Livet i Børnehaven Æblegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i Børnehaven Æblegården"

Transkript

1 En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej Hellerup Telefon

2 Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter 7 Aktiviteter 8 Traditioner 9 Praktisk information 10

3 Velkommen i Æblegården I denne folder får du en masse vigtige informationer om livet og hverdagen i Æblegården. Her finder du pædagogik, information om tradiotioner og arrangementer, samt mange praktiske oplysninger. Hvem er vi? Æblestuen Børnehaven Æblegården er en institution oprettet i 1949 under Gentofte Børnevenner. Foreningen Gentofte Børnevenner ejer hus og grund. Se vedlagte folder om Gentofte Børnevenner. Se Gentofte Børnevenners site - eller tag en brochure i institutionen. Pædagog 34 timer pr. uge. Pædagogmedhjælper 34 timer pr. uge. Lederen er tilknyttet æblestuen. Personalenominering Børnene er fordelt på 2 stuer 105 pædagog timer, 68 medhjælper timer. Personalefordeling Pærestuen Pædagog 34 timer pr. uge Pædagogmedhjælper 30 timer pr. uge. Æblerne er 20 børn i alderen 4-6 år. Pærerne er 14 i alderen 2,9-4 år. Børnene må meget gerne besøge hinanden på stuerne, dog efter aftale med voksen. Leder pædagog 37 timer pr. uge 3

4 Målsætning Vores målsætning er at skabe nærhed og tryghed omkring barnet, styrke dets selværd, sociale kompetencer og selvstændighed. Sådan forbereder vi barnet til næste skridt ud i skolealderen. Vi ønsker, at styrke og udvikle legen det enkelte barns selvværd. det enkelte barns sociale adfærd det enkelte barns selvhjulpenhed og selvstændighed det enkelte barns nysgerrighed og åbenhed det enkelte barns udtryksformer, som fantasi, kreativitet, evnen til at udtrykke sig verbalt og kropsligt det enkelte barns motorik forståelse af natur og miljø Legen Legen er det grundlæggende redskab for hele barnets udvikling og indlæring. Ved at lytte til børnenes ønsker, give dem tid og rum, kan en indendørs aktivitet ændres til fx skovtur, strandtur eller kælketur, hvis vejret indbyder til det. Selvværd Selvværd er en grundlæggende betingelse for, at barnet kan udvikle en alsidig personlighed. Det skabes ved, at rose barnet, vise omsorg, engagement og give tryghed. Social adfærd Børnene skal lære, at fungere i samspil med andre og acceptere andre. Børnene skal lære, at hjælpe hinanden, give plads og lytte til hinanden. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at skabe venskaber på tværs af alder, køn og grupper i børnehaven. Vi arbejder bl.a. med Mary Fondens fri for mobberi program. Her lærer børnene vha. fx Bamsevennen, hvordan de kan hjælpe hinandenen, vise omsorg og bruge sproget istedet for hånden. De giver hinanden massage og lærer derved værdien, af at kunne tage sig af hinanden. 4

5 Selvhjulpenhed og selvstændighed I denne pædagogik ligger ønsket om, at udvikle barnet til, på egen hånd at tage initiativer. Barnet skal også udvikle evnen til, at sige fra og træffe egne valg. Barnet skal til en vis grad blive sin egen problemløser. Vi giver barnet tid, opmuntring, mulighed og udfordringer. Vi stiller krav svarende til barnets modenhed og alder, såvel i praktiske gøremål som i leg og planlagte aktiviteter. Fx dække bord, tage ud af bordet, tage tøj af og på samt være alene på legepladsen. Nysgerrighed og åbenhed Det er vigtigt, at børnene udforsker, opdager nye ting og afprøver egne grænser, for derigennem at udvide sin horisont. Børnene skal på en forsvarlig måde eksperimentere uden voksen indblanding. De voksne skal støtte og opmuntre børnene i de daglige gøremål og aktiviteter. Udvikling af grov- og finmotorikken Udvikling og styrkelse af børns motoriske områder er grundlæggende for børnenes udvikling og indlæring. Vi skaber fysiske udfordringer ude som inde fx rytmik, klatring, bygge, grave, boldspil, balancegang, tegne, lege med perler, fingermaling, snitte, tænde bål og lave mad. Tage tøj af og på selv. Undervisning i svømmehal, og udflugter til skov, strand og andre legepladser. Forståelse af natur og miljø Vi bestræber os på, igennem hverdagen, både på ture og i børnehaven, at lære børnene, at tage vare på naturen og vores ressourcer. Som en naturlig del af hverdagen bruges, natur og teknik, små forsøg, samt læren om planter og dyr. Udtryksformer Barnet skal have mulighed for at afprøve flere sider af sin personlighed. Blive hørt og set, samt udvikle evnen til at udtrykke sig på nye måder. Det sker igennem vækstaktiviteter, drama, sang, rim og remser, musik og rytmik, rollelege, højtlæsning og digtning af historier. 5

6 Fysiske rammer Vores hus er bygget i 1913 til privat beboelse. I 1949 købte Gentofte Børnevenner huset og indrettede det til børnehave. Æblestuen i stueetagen Børnegarderobe, personaletoilet, børnetoilet, 2 grupperum og køkken. Pærestuen på 1. Sal 2 grupperum, børnetoilet, køkken, kontor/personalestue Kælder Personalegarderobe, vaskekælder, fyrkælder og 2 depotrum samt vintergarderobe. 6 Legepladsen Legepladsen omkrandser huset, med flere typer af bevægelsesog legeområder. Her er der mulighed for udfoldelse som klatring, balancegang, leg på gynger, cykler, bygge med brædder, kasser og tæpper, samt lege med vand. Der er også mulighed for at spille bold og hockey i "boldpitten". Der er små hyggekroge, hvor børnene kan få lidt fred og ro fx i legehuset, hængepilhulen og købmandsbutikken. Hele sommeren rykker børnehaven ud på legepladsen, hvor der ved bålpladsen, også kan grilles. Alt dette kombineres med ture ud af huset.

7 Tidspunkter Åbningstid Vi har åbent dagligt fra kl til kl i alt 40 timer om ugen. Vi har lukket lørdage og helligdage. Holder jeres barn en fridag, eller er det sygt, bedes I ringe og give besked inden kl samme dag på telefon Mødetid Af hensyn til barnet og gruppens dag, samt den daglige planlægning er mødetiden senest kl da vores aktiviteter starter på dette tidspunkt. Hvis børnene møder efter 8.30 skal de afleveres på egen stue. Aflevering Giv jer god tid til, at aflevere jeres barn, så det har mulighed for at omstille sig. Det er forskelligt fra barn til barn og fra dag til dag, hvordan barnet ønsker at sige farvel, men forlad aldrig barnet uden at sige farvel. Sid gerne et øjeblik og sæt barnet i gang med at lege. Afhentning Hvis barnet bliver afhentet af andre end forældre, skal I blot give besked på stuen i forvejen, da vi ellers ikke må udlevere barnet. Dette gælder også i forhold, hvor den ene af forældrene har forældremyndigheden. Institutionsstart Før jeres barn skal starte, er det en god ide, at komme på besøg. Det sker efter aftale med personalet. Når barnet starter, er det bedst at lade barnet være her nogle få timer de første dage, da de nye omgivelser kan virke overvældende. Barnet bliver derved langsomt vænnet til sin nye tilværelse. 7

8 Aktiviteter Aktiviteter Rytmik Hver dag har sin egen aktivitet, det kunne fx være udflugt, svømning, skolegruppe, rytmik, kreativt værksted eller fødselsdagsudflugt. Dagene ændrer sig fra år til år, alt efter de forskellige aktiviter. I vinterhalvåret har vi musik og rytmik en gang om ugen på begge stuer. Pærestuen går i Kildeskovshallen og boltrer sig til musik og rytmik. Æblestuen har også rytmik og musik undervisning. Fra januar til april kommer der en rytmisk pædagog fra Gentofte musikskole og laver rytmik og musik med børnene, som betales af Forældreforeningen Æbleskuddet. Emneuger Emneuger kan være: sund mad, kunst, kroppen, dyr, cirkus, teater mm. En emneuge kan foregå således. Første dag er det forberedelse af emnet. Anden dag: en tur til fx museum, Lejre, Kronborg og København. Tredje dag bearbejdelse af emnet. Fjerde dag kan også foregå ude af huset. Femte dag evaluering af emnet. Ture Vi tager ture til skoven, stranden, teater, museer, Zoo og hvad vi nu synes, er spændende for årstiden. Nogle gange går hele gruppen på tur, andre gange i små grupper. Skolegruppe Æblegården går meget op i, at børnene bliver skoleklar i løbet af de 3 år, de er hos os. Det betyder, at vi laver rim og remser, øver motorik, så børnene kan sidde stille, hinke, stoppe og holde på en blyant. Vi øver bogstaver og tal, samt begreber. Vi lærer bogstaver, så barnet kan skrive eget navn. Vi sørger for, at børnene kan binde snørrebånd på skoene, tørre sig selv og begå sig ved nye situationer. Skolegruppen samles en gang om ugen, fra midt september til april måned. Der kan også være særlige ture på disse dage. 8 Dagsrytme Kl Alle børn samles på Æblestuen Kl Aktiviteter Svømning Kl Frokost Vi tilbyder svømmeundervisning ugentligt i Kildeskovshallen med uddannet lærer og livreder. Det er 12 børn fra Æblestuen som tager afsted med 2 pædagoger, der støtter dem i, af- og påklædning, afvaskning, toiletbesøg mv. Børnene får undervisning i ca 4 mdr., hvorefter holdet skiftes ud med de næste 12 børn. Dette er selvfølgelig frivilligt og forældrene betaler selv. Kl Udendørs aktiviteter Kl Fri leg Kl Børnehaven lukker.

9 Traditioner I æblegården synes vi, at traditioner er vigtige. Det er noget, som kommer igen, år efter år, - noget som man kan glæde sig til. Ved højtider eller mærkedage samles børn og voksne omkring skønne fællesaktiviteter - der er med til at binde året og årstiderne sammen. Fastelavnsfest Julebazar Vi "slår katten af tønden" udendørs. De forældre, der har lyst til at være med, er velkomne. Senere ser vi film, "bider til bolle" mm. De børn der har lyst, må gerne være klædt ud. Vi klipper, klistrer og pynter op i børnehaven. Vi nyder også en dejlig påskefrokost sammen. Som et særligt arrangement, inden julemåneden skydes igang, afholder Forældreforeningen Æbleskuddet Julebazar. Her bidrager alle, der har lyst, med gode sager, der kan sælges til favorable priser. Her kan man komme med hjemmelavet marmelade, bolcher, julepynt, smykker, sponsergaver - kun fantasien sætter grænser. Der hygges, serveres glögg og æbleskiver, og måske sniger der sig en lille nisse ind i løbet af eftermiddagen! Overnatning Bedsteforældredag Påske I Gentofte kommune har man ikke koloni for at øve overnatning hjemmefra. Men børnehaven tilbyder en enkelt overnatning i maj eller juni i børnehaven. Børnene kommer med deres oppakning om morgenen, og bliver til næste dag, hvor forældrene kommer og spiser morgenmad sammen med børnene og går derefter tideligt hjem. Afskedsfest Skolebørnene, deres forældre og søskende inviteres til fest. Dette foregår en hverdagsaften i juni. Til frokost samme dag, har de store skolebørn kastet karameller ud til de mindre kammerater, for at markere deres snarlige afgang fra børnehaven. Jul Vi laver julegaver til forældrene. Hver dag i december har et barn Hr. eller Fru Nisse med hjem. Næste dag, kan man læse højt af nissernes dagbog og høre om, hvilke spilopper Nisserne har lavet. Før juleferien spiser børnene julefrokost. Den første fredag i december inviterer børnene bedsteforældre til juleklip og hjemmebag. Tegnemapper En gang om måneden tegner børnene 2 obligatoriske tegninger til deres mappe. Mapperne forbliver i børnehaven så længe jeres barn går her. Plantedag Vi byder foråret velkommen. Børn og forældre samles i løbet af eftermiddagen, hvor de river, fejer, maler og ryder legepladsen op efter vinteren. Krybberne vakses og støvsuges, og til sidst planter vi forårsblomster på legepladsen. En dejlig eftermiddag i socialt samvær, hvor Forældreforeningen Æbleskuddet står for forplejning. Sensommerfest Hvert år i september holder vi vores sensommerfest. Børnene optræder, og vi spiser og leger sammen. Forældreforeningen Æbleskuddet samler penge ind til årets aktiviteter. 9

10 Praktisk info Afkrydsning Hver morgen, når du kommer, krydser du dit barn af på listen og ligeledes, når du går. Er det en anden end forældrene som henter, eller barnet har en legeaftale noteres dette. Mad og frugt Barnet medbringer hverdag en madkasse med navn på. Når vi tager på tur medbringes en skovtursmadpakke hvilket vil sige fx klapsammenmad med tilbehør, så som agurk, æg, grøn peber, kyllingelår, frikadeller el.lign. På tur, er det også vigtigt at medbringe drikkedunk, så barnet kan drikke flere gange under turen. Makrelsalat, æggesalat og juice er ikke velkommen på tur. Frugten lægges hver morgen i deres lille frugtpose. Hvis det er yoghurt eller andet som kræver køleskab lægger man det i posen og kommer den på øverste hylde i køleskabet. Vi sidder til bords når vi spiser og drikker. Børnene må gerne tage en mad hvis de er sultne i løbet af formiddagen. Symbol Hvert barn har sit eget symbol i garderoben og på deres skuffer, og i kælderen, hvor deres regntøj skal hænge. Symbolet skal hjælpe barnet til visuelt at genkende sin pladser. Bleer Hvis jeres barn bruger ble, bedes I medbringe dem selv, dog ingen "Up&go". Påklædning Jeres barns tøj skal altid være så hensigtsmæssigt og praktisk, at det kan tåle alt slags leg og beskæftigelse inde og ude. Barnet skal have overtøj med efter årstiden. I barnets pose i kælderen, skal der være et helt sæt skiftetøj. Ligeledes, skal der være regntøj samt gummistøvler. Til indendørs brug et par hjemmesko. Der skal være navn i alt tøj. Hættesnore og halstørklæder kan være farlige, så vi anbefaler elefanthue og halsedisse. Legetøj Børnene må medbringe et stk. legetøj hver dag på eget ansvar og forsikring. Sminke og neglelak Der er mange børn, der har eller får astma- og allergi i dag, derfor er det ikke tilladt for børnene, at medbringe sminke, sminkekuffert, bodyglimmer eller neglelak. Til fastelavn og halloween kan pædagogerne dog sminke børnene med astma- og allergi venligt sminke. Sygdom Børnehaven kan ikke modtage syge børn. Med syge børn menes: børn med feber børn med smitsomme sygdomme stærkt forkølede børn børn med maveinfektion børn, der på grund af sygdom ikke kan deltage i dagens aktiviteter. Forældre skal derfor af hensyn til smittefare holde børnene hjemme under sygdom. Bliver jeres barn sygt i institutionen, sætter vi os i forbindelse med jer, så I kan hente jeres barn. Kommer jeres barn til skade, underretter vi jer straks og bringer barnet til skadestuen, hvis vi skønner, det er nødvendigt. Personalet må ikke uddele medicin, undtaget er livsvigtigt medicin, der skal gives mod kroniske sygdomme som fx allergi, astma, epilepsi o.lign. Fødselsdage Fødselsdage kan afholdes i børnehaven eller hjemme. Hvordan I ønsker det, kan aftales med personalet på stuen i god tid. Vi har den tradition at hvert barn medbringer en gave til maksimum 20 kr. Det er vigtigt, at kunne give og modtage gaver. Sovetime De børn der har behov for at sove midt på dagen sover i krybber udenfor til Vi har madrasser og dyner. Special hjælp Vi har et samarbejde med talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor). Vi kan hente råd og vejledning hos kommunens sundhedsplejerske. Hvis I eller vi mener, at barnet har behov for ekstra hjælp, kan vi efter aftale med jer kontakte PPR. I Gentofte Børnevenner har vi ligeledes vores egen psykolog, som vi kan søge hjælp os. 10

11 Ferier Med hensyn til afvikling af ferier og planlægning af vikartimer er det vigtigt, at vi i god tid får besked om jeres ferieplaner. I får en ferieseddel med hjem, så I kan fortælle os, hvornår I holder ferie. Brobækhus en ferie børnehave I efterår, vinter og sommerferie (juli) arbejder Brobækhus og Æblegården sammen, idet der er få børn i begge børnehaver. Pasningen foregår derfor i Brobækhus. Institutionen har en større legeplads, ligger lige op til skoven, har mange dyr og forskellige aktivitetsrum. Børnene nyder at komme på ferie derovre, og vores pædagoger følger selvfølgelig med, så børnene har en tryg og genkendelig oplevelse. Bestyrelse Bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem er udpeget af Gentofte børnevenner for en 4 årig periode. 3 forældrerepræsentanter vælges af forældre på et forældremøde i september. Man kan sidde som forældrerepræsentant så længe ens barn går i børnehaven. Bestyrelsen har ansvaret for den økonomiske drift. Bestyrelsen er personalets arbejdsgiver. Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske ansvar, imens det daglige pædagogiske ansvar er uddelegeret til lederen. Forældremøder Der afholdes et forældremøde, som regel i september. Mødet kan være for alle forældre samlet eller stue opdelt. Der afholdes en forældre konsultation om året i 1. kvartal. Efter behov og ønske, er vi altid parate til en samtale med jer, hvor vi over en kop kaffe, kan tale om jeres barns trivsel, samt hvordan vi i fællesskab støtter barnet bedst. Forældreforeningen Forældreforeningen Æbleskuddet har det formål, at kunne give en økonomisk håndsrækning til Æblegården. Initiativet er en fast del af børnehavelivet - til stor glæde for børn og personale. Foreningen består af 5 frivillige forældre, 3 fra Æblestuen og 2 fra Pærestuen. Ved fælles indsats, gør vi det muligt for børnene, at komme på den årlige bondegårdstur, i biograf og teater, samt nogle mindre udflugter, når lejligheden byder sig. Foreningen udtænker og forestår arrangementer og aktiviteter for børn, personale og forældre, herunder kan eksempelvis nævnes: høstfest med diverse konkurrencer, julebazar, auktion (for forældre), havedag etc. Der sælges mad, kager og drikkevarer o.lign. og alt overskud går til arrangementer for børnene. Det står naturligvis de siddende forældrerepræsentanter frit for, hvilke arrangementer de vil lave. Nogle forældre vælger, at sætte et beløb ind på Æbleskuddets konto en gang om året, mens andre løbende kommer med bidrag ved årets arrangementer. Foreningen er non-politisk og i øvrigt helt frivillig, at deltage i og støtte. Forsikring Institutionen er forsikret hos Alm. Brand. Vores forsikringer omfatter, erhvervsansvarsforsikring, erhvervsforsikring samt lovpligtig arbejdsskade-og ulykkesforsikring. Der gælder ingen forsikring for børn på besøg i børnehaven (søskende eller andre). Ind og udmeldelse Det foregår via digital pladsanvisning på Betaling Betaling sker månedsvis forud på giro som I modtager fra Gentofte Kommune. Det fulde beløb betales uanset om barnet møder eller ej. Vedtægter og budget Vedtægter og overenskomst med Gentofte Kommune kan ses ved henvendelse til lederen. Også årets budget, kan ses ved henvendelse til lederen. Med denne institutionsplan håber vi I har fået et indtryk af Æblegården og hvad dagen i det store træk indeholder for jeres børn. Skulle der være noget som ikke er beskrevet her, er I naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål. Institutionsplanen er udarbejdet af personalet og godkendt af bestyrelsen. 11

12 Baunegårdsvej Hellerup Telefon

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12 Frihedslyst Årsplan 2008-2012 for udflytterbørnehaven Opsamlingssted: Lauravej 14, st., 2500 Valby; tf. 3645 6171 Adresse: Ubberødvej 35, 2970 Hørsholm; tf. 4586 0213 Åbningstid: kl. 7.00-17.00 Side 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere