Livet i Børnehaven Æblegården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i Børnehaven Æblegården"

Transkript

1 En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej Hellerup Telefon

2 Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter 7 Aktiviteter 8 Traditioner 9 Praktisk information 10

3 Velkommen i Æblegården I denne folder får du en masse vigtige informationer om livet og hverdagen i Æblegården. Her finder du pædagogik, information om tradiotioner og arrangementer, samt mange praktiske oplysninger. Hvem er vi? Æblestuen Børnehaven Æblegården er en institution oprettet i 1949 under Gentofte Børnevenner. Foreningen Gentofte Børnevenner ejer hus og grund. Se vedlagte folder om Gentofte Børnevenner. Se Gentofte Børnevenners site - eller tag en brochure i institutionen. Pædagog 34 timer pr. uge. Pædagogmedhjælper 34 timer pr. uge. Lederen er tilknyttet æblestuen. Personalenominering Børnene er fordelt på 2 stuer 105 pædagog timer, 68 medhjælper timer. Personalefordeling Pærestuen Pædagog 34 timer pr. uge Pædagogmedhjælper 30 timer pr. uge. Æblerne er 20 børn i alderen 4-6 år. Pærerne er 14 i alderen 2,9-4 år. Børnene må meget gerne besøge hinanden på stuerne, dog efter aftale med voksen. Leder pædagog 37 timer pr. uge 3

4 Målsætning Vores målsætning er at skabe nærhed og tryghed omkring barnet, styrke dets selværd, sociale kompetencer og selvstændighed. Sådan forbereder vi barnet til næste skridt ud i skolealderen. Vi ønsker, at styrke og udvikle legen det enkelte barns selvværd. det enkelte barns sociale adfærd det enkelte barns selvhjulpenhed og selvstændighed det enkelte barns nysgerrighed og åbenhed det enkelte barns udtryksformer, som fantasi, kreativitet, evnen til at udtrykke sig verbalt og kropsligt det enkelte barns motorik forståelse af natur og miljø Legen Legen er det grundlæggende redskab for hele barnets udvikling og indlæring. Ved at lytte til børnenes ønsker, give dem tid og rum, kan en indendørs aktivitet ændres til fx skovtur, strandtur eller kælketur, hvis vejret indbyder til det. Selvværd Selvværd er en grundlæggende betingelse for, at barnet kan udvikle en alsidig personlighed. Det skabes ved, at rose barnet, vise omsorg, engagement og give tryghed. Social adfærd Børnene skal lære, at fungere i samspil med andre og acceptere andre. Børnene skal lære, at hjælpe hinanden, give plads og lytte til hinanden. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at skabe venskaber på tværs af alder, køn og grupper i børnehaven. Vi arbejder bl.a. med Mary Fondens fri for mobberi program. Her lærer børnene vha. fx Bamsevennen, hvordan de kan hjælpe hinandenen, vise omsorg og bruge sproget istedet for hånden. De giver hinanden massage og lærer derved værdien, af at kunne tage sig af hinanden. 4

5 Selvhjulpenhed og selvstændighed I denne pædagogik ligger ønsket om, at udvikle barnet til, på egen hånd at tage initiativer. Barnet skal også udvikle evnen til, at sige fra og træffe egne valg. Barnet skal til en vis grad blive sin egen problemløser. Vi giver barnet tid, opmuntring, mulighed og udfordringer. Vi stiller krav svarende til barnets modenhed og alder, såvel i praktiske gøremål som i leg og planlagte aktiviteter. Fx dække bord, tage ud af bordet, tage tøj af og på samt være alene på legepladsen. Nysgerrighed og åbenhed Det er vigtigt, at børnene udforsker, opdager nye ting og afprøver egne grænser, for derigennem at udvide sin horisont. Børnene skal på en forsvarlig måde eksperimentere uden voksen indblanding. De voksne skal støtte og opmuntre børnene i de daglige gøremål og aktiviteter. Udvikling af grov- og finmotorikken Udvikling og styrkelse af børns motoriske områder er grundlæggende for børnenes udvikling og indlæring. Vi skaber fysiske udfordringer ude som inde fx rytmik, klatring, bygge, grave, boldspil, balancegang, tegne, lege med perler, fingermaling, snitte, tænde bål og lave mad. Tage tøj af og på selv. Undervisning i svømmehal, og udflugter til skov, strand og andre legepladser. Forståelse af natur og miljø Vi bestræber os på, igennem hverdagen, både på ture og i børnehaven, at lære børnene, at tage vare på naturen og vores ressourcer. Som en naturlig del af hverdagen bruges, natur og teknik, små forsøg, samt læren om planter og dyr. Udtryksformer Barnet skal have mulighed for at afprøve flere sider af sin personlighed. Blive hørt og set, samt udvikle evnen til at udtrykke sig på nye måder. Det sker igennem vækstaktiviteter, drama, sang, rim og remser, musik og rytmik, rollelege, højtlæsning og digtning af historier. 5

6 Fysiske rammer Vores hus er bygget i 1913 til privat beboelse. I 1949 købte Gentofte Børnevenner huset og indrettede det til børnehave. Æblestuen i stueetagen Børnegarderobe, personaletoilet, børnetoilet, 2 grupperum og køkken. Pærestuen på 1. Sal 2 grupperum, børnetoilet, køkken, kontor/personalestue Kælder Personalegarderobe, vaskekælder, fyrkælder og 2 depotrum samt vintergarderobe. 6 Legepladsen Legepladsen omkrandser huset, med flere typer af bevægelsesog legeområder. Her er der mulighed for udfoldelse som klatring, balancegang, leg på gynger, cykler, bygge med brædder, kasser og tæpper, samt lege med vand. Der er også mulighed for at spille bold og hockey i "boldpitten". Der er små hyggekroge, hvor børnene kan få lidt fred og ro fx i legehuset, hængepilhulen og købmandsbutikken. Hele sommeren rykker børnehaven ud på legepladsen, hvor der ved bålpladsen, også kan grilles. Alt dette kombineres med ture ud af huset.

7 Tidspunkter Åbningstid Vi har åbent dagligt fra kl til kl i alt 40 timer om ugen. Vi har lukket lørdage og helligdage. Holder jeres barn en fridag, eller er det sygt, bedes I ringe og give besked inden kl samme dag på telefon Mødetid Af hensyn til barnet og gruppens dag, samt den daglige planlægning er mødetiden senest kl da vores aktiviteter starter på dette tidspunkt. Hvis børnene møder efter 8.30 skal de afleveres på egen stue. Aflevering Giv jer god tid til, at aflevere jeres barn, så det har mulighed for at omstille sig. Det er forskelligt fra barn til barn og fra dag til dag, hvordan barnet ønsker at sige farvel, men forlad aldrig barnet uden at sige farvel. Sid gerne et øjeblik og sæt barnet i gang med at lege. Afhentning Hvis barnet bliver afhentet af andre end forældre, skal I blot give besked på stuen i forvejen, da vi ellers ikke må udlevere barnet. Dette gælder også i forhold, hvor den ene af forældrene har forældremyndigheden. Institutionsstart Før jeres barn skal starte, er det en god ide, at komme på besøg. Det sker efter aftale med personalet. Når barnet starter, er det bedst at lade barnet være her nogle få timer de første dage, da de nye omgivelser kan virke overvældende. Barnet bliver derved langsomt vænnet til sin nye tilværelse. 7

8 Aktiviteter Aktiviteter Rytmik Hver dag har sin egen aktivitet, det kunne fx være udflugt, svømning, skolegruppe, rytmik, kreativt værksted eller fødselsdagsudflugt. Dagene ændrer sig fra år til år, alt efter de forskellige aktiviter. I vinterhalvåret har vi musik og rytmik en gang om ugen på begge stuer. Pærestuen går i Kildeskovshallen og boltrer sig til musik og rytmik. Æblestuen har også rytmik og musik undervisning. Fra januar til april kommer der en rytmisk pædagog fra Gentofte musikskole og laver rytmik og musik med børnene, som betales af Forældreforeningen Æbleskuddet. Emneuger Emneuger kan være: sund mad, kunst, kroppen, dyr, cirkus, teater mm. En emneuge kan foregå således. Første dag er det forberedelse af emnet. Anden dag: en tur til fx museum, Lejre, Kronborg og København. Tredje dag bearbejdelse af emnet. Fjerde dag kan også foregå ude af huset. Femte dag evaluering af emnet. Ture Vi tager ture til skoven, stranden, teater, museer, Zoo og hvad vi nu synes, er spændende for årstiden. Nogle gange går hele gruppen på tur, andre gange i små grupper. Skolegruppe Æblegården går meget op i, at børnene bliver skoleklar i løbet af de 3 år, de er hos os. Det betyder, at vi laver rim og remser, øver motorik, så børnene kan sidde stille, hinke, stoppe og holde på en blyant. Vi øver bogstaver og tal, samt begreber. Vi lærer bogstaver, så barnet kan skrive eget navn. Vi sørger for, at børnene kan binde snørrebånd på skoene, tørre sig selv og begå sig ved nye situationer. Skolegruppen samles en gang om ugen, fra midt september til april måned. Der kan også være særlige ture på disse dage. 8 Dagsrytme Kl Alle børn samles på Æblestuen Kl Aktiviteter Svømning Kl Frokost Vi tilbyder svømmeundervisning ugentligt i Kildeskovshallen med uddannet lærer og livreder. Det er 12 børn fra Æblestuen som tager afsted med 2 pædagoger, der støtter dem i, af- og påklædning, afvaskning, toiletbesøg mv. Børnene får undervisning i ca 4 mdr., hvorefter holdet skiftes ud med de næste 12 børn. Dette er selvfølgelig frivilligt og forældrene betaler selv. Kl Udendørs aktiviteter Kl Fri leg Kl Børnehaven lukker.

9 Traditioner I æblegården synes vi, at traditioner er vigtige. Det er noget, som kommer igen, år efter år, - noget som man kan glæde sig til. Ved højtider eller mærkedage samles børn og voksne omkring skønne fællesaktiviteter - der er med til at binde året og årstiderne sammen. Fastelavnsfest Julebazar Vi "slår katten af tønden" udendørs. De forældre, der har lyst til at være med, er velkomne. Senere ser vi film, "bider til bolle" mm. De børn der har lyst, må gerne være klædt ud. Vi klipper, klistrer og pynter op i børnehaven. Vi nyder også en dejlig påskefrokost sammen. Som et særligt arrangement, inden julemåneden skydes igang, afholder Forældreforeningen Æbleskuddet Julebazar. Her bidrager alle, der har lyst, med gode sager, der kan sælges til favorable priser. Her kan man komme med hjemmelavet marmelade, bolcher, julepynt, smykker, sponsergaver - kun fantasien sætter grænser. Der hygges, serveres glögg og æbleskiver, og måske sniger der sig en lille nisse ind i løbet af eftermiddagen! Overnatning Bedsteforældredag Påske I Gentofte kommune har man ikke koloni for at øve overnatning hjemmefra. Men børnehaven tilbyder en enkelt overnatning i maj eller juni i børnehaven. Børnene kommer med deres oppakning om morgenen, og bliver til næste dag, hvor forældrene kommer og spiser morgenmad sammen med børnene og går derefter tideligt hjem. Afskedsfest Skolebørnene, deres forældre og søskende inviteres til fest. Dette foregår en hverdagsaften i juni. Til frokost samme dag, har de store skolebørn kastet karameller ud til de mindre kammerater, for at markere deres snarlige afgang fra børnehaven. Jul Vi laver julegaver til forældrene. Hver dag i december har et barn Hr. eller Fru Nisse med hjem. Næste dag, kan man læse højt af nissernes dagbog og høre om, hvilke spilopper Nisserne har lavet. Før juleferien spiser børnene julefrokost. Den første fredag i december inviterer børnene bedsteforældre til juleklip og hjemmebag. Tegnemapper En gang om måneden tegner børnene 2 obligatoriske tegninger til deres mappe. Mapperne forbliver i børnehaven så længe jeres barn går her. Plantedag Vi byder foråret velkommen. Børn og forældre samles i løbet af eftermiddagen, hvor de river, fejer, maler og ryder legepladsen op efter vinteren. Krybberne vakses og støvsuges, og til sidst planter vi forårsblomster på legepladsen. En dejlig eftermiddag i socialt samvær, hvor Forældreforeningen Æbleskuddet står for forplejning. Sensommerfest Hvert år i september holder vi vores sensommerfest. Børnene optræder, og vi spiser og leger sammen. Forældreforeningen Æbleskuddet samler penge ind til årets aktiviteter. 9

10 Praktisk info Afkrydsning Hver morgen, når du kommer, krydser du dit barn af på listen og ligeledes, når du går. Er det en anden end forældrene som henter, eller barnet har en legeaftale noteres dette. Mad og frugt Barnet medbringer hverdag en madkasse med navn på. Når vi tager på tur medbringes en skovtursmadpakke hvilket vil sige fx klapsammenmad med tilbehør, så som agurk, æg, grøn peber, kyllingelår, frikadeller el.lign. På tur, er det også vigtigt at medbringe drikkedunk, så barnet kan drikke flere gange under turen. Makrelsalat, æggesalat og juice er ikke velkommen på tur. Frugten lægges hver morgen i deres lille frugtpose. Hvis det er yoghurt eller andet som kræver køleskab lægger man det i posen og kommer den på øverste hylde i køleskabet. Vi sidder til bords når vi spiser og drikker. Børnene må gerne tage en mad hvis de er sultne i løbet af formiddagen. Symbol Hvert barn har sit eget symbol i garderoben og på deres skuffer, og i kælderen, hvor deres regntøj skal hænge. Symbolet skal hjælpe barnet til visuelt at genkende sin pladser. Bleer Hvis jeres barn bruger ble, bedes I medbringe dem selv, dog ingen "Up&go". Påklædning Jeres barns tøj skal altid være så hensigtsmæssigt og praktisk, at det kan tåle alt slags leg og beskæftigelse inde og ude. Barnet skal have overtøj med efter årstiden. I barnets pose i kælderen, skal der være et helt sæt skiftetøj. Ligeledes, skal der være regntøj samt gummistøvler. Til indendørs brug et par hjemmesko. Der skal være navn i alt tøj. Hættesnore og halstørklæder kan være farlige, så vi anbefaler elefanthue og halsedisse. Legetøj Børnene må medbringe et stk. legetøj hver dag på eget ansvar og forsikring. Sminke og neglelak Der er mange børn, der har eller får astma- og allergi i dag, derfor er det ikke tilladt for børnene, at medbringe sminke, sminkekuffert, bodyglimmer eller neglelak. Til fastelavn og halloween kan pædagogerne dog sminke børnene med astma- og allergi venligt sminke. Sygdom Børnehaven kan ikke modtage syge børn. Med syge børn menes: børn med feber børn med smitsomme sygdomme stærkt forkølede børn børn med maveinfektion børn, der på grund af sygdom ikke kan deltage i dagens aktiviteter. Forældre skal derfor af hensyn til smittefare holde børnene hjemme under sygdom. Bliver jeres barn sygt i institutionen, sætter vi os i forbindelse med jer, så I kan hente jeres barn. Kommer jeres barn til skade, underretter vi jer straks og bringer barnet til skadestuen, hvis vi skønner, det er nødvendigt. Personalet må ikke uddele medicin, undtaget er livsvigtigt medicin, der skal gives mod kroniske sygdomme som fx allergi, astma, epilepsi o.lign. Fødselsdage Fødselsdage kan afholdes i børnehaven eller hjemme. Hvordan I ønsker det, kan aftales med personalet på stuen i god tid. Vi har den tradition at hvert barn medbringer en gave til maksimum 20 kr. Det er vigtigt, at kunne give og modtage gaver. Sovetime De børn der har behov for at sove midt på dagen sover i krybber udenfor til Vi har madrasser og dyner. Special hjælp Vi har et samarbejde med talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor). Vi kan hente råd og vejledning hos kommunens sundhedsplejerske. Hvis I eller vi mener, at barnet har behov for ekstra hjælp, kan vi efter aftale med jer kontakte PPR. I Gentofte Børnevenner har vi ligeledes vores egen psykolog, som vi kan søge hjælp os. 10

11 Ferier Med hensyn til afvikling af ferier og planlægning af vikartimer er det vigtigt, at vi i god tid får besked om jeres ferieplaner. I får en ferieseddel med hjem, så I kan fortælle os, hvornår I holder ferie. Brobækhus en ferie børnehave I efterår, vinter og sommerferie (juli) arbejder Brobækhus og Æblegården sammen, idet der er få børn i begge børnehaver. Pasningen foregår derfor i Brobækhus. Institutionen har en større legeplads, ligger lige op til skoven, har mange dyr og forskellige aktivitetsrum. Børnene nyder at komme på ferie derovre, og vores pædagoger følger selvfølgelig med, så børnene har en tryg og genkendelig oplevelse. Bestyrelse Bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem er udpeget af Gentofte børnevenner for en 4 årig periode. 3 forældrerepræsentanter vælges af forældre på et forældremøde i september. Man kan sidde som forældrerepræsentant så længe ens barn går i børnehaven. Bestyrelsen har ansvaret for den økonomiske drift. Bestyrelsen er personalets arbejdsgiver. Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske ansvar, imens det daglige pædagogiske ansvar er uddelegeret til lederen. Forældremøder Der afholdes et forældremøde, som regel i september. Mødet kan være for alle forældre samlet eller stue opdelt. Der afholdes en forældre konsultation om året i 1. kvartal. Efter behov og ønske, er vi altid parate til en samtale med jer, hvor vi over en kop kaffe, kan tale om jeres barns trivsel, samt hvordan vi i fællesskab støtter barnet bedst. Forældreforeningen Forældreforeningen Æbleskuddet har det formål, at kunne give en økonomisk håndsrækning til Æblegården. Initiativet er en fast del af børnehavelivet - til stor glæde for børn og personale. Foreningen består af 5 frivillige forældre, 3 fra Æblestuen og 2 fra Pærestuen. Ved fælles indsats, gør vi det muligt for børnene, at komme på den årlige bondegårdstur, i biograf og teater, samt nogle mindre udflugter, når lejligheden byder sig. Foreningen udtænker og forestår arrangementer og aktiviteter for børn, personale og forældre, herunder kan eksempelvis nævnes: høstfest med diverse konkurrencer, julebazar, auktion (for forældre), havedag etc. Der sælges mad, kager og drikkevarer o.lign. og alt overskud går til arrangementer for børnene. Det står naturligvis de siddende forældrerepræsentanter frit for, hvilke arrangementer de vil lave. Nogle forældre vælger, at sætte et beløb ind på Æbleskuddets konto en gang om året, mens andre løbende kommer med bidrag ved årets arrangementer. Foreningen er non-politisk og i øvrigt helt frivillig, at deltage i og støtte. Forsikring Institutionen er forsikret hos Alm. Brand. Vores forsikringer omfatter, erhvervsansvarsforsikring, erhvervsforsikring samt lovpligtig arbejdsskade-og ulykkesforsikring. Der gælder ingen forsikring for børn på besøg i børnehaven (søskende eller andre). Ind og udmeldelse Det foregår via digital pladsanvisning på Betaling Betaling sker månedsvis forud på giro som I modtager fra Gentofte Kommune. Det fulde beløb betales uanset om barnet møder eller ej. Vedtægter og budget Vedtægter og overenskomst med Gentofte Kommune kan ses ved henvendelse til lederen. Også årets budget, kan ses ved henvendelse til lederen. Med denne institutionsplan håber vi I har fået et indtryk af Æblegården og hvad dagen i det store træk indeholder for jeres børn. Skulle der være noget som ikke er beskrevet her, er I naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål. Institutionsplanen er udarbejdet af personalet og godkendt af bestyrelsen. 11

12 Baunegårdsvej Hellerup Telefon

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod.

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod. Velkommen. Vi er en lille, hyggelig institution med ca. 40 pladser. Vi lægger vægt på fællesskaber og et godt, samt motion og udeliv. Vi er i 2014 blevet certificeret til en DGI institution. Vi er derfor

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.dk Indholdsfortegnelse Fakta om fritidshjemmet side 3 Husets indretning

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj!

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Vi glæder os til at byde jer velkomne her hos os. Den første dag her i børnehuset vil vi bruge god tid på, at vise jer mange af de dejlige ting vores hus indeholder,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Velkommen til Lunas Ark

Velkommen til Lunas Ark Velkommen til Lunas Ark Hej :, vi byder dig og din familie velkommen til vores hus. Du skal gå på : - stuen og dine voksne hedder : Adressen : Lunas Ark (Distrikt Nord) Hundigegårdsvej 20, 2670 Greve (Vuggestuen)

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr:

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr: Velkommen til Gæstehuset Mariekjær Frederik d.7 vej 33 6000 Kolding Tlf.nr: 40338173 Børnehavens tlf.nr: 40338326 Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Vi er i Gæstehuset tre voksne til at tage os af Jeres

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt... INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN Børnehavens adresse side 2 Børnehavens email og hjemmeside. side 2 Åbningstider side 2 Bestyrelsen.. side 2 Personalet side 3 Antal børn side 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Sct. Pauls børnehave

Sct. Pauls børnehave Sct. Pauls børnehave Indholdsfortegnelse Velkommen til Sct. Pauls vidunderlige verden...3 Vores pædagogiske udspring...4 Børnehavebarnet den spirende selvstændighed...6 Livet i børnehaven...7 Dagens gang...8

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere