En kristen institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kristen institution"

Transkript

1 En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark Plantevej 27 b, 4700 Næstved Tlf.:

2 Vores bestyrelse består af: Wayne Cook Kristensen, formand Irene Krøyer, forældrerepræsentant Simon Nielsen, personalerepræsentant René Trost-Tryck Nadia Oualla, forældrerepræsentant Ellen Kure, daglig leder Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Dette betyder, at det er den der i samarbejde med den daglige leder, indgår forpligtende aftaler på institutionens vegne og ansættelse og afskedigelse af institutionens medarbejdere. Bestyrelsen i Børnehuset Noas Ark består af personer der har en aktiv tro på Jesus Kristus eller kan tilslutte sig institutionens målsætning. Der er 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 er forældrerepræsentant, 1 er personale-repræsentant, samt lederen der deltager udover, dog uden stemmeret. For øjeblikket arbejder bestyrelsen med nye overenskomst-forhandlinger, etablering af legeplads, fundraising, jobbeskrivelser, m.m. Vores forældregruppe består af: Irene Krøyer Monika Glomstad Gitte Laugesen Nadia Oualla Forældregruppen er en åben arbejdsgruppe der består af forældre til børn i Noas Ark. Forældrene melder sig frivilligt og kan løbende træde ind og ud af forældregruppen. Gruppens opgave er, at opbygge et socialt netværk, fællesskab og skabe sammenhold blandt forældre og børn. 2

3 Forældregruppen fungerer også som idé modtagere. Dvs. deres opgaver både er formidlende og praktiske. Forældregruppen arrangerer og uddelegerer opgaver i forbindelse med fester, højtider m.m. Dette for, at styrke engagement og ansvarsfølelse blandt forældrene. Planer og arrangementer foregår i tæt samarbejde med personalet. Forældregruppen kan ikke formidle klager eller utilfredshed i personsager, men må henvise til lederen af institutionen. Forældregruppen har en konto til rådighed, som kan benyttes til udflugter, nyanskaffelser m.m. En af forældrerepræsentanterne i bestyrelsen sidder automatisk med i forældregruppen, og kan her formidle relevant information mellem forældre og bestyrelse. Vores målsætning Den kristne tro præger naturligt vores dagligdag. Derfor har vi også som mål at skabe et trygt og kreativt miljø med masser af oplevelser, morskab og glæde. Her har børnene mulighed for, at udvikle sig til selvstændige mennesker med selvtillid, selvværd og en positiv, nysgerrig indstilling til livet og troen på Gud. Indenfor husets rammer og muligheder giver vi dem nogle reelle valg og lader dem afprøve sig selv i disse situationer. Børnehuset vægter kærlighed, accept og tilgivelse højt, og videregiver gerne dette til børnene i hverdagen. Frem for alt ser vi familien og det enkelte barn som meget vigtigt. Vi forsøger, at respektere barnets mangeartede behov og følelser og støtte det i dets udvikling. Vi ser såvel børn som voksne som ligeværdige mennesker med krav på og respekt for følelser og behov. Målsætning for Børnehuset Noas Ark er at være en kristen institution der peger på Jesus Kristus. Ud fra dette livs og menneskesyn, ønsker vi at bevare de kristne værdier og kulturer også for de kommende slægter. 3

4 Børnehusets pædagogiske målsætning Vi har i vores institution valgt at give børnene flg. kompetencer med videre i livet: 1. Formidling af de kristne livsværdier, tro og bevidstgørelse af Gud. 2. Det personlige indre - færdigheder i fordybelse, selvhjulpenhed og hygiejne. Selvtillid og selvværd - ikke være bange for nye ting, såsom udfordringer, mad, mennesker. At kunne give/modtage tillid, opsøge udfordringer og aktivt udforske omgivelserne. 3. Sociale kompetencer - at kunne omgås andre, vise omsorg og respekt for andres følelser og behov. At kunne forstå konsekvensen af egne handlinger, vente på sin tur, klare små konflikter, bede om hjælp og sidde stille. 4. Sproglige kompetencer - at kunne lytte og udtrykke sig med ord. 5. Det musiske evnen til at udtrykke sig gennem dans, sang, rytmik, tegning og bruge sine sanser integreret. 6. Det logisk matematiske at udvikle begreber og symboler. At kunne være anvende logisk tankegang ved problemløsning. 7. Det kropslige at være selvhjulpen og udtrykke sig kropsligt. At være i stand til at opleve verden fysisk og sanseligt. 8. Det visuelt rummelige at kunne forholde sig til omgivelserne ude og inde. Opleve og opfatte naturen. At kunne fornemme og afgrænse sig i forhold til andre mennesker. 9. Naturen At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. At børnene lærer naturen at kende gennem alle sanser og oplever den som kilde til rum for leg og udforskning. Indkøring af børn. Ved start i Noas Ark følger vi samme procedure som kommunens øvrige institutioner. Dvs. et forbesøg, hvor børn og forældre ser institutionen og hvordan hverdagen kører. Vi anbefaler, at barnet langsomt bliver tryg i de nye omgivelser. Det er således bedst, hvis barnet den første uge ikke er i institutionen for længe af gangen. De første dage helst sammen med mor eller far, eller en anden for barnet tryg person. 4

5 I er meget velkomne til at ringe og høre hvordan det går da vi alle ved, hvor svært det er at gå fra et barn der er ked af det og evt. græder. Der vil i børnehaven være en primær person der har nær kontakt til barnet. Efter tre mdr. har vi en samtale med forældrene om indkøringsforløbet og barnets trivsel. Én gang årligt indkalder vi til forældresamtaler omkring barnet. Vores kostpolitik Vi vil gerne give vore børn de bedste opvækstbetingelser. Derfor ønsker vi at blive bedre til at være en økologisk bevidst institution. Så vidt muligt køber vi kun økologiske varer. Det er vigtigt at lære børnene andre alternativer end de mere traditionelle. Dette er en proces der tager tid. Vi spiser altid frisk frugt om formiddagen efter samling og drikker vand til. Til vores frokost drikker vi økologisk mælk. Slik, små yoghurter, chokoladekiks o. lign i madpakkerne er uønsket. Eftermiddag: Vi spiser brød mandag, grød tirsdag, frugt onsdag, grønt torsdag og fredag surprise. Til fødselsdage henstiller vi til kreative former for sunde alternativer som f. eks gulerødder, rosiner, frisk frugt etc. kun fantasien sætter grænser (Slikposer og Knoppers, is, vingummi, flødeboller, mælkesnitter, slik på kager m.m. frabedes). Fødselsdagen kan både holdes her og hjemme. Vi har maddag torsdag i lige uger, hvor vi laver varm eller kold mad i fællesskab med børnene. På disse dage bruger vi fortrinsvis økologiske varer. 5

6 I Børnehuset Noas Ark Går du og spekulerer over hvordan I skal holde/vil holde jeres barns fødselsdag i Børnehaven? Så har vi alle tiders forslag vi holder den for jer og ordner det hele!!! Her er nogle forslag til, hvordan man kan holde børnefødselsdag i Noas Ark: Bollemand/kone festligt pyntet til 75 kr. Eller du kan vælge et dejligt sund og festlig frugtfad. Pris: 100 kr. Der kan dog kun vælges en af de tre muligheder Hvis I skulle være interesseret i, at vi holder fødselsdagen så kontakt en af os. Sammen finder vi ud af hvad I ønsker. Alt er selvfølgelig økologisk. Lidt varmt: Ristaffel m. kylling Lasagne med grønt og brød. Kyllingelår med kartoffelbåde og årstidens grønt. Spaghetti med kødsauce og brød. Pris: 300 kr. 6

7 Hvad kan du som pædagog forvente af forældrene, når de afleverer deres barn i Børnehuset Noas Ark? 1. Du kan forvente, at forældrene påtager sig forældrerollen ser sig selv som de vigtigste personer i barnets liv. 2. Du kan forvente, at forældrene har en historie med deres barn en viden og erfaring, der gør dem til vigtige medspillere i samarbejdet omkring barnets hele udvikling. Evt. medbringer en slags barnets bog. 3. Du kan forvente, at forældrene giver barnet både synlig og usynlig omsorg. 4. Du kan forvente, at forældrene ikke ser sig selv som arbejdsgiver overfor pædagogerne, men at de udviser respekt, social forståelse overfor alle børn, alle forældre og personalet. Ja, taler konstruktivt og udviser villighed til at løse evt. uoverensstemmelser. 5. Du kan forvente, at forældrene samarbejder om selve det, at lære barnet sociale kompetencer (opdragelse). 6. Du kan forvente, at forældrene er aktive deltagere i debatten om værdier og hvilke krav, de ønsker institutionen og forældrene kan tilfredsstille holdninger og normer. Følger børnehusets informationer (ture, maddag m.m.) 7. Det forventes at du som forælder giver besked inden kl hvis dit barn er sygt har fridag eller der er forsinkelser. Vi forventer, at I selv tager jer af jeres barn mens I er i børnehaven. Børnene agerer altid anderledes når der er forældre i huset, og vi som personale vil tage os ekstra af de børn der ikke har besøg. Hvad kan du som forælder forvente, når du afleverer dit barn i Børnehuset Noas Ark? 1. Du kan forvente at du og dit barn bliver set og hørt af børnehusets personale når du kommer. 2. Du kan forvente, at institutionen har valgt en pædagogik, der er synlig i skrift og praksis og arbejder ud fra en kristen målsætning. 3. Du kan forvente, at pædagogerne på stuen har en professionel viden om det pædagogiske område og det børnepsykologiske område. 4. Du kan forvente, at institutionen yder god omsorg, skaber trygge rammer og sørger for dit barns trivsel. 5. Du kan forvente, at leg/læring prioriteres højt gennem arbejdet med vores læreplaner. 6. Du kan forvente, at institutionen og familien samarbejder om opdragelsen af barnet. 7. Du kan forvente, at pædagogerne kan vejlede, debattere og samarbejde om små såvel som store kriser omkring dit barn. 7

8 Vores dagligdag Kl Institutionen åbner. Morgenmad serveres indtil kl Der kan spilles pædagogiske læringsspil på PC indtil Kl Halvdagsbørnene afleveres. Kl Samling lægger vi stor vægt på. Da vi til vores samling træner forskellige færdigheder skal børnene være afleveret inden kl da de ellers ikke kan deltage. Dette bedes I respektere. Vi synger både almindelige sange og kristne børnesange. Vi danser, lytter, modtager beskeder, træner sanser, tal/farver, rytmik og drama, læser og fortæller historier. Vi lytter til og spiller musik og meget mere. Mandag er fast legetøjsdag, kun på denne dag medbringes legetøj og dette kun på eget ansvar. Kl Vi spiser økologisk frugt. Kl Så går dagens aktiviteter i gang, og børnene inddeles i grupper. Børn der kommer efter kl kan ikke regne med at komme på spontant planlagte ture spiser vi medbragte madpakker og drikke økologisk mælk. Vores sovebørn skiftes, vaskes og lægges til at sove (forældre og personale vurderer i hverdagen barnets søvnbehov). Dog, hvis dit barn en dag er træt, vil det være pædagogen der vurderer om barnet skal lægges. Kl Personalet afvikler pause på skift. Der læses ofte historie, ryddes op, de største børn får lov til udeleg alene. Kl Halvdagsbørnene er afhentet. Kl Vi går ind fra legepladsen, vi spiser eftermiddags mad og drikker vand. Kl Der hygges og leges indtil børnene bliver hentet. Der er mulighed for forskellige spil på PC (Fredage lukkes kl ) Personalet forventer at kunne forlade Børnehuset kl

9 Vuggestuen I vuggestuen holder vi samling kl til Her spiser vi frugt, synger, fortæller historier, træner sanser osv. I denne halve time vil vi ikke forstyrres. Herefter går dagens aktiviteter i gang. Det kan være vi går på legepladsen, tager på tur, laver rytmik, leg på stuen osv Kl. ca Vi spiser frokost med medbragte madpakker og drikker mælk til. Derefter bliver børnene skiftet og lægges til at sove. Om eftermiddagen følger vi Børnehusets øvrige program. Aktiviteter Da vi er en lille institution med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe inddeles børnene dagligt i mindre grupper efter alder, ønsker og behov. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov, mulighederne her og nu - fx børnekulturuge, teatertilbud, turtilbud, børnetal, humør, gode ideer, dagens vejr osv. Vi er dagligt ude og bruger legepladsen i al slags vejr. Vi sætter fokus på processen i samspillet med børnene og ikke produktet. Vi følger så godt vi kan kirkeårets rytme begyndende med l. søndag i advent og fremefter. Juletræsfesten er årets største fælles fest, hvor børnene optræder og julen fejres. Hovedvægten er på budskabet om Jesus som Guds gave til os. Julen, påsken og pinsen er derfor naturlige kristne højtider hos os, hvor vi særligt til samling lægger vægt på historien og symbolikken. Hvert år tager børnehaven på koloni i juni/juli måned med to overnatninger. Dette er et tilbud for børn der er fyldt 3 år. De yngste børn i børnehaven vurderes fra år til år af personalet. Der er under kolonien pasning af vuggestuens børn i Børnehuset. Børnehuset lejer en bus til transporten ud, forældrene henter selv den sidste dag. Kolonien er fra onsdag til fredag. Fra februar og frem til sommerferien inddeles de største børn i førskolegruppe én gang ugentligt. Her lægges fokus på selvhjulpenhed og de sociale kompetencer. 9

10 Sygdom Når barnet starter i institutionen må man påregne hyppig sygdom i en periode. Det er naturligvis en vurdering, hvornår et barn er sygt, men hovedreglen er, at et barn skal kunne følge en normal dagsrytme, herunder ophold udendørs. Er jeres barn sygt eller holder fri, skal I give besked af hensyn til planlægning. Man kan også være sløj uden at have feber, og så er en institution en anstrengende arbejdsplads for barnet, da det kan være svært at finde et stille hjørne. Som hovedregel må barnet ikke komme i institutionen så længe de smitter, har diarré/opkast eller har feber. En daginstitution er for raske børn, vi har slet ikke resurser til at give det syge barn den omsorg, det har krav på. Bliver barnet sygt eller afviger markant fra dets normale adfærd, vil I blive kontaktet. Medicin - vi giver kun medicin ved nøje anvisning af lægen. Ferie Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre Børnehusets ferie planer. Foreløbig er det besluttet at Børnehuset holder lukket i ugerne 30 og 31. Vi holder lukket mellem jul og nytår. Grundlovsdag er der ligeledes lukket. Betaling Børnehuset Noas Ark er en privat puljeordning med driftsoverenskomst med Næstved kommune. I vil blive opkrævet af Næstved Kommune, og de vil selvfølgelig også være behjælpelig med søskenderabat og hel eller delvis friplads, efter samme regler som i de øvrige kommunale institutioner. Årligt betales 30 kr. til fødselsdagsgave, sådan at alle børn får en gave fra børnehaven. Dette er for, at ingen snydes og ingen glemmes. Hvert barn har sin egen opbevaringskasse med ÉT sæt komplet skiftetøj, undertøj, hjemmesko, overtøj til årstiden, regntøj og gummistøvler i deres garderobe. Alt skal være mærket med tydeligt navn. Tøjet skal kunne tåle udendørs leg, også i vådt vejr. Alt tøj skal være arbejdstøj som kan tåle at blive brugt. Vi forventer kassen er i orden og beskidt og vådt tøj udskiftes. Normering Vi har 32 fuldtidspladser, hvilket vil sige, at børnetallet kan variere alt efter antallet af halvdagsbørn. 2 halvdagspladser svarer til 1 heldagsplads. 10

11 Personale 1 Leder (pædagog) 37 timer 2 pædagoger 37 timer 1 pædagog på 28 timer. 1 Pædagogmedhjælper på 37 timer 1 pædagogmedhjælper på 29½ samt (midlertidig) 1 PGU er på 27 timer. Derudover har vi ofte personer i jobtræning og aktivering. Afslutningsvis vil vi på børnenes vegne gøre opmærksom på, at deres dag i institutionen er det samme som en arbejdsdag for jer. Dette vil vi bede jer tænke over, når I planlægger ferie og fridage. Børnene har ikke altid mulighed for at forlade larmen og stresset, når det bliver for meget, og har derfor ingen naturlige pauser. De har brug for ferie og fridage, hvor de har tid sammen med jer til andre oplevelser. Børnehuset kan bruges til familiesammenkomster af børn & forældre i huset. Forespørgsel rettes til Ellen. Lån af Børnehuset Børnehuset udlånes gratis til private familiesammenkomster af børn og forældre i Noas Ark. Vi henstiller dog til at alkohol nydes i moderate mængder. Rengøringen af huset kan man selv vælge at stå for eller betale et beløb på 300 kr. så vil husets eget rengøringsfirma sørge for dette. Hvis der er ting der går i stykker, beder vi om at dette erstattes. Forespørgsel vedrørende udlån rettes til Ellen Kure I håb om et godt samarbejde, vil vi byde jer rigtig hjertelig velkommen i Børnehuset Noas Ark. Venlig hilsen personalet, november

12 Januar Februar Vi finder os selv efter jul. Hellig 3 konger. Førskolebørnene begynder. Fastelavn den Bestyrelsesmøde den Projekt kropslige kompetencer begynder. Marts Forældremøde den 2.3. April Maj Juni Børnenes påskefrokost den 2.4 med bedsteforældre. Jordens dag. Børnehuset lukket uge 15. Påsketema i uge 16. Pædagogisk dag den 24. St. Bededag og Kr. Himmelfart lukket. Pinse. Bestyrelsesmøde den Forløbet omkring de Sociale kompetencer begynder. Afslutning m. førskolebørn/tur. Koloni den Fælles tur til Bon Bonland den Juli Børnehuset har lukket i uge 30 og 31. August Nye børn begynder. Sommerfest den Bestyrelsesmøde den September Tur til Næstved Zoo. Forældremøde den Oktober Høstfest den Forældresamtaler. Pædagogisk dag den November December Advent. Kirkeåret begynder. Forældresamtaler. Bestyrelsesmøde den Vi laver hemmeligheder (julegaver). Juletræsfest den Børnenes julefrokost den Juleferie. 12

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere