GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk

2 2 Gnist Leder Indhold 3: Der er stadig penge i puljerne... 4: Fra Anerkendende Følgeskab til Medarbejderdrevet Innovation 6: SMTTE-modellen 7:256 gode grunde 8: Kursus blev springbræt for forandring 10: Konflikter skaber udvikling 12: Tiltrædelser 13: Indstik fra Feriefonden 17: Fratrædelser 18: Sneflokke kommer vrimlende 20: Kunstforeningen 22: Personaleforeningen 25: Sportsforeningen 26: Godt Nytår : Jubilæer 28: Min passion: Uendelig energi fra universet Det bedst muliges kunst Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Ikke kun her i Skive Kommune, men i hele landet, blev kommunernes vilkår og økonomi et hot emne i Rigtig mange steder har man måtte bremse voldsomt op fordi udgifterne på en række områder er steget ukontrolleret. Budgetter der holder Det har i mange kommuner givet anledning til fyringer og markante serviceforringelser. Sådan ser det heldigvis ikke ud i Skive Kommune. Her har vi som bekendt budgetter der holder, og det betyder at vi ikke står med ryggen mod muren, men kan tilpasse vores økonomi gradvist til de vilkår vi får i de kommende år. Den økonomiske stabilitet betyder ikke på nogen måde at vi er rige. Tværtimod. Vi har stadig store økonomiske udfordringer, og det vil vi også have fremover. Men det at vi er billige i drift, og har en stabil økonomi, betyder at vi alligevel kan levere en god og sikker service til vores borgere. Det er det bedst mulige vi kan opnå med den økonomi vi har. Og det synes jeg faktisk vi kan være rigtig stolte af. Ordentlighed i praksis Den relativt positive situation er naturligvis ikke kommet af sig selv. Den er et resultat af en stor indsats på alle områder og på alle niveauer i vores store organisation. Den er resultat af en god og sund arbejdskultur og en høj moral og ansvarlighed blandt alle kommunens medarbejdere og ledere. Den gode ånd i Skive Kommune kan mærkes på mange fronter. Vi har et Per Mathiasen, kommunaldirektør rekordlavt sygefravær blandt de allerlaveste i landet. Vi havde et generelt meget tilfredsstillende resultat i den trivselsmåling vi gennemførte i starten af året. Vi har et generelt velfungerende MED-system som understøtter det daglige samarbejde og medarbejdernes direkte indflydelse på arbejdet og hverdagen på arbejdspladsen. Og i det hele taget oplever jeg en positiv, åben og engageret indstilling overalt i organisationen. Tillid og samarbejde Også i det kommende år vil vi gøre en aktiv indsats for at udvikle og vedligeholde de gode takter på kommunens arbejdspladser. Hoved-MED har vedtaget en sundheds- og trivselsstrategi som i løbet af 2011 vil blive konkretiseret i målrettede initiativer. Det er vores mål at fastholde tilliden og det gode samarbejde på arbejdspladserne, men vi ønsker også i højere grad at kunne hjælpe den enkelte kollega som ikke trives. Jeg vil gerne sige jer alle tak for den gode indsats i Jeg er stolt af at være en del af en organisation der er i stand til at skabe så gode resultater, på trods af de svære vilkår vi arbejder under. Glædelig jul og et godt nytår til jer alle og jeres familier! Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Idé af Fredskilde & Sørensen Reklamebureau ifølge Skive Kommunes designlinje samt HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: Februar 2011 Deadline næste nummer: 1. februar 2011 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stor S) Firma password er: sundhed

3 Trepartsmidler Gnist 3 Der er stadig penge i puljerne - men fristen udløber snart De tre beslutningsfora venter bare på ansøgningerne så pengene kan blive brugt i Skive Kommune, i stedet for at blive sendt tilbage til Staten. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation I forbindelse med treparts-aftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb på ca. 400 mio. kr. til øget kompetenceudvikling og ca. 100 mio. kr. til seniorpolitiske aktiviteter for ansatte i alle landets kommuner. KL og KTO aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2008, hvordan midlerne skulle udmøntes i kommunerne i overenskomstperioden I Skive Kommune er der nedsat tre beslutningsfora. De har fået en del spændende ansøgninger om initiativer til puljerne for kompetenceudvik- ling, men det kniber med ansøgninger til seniorpolitiske initiativer. Har du en god idé? Midlerne til seniorpolitiske initiativer var tænkt til at bruges på aktiviteter som kan bidrage til at fastholde seniorer lidt længere på arbejdspladsen. I Skive Kommune har vi defineret seniorer som medarbejdere over 55 år. Midlerne kan søges til for eksempel kompetenceudvikling for seniorer, seniorkurser som forberedelse til den tredje alder, en udvidelse af sundhedsordningen for seniorerne, trivselstillæg til lønnen, eller? Har du en god idé til en aktivitet, et tiltag eller en ordning, som seniorerne vil kunne få glæde af, så skriv til de tre beslutningsfora. HR- og Kommunikationsafdelingen er sekretær for alle fora, så kontakt John Harlev eller Bill Pharsen hvis du vil vide mere, eller send dit forslag til dem. Forslag til og ansøgning om penge fra trepartsmidlerne inden for seniorpuljen, skal være sendt senest 1. marts Fællesforummet mødes medio marts 2011, for at behandle de indkomne forslag. Fakta De tre fora, som i alt kan uddele 2,3 mio. kr. i seniormidler og kr. i kompetencemidler i , er AC (Akademikernes Centralorganisation), LO (paraplyorganisation for 18 fagforbund) og FTF (hovedorganisation for ca. 90 fagforeninger). Seniormidler I forhold til seniormidler ser budgettet for således ud: AC har kr. til uddeling LO har kr. til uddeling FTF har kr. til uddeling Pengene skal være fordelt senest den 31. december Kompetencemidler I forhold til kompetencemidlerne ser budgettet for således ud: AC har kr. til uddeling. LO har kr. til uddeling. FTF har kr. til uddeling Pengene skal være fordelt senest den 30. juni Yderligere information Du kan læse mere om trepartsmidler, sammensætningen af de tre fora mv. på Intranettet under Medarbejder > Personalepolitik > Trepartsmidler medarbejder.skivekommune.dk

4 4 Gnist Trepartsmidler: Innovation Fra Anerkendende Følgeskab til Medarbejderdrevet Innovation Vi vil gerne være anerkendende! Hvem vil ikke det? Og hvem vil ikke gerne anerkendes for den indsats man yder? Sådan lød startskuddet for Familieafdelingens forløb om Anerkendede Følgeskab. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Dengang vi udarbejdede vores virksomhedsplaner for 2010, var der bred enighed om at anerkendelse var centralt og tværgående i vores afdelinger. Efter at have arbejdet lidt med anerkendelse i ledergruppen, blev vi ret hurtigt klar over at hvis vi ville ændre noget, var det ikke nok at tale om anerkendende ledelse, men derimod anerkendende følgeskab, fortæller Mette Andreassen, souschef i Familieafdelingen. Leder og medarbejder gør hinanden bedre Forskellen på anerkendende ledelse og anerkendende følgeskab ligger i, om det er lederne der skal være anerkendende, eller om anerkendelsen kommer i den gode relation mellem ledere og medarbejdere. Sagt med andre ord, kan leder og medarbejder gøre hinanden bedre. - Uden at vi egentlig vidste hvad vi konkret gik i gang med, beskrev vi vores tanker om anerkendende følgeskab og kontaktede så VIA University College (tidligere Skive Seminarium). Vi ville gerne have VIA med til at føre os igennem en proces, hvor alle medarbejdere og ledere kunne deltage sammen og dermed lære sammen, fortæller Mette Andreassen. Betalt af trepartsmidler VIA var med på ideen og satte et forløb sammen, hvor der var stort fokus på kompetenceudvikling for alle involverede. En ansøgning til puljerne for trepartsmidlerne betød at økonomien kom på plads, og det blev muligt at gennemføre projektet. Nye redskaber - Vi har haft en rigtig spændende proces. På tværs af afdelingerne har vi flyttet os, lært af hinanden og tænkt nye tanker til arbejdsmetoder. Et eksempel på et nyt redskab, vi har arbejdet ud fra, er SMTTE-modellen. Den model har været med at sikre at vores arbejdsteams har fået et redskab der både strukturer og synliggør et projekt, men også giver en god ramme at diskutere ud fra, siger Mette Andreassen. (På side 6 kan du læse mere om SMTTE-modellen Formålet med projektet Anerkendende Følgeskab var at skabe en bevægelse i Familieafdelingen. I forvejen blev der arbejdet ud fra den anerkendende tilgang, men bevægelsen skulle sikre at der kom fokus på samspillet mellem ledelse og medarbejdere så det blev et følgeskab, hvilket vil komme borgere til gavn. Succesen med processen om Anerkendende Følgeskab var stor, så nu følger afdelingerne op med en proces under overskriften Medarbejderdrevet Innovation. Formålet med Medarbejderdreven Innovation er at skabe en innovations kultur i en anerkendende ramme. Udvikling, men hvorhen? Vi skal udvikle os hele tiden, men hvem beslutter i hvilken retning, tempo eller hvilke services der er behov for? I Familieafdelingen er de ikke i tvivl. Medarbejderne er dem der er tættest på borgerne, de møder dem hver dag, det gør afdelingschefen, direktøren eller politikerne ikke nødvendigvis. I februar 2010 mødtes medarbejdere og ledere i Familieafdelingen til et møde som opstart til forløbet om Anerkendende Følgeskab. I november 2010 blev projektet Anerkendende Følgeskab ikke afsluttet, men ført videre som Medarbejderdrevet Innovation. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

5 Gnist 5 Derfor er det oplagt at fortsætte processen med Medarbejderdrevet Innovation. Her er målet at udnytte medarbejdernes særlige viden, skabe begejstring, sætte fokus på mangfoldighed og være klar til morgendagens udfordringer. - Kort fortalt var Anerkendende Følgeskab et forløb som handlede om at få alle medarbejderteams (også lederteamet) til at udarbejde et projekt hvor vi brugte SMTTE-modellen som redskab. Lederteamets projekt var at arbejde med Medarbejderdreven Innovation, siger Mette Andreassen. (Se lederteamets SMTTE-model på næste side.) Bremse eller speeder - Vi har gang i mange ting, og mange emner er spændende, men nogle gange skal man trække i bremsen, andre gange træde hårdt på gaspedalen. Det er absolut én af udfordringerne, for det er ikke altid man selv bestemmer om det er bremse eller speeder. Med Medarbejderdrevet Innovation vil vi tilstræbe at være på forkant og have indflydelse på de mange forandringer der er, siger Mette Andreasen. Politik, økonomi eller for eksempel faldende antal børn er nogle at de elementer som kan betyde at der skal sættes fuld fart på ét initiativ, mens et andet må hvile. Lederteamet står sammen om dette i denne proces. Vi vil det her! Og når vi er begejstrede så smitter det. Så vi skal begejstre, sprede tilgangen og bakke op om nye ideer, kreativiteten og prioritere ressourcerne til det. - Vi kan godt blive grebet af et projekt eller tema, og tænke; det skal vi arbejde med! Men hvis medarbejderne har travlt med andre projekter er det vigtigt at vente eller prioritere for vi kan ikke nå alting, og det skal være engagement og involvering der bærer innovation frem, slutter Mette Andreassen. Medarbejderdrevet Innovation Definitionen på innovation er opfindelser, ideer eller viden der implementeres og skaber merværdi. Definitionen på medarbejderdrevet innovation er evnen til at inddrage samtlige medarbejdergrupper på arbejdspladsen i arbejdet med fornyelse og nytænkning. Fakta De afdelinger fra Familieafdelingen der har arbejdet med Anerkendende Følgeskab er Familiecentret, Sabroegaarden, Multi og Familiesektionen. Medarbejderdrevet Innovation omfatter hele Familieafdelingen. Eksempler på projekter i Anerkendende Følgeskab: Ydelseskatalog Teamudvikling Branding Telefonbetjening Metodeudvikling Formålet med Medarbejderdreven Innovation er at skabe en innovations kultur, hvor kreativitet breder sig som ringe i vandet. Familieafdelingens lederteam fra venstre er det Mette Christensen, Helene Nyholm, Solvejg Lund, Mette Andreassen og Ib Møller Pedersen. medarbejder.skivekommune.dk

6 6 Gnist Tre-partsmidler: Arbejdsredskab SMTTE-modellen Et nyttigt redskab til at reflektere over opgaver, processer eller projekter er SMTTE (udtales smitte) modellen. Modellen bruges både til planlægning og udvikling. Af Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Læs mere... Du kan læse mere om SMTTEmodellen på Internettet f.eks. på siden fra Undervisningsministeriet: Mange steder inden for det pædagogiske arbejde bruger man SMTTEmodellen. I Familieafdelingen valgte de at bruge modellen i arbejdsteamene under forløbet om Anerkendende Følgeskab (se foregående sider). SMTTE-modellen består af fem elementer; Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. De fem elementer er lige vigtige og påvirker hinanden. Modellen er dynamisk fordi den hele tiden giver mulighed for at regulere de enkelte elementer i bestræbelsen på at komme tættere på de mål, man har sat sig. God til diskussion og synlighed - SMTTE-modellen er rigtig god til at diskutere ud fra i planlægningsfasen. Den hjælper os til at holde fokus og sætte struktur på vores emner, siger Mette Andreassen, souschef i Familieafdelingen, og fortsætter; - Senere er modellen god at reflektere ud fra, refleksioner som for eksempel; er der andre eller flere aktiviteter der skal sættes i gang for at vi når målet? Hvilke tegn ser vi nu? Giver det anledning til at justere målene? Har vilkårene ændret sig? osv. - Vi har haft så gode erfaringer med at bruge SMTTE-modellen, så den bringer vi videre ind i arbejdet med medarbejderdrevet Innovation, slutter Mette Andreassen. SMTTE-model Familieafdelingens lederteams brug af SMTTE-modellen for Medarbejderdreven Innovation er skrevet med blåt. SAMMENHÆNG (Hvad er vilkårene?) Ledelsen vil understøtte implementering af bæredygtige projekter ved at sikre koordinering og skabe de nødvendige rammer for gennemførelse. TILTAG (Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?) Afsætte tid, formidling i organisationen, ledelsesmæssig sparring, udvikle markører, punkt på ledermøder, udarbejde strategi for medarbejderdreven innovation, kvalitetssikring af projekter. MÅL (Hvad vil du gerne opnå?) Fokus på innovation præget af medarbejderinvolvering Implementering/ eksekvering er af bæredygtige projekter EVALUERING (Nåede du dit mål?, Hvorfor/hvorfor ikke?) Afholde temadag med fremlæggelse af projektstatus. Derudover løbende evaluering i ledergruppen. TEGN (Hvordan kan du se, at du er på vej imod målet?) Afdelinger/medarbejdere præget af energi, glæde, stolthed og engagement. Der anvendes tid til projekter. Optagethed af projekter. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

7 Gnist gode grunde Fra et rekordhøjt grundsalg for Skive Kommune på 86 i 2007 slog finanskrisen bunden ud af markedet. Det betød at der i 2009 kun blev solgt 12 byggegrunde. I år er salget igen i vækst, men nye udfordringer venter fra årsskiftet, hvor moms på byggegrunde betyder prisstigninger, og truer med at presse salget. Af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Efter nogle gode år, under højkonjunkturen op til finanskrisen, er det nu blevet væsentligt sværere at sælge byggegrunde. Alene fra 2008 til 2009 var faldet på 68%. Særligt uden for Skive by går det langsomt, og Skive Kommune har i øjeblikket 256 byggegrunde til salg. Så selvom der i år har været en vækst i salget på 18%, er der stadig langt til rekorden i 2007, hvor Skive Kommune solgte 86 grunde. Fra årsskiftet skal der lægges moms på salg af kommunale byggegrunde, derfor har Skive Kommune valgt at gøre borgerne opmærksomme på, at der er penge at spare ved at handle byggegrund inden 1. januar. Det sker i en annoncekampagne i de lokale medier i december måned. I en periode hvor grundsalget kun lige er begyndt at komme sig ovenpå finanskrisen, afventes det naturligvis med nogen spænding, om denne prisstigning vil slå salget tilbage, eller om borgernes købelyst fortsat vil være stigende. Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed Når det handler om byggegrunde, viser salget klart hvad borgerne prioriterer - det handler om beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. En smuk udsigt vægter naturligvis højt, men gør det ikke alene. Servicetilbud som skole, børnehave, sportsfaciliteter og indkøbsmuligheder samt transporttid til og fra arbejde og uddannelse vejer også tungt, i valget af byggegrund. Især i landsbyerne hvor det kan være svært at trække købere til, er det vigtigt for salget at der er gjort et stykke arbejde med at synliggøre mulighederne i nærområdet. Her er det ikke alene Skive Kommune, der er på banen med informationer. Flere steder er der aktive borgerforeninger, der gør sit for at tiltrække nye indbyggere. Noget for enhver pengepung I Skive Kommune er der stor forskel på grundpriserne, og det giver potentielle købere masser af valgmuligheder. Med priser fra til kr. for en byggemodnet grund, er der noget at byde på for snart sagt enhver pengepung. På er der gode muligheder, for både kommunens borgere og potentielle tilflyttere, for at danne sig et overblik over hvilke grunde Skive Kommune har til salg. Her er der detaljeret information om alle udstykninger. Fra pløjemark til parcelhusgrund Salg af byggegrunde foregår i Teknisk Forvaltning, men nyudstykninger af grunde er en lang proces med mange involverede parter. Først indsamles der idéer og ønsker fra borgerne og udarbejdes lokalplansforslag i forhold til Kommunens overordnede planer for byudviklingen. Dernæst skal lokalplanen for de enkelte områder til høring og godkendelse af byrådet. Så skal jorden opkøbes af kommunen, og til sidst skal grundene byggemodnes - hele processen kan tage 1½ - 2 år. Efter forberedelsesprocessen kan salget gå i gang, og her fastsætter Skive Kommune en mindstepris. Derefter afholdes en udbudsrunde, hvor borgerne kan afgive købstilbud, og hammerslag falder ved højeste bud. Er der grunde tilbage i en udstykning står de derefter til salg til den fastsatte mindstepris. Teamleder Jens Dalby, Teknisk Forvaltning, fremviser her en udstykning i Hem. medarbejder.skivekommune.dk

8 8 Gnist Tema: Konflikthåndtering Kursus blev springbræt for forandring Med tilbagemeldingerne som områdeleder Mette Palshøj havde fået i forbindelse med både lederevaluering og trivselsundersøgelsen, valgte hun at gøre konflikthåndtering til et indsatsområde både i sin personlige kompetenceudvikling og i på arbejdspladsen. Det var baggrunden for at hun meldte sig på kurset i Samarbejde og konflikthåndtering, der i foråret blev udbudt til kommunens ledere. Af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Skovbakkehjemmet i Skive stod overfor forandring. Plejecentret skulle overgå fra at være almindeligt plejecenter til at blive specialiseret som demensplejecenter. Samtidig ønskede Mette Palshøj at øge trivslen og nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen. Gennem lederevalueringen og den seneste trivselsundersøgelse havde Mette Palshøj fået udpeget et forbedringspunkt både i forhold til sit personlige lederskab og i organisationen som helhed - konflikthåndtering. - Jeg syntes hele tiden der var et eller andet omkring konflikter, som jeg ikke var helt skarp på. Derudover havde medarbejderne og jeg ikke altid samme syn på hvad der var en konflikt. Og så valgte jeg at sige: Det bliver du simpelthen nødt til at gøre noget ved, og det blev et springbræt for det videre arbejde, siger Mette Palshøj. At handle i fredstid Selvom det i første omgang var Mette Palshøj selv der kom på kursus, blev det også for medarbejderne på Skovbakkehjemmet et vendepunkt. Kort tid efter at hun havde været af sted, iværksatte hun et efteruddannelsesforløb for alle medarbejdere. Forløbet handlede om konflikthåndtering og blev startskuddet til at de fik ny viden og nye redskaber til samarbejde og konflikthåndtering, den anerkendende tilgang, magtanvendelse og de etiske dilemmaer, der knytter sig til det. - I starten tænkte jeg at det bare var mig der havde et problem. Men jeg kom frem til at det også var vigtigt at medarbejderne blev en del af processen, så de blev egentlig ikke spurgt om de ville af sted. Og jeg synes, at de har taget det rigtig positivt. Der var ingen, som sagde: Det behøver vi ikke!. Og jeg syntes at vi skulle have nogle fælles redskaber, særligt når vi nu skal til at arbejde med demente. Jeg tænker meget at det er en fælles proces, fortæller Mette Palshøj. At arbejde med konflikthåndteringskulturen tager tid, og både idéer og de nye redskaber skal have mulighed for at bundfælde sig. - Det er en god idé at lave tingene i fredstid, altså, hvis man vil gøre en indsats bør det være imens der ikke er en konflikt som kører, for det er ikke noget vi bare gør på to minutter, det tager tid og masser af øvelse, forklarer Mette Palhøj. Mette Palshøj fra Skovbakkehjemmet Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

9 Gnist 9 En aha-oplevelse På et plejecenter som Skovbakken er mange af beboerne så dårlige, at de har vanskeligt ved at tage vare på sig selv, og det sætter både medarbejdere og pårørende under pres. - Jeg fik en aha-oplevelse ved at tænke på vores kommunikation med de pårørende i forhold til konflikttrappen. Selvom vi synes at det her kan da ikke være en konflikt, og det må de pårørende da kunne forstå, kan vi være på vej op ad trappen, og så er god kommunikation vigtig, siger Mette Palshøj. Et eksempel fra dagligdagen kan handle om den personlige hygiejne. Mange af de ældre demente beboere bryder sig ikke om at personalet skal hjælpe dem. - Det kan være svært, som medarbejder, når man synes at man gør sit bedste for en mand, og så kommer hans kone og spørger: Hvorfor er han ikke vasket, og hvorfor har han ikke fået en ren skjorte på? Vi har jo rigtig mange som siger nej til at blive vasket, og hvis vi skal ind og gøre overgreb på dem hver dag, så bliver der sådan en dårlig stemning. Derfor har vi nogle gange valgt en anden tilgang. Hvis ikke vi får vores arbejdsgange meldt ordentligt ud til de pårørende, kan det være svært for dem at se på og forstå. De kan opleve det som svigt. Så det handler meget om at tale med de pårørende, om hvorfor vi gør som vi gør, forklarer Mette Palshøj. Lederrollen i centrum På konflikthåndteringskurset mødtes ledere fra helt forskellige arbejdssteder kommunen. Det gav rum til at sætte fokus udelukkende på rollen som leder, en mulighed som man ikke altid har sammen med fagkolleger, hvor de faglige udfordringer let tager fokus. - Deltagerne på kurset var meget forskellige, men det var nøjagtig de samme situationer vi oplevede i hverdagen. Det var egentlig lidt rart at se. Det ville selvfølgelig være fint, at komme af sted med hele Ældreservice, men så var det nok let kommet til at handle om vores fælles faglige og økonomiske udfordringer. Når de oplever de samme situationer på Biblioteket eller i Borgerservice, så handler det jo om noget der bare er generelt menneskeligt. Det handler om hvordan vi omgås som mennesker, siger Mette Palshøj, og tilføjer: - Jeg sad og tænkte at det handlede ikke om at være faglig som sygeplejerske, det handlede om min rolle som leder. Lige pludselig kunne jeg se at det her var noget som jeg skulle have fod på som leder, og det gav mulighed for at skille rollerne som leder og sygeplejerske. På Mette Palsgårds kontor hænger konflikttrappen lige ved skrivebordet, og den grafiske gengivelse af trappen minder hende om at tingene skal tages i opløbet. - Hvis ting ulmer, og man fornemmer at noget er ved at udvikle sig til en konflikt, eller at noget fylder meget hos medarbejderne, også selvom jeg ikke selv synes at det er noget der giver anledning til bekymring, så tager jeg fat om det. Jeg har jo min konflikttrappe som jeg kigger på jævnligt, og jo før jeg tager tingene op jo bedre, fortæller Mette Palshøj. Hjælp fra egne rækker Konflikthåndteringskurset, der fungerede som startskud for Mettes Palshøjs arbejde, var HR- og Kommunikationsafdelingens kursus i Samarbejde og konflikthåndtering. - Jeg fandt ud af at der er så mange ting som det er vigtigt, at man har øje for. Hen ad vejen bliver det nemmere og nemmere, og jeg har fået nogle redskaber til at komme videre. Jeg fik oplevelsen af at hvis jeg kører fast, så kan jeg hente noget hjælp fra kommunes interne konsulenter i stedet for at hyre eksterne konsulenter, siger Mette Palshøj. Trådene samles Efter konflikthåndteringskurset har Mette Palshøj taget yderligere efteruddannelse og medarbejderne har været af sted på kursus, så nu er tiden kommet, hvor trådene skal samles og selve forankringen i dagligdagen skal ske. - Nu har jeg simpelthen brug for at være her på Skovbakkehjemmet og få det hele forankret. Jeg har brug for at finde ud af, alt det vi lærte, hvordan kan det så bruges i hverdagen, forklarer Mette Palshøj. Medarbejderne lavede en række opgaver med idéer til hvordan man fremover kan gå til de daglige opgaver på Skovbakkehjemmet, da de var af sted på kursus, og nu skal både medarbejdernes og Mette Palshøjs idéer bearbejdes i fællesskab. - Jeg havde selv en masse idéer efter jeg havde været på kursus, men jeg var nødt til lige at bremse dem indtil jeg havde medarbejderne med. De lavede en række opgaver hvor de kom med idéer til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med alt det her på Skovbakkehjemmet. Hvis vi skal få noget ud af det, skal vi arbejde videre. Fra at være nogle teorier skal vi have det omsat til hvordan vi vil bruge dem hér, siger Mette Palshøj. Måske byder fremtiden på yderligere fordybelse i emnerne omkring konflikthåndtering, blandt andet har dygtiggørelse i mediation været under overvejelse, men foreløbig er der rigeligt at give sig i kast med. medarbejder.skivekommune.dk

10 10 Gnist Tema: Konflikthåndtering Konflikter skaber udvikling - hvis de håndteres rigtigt Mange kan genkende følelsen af at have lyst til at krybe i et musehul, hvis bølgerne går højt på jobbet, og uenigheder udvikler sig til konflikter der dræner energien. Men hvis vi lærer at håndtere konflikterne inden de udvikler sig negativt, kan de bringe uundværlig udvikling med sig. Derfor udbyder HR og Kommunikation lederkurser og gruppeforløb under overskriften Samarbejde og konflikthåndtering. Af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Ingen organisation - heller ikke Skive Kommune kan undgå at der indimellem opstår konflikter. Konflikterne kan have mange ansigter, de kan opstå mellem kolleger i samme afdeling, mellem afdelinger, med borgere eller måske med chefen. Naturligvis er det forskelligt, hvor meget konflikter udvikler sig, men hvis de håndteres konstruktivt, kan mange konflikter vendes til noget positivt og skabe udvikling for de involverede parter. Det kan for eksempel ske gennem nye måder at gøre ting på, eller nye og bedre måder at omgås hinanden på. Konflikter er uundgåelige Baggrunden, for at der er sat fokus på netop samarbejde og konflikthåndtering, er resultaterne fra de seneste lederevalueringer og trivselsundersøgelser. Da konflikter er uundgåelige, og i et eller andet omfang også uundværlige, har mange i organisationen efterspurgt viden om området. Bistand omkring samarbejde og konflikthåndtering er derfor blevet en fast del af HR og Kommunikationsafdelingens konsulenttilbud. Et af de seneste tiltag er at udbyde et decideret kursus i Samarbejde og konflikthåndtering for organisationens ledere. - Vores udgangspunkt i arbejdet med samarbejde og konflikthåndtering er kommunikation, og hvor væsentlig den er i vores daglige samarbejde. Det handler om at vi bliver bevidste om, hvad god kommunikation er for en størrelse, og at vi ikke lægger for mange fortolkninger ind over det som andre siger. Og så handler det i høj grad også om at vi tør tage fat om de uenigheder eller situationer, der skaber konflikter, siger konsulent John Harlev, HR og Kommunikation. - Mange gange tror vi at vi ved hvad hinanden mener, men ofte misforstår vi hinanden eller tror intentionen bag noget sagt eller gjort er anderledes end ment. Derfor har vi næsten et motto for kurset som lyder jeg siger ikke hvad jeg siger, jeg siger hvad der bliver hørt. Pointen er at det er vigtigt at stoppe op og spørge hvad Konfliktløsning Kamp Rummes Konflikt Flugt Parkering Fjernes En af plancherne om konflikthåndtering som viser at der er fire måde at håndtere en konflikt. To konstruktive (Rummes og Fjernes) og to hvor der er mindst én taber i konflikten (Kamp og Flugt). Parkering betyder at parterne aftaler hvor og hvornår de vil tale om konflikten, hvis her og nu ikke er passende. 16 Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

11 Gnist 11 Symbolet for samarbejde og konflikthåndtering er giraffen efter girafsprog. Girafsprog kaldes også for IkkeVoldelige Kommunikation og er en metode til at tale om konflikter for at bringe konflikten ned ad trapper, og for at finde løsninger som tilgodeser begge parter mener du?, eller hvad er grunden til?, forklarer John Harlev. Op og ned ad trappen Kurset fungerer som en introduktion til en række redskaber, der sætter fokus på forebyggelse af konflikter gennem opmærksomhed på egen og andres kommunikation, hvad god kommunikation er, og hvad vi kan gøre hvis en konflikt har udviklet sig negativt. Et af de redskaber, som underviserne bruger, er Konflikttrappen. Den illustrerer hvordan en situation kan udvikle sig, både hvis man vælger at lader den eskalere synligt uden at gribe ind, og hvis de involverede vælger at tage skyklapper på og lade som om den ikke findes. Også emner som den anerkendende tilgang, Ikke Voldelig Kommunikation og Mediation er at finde blandt emnerne på kurset. Håndtere konflikter - For os handler det om at give deltagerne en introduktion til nogle af de redskaber der findes til at forebygge og håndtere konflikter. Med lederkurset, og de gruppeforløb vi har kørt åbner vi døren for værktøjerne, og vi lægger meget vægt på at deltagerne får mulighed for at omsætte teorierne til praksis gennem gruppeøvelser. På den måde håber vi, at deltagerne får lettere ved, også at omsætte det de lærer til deres egen dagligdag, slutter John Harlev. Fakta De næste to grundforløb i Samarbejde og konflikthåndtering for ledere ligger januar 2011 og april Hvis du ønsker yderligere information om kurserne eller om muligheden for at lave et skræddersyet forløb i din afdeling/institution kan du kontakte John Harlev, eller Malene Brink, Konflikttrappen medarbejder.skivekommune.dk

12 12 Gnist Personaleforhold August - september 2010 Tiltrædelser Aina Esther Bergmann, rengøringsassistent, Spireskolen Anette Filtenborg Brogaard, sosu.hjælper, Møllestien plejen Anette Johanne Dølby Jakobsen, omsorgsmedhjælper, Thinggade Anita Juul Broundal, social- og sundhedsassistent, Jyllandsgade Anja Petra Jensen, medarbejder, Selde Indegruppe Ann Boe Christiansen, pædagog, Idavang Anne-Mette Stenderup Josefsen, sosu.hjælper, Klynge 1 Indegruppe Annie Boel, medarbejder, Rønbjerg Indegruppe Asta Brandsholm Pinderup, pædagogmedhjælper, Aakjær Undervisnings Benedikte Cathrine Nielsen, medarbejder, Fur Udegruppe Betina Rasmussen, kontorassistent, Borgerservice Betty Norma Madsen, social- og sundhedsassistent, Balling Indegruppe Bit Preisler Jensen, pædagogmedhjælper, Krabbeshus Heldagsskole Britt Lauge Karlsen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole Britta Tønning Vejo, medarbejder, distrikt syd Charlotte Søndergaard, pædagogmedhjælper, Rønbjerg Børnehave Charlotte Kær Amtoft, pædagog, Viften Charlotte Sadolin Klausen, llærer, Højslev Skole Charlotte Sand Sørensen, familiebehandler, Familiecenter Sabroe Conni Anita Mogensen, ergoterapeut, Træningscenter Mølle Daniel Feldborg Johannesen, pædagogmedhjælper, Durup SFO Dennis Tang Pedersen, pædagogmedhjælper, Thinggade - Botilbud Ella Pedersen, medarbejder, Rødding Indegruppe Else Mortensen, pædagogmedhjælper, Resen Daginstitution Emil Jakobsen, medarbejder, Møllestien plejen Eva Kvist Østergaard Rasmussen, social- og sundhedsassistent, Syd Eva Terp Carstensen Jørgensen, kontorassistent, JobStart Find Anders Refsgaard, teknisk servicemedarbejder, Durup Skole Gerda Pedersen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Birkely Gitte Pedersen, pædagogmedhjælper, Hedemarken Gitte Marie Stoksbjerg, kontorassistent, Løn og Personale Grete Klausholt Toft, teknisk servicemedarbejder, Balling Indegruppe Hanna Lise Nielsen, ernæringsassistent, Kornblomsten Indegruppe Hanne Balshøj Sørensen, kontorassistent, Familiecenter Sabroe Hans Kresten Serup Jensen, teknisk servicemedarbejder, Brårup Skole Helen Witzel Møller Hansen, tekn.servicemedarbejder, Byrådssekretariat Helle Givard Carstensen, omsorgsmedhjælper, Hjaltesvej/Gefionsvej Helle Ostenfeldt Kalkrup, agronom, Natur og Miljø Henning Keld Jørgensen, specialarbejder, Bomi Henriette Schüsler Kristensen, sagsbehandler, Specialrådgivningen Henrik Kyhnel, kontorassistent, Byrådssekretariat Henrik Søgård Pedersen, pædagogmedhjælper, Ørslevkloster Skole Inger Nielsen, lærer, Ørslevkloster Skole Jan Tapdrup, museumschef, Museum Salling Janni Hviid Agerskov, pædagogmedhjælper, Jebjerg Børnehus Jens Ottosen, lærer, Rønbjerg Undervisningsafd. Jens-Erik Johansen, jobkonsulent, Huset John Henrik Kristensen, medarbejder, Roslev Indegruppe 1 Jonas Mæng, lærer, Glyngøre Skole Julia Sand Skovsted, pæd.medhjælper, Daginstitutionen Lærkereden Kaj Erik Andreasen, teknisk servicemedarbejder, Nr.Søby Børnehave Karin Lyngesen, rengøringsassistent, Bomi Karin Østergaard, social- og sundhedsassistent, Lem Indegruppe Karina Kristiansen, pædagogmedhjælper, Resen Daginstitution Karina Nørmark Moesgaard, social- og sundhedsassistent Kasper Brogner, pædagogmedhjælper, Apoteker Norgaards Børnehave Kate Tousgaard, pædagogmedhjælper, Selde SFO Kathrine Kirkeby Erhardtsen, sygeplejerske Katrine Hovaldt Larsen, kontorassistent, Byrådssekretariat Katy Erna Emilie Holbøl Jensen, pædagogmedhjælper Kichi Sand Brammer, omsorgsmedhjælper, Mentor Knud Nielsen, kontorassistent, Arkiverne Laila Christiansen, pædagog, Resen Daginstitution Laila Schmidt Jensen, kontorassistent, Balling Udegruppe Lars Peder Kristiansen, kontorassistent, Skive Museum Linda Horn Pedersen, medarbejder, Højslev Indegruppe Lona Lykke Majlund, kontorassistent, BFF Sekretariat og Ø Lone Fuglsig Bekkevold, kontorassistent, Driftsledelsen Lone Istrup Pedersen, social og sundhedsassistent, Ådalen, Lotte Bjørnskov, sundhedsplejerske, Sundhedsplejen Louise Frost Krogh, pædagog, Brårup Skole Louise Viftrup Holm, pædagog, Roslev SFO Louise Ørts Andersen, ergoterapeut Mads Dalsgaard, udviklingskonsulent, SAS Ledelsessekretariat Malene Angela Andersen, social og sundhedshjælper, Selde Indegruppe Malgorzata Tomaszewska-Rasmussen, lærer, Sprogcenter Skive Maria Bylov Pedersen, medarbejder, Distrikt syd Marianne Middelhede Pedersen, kontorassistent, Distrikt 1 Marianne Maarbjerg Boll, pædagogmedhjælper, Troldegården, Højslev Martin Billeskov Nielsen, specialarbejder, Bomi Mathias Kamp Thordahl Nielsen, pædagogmedhjælper, Lem SFO Mette Immersen, pædagog, Hjaltesvej/Gefionsve Mette Møgelvang Jensen, sosu.hjælper, Rønbjerg Indegruppe Mette Thybo Jensen, museumsinspektør, Skive Museum Michael Rose, pædagogmedhjælper, Krabbeshus Heldagsskole Michael Jensen, teknisk servicemedarbejder, Feldinghus Michelle Højland, pædagog, Skovly Mogens Rud Jørgensen, pædagogmedhjælper, Idavang Mona Harbo, lærer, Skivehus Skole Nana Saugstrup Poulsen, sosu.hjælper, Hjaltesvej/Gefionsvej Natasha Kjær Bjørgren Petersen, social- og sundhedshjælper, Nord Niels Strøm Kristensen, pædagogmedhjælper, Breum Børnehave Ole Norup, teknisk servicemedarbejder, Børnehaven Jættebo Pia Pedersen, social- og sundhedshjælper, Roslev / Oddense Ude Poul Erik Jespersen, pædagogmedhjælper, Balling Skole Rikke Dølby Christensen, pædagog, Idavang Rikke Palsgård Bertelsen, pædagogmedhjælper, Hem USFO Sine Louise Hørsted, lærer, Skivehus Skole Sune Schmidt, udviklingskonsulent, By- og Landsbyudvikling Súsanna Petersen, social- og sundhedsassistent, Thorsvej Indegruppe Susanne Boilesen Bøvling, konsulent, CKU Center for Kommunikation Susanne Marianne Aggerholm, medarbejder, Bøgely, Durup Svend Trier Pedersen, teknisk servicemedarbejder, Teknisk personale Tobias Andersen, pædagogmedhjælper / omsorgsmedhjælper, Parcelvej Tommy Nielsen, teknisk servicemedarbejder, Teknisk personale Tommy Sloth Carlsen, pædagogmedhjælper / omsorgsmedhjælper Trine Højer Christensen, konsulent, HR og Kommunikation Ulla Vibeke Korsgaard Højland, medarbejder, Møllestien plejen Vibeke Wenzel Sørensen, pædagog, Mentor Zandra Møllenberg Nielsen, social- og sundhedshjælper Personaleforhold I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer - efter aftale med jubilarerne. Rubrikkerne Tiltrædelser og Fratrædelser indeholder information om fastansatte medarbejdere. Listerne er alfabetisk efter fornavn. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

13 Feriefonden Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune Skive Kommunes feriefond råder over fire ferieboliger ved Jyllands kyster. Om Feriefonden Feriefonden for Skive Kommunes medarbejdere skaffer midler ved at uhævede feriepenge herunder ferietimer, ferietillæg og feriekort fra Skive Kommune overføres til fonden. Midlerne skal anvendes til ferieformål for medarbejderne ved Skive Kommune. Ta ud indstik Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af: Jørgen Christensen (formand), Lars Yde, Per Nors, Ulla T. Mortensen og Gitte Hansen. Ansøgningsskema For at leje én af feriefondens boliger i næste ferieår fra 1. april 2011 til 31. marts 2012skal du udfylde et ansøgningsskema (vedlagt eller findes på Intranettet > Medarbejder > Feriefonden. Ansøgningsskemaet skal sendes senest den 14. januar 2011 til Feriefonden. Billederne her er fra ferielejligheden i Kattegat Feriecenter. Fotos: Anny Lavrsen Kure, Colourbox, Malene Brink, m.fl. medarbejder.skivekommune.dk

14 Feriefonden Feriefondens fire feriesteder Sommerhuset, Plantagevej 4 C Hune, Blokhus Sommerhuset er på 70 m² og indeholder blandt andet seks sovepladser, to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng, stue/ køkken med brændeovn, varmepumpe, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine samt udgang til træ-terrasse, badeværelse med bruseniche, dyner og puder (sengetøj skal medbringes), vaskemaskine og tørretumbler, gyngestativ og sandkasse. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Ca. to km til havet og Blokhus centrum. Tæt på Fårup Sommerland. Ferielejligheden ved: Hotel Skagen Strand Lejligheden er på 74 m² og indeholder blandt andet seks sovepladser fordelt på to plan stue/ køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, TV m.m., badeværelse, vaskemaskine, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Se evt. yderligere information på

15 Feriefonden Ferielejlighed, Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m², som indeholder opholdsstue/køkken med brændeovn, tv, komfur, køleskab og opvaskemaskine mv. Stort badeværelse m/ vaskemaskine og separat toilet. Fra opholdsstuen med loft i kip - er der adgang til 1. sal, som indeholder to gode soverum med fire sovepladser og indbyggede skabe. Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m. fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Klit ved Vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Hvide Sande. Søndervig er et udpræget sommerhusområde med turisme hele året. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året til ferie og weekend ophold. Ferielejligheden, nr. 201 ved Bønnerup Strand Lejligheden er på 65 m² og indeholder blandt andet to værelser med i alt seks sovepladser, køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, stue med TV, badeværelse med bruseniche, dejlig terrasse med aftensol, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og inden for en kort kørselsafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Skive Kommunes ferielejlighed har nr. C201 og ligger i Feriecenter Kattegat. Se evt. yderligere information på medarbejder.skivekommune.dk

16 Feriefonden Ansøgningsskema For at leje én af Feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det senest den 14. januar 2011 til Feriefonden, Skolegade 5, Breum, 7870 Roslev eller til Ansøgningsskemaet findes på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Lodtrækning Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning og kun de heldige får skriftlig besked senest den 1. februar. Har du ikke fået svar senest den 1. februar 2011, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Herefter: Først til mølle Efter 1. februar 2011 kan du på Intranettet under Medarbejder> Feriefond se en oversigt over ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail eller evt. ved at ringe til Feriefonden på tlf. nr (mandag til torsdag kl ), hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Mailen skal indeholde oplysning om privat adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune og der må ikke ske videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Såfremt du har et lejemål efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Hune. Udlejningsperiode: Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring: Boligerne skal afleveres rengjort. Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Slutrengøring vedr. ferielejligheden ved Hotel Skagen Strand er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centeret med 420,- kr. I Hune og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for alle, hvis alle lejere er opmærksomme på, at rengøringen er så god som muligt. Det er en stor hjælp, hvis vinduer, døre, paneler m.v. også rengøres efter behov. Betaling: Lejen + evt. el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgående lejeaftaler er bindende. Yderligere information: Der kan altid rettes telefonisk henvendelse til Feriefonden på tlf eller på mail Se Skive kommunes intranet under Medarbejdere > Feriefond. Priser Bønnerup Strand: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge Slutrengøring kan aftales med centeret Hotel Skagen Strand Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til Centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 420,- betales til Centeret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: - kr pr. uge Lavsæson: - kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,00 pr. kw. Feriehus Søndervig: Højsæson: - kr pr. uge Lavsæson: - kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,00 pr. kw. For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål kr. 800,- Hverdagslejemål kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 20. maj til og med fredag den 9. september Fredag den 14. oktober til fredag den 21. oktober Fredag den 11. februar til fredag den 18. februar OBS: I højsæsonen udlejes i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 27 starter fredag den 1. juli i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 27 starter fredag den 8. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Dog starter alle lejemål i Skagen først kl og afsluttes kl på grund af rengøringen.

17 Gnist 17 August - september 2010: Fratrædelser Abdolkarim Torabinejad, specialarbejder, Skive Museum Alice Kirstine Kristensen, socialpædagog, Marienlyst Centeret Alice Meier Pedersen, Social og sundhedshjælper Allan Nørhave, Teamleder, Park og Vej Anita Siig Nielsen, Bomi Ann Møller Jensen, assistent, Mentor Anna Margrethe Pedersen, hjemmehjælper, Balling Ældrecenter Bente Villadsen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Rosenbakken Berit Kjølhede, leder, Apoteker Norgaards Børnehave Berit Kærgaard Holmboe, rengøringsassistent Betina Rasmussen, kontorassistent, Borgerservice Birgitte Ploug Riisgaard, sosu.assistent, Ådalen Birte Vedel, social- og sundhedshjælper Birthe Ladefoged, rengøringsassistent, CKU Center for Kommunikation Bjarne Svoldgaard Nielsen, kontorassistent, Kultur og Markedsfør Bo Jaque, kontorassistent, Skive Museum Brian Lykke Bach, specialarbejder Britta Kildegård, Glyngøre Ældrecenter Britta Spangkær Dønvig Blaaberg, pædagogmedhjælper, Lem SFO Carsten Håhr Veile, børnehaveklasseleder, Brårup Skole Christen Clausholm Knudsen, specialarbejder Dagny Bækgaard, lærer, CKU Center for Kommunikation Dorrit Kamp Nielsen, børnehaveklasseleder, Lem Undervisningsafd. Dorthe Isaksen, Økonomikonsulent, SAS Økonomi Dorthe Nigaard Vinther, kontorassistent, Specialrådgivningen Edel Nielsen, hjemmehjælper, Højslev Ældrecenter Else-Marie Jakobsen, overlærer, Højslev Skole Gitte Laursen Feder, kontorassistent, Udbetalingsenheden Gunnar Bach Ovesen, specialarbejder, Entreprenørgården Hans Jørgen Gravgaard, Rødding Ældrecenter Heidi Laursen, sundhedsmedhjælper, Balling Ældrecenter Helle Holm Søgaard, rengøringsassistent, Bomi Helle Serup Rimmer, Durup Ældrecenter Helle Tetzschner Larsen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Birkely Henning Kusk Kristensen, specialarbejder Henriette Olesen, Højslev Ældrecenter Henrik Larsen, kontorassistent, JobStart Ilse Børglum, Omsorgsassistent Jan Bukhave Nielsen, tekn.servicemedarbejder. Højslev Skole Jane Dyrendal Rasmussen, social- og sundhedshjælper Jannick Rieper-Holm, kontorassistent, Borgerservice Jens Fauerholdt Ramsdal, teknisk servicemedarbejder Jens Jørgen Fodgaard, specialarbejder Jeppe Nørgaard, pædagogmedhjælper, Oddense Skole Jes Pilgaard Knudsen, teknisk servicemedarbejder, Breum Skole Jes Villadsen Nyman, tekn.servicemedarbejder, Rødding Undervisning Jesper Faurskov Pedersen, lærer, Højslev Skole Jesper Laursen, medarbejder Jette Aggerholm Hangaard, sygehjælper, Mentor Joan Thorsen, pædagog, Jyllandsgade Johanne Elisabeth Jensen, husassistent, Plejecenter Gammelgaard John Andersen, teknisk servicemedarbejder, Ungdomsskolen-Skive Jonas Mæng, lærer, Nr. Søby Skole Jonna Drachmann Christensen, sygeplejerske, Jebjerg Ældrecenter Julie Elkjær, psykolog Jytte Søndergaard Christensen, social- og sundhedsassistent, Ådalen Jørgen Ahm Sørensen, teknisk servicemedarbejder, Teknik & Vaskeri Kaj Sørensen, souschef Karen Høy Søndergaard, børnehaveklasseleder Karen Margrethe Møller, Område Nord Skive by Kathrine Kloch Sørensen, social- og sundhedsassistent Katy Erna Emilie Holbøl Jensen, pædagogmedhjælper Kenneth Ulberg, medarbejder Kerstin Schröder, Oddense Indegruppe Kim Johan Jensen, teknisk servicemedarbejder Kirsten Johanne Hørning, dagplejer Kirsten Nygaard Steffensen, tale-hørelærer, PPR Knud Ejner Christensen, teknisk servicemedarbejder, Hem Skole Laila Frandsen, social- og sundhedshjælper, Jebjerg Ældrecenter Laila Munk Sørensen, talehørelærer, PPR Lene Krog Petersen, social- og sundhedshjælper Lilian Trærup Nielsen, social- og sundhedsassistent Lilli Møller Nielsen, dagplejer Lis Funch Carstens, sosu.assistent, Plejecenter Gammelgaard Lisa Godsk Jørgensen, social- og sundhedshjælper, Balling Ældrecenter Lisbeth Balle, Økonomisk Sekretariat Loa Birgitte Østergaard Sørensen, lærer Mads Rasmus Bonde Stilling, pæd.medhj., Krabbeshus Heldagsskole Majbritt Jørgensen, social- og sundhedsassistent, Rødding Ældrecenter Margit Borregaard, pædagogmedhjælper, Aakjær SFO Margrethe Henriksen, afdelingsleder, Roslev SFO Marianne Grooss, Økonomisk Sekretariat Merete Bohl Hansen, assistent Mette Hedegaard, ernæringsassistent Mette Klitgaard Salling, socialrådgiver, Specialrådgivningen Michael Christian Lund, pædagog Mogens Lundgaard Mikkelsen, tekn.servicemedarbejder, Fur Museum Mona Henriksen, sygehjælper, Breumgaard Plejecent Mona Haahr, Glyngøre Ældrecenter Natallia Dalsgaard, medarbejder Nataly Meedom Truelsen, social- og sundhedshjælper Nicoline Marie Bertram, pædagogmedhjælper, Hjaltesvej/Gefionsvej Niels Peter Rasmussen, teknisk servicemedarbejder., Oddense Skole Niels-Peter Hansen, lærer, Krabbeshus Heldagsskole Oda Jensen, rengøringsassistent, Apoteker Norgaards Børnehave Ole Martin Andersen, medarbejder Ove Gammelgaard Lausen, specialarbejder Per Martin Andersen, medarbejder, Fur Udegruppe Peter Møller Bertelsen, tekniske designer Pia Kragh Holmstrøm, kontorassistent, Resen Skole Poul Erik Alstrup, teknisk servicemedarbejder, Skivehus Skole Rikke Gudrun Købke, Breumgaard Plejecent Rosa Bjerge Hundsdahl Jensen, Plejecenter Bøgely Ryan Høiriis, teknisk servicemedarbejder, Børnehaven Jættebo Sandie Christensen, hjemmehjælper, Bøgely Indegruppe Sandra Margrethe A Jespersen, sosu.hjælper, Jebjerg Ældrecenter Seenuan Meechamnan Sønder, husassistent, Bomi Sigbjørg Johanna M H Christensen, pædagogmedhjælper, Fur USFO Steffen Tarp Pedersen, cand.scient.pol, SAS Susanne Gade Laursen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole Susanne Storgaard Bach, sagsbehandler, Udbetalingsenheden Susanne Vinter Tranders, Oddense Ældrecenter Sussie Anne-Marie Brinch, kontorassistent, Spøttrup Borgmuseum Søren Weimar Johnsen, tekn.servicemedarb., Krabbeshus Heldagsskole Tabia Brøndum Knudsen, medarbejder Thomas Hagen Andersen, husassistent, CKU Center for Kommunikation Tina Andersen, social- og sundhedsassistent, Højslev Ældrecenter Tina Bavnshøj Frederiksen, assistent Tina Fink Højriis, sygeplejerske, Højslev Ældrecenter Tine Bæch Leth, omsorgsmedhjælper Tommy Sloth Carlsen, Marienlyst Centeret Troels Mølgaard Larsen, Område Syd Skive by Vagn Erik Jensen, Økonomisk Sekretariat Vibeke Holmbo Frandsen, Roslev Ældrecenter Yvonne Helga Bay Sørensen, assistent, Thinggade Dødsfald Vibeke Eeg Tran, dagplejer, Dagplejen medarbejder.skivekommune.dk

18 18 Gnist Snerydning Sneflokke kommer vrimlende Om sneen kommer til at dække landet igen denne vinter lige så mange dage som sidste vinter, ved vi endnu ikke, men i Park og Vej er de i fuld gang, selvom de sidste reparationer af sidste års sne- og frostskader først for nylig er afsluttet. Tekst: konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: gartnerformand Just Eiskjær Sørensen, Park og Vej At sidste vinter bragte masser af arbejde med sig for medarbejderne i Park og Vej var tydeligt for enhver. Med tæt på tre måneder i sneens tegn krævede snerydningen en ekstraordinær indsats af medarbejderne i vinterberedskabet. Derefter kom reparationer af alle de huller i vejen som frosten og de store mængder sne havde lavet. Ingen ønsker om mere sne! Sidste år i november bragte vi her i Gnist en artikel om vinterberedskabet. I dén artikel ønskede ingeniør Jette Byrgiel Sørensen, der er koordinator i vinterberedskabet, at der ville falde lidt sne, så de nye ruter og det nyindkøbte GPS-udstyr kunne blive prøvet af. - Det ønske var lige i overkanten. Den bemærkning har jeg godt nok måttet høre for! Når der kommer lidt sne er det sjovt, men det blev bare ved med at komme, og det blev ved med at ligge. Der var mange der var glade, da vinteren fik en ende, siger Jette Byrgiel Sørensen. Sneen betød store udfordringer for både materiel og medarbejdere, men de nye ruter og udstyret stod distancen. Kun i den vestlige del af kommunen har man lavet mindre rutejusteringer på baggrund af erfaringerne fra den hårde vinter. Sprængte rammerne Når man i Park og Vej skal vurdere, hvordan man prioriterer snerydningsindsatsen ligger det såkaldte vinterregulativ til grund, og her er alle kommunens veje prioriteret i A, B, C og D- veje efter trafikmængde og vigtighed. Generelt møder medarbejderne i Park og Vej forståelse for disse prioriteringer blandt kommunens borgere, også selvom det i den forgangne vinter for eksempel betød, at fjernelse af snebunker på beboelsesveje måtte bortprioriteres. - Folkene gjorde en kæmpe indsats, og vi brugte rigtig mange penge; i runde tal 25 mio. kr., hvor Skive Kommunes normale budget for vintertjenesten er ca. 8 mio. kr., forklarer Jette Byrgiel Sørensen Mange måneders oprydning Først på året kom hele landet i saltmangel, og her blev naturligvis også Skive Kommune ramt. Det betød, at vi kun saltede A-vejene, og måtte bruge sand på resten af vejene i en periode. - Sand tager længere tid at køre ud, og man skal oftere fylde på. Desuden skal der meget oprydning til efterfølgende med fejning og rensning af stoppede brønde, siger Jette Byrgiel Sørensen. På trods af saltmanglen først på året er vurderingen på nationalt plan, at man ikke skal opbygge større saltlagre end hidtil. Også selve vejbanerne fik en hård Sidste vinter var både materiel og mandskab fra Park og Vej travlt optaget med at rydde sne. Men der blev også tid til at lave løjper i Skive Plantage til stor glæde for børn og voksne. Noget tyder på at denne vinter også risikerer at blive lang, når den første sne allerede kom i november

19 Gnist 19 medfart. Reparationer af vinterskaderne har betydet, at Park og Vej har haft ekstra mandskab på asfaltarbejde i år. - Der kom mange huller i løbet af vinteren, og det er faktisk først nu at vi er ved at være rundt med reparationerne, siger Jette Byrgiel Sørensen. Vinterglæde Det var ikke alle steder sneen gav ekstra arbejde, men derimod stor glæde. Der var gang i kælkebakkerne og blandt kommunens langrendsentusiaster var glæden stor over den snerige vinter. Park og Vej laver løjper i Plantagen i Skive, og her kan børn og voksne spænde langrendsskiene på, og glide igennem det smukke vinterlandskab. Hvordan vinteren i år kommer til at forløbe, er der naturligvis ingen der ved, men én ting er sikkert, Jette Byrgiel Sørensen og hendes kolleger vil i år være ekstra forsigtige med, at sige det højt, hvis de ønsker sig sne! For fotoentusiaster giver vinteren en enestående mulighed for at få gode billeder i kassen en mulighed som gartnerformand Just Eiskjær Sørensen benyttede sig af på sine ture rundt i kommunen. Fakta om trafikinformationer Mange af kommunens medarbejdere er udekørende eller pendlere, og skulle vinteren ramme hårdt igen, kan information om vejsituationen følges på Her lægger Skive Kommune løbende data ind. Der arbejdes også med muligheden for, løbende at lægge oplysninger på kommunens hjemmeside i tilfælde af specielle. medarbejder.skivekommune.dk

20 20 Gnist Kunstforening Udlodning: Årets indkøb Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RENGØRINGSPLAN

RENGØRINGSPLAN BÅDEHAL VÆRKSTED UDENDØRS Gulve fejes. Skraldespande tømmes. Beton foran porte fejes evt. ispapir og lignende fjernes. 5 300117 050217 17 Ole Larvid Andersen 7 130217 190217 25 John Bang 9 270217 050317

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere