger opfylder de opstillede kriterier. Økonomiske konsekvenser: kr. Indstilling: Det indstilles, at de 10 ansøgninger, der opfylder kriterierne for tilskud til etablering af udendørs skab til opbevaring af hjertestarter, imødekommes de fem ansøgninger, hvor hjertestarteren er bestilt/indkøbt imødekommes under forudsætning af, at deres hjertestarter registreres på Bilag: Åben - Oversigt over indkomne ansøgninger 70

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling følges. 6. Aktivt medborgerskab 12/27668 Beslutningstema: Drøfte indsatser for aktivt medborgerskab Sagsfremstilling: I juni 2012 vedtog Svendborg Byråd, at der skal sættes fokus på aktivt medborgerskab. En af de første faser i projektet handler om at afprøve metoder, der kan skabe en vi-er-sammen-holdning mellem borgere og politikere. Det betyder, at alle politiske fagudvalg skal afprøve metoder, der gør det nemmere at tage et medansvar som borger og som skaber et aktivt samspil mellem borgere og politikere. Afprøvningen skal foregå i efteråret 2012 og vinteren 2012/2013. Projektet skal køre frem til foråret 2013, hvor byrådet skal evaluere projektet. Herefter er det planen, at erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for en ny styreform i Svendborg Kommune, der efter planen kan træde i kraft i 2014, når den nye byrådsperiode starter. Målsætningerne med projektet er, at borgere og virksomheder involveres før beslutningstagning borgerne oplever involvering som sætter fingeraftryk borgerne tager lokale initiativer og tager medansvar borgere og virksomheder kører videre med sager og projekter, så tingene bliver derude politikere og administration er mere opsøgende og bidrager dermed til at få dialog med borgere og virksomheder politikerne oplever nye veje til samspil med borgere og virksomheder, f.eks. i forskellige netværk demokratisk tænkning understøttes, f.eks. ved at stemmeprocenten til byrådsvalget stiger de unge har medvirket i forløb, hvor demokrati er trænet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med aktivt medborgerskab. Her foreslås eksempler på 3 71

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den indsatser, som giver mulighed for, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan leve op til målsætningerne beskrevet i Program for aktivt medborgerskab. Indsats 1 Deltagelse i kampagner og markeringsdage for kroniske sygdomme. Mens Health Week: I uge 24 sætter Sundhedsstyrelsen fokus på mænds sundhed. Der kan laves et forberedende arbejde, hvor der etableres et netværk af virksomheder i Svendborg Kommune, som kommer med input til fx hvad indholdet i Mens Health Week skal være, hvad kommunen skal gøre for at få flere mænd til at deltage i kommunale tilbud etc. Netværket kunne også komme med generelle input til sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag på virksomheder i kommunen med henblik på politisk stillingtagen til indsatser. Get Moving kampagnen: Hvert år i uge sætter Sundhedsstyrelsen fokus på unges motionsvaner med Get moving kampagnen. Kampagnen foregik i 2012 i ugerne 16, 17 og 18 og vil sandsynligvis også foregå i disse uger i Kampagnen er fortrinsvist rettet mod skoler, men der er muligt at supplere med andre tiltag. Sundhedsstyrelsen udsender senere på året en række materialer om kampagnen og kampagnens indhold. Markeringsdage for kroniske sygdomme: Verdens Diabetes Dag den 14. november, International KOL dag den 21. november 2012, International kræftdag den 4. februar Dagene kunne fx markeres stande på Torvet, i Bycentret, på Træningscentre eller andre steder. På standene kunne man fx få lavet blodsukkermåling, blive vejet, få lavet kropssammensætningsanalyse, få oplysning om kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom samt give mulighed for en snak med borgerne om livsstilsændringer, hvad kommunen kan gøre og hvad individet kan gøre. Indsats 2 Sundhed i lokalområder Medlemmer af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik mødes med borgerne og drøfter, hvordan kommunen og borgergrupper i samarbejde kan udvikle ubenyttede arealer til at skabe sunde fysiske rammer i lokalområderne. Der kan med fordel åbnes op for inddragelse af alternative kommunikationsformer og dialogformer. Indsatsen laves i et samarbejde mellem Forebyggelsessekretariatet og Miljø og Teknik. Indsats 3 Svendborg cykelkommune Indsats 4 består af tre elementer: 72

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den I efteråret 2012 kan politikerne åbne og deltage i en udstilling omkring cykelfremme, som aktiverer borgerne. Det kan fx være ved at komme med kreative forslag til, hvordan kommunen bliver en bedre cykelkommune. Workshops for unge fra ungdomsuddannelserne, skolebørn, børnehavebørn omkring cykelfremme. Event på Færdselsskolen for børnehavebørn og deres forældre fx ift. brug af Færdselsskolens område og alle kommunens daginstitutionslegepladser til cykeltræning med førskolebørn. Økonomiske konsekvenser: Ingen Indstilling: Administrationen indstiller, at: Indsatserne drøftes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udvalget drøftede sagen idet der arbejdes videre med markeringsdage for kroniske sygdomme. 7. Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 73

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Orientering fra direktørområdet: 1. Bevilling af midler fra satspulje for Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 74

12 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 75

13 Bilag: 1.1. Konceptbeskrivelse.pdf Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 13. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

14 Små skridt til varigt vægttab Indsats for overvægtige i Svendborg Kommune 11/17652 Jesper Eilsø

15 Konceptet kort fortalt Erfaringerne fra SMUK og Små skridt har vist, at en stor del af deltagerne taber sig. De gennemsnitlige vægttab er ikke store, men konceptet Små skridt bygger netop på, at vægttabet skal være roligt og gradvist og foregå over lang tid. Små skridt er en livsstilsomlægning, ikke en kur. Det er det fordi der er gjort mange dårlige erfaringer med store vægttab. Ofte er store forandringer svære at fastholde, og derfor opnås de bedste langsigtede resultater med små forandringer. Små skridt indsatsen har vist, at der kan være sundhedsmæssige gevinster at hente, såfremt den positive udvikling efter 3 måneder fortsætter de efterfølgende måneder. Små skidt har ligeledes vist, at der efter 3 måneders vægtstopindsats er færre, som er i reel risiko for at have depression eller langvarigt stress. Der er derfor trivselsmæssige gevinster ved at tilbyde borgerne en vægtstopindsats ud fra Små skridt metoden. Udviklingen i samfundet er, at stadig flere bliver overvægtige og især svært overvægtige. Det er gruppen af svært overvægtige, der vil have den største sundhedsmæssige gevinst ved indsatsen, men det er også den gruppe, der har sværest ved at bryde vanerne. Svær overvægt er socialt betinget og derfor er derfor vil en indsats for svært overvægtige også medvirke til at nedsætte den store sociale ulighed i sundhed. Baggrund Forekomsten af overvægt (BMI 25) i de vestlige lande, herunder også Danmark har været stigende de sidste 60 år. Danske undersøgelser af befolkningens sundhed viser, at forekomsten af overvægt er steget siden 1987 (figur 1). Figur 1: Andel overvægtige (BMI 25) Svær overvægt (BMI 30) er forbundet med en lang række fysiske, psykosociale og samfundsmæssige problemer og specielt udviklingen af svær overvægt har været stigende siden Graden af overvægt og især svær overvægt, samt længden af den periode overvægten har været til stede, har betydning for risikoen for at udvikle fedmerelaterede sygdomme. Tabel 1 herunder viser risikoen for fedmerelaterede sygdomme, når man er svært overvægtig kontra når man er normalvægtig. Tabel 1: Fedmekomplikationer (Den danske fedmeepidemi) 2

16 Overvægtige har, ud over de fysiske gener, oftest også psykosociale problemer. De psykosociale problemer kan for den enkelte person være større end de umiddelbare fysiske gener. Fede personer er underlagt en række fordomme, som kan føre til diskrimination af voksne på arbejdsmarkedet. Der er en øget forekomst af manglende selvværd, social isolation, depression og angst blandt personer med fedme. Fedme har, ud over de personlige konsekvenser, også konsekvenser på samfundsplan. Det viser sig i de fedmerelaterede sundhedsudgifter, men også på udgiftsniveauet i forbindelse med andre kommunale services, idet den enkelte kan have nedsat funktionsevne både arbejdsmæssigt og privat. Det kan bl.a. være til hjælpemidler, førtidspensioner og genoptræning. Effekten af vægttab og vægtstop Der har været forsket meget i vægttab gennem de sidste år, og derfor har man efterhånden en del viden om effekten af vægttab på risikofaktorer og effekten af vægttabsinterventioner, især på kort sigt (1 år). Mange studier er blevet gennemført med gennemgribende og pludselige omlægninger af vaner og livsstil og her ses sædvanligvis store initiale vægttab, men der ses som oftest tilbagefald til startvægten. Således tager 8-9 ud af 10 det hele eller næsten det hele (vægttab < 5 kg) på igen efter ca. 5 år. i. Det betyder ikke, at det ikke har en sundhedsmæssig effekt at tabe sig. Flere studier har vist, at vægttab på omkring 5 % i løbet af ét år og bevarelse af halvdelen i løbet af de følgende 4-5 år kan halvere forekomsten af diabetes ii. Andre studier har vist, at vægttab på ca. 5 % giver markante forbedring på en række blodparametre, der har indflydelse på type-2 diabetes og hjertekar sygdomme. Vægttab på 10 % af udgangsvægten har vist sig, at have stor betydning for sundhedstilstanden både fysisk og psykosocialt. Små skridtkonceptet er afprøvet som metode til vægttab, men også til vægtstop. Vægtstop kan af flere grunde være et fornuftigt mål. Mange overvægtige har været gennem en eller flere kure for at tabe de overskydende kilo. Ofte giver disse kure store vægttab, men 8-9 ud af 10 oplever at tage på igen og ofte tage mere på, end man i første omgang tabte. Denne effekt kaldes yoyo vægt og har vist sig at have en uhensigtsmæssig helbredseffekt. Når man ser på udviklingen af fedme i Danmark siden 1987 (figur 1, s. 2) kan man se, at forekomsten af svær overvægt er stigende. Det man imidlertid også kan se er, at BMI stiger med alderen. Derfor kan et vægtstop, for den enkelte person, have betydning for sygdomsrisiko og videre udvikling af BMI. Det kan det fordi alternativet med sandsynlighed vil være vægtstigning. Vægtstop er vigtig fordi, risikoen for at udvikle fedmerelaterede sygdomme, stiger eksponentielt med BMI, hvilket illustreres i figur 2. Figur 2: Sammenhæng mellem risiko for diabetes og BMI (Den danske fedmeepidemi) 3

17 Små skridt metoden Mange vægtinterventionsstudier har set et næsten total tilbagefald til udgangsvægten efter ca. 5 år. Derfor udviklede Per Brændgaard i samarbejde med Sundhedsstyrelsen metoden Små skridt. Små skridt har en anden tilgang til vægttab end tidligere studier og diverse mirakelkure har haft. Man tager ved denne metode små skridt og derfor kan man ikke forvente store vægttab, men i højere grad mindre men langvarige vægttab. Med små skridt vil man kunne opnå vægttab på op til 10 kg om året iii. Små skridt tager udgangspunkt i, at: 1. Små skridt er skridt, der af borgeren opleves som små. Små skridt er ændringer i nuværende vaner ændringer, som borgeren selv har lyst til, og som han/hun let kan fortsætte med på lang sigt. Borgeren er i centrum og vælger selv sine små skridt. 2. Det er sundere med et langsomt og vedvarende vægttab, som giver en livsstilsomlægning, der helst skal vare ved resten af livet. Der arbejdes gennem forløbet målrettet med, at acceptere det langsommere vægttab, hvilket kan være vanskeligt, da der i vores kultur ligger en opfattelse af, at et vægttab helst skal foregår hurtigt/ over få måneder. 3. Det er let at integrere i familien/hverdagen. Hele familien kan være med, da der ikke er tale om kur, men en omlægning af vaner hvor alt er tilladt med måde. 4. Der tages udgangspunkt i den enkeltes niveau. Hver deltager laver sin egen plan og sætter sine egne mål. Det giver større mulighed for varigt vægttab da indsatsen er realistisk i forhold til mentalt overskud, deltagernes hverdag osv. 5. Komme væk fra alt/intet, skam/skyld, straf/belønning. Det gør det nemmer at fastholde de ændrede vaner i længden, da der er plads til at gøre noget af det forbudte. Det handler om, at have en balanceret hverdag. Når deltageren falder i, dvs. mislykkes med en plan, bruges erfaringerne til at lægge en ny plan (nyt skridt), i stedet for at genererer skyld. 6. Borgeren skal selv tage ansvar. Det giver en bedre udslusning fra kommunens støtte til hverdagen. 7. Det handler om vaner i stedet for regler - slankekurs i stedet for slankekur. 8. Styrke handlekompetencer, så man kan tage sunde valg resten af livet. Der arbejdes med opmærksomhed, som en vigtig kompetence i hverdagen. 9. Det lange forløb og konceptets metode giver et godt grundlag for holdningsbearbejdelse hos borgerne Svendborg erfaringer med vægtstop Svendborg Kommune deltog fra 2009 til 2012, med projekt SMUK i Sundhedsstyrelsens satspulje mod svær overvægt hos voksne. Satspuljen bestod af ca. 40 vægtstopprojekter, landet over. Satspuljen havde til formål at undersøge små skridt metoden, som vægttabs- og vægtstopmetode. SMUK Projekt SMUK optog i projektperioden 90 kvinder. Heraf gennemførte 47 kvinder projektforløbet på 15 måneder. Det svarer til, at 52 % gennemførte. Tabel 2 herunder viser projektdeltagernes profil ved projektets start. Tabel 3 viser resultaterne efter 15 måneder. Tabel 2: Beskrivelse af borgerne i projekt SMUK (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Primær målgruppe Sekundær målgruppe Alder (år) 43 (30 67) 48 (32 68) Vægt (kg) 79,2 (61,6 113,3) 105,1 (85,1 141,2) Højde (m) 1,58 (1,47 1,72) 1,68 (1,57 1,78) BMI 31,5 (25,7 43,7) 37,5 (25,7 48,3) Talje (cm) 100 (80 127) 117 (96 146) 4

18 Procent Tabel 3: Resultater vist som gennemsnitlige ændringer efter 15 måneder (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Primær målgruppe Sekundær målgruppe Vægtændring (kg) -1,1 (-21,9 6,7) -4,0 (-14,3 6,5) Vægtændring (%) -1,7 (-26,6 8,8) -3,9 (-15 5,5) BMI (kg/m 2 ) -0,5 (-8,4 2,6) -1,5 (-4,8 2,2) Talje (cm) -3,3 (-20,2 12) -3,9 (-12 14) Andel med vægtstop (%) Andel med vægttab på mere end 5 % af start kropsvægt (%) Andel med vægttab på mere end 10 % af start kropsvægt (%) 8 14 Af væsentlige resultater kan nævnes, at 72,3 % af projektets deltagere vægtstoppede efter 15 måneder, se figur 3. Den primære målgruppe opnåede ikke samme vægtændring som den sekundære målgruppe. Den sekundære målgruppe tabte i gennemsnit 4 kg, hvilket dog dækker over stor variation fra et vægttab på 14,3 kg til en vægtøgning på 6,5 kg Figur 3: Vægtændring i projekt SMUK efter 15 måneder Når man ser nærmere på variationen i vægtændringerne hos den sekundære målgruppe er det positivt at se, at 43 % af deltagerne opnåede et vægttab på 5 %. Vægttab af den størrelse kan have positive effekt på blodparametre, der har indflydelse på type-2 diabetes og hjertekarsygdomme. Derudover opnåede 14 % af den sekundære målgruppe vægttab på minimum 10 %, hvilket kan have en positiv indflydelse på sundhedstilstanden både fysisk og psykisk. Fra SMUK har der været en række læringselementer. De er videreført i indsatsen Små skridt til varigt vægttab og vil blive videreført i en fremtidig indsats. De væsentligste læringspunkter i forhold til målgruppen i en fremtidig indsats er, at: Motivationen ved start er væsentlig for effekten og fastholdelsen. Der kan med fordel arbejdes videre med modeller for at rekruttere og inddele grupperne efter deres motivation. Gruppedynamikken er vigtig for fastholdelsen. Det er derfor vigtigt, at der er en form for homogenitet på de enkelte hold. Det er borgerens handlekompetencer, der er afgørende for den langvarige effekt af indsatsen. Der er behov for at udvikle indsatsen hele tiden. Vi har med denne indsats gjort nogle erfaringer, men har ikke løsningen. Små skridt til varigt vægttab I 2011 besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at forlænge projekt SMUK. Projektet blev forlænget til udgangen af 2012 og samtidig ændrede projektet målgruppe. Målgruppen blev, alle svært overvægtige voksne, og samtidig blev projektet omdøbt til projekt Små skridt til varigt vægttab. 5

19 Små skridt tilbyder således vægtstopforløb for tre hold i løbet af I februar startede det første hold med 30 svært overvægtige kvinder. Hold 2 startede i begyndelsen af maj og til september afprøver Små skridt det første hold udelukkende for mænd. Hold 1 afsluttede deres 3 måneders forløb i slutningen af april. Resultaterne efter 3 måneder er derfor analyseret og kan ses herunder. Normalt skal der gå måneder før det er muligt at konkludere noget mht. de langvarige effekter af et vægtstopforløb og i Norge anbefales nu livslang opfølgning. Det er derfor ikke muligt at lave konklusioner, men en sammenligning med resultater i SMUK og med andre projekter kan give en pejling om projektets resultater. De borgere, der gennemførte alle 3 måneder på hold 1 havde følgende profil (tabel 4). Det ses, at gruppen var en smule yngre end den sekundære gruppe i SMUK, hvilket er den bedst sammenlignelige gruppe mellem de to projekter. Deres udgangsvægt og udgangs BMI var en smule mindre. Gennemsnitligt var de i den BMI gruppe, der ifølge World Health Organisation (WHO) har en svært forhøjet risiko for følgesygdomme (BMI 35). Tabel 4: Beskrivelse af borgerne på hold 1 i projekt Små skridt (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Borgere Alder (år) 41 (21 60) Vægt (kg) 97 (74 134) Højde (m) 1,67 (1,55 1,80) BMI (kg/m 2 ) 35,2 (29,8 45,3) Talje (cm) 110 (94 133) Kvindelig procesoperatør på 41 år fra Små skridt indsatsen i Svendborg. Har ændret på flere ting omkring mad og drikke i hverdagen og cykler nu til og fra arbejde samt lange ture i området med en medkursist. Hun sætte pris på at kunne feste osv. i weekenden men vælge nu aktivt hvornår der skal være plads i hendes liv til de knap så sunde ting og hvornår der skal holdes igen. Hun har tabt 5,2 kg. efter 4 mdr. Efter 3 måneder havde deltagernes profil ændret sig, se tabel 5. Tabel 5: Resultater vist som gennemsnitlige ændringer efter 15 måneder (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Samlet resultat (variation) Vægtændring (kg) -1,9 (-6,5 1,2) 13 ud af 27 tabte vægt Vægtændring (%) -2,0 (-6,71 1,30) BMI (kg/m 2 ) -0,7 (-2,4 0,4) Talje (cm) -3,5 Andel med vægtstop (%) 92 Andel med vægttab på mere end 5 % af start kropsvægt (%) 16 Deltagerne tabte i gennemsnit 1,9 kg. Det er en smule mindre end det gennemsnitlige resultat på alle projekter på landsplan, efter 3 måneder. Her var det gennemsnitlige vægttab på 2,3 kg iv. Vægttabet på gennemsnitligt 1,9 kg dækker over en variation, der går fra et tab på 6,5 kilo til en vægtøgning på 1,2 kg. Meget positivt er det, at 50 % tabte sig mere end 1 kg, og at 92 % af deltagerne vægtstoppede. Det er flere end der var på landsplan, hvor 85 % vægtstoppede efter 3 måneder 4. WHO har lavet et trivselsindeks, som Sundhedsstyrelsen anbefaler til sundhedsindsatser (WHO-5). Indekset fortæller om den enkeltes trivsel og kan give indikationer på stress og depression. Deltagerne på hold 1 udfyldte WHO-5, se figur 4. Resultatet var, at der efter 3 måneder var ca. 25 % færre i den gruppe, der er i reel risiko for depression og langvarigt stress og som derfor bør søge læge for udredning. Det ser således ud til, at indsatsen kan være medvirkende til at nedsætte risikoen for depression og langvarigt stress. 6

20 % % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Reel risiko for depression eller langvarigt stress Vær opmærksom på udviklingen Over gennemsnittet Ved start Efter 3 måneder Figur 4: WHO-5 trivselsindeks National Institute of Health, har på baggrund af WHOs klassifikationer af overvægt samt risikogrænserne ved taljemål, gennemgået eksisterende litteratur. På den baggrund har de udarbejdet en risikoprofil for udvikling af type-2 diabetes og hjertekar sygdomme. Når deltagerne i små skridt klassificeres ud fra denne risikoprofil ses, at færre af projektets deltagere er i ekstrem høj risikogruppen efter 3 måneder, se figur 5. Der ses kun mindre positive forskydninger i de andre grupper. Dette skyldes bl.a., at deltagerne far start havde store taljemål, og der kræves større ændringer i BMI eller talje mål før større forskydninger kan forventes. Kvindelig sosu-hjælper på 28 år, fra Små skridt indsatsen i Svendborg. Er enlig mor og har i det indledende 3 måneders forløb været igennem en stressende tid på hjemmefronten: Før kurset ville jeg med sikkerhed have taget flere kilo på i sådan en periode siger hun Hun har nu tabt 2,4 kg efter 3 mdr. 80,0 60,0 40,0 20,0 Ved start Efter 3 måneder 0,0 EKSTREM HØJ MEGET HØJ HØJ ØGET NORMAL Figur 5: Risiko for udvikling af type-2 diabetes og hjertekar sygdom Konklusion I projekt SMUK vægtstoppede 76 % af deltagerne fra den sekundære målgruppe og i projekt Små skridt vægtstoppede 92 % efter 3 måneder. Vægtstop kan være en fordel idet man ved, at vægten stiger med alderen og dermed også risikoen for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. I projekt SMUK opnåede 43 % af deltagerne fra den sekundære målgruppe vægttab af en størrelsesorden (5 %), der kan give forbedret blodprofil, i forhold til udvikling af livsstilssygdomme. 14 % af deltagerne opnåede et vægttab (10 %) der kan have stor sundhedsmæssig betydning. 16 % af deltagerne i Små skridt havde efter 3 måneder opnået et vægttab på 5 %. Indsatserne har således en positiv effekt på deltagernes vægtudvikling og risiko for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. Der er ikke et stort sammenligningsgrundlag i form af lignende projekter, men Vejle Kommune har set resultater, der minder meget om disse resultater. 7

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jørgen Pless, Grete Schødts, Arne Ebsen,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

En sund sjæl i et sundt legeme

En sund sjæl i et sundt legeme En sund sjæl i et sundt legeme Institut for Sundhed og Livskvalitet INSTITUT FOR SUNDHED OG LIVSKVALITET SKABER SUNDE RESULTATER Ordsproget En sund sjæl i et sundt legeme er mere aktuelt end nogen sinde.

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere