GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk

2 2 Gnist Leder Indhold 3: Der er stadig penge i puljerne... 4: Fra Anerkendende Følgeskab til Medarbejderdrevet Innovation 6: SMTTE-modellen 7:256 gode grunde 8: Kursus blev springbræt for forandring 10: Konflikter skaber udvikling 12: Tiltrædelser 13: Indstik fra Feriefonden 17: Fratrædelser 18: Sneflokke kommer vrimlende 20: Kunstforeningen 22: Personaleforeningen 25: Sportsforeningen 26: Godt Nytår : Jubilæer 28: Min passion: Uendelig energi fra universet Det bedst muliges kunst Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Ikke kun her i Skive Kommune, men i hele landet, blev kommunernes vilkår og økonomi et hot emne i Rigtig mange steder har man måtte bremse voldsomt op fordi udgifterne på en række områder er steget ukontrolleret. Budgetter der holder Det har i mange kommuner givet anledning til fyringer og markante serviceforringelser. Sådan ser det heldigvis ikke ud i Skive Kommune. Her har vi som bekendt budgetter der holder, og det betyder at vi ikke står med ryggen mod muren, men kan tilpasse vores økonomi gradvist til de vilkår vi får i de kommende år. Den økonomiske stabilitet betyder ikke på nogen måde at vi er rige. Tværtimod. Vi har stadig store økonomiske udfordringer, og det vil vi også have fremover. Men det at vi er billige i drift, og har en stabil økonomi, betyder at vi alligevel kan levere en god og sikker service til vores borgere. Det er det bedst mulige vi kan opnå med den økonomi vi har. Og det synes jeg faktisk vi kan være rigtig stolte af. Ordentlighed i praksis Den relativt positive situation er naturligvis ikke kommet af sig selv. Den er et resultat af en stor indsats på alle områder og på alle niveauer i vores store organisation. Den er resultat af en god og sund arbejdskultur og en høj moral og ansvarlighed blandt alle kommunens medarbejdere og ledere. Den gode ånd i Skive Kommune kan mærkes på mange fronter. Vi har et Per Mathiasen, kommunaldirektør rekordlavt sygefravær blandt de allerlaveste i landet. Vi havde et generelt meget tilfredsstillende resultat i den trivselsmåling vi gennemførte i starten af året. Vi har et generelt velfungerende MED-system som understøtter det daglige samarbejde og medarbejdernes direkte indflydelse på arbejdet og hverdagen på arbejdspladsen. Og i det hele taget oplever jeg en positiv, åben og engageret indstilling overalt i organisationen. Tillid og samarbejde Også i det kommende år vil vi gøre en aktiv indsats for at udvikle og vedligeholde de gode takter på kommunens arbejdspladser. Hoved-MED har vedtaget en sundheds- og trivselsstrategi som i løbet af 2011 vil blive konkretiseret i målrettede initiativer. Det er vores mål at fastholde tilliden og det gode samarbejde på arbejdspladserne, men vi ønsker også i højere grad at kunne hjælpe den enkelte kollega som ikke trives. Jeg vil gerne sige jer alle tak for den gode indsats i Jeg er stolt af at være en del af en organisation der er i stand til at skabe så gode resultater, på trods af de svære vilkår vi arbejder under. Glædelig jul og et godt nytår til jer alle og jeres familier! Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Idé af Fredskilde & Sørensen Reklamebureau ifølge Skive Kommunes designlinje samt HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: Februar 2011 Deadline næste nummer: 1. februar 2011 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stor S) Firma password er: sundhed

3 Trepartsmidler Gnist 3 Der er stadig penge i puljerne - men fristen udløber snart De tre beslutningsfora venter bare på ansøgningerne så pengene kan blive brugt i Skive Kommune, i stedet for at blive sendt tilbage til Staten. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation I forbindelse med treparts-aftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb på ca. 400 mio. kr. til øget kompetenceudvikling og ca. 100 mio. kr. til seniorpolitiske aktiviteter for ansatte i alle landets kommuner. KL og KTO aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2008, hvordan midlerne skulle udmøntes i kommunerne i overenskomstperioden I Skive Kommune er der nedsat tre beslutningsfora. De har fået en del spændende ansøgninger om initiativer til puljerne for kompetenceudvik- ling, men det kniber med ansøgninger til seniorpolitiske initiativer. Har du en god idé? Midlerne til seniorpolitiske initiativer var tænkt til at bruges på aktiviteter som kan bidrage til at fastholde seniorer lidt længere på arbejdspladsen. I Skive Kommune har vi defineret seniorer som medarbejdere over 55 år. Midlerne kan søges til for eksempel kompetenceudvikling for seniorer, seniorkurser som forberedelse til den tredje alder, en udvidelse af sundhedsordningen for seniorerne, trivselstillæg til lønnen, eller? Har du en god idé til en aktivitet, et tiltag eller en ordning, som seniorerne vil kunne få glæde af, så skriv til de tre beslutningsfora. HR- og Kommunikationsafdelingen er sekretær for alle fora, så kontakt John Harlev eller Bill Pharsen hvis du vil vide mere, eller send dit forslag til dem. Forslag til og ansøgning om penge fra trepartsmidlerne inden for seniorpuljen, skal være sendt senest 1. marts Fællesforummet mødes medio marts 2011, for at behandle de indkomne forslag. Fakta De tre fora, som i alt kan uddele 2,3 mio. kr. i seniormidler og kr. i kompetencemidler i , er AC (Akademikernes Centralorganisation), LO (paraplyorganisation for 18 fagforbund) og FTF (hovedorganisation for ca. 90 fagforeninger). Seniormidler I forhold til seniormidler ser budgettet for således ud: AC har kr. til uddeling LO har kr. til uddeling FTF har kr. til uddeling Pengene skal være fordelt senest den 31. december Kompetencemidler I forhold til kompetencemidlerne ser budgettet for således ud: AC har kr. til uddeling. LO har kr. til uddeling. FTF har kr. til uddeling Pengene skal være fordelt senest den 30. juni Yderligere information Du kan læse mere om trepartsmidler, sammensætningen af de tre fora mv. på Intranettet under Medarbejder > Personalepolitik > Trepartsmidler medarbejder.skivekommune.dk

4 4 Gnist Trepartsmidler: Innovation Fra Anerkendende Følgeskab til Medarbejderdrevet Innovation Vi vil gerne være anerkendende! Hvem vil ikke det? Og hvem vil ikke gerne anerkendes for den indsats man yder? Sådan lød startskuddet for Familieafdelingens forløb om Anerkendede Følgeskab. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Dengang vi udarbejdede vores virksomhedsplaner for 2010, var der bred enighed om at anerkendelse var centralt og tværgående i vores afdelinger. Efter at have arbejdet lidt med anerkendelse i ledergruppen, blev vi ret hurtigt klar over at hvis vi ville ændre noget, var det ikke nok at tale om anerkendende ledelse, men derimod anerkendende følgeskab, fortæller Mette Andreassen, souschef i Familieafdelingen. Leder og medarbejder gør hinanden bedre Forskellen på anerkendende ledelse og anerkendende følgeskab ligger i, om det er lederne der skal være anerkendende, eller om anerkendelsen kommer i den gode relation mellem ledere og medarbejdere. Sagt med andre ord, kan leder og medarbejder gøre hinanden bedre. - Uden at vi egentlig vidste hvad vi konkret gik i gang med, beskrev vi vores tanker om anerkendende følgeskab og kontaktede så VIA University College (tidligere Skive Seminarium). Vi ville gerne have VIA med til at føre os igennem en proces, hvor alle medarbejdere og ledere kunne deltage sammen og dermed lære sammen, fortæller Mette Andreassen. Betalt af trepartsmidler VIA var med på ideen og satte et forløb sammen, hvor der var stort fokus på kompetenceudvikling for alle involverede. En ansøgning til puljerne for trepartsmidlerne betød at økonomien kom på plads, og det blev muligt at gennemføre projektet. Nye redskaber - Vi har haft en rigtig spændende proces. På tværs af afdelingerne har vi flyttet os, lært af hinanden og tænkt nye tanker til arbejdsmetoder. Et eksempel på et nyt redskab, vi har arbejdet ud fra, er SMTTE-modellen. Den model har været med at sikre at vores arbejdsteams har fået et redskab der både strukturer og synliggør et projekt, men også giver en god ramme at diskutere ud fra, siger Mette Andreassen. (På side 6 kan du læse mere om SMTTE-modellen Formålet med projektet Anerkendende Følgeskab var at skabe en bevægelse i Familieafdelingen. I forvejen blev der arbejdet ud fra den anerkendende tilgang, men bevægelsen skulle sikre at der kom fokus på samspillet mellem ledelse og medarbejdere så det blev et følgeskab, hvilket vil komme borgere til gavn. Succesen med processen om Anerkendende Følgeskab var stor, så nu følger afdelingerne op med en proces under overskriften Medarbejderdrevet Innovation. Formålet med Medarbejderdreven Innovation er at skabe en innovations kultur i en anerkendende ramme. Udvikling, men hvorhen? Vi skal udvikle os hele tiden, men hvem beslutter i hvilken retning, tempo eller hvilke services der er behov for? I Familieafdelingen er de ikke i tvivl. Medarbejderne er dem der er tættest på borgerne, de møder dem hver dag, det gør afdelingschefen, direktøren eller politikerne ikke nødvendigvis. I februar 2010 mødtes medarbejdere og ledere i Familieafdelingen til et møde som opstart til forløbet om Anerkendende Følgeskab. I november 2010 blev projektet Anerkendende Følgeskab ikke afsluttet, men ført videre som Medarbejderdrevet Innovation. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

5 Gnist 5 Derfor er det oplagt at fortsætte processen med Medarbejderdrevet Innovation. Her er målet at udnytte medarbejdernes særlige viden, skabe begejstring, sætte fokus på mangfoldighed og være klar til morgendagens udfordringer. - Kort fortalt var Anerkendende Følgeskab et forløb som handlede om at få alle medarbejderteams (også lederteamet) til at udarbejde et projekt hvor vi brugte SMTTE-modellen som redskab. Lederteamets projekt var at arbejde med Medarbejderdreven Innovation, siger Mette Andreassen. (Se lederteamets SMTTE-model på næste side.) Bremse eller speeder - Vi har gang i mange ting, og mange emner er spændende, men nogle gange skal man trække i bremsen, andre gange træde hårdt på gaspedalen. Det er absolut én af udfordringerne, for det er ikke altid man selv bestemmer om det er bremse eller speeder. Med Medarbejderdrevet Innovation vil vi tilstræbe at være på forkant og have indflydelse på de mange forandringer der er, siger Mette Andreasen. Politik, økonomi eller for eksempel faldende antal børn er nogle at de elementer som kan betyde at der skal sættes fuld fart på ét initiativ, mens et andet må hvile. Lederteamet står sammen om dette i denne proces. Vi vil det her! Og når vi er begejstrede så smitter det. Så vi skal begejstre, sprede tilgangen og bakke op om nye ideer, kreativiteten og prioritere ressourcerne til det. - Vi kan godt blive grebet af et projekt eller tema, og tænke; det skal vi arbejde med! Men hvis medarbejderne har travlt med andre projekter er det vigtigt at vente eller prioritere for vi kan ikke nå alting, og det skal være engagement og involvering der bærer innovation frem, slutter Mette Andreassen. Medarbejderdrevet Innovation Definitionen på innovation er opfindelser, ideer eller viden der implementeres og skaber merværdi. Definitionen på medarbejderdrevet innovation er evnen til at inddrage samtlige medarbejdergrupper på arbejdspladsen i arbejdet med fornyelse og nytænkning. Fakta De afdelinger fra Familieafdelingen der har arbejdet med Anerkendende Følgeskab er Familiecentret, Sabroegaarden, Multi og Familiesektionen. Medarbejderdrevet Innovation omfatter hele Familieafdelingen. Eksempler på projekter i Anerkendende Følgeskab: Ydelseskatalog Teamudvikling Branding Telefonbetjening Metodeudvikling Formålet med Medarbejderdreven Innovation er at skabe en innovations kultur, hvor kreativitet breder sig som ringe i vandet. Familieafdelingens lederteam fra venstre er det Mette Christensen, Helene Nyholm, Solvejg Lund, Mette Andreassen og Ib Møller Pedersen. medarbejder.skivekommune.dk

6 6 Gnist Tre-partsmidler: Arbejdsredskab SMTTE-modellen Et nyttigt redskab til at reflektere over opgaver, processer eller projekter er SMTTE (udtales smitte) modellen. Modellen bruges både til planlægning og udvikling. Af Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Læs mere... Du kan læse mere om SMTTEmodellen på Internettet f.eks. på siden fra Undervisningsministeriet: Mange steder inden for det pædagogiske arbejde bruger man SMTTEmodellen. I Familieafdelingen valgte de at bruge modellen i arbejdsteamene under forløbet om Anerkendende Følgeskab (se foregående sider). SMTTE-modellen består af fem elementer; Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. De fem elementer er lige vigtige og påvirker hinanden. Modellen er dynamisk fordi den hele tiden giver mulighed for at regulere de enkelte elementer i bestræbelsen på at komme tættere på de mål, man har sat sig. God til diskussion og synlighed - SMTTE-modellen er rigtig god til at diskutere ud fra i planlægningsfasen. Den hjælper os til at holde fokus og sætte struktur på vores emner, siger Mette Andreassen, souschef i Familieafdelingen, og fortsætter; - Senere er modellen god at reflektere ud fra, refleksioner som for eksempel; er der andre eller flere aktiviteter der skal sættes i gang for at vi når målet? Hvilke tegn ser vi nu? Giver det anledning til at justere målene? Har vilkårene ændret sig? osv. - Vi har haft så gode erfaringer med at bruge SMTTE-modellen, så den bringer vi videre ind i arbejdet med medarbejderdrevet Innovation, slutter Mette Andreassen. SMTTE-model Familieafdelingens lederteams brug af SMTTE-modellen for Medarbejderdreven Innovation er skrevet med blåt. SAMMENHÆNG (Hvad er vilkårene?) Ledelsen vil understøtte implementering af bæredygtige projekter ved at sikre koordinering og skabe de nødvendige rammer for gennemførelse. TILTAG (Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?) Afsætte tid, formidling i organisationen, ledelsesmæssig sparring, udvikle markører, punkt på ledermøder, udarbejde strategi for medarbejderdreven innovation, kvalitetssikring af projekter. MÅL (Hvad vil du gerne opnå?) Fokus på innovation præget af medarbejderinvolvering Implementering/ eksekvering er af bæredygtige projekter EVALUERING (Nåede du dit mål?, Hvorfor/hvorfor ikke?) Afholde temadag med fremlæggelse af projektstatus. Derudover løbende evaluering i ledergruppen. TEGN (Hvordan kan du se, at du er på vej imod målet?) Afdelinger/medarbejdere præget af energi, glæde, stolthed og engagement. Der anvendes tid til projekter. Optagethed af projekter. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

7 Gnist gode grunde Fra et rekordhøjt grundsalg for Skive Kommune på 86 i 2007 slog finanskrisen bunden ud af markedet. Det betød at der i 2009 kun blev solgt 12 byggegrunde. I år er salget igen i vækst, men nye udfordringer venter fra årsskiftet, hvor moms på byggegrunde betyder prisstigninger, og truer med at presse salget. Af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Efter nogle gode år, under højkonjunkturen op til finanskrisen, er det nu blevet væsentligt sværere at sælge byggegrunde. Alene fra 2008 til 2009 var faldet på 68%. Særligt uden for Skive by går det langsomt, og Skive Kommune har i øjeblikket 256 byggegrunde til salg. Så selvom der i år har været en vækst i salget på 18%, er der stadig langt til rekorden i 2007, hvor Skive Kommune solgte 86 grunde. Fra årsskiftet skal der lægges moms på salg af kommunale byggegrunde, derfor har Skive Kommune valgt at gøre borgerne opmærksomme på, at der er penge at spare ved at handle byggegrund inden 1. januar. Det sker i en annoncekampagne i de lokale medier i december måned. I en periode hvor grundsalget kun lige er begyndt at komme sig ovenpå finanskrisen, afventes det naturligvis med nogen spænding, om denne prisstigning vil slå salget tilbage, eller om borgernes købelyst fortsat vil være stigende. Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed Når det handler om byggegrunde, viser salget klart hvad borgerne prioriterer - det handler om beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. En smuk udsigt vægter naturligvis højt, men gør det ikke alene. Servicetilbud som skole, børnehave, sportsfaciliteter og indkøbsmuligheder samt transporttid til og fra arbejde og uddannelse vejer også tungt, i valget af byggegrund. Især i landsbyerne hvor det kan være svært at trække købere til, er det vigtigt for salget at der er gjort et stykke arbejde med at synliggøre mulighederne i nærområdet. Her er det ikke alene Skive Kommune, der er på banen med informationer. Flere steder er der aktive borgerforeninger, der gør sit for at tiltrække nye indbyggere. Noget for enhver pengepung I Skive Kommune er der stor forskel på grundpriserne, og det giver potentielle købere masser af valgmuligheder. Med priser fra til kr. for en byggemodnet grund, er der noget at byde på for snart sagt enhver pengepung. På er der gode muligheder, for både kommunens borgere og potentielle tilflyttere, for at danne sig et overblik over hvilke grunde Skive Kommune har til salg. Her er der detaljeret information om alle udstykninger. Fra pløjemark til parcelhusgrund Salg af byggegrunde foregår i Teknisk Forvaltning, men nyudstykninger af grunde er en lang proces med mange involverede parter. Først indsamles der idéer og ønsker fra borgerne og udarbejdes lokalplansforslag i forhold til Kommunens overordnede planer for byudviklingen. Dernæst skal lokalplanen for de enkelte områder til høring og godkendelse af byrådet. Så skal jorden opkøbes af kommunen, og til sidst skal grundene byggemodnes - hele processen kan tage 1½ - 2 år. Efter forberedelsesprocessen kan salget gå i gang, og her fastsætter Skive Kommune en mindstepris. Derefter afholdes en udbudsrunde, hvor borgerne kan afgive købstilbud, og hammerslag falder ved højeste bud. Er der grunde tilbage i en udstykning står de derefter til salg til den fastsatte mindstepris. Teamleder Jens Dalby, Teknisk Forvaltning, fremviser her en udstykning i Hem. medarbejder.skivekommune.dk

8 8 Gnist Tema: Konflikthåndtering Kursus blev springbræt for forandring Med tilbagemeldingerne som områdeleder Mette Palshøj havde fået i forbindelse med både lederevaluering og trivselsundersøgelsen, valgte hun at gøre konflikthåndtering til et indsatsområde både i sin personlige kompetenceudvikling og i på arbejdspladsen. Det var baggrunden for at hun meldte sig på kurset i Samarbejde og konflikthåndtering, der i foråret blev udbudt til kommunens ledere. Af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Skovbakkehjemmet i Skive stod overfor forandring. Plejecentret skulle overgå fra at være almindeligt plejecenter til at blive specialiseret som demensplejecenter. Samtidig ønskede Mette Palshøj at øge trivslen og nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen. Gennem lederevalueringen og den seneste trivselsundersøgelse havde Mette Palshøj fået udpeget et forbedringspunkt både i forhold til sit personlige lederskab og i organisationen som helhed - konflikthåndtering. - Jeg syntes hele tiden der var et eller andet omkring konflikter, som jeg ikke var helt skarp på. Derudover havde medarbejderne og jeg ikke altid samme syn på hvad der var en konflikt. Og så valgte jeg at sige: Det bliver du simpelthen nødt til at gøre noget ved, og det blev et springbræt for det videre arbejde, siger Mette Palshøj. At handle i fredstid Selvom det i første omgang var Mette Palshøj selv der kom på kursus, blev det også for medarbejderne på Skovbakkehjemmet et vendepunkt. Kort tid efter at hun havde været af sted, iværksatte hun et efteruddannelsesforløb for alle medarbejdere. Forløbet handlede om konflikthåndtering og blev startskuddet til at de fik ny viden og nye redskaber til samarbejde og konflikthåndtering, den anerkendende tilgang, magtanvendelse og de etiske dilemmaer, der knytter sig til det. - I starten tænkte jeg at det bare var mig der havde et problem. Men jeg kom frem til at det også var vigtigt at medarbejderne blev en del af processen, så de blev egentlig ikke spurgt om de ville af sted. Og jeg synes, at de har taget det rigtig positivt. Der var ingen, som sagde: Det behøver vi ikke!. Og jeg syntes at vi skulle have nogle fælles redskaber, særligt når vi nu skal til at arbejde med demente. Jeg tænker meget at det er en fælles proces, fortæller Mette Palshøj. At arbejde med konflikthåndteringskulturen tager tid, og både idéer og de nye redskaber skal have mulighed for at bundfælde sig. - Det er en god idé at lave tingene i fredstid, altså, hvis man vil gøre en indsats bør det være imens der ikke er en konflikt som kører, for det er ikke noget vi bare gør på to minutter, det tager tid og masser af øvelse, forklarer Mette Palhøj. Mette Palshøj fra Skovbakkehjemmet Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

9 Gnist 9 En aha-oplevelse På et plejecenter som Skovbakken er mange af beboerne så dårlige, at de har vanskeligt ved at tage vare på sig selv, og det sætter både medarbejdere og pårørende under pres. - Jeg fik en aha-oplevelse ved at tænke på vores kommunikation med de pårørende i forhold til konflikttrappen. Selvom vi synes at det her kan da ikke være en konflikt, og det må de pårørende da kunne forstå, kan vi være på vej op ad trappen, og så er god kommunikation vigtig, siger Mette Palshøj. Et eksempel fra dagligdagen kan handle om den personlige hygiejne. Mange af de ældre demente beboere bryder sig ikke om at personalet skal hjælpe dem. - Det kan være svært, som medarbejder, når man synes at man gør sit bedste for en mand, og så kommer hans kone og spørger: Hvorfor er han ikke vasket, og hvorfor har han ikke fået en ren skjorte på? Vi har jo rigtig mange som siger nej til at blive vasket, og hvis vi skal ind og gøre overgreb på dem hver dag, så bliver der sådan en dårlig stemning. Derfor har vi nogle gange valgt en anden tilgang. Hvis ikke vi får vores arbejdsgange meldt ordentligt ud til de pårørende, kan det være svært for dem at se på og forstå. De kan opleve det som svigt. Så det handler meget om at tale med de pårørende, om hvorfor vi gør som vi gør, forklarer Mette Palshøj. Lederrollen i centrum På konflikthåndteringskurset mødtes ledere fra helt forskellige arbejdssteder kommunen. Det gav rum til at sætte fokus udelukkende på rollen som leder, en mulighed som man ikke altid har sammen med fagkolleger, hvor de faglige udfordringer let tager fokus. - Deltagerne på kurset var meget forskellige, men det var nøjagtig de samme situationer vi oplevede i hverdagen. Det var egentlig lidt rart at se. Det ville selvfølgelig være fint, at komme af sted med hele Ældreservice, men så var det nok let kommet til at handle om vores fælles faglige og økonomiske udfordringer. Når de oplever de samme situationer på Biblioteket eller i Borgerservice, så handler det jo om noget der bare er generelt menneskeligt. Det handler om hvordan vi omgås som mennesker, siger Mette Palshøj, og tilføjer: - Jeg sad og tænkte at det handlede ikke om at være faglig som sygeplejerske, det handlede om min rolle som leder. Lige pludselig kunne jeg se at det her var noget som jeg skulle have fod på som leder, og det gav mulighed for at skille rollerne som leder og sygeplejerske. På Mette Palsgårds kontor hænger konflikttrappen lige ved skrivebordet, og den grafiske gengivelse af trappen minder hende om at tingene skal tages i opløbet. - Hvis ting ulmer, og man fornemmer at noget er ved at udvikle sig til en konflikt, eller at noget fylder meget hos medarbejderne, også selvom jeg ikke selv synes at det er noget der giver anledning til bekymring, så tager jeg fat om det. Jeg har jo min konflikttrappe som jeg kigger på jævnligt, og jo før jeg tager tingene op jo bedre, fortæller Mette Palshøj. Hjælp fra egne rækker Konflikthåndteringskurset, der fungerede som startskud for Mettes Palshøjs arbejde, var HR- og Kommunikationsafdelingens kursus i Samarbejde og konflikthåndtering. - Jeg fandt ud af at der er så mange ting som det er vigtigt, at man har øje for. Hen ad vejen bliver det nemmere og nemmere, og jeg har fået nogle redskaber til at komme videre. Jeg fik oplevelsen af at hvis jeg kører fast, så kan jeg hente noget hjælp fra kommunes interne konsulenter i stedet for at hyre eksterne konsulenter, siger Mette Palshøj. Trådene samles Efter konflikthåndteringskurset har Mette Palshøj taget yderligere efteruddannelse og medarbejderne har været af sted på kursus, så nu er tiden kommet, hvor trådene skal samles og selve forankringen i dagligdagen skal ske. - Nu har jeg simpelthen brug for at være her på Skovbakkehjemmet og få det hele forankret. Jeg har brug for at finde ud af, alt det vi lærte, hvordan kan det så bruges i hverdagen, forklarer Mette Palshøj. Medarbejderne lavede en række opgaver med idéer til hvordan man fremover kan gå til de daglige opgaver på Skovbakkehjemmet, da de var af sted på kursus, og nu skal både medarbejdernes og Mette Palshøjs idéer bearbejdes i fællesskab. - Jeg havde selv en masse idéer efter jeg havde været på kursus, men jeg var nødt til lige at bremse dem indtil jeg havde medarbejderne med. De lavede en række opgaver hvor de kom med idéer til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med alt det her på Skovbakkehjemmet. Hvis vi skal få noget ud af det, skal vi arbejde videre. Fra at være nogle teorier skal vi have det omsat til hvordan vi vil bruge dem hér, siger Mette Palshøj. Måske byder fremtiden på yderligere fordybelse i emnerne omkring konflikthåndtering, blandt andet har dygtiggørelse i mediation været under overvejelse, men foreløbig er der rigeligt at give sig i kast med. medarbejder.skivekommune.dk

10 10 Gnist Tema: Konflikthåndtering Konflikter skaber udvikling - hvis de håndteres rigtigt Mange kan genkende følelsen af at have lyst til at krybe i et musehul, hvis bølgerne går højt på jobbet, og uenigheder udvikler sig til konflikter der dræner energien. Men hvis vi lærer at håndtere konflikterne inden de udvikler sig negativt, kan de bringe uundværlig udvikling med sig. Derfor udbyder HR og Kommunikation lederkurser og gruppeforløb under overskriften Samarbejde og konflikthåndtering. Af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Ingen organisation - heller ikke Skive Kommune kan undgå at der indimellem opstår konflikter. Konflikterne kan have mange ansigter, de kan opstå mellem kolleger i samme afdeling, mellem afdelinger, med borgere eller måske med chefen. Naturligvis er det forskelligt, hvor meget konflikter udvikler sig, men hvis de håndteres konstruktivt, kan mange konflikter vendes til noget positivt og skabe udvikling for de involverede parter. Det kan for eksempel ske gennem nye måder at gøre ting på, eller nye og bedre måder at omgås hinanden på. Konflikter er uundgåelige Baggrunden, for at der er sat fokus på netop samarbejde og konflikthåndtering, er resultaterne fra de seneste lederevalueringer og trivselsundersøgelser. Da konflikter er uundgåelige, og i et eller andet omfang også uundværlige, har mange i organisationen efterspurgt viden om området. Bistand omkring samarbejde og konflikthåndtering er derfor blevet en fast del af HR og Kommunikationsafdelingens konsulenttilbud. Et af de seneste tiltag er at udbyde et decideret kursus i Samarbejde og konflikthåndtering for organisationens ledere. - Vores udgangspunkt i arbejdet med samarbejde og konflikthåndtering er kommunikation, og hvor væsentlig den er i vores daglige samarbejde. Det handler om at vi bliver bevidste om, hvad god kommunikation er for en størrelse, og at vi ikke lægger for mange fortolkninger ind over det som andre siger. Og så handler det i høj grad også om at vi tør tage fat om de uenigheder eller situationer, der skaber konflikter, siger konsulent John Harlev, HR og Kommunikation. - Mange gange tror vi at vi ved hvad hinanden mener, men ofte misforstår vi hinanden eller tror intentionen bag noget sagt eller gjort er anderledes end ment. Derfor har vi næsten et motto for kurset som lyder jeg siger ikke hvad jeg siger, jeg siger hvad der bliver hørt. Pointen er at det er vigtigt at stoppe op og spørge hvad Konfliktløsning Kamp Rummes Konflikt Flugt Parkering Fjernes En af plancherne om konflikthåndtering som viser at der er fire måde at håndtere en konflikt. To konstruktive (Rummes og Fjernes) og to hvor der er mindst én taber i konflikten (Kamp og Flugt). Parkering betyder at parterne aftaler hvor og hvornår de vil tale om konflikten, hvis her og nu ikke er passende. 16 Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

11 Gnist 11 Symbolet for samarbejde og konflikthåndtering er giraffen efter girafsprog. Girafsprog kaldes også for IkkeVoldelige Kommunikation og er en metode til at tale om konflikter for at bringe konflikten ned ad trapper, og for at finde løsninger som tilgodeser begge parter mener du?, eller hvad er grunden til?, forklarer John Harlev. Op og ned ad trappen Kurset fungerer som en introduktion til en række redskaber, der sætter fokus på forebyggelse af konflikter gennem opmærksomhed på egen og andres kommunikation, hvad god kommunikation er, og hvad vi kan gøre hvis en konflikt har udviklet sig negativt. Et af de redskaber, som underviserne bruger, er Konflikttrappen. Den illustrerer hvordan en situation kan udvikle sig, både hvis man vælger at lader den eskalere synligt uden at gribe ind, og hvis de involverede vælger at tage skyklapper på og lade som om den ikke findes. Også emner som den anerkendende tilgang, Ikke Voldelig Kommunikation og Mediation er at finde blandt emnerne på kurset. Håndtere konflikter - For os handler det om at give deltagerne en introduktion til nogle af de redskaber der findes til at forebygge og håndtere konflikter. Med lederkurset, og de gruppeforløb vi har kørt åbner vi døren for værktøjerne, og vi lægger meget vægt på at deltagerne får mulighed for at omsætte teorierne til praksis gennem gruppeøvelser. På den måde håber vi, at deltagerne får lettere ved, også at omsætte det de lærer til deres egen dagligdag, slutter John Harlev. Fakta De næste to grundforløb i Samarbejde og konflikthåndtering for ledere ligger januar 2011 og april Hvis du ønsker yderligere information om kurserne eller om muligheden for at lave et skræddersyet forløb i din afdeling/institution kan du kontakte John Harlev, eller Malene Brink, Konflikttrappen medarbejder.skivekommune.dk

12 12 Gnist Personaleforhold August - september 2010 Tiltrædelser Aina Esther Bergmann, rengøringsassistent, Spireskolen Anette Filtenborg Brogaard, sosu.hjælper, Møllestien plejen Anette Johanne Dølby Jakobsen, omsorgsmedhjælper, Thinggade Anita Juul Broundal, social- og sundhedsassistent, Jyllandsgade Anja Petra Jensen, medarbejder, Selde Indegruppe Ann Boe Christiansen, pædagog, Idavang Anne-Mette Stenderup Josefsen, sosu.hjælper, Klynge 1 Indegruppe Annie Boel, medarbejder, Rønbjerg Indegruppe Asta Brandsholm Pinderup, pædagogmedhjælper, Aakjær Undervisnings Benedikte Cathrine Nielsen, medarbejder, Fur Udegruppe Betina Rasmussen, kontorassistent, Borgerservice Betty Norma Madsen, social- og sundhedsassistent, Balling Indegruppe Bit Preisler Jensen, pædagogmedhjælper, Krabbeshus Heldagsskole Britt Lauge Karlsen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole Britta Tønning Vejo, medarbejder, distrikt syd Charlotte Søndergaard, pædagogmedhjælper, Rønbjerg Børnehave Charlotte Kær Amtoft, pædagog, Viften Charlotte Sadolin Klausen, llærer, Højslev Skole Charlotte Sand Sørensen, familiebehandler, Familiecenter Sabroe Conni Anita Mogensen, ergoterapeut, Træningscenter Mølle Daniel Feldborg Johannesen, pædagogmedhjælper, Durup SFO Dennis Tang Pedersen, pædagogmedhjælper, Thinggade - Botilbud Ella Pedersen, medarbejder, Rødding Indegruppe Else Mortensen, pædagogmedhjælper, Resen Daginstitution Emil Jakobsen, medarbejder, Møllestien plejen Eva Kvist Østergaard Rasmussen, social- og sundhedsassistent, Syd Eva Terp Carstensen Jørgensen, kontorassistent, JobStart Find Anders Refsgaard, teknisk servicemedarbejder, Durup Skole Gerda Pedersen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Birkely Gitte Pedersen, pædagogmedhjælper, Hedemarken Gitte Marie Stoksbjerg, kontorassistent, Løn og Personale Grete Klausholt Toft, teknisk servicemedarbejder, Balling Indegruppe Hanna Lise Nielsen, ernæringsassistent, Kornblomsten Indegruppe Hanne Balshøj Sørensen, kontorassistent, Familiecenter Sabroe Hans Kresten Serup Jensen, teknisk servicemedarbejder, Brårup Skole Helen Witzel Møller Hansen, tekn.servicemedarbejder, Byrådssekretariat Helle Givard Carstensen, omsorgsmedhjælper, Hjaltesvej/Gefionsvej Helle Ostenfeldt Kalkrup, agronom, Natur og Miljø Henning Keld Jørgensen, specialarbejder, Bomi Henriette Schüsler Kristensen, sagsbehandler, Specialrådgivningen Henrik Kyhnel, kontorassistent, Byrådssekretariat Henrik Søgård Pedersen, pædagogmedhjælper, Ørslevkloster Skole Inger Nielsen, lærer, Ørslevkloster Skole Jan Tapdrup, museumschef, Museum Salling Janni Hviid Agerskov, pædagogmedhjælper, Jebjerg Børnehus Jens Ottosen, lærer, Rønbjerg Undervisningsafd. Jens-Erik Johansen, jobkonsulent, Huset John Henrik Kristensen, medarbejder, Roslev Indegruppe 1 Jonas Mæng, lærer, Glyngøre Skole Julia Sand Skovsted, pæd.medhjælper, Daginstitutionen Lærkereden Kaj Erik Andreasen, teknisk servicemedarbejder, Nr.Søby Børnehave Karin Lyngesen, rengøringsassistent, Bomi Karin Østergaard, social- og sundhedsassistent, Lem Indegruppe Karina Kristiansen, pædagogmedhjælper, Resen Daginstitution Karina Nørmark Moesgaard, social- og sundhedsassistent Kasper Brogner, pædagogmedhjælper, Apoteker Norgaards Børnehave Kate Tousgaard, pædagogmedhjælper, Selde SFO Kathrine Kirkeby Erhardtsen, sygeplejerske Katrine Hovaldt Larsen, kontorassistent, Byrådssekretariat Katy Erna Emilie Holbøl Jensen, pædagogmedhjælper Kichi Sand Brammer, omsorgsmedhjælper, Mentor Knud Nielsen, kontorassistent, Arkiverne Laila Christiansen, pædagog, Resen Daginstitution Laila Schmidt Jensen, kontorassistent, Balling Udegruppe Lars Peder Kristiansen, kontorassistent, Skive Museum Linda Horn Pedersen, medarbejder, Højslev Indegruppe Lona Lykke Majlund, kontorassistent, BFF Sekretariat og Ø Lone Fuglsig Bekkevold, kontorassistent, Driftsledelsen Lone Istrup Pedersen, social og sundhedsassistent, Ådalen, Lotte Bjørnskov, sundhedsplejerske, Sundhedsplejen Louise Frost Krogh, pædagog, Brårup Skole Louise Viftrup Holm, pædagog, Roslev SFO Louise Ørts Andersen, ergoterapeut Mads Dalsgaard, udviklingskonsulent, SAS Ledelsessekretariat Malene Angela Andersen, social og sundhedshjælper, Selde Indegruppe Malgorzata Tomaszewska-Rasmussen, lærer, Sprogcenter Skive Maria Bylov Pedersen, medarbejder, Distrikt syd Marianne Middelhede Pedersen, kontorassistent, Distrikt 1 Marianne Maarbjerg Boll, pædagogmedhjælper, Troldegården, Højslev Martin Billeskov Nielsen, specialarbejder, Bomi Mathias Kamp Thordahl Nielsen, pædagogmedhjælper, Lem SFO Mette Immersen, pædagog, Hjaltesvej/Gefionsve Mette Møgelvang Jensen, sosu.hjælper, Rønbjerg Indegruppe Mette Thybo Jensen, museumsinspektør, Skive Museum Michael Rose, pædagogmedhjælper, Krabbeshus Heldagsskole Michael Jensen, teknisk servicemedarbejder, Feldinghus Michelle Højland, pædagog, Skovly Mogens Rud Jørgensen, pædagogmedhjælper, Idavang Mona Harbo, lærer, Skivehus Skole Nana Saugstrup Poulsen, sosu.hjælper, Hjaltesvej/Gefionsvej Natasha Kjær Bjørgren Petersen, social- og sundhedshjælper, Nord Niels Strøm Kristensen, pædagogmedhjælper, Breum Børnehave Ole Norup, teknisk servicemedarbejder, Børnehaven Jættebo Pia Pedersen, social- og sundhedshjælper, Roslev / Oddense Ude Poul Erik Jespersen, pædagogmedhjælper, Balling Skole Rikke Dølby Christensen, pædagog, Idavang Rikke Palsgård Bertelsen, pædagogmedhjælper, Hem USFO Sine Louise Hørsted, lærer, Skivehus Skole Sune Schmidt, udviklingskonsulent, By- og Landsbyudvikling Súsanna Petersen, social- og sundhedsassistent, Thorsvej Indegruppe Susanne Boilesen Bøvling, konsulent, CKU Center for Kommunikation Susanne Marianne Aggerholm, medarbejder, Bøgely, Durup Svend Trier Pedersen, teknisk servicemedarbejder, Teknisk personale Tobias Andersen, pædagogmedhjælper / omsorgsmedhjælper, Parcelvej Tommy Nielsen, teknisk servicemedarbejder, Teknisk personale Tommy Sloth Carlsen, pædagogmedhjælper / omsorgsmedhjælper Trine Højer Christensen, konsulent, HR og Kommunikation Ulla Vibeke Korsgaard Højland, medarbejder, Møllestien plejen Vibeke Wenzel Sørensen, pædagog, Mentor Zandra Møllenberg Nielsen, social- og sundhedshjælper Personaleforhold I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer - efter aftale med jubilarerne. Rubrikkerne Tiltrædelser og Fratrædelser indeholder information om fastansatte medarbejdere. Listerne er alfabetisk efter fornavn. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

13 Feriefonden Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune Skive Kommunes feriefond råder over fire ferieboliger ved Jyllands kyster. Om Feriefonden Feriefonden for Skive Kommunes medarbejdere skaffer midler ved at uhævede feriepenge herunder ferietimer, ferietillæg og feriekort fra Skive Kommune overføres til fonden. Midlerne skal anvendes til ferieformål for medarbejderne ved Skive Kommune. Ta ud indstik Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af: Jørgen Christensen (formand), Lars Yde, Per Nors, Ulla T. Mortensen og Gitte Hansen. Ansøgningsskema For at leje én af feriefondens boliger i næste ferieår fra 1. april 2011 til 31. marts 2012skal du udfylde et ansøgningsskema (vedlagt eller findes på Intranettet > Medarbejder > Feriefonden. Ansøgningsskemaet skal sendes senest den 14. januar 2011 til Feriefonden. Billederne her er fra ferielejligheden i Kattegat Feriecenter. Fotos: Anny Lavrsen Kure, Colourbox, Malene Brink, m.fl. medarbejder.skivekommune.dk

14 Feriefonden Feriefondens fire feriesteder Sommerhuset, Plantagevej 4 C Hune, Blokhus Sommerhuset er på 70 m² og indeholder blandt andet seks sovepladser, to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng, stue/ køkken med brændeovn, varmepumpe, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine samt udgang til træ-terrasse, badeværelse med bruseniche, dyner og puder (sengetøj skal medbringes), vaskemaskine og tørretumbler, gyngestativ og sandkasse. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Ca. to km til havet og Blokhus centrum. Tæt på Fårup Sommerland. Ferielejligheden ved: Hotel Skagen Strand Lejligheden er på 74 m² og indeholder blandt andet seks sovepladser fordelt på to plan stue/ køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, TV m.m., badeværelse, vaskemaskine, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Se evt. yderligere information på

15 Feriefonden Ferielejlighed, Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m², som indeholder opholdsstue/køkken med brændeovn, tv, komfur, køleskab og opvaskemaskine mv. Stort badeværelse m/ vaskemaskine og separat toilet. Fra opholdsstuen med loft i kip - er der adgang til 1. sal, som indeholder to gode soverum med fire sovepladser og indbyggede skabe. Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m. fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Klit ved Vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Hvide Sande. Søndervig er et udpræget sommerhusområde med turisme hele året. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året til ferie og weekend ophold. Ferielejligheden, nr. 201 ved Bønnerup Strand Lejligheden er på 65 m² og indeholder blandt andet to værelser med i alt seks sovepladser, køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, stue med TV, badeværelse med bruseniche, dejlig terrasse med aftensol, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og inden for en kort kørselsafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Skive Kommunes ferielejlighed har nr. C201 og ligger i Feriecenter Kattegat. Se evt. yderligere information på medarbejder.skivekommune.dk

16 Feriefonden Ansøgningsskema For at leje én af Feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det senest den 14. januar 2011 til Feriefonden, Skolegade 5, Breum, 7870 Roslev eller til Ansøgningsskemaet findes på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Lodtrækning Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning og kun de heldige får skriftlig besked senest den 1. februar. Har du ikke fået svar senest den 1. februar 2011, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Herefter: Først til mølle Efter 1. februar 2011 kan du på Intranettet under Medarbejder> Feriefond se en oversigt over ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail eller evt. ved at ringe til Feriefonden på tlf. nr (mandag til torsdag kl ), hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Mailen skal indeholde oplysning om privat adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune og der må ikke ske videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Såfremt du har et lejemål efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Hune. Udlejningsperiode: Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring: Boligerne skal afleveres rengjort. Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Slutrengøring vedr. ferielejligheden ved Hotel Skagen Strand er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centeret med 420,- kr. I Hune og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for alle, hvis alle lejere er opmærksomme på, at rengøringen er så god som muligt. Det er en stor hjælp, hvis vinduer, døre, paneler m.v. også rengøres efter behov. Betaling: Lejen + evt. el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgående lejeaftaler er bindende. Yderligere information: Der kan altid rettes telefonisk henvendelse til Feriefonden på tlf eller på mail Se Skive kommunes intranet under Medarbejdere > Feriefond. Priser Bønnerup Strand: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge Slutrengøring kan aftales med centeret Hotel Skagen Strand Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til Centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 420,- betales til Centeret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: - kr pr. uge Lavsæson: - kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,00 pr. kw. Feriehus Søndervig: Højsæson: - kr pr. uge Lavsæson: - kr pr. uge El betales efter forbrug pris kr. 2,00 pr. kw. For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål kr. 800,- Hverdagslejemål kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 20. maj til og med fredag den 9. september Fredag den 14. oktober til fredag den 21. oktober Fredag den 11. februar til fredag den 18. februar OBS: I højsæsonen udlejes i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 27 starter fredag den 1. juli i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 27 starter fredag den 8. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Dog starter alle lejemål i Skagen først kl og afsluttes kl på grund af rengøringen.

17 Gnist 17 August - september 2010: Fratrædelser Abdolkarim Torabinejad, specialarbejder, Skive Museum Alice Kirstine Kristensen, socialpædagog, Marienlyst Centeret Alice Meier Pedersen, Social og sundhedshjælper Allan Nørhave, Teamleder, Park og Vej Anita Siig Nielsen, Bomi Ann Møller Jensen, assistent, Mentor Anna Margrethe Pedersen, hjemmehjælper, Balling Ældrecenter Bente Villadsen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Rosenbakken Berit Kjølhede, leder, Apoteker Norgaards Børnehave Berit Kærgaard Holmboe, rengøringsassistent Betina Rasmussen, kontorassistent, Borgerservice Birgitte Ploug Riisgaard, sosu.assistent, Ådalen Birte Vedel, social- og sundhedshjælper Birthe Ladefoged, rengøringsassistent, CKU Center for Kommunikation Bjarne Svoldgaard Nielsen, kontorassistent, Kultur og Markedsfør Bo Jaque, kontorassistent, Skive Museum Brian Lykke Bach, specialarbejder Britta Kildegård, Glyngøre Ældrecenter Britta Spangkær Dønvig Blaaberg, pædagogmedhjælper, Lem SFO Carsten Håhr Veile, børnehaveklasseleder, Brårup Skole Christen Clausholm Knudsen, specialarbejder Dagny Bækgaard, lærer, CKU Center for Kommunikation Dorrit Kamp Nielsen, børnehaveklasseleder, Lem Undervisningsafd. Dorthe Isaksen, Økonomikonsulent, SAS Økonomi Dorthe Nigaard Vinther, kontorassistent, Specialrådgivningen Edel Nielsen, hjemmehjælper, Højslev Ældrecenter Else-Marie Jakobsen, overlærer, Højslev Skole Gitte Laursen Feder, kontorassistent, Udbetalingsenheden Gunnar Bach Ovesen, specialarbejder, Entreprenørgården Hans Jørgen Gravgaard, Rødding Ældrecenter Heidi Laursen, sundhedsmedhjælper, Balling Ældrecenter Helle Holm Søgaard, rengøringsassistent, Bomi Helle Serup Rimmer, Durup Ældrecenter Helle Tetzschner Larsen, pædagogmedhjælper, Børnehaven Birkely Henning Kusk Kristensen, specialarbejder Henriette Olesen, Højslev Ældrecenter Henrik Larsen, kontorassistent, JobStart Ilse Børglum, Omsorgsassistent Jan Bukhave Nielsen, tekn.servicemedarbejder. Højslev Skole Jane Dyrendal Rasmussen, social- og sundhedshjælper Jannick Rieper-Holm, kontorassistent, Borgerservice Jens Fauerholdt Ramsdal, teknisk servicemedarbejder Jens Jørgen Fodgaard, specialarbejder Jeppe Nørgaard, pædagogmedhjælper, Oddense Skole Jes Pilgaard Knudsen, teknisk servicemedarbejder, Breum Skole Jes Villadsen Nyman, tekn.servicemedarbejder, Rødding Undervisning Jesper Faurskov Pedersen, lærer, Højslev Skole Jesper Laursen, medarbejder Jette Aggerholm Hangaard, sygehjælper, Mentor Joan Thorsen, pædagog, Jyllandsgade Johanne Elisabeth Jensen, husassistent, Plejecenter Gammelgaard John Andersen, teknisk servicemedarbejder, Ungdomsskolen-Skive Jonas Mæng, lærer, Nr. Søby Skole Jonna Drachmann Christensen, sygeplejerske, Jebjerg Ældrecenter Julie Elkjær, psykolog Jytte Søndergaard Christensen, social- og sundhedsassistent, Ådalen Jørgen Ahm Sørensen, teknisk servicemedarbejder, Teknik & Vaskeri Kaj Sørensen, souschef Karen Høy Søndergaard, børnehaveklasseleder Karen Margrethe Møller, Område Nord Skive by Kathrine Kloch Sørensen, social- og sundhedsassistent Katy Erna Emilie Holbøl Jensen, pædagogmedhjælper Kenneth Ulberg, medarbejder Kerstin Schröder, Oddense Indegruppe Kim Johan Jensen, teknisk servicemedarbejder Kirsten Johanne Hørning, dagplejer Kirsten Nygaard Steffensen, tale-hørelærer, PPR Knud Ejner Christensen, teknisk servicemedarbejder, Hem Skole Laila Frandsen, social- og sundhedshjælper, Jebjerg Ældrecenter Laila Munk Sørensen, talehørelærer, PPR Lene Krog Petersen, social- og sundhedshjælper Lilian Trærup Nielsen, social- og sundhedsassistent Lilli Møller Nielsen, dagplejer Lis Funch Carstens, sosu.assistent, Plejecenter Gammelgaard Lisa Godsk Jørgensen, social- og sundhedshjælper, Balling Ældrecenter Lisbeth Balle, Økonomisk Sekretariat Loa Birgitte Østergaard Sørensen, lærer Mads Rasmus Bonde Stilling, pæd.medhj., Krabbeshus Heldagsskole Majbritt Jørgensen, social- og sundhedsassistent, Rødding Ældrecenter Margit Borregaard, pædagogmedhjælper, Aakjær SFO Margrethe Henriksen, afdelingsleder, Roslev SFO Marianne Grooss, Økonomisk Sekretariat Merete Bohl Hansen, assistent Mette Hedegaard, ernæringsassistent Mette Klitgaard Salling, socialrådgiver, Specialrådgivningen Michael Christian Lund, pædagog Mogens Lundgaard Mikkelsen, tekn.servicemedarbejder, Fur Museum Mona Henriksen, sygehjælper, Breumgaard Plejecent Mona Haahr, Glyngøre Ældrecenter Natallia Dalsgaard, medarbejder Nataly Meedom Truelsen, social- og sundhedshjælper Nicoline Marie Bertram, pædagogmedhjælper, Hjaltesvej/Gefionsvej Niels Peter Rasmussen, teknisk servicemedarbejder., Oddense Skole Niels-Peter Hansen, lærer, Krabbeshus Heldagsskole Oda Jensen, rengøringsassistent, Apoteker Norgaards Børnehave Ole Martin Andersen, medarbejder Ove Gammelgaard Lausen, specialarbejder Per Martin Andersen, medarbejder, Fur Udegruppe Peter Møller Bertelsen, tekniske designer Pia Kragh Holmstrøm, kontorassistent, Resen Skole Poul Erik Alstrup, teknisk servicemedarbejder, Skivehus Skole Rikke Gudrun Købke, Breumgaard Plejecent Rosa Bjerge Hundsdahl Jensen, Plejecenter Bøgely Ryan Høiriis, teknisk servicemedarbejder, Børnehaven Jættebo Sandie Christensen, hjemmehjælper, Bøgely Indegruppe Sandra Margrethe A Jespersen, sosu.hjælper, Jebjerg Ældrecenter Seenuan Meechamnan Sønder, husassistent, Bomi Sigbjørg Johanna M H Christensen, pædagogmedhjælper, Fur USFO Steffen Tarp Pedersen, cand.scient.pol, SAS Susanne Gade Laursen, pædagog, Krabbeshus Heldagsskole Susanne Storgaard Bach, sagsbehandler, Udbetalingsenheden Susanne Vinter Tranders, Oddense Ældrecenter Sussie Anne-Marie Brinch, kontorassistent, Spøttrup Borgmuseum Søren Weimar Johnsen, tekn.servicemedarb., Krabbeshus Heldagsskole Tabia Brøndum Knudsen, medarbejder Thomas Hagen Andersen, husassistent, CKU Center for Kommunikation Tina Andersen, social- og sundhedsassistent, Højslev Ældrecenter Tina Bavnshøj Frederiksen, assistent Tina Fink Højriis, sygeplejerske, Højslev Ældrecenter Tine Bæch Leth, omsorgsmedhjælper Tommy Sloth Carlsen, Marienlyst Centeret Troels Mølgaard Larsen, Område Syd Skive by Vagn Erik Jensen, Økonomisk Sekretariat Vibeke Holmbo Frandsen, Roslev Ældrecenter Yvonne Helga Bay Sørensen, assistent, Thinggade Dødsfald Vibeke Eeg Tran, dagplejer, Dagplejen medarbejder.skivekommune.dk

18 18 Gnist Snerydning Sneflokke kommer vrimlende Om sneen kommer til at dække landet igen denne vinter lige så mange dage som sidste vinter, ved vi endnu ikke, men i Park og Vej er de i fuld gang, selvom de sidste reparationer af sidste års sne- og frostskader først for nylig er afsluttet. Tekst: konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: gartnerformand Just Eiskjær Sørensen, Park og Vej At sidste vinter bragte masser af arbejde med sig for medarbejderne i Park og Vej var tydeligt for enhver. Med tæt på tre måneder i sneens tegn krævede snerydningen en ekstraordinær indsats af medarbejderne i vinterberedskabet. Derefter kom reparationer af alle de huller i vejen som frosten og de store mængder sne havde lavet. Ingen ønsker om mere sne! Sidste år i november bragte vi her i Gnist en artikel om vinterberedskabet. I dén artikel ønskede ingeniør Jette Byrgiel Sørensen, der er koordinator i vinterberedskabet, at der ville falde lidt sne, så de nye ruter og det nyindkøbte GPS-udstyr kunne blive prøvet af. - Det ønske var lige i overkanten. Den bemærkning har jeg godt nok måttet høre for! Når der kommer lidt sne er det sjovt, men det blev bare ved med at komme, og det blev ved med at ligge. Der var mange der var glade, da vinteren fik en ende, siger Jette Byrgiel Sørensen. Sneen betød store udfordringer for både materiel og medarbejdere, men de nye ruter og udstyret stod distancen. Kun i den vestlige del af kommunen har man lavet mindre rutejusteringer på baggrund af erfaringerne fra den hårde vinter. Sprængte rammerne Når man i Park og Vej skal vurdere, hvordan man prioriterer snerydningsindsatsen ligger det såkaldte vinterregulativ til grund, og her er alle kommunens veje prioriteret i A, B, C og D- veje efter trafikmængde og vigtighed. Generelt møder medarbejderne i Park og Vej forståelse for disse prioriteringer blandt kommunens borgere, også selvom det i den forgangne vinter for eksempel betød, at fjernelse af snebunker på beboelsesveje måtte bortprioriteres. - Folkene gjorde en kæmpe indsats, og vi brugte rigtig mange penge; i runde tal 25 mio. kr., hvor Skive Kommunes normale budget for vintertjenesten er ca. 8 mio. kr., forklarer Jette Byrgiel Sørensen Mange måneders oprydning Først på året kom hele landet i saltmangel, og her blev naturligvis også Skive Kommune ramt. Det betød, at vi kun saltede A-vejene, og måtte bruge sand på resten af vejene i en periode. - Sand tager længere tid at køre ud, og man skal oftere fylde på. Desuden skal der meget oprydning til efterfølgende med fejning og rensning af stoppede brønde, siger Jette Byrgiel Sørensen. På trods af saltmanglen først på året er vurderingen på nationalt plan, at man ikke skal opbygge større saltlagre end hidtil. Også selve vejbanerne fik en hård Sidste vinter var både materiel og mandskab fra Park og Vej travlt optaget med at rydde sne. Men der blev også tid til at lave løjper i Skive Plantage til stor glæde for børn og voksne. Noget tyder på at denne vinter også risikerer at blive lang, når den første sne allerede kom i november

19 Gnist 19 medfart. Reparationer af vinterskaderne har betydet, at Park og Vej har haft ekstra mandskab på asfaltarbejde i år. - Der kom mange huller i løbet af vinteren, og det er faktisk først nu at vi er ved at være rundt med reparationerne, siger Jette Byrgiel Sørensen. Vinterglæde Det var ikke alle steder sneen gav ekstra arbejde, men derimod stor glæde. Der var gang i kælkebakkerne og blandt kommunens langrendsentusiaster var glæden stor over den snerige vinter. Park og Vej laver løjper i Plantagen i Skive, og her kan børn og voksne spænde langrendsskiene på, og glide igennem det smukke vinterlandskab. Hvordan vinteren i år kommer til at forløbe, er der naturligvis ingen der ved, men én ting er sikkert, Jette Byrgiel Sørensen og hendes kolleger vil i år være ekstra forsigtige med, at sige det højt, hvis de ønsker sig sne! For fotoentusiaster giver vinteren en enestående mulighed for at få gode billeder i kassen en mulighed som gartnerformand Just Eiskjær Sørensen benyttede sig af på sine ture rundt i kommunen. Fakta om trafikinformationer Mange af kommunens medarbejdere er udekørende eller pendlere, og skulle vinteren ramme hårdt igen, kan information om vejsituationen følges på Her lægger Skive Kommune løbende data ind. Der arbejdes også med muligheden for, løbende at lægge oplysninger på kommunens hjemmeside i tilfælde af specielle. medarbejder.skivekommune.dk

20 20 Gnist Kunstforening Udlodning: Årets indkøb Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

GNIST. Mere sikker trafik - færre personskader. Måling af trivslen på arbejdspladsen. Guide til kulturoplevelser medarbejder.skivekommune.

GNIST. Mere sikker trafik - færre personskader. Måling af trivslen på arbejdspladsen. Guide til kulturoplevelser medarbejder.skivekommune. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 juni 2010 Mere sikker trafik - færre personskader Måling af trivslen på arbejdspladsen Guide til kulturoplevelser medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter 2014 2015 FERIE Forår/Sommer/Efterår/Vinter Bestyrelsen for Feriefonden: Der foretages valg til bestyrelsen hvert år i maj måned. I forbindelse med valget i maj 2012 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram...2 Staben Organisation og Personale...3 Staben Ejendomme...4 Økonomi- og IT-staben...5 Teknik- og Miljøafdelingen...6 Sundheds- og Omsorgsafdelingen...7 Handicap-

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper Deltagerliste 55 deltagere Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer Afholdt: 27. maj 2010 Adchara Andersen sosu.hjælper Agnete Knudsen underviser Agnethe Haahr uddannelsesleder Anne Marie

Læs mere

Digital post er spiselig. 100% biogas og gode køreegenskaber. KIS-huset er indviet. Trafikterminal [ s. 12 ] [ s. 7-8 ] [ s. 10 ] [ s.

Digital post er spiselig. 100% biogas og gode køreegenskaber. KIS-huset er indviet. Trafikterminal [ s. 12 ] [ s. 7-8 ] [ s. 10 ] [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2014 ] Digital post er spiselig [ s. 7-8 ] 100% biogas og gode køreegenskaber [ s. 10 ] KIS-huset er indviet [ s. 11 ] Trafikterminal [ s. 12 ] GNIST [

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige FERIEAVISEN 2011 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]

Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 december 2013 ] Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] De første kvoteflygtninge

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagtplan Handelsskolen Fredag d. 25. april 2014 Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagt 2 1400-2300 Erik Dahl Vagt 3 2300-0800 Bo Kjærsgaard (27125593) Vagt 3 2300-0800 Laila Kjærsgaard Køkkenchef

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere