Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Små skridt til varigt vægttab Senioridræt SFU - budgetopfølgning pr. juni Opfølgning på kvalitetskontrakter - SFU Udmøntning af "Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige" Aktivt medborgerskab Til efterretning...73

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Små skridt til varigt vægttab 11/17652 Beslutningstema: Forlængelse af indsatsen Små skridt til varigt vægttab Sagsfremstilling: I 2011 besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at fortsætte projekt SMUK i Indsatsen forsatte i en anden form og med navnet Små skridt til varigt vægttab. Resultaterne fra SMUK og fra de første 3 måneder af Små skridt til varigt vægttab foreligger nu og hovederfaringerne er, at: Borgerne er glade for at få hjælp til et problem, som de har vanskeligt ved at takle selv Små skridt metoden er velegnet til vægtstop, men det er en langvarig proces Svendborg Kommune får værdifuld erfaring med indsatser, der arbejder med handlekompetence og mestring af eget liv 76 % af deltagerne fra den sekundære målgruppe i projekt SMUK vægtstoppede 14 % af deltagerne opnåede vægttab, som kan have stor sundhedsmæssig betydning både fysisk og psykisk Små skridt har haft betydning for deltagernes risiko for udvikling af depression og langvarigt stress Mange deltagere fortæller gode historier om, hvordan indsatserne har hjulpet dem til at ændre på deres vaner Små skridt indsatsen foreslås som udgangspunkt forlænget med to år afhængig af den fremtidige økonomiske situation. Formålet med forlængelsen er, at: Tilbyde fortrinsvist svært overvægtige voksne hjælp til at ændre livsstil og tabe sig Afprøve nye metoder for arbejdet med små skridt Udvikle best practice for kommuner der vil arbejde med svært overvægtige Forlængelsen giver desuden mulighed for, at de 90 deltagere fra Små skridt i 2012 kan fortsætte i Små skridt indsatsen i en længere periode. Det giver tillige mulighed for udbygge viden om de længerevarende effekter af vægtstopindsatser. Sundhedsstyrelsen anbefaler opfølgning i måneder. Indsatsen skal fortsat tage udgangspunkt i små skridt metoden. Indsatsen består af to dele: 65

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den èen intensiv 3 måneders periode med kontakt til indsatsen mindst én gang ugentligt. Denne periode har til formål at undervise borgerne i metoden og give mulighed for at øge handlekompetencer i en ramme, hvor der er vejledning. Borgerne inddeles her i hold, således at gruppedynamikken udnyttes til fastholdelse. èen temacirkel, hvor borgerne efter endt intensiv periode kan indgå i en cyklus af temamøder og individuelle samtaler. Erfaringerne fra Små skridt til varigt vægttab er, at der er stor forskel på, hvornår borgerne har forstået konceptet i så høj grad, at de føler sig klar til at klare sig selv. Bilaget beskriver indsatsen i detaljer, og der lægges op til, at der kan vælges mellem to modeller. Model 1 Der opstartes 3 hold med 15 borgere om året. Desuden afprøves andre metoder til vægtstopindsats. Indsatsen vil derfor optage mellem borgere årligt. Model 2 Der opstartes 5 hold med 15 borgere om året. Desuden afprøves andre metoder til vægtstopindsats. Indsatsen vil derfor optage mellem borgere årligt. Økonomiske konsekvenser: Små skridt til varigt vægttab finansieres af puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse. Model I alt Model I alt Indstilling: Administrationen indstiller, at: Indsatsen Små skridt til varigt vægttab drøftes Bilag: Åben - Konceptbeskrivelse.pdf Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 66

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Senioridræt 12/22038 Beslutningstema: Drøftelse af henvendelse fra Svendborg Senior Idræt Sagsfremstilling: Svendborg Senior Idræt er en frivillig forening under Folkeoplysningsloven. Senioridræt startede i 1987 som et kommunalt projekt, og har siden da været etableret, som et fast tilbud forankret i Fritidsafdelingen i Svendborg Kommune. I forbindelse med budget 2011 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning at halvere budgettet til Senioridræt. Konsekvensen blev bl.a. en øget brugerbetaling, og som konsekvens deraf, en mindre brugertilbagegang. I marts 2012 besluttede Udvalget for Kultur og Planlægning, at Svendborg Senior Idræt skulle udskilles fra kommunen. Svendborg Senior Idræt giver seniorer i Svendborg Kommune mulighed for at deltage på styrkehold, luntehold, basishold eller turbohold. Siden projektets start i 1987, er omfanget af tilbud øget fra 1-2 hold til ca. 25 hold, og de sidste år har borgere benyttet tilbuddene. Med foreningens nuværende økonomi, og med den nuværende brugerbetaling, er det ikke muligt at fastholde de tilbud foreningen tilbyder i dag. Foreningen har prioriteret, at en del af lunteholdene må lukke. Lunteholdene er for de svageste seniorer og bliver hvert år brugt af ca. 150 borgere. Frivillige idrætsforeninger hører til under Folkeoplysningsloven, hvor der er mulighed for at søge om støtte via Folkeoplysningsmidler. Foreningen vil, med de aktiviteter den tilbyder i dag, have et årligt underskud på kroner. Foreningen søger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om midler til at drive lunteholdene. Ansøgningen er på kr. i 2012 og kr. i årene fremover. Der er ikke afsat en pulje til formål, som disse, i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets økonomiske ramme. Økonomiske konsekvenser: Der er en udgift på kr. i 2012 og kr. i overslagsårene, såfremt udvalget imødekommer ansøgningen. 67

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling: Det indstilles, at: Udvalget drøfter henvendelsen fra Svendborg Senior Idræt Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udvalget har ikke afsat pulje til formål som disse, hvorfor sagen oversendes til Udvalg for Kultur og Planlægning. 3. SFU - budgetopfølgning pr. juni /2579 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - SFU budgetopfølgning pr. juni 2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 4. Opfølgning på kvalitetskontrakter - SFU 12/21110 Sagsfremstilling: Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene - i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30. juni følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelsen forelægges på fagudvalgenes 68

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Kvalitetskontrakter 2013: I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til eventuelt nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf, skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Det indstilles, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Bilag: Åben - kvalitetskontrakter SFU Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 5. Udmøntning af "Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige" 12/18872 Beslutningstema: Udmøntning af Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige Sagsfremstilling: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i foråret 2012 at etablere en Pulje til at gøre flere hjertestartere døgntilgængelige. Der er afsat kr Puljen blev opslået i juni 2012 med ansøgningsfrist den 31. august Puljen er beskrevet på 69

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Puljen blev annonceret i kommunens fællesannonce i Ugeavisen i tre uger i juni og tre uger i august. På baggrund af oplysninger fra tidligere gennemført mini-undersøgelse om hjertestartere i Svendborg Kommune, blev der endvidere sendt en omkring puljen til kontaktpersonerne for de hjertestartere, som var registreret som ikke-døgntilgængelige i februar 2012 (registreret på Der er indkommet 16 ansøgninger, og der er sammenlagt søgt midler for ca kr. Ansøgningerne kommer fra frivillige foreninger, forsamlingshuse, haller og private virksomheder. Der er stor geografisk spredning af ansøgningerne i hele kommunen. En oversigt over ansøgerne ses i bilaget. Midlerne fra puljen uddeles på baggrund af de ansøgningskriterier, som Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtog i maj Det væsentligste kriterium for tildeling af midler var, at hjertestarteren, der søges gjort døgntilgængelig, skulle være registreret på I seks af de indkomne ansøgninger er der ikke registreret en hjertestarter på den nævnte lokalitet. Fem af disse har oplyst, at deres hjertestarter er indkøbt/bestilt, og at den snarest registreres på De 10 øvrige ansøgninger opfylder de opstillede kriterier. Økonomiske konsekvenser: kr. Indstilling: Det indstilles, at de 10 ansøgninger, der opfylder kriterierne for tilskud til etablering af udendørs skab til opbevaring af hjertestarter, imødekommes de fem ansøgninger, hvor hjertestarteren er bestilt/indkøbt imødekommes under forudsætning af, at deres hjertestarter registreres på Bilag: Åben - Oversigt over indkomne ansøgninger 70

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling følges. 6. Aktivt medborgerskab 12/27668 Beslutningstema: Drøfte indsatser for aktivt medborgerskab Sagsfremstilling: I juni 2012 vedtog Svendborg Byråd, at der skal sættes fokus på aktivt medborgerskab. En af de første faser i projektet handler om at afprøve metoder, der kan skabe en vi-er-sammen-holdning mellem borgere og politikere. Det betyder, at alle politiske fagudvalg skal afprøve metoder, der gør det nemmere at tage et medansvar som borger og som skaber et aktivt samspil mellem borgere og politikere. Afprøvningen skal foregå i efteråret 2012 og vinteren 2012/2013. Projektet skal køre frem til foråret 2013, hvor byrådet skal evaluere projektet. Herefter er det planen, at erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for en ny styreform i Svendborg Kommune, der efter planen kan træde i kraft i 2014, når den nye byrådsperiode starter. Målsætningerne med projektet er, at borgere og virksomheder involveres før beslutningstagning borgerne oplever involvering som sætter fingeraftryk borgerne tager lokale initiativer og tager medansvar borgere og virksomheder kører videre med sager og projekter, så tingene bliver derude politikere og administration er mere opsøgende og bidrager dermed til at få dialog med borgere og virksomheder politikerne oplever nye veje til samspil med borgere og virksomheder, f.eks. i forskellige netværk demokratisk tænkning understøttes, f.eks. ved at stemmeprocenten til byrådsvalget stiger de unge har medvirket i forløb, hvor demokrati er trænet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med aktivt medborgerskab. Her foreslås eksempler på 3 71

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den indsatser, som giver mulighed for, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan leve op til målsætningerne beskrevet i Program for aktivt medborgerskab. Indsats 1 Deltagelse i kampagner og markeringsdage for kroniske sygdomme. Mens Health Week: I uge 24 sætter Sundhedsstyrelsen fokus på mænds sundhed. Der kan laves et forberedende arbejde, hvor der etableres et netværk af virksomheder i Svendborg Kommune, som kommer med input til fx hvad indholdet i Mens Health Week skal være, hvad kommunen skal gøre for at få flere mænd til at deltage i kommunale tilbud etc. Netværket kunne også komme med generelle input til sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag på virksomheder i kommunen med henblik på politisk stillingtagen til indsatser. Get Moving kampagnen: Hvert år i uge sætter Sundhedsstyrelsen fokus på unges motionsvaner med Get moving kampagnen. Kampagnen foregik i 2012 i ugerne 16, 17 og 18 og vil sandsynligvis også foregå i disse uger i Kampagnen er fortrinsvist rettet mod skoler, men der er muligt at supplere med andre tiltag. Sundhedsstyrelsen udsender senere på året en række materialer om kampagnen og kampagnens indhold. Markeringsdage for kroniske sygdomme: Verdens Diabetes Dag den 14. november, International KOL dag den 21. november 2012, International kræftdag den 4. februar Dagene kunne fx markeres stande på Torvet, i Bycentret, på Træningscentre eller andre steder. På standene kunne man fx få lavet blodsukkermåling, blive vejet, få lavet kropssammensætningsanalyse, få oplysning om kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom samt give mulighed for en snak med borgerne om livsstilsændringer, hvad kommunen kan gøre og hvad individet kan gøre. Indsats 2 Sundhed i lokalområder Medlemmer af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik mødes med borgerne og drøfter, hvordan kommunen og borgergrupper i samarbejde kan udvikle ubenyttede arealer til at skabe sunde fysiske rammer i lokalområderne. Der kan med fordel åbnes op for inddragelse af alternative kommunikationsformer og dialogformer. Indsatsen laves i et samarbejde mellem Forebyggelsessekretariatet og Miljø og Teknik. Indsats 3 Svendborg cykelkommune Indsats 4 består af tre elementer: 72

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den I efteråret 2012 kan politikerne åbne og deltage i en udstilling omkring cykelfremme, som aktiverer borgerne. Det kan fx være ved at komme med kreative forslag til, hvordan kommunen bliver en bedre cykelkommune. Workshops for unge fra ungdomsuddannelserne, skolebørn, børnehavebørn omkring cykelfremme. Event på Færdselsskolen for børnehavebørn og deres forældre fx ift. brug af Færdselsskolens område og alle kommunens daginstitutionslegepladser til cykeltræning med førskolebørn. Økonomiske konsekvenser: Ingen Indstilling: Administrationen indstiller, at: Indsatserne drøftes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udvalget drøftede sagen idet der arbejdes videre med markeringsdage for kroniske sygdomme. 7. Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 73

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Orientering fra direktørområdet: 1. Bevilling af midler fra satspulje for Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 74

12 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 75

13 Bilag: 1.1. Konceptbeskrivelse.pdf Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 13. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

14 Små skridt til varigt vægttab Indsats for overvægtige i Svendborg Kommune 11/17652 Jesper Eilsø

15 Konceptet kort fortalt Erfaringerne fra SMUK og Små skridt har vist, at en stor del af deltagerne taber sig. De gennemsnitlige vægttab er ikke store, men konceptet Små skridt bygger netop på, at vægttabet skal være roligt og gradvist og foregå over lang tid. Små skridt er en livsstilsomlægning, ikke en kur. Det er det fordi der er gjort mange dårlige erfaringer med store vægttab. Ofte er store forandringer svære at fastholde, og derfor opnås de bedste langsigtede resultater med små forandringer. Små skridt indsatsen har vist, at der kan være sundhedsmæssige gevinster at hente, såfremt den positive udvikling efter 3 måneder fortsætter de efterfølgende måneder. Små skidt har ligeledes vist, at der efter 3 måneders vægtstopindsats er færre, som er i reel risiko for at have depression eller langvarigt stress. Der er derfor trivselsmæssige gevinster ved at tilbyde borgerne en vægtstopindsats ud fra Små skridt metoden. Udviklingen i samfundet er, at stadig flere bliver overvægtige og især svært overvægtige. Det er gruppen af svært overvægtige, der vil have den største sundhedsmæssige gevinst ved indsatsen, men det er også den gruppe, der har sværest ved at bryde vanerne. Svær overvægt er socialt betinget og derfor er derfor vil en indsats for svært overvægtige også medvirke til at nedsætte den store sociale ulighed i sundhed. Baggrund Forekomsten af overvægt (BMI 25) i de vestlige lande, herunder også Danmark har været stigende de sidste 60 år. Danske undersøgelser af befolkningens sundhed viser, at forekomsten af overvægt er steget siden 1987 (figur 1). Figur 1: Andel overvægtige (BMI 25) Svær overvægt (BMI 30) er forbundet med en lang række fysiske, psykosociale og samfundsmæssige problemer og specielt udviklingen af svær overvægt har været stigende siden Graden af overvægt og især svær overvægt, samt længden af den periode overvægten har været til stede, har betydning for risikoen for at udvikle fedmerelaterede sygdomme. Tabel 1 herunder viser risikoen for fedmerelaterede sygdomme, når man er svært overvægtig kontra når man er normalvægtig. Tabel 1: Fedmekomplikationer (Den danske fedmeepidemi) 2

16 Overvægtige har, ud over de fysiske gener, oftest også psykosociale problemer. De psykosociale problemer kan for den enkelte person være større end de umiddelbare fysiske gener. Fede personer er underlagt en række fordomme, som kan føre til diskrimination af voksne på arbejdsmarkedet. Der er en øget forekomst af manglende selvværd, social isolation, depression og angst blandt personer med fedme. Fedme har, ud over de personlige konsekvenser, også konsekvenser på samfundsplan. Det viser sig i de fedmerelaterede sundhedsudgifter, men også på udgiftsniveauet i forbindelse med andre kommunale services, idet den enkelte kan have nedsat funktionsevne både arbejdsmæssigt og privat. Det kan bl.a. være til hjælpemidler, førtidspensioner og genoptræning. Effekten af vægttab og vægtstop Der har været forsket meget i vægttab gennem de sidste år, og derfor har man efterhånden en del viden om effekten af vægttab på risikofaktorer og effekten af vægttabsinterventioner, især på kort sigt (1 år). Mange studier er blevet gennemført med gennemgribende og pludselige omlægninger af vaner og livsstil og her ses sædvanligvis store initiale vægttab, men der ses som oftest tilbagefald til startvægten. Således tager 8-9 ud af 10 det hele eller næsten det hele (vægttab < 5 kg) på igen efter ca. 5 år. i. Det betyder ikke, at det ikke har en sundhedsmæssig effekt at tabe sig. Flere studier har vist, at vægttab på omkring 5 % i løbet af ét år og bevarelse af halvdelen i løbet af de følgende 4-5 år kan halvere forekomsten af diabetes ii. Andre studier har vist, at vægttab på ca. 5 % giver markante forbedring på en række blodparametre, der har indflydelse på type-2 diabetes og hjertekar sygdomme. Vægttab på 10 % af udgangsvægten har vist sig, at have stor betydning for sundhedstilstanden både fysisk og psykosocialt. Små skridtkonceptet er afprøvet som metode til vægttab, men også til vægtstop. Vægtstop kan af flere grunde være et fornuftigt mål. Mange overvægtige har været gennem en eller flere kure for at tabe de overskydende kilo. Ofte giver disse kure store vægttab, men 8-9 ud af 10 oplever at tage på igen og ofte tage mere på, end man i første omgang tabte. Denne effekt kaldes yoyo vægt og har vist sig at have en uhensigtsmæssig helbredseffekt. Når man ser på udviklingen af fedme i Danmark siden 1987 (figur 1, s. 2) kan man se, at forekomsten af svær overvægt er stigende. Det man imidlertid også kan se er, at BMI stiger med alderen. Derfor kan et vægtstop, for den enkelte person, have betydning for sygdomsrisiko og videre udvikling af BMI. Det kan det fordi alternativet med sandsynlighed vil være vægtstigning. Vægtstop er vigtig fordi, risikoen for at udvikle fedmerelaterede sygdomme, stiger eksponentielt med BMI, hvilket illustreres i figur 2. Figur 2: Sammenhæng mellem risiko for diabetes og BMI (Den danske fedmeepidemi) 3

17 Små skridt metoden Mange vægtinterventionsstudier har set et næsten total tilbagefald til udgangsvægten efter ca. 5 år. Derfor udviklede Per Brændgaard i samarbejde med Sundhedsstyrelsen metoden Små skridt. Små skridt har en anden tilgang til vægttab end tidligere studier og diverse mirakelkure har haft. Man tager ved denne metode små skridt og derfor kan man ikke forvente store vægttab, men i højere grad mindre men langvarige vægttab. Med små skridt vil man kunne opnå vægttab på op til 10 kg om året iii. Små skridt tager udgangspunkt i, at: 1. Små skridt er skridt, der af borgeren opleves som små. Små skridt er ændringer i nuværende vaner ændringer, som borgeren selv har lyst til, og som han/hun let kan fortsætte med på lang sigt. Borgeren er i centrum og vælger selv sine små skridt. 2. Det er sundere med et langsomt og vedvarende vægttab, som giver en livsstilsomlægning, der helst skal vare ved resten af livet. Der arbejdes gennem forløbet målrettet med, at acceptere det langsommere vægttab, hvilket kan være vanskeligt, da der i vores kultur ligger en opfattelse af, at et vægttab helst skal foregår hurtigt/ over få måneder. 3. Det er let at integrere i familien/hverdagen. Hele familien kan være med, da der ikke er tale om kur, men en omlægning af vaner hvor alt er tilladt med måde. 4. Der tages udgangspunkt i den enkeltes niveau. Hver deltager laver sin egen plan og sætter sine egne mål. Det giver større mulighed for varigt vægttab da indsatsen er realistisk i forhold til mentalt overskud, deltagernes hverdag osv. 5. Komme væk fra alt/intet, skam/skyld, straf/belønning. Det gør det nemmer at fastholde de ændrede vaner i længden, da der er plads til at gøre noget af det forbudte. Det handler om, at have en balanceret hverdag. Når deltageren falder i, dvs. mislykkes med en plan, bruges erfaringerne til at lægge en ny plan (nyt skridt), i stedet for at genererer skyld. 6. Borgeren skal selv tage ansvar. Det giver en bedre udslusning fra kommunens støtte til hverdagen. 7. Det handler om vaner i stedet for regler - slankekurs i stedet for slankekur. 8. Styrke handlekompetencer, så man kan tage sunde valg resten af livet. Der arbejdes med opmærksomhed, som en vigtig kompetence i hverdagen. 9. Det lange forløb og konceptets metode giver et godt grundlag for holdningsbearbejdelse hos borgerne Svendborg erfaringer med vægtstop Svendborg Kommune deltog fra 2009 til 2012, med projekt SMUK i Sundhedsstyrelsens satspulje mod svær overvægt hos voksne. Satspuljen bestod af ca. 40 vægtstopprojekter, landet over. Satspuljen havde til formål at undersøge små skridt metoden, som vægttabs- og vægtstopmetode. SMUK Projekt SMUK optog i projektperioden 90 kvinder. Heraf gennemførte 47 kvinder projektforløbet på 15 måneder. Det svarer til, at 52 % gennemførte. Tabel 2 herunder viser projektdeltagernes profil ved projektets start. Tabel 3 viser resultaterne efter 15 måneder. Tabel 2: Beskrivelse af borgerne i projekt SMUK (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Primær målgruppe Sekundær målgruppe Alder (år) 43 (30 67) 48 (32 68) Vægt (kg) 79,2 (61,6 113,3) 105,1 (85,1 141,2) Højde (m) 1,58 (1,47 1,72) 1,68 (1,57 1,78) BMI 31,5 (25,7 43,7) 37,5 (25,7 48,3) Talje (cm) 100 (80 127) 117 (96 146) 4

18 Procent Tabel 3: Resultater vist som gennemsnitlige ændringer efter 15 måneder (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Primær målgruppe Sekundær målgruppe Vægtændring (kg) -1,1 (-21,9 6,7) -4,0 (-14,3 6,5) Vægtændring (%) -1,7 (-26,6 8,8) -3,9 (-15 5,5) BMI (kg/m 2 ) -0,5 (-8,4 2,6) -1,5 (-4,8 2,2) Talje (cm) -3,3 (-20,2 12) -3,9 (-12 14) Andel med vægtstop (%) Andel med vægttab på mere end 5 % af start kropsvægt (%) Andel med vægttab på mere end 10 % af start kropsvægt (%) 8 14 Af væsentlige resultater kan nævnes, at 72,3 % af projektets deltagere vægtstoppede efter 15 måneder, se figur 3. Den primære målgruppe opnåede ikke samme vægtændring som den sekundære målgruppe. Den sekundære målgruppe tabte i gennemsnit 4 kg, hvilket dog dækker over stor variation fra et vægttab på 14,3 kg til en vægtøgning på 6,5 kg Figur 3: Vægtændring i projekt SMUK efter 15 måneder Når man ser nærmere på variationen i vægtændringerne hos den sekundære målgruppe er det positivt at se, at 43 % af deltagerne opnåede et vægttab på 5 %. Vægttab af den størrelse kan have positive effekt på blodparametre, der har indflydelse på type-2 diabetes og hjertekarsygdomme. Derudover opnåede 14 % af den sekundære målgruppe vægttab på minimum 10 %, hvilket kan have en positiv indflydelse på sundhedstilstanden både fysisk og psykisk. Fra SMUK har der været en række læringselementer. De er videreført i indsatsen Små skridt til varigt vægttab og vil blive videreført i en fremtidig indsats. De væsentligste læringspunkter i forhold til målgruppen i en fremtidig indsats er, at: Motivationen ved start er væsentlig for effekten og fastholdelsen. Der kan med fordel arbejdes videre med modeller for at rekruttere og inddele grupperne efter deres motivation. Gruppedynamikken er vigtig for fastholdelsen. Det er derfor vigtigt, at der er en form for homogenitet på de enkelte hold. Det er borgerens handlekompetencer, der er afgørende for den langvarige effekt af indsatsen. Der er behov for at udvikle indsatsen hele tiden. Vi har med denne indsats gjort nogle erfaringer, men har ikke løsningen. Små skridt til varigt vægttab I 2011 besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at forlænge projekt SMUK. Projektet blev forlænget til udgangen af 2012 og samtidig ændrede projektet målgruppe. Målgruppen blev, alle svært overvægtige voksne, og samtidig blev projektet omdøbt til projekt Små skridt til varigt vægttab. 5

19 Små skridt tilbyder således vægtstopforløb for tre hold i løbet af I februar startede det første hold med 30 svært overvægtige kvinder. Hold 2 startede i begyndelsen af maj og til september afprøver Små skridt det første hold udelukkende for mænd. Hold 1 afsluttede deres 3 måneders forløb i slutningen af april. Resultaterne efter 3 måneder er derfor analyseret og kan ses herunder. Normalt skal der gå måneder før det er muligt at konkludere noget mht. de langvarige effekter af et vægtstopforløb og i Norge anbefales nu livslang opfølgning. Det er derfor ikke muligt at lave konklusioner, men en sammenligning med resultater i SMUK og med andre projekter kan give en pejling om projektets resultater. De borgere, der gennemførte alle 3 måneder på hold 1 havde følgende profil (tabel 4). Det ses, at gruppen var en smule yngre end den sekundære gruppe i SMUK, hvilket er den bedst sammenlignelige gruppe mellem de to projekter. Deres udgangsvægt og udgangs BMI var en smule mindre. Gennemsnitligt var de i den BMI gruppe, der ifølge World Health Organisation (WHO) har en svært forhøjet risiko for følgesygdomme (BMI 35). Tabel 4: Beskrivelse af borgerne på hold 1 i projekt Små skridt (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Borgere Alder (år) 41 (21 60) Vægt (kg) 97 (74 134) Højde (m) 1,67 (1,55 1,80) BMI (kg/m 2 ) 35,2 (29,8 45,3) Talje (cm) 110 (94 133) Kvindelig procesoperatør på 41 år fra Små skridt indsatsen i Svendborg. Har ændret på flere ting omkring mad og drikke i hverdagen og cykler nu til og fra arbejde samt lange ture i området med en medkursist. Hun sætte pris på at kunne feste osv. i weekenden men vælge nu aktivt hvornår der skal være plads i hendes liv til de knap så sunde ting og hvornår der skal holdes igen. Hun har tabt 5,2 kg. efter 4 mdr. Efter 3 måneder havde deltagernes profil ændret sig, se tabel 5. Tabel 5: Resultater vist som gennemsnitlige ændringer efter 15 måneder (gennemsnit med variation i parentes) Parameter Samlet resultat (variation) Vægtændring (kg) -1,9 (-6,5 1,2) 13 ud af 27 tabte vægt Vægtændring (%) -2,0 (-6,71 1,30) BMI (kg/m 2 ) -0,7 (-2,4 0,4) Talje (cm) -3,5 Andel med vægtstop (%) 92 Andel med vægttab på mere end 5 % af start kropsvægt (%) 16 Deltagerne tabte i gennemsnit 1,9 kg. Det er en smule mindre end det gennemsnitlige resultat på alle projekter på landsplan, efter 3 måneder. Her var det gennemsnitlige vægttab på 2,3 kg iv. Vægttabet på gennemsnitligt 1,9 kg dækker over en variation, der går fra et tab på 6,5 kilo til en vægtøgning på 1,2 kg. Meget positivt er det, at 50 % tabte sig mere end 1 kg, og at 92 % af deltagerne vægtstoppede. Det er flere end der var på landsplan, hvor 85 % vægtstoppede efter 3 måneder 4. WHO har lavet et trivselsindeks, som Sundhedsstyrelsen anbefaler til sundhedsindsatser (WHO-5). Indekset fortæller om den enkeltes trivsel og kan give indikationer på stress og depression. Deltagerne på hold 1 udfyldte WHO-5, se figur 4. Resultatet var, at der efter 3 måneder var ca. 25 % færre i den gruppe, der er i reel risiko for depression og langvarigt stress og som derfor bør søge læge for udredning. Det ser således ud til, at indsatsen kan være medvirkende til at nedsætte risikoen for depression og langvarigt stress. 6

20 % % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Reel risiko for depression eller langvarigt stress Vær opmærksom på udviklingen Over gennemsnittet Ved start Efter 3 måneder Figur 4: WHO-5 trivselsindeks National Institute of Health, har på baggrund af WHOs klassifikationer af overvægt samt risikogrænserne ved taljemål, gennemgået eksisterende litteratur. På den baggrund har de udarbejdet en risikoprofil for udvikling af type-2 diabetes og hjertekar sygdomme. Når deltagerne i små skridt klassificeres ud fra denne risikoprofil ses, at færre af projektets deltagere er i ekstrem høj risikogruppen efter 3 måneder, se figur 5. Der ses kun mindre positive forskydninger i de andre grupper. Dette skyldes bl.a., at deltagerne far start havde store taljemål, og der kræves større ændringer i BMI eller talje mål før større forskydninger kan forventes. Kvindelig sosu-hjælper på 28 år, fra Små skridt indsatsen i Svendborg. Er enlig mor og har i det indledende 3 måneders forløb været igennem en stressende tid på hjemmefronten: Før kurset ville jeg med sikkerhed have taget flere kilo på i sådan en periode siger hun Hun har nu tabt 2,4 kg efter 3 mdr. 80,0 60,0 40,0 20,0 Ved start Efter 3 måneder 0,0 EKSTREM HØJ MEGET HØJ HØJ ØGET NORMAL Figur 5: Risiko for udvikling af type-2 diabetes og hjertekar sygdom Konklusion I projekt SMUK vægtstoppede 76 % af deltagerne fra den sekundære målgruppe og i projekt Små skridt vægtstoppede 92 % efter 3 måneder. Vægtstop kan være en fordel idet man ved, at vægten stiger med alderen og dermed også risikoen for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. I projekt SMUK opnåede 43 % af deltagerne fra den sekundære målgruppe vægttab af en størrelsesorden (5 %), der kan give forbedret blodprofil, i forhold til udvikling af livsstilssygdomme. 14 % af deltagerne opnåede et vægttab (10 %) der kan have stor sundhedsmæssig betydning. 16 % af deltagerne i Små skridt havde efter 3 måneder opnået et vægttab på 5 %. Indsatserne har således en positiv effekt på deltagernes vægtudvikling og risiko for udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. Der er ikke et stort sammenligningsgrundlag i form af lignende projekter, men Vejle Kommune har set resultater, der minder meget om disse resultater. 7

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Små skridt til varigt vægttab

Små skridt til varigt vægttab Små skridt til varigt vægttab Indsats for overvægtige i Svendborg Kommune 11/17652 Jesper Eilsø Konceptet kort fortalt Erfaringerne fra SMUK og Små skridt har vist, at en stor del af deltagerne taber sig.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-20 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat 's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 1 af 11 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Formål: Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer

Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsfremme der virker i Tarzan kulturer Sundhedsambassadør Michael Povlsen Sundhedsambassadør Annita Møller Sundhedsambassadør John Balling Næstved Park & Vej Chefkonsulent Pernille Thau Alectia Tlf.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Det har givet mig selvtillid i og med at min vægt er gået ned. Det har også givet mig troen på, at der er

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere