Livet i Børnehaven Æblegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i Børnehaven Æblegården"

Transkript

1 En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej Hellerup Telefon

2 Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter 7 Aktiviteter 8 Traditioner 9 Praktisk information 10

3 Velkommen i Æblegården I denne folder får du en masse vigtige informationer om livet og hverdagen i Æblegården. Her finder du pædagogik, information om tradiotioner og arrangementer, samt mange praktiske oplysninger. Hvem er vi? Æblestuen Børnehaven Æblegården er en institution oprettet i 1949 under Gentofte Børnevenner. Foreningen Gentofte Børnevenner ejer hus og grund. Se vedlagte folder om Gentofte Børnevenner. Se Gentofte Børnevenners site - eller tag en brochure i institutionen. Pædagog 34 timer pr. uge. Pædagogmedhjælper 34 timer pr. uge. Lederen er tilknyttet æblestuen. Personalenominering Børnene er fordelt på 2 stuer 105 pædagog timer, 68 medhjælper timer. Personalefordeling Pærestuen Pædagog 34 timer pr. uge Pædagogmedhjælper 30 timer pr. uge. Æblerne er 20 børn i alderen 4-6 år. Pærerne er 14 i alderen 2,9-4 år. Børnene må meget gerne besøge hinanden på stuerne, dog efter aftale med voksen. Leder pædagog 37 timer pr. uge 3

4 Målsætning Vores målsætning er at skabe nærhed og tryghed omkring barnet, styrke dets selværd, sociale kompetencer og selvstændighed. Sådan forbereder vi barnet til næste skridt ud i skolealderen. Vi ønsker, at styrke og udvikle legen det enkelte barns selvværd. det enkelte barns sociale adfærd det enkelte barns selvhjulpenhed og selvstændighed det enkelte barns nysgerrighed og åbenhed det enkelte barns udtryksformer, som fantasi, kreativitet, evnen til at udtrykke sig verbalt og kropsligt det enkelte barns motorik forståelse af natur og miljø Legen Legen er det grundlæggende redskab for hele barnets udvikling og indlæring. Ved at lytte til børnenes ønsker, give dem tid og rum, kan en indendørs aktivitet ændres til fx skovtur, strandtur eller kælketur, hvis vejret indbyder til det. Selvværd Selvværd er en grundlæggende betingelse for, at barnet kan udvikle en alsidig personlighed. Det skabes ved, at rose barnet, vise omsorg, engagement og give tryghed. Social adfærd Børnene skal lære, at fungere i samspil med andre og acceptere andre. Børnene skal lære, at hjælpe hinanden, give plads og lytte til hinanden. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at skabe venskaber på tværs af alder, køn og grupper i børnehaven. Vi arbejder bl.a. med Mary Fondens fri for mobberi program. Her lærer børnene vha. fx Bamsevennen, hvordan de kan hjælpe hinandenen, vise omsorg og bruge sproget istedet for hånden. De giver hinanden massage og lærer derved værdien, af at kunne tage sig af hinanden. 4

5 Selvhjulpenhed og selvstændighed I denne pædagogik ligger ønsket om, at udvikle barnet til, på egen hånd at tage initiativer. Barnet skal også udvikle evnen til, at sige fra og træffe egne valg. Barnet skal til en vis grad blive sin egen problemløser. Vi giver barnet tid, opmuntring, mulighed og udfordringer. Vi stiller krav svarende til barnets modenhed og alder, såvel i praktiske gøremål som i leg og planlagte aktiviteter. Fx dække bord, tage ud af bordet, tage tøj af og på samt være alene på legepladsen. Nysgerrighed og åbenhed Det er vigtigt, at børnene udforsker, opdager nye ting og afprøver egne grænser, for derigennem at udvide sin horisont. Børnene skal på en forsvarlig måde eksperimentere uden voksen indblanding. De voksne skal støtte og opmuntre børnene i de daglige gøremål og aktiviteter. Udvikling af grov- og finmotorikken Udvikling og styrkelse af børns motoriske områder er grundlæggende for børnenes udvikling og indlæring. Vi skaber fysiske udfordringer ude som inde fx rytmik, klatring, bygge, grave, boldspil, balancegang, tegne, lege med perler, fingermaling, snitte, tænde bål og lave mad. Tage tøj af og på selv. Undervisning i svømmehal, og udflugter til skov, strand og andre legepladser. Forståelse af natur og miljø Vi bestræber os på, igennem hverdagen, både på ture og i børnehaven, at lære børnene, at tage vare på naturen og vores ressourcer. Som en naturlig del af hverdagen bruges, natur og teknik, små forsøg, samt læren om planter og dyr. Udtryksformer Barnet skal have mulighed for at afprøve flere sider af sin personlighed. Blive hørt og set, samt udvikle evnen til at udtrykke sig på nye måder. Det sker igennem vækstaktiviteter, drama, sang, rim og remser, musik og rytmik, rollelege, højtlæsning og digtning af historier. 5

6 Fysiske rammer Vores hus er bygget i 1913 til privat beboelse. I 1949 købte Gentofte Børnevenner huset og indrettede det til børnehave. Æblestuen i stueetagen Børnegarderobe, personaletoilet, børnetoilet, 2 grupperum og køkken. Pærestuen på 1. Sal 2 grupperum, børnetoilet, køkken, kontor/personalestue Kælder Personalegarderobe, vaskekælder, fyrkælder og 2 depotrum samt vintergarderobe. 6 Legepladsen Legepladsen omkrandser huset, med flere typer af bevægelsesog legeområder. Her er der mulighed for udfoldelse som klatring, balancegang, leg på gynger, cykler, bygge med brædder, kasser og tæpper, samt lege med vand. Der er også mulighed for at spille bold og hockey i "boldpitten". Der er små hyggekroge, hvor børnene kan få lidt fred og ro fx i legehuset, hængepilhulen og købmandsbutikken. Hele sommeren rykker børnehaven ud på legepladsen, hvor der ved bålpladsen, også kan grilles. Alt dette kombineres med ture ud af huset.

7 Tidspunkter Åbningstid Vi har åbent dagligt fra kl til kl i alt 40 timer om ugen. Vi har lukket lørdage og helligdage. Holder jeres barn en fridag, eller er det sygt, bedes I ringe og give besked inden kl samme dag på telefon Mødetid Af hensyn til barnet og gruppens dag, samt den daglige planlægning er mødetiden senest kl da vores aktiviteter starter på dette tidspunkt. Hvis børnene møder efter 8.30 skal de afleveres på egen stue. Aflevering Giv jer god tid til, at aflevere jeres barn, så det har mulighed for at omstille sig. Det er forskelligt fra barn til barn og fra dag til dag, hvordan barnet ønsker at sige farvel, men forlad aldrig barnet uden at sige farvel. Sid gerne et øjeblik og sæt barnet i gang med at lege. Afhentning Hvis barnet bliver afhentet af andre end forældre, skal I blot give besked på stuen i forvejen, da vi ellers ikke må udlevere barnet. Dette gælder også i forhold, hvor den ene af forældrene har forældremyndigheden. Institutionsstart Før jeres barn skal starte, er det en god ide, at komme på besøg. Det sker efter aftale med personalet. Når barnet starter, er det bedst at lade barnet være her nogle få timer de første dage, da de nye omgivelser kan virke overvældende. Barnet bliver derved langsomt vænnet til sin nye tilværelse. 7

8 Aktiviteter Aktiviteter Rytmik Hver dag har sin egen aktivitet, det kunne fx være udflugt, svømning, skolegruppe, rytmik, kreativt værksted eller fødselsdagsudflugt. Dagene ændrer sig fra år til år, alt efter de forskellige aktiviter. I vinterhalvåret har vi musik og rytmik en gang om ugen på begge stuer. Pærestuen går i Kildeskovshallen og boltrer sig til musik og rytmik. Æblestuen har også rytmik og musik undervisning. Fra januar til april kommer der en rytmisk pædagog fra Gentofte musikskole og laver rytmik og musik med børnene, som betales af Forældreforeningen Æbleskuddet. Emneuger Emneuger kan være: sund mad, kunst, kroppen, dyr, cirkus, teater mm. En emneuge kan foregå således. Første dag er det forberedelse af emnet. Anden dag: en tur til fx museum, Lejre, Kronborg og København. Tredje dag bearbejdelse af emnet. Fjerde dag kan også foregå ude af huset. Femte dag evaluering af emnet. Ture Vi tager ture til skoven, stranden, teater, museer, Zoo og hvad vi nu synes, er spændende for årstiden. Nogle gange går hele gruppen på tur, andre gange i små grupper. Skolegruppe Æblegården går meget op i, at børnene bliver skoleklar i løbet af de 3 år, de er hos os. Det betyder, at vi laver rim og remser, øver motorik, så børnene kan sidde stille, hinke, stoppe og holde på en blyant. Vi øver bogstaver og tal, samt begreber. Vi lærer bogstaver, så barnet kan skrive eget navn. Vi sørger for, at børnene kan binde snørrebånd på skoene, tørre sig selv og begå sig ved nye situationer. Skolegruppen samles en gang om ugen, fra midt september til april måned. Der kan også være særlige ture på disse dage. 8 Dagsrytme Kl Alle børn samles på Æblestuen Kl Aktiviteter Svømning Kl Frokost Vi tilbyder svømmeundervisning ugentligt i Kildeskovshallen med uddannet lærer og livreder. Det er 12 børn fra Æblestuen som tager afsted med 2 pædagoger, der støtter dem i, af- og påklædning, afvaskning, toiletbesøg mv. Børnene får undervisning i ca 4 mdr., hvorefter holdet skiftes ud med de næste 12 børn. Dette er selvfølgelig frivilligt og forældrene betaler selv. Kl Udendørs aktiviteter Kl Fri leg Kl Børnehaven lukker.

9 Traditioner I æblegården synes vi, at traditioner er vigtige. Det er noget, som kommer igen, år efter år, - noget som man kan glæde sig til. Ved højtider eller mærkedage samles børn og voksne omkring skønne fællesaktiviteter - der er med til at binde året og årstiderne sammen. Fastelavnsfest Julebazar Vi "slår katten af tønden" udendørs. De forældre, der har lyst til at være med, er velkomne. Senere ser vi film, "bider til bolle" mm. De børn der har lyst, må gerne være klædt ud. Vi klipper, klistrer og pynter op i børnehaven. Vi nyder også en dejlig påskefrokost sammen. Som et særligt arrangement, inden julemåneden skydes igang, afholder Forældreforeningen Æbleskuddet Julebazar. Her bidrager alle, der har lyst, med gode sager, der kan sælges til favorable priser. Her kan man komme med hjemmelavet marmelade, bolcher, julepynt, smykker, sponsergaver - kun fantasien sætter grænser. Der hygges, serveres glögg og æbleskiver, og måske sniger der sig en lille nisse ind i løbet af eftermiddagen! Overnatning Bedsteforældredag Påske I Gentofte kommune har man ikke koloni for at øve overnatning hjemmefra. Men børnehaven tilbyder en enkelt overnatning i maj eller juni i børnehaven. Børnene kommer med deres oppakning om morgenen, og bliver til næste dag, hvor forældrene kommer og spiser morgenmad sammen med børnene og går derefter tideligt hjem. Afskedsfest Skolebørnene, deres forældre og søskende inviteres til fest. Dette foregår en hverdagsaften i juni. Til frokost samme dag, har de store skolebørn kastet karameller ud til de mindre kammerater, for at markere deres snarlige afgang fra børnehaven. Jul Vi laver julegaver til forældrene. Hver dag i december har et barn Hr. eller Fru Nisse med hjem. Næste dag, kan man læse højt af nissernes dagbog og høre om, hvilke spilopper Nisserne har lavet. Før juleferien spiser børnene julefrokost. Den første fredag i december inviterer børnene bedsteforældre til juleklip og hjemmebag. Tegnemapper En gang om måneden tegner børnene 2 obligatoriske tegninger til deres mappe. Mapperne forbliver i børnehaven så længe jeres barn går her. Plantedag Vi byder foråret velkommen. Børn og forældre samles i løbet af eftermiddagen, hvor de river, fejer, maler og ryder legepladsen op efter vinteren. Krybberne vakses og støvsuges, og til sidst planter vi forårsblomster på legepladsen. En dejlig eftermiddag i socialt samvær, hvor Forældreforeningen Æbleskuddet står for forplejning. Sensommerfest Hvert år i september holder vi vores sensommerfest. Børnene optræder, og vi spiser og leger sammen. Forældreforeningen Æbleskuddet samler penge ind til årets aktiviteter. 9

10 Praktisk info Afkrydsning Hver morgen, når du kommer, krydser du dit barn af på listen og ligeledes, når du går. Er det en anden end forældrene som henter, eller barnet har en legeaftale noteres dette. Mad og frugt Barnet medbringer hverdag en madkasse med navn på. Når vi tager på tur medbringes en skovtursmadpakke hvilket vil sige fx klapsammenmad med tilbehør, så som agurk, æg, grøn peber, kyllingelår, frikadeller el.lign. På tur, er det også vigtigt at medbringe drikkedunk, så barnet kan drikke flere gange under turen. Makrelsalat, æggesalat og juice er ikke velkommen på tur. Frugten lægges hver morgen i deres lille frugtpose. Hvis det er yoghurt eller andet som kræver køleskab lægger man det i posen og kommer den på øverste hylde i køleskabet. Vi sidder til bords når vi spiser og drikker. Børnene må gerne tage en mad hvis de er sultne i løbet af formiddagen. Symbol Hvert barn har sit eget symbol i garderoben og på deres skuffer, og i kælderen, hvor deres regntøj skal hænge. Symbolet skal hjælpe barnet til visuelt at genkende sin pladser. Bleer Hvis jeres barn bruger ble, bedes I medbringe dem selv, dog ingen "Up&go". Påklædning Jeres barns tøj skal altid være så hensigtsmæssigt og praktisk, at det kan tåle alt slags leg og beskæftigelse inde og ude. Barnet skal have overtøj med efter årstiden. I barnets pose i kælderen, skal der være et helt sæt skiftetøj. Ligeledes, skal der være regntøj samt gummistøvler. Til indendørs brug et par hjemmesko. Der skal være navn i alt tøj. Hættesnore og halstørklæder kan være farlige, så vi anbefaler elefanthue og halsedisse. Legetøj Børnene må medbringe et stk. legetøj hver dag på eget ansvar og forsikring. Sminke og neglelak Der er mange børn, der har eller får astma- og allergi i dag, derfor er det ikke tilladt for børnene, at medbringe sminke, sminkekuffert, bodyglimmer eller neglelak. Til fastelavn og halloween kan pædagogerne dog sminke børnene med astma- og allergi venligt sminke. Sygdom Børnehaven kan ikke modtage syge børn. Med syge børn menes: børn med feber børn med smitsomme sygdomme stærkt forkølede børn børn med maveinfektion børn, der på grund af sygdom ikke kan deltage i dagens aktiviteter. Forældre skal derfor af hensyn til smittefare holde børnene hjemme under sygdom. Bliver jeres barn sygt i institutionen, sætter vi os i forbindelse med jer, så I kan hente jeres barn. Kommer jeres barn til skade, underretter vi jer straks og bringer barnet til skadestuen, hvis vi skønner, det er nødvendigt. Personalet må ikke uddele medicin, undtaget er livsvigtigt medicin, der skal gives mod kroniske sygdomme som fx allergi, astma, epilepsi o.lign. Fødselsdage Fødselsdage kan afholdes i børnehaven eller hjemme. Hvordan I ønsker det, kan aftales med personalet på stuen i god tid. Vi har den tradition at hvert barn medbringer en gave til maksimum 20 kr. Det er vigtigt, at kunne give og modtage gaver. Sovetime De børn der har behov for at sove midt på dagen sover i krybber udenfor til Vi har madrasser og dyner. Special hjælp Vi har et samarbejde med talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor). Vi kan hente råd og vejledning hos kommunens sundhedsplejerske. Hvis I eller vi mener, at barnet har behov for ekstra hjælp, kan vi efter aftale med jer kontakte PPR. I Gentofte Børnevenner har vi ligeledes vores egen psykolog, som vi kan søge hjælp os. 10

11 Ferier Med hensyn til afvikling af ferier og planlægning af vikartimer er det vigtigt, at vi i god tid får besked om jeres ferieplaner. I får en ferieseddel med hjem, så I kan fortælle os, hvornår I holder ferie. Brobækhus en ferie børnehave I efterår, vinter og sommerferie (juli) arbejder Brobækhus og Æblegården sammen, idet der er få børn i begge børnehaver. Pasningen foregår derfor i Brobækhus. Institutionen har en større legeplads, ligger lige op til skoven, har mange dyr og forskellige aktivitetsrum. Børnene nyder at komme på ferie derovre, og vores pædagoger følger selvfølgelig med, så børnene har en tryg og genkendelig oplevelse. Bestyrelse Bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem er udpeget af Gentofte børnevenner for en 4 årig periode. 3 forældrerepræsentanter vælges af forældre på et forældremøde i september. Man kan sidde som forældrerepræsentant så længe ens barn går i børnehaven. Bestyrelsen har ansvaret for den økonomiske drift. Bestyrelsen er personalets arbejdsgiver. Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske ansvar, imens det daglige pædagogiske ansvar er uddelegeret til lederen. Forældremøder Der afholdes et forældremøde, som regel i september. Mødet kan være for alle forældre samlet eller stue opdelt. Der afholdes en forældre konsultation om året i 1. kvartal. Efter behov og ønske, er vi altid parate til en samtale med jer, hvor vi over en kop kaffe, kan tale om jeres barns trivsel, samt hvordan vi i fællesskab støtter barnet bedst. Forældreforeningen Forældreforeningen Æbleskuddet har det formål, at kunne give en økonomisk håndsrækning til Æblegården. Initiativet er en fast del af børnehavelivet - til stor glæde for børn og personale. Foreningen består af 5 frivillige forældre, 3 fra Æblestuen og 2 fra Pærestuen. Ved fælles indsats, gør vi det muligt for børnene, at komme på den årlige bondegårdstur, i biograf og teater, samt nogle mindre udflugter, når lejligheden byder sig. Foreningen udtænker og forestår arrangementer og aktiviteter for børn, personale og forældre, herunder kan eksempelvis nævnes: høstfest med diverse konkurrencer, julebazar, auktion (for forældre), havedag etc. Der sælges mad, kager og drikkevarer o.lign. og alt overskud går til arrangementer for børnene. Det står naturligvis de siddende forældrerepræsentanter frit for, hvilke arrangementer de vil lave. Nogle forældre vælger, at sætte et beløb ind på Æbleskuddets konto en gang om året, mens andre løbende kommer med bidrag ved årets arrangementer. Foreningen er non-politisk og i øvrigt helt frivillig, at deltage i og støtte. Forsikring Institutionen er forsikret hos Alm. Brand. Vores forsikringer omfatter, erhvervsansvarsforsikring, erhvervsforsikring samt lovpligtig arbejdsskade-og ulykkesforsikring. Der gælder ingen forsikring for børn på besøg i børnehaven (søskende eller andre). Ind og udmeldelse Det foregår via digital pladsanvisning på Betaling Betaling sker månedsvis forud på giro som I modtager fra Gentofte Kommune. Det fulde beløb betales uanset om barnet møder eller ej. Vedtægter og budget Vedtægter og overenskomst med Gentofte Kommune kan ses ved henvendelse til lederen. Også årets budget, kan ses ved henvendelse til lederen. Med denne institutionsplan håber vi I har fået et indtryk af Æblegården og hvad dagen i det store træk indeholder for jeres børn. Skulle der være noget som ikke er beskrevet her, er I naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål. Institutionsplanen er udarbejdet af personalet og godkendt af bestyrelsen. 11

12 Baunegårdsvej Hellerup Telefon

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære VUGGESTUEN 2 VELKOMMEN I VUGGESTUEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge tager vi en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende, så

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro I juni 1977 åbnede Stjær Børnehave i et dejligt landsbymiljø tæt på skov, marker og vandløb. I børnehavens nærmiljø findes desuden skole, bibliotek og hal. Alt sammen faciliteter som giver os mulighed

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere