INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL TOUGHROAD FORBEMÆRKNING De følgende sider præsenterer læringsspillet ToughRoad, hvor ca. 100 unge eller voksne over mindst 7 timer spiller de forskellige aktører i den handelskæde, der bringer kaffen fra bønderne i syd til kaffedrikkerne i nord. Teksten giver et indblik i ideerne bag spillet og af spildagens dramaturgi, der lærer dem noget om globale handels- og fattigdomsspørgsmål på en intens og vedkommende måde og samtidig motiverer dem til at engagere sig dybere. ToughRoad er et rollespil, hvor deltagerne handler og forhandler - med hinanden. Alle deltagere har en individuel identitet, som trækkes i form af et lodkort, før spillet går i gang. En del af transaktionerne sker via spillernes PCer, der er koblet op på en cental server. Udover særlige terminalfunktioner for eksportører, mærkevarefirmaer og bønder indeholder webdelen bla. et banksystem, en råvarebørs, en global nyhedstjeneste og en SMS generator, der udsender forprogrammerede meddelelser til de respektive spillere. ToughRoad købes som en samlet pakke af spillestedet, der f.eks. kan være en uddannelsesinstitution eller en folkelig organisation. Pakken har tre elementer. For det første indgår materialer til at forberede spillerne bl.a. dokumentarfilmen Black Gold og et 16 siders magasin Vejviser til ToughRoad, hvor nøglespørgsmål om handel og udvikling gøres levende og letforståelige. For det andet rummer pakken baggrundsinstruktioner og powerpoints til de særligt ansvarlige på spilstedet, der har påtaget sig at guide spillerne ind i deres roller. Endelig stiller CoffeeRoad med instruktører, der guider de ansvarlige på spillestedet frem til og igennem spilledagen. I den forbindelse medbringer CoffeeRoad også en lang række rekvisitter. Sammen med CoffeeRoad deltager også unge frivillige fra u-landsmiljøet, der faciliterer diskussioner og journalistisk arbejde i spillets workshop og som selv er levende eksempler på, hvordan unge danskere kan engagere sig i globale spørgsmål. Via et surveysskema, som deltagerne indtaster nogle dage efter spillet, kan deltagerne komme i kontakt med FairTrade eller u-landsorganisationer. ToughRoad er udviklet af Benjamin Bach, Camilla Ludvigsen, Janni Raundahl og Jacob Andersen med inspiration og hjælp fra mange sider og økonomisk støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Vi takker alle dem, der bar. Rettighederne til spillet tilhører CoffeeRoad aps.

2 Marts 2011 Jacob Andersen, bestyrelsesformand, CoffeeRoad Indholdsfortegnelse Forbemærkning Spillets idé Spillets målgruppe Det er sådan, vi spiller Spildagens forløb De enkelte roller/ aktørtyper Spillets valuta og symbolkort Arbejdsstationerne Før og efter spillet Bagside: Kort over spilområdet... 15

3 1.1 SPILLETS IDÉ Spillets overordnede mål er at motivere deltagerne til at forstå stadig mere af de komplekse og samvirkende forhold, som gør det svært for de fattige i udviklingslandene at overvinde fattigdommen, men også at synliggøre de perspektiver om forandring, der trods alt findes. En vigtig pointe er, at udviklingslandenes fattige ikke er passive ofre, men aktive medspillere, der skal bruge alle deres talenter for at klare sig. Spillet giver en bred introduktion til globale handelsspørgsmål men også til begreber som fair trade og etisk handel, der kan give et praktisk indhold i elevernes egen hverdag, samtidig med, at det knytter an til globale problemstillinger. I spillet samles alle aktører i kaffens commodity-chain under samme tag. De interagerer med hinanden på en måde, der minder om virkeligheden og som berører spørgsmål og temaer, som kan belyses under forskellige faglige synsvinkler. Spillet har ikke helte og skurke, men det lægger op til overvejelse og debat af en række politiske og moralske dilemmaer. Spillets form, hvor man spiller for livet gør det nødvendigt for deltagerne at tage figurens udfordringer på sig. Spillets dynamik betyder, at de må sætte sig ind i stoffet samtidig med, at de sætter hinanden under et løbende pres for at gøre det samme. Og de har masser af vidensressourcer til rådighed. Spillet ligger i forlængelse af CoffeeRoads arbejde med at engagere andre i globale fattigdomsproblematikker, så de får lyst til at vide mere og engagere sig endnu dybere. CoffeeRoad har fokus på kaffe, fordi næsten alle drikker det, og fordi produktet egner sig til at demonstrere nogle centrale mekanismer i den globale verden. 1.2 SPILLETS MÅLGRUPPE ToughRoad kan spilles i mange sammenhænge og på forskellige niveauer, men det er det almene gymnasium,vi har haft i tankerne. Det er bl.a. muligt at knytte an til temaer i flere fag: Se vi løbende vil uploade nye materialer til undervisning som vi selv eller andre laver. Det betyder for det første, at vi forudsætter et niveau hos spillerne, man normalt ikke kan regne med hos de fleste elever i folkeskolens. Derimod er der ikke nogen øvre grænse der vil være oplevelser og fagligt udbytte også for højskoleelever, universitetsstuderende og i voksenuddannelserne. For det andet skal spillet tale til moderne og selvstændige mennesker med forskellige talenter, niveauer af engagement og verdenssyn. Derfor har vi prøvet at skrue nogle rammer sammen, der virker cool, som ikke pådutter spillerne bestemte holdninger, men lægger op til og kvalificerer deres egen stillingtagen.

4 I de konkrete arbejdsprocesser med spillet, er der også brug for forskellige egenskaber overblik, kommunikations- og sociale færdigheder, strategisk sans og kreativitet foruden evne til at researche og få overblik over nyt stof. Vi er også optaget af at gøre spillet til et levende læringsværktøj. Deltagerne kan i høj grad selv påvirke dets forløb. De får også mulighed for at foreslå ændringer i spillets regler fremover. ToughRoad er i øvrigt konstrueret med særlige tilbud til deltagere, der kommer for sent eller kun kan være med i et kortere tidsrum. 2. DET ER SÅDAN, VI SPILLER... Spillet er et simulationsspil, der understøttes af PC ere. Deltagerne trækker som sagt deres lodder eller roller som de må tage på sig for at kunne fungere. (Derimod er det ikke meningen at de skal spille komedie.) Deltagerne interagerer altså med hinanden og bevæger sig rundt i spilområdet, der har fået en twist med skilte, kaffesteder mm. der er med til at skabe atmosfære. Hver kategori af spillere har et lokale eller et baseområde, der er reserveret på forhånd. De spillere, der hører til i f.eks. en landsby, er altså fysisk samlet et sted, hvor de kan tale sammen indbyrdes. En vigtig del af opgaverne (for flertallet af deltagere) foregår dog ved PCen, hvor de er logget op på de særlige arbejdsstationer, der hører til henholdsvis bønder, bankfolk, eksportører osv.. Deltagerne skal så vidt muligt selv medbringe bærbare computere (og mobiltelefoner). Man spiller for at vinde. Hver spiller har en driftsopgave, hvor de skal forbedre deres økonomi. Vinderen er den, der klarer sig bedst økonomisk, dvs. forbedrer sin egenkapital mest - når man tager udgangspunktet i betragtning. Opgørelsen sker automatisk på spillets centrale server, og det er ikke noget, som instruktørerne behøver at bruge kræfter på. Spildagens forløb er bygget op over en bestemt skabelon, men en række forhold er aftalt på forhånd mellem den person, der ansvarlig på spilstedet og lederen af CoffeeRoads spilteam. Spillederen har også mulighed for at gå ind i løbet af dagen og ændre på spillets forløb, skabe pauser mm., hvis der er behov for det. 2.1 SPILDAGENS FORLØB

5 Spillet varer 7 hele timer, inkl pauser. Den første time går med introduktioner. Derefter spilles i 5 ½ time, kun afbrudt af 30 minutters frokostpause. Til sidst bruges 15 min på at kåre vinderen og runde af. Spillet har 10 runder på hver 30 minutter. Første runde varer dog 45 minutter. Før det hele går i gang får spillerne ca. 5 minutters peptalk fra spillederen. Derefter trækker de en kuvert med deres individuelle lodkort (rolle) og en vejledning. Lodkortet oplyser deres spillernavn, rolle i spillet og grundlæggende vilkår. Kortet har også et spillernummer, som de fleste skal bruge for at logge sig på arbejdsstationerne. De bliver derfra sendt til de lokaler/baseområder, de skal anvende i løbet af dagen sammen med en instruktør. Her opfordres de først til at læse den vejledning, de har fået (og som er forskellig for de forskellige kategorier af spillere). Bagefter skal instruktøren give dem en mundtlig introduktion og svare på spørgsmål. I nogle tilfælde foregår introduktionen via powerpoint. Efter introduktionen logger spillerne sig ind på deres arbejdsstationer Bortset fra cafeog handelsfolk). På arbejdsstation møder de først en kort webtutorial, der viser de vigtigste funktioner på deres skærme. Dette skal afsluttes i løbet af de første 60 minutter. Så begynder spillet, og deltagerne skal koncentrere sig om at udfylde deres respektive roller. Spillet udvikler sig forskelligt for forskellige personer og miljøer, men har et overordnet forløb. I en første time skal hver især have fat i, hvad de skal gøre for at overleve og forbedre deres situation og de skal agere sammen med de nærmeste led i kaffekæden. Gradvis opdager de flere og flere ydre forhold, der influerer på deres muligheder. F.eks. modtager de SMSer om, at der er indtruffet en god eller dårlig begivenhed for dem selv - eller området kan f.eks. blive ramt af en naturkatastrofe. Efter ca. en time kommer de i banken og finder ud af endnu mere. Efterhånden presses de til mere dristige valg. Fra runde 4 skrues der gradvis op for de ydre udfordringer og fristelser, og dermed indledes udskilningsløbet for alvor. I runde 6 slås de første 5-10 deltagere ud, og det fortsætter frem mod runde 10. De spillere, der dør eller går fallit, tilbringer resten af dagen i workshoppen, hvor der er tilrettelagt et særligt program. 2.2 DE ENKELTE ROLLER/ AKTØRTYPER Spillerne er inddelt i kategorier, der grundlæggende svarer til aktørerne i den globale råvareproduktion og handel med kaffe: Bønder, handelsfolk, eksportører, mærkevarefirmaer, banker, børsdealere og caféer. De forskellige aktørkategorier har opgaver og ressourcer, som afspejler deres positioner i virkeligheden.

6 Deres handlinger har følger for ikke bare dem selv, men også for dem, som de påvirker direkte og indirekte gennem kaffens værdikæde. Bonden skal overleve og sikre fremtiden for sig og sin familie. Det gøres ved at sælge sin høst på rette tid og vilkår, investere i sine børn og/eller produktion, og/eller samarbejde med andre bønder. Desuden skal han m/k forsørge sin husstand, afdrage evt. gæld, og reagere på ydre hændelser. Der vil være forskellige strategier til rådighed, der afhænger af, hvad bonden vælger, men også af kollektive ressourcer og samarbejde i landsbyen og som løbende justeres. Handelsmandens vigtigste opgave er at kontakte de enkelte bønder, købe deres kaffe (i form af såkaldte CoffeeBagser ) og sælge dem videre til eksportøren. Også handelsmanden har en familie at sørge for. Handelsmanden sælger desuden en række småkort til bønderne (se senere), og kioskvarer. Eksportøren køber CoffeeBagser fra handelsmænd, (og senere i spillet evt. fra kooperativer). Det finansieres ved at gå i banken og få udstedt såkaldte terminskontrakter (futures), som sikrer eksportøren kontanter, (mens banken sælger risikoen for et fremtidigt prisfald videre på Børsen). Derefter skal eksportøren levere kaffen til det mærkevarefirma, der ender med at købe den. Eksportøren skal træffe vigtige beslutninger om forholdet til konkurrenter, handelsfolk og mærkevarefirmaer og styre en økonomi med små indtjeningsmarginaler og dyre lagre. Mærkevarefirmaet er indehaver af et eller flere kaffemærker, der slås om andele af detailmarkedet. Det sker ved at overbevise cafeerne om, at de skal købe kaffen af dem. Når de sælger til cafeerne, kan de automatisk sælge langt større mængder af kaffe til supermarkeder (der ikke selv optræder i spillet, men betyder at indtægterne af salget til cafeerne mangedobles). Strategien over for cafeerne kan bl.a. være at hjælpe caféen med PR og markedsføring, som firmaet har særlige ressourcer til på sin

7 arbejdsstation. Mærkevarefirmaet handler desuden terminskontrakter på Børsen via en børsdealer. Caféejerne skal finde en stil og markedsføre deres produkter over for de øvrige spillere og resten af skolen. Og så skal de ikke mindst drive en café og skaffe indkomster til løn og husleje. Ud over fokus på kunderne er det vigtigt med en god strategi over for leverandørerne, navnlig mærkevarefirmaerne. Banken skal kreditvurdere de øvrige deltagere og sætte vilkårene for lån rigtigt, så deres kunders økonomi udvikler sig gunstigt og banken selv får en god betaling. Der er tre såkaldte Sydbanker i spillet, der er knyttet til bønder, handelsfolk og eksportører i hhv. Etiopien, Java og Nicaragua. De tre Sydbanker holder styr på amiliestatus for bønder og handelsfolk. Nordbanken er en erhvervsbank, der betjener mærkevarefirmer og cafeer. Det er bankernes opgave at sende dem ud af spillet, der dør eller går fallit. Det sker i første omgang med SMS til de pågældende med krav om at møde op i banken. Desuden spekulerer banken på Børsen og giver bestillinger til de dealere, de samarbejder med. Børsdealeren råder over et depot af værdipapirer (terminskontrakter på kaffe og andre råvarer), der handles på fordelagtige tidspunkter. Dealeren skal bl.a. tolke udviklingen på markedet udfra de Nyheder, der påvirker bestemte produkter eller lande. De kan også følge prisudviklingen på de enkelte papirer. Dealeren får også besked om at købe bestemte varer via SMS og instruktioner fra banken eller kaffefirmaet, som de handler for. Kooperativet findes som udgangspunkt ikke i spillet, men mindst 8 bønder i en landsby kan oprette et. I runde 3 får landsbyerne besøg af en NGO, der forklarer hvordan. Kooperativet kan springe led i kæden over evt. helt frem til caféen. Det kan også Fair Trade-certificeres. Processen giver større indkomster og besvær. Det ændrer samtidig spillet for de følgende led i kæden dybtgående. 2.3 SPILLETS VALUTA OG SYMBOLKORT En meget stor del af spillets økonomiske transaktioner er rent virtuelle, men der findes også fysiske pengesedler, ToughRoad kroner, forkortet TRKR - der navnlig bruges i handler mellem handelsfolk og bønder. Når der købes fysiske varer af handelsmand eller i caféerne - bruges danske kroner, der veksles til TougRoadkroner i banken til en meget god kurs. Desuden findes en række symbolkort, nemlig:

8 CoffeeBags er den fysiske repræsentation af kaffen indtil den allersidst i spillet byttes med en pose fysisk kaffe. CoffeeBagser er et lamineret kort med angivelse af oprindelsesland og en påtrykt kode, der betyder at det pågældende kaffeparti kan genkendes igennem hele kaffens værdikæde. Kyllingekort er den lille mands spekulationsmulighed i spillet. Kortene, der svarer til 10 kyllinger, kan købes i banken for 15 TRKR. I den følgende runde kan det sælges tilbage for 20 TRKR, og den næstfølgende runde for 25 TRKR. Derefter er de værdiløse. Kortene kan også handles af spillerne indbyrdes eller med handelsmanden. Kondomkort beskytter imod uønskede børn i den kommende runde. De købes af bønder hos handelsmanden. Bønderne skal vise dem, når de kommer til banken. Ellers vil de - hvis de er gift automatisk få et barn i hver runde, som der trækkes leveomkostninger for på bondens konto. Skolekortet koster 200 TRKR pr. runde og er betaling for børnenes skolegang, der på længere sigt gør børnene til en mere værdifuld arbejdskraft. Kortet købes af handelsmanden og medbringes i banken ARBEJDSSTATIONERNE Alle spillere med undtagelse af handels- og caféfolk har deres egen arbejdsstation, som de logger ind på med spillernummeret på deres lodkort. Arbejdsstationerne har forskelligt udseende og funktion for de forskellige spillerkategorier, men nogle få ting går igen. I det følgende ses arbejdsstationen for bonden Don Pepe. Derefter vises den første side af de øvrige arbejdsstationer.

9 Øverst i venstre hjørne står rundens nummer og det antal minutter, der er tilbage til at gøre det nødvendige, før runden skifter. Nedenunder står spillerens navn, der svarer til det lodkort, som spilleren trak tidligt på spildagen. Det ses, at Don Pepe har jord til en værdi af TRKR dvs. et aktiv, som han kan låne penge på. Han har også en saldo i banken på TRKR. Det fremgår at Don Pepe har et barn. Man kan klikke på disse funktioner og få flere informationer, bl.a. om børns alder og skolegang mm.. Nederst til højre i den sorte bjælke, kan man klikke de seneste store begivenheder frem, der påvirker priser og andre forhold f.eks. frost, der har ødelagt høsten i Brasilien. Her kan man også klikke sig frem til en enkel forklaring på ord, som man ikke forstår. Nogle spillere vil også finde en mulighed for at chatte med andre spillere i den sorte bjælke, men den mulighed har bønderne ikke. Øverst til højre findes tre knapper: Dine marker bringer dig tilbage til denne side. Kaffe check-in er den side, man kommer til efter at have høstet. Quiz fører til en side med spørgsmål, som bondespillere evt. kan svare på, når de har høstet og solgt evt. kaffe og andre påtrængende opgaver. De drejer sig om problemstillinger i en ulandsbondes liv, men også f.eks. principper for fairtrade mm.

10 De orange marker i midten er det mest karakteristiske for bøndernes arbejdsstation. I dette tilfælde ses Don Pepes 8 marker. For hver mark skal han bestemme, om han vil dyrke kaffe eller andre afgrøder. Han skal også klikke på enten ja eller nej ud for pesticider. En voksen som Don Pepe kan dyrke 1 kaffemark eller 2 marker med afgrøder (et barn kan klare det halve). Vil han have dyrket de øvrige også, må han købe arbejdskraft hos landarbejdere: Prisen er 700 TRK for en voksen landarbejder. (Hyring, betaling mm af landarbejdere sker automatisk, når serveren har beregnet, hvor meget det vil koste at dyrke de marker, som spilleren har hakket af.) I det sorte felt til højre ses, hvad arbejdsløn og udgifter til pesticider beløber sig til med de valg, der er truffet nu. Udgiften må ikke være større end det, bonden har på sin saldo i banken. Her kan man se, at Don Pepe må i banken og indsætte kontanter eller belåne/sælge marker for at få råd til at købe arbejdskraft. Ellers kan han kun dyrke 2 marker med afgrøder, svarende til hans egne leveomkostninger på 700 TRKR eller 1 mark med kaffe i denne runde. Når han har valgt og skaffet finansiering, trykker han på høst. Hvis han har kaffe på én eller flere marker, får han et skærmbillede, hvor han skal taste koden ind på et Indtægten fra de 4 marker, hvor han har høstet Mad-afgrøder, går automatisk ind på hans saldo, når runden skifter. Hvis Don Pepe har stadig tid til overs før runden skifter, kan han klikke på Quiz her findes spørgsmål, der handler om forhold for bønder i udviklingslande. Svarene findes på nettet. De bønder, der svarer rigtigt, vinder et antal TRKR, der indsættes på deres konto, når runden skifter. I det følgende ses første side af arbejdsstationerne for eksportøre, mærkevarefirma, banken og børsen. Det anbefales at gå ind og se nærmere på demovewrsionen af spillet på: Man kan logge ind med følgende spillernumre: Bonde: LA84AM, Eksportfirma EX28DI, Mærkevarefirma FIR39FI, Bank BA9AG, Børs DEA17AZ

11

12

13 3. FØR OG EFTER SPILLET ToughRoad kan spilles som en enkeltstående event eller indgå i et forløb. Forud for spildagen modtager spilstedet en introduktionspakke med den prisbelønnede dokumentarfilm om global kaffehandel 'Black Gold', og hæftet Vejviser til ToughRoad. Hæftet giver en konkret fornemmelse af kaffens betydning for de råvareproducerende samfund. Desuden giver hæftet indblik i kaffens vej fra bonde til forbruger, og kaffens såkaldte værdikæde. Dette er sat ind i en global handelsproblematik, hvor centrale begreber og organisationer forklares. Også temaet etisk handel /Fair Trade behandles. Under spillet er spillerne med til at producere materiale, der kan bruges til en efterfølgende debat. De spillerne, der ikke kan dække deres leveomkostninger arbejder videre med spillets problemstillinger resten af dagen i en workshop med aktive fra ulandsorganisationer, der har et bredt kendskab til internationale handels- og udviklingsspørgsmål. Spillerne vil først bliver de bedt om at udfylde et refleksionsskema med følgende spørgsmål:

14 A) Hvad var din rolle? B) Hvorfor røg du ud af spillet? C) Hvad kunne du have gjort for at holde dig i live? D) Blev du udsat for uretfærdighed, der var med til at slå dig ud? E) Kunne det have gjort en forskel, hvis I havde samarbejdet mere effektivt? F) Kan vi ændre på spillereglerne, så det bliver lettere for bønder og landarbejdere at komme ud af fattigdommen? Derefter løser deltagerne journalistiske opgaver. Resultaterne oploades på den særlige taberblog, som oprettes i forbindelse med det enkelte spil. Meningen er, at det skal bruges til diskussioner efter spillet om, hvorfor det gik som det gik. Eleverne kan f.eks. vælge at researche på nettet, skrive holdningsprægede indlæg, og at interviewe eller observere andre spillere. De kan bruge egne mobiltelefoner til at tage billeder af de interviewede. Facilitatorerne hjælper med det tekniske. Deltagere, der kommer for sent, eller som ikke kan deltage i hele spillet, får en kuvert med opgaver, der kan besvares med tilgængelige kilder. Opgaverne er en udvidet version af spørgsmål til bønderne, udviklingsproblematikker, fair trade mm. De kan også udføre journalistiske opgaver. Efter spillet vil der være stof til masser af eftertanke og debat, dels i deltagernes egne bidrag på Taberbloggen, dels i Børsnyt, der var med til at sætte dagsordenen under spillet og som delvis blev lavet af børschefen. I Børsnyt behandles de store begivenheder, der påvirkede spillets gang. Endelig er der efter hvert spil et computergenereret, statistisk materiale, der viser, hvordan kaffeprisen, børnedødeligheden og egenkapitalen udviklede sig i spillets løb for de forskellige kategorier af spillere. Materialet giver mulighed for at få øje på mønstre og at danne sig et overblik over, hvad der egentlig skete i spillet og hvorfor. Dette materiale findes på workshopterminalen efter spillet på adressen: Deltagernes egne erfaringer og drøftelser kan sættes i relief af bl.a. det statistiske materiale og analyser, som CoffeeRoad har samlet i den internationale litteratur. Denne Kaffestatistik kan bruges i diskussioner af forskellige emner indenfor makroøkonomi (prisdannelse, konjunkturer, valuta), velfærd (børnedødelighed, skole), eller globaliseringsteorier, se her: materialer/. Der findes yderligere en lang række muligheder på: hvor eleverne ud over opslagene i Kaffepædien på kan finde masser af stof om kaffebønders liv under knappen Udvikling og massevis af fotos, der frit kan bruges i opgaver mm.. under Galleri. Et par dage efter spillet modtager deltagerne en SMS med opfordring til at gå ind på en internetadresse, hvor de kan sige deres mening med ord og krydser. Svarene

15 samles i en database, der løbende kan hjælpe os til at finde og udbedre svage punkter i spillet og gøre det gode endnu bedre. De kan også sige ja til at blive kontaktet af ulandsorganisationer eller arbejdere videre med fairtrade. BAGSIDE: KORT OVER SPILOMRÅDET Bagsidetekst ToughRoad er et kombineret rolle- og PC spil, hvor 100 unge/voksne bruger deres kløgt, overblik og forhandlingsevner til at tjene på global kaffehandel. Undervejs havner de i morsomme og modbydelige dilemmaer. Resultatet er en intens og superlærerig oplevelse Se mere på

Forbemærkning...1. 1.1 Spillets idé...3. 1.2 Spillets målgruppe...3. 2. Det er sådan, vi spiller...4. 2.1 Spildagens forløb...4

Forbemærkning...1. 1.1 Spillets idé...3. 1.2 Spillets målgruppe...3. 2. Det er sådan, vi spiller...4. 2.1 Spildagens forløb...4 INTRODUKTION TIL 1. Spillets målgruppe...3. Det er sådan, vi spiller......4. De enkelte roller/ aktørtyper...5.3 Spillets valuta og symbolkort...7.4. Arbejdsstationerne...8 1 1. Spillets målgruppe...3

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

Tjekliste til spillederen

Tjekliste til spillederen Tjekliste til spillederen Denne liste er en tjekliste til spillederen til at sikre at intet bliver glemt. Listen er lavet i den rækkefølge som tingene bør udføres. Efter selve tjeklisten følger en guide

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad. Derfor er det vigtigt, at de elever, der får rollen som børsdealere, forstår, hvad de skal gøre. Det er instruktørens opgave. Instruktøren

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN 1 TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN Du er i centrum... 4 Fase 1 Du får opgaven overdraget... 5 Sæt dit team... 5 Afsende en materialekasse... 6 Kontakt lokale instruktører... 7 Planlæg dit arbejde... 7

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN (Sidst revideret 13.11.2013) Indholdsfortegnelse Fase 1 Du får opgaven overdraget Sæt dit team Kontakten til spilstedet MAIL 1 og MATERIALEKASSE SIDSTE TJEK PÅ SPILSTEDET

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Usefull Info *** Nyttig VirtuChat information ***

Usefull Info *** Nyttig VirtuChat information *** Usefull Info *** Nyttig VirtuChat information *** Denne bog omhandler handel, brugen af VirtuChats Bot's og chat funktion. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME

FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME FORBEREDELSE INDEN SPILLET Lokalet: Der skal være Wifi og projektor i lokalet, hvor arrangementet skal afholdes. Forberedelse: Medbring en computer til at facilitere

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

Forældrevejledning i FAMLY

Forældrevejledning i FAMLY Forældrevejledning i FAMLY Dette gøres i fred og ro derhjemme: Alle forældre får en mail tilsendt med login-oplysninger til FAMLY (login i øverste højre hjørne): Via PC : eller App: Når du er inde i systemet,

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Facebook optimal profilopsætning

Facebook optimal profilopsætning Facebook optimal profilopsætning 1. At sociale netværk på nettet er mere brugte end nogensinde kan ikke komme bag på nogen. Efter de seneste års fokus på Myspace, har Facebook nu taget føringen som det

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc

Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Vejledning til tilsynsledere vedr. brug af pc Indhold 1. Sådan logger du på den pc du har fået udleveret... 1 2. Sådan logger du på det trådløse netværk... 1 3. Sådan logger du på Digital eksamen med WAYF...

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

GRATIS FOR ABONNENTER:

GRATIS FOR ABONNENTER: GRATIS FOR ABONNENTER: Eksempel : Byg din egen Journalist Mathias Alsted Lund Flinck Som abonnent på Komputer for alle får du din egen hjemmeside helt gratis. Her hjælper journalist Mathias Alsted Lund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r zexpense Danske Ølentusiasters rejse og udlægs afregningssystem Version 0.6 2016.02.08 Forfatter: William S. Jacobsen Danske Ølentusiaster har implementeret et rejse og omkostnings afregningssystem, der

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse:

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse: Skolemadsbestilling Indholdsfortegnelse: 1. Skolemadsbestilling, generelt.... 1 2. Oprettelse af forældre og elev... 2 3. Bestilling... 4 4. Betaling... 5 5. Ændring af bruger oplysninger... 7 6. Ønsker

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere