Årsrapportprisen Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden

2 Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2

3 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Aberdeen Asset Management PLC, og Det Danske Klasselotteri Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries; Medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Lars Andreasen, Økonomidirektør, Danica Pension Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit 3

4 Dommerkomitéens medlemmer Kristian Koktvedgaard, Fagleder - Moms, regnskab og revision, Dansk Industri Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte og formand for FSR s Regnskabstekniske Udvalg Erlend Kvaal, Associate Professor, Norwegian Business School Søren Kok Olsen, Partner, KPMG og viceformand for FSR s Regnskabstekniske Udvalg Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 4

5 Specialpris 1 Detaljen Intro - Søren Kok Olsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 5

6 Arbejdet med årsrapportprisen Formål Fremme og udvikle best practice i dansk regnskabspraksis Stimulere den regnskabsfaglige debat i Danmark Ca. 180 regnskaber gennemgået af Regnskabsteknisk Udvalg Til dommerkomiteens gennemgang forelå i alt 38 selskaber Nogle indgik til bedømmelse i flere specialpriser

7 Dommerkomitéens bedømmelsesgrundlag Cap I alt Detaljen Overblikket Fremtiden Large Mid Small Ej noteret (Nogle virksomheder blev indstillet i mere end én kategori) 7

8 Specialpris 1 Detaljen Oplysninger om finansielle instrumenter IFRS 7 Oplysninger om finansielle instrumenter meget detaljeret God til finansielle virksomheder med komplekse forhold Men er den velegnet til ikke-finansielle virksomheder? Regnskabskontrol har bl.a. påpeget Manglende IFRS 7 oplysninger Manglende tilpasning til konkrete virksomhed (boiler-plate)

9 Specialpris 1 Detaljen Oplysninger om finansielle instrumenter ESMA 2012 aktivitetsrapport Due, however, to the use of boiler-plate disclosures that do not accurately describe the facts specific to the issuer and/or transaction, issuers often fail to provide sufficiently tailored information

10 Specialpris 1 Detaljen Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Klare og virksomhedsspecifikke oplysninger om Finansielle instrumenter Finansiel risikoprofil Risikostyring Den røde tråd mellem IFRS 7-noten og øvrige årsrapport, fx Risikoafsnittet i ledelsesberetningen Noten om væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater

11 Specialpris 1 Detaljen Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på IFRS 7-noten tilpasset virksomheden og forståelig i forhold til Virksomhedens omfang af finansielle instrumenter Den specifikke (og relevante) risikoprofil og eksponering

12 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Mange har fokus på virksomhedsspecifikke risici Generelt god sammenhæng mellem beretning og noter Fuldstændige noter God struktur understøtter læsevenligheden Skematisk opstillingsform fremmer overblikket Tabeller, grafer og oversigter hjælper til forståelsen

13 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Gode/åbne beskrivelser af særligt vanskelige finansielle vilkår Likviditetsrisici Eventuelle igangværende bankforhandlinger Pålagte låneklausuler (covenants)

14 Specialpris 1 Detaljen Generelle observationer Der kunne arbejdes med Yderligere fokus på Virksomhedsspecifikke oplysninger Det væsentlige/relevante Endnu bedre systematik og struktur tilpasset virksomhedens risikoprofil og interne styring Balance mellem omtale i ledelsesberetning og i noter Følsomhedsanalyser, hvor disse ikke er med

15 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: DFDS Ledelsesberetningen God risikobeskrivelse Sammenhæng til noterne Tabel side 36 (jf. næste side) Noterne Uddybende Virksomhedsspecifikke Følsomhedsanalyser Kommentering

16 Risikopolitik, finansielle risici og sensitivitetsanalyse i samlet overblik. Risici, politikker og hvordan afdækning konkret er foretaget.

17 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: Danske Bank Meget detaljeret og omfattende, men god rød tråd Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Fokus på skøn/usikkerheder vedr. finansielle instrumenter Særskilt risikorapport

18 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: Novo Nordisk Meget overskuelige og læsevenlige noter Herunder følsomhedsanalyse God beskrivelse af kreditrisici God kreditrisikoanalyse på likvider m.v. inkl. fordeling på rating-intervaller

19 Specialpris 1 Detaljen Eksempler fra ikke-nominerede: DSV God og læsevenlig IFRS 7 note Tilsagn og udnyttelse af langfristet lån Fokus på relevans/væsentlighed

20 Specialpris 1 Detaljen De tre nominerede

21 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket Overskuelig, afbalanceret og let tilgængelig Fuldstændig overblikket bevares via god struktur Virksomhedsspecifik Fyldestgørende risikostyringspolitik Significant accounting policies tilpasset og forståelig Særlig fokus på likviditetsrisiko Der kunne arbejdes med Placeringen af afsnittet Capital structure Likviditetsberedskab i f.t. investerings- og finansieringsstrategi

22 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket Overskuelig, afbalanceret og let tilgængelig brug af grafik hjælper læser God fyldestgørende beskrivelse God vægtning mellem ledelsesberetning og noter Finansielle risici og hvordan de påvirker koncernen Følsomhedsanalyser med god informationsværdi. Likviditetsrisiko og styring af likviditet/likviditetsberedskabet God omtale af regnskabsmæssig sikring Der kunne arbejdes med Kreditrisiko fordelt på koncentration Likviditetsberedskab i f.t. investerings- og finansieringsstrategi

23 Specialpris 1 Detaljen Dommerkomiteen har særlig bemærket God rød tråd Skematisk opstilling nem at gå til Informativ og meget virksomhedsspecifik Præsentation af de enkelte elementer af finansielle poster Detaljeret beskrivelse af lån inkl. EMTN obligationer Notestruktur, herunder anvendt regnskabspraksis placeret i tilknytning til note Finansielle risici, strategi for styring og overvågningssystemer Der kunne arbejdes med Brug af lidt flere tabeller/grafer Kreditrisici ud over modpartsrisici

24 Specialpris 1 Detaljen De tre nominerede

25 Specialpris 1 Detaljen Opponentdebat Opponentpanel Økonomidirektør Jes Klausby, Nykredit Bestyrelsesmedlem Jutta af Rosenborg Direktør Niels Mengel, Dansk Aktionærforening Nominerede Group CFO Heine Dalsgaard, ISS VP Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries VP Koncernregnskabschef Erik Halskov, TDC

26 Nominerede til Specialpris 1:

27 Vinderen af Specialpris 1: DETALJEN 27

28 Specialpris 1: Detaljen 28

29 SMS-Afstemning Specialpris 1 detaljen - afstemningsresultatet Carlsberg : 48 % ISS : 44 % TDC : 8 % 29

30 FTSE100 vs. the Nominees best practice in the UK Clive Bidwell, MerchantCantos 30

31 Specialpris 2 Overblikket Intro - Jan Peter Larsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 31

32 Specialpris 2 Overblikket Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn Stor betydning for investorer (herunder især professionelle investorer) og analytikere Har store forventninger til informationsniveauet ÅRL kræver oplysning om særlige risici Risici udover almindeligt forekommende i branchen IAS 1 kræver oplysning om vurderinger med størst indvirkning

33 Specialpris 2 Overblikket Oplysninger om risici og regnskabsmæssige skøn Bemærkning fra ESMA 2012 aktivitetsrapport går igen her Due, however, to the use of boiler-plate disclosures that do not accurately describe the facts specific to the issuer and/or transaction, issuers often fail to provide sufficiently tailored information

34 Specialpris 2 Overblikket Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Ledelsesberetningen Gives en klar, overskuelig og virksomhedsspecifik beskrivelse Er der fokus på de væsentligste risici Indgår vurdering af sandsynlighed og effekt

35 Specialpris 2 Overblikket Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Årsrapporten Gives en klar og tydelig redegørelse for regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og vurderinger vedrørende væsentlige poster Sammenhæng Mellem risikobeskrivelse og omtalen af væsentligste skøn, forudsætninger, vurderinger og usikkerheder

36 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket God struktur Tabelform (risici) sikrer overskuelighed Beskriver risiko og hvad virksomheden gør Gode oversigter og tabeller Konsekvenser ved ændring i nøgleforudsætninger Læser kan foretage sin egen vurdering

37 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Omtale af regnskabsmæssige skøn flyttet til noterne Indholdsfortegnelse sikrer samlede overblik Udflytningen reducerer risikoen for gentagelser Den samlede omtale giver en god forståelse Generelt stor åbenhed og ærlighed

38 Specialpris 2 Overblikket Generelle observationer Gode og virksomhedsspecifikke risikobeskrivelser Konkrete risici og håndteringen heraf God sammenhæng til væsentlige skøn/vurderinger Hoved- og underoverskrifter og symboler øger læsevenlighed Tabelopstillinger gør det let at følge sammenhænge Flere eksempler på udflytning af praksis m.v. til noterne

39 Specialpris 2 Overblikket Generelle observationer Der kunne arbejdes med Risici også på det strategisk niveau Skarpere fokus på væsentlige/størst påvirkning Sandsynlighed og potentiel effekt + følsomhedsanalyser Ikke kun fokusere på key risks, men også på opportunities både på kort, mellemlang og lang sigt

40 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Arla Risici på radaren påvirkning og sandsynlighed

41 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Topdanmark Væsentligste risici fordelt på hovedområder

42 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: DSV Godt overblik på forretningsmæssige risici Opdelingen af risici via underoverskrifter Klar opdeling i noten i hhv Væsentlige skøn Vurderinger

43 Specialpris 2 Overblikket Eksempler fra ikke-nominerede: Carlsberg Udførlig gennemgang af skøn Uddybende i f.t. regnskabsposterne Tydelig sammenhæng Beskriver usikkerheder og håndtering heraf Oplyser grundlag for udøvede skøn

44 Specialpris 2 Overblikket De tre nominerede

45 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Meget velstruktureret God brug af tabeller, grafer og symboler Samlet overblik over risici tidligt i risikoafsnit Inddelt i fire overordnede grupper Omtales yderligere på efterfølgende sider Oversigt over noter forbundet med væsentlige skøn God sammenhæng Mellem risikoafsnit og IFRS 7- noterne Til note over væsentlige regnskabsmæssige skøn Der kunne arbejdes med at synliggøre identificerede risici og deres effekt på KPI erne

46 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket God sammenhæng Mellem ledelsesberetning og noter Gode oversigter og tabeller Giver hurtigt overblikket, fx Betydning af øget tomgangsleje Interval for afkastprocenter Noten om opgørelse af dagsværdi meget informativ Meget flotte følsomhedsanalyser Omfattende tabel over renteafdækning

47 Specialpris 2 Overblikket Dommerkomiteen har særlig bemærket Opstilling i skemaform gør det nemt at følge Den overordnede risikotype Det konkrete risikoområde Hvordan risiko er afdækket Omtaler risiko vedr. samarbejdsaftaler Beskriver konkret De regnskabsmæssige skøn De forudsætninger, ledelsen har lagt til grund Fx omtale/begrundelse vedr. regnskabsmæssig behandling af indkøbte antistoffer Meget virksomhedsspecifik beskrivelse af regnskabsmæssige skøn fordelt ud på noterne

48 Specialpris 2 Overblikket De tre nominerede

49 Specialpris 2 Overblikket Opponentdebat Opponentpanel Partner Jesper Ridder Olsen, KPMG VP Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Lau Svenssen, Aktieinfo Danmark Nominerede CFO Carsten Krogsgaard Thomsen, DONG Adm. dir. Per Hallgren, Jeudan Senior Director Finance & Accounting Anders Boelskift, Genmab

50 Nominerede til Specialpris 2

51 Vinderen af Specialpris 2: OVERBLIKKET 51

52 Specialpris 2: Overblikket 52

53 SMS-Afstemning Specialpris 2 - overblikket - afstemningsresultatet DONG : 33 % Genmab : 11 % Jeudan : 56 % 53

54 KULTUR - Mere pride til folket Uddrag af Sværtegade, Berlingske Tidende, Bagsiden 1/

55 KAFFEPAUSE i Atriet 55

56 Specialpris 3 Fremtiden Intro - Søren Kok Olsen, FSR Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI 56

57 Specialpris 3 Fremtiden Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern Vigtige parametre for at Fortsætte virksomheden Videreudvikle virksomheden Er der sammenhæng? Plan for investeringer hhv. likviditetsfremskaffelse

58 Specialpris 3 Fremtiden Likviditet, pengestrømme og overvejelser om going concern Virksomhedens mulighed for at fortsætte driften Going concern-forudsætningen IAS 7: Pengestrømsopgørelsen skal vise pengestrømme fra Drift, investering og finansiering IFRS 7: Omtale af bl.a. likviditetsrisiko

59 Specialpris 3 Fremtiden Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på Oplysninger om likviditet i Ledelsesberetningen Pengestrømsopgørelsen Noterne Oplyst hvordan generering af pengestrømme understøtter virksomhedens aktuelle fremtidsplaner for investeringer Hvis relevant Omtale af eventuelle going concern overvejelser

60 Specialpris 3 Fremtiden Generelle observationer Gode, informative åbne beskrivelser Fx omtale af prioritering af forretningsområder Finansielle virksomheder: Kommende Basel-III krav og stresstest Bekræftelse af going concern forudsætningen Gode/åbne beskrivelser ved særligt vanskelige finansielle vilkår

61 Specialpris 3 Fremtiden Generelle observationer Der kunne arbejdes med Udviklingen i historiske og forventede pengestrømme Mere fokus på forventet udvikling i cash flows i forhold til Forventet drift samt investerings- og finansieringsstrategi Låneklausuler (covenants) herunder stresstests Flere oplysninger om cash flows på segmentniveau

62 Specialpris 3 Fremtiden Eksempler fra ikke-nominerede: GN Store Nord Cash flow opgørelse på segmentniveau

63 Specialpris 3 Fremtiden Eksempler fra ikke-nominerede: Victoria Properties Likviditetsudfordringer lægges frem som det første på side 2

64 Specialpris 3 Fremtiden De tre nominerede

65 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Klar præcis omtale af strategi og finansielle målsætninger Omtaler specifikt at der kan være perioder, hvor nettorentebærende gæld > 2 x EBITDA Omtaler prioritering af frie pengestrømme Realiserede og forventede frie pengestrømme Reguleret for køb/salg af virksomheder

66 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Omtale af likviditet og forventede pengestrømme per segment Uddybning af langsigtede strategiske mål

67 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Læsevenligt sprog Detaljeret virksomhedsspecifik omtale Kapitalstyring samt og kapital- og fundingstruktur Likviditet og likviditetsberedskab God fokus på fremtidige krav Basel-III kapitalkrav (kapitalpolitik) Informativ beskrivelse af stresstest og konjunkturbuffer Overskuelig pengestrømsopgørelse

68 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Mere specifikke fremtidsudsigter på kort sigt (2013)

69 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket God åben og ærlig beskrivelse af udfordringer God rød tråd til finansielle del af årsrapporten Meget konkret beskrivelse Usikkerhed efter 2013 Både strategisk og refinansieringsrisiko Omtale af fornyelse af lån i 2013 Krav til fremtidig likviditet til honorering af gæld God detaljeret beskrivelse af lånevilkår (covenants)

70 Specialpris 3 Fremtiden Dommerkomiteen har særlig bemærket Der kunne arbejdes med Mere konkret beskrivelse af vurderingen af kapitalberedskabet frem til næste refinansieringstidspunkt i forhold til tilbagebetalingsterminer, forventet drift og forventede investeringer

71 Specialpris 3 Fremtiden De tre nominerede

72 Specialpris 3 Fremtiden Opponentdebat Opponentpanel Professor Thomas Plenborg, CBS Forretningsdirektør Erhverv Rune Møller, Jyske Bank Finansredaktør Peter Nyholm, Berlingske Nominerede Group Finance Director Michael Ebbe, DSV Økonomidirektør Jes Klausby, Nykredit Økonomichef Christian Johannessen, Nordicom

73 Nominerede til Specialpris 3

74 Vinderen af Specialpris 3: FREMTIDEN 74

75 Specialpris 3: Fremtiden 75

76 SMS-Afstemning Specialpris 3 - fremtiden - afstemningsresultatet DSV : 52 % Nordicom : 36 % Nykredit : 12 % 76

77 IASB update Jan Engström, IASB Board Member 77

78 Årsrapportprisen

79 Årsrapportprisen selskaber er gennemgået Blandt de nominerede til specialpriserne finder Dommerkomiteen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne

80 Årsrapportprisen 2013 Direktør Betina Hagerup, Erhvervsstyrelsen 80

81 Årsrapportprisen 2013 De ni nominerede

82 Vinderen af ÅRSRAPPORT- PRISEN

83 Vinder af Årsrapportprisen

84 Årsrapportprisen 2013 Dommerkomiteens begrundelse v/ Jan Peter Larsen, FSR 84

85 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver God, velstruktureret ledelsesberetning Har løftet sig yderligere i forhold til 2011, særligt i ledelsesberetningen Omfattende beskrivelser af markeder/regioner Forklaring af KPI er, man måler på God integration af CSR-omtale Risikoafsnit, hvor risici er prioriteret

86 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver Corporate Governance redegørelse inkl. mangfoldighed God opfølgning på resultat ift. udmeldte forventninger Omtale af forventninger til fremtiden Omtale af vederlagspolitik

87 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteen fremhæver Informativt regnskab med mange gode detaljer, fx Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Aflønning af bestyrelse og direktion Finansielle risici Kan inspirere på mange områder

88 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteens forslag til forbedringsområder Kortsigtede og langsigtede mål for alle KPI'er (Finansielle og ikkefinansielle) Forventninger til fremtiden på segmentniveau opdelt på finansielle og ikke-finansielle KPI'er Markedsforventninger længere frem i tid under skyldig hensyntagen til regler om forward looking statements"

89 Årsrapportpris 2013 til Carlsberg Dommerkomiteens forslag til forbedringsområder Konkurrentsammenligninger Kvantificering af sandsynlighed og mulig effekt af højrisikofaktorer suppleret med følsomhedsanalyse Kreditrisiko fordelt på lande/koncentration

90 Vinder af Årsrapportprisen

91 Årsrapportprisen 2014 Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI Søren Kok Olsen, FSR 91

92 Årsrapportprisen 2014 Afstemning om emner 1. Virksomhedssammenslutninger 2. Ledelsesvederlæggelse, inkl. værdi af fx aktieoptioner og om der er sammenhæng mellem virksomhedens strategi og lønstrukturen 3. Transaktioner med nærtstående parter 4. Immaterielle aktivers værdiansættelse og forståelse heraf (bagvedliggende drivere) samt betydning af egenoparbejdede aktiver, der ikke regnskabsmæssigt kan aktiveres 5. Generel markeds- og konkurrentanalyse 6. Årsrapporten på 10 min: Virksomhedernes evne til kort og præcist at kunne give et overblik over eksempelvis udvikling i regnskabsåret ift. tidligere udmeldinger, særlige begivenheder og udvikling i væsentligste KPI er (hard and soft) 7. Udvikling/struktur i noterne 8. Kvantificering af forretningsmæssige fremtidige risici Hvordan kan de påvirke tallene? Følsomhedsanalyser

93 SMS-Afstemning Resultat af afstemning om næste års specialpriser Tema 1: 2 % Virksomhedssammenslutninger Tema 2: 7 % Ledelsesvederlæggelse Tema 3: 0 % Transaktioner nærtstående parter Tema 4: 9 % Immaterielle aktiver - værdiansættelse Tema 5: 16 % Generel markeds- og konkurrentanalyse Tema 6: 26 % Årsrapporten på 10 min. Tema 7: 37 % Udvikling/Struktur i noterne Tema 8: 2 % Kvantificering af forretningsmæssige fremtidige risici 93

94 Afslutning Direktør Tine Roed, Dansk Industri 94

95 CHAMPAGNE i Atriet 95

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2015 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportens interessenter Adm. direktør Daniel

Læs mere

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014 www.pwc.dk/c20 27. Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Frederik Lotz Group CFO, Arla Foods amba Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør,

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013

e O 1 tt eg Dansk Forening for Selskabsret Årsregnskab 2013 e O 1 tt eg Delnitte Statsautoriseret RevisionsØRnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Dansk Forening for Selskabsret

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik

De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik Baggrund Historisk udvikling Landespecifikke regler, Passiv/Gearings fokus -> 1988 Baselkomiteen, The Capital Accord, Basel I 1988 CAD I

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere