STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut"

Transkript

1 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012

2 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer / Kontor: Mobilnumre Forstander: / Palleq s mobil: Fax Hjemmeside Forstander/leder Stedfortræder/ledelsesteam Else T. Jensen Fung. Afdelingsleder: Marie M. Lorentzen & Paninnguaq Petersen Evt. satellitter - Satellittens navn Institutionen har ingen satellitter - Daglig leder - Adresse/tlf/ MANUAL

3 MANU AL 2008 ORGANISATIONEN 17

4 Aldersgruppe (børn/unge/voksne) Aldersfordeling Hvad er aldersfordeling pr. 20/ Målgruppe (type handicap) Unge / voksne år Angerlarsimaffik Palleq er et hjem for unge / voksne psykisk udviklingshæmmede, hvor beboerne har behov for støtte i alle døgnets timer. Beboerne bliver placeret i institutionen, når de vurderes ikke at kunne drage fordel af behandling og træning under andre boformer Institutionen er ikke egnet til personer med svære fysiske handicaps, autisme og psykoser Institutionstilbud Hvilket tilbud kan institutionen give den handicappede? Institutionens formål er at skabe et trygt og omsorgsfuldt bomiljø med udgangspunkt i den enkelte beboers muligheder og behov, og støtte dem til at få en så normal tilværelse som muligt. Institutionen kan tilbyde arbejde i dagtimerne i det kommunale beskyttede værksted Nuilaaq, fra kl.: 09:00 12:00. Endvidere søger institutionen at integrere beboerne i det daglige arbejde. Antal pladser (inkl. satellitter) 10 Organisationsstruktur Hvordan er institutionen bygget op mht. satellitter, værksteder og lignende? Angerlarsimaffik Palleq har ingen satellitter eller separate afdelinger. Institutionen har en aftale med det kommunale beskyttede værksted Nuilaaq Aflastningstilbud Tilbyder institutionen også aflastning for familier? Institutionen har ingen aflastningstilbud Dagtilbud Er der nogen som benytter institutionen som dagtilbud, f.eks. de beskyttede værksteder? Støtte ud af huset 2 gange om mdr. arbejde de i køknet. Det beskyttede værksted, Nuilaaq, er kommunalt ejet og benyttes af andre handikappede borgere I Paamiut INDEN ANBRINGELSEN PÅ INSTITUTIONEN MANUAL Giver institutionen støtte, når beboeren skal ud af huset, f.eks. Institutionen sørger for ledsagere døgnet rundt i forbindelse med beboernes ferier i hjemkommunerne

5 MANU AL 2008 Primære årsager til anbringelsen Fysiske handicaps Psykiske handicaps Andre forhold, f.eks. socialt belastende omstændigheder (vold, misbrug, omsorgssvigt) Fysiske handicaps er isoleret set ikke tilstrækkeligt grundlag for anbringelse på institutionen Beboergruppen består af psykisk udviklingshæmmede voksne, hvoraf en del har dobbeltdiagnoser Omsorgssvigt. Traumer. Ustabile opvækstvilkår med ophold i flere forskellige institutioner har sat sit præg på flere af beboerne Visitation Hvorfra visiteres, hvordan foregår det og hvem visiterer? Venteliste Hvor lang er ventelisten pt.? Dokumenter Hvilke typer af oplysninger modtages? F.eks. skolepapirer, journaler osv. Visitationsgruppen består af forstanderen, en afdelingsleder, den kommunale socialchef samt en repræsentant fra sundhedsvæsenet Man afholder et møde, hvor man vurderer, om ansøgeren passer ind og kan integreres med den øvrige beboergruppe Tidligere har en psykolog fra Departementet for Familie og Sundhed deltaget ved visitationerne ingen Lægeerklæring (diagnose), sagsoplysninger fra (hjem-) kommunen, evt. rapport fra tidligere bosted 17

6 ANBRINGELSE Indflytning Hvordan planlægges en indflytning på institutionen, og hvad lægges der vægt på? Hvordan inddrages den handicappede, forældre og eller pårørende? Indflytning på Angerlarsimaffik Palleq sker i samarbejde med den kommunale sagsbehandler fra den anbringende kommune. Der lægges vægt på at involvere den handicappede i processen Forældre og pårørende er som regel ikke en del af indflytnings- / indslusningsprocessen Udredning Hvordan afdækkes hvilke behov den handicappede har? Hvilke metoder og teknikker anvendes, f.eks. observation? Kontaktpersoner og afdelingsledere har som opgave at observere beboernes reaktions- og adfærdsmønstre samt dokumentere en eventuel udvikling, så institutionens aktiviteter kan tilpasses beboernes behov Omsorg Hvorledes sikres omsorg for den handicappede i det praktiske arbejde på institutionen Tildeles den handicappede f.eks. en primær kontaktperson? Alle beboere har en primær kontaktperson Primær kontaktpersonen er bl.a. med ved beboernes ugentlige hjemmedage, hvor de gør rent på værelserne, vasker tøj og gør indkøb m.m. Institutionen forsøger at tilpasse sit omsorgsarbejde i forhold til beboernes individuelle behov. Med henblik på at opnå viden om beboernes evner og behov, forsøger man at finde måder at kommunikere med de beboere, der ikke har noget sprog, bl.a. gennem tegntil-tale og piktogrammer Institutionen bestræber sig på at involvere beboerne i det daglige arbejde alt efter evne, bl.a. er beboerne med til at lave aftensmad MANUAL

7 MANU AL 2008 Indflytning Hvordan planlægges en indflytning på institutionen, og hvad lægges der vægt på? Hvordan inddrages den handicappede, forældre og eller pårørende? Udredning Hvordan afdækkes hvilke behov den handicappede har? Hvilke metoder og teknikker anvendes, f.eks. observation? Midlertidigt ophold Hvordan foregår et midlertidigt ophold? Hvad er anderledes i forhold til længerevarende ophold? Videre visitering Hvem er den ansvarlige for den videre visitation og hvilken fremgangsmåde følger institutionen? Koordinering Indflytning på Angerlarsimaffik Palleq sker i samarbejde med den kommunale sagsbehandler fra den anbringende kommune. Der lægges vægt på at involvere den handicappede i processen Forældre og pårørende er som regel ikke en del af indflytnings- / indslusningsprocessen Kontaktpersoner og afdelingsledere har som opgave at observere beboernes reaktions- og adfærdsmønstre samt dokumentere en eventuel udvikling, så institutionens aktiviteter kan tilpasses beboernes behov Angerlarsimaffik Palleq har som regel kun faste beboere. I forbindelse med flytning fra institutionen samarbejder Angerlarsimaffik Palleq med den kommunale sagsbehandler Beslutninger træffes på baggrund af de rapporter, institutionen sender til kommunen Hvordan sikres koordinering Der er ingen fast procedure for et koordineret mellem myndigheder samarbejde (f.eks. kommune eller døgninstitutionsafdelingen) og institutionen? Hjemgivelse 17

8 Indflytning Hvordan planlægges en indflytning på institutionen, og hvad lægges der vægt på? Hvordan inddrages den handicappede, forældre og eller pårørende? Indflytning på Angerlarsimaffik Palleq sker i samarbejde med den kommunale sagsbehandler fra den anbringende kommune. Der lægges vægt på at involvere den handicappede i processen Forældre og pårørende er som regel ikke en del af indflytnings- / indslusningsprocessen Udredning Hvordan afdækkes hvilke behov den handicappede har? Hvilke metoder og teknikker anvendes, f.eks. observation? Hvorledes planlægges og gennemføres en udslusning fra institutionen (f.eks. til forældre, anden anbringelse eller egen bolig)? Findes der efterværn (opfølgning)? Kontaktpersoner og afdelingsledere har som opgave at observere beboernes reaktions- og adfærdsmønstre samt dokumentere en eventuel udvikling, så institutionens aktiviteter kan tilpasses beboernes behov Der er ingen fast udslusningsmodel Kontaktpersonen ledsager den handicappede på rejsen til det nye bosted En tidligere beboer har fortsat kontakt til institutionen i forbindelse med behov for samtale, rådgivning mv. Der er dog ingen fast procedure for efterværn MANUAL

9 MANU AL 2008 HANDLEPLANER Social handleplan (kommune) Foreligger der en handleplan forud for anbringelsen? Hvor fyldestgørende er de handleplaner der foreligger? Sker der en opfølgning af den sociale handleplan i forhold til gældende lovgivning? Der foreligger som regel en handleplan Generelt er der behov for flere oplysninger om de kommende beboere, bl.a. mangler handleplanerne oplysninger om personlige behov. Derfor er der sket fejlanbringelser Angerlarsimaffik Palleq kontakter de kommunale sagsbehandlere, når der sker en udvikling med beboerne I forbindelse med årsplaner laves en vurdering af hver enkelt beboer Handlingsplan (institution) Laves der en handleplan for den handicappede? Laves handleplanen på baggrund af observationer? Hvor ofte bliver den revideret? Inddrages den handicappede i udformning af handleplanen, hvor ofte og af hvem? Indeholder handleplanen langsigtede mål for den handicappede? Hvert halve år laves en handleplan for beboerne i samarbejde mellem afdelingslederen, kontaktpersonen og beboeren selv Observationer af udvikling i personlighed, evner og behov medtages i udarbejdelsen af handleplanen Handleplanen bliver revideret hvert halve år Handleplanen udarbejdes hvert halve år i samarbejde mellem afdelingslederen, kontaktpersonen og beboeren selv, kun den kortsigtede. Indeholder handleplanen 17

10 kortsigtede mål for den handicappede? Tager handleplanen udgangspunkt i den sociale handleplan fra kommunen? Hvis ikke, begrund hvorfor. Hvordan anvendes handleplanerne i det daglige arbejde? Giv gerne eksempler. Handleplaner bruges i det daglige arbejde til at justere omsorgsarbejdet efter beboernes individuelle evner og behov TEORETISK UDGANGSPUNKT, PRAKSIS OG MÅL Har institutionen et overordnet mål? F.eks. en mission/vision? Et eksempel kunne være omsorg, tryghed og oplevelser. Har institutionen et teoretisk udgangspunkt? Hvilket? Hvilke pædagogiske og psykologiske redskaber og metoder anvendes i hverdagen? Angerlarsimaffik Palleq primære mål er at yde omsorg og tryghed samt sætte grænser Institutionen bestræber sig på at fungere som et hjem for beboerne Struktureret pædagogik velvære fremkommer gennem omsorg og tryghed i stabile rammer Institutionen forsøger at involvere beboerne i de daglige arbejdsopgaver For at kommunikere med beboere uden sprog bruger man tegn-til-tale-teknikker og piktogrammer MANUAL

11 MANU AL 2008 Findes der mål for det pædagogiske arbejde? Laves der systematisk evaluering eller opfølgning på målene? Målet er, at beboerne skal føle tryghed og omsorg samt føle sig hjemme Hver 14. dag evalueres hver enkel beboer i forhold til deres tilstand, situation og udvikling FAGLIG EKSPERTISE Socialfaglig rådgivning Hvor indhentes faglig rådgivning? Der indhentes faglig rådgivning fra forstanderne på de øvrige handicap-døgninstitutioner og fra Døgninstitutionsafdelingen i Nuuk Særlige aktiviteter: - supervision - konsulentbistand - andet Anden ekspertise: I hvilket omfang inddrages nedenstående faggrupper? - Psykologer Sidste gang i Psykiater Siden 2010 ydede psykiateren supervision til beboer og vurderet mediciner hvert år. Sidste gang d. 16/ Fysioterapeut Lige nu er der ingen Fysioterapeut I Paamiut 17

12 - Sundhedsplejersken - Ergoterapeut - Tandplejen - Andre? Institutionen har kontakt til en læge på den psykiatriske afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk Nakorsaatitortut qaammatit pigasukkaarlugit ukiq manna aaversittalerput MANUAL

13 MANU AL 2008 INSTITUTIONENS FYSISKE RAMMER Har den handicappede eget værelse? Ja Er der køkkenfaciliteter, herunder centralkøkken, tekøkken? Hvordan er bade- og toiletfaciliteter? Beskriv opholdsfaciliteter, herunder særlige aktivitetsrum og samværsrum Er der faciliteter på institutionen til arbejde? F.eks. beskyttet værksted, systue, etc. Er der faciliteter til fysiske aktiviteter? F.eks. hundeslæde, kajakker, sejlbåde, skibe, genoptrænings-rum, bordtennis etc. Institutionen har to små køkkener Institutionen har seks toiletter med almindelige badefaciliteter og boblebad Institutionen har to dagligstuer med spisekrog, et fællesrum til aktivitet og computerspil samt et samtalerum Institutionen har en samarbejdsaftale med det kommunale beskyttede værksted Nuilaaq Motionsmaskiner, tv-spil, pc til musik og spil, boksesæk, cykler, langrendskii, Sejlebåd NB 820 Combi. ( maj 2010) brugt f Har I ejendom andre steder? (f.eks. hus i fjorden) Er der udslusningsboliger tilknyttet institutionen? Hvordan vurderer I institutionens fysiske rammer? F.eks. om der for nylig foretaget renovering af institutionen? Et lille hus i fjorden (Ukiiviit) ikke så langt fra Paamiut. c. 3,5 m 4.m De fysiske forhold kunne være bedre, både udvendigt og indvendigt. Huset er placeret i et sumpet område der tydeligt har givet problemer i selv husets konstruktion. Indvendigt er det det samme. Der kunne være behov for et større vaskerum, større køkken, større opholdstuer med terrasse. 17

14 UNDERVISNINGS- OG BESKÆFTIGELSESTILBUD Er der uddannelsestilbud til de handicappede på institutionen? Benyttes uddannelsestilbud i byen, f.eks. specialskoler? Er der mulighed for at arbejde i beskyttet værksted? Er der beboere der har et beskyttet arbejde, fleksjob eller skånejob? som regel er det ikke relevant i forhold til beboergruppen Der forefindes ikke specialskoler i Paamiut Ja beboerne har et deltidsjob i institutionens køkken 2 gange om mdr. Pr. februar 2009 har ingen beboere et job uden for institutionen, men det har tidligere været forsøgt Hvordan arbejdes der med at skaffe et job til den handicappede? Når en beboer ønsker et job, kontakter institutionen arbejdsplaser og arrangerer en samtale om, hvilke muligheder der kan være, men det er meget svært at finde arbejde i byen Hvilke barrierer er der for at den handicappede får et job? MANUAL

15 MANU AL 2008 FRITIDSLIV Hvilke ønsker udtrykker den handicappede i forhold til fritidsaktiviteter og venskaber? Der er forskellige aktivitet både ude og hjemme. Desuden vil de gerne deltage i kulturelle arrangementer i lokalsamfundet Fritidsaktiviteter: - fiskeri - jagt - rytmik Ja (fjeldørreder, laks og torsk) Ja, Rensdyr + alk - svømning - fodbold - ridning - dans - maling kreative aktiviteter - andet: Tilbydes den handicappede særlige aktiviteter, som sikrer et kulturelt tilhørsforhold? F.eks. specielle lokale aktiviteter. Ja Ja I beskyttet værksted og hjemme. Teater, koncerter, koloni og projekter. Beboerne deltager i stigende grad i lokale aktiviteter i Paamiut, fordi de bliver opfordret til det. De har venskaber uden for institutionen og deltager bl.a. i kaffemikker Institutionen arrangerer ture ud i den omkringliggende natur hele året rundt 17

16 KOMMUNIKATION Hvordan medinddrages den handicappede i forhold til at have indflydelse på egen livssituation? Institutionen forsøger at give beboerne så meget selvbestemmelse som muligt i deres hverdag f.eks. beboerne har selv bestemme deres værelses farve, laver regler f.eks. at man ikke må være sur i spiser tid. m.m. Beboerne involveres i beslutninger vedrørende deres økonomi, madplaner og ferieplaner. Der er beboermøde 2 gange om mdr. I hvor høj grad bliver den handicappedes familie inddraget i den handicappedes ophold? Hvorledes sikres kommunikationen og kontakten mellem den handicappede, familie/pårørende og arbejdsstedet? Hvorledes sikres kontakt mellem anbringende myndighed og familien? Familien bliver som regel ikke inddraget i de daglige forhold omkring opholdet. Men bl.a. i forbindelse ferie og sygdom kontaktes familie og pårørende Beboerne har hjemmedage hver uge, hvor de ringer / skriver til familie og pårørende. Desuden har de fleste en mobiltelefon, så de kan ringe og modtage opkald løbende Der er ingen fast procedure i forhold til at sikre kontakt mellem den anbringende myndighed og familien MANUAL

17 MANU AL 2008 SAMARBEJDSRELATIONER Hvem og hvordan samarbejder I med følgende: Sagsbehandler/det sociale udvalg i kommunen? SSP samarbejde? (skole-socialforvaltning-politi) Døgninstitutionssamarbejde? F.eks. andre handicap- eller børn og unge institutioner. Sundhedsplejerske? Kriminalforsorgen? Hospitalsvæsenet? - herunder distriktspsykiatrien Psykologekspertise? Psykoterapeuter? Fysioterapeuter? Praktiserende læger? Daginstitutioner/dagplejer? Pædagogisk psykologisk rådgivning? (PPR) Der samarbejdes omkring ferieansøgninger, ansøgninger om praktiske ting, såsom nye briller til beboere, ekstra støtte til beboere, der f.eks. slider deres tøj meget hurtigt. Rådgivning / vidensudveksling Kan være aktuelt i forbindelse med udslusning og midlertidige ophold, men det er sjældent Læge eller sundhedsplejerske gennemgår beboernes medicin en gang årligt Hospitalsvæsen og distriktspsykiatri kontaktes efter behov Det er besværligt at etablere fast kontakt med en læge pga. stor udskiftning 17

18 Skoler? MANUAL

19 MANU AL 2008 ØKONOMI Bevilling Taksten pr. beboer pr. døgn (jf. Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2009) Betaler den handicappede for husleje, kost eller lignende? Hvis den handicappede har arbejde, modtager han/hun så løn? Modtages støtte fra kommunerne? I 15 kr. i timen Bevillinger til ferie en gang om år. 17

20 MEDARBEJDERNE Antal uddannede medarbejdere (pædagogisk faglig baggrund eller social og sundhedsfaglig baggrund)? Antal ufaglært personale? Normering: 21 samlet Ansatte 1. januar 2013: 21, heraf 5 uddannede medarbejdere 17, heraf 5 vikarer Antal anderledes kvalificerede? 1 Antal kontorpersonale og pedel? 1 pedel og 1 kontorassistent Faglig sammensætning - forstander - stedfortræder - afdelingsleder - pædagoger - anderledes kvalificeret - pædagogmedhjælpere - psykologer - socialrådgivere - sekretærer - køkkenledere - køkkenassistenter - pedeller - rengøring - vaskeriassistenter - fiskere/fangere - støttepersoner - sundhedsassistenter - socialmedhjælpere - andre Hvem udfører de administrative opgaver? (f.eks. sekretærarbejde, budgetlægning, 1 pædagoger, 2 socialmedhjælpere, 1 anderledes kvalificerede, 8 pædagogmedhjælpere, 1 kontorassistent, 1 pedel, 1 køkkeleder, 1 rengøringsassistent og 4 nattevagter,( Nattevagter som arbejde 1.hel uge og fri 1.hel uge) Ledelsen, kontorassistenten MANUAL

21 MANU AL 2008 vagtplan etc.) LEDELSE, PERSONALE OG UDVIKLING Ledelse Findes der ledelsesteams? Hvis, ja er der nogle overordnede principper for ledelsen eller ledelsesværdier? Forstander, 2 x fung.afdelingsledere At koordinere samarbejde og planlægning Medarbejder Givers der kompetenceudviklingstilbud? - Introkursus - Medicinkursus - Efteruddannelseskurser Der arrangeres introforløb vedrørende beboernes handicaps, medicin, behov mv. Forløbene forestås af erfarne medarbejdere Distriktspsykiatrien været på besøg og fortalt om bl.a. medicinering og arbejdsmetoder i forbindelse med udviklingshæmmede - ønsker flere kurser til personale - generel opgradering af ufaglært personale via kurser Interne kurser bl.a. om kommunikation ved hjælp af piktogrammer Er der fokus på Institutionen afholder medarbejdermøder, hvor der 17

22 erfaringsopsamling og vidensdeling? Er der medarbejdersamtaler (MUS)? Er der fokus på personalepleje? Er der andre faglige arrangementer? bl.a. udveksles viden fra kurser, viden om beboerne m.m. Startet igen i 2012 I 2012 har der været afholdt rensdyr jagt for medarbejderne. Man har planer om at lave flere fællesarrangementer fremover Interne kurser bl.a. om kommunikation F.eks. studiekreds, intern uddannelse etc. MANUAL

23 MANU AL 2008 MØDESTRUKTUR OG FACILITETER Er der mødefaciliteter for de ansatte? Er der vagtlokale for de ansatte? Institutionen har et mødelokale med plads til alle ansatte Institutionen har to vagtlokaler I praksis benyttes vagtlokalerne til kontor og opmagasinering Er der et personalerum?, men andre lokaler kan benyttes Holdes der følgende møder og hvor tit? Ledelsesteam Visitationsmøde efter behov. Afdelingsteam Behandlingsteam Møder i ledelsen Afdelingsmøder Gruppemøder Behandlingsmøder Familiemøder Personalemøder Samarbejdsmøder Beboermøder for de handicappede Eksterne tværfaglige møder Hver 14. dag Hver 14. dag Hver 14. dag Hver 14. dag Hver 14. dag Institutionen holder løbende møder med byens værested samt det beskyttede værksted 17

24 Interne tværfaglige møder MANUAL

25 MANU AL 2008 POLITIKKER OG BEREDSKABER Findes politikker på nedenstående områder: - rygning -alkohol -stress -senior -sygefravær -ernæring og sundhed -miljø (natur) -særlige ordninger Der må ikke ryges indenfor i institutionen Institutionen har en nedskrevet alkoholpolitik alkohol er forbudt både for medarbejdere og beboere I PIP-overenskomst / ikke i SIK-overenskomst Sygefravær skal meldes senest kl Raskmelding skal ske inden kl Institutionen bestræber sig at give beboerne en så sund og varieret kost som muligt Institutionen deltager i fællesrengøring af byen Institutionen bruger sin bil mindst muligt, da man ønsker, at beboerne skal have frisk luft og motion Beredskaber: Findes der beredskab for både ansatte og indskrevne? -kriseberedskab -evakueringsplan Bygningen er opført, så der er fire trappeopgange til værelserne. Hvert værelse har to døre en mod fællesgangen og en mod trappeafsatsen 17

26 SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER Supplerende bemærkninger MANUAL

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Angerlarsimaffik Palleq. Adresse. Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Angerlarsimaffik Palleq Qipoqqaq 22 B-940, Postboks 516, 3940 Paamiut Hovedtelefonnummer 68 41 00 / 40

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax.

STAMINFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Det Gule Hus. Adresse. Kirkegårdsvej 140 B. Hovedtelefonnummer 64 24 16. Mobilnumre. Fax. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Det Gule Hus Kirkegårdsvej 140 B Hovedtelefonnummer 64 24 16 Mobilnumre Fax E-mail detgulehus@greennet.gl

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5.

STAM INFORMATIONER. Gertrud Rask Minde. g.r.minde@greennet.gl. Else Marie Olsen. Avalequt. Daglig leder Tabitta O. Jensen. Tuapannguanut 5. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt), 53 46 88 (forstander)

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre

STAM INFORMATIONER. Hovedinstitutionens navn. Gertrud Rask Minde. Adresse Falip Aqq. 3. Hovedtelefonnummer 86 46 88. Mobilnumre DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Gertrud Rask Minde Adresse Falip Aqq. 3 Hovedtelefonnummer 86 46 88 Mobilnumre 26 43 82 (bagvagt),

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V.

STAM INFORMATIONER. Najugaqarfik Elisibannguaq. elis@gh.gl og neman@greennet.gl. Ane Baarsgaard Jensen. ne-forstander@nanoq.gl. Regine V. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE; KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING, DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Adresse Najugaqarfik Elisibannguaq Esbjergip Aqqutaa 5, Postboks

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa.

STAM INFORMATIONER. Sungiusarfik Aaqa. Kontor@aaqa.gl. Er ikke opdateret i meget lang tid. Maria Heilmann Nielsen. E-mail: maria@aaqa. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR; KIRKE OG LIGESTILLING DØGNINSTITUTIONSAFDELING Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Aaqa Adresse Adolf Jensensvej 22 Hovedtelefonnummer

Læs mere

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag.

STAMINFORMATIONER. Ivaaraq. Ivaa@gh.gl, ivaaraq@greennet.gl. www.ivaaraq-gl.com. Agnethe L. Hegelund. Annette Beske, sous@ivaarag. DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG SUNDHED Nuuk 2009 STAMINFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Ivaaraq Adresse Majavej B-1581 Hovedtelefonnummer 64 21 13 Mobilnumre Fax 64 20 12 E-mail Hjemmeside Forstander/leder

Læs mere

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009

DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, KULTUR, KIRKE OG LIGESTILLING. Døgninstitutionsafdelingen 2012. Nuuk 2009 STAM INFORMATIONER Hovedinstitutionens navn Sungiusarfik Ikinngut Adresse Elisabeth Thomsenip Aqq 15,

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Røde Kors Børnehjem Adresse: Børnehjemsvej 12 Tlf.: 321070 Mobilnumre: Fax: 325970 Institutionens

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Qasapermiut Adresse: Umiarsualivimmut 13 Postboks 360 3911 Sisimiut Tlf.: (00299) 865175 Mobilnumre: Fax: Institutionens mail: www.qasapi@greennet.gl

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Meeqqat Illuat. Institutionens mail: forstander@meeqqat.gl Hjemmeside: www.meeqqatgl.com Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER MAN UAL Institutionens navn: Meeqqat Illuat Adresse: Jens Kreutzmannip aqq. 13 Box 334 3900 Nuuk Institutionens

Læs mere

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE

MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE MANUAL BESKRIVELSE AF DØGNINSTITUTIONERNE Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet Sarliaq Institutionens mail: info@sarliaq.gl. Adresse: Lisbethindsgavlip Aqq.

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Familiedirektoratet Nuuk STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Hjemmeside: Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Forstander/Leder: Tlf.: 32 66 60 (kontor) Mobilnumre:

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja. Institutionens mail: aaja. Hjemmeside: Box 1542, 3900 Nuuk Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling november 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Angerlarsimaffik Aja Institutionens mail: aaja Adresse: Box 1542, 3900 Nuuk Hjemmeside: Tlf.:

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside:

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq. Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl. Hjemmeside: Familiedirektoratet Nuuk 2008 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Børnehjemmet i Uummannaq Institutionens mail: bhjumq@greennet.gl Adresse: Boks 99 3961 Uummannaq Tlf.: 95 15 39 Mobilnumre: Fax: 95

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl

STAM INFORMATIONER. Institutionens navn: Inuusuttut Inaat. Institutionens mail: inaat@greennet.gl inin@nanoq.gl Departementet for Familie, kultur, Kirke og Ligestilling Nuuk 2012 STAM INFORMATIONER Institutionens navn: Inuusuttut Inaat Adresse: Sanatorievej 17 Boks 150, 3920 Qaqortoq Tlf.: 64 21 17 Mobilnumre: Forstander

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006

Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem. Årsberetning 2006 Årsberetning IMP Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu Ulloq unnuarlu angerlasimaffik namminersortoq Privat børnehjem Årsberetning 2006 for Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) drives som

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 Kontaktoplysninger FAKTA Det socialpsykiatriske bo og behandlingstilbud Skibbyhøj Birkevej 6, 4050 Skibby Tlf: 47 35 22 88 Mail: Skibbyhoej@frederikssund.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere