Årsrapportprisen Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden

2 Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2

3 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Aberdeen Asset Management PLC, og Det Danske Klasselotteri Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries; Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Lars Andreasen, Økonomidirektør, Danica Pension Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit 3

4 Dommerkomitéens medlemmer Kristian Koktvedgaard, Fagleder - Moms, regnskab og revision, Dansk Industri Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte og formand for FSR s Regnskabstekniske Udvalg Erlend Kvaal, Associate Professor, Norwegian Business School Søren Kok Olsen, Partner, KPMG og viceformand for FSR s Regnskabstekniske Udvalg Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 4

5 Specialpris 1 Detaljen Intro - Søren Kok Olsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 5

6 Arbejdet med årsrapportprisen Formål Fremme og udvikle best practice i dansk regnskabspraksis Stimulere den regnskabsfaglige debat i Danmark Ca. 180 regnskaber gennemgået af Regnskabsteknisk Udvalg Til dommerkomiteens gennemgang forelå i alt 38 selskaber Nogle indgik til bedømmelse i flere specialpriser

7 Dommerkomitéens bedømmelsesgrundlag Cap I alt Detaljen Overblikket Fremtiden Large Mid Small Ej noteret (Nogle virksomheder blev indstillet i mere end én kategori) 7

8 Specialpris 1 Detaljen Oplysninger om finansielle instrumenter IFRS 7 Oplysninger om finansielle instrumenter meget detaljeret God til finansielle virksomheder med komplekse forhold Men er den velegnet til ikke-finansielle virksomheder? Regnskabskontrol har bl.a. påpeget Manglende IFRS 7 oplysninger Manglende tilpasning til konkrete virksomhed (boiler-plate)

9 Specialpris 1 Detaljen Oplysninger om finansielle instrumenter ESMA 2012 aktivitetsrapport Due, however, to the use of boiler-plate disclosures that do not accurately describe the facts specific to the issuer and/or transaction, issuers often fail to provide sufficiently tailored information

10 Specialpris 1 Detaljen Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Klare og virksomhedsspecifikke oplysninger om Finansielle instrumenter Finansiel risikoprofil Risikostyring Den røde tråd mellem IFRS 7-noten og øvrige årsrapport, fx Risikoafsnittet i ledelsesberetningen Noten om væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater

11 Specialpris 1 Detaljen Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på IFRS 7-noten tilpasset virksomheden og forståelig i forhold til Virksomhedens omfang af finansielle instrumenter Den specifikke (og relevante) risikoprofil og eksponering

12 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Mange har fokus på virksomhedsspecifikke risici Generelt god sammenhæng mellem beretning og noter Fuldstændige noter God struktur understøtter læsevenligheden Skematisk opstillingsform fremmer overblikket Tabeller, grafer og oversigter hjælper til forståelsen

13 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Gode/åbne beskrivelser af særligt vanskelige finansielle vilkår Likviditetsrisici Eventuelle igangværende bankforhandlinger Pålagte låneklausuler (covenants)

14 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Der kunne arbejdes med Yderligere fokus på Virksomhedsspecifikke oplysninger Det væsentlige/relevante Endnu bedre systematik og struktur tilpasset virksomhedens risikoprofil og interne styring Balance mellem omtale i ledelsesberetning og i noter Følsomhedsanalyser, hvor disse ikke er med

15 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: DFDS Ledelsesberetningen God risikobeskrivelse Sammenhæng til noterne Tabel side 36 (jf. næste side) Noterne Uddybende Virksomhedsspecifikke Følsomhedsanalyser Kommentering

16 Risikopolitik, finansielle risici og sensitivitetsanalyse i samlet overblik. Risici, politikker og hvordan afdækning konkret er foretaget.

17 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: Danske Bank Meget detaljeret og omfattende, men god rød tråd Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Fokus på skøn/usikkerheder vedr. finansielle instrumenter Særskilt risikorapport

18 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk Meget overskuelige og læsevenlige noter Herunder følsomhedsanalyse God beskrivelse af kreditrisici God kreditrisikoanalyse på likvider m.v. inkl. fordeling på rating-intervaller

19 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: DSV God og læsevenlig IFRS 7 note Tilsagn og udnyttelse af langfristet lån Fokus på relevans/væsentlighed

20 Specialpris 1 Detaljen De tre nominerede

21 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket Overskuelig, afbalanceret og let tilgængelig Fuldstændig overblikket bevares via god struktur Virksomhedsspecifik Fyldestgørende risikostyringspolitik Significant accounting policies tilpasset og forståelig Særlig fokus på likviditetsrisiko Der kunne arbejdes med Placeringen af afsnittet Capital structure Likviditetsberedskab i f.t. investerings- og finansieringsstrategi

22 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket Overskuelig, afbalanceret og let tilgængelig brug af grafik hjælper læser God fyldestgørende beskrivelse God vægtning mellem ledelsesberetning og noter Finansielle risici og hvordan de påvirker koncernen Følsomhedsanalyser med god informationsværdi. Likviditetsrisiko og styring af likviditet/likviditetsberedskabet God omtale af regnskabsmæssig sikring Der kunne arbejdes med Kreditrisiko fordelt på koncentration Likviditetsberedskab i f.t. investerings- og finansieringsstrategi

23 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket God rød tråd Skematisk opstilling nem at gå til Informativ og meget virksomhedsspecifik Præsentation af de enkelte elementer af finansielle poster Detaljeret beskrivelse af lån inkl. EMTN obligationer Notestruktur, herunder anvendt regnskabspraksis placeret i tilknytning til note Finansielle risici, strategi for styring og overvågningssystemer Der kunne arbejdes med Brug af lidt flere tabeller/grafer Kreditrisici ud over modpartsrisici

24 Specialpris 1 Detaljen De tre nominerede

25 Specialpris 1 Detaljen Opponentdebat Opponentpanel Økonomidirektør Jes Klausby, Nykredit Bestyrelsesmedlem Jutta af Rosenborg Direktør Niels Mengel, Dansk Aktionærforening Nominerede Group CFO Heine Dalsgaard, ISS VP Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries VP Koncernregnskabschef Erik Halskov, TDC

26 Nominerede til Specialpris 1:

27 Vinderen af Specialpris 1: DETALJEN 27

28 Specialpris 1: Detaljen 28

29 SMS-Afstemning Specialpris 1 detaljen - afstemningsresultatet Carlsberg : 48 % ISS : 44 % TDC : 8 % 29

30 FTSE100 vs. the Nominees best practice in the UK Clive Bidwell, MerchantCantos 30

31 Specialpris 2 Overblikket Intro - Jan Peter Larsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 31

32 Specialpris 2 Overblikket Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn Stor betydning for investorer (herunder især professionelle investorer) og analytikere Har store forventninger til informationsniveauet ÅRL kræver oplysning om særlige risici Risici udover almindeligt forekommende i branchen IAS 1 kræver oplysning om vurderinger med størst indvirkning

33 Specialpris 2 Overblikket Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn Bemærkning fra ESMA 2012 aktivitetsrapport går igen her Due, however, to the use of boiler-plate disclosures that do not accurately describe the facts specific to the issuer and/or transaction, issuers often fail to provide sufficiently tailored information

34 Specialpris 2 Overblikket Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Ledelsesberetningen Gives en klar, overskuelig og virksomhedsspecifik beskrivelse Er der fokus på de væsentligste risici Indgår vurdering af sandsynlighed og effekt

35 Specialpris 2 Overblikket Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Årsrapporten Gives en klar og tydelig redegørelse for regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og vurderinger vedrørende væsentlige poster Sammenhæng Mellem risikobeskrivelse og omtalen af væsentligste skøn, forudsætninger, vurderinger og usikkerheder

36 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket God struktur Tabelform (risici) sikrer overskuelighed Beskriver risiko og hvad virksomheden gør Gode oversigter og tabeller Konsekvenser ved ændring i nøgleforudsætninger Læser kan foretage sin egen vurdering

37 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Omtale af regnskabsmæssige skøn flyttet til noterne Indholdsfortegnelse sikrer samlede overblik Udflytningen reducerer risikoen for gentagelser Den samlede omtale giver en god forståelse Generelt stor åbenhed og ærlighed

38 Specialpris 2 Overblikket Generelle observationer Gode og virksomhedsspecifikke risikobeskrivelser Konkrete risici og håndteringen heraf God sammenhæng til væsentlige skøn/vurderinger Hoved- og underoverskrifter og symboler øger læsevenlighed Tabelopstillinger gør det let at følge sammenhænge Flere eksempler på udflytning af praksis m.v. til noterne

39 Specialpris 2 Overblikket Generelle observationer Der kunne arbejdes med Risici også på det strategisk niveau Skarpere fokus på væsentlige/størst påvirkning Sandsynlighed og potentiel effekt + følsomhedsanalyser Ikke kun fokusere på key risks, men også på opportunities både på kort, mellemlang og lang sigt

40 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Arla Risici på radaren påvirkning og sandsynlighed

41 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Topdanmark Væsentligste risici fordelt på hovedområder

42 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: DSV Godt overblik på forretningsmæssige risici Opdelingen af risici via underoverskrifter Klar opdeling i noten i hhv Væsentlige skøn Vurderinger

43 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Carlsberg Udførlig gennemgang af skøn Uddybende i f.t. regnskabsposterne Tydelig sammenhæng Beskriver usikkerheder og håndtering heraf Oplyser grundlag for udøvede skøn

44 Specialpris 2 Overblikket De tre nominerede

45 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Meget velstruktureret God brug af tabeller, grafer og symboler Samlet overblik over risici tidligt i risikoafsnit Inddelt i fire overordnede grupper Omtales yderligere på efterfølgende sider Oversigt over noter forbundet med væsentlige skøn God sammenhæng Mellem risikoafsnit og IFRS 7- noterne Til note over væsentlige regnskabsmæssige skøn Der kunne arbejdes med at synliggøre identificerede risici og deres effekt på KPI erne

46 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket God sammenhæng Mellem ledelsesberetning og noter Gode oversigter og tabeller Giver hurtigt overblikket, fx Betydning af øget tomgangsleje Interval for afkastprocenter Noten om opgørelse af dagsværdi meget informativ Meget flotte følsomhedsanalyser Omfattende tabel over renteafdækning

47 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Opstilling i skemaform gør det nemt at følge Den overordnede risikotype Det konkrete risikoområde Hvordan risiko er afdækket Omtaler risiko vedr. samarbejdsaftaler Beskriver konkret De regnskabsmæssige skøn De forudsætninger, ledelsen har lagt til grund Fx omtale/begrundelse vedr. regnskabsmæssig behandling af indkøbte antistoffer Meget virksomhedsspecifik beskrivelse af regnskabsmæssige skøn fordelt ud på noterne

48 Specialpris 2 Overblikket De tre nominerede

49 Specialpris 2 Overblikket Opponentdebat Opponentpanel Partner Jesper Ridder Olsen, KPMG VP Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Lau Svenssen, Aktieinfo Danmark Nominerede CFO Carsten Krogsgaard Thomsen, DONG Adm. dir. Per Hallgren, Jeudan Senior Director Finance & Accounting Anders Boelskift, Genmab

50 Nominerede til Specialpris 2

51 Vinderen af Specialpris 2: OVERBLIKKET 51

52 Specialpris 2: Overblikket 52

53 SMS-Afstemning Specialpris 2 - overblikket - afstemningsresultatet DONG : 33 % Genmab : 11 % Jeudan : 56 % 53

54 KULTUR - Mere pride til folket Uddrag af Sværtegade, Berlingske Tidende, Bagsiden 1/

55 KAFFEPAUSE i Atriet 55

56 Specialpris 3 Fremtiden Intro - Søren Kok Olsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 56

57 Specialpris 3 Fremtiden Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern Vigtige parametre for at Fortsætte virksomheden Videreudvikle virksomheden Er der sammenhæng? Plan for investeringer hhv. likviditetsfremskaffelse

58 Specialpris 3 Fremtiden Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern Virksomhedens mulighed for at fortsætte driften Going concern-forudsætningen IAS 7: Pengestrømsopgørelsen skal vise pengestrømme fra Drift, investering og finansiering IFRS 7: Omtale af bl.a. likviditetsrisiko

59 Specialpris 3 Fremtiden Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Oplysninger om likviditet i Ledelsesberetningen Pengestrømsopgørelsen Noterne Oplyst hvordan generering af pengestrømme understøtter virksomhedens aktuelle fremtidsplaner for investeringer Hvis relevant Omtale af eventuelle going concern overvejelser

60 Specialpris 3 Fremtiden Generelle observationer Gode, informative åbne beskrivelser Fx omtale af prioritering af forretningsområder Finansielle virksomheder: Kommende Basel-III krav og stresstest Bekræftelse af going concern forudsætningen Gode/åbne beskrivelser ved særligt vanskelige finansielle vilkår

61 Specialpris 3 Fremtiden Generelle observationer Der kunne arbejdes med Udviklingen i historiske og forventede pengestrømme Mere fokus på forventet udvikling i cash flows i forhold til Forventet drift samt investerings- og finansieringsstrategi Låneklausuler (covenants) herunder stresstests Flere oplysninger om cash flows på segmentniveau

62 Specialpris 3 Fremtiden Eksempler fra ikke-nominerede: GN Store Nord Cash flow opgørelse på segmentniveau

63 Specialpris 3 Fremtiden Eksempler fra ikke-nominerede: Victoria Properties Likviditetsudfordringer lægges frem som det første på side 2

64 Specialpris 3 Fremtiden De tre nominerede

65 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Klar præcis omtale af strategi og finansielle målsætninger Omtaler specifikt at der kan være perioder, hvor nettorentebærende gæld > 2 x EBITDA Omtaler prioritering af frie pengestrømme Realiserede og forventede frie pengestrømme Reguleret for køb/salg af virksomheder

66 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Omtale af likviditet og forventede pengestrømme per segment Uddybning af langsigtede strategiske mål

67 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Læsevenligt sprog Detaljeret virksomhedsspecifik omtale Kapitalstyring samt og kapital- og fundingstruktur Likviditet og likviditetsberedskab God fokus på fremtidige krav Basel-III kapitalkrav (kapitalpolitik) Informativ beskrivelse af stresstest og konjunkturbuffer Overskuelig pengestrømsopgørelse

68 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Mere specifikke fremtidsudsigter på kort sigt (2013)

69 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket God åben og ærlig beskrivelse af udfordringer God rød tråd til finansielle del af årsrapporten Meget konkret beskrivelse Usikkerhed efter 2013 Både strategisk og refinansieringsrisiko Omtale af fornyelse af lån i 2013 Krav til fremtidig likviditet til honorering af gæld God detaljeret beskrivelse af lånevilkår (covenants)

70 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Mere konkret beskrivelse af vurderingen af kapitalberedskabet frem til næste refinansieringstidspunkt i forhold til tilbagebetalingsterminer, forventet drift og forventede investeringer

71 Specialpris 3 Fremtiden De tre nominerede

72 Specialpris 3 Fremtiden Opponentdebat Opponentpanel Professor Thomas Plenborg, CBS Forretningsdirektør Erhverv Rune Møller, Jyske Bank Finansredaktør Peter Nyholm, Berlingske Nominerede Group Finance Director Michael Ebbe, DSV Økonomidirektør Jes Klausby, Nykredit Økonomichef Christian Johannessen, Nordicom

73 Nominerede til Specialpris 3

74 Vinderen af Specialpris 3: FREMTIDEN 74

75 Specialpris 3: Fremtiden 75

76 SMS-Afstemning Specialpris 3 - fremtiden - afstemningsresultatet DSV : 52 % Nordicom : 36 % Nykredit : 12 % 76

77 IASB update Jan Engström, IASB Board Member 77

78 Årsrapportprisen

79 Årsrapportprisen selskaber er gennemgået Blandt de nominerede til specialpriserne finder Dommerkomiteen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne

80 Årsrapportprisen 2013 Direktør Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen 80

81 Årsrapportprisen 2013 De ni nominerede

82 Vinderen af ÅRSRAPPORT- PRISEN

83 Vinder af Årsrapportprisen

84 Årsrapportprisen 2013 Dommerkomiteens begrundelse v/ Jan Peter Larsen, FSR 84

85 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver God, velstruktureret ledelsesberetning Har løftet sig yderligere i forhold til 2011, særligt i ledelsesberetningen Omfattende beskrivelser af markeder/regioner Forklaring af KPI er, man måler på God integration af CSR-omtale Risikoafsnit, hvor risici er prioriteret

86 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver Corporate Governance redegørelse inkl. mangfoldighed God opfølgning på resultat ift. udmeldte forventninger Omtale af forventninger til fremtiden Omtale af vederlagspolitik

87 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver Informativt regnskab med mange gode detaljer, fx Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Aflønning af bestyrelse og direktion Finansielle risici Kan inspirere på mange områder

88 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteens forslag til forbedringsområder Kortsigtede og langsigtede mål for alle KPI'er (Finansielle og ikkefinansielle) Forventninger til fremtiden på segmentniveau opdelt på finansielle og ikke-finansielle KPI'er Markedsforventninger længere frem i tid under skyldig hensyntagen til regler om forward looking statements"

89 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteens forslag til forbedringsområder Konkurrentsammenligninger Kvantificering af sandsynlighed og mulig effekt af højrisikofaktorer suppleret med følsomhedsanalyse Kreditrisiko fordelt på lande/koncentration

90 Vinder af Årsrapportprisen

91 Årsrapportprisen 2014 Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI Søren Kok Olsen, FSR 91

92 Årsrapportprisen 2014 Afstemning om emner 1. Virksomhedssammenslutninger 2. Ledelsesvederlæggelse, inkl. værdi af fx aktieoptioner og om der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og lønstrukturen 3. Transaktioner med nærtstående parter 4. Immaterielle aktivers værdiansættelse og forståelse heraf (bagvedliggende drivere) samt betydning af egenoparbejdede aktiver, der ikke regnskabsmæssigt kan aktiveres 5. Generel markeds- og konkurrentanalyse 6. Årsrapporten på 10 min: Virksomhedernes evne til kort og præcist at kunne give et overblik over eksempelvis udvikling i regnskabsåret ift. tidligere udmeldinger, særlige begivenheder og udvikling i væsentligste KPI er (hard and soft) 7. Udvikling/struktur i noterne 8. Kvantificering af forretningsmæssige fremtidige risici Hvordan kan de påvirke tallene? Følsomhedsanalyser

93 SMS-Afstemning Resultat af afstemning om næste års specialpriser Tema 1: 2 % Virksomhedssammenslutninger Tema 2: 7 % Ledelsesvederlæggelse Tema 3: 0 % Transaktioner nærtstående parter Tema 4: 9 % Immaterielle aktiver - værdiansættelse Tema 5: 16 % Generel markeds- og konkurrentanalyse Tema 6: 26 % Årsrapporten på 10 min. Tema 7: 37 % Udvikling/Struktur i noterne Tema 8: 2 % Kvantificering af forretningsmæssige fremtidige risici 93

94 Afslutning Direktør Tine Roed, Dansk Industri 94

95 CHAMPAGNE i Atriet 95

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014 www.pwc.dk/c20 27. Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Frederik Lotz Group CFO, Arla Foods amba Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 God fornøjelse med første udgave af Finans Perspektiv KPMG er nu en realitet på det danske marked, da vi pr. 1. januar 2015 ændrede navn fra det midlertidige

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere