Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde."

Transkript

1 Små referater fra forældremødet Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Mariehøj Nivå Tlf Dato: Kære forældre. Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde. Referat fra forældremøde Påfuglen og Lærkereden. Der blev valgt suppleanter til bestyrelsen: Allan Hassaniyan, Lærkereden, Benn Gandløse Vestergaard, Påfuglen, Der blev etableret kontaktforældreudvalg i begge institutioner. Ulla fra Påfuglen og Kirsten fra Lærkereden fortalte om Fri for mobberi som alle institutioner i Fredensborg Kommune skal arbejde med. Forældrene var positive og spørgelystne, og glædede sig til deres børn skulle i gang med Fri for mobberi. De fremmødte forældre fik udleveret forældrepjecen der er lavet til Fri for mobberi. Referat fra Kate og Lotte Referat fra Smilehullets forældremøde. Forældremødet Til forældremødet onsdag den 26. oktober gav områdeleder Jane Toftesgaard en orientering om, hvad der sker i området. Hun gav mange eksempler på udbyttet af at være sammen i området og at kunne dele diskussioner, personale og økonomi og aktiviteter for børn og personale. Herefter delte vi os institutionsvis, så Smilehullets forældre fik eget klasselokale at fortsætte i. I diskussionen om hvorvidt Smilehullet ringer til forældrene om børn, der ikke er kommet i Smilehullet fra skole, gav mange udtryk for, at det føltes meget trygt at vide, at man vil blive ringet op. Andre havde ikke det behov. Forskellige kontakt-medier blev nævnt, og vi konkluderede, at sms er absolut det letteste for personalet, og at vi fortsat ønsker, at I forældre giver besked, når jeres børn ikke kommer her (med kraftig opfordring til at huske det). Det er bestyrelsen, der på det kommende møde skal drøfte og beslutte hvordan vi skal forholde os til børn, der ikke møder på fritidshjem efter skole. Da vi nåede til punktet om de to huse, Smilehullet er fordelt i, kom der mange synspunkter og ideer og tanker på bordet, som er noteret. Det er rigtig dejligt at få så mange gode tanker fra jer forældre, hvilket vi er meget taknemmelige for. Både de glade udtryk for det, som er godt, men sandelig også tankerne om det, som I savner i Smilehullet. Det var i hvert fald nogle begejstrede personaler, der vendte hjem fra mødet.

2 Kontaktforældre. Til områdets fælles forældrebestyrelse valgtes Eva Stolpe-Thomsen, mor til Rasmus i 2.a. Som suppleant valgtes Vlada Dalsgaard, mor til Sasha, 0.d og Nicolaj. Under mødet blev det efterlyst om Smilehullet ikke burde have et kontaktforældreudvalg, som dels kunne være backing-gruppe for Eva, dels kunne diskutere små og store sager i Smilehullet. Winnie Dam meldte sig. Flere interesserede kan melde sig hos Eva: eller Navne til husene Vi håber, nogen forældre kan finde nogle gode navne til Smilehullets to huse. Lige nu kalder vi dem hus 1 og hus 2, hvilket lyder lidt tørt. For sjov kalder vi huset med de store børn ældreboligen. Til forældremødet kom der meget grin ud af, at det andet hus blev kaldt det lille hus. Men hvis vi på et tidspunkt ændrer aldersopdelingen, dur det ikke med ord, som viser noget med børnenes alder. Forslag modtages med glæde. Kontakt-information om Smilehullet Smilehullets flyvertelefon i afdelingen med og 1. klasse. Fungerer også som telefonsvarer. Sms til 0- og 1. klasse-afdeling Smilehullets flyvertelefon i afdelingen med og 3. klasse. Fungerer også som telefonsvarer og kan bruges til sms. Karens telefon på kontoret Børnehusene Nivå s hjemmeside: Referent Ulla Referat fra forældremødet Solstrålen Susi bød velkommen til de mange fremmødte forældre (32) 1. valg til bestyrelsen Karsten (Tobias og Rasmus far) blev genvalgt i bestyrelsen med 51 stemmer Sanne Helene Bauer (Antons mor) blev valgt som suppleant med 51 stemmer 2. Susi fortalte om arbejdet i kontaktforældregruppen Følgende meldte sig og skrev deres spidskompetencer: Pia Højberg Helle Bosselmann Jimmi Stolpe Iris Arslan Nana M. Sørensen 3. nyt fra huset: - der afholdes en forældreaften til foråret der afholdes trivselssamtaler her til efteråret - vi har et tæt sammenarbejde med Mariehønen i ferieperioder, dog ønsker forældrene, at i sommerferieperioden bliver Solstrålebørn i eget hus, da antallet af børn er større, og at der derfor er bedre plads. Mariehønens børn kommer over 2

3 til os. Solstrålens børn kan så være i Mariehønen de 3 dage op til Påsken, så hovedrengøringen kan gennemføres. - der er afholdt en del projekter, bl.a. skildpaddeløb med en del træning inden. Kunstprojekt for de mindste over fire torsdage, sundhedsprojekt, venskabsprojekt. - HUSK: - at ringe når jeres barn er sygt og oplys hvad det fejler, da der føres statistik - at spritte hænder både jeres og børnenes når I kommer og går - benytte den nye skoparkering i mellemgangen i vådt vejr (rengøringen) - at skrive på feriesedlerne 4. Flore hold et oplag om den nye sprogpakke, som vi kommer til at arbejde med i det nye år. 5. Malene fortalte om projektet fri for mobberi og viste mobbekufferten. 6. Maria fortalte om venskabsprojektet og storgruppen, som omfatter de kommende skolebørn. Evt. Ros til personalet for deres faglighed, og at de altid er imødekommende. Referat fra forældremødet i Kaspo. Tak for i aften Ref. Susi Overbeck Vi var jo ikke så mange til forældremødet (2 forældre!), så snakken, udover at vælge til bestyrelsen, dvs. suppleanten, gik mest på løst og fast i Kaspo, lidt om hvilke muligheder vi har i en områdeinstitution, samt vigtigheden af at have forældre repræsenteret i bestyrelsen. Referent Anne Referat fra Polarstjernen Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1, 2990 Nivå, Fritidshjem års afd Referat af forældremødet i Polarstjernen. På Polarstjernens forældremøde fortalte Susanne hvad, der i store træk, var sket i husene siden hun overtog ledelsen i maj måned. I 0-6 års huset stoppede Karina, da hun skulle videre på uddannelse. Jakob er flyttet over i fritidshjemmet og Nina er efter eget ønske kommet i vuggestuen. Der var et spørgsmål om Louisianaprojektet fortsætter svar : Det er endnu ikke afgjort om det er Louisianaprojektet eller et andet projekt der går i gang. Vi talte lidt om madordningen og der var positive tilbagemeldinger. Enkelte var bekymret over at deres barn var sulten når hun kom hjem. Svar: Ingen børn skal være sultne hvis man ikke kan lide maden efter at have smagt den kan man altid få en rugbrødsmad. Der er mange små måltider i løbet af dagen så alle har mulighed for at blive mætte. Derudover er vi kommet med i venskabs- og sundhedsprojektet med de øvrige 0 6 års huse i området. Det har givet et friskt pust i hverdagen, og noget som både børn og medarbejdere ser frem til. De største forandringer er sket på fritidshjemmet, hvor Molevittens fritidshjem flyttede ind i starten af sommerferien. Louise stoppede, da hun skulle videre på uddannelse og Kim og Pia valgte at søge nye udfordringer. Nina er, som nævnt tidligere flyttet i vuggestuen og Jakob er flyttet på fritidshjemmet. 3

4 Medarbejdergruppen består nu af medarbejdere fra tidligere Molevitten, Savannen og Polarstjernen. En fusionsproces er ikke overstået hen over natten, men tager tid og er stadig i gang. Medarbejderne på fritidshjemmet har været på fælles personaleweekend hvor kendskabet til hinanden og hinandens praksis blev gennemgået. Vi har lavet fælles årshjul der løber frem til 30.april. Det tager tid at lære børn, forældre og hinanden at kende og selv om vi synes børnene har taget forandringerne godt, er vi klar over, at nogen ting måske skulle være gjort på en anden måde i en anden rækkefølge osv. Vi har allerede lavet mange forandringer og flere kommer til. Fx café, stueindretninger, ønske om koloni første uge i sommerferien for fritidshjemmet osv. Vi har også løbende snakket om husets struktur regler mm. Der var et ønske om at kalenderen for Børnehusene Nivås huse kunne samkøres, så man som forælder ikke skulle ind mange steder for at tjekke. Ønske om, at få besked på I-portalen når Stjerneposten udkommer (er sket). Til punktet om fremmødekontrol deltog bestyrelsesformand Karsten Warming som lyttede og tog forældrenes input med videre til beslutning på bestyrelsesmødet 16.november. Venlig hilsen Susanne Bryld Referat fra Mariehønen Først løs snak og spørgsmål fra forældregruppen til daglig leder Karen. Maria informerede om praktiske ting på stuen samt den daglige pædagogiske praksis ud for læreplanerne. Derudover grupper på tværs af stuerne og de forskellige aktiviteter såsom fri for mobberi 2 gange ugentligt, motorik i laden hver torsdag, sundhedsprojekt tirsdage, løb hver mandag, sprogprojekt i efterårsferien. Forældrene blev spurgt om lån af cykelhjelme til cykelture på løbecykler. Der var bred enighed i forældregruppe om at turene var et fantastisk tiltag på stuen og ønskede forsat muligheden for turene. Referent Karen Referat fra Lions Møde Forældre møde for Lions i: Dato: Kl.: Sted: Nivaaskole Syd Konklusions referat fra Lions 4

5 Agenda: Fremmøde kontrol på fritidshjem Valg af forældre rep. Konklusions referat Der var dialog om fordele og ulemper ved fremmøde kontrol. Gav tryghed for forældre, at der er en kontrol. Var med til at skabe den særlige Lions ånd, at der var øjenkontakt ved ind / ud kontrol. Skaber trygheds relation. Bekymring for, om alle børn får lige vilkår ved e-portalen! Lions er et mangfoldigt og inkluderende sted, det skal fortsætte. Derfor er det vigtigt med processer, når e-portalen kommer. Der blev sat spørgsmåls tegn ved, om det er en ressource besparelse af personale anvendelse? Konklusion: Når E-portalen kommer / implementeres, skal der være en veldefineret brugerinddragelse og definition af kerne ydelsen Valg af forældre rep. Lise Bligaard valgt som forældre rep. Med 100 % flertal Camille Grubbe valgt som supl. Med 100 % flertal Deltagere: Trine Corell, Daglig leder af Lions Susanne Grundtvig, medarbejder fra Lions 7 forældre rep. Kort varig med i debatten, deltog formand for forældre bestyrelsen Referant: Lise Bligaard, skrevet den 1.nov.2011 Referat fra Basen Sted: Nivå centralskole ( Nivå syd ) Emner: Valg til område bestyrelsen Kontaktudvalg Andet Vi samledes i Tiger salen hvor der efter en information fra områdeleder og nuværende bestyrelses formand fortaltes lidt omkring selv opstarten af børnehusene Nivå og de udfordringer man hver især havde stået med! Vi overgik derefter til selve valghandlingen. 1 forældre rep og suppleant fra hver af de Gamle institutioner skulle vælges. Meget spændende og der var kampvalg i flere af disse. Fra Klub basen blev Karina Bækhøi ( Anna`s mor) Valgt. Som suppleant blev June Johannesson ( Simones mor ). Så sammen med Mette Gottlieb som er valgt personale rep. er det Karina som fremover repræsenterer Basen klub! Så tillykke med valget alle. Vi trak os så tilbage i alt var det 6 forældre som mødte frem! 2 måtte dog forlade os lidt over kl. 20 men vi fik startet drøftelser af om vi skulle have et forældre kontakt udvalg og det var der stor stemning for! Dette tages op på vores julefest den hvor vi har indlagt 45 min til forældre info! Her håber vi så meget på at vi kan få dette lille udvalg op at stå og skabt en ordentlig ramme for deres arbejde. Det er skrevet noget ned omkring dette udvalg og det får forældrene som mødte frem, lidt at læse på og så fremføre den Som personaler vil vi støtte op omkring sådan et initiativ. Vi snakkede desuden omkring de udfordringer som vi havde haft i vores sammenlægning med Molevitten klub og noget omkring den manglende information man som forældre havde efterlyst i den forbindelse! Manglende stamkort og registreringer af gamle Molevitte børn mv. Nu hvor man havde fundet vores hjemmeside mm. var der stor glæde over at man som barn og 5

6 forældre, kunne følge med i hvad der foregår og der var opbakning til de aktiviteter som vi nu havde! Mange hilsner Daglig leder/ Carsten Thomassen 6 Sted: [Adresse]

7 Side 7 af 7

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Stammen. SFO Bakkeskolen februar. Velkommen til den sidste vinterudgave af Stammen!

Stammen. SFO Bakkeskolen februar. Velkommen til den sidste vinterudgave af Stammen! Velkommen til den sidste vinterudgave af! Personale: Til 1. er der tid til udskiftning af de studerende: Vi siger derfor rigtig mange tak til Bibi og Camilla og Anita og ønsker dem fortsat fornøjelse med

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet.

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet. Uge 15 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Efter veloverstået påskeferie

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Årsberetning 2010 Fodbold

Årsberetning 2010 Fodbold Årsberetning Fodbold Fodbold er ikke spørgsmål om liv eller død det er meget vigtigere! Bill Shankly (1913-1989), Liverpool manager Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det sportslige... 3 Ungdom... 3 U07

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere