Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen"

Transkript

1 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon E-post Dato 28. juli 2015 Sagsnummer TA Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Virksomhedens art: Matrikel nr.: Betegnelse: Tilsynsmyndighed: Kvægbrug økologisk drift 1a, Venner By, Velling Ejendommen er omfattet af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ringkøbing-Skjern Kommune 1

2 Stamblad: Bedriftens ejer og driftsansvarlig Bedriftens adresse Kim Gohr Nielsen, Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Troldholm, Vennervej 28, Veling, 6950 Ringkøbing Bedriftens miljøkonsulent Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing Natur- og Miljøkonsulent Kristian Andreassen Fastnet telefon: Mobil: Bedriftens matrikelnumre Kommune Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Ringkøbing Skjern Kommune CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr / / e 12e 11b 10q 1bx 2am 2x 1by 7h 3f 2t 1b 40o 1bø 1bz 1ca 2af 1a 2ag 3l 2y 1cd 1cc 2ai 6g 2ak 2ae 1ce 2ah 1bæ 2z 2c 6m 7e 7g 3m 2al 2e Ejendomsnummer Bedriftens betegnelse Husdyrbruget er omfattet af 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Hovedansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni

3 Oplysninger om husdyrbruget: Tilladt produktion pr. 1. januar 2007 Nuværende miljøgodkendelse /tillægsgodkendelse af / Ansøgt drift. Ændringer med dette tillæg, er vist med rød skrift Dyrehold i kvæg, alle i tung race Antal DE Antal DE Antal DE Malkeko, på gyllesystem , ,88 (9.517 kg EKM) ( kg EKM) 479,74 Malkeko, på dybstrøelse 10 ( kg EKM) 14,54 Kvie/stud (26-28 mdr.), på gyllesystem 8 4,07 Kvie/stud (15-26 mdr.), på gyllesystem 43 18,35 Kvie/stud (6-15 mdr.), på dybstrøelse 36 10,80 Kvie/stud (6-24 mdr.), på gyllesystem ,75 Kvie/stud (24-27 mdr.), på gyllesystem 29 14,21 Kvie/stud (12-22 mdr.), på gyllesystem ,78 Småkalv (0-1 mdr.), på dybstrøelse 4 0,69 Småkalv (1-6 mdr.), på dybstrøelse 19 4,01 Småkalv (3-6 mdr.), på dybstrøelse 29 6,49 Småkalv (0-0,5 mdr.), på dybstrøelse 5 0,85 Småkalv (0,5-3 mdr.), på dybstrøelse 24 4,54 Småkalv (0-3,8 mdr.), på dybstrøelse 65 16,36 Småkalv (3,8-6 mdr.), på dybstrøelse 35 10,56 Tyrekalv (40-60 kg), på dybstrøelse 130 1, ,61 I alt (gl. normer) 249,68* 395,33* I alt (nugældende normer) 288,28 460,3 607,59 Arealer Ha Ca. Ha Ejet/forpagtet udbringningsareal - 309,65 380,34 Aftalearealer: Refstrupvej 1, 6940 Lem St.) Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing - 43,49 100,9 455,3 Udbringningsareal i alt 353,14 936,5 Kapacitet Areal Kapacitet Areal Kapacitet Areal Bygningsmæssige forhold m 2 ca. m 2 m 3 ca. m 2 m 3 ca. m 2 Eksisterende stald u/skraber (bygning 1) Eksisterende stald (bygning 2- nedrives) Eksisterende stald (bygning 3) Eksisterende stald (bygning 4) Eksisterende stald m/skraber (bygn. 7) Maskinhus/planlagre (bygning 8) Foderlade (bygning10) Malkerum (bygning 6) Stuehus + garage (bygning 17+18) Halvtag (bygning 15) Befæstet areal Nyopført stald (bygning 5 og 6) Areal i alt Sydligste eksisterende plansiloer, incl. randbelægning (bygning 28) Nordligste eksisterende plansiloer (bygning 12) Udvidelse, incl. randbelægning til eksisterende plansiloanlæg (bygning 13) ca. 625 Ny møddingsplads (bygning 25) Eksisterende gylletank 1 (bygning 14) Eksisterende gylletank 2 (bygning 23) Ny gylletank (bygning 24) Samlet kapacitet De bygningsmæssige forhold refererer til bilag 4. * Gl. normer 3

4 Ændring med dette tillæg, til eksisterende miljøgodkendelse af 7. december 2009 Med dette tillæg er der søgt om at udvide det bestående økologiske dyrehold fra 260 malkekøer (9.517 EKM) + opdræt, svarende til 460,3 DE til 340 malkekøer ( EKM) + opdræt, svarende til ca. 607,6 DE, alle i tung race, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 515 m 2 + randbelægning, i alt en udvidelse på ca. 625 m 2, samt etablering af en ny gylletank med en kapacitet på tons, i det åbne land (Tændpibe). Udvidelsen af dyreholdet, vil dels foregå i de eksisterende stalde på ansøgte ejendom på Vennervej 28 og dels i lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Staldanlæg med dyr med dette tillæg - Ansøgt drift Kategori i tung race Staldsystem Antal årsdyr Antal DE Alder ind / vægt Alder ud / vægt Miljøteknologi Eksisterende stald uden skraber (bygning 1) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) 71 34,39 Eksisterende dybstrøelsesstald (bygning 4) Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 35 10,56 12 mdr. 3,8 mdr. 22 mdr. 6,0 mdr. Eksisterende kostald (bygning 5) miljøgodkendt i 2009 Malkeko ( kg Sengestald m/fast gulv, 2 % hældning, ,74 Skraber EKM) skrabning hver 2. time Malkeko ( kg EKM) Dybstrøelse (hele arealet) 10 14,54 Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 65 16,36 0 mdr. 3,8 mdr. Tyrekalv Dybstrøelse (hele arealet) 200 2,61 40 kg 60 kg Eksisterende stald med skraber (bygning 7) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) ,40 I alt 607,59 Bygnings nr. refererer til bilag 4. 12,0 mdr. 22,0 mdr. Skraber Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, til lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Husdyrbruget på Mejlbyvej 1 er godkendt til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.), svarende til ca. 87 DE (nugældende normer). Dvs. for at opstalde ansøgers goldkøer, som i alt vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, skal den nuværende tilladelse på Mejlbyvej 1, godkendes på ny. Nedenstående tabel er en oversigt over antallet af dyreenheder til udbringning på ejede/for pagtede, samt aftalearealer. 4

5 Fordelingen af husdyrgødning/dyreenheder: Ansøgte husdyrbrug beliggende på adressen Vennervej 28, Antal DE Kg N Kg P Velling, 6950 Ringkøbing Produceret kvæggylle Vennervej , , ,34 Produceret dybstrøelse Vennervej 28 44, ,94 569,76 Produceret dybstrøelse Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 32, ,0 512,0 Produceret kvæggylle Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 90, , ,0 Tilført husdyrgødning Afsat til aftalearealer Vennervej 19, Velling, 6950 Ringkøbing Holmager 6A, Velling, ** 6950 Ringkøbing 52, , ,0 112, , ,6 I alt til aftalearealer Refstrup 1, 6940 Lem St. ** 105,0 178, , , , ,6 Til afsætning på ejede / forpagtede arealer Vennervej , , ,5 * Lejet stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern ** Aftalearealer på Holmager 6A er tidligere godkendt til modtagelse af husdyrgødning fra ansøgte ejendom og der sker ingen ændringer med dette tillæg. På aftalearealet på Refstrup 1, er der udarbejdet en særskilt 16 arealgodkendelse. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE: STAMBLAD:...2 OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:...3 ÆNDRING MED DETTE TILLÆG, TIL EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE AF 7. DECEMBER STALDANLÆG MED DYR MED DETTE TILLÆG - ANSØGT DRIFT...4 FORDELINGEN AF HUSDYRGØDNING/DYREENHEDER: MEDDELELSE AF TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE BAGGRUND OG KORT RESUMÉ AFGØRELSEN VILKÅR FOR TILLÆGGET Generelt Uheld og risici Årsproduktion Foder Lejede staldanlæg Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Transport Lugt Støjkilder Udbringningsarealer Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi Tilsyn, kontrol og egenkontrol Ophør FORMALIA LOVGRUNDLAG GENERELT OFFENTLIGHED KLAGEVEJLEDNING UDNYTTELSE UNDERRETNING OM UDKAST / TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET...22 BILAG 1. MILJØREDEGØRELSE FOR TILLÆGGET IKKE TEKNISK RESUMÉ OPLYSNINGER OMKRING ANLÆGGET OG EJENDOMMEN OPLYSNINGER OM STALDANLÆG OG BESÆTNING OPLYSNINGER OM OPBEVARINGSANLÆG BEREGNINGER PÅ ANLÆG OPLYSNINGER OMKRING AREALER OPLYSNINGER OM GØDNING BEREGNINGER PÅ AREALER OPBEVARINGSKAPACITET BAT (BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK/ RENERE TEKNOLOGI)...49 BILAG 2. MILJØVURDERING FOR TILLÆGGET BAGGRUND FOR TILLÆGGET TIL MILJØGODKENDELSE BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD Afstandskrav Beskyttelseslinjer Kulturmiljø Kommuneplanrammer Placering i landskabet INDRETNING OG DRIFT BAT bedste tilgængelige teknik Håndtering af regnvand og restvand Medicin, olie og brændstof Håndtering og opbevaring af affald Håndtering af unormale driftssituationer, eller uheld BEGRÆNSNING AF EVENTUELLE GENER FOR NABOER

7 2.4.1 Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Trafik, til- og frakørsel Egenkontrol ALTERNATIVE LØSNINGER Andre muligheder alternativ OPHØR NATUR OG VAND International natur beskrivelse Vandmiljøet Jordtype og eventuelle dræn Sædskifte Bilag IV-arter Kvælstofudvaskning til overfladevand Fosforudvaskning til overfladevand Ammoniakemission Grundvand: PROJEKTETS SANDSYNLIGE MILJØPÅVIRKNING KONKLUSION...86 BILAG 3. KOMMENTARER TIL TILLÆGGET:...87 KOMPOST TIL MARKSTAK...87 STØJ...87 BILAG 4. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG...88 BILAG 5. OVERSIGTSKORT - UDBRINGNINGSAREALER, TRANSPORTVEJE OG RANDZONER...89 BILAG 6. OVERSIGTSKORT UDLEDNING AF TAGVAND...90 BILAG 7: OVERSIGTSKORT - 3 NATUR, SKOV, N-DEP. BEREGNINGSPUNKTER, SAMT ATMOSFÆRISK KVÆLSTOFKORT...91 BILAG 8: UDBRINGNINGSAREAL NATURKATEGORI, SAMT NATURA 2000-OMRÅDER...92 BILAG 9: UDBRINGNINGSAREAL FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER, SAMT GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER...93 BILAG 10: UDBRINGNINGSAREAL FOSFOR, NITRATKLASSE, SAMT BESKYTTEDE VANDLØB...94 BILAG 11: UDBRINGNINGSAREAL GRUNDVAND...95 BILAG 12: KULTURHISTORISKE INTERESSEOMRÅDER, KYSTZONE, BY- OG SOMMERHUSZONE, SAMT LOKALPLANER...96 BILAG 13: OPDATERET BEREDSKABSPLAN...97 Copyright Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 7

8 1. Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse 1.1 Baggrund og kort resumé Ringkøbing-Skjern Kommune har, den 20. november 2014, iht. 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, modtaget en ansøgning om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Baggrund Der blev i december 2009 udarbejdet en miljøgodkendelse af bedriften på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing, som erstatning for en tidligere VVM-screening i marts Miljøgodkendelsen af 7. december 2009, omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning (alle i tung race) til et dyrehold på 260 malkekøer (normydelse) + opdræt, i alt svarende til 460,3 DE (nugældende normer), samt opførelse af ny kostald på ca m 2, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca m 2, samt etablering af fodersilo. Derudover omfatter miljøgodkendelsen en godkendelse til etablering af ny gylletank på tons og en ny møddingsplads på 400 m 2 i det åbne land (Tændpibe), i umiddelbar tilknytning til den eksisterende decentralle gylletank på tons, samme sted. Efterfølgende er der, i maj 2010, meddelt en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse som udelukkende omfatter en bygningsændring af den tidligere godkendte staldbygning. Bygningsændringen består af en ny tilbygning (malkestald) på 780 m 2, samt en ændring af staldens oprindelige størrelse, således at det samlede staldareal incl. malkestalden vil andrage i alt m 2. Husdyrbruget er oppe på fuld produktion og de nye bygningsmæssige ændringer er delvis udført. Dvs. at den nye stald med tilhørende malkestald er opført, det nordligste eksisterende plansiloanlæg er delvis udbygget med ca. 775 m 2 og den nye gylletank i det åbne land (Tændpipe) er ikke etableret. Idet disse bygningsmæssige ændringer ikke er udnyttet indenfor godkendelsens tidsfrist, som udløb den 7. december 2011, er disse ændringer hermed bortfaldet. Kort resumé Idet der fortsat ønskes, at udvide det nordligste eksisterende plansiloanlæg, samt etablering af ny gylletank i tilknytning til den eksisterende gylletank og møddingsplads i det åbne land (Tændpibe), er der derfor med dette tillæg søgt om udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af den tidligere godkendte gylletank. Den nye gyllebeholder med en kapacitet på tons ønskes etableret, uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), på matr. nr. 2x Venner By, Velling, ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg. På denne lokalitet i det åbne land, ligger der i forvejen en gylletank og en møddingsplads og den nye gylletank etableres i tilknytning hertil. Efter den hidtidige gældende lov, vil den ønskede placering udløse krav om landzonetilladelse. De gamle landzonezoneregler er nu indarbejdet i den nye husdyrlov (Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette tillæg indeholder, som følge heraf, en godkendelse til placering af en ny gyllebeholder, efter husdyrlovens 22, stk. 2, idet tanken placeres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Beskrivelse og begrundelse, samt vurderingen heraf, fremgår af bilag 2 (miljøvurdering). 8

9 Endvidere er der søgt om, at udvide den nuværende økologiske malkekvægsbesætningen fra ca. 460,3 DE til ca. 607,6 DE, svarende til 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier ( mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), alle i tung race. Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejet stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. På denne ejendom, er der en tilladelse til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.). Dvs. for at huse ansøgers goldkøer, skal denne tilladelse på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, godkendes på ny. Afstandskrav Alle lovpligtige afstandskrav, jvnf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven er, ifølge tillægsansøgningen, overholdt. Afstandskravet til nærmeste nabobeboelse fra den ansøgte gylletank i det åbne land er ligeledes overholdt. Kravet er, ifølge 6, stk. 4 f. 6, stk. 4 i husdyrgodkendelsesloven, 50 meter og den faktiske afstand til nærmeste nabobeboelse (Tændpibe 4, Velling, 6950 Ringkøbing er ca. 397 meter. Det generelle afstandskrav er hermed overholdt. Dog ligger der en ejendom nærmere, ca. 85 meter nord for ansøgte gylletank, men denne ejendom (minkfarm) på adressen Tændpibe 1B, er uden beboelse. Ammoniak Husdyrbruget anvender mere end 25 % græsmarksafgrøder i totalrationen og er derfor omfattet af et reduktionskrav på 15 % fra stald og lager, hvilket ifølge ansøgningen, er overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur o- verholdt. Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg. Lugt Ifølge ansøgningen, er de faktuelle afstande fra nærmeste staldanlæg til enkelt bolig (Vennervej 30) ca. 121 meter, til nærmeste samlet bebyggelse (Velling by) ca. 1.3 km og til nærmeste byzone (Lem By) ca. 2.6 km. Dog ligger der 2 enkelte boliger nærmere (Vennervej 21 og 26), men disse boliger ejes af ansøger. Resultatet af lugtberegningerne viser, at ansøgningen overholder genekriteriet for lugtpåvirkningen til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone, idet de ligger længere væk end 1,2 gange geneafstand. Fosfor Ca. 60 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha ligger i P-klasse 2, som er drænede/grøftede lavbundsarealer. Se bilag 10. For disse udbringningsarealer er der generelt krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må være 2 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen, ligger de resterende udbringningsarealer på i alt ca. 149 ha i P-klasse 0. Disse arealer udløser derfor ikke, som udgangspunkt, skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet de generelle harmoniregler generelt anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området mod fosfortilførsel fra arealerne. Ifølge ansøgningen tilføres, der via husdyrgødningen, 25,7 kg P/ha/år til arealerne og der fraføres, via afgrøderne 21,7 kg P/ha/år fra arealerne. Det giver et gennemsnitligt fosforoverskud for ansøgt drift på 4,0 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen overholdes husdyrlovens generelle fosforbeskyttelsesniveau, idet overskuddet på bedriftsniveau er 2,7 kg P mindre 9

10 end det lovpligtige fosforoverskud. Dette niveau overholder ansøgte projekt, ifølge ansøgningen, uden virkemiddel, da ejendommen drives økologisk. Der er foretaget en konsekvensberegning, der viser, at fosforudvaskningen fra den udbragte gødning svarer til 0,01 % af den samlede landbrugsrelaterede fosforudvaskning til Ringkøbing Fjord. På baggrund af konsekvensberegningen, er der ikke stillet skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet det antages, at en påvirkning under 1 % af den samlede fosforpåvirkning til Natura 2000-området, Ringkøbing Fjord ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentlig. Nitrat, overfladevand Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Heraf ligger ca. 57 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha i nitratklasse III, se bilag 10, hvilket betyder, at størrelsen af det udbringningsareal, der er berørt, medfører, at ejendommen som udgangspunkt skal reducere husdyrtrykket til 71,55 % af fuldt husdyrtryk på de ejede/forpagtede udbringningsarealer, svarende til et dyretryk på 1,19 DE/ha og en udvaskning på 68,0 kg N/ha/år. Det ansøgte husdyrtryk er dog på 1,48 DE/ha og i kraft af, at husdyrbruget drives økologisk med de reducerede kvælstofnormer, der er knyttet hertil, vil den reelle udvaskning til overfladevandet reduceres til 51,1 kg N/ha/år. Der er indsendt beregninger, der viser, at den aktuelle kvælstofudvaskning ligger langt under niveauet for et plantebrug, som ligger på 68,9 kg N/ha/år. Husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevandet, er dermed overholdt, ifølge beregning foretaget i ansøgningssystemet. Det antages, at for udbringningsarealerne på i alt ca. 216 ha ligger reduktionspotentialet på 0-50 % i området og for udbringningsarealerne på i alt ca. 163,9 ha ligger reduktionspotentialet på % i området. Det giver en samlet maksimal udvaskning fra udbringningsarealerne til Ringkøbing Fjordopland på ca kg kvælstof/år. Nitratudvaskningen fra den udbragte gødning til Ringkøbing Fjordopland, svarer dermed til ca. 0,5 %. Nitrat, grundvand Som det fremgår af bilag 11, ligger alle udbringningsarealerne, ifølge Naturstyrelsens seneste kortlægning, udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og ifølge kommuneplanen u- denfor områder omfattet af indsatsplaner. Jvnf. den oprindelige miljøgodkendelse, lå ca. 20 ha af husdyrbrugets udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder, men efter Naturstyrelsens seneste kortlægning, ligger disse arealer nu udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Arealerne er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, idet de generelle harmoniregler anses for tilstrækkelige til at beskyttet grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Idet arealerne desuden ligger udenfor områder omfattet af indsatsplaner antages det, at den generelle lovgivning er tilstrækkelig til at beskytte grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Natur Jvnf. husdyrbekendtgørelsen, er de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper inddelt i Kategori 1,-, 2- og 3-Natur, med henblik på fastsættelse af specifikke beskyttelsesniveau, som fremgår af skemaet i bilag 2, punkt Afstanden fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste Kategori 1-Natur, er ca. 2 km og fra ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er afstanden ca. 2,4 km. Som det fremgår af bilag 8, er naturtypen en del af Habitatområdet (H62) 10

11 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Naturtypen med nummer 7230, er et B-målsat overdrev (rigkær) med god tilstand. Som det ligeledes fremgår af bilag 8, er afstanden til nærmeste Kategori 2-Natur, fra anlægget og den ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, ca. 7-8 km og naturarealet er et A-målsat hedeareal, beliggende i Dejbjerg Plantage. Indenfor meter fra hhv. husdyrbrugets anlæg og ansøgte gylletank, samt eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er der registreret flere 3-beskyttede C- målsatte mosearealer, som kan være kvælstoffølsom Kategori 3-Natur, samt et potentielt ammoniakfølsomt skovareal. Ansøger og dennes konsulent har indsendt, ammoniakdepositionsberegninger til 4 udvalgte beregningspunkter, som fremgår af bilag 7. Arealer Husdyrbruget har ca. 380 ha ejede/forpagtede udbringningsarealer, samt aftalearealer tilhørende hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. Hele/dele af aftalearealet tilhørende Refstrup 1, ligger i nitratklasse / P-klasse/ nitratfølsomt indvindingsopland/ samt i oplandet til habitatområde Ringkøbing Fjord. Det samlede antal husdyr i vandoplandet til Ringkøbing Fjord, har været stigende siden 2007 og der er krav til, at udvaskningen af nitrat fra arealerne, reduceres til et niveau svarende til planteavl ( Planteavlsmodellen ). Aftalearealer tilhørende Refstrup 1 kan, som følge heraf, ikke godkendes efter 11/12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, men skal i stedet godkendes efter 16 i samme lov. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse er der indsendt og udarbejdet en 16-arealgodkendelse. 11

12 1.2 Afgørelsen Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 7. december 2009 på husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 1a m.fl. Venner By, Velling, beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen meddeles i medfør af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår. Denne tillægsgodkendelse gælder hele husdyrbruget med tilhørende arealer (med undtagelse af aftalearealer tilhørende hhv. Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrup 1, 6940 Lem St.) og omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning i de eksisterende kvægstalde på Vennervej 28, alle i tung race fra: o 260 malkekøer med normydelse o 58 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (6-24 mdr.) o 29 kvier (24-27 mdr.) o 130 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 460,3 DE (nugældende normer) til: o 340 malkekøer med kg EKM o 100 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (12-22 mdr.) o 200 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 607,6 DE (nugældende normer) Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejede stalde. Derudover omfatter dette tillæg, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg, med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), således at det samlede siloanlæg (det nordligste), i alt vil udgør ca m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af en tidligere godkendt gylletank. Den nye gylletank, med en kapacitet på tons, etableres uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), hvor der i forvejen, i en afstand af ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg, ligger en gylletank og en møddingsplads, som husdyrbruget anvender. Denne tillægsgodkendelse omfatter alle arealer, hvoraf ca. 380,3 ha er udbringningsarealer, som drives under ejendommens CVR-nummer og som dækker over samtlige ejede/forpagtede arealer under husdyrbruget på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Derudover er der aftalearealer tilknyttet husdyrbruget, som tilhører hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. På aftalearealerne tilhørende Refstrup 1, er der med denne tillægsgodkendelse udarbejdet en særskilt 16-arealgodkendelse. Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni Afgørelsen meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved an- 12

13 vendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen/tillægsgodkendelsen af hhv. 7. december 2009 og 31. maj 2010, samt dette tillæg og generel lovgivning, stiller skærpede krav. Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret af 7. december 2009 bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer Forhold til anden lovgivning Der gøres hermed opmærksom på, at tillægsgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Endvidere gøres opmærksom på, at de bygningsmæssige ændringer skal byggesagsbehandles særskilt. Udvidelse af plansiloanlægget, samt etablering af ny gylletank, må ikke påbegyndes, før der ligger en særskilt byggetilladelse fra kommunen. Ansøgningen om byggetilladelse skal ske til Byg og Miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune. 13

14 2. Vilkår for tillægget Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, samt tilægsgodkendelsen af 31. maj 2010, er fortsat gældende, medmindre det fremgår af denne tillægsgodkendelse, at de nye vilkår ændres i forhold til de eksisterende godkendelser. Denne tillægsgodkendelse meddeles på de nedenstående vilkår. 2.1 Generelt 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tillægsansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af dette tillæg. 2) Tillægget skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af dette. Med udnyttet menes, at planlagt byggeri- og anlægsarbejde er iværksat og at arbejdet fortsætter og færdiggøres i et rimeligt tempo og skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. Byggeri i henhold til tillægget må godt foregå, selvom byggeriet ikke er påbegyndt, inden tillægget er udløbet, hvis der er indgået en retlig bindende kontrakt med en entreprenør. Denne kontrakt skal være underskrevet, inden tillægget udløber. Den del af byggeriet i tillægget, som ikke er udnyttet inden 2 år efter, at tillægget er meddelt, bortfalder. 3) De vilkår, der vedrører driften, med dette tillæg, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, med dette tillæg, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne tillægsgodkendelse. 5) Der anmodes om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforholdet, eller driftsansvarlig. 2.2 Uheld og risici 6) Den eksisterende beredskabsplan/driftsforskrift skal opdateres med de nye bygningsmæssige ændringer og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til denne. Ejendommens opdaterede beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. 2.3 Årsproduktion 7) Den godkendte husdyrproduktion, som er omfattet af denne tillægsgodkendelse, skal være jævnt fordelt over året. Tillægsgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier (12-22 mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), i alt svarende til 607,32 DE, alle i tung race. 14

15 Det tillades at, at fordelingen mellem malkekøer, kvier og kalve, varierer med op til 10 %, indenfor det maksimale antal DE. Note: (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet). 2.4 Foder 8) Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne, inklusiv opdræt. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år 2.5 Lejede staldanlæg 9) Der må ikke flyttes egne dyr til lejede stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, før der foreligger en godkendelse hertil i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger. Såfremt dette ændres, skal det sikres, inden flytning af egne dyr til lejede stalde, at der foreligger en tilladelse/godkendelse til det aktuelle dyrehold. 2.6 Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Fast gødning 10) På udbringningsareal indenfor 300 meter fra de i 7 i husdyrlovens beskyttede naturområder (mark 101-0, og mark 109-0, se bilag 8), må der ikke placeres markstakke. Fritliggende gylletank 11) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn, eller lign., der har returløb til beholderen. Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel. 12) Det skal sikres, at den eksisterende afskærmende beplantning, nord og vest for gylletanken, bibeholdes og vedligeholdes. Alternativ ny beplantning, således at gylletanken er afskærmet mod nord og vest. 13) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte. 14) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt. 15

16 2.7 Transport 15) Transport af husdyrgødning skal, som udgangspunkt, forgå af de på bilag 5 angivne veje. Transporter udenfor normal arbejdstid og i spidsbelastningen kan dog tillades, såfremt det sker således, at tilsynsmyndigheden vurderer, at der tages størst mulig hensyn. 16) Transport af husdyrgødning gennem byer, f.eks. Lem By, skal transporteres i lastbil, eller et påhængskøretøj hertil. Under transporten skal flydende husdyrgødning opbevares i lukkede tanke og fast husdyrgødning skal overdækkes. 17) Ved eventuel tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der stilles skilte op, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. 2.8 Lugt 18) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes, at være væsentlig større end grundlaget for denne tillægsgodkendelse, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 2.9 Støjkilder 19) Med dette tillæg må bedriftens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne, ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel (se bilag 3 ved dokumentation), målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alle dage kl Lørdag kl Søn- og helligdag Kl Alle dage kl Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) 20) Bedriften skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag Udbringningsarealer 21) Husdyrbrugets husdyrgødning må udbringes på de udbringningsarealer, der er angivet på bilag 5. 22) På husdyrbrugets udbringningsarealer, må der i alt udbringes gylle/dybstrøelse med maksimalt 9.499,50 kg P/år og ,54 kg N/år i alt svarende til 564,18 DE. Ønskes der udbragt husdyrgødning med et samlet større indhold af fosfor og/eller kvælstof, skal kommunen godkende det. 23) Udbringning af husdyrgødning, må ikke foretages på lørdage-, søn- og helligdage på mark nr , som angivet på bilag 8. 16

17 24) Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen inden planårets begyndelse den 1. august. Kommunen vurderer herefter om udbringningen af husdyrgødning, vil påvirke de nye arealer væsentligt. 25) På udbringningsarealerne må der afsættes gødning fra græssende dyr svarende til 1,48 DE/ha. 26) Husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer må ikke tilføres handelsgødning. 27) Udbringning af husdyrgødning, skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes. 28) Udbringning af husdyrgødning må ikke foretages, når jorden er mættet med vand, oversvømmet, frossen, eller dækket af sne, eller forud for varslede kraftige regnskyl /store nedbørsmængder Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi 29) På tidspunktet for næste gennemgribende renovering af de gl. produktionsbygninger, skal der anvendes teknologier, eller den bedst tilgængelige teknik, der af Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, anses for værende bedst tilgængelige teknologier, således, at de eksisterende stalde kommer til at leve op til niveauet for bedst tilgængelige staldsystem. Den næste gennemgribende renovering af eksisterende stalde fastsættes ved næste revurdering af miljøgodkendelsen år ) I forbindelse med udvidelsen, skal der foretages et energitjek af en energirådgiver Tilsyn, kontrol og egenkontrol 31) Efter tilsynsmyndighedens anmodning, skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition, nitratudvaskning til overfladevand, nitratudvaskning til grundvand, fosforoverskud fra bedriften og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for denne tillægsgodkendelse, er overholdt. Hvis forudsætningerne for denne tillægsgodkendelse ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen Ophør 32) Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende, skal anvendes til andet formål og såfremt de ved syn og skøn, vurderes misligholdt. Note: Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse. 17

18 Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 7. december 2009 og tillægsgodkendelse af 31. maj 2010 er stadigvæk gældende. 18

19 3. Formalia 3.1 Lovgrundlag Denne tillægsgodkendelse er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet). Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 (Husdyrloven). Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. december 2014 (Husdyrbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 594 af 4. maj 2015 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 951 af 3. juli 2013 (Naturbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december 2011 (Olietankbekendtgørelsen). 3.2 Generelt Tillægsgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende lov og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår, som er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen. Tillægsgodkendelsen indeholder en vilkårsdel, en formalitet, miljøredegørelse, samt en miljøvurdering. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt, samt vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand, herunder bl.a. natur og landskab. Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet udkastet til tillægsgodkendelsen i henhold til Kommuneplan og udkastet har været til gennemlæsning hos ansøger og dennes konsulent. Det tilrettede udkast er efterfølgende sendt i 3 ugers partshøring. 3.3 Offentlighed Udkastet til tillægget har været i 3 ugers partshøring i perioden fra den 3. juli 2015 til og med den 24. juli 2015 hos ansøger og dennes konsulent, samt nærmeste naboer/parter, indenfor en vejledende konsekvenszone af ca. 424 meter fra ansøgte projekt. I høringsperioden indkom der ingen bemærkninger til det ansøgte. 19

20 Afgørelse om tillægsgodkendelse vil blive offentliggjort, via annoncering, den 31. juli 2015 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på 3.4 Klagevejledning I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægsgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens En eventuel klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljøgodkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 28. august Indsendelse af klage Det er obligatorisk for klager at bruge Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal, med mindre du har fået en tilladelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der fritager dig for at anvende den digitale klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale klageportal. Digital Klageportal Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hjælp til klage Natur- og Miljøklagenævnet stiller i et vist omfang en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: , eller på mail: De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors , fre

Ikke-godkendelsespligtig ændring af

Ikke-godkendelsespligtig ændring af Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Oksbjerg Agro A/S Nørre Espvej 10 6980 Tim Ikke-godkendelsespligtig ændring af Sagsbehandler Anne Marie Susgaard Direkte telefon

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøeffektive miljøteknologier på

Miljøeffektive miljøteknologier på Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing I/S Moselund Lisenborgvej 10 6900 Skjern Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på

Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Christian Peder Clausen Klematisvej 1, Barde 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Axel Sørensen Tinghøjvej 10 6870 Ølgod Tillæg til Miljøgodkendelse Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Udkast til Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse af eksisterende anlæg på

Udkast til Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse af eksisterende anlæg på Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Flemming Nyborg Jensen Stadilvej 23, Stadil 6980 Tim Udkast til Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse af eksisterende anlæg

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarmen på ejendommen Holmsland Klitvej 80, Klegod, 6950 Ringkøbing.

Afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af minkfarmen på ejendommen Holmsland Klitvej 80, Klegod, 6950 Ringkøbing. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Hansen Minervavej 42 6960 Hvide Sande Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 99741543 E-post

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Udkast til Ikke-godkendelsespligtig ændring af

Udkast til Ikke-godkendelsespligtig ændring af Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing I/S Lundhøj/Jacob Fruerlund Jensen Borrisvej 23, Borris 6900 Skjern Udkast til Ikke-godkendelsespligtig ændring af Sagsbehandler

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk

Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej Videbæk Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Adrianus Cornelius Maria van Beek Fjelstrupvej 11 6920 Videbæk Sagsbehandler Poul Bennetzen Direkte telefon 99741560 E-post

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring Annelise Hansen og Jens Peter Pedersen Brædstrupvej 20 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere