Tea Tabulex økonomisystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tea Tabulex økonomisystem"

Transkript

1 Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1

2 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode oversigten... 9 Oprettelse af en ny lønkode Generel lønkladde Stamoplysninge Opsætning af Nets og Skat oplysninger Opsætning af diverse lønoverførsler ( pensioner skat atp feriepenge ) Opsætning af fraværs årsager Løn bogføring Lønreguleringsprocent Brug af lønprogram Løn Personale / Lønkladder Personale / lønkladder Lønkoder på medarbejderen Funktion til tilbageregning af satser der lønreguleres Simulering / prøveberegning af lønkørsel Kopier lønkoder til ny medarbejder Overblik over oprettede lønkoder Skattekort

3 Pension Danmarks statistik Ferieregnskab Oprettelse af lønkørsler Kør lønberegning Lønberegning - med undtagelser Dan filer til Nets Dan filer til Skat (EIndkomst) Tilbageførsel /filer Overfør til lønkladde Specielt omkring bogføring af forudlønnede medarbejdere Bagudlønnede medarbejdere Forudlønnede medarbejdere Lønsedler Fravær Ferie Særlige feriedage Ferietillæg Lønbehandling ved ferie Ferie uden løn Ferie med løn Ferie vedr. timeløn/vikarer til feriegiro Ferie vedr. funktionærer som rejser Udskrift af fraværsoversigt

4 Indberetning til Danmarks statistik Lønstatistikken Fraværsstatistikken Ibrugtagning af lønsystem Når skolen har indgået aftale med Tabulex om ibrugtagning af løn, vil der i Tea s økonomisystem være tilføjet punktet Løn. Under økonomi indstillinger - løn, vil der være en del punkter til løn som skal opsættes. En konsulent vil tage kontakt til skolen, for at opstarte opsætningen af løn systemet. 1. Lønkoder under indstillinger skal have tilført kontonr. 2. Medarbejdere skal oprettes med relevante informationer 3. Skattekort skal bestilles og indlæses 4. Aftale med Nets om overførselsservice Lønsystemet beregner løn, danner fil til Nets ( der overføres penge til lønmodtager, skat, ATP etc.), der dannes fil til Skat ( e-indkomsts oplysninger). Det er nødvendigt at skolen har en OS02 og en DL01 aftale hos Nets. ( Aftalerne skal muligvis ændres, afhængigt af hvem der står som dataleverandør på den oprindelige aftale. Vær også opmærksom på, om den nuværende OS02 aftale har et maksimumbeløb, der muligvis skal ændres. ) Bruger, som afsender løn, skal desuden have installeret digital signatur. Under økonomi indstillinger stamoplysninger, er der et felt til skolens P-nummer, som skal udfyldes. Skolens P nummer findes hos Virk.dk 4

5 Indledning og opsætning: Inden du tager lønprogrammet i brug, er det nødvendigt, at dit personale er oprettet i Tea under Personale. Det er herfra alle medarbejderne indgår i lønprogrammet. Hvis du har elever på din skole som får løn, (skolepatrulje) skal de også oprettes under personale. Du skal blot sørge for, at de ikke overføres til skoleintra som personale. Det undgår du ved ikke at sætte flueben i Aktiv medtages på lister t.h. i personaleoversigten. Der er måske også andre personalegrupper som ikke skal overføres til Intra. Sæt IKKE flueben i aktiv, hvis der IKKE skal overføres til Intra. Når du har oprettet dit personale med CPR nr. hentes navn og adresse fra CPR registeret. Personalekategori tildeles hver ansat, ligesom der vælges/skrives en personaletekst som er relevant. Du har sikkert allerede inddelt dit personale i nogle grupper, som relaterer sig til den overenskomst, de skal aflønnes efter. Lønsystemet opdeler i flg. grupper: Lærer - Frie skolers overenskomst SFO Pædagog - BUPL overenskomst Administrativ Teknisk/praktisk Andet ( TAP personalet ) 5

6 Tabulex ajourfører nye satser fra overenskomst aftaler fra De frie skolers overenskomst og BUPL. TAP personalet kan oprettes med egne lønkoder i lønsystemet ligesom lokaloverenskomsten kan oprettes med satser i lønprogrammet. Når personalet er oprettet i TEA, skal du gå til Økonomi indstillinger løn. Her finder du nedenstående underpunkter vedr. løn: Lønkoder Generel lønkladde Stamoplysninger Nets og Skat oplysninger Diverse lønoverførsler Fraværsårsager Lønbogføring Reguleringsprocent 6

7 Lønkoder Grupperne åbnes i lønkodeoversigten ved at trykke på + eller lukkes ved at trykke på til venstre i oversigten. Lønkode oversigten er en oversigt, som skal opsættes i forbindelse med ibrugtagningen af lønsystemet, og som Tabulex er behjælpelig med at få opsat. Lønkode oversigten skal også benyttes, når du har brug for at oprette dine egne lønkoder. Du kan kun oprette lønkoder i intervallet: (lønkoder som indgår i løn før skat) Lønkoderne opfører sig forskelligt. Nogle lønkoder er løn andre er fradrag før eller efter skat o.s.v. Hvis du har brug for at oprette nogle lønkoder (f.eks. til fradrag efter skat) skal du kontakte Tabulex idet vi vil oprette disse for dig. 7

8 Lønkoder inddelings oversigt Grundlønnen er inddelt efter overenskomster: Lønkode 101xx Frie skoler overenskomst Lærer Lønkode 102xx Frie skoler overenskomst Børnehaveklasse Lønkode 103xx Frie skoler overenskomst Skoleleder Lønkode 104xx Frie skoler overenskomst Vikarer Lønkode 105xx Lønkode 106xx Lønkode 107xx Lønkode 109xx Lønkode 110xx Lønkode 119xx TAP personale Lokalaftale Kostskoler Diverse tillæg lærer BUPL aftale basisløn BUPL aftale diverse tillæg Øvrige lønkoder Grundløn Pensioner Træk før skat Skat Træk efter skat Resultat Andet (ferie) lønkode xxx lønkode 300xx lønkode 400xx lønkode 500xx lønkode 600xx lønkode 700xx lønkode 800xx 8

9 Gennemgang af lønkode oversigten Længst til venstre ses hvilken overenskomst lønkoden læner sig op ad. Lønkoder, som er markeret med en *, er lønkoder som bliver vedligeholdt at Tabulex m.h.t. satser Jfr. overenskomsterne. Opsætningen ligger i at få sat kontonumre på de lønkoder, så systemet får konteret og bogført automatisk. Ved højreklik er det muligt at sætte kontonr. på, få vist satser etc. Når du højreklikker på en lønkode, vises nedenstående billede: 9

10 Lønkode: Viser blot lønkodens nummer. Navn : Viser blot lønkodens navn Overenskomst: Ansættelse: Et udtryk for, hvilken overenskomst lønkoden vedrører. Ved frie Lærers overenskomst, vil ansættelsen være Lærer Ved BUPL overenskomst, vil ansættelsen være SFO personale Ansættelsen vil blive brugt på den enkelte. Hvis en personale har flere ansættelsesforhold fungerer som både lærer og SFO med to forskellige pensionsordninger, er det muligt at indbetale til to pensionsordninger. Herom senere. Enhedstype: Her kan vælges mellem km timer dage antal. Benyttes på lønsedlen. F.eks. antal km eller antal timer Beløbs enhed: Her kan vælges mellem enheds beløb månedsbeløb års beløb eller Eksakt beløb. 10

11 Enheds beløb vælges hvis man f.eks vil sige timer x timebløb Månedsbeløb vælges hvis man f.eks. vil sige timer giver en måneds gage Månedsbeløb tager udgangspunkt i 160,33 timer pr. måned. Hvis en medarbejder har 130 timer vil systemet dividere det indsatte tal med 160,33 og gange med 130 for at få månedsgagen. Eksakt beløb tager beløbet som det er. Sats: Her er der mulighed for at indsætte en sats. Advare ved manglende kontonummer. Når der køres en lønkørsel, vil du få en advarsel om, at en lønkode ikke har fået påsat et kontonr.. Du vil derfor ikke have mulighed for at bogføre din lønkørsel. Kontotype: Konto bagud : Konto forud: Der vælges om din lønkode skal bogføres på en drift eller status konto Konto nr. fra kontoplanen vælges Konto nr. fra kontoplanen vælges. Rubrikkerne udfyldes med oplysningerne. Hvis lønomkostningen skal fordeles ud på flere konti, skal du benytte tasten Kontonumre på ansættelsestype Her er det muligt at sætte flere kontonumre på. Det er vigtigt at forholde sig til om lønkoden skal ferieberegnes og/eller pensionsberegnes og om den skal lønreguleres jfr. overenskomst. 11

12 Pensionsgivende: Der sættes flueben ud for de lønarter som skal være pensionsgivende. Ferieberettiget : beregningen. Der sættes flueben ud for de lønarter som skal være med i grundlaget for feriepenge Medtag ved timeoptælling: Timer sammentælles og danner grundlag for ATP satser. Feltet benyttes til sammentælling af de timer, som afgør hvilken sats der skal benyttes fra ATP jfr. nedenstående tabel. Skal lønreguleres: Hvis lønarten skal lønreguleres jfr. Overenskomster. Satser Hvis du højreklikker i lønkodeoversigten, vil du have mulighed for at få vist satser. 12

13 Ovenstående satser bliver vedligeholdt af Tabulex. Satserne som er opsat i systemet, er satser pr ( index 100) Disse reguleres i.h.t. nye reguleringsprocenter. Hvis du står på overenskomsten for Frie skolers lærerforening vises disse satser og Hvis du står på overenskomsten for Bupl personalet - vises disse. Basisløn Satser for områdetillæg 13

14 OK 2008 tillæg Undervisningstillæg ATP satser 14

15 Det vil som ofte væres månedsløn og basisløn der danner grundlag for, hvilken sats den enkelte medarbejder skal benytte. Ved timelønnede vikarer, er det lønkoder som relaterer sig til timeløn. Oprettelse af en ny lønkode Tryk på Opret nederst. Du har nu mulighed for selv at oprette lønkoder inden for lønkodeintervallet Hvis du har brug for at oprette flere eller andre, skal du henvende dig til Tabulex. Opret nu en ønsket lønkode. Lønkoden i intervallet benyttes alene til en lønart, som indgår som løn før skatte beregning. Når du har oprettet den nye lønkode, skal du forholde dig til alle de felter, som tidligere er beskrevet i lønkodeoversigten. Lønkoden skal også påføres et kontonr. Generel lønkladde Næste punkt under indstillinger er generel lønkladde. Systemet har på forhånd oprettet en generel lønkladde. Kladden indeholder de lønkoder, som SKAL være til stede på en lønseddel., men de er ikke synlige for dig i den generelle lønkladde. Visningen er blank. Nedenstående er blot for at fortælle, hvilke lønkoder der er som standard. Hvis ALLE medarbejdere f.eks. skal trækkes for kaffe eller gavekasse, kan der tilføjes en lønkode Herefter vil samtlige medarbejdere blive trukket for det pågældende beløn. 15

16 De viste lønkoder på den generelle lønkladde, er de koder som SKAL være til stede på lønsedlen, og som er oprettet i systemet. Herudover har du mulighed for at tilføje andre lønkoder, som skal være fælles for alle medarbejdere på skolen. Det kan f.eks. være personaleforening kaffe el.l. Du tilføjer nye lønkoder ved at trykke på det blå +. Der vil være dannet en ny linje, hvor du kan tilføje den lønkode, som måtte være aktuel. Lønkoderne skal være oprettet i lønkode oversigten for at komme på den generelle lønkladde. Stamoplysninger Områdenr. Her indsættes skolens områdenr. Områdenr. henter den sats, som er gældende jfr. overenskomsten med BUPL eller Frie skolers læreroverenskomst. Der etableres en lønkladde Ferie: Der vælges om om Ferieaftale eller Ferielov benyttes. Ferieaftale: 1 arbejdsdag - 4,62% vedr. løn under ferie ( Staten) Ferieloven: 1 arbejdsdag - 4,80% vedr. løn under ferie Satserne benyttes i forbindelse med beregning afudbetalt løn under ferie. 16

17 Opsætning af Nets og Skat oplysninger. Nets: Skolens Reg.nr. og Konto nr. indsættes her Den sti, hvor filer skal gemmes, indsættes I Stinavnet. Skat: Hvis Feriepengeudbetaler er Feriekonto indsættes Se-nr/ CVR nr Hvis Feriepengeudbetaler er skolen selv, indsættes skolens Se.nr/CVR nr. i feltet. Opsætning af diverse lønoverførsler ( pensioner skat atp feriepenge ) Tabulex har oprettet de pensionsordninger som måtte være relevante. Hvis du har brug for andre en de nævnte, skal du rette henvendelse til Tabulex. Betalingsdatoer vælges ligeledes her. Selve datoer kan ses under Økonomi indstillinger generelt - Dato tabeller. (Tabulex ajourfører datoerne.) 17

18 Der er dato tabel for forudløn bagudløn og timeløn. Tabulex ajourfører datotabellerne. Opsætning af fraværs årsager Ved at trykke på det blå + (nederst), har du mulighed for at oprette de fraværs typer du ønsker. Fraværs typerne benyttes, når der skal tastes fravær på personalet. 18

19 Det vil være muligt at overføre fraværsoversigten til excel. Løn bogføring Punktet benyttes kun hvis der er forud aflønnede medarbejdere. Opret en eller to konti i din kontoplan periodisering af løn Når der er oprettet en lønkørsel som vedr. forud lønnede og med en disp. dato som ligger bagud, vil systemet automatisk foretage en periodisering i bogføringen. Drifts omkostningen bliver bogført i ny måned og Statusposteringer vil blive bogført pr. disp.dato. Lønreguleringsprocent Tabulex opdaterer reguleringsfaktoren. Bruger skal blot sikre, at egne lønarten er opsat korrekt, så den lønreguleres eller ikke lønreguleres. 19

20 Brug af lønprogram Løn Personale / Lønkladder Arbejdet i løn foregår via menuen: Økonomi løn 1) Personale / lønkladder 2) Lønkørsel 3) Lønsedler 4) Lønsatser 5) Lønspecifikationer 6) Personale fravær Personale / lønkladder Stil dig på den medarbejder du vil arbejde med. Alle medarbejdere, som er oprettet i Tea, under Personale fremgår af billedet. Herfra skal de oprettes, så deres ansættelse stemmer overens med deres ansættelseskontrakt. Du kan fra personaleoversigten se, hvem der er forudlønnet og hvem der er bagudlønnet ( B eller F) Personale som er med rød prik mangler oplysninger. Det manglende fremgår nederst. 20

21 Du stiller dig på en medarbejder, og her vises til højre i billedet faneblade for den enkelte medarbejder Nedenstående faneblade vises på medarbejderen. Stamdata: Stil dig nu på den medarbejder du skal arbejde med. Felterne udfyldes: Forud eller bagud lønnet Ansættelses start dato Bank informationer Ansættelser Her vælges om det er en lærer SFO TAP eller børnehaveklasseleder. Det vælges om det er månedsløn eller timelønnet medarbejder Beskæftigelsesgraden udfyldes Herefter udfyldes løntrin Fra til dato samt næste løntrin (hvis der er et næste løntrin) Felter som SKAL være udfyldt for at undgå fejl. 1. Beskæftigelsesgrad 21

22 2. Ansættelses start dato 3. Reg. nr. og konto nr. / Bank 4. Skattekort type 5. Pensions fordeling 6. Pension egen pension Reg. nr og konto nr. Lønkoder på medarbejderen Tryk på det blå + i bunden af billedet, for at oprette en linje. Vælg en lønkode i lønkode kolonnen eller skriv navnet på lønkoden i kolonnen Navn Udfyld antal enheder ud for lønkoderne. Hvis der er T ud for lønkoden, ajorfører Tabulex lønsatsen Hvis der ikke er T ud for lønkoden, skal du selv påføre satsen. Hvis lønkoden har et R vil lønkoden blive reguleret. 22

23 Der er to kolonner på medarbejderen. Sats kolonnen er index 100 som reguleres, hvis lønkoden er opsat til regulering R. Hvis lønkoden ikke skal reguleres, vil satsen være det beløb som medarbejderen får i løn. Du kan trykke på Simuler knappen for at se, hvorledes lønberegningen bliver. Funktion til tilbageregning af satser der lønreguleres. Hvis en medarbejder f.eks. skal have kr ,- i løn i september 2014, og denne løn skal lønreguleres fremadrettet, skal lønnen indsættes til kurs 100 for at blive lønreguleret.. D.v.s. kr ,- i september 2014 = kurs 101,7162, idet reguleringsfaktor pr er 1, Lønnen skal derfor sættes til 20000/1, = 19662,55 ( kurs 100). Systemet har en regne hjælp til dette. Stå på lønkoden højreklik beregn base sats indsæt det regulerede beløb og lønsystemet vil herefter tilbageregne beløbet til kurs 100. Det er det reducerede beløb som skal stå som løn på medarbejderen. 23

24 Simulering / prøveberegning af lønkørsel Stå på den medarbejder du vil prøveberegne tryk Simuler. Nu vil lønnen blive beregnet, og du kan se resultatet. Hvis der er røde felter, betyder det, at der er mangler/fejlopsætning, som skal rettes. Kopier lønkoder til ny medarbejder Hvis du allerede har oprettet een person som ligner en anden. ( samme overenskomst og stort set samme lønkoder) kan du kopiere linjerne fra den 1. medarbejder til den 2. medarbejder. (Vær dog opmærksom på, at pension og statistik stadig skal oprettes) Marker lønkoderne ( Ctrl + A) Højreklik fra den medarbejder du kopiere fra. Vælg Kopier lønkoder Gå til nr. 2. medarbejder ( den medarbejder du vil kopiere til ) højreklik - og Indsæt kopieret lønkoder Du kan herefter tilrette person 2 hvis lønkoderne/ antal og beløb ikke er det helt samme match. 24

25 Overblik over oprettede lønkoder Når du har fået alle dine medarbejdere oprettet, kan du få et overblik Stil dig på alle medarbejdere markér disse højreklik - Vis lønkodeoversigt Herefter kommer ovenstående JA Systemet kører en lønberegning - efterfølgende vises nedenstående oversigt / billede Du kan få vist flere kolonner ved at trykke på 25

26 ALLE de lønkoder der er oprettet vil kunne vælges. Skattekort Skattekort rekvireres hos SKAT. Du bestiller skattekort som flg: Log på og rekvirer skattekort på dine medarbejdere SKAT vil herefter lægge en fil ud til dig, som du kan indlæse i lønsystemet. Alternativt kan du fra lønsystemet bestille skattekort. Stå i personaleoversigten funktioner bestil skattekort. Du vælger at bestille eller afmelder skattekort ud for den enkelte medarbejder. 26

27 Træde i kraft dato - her skal du pege på den dato, som skattekortet skal træde i kraft fra. Det samme skal gøres i Ophøredato. Økonomi Import/eksport Importer skattekort. Indlæst skattekort som flg.: Økonomi Import/Ekport Importer skattekort Du har mulighed for at indsætte ekstra træk%, hvis en medarbejder skriftligt har ønsket det. Funktionen er nederst i billedet. 27

28 Pension På fanebladet pension, skal du vælge hvilken pensionsordning den enkelte medarbejder er omfattet af. Det er også muligt at oprette egne pensioner med et fast beløb eller % Derudover skal der vælges, om det er firmabetalt pension om det er medarbejder pension eller om det er en delt pension. 1/3 medarbejder betalt. Medarbejderen trækkes for 1/3 resten - 2/3 - betales af skolen. Hvis medarbejderens 1/3 del skal tillægges som løn, sættes flueben i tillæg. Overenskomstkoden for pensionsordningen skal påføres. Flere ansættelser: Hvis en medarbejder fungerer som både lærer og sfo medarbejder, skal der muligvis indbetales til begge pensionsordninger. Ansættelses type udfyldes Evt. ansættelse Løndele på medarbejderen, som vedr. SFO bliver beregnet med 14,3% og indbetales til PBU Løndele på medarbejderen, som vedr. Lærer bliver beregnet med 17,3% og indbetales til Lærernes pension. Danmarks statistik Faneblad lønstatistik skal udfyldes / tilrettes. Som udgangspunkt er alle oprettet med fra type 0100 til 0800 Bruger skal oprette de korrekte værdier for medarbejderen. 28

29 Koderne på IP typer forklares på nedenstående link. Koderne på Disco-08 forklares på nedenstående link. Der kan søges på stillingsbetegnelser. 29

30 Ferieregnskab Når der køres en løn, vil medarbejderne få tildelt 2,08 feriedag og 0,42 feriefridag pr. måned. Feriedagene vil blive vist under fanebladet Ferieregnskab. Oprettelse af lønkørsler Gå til Økonomi Løn Lønkørsel For at oprette en ny lønkørsel. Hvis du både har forud lønnede og bagud lønnede medarbejdere, skal der oprettes en lønkørsel for hver kategori. Ovenstående billede vises. Fjern flueben får at låse lønkørsler op 30

31 Tryk på det blå + for at oprette nye lønkørsels linjer. Lønkørsels år vælges. Vælg hvilken kørsels måned du vil arbejde med. Markér om det er forud løn eller bagud løn. Marker om der også er timelønnede medarbejdere med i lønnen. Beskriv hvad lønnen hedder Indsæt dispositions dato. Ved knappen Vælg, markéres de personer, som skal med i lønkørslen. Når der trykkes på Vælg åbnes hele personaleoversigten. Herfra udvælges de personer, som skal indgå i lønkørslen. 31

32 Det er muligt at hente den forrige lønkørsel ind med de medarbejdere som var med i denne, d.v.s. en form for kopiering af lønkørsel 1 til lønkørsel 2. Opret lønkørslen tryk Hent og hent så den lønkørsel som du gerne vil kopiere. Kopieringen medfører, at de samme medarbejdere kommer med. I eksemplet kan Jan 2014 lønkørsel hentes ind i Feb 2014 med de medarbejder som var med dér. Når du har udvalgt de medarbejdere som skal være med i lønkørslen er du klar til at køre løn. Kør lønberegning Stå på lønkørslen højreklik og kør lønberegning Ved højre klik vises dette billede. Kør lønberegning. Lønberegningen kan køres om de gange du ønsker. Når lønberegninger er kørt, vises lønberegningen for de personer som er blevet valgt. 32

33 Du har nu mulighed for at gennemgå lønberegningen, som bliver vist på hver enkelt medarbejder. Hvis der er noget som skal rettes, skal du gå tilbage ti den enkelte medarbejders lønkode og rette til. Herefter kan du køre lønkørslen igen. Lønkørslen kan kører så tit du ønsker. Hvis der er røde felter, er der fejl og de skal rettes. Fejlen kan bestå i, at der f.eks. mangler at blive tilføjet et kontonr. til bogføring i lønkodeoversigten. Lønsedlerne vises på skærmen men du kan også udskrive dem. ( stå på lønkørslen højreklik ) På fanebladet Totaler bliver der vist, de beløb, som simuleringen har beregnet. På fanebladet Total vises totalbeløb pr. lønkode. Totalerne kan overføres til excel ved højreklik. Eller udskrives. 33

34 Den sidste fane viser EIndkomst. Billedet udtrykker totalerne for EIndkomst felterne, som bliver indberettet til Skat. Feltforklaringen er flg.: AM indkomst A skat AM bidrag ATP bidrag Skattefri rejse og befordring/diæter Bruttoindkomst Bruttoferie indkomst Nettoferiepenge for timelønnede Vi anbefaler, at du udskriver totalerne, for senere at afstemme det med indberetningen til Skat. (Udskriften vil printe det bilags nummer som lønposterne har fået i finansen.) 34

35 Lønberegning - med undtagelser Såfremt en medarbejder af én eller anden grund ikke skal benytte 1) Skattefradrag 2) ATP beregnes 3) Pensionsberegnes 4) Feriedage hensættelse Er det muligt at fravælge det i en lønkørsel. Stil dig på lønkørslen klik på. Der tilføjes nu ny kolonner i din lønkørselsoversigt. Sæt flueben på de medarbejdere som skal ændres. Når du sætter flueben i ovenstående Kommer disse kolonner på den lønkørslen Du skal herefter sætte flueben på den medarbejder, som ikke skal benytte skattefradrag have beregnet pension eller ATP m.v. 35

36 Når lønkørsel er klar, skal der dannes filer, som skal overføres til Nets og Skat. Dan filer til Nets Skolen skal være oprettet hos Nets med Overførselsservice. Skolen skal være oprettet hos Nets med en Dataleverandør aftale DL 01 samt en aftale for betalingsafsender OS 02. Hvis du som betalingsafsender også ønsker at kunne udbetale penge til betalingsmodtagers Nemkonto, skal skolen indgå særskilt aftale med Nets om det. Højreklik dan fil til Nets. Stil dig på den lønkørsel du vil sende til Nets Højreklik Dan fil l til Nets Herefter gemmer du filen i dit valgte drev, hvorfra du kan uploade den til Nets. Filen dannes og gemmes. Du logger på Nets, (ligesom du gør i forbindelse med skolepenge up-load ) og sender filen til Nets. 36

37 Og du er nu på Nets Vælg Log på Du sender filen til Nets og henter kvittering. (på samme måde som når der sendes skolepenge) Når filen er sendt hentes kvitteringen, så vi er sikre på, at alt er ok. Kvitteringen udskrives. Leverancekvitteingen er dannet i vores testmiljø. Din kvittering skal indeholde korrekte dispositionsdatoer for de forskellige overførselstyper. Kvitteringen kan sammenholdes med den udskriv du kan foretage i lønsystemet. 37

38 . Hvis kvitteringen fra Nets ikke er ok, skal du annullere lønkørsen i lønsystemet. Fejlen rettes og der er mulighed for at danne en ny fil. Hvis kvitteringen og lønkørslen er ok. Tryk på ok. Hvis kvitteringen og lønkørslen IKKE er ok tryk på annuller. Når du har accepteret filen fra Nets, er det ikke muligt at ændre i lønkørslen eller danne ny fil.!! 38

39 Dan filer til Skat (EIndkomst) Du skal efterfølgende danne en fil til Skat for at up-loade e-indkomsten for den eller de pågældende lønkørsel /lønkørsler. Stil dig på lønkørslen- Højreklik Dan fil til EIndkomst Herefter gemmer du filen i dit valgte drev, hvorfra du kan uploade den til Skat. Herefter logger du på Skat.dk - Virksomhed Indberet løn, pension dagpenge m.m. i EIndkomst 39

40 Indberette / forespørge på eindkomst/letløn Du up-loader den fil som blev dannet i lønsystemet. Indberet lønoplysninger Fil upload 40

41 Gennemse og up-load nu den fil, som blev dannet i lønsystemet. Indsend Du modtager herefter en kvittering fra Skat. Når filen er indsendt til Skat, kan informationer i Skat og i dit lønsystem afstemmes. Afstemning af indberetning 41

42 Udvælg f.eks. Alle indberetninger Sumoplysninger for virksomhed Alle medarbejdere Periode du gerne vil afstemme fra til Hvis du har både bagudlønnede og forudlønnede, er det fint at få en afstemning for begge perioder. De forudlønnede vil jo være blandet med næste måneds bagudlønnede. Skat viser sumoplysninger for virksomheden, og det kan du afstemme med din lønkørsel. Hvis der er diff. Kan du få vist pr. medarbejder. 42

43 I eksemplet er er vist detailoplysninger pr. medarbejder. Man kan også vælge Sum for virksomheden. Det hele kan afstemmes med din lønkørsel. Tilbageførsel /filer Hvis den indsendte fil er forkert, kan du tilbageføre filen hos Skat. Gå til forespørgsel/kopier/tilbagefør indberetning. Tast perioden ind som den fil man gerne vil fremsøge tryk søg 43

44 Filerne som er indberettet vises, og her kan man ved at markere se, hvad filerne indeholder/tilbageføre fil Filerne vises. Marker den fil der skal tilbageføres og tryk Tilbagefør Overfør til lønkladde Du har sendt filen til Nets og Skat og er herefter klar til at overføre posterne til lønkladden. Lønkladden blev etableret under økonomi indstillinger stamoplysninger Kladden findes herefter under økonomi finans kladder - D.v.s., hvor alle dine øvrige kladder er i økonomisystemet. 44

45 Du står på din lønkladde højreklikket og valgt overfør til lønkladde, vil bogføringen af lønkørslen ligge klar i lønkladden. Gå til Økonomi finans kladder og find Løn kladde. Lønkørslen vil altid stemme ( gå i nul). Du kan ikke rette eller tilføje noget i lønkladden. Gå til : Økonomi finans kladder og find lønkladden. Alle posteringerne vil ligge her klar til bogføring. Kladden bliver ikke overført, hvis lønkladden ikke stemmer. Du kan IKKE rette lønkladden. Når lønnen er sendt til Nets og Skat er det ikke muligt at rette i den pågældende lønkørsel. 45

46 Du kan i lønkørsel billedet se hvilke funktioner der er gennemført, idet der bliver sat flueben i de respektive boxe efterhånden som punkterne bliver afviklet. Specielt omkring bogføring af forudlønnede medarbejdere. Bagudlønnede medarbejdere Disse medtages i den lønkørselsmåned som skal være gældende. F.eks. Januar Dispositionsdatoen er Lønkladden /bogføringen vil ske pr E-indkomsten vil ske i januar 2014 Forudlønnede medarbejdere Disse medtages i den lønkørselsmåned som skal være gældende. F.eks. Februar 2014 Dispositionsdatoen er Lønkladden/bogføringen vil ske pr OG Det der vil ske er, at driftskonti bogføres pr og statuskonti bogføres pr Periodiseringen vil blive bogført på den konto som er valgt under indstillinger. (lønbogføring). 46

47 Lønsedler Du er nu færdig med lønkørslen, og mangler at udskrive lønsedler til medarbejderne. Stå på den lønkørsel som du vil udskrive lønsedler for. Højreklik udskriv lønsedler. Lønsedler til e-boks er under udvikling. E-boks funktionen er ikke brugbar, idet vi pr ikke har fået godkendt indsendt testmateriale. Du er derfor nødt til at udskrive lønsedlerne 47

48 Fravær Stå på personale højreklik og nedenstående billede fremkommer. Vælg Registrerer fravær Nedenstående billede vises. Du kan herefter taste typen af fraværet. Indsæt nu de fraværsdage som er aktuelle for den enkelte medarbejder. (Udskrift af fravær er under udvikling. Kan p.t. overføres til excel højreklik) Ferie Der opspares 2,08 feriedag pr. måned man er ansat. ( 25 dage for et helt år ) Ferieåret går fra Opsparingsåret går fra Feriepenge = 12,5% af ferieberettiget løn En feriedag koster 4,80% af månedslønnen. ( Ferieloven) En feriedag koster 4,62% af månedslønnen. ( Ferieaftalen) 48

49 Særlige feriedage Der opspares 0,42 dag pr. måned man er ansat ( 5 dage for et helt år. ) Værdien udgør 2,5% af ferieberettiget løn i optjeningsåret. Udbetales på lønsedlen. Ferietillæg Ferietillægget udgør 1,5% af ferieberettiget løn. Udbetales på lønsedlen ( ofte i april eller maj måned ) Benyt lønkode Lønbehandling ved ferie Ferie uden løn Medarbejdere, som ikke har opsparet ferie, vil blive trukket 4,8% eller 4,62% af den ferieberettiget løn pr. dag. Ferie med løn Medarbejdere, som har opsparet ferie, vil den ferieberettigede løn blive reduceret med 4,8% eller 4,62% pr. dag, når du har indsat feriedage på medarbejderen. Ferieloven reducerer med 4,80% pr. dag. Ferieaftalen reducerer med 4,62% pr. dag. 49

50 Ferie vedr. timeløn/vikarer til feriegiro Feriepenge til vikarer / timelønnede medarbejdere, overføres sammen med lønkørslen hver måned. Brutto feriepenge skat - nettoferiepenge overføres til Skat, som videresender informationerne til Feriegiro. Du får herefter en opkrævning på feriepengene. Ferie vedr. funktionærer som rejser Når en funktionær rejser, skal flg. lønkoder benyttes Nuværende års ferie : Sidste års ferie : Forrige års ferie : Lønkoderne udfyldes med antal dage og satsen pr. dag. Herefter udregnes nettoferiepenge, som overføres til Feriekonto. Udskrift af fraværsoversigt Stå på personalet højreklik registrerer fravær. Nu beder systemet om en dato. Hvis der vælges en dato i indeværende år vises fravær fra Hvis man ønsker fravær fra sidste skoleår, kan man vælge Udskift foregår ved at der højreklik på fraværsoversigten eksporter hvorefter der dannes en excel fil, som kan udskrives. 50

51 Indberetning til Danmarks statistik Lønstatistikken dannes ved at vælge nedenstående menupunkter. Filen gemmes og up-loades til DS Fraværsstatistikken Vælg punktet fra ovenstående menuer. Herefter dannes filen som up-loades til DS 51

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - Skole Serviceminded lønsystem ABCDE... ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Danløn er et online lønsystem. Du kan logge på Danløn fra en hvilken som helst PC, notebook eller tablet med internetadgang du skal ikke installere noget software. Du kan anvende

Læs mere

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport // Mamut Business Software Introduktion til Lønimport Indholdsfortegnelse Lønimport... 3 Fremgangsmåde... 3 Opsætning af lønimport... 4 Bogføringsregler... 6 Lønsystemer... 7 LønService fra Multidata...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.3.01 Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere