PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEFOLDER KARLA GRØN"

Transkript

1 PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig godt til rette blandt dine nye kollegaer og dine arbejdsopgaver. Har du alligevel spørgsmål vedrørende dit nye arbejdsforhold, er du altid velkommen til at spørge! HUSK DER FINDES IKKE DUMME SPØRGSMÅL..KUN DUMME SVAR! 1

2 PERSONALESAMARBEJDET Personalesamarbejdet: Vi har og ønsker at fastholde en faglig og positiv dialog i vores samarbejde. Snak sammen og ikke om hinanden. Gå selv direkte til rette vedkommende. Kom gerne med spørgsmål og konstruktiv kritik til dine kolleger og ikke mindst giv meget gerne positiv feedback, når du oplever dine kolleger gøre noget du synes er godt. ANSÆTTELSESFORHOLD Personalet arbejder efter årsnormslignende regler i Karla Grøn. Det vil sige at fastansatte medarbejdere arbejder med tilsynstimer og med øvrige timer til andet arbejde. Andet arbejde er forældresamtaler, Karla Grøn fest, personalekursus, personalemøder og mange andre opgaver. Ledelsen udarbejder årsnorm til personalet for et halvt år ad gangen. Hver enkelt medarbejder får udregnet tilsynstimer ud fra hvad der er af møder, samtaler o.l. vedkommende skal deltage i. Hver enkelt medarbejder får ved årets begyndelse en oversigt over hvad der er indregnet på forhånd. Opstår der andre ting i løbet af året bliver det beregnet som afspadsering. Vejle kommunes daginstitutioner har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien, samt dagene op til påske, dagen efter Kr. himmelfatsdag, grundlovsdag d. 5. juni, jule-og nytårsaften samt dagene mellem jul og nytår. Disse dage, undtaget den og den 5.6. er der sampasning i 5 institutioner i Vejle kommune for børn, hvor forældrene har et pasningsbehov. Vi følger overenskomsten mellem Vejle kommune og BUPL og FOA. Alle arrangementer som arbejdsdage, forældrearrangementer, bestyrelsesmøder osv. giver time for time, idet I altid vil få det fornødne varsel. Personalekursus afregnes ligeledes time for time og modregnes den normale arbejdstid i forhold til det du bruger af ekstra eller mindre tid end normalt incl. kørsel. Ingen lommepenge idet I får alt betalt under opholdet. Hvis der er mødepligt til et kursus på en lørdag udløser dette en erstatningsfridag. Personalemøder er sat til tre timer ca. hver 6. uge af øvrigt arbejde. 2

3 De dage hvor alle børnene er afhentet inden lukketid, går I hjem uden at I skal afspadsere, medmindre der er andet arbejde der kan laves. Ved for sent afhentning hedder overenskomsten at I må skrive en halv time på til øvrigt arbejde efter 12 ½ minut. Der kan i fornødent omfang gives tjenestefri til speciallæge, børns speciallæge, donortjeneste og begravelser. Dette betyder at det som hovedregel skal ligge uden for arbejdstiden, men hvor dette er umuligt og i akutte tilfælde kan I få tjenestefrihed. Det aftales i hvert enkelt tilfælde med lederen. Du har ret til fri til at komme til ansættelsessamtale. Tjenestefrihed med løn: Vi henviser til Vejle kommunes personalepolitiske værdier, som har et underpunkt omkring dette emne. Herudover har vi en intern syge -og fraværspolitik, som nærmere beskriver dette. (Se evt. denne). Tjenestefrihed uden løn. Du har ret til frihed uden løn i forbindelse med indlæggelse på sygehus sammen med mindreårigt barn. Hvis det er foreneligt med tjenestens tarv, kan lederen bevilge tjenestefrihed uden løn i en kortere periode i anden særlig anledning efter en konkret vurdering. Kommer I en enkelt gang for sent på arbejde, hvis I har sovet over jer, eller bilen ikke vil starte, skal I ikke afspadsere. Bliver det til gentagne situationer vil lederen snakke med dig om hvordan der vil blive forholdt sig til dette. Frihed med afspadsering aftales og godkendes altid af jeres institutionsleder og i afspadserer altid det antal timer I skulle arbejde på afspadseringsdagen. Har I brug for at gå noget før nogle gange, skal i aftale dette med Ulla eller Rikke. Dette vil sige at her afspadserer I. Vi ønsker i Karla Grøn at arbejde med at have og fastholde et godt såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Sikkerhedsgruppen i Karla Grøn består af lederen og arbejdsmiljørepræsentanten. De vil umiddelbart efter din start give dig en orientering om de forhold du skal have kendskab til. Vi har nedsat et MED-udvalg, som holder møde 4 gange årligt. 3

4 ALMENE OPLYSNINGER Tavshedspligt. Som ansat i Vejle kommune har du tavshedspligt både under og efter ansættelsen. Der er en intern aftale i personalegruppen om, at vi ikke taler om nogen børn så længe der er forældre og børn i nærheden. Denne snak foregår hovedsagelig på personalestuen. Afdelingsmøder. Afholdes ca. hver anden gang på personalemøde. Herudover holder hver enkelt gruppe gruppemøde ca. en gang om måneden i arbejdstiden. Arbejdsplaner. Laves som udgangspunkt en gang årligt eller ved ændringer i personalegruppen. Arbejdsplanen hænger flere steder i børnehaven, så alle kan se, hvem der møder ind, hvornår. Turnusplan. Der er lavet en plan for bemanding på legepladsen og afholdelse af pauser, og for hvem der putter sovebørn. Åbne/lukke/alarm. Vi har alarmer ved indgangene disse skal slås fra af morgenåbnerne og slås til af de sidste der forlader børnehaven. Tjek altid om alle vinduer og døre er låst i hele bygningen. Åbning: Levende lys udenfor døren om vinteren. Dæmpet belysning og evt. stearinlys på bordene. Hjemlig hygge. Tilbud om morgenmad. Evt. stille musik på cd om morgenen. Mobiltelefonerne tages i brug. Lukning. Der skal være 1 voksen i stenbedet. Stille aktiviteter som afslutning på dagen. Evt. tilbud om gymnastiksal eller udenfor, eller et værksted. Husk at sæt mobilerne til opladning. 4

5 Lønseddel. Udfyldes af medarbejderen, underskrives af leder og lægges i kontordamens bakke på kontoret. Der skal kun skrives særlige ydelser på, og det er Jeres eget ansvar. Lønsedlerne kan afleveres hver måned eller kan samles over flere måneder. Kørselsgodtgørelse. Der gives godtgørelse efter gældende takst ved tjenestekørsel og kursus. Man skal udfylde en kørselsbemyndigelse for at kunne få udbetalt kørselsgodtgørelse. Kørsel. Ansatte i Karla Grøn kører kun med børnene hvor forældrene har givet tilladelse ved særlige lejligheder. Tilladelsen skrives på stamkortet. Ellers kører vi med bus. Forældresamtaler. Ved nye børns start tilbydes altid en 3-4. måneders forældresamtale. Vi tilbyder forældresamtalerne for førskolebørnene forud for vores overlevering til skolerne. Den finder sted i februar eller marts måned. Ved 3-4. mdr.s samtalen vil der altid indeholde en dialog om forældresamarbejdet og det fælles ansvar omkring inklusion. Vi opfordrer alle forældre til at hilse på alle og tale til hinandens børn og tænke i at de på den måde kan have en positiv indflydelse i forhold til at inkludere alle i Karla Grøn. Sprogvurdering og dialogprofil, hvis der er taget en inddrages også på dette møde. Desuden gøres forældrene opmærksomme på, at vi altid er villige til at tage en samtale, hvis de/eller vi føler det er behov for det. Forældrekaffe. Vi har forældrekaffedage hver ca. 4 gange om året på skiftende hverdage fra kl til kl Forældrekaffen er på Torvet for børnehave og i vuggestuen for vuggestuen. Pauser. I Karla Grøn prioriterer vi at holde vores pauser, da vi mener det giver os et større overskud til børnene. Vi holder pause på skift. Pauseplan kan ses på kontoret. Man er ifølge overenskomsten kun berettiget til 29 min. pause, hvis ens samlede arbejdsdag er over 6 timer. For at ALLE kan få deres pause, er det vigtigt at overholde pausetiden, som er ½ time. Alle ude. Alle børn, der ikke sover til middag er ude i middagsstunden. 5

6 Overtøj til personale. Det fastansatte personale får udleveret regntøj og ski tøj til brug på legepladsen. Hvis man stopper er det Karla Grøns tøj til vikarbrug. Oprydning. Alle børn hjælper med at rydde op og der er ingen gevinst for at hjælpe. Gruppeopdeling. Vi har valgt at opdele børnene i to afdelinger i Karla Grøn. Urtehaven er for vuggestuebørn. Stenbedet er for børnehavebørnene, fordelt på 2 aldersblandede grupper a ca. 15 børn med 2 personaler i hver gruppe. Herudover har vi en gruppe med max 8 3-årige med 1 voksen. Op til 1.4. har vi også en før-sfo-gruppe. Denne kan alt efter den samlede gruppefordeling variere fra at vare 3-12 mdr. Gruppetid. Vi har gruppetid kl. ca hver dag, indenfor dette tidsrum spiser vi mad i grupperne. Her arbejdes f.eks. med projekter relateret til vores pædagogiske læreplaner. Det kan også være en tur ud af huset. Nogle gange deler gruppen sig også op i mindre grupper og laver noget sammen med e n voksen. Morgenmad. Vi tilbyder børnene havregryn, havregrød, cornflakes, rugbrød og ost samt hjemmebagt brød om morgenen. (Se evt. vores mad og måltidspolitik). Formiddagsmad og eftermiddagsmad. Tilbydes alle kl. ca på grupperne og ca fælles i køkkenet for børnehavebørnene. Frokost. Alle børn får et frokostmåltid (kold, lun eller varmt). Der bliver hængt madplaner op så forældrene har mulighed for at følge med i hvad deres barn får at spise. Som personale spiser man et pædagogisk måltid sammen med børnene. Kan man ikke blive mæt af dette, må man supplere selv i pausen. Vi har lavet en mad og måltidspolitik (se evt. denne). Opslagstavler. Der er opslagstavler ved indgangene, hvor hver gruppe har et afgrænset rum. Piktogrammer. Vi benytter piktogrammer ved samlingerne i de fleste grupper, så børnene visuelt kan følge dagens program. I middagspausen bliver der for børnehavens personale lavet en oversigt over hvem der gør hvad om eftermiddagen (sovebørn, eftermidagsmad m.m.). Der laves også en piktogramtavle på Stenbedets torv for børnehavebørnene. 6

7 Månedsplaner. Der laves for hver måned en månedsplan for hver enkelt gruppe. Månedsplanen skal ikke være for stram, da vi gerne vil have plads til spontanitet. Den sendes ud til forældrene via DayCare. Snore og kæder. Af sikkerhedshensyn opfordres forældrene til at fjerne disse. Aflevering og afhentning af børn Når forældrene afleverer og henter deres børn er det vigtigt at de siger både goddag og farvel, da vi har opsynspligt med børnene når de er afleveret og ind til de er hentet. Personalet i Karla Grøn er selv opsøgende i forhold til at få sagt goddag og farvel til alle børn og forældre. Det er ikke nok at forældrene tjekker børnene ind på vores touchskærme de skal afleveres til en voksen. Sovebørn. Børnene kan få en lille middagslur hvor vi putter børnene, - evt. med en historie og stille musik. Børnehavehaven har dyner og puder til børnene. Har de brug for sut, sovedyr mv. skal de selv have dette på rummet. Ture ud af huset. Når vi skal på ture ud af huset skal vi altid have følgende med: Mappe med stamkort Rekvisition til bussen Mobiltelefon (personalet bruger deres egen) Fødselsdage. Vi holder fødselsdag for børnene i Karla Grøn ved at hejse det store flag, dække bord med dug og lys. Vi synger fødselsdagssang og giver barnet en hjemmelavet gave. I børnehaven har vi en kongestol fødselsdagsbarnet sidder i. Børnene vælger sammen med Birgitte i køkkenet dagens menu ud fra nogle billeder med mulige valg. Det får hele huset, men fødselsdagen fejres kun i barnets egen gruppe. Diverse politikker. 7

8 Karla Grøn har pædagogiske læreplaner med særskrift omkring dokumentetion, sygefraværspolitik, delpolitk det er for børn, mad og måltidspolitik samt en forældrefolder og diverse øvrige handleplaner. Lederen er ansvarlig for at tilrette planerne efter fakta og introducere nyt personale til disse, som kan ses på vores hjemmeside ANSÆTTELSESPOLITIK Leder. Ved ansættelse af leder deltager daglig leder samt en medarbejder. Vores interne tillidsrepræsentant deltager også. Herudover en eller flere af forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen, pædagogisk konsulent fra forvaltningen. Forældrebestyrelsen har udtaleret. Daglig leder. Ved ansættelse af daglig leder deltager lederen, intern tillidsrepræsentant, forældrevalgte i forældrebestyrelsen(efter eget valg), samt en medarbejderrepræsentant, og en pædagogisk konsulent fra forvaltningen. Lederen indstiller. Pædagog/pædagogmedhjælper. Ved ansættelse af pædagog deltager lederen, intern tillidsrepræsentant, en forældrevalgt i forældrebestyrelsen(efter eget valg), samt en medarbejderrepræsentant. Lederen indstiller. Ved ansættelse af pædagogmedhjælper deltager lederen, tillidsrepræsentant samt en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen. Lederen indstiller. Vikar. Ved ansættelse af løse vikarer deltager lederen eller daglig leder og evt. en medarbejder. Lederen/daglig leder ansætter. Virksomhedspraktik og løntilskud. Vi ønsker at være en arbejdsplads der tilbyder mulighed for personer der af den ene eller anden grund midlertidigt er udenfor arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde i en kortere eller længere periode i Karla grøn, hvis vi gensidigt vurderer at det er et godt match. Vi tilknytter altid en mentor i form af en af de fastansatte medarbejdere. Interesserede ansøgere til børnehaven. 8

9 Da det er positivt, at en person er interesseret i at arbejde i Karla Grøn, tager vi altid venligt imod nye ansigter. Når en ansøger eller en uopfordret ansøger kommer til Karla Grøn, giver personalet altid hånd og præsenterer sig. Ved rundvisning af kommende eller konkrete ansøgere, fortæller vi om børnehaven svarer på spørgsmål, men undgår at stille spørgsmål, fordi det hører samtalen til. Som nyansat i Dagtilbud i Vejle kommune opfordrer vi dig til at se introvideoen på VKintra. Introduktionsprogram 1. arbejdsdag: Den nyansatte møder kl den første dag. Vi holder børnesamling og synger velkomstsang og et barn giver en buket blomster til den nyansatte faste medarbejder. Personalet der er på arbejde modtager vores nye kollega og viser ham/hende godt tilrette i børnehaven. Gruppens pædagog informerer om, hvilke arbejdsopgaver der er tiltænkt i første omgang og hvordan og hvornår vi gør hvilke ting. For at give en tryg og god hverdag for den nye medarbejder, sørger gruppens pædagog for at medarbejderen får informationer om møder, aktiviteter osv. Lederen sørger for introduktion af 'telefonlisten' som indeholder vigtige oplysninger om for sent afhentede børn, vold, kriser osv. Lederen afholder møde med den nye medarbejder efter ca. en uge, for at høre om hvordan det går? Lederen afholder møde med den nye kollega efter ca. 2 ½ måned, før den endelige ansættelse efter prøvetiden. TR/SR vil efter ca. 4 uger mødes med dig, for at give en introduktion til disse områder. Tillidsrepræsentanter. Karla Grøns tillidsrepræsentanter er Elsebeth Egsgård Carstensen for BUPL. For FOA er der ikke p.t. ønske om at have en tillidsrepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentant AMIR. Karla Grøns arbejdsmiljørepræsentant er Maiken Hansen. DIVERSE PERSONALEFORHOLD 9

10 Graviditet Du har fri med løn til graviditetsundersøgelser, hvis det er foreneligt med tjenesteplanen i børnehaven. Du skal give lederen besked om graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel og oplyse, hvornår du regner med at begynde din barselsorlov. Forældrene har tilsammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge til barnet. Moderen har ret til at gå på barsel 8 uger før forventet fødsel med sædvanlig løn. De 4 af ugerne tæller fra i fraværsretten på 52 uger. Hvis du ønsker at holde ferie umiddelbart efter barselorloven kræver det en skriftlig aftale med lederen. Der er mange muligheder for afvikling af barselsorlov, spørg din leder. Vejle kommune ønsker gennem personalepolitikken at leve op til sit sociale medansvar og sikre, at der skabes muligheder for fleksible og rummelige arbejdsforhold, både fysiske og psykiske, således at afskedigelser på grund af helbredsmæssige forhold reduceres mest muligt. Hvis du eller en kollega bliver syge under graviditet eller udsættes for andre omstændigheder af privat karakter er Karla Grøns politik følgende: 1. Hvis der under graviditet tales om sygemelding i en periode, vil Karla Grøn gerne være åben for evt. nedsættelse af arbejdstiden frem for hel sygemelding, hvis det er til gavn for den gravide. 2. Arbejdsstedet Karla Grøn, vil være åben for at indgå i et socialt medansvar hvis en af medarbejderne har brug for dette. Udsættes du for omstændigheder i dit private liv, vil vi være åbne og fleksible for at løse dine problemer ved evt. arbejdsnedsættelse eller orlov. Arbejdstager betaler selv for nedsættelse af arbejdstiden. Institutionslederen godkender orlov og arbejdstidsnedsættelse. Omsorgsdage. Fra 1. april 2001, ydes 2 dage per kalenderår per barn, indtil det kalenderår, hvor barnet fylder 8 år. Orlov. Medarbejderønsker om orlov imødekommes, hvis servicen ikke forringes væsentligt i orlovsperioden. 10

11 Uddannelse/kurser. Vejle kommune støtter aktivt medarbejdernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter med henblik på udvikling af faglige og personlige kvalifikationer. Planlægning af medarbejderuddannelse samt kursusønsker sker ved medarbejdersamtaler i Karla Grøn eller ved konkret henvendelse/aftale mellem medarbejder og leder. Ledelsen udarbejder uddannelsesplan for Karla Grøns personale ud fra organisationens behov og individuelle ønsker. Medarbejderudviklingssamtaler.(MUS) Der er medarbejdersamtale en gang årligt i foråret. Forud for samtalen modtager I et materiale som I skal gennemtænke og kommentere. Samtalen foregår ud fra medarbejdersamtalematerialet og er i tilsynstiden. Information. Information er vigtig i personalesamarbejdet, derfor holder vi personalemøde hver 6. uge. Forud for personalemødet udsender lederen en dagsorden. På kontoret hænger opslag til punkter til dagsordenen. Personalet er på skift referent. Referat afleveres til lederen, som skal lægge dem i SBSYS. Årsplanlægning af personalemøder foregår sidst på året hvor lederen udarbejder datoer til godkendelse. Herudover informerer vi hinanden dagligt i vores interne bøger som alle har ansvar for at læse og ajourføre. Der er bøger i begge afdelinger samt på kontoret. Vigtige informationer skrives altid i kontorbogen, også selvom der er langt op til kontoret! Herudover har vi en mappe med Nyheder der kunne være interessante for alle. Den ligger fremme på kontoret. Ny løn. Medarbejdersamtale foregår inden den årlige lønforhandling. Her vil vi fokusere på fastsættelsen af personlige og operationelle mål i henhold til Vejle kommunes lønpolitik samt en løbende opfølgning af disse mål. Koblingen mellem mål og evt. lønmæssige konsekvenser skal være klar. Det skal understreges at lønnen altid skal forhandles og aftales med den forhandlingsberettigede organisation, medmindre at ny løn er fastsat i forhåndsaftaler. Rationalisering. Hvis der skal ske en reduktion af medarbejderstaben sikrer ledelsen, at berørte medarbejdere orienteres så tidligt som muligt. Ledelsen vil i øvrigt være opmærksom på løbende at orientere om forholdet mellem antallet af børn og personale. I videst muligt omfang gennemføres nedskæringer ved naturlig afgang eller omplacering. Alle har ret til at søge sig omplaceret og har ved medarbejdersamtalen eller anden samtale med lederen ret til at få belyst mulighederne for omplacering. 11

12 Hvis det bliver nødvendigt at omplacere dig på grund af større arbejdsomlægninger, ændringer i strukturen eller lign., skal omplaceringen så vidt muligt ske til et arbejde med mindst samme kvalifikationsniveau som din nuværende stilling. Seniorpolitik. Ønsker en seniormedarbejder nedtrapning, arbejder vi med mulighederne for at imødekomme dit ønske om gradvis overgang til pensionisttilværelsen fx ved at ændre: Stillingens indhold, kompetence, arbejdstiden, men det betyder lønnedgang. Etablere ordninger, der kombinerer deltidsbeskæftigelse, med delpension, hvor dette er muligt lovgivningsmæssigt/overenskomstmæssigt. Ønsker du at udtræde af arbejdsmarkedet, kan du indhente rådgivning om mulighederne i Løn- og Personaleafdelingen. Ansøgt afsked. I forbindelse med opsigelse fra en medarbejder i Karla Grøn, gennemfører lederen en samtale med pågældende for at få indtryk af begrundelsen for opsigelsen, medarbejderens syn på arbejdsforholdene o. lign. Opsigelsen skal være skriftlig og månedslønnede overenskomstansatte skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ferie. Der afholdes tre ugers ferie mellem den 2. maj og den 30. september. Børnehaven har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien. I disse uger vil der være sampasning, hvor man har mulighed for at arbejde. Det samme gælder de øvrige lukkedage. Røgpolitik. Karla Grøn er røgfri, og da vi også ifølge Vejle kommunes røgpolitik skal være rollemodeller for børnene er det heller ikke tilladt i arbejdstiden at ryge i synlig afstand af børnehaven. Så al rygning foregår udenfor arbejdstiden. Alkoholpolitik. Ingen møder påvirket på arbejde og det er ikke tilladt at indtage alkohol i arbejdstiden. Hygiejnepolitik. Børnehaven har altid engangshandsker i skabet ved toilettet. Disse handsker bruges altid med berøring af afføring og opkast samt ved større blødninger. Har medarbejderen rifter på hænderne bruges altid engangshandsker. Pressepolitik. 12

13 Vejle kommune har tillid til, at medarbejderne selv kan vurdere, hvornår det, de bliver spurgt om, går ud over faktiske oplysninger og mere er en vurdering, som en højere oppe i systemet bør svare på. Som medarbejder må du udtale dig om emner inden for dit fagområde: Hvis du ved, hvad sagen drejer sig om. Hvis du kan stå inde for det, du siger. Og hvis din leder er informeret. Husk, er du i tvivl om svaret, eller om andre skal svare, så sig til journalisten, at du vil undersøge sagen og ringe tilbage. Som medarbejder har du ret, men ikke pligt til at svare. Men du har pligt til at undersøge sagen og finde en anden, der kan svare, og det er dit ansvar, at du selv eller en anden ringer tilbage til journalisten. Vejrlig. Hvis du ikke kan møde på arbejde på grund af dårligt vejr, skal du selv betale for fraværet. Det er op til dig om det skal være ferie, afspadsering eller løntræk. Der er den undtagelse at, hvis lederen ringer og siger til dig at du ikke skal møde på arbejde, har du fri med løn. REGLER VED SYGDOM 1. Hvis du bliver syg til en morgenvagt, ringer du til den der skal møde næst efter på mødeskemaet. (helst aftenen i forvejen.) 2. Hvis du er syg, ringer du til Karla Grøn mellem kl og For at raskmelde dig, ringer du til Karla Grøn senest kl Hvis du bliver syg efter kl , hvor du har raskmeldt dig, ringer du til Karla Grøn igen eller til den daglige leder privat. Vi følger herefter vores sygefraværspolitik. ARBEJDSULYKKER Arbejdsulykke. Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke skal dette straks meddeles til din arbejdsmiljørepræsentant/institutionsleder for at godkendelses- og en evt. erstatningsprocedure kan igangsættes. Sikkerhedsgruppen udfylder skema sammen med skadelidte og sørger for senest 9 dage efter ulykken er sket at sende anmeldelsen til de rette myndigheder efter retningslinier beskrevet i Vejle kommunes procedurer for dette. 13

14 VOLD OG KRISER Vejle Kommune og sikkerhedsorganisationen har et samarbejde med Worklife partners om psykologisk bistand i særlige krisesituationer. Telefonnumre og yderligere oplysninger er i på actioncards på kontoret. Se også actioncards og volds-, alkohol-, krise- og brandberedskabsprocedure som også hænger på kontoret. Voldsprocedure. Vold konstateres når: 1. når den enkelte medarbejder oplever trussel om fysisk/psykisk vold mod sig selv eller familien. 2. når den enkelte medarbejder føler sig truet. 3. når der sker hærværk både mod institutionen og mod privat ejendom. Følg også actioncards for den rette procedure i disse tilfælde. Opstår der vold i Karla Grøn gør du følgende: 1. Prøv om du kan tale den voldelige til ro og anmode om en samtale med vedkommende i enerum, kan du ikke det kontaktes den nærmeste medarbejder som evakuerer børnene til gymnastiksalen og giver besked til endnu en medarbejder om, at underrette politiet og lederen. 2. Hændelsen skal herefter tales igennem med lederen og der skal vurderes, om der er brug for psykologhjælp til personale, forældre og børn. Alkohol/rusmidler. Se også actioncard for dette på kontoret. Hvis den forældre, der skal hente barnet, er påvirket af alkohol eller anden rusmiddel, og adfærden er anderledes end normalt, usikker gang, vrøvlende eller højrøstet skal personalet: 1. Tilbyd at ringe efter en i netværket der kan hente eller eventuelt hjælpe med at bestille en taxi. 2. Hvis dette ikke accepteres, skal vedkommende gøres opmærksom på at vi eventuelt kontakter politiet 14

15 3. Der foretages evt. politianmeldelse. Ulykker og uheld med et barn: Følg actioncards på kontoret. Hvis uheldet er meget alvorligt ringes 112. (Husk at trykke 0 for at kunne ringe ud) Ved alarmering, oplys i følgende rækkefølge: 1. Hvor: Sted, adresse og kommune. 2. Hvad: Der er sket en ulykke/ antal tilskadekomne / skadernes omfang. 3. Hvem: Navn, telefon nr., vent med at afbryde telefonsamtalen før alarmcentralen er færdig. 4. Der følger altid et personale med. Ved ulykke i børnehaven, dødsfald blandt børn, forældre, personale og personalets familie gør vi følgende: Sørg for at alle ikke involverede personale og børn evakueres væk fra ulykkesstedet. Tal med børnene om ulykken, hvis de har set noget. Vurder om vi skal have psykologhjælp. Vurder om vi skal have tilkaldt noget mere personale. Informer altid din leder hurtigst muligt! Mindre alvorligt uheld: Ring til forældrene og orienter dem om uheldet og aftal evt. at I mødes på skadestuen, hvis der er personale der kører med barnet. Husk at der altid skal være personale tilbage i børnehaven. Husk også at vurdere om børn, personale og evt. forældre har brug for psykologhjælp samt at underrette din leder. BEREDSKABSPLAN Red mennesker.( Red dig selv, red andre og advar om branden). Alarmer brandvæsenet. Bekæmp ilden. ( Luk døre og vinduer, og benyt brandslukningsmateriel). Alarmering: Ring 112 ( Husk at trykke 0 for at kunne ringe ud). Ved alarmering, oplys i følgende rækkefølge: 15

16 1) Hvor: Karla Grøn, Bredsten ldv. 131, Karlskov, 7323 Give. 2) Hvad: Der er sket en ulykke/ antal tilskadekomne/ skader. 3) Hvem: Navn, telefon nr , afbryd ikke telefonsamtalen før alarmcentralen er færdig. 4) Ved opkald fra mobil tlf. er det ekstra vigtigt at gøre opmærksom på nøjagtigt hvor ulykken er sket. (Opkaldet går til Århus eller København). Evakueringsplan: Denne plan er lavet ud fra at der er 2 voksne og X antal børn i hver afdeling (Urtehaven og Stenbedet). Er der færre voksne er vi typisk kun i en afdeling. 1) Den ene voksne går ud af den nærmeste eller mest sikre nødudgang, alt efter hvor branden er. Denne voksne tager afkrydsningslister og børn med ud, og tager dem med på det grønne område. 2)Den voksne der bliver tilbage, sørger for at efterse alle rum i afdelingen (samt kælderen) for børn, hvis det kan ske uden at sætte sit eget liv i fare. 3)Er der flere voksne hjælper de med at efterse lokaler (samt kælderen), og/eller følge børn ud, hvis det kan ske uden at sætte sit eget liv i fare. 4)Når alt, om muligt, er efterset går den sidste voksne selv med ud på det grønne område. 5) På det grønne område tjekkes afkrydsningslister. Vis vej: Når redningsberedskabet kommer skal de straks underrettes om hvor det brænder samt omfanget. De skal også have oplyst om alle er ude, eller hvor mange der evt. ikke er. Husk at ingen må sætte eget liv på spil, hvis man går tilbage for at redde evt. manglende børn eller voksne ud. Vedligeholdelsesrutiner. 1. Alle døre og vinduer tjekkes en gang om måneden af lederen. 2. Hver aften lukkes alle branddøre i hele børnehaven af lukkerne. 3. Der må ikke stå noget foran nødudgangene, dette er indgangsdøren som er en dobbeltdør, der kan åbnes helt samt terrassedøren i Urtehaven. 4. Vi har servicetilsyn på vores slukningsmateriel en gang om året. 5. Gå aldrig fra rum med tændte stearinlys. 6. Lad aldrig tændstikker og lightere ligge fremme så børnene kan nå dem. 7. Vi har kursus i brandslukning med jævne mellemrum. 8. Kursus i førstehjælp/brandkursus er pligtig for ansatte i børnehaven x årligt har vi evakueringsøvelse. (Forældrene orienteres om dagen.) 16

17 Proceduren for, i hvilken rækkefølge man foretager sig noget vil afhænge af, hvor stor branden er og hvor hurtigt den breder sig, og om der er brandfarligt materiale i rummet, hvor branden opstår. Hvert år afholder vi evakueringsøvelse 1-2 gange i Karla Grøn. Dette gør vi for at gøre børn og personale trygge ved en evt. evakuering. Vi taler med børnene om emnet i gruppetiden eller sammen på torvet frem mod øvelsen. PERSONALEPLEJE Mærkedage. Ved jubilæum yder Vejle kommune ved 25, 40 og 50 års tjeneste et jubilæumsgratiale. Gratialet er fastsat til kr. uanset beskæftigelseskvoten. Der trækkes AM-bidrag og A-skat af beløb over kr. Der optjenes jubilæumsanciennitet i forbindelse med uddannelsesorlov og forældreorlov. Karla Grøn festligholder jubilæum ved, at børnehaven afholder efter aftale med jubilaren, et lille traktement for nærmeste kolleger og evt. nogle få eksterne personer. Hvis du ønsker det offentliggjort skal du aftale det med lederen. Gaver. Ved fratrædelse for at gå på førtidspension, pension eller efterløn efter mindst 5 års ansættelse giver Vejle kommune en gave. Gaver internt i Karla Grøn. Ved runde fødselsdage giver vi 500 kr. Ved anledninger hvor vi er inviteret giver vi 500 kr. (Ved store fester vurderer vi fra gang til gang). Ved almindelige fødselsdage giver vi 200 kr. Ved barsel giver vi 300 kr. Ved kobberbryllup giver vi 200 kr. (blomsterhilsen) Ved bryllup/sølvbryllup giver vi 200 kr. (blomsterhilsen) Ved børns konfirmation giver vi 200 kr. (blomsterhilsen) Ved jubilæum (25, 40 og 50 år) giver vi 600 kr. Ved fratrædelse af fast personale giver vi 600 kr. og en gave, som børnene selv laver. Vi holder afskedsreception med børn og forældre til kaffe og kage. Fastansatte, studerende og faste vikarer får en blomst til velkomst på torvet. Studerende og vikarer får en gave, som børnene selv laver når de holder. Løntilskud og virksomhedspraktik bydes ikke velkommen på torvet og får ikke en blomst. 17

18 Kaffe. Karla Grøn betaler for kaffe og te mens man er på arbejde. Personalemøder. Karla Grøn sørger for mad til dette. Sommerhus. Det er muligt at leje Vejle kommunes sommerhus. Forhør nærmere hos din leder. Mobiltelefoner og alm. telefoner. Det er kun tilladt at bruge Karla Grøns telefon til korte private beskeder. Private mobiltelefoner bør være slukket i arbejdstiden. Oplys gerne Karla Grøns hovednummer så du kan kontaktes via denne ved behov for dette. INFORMATIONER BYGNINGER M.M. Udvendig vedligehold. Bygningsvedligehold er centraliseret og hører ind under Vejle kommune. Karla Grøns ønsker/krav skal afleveres til Arbejdsmiljørepræsentanten eller leder. En gang årligt er der bygningssyn, hvor lederen deltager og afleverer eventuelle mangler til den ansvarlige fra kommunale ejendomme i Vejle Kommune. Indvendig vedligehold. Hører under Karla Grøns budget og ønsker/krav skal afleveres til lederen. Lys/varme. Husk at slukke for lyset når I ikke bruger rummet og i middagspausen. I stenbedet er det også hensigtsmæssigt at dæmpe lyset i nogle situationer. Brug kun levende lys når du er 100 % til stede. Forlad aldrig levende lys. Karla Grøns telefonservice. Indgangsnummer Kontoret + 1 Torvet + 2 Stenbedet + 3 Urtehaven + 4 Legepladsregler. Vi kalder vores legepladsområderne for: 18

19 Stenbedets legeplads som er den gamle skolegård og urtehavens legeplads som er børnehavens gamle legeplads. Egne Cykler placeres under halvtaget. Stille cykling på urtehavens legeplads. Mooncar og store cykler hvor der skal bæres hjelm benyttes kun på den store legeplads. Børnene skal have egne cykelhjelme på når der cykles og tages af når man leger andre steder. Egne cykler benyttes kun på cykeldage. Børn må ikke lege alene på legepladsen. Børnene klatrer kun i træer når der er voksne ved træerne. Oprydning ca. kl Kulturen er at alle hjælper med at rydde op før de går ind. Der ryddes til dels op ca Personalet vurderer selv, om det børnene leger med på legepladsen er forsvarlig eller ej, dvs. de tager selv ansvaret. Grønne områder overfor børnehaven må benyttes så ofte vi vil, i følgeskab af voksne. Kommer de fra kommunen for at klippe græs, er det personalets opgave at fjerne legesager fra græsområdet samt få børnene væk fra området. Køkkensikkerhedsregler. børnene må ikke alene bruge elmaskiner. børnene må ikke bruge store brødknive men urteknive ifølge med voksne. børnene må ikke opholde sig alene i køkkenet når der er varme ting på komfuret eller i ovnene. kaffemaskinen må ikke stå med varm kaffe på pladen, eller stå yderligt på bordet. vær opmærksom på kogende vand mm. Gymnastiksalen. børnene må ikke opholde sig alene i gymnastiksalen bruges ribberne skal der være underlag under. bruges tovene skal der være underlag under. børnene skal helst have bare tæer eller badutsko på. Kæder/snore/tørklæder. børnene må kun lege/binde snore ifølge med voksne. børnene må ikke have snore i overtøj. (se seddel fra kommunen.) børnene må ikke have kæder/tørklæder/batmankapper o.l. på ud. 19

20 Pu-ha Sikken en omgang..men så ved du også det meste om os i Karla Grøn

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1

Indhold SOSU NORD PERSONALEPOLITIK 1 PERSONALEPOLITIK Indhold Indledning... 4 Delpolitik for rekruttering og ansættelse... 5 Professionalisme, faglighed og kompetence... 5 Rekrutteringsfasen... 5 Ansøgerprofil... 5 Arbejdsområde og jobprofil...

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12 Frihedslyst Årsplan 2008-2012 for udflytterbørnehaven Opsamlingssted: Lauravej 14, st., 2500 Valby; tf. 3645 6171 Adresse: Ubberødvej 35, 2970 Hørsholm; tf. 4586 0213 Åbningstid: kl. 7.00-17.00 Side 1

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere