Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen"

Transkript

1 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon E-post Dato 28. juli 2015 Sagsnummer TA Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Virksomhedens art: Matrikel nr.: Betegnelse: Tilsynsmyndighed: Kvægbrug økologisk drift 1a, Venner By, Velling Ejendommen er omfattet af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ringkøbing-Skjern Kommune 1

2 Stamblad: Bedriftens ejer og driftsansvarlig Bedriftens adresse Kim Gohr Nielsen, Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Troldholm, Vennervej 28, Veling, 6950 Ringkøbing Bedriftens miljøkonsulent Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing Natur- og Miljøkonsulent Kristian Andreassen Fastnet telefon: Mobil: Bedriftens matrikelnumre Kommune Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Ringkøbing Skjern Kommune CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr / / e 12e 11b 10q 1bx 2am 2x 1by 7h 3f 2t 1b 40o 1bø 1bz 1ca 2af 1a 2ag 3l 2y 1cd 1cc 2ai 6g 2ak 2ae 1ce 2ah 1bæ 2z 2c 6m 7e 7g 3m 2al 2e Ejendomsnummer Bedriftens betegnelse Husdyrbruget er omfattet af 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Hovedansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni

3 Oplysninger om husdyrbruget: Tilladt produktion pr. 1. januar 2007 Nuværende miljøgodkendelse /tillægsgodkendelse af / Ansøgt drift. Ændringer med dette tillæg, er vist med rød skrift Dyrehold i kvæg, alle i tung race Antal DE Antal DE Antal DE Malkeko, på gyllesystem , ,88 (9.517 kg EKM) ( kg EKM) 479,74 Malkeko, på dybstrøelse 10 ( kg EKM) 14,54 Kvie/stud (26-28 mdr.), på gyllesystem 8 4,07 Kvie/stud (15-26 mdr.), på gyllesystem 43 18,35 Kvie/stud (6-15 mdr.), på dybstrøelse 36 10,80 Kvie/stud (6-24 mdr.), på gyllesystem ,75 Kvie/stud (24-27 mdr.), på gyllesystem 29 14,21 Kvie/stud (12-22 mdr.), på gyllesystem ,78 Småkalv (0-1 mdr.), på dybstrøelse 4 0,69 Småkalv (1-6 mdr.), på dybstrøelse 19 4,01 Småkalv (3-6 mdr.), på dybstrøelse 29 6,49 Småkalv (0-0,5 mdr.), på dybstrøelse 5 0,85 Småkalv (0,5-3 mdr.), på dybstrøelse 24 4,54 Småkalv (0-3,8 mdr.), på dybstrøelse 65 16,36 Småkalv (3,8-6 mdr.), på dybstrøelse 35 10,56 Tyrekalv (40-60 kg), på dybstrøelse 130 1, ,61 I alt (gl. normer) 249,68* 395,33* I alt (nugældende normer) 288,28 460,3 607,59 Arealer Ha Ca. Ha Ejet/forpagtet udbringningsareal - 309,65 380,34 Aftalearealer: Refstrupvej 1, 6940 Lem St.) Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing - 43,49 100,9 455,3 Udbringningsareal i alt 353,14 936,5 Kapacitet Areal Kapacitet Areal Kapacitet Areal Bygningsmæssige forhold m 2 ca. m 2 m 3 ca. m 2 m 3 ca. m 2 Eksisterende stald u/skraber (bygning 1) Eksisterende stald (bygning 2- nedrives) Eksisterende stald (bygning 3) Eksisterende stald (bygning 4) Eksisterende stald m/skraber (bygn. 7) Maskinhus/planlagre (bygning 8) Foderlade (bygning10) Malkerum (bygning 6) Stuehus + garage (bygning 17+18) Halvtag (bygning 15) Befæstet areal Nyopført stald (bygning 5 og 6) Areal i alt Sydligste eksisterende plansiloer, incl. randbelægning (bygning 28) Nordligste eksisterende plansiloer (bygning 12) Udvidelse, incl. randbelægning til eksisterende plansiloanlæg (bygning 13) ca. 625 Ny møddingsplads (bygning 25) Eksisterende gylletank 1 (bygning 14) Eksisterende gylletank 2 (bygning 23) Ny gylletank (bygning 24) Samlet kapacitet De bygningsmæssige forhold refererer til bilag 4. * Gl. normer 3

4 Ændring med dette tillæg, til eksisterende miljøgodkendelse af 7. december 2009 Med dette tillæg er der søgt om at udvide det bestående økologiske dyrehold fra 260 malkekøer (9.517 EKM) + opdræt, svarende til 460,3 DE til 340 malkekøer ( EKM) + opdræt, svarende til ca. 607,6 DE, alle i tung race, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 515 m 2 + randbelægning, i alt en udvidelse på ca. 625 m 2, samt etablering af en ny gylletank med en kapacitet på tons, i det åbne land (Tændpibe). Udvidelsen af dyreholdet, vil dels foregå i de eksisterende stalde på ansøgte ejendom på Vennervej 28 og dels i lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Staldanlæg med dyr med dette tillæg - Ansøgt drift Kategori i tung race Staldsystem Antal årsdyr Antal DE Alder ind / vægt Alder ud / vægt Miljøteknologi Eksisterende stald uden skraber (bygning 1) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) 71 34,39 Eksisterende dybstrøelsesstald (bygning 4) Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 35 10,56 12 mdr. 3,8 mdr. 22 mdr. 6,0 mdr. Eksisterende kostald (bygning 5) miljøgodkendt i 2009 Malkeko ( kg Sengestald m/fast gulv, 2 % hældning, ,74 Skraber EKM) skrabning hver 2. time Malkeko ( kg EKM) Dybstrøelse (hele arealet) 10 14,54 Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 65 16,36 0 mdr. 3,8 mdr. Tyrekalv Dybstrøelse (hele arealet) 200 2,61 40 kg 60 kg Eksisterende stald med skraber (bygning 7) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) ,40 I alt 607,59 Bygnings nr. refererer til bilag 4. 12,0 mdr. 22,0 mdr. Skraber Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, til lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Husdyrbruget på Mejlbyvej 1 er godkendt til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.), svarende til ca. 87 DE (nugældende normer). Dvs. for at opstalde ansøgers goldkøer, som i alt vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, skal den nuværende tilladelse på Mejlbyvej 1, godkendes på ny. Nedenstående tabel er en oversigt over antallet af dyreenheder til udbringning på ejede/for pagtede, samt aftalearealer. 4

5 Fordelingen af husdyrgødning/dyreenheder: Ansøgte husdyrbrug beliggende på adressen Vennervej 28, Antal DE Kg N Kg P Velling, 6950 Ringkøbing Produceret kvæggylle Vennervej , , ,34 Produceret dybstrøelse Vennervej 28 44, ,94 569,76 Produceret dybstrøelse Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 32, ,0 512,0 Produceret kvæggylle Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 90, , ,0 Tilført husdyrgødning Afsat til aftalearealer Vennervej 19, Velling, 6950 Ringkøbing Holmager 6A, Velling, ** 6950 Ringkøbing 52, , ,0 112, , ,6 I alt til aftalearealer Refstrup 1, 6940 Lem St. ** 105,0 178, , , , ,6 Til afsætning på ejede / forpagtede arealer Vennervej , , ,5 * Lejet stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern ** Aftalearealer på Holmager 6A er tidligere godkendt til modtagelse af husdyrgødning fra ansøgte ejendom og der sker ingen ændringer med dette tillæg. På aftalearealet på Refstrup 1, er der udarbejdet en særskilt 16 arealgodkendelse. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE: STAMBLAD:...2 OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:...3 ÆNDRING MED DETTE TILLÆG, TIL EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE AF 7. DECEMBER STALDANLÆG MED DYR MED DETTE TILLÆG - ANSØGT DRIFT...4 FORDELINGEN AF HUSDYRGØDNING/DYREENHEDER: MEDDELELSE AF TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE BAGGRUND OG KORT RESUMÉ AFGØRELSEN VILKÅR FOR TILLÆGGET Generelt Uheld og risici Årsproduktion Foder Lejede staldanlæg Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Transport Lugt Støjkilder Udbringningsarealer Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi Tilsyn, kontrol og egenkontrol Ophør FORMALIA LOVGRUNDLAG GENERELT OFFENTLIGHED KLAGEVEJLEDNING UDNYTTELSE UNDERRETNING OM UDKAST / TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET...22 BILAG 1. MILJØREDEGØRELSE FOR TILLÆGGET IKKE TEKNISK RESUMÉ OPLYSNINGER OMKRING ANLÆGGET OG EJENDOMMEN OPLYSNINGER OM STALDANLÆG OG BESÆTNING OPLYSNINGER OM OPBEVARINGSANLÆG BEREGNINGER PÅ ANLÆG OPLYSNINGER OMKRING AREALER OPLYSNINGER OM GØDNING BEREGNINGER PÅ AREALER OPBEVARINGSKAPACITET BAT (BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK/ RENERE TEKNOLOGI)...49 BILAG 2. MILJØVURDERING FOR TILLÆGGET BAGGRUND FOR TILLÆGGET TIL MILJØGODKENDELSE BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD Afstandskrav Beskyttelseslinjer Kulturmiljø Kommuneplanrammer Placering i landskabet INDRETNING OG DRIFT BAT bedste tilgængelige teknik Håndtering af regnvand og restvand Medicin, olie og brændstof Håndtering og opbevaring af affald Håndtering af unormale driftssituationer, eller uheld BEGRÆNSNING AF EVENTUELLE GENER FOR NABOER

7 2.4.1 Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Trafik, til- og frakørsel Egenkontrol ALTERNATIVE LØSNINGER Andre muligheder alternativ OPHØR NATUR OG VAND International natur beskrivelse Vandmiljøet Jordtype og eventuelle dræn Sædskifte Bilag IV-arter Kvælstofudvaskning til overfladevand Fosforudvaskning til overfladevand Ammoniakemission Grundvand: PROJEKTETS SANDSYNLIGE MILJØPÅVIRKNING KONKLUSION...86 BILAG 3. KOMMENTARER TIL TILLÆGGET:...87 KOMPOST TIL MARKSTAK...87 STØJ...87 BILAG 4. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG...88 BILAG 5. OVERSIGTSKORT - UDBRINGNINGSAREALER, TRANSPORTVEJE OG RANDZONER...89 BILAG 6. OVERSIGTSKORT UDLEDNING AF TAGVAND...90 BILAG 7: OVERSIGTSKORT - 3 NATUR, SKOV, N-DEP. BEREGNINGSPUNKTER, SAMT ATMOSFÆRISK KVÆLSTOFKORT...91 BILAG 8: UDBRINGNINGSAREAL NATURKATEGORI, SAMT NATURA 2000-OMRÅDER...92 BILAG 9: UDBRINGNINGSAREAL FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER, SAMT GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER...93 BILAG 10: UDBRINGNINGSAREAL FOSFOR, NITRATKLASSE, SAMT BESKYTTEDE VANDLØB...94 BILAG 11: UDBRINGNINGSAREAL GRUNDVAND...95 BILAG 12: KULTURHISTORISKE INTERESSEOMRÅDER, KYSTZONE, BY- OG SOMMERHUSZONE, SAMT LOKALPLANER...96 BILAG 13: OPDATERET BEREDSKABSPLAN...97 Copyright Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 7

8 1. Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse 1.1 Baggrund og kort resumé Ringkøbing-Skjern Kommune har, den 20. november 2014, iht. 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, modtaget en ansøgning om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Baggrund Der blev i december 2009 udarbejdet en miljøgodkendelse af bedriften på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing, som erstatning for en tidligere VVM-screening i marts Miljøgodkendelsen af 7. december 2009, omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning (alle i tung race) til et dyrehold på 260 malkekøer (normydelse) + opdræt, i alt svarende til 460,3 DE (nugældende normer), samt opførelse af ny kostald på ca m 2, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca m 2, samt etablering af fodersilo. Derudover omfatter miljøgodkendelsen en godkendelse til etablering af ny gylletank på tons og en ny møddingsplads på 400 m 2 i det åbne land (Tændpibe), i umiddelbar tilknytning til den eksisterende decentralle gylletank på tons, samme sted. Efterfølgende er der, i maj 2010, meddelt en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse som udelukkende omfatter en bygningsændring af den tidligere godkendte staldbygning. Bygningsændringen består af en ny tilbygning (malkestald) på 780 m 2, samt en ændring af staldens oprindelige størrelse, således at det samlede staldareal incl. malkestalden vil andrage i alt m 2. Husdyrbruget er oppe på fuld produktion og de nye bygningsmæssige ændringer er delvis udført. Dvs. at den nye stald med tilhørende malkestald er opført, det nordligste eksisterende plansiloanlæg er delvis udbygget med ca. 775 m 2 og den nye gylletank i det åbne land (Tændpipe) er ikke etableret. Idet disse bygningsmæssige ændringer ikke er udnyttet indenfor godkendelsens tidsfrist, som udløb den 7. december 2011, er disse ændringer hermed bortfaldet. Kort resumé Idet der fortsat ønskes, at udvide det nordligste eksisterende plansiloanlæg, samt etablering af ny gylletank i tilknytning til den eksisterende gylletank og møddingsplads i det åbne land (Tændpibe), er der derfor med dette tillæg søgt om udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af den tidligere godkendte gylletank. Den nye gyllebeholder med en kapacitet på tons ønskes etableret, uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), på matr. nr. 2x Venner By, Velling, ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg. På denne lokalitet i det åbne land, ligger der i forvejen en gylletank og en møddingsplads og den nye gylletank etableres i tilknytning hertil. Efter den hidtidige gældende lov, vil den ønskede placering udløse krav om landzonetilladelse. De gamle landzonezoneregler er nu indarbejdet i den nye husdyrlov (Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette tillæg indeholder, som følge heraf, en godkendelse til placering af en ny gyllebeholder, efter husdyrlovens 22, stk. 2, idet tanken placeres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Beskrivelse og begrundelse, samt vurderingen heraf, fremgår af bilag 2 (miljøvurdering). 8

9 Endvidere er der søgt om, at udvide den nuværende økologiske malkekvægsbesætningen fra ca. 460,3 DE til ca. 607,6 DE, svarende til 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier ( mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), alle i tung race. Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejet stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. På denne ejendom, er der en tilladelse til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.). Dvs. for at huse ansøgers goldkøer, skal denne tilladelse på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, godkendes på ny. Afstandskrav Alle lovpligtige afstandskrav, jvnf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven er, ifølge tillægsansøgningen, overholdt. Afstandskravet til nærmeste nabobeboelse fra den ansøgte gylletank i det åbne land er ligeledes overholdt. Kravet er, ifølge 6, stk. 4 f. 6, stk. 4 i husdyrgodkendelsesloven, 50 meter og den faktiske afstand til nærmeste nabobeboelse (Tændpibe 4, Velling, 6950 Ringkøbing er ca. 397 meter. Det generelle afstandskrav er hermed overholdt. Dog ligger der en ejendom nærmere, ca. 85 meter nord for ansøgte gylletank, men denne ejendom (minkfarm) på adressen Tændpibe 1B, er uden beboelse. Ammoniak Husdyrbruget anvender mere end 25 % græsmarksafgrøder i totalrationen og er derfor omfattet af et reduktionskrav på 15 % fra stald og lager, hvilket ifølge ansøgningen, er overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur o- verholdt. Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg. Lugt Ifølge ansøgningen, er de faktuelle afstande fra nærmeste staldanlæg til enkelt bolig (Vennervej 30) ca. 121 meter, til nærmeste samlet bebyggelse (Velling by) ca. 1.3 km og til nærmeste byzone (Lem By) ca. 2.6 km. Dog ligger der 2 enkelte boliger nærmere (Vennervej 21 og 26), men disse boliger ejes af ansøger. Resultatet af lugtberegningerne viser, at ansøgningen overholder genekriteriet for lugtpåvirkningen til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone, idet de ligger længere væk end 1,2 gange geneafstand. Fosfor Ca. 60 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha ligger i P-klasse 2, som er drænede/grøftede lavbundsarealer. Se bilag 10. For disse udbringningsarealer er der generelt krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må være 2 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen, ligger de resterende udbringningsarealer på i alt ca. 149 ha i P-klasse 0. Disse arealer udløser derfor ikke, som udgangspunkt, skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet de generelle harmoniregler generelt anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området mod fosfortilførsel fra arealerne. Ifølge ansøgningen tilføres, der via husdyrgødningen, 25,7 kg P/ha/år til arealerne og der fraføres, via afgrøderne 21,7 kg P/ha/år fra arealerne. Det giver et gennemsnitligt fosforoverskud for ansøgt drift på 4,0 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen overholdes husdyrlovens generelle fosforbeskyttelsesniveau, idet overskuddet på bedriftsniveau er 2,7 kg P mindre 9

10 end det lovpligtige fosforoverskud. Dette niveau overholder ansøgte projekt, ifølge ansøgningen, uden virkemiddel, da ejendommen drives økologisk. Der er foretaget en konsekvensberegning, der viser, at fosforudvaskningen fra den udbragte gødning svarer til 0,01 % af den samlede landbrugsrelaterede fosforudvaskning til Ringkøbing Fjord. På baggrund af konsekvensberegningen, er der ikke stillet skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet det antages, at en påvirkning under 1 % af den samlede fosforpåvirkning til Natura 2000-området, Ringkøbing Fjord ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentlig. Nitrat, overfladevand Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Heraf ligger ca. 57 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha i nitratklasse III, se bilag 10, hvilket betyder, at størrelsen af det udbringningsareal, der er berørt, medfører, at ejendommen som udgangspunkt skal reducere husdyrtrykket til 71,55 % af fuldt husdyrtryk på de ejede/forpagtede udbringningsarealer, svarende til et dyretryk på 1,19 DE/ha og en udvaskning på 68,0 kg N/ha/år. Det ansøgte husdyrtryk er dog på 1,48 DE/ha og i kraft af, at husdyrbruget drives økologisk med de reducerede kvælstofnormer, der er knyttet hertil, vil den reelle udvaskning til overfladevandet reduceres til 51,1 kg N/ha/år. Der er indsendt beregninger, der viser, at den aktuelle kvælstofudvaskning ligger langt under niveauet for et plantebrug, som ligger på 68,9 kg N/ha/år. Husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevandet, er dermed overholdt, ifølge beregning foretaget i ansøgningssystemet. Det antages, at for udbringningsarealerne på i alt ca. 216 ha ligger reduktionspotentialet på 0-50 % i området og for udbringningsarealerne på i alt ca. 163,9 ha ligger reduktionspotentialet på % i området. Det giver en samlet maksimal udvaskning fra udbringningsarealerne til Ringkøbing Fjordopland på ca kg kvælstof/år. Nitratudvaskningen fra den udbragte gødning til Ringkøbing Fjordopland, svarer dermed til ca. 0,5 %. Nitrat, grundvand Som det fremgår af bilag 11, ligger alle udbringningsarealerne, ifølge Naturstyrelsens seneste kortlægning, udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og ifølge kommuneplanen u- denfor områder omfattet af indsatsplaner. Jvnf. den oprindelige miljøgodkendelse, lå ca. 20 ha af husdyrbrugets udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder, men efter Naturstyrelsens seneste kortlægning, ligger disse arealer nu udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Arealerne er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, idet de generelle harmoniregler anses for tilstrækkelige til at beskyttet grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Idet arealerne desuden ligger udenfor områder omfattet af indsatsplaner antages det, at den generelle lovgivning er tilstrækkelig til at beskytte grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Natur Jvnf. husdyrbekendtgørelsen, er de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper inddelt i Kategori 1,-, 2- og 3-Natur, med henblik på fastsættelse af specifikke beskyttelsesniveau, som fremgår af skemaet i bilag 2, punkt Afstanden fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste Kategori 1-Natur, er ca. 2 km og fra ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er afstanden ca. 2,4 km. Som det fremgår af bilag 8, er naturtypen en del af Habitatområdet (H62) 10

11 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Naturtypen med nummer 7230, er et B-målsat overdrev (rigkær) med god tilstand. Som det ligeledes fremgår af bilag 8, er afstanden til nærmeste Kategori 2-Natur, fra anlægget og den ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, ca. 7-8 km og naturarealet er et A-målsat hedeareal, beliggende i Dejbjerg Plantage. Indenfor meter fra hhv. husdyrbrugets anlæg og ansøgte gylletank, samt eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er der registreret flere 3-beskyttede C- målsatte mosearealer, som kan være kvælstoffølsom Kategori 3-Natur, samt et potentielt ammoniakfølsomt skovareal. Ansøger og dennes konsulent har indsendt, ammoniakdepositionsberegninger til 4 udvalgte beregningspunkter, som fremgår af bilag 7. Arealer Husdyrbruget har ca. 380 ha ejede/forpagtede udbringningsarealer, samt aftalearealer tilhørende hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. Hele/dele af aftalearealet tilhørende Refstrup 1, ligger i nitratklasse / P-klasse/ nitratfølsomt indvindingsopland/ samt i oplandet til habitatområde Ringkøbing Fjord. Det samlede antal husdyr i vandoplandet til Ringkøbing Fjord, har været stigende siden 2007 og der er krav til, at udvaskningen af nitrat fra arealerne, reduceres til et niveau svarende til planteavl ( Planteavlsmodellen ). Aftalearealer tilhørende Refstrup 1 kan, som følge heraf, ikke godkendes efter 11/12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, men skal i stedet godkendes efter 16 i samme lov. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse er der indsendt og udarbejdet en 16-arealgodkendelse. 11

12 1.2 Afgørelsen Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 7. december 2009 på husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 1a m.fl. Venner By, Velling, beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen meddeles i medfør af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår. Denne tillægsgodkendelse gælder hele husdyrbruget med tilhørende arealer (med undtagelse af aftalearealer tilhørende hhv. Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrup 1, 6940 Lem St.) og omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning i de eksisterende kvægstalde på Vennervej 28, alle i tung race fra: o 260 malkekøer med normydelse o 58 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (6-24 mdr.) o 29 kvier (24-27 mdr.) o 130 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 460,3 DE (nugældende normer) til: o 340 malkekøer med kg EKM o 100 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (12-22 mdr.) o 200 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 607,6 DE (nugældende normer) Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejede stalde. Derudover omfatter dette tillæg, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg, med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), således at det samlede siloanlæg (det nordligste), i alt vil udgør ca m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af en tidligere godkendt gylletank. Den nye gylletank, med en kapacitet på tons, etableres uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), hvor der i forvejen, i en afstand af ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg, ligger en gylletank og en møddingsplads, som husdyrbruget anvender. Denne tillægsgodkendelse omfatter alle arealer, hvoraf ca. 380,3 ha er udbringningsarealer, som drives under ejendommens CVR-nummer og som dækker over samtlige ejede/forpagtede arealer under husdyrbruget på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Derudover er der aftalearealer tilknyttet husdyrbruget, som tilhører hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. På aftalearealerne tilhørende Refstrup 1, er der med denne tillægsgodkendelse udarbejdet en særskilt 16-arealgodkendelse. Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni Afgørelsen meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved an- 12

13 vendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen/tillægsgodkendelsen af hhv. 7. december 2009 og 31. maj 2010, samt dette tillæg og generel lovgivning, stiller skærpede krav. Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret af 7. december 2009 bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer Forhold til anden lovgivning Der gøres hermed opmærksom på, at tillægsgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Endvidere gøres opmærksom på, at de bygningsmæssige ændringer skal byggesagsbehandles særskilt. Udvidelse af plansiloanlægget, samt etablering af ny gylletank, må ikke påbegyndes, før der ligger en særskilt byggetilladelse fra kommunen. Ansøgningen om byggetilladelse skal ske til Byg og Miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune. 13

14 2. Vilkår for tillægget Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, samt tilægsgodkendelsen af 31. maj 2010, er fortsat gældende, medmindre det fremgår af denne tillægsgodkendelse, at de nye vilkår ændres i forhold til de eksisterende godkendelser. Denne tillægsgodkendelse meddeles på de nedenstående vilkår. 2.1 Generelt 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tillægsansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af dette tillæg. 2) Tillægget skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af dette. Med udnyttet menes, at planlagt byggeri- og anlægsarbejde er iværksat og at arbejdet fortsætter og færdiggøres i et rimeligt tempo og skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. Byggeri i henhold til tillægget må godt foregå, selvom byggeriet ikke er påbegyndt, inden tillægget er udløbet, hvis der er indgået en retlig bindende kontrakt med en entreprenør. Denne kontrakt skal være underskrevet, inden tillægget udløber. Den del af byggeriet i tillægget, som ikke er udnyttet inden 2 år efter, at tillægget er meddelt, bortfalder. 3) De vilkår, der vedrører driften, med dette tillæg, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, med dette tillæg, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne tillægsgodkendelse. 5) Der anmodes om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforholdet, eller driftsansvarlig. 2.2 Uheld og risici 6) Den eksisterende beredskabsplan/driftsforskrift skal opdateres med de nye bygningsmæssige ændringer og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til denne. Ejendommens opdaterede beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. 2.3 Årsproduktion 7) Den godkendte husdyrproduktion, som er omfattet af denne tillægsgodkendelse, skal være jævnt fordelt over året. Tillægsgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier (12-22 mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), i alt svarende til 607,32 DE, alle i tung race. 14

15 Det tillades at, at fordelingen mellem malkekøer, kvier og kalve, varierer med op til 10 %, indenfor det maksimale antal DE. Note: (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet). 2.4 Foder 8) Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne, inklusiv opdræt. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år 2.5 Lejede staldanlæg 9) Der må ikke flyttes egne dyr til lejede stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, før der foreligger en godkendelse hertil i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger. Såfremt dette ændres, skal det sikres, inden flytning af egne dyr til lejede stalde, at der foreligger en tilladelse/godkendelse til det aktuelle dyrehold. 2.6 Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Fast gødning 10) På udbringningsareal indenfor 300 meter fra de i 7 i husdyrlovens beskyttede naturområder (mark 101-0, og mark 109-0, se bilag 8), må der ikke placeres markstakke. Fritliggende gylletank 11) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn, eller lign., der har returløb til beholderen. Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel. 12) Det skal sikres, at den eksisterende afskærmende beplantning, nord og vest for gylletanken, bibeholdes og vedligeholdes. Alternativ ny beplantning, således at gylletanken er afskærmet mod nord og vest. 13) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte. 14) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt. 15

16 2.7 Transport 15) Transport af husdyrgødning skal, som udgangspunkt, forgå af de på bilag 5 angivne veje. Transporter udenfor normal arbejdstid og i spidsbelastningen kan dog tillades, såfremt det sker således, at tilsynsmyndigheden vurderer, at der tages størst mulig hensyn. 16) Transport af husdyrgødning gennem byer, f.eks. Lem By, skal transporteres i lastbil, eller et påhængskøretøj hertil. Under transporten skal flydende husdyrgødning opbevares i lukkede tanke og fast husdyrgødning skal overdækkes. 17) Ved eventuel tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der stilles skilte op, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. 2.8 Lugt 18) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes, at være væsentlig større end grundlaget for denne tillægsgodkendelse, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 2.9 Støjkilder 19) Med dette tillæg må bedriftens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne, ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel (se bilag 3 ved dokumentation), målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alle dage kl Lørdag kl Søn- og helligdag Kl Alle dage kl Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) 20) Bedriften skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag Udbringningsarealer 21) Husdyrbrugets husdyrgødning må udbringes på de udbringningsarealer, der er angivet på bilag 5. 22) På husdyrbrugets udbringningsarealer, må der i alt udbringes gylle/dybstrøelse med maksimalt 9.499,50 kg P/år og ,54 kg N/år i alt svarende til 564,18 DE. Ønskes der udbragt husdyrgødning med et samlet større indhold af fosfor og/eller kvælstof, skal kommunen godkende det. 23) Udbringning af husdyrgødning, må ikke foretages på lørdage-, søn- og helligdage på mark nr , som angivet på bilag 8. 16

17 24) Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen inden planårets begyndelse den 1. august. Kommunen vurderer herefter om udbringningen af husdyrgødning, vil påvirke de nye arealer væsentligt. 25) På udbringningsarealerne må der afsættes gødning fra græssende dyr svarende til 1,48 DE/ha. 26) Husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer må ikke tilføres handelsgødning. 27) Udbringning af husdyrgødning, skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes. 28) Udbringning af husdyrgødning må ikke foretages, når jorden er mættet med vand, oversvømmet, frossen, eller dækket af sne, eller forud for varslede kraftige regnskyl /store nedbørsmængder Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi 29) På tidspunktet for næste gennemgribende renovering af de gl. produktionsbygninger, skal der anvendes teknologier, eller den bedst tilgængelige teknik, der af Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, anses for værende bedst tilgængelige teknologier, således, at de eksisterende stalde kommer til at leve op til niveauet for bedst tilgængelige staldsystem. Den næste gennemgribende renovering af eksisterende stalde fastsættes ved næste revurdering af miljøgodkendelsen år ) I forbindelse med udvidelsen, skal der foretages et energitjek af en energirådgiver Tilsyn, kontrol og egenkontrol 31) Efter tilsynsmyndighedens anmodning, skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition, nitratudvaskning til overfladevand, nitratudvaskning til grundvand, fosforoverskud fra bedriften og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for denne tillægsgodkendelse, er overholdt. Hvis forudsætningerne for denne tillægsgodkendelse ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen Ophør 32) Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende, skal anvendes til andet formål og såfremt de ved syn og skøn, vurderes misligholdt. Note: Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse. 17

18 Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 7. december 2009 og tillægsgodkendelse af 31. maj 2010 er stadigvæk gældende. 18

19 3. Formalia 3.1 Lovgrundlag Denne tillægsgodkendelse er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet). Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 (Husdyrloven). Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. december 2014 (Husdyrbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 594 af 4. maj 2015 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 951 af 3. juli 2013 (Naturbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december 2011 (Olietankbekendtgørelsen). 3.2 Generelt Tillægsgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende lov og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår, som er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen. Tillægsgodkendelsen indeholder en vilkårsdel, en formalitet, miljøredegørelse, samt en miljøvurdering. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt, samt vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand, herunder bl.a. natur og landskab. Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet udkastet til tillægsgodkendelsen i henhold til Kommuneplan og udkastet har været til gennemlæsning hos ansøger og dennes konsulent. Det tilrettede udkast er efterfølgende sendt i 3 ugers partshøring. 3.3 Offentlighed Udkastet til tillægget har været i 3 ugers partshøring i perioden fra den 3. juli 2015 til og med den 24. juli 2015 hos ansøger og dennes konsulent, samt nærmeste naboer/parter, indenfor en vejledende konsekvenszone af ca. 424 meter fra ansøgte projekt. I høringsperioden indkom der ingen bemærkninger til det ansøgte. 19

20 Afgørelse om tillægsgodkendelse vil blive offentliggjort, via annoncering, den 31. juli 2015 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på 3.4 Klagevejledning I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægsgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens En eventuel klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljøgodkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 28. august Indsendelse af klage Det er obligatorisk for klager at bruge Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal, med mindre du har fået en tilladelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der fritager dig for at anvende den digitale klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale klageportal. Digital Klageportal Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hjælp til klage Natur- og Miljøklagenævnet stiller i et vist omfang en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: , eller på mail: De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors , fre

Ikke-godkendelsespligtig ændring af

Ikke-godkendelsespligtig ændring af Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Oksbjerg Agro A/S Nørre Espvej 10 6980 Tim Ikke-godkendelsespligtig ændring af Sagsbehandler Anne Marie Susgaard Direkte telefon

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøeffektive miljøteknologier på

Miljøeffektive miljøteknologier på Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing I/S Moselund Lisenborgvej 10 6900 Skjern Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på

Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Christian Peder Clausen Klematisvej 1, Barde 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Udkast til Ikke-godkendelsespligtig ændring af

Udkast til Ikke-godkendelsespligtig ændring af Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing I/S Lundhøj/Jacob Fruerlund Jensen Borrisvej 23, Borris 6900 Skjern Udkast til Ikke-godkendelsespligtig ændring af Sagsbehandler

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring Annelise Hansen og Jens Peter Pedersen Brædstrupvej 20 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Afgørelsesdato:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016 Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup nikolajbjerrum@hotmail.com Den 24. juni 2016 Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup - 29 anmeldelse af opsamlingsplads til malkekøer - Uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsilo

Tilladelse til opførelse af kornsilo Tilladelse til opførelse af kornsilo Efter 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyrupvej 14, 7752 Snedsted 26. maj 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads. Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads. Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 1. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 26. september 2014 modtaget

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015 Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk Den 6. august 2015 Nautrupvej 52 7870 Roslev - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - maskinhus - uden nabohøring. Skive Kommune har

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, 4660 STORE HEDDINGE

PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, 4660 STORE HEDDINGE PETER H. A. TESDORPF Gjorslevvej 20 A 4660 Store Heddinge 1. JULI 2015 JOURNALNUMMER 15/1738 ANMELDELSE AF SKIFT I DYRETYPE PÅ EJENDOMMEN GJORSLEVVEJ 20A, Teknik og Miljø har d. 29. juni 2015 modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 15. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelsesordning 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 22. september 2014 modtaget de sidste

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere