Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen"

Transkript

1 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon E-post Dato 28. juli 2015 Sagsnummer TA Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Virksomhedens art: Matrikel nr.: Betegnelse: Tilsynsmyndighed: Kvægbrug økologisk drift 1a, Venner By, Velling Ejendommen er omfattet af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ringkøbing-Skjern Kommune 1

2 Stamblad: Bedriftens ejer og driftsansvarlig Bedriftens adresse Kim Gohr Nielsen, Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Troldholm, Vennervej 28, Veling, 6950 Ringkøbing Bedriftens miljøkonsulent Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing Natur- og Miljøkonsulent Kristian Andreassen Fastnet telefon: Mobil: Bedriftens matrikelnumre Kommune Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Den nordlige Del, Velling Venner By, Velling Venner By, Velling Vennergård, Velling Ringkøbing Skjern Kommune CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr / / e 12e 11b 10q 1bx 2am 2x 1by 7h 3f 2t 1b 40o 1bø 1bz 1ca 2af 1a 2ag 3l 2y 1cd 1cc 2ai 6g 2ak 2ae 1ce 2ah 1bæ 2z 2c 6m 7e 7g 3m 2al 2e Ejendomsnummer Bedriftens betegnelse Husdyrbruget er omfattet af 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Hovedansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni

3 Oplysninger om husdyrbruget: Tilladt produktion pr. 1. januar 2007 Nuværende miljøgodkendelse /tillægsgodkendelse af / Ansøgt drift. Ændringer med dette tillæg, er vist med rød skrift Dyrehold i kvæg, alle i tung race Antal DE Antal DE Antal DE Malkeko, på gyllesystem , ,88 (9.517 kg EKM) ( kg EKM) 479,74 Malkeko, på dybstrøelse 10 ( kg EKM) 14,54 Kvie/stud (26-28 mdr.), på gyllesystem 8 4,07 Kvie/stud (15-26 mdr.), på gyllesystem 43 18,35 Kvie/stud (6-15 mdr.), på dybstrøelse 36 10,80 Kvie/stud (6-24 mdr.), på gyllesystem ,75 Kvie/stud (24-27 mdr.), på gyllesystem 29 14,21 Kvie/stud (12-22 mdr.), på gyllesystem ,78 Småkalv (0-1 mdr.), på dybstrøelse 4 0,69 Småkalv (1-6 mdr.), på dybstrøelse 19 4,01 Småkalv (3-6 mdr.), på dybstrøelse 29 6,49 Småkalv (0-0,5 mdr.), på dybstrøelse 5 0,85 Småkalv (0,5-3 mdr.), på dybstrøelse 24 4,54 Småkalv (0-3,8 mdr.), på dybstrøelse 65 16,36 Småkalv (3,8-6 mdr.), på dybstrøelse 35 10,56 Tyrekalv (40-60 kg), på dybstrøelse 130 1, ,61 I alt (gl. normer) 249,68* 395,33* I alt (nugældende normer) 288,28 460,3 607,59 Arealer Ha Ca. Ha Ejet/forpagtet udbringningsareal - 309,65 380,34 Aftalearealer: Refstrupvej 1, 6940 Lem St.) Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing - 43,49 100,9 455,3 Udbringningsareal i alt 353,14 936,5 Kapacitet Areal Kapacitet Areal Kapacitet Areal Bygningsmæssige forhold m 2 ca. m 2 m 3 ca. m 2 m 3 ca. m 2 Eksisterende stald u/skraber (bygning 1) Eksisterende stald (bygning 2- nedrives) Eksisterende stald (bygning 3) Eksisterende stald (bygning 4) Eksisterende stald m/skraber (bygn. 7) Maskinhus/planlagre (bygning 8) Foderlade (bygning10) Malkerum (bygning 6) Stuehus + garage (bygning 17+18) Halvtag (bygning 15) Befæstet areal Nyopført stald (bygning 5 og 6) Areal i alt Sydligste eksisterende plansiloer, incl. randbelægning (bygning 28) Nordligste eksisterende plansiloer (bygning 12) Udvidelse, incl. randbelægning til eksisterende plansiloanlæg (bygning 13) ca. 625 Ny møddingsplads (bygning 25) Eksisterende gylletank 1 (bygning 14) Eksisterende gylletank 2 (bygning 23) Ny gylletank (bygning 24) Samlet kapacitet De bygningsmæssige forhold refererer til bilag 4. * Gl. normer 3

4 Ændring med dette tillæg, til eksisterende miljøgodkendelse af 7. december 2009 Med dette tillæg er der søgt om at udvide det bestående økologiske dyrehold fra 260 malkekøer (9.517 EKM) + opdræt, svarende til 460,3 DE til 340 malkekøer ( EKM) + opdræt, svarende til ca. 607,6 DE, alle i tung race, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 515 m 2 + randbelægning, i alt en udvidelse på ca. 625 m 2, samt etablering af en ny gylletank med en kapacitet på tons, i det åbne land (Tændpibe). Udvidelsen af dyreholdet, vil dels foregå i de eksisterende stalde på ansøgte ejendom på Vennervej 28 og dels i lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Staldanlæg med dyr med dette tillæg - Ansøgt drift Kategori i tung race Staldsystem Antal årsdyr Antal DE Alder ind / vægt Alder ud / vægt Miljøteknologi Eksisterende stald uden skraber (bygning 1) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) 71 34,39 Eksisterende dybstrøelsesstald (bygning 4) Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 35 10,56 12 mdr. 3,8 mdr. 22 mdr. 6,0 mdr. Eksisterende kostald (bygning 5) miljøgodkendt i 2009 Malkeko ( kg Sengestald m/fast gulv, 2 % hældning, ,74 Skraber EKM) skrabning hver 2. time Malkeko ( kg EKM) Dybstrøelse (hele arealet) 10 14,54 Småkalv Dybstrøelse (hele arealet) 65 16,36 0 mdr. 3,8 mdr. Tyrekalv Dybstrøelse (hele arealet) 200 2,61 40 kg 60 kg Eksisterende stald med skraber (bygning 7) Sengestald m/spaltegulv Kvie/stud (kanal, bagskyl, eller ringkanal) ,40 I alt 607,59 Bygnings nr. refererer til bilag 4. 12,0 mdr. 22,0 mdr. Skraber Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, til lejede stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. Husdyrbruget på Mejlbyvej 1 er godkendt til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.), svarende til ca. 87 DE (nugældende normer). Dvs. for at opstalde ansøgers goldkøer, som i alt vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, skal den nuværende tilladelse på Mejlbyvej 1, godkendes på ny. Nedenstående tabel er en oversigt over antallet af dyreenheder til udbringning på ejede/for pagtede, samt aftalearealer. 4

5 Fordelingen af husdyrgødning/dyreenheder: Ansøgte husdyrbrug beliggende på adressen Vennervej 28, Antal DE Kg N Kg P Velling, 6950 Ringkøbing Produceret kvæggylle Vennervej , , ,34 Produceret dybstrøelse Vennervej 28 44, ,94 569,76 Produceret dybstrøelse Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 32, ,0 512,0 Produceret kvæggylle Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern * 90, , ,0 Tilført husdyrgødning Afsat til aftalearealer Vennervej 19, Velling, 6950 Ringkøbing Holmager 6A, Velling, ** 6950 Ringkøbing 52, , ,0 112, , ,6 I alt til aftalearealer Refstrup 1, 6940 Lem St. ** 105,0 178, , , , ,6 Til afsætning på ejede / forpagtede arealer Vennervej , , ,5 * Lejet stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern ** Aftalearealer på Holmager 6A er tidligere godkendt til modtagelse af husdyrgødning fra ansøgte ejendom og der sker ingen ændringer med dette tillæg. På aftalearealet på Refstrup 1, er der udarbejdet en særskilt 16 arealgodkendelse. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE: STAMBLAD:...2 OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:...3 ÆNDRING MED DETTE TILLÆG, TIL EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE AF 7. DECEMBER STALDANLÆG MED DYR MED DETTE TILLÆG - ANSØGT DRIFT...4 FORDELINGEN AF HUSDYRGØDNING/DYREENHEDER: MEDDELELSE AF TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE BAGGRUND OG KORT RESUMÉ AFGØRELSEN VILKÅR FOR TILLÆGGET Generelt Uheld og risici Årsproduktion Foder Lejede staldanlæg Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Transport Lugt Støjkilder Udbringningsarealer Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi Tilsyn, kontrol og egenkontrol Ophør FORMALIA LOVGRUNDLAG GENERELT OFFENTLIGHED KLAGEVEJLEDNING UDNYTTELSE UNDERRETNING OM UDKAST / TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET...22 BILAG 1. MILJØREDEGØRELSE FOR TILLÆGGET IKKE TEKNISK RESUMÉ OPLYSNINGER OMKRING ANLÆGGET OG EJENDOMMEN OPLYSNINGER OM STALDANLÆG OG BESÆTNING OPLYSNINGER OM OPBEVARINGSANLÆG BEREGNINGER PÅ ANLÆG OPLYSNINGER OMKRING AREALER OPLYSNINGER OM GØDNING BEREGNINGER PÅ AREALER OPBEVARINGSKAPACITET BAT (BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK/ RENERE TEKNOLOGI)...49 BILAG 2. MILJØVURDERING FOR TILLÆGGET BAGGRUND FOR TILLÆGGET TIL MILJØGODKENDELSE BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD Afstandskrav Beskyttelseslinjer Kulturmiljø Kommuneplanrammer Placering i landskabet INDRETNING OG DRIFT BAT bedste tilgængelige teknik Håndtering af regnvand og restvand Medicin, olie og brændstof Håndtering og opbevaring af affald Håndtering af unormale driftssituationer, eller uheld BEGRÆNSNING AF EVENTUELLE GENER FOR NABOER

7 2.4.1 Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Trafik, til- og frakørsel Egenkontrol ALTERNATIVE LØSNINGER Andre muligheder alternativ OPHØR NATUR OG VAND International natur beskrivelse Vandmiljøet Jordtype og eventuelle dræn Sædskifte Bilag IV-arter Kvælstofudvaskning til overfladevand Fosforudvaskning til overfladevand Ammoniakemission Grundvand: PROJEKTETS SANDSYNLIGE MILJØPÅVIRKNING KONKLUSION...86 BILAG 3. KOMMENTARER TIL TILLÆGGET:...87 KOMPOST TIL MARKSTAK...87 STØJ...87 BILAG 4. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG...88 BILAG 5. OVERSIGTSKORT - UDBRINGNINGSAREALER, TRANSPORTVEJE OG RANDZONER...89 BILAG 6. OVERSIGTSKORT UDLEDNING AF TAGVAND...90 BILAG 7: OVERSIGTSKORT - 3 NATUR, SKOV, N-DEP. BEREGNINGSPUNKTER, SAMT ATMOSFÆRISK KVÆLSTOFKORT...91 BILAG 8: UDBRINGNINGSAREAL NATURKATEGORI, SAMT NATURA 2000-OMRÅDER...92 BILAG 9: UDBRINGNINGSAREAL FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER, SAMT GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER...93 BILAG 10: UDBRINGNINGSAREAL FOSFOR, NITRATKLASSE, SAMT BESKYTTEDE VANDLØB...94 BILAG 11: UDBRINGNINGSAREAL GRUNDVAND...95 BILAG 12: KULTURHISTORISKE INTERESSEOMRÅDER, KYSTZONE, BY- OG SOMMERHUSZONE, SAMT LOKALPLANER...96 BILAG 13: OPDATERET BEREDSKABSPLAN...97 Copyright Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. 7

8 1. Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse 1.1 Baggrund og kort resumé Ringkøbing-Skjern Kommune har, den 20. november 2014, iht. 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, modtaget en ansøgning om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Baggrund Der blev i december 2009 udarbejdet en miljøgodkendelse af bedriften på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing, som erstatning for en tidligere VVM-screening i marts Miljøgodkendelsen af 7. december 2009, omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning (alle i tung race) til et dyrehold på 260 malkekøer (normydelse) + opdræt, i alt svarende til 460,3 DE (nugældende normer), samt opførelse af ny kostald på ca m 2, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca m 2, samt etablering af fodersilo. Derudover omfatter miljøgodkendelsen en godkendelse til etablering af ny gylletank på tons og en ny møddingsplads på 400 m 2 i det åbne land (Tændpibe), i umiddelbar tilknytning til den eksisterende decentralle gylletank på tons, samme sted. Efterfølgende er der, i maj 2010, meddelt en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse som udelukkende omfatter en bygningsændring af den tidligere godkendte staldbygning. Bygningsændringen består af en ny tilbygning (malkestald) på 780 m 2, samt en ændring af staldens oprindelige størrelse, således at det samlede staldareal incl. malkestalden vil andrage i alt m 2. Husdyrbruget er oppe på fuld produktion og de nye bygningsmæssige ændringer er delvis udført. Dvs. at den nye stald med tilhørende malkestald er opført, det nordligste eksisterende plansiloanlæg er delvis udbygget med ca. 775 m 2 og den nye gylletank i det åbne land (Tændpipe) er ikke etableret. Idet disse bygningsmæssige ændringer ikke er udnyttet indenfor godkendelsens tidsfrist, som udløb den 7. december 2011, er disse ændringer hermed bortfaldet. Kort resumé Idet der fortsat ønskes, at udvide det nordligste eksisterende plansiloanlæg, samt etablering af ny gylletank i tilknytning til den eksisterende gylletank og møddingsplads i det åbne land (Tændpibe), er der derfor med dette tillæg søgt om udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af den tidligere godkendte gylletank. Den nye gyllebeholder med en kapacitet på tons ønskes etableret, uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), på matr. nr. 2x Venner By, Velling, ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg. På denne lokalitet i det åbne land, ligger der i forvejen en gylletank og en møddingsplads og den nye gylletank etableres i tilknytning hertil. Efter den hidtidige gældende lov, vil den ønskede placering udløse krav om landzonetilladelse. De gamle landzonezoneregler er nu indarbejdet i den nye husdyrlov (Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette tillæg indeholder, som følge heraf, en godkendelse til placering af en ny gyllebeholder, efter husdyrlovens 22, stk. 2, idet tanken placeres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Beskrivelse og begrundelse, samt vurderingen heraf, fremgår af bilag 2 (miljøvurdering). 8

9 Endvidere er der søgt om, at udvide den nuværende økologiske malkekvægsbesætningen fra ca. 460,3 DE til ca. 607,6 DE, svarende til 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier ( mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), alle i tung race. Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som vil udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejet stalde på ejendommen Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. På denne ejendom, er der en tilladelse til et økologisk dyrehold på i alt 200 kvieårsopdræt (0-28 mdr.). Dvs. for at huse ansøgers goldkøer, skal denne tilladelse på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, godkendes på ny. Afstandskrav Alle lovpligtige afstandskrav, jvnf. 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven er, ifølge tillægsansøgningen, overholdt. Afstandskravet til nærmeste nabobeboelse fra den ansøgte gylletank i det åbne land er ligeledes overholdt. Kravet er, ifølge 6, stk. 4 f. 6, stk. 4 i husdyrgodkendelsesloven, 50 meter og den faktiske afstand til nærmeste nabobeboelse (Tændpibe 4, Velling, 6950 Ringkøbing er ca. 397 meter. Det generelle afstandskrav er hermed overholdt. Dog ligger der en ejendom nærmere, ca. 85 meter nord for ansøgte gylletank, men denne ejendom (minkfarm) på adressen Tændpibe 1B, er uden beboelse. Ammoniak Husdyrbruget anvender mere end 25 % græsmarksafgrøder i totalrationen og er derfor omfattet af et reduktionskrav på 15 % fra stald og lager, hvilket ifølge ansøgningen, er overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur o- verholdt. Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter som udgangspunkt de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg. Lugt Ifølge ansøgningen, er de faktuelle afstande fra nærmeste staldanlæg til enkelt bolig (Vennervej 30) ca. 121 meter, til nærmeste samlet bebyggelse (Velling by) ca. 1.3 km og til nærmeste byzone (Lem By) ca. 2.6 km. Dog ligger der 2 enkelte boliger nærmere (Vennervej 21 og 26), men disse boliger ejes af ansøger. Resultatet af lugtberegningerne viser, at ansøgningen overholder genekriteriet for lugtpåvirkningen til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone, idet de ligger længere væk end 1,2 gange geneafstand. Fosfor Ca. 60 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha ligger i P-klasse 2, som er drænede/grøftede lavbundsarealer. Se bilag 10. For disse udbringningsarealer er der generelt krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må være 2 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen, ligger de resterende udbringningsarealer på i alt ca. 149 ha i P-klasse 0. Disse arealer udløser derfor ikke, som udgangspunkt, skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet de generelle harmoniregler generelt anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området mod fosfortilførsel fra arealerne. Ifølge ansøgningen tilføres, der via husdyrgødningen, 25,7 kg P/ha/år til arealerne og der fraføres, via afgrøderne 21,7 kg P/ha/år fra arealerne. Det giver et gennemsnitligt fosforoverskud for ansøgt drift på 4,0 kg P/ha/år. Ifølge ansøgningen overholdes husdyrlovens generelle fosforbeskyttelsesniveau, idet overskuddet på bedriftsniveau er 2,7 kg P mindre 9

10 end det lovpligtige fosforoverskud. Dette niveau overholder ansøgte projekt, ifølge ansøgningen, uden virkemiddel, da ejendommen drives økologisk. Der er foretaget en konsekvensberegning, der viser, at fosforudvaskningen fra den udbragte gødning svarer til 0,01 % af den samlede landbrugsrelaterede fosforudvaskning til Ringkøbing Fjord. På baggrund af konsekvensberegningen, er der ikke stillet skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet det antages, at en påvirkning under 1 % af den samlede fosforpåvirkning til Natura 2000-området, Ringkøbing Fjord ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentlig. Nitrat, overfladevand Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Heraf ligger ca. 57 % af den samlede udbringningsareal på i alt ca. 380 ha i nitratklasse III, se bilag 10, hvilket betyder, at størrelsen af det udbringningsareal, der er berørt, medfører, at ejendommen som udgangspunkt skal reducere husdyrtrykket til 71,55 % af fuldt husdyrtryk på de ejede/forpagtede udbringningsarealer, svarende til et dyretryk på 1,19 DE/ha og en udvaskning på 68,0 kg N/ha/år. Det ansøgte husdyrtryk er dog på 1,48 DE/ha og i kraft af, at husdyrbruget drives økologisk med de reducerede kvælstofnormer, der er knyttet hertil, vil den reelle udvaskning til overfladevandet reduceres til 51,1 kg N/ha/år. Der er indsendt beregninger, der viser, at den aktuelle kvælstofudvaskning ligger langt under niveauet for et plantebrug, som ligger på 68,9 kg N/ha/år. Husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevandet, er dermed overholdt, ifølge beregning foretaget i ansøgningssystemet. Det antages, at for udbringningsarealerne på i alt ca. 216 ha ligger reduktionspotentialet på 0-50 % i området og for udbringningsarealerne på i alt ca. 163,9 ha ligger reduktionspotentialet på % i området. Det giver en samlet maksimal udvaskning fra udbringningsarealerne til Ringkøbing Fjordopland på ca kg kvælstof/år. Nitratudvaskningen fra den udbragte gødning til Ringkøbing Fjordopland, svarer dermed til ca. 0,5 %. Nitrat, grundvand Som det fremgår af bilag 11, ligger alle udbringningsarealerne, ifølge Naturstyrelsens seneste kortlægning, udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og ifølge kommuneplanen u- denfor områder omfattet af indsatsplaner. Jvnf. den oprindelige miljøgodkendelse, lå ca. 20 ha af husdyrbrugets udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder, men efter Naturstyrelsens seneste kortlægning, ligger disse arealer nu udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Arealerne er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, idet de generelle harmoniregler anses for tilstrækkelige til at beskyttet grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Idet arealerne desuden ligger udenfor områder omfattet af indsatsplaner antages det, at den generelle lovgivning er tilstrækkelig til at beskytte grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone. Natur Jvnf. husdyrbekendtgørelsen, er de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper inddelt i Kategori 1,-, 2- og 3-Natur, med henblik på fastsættelse af specifikke beskyttelsesniveau, som fremgår af skemaet i bilag 2, punkt Afstanden fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste Kategori 1-Natur, er ca. 2 km og fra ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er afstanden ca. 2,4 km. Som det fremgår af bilag 8, er naturtypen en del af Habitatområdet (H62) 10

11 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Naturtypen med nummer 7230, er et B-målsat overdrev (rigkær) med god tilstand. Som det ligeledes fremgår af bilag 8, er afstanden til nærmeste Kategori 2-Natur, fra anlægget og den ansøgte gylletank og eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, ca. 7-8 km og naturarealet er et A-målsat hedeareal, beliggende i Dejbjerg Plantage. Indenfor meter fra hhv. husdyrbrugets anlæg og ansøgte gylletank, samt eksisterende gødningsopbevaringsanlæg i det åbne land, er der registreret flere 3-beskyttede C- målsatte mosearealer, som kan være kvælstoffølsom Kategori 3-Natur, samt et potentielt ammoniakfølsomt skovareal. Ansøger og dennes konsulent har indsendt, ammoniakdepositionsberegninger til 4 udvalgte beregningspunkter, som fremgår af bilag 7. Arealer Husdyrbruget har ca. 380 ha ejede/forpagtede udbringningsarealer, samt aftalearealer tilhørende hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. Hele/dele af aftalearealet tilhørende Refstrup 1, ligger i nitratklasse / P-klasse/ nitratfølsomt indvindingsopland/ samt i oplandet til habitatområde Ringkøbing Fjord. Det samlede antal husdyr i vandoplandet til Ringkøbing Fjord, har været stigende siden 2007 og der er krav til, at udvaskningen af nitrat fra arealerne, reduceres til et niveau svarende til planteavl ( Planteavlsmodellen ). Aftalearealer tilhørende Refstrup 1 kan, som følge heraf, ikke godkendes efter 11/12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse, men skal i stedet godkendes efter 16 i samme lov. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse er der indsendt og udarbejdet en 16-arealgodkendelse. 11

12 1.2 Afgørelsen Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 7. december 2009 på husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 1a m.fl. Venner By, Velling, beliggende på adressen Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen meddeles i medfør af 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår. Denne tillægsgodkendelse gælder hele husdyrbruget med tilhørende arealer (med undtagelse af aftalearealer tilhørende hhv. Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrup 1, 6940 Lem St.) og omfatter en udvidelse af den økologiske malkekvægsbesætning i de eksisterende kvægstalde på Vennervej 28, alle i tung race fra: o 260 malkekøer med normydelse o 58 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (6-24 mdr.) o 29 kvier (24-27 mdr.) o 130 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 460,3 DE (nugældende normer) til: o 340 malkekøer med kg EKM o 100 småkalve (0-6 mdr.) o 173 kvier (12-22 mdr.) o 200 tyrekalve (40-60 kg) svarende til ca. 607,6 DE (nugældende normer) Derudover flyttes ca. 122 DE i kvæg, bestående af 100 kvier (6-12 mdr.), ca kælvekvier (22-24 mdr.), samt goldkøer, som udgør ca % af den samlede besætning af malkekøer, til lejede stalde. Derudover omfatter dette tillæg, en udvidelse af det nordligste eksisterende plansiloanlæg, med ca. 625 m 2 (incl. randbelægning), således at det samlede siloanlæg (det nordligste), i alt vil udgør ca m 2 (incl. randbelægning), samt opførelse af en tidligere godkendt gylletank. Den nye gylletank, med en kapacitet på tons, etableres uden tilknytning til husdyrbrugets eksisterende anlæg ved Vennervej, på en lokalitet i det åbne land (Tændpibe), hvor der i forvejen, i en afstand af ca. 500 meter sydvest for husdyrbrugets staldanlæg, ligger en gylletank og en møddingsplads, som husdyrbruget anvender. Denne tillægsgodkendelse omfatter alle arealer, hvoraf ca. 380,3 ha er udbringningsarealer, som drives under ejendommens CVR-nummer og som dækker over samtlige ejede/forpagtede arealer under husdyrbruget på Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing. Derudover er der aftalearealer tilknyttet husdyrbruget, som tilhører hhv. ejendommen Holmager 6A, Velling, 6950 Ringkøbing og Refstrupvej 1, 6940 Lem St. Aftalearealerne tilhørende ejendommen Holmager 6A, er tidligere godkendt i forbindelse med en miljøgodkendelse på samme ejendom. I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sker der ingen ændringer på disse aftalearealer i forhold til tidligere godkendte. På aftalearealerne tilhørende Refstrup 1, er der med denne tillægsgodkendelse udarbejdet en særskilt 16-arealgodkendelse. Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr , version 3, downloadet den 29. juni Afgørelsen meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved an- 12

13 vendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen/tillægsgodkendelsen af hhv. 7. december 2009 og 31. maj 2010, samt dette tillæg og generel lovgivning, stiller skærpede krav. Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse dateret af 7. december 2009 bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer Forhold til anden lovgivning Der gøres hermed opmærksom på, at tillægsgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Endvidere gøres opmærksom på, at de bygningsmæssige ændringer skal byggesagsbehandles særskilt. Udvidelse af plansiloanlægget, samt etablering af ny gylletank, må ikke påbegyndes, før der ligger en særskilt byggetilladelse fra kommunen. Ansøgningen om byggetilladelse skal ske til Byg og Miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune. 13

14 2. Vilkår for tillægget Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, samt tilægsgodkendelsen af 31. maj 2010, er fortsat gældende, medmindre det fremgår af denne tillægsgodkendelse, at de nye vilkår ændres i forhold til de eksisterende godkendelser. Denne tillægsgodkendelse meddeles på de nedenstående vilkår. 2.1 Generelt 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tillægsansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af dette tillæg. 2) Tillægget skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af dette. Med udnyttet menes, at planlagt byggeri- og anlægsarbejde er iværksat og at arbejdet fortsætter og færdiggøres i et rimeligt tempo og skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. Byggeri i henhold til tillægget må godt foregå, selvom byggeriet ikke er påbegyndt, inden tillægget er udløbet, hvis der er indgået en retlig bindende kontrakt med en entreprenør. Denne kontrakt skal være underskrevet, inden tillægget udløber. Den del af byggeriet i tillægget, som ikke er udnyttet inden 2 år efter, at tillægget er meddelt, bortfalder. 3) De vilkår, der vedrører driften, med dette tillæg, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 4) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, med dette tillæg, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne tillægsgodkendelse. 5) Der anmodes om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforholdet, eller driftsansvarlig. 2.2 Uheld og risici 6) Den eksisterende beredskabsplan/driftsforskrift skal opdateres med de nye bygningsmæssige ændringer og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til denne. Ejendommens opdaterede beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. 2.3 Årsproduktion 7) Den godkendte husdyrproduktion, som er omfattet af denne tillægsgodkendelse, skal være jævnt fordelt over året. Tillægsgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 340 malkekøer ( kg EKM), 100 småkalve (0-6 mdr.), 173 kvier (12-22 mdr.), samt 200 tyrekalve (40-60 kg), i alt svarende til 607,32 DE, alle i tung race. 14

15 Det tillades at, at fordelingen mellem malkekøer, kvier og kalve, varierer med op til 10 %, indenfor det maksimale antal DE. Note: (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet). 2.4 Foder 8) Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne, inklusiv opdræt. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år 2.5 Lejede staldanlæg 9) Der må ikke flyttes egne dyr til lejede stalde på Mejlbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern, før der foreligger en godkendelse hertil i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger. Såfremt dette ændres, skal det sikres, inden flytning af egne dyr til lejede stalde, at der foreligger en tilladelse/godkendelse til det aktuelle dyrehold. 2.6 Opbevaringsanlæg generelt / ny gyllebeholder Fast gødning 10) På udbringningsareal indenfor 300 meter fra de i 7 i husdyrlovens beskyttede naturområder (mark 101-0, og mark 109-0, se bilag 8), må der ikke placeres markstakke. Fritliggende gylletank 11) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn, eller lign., der har returløb til beholderen. Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel. 12) Det skal sikres, at den eksisterende afskærmende beplantning, nord og vest for gylletanken, bibeholdes og vedligeholdes. Alternativ ny beplantning, således at gylletanken er afskærmet mod nord og vest. 13) Gyllebeholderen må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte. 14) Gyllebeholderen skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt. 15

16 2.7 Transport 15) Transport af husdyrgødning skal, som udgangspunkt, forgå af de på bilag 5 angivne veje. Transporter udenfor normal arbejdstid og i spidsbelastningen kan dog tillades, såfremt det sker således, at tilsynsmyndigheden vurderer, at der tages størst mulig hensyn. 16) Transport af husdyrgødning gennem byer, f.eks. Lem By, skal transporteres i lastbil, eller et påhængskøretøj hertil. Under transporten skal flydende husdyrgødning opbevares i lukkede tanke og fast husdyrgødning skal overdækkes. 17) Ved eventuel tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der stilles skilte op, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. 2.8 Lugt 18) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes, at være væsentlig større end grundlaget for denne tillægsgodkendelse, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 2.9 Støjkilder 19) Med dette tillæg må bedriftens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne, ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel (se bilag 3 ved dokumentation), målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alle dage kl Lørdag kl Søn- og helligdag Kl Alle dage kl Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) 20) Bedriften skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag Udbringningsarealer 21) Husdyrbrugets husdyrgødning må udbringes på de udbringningsarealer, der er angivet på bilag 5. 22) På husdyrbrugets udbringningsarealer, må der i alt udbringes gylle/dybstrøelse med maksimalt 9.499,50 kg P/år og ,54 kg N/år i alt svarende til 564,18 DE. Ønskes der udbragt husdyrgødning med et samlet større indhold af fosfor og/eller kvælstof, skal kommunen godkende det. 23) Udbringning af husdyrgødning, må ikke foretages på lørdage-, søn- og helligdage på mark nr , som angivet på bilag 8. 16

17 24) Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen inden planårets begyndelse den 1. august. Kommunen vurderer herefter om udbringningen af husdyrgødning, vil påvirke de nye arealer væsentligt. 25) På udbringningsarealerne må der afsættes gødning fra græssende dyr svarende til 1,48 DE/ha. 26) Husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer må ikke tilføres handelsgødning. 27) Udbringning af husdyrgødning, skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes. 28) Udbringning af husdyrgødning må ikke foretages, når jorden er mættet med vand, oversvømmet, frossen, eller dækket af sne, eller forud for varslede kraftige regnskyl /store nedbørsmængder Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi 29) På tidspunktet for næste gennemgribende renovering af de gl. produktionsbygninger, skal der anvendes teknologier, eller den bedst tilgængelige teknik, der af Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, anses for værende bedst tilgængelige teknologier, således, at de eksisterende stalde kommer til at leve op til niveauet for bedst tilgængelige staldsystem. Den næste gennemgribende renovering af eksisterende stalde fastsættes ved næste revurdering af miljøgodkendelsen år ) I forbindelse med udvidelsen, skal der foretages et energitjek af en energirådgiver Tilsyn, kontrol og egenkontrol 31) Efter tilsynsmyndighedens anmodning, skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition, nitratudvaskning til overfladevand, nitratudvaskning til grundvand, fosforoverskud fra bedriften og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for denne tillægsgodkendelse, er overholdt. Hvis forudsætningerne for denne tillægsgodkendelse ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen Ophør 32) Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende, skal anvendes til andet formål og såfremt de ved syn og skøn, vurderes misligholdt. Note: Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse. 17

18 Følgende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse af 7. december 2009, bortfalder/erstattes af nye vilkår med dette tillæg: Vilkår 8 vedrørende årsproduktion Vilkår 10 vedrørende foder Vilkår vedrørende ny gyllebeholder Vilkår 30 vedrørende transport Vilkår 41 vedrørende lugt Vilkår vedrørende udbringningsarealer De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 7. december 2009 og tillægsgodkendelse af 31. maj 2010 er stadigvæk gældende. 18

19 3. Formalia 3.1 Lovgrundlag Denne tillægsgodkendelse er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet). Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 (Husdyrloven). Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. december 2014 (Husdyrbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 594 af 4. maj 2015 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 951 af 3. juli 2013 (Naturbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr af 21. december 2011 (Olietankbekendtgørelsen). 3.2 Generelt Tillægsgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende lov og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår, som er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen. Tillægsgodkendelsen indeholder en vilkårsdel, en formalitet, miljøredegørelse, samt en miljøvurdering. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt, samt vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand, herunder bl.a. natur og landskab. Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet udkastet til tillægsgodkendelsen i henhold til Kommuneplan og udkastet har været til gennemlæsning hos ansøger og dennes konsulent. Det tilrettede udkast er efterfølgende sendt i 3 ugers partshøring. 3.3 Offentlighed Udkastet til tillægget har været i 3 ugers partshøring i perioden fra den 3. juli 2015 til og med den 24. juli 2015 hos ansøger og dennes konsulent, samt nærmeste naboer/parter, indenfor en vejledende konsekvenszone af ca. 424 meter fra ansøgte projekt. I høringsperioden indkom der ingen bemærkninger til det ansøgte. 19

20 Afgørelse om tillægsgodkendelse vil blive offentliggjort, via annoncering, den 31. juli 2015 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på 3.4 Klagevejledning I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægsgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens En eventuel klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljøgodkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 28. august Indsendelse af klage Det er obligatorisk for klager at bruge Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal, med mindre du har fået en tilladelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der fritager dig for at anvende den digitale klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale klageportal. Digital Klageportal Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hjælp til klage Natur- og Miljøklagenævnet stiller i et vist omfang en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: , eller på mail: De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors , fre

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere