INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL TOUGHROAD FORBEMÆRKNING De følgende sider præsenterer læringsspillet ToughRoad, hvor ca. 100 unge eller voksne over mindst 7 timer spiller de forskellige aktører i den handelskæde, der bringer kaffen fra bønderne i syd til kaffedrikkerne i nord. Teksten giver et indblik i ideerne bag spillet og af spildagens dramaturgi, der lærer dem noget om globale handels- og fattigdomsspørgsmål på en intens og vedkommende måde og samtidig motiverer dem til at engagere sig dybere. ToughRoad er et rollespil, hvor deltagerne handler og forhandler - med hinanden. Alle deltagere har en individuel identitet, som trækkes i form af et lodkort, før spillet går i gang. En del af transaktionerne sker via spillernes PCer, der er koblet op på en cental server. Udover særlige terminalfunktioner for eksportører, mærkevarefirmaer og bønder indeholder webdelen bla. et banksystem, en råvarebørs, en global nyhedstjeneste og en SMS generator, der udsender forprogrammerede meddelelser til de respektive spillere. ToughRoad købes som en samlet pakke af spillestedet, der f.eks. kan være en uddannelsesinstitution eller en folkelig organisation. Pakken har tre elementer. For det første indgår materialer til at forberede spillerne bl.a. dokumentarfilmen Black Gold og et 16 siders magasin Vejviser til ToughRoad, hvor nøglespørgsmål om handel og udvikling gøres levende og letforståelige. For det andet rummer pakken baggrundsinstruktioner og powerpoints til de særligt ansvarlige på spilstedet, der har påtaget sig at guide spillerne ind i deres roller. Endelig stiller CoffeeRoad med instruktører, der guider de ansvarlige på spillestedet frem til og igennem spilledagen. I den forbindelse medbringer CoffeeRoad også en lang række rekvisitter. Sammen med CoffeeRoad deltager også unge frivillige fra u-landsmiljøet, der faciliterer diskussioner og journalistisk arbejde i spillets workshop og som selv er levende eksempler på, hvordan unge danskere kan engagere sig i globale spørgsmål. Via et surveysskema, som deltagerne indtaster nogle dage efter spillet, kan deltagerne komme i kontakt med FairTrade eller u-landsorganisationer. ToughRoad er udviklet af Benjamin Bach, Camilla Ludvigsen, Janni Raundahl og Jacob Andersen med inspiration og hjælp fra mange sider og økonomisk støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Vi takker alle dem, der bar. Rettighederne til spillet tilhører CoffeeRoad aps.

2 Marts 2011 Jacob Andersen, bestyrelsesformand, CoffeeRoad Indholdsfortegnelse Forbemærkning Spillets idé Spillets målgruppe Det er sådan, vi spiller Spildagens forløb De enkelte roller/ aktørtyper Spillets valuta og symbolkort Arbejdsstationerne Før og efter spillet Bagside: Kort over spilområdet... 15

3 1.1 SPILLETS IDÉ Spillets overordnede mål er at motivere deltagerne til at forstå stadig mere af de komplekse og samvirkende forhold, som gør det svært for de fattige i udviklingslandene at overvinde fattigdommen, men også at synliggøre de perspektiver om forandring, der trods alt findes. En vigtig pointe er, at udviklingslandenes fattige ikke er passive ofre, men aktive medspillere, der skal bruge alle deres talenter for at klare sig. Spillet giver en bred introduktion til globale handelsspørgsmål men også til begreber som fair trade og etisk handel, der kan give et praktisk indhold i elevernes egen hverdag, samtidig med, at det knytter an til globale problemstillinger. I spillet samles alle aktører i kaffens commodity-chain under samme tag. De interagerer med hinanden på en måde, der minder om virkeligheden og som berører spørgsmål og temaer, som kan belyses under forskellige faglige synsvinkler. Spillet har ikke helte og skurke, men det lægger op til overvejelse og debat af en række politiske og moralske dilemmaer. Spillets form, hvor man spiller for livet gør det nødvendigt for deltagerne at tage figurens udfordringer på sig. Spillets dynamik betyder, at de må sætte sig ind i stoffet samtidig med, at de sætter hinanden under et løbende pres for at gøre det samme. Og de har masser af vidensressourcer til rådighed. Spillet ligger i forlængelse af CoffeeRoads arbejde med at engagere andre i globale fattigdomsproblematikker, så de får lyst til at vide mere og engagere sig endnu dybere. CoffeeRoad har fokus på kaffe, fordi næsten alle drikker det, og fordi produktet egner sig til at demonstrere nogle centrale mekanismer i den globale verden. 1.2 SPILLETS MÅLGRUPPE ToughRoad kan spilles i mange sammenhænge og på forskellige niveauer, men det er det almene gymnasium,vi har haft i tankerne. Det er bl.a. muligt at knytte an til temaer i flere fag: Se vi løbende vil uploade nye materialer til undervisning som vi selv eller andre laver. Det betyder for det første, at vi forudsætter et niveau hos spillerne, man normalt ikke kan regne med hos de fleste elever i folkeskolens. Derimod er der ikke nogen øvre grænse der vil være oplevelser og fagligt udbytte også for højskoleelever, universitetsstuderende og i voksenuddannelserne. For det andet skal spillet tale til moderne og selvstændige mennesker med forskellige talenter, niveauer af engagement og verdenssyn. Derfor har vi prøvet at skrue nogle rammer sammen, der virker cool, som ikke pådutter spillerne bestemte holdninger, men lægger op til og kvalificerer deres egen stillingtagen.

4 I de konkrete arbejdsprocesser med spillet, er der også brug for forskellige egenskaber overblik, kommunikations- og sociale færdigheder, strategisk sans og kreativitet foruden evne til at researche og få overblik over nyt stof. Vi er også optaget af at gøre spillet til et levende læringsværktøj. Deltagerne kan i høj grad selv påvirke dets forløb. De får også mulighed for at foreslå ændringer i spillets regler fremover. ToughRoad er i øvrigt konstrueret med særlige tilbud til deltagere, der kommer for sent eller kun kan være med i et kortere tidsrum. 2. DET ER SÅDAN, VI SPILLER... Spillet er et simulationsspil, der understøttes af PC ere. Deltagerne trækker som sagt deres lodder eller roller som de må tage på sig for at kunne fungere. (Derimod er det ikke meningen at de skal spille komedie.) Deltagerne interagerer altså med hinanden og bevæger sig rundt i spilområdet, der har fået en twist med skilte, kaffesteder mm. der er med til at skabe atmosfære. Hver kategori af spillere har et lokale eller et baseområde, der er reserveret på forhånd. De spillere, der hører til i f.eks. en landsby, er altså fysisk samlet et sted, hvor de kan tale sammen indbyrdes. En vigtig del af opgaverne (for flertallet af deltagere) foregår dog ved PCen, hvor de er logget op på de særlige arbejdsstationer, der hører til henholdsvis bønder, bankfolk, eksportører osv.. Deltagerne skal så vidt muligt selv medbringe bærbare computere (og mobiltelefoner). Man spiller for at vinde. Hver spiller har en driftsopgave, hvor de skal forbedre deres økonomi. Vinderen er den, der klarer sig bedst økonomisk, dvs. forbedrer sin egenkapital mest - når man tager udgangspunktet i betragtning. Opgørelsen sker automatisk på spillets centrale server, og det er ikke noget, som instruktørerne behøver at bruge kræfter på. Spildagens forløb er bygget op over en bestemt skabelon, men en række forhold er aftalt på forhånd mellem den person, der ansvarlig på spilstedet og lederen af CoffeeRoads spilteam. Spillederen har også mulighed for at gå ind i løbet af dagen og ændre på spillets forløb, skabe pauser mm., hvis der er behov for det. 2.1 SPILDAGENS FORLØB

5 Spillet varer 7 hele timer, inkl pauser. Den første time går med introduktioner. Derefter spilles i 5 ½ time, kun afbrudt af 30 minutters frokostpause. Til sidst bruges 15 min på at kåre vinderen og runde af. Spillet har 10 runder på hver 30 minutter. Første runde varer dog 45 minutter. Før det hele går i gang får spillerne ca. 5 minutters peptalk fra spillederen. Derefter trækker de en kuvert med deres individuelle lodkort (rolle) og en vejledning. Lodkortet oplyser deres spillernavn, rolle i spillet og grundlæggende vilkår. Kortet har også et spillernummer, som de fleste skal bruge for at logge sig på arbejdsstationerne. De bliver derfra sendt til de lokaler/baseområder, de skal anvende i løbet af dagen sammen med en instruktør. Her opfordres de først til at læse den vejledning, de har fået (og som er forskellig for de forskellige kategorier af spillere). Bagefter skal instruktøren give dem en mundtlig introduktion og svare på spørgsmål. I nogle tilfælde foregår introduktionen via powerpoint. Efter introduktionen logger spillerne sig ind på deres arbejdsstationer Bortset fra cafeog handelsfolk). På arbejdsstation møder de først en kort webtutorial, der viser de vigtigste funktioner på deres skærme. Dette skal afsluttes i løbet af de første 60 minutter. Så begynder spillet, og deltagerne skal koncentrere sig om at udfylde deres respektive roller. Spillet udvikler sig forskelligt for forskellige personer og miljøer, men har et overordnet forløb. I en første time skal hver især have fat i, hvad de skal gøre for at overleve og forbedre deres situation og de skal agere sammen med de nærmeste led i kaffekæden. Gradvis opdager de flere og flere ydre forhold, der influerer på deres muligheder. F.eks. modtager de SMSer om, at der er indtruffet en god eller dårlig begivenhed for dem selv - eller området kan f.eks. blive ramt af en naturkatastrofe. Efter ca. en time kommer de i banken og finder ud af endnu mere. Efterhånden presses de til mere dristige valg. Fra runde 4 skrues der gradvis op for de ydre udfordringer og fristelser, og dermed indledes udskilningsløbet for alvor. I runde 6 slås de første 5-10 deltagere ud, og det fortsætter frem mod runde 10. De spillere, der dør eller går fallit, tilbringer resten af dagen i workshoppen, hvor der er tilrettelagt et særligt program. 2.2 DE ENKELTE ROLLER/ AKTØRTYPER Spillerne er inddelt i kategorier, der grundlæggende svarer til aktørerne i den globale råvareproduktion og handel med kaffe: Bønder, handelsfolk, eksportører, mærkevarefirmaer, banker, børsdealere og caféer. De forskellige aktørkategorier har opgaver og ressourcer, som afspejler deres positioner i virkeligheden.

6 Deres handlinger har følger for ikke bare dem selv, men også for dem, som de påvirker direkte og indirekte gennem kaffens værdikæde. Bonden skal overleve og sikre fremtiden for sig og sin familie. Det gøres ved at sælge sin høst på rette tid og vilkår, investere i sine børn og/eller produktion, og/eller samarbejde med andre bønder. Desuden skal han m/k forsørge sin husstand, afdrage evt. gæld, og reagere på ydre hændelser. Der vil være forskellige strategier til rådighed, der afhænger af, hvad bonden vælger, men også af kollektive ressourcer og samarbejde i landsbyen og som løbende justeres. Handelsmandens vigtigste opgave er at kontakte de enkelte bønder, købe deres kaffe (i form af såkaldte CoffeeBagser ) og sælge dem videre til eksportøren. Også handelsmanden har en familie at sørge for. Handelsmanden sælger desuden en række småkort til bønderne (se senere), og kioskvarer. Eksportøren køber CoffeeBagser fra handelsmænd, (og senere i spillet evt. fra kooperativer). Det finansieres ved at gå i banken og få udstedt såkaldte terminskontrakter (futures), som sikrer eksportøren kontanter, (mens banken sælger risikoen for et fremtidigt prisfald videre på Børsen). Derefter skal eksportøren levere kaffen til det mærkevarefirma, der ender med at købe den. Eksportøren skal træffe vigtige beslutninger om forholdet til konkurrenter, handelsfolk og mærkevarefirmaer og styre en økonomi med små indtjeningsmarginaler og dyre lagre. Mærkevarefirmaet er indehaver af et eller flere kaffemærker, der slås om andele af detailmarkedet. Det sker ved at overbevise cafeerne om, at de skal købe kaffen af dem. Når de sælger til cafeerne, kan de automatisk sælge langt større mængder af kaffe til supermarkeder (der ikke selv optræder i spillet, men betyder at indtægterne af salget til cafeerne mangedobles). Strategien over for cafeerne kan bl.a. være at hjælpe caféen med PR og markedsføring, som firmaet har særlige ressourcer til på sin

7 arbejdsstation. Mærkevarefirmaet handler desuden terminskontrakter på Børsen via en børsdealer. Caféejerne skal finde en stil og markedsføre deres produkter over for de øvrige spillere og resten af skolen. Og så skal de ikke mindst drive en café og skaffe indkomster til løn og husleje. Ud over fokus på kunderne er det vigtigt med en god strategi over for leverandørerne, navnlig mærkevarefirmaerne. Banken skal kreditvurdere de øvrige deltagere og sætte vilkårene for lån rigtigt, så deres kunders økonomi udvikler sig gunstigt og banken selv får en god betaling. Der er tre såkaldte Sydbanker i spillet, der er knyttet til bønder, handelsfolk og eksportører i hhv. Etiopien, Java og Nicaragua. De tre Sydbanker holder styr på amiliestatus for bønder og handelsfolk. Nordbanken er en erhvervsbank, der betjener mærkevarefirmer og cafeer. Det er bankernes opgave at sende dem ud af spillet, der dør eller går fallit. Det sker i første omgang med SMS til de pågældende med krav om at møde op i banken. Desuden spekulerer banken på Børsen og giver bestillinger til de dealere, de samarbejder med. Børsdealeren råder over et depot af værdipapirer (terminskontrakter på kaffe og andre råvarer), der handles på fordelagtige tidspunkter. Dealeren skal bl.a. tolke udviklingen på markedet udfra de Nyheder, der påvirker bestemte produkter eller lande. De kan også følge prisudviklingen på de enkelte papirer. Dealeren får også besked om at købe bestemte varer via SMS og instruktioner fra banken eller kaffefirmaet, som de handler for. Kooperativet findes som udgangspunkt ikke i spillet, men mindst 8 bønder i en landsby kan oprette et. I runde 3 får landsbyerne besøg af en NGO, der forklarer hvordan. Kooperativet kan springe led i kæden over evt. helt frem til caféen. Det kan også Fair Trade-certificeres. Processen giver større indkomster og besvær. Det ændrer samtidig spillet for de følgende led i kæden dybtgående. 2.3 SPILLETS VALUTA OG SYMBOLKORT En meget stor del af spillets økonomiske transaktioner er rent virtuelle, men der findes også fysiske pengesedler, ToughRoad kroner, forkortet TRKR - der navnlig bruges i handler mellem handelsfolk og bønder. Når der købes fysiske varer af handelsmand eller i caféerne - bruges danske kroner, der veksles til TougRoadkroner i banken til en meget god kurs. Desuden findes en række symbolkort, nemlig:

8 CoffeeBags er den fysiske repræsentation af kaffen indtil den allersidst i spillet byttes med en pose fysisk kaffe. CoffeeBagser er et lamineret kort med angivelse af oprindelsesland og en påtrykt kode, der betyder at det pågældende kaffeparti kan genkendes igennem hele kaffens værdikæde. Kyllingekort er den lille mands spekulationsmulighed i spillet. Kortene, der svarer til 10 kyllinger, kan købes i banken for 15 TRKR. I den følgende runde kan det sælges tilbage for 20 TRKR, og den næstfølgende runde for 25 TRKR. Derefter er de værdiløse. Kortene kan også handles af spillerne indbyrdes eller med handelsmanden. Kondomkort beskytter imod uønskede børn i den kommende runde. De købes af bønder hos handelsmanden. Bønderne skal vise dem, når de kommer til banken. Ellers vil de - hvis de er gift automatisk få et barn i hver runde, som der trækkes leveomkostninger for på bondens konto. Skolekortet koster 200 TRKR pr. runde og er betaling for børnenes skolegang, der på længere sigt gør børnene til en mere værdifuld arbejdskraft. Kortet købes af handelsmanden og medbringes i banken ARBEJDSSTATIONERNE Alle spillere med undtagelse af handels- og caféfolk har deres egen arbejdsstation, som de logger ind på med spillernummeret på deres lodkort. Arbejdsstationerne har forskelligt udseende og funktion for de forskellige spillerkategorier, men nogle få ting går igen. I det følgende ses arbejdsstationen for bonden Don Pepe. Derefter vises den første side af de øvrige arbejdsstationer.

9 Øverst i venstre hjørne står rundens nummer og det antal minutter, der er tilbage til at gøre det nødvendige, før runden skifter. Nedenunder står spillerens navn, der svarer til det lodkort, som spilleren trak tidligt på spildagen. Det ses, at Don Pepe har jord til en værdi af TRKR dvs. et aktiv, som han kan låne penge på. Han har også en saldo i banken på TRKR. Det fremgår at Don Pepe har et barn. Man kan klikke på disse funktioner og få flere informationer, bl.a. om børns alder og skolegang mm.. Nederst til højre i den sorte bjælke, kan man klikke de seneste store begivenheder frem, der påvirker priser og andre forhold f.eks. frost, der har ødelagt høsten i Brasilien. Her kan man også klikke sig frem til en enkel forklaring på ord, som man ikke forstår. Nogle spillere vil også finde en mulighed for at chatte med andre spillere i den sorte bjælke, men den mulighed har bønderne ikke. Øverst til højre findes tre knapper: Dine marker bringer dig tilbage til denne side. Kaffe check-in er den side, man kommer til efter at have høstet. Quiz fører til en side med spørgsmål, som bondespillere evt. kan svare på, når de har høstet og solgt evt. kaffe og andre påtrængende opgaver. De drejer sig om problemstillinger i en ulandsbondes liv, men også f.eks. principper for fairtrade mm.

10 De orange marker i midten er det mest karakteristiske for bøndernes arbejdsstation. I dette tilfælde ses Don Pepes 8 marker. For hver mark skal han bestemme, om han vil dyrke kaffe eller andre afgrøder. Han skal også klikke på enten ja eller nej ud for pesticider. En voksen som Don Pepe kan dyrke 1 kaffemark eller 2 marker med afgrøder (et barn kan klare det halve). Vil han have dyrket de øvrige også, må han købe arbejdskraft hos landarbejdere: Prisen er 700 TRK for en voksen landarbejder. (Hyring, betaling mm af landarbejdere sker automatisk, når serveren har beregnet, hvor meget det vil koste at dyrke de marker, som spilleren har hakket af.) I det sorte felt til højre ses, hvad arbejdsløn og udgifter til pesticider beløber sig til med de valg, der er truffet nu. Udgiften må ikke være større end det, bonden har på sin saldo i banken. Her kan man se, at Don Pepe må i banken og indsætte kontanter eller belåne/sælge marker for at få råd til at købe arbejdskraft. Ellers kan han kun dyrke 2 marker med afgrøder, svarende til hans egne leveomkostninger på 700 TRKR eller 1 mark med kaffe i denne runde. Når han har valgt og skaffet finansiering, trykker han på høst. Hvis han har kaffe på én eller flere marker, får han et skærmbillede, hvor han skal taste koden ind på et Indtægten fra de 4 marker, hvor han har høstet Mad-afgrøder, går automatisk ind på hans saldo, når runden skifter. Hvis Don Pepe har stadig tid til overs før runden skifter, kan han klikke på Quiz her findes spørgsmål, der handler om forhold for bønder i udviklingslande. Svarene findes på nettet. De bønder, der svarer rigtigt, vinder et antal TRKR, der indsættes på deres konto, når runden skifter. I det følgende ses første side af arbejdsstationerne for eksportøre, mærkevarefirma, banken og børsen. Det anbefales at gå ind og se nærmere på demovewrsionen af spillet på: Man kan logge ind med følgende spillernumre: Bonde: LA84AM, Eksportfirma EX28DI, Mærkevarefirma FIR39FI, Bank BA9AG, Børs DEA17AZ

11

12

13 3. FØR OG EFTER SPILLET ToughRoad kan spilles som en enkeltstående event eller indgå i et forløb. Forud for spildagen modtager spilstedet en introduktionspakke med den prisbelønnede dokumentarfilm om global kaffehandel 'Black Gold', og hæftet Vejviser til ToughRoad. Hæftet giver en konkret fornemmelse af kaffens betydning for de råvareproducerende samfund. Desuden giver hæftet indblik i kaffens vej fra bonde til forbruger, og kaffens såkaldte værdikæde. Dette er sat ind i en global handelsproblematik, hvor centrale begreber og organisationer forklares. Også temaet etisk handel /Fair Trade behandles. Under spillet er spillerne med til at producere materiale, der kan bruges til en efterfølgende debat. De spillerne, der ikke kan dække deres leveomkostninger arbejder videre med spillets problemstillinger resten af dagen i en workshop med aktive fra ulandsorganisationer, der har et bredt kendskab til internationale handels- og udviklingsspørgsmål. Spillerne vil først bliver de bedt om at udfylde et refleksionsskema med følgende spørgsmål:

14 A) Hvad var din rolle? B) Hvorfor røg du ud af spillet? C) Hvad kunne du have gjort for at holde dig i live? D) Blev du udsat for uretfærdighed, der var med til at slå dig ud? E) Kunne det have gjort en forskel, hvis I havde samarbejdet mere effektivt? F) Kan vi ændre på spillereglerne, så det bliver lettere for bønder og landarbejdere at komme ud af fattigdommen? Derefter løser deltagerne journalistiske opgaver. Resultaterne oploades på den særlige taberblog, som oprettes i forbindelse med det enkelte spil. Meningen er, at det skal bruges til diskussioner efter spillet om, hvorfor det gik som det gik. Eleverne kan f.eks. vælge at researche på nettet, skrive holdningsprægede indlæg, og at interviewe eller observere andre spillere. De kan bruge egne mobiltelefoner til at tage billeder af de interviewede. Facilitatorerne hjælper med det tekniske. Deltagere, der kommer for sent, eller som ikke kan deltage i hele spillet, får en kuvert med opgaver, der kan besvares med tilgængelige kilder. Opgaverne er en udvidet version af spørgsmål til bønderne, udviklingsproblematikker, fair trade mm. De kan også udføre journalistiske opgaver. Efter spillet vil der være stof til masser af eftertanke og debat, dels i deltagernes egne bidrag på Taberbloggen, dels i Børsnyt, der var med til at sætte dagsordenen under spillet og som delvis blev lavet af børschefen. I Børsnyt behandles de store begivenheder, der påvirkede spillets gang. Endelig er der efter hvert spil et computergenereret, statistisk materiale, der viser, hvordan kaffeprisen, børnedødeligheden og egenkapitalen udviklede sig i spillets løb for de forskellige kategorier af spillere. Materialet giver mulighed for at få øje på mønstre og at danne sig et overblik over, hvad der egentlig skete i spillet og hvorfor. Dette materiale findes på workshopterminalen efter spillet på adressen: Deltagernes egne erfaringer og drøftelser kan sættes i relief af bl.a. det statistiske materiale og analyser, som CoffeeRoad har samlet i den internationale litteratur. Denne Kaffestatistik kan bruges i diskussioner af forskellige emner indenfor makroøkonomi (prisdannelse, konjunkturer, valuta), velfærd (børnedødelighed, skole), eller globaliseringsteorier, se her: materialer/. Der findes yderligere en lang række muligheder på: hvor eleverne ud over opslagene i Kaffepædien på kan finde masser af stof om kaffebønders liv under knappen Udvikling og massevis af fotos, der frit kan bruges i opgaver mm.. under Galleri. Et par dage efter spillet modtager deltagerne en SMS med opfordring til at gå ind på en internetadresse, hvor de kan sige deres mening med ord og krydser. Svarene

15 samles i en database, der løbende kan hjælpe os til at finde og udbedre svage punkter i spillet og gøre det gode endnu bedre. De kan også sige ja til at blive kontaktet af ulandsorganisationer eller arbejdere videre med fairtrade. BAGSIDE: KORT OVER SPILOMRÅDET Bagsidetekst ToughRoad er et kombineret rolle- og PC spil, hvor 100 unge/voksne bruger deres kløgt, overblik og forhandlingsevner til at tjene på global kaffehandel. Undervejs havner de i morsomme og modbydelige dilemmaer. Resultatet er en intens og superlærerig oplevelse Se mere på

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel...

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel... Indholdsfortegnelse Introduktion...side 1 Fakta om handelsbranchen............................................................... side 2 Om Handel Business-2-business: den skjulte virkelighed...side 3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Indhold. Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen.

Indhold. Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen. 1 2 Indhold Formålet med SkolePlan og skolens anvendelse af programmet s. 3 Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen. Pædagogiske rammer s. 5

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Maj 2014 Samlet rapport - udarbejdet af Leif Bonderup, Søren Pedersen og Eva Jakobsen, Wilke Indhold Indledning...1

Læs mere