Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen"

Transkript

1 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon E-post Dato 28. juli 2015 Sagsnummer TA Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Virksomhedens art: Matrikel nr.: Betegnelse: Tilsynsmyndighed: Kvægbrug økologisk drift 1a, Venner By, Velling Ejendommen er omfattet af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ringkøbing-Skjern Kommune 1

2 Stamblad: Bedriftens ejer og driftsansvarlig Bedriftens adresse Kim Gohr Nielsen, Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Troldholm, Vennervej 28, Veling, 6950 Ringkøbing Bedriftens miljøkonsulent Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing Natur- og Miljøkonsulent Kristian Andreassen Fastnet telefon: Mobil: Bedriftens matrikelnumre Kommune Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Ringkøbing Skjern Kommune CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr / / e 12e 11b 10q 1bx 2am 2x 1by 7h 3f 2t 1b 40o 1bø 1bz 1ca 2af 1a 2ag 3l 2y 1cd 1cc 2ai 6g 2ak 2ae 1ce 2ah 1bæ 2z 2c 6m 7e 7g 3m 2al 2e Ejendomsnummer Bedriftens betegnelse Husdyrbruget er omfattet af 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Hovedansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni

3 Oplysninger om husdyrbruget: Tilladt produktion pr. 1. januar 2007 Nuværende miljøgodkendelse /tillægsgodkendelse af / Ansøgt drift. Ændringer med dette tillæg, er vist med rød skrift Dyrehold i kvæg, alle i tung race Antal DE Antal DE Antal DE Malkeko, på gyllesystem , ,88 (9.517 kg EKM) ( kg EKM) 479,74 Malkeko, på dybstrøelse 10 ( kg EKM) 14,54 Kvie/stud (26-28 mdr.), på gyllesystem 8 4,07 Kvie/stud (15-26 mdr.), på gyllesystem 43 18,35 Kvie/stud (6-15 mdr.), på dybstrøelse 36 10,80 Kvie/stud (6-24 mdr.), på gyllesystem ,75 Kvie/stud (24-27 mdr.), på gyllesystem 29 14,21 Kvie/stud (12-22 mdr.), på gyllesystem ,78 Småkalv (0-1 mdr.), på dybstrøelse 4 0,69 Småkalv (1-6 mdr.), på dybstrøelse 19 4,01 Småkalv (3-6 mdr.), på dybstrøelse 29 6,49 Småkalv (0-0,5 mdr.), på dybstrøelse 5 0,85 Småkalv (0,5-3 mdr.), på dybstrøelse 24 4,54 Småkalv (0-3,8 mdr.), på dybstrøelse 65 16,36 Småkalv (3,8-6 mdr.), på dybstrøelse 35 10,56 Tyrekalv (40-60 kg), på dybstrøelse 130 1, ,61 I alt (gl. normer) 249,68* 395,33* I alt (nugældende normer) 288,28 460,3 607,59 Arealer Ha Ca. Ha Ejet/forpagtet udbringningsareal - 309,65 380,34 Aftalearealer: Refstrupvej 1, 6940 Lem St.) Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing - 43,49 100,9 455,3 Udbringningsareal i alt 353,14 936,5 Kapacitet Areal Kapacitet Areal Kapacitet Areal Bygningsmæssige forhold m 2 ca. m 2 m 3 ca. m 2 m 3 ca. m 2 Eksisterende stald u/skraber (bygning 1) Eksisterende stald (bygning 2- nedrives) Eksisterende stald (bygning 3) Eksisterende stald (bygning 4) Eksisterende stald m/skraber (bygn. 7) Maskinhus/planlagre (bygning 8) Foderlade (bygning10) Malkerum (bygning 6) Stuehus + garage (bygning 17+18) Halvtag (bygning 15) Befæstet areal Nyopført stald (bygning 5 og 6) Areal i alt Sydligste eksisterende plansiloer, incl. randbelægning (bygning 28) Nordligste eksisterende plansiloer (bygning 12) Udvidelse, incl. randbelægning til eksisterende plansiloanlæg (bygning 13) ca. 625 Ny møddingsplads (bygning 25) Eksisterende gylletank 1 (bygning 14) Eksisterende gylletank 2 (bygning 23) Ny gylletank (bygning 24) Samlet kapacitet De bygningsmæssige forhold refererer til bilag 4. * Gl. normer 3

4 Ændring med dette tillæg, til eksisterende miljøgodkendelse af 7. december 2009 Med dette tillæg er der søgt om at udvide det bestående økologiske dyrehold fra 260 malkekøer (9.517 EKM) + opdræt, svarende til 460,3 DE til 340 malkekøer ( EKM) + opdræt, svarende til ca. 607,6 DE, alle i tung race, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 515 m 2 + randbelægning, i alt en udvidelse på ca. 625 m 2, samt etablering af en ny gylletank med en kapacitet på tons, i det åbne land (Tændpibe). Udvidelsen af dyreholdet, vil dels foregå i de eksisterende stalde på ansøgte ejendom på Vennervej 28 og dels i lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Staldanlæg med dyr med dette tillæg - Ansøgt drift Kategori i tung race Staldsystem Antal årsdyr Antal DE Alder ind / vægt Alder ud / vægt Miljøteknologi Eksisterende stald uden skraber (bygning 1) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) 71 34,39 Eksisterende dybstrøelsesstald (bygning 4) Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 35 10,56 12 mdr. 3,8 mdr. 22 mdr. 6,0 mdr. Eksisterende kostald (bygning 5) miljøgodkendt i 2009 Malkeko ( kg Sengestald m/fast gulv, 2 % hældning, ,74 Skraber EKM) skrabning hver 2. time Malkeko ( kg EKM) Dybstrøelse (hele arealet) 10 14,54 Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 65 16,36 0 mdr. 3,8 mdr. Tyrekalv Dybstrøelse (hele arealet) 200 2,61 40 kg 60 kg Eksisterende stald med skraber (bygning 7) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) ,40 I alt 607,59 Bygnings nr. refererer til bilag 4. 12,0 mdr. 22,0 mdr. Skraber Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, til lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Husdyrbruget på Mejlbyvej 1 er godkendt til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.), svarende til ca. 87 DE (nugældende normer). Dvs. for at opstalde ansøgers goldkøer, som i alt vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, skal den nuværende tilladelse på Mejlbyvej 1, godkendes på ny. Nedenstående tabel er en oversigt over antallet af dyreenheder til udbringning på ejede/for pagtede, samt aftalearealer. 4

5 Fordelingen af husdyrgødning/dyreenheder: Ansøgte husdyrbrug beliggende på adressen Vennervej 28, Antal DE Kg N Kg P Velling, 6950 Ringkøbing Produceret kvæggylle Vennervej , , ,34 Produceret dybstrøelse Vennervej 28 44, ,94 569,76 Produceret dybstrøelse Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 32, ,0 512,0 Produceret kvæggylle Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 90, , ,0 Tilført husdyrgødning Afsat til aftalearealer Vennervej 19, Velling, 6950 Ringkøbing Holmager 6A, Velling, ** 6950 Ringkøbing 52, , ,0 112, , ,6 I alt til aftalearealer Refstrup 1, 6940 Lem St. ** 105,0 178, , , , ,6 Til afsætning på ejede / forpagtede arealer Vennervej , , ,5 * Lejet stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern ** Aftalearealer på Holmager 6A er tidligere godkendt til modtagelse af husdyrgødning fra ansøgte ejendom og der sker ingen ændringer med dette tillæg. På aftalearealet på Refstrup 1, er der udarbejdet en særskilt 16 arealgodkendelse. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE: STAMBLAD:...2 OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:...3 ÆNDRING MED DETTE TILLÆG, TIL EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE AF 7. DECEMBER STALDANLÆG MED DYR MED DETTE TILLÆG - ANSØGT DRIFT...4 FORDELINGEN AF HUSDYRGØDNING/DYREENHEDER: MEDDELELSE AF TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE BAGGRUND OG KORT RESUMÉ AFGØRELSEN VILKÅR FOR TILLÆGGET Generelt Uheld og risici Årsproduktion Foder Lejede staldanlæg Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Transport Lugt Støjkilder Udbringningsarealer Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi Tilsyn, kontrol og egenkontrol Ophør FORMALIA LOVGRUNDLAG GENERELT OFFENTLIGHED KLAGEVEJLEDNING UDNYTTELSE UNDERRETNING OM UDKAST / TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET...22 BILAG 1. MILJØREDEGØRELSE FOR TILLÆGGET IKKE TEKNISK RESUMÉ OPLYSNINGER OMKRING ANLÆGGET OG EJENDOMMEN OPLYSNINGER OM STALDANLÆG OG BESÆTNING OPLYSNINGER OM OPBEVARINGSANLÆG BEREGNINGER PÅ ANLÆG OPLYSNINGER OMKRING AREALER OPLYSNINGER OM GØDNING BEREGNINGER PÅ AREALER OPBEVARINGSKAPACITET BAT (BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK/ RENERE TEKNOLOGI)...49 BILAG 2. MILJØVURDERING FOR TILLÆGGET BAGGRUND FOR TILLÆGGET TIL MILJØGODKENDELSE BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD Afstandskrav Beskyttelseslinjer Kulturmiljø Kommuneplanrammer Placering i landskabet INDRETNING OG DRIFT BAT bedste tilgængelige teknik Håndtering af regnvand og restvand Medicin, olie og brændstof Håndtering og opbevaring af affald Håndtering af unormale driftssituationer, eller uheld BEGRÆNSNING AF EVENTUELLE GENER FOR NABOER

7 2.4.1 Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Trafik, til- og frakørsel Egenkontrol ALTERNATIVE LØSNINGER Andre muligheder alternativ OPHØR NATUR OG VAND International natur beskrivelse Vandmiljøet Jordtype og eventuelle dræn Sædskifte Bilag IV-arter Kvælstofudvaskning til overfladevand Fosforudvaskning til overfladevand Ammoniakemission Grundvand: PROJEKTETS SANDSYNLIGE MILJØPÅVIRKNING KONKLUSION...86 BILAG 3. KOMMENTARER TIL TILLÆGGET:...87 KOMPOST TIL MARKSTAK...87 STØJ...87 BILAG 4. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG...88 BILAG 5. OVERSIGTSKORT - UDBRINGNINGSAREALER, TRANSPORTVEJE OG RANDZONER...89 BILAG 6. OVERSIGTSKORT UDLEDNING AF TAGVAND...90 BILAG 7: OVERSIGTSKORT - 3 NATUR, SKOV, N-DEP. BEREGNINGSPUNKTER, SAMT ATMOSFÆRISK KVÆLSTOFKORT...91 BILAG 8: UDBRINGNINGSAREAL NATURKATEGORI, SAMT NATURA 2000-OMRÅDER...92 BILAG 9: UDBRINGNINGSAREAL FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER, SAMT GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER...93 BILAG 10: UDBRINGNINGSAREAL FOSFOR, NITRATKLASSE, SAMT BESKYTTEDE VANDLØB...94 BILAG 11: UDBRINGNINGSAREAL GRUNDVAND...95 BILAG 12: KULTURHISTORISKE INTERESSEOMRÅDER, KYSTZONE, BY- OG SOMMERHUSZONE, SAMT LOKALPLANER...96 BILAG 13: OPDATERET BEREDSKABSPLAN...97 Copyright Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 7

8 1. Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse 1.1 Baggrund og kort resumé Ringkøbing-Skjern Kommune har, den 20. november 2014, iht. 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, modtaget en ansøgning om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Baggrund Der blev i december 2009 udarbejdet en miljøgodkendelse af bedriften på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing, som erstatning for en tidligere VVM-screening i marts Miljøgodkendelsen af 7. december 2009, omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning (alle i tung race) til et dyrehold på 260 malkekøer (normydelse) + opdræt, i alt svarende til 460,3 DE (nugældende normer), samt opførelse af ny kostald på ca m 2, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca m 2, samt etablering af fodersilo. Derudover omfatter miljøgodkendelsen en godkendelse til etablering af ny gylletank på tons og en ny møddingsplads på 400 m 2 i det åbne land (Tændpibe), i umiddelbar tilknytning til den eksisterende decentralle gylletank på tons, samme sted. Efterfølgende er der, i maj 2010, meddelt en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse som udelukkende omfatter en bygningsændring af den tidligere godkendte staldbygning. Bygningsændringen består af en ny tilbygning (malkestald) på 780 m 2, samt en ændring af staldens oprindelige størrelse, således at det samlede staldareal incl. malkestalden vil andrage i alt m 2. Husdyrbruget er oppe på fuld produktion og de nye bygningsmæssige ændringer er delvis udført. Dvs. at den nye stald med tilhørende malkestald er opført, det nordligste eksisterende plansiloanlæg er delvis udbygget med ca. 775 m 2 og den nye gylletank i det åbne land (Tændpipe) er ikke etableret. Idet disse bygningsmæssige ændringer ikke er udnyttet indenfor godkendelsens tidsfrist, som udløb den 7. december 2011, er disse ændringer hermed bortfaldet. Kort resumé Idet der fortsat ønskes, at udvide det nordligste eksisterende plansiloanlæg, samt etablering af ny gylletank i tilknytning til den eksisterende gylletank og møddingsplads i det åbne land (Tændpibe), er der derfor med dette tillæg søgt om udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af den tidligere godkendte gylletank. Den nye gyllebeholder med en kapacitet på tons ønskes etableret, uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), på matr. nr. 2x Venner By, Velling, ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg. På denne lokalitet i det åbne land, ligger der i forvejen en gylletank og en møddingsplads og den nye gylletank etableres i tilknytning hertil. Efter den hidtidige gældende lov, vil den ønskede placering udløse krav om landzonetilladelse. De gamle landzonezoneregler er nu indarbejdet i den nye husdyrlov (Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette tillæg indeholder, som følge heraf, en godkendelse til placering af en ny gyllebeholder, efter husdyrlovens 22, stk. 2, idet tanken placeres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Beskrivelse og begrundelse, samt vurderingen heraf, fremgår af bilag 2 (miljøvurdering). 8

9 Endvidere er der søgt om, at udvide den nuværende økologiske malkekvægsbesætningen fra ca. 460,3 DE til ca. 607,6 DE, svarende til 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier ( mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), alle i tung race. Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejet stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. På denne ejendom, er der en tilladelse til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.). Dvs. for at huse ansøgers goldkøer, skal denne tilladelse på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, godkendes på ny. Afstandskrav Alle lovpligtige afstandskrav, jvnf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven er, ifølge tillægsansøgningen, overholdt. Afstandskravet til nærmeste nabobeboelse fra den ansøgte gylletank i det åbne land er ligeledes overholdt. Kravet er, ifølge 6, stk. 4 f. 6, stk. 4 i husdyrgodkendelsesloven, 50 meter og den faktiske afstand til nærmeste nabobeboelse (Tændpibe 4, Velling, 6950 Ringkøbing er ca. 397 meter. Det generelle afstandskrav er hermed overholdt. Dog ligger der en ejendom nærmere, ca. 85 meter nord for ansøgte gylletank, men denne ejendom (minkfarm) på adressen Tændpibe 1B, er uden beboelse. Ammoniak Husdyrbruget anvender mere end 25 % græsmarksafgrøder i totalrationen og er derfor omfattet af et reduktionskrav på 15 % fra stald og lager, hvilket ifølge ansøgningen, er overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur o- verholdt. Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg. Lugt Ifølge ansøgningen, er de faktuelle afstande fra nærmeste staldanlæg til enkelt bolig (Vennervej 30) ca. 121 meter, til nærmeste samlet bebyggelse (Velling by) ca. 1.3 km og til nærmeste byzone (Lem By) ca. 2.6 km. Dog ligger der 2 enkelte boliger nærmere (Vennervej 21 og 26), men disse boliger ejes af ansøger. Resultatet af lugtberegningerne viser, at ansøgningen overholder genekriteriet for lugtpåvirkningen til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone, idet de ligger længere væk end 1,2 gange geneafstand. Fosfor Ca. 60 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha ligger i P-klasse 2, som er drænede/grøftede lavbundsarealer. Se bilag 10. For disse udbringningsarealer er der generelt krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må være 2 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen, ligger de resterende udbringningsarealer på i alt ca. 149 ha i P-klasse 0. Disse arealer udløser derfor ikke, som udgangspunkt, skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet de generelle harmoniregler generelt anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området mod fosfortilførsel fra arealerne. Ifølge ansøgningen tilføres, der via husdyrgødningen, 25,7 kg P/ha/år til arealerne og der fraføres, via afgrøderne 21,7 kg P/ha/år fra arealerne. Det giver et gennemsnitligt fosforoverskud for ansøgt drift på 4,0 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen overholdes husdyrlovens generelle fosforbeskyttelsesniveau, idet overskuddet på bedriftsniveau er 2,7 kg P mindre 9

10 end det lovpligtige fosforoverskud. Dette niveau overholder ansøgte projekt, ifølge ansøgningen, uden virkemiddel, da ejendommen drives økologisk. Der er foretaget en konsekvensberegning, der viser, at fosforudvaskningen fra den udbragte gødning svarer til 0,01 % af den samlede landbrugsrelaterede fosforudvaskning til Ringkøbing Fjord. På baggrund af konsekvensberegningen, er der ikke stillet skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet det antages, at en påvirkning under 1 % af den samlede fosforpåvirkning til Natura 2000-området, Ringkøbing Fjord ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentlig. Nitrat, overfladevand Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Heraf ligger ca. 57 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha i nitratklasse III, se bilag 10, hvilket betyder, at størrelsen af det udbringningsareal, der er berørt, medfører, at ejendommen som udgangspunkt skal reducere husdyrtrykket til 71,55 % af fuldt husdyrtryk på de ejede/forpagtede udbringningsarealer, svarende til et dyretryk på 1,19 DE/ha og en udvaskning på 68,0 kg N/ha/år. Det ansøgte husdyrtryk er dog på 1,48 DE/ha og i kraft af, at husdyrbruget drives økologisk med de reducerede kvælstofnormer, der er knyttet hertil, vil den reelle udvaskning til overfladevandet reduceres til 51,1 kg N/ha/år. Der er indsendt beregninger, der viser, at den aktuelle kvælstofudvaskning ligger langt under niveauet for et plantebrug, som ligger på 68,9 kg N/ha/år. Husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevandet, er dermed overholdt, ifølge beregning foretaget i ansøgningssystemet. Det antages, at for udbringningsarealerne på i alt ca. 216 ha ligger reduktionspotentialet på 0-50 % i området og for udbringningsarealerne på i alt ca. 163,9 ha ligger reduktionspotentialet på % i området. Det giver en samlet maksimal udvaskning fra udbringningsarealerne til Ringkøbing Fjordopland på ca kg kvælstof/år. Nitratudvaskningen fra den udbragte gødning til Ringkøbing Fjordopland, svarer dermed til ca. 0,5 %. Nitrat, grundvand Som det fremgår af bilag 11, ligger alle udbringningsarealerne, ifølge Naturstyrelsens seneste kortlægning, udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og ifølge kommuneplanen u- denfor områder omfattet af indsatsplaner. Jvnf. den oprindelige miljøgodkendelse, lå ca. 20 ha af husdyrbrugets udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder, men efter Naturstyrelsens seneste kortlægning, ligger disse arealer nu udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Arealerne er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, idet de generelle harmoniregler anses for tilstrækkelige til at beskyttet grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Idet arealerne desuden ligger udenfor områder omfattet af indsatsplaner antages det, at den generelle lovgivning er tilstrækkelig til at beskytte grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Natur Jvnf. husdyrbekendtgørelsen, er de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper inddelt i Kategori 1,-, 2- og 3-Natur, med henblik på fastsættelse af specifikke beskyttelsesniveau, som fremgår af skemaet i bilag 2, punkt Afstanden fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste Kategori 1-Natur, er ca. 2 km og fra ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er afstanden ca. 2,4 km. Som det fremgår af bilag 8, er naturtypen en del af Habitatområdet (H62) 10

11 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Naturtypen med nummer 7230, er et B-målsat overdrev (rigkær) med god tilstand. Som det ligeledes fremgår af bilag 8, er afstanden til nærmeste Kategori 2-Natur, fra anlægget og den ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, ca. 7-8 km og naturarealet er et A-målsat hedeareal, beliggende i Dejbjerg Plantage. Indenfor meter fra hhv. husdyrbrugets anlæg og ansøgte gylletank, samt eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er der registreret flere 3-beskyttede C- målsatte mosearealer, som kan være kvælstoffølsom Kategori 3-Natur, samt et potentielt ammoniakfølsomt skovareal. Ansøger og dennes konsulent har indsendt, ammoniakdepositionsberegninger til 4 udvalgte beregningspunkter, som fremgår af bilag 7. Arealer Husdyrbruget har ca. 380 ha ejede/forpagtede udbringningsarealer, samt aftalearealer tilhørende hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. Hele/dele af aftalearealet tilhørende Refstrup 1, ligger i nitratklasse / P-klasse/ nitratfølsomt indvindingsopland/ samt i oplandet til habitatområde Ringkøbing Fjord. Det samlede antal husdyr i vandoplandet til Ringkøbing Fjord, har været stigende siden 2007 og der er krav til, at udvaskningen af nitrat fra arealerne, reduceres til et niveau svarende til planteavl ( Planteavlsmodellen ). Aftalearealer tilhørende Refstrup 1 kan, som følge heraf, ikke godkendes efter 11/12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, men skal i stedet godkendes efter 16 i samme lov. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse er der indsendt og udarbejdet en 16-arealgodkendelse. 11

12 1.2 Afgørelsen Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 7. december 2009 på husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 1a m.fl. Venner By, Velling, beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen meddeles i medfør af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår. Denne tillægsgodkendelse gælder hele husdyrbruget med tilhørende arealer (med undtagelse af aftalearealer tilhørende hhv. Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrup 1, 6940 Lem St.) og omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning i de eksisterende kvægstalde på Vennervej 28, alle i tung race fra: o 260 malkekøer med normydelse o 58 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (6-24 mdr.) o 29 kvier (24-27 mdr.) o 130 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 460,3 DE (nugældende normer) til: o 340 malkekøer med kg EKM o 100 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (12-22 mdr.) o 200 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 607,6 DE (nugældende normer) Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejede stalde. Derudover omfatter dette tillæg, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg, med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), således at det samlede siloanlæg (det nordligste), i alt vil udgør ca m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af en tidligere godkendt gylletank. Den nye gylletank, med en kapacitet på tons, etableres uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), hvor der i forvejen, i en afstand af ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg, ligger en gylletank og en møddingsplads, som husdyrbruget anvender. Denne tillægsgodkendelse omfatter alle arealer, hvoraf ca. 380,3 ha er udbringningsarealer, som drives under ejendommens CVR-nummer og som dækker over samtlige ejede/forpagtede arealer under husdyrbruget på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Derudover er der aftalearealer tilknyttet husdyrbruget, som tilhører hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. På aftalearealerne tilhørende Refstrup 1, er der med denne tillægsgodkendelse udarbejdet en særskilt 16-arealgodkendelse. Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni Afgørelsen meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved an- 12

13 vendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen/tillægsgodkendelsen af hhv. 7. december 2009 og 31. maj 2010, samt dette tillæg og generel lovgivning, stiller skærpede krav. Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret af 7. december 2009 bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer Forhold til anden lovgivning Der gøres hermed opmærksom på, at tillægsgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Endvidere gøres opmærksom på, at de bygningsmæssige ændringer skal byggesagsbehandles særskilt. Udvidelse af plansiloanlægget, samt etablering af ny gylletank, må ikke påbegyndes, før der ligger en særskilt byggetilladelse fra kommunen. Ansøgningen om byggetilladelse skal ske til Byg og Miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune. 13

14 2. Vilkår for tillægget Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, samt tilægsgodkendelsen af 31. maj 2010, er fortsat gældende, medmindre det fremgår af denne tillægsgodkendelse, at de nye vilkår ændres i forhold til de eksisterende godkendelser. Denne tillægsgodkendelse meddeles på de nedenstående vilkår. 2.1 Generelt 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tillægsansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af dette tillæg. 2) Tillægget skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af dette. Med udnyttet menes, at planlagt byggeri- og anlægsarbejde er iværksat og at arbejdet fortsætter og færdiggøres i et rimeligt tempo og skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. Byggeri i henhold til tillægget må godt foregå, selvom byggeriet ikke er påbegyndt, inden tillægget er udløbet, hvis der er indgået en retlig bindende kontrakt med en entreprenør. Denne kontrakt skal være underskrevet, inden tillægget udløber. Den del af byggeriet i tillægget, som ikke er udnyttet inden 2 år efter, at tillægget er meddelt, bortfalder. 3) De vilkår, der vedrører driften, med dette tillæg, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, med dette tillæg, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne tillægsgodkendelse. 5) Der anmodes om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforholdet, eller driftsansvarlig. 2.2 Uheld og risici 6) Den eksisterende beredskabsplan/driftsforskrift skal opdateres med de nye bygningsmæssige ændringer og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til denne. Ejendommens opdaterede beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. 2.3 Årsproduktion 7) Den godkendte husdyrproduktion, som er omfattet af denne tillægsgodkendelse, skal være jævnt fordelt over året. Tillægsgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier (12-22 mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), i alt svarende til 607,32 DE, alle i tung race. 14

15 Det tillades at, at fordelingen mellem malkekøer, kvier og kalve, varierer med op til 10 %, indenfor det maksimale antal DE. Note: (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet). 2.4 Foder 8) Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne, inklusiv opdræt. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år 2.5 Lejede staldanlæg 9) Der må ikke flyttes egne dyr til lejede stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, før der foreligger en godkendelse hertil i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger. Såfremt dette ændres, skal det sikres, inden flytning af egne dyr til lejede stalde, at der foreligger en tilladelse/godkendelse til det aktuelle dyrehold. 2.6 Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Fast gødning 10) På udbringningsareal indenfor 300 meter fra de i 7 i husdyrlovens beskyttede naturområder (mark 101-0, og mark 109-0, se bilag 8), må der ikke placeres markstakke. Fritliggende gylletank 11) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn, eller lign., der har returløb til beholderen. Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel. 12) Det skal sikres, at den eksisterende afskærmende beplantning, nord og vest for gylletanken, bibeholdes og vedligeholdes. Alternativ ny beplantning, således at gylletanken er afskærmet mod nord og vest. 13) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte. 14) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt. 15

16 2.7 Transport 15) Transport af husdyrgødning skal, som udgangspunkt, forgå af de på bilag 5 angivne veje. Transporter udenfor normal arbejdstid og i spidsbelastningen kan dog tillades, såfremt det sker således, at tilsynsmyndigheden vurderer, at der tages størst mulig hensyn. 16) Transport af husdyrgødning gennem byer, f.eks. Lem By, skal transporteres i lastbil, eller et påhængskøretøj hertil. Under transporten skal flydende husdyrgødning opbevares i lukkede tanke og fast husdyrgødning skal overdækkes. 17) Ved eventuel tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der stilles skilte op, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. 2.8 Lugt 18) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes, at være væsentlig større end grundlaget for denne tillægsgodkendelse, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 2.9 Støjkilder 19) Med dette tillæg må bedriftens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne, ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel (se bilag 3 ved dokumentation), målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alle dage kl Lørdag kl Søn- og helligdag Kl Alle dage kl Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) 20) Bedriften skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag Udbringningsarealer 21) Husdyrbrugets husdyrgødning må udbringes på de udbringningsarealer, der er angivet på bilag 5. 22) På husdyrbrugets udbringningsarealer, må der i alt udbringes gylle/dybstrøelse med maksimalt 9.499,50 kg P/år og ,54 kg N/år i alt svarende til 564,18 DE. Ønskes der udbragt husdyrgødning med et samlet større indhold af fosfor og/eller kvælstof, skal kommunen godkende det. 23) Udbringning af husdyrgødning, må ikke foretages på lørdage-, søn- og helligdage på mark nr , som angivet på bilag 8. 16

17 24) Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen inden planårets begyndelse den 1. august. Kommunen vurderer herefter om udbringningen af husdyrgødning, vil påvirke de nye arealer væsentligt. 25) På udbringningsarealerne må der afsættes gødning fra græssende dyr svarende til 1,48 DE/ha. 26) Husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer må ikke tilføres handelsgødning. 27) Udbringning af husdyrgødning, skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes. 28) Udbringning af husdyrgødning må ikke foretages, når jorden er mættet med vand, oversvømmet, frossen, eller dækket af sne, eller forud for varslede kraftige regnskyl /store nedbørsmængder Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi 29) På tidspunktet for næste gennemgribende renovering af de gl. produktionsbygninger, skal der anvendes teknologier, eller den bedst tilgængelige teknik, der af Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, anses for værende bedst tilgængelige teknologier, således, at de eksisterende stalde kommer til at leve op til niveauet for bedst tilgængelige staldsystem. Den næste gennemgribende renovering af eksisterende stalde fastsættes ved næste revurdering af miljøgodkendelsen år ) I forbindelse med udvidelsen, skal der foretages et energitjek af en energirådgiver Tilsyn, kontrol og egenkontrol 31) Efter tilsynsmyndighedens anmodning, skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition, nitratudvaskning til overfladevand, nitratudvaskning til grundvand, fosforoverskud fra bedriften og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for denne tillægsgodkendelse, er overholdt. Hvis forudsætningerne for denne tillægsgodkendelse ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen Ophør 32) Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende, skal anvendes til andet formål og såfremt de ved syn og skøn, vurderes misligholdt. Note: Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse. 17

18 Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 7. december 2009 og tillægsgodkendelse af 31. maj 2010 er stadigvæk gældende. 18

19 3. Formalia 3.1 Lovgrundlag Denne tillægsgodkendelse er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet). Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 (Husdyrloven). Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. december 2014 (Husdyrbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 594 af 4. maj 2015 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 951 af 3. juli 2013 (Naturbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december 2011 (Olietankbekendtgørelsen). 3.2 Generelt Tillægsgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende lov og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår, som er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen. Tillægsgodkendelsen indeholder en vilkårsdel, en formalitet, miljøredegørelse, samt en miljøvurdering. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt, samt vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand, herunder bl.a. natur og landskab. Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet udkastet til tillægsgodkendelsen i henhold til Kommuneplan og udkastet har været til gennemlæsning hos ansøger og dennes konsulent. Det tilrettede udkast er efterfølgende sendt i 3 ugers partshøring. 3.3 Offentlighed Udkastet til tillægget har været i 3 ugers partshøring i perioden fra den 3. juli 2015 til og med den 24. juli 2015 hos ansøger og dennes konsulent, samt nærmeste naboer/parter, indenfor en vejledende konsekvenszone af ca. 424 meter fra ansøgte projekt. I høringsperioden indkom der ingen bemærkninger til det ansøgte. 19

20 Afgørelse om tillægsgodkendelse vil blive offentliggjort, via annoncering, den 31. juli 2015 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på 3.4 Klagevejledning I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægsgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens En eventuel klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljøgodkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 28. august Indsendelse af klage Det er obligatorisk for klager at bruge Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal, med mindre du har fået en tilladelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der fritager dig for at anvende den digitale klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale klageportal. Digital Klageportal Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hjælp til klage Natur- og Miljøklagenævnet stiller i et vist omfang en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: , eller på mail: De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors , fre

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af 15/3-2012

Miljøgodkendelse af 15/3-2012 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Nygaard Tim Kirkevej 39 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 15/3-2012 for husdyrbruget Tim Kirkevej 39 6980 Tim

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk.

Tillæg til miljøgodkendelse. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbryg 12, stk. 3 Kvægbruget på Nørreskiftevej 29, 8305 Samsø Dato for gyldighed

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Regin D. Lassen Odinsgaardsvej 5 7270 Stakroge Afgørelsesdato: X. XX 2014

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere