Årsrapportprisen Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden

2 Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2

3 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Aberdeen Asset Management PLC, og Det Danske Klasselotteri Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries; Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Lars Andreasen, Økonomidirektør, Danica Pension Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit 3

4 Dommerkomitéens medlemmer Kristian Koktvedgaard, Fagleder - Moms, regnskab og revision, Dansk Industri Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte og formand for FSR s Regnskabstekniske Udvalg Erlend Kvaal, Associate Professor, Norwegian Business School Søren Kok Olsen, Partner, KPMG og viceformand for FSR s Regnskabstekniske Udvalg Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 4

5 Specialpris 1 Detaljen Intro - Søren Kok Olsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 5

6 Arbejdet med årsrapportprisen Formål Fremme og udvikle best practice i dansk regnskabspraksis Stimulere den regnskabsfaglige debat i Danmark Ca. 180 regnskaber gennemgået af Regnskabsteknisk Udvalg Til dommerkomiteens gennemgang forelå i alt 38 selskaber Nogle indgik til bedømmelse i flere specialpriser

7 Dommerkomitéens bedømmelsesgrundlag Cap I alt Detaljen Overblikket Fremtiden Large Mid Small Ej noteret (Nogle virksomheder blev indstillet i mere end én kategori) 7

8 Specialpris 1 Detaljen Oplysninger om finansielle instrumenter IFRS 7 Oplysninger om finansielle instrumenter meget detaljeret God til finansielle virksomheder med komplekse forhold Men er den velegnet til ikke-finansielle virksomheder? Regnskabskontrol har bl.a. påpeget Manglende IFRS 7 oplysninger Manglende tilpasning til konkrete virksomhed (boiler-plate)

9 Specialpris 1 Detaljen Oplysninger om finansielle instrumenter ESMA 2012 aktivitetsrapport Due, however, to the use of boiler-plate disclosures that do not accurately describe the facts specific to the issuer and/or transaction, issuers often fail to provide sufficiently tailored information

10 Specialpris 1 Detaljen Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Klare og virksomhedsspecifikke oplysninger om Finansielle instrumenter Finansiel risikoprofil Risikostyring Den røde tråd mellem IFRS 7-noten og øvrige årsrapport, fx Risikoafsnittet i ledelsesberetningen Noten om væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater

11 Specialpris 1 Detaljen Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på IFRS 7-noten tilpasset virksomheden og forståelig i forhold til Virksomhedens omfang af finansielle instrumenter Den specifikke (og relevante) risikoprofil og eksponering

12 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Mange har fokus på virksomhedsspecifikke risici Generelt god sammenhæng mellem beretning og noter Fuldstændige noter God struktur understøtter læsevenligheden Skematisk opstillingsform fremmer overblikket Tabeller, grafer og oversigter hjælper til forståelsen

13 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Gode/åbne beskrivelser af særligt vanskelige finansielle vilkår Likviditetsrisici Eventuelle igangværende bankforhandlinger Pålagte låneklausuler (covenants)

14 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Der kunne arbejdes med Yderligere fokus på Virksomhedsspecifikke oplysninger Det væsentlige/relevante Endnu bedre systematik og struktur tilpasset virksomhedens risikoprofil og interne styring Balance mellem omtale i ledelsesberetning og i noter Følsomhedsanalyser, hvor disse ikke er med

15 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: DFDS Ledelsesberetningen God risikobeskrivelse Sammenhæng til noterne Tabel side 36 (jf. næste side) Noterne Uddybende Virksomhedsspecifikke Følsomhedsanalyser Kommentering

16 Risikopolitik, finansielle risici og sensitivitetsanalyse i samlet overblik. Risici, politikker og hvordan afdækning konkret er foretaget.

17 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: Danske Bank Meget detaljeret og omfattende, men god rød tråd Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Fokus på skøn/usikkerheder vedr. finansielle instrumenter Særskilt risikorapport

18 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk Meget overskuelige og læsevenlige noter Herunder følsomhedsanalyse God beskrivelse af kreditrisici God kreditrisikoanalyse på likvider m.v. inkl. fordeling på rating-intervaller

19 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: DSV God og læsevenlig IFRS 7 note Tilsagn og udnyttelse af langfristet lån Fokus på relevans/væsentlighed

20 Specialpris 1 Detaljen De tre nominerede

21 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket Overskuelig, afbalanceret og let tilgængelig Fuldstændig overblikket bevares via god struktur Virksomhedsspecifik Fyldestgørende risikostyringspolitik Significant accounting policies tilpasset og forståelig Særlig fokus på likviditetsrisiko Der kunne arbejdes med Placeringen af afsnittet Capital structure Likviditetsberedskab i f.t. investerings- og finansieringsstrategi

22 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket Overskuelig, afbalanceret og let tilgængelig brug af grafik hjælper læser God fyldestgørende beskrivelse God vægtning mellem ledelsesberetning og noter Finansielle risici og hvordan de påvirker koncernen Følsomhedsanalyser med god informationsværdi. Likviditetsrisiko og styring af likviditet/likviditetsberedskabet God omtale af regnskabsmæssig sikring Der kunne arbejdes med Kreditrisiko fordelt på koncentration Likviditetsberedskab i f.t. investerings- og finansieringsstrategi

23 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket God rød tråd Skematisk opstilling nem at gå til Informativ og meget virksomhedsspecifik Præsentation af de enkelte elementer af finansielle poster Detaljeret beskrivelse af lån inkl. EMTN obligationer Notestruktur, herunder anvendt regnskabspraksis placeret i tilknytning til note Finansielle risici, strategi for styring og overvågningssystemer Der kunne arbejdes med Brug af lidt flere tabeller/grafer Kreditrisici ud over modpartsrisici

24 Specialpris 1 Detaljen De tre nominerede

25 Specialpris 1 Detaljen Opponentdebat Opponentpanel Økonomidirektør Jes Klausby, Nykredit Bestyrelsesmedlem Jutta af Rosenborg Direktør Niels Mengel, Dansk Aktionærforening Nominerede Group CFO Heine Dalsgaard, ISS VP Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries VP Koncernregnskabschef Erik Halskov, TDC

26 Nominerede til Specialpris 1:

27 Vinderen af Specialpris 1: DETALJEN 27

28 Specialpris 1: Detaljen 28

29 SMS-Afstemning Specialpris 1 detaljen - afstemningsresultatet Carlsberg : 48 % ISS : 44 % TDC : 8 % 29

30 FTSE100 vs. the Nominees best practice in the UK Clive Bidwell, MerchantCantos 30

31 Specialpris 2 Overblikket Intro - Jan Peter Larsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 31

32 Specialpris 2 Overblikket Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn Stor betydning for investorer (herunder især professionelle investorer) og analytikere Har store forventninger til informationsniveauet ÅRL kræver oplysning om særlige risici Risici udover almindeligt forekommende i branchen IAS 1 kræver oplysning om vurderinger med størst indvirkning

33 Specialpris 2 Overblikket Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn Bemærkning fra ESMA 2012 aktivitetsrapport går igen her Due, however, to the use of boiler-plate disclosures that do not accurately describe the facts specific to the issuer and/or transaction, issuers often fail to provide sufficiently tailored information

34 Specialpris 2 Overblikket Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Ledelsesberetningen Gives en klar, overskuelig og virksomhedsspecifik beskrivelse Er der fokus på de væsentligste risici Indgår vurdering af sandsynlighed og effekt

35 Specialpris 2 Overblikket Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Årsrapporten Gives en klar og tydelig redegørelse for regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og vurderinger vedrørende væsentlige poster Sammenhæng Mellem risikobeskrivelse og omtalen af væsentligste skøn, forudsætninger, vurderinger og usikkerheder

36 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket God struktur Tabelform (risici) sikrer overskuelighed Beskriver risiko og hvad virksomheden gør Gode oversigter og tabeller Konsekvenser ved ændring i nøgleforudsætninger Læser kan foretage sin egen vurdering

37 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Omtale af regnskabsmæssige skøn flyttet til noterne Indholdsfortegnelse sikrer samlede overblik Udflytningen reducerer risikoen for gentagelser Den samlede omtale giver en god forståelse Generelt stor åbenhed og ærlighed

38 Specialpris 2 Overblikket Generelle observationer Gode og virksomhedsspecifikke risikobeskrivelser Konkrete risici og håndteringen heraf God sammenhæng til væsentlige skøn/vurderinger Hoved- og underoverskrifter og symboler øger læsevenlighed Tabelopstillinger gør det let at følge sammenhænge Flere eksempler på udflytning af praksis m.v. til noterne

39 Specialpris 2 Overblikket Generelle observationer Der kunne arbejdes med Risici også på det strategisk niveau Skarpere fokus på væsentlige/størst påvirkning Sandsynlighed og potentiel effekt + følsomhedsanalyser Ikke kun fokusere på key risks, men også på opportunities både på kort, mellemlang og lang sigt

40 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Arla Risici på radaren påvirkning og sandsynlighed

41 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Topdanmark Væsentligste risici fordelt på hovedområder

42 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: DSV Godt overblik på forretningsmæssige risici Opdelingen af risici via underoverskrifter Klar opdeling i noten i hhv Væsentlige skøn Vurderinger

43 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Carlsberg Udførlig gennemgang af skøn Uddybende i f.t. regnskabsposterne Tydelig sammenhæng Beskriver usikkerheder og håndtering heraf Oplyser grundlag for udøvede skøn

44 Specialpris 2 Overblikket De tre nominerede

45 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Meget velstruktureret God brug af tabeller, grafer og symboler Samlet overblik over risici tidligt i risikoafsnit Inddelt i fire overordnede grupper Omtales yderligere på efterfølgende sider Oversigt over noter forbundet med væsentlige skøn God sammenhæng Mellem risikoafsnit og IFRS 7- noterne Til note over væsentlige regnskabsmæssige skøn Der kunne arbejdes med at synliggøre identificerede risici og deres effekt på KPI erne

46 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket God sammenhæng Mellem ledelsesberetning og noter Gode oversigter og tabeller Giver hurtigt overblikket, fx Betydning af øget tomgangsleje Interval for afkastprocenter Noten om opgørelse af dagsværdi meget informativ Meget flotte følsomhedsanalyser Omfattende tabel over renteafdækning

47 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Opstilling i skemaform gør det nemt at følge Den overordnede risikotype Det konkrete risikoområde Hvordan risiko er afdækket Omtaler risiko vedr. samarbejdsaftaler Beskriver konkret De regnskabsmæssige skøn De forudsætninger, ledelsen har lagt til grund Fx omtale/begrundelse vedr. regnskabsmæssig behandling af indkøbte antistoffer Meget virksomhedsspecifik beskrivelse af regnskabsmæssige skøn fordelt ud på noterne

48 Specialpris 2 Overblikket De tre nominerede

49 Specialpris 2 Overblikket Opponentdebat Opponentpanel Partner Jesper Ridder Olsen, KPMG VP Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Lau Svenssen, Aktieinfo Danmark Nominerede CFO Carsten Krogsgaard Thomsen, DONG Adm. dir. Per Hallgren, Jeudan Senior Director Finance & Accounting Anders Boelskift, Genmab

50 Nominerede til Specialpris 2

51 Vinderen af Specialpris 2: OVERBLIKKET 51

52 Specialpris 2: Overblikket 52

53 SMS-Afstemning Specialpris 2 - overblikket - afstemningsresultatet DONG : 33 % Genmab : 11 % Jeudan : 56 % 53

54 KULTUR - Mere pride til folket Uddrag af Sværtegade, Berlingske Tidende, Bagsiden 1/

55 KAFFEPAUSE i Atriet 55

56 Specialpris 3 Fremtiden Intro - Søren Kok Olsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 56

57 Specialpris 3 Fremtiden Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern Vigtige parametre for at Fortsætte virksomheden Videreudvikle virksomheden Er der sammenhæng? Plan for investeringer hhv. likviditetsfremskaffelse

58 Specialpris 3 Fremtiden Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern Virksomhedens mulighed for at fortsætte driften Going concern-forudsætningen IAS 7: Pengestrømsopgørelsen skal vise pengestrømme fra Drift, investering og finansiering IFRS 7: Omtale af bl.a. likviditetsrisiko

59 Specialpris 3 Fremtiden Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Oplysninger om likviditet i Ledelsesberetningen Pengestrømsopgørelsen Noterne Oplyst hvordan generering af pengestrømme understøtter virksomhedens aktuelle fremtidsplaner for investeringer Hvis relevant Omtale af eventuelle going concern overvejelser

60 Specialpris 3 Fremtiden Generelle observationer Gode, informative åbne beskrivelser Fx omtale af prioritering af forretningsområder Finansielle virksomheder: Kommende Basel-III krav og stresstest Bekræftelse af going concern forudsætningen Gode/åbne beskrivelser ved særligt vanskelige finansielle vilkår

61 Specialpris 3 Fremtiden Generelle observationer Der kunne arbejdes med Udviklingen i historiske og forventede pengestrømme Mere fokus på forventet udvikling i cash flows i forhold til Forventet drift samt investerings- og finansieringsstrategi Låneklausuler (covenants) herunder stresstests Flere oplysninger om cash flows på segmentniveau

62 Specialpris 3 Fremtiden Eksempler fra ikke-nominerede: GN Store Nord Cash flow opgørelse på segmentniveau

63 Specialpris 3 Fremtiden Eksempler fra ikke-nominerede: Victoria Properties Likviditetsudfordringer lægges frem som det første på side 2

64 Specialpris 3 Fremtiden De tre nominerede

65 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Klar præcis omtale af strategi og finansielle målsætninger Omtaler specifikt at der kan være perioder, hvor nettorentebærende gæld > 2 x EBITDA Omtaler prioritering af frie pengestrømme Realiserede og forventede frie pengestrømme Reguleret for køb/salg af virksomheder

66 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Omtale af likviditet og forventede pengestrømme per segment Uddybning af langsigtede strategiske mål

67 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Læsevenligt sprog Detaljeret virksomhedsspecifik omtale Kapitalstyring samt og kapital- og fundingstruktur Likviditet og likviditetsberedskab God fokus på fremtidige krav Basel-III kapitalkrav (kapitalpolitik) Informativ beskrivelse af stresstest og konjunkturbuffer Overskuelig pengestrømsopgørelse

68 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Mere specifikke fremtidsudsigter på kort sigt (2013)

69 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket God åben og ærlig beskrivelse af udfordringer God rød tråd til finansielle del af årsrapporten Meget konkret beskrivelse Usikkerhed efter 2013 Både strategisk og refinansieringsrisiko Omtale af fornyelse af lån i 2013 Krav til fremtidig likviditet til honorering af gæld God detaljeret beskrivelse af lånevilkår (covenants)

70 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Mere konkret beskrivelse af vurderingen af kapitalberedskabet frem til næste refinansieringstidspunkt i forhold til tilbagebetalingsterminer, forventet drift og forventede investeringer

71 Specialpris 3 Fremtiden De tre nominerede

72 Specialpris 3 Fremtiden Opponentdebat Opponentpanel Professor Thomas Plenborg, CBS Forretningsdirektør Erhverv Rune Møller, Jyske Bank Finansredaktør Peter Nyholm, Berlingske Nominerede Group Finance Director Michael Ebbe, DSV Økonomidirektør Jes Klausby, Nykredit Økonomichef Christian Johannessen, Nordicom

73 Nominerede til Specialpris 3

74 Vinderen af Specialpris 3: FREMTIDEN 74

75 Specialpris 3: Fremtiden 75

76 SMS-Afstemning Specialpris 3 - fremtiden - afstemningsresultatet DSV : 52 % Nordicom : 36 % Nykredit : 12 % 76

77 IASB update Jan Engström, IASB Board Member 77

78 Årsrapportprisen

79 Årsrapportprisen selskaber er gennemgået Blandt de nominerede til specialpriserne finder Dommerkomiteen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne

80 Årsrapportprisen 2013 Direktør Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen 80

81 Årsrapportprisen 2013 De ni nominerede

82 Vinderen af ÅRSRAPPORT- PRISEN

83 Vinder af Årsrapportprisen

84 Årsrapportprisen 2013 Dommerkomiteens begrundelse v/ Jan Peter Larsen, FSR 84

85 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver God, velstruktureret ledelsesberetning Har løftet sig yderligere i forhold til 2011, særligt i ledelsesberetningen Omfattende beskrivelser af markeder/regioner Forklaring af KPI er, man måler på God integration af CSR-omtale Risikoafsnit, hvor risici er prioriteret

86 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver Corporate Governance redegørelse inkl. mangfoldighed God opfølgning på resultat ift. udmeldte forventninger Omtale af forventninger til fremtiden Omtale af vederlagspolitik

87 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver Informativt regnskab med mange gode detaljer, fx Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Aflønning af bestyrelse og direktion Finansielle risici Kan inspirere på mange områder

88 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteens forslag til forbedringsområder Kortsigtede og langsigtede mål for alle KPI'er (Finansielle og ikkefinansielle) Forventninger til fremtiden på segmentniveau opdelt på finansielle og ikke-finansielle KPI'er Markedsforventninger længere frem i tid under skyldig hensyntagen til regler om forward looking statements"

89 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteens forslag til forbedringsområder Konkurrentsammenligninger Kvantificering af sandsynlighed og mulig effekt af højrisikofaktorer suppleret med følsomhedsanalyse Kreditrisiko fordelt på lande/koncentration

90 Vinder af Årsrapportprisen

91 Årsrapportprisen 2014 Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI Søren Kok Olsen, FSR 91

92 Årsrapportprisen 2014 Afstemning om emner 1. Virksomhedssammenslutninger 2. Ledelsesvederlæggelse, inkl. værdi af fx aktieoptioner og om der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og lønstrukturen 3. Transaktioner med nærtstående parter 4. Immaterielle aktivers værdiansættelse og forståelse heraf (bagvedliggende drivere) samt betydning af egenoparbejdede aktiver, der ikke regnskabsmæssigt kan aktiveres 5. Generel markeds- og konkurrentanalyse 6. Årsrapporten på 10 min: Virksomhedernes evne til kort og præcist at kunne give et overblik over eksempelvis udvikling i regnskabsåret ift. tidligere udmeldinger, særlige begivenheder og udvikling i væsentligste KPI er (hard and soft) 7. Udvikling/struktur i noterne 8. Kvantificering af forretningsmæssige fremtidige risici Hvordan kan de påvirke tallene? Følsomhedsanalyser

93 SMS-Afstemning Resultat af afstemning om næste års specialpriser Tema 1: 2 % Virksomhedssammenslutninger Tema 2: 7 % Ledelsesvederlæggelse Tema 3: 0 % Transaktioner nærtstående parter Tema 4: 9 % Immaterielle aktiver - værdiansættelse Tema 5: 16 % Generel markeds- og konkurrentanalyse Tema 6: 26 % Årsrapporten på 10 min. Tema 7: 37 % Udvikling/Struktur i noterne Tema 8: 2 % Kvantificering af forretningsmæssige fremtidige risici 93

94 Afslutning Direktør Tine Roed, Dansk Industri 94

95 CHAMPAGNE i Atriet 95

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

Dansk Regnskabsforum. 17. Sep. 12. Årsrapportpris Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Dansk Regnskabsforum. 17. Sep. 12. Årsrapportpris Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportpris 2012 17. Sep. 12 Årsrapportpris 2012 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 2 Program 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 13.10

Læs mere

Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer

Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer VELKOMMEN Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer Kristian Koktvedgaard Fagleder, DI Hvor bevidste er vi i vores sprogvalg? Joachim Kattrup Chefredaktør Erhvervsfilosofi.dk Specialpris 1 CEO/Chairman

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 www.pwc.dk C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 Juni 2012 Præsentation af den uafhængige dommerkomite Niels Leth, Aktieanalytiker, Finansanalytikerforeningen Poul Kjær, Kontorchef, Finansrådet Kristian

Læs mere

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2015 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportens interessenter Adm. direktør Daniel

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 1 Formålet med C20+ Regnskabspriserne En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder Deloitte ESMA s prioriteringer for kontrol af 2015 regnskaberne Det europæiske værdipapirtilsyn ESMA har udmeldt prioriteter for kontrol af 2015 regnskaberne. Disse prioriteter forventes de nationale tilsyn

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse

Antal virksomheder. Emne Beskrivelse Bestemmelse Her er tale om overtrædelser i perioden 1. oktober til 31. december 2006, hvor Fondsrådet har vurderet, at de konstaterede fejl og mangler ikke har kunnet påvirke investorernes stillingtagen. Fondsrådet

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar 2014 Ledelsesevaluering og mangfoldighed Anbefalinger for god selskabsledelse i perspektiv Bestyrelsesevaluering og mangfoldighed kom med i anbefalingerne

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Årsregnskabs - loven

Årsregnskabs - loven DI Sådan > SÅDAN Kom sikkert gennem årsregnskabslovens rapporteringskrav Årsregnskabs - loven > Rapporteringskrav om interne kontroller 107 b Forord Med ændringen af Årsregnskabsloven i 2008 stilles der

Læs mere

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Fra beslutning til pris Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Min præsentation Baggrunden for udvikling af årsrapporten Ambitioner for årsrapporteringen

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten

PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten en undersøgelse af brugernes og virksomhedernes holdninger til årsrapporten, gennemført i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og PwC PwC s kommentarer

Læs mere

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Efter Enron, WorldCom m.v. kom SOX og EuroSox Business Week, 22 July 2002 1 American

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 1 C20+ Regnskabspriserne 2017 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen.

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. WP 2009-04 Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. by Partner Anders C. Madsen, PricewaterhouseCoopers Director Jacob Erhardi, KPMG Professor Thomas Plenborg, Copenhagen

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere