Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!"

Transkript

1 Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved at være slut. Meget er under forandring i øjeblikket i skoleverderen, derfor har planlægningsforløbet været noget anderledes i år. Som friskole skal MkF også forholde sig til Folkeskolereform og ændringerne i lærernes arbejdstid. Folkeskolereform I netop disse måneder og år er skolen i Danmark under voldsom forandring. Det er mange år siden noget tilsvarende er sket på så kort tid. Folkeskolereformen gælder Folkeskolen. Reformen træder i kraft 1. august MkF (friskoler) er ikke forpligtet på Folkeskolereformen og tak for det. Der bliver ikke stillet krav om, at friskoler også skal levere en længere og sammenhængende skoledag. Tilskuddet til de frie skoler tilpasses på sigt, siger politikerne, så friskolerne får tilsvarende muligheder for at øge kvaliteten i undervisningen som Folkeskolen. Antorini lover således, at friskolerne kan glæde sig til flere midler, dog med 3 års forsinkelse i forhold til Folkeskolen. Hvis Folkeskolen ikke bruger flere penge, hvor skal de flere penge til friskolerne så komme fra? Der er en parallelitet i økonomien mellem folkeskolen og friskolerne. Denne parallelitet er dog forsvundet de senere år, idet koblingsprocenten er sænket år for år. Friskolerne får nu kun 71 % af det en tilsvarende Folkeskole får. For få år siden var det 75 %. Erfaringsmæssigt er det nok en god ide ikke at glæde sig for tidligt til flere midler. MkF og folkeskolereform MkF skal dels ifølge friskoleloven stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, og dels er forældre generelt meget optaget af, at deres børn i friskolen lærer mindst lige så meget som i den offentlige skole. Derfor må MkF også forholde sig til folkeskolereformen. Faglighed, paratviden og gode PISA resultater lever MkF fint med. Et fagligt løft er bestemt fint. Pædagogers medvirken i indskolingen er interessant. Det har MkF mange års erfaring med. Pædagoger og lærere har forskellige tilgange til børnene, de to grupper kan lære af og inspirere hinanden. Aktivitetstimer med leg og mere bevægelse er også et udmærket tiltag. Om engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse giver et væsentligt fagligt løft til disse fag, er der forskellige holdninger til blandt eksperter, men det er tydeligt, at mange forældre er meget optaget af tidlig sprogstart. Spørgsmålet er imidlertid om det f.eks. ændrer så meget, at flytte en tysktime fra 8. til 5. klasse, som det er tilfældet i folkeskolereformen? Side 1 á 6 sider MkF har allerede indført engelsk fra 1. klasse. Fra august 2014 indfører MkF også tysk fra 5. klasse, - og 8. klasse på MkF bevarer deres 4 tysktimer. På MkF har 6. klasse i mange år haft tysk. Derimod er tanken om, at samfundet ikke får nok ud af børnenes fritid, hvis bare de tilbringer den i børnehaven, SFO en, klubben, sammen med forældrene eller for de større børns vedkommende med at dyrke deres individuelle fritidsaktiviteter, en noget fjern tanke for MkF. Både tidlig skolestart og heldagsskole griber markant ind i forældrenes muligheder for at være sammen med deres børn og prioritere deres liv. På MkF mener vi, at faglige mål kan nås i en atmosfære af trivsel, varm omsorg og nærværende voksne. Det er ikke nødvendigvis mængden af undervisningstimer, der gør forskellen. MkF er ikke så langt fra reformen. Ser man bagom de fine ord, der er brugt i Folkeskolereformen, er MkF i praksis slet ikke så langt fra reformen f.eks. omkring timefordelingen. Indskolingen skal i reformen have 30 timer, hvoraf de 6 er de såkaldte understøttende timer. På MkF har indskolingen 25 timer + eleverne kan vælge en kor time. 3. klasse har endda et par timer mere. På MkF har eleverne engelsk fra 1. klasse og 5 matematiktimer i indskolingen. Fra næste skoleår får alle klasser på MkF 5 matematiktimer og tysk indføres som nævnt fra 5. klasse. I klasse har eleverne på MkF allerede de såkaldte O-timer (opgavetimer). Her er der en lærer tilstede, og eleverne kan få hjælp til bl.a. afleveringer. På nogle klassetrin har eleverne på MkF en dansktime mindre end Folkeskolen. Til gengæld har MkF eleverne en kristendomstime mere. Omkring de praktiske musiske fag som hjemkundskab og sløjd sker der også noget i reformen. Hjemkundskab kommer til at hedde madkunst

2 og sløjd kommer til at hedde noget omkring design og bliver lidt bredere. Det sidste er vi allerede begyndt at arbejde lidt med på MkF. Eleverne kan i sløjd komme til at arbejde bredere med glaskunst og også f.eks. lære at lappe en cykel m.m. Netop de kreative musiske fag og valgfag er noget af det, MkF vil have fokus på i de kommende år. Det er sandsynligt, at der vil ske ændringer hen af vejen. Fælles mål og idræt som eksamensfag. På MkF følger vi fælles mål, som også er Folkeskolens mål for fagene. Alt andet lige er næsten ikke til at arbejde med for en friskole, da friskolene jo skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Fra august 2015 bliver fælles mål gjort mere enkle og overskuelige (lover ministeriet). Fra næste skoleår er idræt i 9. klasse også et eksamensfag. Det er ikke valgfrit for en friskole og vil ændre tilgangen til idrætsundervisningen i udskolingen, når der fremover skal afsluttes med en eksamen. Børnehaveklasseledere afskaffet På MkF har vi fra august 2014 afskaffet stillingsbetegnelsen børnehaveklasseledere. Det er der især to grunde til: 1. Børnene oplever i løbet af få år mange voksenskift: Børnehave -> Førskole -> Børnehaveklasse -> 1. klasse. I fremtiden bliver der hermed et skift mindre og børnene vil allerede i børnehaveklassen få de lærere, de skal have i 1. til 3. klasse. 2. I gennem et læsekursus, der blev afholdt for alle lærere i indskolingen på MkF i indeværende skoleår, kom det til at stå klart, at der Skolen begynder igen mandag den 11. august 2014 kl til ca Program: Vi mødes i gymnastiksalen til sang og velkomst. Derefter mødes - mellemgruppen i aulaen, - indskolingen bliver i gymnastiksalen Her bliver der bl.a. præsentation af de nye 0. klasser. - mens udskolingen går i klasserne og spiser rundstykker Senere er der kaffe, saftevand og rundstykker til indskolingen og mellemgruppen i skolegården (eller indendørs i tilfælde af regn.) Kl. ca mødes elever og deres klasselærere i klasserne. I børnehaveklasserne og 1. klasserne er forældre velkomne til at gå med. Kl. ca samles alle forældre til flere informationer i gymnastiksalen. Bl.a. om skolereformen. SFO har åbent som normalt til kl Forældre er også meget velkomne til 1. skoledag. Vi glæder os til at se dig efter en dejlig sommerferie. kan skabes endnu bedre sammenhæng imellem børnehaveklassen og 1. klasse. I det kommende skoleår skal lærer Sanne Langdahl og afdelingsleder Maria Vindum således være klasselærere i 0. klasserne. Lektielæsning i SFO I forbindelse med SFO vil børnene i indskolingen i næste skoleår få lektielæsningstime i SFO. MkF vil afprøve en sådan ordning om det er en god ide. Lærer og pædagog Dorthe Ribberholt vil stå for lektielæsningen i SFO. Lærer Sanne Langdahl vil også få et par timer i den forbindelse. Dorthe Ribberholt vil i øvrigt blive tilknyttet SFO flere timer. Lærernes arbejdstid. I april 2013 blev lærerne lockoutet. Overenskomstforhandlingerne var gået i hårdknude. Arbejdsgiverne på friskoleområdet Moderniseringsstyrelsen - ville afskaffe lærernes rigide arbejdstidsregler, og skolelederne skulle have ledelsesretten. Fagforeningens magt skulle brydes. Det blev et noget uskønt forløb, som der stadig er åbne sår efter. Bjarne Corydon lagde ud med at tale om en normalisering af lærernes arbejdstid. Anders Bondo ville til gengæld ikke høre tale om, at lærerne skulle afgive ledelsesretten. Forløbet blev næsten mere et mediestunt end reelle forhandlinger. Samtidig spøgte en folkeskolereform med flere timer, som lærerne vel at mærke skulle dække ind, uden at der var flere penge til rådighed. Regeringen greb ind i lærerkonflikten og gennemførte ændringerne ved lov. Lærerne følte sig med god ret dårligt behandlet. Meget kunne have været tacklet og timet anderledes, men da først parterne havde fået sig viklet ind i gold retorik, var der ingen nemme løsninger på konflikten. På MkF er vi sluppet nådigt, det er sjældent de åbne sår kommer til udtryk. Det nytter ikke med korslagte arme og småfornærmethed, som det kan opleves på nogle friskoler i øjeblikket. Der er ikke andre muligheder end at se fremad og finde løsninger på udfordringerne. Grundlæggende mener jeg, at de nye arbejdstidsregler er en god udvikling på den lange bane. Her og nu giver de selvfølgelig nogle udfordringer med at få lærernes arbejdstid planlagt på en god og hensigtsmæssig måde. De gamle arbejdstidsregler var for bureaukratiske. MkF havde lært at leve med dem, og det fungerede godt. Den nye overenskomst er rimelig enkel og er ikke omfangsrig i antal sider. Denne regelforenkling er glædelig. Der er i forvejen mange regler på friskoleområdet. I konkrete situationer kan det lettest være at følge en regel, men i længden kan mange regler også være en hæmsko. Jeg mener imidlertid, at færre regler giver MkF nye muligheder og fremmer diversiteten og kreativiteten, som kan blomstre endnu mere på sigt. De gamle regler var ikke retfærdige f.eks. omkring forberedelsestiden. Om de nye regler bliver mere retfærdige, må tiden vise. Målet er ikke, at lærerne skal gå ned i løn eller presses unødig, målet er derimod en mere spændende og fleksibel skole og en arbejdsplads, hvor der tages mere udgangspunkt i hvad man vil med skolen. Side 2 á 6 sider

3 Skolelederen får mere ledelsesrum. Det gør ikke ledelsesarbejdet lettere, men det giver flere muligheder. Men det skal forvaltes rigtigt. At være skoleleder kræver særlige evner til at få alle aktører omkring friskolen til at arbejde sammen og derved skabe synergi og udvikling. Det duer ikke med f.eks. ensidig sololedelse og topstyring. Det giver en dårlig skole og et dårligt samarbejdsklima. Skolelederen (sammen med afdelingslederne) må i samarbejde med de ansatte arbejde for den bedst mulige dagligdag for alle parter. Trivsel er et nøglebegreb. Åbenhed og gennemskuelighed er vigtig. Forandringer i sig selv giver altid usikkerhed. Sådan er det også på MkF i øjeblikket. Fornemmelsen er, at der på trods af mange spørgsmål og usikkerhed i øjeblikket er en tro på, at udfordringerne nok skal blive løst mht. lærernes fremtidige arbejde. I forbindelse med medarbejdersamtalerne med de ansatte i vinterens løb var et standard spørgsmål, hvordan lærerne har det med de nye arbejdstidsregler? Et typisk svar var, at lærerne er spændte, men at de også tror på, at det nok skal løse sig. MkF gennemførte en APV (arbejdspladsvurdering) i marts måned. Resultatet af denne var positive tilbagemeldinger. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle problemer er løst og vi bare kan slappe af. Lærernes nye arbejdstid er et område, som kræver maksimal opmærksomhed i øjeblikket. Det sidste lille års tid har emnet således tit været på dagsordenen på skolens interne møder. Lærerne skal være tilstede på MkF. Lærernes tilstedeværelse på skolen skal give mening og virke befordrende for lærerarbejdet. På MkF får lærerne tilstedeværelse i 37 timer pr. uge. Gælder for en fuldtidsansat lærer. Da lærerne ikke arbejder lige så mange uger i løbet af året som andre på det danske arbejdsmarked får de en restpulje på 2 til 4 timer pr. uge, som de selv kan placere, hvor det er mest hensigtsmæssigt. (Fra denne pulje tages også timer til skolefester og forældremøder m.m.) Nogle lærere på MkF vælger dog at placere hele deres arbejdstid på MkF, altså også restpuljen. MkF har en skolestørrelse, hvor det giver mening, at lærerne er tilstede. Det bliver meget lettere at afvikle fælles forberedelse og interne møder. Når alle lærere efter sommerferien skal forberede sig på skolen kræver det, at skolen får indrettet arbejdspladser til alle lærerne. Det sker i løbet af sommerferien, så lærerarbejdspladser står klar til skolestarten. Men i og med at MkF planlægger en større renovering inden for et års tid bliver de nye lærerarbejdspladser kun midlertidige. Så er der mulighed for at prøve funktionaliteten af i praksis inden de endelige lærerarbejdspladser etableres. Arbejdstid efter kl. 17. De nye arbejdstidsregler betyder, at lærerne skal have et tillæg på 25 % for at arbejde efter kl. 17. (og i weekenderne skal de oveni de 25 % have 50 %). Det betyder, at arbejde efter kl. 17 bliver begrænset på MkF. Det er for dyrt. Skolefester og forældremøder bliver stadig afholdt efter kl. 17. Derimod bliver forældresamtaler afviklet inden kl. 17. Skolen vil heller ikke kræve generelt, at lærere f.eks. ringer til forældre efter kl. 17. Det vil altid kræve et tillæg på 25 %. NB Nyt: Forældresamtaler afvikles inden kl. 17. Bygge- og lokaleplaner på MkF. For et års tid siden havde vi planer om inden for et år at renovere den gamle gang og indskolingen og børnehave. Sådan er det ikke gået. På daværende tidspunkt havde en gruppe lærere og pædagoger allerede tænkt en del tanker i forhold til indretning og pædagogiske muligheder. Vi ved, at Herning Centralbibliotek inden for en forholdsvis kort tid bliver sat til salg. Der skal være en afklaring i løbet af efteråret, hvor det nye bibliotek åbner i Østergade på gågaden. Denne afklaring afventer MkF inden en renovering. Det mest realistiske, er at grunden bliver sat til salg gennem et offentligt udbud. Biblioteksgrundens placering i forhold til MkF giver nogle oplagte muligheder, f.eks. for mere parkeringsplads, fodboldbaner/sportsplads og mere skolegård. På lang sigt kunne plads til en idrætshal også være interessant for MkF. Derfor må MkF afsøge mulighederne grundigt. Om det lykkes MkF at tilkøbe noget af biblioteksgrunden er langtfra sikkert, og kræver nærmest flere mirakler. De rygter, der verserer i byen om, at MkF nærmest allerede har købt grunden, er derfor stærkt overdrevne. Målet er ikke, at MkF skal være større f.eks. med flere klasser. MkF s nuværende størrelse fungerer fint og ser også ud til at matche de udfordringer, der stilles både økonomisk og pædagogisk i øjeblikket. (Det sidste indebærer bl.a. at MkF er i stand til at tilbyde mange specialiserede funktioner, som kun en lidt større skole magter.) Udfordringen omkring de fysiske rammer er pt., at den ældste del af skolen, (den gamle gang) som især rummer indskolingen og børnehaven er ved at være nedslidt og utidssvarende. Især pædagogafdelingen trænger til bedre lokaler. Forældrene er måske lidt mindre tilfredse med forholdene end tidligere. De bemærker de fysiske rammer. Mange forældre i indskolingen og børnehaven kommer i sagens natur ofte på skolen. Med det faldende børnetal i Herning kommune i de kommende år, må MkF imidlertid sørge for fortsat at være attraktivt også omkring de fysiske rammer. Får MkF biblioteksgrunden, får det indflydelse på, hvordan den gamle gang skal renoveres. Det overvejes under alle omstændigheder at flytte lærerværelse og indgang, så der bliver plads til børnehaven i det nuværende område med lærerværelse. Børnehaven kunne have fordel af at befinde sig i et lidt mere roligt område på skolen. Der er nedsat et byggeudvalg, der skal begynde at kigge på disse ting. Vuggestue og børnehave. MkF har planer om at ændre børnehaven fra en puljeordning til en privat børnehave. Nuværende forældre i børnehaven vil ikke mærke til denne ændring, hvis den bliver en realitet. Der er flere grunde til disse overvejelser. MkF oplever, at kommunen undertiden er lidt firkantet at samarbejde med. MkF s børnehave er på 42 børn. Det kan der ikke dispenseres fra, så der f.eks. i stedet kunne være tale om et gennemsnit. Det kan undertiden udfordre økonomien. Side 3 á 6 sider

4 Selvom ventelisten i perioder er lang, kan der alligevel mangle børn, når der pludselig er plads i MkF s børnehave. Det kunne være hensigtsmæssigt at have mulighed for mere fleksibilitet. MkF overvejer også at oprette en mindre vuggestue, som en lovændring giver mulighed for friskoler. MkF vil gerne sikre en kontinuerligt tilgang til børnehaven. Det kunne en vuggestue være med til. Der er også forespørgsler fra forældre om vuggestueplads på MkF. Desuden afskaffer Herning Kommune flere og flere dagplejemødre. Det betyder, at børnene får begyndt i kommunens vuggestuer, og så flytter forældrene dem måske ikke, når de skal i børnehave, men de fortsætter i den børnehave, hvor de også har gået i vuggestue. Ansøgningsfristen for en privat børnehave og vuggestue er 1. juni. Derfor sker der tidligst noget til næste år. Lokalesituationen skal også først på plads, før MkF ændrer noget på børnehave og opretter vuggestue. Café inside et eftermiddagstilbud til 4. klasse. I sidste skoleår har MkF afprøvet en caféløsning for 4. klasse, som ikke længere kan komme i SFO. Der har været god opbakning til ordningen, så den gentages i næste skoleår. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 26 børn. Café inside kører i perioden august til februar. Se mere om tilbuddet i årsskriftet. Pædagog Regin Eriksen og pædagogmedhjælper Anne Line Krüger Iversen er tilknyttet ordningen. IT Folkeskolen har stort fokus på IT i disse år og satser mange millioner kroner på dette område. Penge som friskolerne ikke får del i. Men IT er et område, hvor MkF absolut ikke vil stå tilbage. Derfor har MkF fortsat stort fokus på IT. Og det fungerer på MkF. Bl.a. holdes der jævnligt interne kurser for de ansatte på MkF. Fra august 2014 medbringer 4. til 10. kl. selv deres computer i dagligdagen. I sidste skoleår medbragte 5.- til 10. klasse selv deres computere i dagligdagen på MkF. Det har ikke givet anledning til indvendinger fra forældre. Kun positive tilbagemeldinger. Som noget nyt tilbyder skolen Office pakken, se mere i årsskriftet. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Se afsnit om elevskabe i Årsskrift side 32 og senere i dette nyhedsbrev. Til klasserne råder skolen over nogle sæt af bærbare computere og IPads. IT er en naturlig del af dagligdagen på MkF og bruges meget. Inklusion, faglighed og et trygt miljø Anne Line Krüger Iversen MkF har brugt meget tid på at drøfte og overveje, hvordan inklusion skal gribes an. I forhold til nu bliver elevsammensætningen i klasserne i fremtiden uændret. Vi har ingen planer om at ændre på dette. MkF optager også elever med særlige udfordringer. Som friskole har vi også et socialt ansvar, som vi skal leve op til. MkF vil fortsætte i det nuværende spor. Egentlige specialklasser har vi ingen planer om at oprette, det levner friskoleloven i øvrigt heller ikke mulighed for. På MkF bruger vi en del tid på, at hjælpe elever med særlige udfordringer. Det gælder både socialt og fagligt. Vi har oprettet et AKT team af lærere og AKT rum, hvor vi kan hjælpe elever, der mistrives af den ene eller anden grund. Vi har bl.a. uddannet læsevejledere og faglærere, som fordyber sig i specialområder. På MkF er vi meget opmærksomme på at arbejde med de bløde værdier. Det lægger vores værdigrundlag direkte op til. Elevernes gode trivsel er en vigtig forudsætning for god indlæring. Der bliver større kamp om eleverne mellem skolerne i de kommende år, fordi der generelt fødes færre børn i øjeblikket. MkF vil fortsat satse på trivsel og faglighed. Skolens kristne grundholdning er som skabt ind i denne sammenhæng. Klassekvotient ligger ikke fast på MkF Vi har ikke noget bestemt elevtal i klasserne som maksimum (eller minimum for den sags skyld) på MkF. Det har vi ikke haft i mange år. Ledelsen på skolen vurderer i den konkrete situation, om der er plads til en elev mere eller mindre i en klasse. Klasser kan blive for store eller for små. Det kan variere fra klasse til klasse. Forældre vil også have kvalitet og en undervisning, der ligger i top. Kvalitet er godt, men det koster penge, samtidig med at tilskuddet til friskoler falder. Men ledelsen på MkF overvejer altid nøje, inden vi siger ja til en elev mere eller mindre. Vi ønsker den bedst mulige skole for vore elever. Badminton I det kommende skoleår er der igen mulighed for at spille badminton i skolens gymnastiksal, men kun for personer med direkte tilknytning til skolen, som f.eks. forældre. Prisen for hele sæsonen er 1025 kr. pr. bane/time. For nøglebrik til gymnastiksalen betales 100 kr. i depositum, som betales tilbage ved tilbageleveringen af nøglen efter endt brug. Man kan aftale spilletid på skolens kontor (sekretær Connie Christensen), hvor betaling også finder sted. Det er muligt at spille fra 8. september 2014 til 13. maj Salen vil pga. af skolefester, terminsprøver og lign. være lukket ind imellem. I forbindelse med evt. aflysninger vil vi meget gerne have en mailadresse (evt. sms) på lejere, så vi hurtigt og effektivt kan sende besked. Mediestrategi Det sidste års tid har MkF arbejdet med sin mediestrategi. Arbejdet er godt i gang. Det er begyndt at tage form. En designmanual er lige på trapperne, og inden længe vil MkF s hjemmeside få et tiltrængt løft. Vi forventer, at den nye hjemmeside er klar i løbet af september måned. Det nye logo og de gennemgående farver (rød, blå og grå som ses i logoet) er fastlagt. Skolen stillede som krav til et nyt logo, at det skulle være genkendeligt med det gamle logo, som vi har været glade for. Side 4 á 6 sider

5 For godt ½ års tid siden blev firmaet Designwerk fra Birk efter en licitation med tre firmaer valgt til at arbejde med MkF s mediestrategi. Budgettet er på små kr. Vi har efterfølgende haft et fint samarbejde med Carsten Skovlund og Rene Justesen fra dette firma. Carsten og Rene er i øvrigt også forældre på skolen, og kender derfor lidt til skolelivet på MkF fra forældrevinklen. Skolepenge Skolepengene på MkF ligger i den billige ende. Efter sommerferien sker der en lille pristalsregulering af skolepengene. For et barn stiger det med 5 kr. fra 805 kr. pr. måned til 810 kr. Der betales fortsat ikke for juli måned. 2. barn ½ pris, 3., 4., osv. barn er gratis. I forhold til mange andre friskoler ligger skolepengene på MkF stadig i den billige ende. Dog er der egenbetaling ved udlandsture, bornholmerture, og eleverne i medbringer selv computer. - Priser i SFO og børnehave, se årsskrift side 37. Husk! I oktober måned 2014 opkræves 65 kr. sammen med skolepengene til klassernes klassekasser. Se side 33 i Årsskriftet. Elevskabe I den nye bygning langs gymnastiksalen findes 195 elevskabe, som i første omgang er tiltænkt elever i udskolingen, som ønsker at gøre brug af et skab til deres ting. Der er også skabe til klasse, måske skal eleverne her deles om et skab. Mod et depositum på 200 kr. kan eleverne få en lås, så de kan låse deres ting inde. Det gælder f.eks. deres computer. Vi har dog endnu aldrig oplevet tyveri af elevcomputere heldigvis. Se Årsskriftet side 32. Skolen råder ikke over en forsikning, der dækker ødelæggelse eller tyveri af elevens ejendom. Personalesituationen. Her ved overgangen til et nyt skoleår, skal vi sige farvel til 8 ansatte og velkommen til 5 nye. Vi skal således tage afsked med følgende: Lærer Karsten Gottenborg Lærer Charlotte Sæderup Musiklærer Dorthe Lundgaard Jeppesen. Pædagog Linda Kofoed Iversen. Pædagogmedhjælper Mathias Mørch. Pædagogmedhjælper Mathilde Bjerregaard. Pædagogmedhjælper Jonas Due Kristensen. Bjarke Clausen Pædagogmedhjælper Heidi Elise Andersen. Vi byder velkommende til følgende nyansatte 1. august 2014: Lærer Anne Merstrand Andreasen. Lærer Jes Teglgaard Christensen. Timelærer og pædagogmedhjælper Anne Line Krüger Iversen. Timelærer og organist Bjarke Clausen. Pædagogmedhjælper Malene Krøgh Nielsen, se billede th. I næste skoleår er lærerne Marianne Abildtrup Holm og Helle Rohde på barsel. Marianne vender tilbage til januar 2015 og Helle til marts Karsten Gottenborg er nr. 3 fra højre. MkF med 2 aflæsningslommer Jeg vil gerne igen gøre opmærksom på, at forældre, der kommer med bil for at aflevere deres børn med fordel kan benytte aflæsningslommen ud mod Gullestrupvej. (Ved Brændgårdvej er der derimod tit overfyldt med biler omkring kl. 8.) Det er nemt, og børnene skal faktisk ikke gå så langt for at komme ind på skolen, som nogen måske tror Desværre er der stadig bilister, der laver U vendinger ud for MkF på Brændgårdvej på trods af skiltet, der måske står lidt forkert. En skønne dag risikere en af disse billister at overse et lille skolebarn og det vil være forfærdeligt! Årsskrift og arrangementsfortegnelse I det udsendte årsskrift kan læses mange praktiske oplysninger. Bemærk på skolens hjemmeside under linket Om MkF/Generelle oplysninger kan man året igennem finde mange praktiske oplysninger og fordelen ved hjemmesiden er, at oplysningerne opdateres i løbet af året. Her ligger f.eks. også en oversigt over lejrskoleture, ture til udlandet, oplysninger om konfirmation, m.m. Rygning er (som andre steder) ikke tilladt på MkF og sker det på MkF, vil vi gribe ind - i yderste konsekvens med bortvisning i få eller flere dage. I MkF s samværsregler på bagsiden af årsskriftet står der: Det forventes naturligvis, at der til enhver tid anvendes et ordentligt sprog. Til et ordentligt sprog hører ikke hårdt sprog og bandeord. Forud for bl.a. forældremøder og samtaler udsender klasselæreren en indbydelse på Forældreintra med flere informationer, klokkeslæt og tilmelding. NB Nyt: Forældresamtaler afvikles inden kl. 17. Ved et par arrangementer i de ældste klasser har nogle forældre tidligere udtrykt tvivl om de også var velkomne. Det er jo ikke sikkert, at eleverne ønsker, at have deres mor og far med til en klassefest. Vi vil fortsat forsøge at være tydeligere i vores indbydelser, så forældre kan se, hvornår de skal komme. Er der tvivlstilfælde så spørg, evt. pr. mail til de pågældende lærere. Alle skal møde til tiden Elever skal møde til tiden. En enkelt gang kan man komme for sent af forskellige årsager, men det kan blive for tit. I sådanne situationer gør jeg kort proces og sender eleven hjem igen. Eleven skal ikke komme igen, før han eller hun har fået sine forældre til at ringe til mig, så vi kan få en snak om situationen. Eleven skal selvfølgelig have en vis alder, før jeg benytter denne fremgangsmåde. Jeg kontakter forældrene, når det er yngre elever. Side 5 á 6 sider

6 Det er dog meget sjældent, jeg har sendt elever hjem for at komme for sent, men vi er opmærksomme på området, da der let kan gå inflation i mødetid. Ødelæggelse af ting på skolen Vi har også den regel, at hvis elever ødelægger noget på skolen, modtager forældrene en regning på det ødelagte. Skolens forsikring dækker ikke. Generelt viser forældrene stor forståelse for denne ordning. Vi tror, at det er med til at lære eleverne at passe på tingene. Det er dog ikke tit, at vi får noget ødelagt på skolen og udsender en regning. Vi er altid glade, når elever selv kommer og fortæller, at de er kommet til at ødelægge noget. Det er at vise ansvarlighed! Mailpolitik Erfaringsmæssigt klares megen kommunikation pr. mail, når det drejer sig om dagligdags ting. Forældre kan forvente svar på mails førstkommende arbejdsdag. Svaret kan i første omgang bestå i en kvittering for modtagelsen af mailen. For mit eget vedkommende får jeg mange mails på min almindelige mail og forskellige steder på Forældreintra / Lærerintra. Jeg tjekker Forældreintra hver dag, men vil I være sikre på, at mailen når hurtig frem til mig, er min mail adresse Den tjekker jeg flere gange hver dag. Supermarked den 14. november 2014 Årets supermarked finder sted fredag den 14. november 2014 kl Reserver allerede dagen nu. Lysregulering ved fodgængerovergang. Ved supermarkedet i 2013 samlede MkF ind til en lysregulering ved Brændgaard vej, så eleverne kan komme sikkert over vejen. Overskuddet blev på kr. Denne indsamling fortsætter ved supermarkedet i Der er et stykke vej endnu inden en lysregulering er i hus, idet en sådan lysregulering koster kr. Vi håber, kommunen vil bidrage med et tilskud, men foreløbig er der ikke meget, der tyder på det. Skolens bestyrelse Ved skolekredsmødet i maj 2014 var der genvalg til hele skolebestyrelsen. Bestyrelsen består således af Bjarne Christensen (formand), Ulrich Kronborg (næstformand), Lene Sig Sonne, Knud Skov (sekretær), Niels Peter Kjærsgaard, Dorthe Lejbølle og Jens Bertel Nykjær. Rengøringsordning dukseordning Eleverne har fortsat i det nye skoleår ansvar for, at der er pænt og ryddeligt i deres klasselokaler, når skoledagen slutter. Et ordentligt arbejdsmiljø kræver rene og pæne rammer! Det betyder også, at eleverne i de sidste minutter af sidste time, kan/skal bruge tid på oprydning m.m. i klasselokalerne. Alle klasser vælger 2 dukse for en uge ad gangen. Disse dukse sørger for, at klasselokalet er undervisningsparat efter frikvartererne, og i øvrigt ordner de ting, som lærerne beder dem om. Kun ganske få ledige pladser / alt optaget. Det er tæt på, at vi må melde alt optaget på MkF i det nye skoleår. Vi har kun nogle ganske få ledige pladser i nogle få klasser. Der er under 10 ledige pladser. Der sker dog hele tiden nogle fra- og tilflytninger. Så folk skal endelig ikke holde op med at ringe og spørge til plads. Klaverundervisning Også i næste skoleår tilbyder vi igen undervisning i klaverspil på MkF. Lisbeth Christensen har undervist i klaverspil i flere år og fortsætter i næste skoleår. Lisbeths mail er: og tlf Se i øvrigt mere i årsskriftet side 38, bl.a. om tilmelding m.m. Glemt tøj og lignende. Vi ligger inde med rigtig meget glemt tøj og lignende. Første skoledag den 11. august lægger vi disse ting frem på et bord i gymnastiksalen. To gange om året sender vi en bunke tøj af sted til genbrug. Ellers kan vi ikke blive ved med at være her. Vi sender en stak af sted til genbrug sidst i august måned. Næste gang vi sender noget til genbrug bliver først i januar Så sørg for at se bunkerne igennem inden da, ellers er tøjet væk. Lejrskole for hele skolen. Den 10. til 12. september tager næsten hele skolen på lejrskole. Eleverne kører i tog til lejrstedet. O. og 1. klasse skal til Remmerstrandlejren ved Struer 2. og 3. klasse skal til Holmsborg ved Søndervig. 4., 5 og 6. klasse skal til Lyngsbolejren ved Fredericia. 7. kl skal til Århus og bo i missionshuset Bethania. 8. klasse skal til København og bo i missionshuset Bethesda. Prisen bliver for familier med et barn 285 kr., familier med to børn 380 kr. og familier med 3 eller flere børn 415 kr. Men der kommer nærmere program ud senere, dette kun til en foreløbig orientering. Beløbet trækkes sammen med skolepengene i september måned. I uge 13 i 2015 tager 9. og 10. klasserne på tur, sandsynligvis Toscana. Manglende aflevering af bøger træk over skolepenge Bibliotekarerne på MkF har nu et samlet overblik over, hvilke skolebøger nogle elever ikke har afleveret. Erstatning for disse bøger trækkes med skolepengene næste gang. Elever, der forlader skolen, tilsendes en regning. Vi synes, at det er ærgerligt, at alle elever ikke får afleveret alle bøger, men vi synes også, at det er helt fair, at der betales for de manglende bøger. Sidste år sendte vi ca. 60 rykkere ud. TAK Tak til tidligere forældre på skolen Anette og Søren Nørgaard, som igen har sat skolens årsskrift op. Flot arbejde! Tak til alle, der lever med i skolens liv. Tak til forældre og elever for samarbejdet i det netop overståede skoleår. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde også i det kommende skoleår. Jeg vil ønske alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie og på gensyn den 11. august. Venlig hilsen Thorkild Bjerregaard Side 6 á 6 sider

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere