Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014."

Transkript

1 Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen

2 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Hoved-MED og Direktionen har ønsket et nyt koncept for de hidtidige personalepolitiske nøgletal. Udgivelsen heraf fortsætter, men er omlagt. Som noget nyt udsendes fremover årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær og Arbejdstilsynets reaktioner udsendes dog fortsat hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk. Redaktionen afsluttet den 28. april 2014 Redaktion: Gitte Sørensen, Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg Tlf eller

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG UDVIKLING I GENNEMSNITLIG LØN LØNUDVIKLINGEN I 2013 I VIBORG KOMMUNE, REGION MIDT, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER UDVALGTE FAGGRUPPER LØNNIVEAU I DECEMBER 2013 I VIBORG KOMMUNE, REGION MIDT, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER UDVALGTE FAGGRUPPER LØNUDVIKLINGEN I 2013 I VIBORG KOMMUNE, SAMMENLIGNINGSKOMMUNER OG ALLE KOMMUNER FOR ANSATTE, DER VAR I SAMME STILLING BEGGE ÅR UDVIKLINGEN I DE LOKALE LØNANDELE Sammendrag Den gennemsnitlige lønudvikling for samtlige ansatte i Viborg Kommune og i ne på landsplan overstiger i perioden fra 2007 og frem til 2013 udviklingen i forbrugerpriserne. Lønudviklingen fra december 2012 december 2013 i Viborg kommune var i overensstemmelse med den generelle tendens. I den målte periode ligger Viborg Kommunes lønudvikling (+1,2 %) dog lidt over lønudviklingen i de større i nærområdet (0,0 %) samt lidt over landsgennemsnittet (+0,5 %). Fjerner man de nyansatte fra statistikken og ser kun på de, der var ansatte både i dec og i dec. 2013, var lønudviklingen lidt højere (+1,4 %) end for alle ansatte. Det gennemsnitlige lønniveau i Viborg Kommune ligger lidt under niveauet på landsplan, men på ca. samme niveau som de nærliggende af samme størrelse. Viborg Kommune fastholder den andel (ca. 8,5 % af nettolønnen) som forhandles lokalt, såvel for hele kommunen som for de største faggrupper i kommunen. 3

4 1. Udvikling i gennemsnitlig løn Bruttoløn (inkl. pension) sammenlignet med forbrugerprisindeks. Månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd Udvikling i lønniveau og forbrugerprisindex (2007 = index 100) Forbrugerprisindex Viborg Kommue Alle i hele landet Indekstal: december lønniveau sammenlignet med forbrugerprisindekset Den gennemsnitlige lønudvikling for samtlige ansatte i Viborg Kommune og på landsplan overstiger i perioden fra 2007 og frem til 2013 udviklingen i forbrugerpriserne. Særligt i den første del af perioden i årene 2008, 2009 og 2010 var reallønsudviklingen betydelig. I overenskomstperioden er lønudviklingen stagneret og følger omtrent forbrugerprisudviklingen. 4

5 2. Lønudviklingen i 2013 i Viborg Kommune, Region Midt, sammenlignings og alle udvalgte faggrupper. Tjenestemænd og overenskomstansatte Lønudvikling i procent december 2012 december Bruttoløn. Overenskomstområde Alle i hele landet Gennemsnit sammenlign. Region Midt Viborg Kommune Alt personale inkl. chefer og ledere 0,5% 0,0% 0,4% 1,2% Akademikere 1,0% 1,7% 0,0% 1,8% Dagplejere 0,6% -0,1% -0,9% Hjemmevejledere og pædagoger - døgninst. 0,7% -0,3% 0,0% Kontor- og It-personale 0,3% 0,4% -0,4% 1,0% Lærere m.fl. i folkeskolen 0,5% 0,5% 0,4% Pædagogisk personale i dagtilbud 0,8% 0,9% 0,9% Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter 0,5% 0,3% 1,5% Social- og sundhedspersonale 0,7% -0,1% 0,3% 0,9% Socialrådg./socialformidlere 0,5% 0,2% -0,5% -0,4% Specialarbejdere -0,4% -1,6% -1,6% -0,2% Syge- og sundhedspersonale - basis 0,5% 0,4% 0,6% -0,9% Teknisk Service -2,8% -4,2% -3,0% Chefer og ledere * 1,3% 1,2% 0,1% * Lønudvikling for samtlige chefer, men kun ledere indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere. Sammenligningsne er Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive. Lønudviklingen i Viborg kommune er i overensstemmelse med den generelle tendens. I den målte periode ligger Viborg Kommunes lønudvikling dog noget over lønudviklingen i ne i nærområdet samt lidt over landsgennemsnittet. Der har i perioden været små centralt aftalte generelle lønreguleringer, nemlig pr. 1. april 2013 og pr. 1. oktober 2013 i forbindelse med den nye toårige overenskomstperiode fra 1. april Et faldende lønniveau i en faggruppe kan skyldes afgang på grund af alder af højtlønnede medarbejdere, som erstattes at yngre medarbejdere på et lavere lønniveau. Relativt høje løner i en faggruppe kan hænge sammen med, at flere højtlønnede bliver på arbejdspladsen og færre lavtlønnede kommer ind. Dette kan være en forklaring på, at pædagogmedhjælpere i Viborg Kommune i denne periode tegner sig for en relativ høj lønstakt. Pædagogmedhjælperne tæller i stigende omfang PAU-uddannede, der er højere lønnede end de ufaglærte medhjælpere. En del tidligere dagplejere, der er afskediget på grund af faldende børnetal og oprettelse af nye vuggestuegrupper, vil også tælle højt i medhjælpergruppen i det omfang de omplaceres og beholder deres lønanciennitet. Der er tale om en relativt stor gruppe, som vil påvirke den gennemsnitlige lønstakt for alle ansatte. Lønudviklingen skal generelt ses i sammenhæng med tabel 3 det gennemsnitlige lønniveau. En markant lønudvikling i op- eller nedadgående retning bør i øvrigt vurderes i forhold til det lønniveau, der gælder for den pågældende gruppe. Der kan eksempelvis være et lønefterslæb for den pågældende gruppe, der skal indhentes. 5

6 3. Lønniveau i december 2013 i Viborg Kommune, Region Midt, sammenlignings og alle udvalgte faggrupper. Tjenestemænd og overenskomstansatte Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd Bruttoløn Alle i hele landet Løn ialt Gennemsnit sammenlign. Løn ialt Region Midt Viborg Kommune Antal ansatte Viborg Kommune Løn ialt Løn ialt Fuldtid Alt personale inkl. chefer og ledere ,3 Akademikere Dagplejere Hjemmevejledere og pædagoger - døgninst Kontor- og It-personale Lærere m.fl. i folkeskolen Pædagogisk personale i dagtilbud Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådg./socialformidlere Specialarbejdere Syge- og sundhedspersonale - basis Teknisk Service Chefer og ledere * * Lønudvikling for samtlige chefer, men kun lederne indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere. Sammenligningsne er Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive. Viborg Kommune ligger lidt under det gennemsnitlige lønniveau på landsplan, og på ca. samme niveau som de nærliggende af samme størrelse. Gennemsnitslønningerne i ne er ikke nødvendigvis sammenlignelige med Regionen på grund af anden faglig sammensætning af de ansatte. Sammenligning inden for de enkelte faggrupper kan dog give mening ud fra et rekrutteringsperspektiv. Grupper, der i perioden har haft en relativt lavere lønstakt og som samtidig pr. december 2013 ligger under eller på niveau med landsgennemsnittet er socialrådgivere/socialformidlere, syge- og sundhedspersonale - basis og chefer/ledere. Der er dog ikke tale om et markant efterslæb og i forhold til sammenligningsne er forskellene endnu mindre. Grupper med relativt høje lønstakter i perioden er akademikere, Kontor- og ITpersonale, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 6

7 4. Lønudviklingen i 2013 i Viborg Kommune, sammenlignings og alle for ansatte, der var i samme stilling begge år. Lønudvikling i procent december 2012 december Bruttoløn. Tjenestemænd og overenskomstansatte, som er ansat begge år. Fuldtidsansatte dec Lønniveau dec Viborg ,4 % Hele Landet ,5 % Horsens ,8 % Herning ,9 % Holstebro ,1 % Randers ,4 % Silkeborg ,2 % Skive ,8 % Ovennævnte tabel fjerner de nyansatte fra statistikken og er et udtryk for den gennemsnitlige medarbejders lønudvikling på årsbasis i perioden december 2012 december Udviklingen i de lokale lønandele Alle ansatte i Viborg Kommune 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan jan jan jan jan jan jan nov Andel af nettoløn. Kommunernes Landsforening konkluderer at den lokale løndannelse er under pres, om end ikke i form af et markant dyk, men alligevel som et beskedent og fortsat fald. Det kan naturligvis være konjunkturbestemt, nemlig som et meget beskedent pres på arbejdsmarkedet og en generel lav lønudvikling. Viborg Kommune holder imidlertid pænt andelen af lokalløn, såvel på kommuneniveau som for de største faggrupper i kommunen. 7

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og datagrundlag... 3 Datagrundlag... 3 Hvad man kan bruge og ikke bruge nøgletal

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere