Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!"

Transkript

1 Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved at være slut. Meget er under forandring i øjeblikket i skoleverderen, derfor har planlægningsforløbet været noget anderledes i år. Som friskole skal MkF også forholde sig til Folkeskolereform og ændringerne i lærernes arbejdstid. Folkeskolereform I netop disse måneder og år er skolen i Danmark under voldsom forandring. Det er mange år siden noget tilsvarende er sket på så kort tid. Folkeskolereformen gælder Folkeskolen. Reformen træder i kraft 1. august MkF (friskoler) er ikke forpligtet på Folkeskolereformen og tak for det. Der bliver ikke stillet krav om, at friskoler også skal levere en længere og sammenhængende skoledag. Tilskuddet til de frie skoler tilpasses på sigt, siger politikerne, så friskolerne får tilsvarende muligheder for at øge kvaliteten i undervisningen som Folkeskolen. Antorini lover således, at friskolerne kan glæde sig til flere midler, dog med 3 års forsinkelse i forhold til Folkeskolen. Hvis Folkeskolen ikke bruger flere penge, hvor skal de flere penge til friskolerne så komme fra? Der er en parallelitet i økonomien mellem folkeskolen og friskolerne. Denne parallelitet er dog forsvundet de senere år, idet koblingsprocenten er sænket år for år. Friskolerne får nu kun 71 % af det en tilsvarende Folkeskole får. For få år siden var det 75 %. Erfaringsmæssigt er det nok en god ide ikke at glæde sig for tidligt til flere midler. MkF og folkeskolereform MkF skal dels ifølge friskoleloven stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, og dels er forældre generelt meget optaget af, at deres børn i friskolen lærer mindst lige så meget som i den offentlige skole. Derfor må MkF også forholde sig til folkeskolereformen. Faglighed, paratviden og gode PISA resultater lever MkF fint med. Et fagligt løft er bestemt fint. Pædagogers medvirken i indskolingen er interessant. Det har MkF mange års erfaring med. Pædagoger og lærere har forskellige tilgange til børnene, de to grupper kan lære af og inspirere hinanden. Aktivitetstimer med leg og mere bevægelse er også et udmærket tiltag. Om engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse giver et væsentligt fagligt løft til disse fag, er der forskellige holdninger til blandt eksperter, men det er tydeligt, at mange forældre er meget optaget af tidlig sprogstart. Spørgsmålet er imidlertid om det f.eks. ændrer så meget, at flytte en tysktime fra 8. til 5. klasse, som det er tilfældet i folkeskolereformen? Side 1 á 6 sider MkF har allerede indført engelsk fra 1. klasse. Fra august 2014 indfører MkF også tysk fra 5. klasse, - og 8. klasse på MkF bevarer deres 4 tysktimer. På MkF har 6. klasse i mange år haft tysk. Derimod er tanken om, at samfundet ikke får nok ud af børnenes fritid, hvis bare de tilbringer den i børnehaven, SFO en, klubben, sammen med forældrene eller for de større børns vedkommende med at dyrke deres individuelle fritidsaktiviteter, en noget fjern tanke for MkF. Både tidlig skolestart og heldagsskole griber markant ind i forældrenes muligheder for at være sammen med deres børn og prioritere deres liv. På MkF mener vi, at faglige mål kan nås i en atmosfære af trivsel, varm omsorg og nærværende voksne. Det er ikke nødvendigvis mængden af undervisningstimer, der gør forskellen. MkF er ikke så langt fra reformen. Ser man bagom de fine ord, der er brugt i Folkeskolereformen, er MkF i praksis slet ikke så langt fra reformen f.eks. omkring timefordelingen. Indskolingen skal i reformen have 30 timer, hvoraf de 6 er de såkaldte understøttende timer. På MkF har indskolingen 25 timer + eleverne kan vælge en kor time. 3. klasse har endda et par timer mere. På MkF har eleverne engelsk fra 1. klasse og 5 matematiktimer i indskolingen. Fra næste skoleår får alle klasser på MkF 5 matematiktimer og tysk indføres som nævnt fra 5. klasse. I klasse har eleverne på MkF allerede de såkaldte O-timer (opgavetimer). Her er der en lærer tilstede, og eleverne kan få hjælp til bl.a. afleveringer. På nogle klassetrin har eleverne på MkF en dansktime mindre end Folkeskolen. Til gengæld har MkF eleverne en kristendomstime mere. Omkring de praktiske musiske fag som hjemkundskab og sløjd sker der også noget i reformen. Hjemkundskab kommer til at hedde madkunst

2 og sløjd kommer til at hedde noget omkring design og bliver lidt bredere. Det sidste er vi allerede begyndt at arbejde lidt med på MkF. Eleverne kan i sløjd komme til at arbejde bredere med glaskunst og også f.eks. lære at lappe en cykel m.m. Netop de kreative musiske fag og valgfag er noget af det, MkF vil have fokus på i de kommende år. Det er sandsynligt, at der vil ske ændringer hen af vejen. Fælles mål og idræt som eksamensfag. På MkF følger vi fælles mål, som også er Folkeskolens mål for fagene. Alt andet lige er næsten ikke til at arbejde med for en friskole, da friskolene jo skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Fra august 2015 bliver fælles mål gjort mere enkle og overskuelige (lover ministeriet). Fra næste skoleår er idræt i 9. klasse også et eksamensfag. Det er ikke valgfrit for en friskole og vil ændre tilgangen til idrætsundervisningen i udskolingen, når der fremover skal afsluttes med en eksamen. Børnehaveklasseledere afskaffet På MkF har vi fra august 2014 afskaffet stillingsbetegnelsen børnehaveklasseledere. Det er der især to grunde til: 1. Børnene oplever i løbet af få år mange voksenskift: Børnehave -> Førskole -> Børnehaveklasse -> 1. klasse. I fremtiden bliver der hermed et skift mindre og børnene vil allerede i børnehaveklassen få de lærere, de skal have i 1. til 3. klasse. 2. I gennem et læsekursus, der blev afholdt for alle lærere i indskolingen på MkF i indeværende skoleår, kom det til at stå klart, at der Skolen begynder igen mandag den 11. august 2014 kl til ca Program: Vi mødes i gymnastiksalen til sang og velkomst. Derefter mødes - mellemgruppen i aulaen, - indskolingen bliver i gymnastiksalen Her bliver der bl.a. præsentation af de nye 0. klasser. - mens udskolingen går i klasserne og spiser rundstykker Senere er der kaffe, saftevand og rundstykker til indskolingen og mellemgruppen i skolegården (eller indendørs i tilfælde af regn.) Kl. ca mødes elever og deres klasselærere i klasserne. I børnehaveklasserne og 1. klasserne er forældre velkomne til at gå med. Kl. ca samles alle forældre til flere informationer i gymnastiksalen. Bl.a. om skolereformen. SFO har åbent som normalt til kl Forældre er også meget velkomne til 1. skoledag. Vi glæder os til at se dig efter en dejlig sommerferie. kan skabes endnu bedre sammenhæng imellem børnehaveklassen og 1. klasse. I det kommende skoleår skal lærer Sanne Langdahl og afdelingsleder Maria Vindum således være klasselærere i 0. klasserne. Lektielæsning i SFO I forbindelse med SFO vil børnene i indskolingen i næste skoleår få lektielæsningstime i SFO. MkF vil afprøve en sådan ordning om det er en god ide. Lærer og pædagog Dorthe Ribberholt vil stå for lektielæsningen i SFO. Lærer Sanne Langdahl vil også få et par timer i den forbindelse. Dorthe Ribberholt vil i øvrigt blive tilknyttet SFO flere timer. Lærernes arbejdstid. I april 2013 blev lærerne lockoutet. Overenskomstforhandlingerne var gået i hårdknude. Arbejdsgiverne på friskoleområdet Moderniseringsstyrelsen - ville afskaffe lærernes rigide arbejdstidsregler, og skolelederne skulle have ledelsesretten. Fagforeningens magt skulle brydes. Det blev et noget uskønt forløb, som der stadig er åbne sår efter. Bjarne Corydon lagde ud med at tale om en normalisering af lærernes arbejdstid. Anders Bondo ville til gengæld ikke høre tale om, at lærerne skulle afgive ledelsesretten. Forløbet blev næsten mere et mediestunt end reelle forhandlinger. Samtidig spøgte en folkeskolereform med flere timer, som lærerne vel at mærke skulle dække ind, uden at der var flere penge til rådighed. Regeringen greb ind i lærerkonflikten og gennemførte ændringerne ved lov. Lærerne følte sig med god ret dårligt behandlet. Meget kunne have været tacklet og timet anderledes, men da først parterne havde fået sig viklet ind i gold retorik, var der ingen nemme løsninger på konflikten. På MkF er vi sluppet nådigt, det er sjældent de åbne sår kommer til udtryk. Det nytter ikke med korslagte arme og småfornærmethed, som det kan opleves på nogle friskoler i øjeblikket. Der er ikke andre muligheder end at se fremad og finde løsninger på udfordringerne. Grundlæggende mener jeg, at de nye arbejdstidsregler er en god udvikling på den lange bane. Her og nu giver de selvfølgelig nogle udfordringer med at få lærernes arbejdstid planlagt på en god og hensigtsmæssig måde. De gamle arbejdstidsregler var for bureaukratiske. MkF havde lært at leve med dem, og det fungerede godt. Den nye overenskomst er rimelig enkel og er ikke omfangsrig i antal sider. Denne regelforenkling er glædelig. Der er i forvejen mange regler på friskoleområdet. I konkrete situationer kan det lettest være at følge en regel, men i længden kan mange regler også være en hæmsko. Jeg mener imidlertid, at færre regler giver MkF nye muligheder og fremmer diversiteten og kreativiteten, som kan blomstre endnu mere på sigt. De gamle regler var ikke retfærdige f.eks. omkring forberedelsestiden. Om de nye regler bliver mere retfærdige, må tiden vise. Målet er ikke, at lærerne skal gå ned i løn eller presses unødig, målet er derimod en mere spændende og fleksibel skole og en arbejdsplads, hvor der tages mere udgangspunkt i hvad man vil med skolen. Side 2 á 6 sider

3 Skolelederen får mere ledelsesrum. Det gør ikke ledelsesarbejdet lettere, men det giver flere muligheder. Men det skal forvaltes rigtigt. At være skoleleder kræver særlige evner til at få alle aktører omkring friskolen til at arbejde sammen og derved skabe synergi og udvikling. Det duer ikke med f.eks. ensidig sololedelse og topstyring. Det giver en dårlig skole og et dårligt samarbejdsklima. Skolelederen (sammen med afdelingslederne) må i samarbejde med de ansatte arbejde for den bedst mulige dagligdag for alle parter. Trivsel er et nøglebegreb. Åbenhed og gennemskuelighed er vigtig. Forandringer i sig selv giver altid usikkerhed. Sådan er det også på MkF i øjeblikket. Fornemmelsen er, at der på trods af mange spørgsmål og usikkerhed i øjeblikket er en tro på, at udfordringerne nok skal blive løst mht. lærernes fremtidige arbejde. I forbindelse med medarbejdersamtalerne med de ansatte i vinterens løb var et standard spørgsmål, hvordan lærerne har det med de nye arbejdstidsregler? Et typisk svar var, at lærerne er spændte, men at de også tror på, at det nok skal løse sig. MkF gennemførte en APV (arbejdspladsvurdering) i marts måned. Resultatet af denne var positive tilbagemeldinger. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle problemer er løst og vi bare kan slappe af. Lærernes nye arbejdstid er et område, som kræver maksimal opmærksomhed i øjeblikket. Det sidste lille års tid har emnet således tit været på dagsordenen på skolens interne møder. Lærerne skal være tilstede på MkF. Lærernes tilstedeværelse på skolen skal give mening og virke befordrende for lærerarbejdet. På MkF får lærerne tilstedeværelse i 37 timer pr. uge. Gælder for en fuldtidsansat lærer. Da lærerne ikke arbejder lige så mange uger i løbet af året som andre på det danske arbejdsmarked får de en restpulje på 2 til 4 timer pr. uge, som de selv kan placere, hvor det er mest hensigtsmæssigt. (Fra denne pulje tages også timer til skolefester og forældremøder m.m.) Nogle lærere på MkF vælger dog at placere hele deres arbejdstid på MkF, altså også restpuljen. MkF har en skolestørrelse, hvor det giver mening, at lærerne er tilstede. Det bliver meget lettere at afvikle fælles forberedelse og interne møder. Når alle lærere efter sommerferien skal forberede sig på skolen kræver det, at skolen får indrettet arbejdspladser til alle lærerne. Det sker i løbet af sommerferien, så lærerarbejdspladser står klar til skolestarten. Men i og med at MkF planlægger en større renovering inden for et års tid bliver de nye lærerarbejdspladser kun midlertidige. Så er der mulighed for at prøve funktionaliteten af i praksis inden de endelige lærerarbejdspladser etableres. Arbejdstid efter kl. 17. De nye arbejdstidsregler betyder, at lærerne skal have et tillæg på 25 % for at arbejde efter kl. 17. (og i weekenderne skal de oveni de 25 % have 50 %). Det betyder, at arbejde efter kl. 17 bliver begrænset på MkF. Det er for dyrt. Skolefester og forældremøder bliver stadig afholdt efter kl. 17. Derimod bliver forældresamtaler afviklet inden kl. 17. Skolen vil heller ikke kræve generelt, at lærere f.eks. ringer til forældre efter kl. 17. Det vil altid kræve et tillæg på 25 %. NB Nyt: Forældresamtaler afvikles inden kl. 17. Bygge- og lokaleplaner på MkF. For et års tid siden havde vi planer om inden for et år at renovere den gamle gang og indskolingen og børnehave. Sådan er det ikke gået. På daværende tidspunkt havde en gruppe lærere og pædagoger allerede tænkt en del tanker i forhold til indretning og pædagogiske muligheder. Vi ved, at Herning Centralbibliotek inden for en forholdsvis kort tid bliver sat til salg. Der skal være en afklaring i løbet af efteråret, hvor det nye bibliotek åbner i Østergade på gågaden. Denne afklaring afventer MkF inden en renovering. Det mest realistiske, er at grunden bliver sat til salg gennem et offentligt udbud. Biblioteksgrundens placering i forhold til MkF giver nogle oplagte muligheder, f.eks. for mere parkeringsplads, fodboldbaner/sportsplads og mere skolegård. På lang sigt kunne plads til en idrætshal også være interessant for MkF. Derfor må MkF afsøge mulighederne grundigt. Om det lykkes MkF at tilkøbe noget af biblioteksgrunden er langtfra sikkert, og kræver nærmest flere mirakler. De rygter, der verserer i byen om, at MkF nærmest allerede har købt grunden, er derfor stærkt overdrevne. Målet er ikke, at MkF skal være større f.eks. med flere klasser. MkF s nuværende størrelse fungerer fint og ser også ud til at matche de udfordringer, der stilles både økonomisk og pædagogisk i øjeblikket. (Det sidste indebærer bl.a. at MkF er i stand til at tilbyde mange specialiserede funktioner, som kun en lidt større skole magter.) Udfordringen omkring de fysiske rammer er pt., at den ældste del af skolen, (den gamle gang) som især rummer indskolingen og børnehaven er ved at være nedslidt og utidssvarende. Især pædagogafdelingen trænger til bedre lokaler. Forældrene er måske lidt mindre tilfredse med forholdene end tidligere. De bemærker de fysiske rammer. Mange forældre i indskolingen og børnehaven kommer i sagens natur ofte på skolen. Med det faldende børnetal i Herning kommune i de kommende år, må MkF imidlertid sørge for fortsat at være attraktivt også omkring de fysiske rammer. Får MkF biblioteksgrunden, får det indflydelse på, hvordan den gamle gang skal renoveres. Det overvejes under alle omstændigheder at flytte lærerværelse og indgang, så der bliver plads til børnehaven i det nuværende område med lærerværelse. Børnehaven kunne have fordel af at befinde sig i et lidt mere roligt område på skolen. Der er nedsat et byggeudvalg, der skal begynde at kigge på disse ting. Vuggestue og børnehave. MkF har planer om at ændre børnehaven fra en puljeordning til en privat børnehave. Nuværende forældre i børnehaven vil ikke mærke til denne ændring, hvis den bliver en realitet. Der er flere grunde til disse overvejelser. MkF oplever, at kommunen undertiden er lidt firkantet at samarbejde med. MkF s børnehave er på 42 børn. Det kan der ikke dispenseres fra, så der f.eks. i stedet kunne være tale om et gennemsnit. Det kan undertiden udfordre økonomien. Side 3 á 6 sider

4 Selvom ventelisten i perioder er lang, kan der alligevel mangle børn, når der pludselig er plads i MkF s børnehave. Det kunne være hensigtsmæssigt at have mulighed for mere fleksibilitet. MkF overvejer også at oprette en mindre vuggestue, som en lovændring giver mulighed for friskoler. MkF vil gerne sikre en kontinuerligt tilgang til børnehaven. Det kunne en vuggestue være med til. Der er også forespørgsler fra forældre om vuggestueplads på MkF. Desuden afskaffer Herning Kommune flere og flere dagplejemødre. Det betyder, at børnene får begyndt i kommunens vuggestuer, og så flytter forældrene dem måske ikke, når de skal i børnehave, men de fortsætter i den børnehave, hvor de også har gået i vuggestue. Ansøgningsfristen for en privat børnehave og vuggestue er 1. juni. Derfor sker der tidligst noget til næste år. Lokalesituationen skal også først på plads, før MkF ændrer noget på børnehave og opretter vuggestue. Café inside et eftermiddagstilbud til 4. klasse. I sidste skoleår har MkF afprøvet en caféløsning for 4. klasse, som ikke længere kan komme i SFO. Der har været god opbakning til ordningen, så den gentages i næste skoleår. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 26 børn. Café inside kører i perioden august til februar. Se mere om tilbuddet i årsskriftet. Pædagog Regin Eriksen og pædagogmedhjælper Anne Line Krüger Iversen er tilknyttet ordningen. IT Folkeskolen har stort fokus på IT i disse år og satser mange millioner kroner på dette område. Penge som friskolerne ikke får del i. Men IT er et område, hvor MkF absolut ikke vil stå tilbage. Derfor har MkF fortsat stort fokus på IT. Og det fungerer på MkF. Bl.a. holdes der jævnligt interne kurser for de ansatte på MkF. Fra august 2014 medbringer 4. til 10. kl. selv deres computer i dagligdagen. I sidste skoleår medbragte 5.- til 10. klasse selv deres computere i dagligdagen på MkF. Det har ikke givet anledning til indvendinger fra forældre. Kun positive tilbagemeldinger. Som noget nyt tilbyder skolen Office pakken, se mere i årsskriftet. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Se afsnit om elevskabe i Årsskrift side 32 og senere i dette nyhedsbrev. Til klasserne råder skolen over nogle sæt af bærbare computere og IPads. IT er en naturlig del af dagligdagen på MkF og bruges meget. Inklusion, faglighed og et trygt miljø Anne Line Krüger Iversen MkF har brugt meget tid på at drøfte og overveje, hvordan inklusion skal gribes an. I forhold til nu bliver elevsammensætningen i klasserne i fremtiden uændret. Vi har ingen planer om at ændre på dette. MkF optager også elever med særlige udfordringer. Som friskole har vi også et socialt ansvar, som vi skal leve op til. MkF vil fortsætte i det nuværende spor. Egentlige specialklasser har vi ingen planer om at oprette, det levner friskoleloven i øvrigt heller ikke mulighed for. På MkF bruger vi en del tid på, at hjælpe elever med særlige udfordringer. Det gælder både socialt og fagligt. Vi har oprettet et AKT team af lærere og AKT rum, hvor vi kan hjælpe elever, der mistrives af den ene eller anden grund. Vi har bl.a. uddannet læsevejledere og faglærere, som fordyber sig i specialområder. På MkF er vi meget opmærksomme på at arbejde med de bløde værdier. Det lægger vores værdigrundlag direkte op til. Elevernes gode trivsel er en vigtig forudsætning for god indlæring. Der bliver større kamp om eleverne mellem skolerne i de kommende år, fordi der generelt fødes færre børn i øjeblikket. MkF vil fortsat satse på trivsel og faglighed. Skolens kristne grundholdning er som skabt ind i denne sammenhæng. Klassekvotient ligger ikke fast på MkF Vi har ikke noget bestemt elevtal i klasserne som maksimum (eller minimum for den sags skyld) på MkF. Det har vi ikke haft i mange år. Ledelsen på skolen vurderer i den konkrete situation, om der er plads til en elev mere eller mindre i en klasse. Klasser kan blive for store eller for små. Det kan variere fra klasse til klasse. Forældre vil også have kvalitet og en undervisning, der ligger i top. Kvalitet er godt, men det koster penge, samtidig med at tilskuddet til friskoler falder. Men ledelsen på MkF overvejer altid nøje, inden vi siger ja til en elev mere eller mindre. Vi ønsker den bedst mulige skole for vore elever. Badminton I det kommende skoleår er der igen mulighed for at spille badminton i skolens gymnastiksal, men kun for personer med direkte tilknytning til skolen, som f.eks. forældre. Prisen for hele sæsonen er 1025 kr. pr. bane/time. For nøglebrik til gymnastiksalen betales 100 kr. i depositum, som betales tilbage ved tilbageleveringen af nøglen efter endt brug. Man kan aftale spilletid på skolens kontor (sekretær Connie Christensen), hvor betaling også finder sted. Det er muligt at spille fra 8. september 2014 til 13. maj Salen vil pga. af skolefester, terminsprøver og lign. være lukket ind imellem. I forbindelse med evt. aflysninger vil vi meget gerne have en mailadresse (evt. sms) på lejere, så vi hurtigt og effektivt kan sende besked. Mediestrategi Det sidste års tid har MkF arbejdet med sin mediestrategi. Arbejdet er godt i gang. Det er begyndt at tage form. En designmanual er lige på trapperne, og inden længe vil MkF s hjemmeside få et tiltrængt løft. Vi forventer, at den nye hjemmeside er klar i løbet af september måned. Det nye logo og de gennemgående farver (rød, blå og grå som ses i logoet) er fastlagt. Skolen stillede som krav til et nyt logo, at det skulle være genkendeligt med det gamle logo, som vi har været glade for. Side 4 á 6 sider

5 For godt ½ års tid siden blev firmaet Designwerk fra Birk efter en licitation med tre firmaer valgt til at arbejde med MkF s mediestrategi. Budgettet er på små kr. Vi har efterfølgende haft et fint samarbejde med Carsten Skovlund og Rene Justesen fra dette firma. Carsten og Rene er i øvrigt også forældre på skolen, og kender derfor lidt til skolelivet på MkF fra forældrevinklen. Skolepenge Skolepengene på MkF ligger i den billige ende. Efter sommerferien sker der en lille pristalsregulering af skolepengene. For et barn stiger det med 5 kr. fra 805 kr. pr. måned til 810 kr. Der betales fortsat ikke for juli måned. 2. barn ½ pris, 3., 4., osv. barn er gratis. I forhold til mange andre friskoler ligger skolepengene på MkF stadig i den billige ende. Dog er der egenbetaling ved udlandsture, bornholmerture, og eleverne i medbringer selv computer. - Priser i SFO og børnehave, se årsskrift side 37. Husk! I oktober måned 2014 opkræves 65 kr. sammen med skolepengene til klassernes klassekasser. Se side 33 i Årsskriftet. Elevskabe I den nye bygning langs gymnastiksalen findes 195 elevskabe, som i første omgang er tiltænkt elever i udskolingen, som ønsker at gøre brug af et skab til deres ting. Der er også skabe til klasse, måske skal eleverne her deles om et skab. Mod et depositum på 200 kr. kan eleverne få en lås, så de kan låse deres ting inde. Det gælder f.eks. deres computer. Vi har dog endnu aldrig oplevet tyveri af elevcomputere heldigvis. Se Årsskriftet side 32. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Personalesituationen. Her ved overgangen til et nyt skoleår, skal vi sige farvel til 8 ansatte og velkommen til 5 nye. Vi skal således tage afsked med følgende: Lærer Karsten Gottenborg Lærer Charlotte Sæderup Musiklærer Dorthe Lundgaard Jeppesen. Pædagog Linda Kofoed Iversen. Pædagogmedhjælper Mathias Mørch. Pædagogmedhjælper Mathilde Bjerregaard. Pædagogmedhjælper Jonas Due Kristensen. Bjarke Clausen Pædagogmedhjælper Heidi Elise Andersen. Vi byder velkommende til følgende nyansatte 1. august 2014: Lærer Anne Merstrand Andreasen. Lærer Jes Teglgaard Christensen. Timelærer og pædagogmedhjælper Anne Line Krüger Iversen. Timelærer og organist Bjarke Clausen. Pædagogmedhjælper Malene Krøgh Nielsen, se billede th. I næste skoleår er lærerne Marianne Abildtrup Holm og Helle Rohde på barsel. Marianne vender tilbage til januar 2015 og Helle til marts Karsten Gottenborg er nr. 3 fra højre. MkF med 2 aflæsningslommer Jeg vil gerne igen gøre opmærksom på, at forældre, der kommer med bil for at aflevere deres børn med fordel kan benytte aflæsningslommen ud mod Gullestrupvej. (Ved Brændgårdvej er der derimod tit overfyldt med biler omkring kl. 8.) Det er nemt, og børnene skal faktisk ikke gå så langt for at komme ind på skolen, som nogen måske tror Desværre er der stadig bilister, der laver U vendinger ud for MkF på Brændgårdvej på trods af skiltet, der måske står lidt forkert. En skønne dag risikere en af disse billister at overse et lille skolebarn og det vil være forfærdeligt! Årsskrift og arrangementsfortegnelse I det udsendte årsskrift kan læses mange praktiske oplysninger. Bemærk på skolens hjemmeside under linket Om MkF/Generelle oplysninger kan man året igennem finde mange praktiske oplysninger og fordelen ved hjemmesiden er, at oplysningerne opdateres i løbet af året. Her ligger f.eks. også en oversigt over lejrskoleture, ture til udlandet, oplysninger om konfirmation, m.m. Rygning er (som andre steder) ikke tilladt på MkF og sker det på MkF, vil vi gribe ind - i yderste konsekvens med bortvisning i få eller flere dage. I MkF s samværsregler på bagsiden af årsskriftet står der: Det forventes naturligvis, at der til enhver tid anvendes et ordentligt sprog. Til et ordentligt sprog hører ikke hårdt sprog og bandeord. Forud for bl.a. forældremøder og samtaler udsender klasselæreren en indbydelse på Forældreintra med flere informationer, klokkeslæt og tilmelding. NB Nyt: Forældresamtaler afvikles inden kl. 17. Ved et par arrangementer i de ældste klasser har nogle forældre tidligere udtrykt tvivl om de også var velkomne. Det er jo ikke sikkert, at eleverne ønsker, at have deres mor og far med til en klassefest. Vi vil fortsat forsøge at være tydeligere i vores indbydelser, så forældre kan se, hvornår de skal komme. Er der tvivlstilfælde så spørg, evt. pr. mail til de pågældende lærere. Alle skal møde til tiden Elever skal møde til tiden. En enkelt gang kan man komme for sent af forskellige årsager, men det kan blive for tit. I sådanne situationer gør jeg kort proces og sender eleven hjem igen. Eleven skal ikke komme igen, før han eller hun har fået sine forældre til at ringe til mig, så vi kan få en snak om situationen. Eleven skal selvfølgelig have en vis alder, før jeg benytter denne fremgangsmåde. Jeg kontakter forældrene, når det er yngre elever. Side 5 á 6 sider

6 Det er dog meget sjældent, jeg har sendt elever hjem for at komme for sent, men vi er opmærksomme på området, da der let kan gå inflation i mødetid. Ødelæggelse af ting på skolen Vi har også den regel, at hvis elever ødelægger noget på skolen, modtager forældrene en regning på det ødelagte. Skolens forsikring dækker ikke. Generelt viser forældrene stor forståelse for denne ordning. Vi tror, at det er med til at lære eleverne at passe på tingene. Det er dog ikke tit, at vi får noget ødelagt på skolen og udsender en regning. Vi er altid glade, når elever selv kommer og fortæller, at de er kommet til at ødelægge noget. Det er at vise ansvarlighed! Mailpolitik Erfaringsmæssigt klares megen kommunikation pr. mail, når det drejer sig om dagligdags ting. Forældre kan forvente svar på mails førstkommende arbejdsdag. Svaret kan i første omgang bestå i en kvittering for modtagelsen af mailen. For mit eget vedkommende får jeg mange mails på min almindelige mail og forskellige steder på Forældreintra / Lærerintra. Jeg tjekker Forældreintra hver dag, men vil I være sikre på, at mailen når hurtig frem til mig, er min mail adresse Den tjekker jeg flere gange hver dag. Supermarked den 14. november 2014 Årets supermarked finder sted fredag den 14. november 2014 kl Reserver allerede dagen nu. Lysregulering ved fodgængerovergang. Ved supermarkedet i 2013 samlede MkF ind til en lysregulering ved Brændgaard vej, så eleverne kan komme sikkert over vejen. Overskuddet blev på kr. Denne indsamling fortsætter ved supermarkedet i Der er et stykke vej endnu inden en lysregulering er i hus, idet en sådan lysregulering koster kr. Vi håber, kommunen vil bidrage med et tilskud, men foreløbig er der ikke meget, der tyder på det. Skolens bestyrelse Ved skolekredsmødet i maj 2014 var der genvalg til hele skolebestyrelsen. Bestyrelsen består således af Bjarne Christensen (formand), Ulrich Kronborg (næstformand), Lene Sig Sonne, Knud Skov (sekretær), Niels Peter Kjærsgaard, Dorthe Lejbølle og Jens Bertel Nykjær. Rengøringsordning dukseordning Eleverne har fortsat i det nye skoleår ansvar for, at der er pænt og ryddeligt i deres klasselokaler, når skoledagen slutter. Et ordentligt arbejdsmiljø kræver rene og pæne rammer! Det betyder også, at eleverne i de sidste minutter af sidste time, kan/skal bruge tid på oprydning m.m. i klasselokalerne. Alle klasser vælger 2 dukse for en uge ad gangen. Disse dukse sørger for, at klasselokalet er undervisningsparat efter frikvartererne, og i øvrigt ordner de ting, som lærerne beder dem om. Kun ganske få ledige pladser / alt optaget. Det er tæt på, at vi må melde alt optaget på MkF i det nye skoleår. Vi har kun nogle ganske få ledige pladser i nogle få klasser. Der er under 10 ledige pladser. Der sker dog hele tiden nogle fra- og tilflytninger. Så folk skal endelig ikke holde op med at ringe og spørge til plads. Klaverundervisning Også i næste skoleår tilbyder vi igen undervisning i klaverspil på MkF. Lisbeth Christensen har undervist i klaverspil i flere år og fortsætter i næste skoleår. Lisbeths mail er: og tlf Se i øvrigt mere i årsskriftet side 38, bl.a. om tilmelding m.m. Glemt tøj og lignende. Vi ligger inde med rigtig meget glemt tøj og lignende. Første skoledag den 11. august lægger vi disse ting frem på et bord i gymnastiksalen. To gange om året sender vi en bunke tøj af sted til genbrug. Ellers kan vi ikke blive ved med at være her. Vi sender en stak af sted til genbrug sidst i august måned. Næste gang vi sender noget til genbrug bliver først i januar Så sørg for at se bunkerne igennem inden da, ellers er tøjet væk. Lejrskole for hele skolen. Den 10. til 12. september tager næsten hele skolen på lejrskole. Eleverne kører i tog til lejrstedet. O. og 1. klasse skal til Remmerstrandlejren ved Struer 2. og 3. klasse skal til Holmsborg ved Søndervig. 4., 5 og 6. klasse skal til Lyngsbolejren ved Fredericia. 7. kl skal til Århus og bo i missionshuset Bethania. 8. klasse skal til København og bo i missionshuset Bethesda. Prisen bliver for familier med et barn 285 kr., familier med to børn 380 kr. og familier med 3 eller flere børn 415 kr. Men der kommer nærmere program ud senere, dette kun til en foreløbig orientering. Beløbet trækkes sammen med skolepengene i september måned. I uge 13 i 2015 tager 9. og 10. klasserne på tur, sandsynligvis Toscana. Manglende aflevering af bøger træk over skolepenge Bibliotekarerne på MkF har nu et samlet overblik over, hvilke skolebøger nogle elever ikke har afleveret. Erstatning for disse bøger trækkes med skolepengene næste gang. Elever, der forlader skolen, tilsendes en regning. Vi synes, at det er ærgerligt, at alle elever ikke får afleveret alle bøger, men vi synes også, at det er helt fair, at der betales for de manglende bøger. Sidste år sendte vi ca. 60 rykkere ud. TAK Tak til tidligere forældre på skolen Anette og Søren Nørgaard, som igen har sat skolens årsskrift op. Flot arbejde! Tak til alle, der lever med i skolens liv. Tak til forældre og elever for samarbejdet i det netop overståede skoleår. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde også i det kommende skoleår. Jeg vil ønske alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie og på gensyn den 11. august. Venlig hilsen Thorkild Bjerregaard Side 6 á 6 sider

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole

Midtjyllands kristne Friskole Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Nyt fra skolelederen Nu er det lige før spaden går i jorden det sker den 13. november. Herning 2. november 2015 NB!

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Nyt nr. 3 Nyt nr. 3 Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. november 2009 Nyt fra skolelederen Først lidt om i kort form, hvad der er sket på MkF de tre første måneder af skoleåret: Den

Læs mere

Nyt fra skolelederen. Skolen begynder. Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf mail

Nyt fra skolelederen. Skolen begynder. Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf mail Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 mail TB@mkf.dk www.mkf.dk Nyt fra skolelederen Klar til et nyt skoleår! I de næste uger går Danmark i feriedvale. Det gør MkF

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole

Midtjyllands kristne Friskole Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Nyt fra skolelederen Herning 31. oktober 2016 NB! Husk supermarked fredag den 11. november fra kl. 14 Først en status på byggeriet. Der er rigtig

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Nyt fra skolelederen. Skolen begynder. Midtjyllands kristne Friskole. Rejsegilde og 1. skoledag

Nyt fra skolelederen. Skolen begynder. Midtjyllands kristne Friskole. Rejsegilde og 1. skoledag Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 mail TB@mkf.dk www.mkf.dk Nyt fra skolelederen Klar til et nyt skoleår! Vi skal nok blive klar til det nye skoleår, der begynder

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Skolereformen i folkeskolen Regeringens/kommunernes mål: Højere kvalitet: flere timer (især dansk, matematik, sprog og kreative/musiske fag). Derudover

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

Der er lavet en kasse med forskellige forslag til cooperative learning øvelser.

Der er lavet en kasse med forskellige forslag til cooperative learning øvelser. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 5 skoleår 13/14 den 12. august 2013. Tilstede: Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Karsten Olsen KO, Grethe Nielsen GN, Brian Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere