Annoncering g r a f i s k d e s i g n p ro g r a m j u n i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering g r a f i s k d e s i g n p ro g r a m j u n i 2 0 0 6"

Transkript

1 Annoncering grafisk designprogram juni 2006

2 2 grafisk designprogram: annnoncering indhold 2 spalter 86 mm 3 Stillingsannonce i 2 spalter 4 Stillingsannonce i 2 spalter med mål 5 Serviceannonce i 2 spalter 6 Serviceannonce i 2 spalter uden billedfrise i Odense blå 4 spalter 176 mm 7 Stillingsannonce i 4 spalter 8 Stillingsannonce i 4 spalter med mål 9 Serviceannonce i 4 spalter 6 spalter 266 mm 10 Stillingsannonce i 6 spalter 11 Stillingsannonce i 6 spalter med mål 12 Serviceannonce i 6 spalter Informationsannoncer frit format 13 Retningslinier for informationsannoncer 14 Eksempel med hvid topbjælke 15 Eksempel med Odense blå topbjælke

3 stillingsannonce i 2 spalter 6 mm 2-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 131 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Gruppeleder Ældre- og Handicapafdelingen Distrikt Dyrup søger en gruppeleder 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter. jobbet Vor nye gruppeleder skal være daglig leder på basis-personalet og administrativ leder af sygeplejerskerne. Som gruppeleder vil du stå for en ren udegruppe med et godt og stabilt personale. Du bliver medansvarlig for elevuddannelsen og skal hjælpe med den samlede koordinering af distriktets tilbud. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik i EDB, registrering og administration Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal have et godt overblik Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Ældre- og Handicapafdelingen, Distrikt Dyrup, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV. Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

4 odense kommune stillingsannonce i 2 spalter 6 mm 2-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 131 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Variabel ved anden annoncebredde 5 5,5 70, Sct. Knud-bomærke/navnetræk bredde: 13 mm Gruppeleder Ældre- og Handicapafdelingen Distrikt Dyrup søger en gruppeleder 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter. jobbet Vor nye gruppeleder skal være daglig leder på basis-personalet og administrativ leder af sygeplejerskerne. Som gruppeleder vil du stå for en ren udegruppe med et godt og stabilt personale. Du bliver medansvarlig for elevuddannelsen og skal hjælpe med den samlede koordinering af distriktets tilbud. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik i EDB, registrering og administration Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal have et godt overblik Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Ældre- og Handicapafdelingen, Distrikt Dyrup, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV. Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Sort bjælke: 1,6 x 13 mm Ved overskrift i to linier, rykker streg og tekst med ned. Streg 0,7 pt, 13 mm Typografiske størrelser Overskrift: Manchet: Sort bjælke: 1,6 x 13 mm Lodrette spaltestreger, er avisens markeringer. Swift Regular 26/28 pt, eller ved lange overskrifter 20/22 pt tekst luftes Swift Bold 9/11 pt, tekst luftes Mellemribrik: Swift Kapitæl 10/11 pt, tekst luftes Brødtekst: Fremhævet brødtekst: Swift Light 9/11 pt Punktopsætning ved bullets 3 mm indrykning Swift Bold 8,5/11 pt Generel tekst: Swift Light Italic 8/9,5 pt, tekst luftes www: Swift Bold 11 pt

5 servicesannonce i 2 spalter 6 mm 2-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 131 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Annoncen har samme opbygning og typografiske forme som stillingsannonce i 2 spalter Lokalplan nr for Dalumcenteret 4 4 odense byråd har vedtaget nævnte lokalplan endeligt. Vedtagelsen af lokalplanen betyder at områdets anvendelse er fastlagt til centerformål at der er fastsat bestemmelse for bebyggelsens omfang og placering at der sikres kvalitet og sammenhæng i bebyggelsen fremtræden. Lokalplanen skal sikre uhensigtsmæssig skiltning at der sikres tilfredsstillende forhold vedrørende cykel- og bilparkering Vedtagelsen betyder endvidere at der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen som hidtil. I forhold til forslag, der er offentliggjort den 18. september 2003 er der foretaget mindre rettelser i lokalplanen. Lokalplanen kan ses i Stadsbutikken indgang E, Odense Slot eller købes for 50 kr. klagemulighed Der kan klages over retlige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen. Skriftlig klage skal inden 4 uger være indgivet til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1356 København K. Klagefristen regnes fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Ønskes spørgsmål prøvet ved Domstolen, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. Miljø- og Teknikforvaltningen.

6 6 servicesannonce uden billedfrise i 2 spalter 6 mm også i odense blå 2-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 131 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Kommunikationsboks kan også forekomme i Odense blå 6 Ejendomssalg Ejendomssalg Streg i Odense blå Her kan du se et forslag til forbedringer af trafikforhold og gaderum på hjørnet mellem Vesterbro og Vindegade - også kaldet Føtexgrunden. Her kan du se et forslag til forbedringer af trafikforhold og gaderum på hjørnet mellem Vesterbro og Vindegade - også kaldet Føtexgrunden. Skitse af Føtexgrunden set ud ad Vesterbro Føtexgrunden foreslås afgrænset af en mur foran de eksisterende trærækker langs Vesterbro og Vindegade. Vestergade/Vesterbro markeres ved, at Vesterbros fortovsbelægning trækkes over Vindegade og afsluttes i en lille plads foran indgangen til Føtexgrunden. Princip fra trafikplanen Skitse af Føtexgrunden set ud ad Vesterbro Føtexgrunden foreslås afgrænset af en mur foran de eksisterende trærækker langs Vesterbro og Vindegade. Vestergade/Vesterbro markeres ved, at Vesterbros fortovsbelægning trækkes over Vindegade og afsluttes i en lille plads foran indgangen til Føtexgrunden. Princip fra trafikplanen Der skal skabes bedre fremkommelighed på Ring 1(markeret med rødt), så trafikken afvikles mere glidende. Vesterbro/Ansgargade får første prioritet, mens Vindegade og den inderste del af Vesterbro bliver sidegader. Der skal skabes bedre fremkommelighed på Ring 1(markeret med rødt), så trafikken afvikles mere glidende. Vesterbro/Ansgargade får første prioritet, mens Vindegade og den inderste del af Vesterbro bliver sidegader. Skitse af Føtexgrunden set ud ad Vesterbro Føtexgrunden foreslås afgrænset af en mur foran de eksisterende trærækker langs Vesterbro og Vindegade. Vestergade/Vesterbro markeres ved, at Vesterbros fortovsbelægning trækkes over Vindegade og afsluttes i en lille plads foran indgangen til Føtexgrunden. Princip fra trafikplanen Skitse af Føtexgrunden set ud ad Vesterbro Føtexgrunden foreslås afgrænset af en mur foran de eksisterende trærækker langs Vesterbro og Vindegade. Vestergade/Vesterbro markeres ved, at Vesterbros fortovsbelægning trækkes over Vindegade og afsluttes i en lille plads foran indgangen til Føtexgrunden. Princip fra trafikplanen Der skal skabes bedre fremkommelighed på Ring 1(markeret med rødt), så trafikken afvikles mere glidende. Vesterbro/Ansgargade får første prioritet, mens Vindegade og den inderste del af Vesterbro bliver sidegader. Der skal skabes bedre fremkommelighed på Ring 1(markeret med rødt), så trafikken afvikles mere glidende. Vesterbro/Ansgargade får første prioritet, mens Vindegade og den inderste del af Vesterbro bliver sidegader. Bjælke i Odense blå Annoncen har samme opbygning og typografiske forme som stillingsannonce i 2 spalter. De øvrige annoncer kan også opbygges i Odense blå Annonce uden frise kan også opbygges i de andre annoncebredder.

7 stillingsannonce i spalter 16 mm 4-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 221 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Social- og sundhedsassistenter/ plejehjemsassistenter ÆLdre- og Handicapafdelingen Distrikt Vest, Døgnplejen søger social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter. jobbet Vor nye gruppeleder skal være daglig leder på basispersonalet og administrativ leder af sygeplejerskerne. Som gruppeleder vil du stå for en ren udegruppe med et godt og stabilt personale. Du bliver medansvarlig for elevuddannelsen og skal hjælpe med den samlede koordinering af distriktets tilbud. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder Mulighed for efteruddanelse Mulighed for flextid og weekendarbejde Mulighed for afspacering eller lønudbetaling vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik i EDB, registrering og administration Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Ældre- og Handicapafdelingen, Distrikt Dyrup, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV. Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

8 odense kommune stillingsannonce i spalter 16 mm 4-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 221 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Variabel ved anden annoncebredde 5 5,5 75,5 Variabel ved anden annoncebredde 4 5,5 75, Sct. Knud-bomærke/navnetræk bredde: 13 mm Social- og sundhedsassistenter/ plejehjemsassistenter ÆLdre- og Handicapafdelingen Distrikt Vest, Døgnplejen søger social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter. jobbet Vor nye gruppeleder skal være daglig leder på basispersonalet og administrativ leder af sygeplejerskerne. Som gruppeleder vil du stå for en ren udegruppe med et godt og stabilt personale. Du bliver medansvarlig for elevuddannelsen og skal hjælpe med den samlede koordinering af distriktets tilbud. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder Mulighed for efteruddanelse Mulighed for flextid og weekendarbejde Mulighed for afspacering eller lønudbetaling vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik i EDB, registrering og administration Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Ældre- og Handicapafdelingen, Distrikt Dyrup, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV. Variabel afstand Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. 10 Sort bjælke: 1,6 x 13 mm Ved overskrift i to linier, rykker streg og tekst med ned. Streg 0,7 pt, 13 mm Typografiske størrelser Overskrift: Manchet: Swift Regular 26/28 pt, eller ved lange overskrifter 20/22 pt tekst luftes Swift Bold 9/11 pt, tekst luftes Mellemribrik: Swift Kapitæl 10/11 pt, tekst luftes Brødtekst: Fremhævet brødtekst: Swift Light 9/11 pt Punktopsætning ved bullets 3 mm indrykning Swift Bold 8,5/11 pt Generel tekst: Swift Light Italic 8/9,5 pt, tekst luftes www: Swift Bold 11 pt Tekstspalter har samme højde. Generel tekst har derfor variabel afstand til jobteksten. Sort bjælke: 1,6 x 13 mm Lodrette spaltestreger, er avisen markeringer.

9 servicesannonce i spalter 16 mm 4-spaltet annonceopbygning benyttes også til en annonce i bredden 221 mm. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. Annoncen har samme opbygning og typografiske forme som stillingsannonce i 4 spalter Lokalplan nr for Dalumcenteret 4 4 odense byråd har vedtaget nævnte lokalplan endeligt. Vedtagelsen af lokalplanen betyder at områdets anvendelse er fastlagt til centerformål at der er fastsat bestemmelse for bebyggelsens omfang og placering at der sikres kvalitet og sammenhæng i bebyggelsen fremtræden. Lokalplanen skal sikre uhensigtsmæssig skiltning at der sikres tilfredsstillende forhold vedrørende cykel- og bilparkering Vedtagelsen betyder endvidere at der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen som hidtil. I forhold til forslag, der er offentliggjort. Lokalplanen kan ses i Stadsbutikken indgang E, Odense Slot eller købes for 50 kr. klagemulighed Der kan klages over retlige spørgsmål i forbindelse med lokalplanen. Skriftlig klage skal inden 4 uger være indgivet til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1356 København K. Klagefristen regnes fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Ønskes spørgsmål prøvet ved Domstolen, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. Miljø- og Teknikforvaltningen.

10 10 stillingsannonce i 6 spalter 266 mm 6-spaltet annonceopbygning benyttes også til annoncebredden 311 mm. Annonce i bredden 356 mm opbygges med 4 spalter. Marginer overholdes, og tekstspalter ændres. distrik dyrup Gruppeleder ÆLdre- og Handicapafdelingen Distrikt Vest, Døgnplejen søger social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter. jobbet Vor nye gruppeleder skal være daglig leder på basispersonalet og administrativ leder af sygeplejerskerne. Som gruppeleder vil du stå for en ren udegruppe med et godt og stabilt personale. Du bliver medansvarlig for elevuddannelsen og skal hjælpe med den samlede koordinering af distriktets tilbud. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik i EDB, registrering og administration Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal have et godt overblik Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Ældreog Handicapafdelingen, Distrikt Dyrup, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV. tingkærskolens sfo 2 pædagogmedhjælpere Tingkærskolens fritidsordning søger 2 pædagogmedhjælpere til hve sin afdeling Tingkærskolens fritidsordning har 2 afdelinger. En afdeling med ca. 100 børn for 0., 1. og 2. klas-se og 6 voksne i Fraugde, og en afdeling for 3. klasse på Tingkærskolen med ca. 35 børn og 2 voksne. Vi lægger vægt på, at vi beskæftiger os med børnenes fritid. Derfor er legen og børnenes selvvalgte aktiviteter i centrum. Vi arrangerer også kreative forløb, ta'r på ture i naturen eller til byen, tager i idrætshallen, spiller computer og går i gymnatiksal. Vi lægger vægt på omsorg og tryghed for det enkelte barn, og vi forventer engagement, indlevelse og nærvær i samværet med børnene. Tingkærskolens fritidsordning søger 30 timers pædagogmedhjælper til 3- klasse-afdelingen - Stjernen på Tingkærskolen. Der arbejdes i årgangsteam, hvor pædagogmedhjælpere er indraget momentvis. Tingkærskolen ligger i landlige omgivelser på Ørbækvej. Der er cykelsti, og der kører rutebil lige til døren. Vi har eget lokale, værksted og bruger også klasselokaler og gymnastiksal. Vi har store udendørs arealer, bl.a. med naturlegeplads, og vi ligger tæt på skoven. Vi har tæt samarbejde med afdelingen i Fraugde og undervisningsdelen, samt at vi benytter de omkringliggende naturlegepladser. Tingkærskolens fritidsordning søger tidsbegrænset 30 timers pædagogmedhjælper til Papegøjen, afdelingen i Fraugde. Papegøjen ligger i den gamle landsby Fraugde, som er en blanding af landsby og parcelhusbyggeri. Der er bybus og cykelsti lige til døren. Området er boligmæssigt i en større udvikling. Fritidsordningen har egne basislokaler, vi har legerum og bruger klasselokalerne og gymnastiksalen. Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst mellem KL og PMF efter reglerne om Ny Løn. Yderligere oplysninger på tlf , Jørgen Peter Skov Pedersen. genopslag Pædagog Svenstrup Børnegård søger en 37 timers pædagog på vuggestuen fra 1. maj 2004 Svenstrup pbørnegård har 2 stuer i alderen 0-2 år og 2 stuer for alderen 2-4 år, og en stue for alderen 4-6 år. Dette giver nogle pædagogiske muligheder, som er gavnlige for brønenes udvikling, venskabsrelationer osv. Vi er samtidig en grøn institution, der søger at give børnene gode naturoplevelser, og en økologiske bevidsthed. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik pædagogisk arbejde og samarbejde i et personale Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal have et godt overblik Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-vendelse til leder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Svenstrup Børnegård Svenstrupvej 12, 5100Odense S. genopslag Daginstitutionsleder Børnehuset Holluf Pile i skønne grønne omgivelser søger ny leder pr 1. juli. jobbet Huset er nomineret til 63 børn og opdelt i to børnehavegrupper og i vuggestuegruppe. Vi har indrettet os med forskellige funktioner og stuerne og du skal være indstillet på at arbejde i et meget åbent hus, hvor der bliver arbejdet og tænkt meget på huset som en helhed. Vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, hvor iagtagelser og reflektioner er baggrund for pædagogikken, der er inspireret af Reggio Emilia pædagogikken. Vores grundlag er egne kulturelle erfaringer og kompetencer og håber du vil være med til at sætte dit præg på institutionen. vi lægger vægt på at du er pædagogisk uddannet at du gar sympati for husets nuvørende værdigrundlag at du viul sikre fortsat udviling af det pædagogiske arbejde at du har en tydelig og faglig profil at du er inspirerende, engageret at du udviser gensidig respekt at du er åben og har lyst til at lytte at du giver støtte og vejledning ar du sikre en god og tæt information til og dialog med forældregruppen en aldrig kedelig arbejdsplads en engageret udviklingsorienteret personalegruppe børn med fantasi og livsglæde aktive og engagerede forældre ny løn Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL. Stillingen er forhandlet og klassificeret på løntrin 39samt et ikke-pensionsgivende selvstyretillæg på kr ,00 kr ( niveau). Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til soucchef Lone Johansen tlf Ansøgning og dokumentation fra tidligere ansættelse og sendes til Odense Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen, Slotsgade 5, Postboks 749, 5100 Odense C. Ansøgningsfrist 19. april 2004, kl. 12. Jobnr bedes venligst anført på kuvert og ansøgning. Hvor intet andet er angivet skal ansøgningen være Odense Kommune i hænde senst 14 dage dags dato. Hvor intet andet er nævnt fastsættes løn- og ansættelsesforhold ifølge overenskomst, eller aftale/reglement indgået mellem KL og pågældende faglige organisation, og ansøgning bilagt dokumnetation til Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

11 odense kommune 11 stillingsannonce i 6 spalter 266 mm 6-spaltet annonceopbygning benyttes også til annoncebredden 311 mm. Annonce i bredden 356 mm opbygges med 4 spalter. Marginer overholdes, og tekstspalter ændres. Variabel ved anden annoncebredde Variabel ved anden annoncebredde Variabel ved anden annoncebredde 5 5,5 77,2 4 5,5 77,2 4 5,5 77,2 5 Sct. Knud-bomærke/navnetræk bredde: 13 mm Sort bjælke: 1,6 x 13 mm distrik dyrup Streg 0,7 pt, 13 mm Ved overskrift i to linier, Gruppeleder rykker streg samt tekst ned. Linie 11 pt ÆLdre- og Handicapafdelingen Distrikt Vest, Døgnplejen søger social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. august 2004 eller snarest derefter. jobbet Vor nye gruppeleder skal være daglig leder på basispersonalet og administrativ leder af sygeplejerskerne. Som gruppeleder vil du stå for en ren udegruppe med et godt og stabilt personale. Du bliver medansvarlig for elevuddannelsen og skal hjælpe med den samlede koordinering af distriktets tilbud. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik i EDB, registrering og administration Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal have et godt overblik Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Ældreog Handicapafdelingen, Distrikt Dyrup, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV. Linie 11 pt Linie 11 pt tingkærskolens sfo 2 pædagogmedhjælpere Tingkærskolens fritidsordning søger 2 pædagogmedhjælpere til hve sin afdeling Tingkærskolens fritidsordning har 2 afdelinger. En afdeling med ca. 100 børn for 0., 1. og 2. klas-se og 6 voksne i Fraugde, og en afdeling for 3. klasse på Tingkærskolen med ca. 35 børn og 2 voksne. Vi lægger vægt på, at vi beskæftiger os med børnenes fritid. Derfor er legen og børnenes selvvalgte aktiviteter i centrum. Vi arrangerer også kreative forløb, ta'r på ture i naturen eller til byen, tager i idrætshallen, spiller computer og går i gymnatiksal. Vi lægger vægt på omsorg og tryghed for det enkelte barn, og vi forventer engagement, indlevelse og nærvær i samværet med børnene. Tingkærskolens fritidsordning søger 30 timers pædagogmedhjælper til 3- klasse-afdelingen - Stjernen på Tingkærskolen. Der arbejdes i årgangsteam, hvor pædagogmedhjælpere er indraget momentvis. Sort bjælke: 1,6 x 13 mm Tingkærskolen ligger i landlige omgivelser på Ørbækvej. Der er cykelsti, og der kører rutebil lige til døren. Vi har eget lokale, værksted og bruger også klasselokaler og gymnastiksal. Vi har store udendørs arealer, bl.a. med naturlegeplads, og vi ligger tæt på skoven. Vi har tæt samarbejde med afdelingen i Fraugde og undervisningsdelen, samt at vi benytter de omkringliggende naturlegepladser. Tingkærskolens fritidsordning søger tidsbegrænset 30 timers pædagogmedhjælper til Papegøjen, afdelingen i Fraugde. Papegøjen ligger i den gamle landsby Fraugde, som er en blanding af landsby og parcelhusbyggeri. Der er bybus og cykelsti lige til døren. Området er boligmæssigt i en større udvikling. Fritidsordningen har egne basislokaler, vi har legerum og bruger klasselokalerne og gymnastiksalen. Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst mellem KL og PMF efter reglerne om Ny Løn. Yderligere oplysninger på tlf , Jørgen Peter Skov Pedersen. genopslag Pædagog Baggrund sort 10% Streg hvid 0,7 pt, 13 mm Svenstrup Børnegård søger en 37 timers pædagog på vuggestuen fra 1. maj 2004 Svenstrup pbørnegård har 2 stuer i alderen 0-2 år og 2 stuer for alderen 2-4 år, og en stue for alderen 4-6 år. Dette giver nogle pædagogiske muligheder, som er gavnlige for brønenes udvikling, venskabsrelationer osv. Vi er samtidig en grøn institution, der søger at give børnene gode naturoplevelser, og en økologiske bevidsthed. Et afvekslende og spændende job med mange udfordringer Gode kolleger i et positivt og åbent samarbejde Gode udviklingsmuligheder vi forventer Du skal helst have erfaring fra tilsvarende stilling Du skal have indblik pædagogisk arbejde og samarbejde i et personale Du skal være initiativrig og kunne sætte ting i gang Du skal have et godt overblik Du skal kunne inspirere og motivere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-vendelse til leder Irene Johansen tlf # Ansøgning mærket Gruppeleder sendes til Svenstrup Børnegård Svenstrupvej 12, 5100Odense S. genopslag Daginstitutionsleder Børnehuset Holluf Pile i skønne grønne omgivelser søger ny leder pr 1. juli. jobbet Huset er nomineret til 63 børn og opdelt i to børnehavegrupper og i vuggestuegruppe. Vi har indrettet os med forskellige funktioner og stuerne og du skal være indstillet på at arbejde i et meget åbent hus, hvor der bliver arbejdet og tænkt meget på huset som en helhed. Vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, hvor iagtagelser og reflektioner er baggrund for pædagogikken, Typografiske der er inspireret størrelseraf Reggio Emilia pædagogikken. Vores grundlag er egne kulturelle erfaringer og Header: kompetencer Swift og håber Kapitæl du 11 vil pt, være tekst med luftes til at sætte dit præg på institutionen. Overskrift: Swift Regular 20/22 pt, tekst luftes vi lægger vægt på Manchet: Swift Bold 9/11 pt, tekst luftes at du er pædagogisk uddannet Mellemribrik: at du gar sympati Swift for Kapitæl husets 10/11 nuvørende pt, tekst luftes værdigrundlag Brødtekst: Swift Light 9/11 pt at du viul sikre Punktopsætning fortsat udviling ved af bullets det pædagogiske arbejde 3 mm indrykning at du har en tydelig og faglig profil Fremhævet at du er inspirerende, engageret brødtekst: Swift Bold 8,5/11 pt at du udviser gensidig respekt Generel at du er tekst: åben Swift og har Light lyst Italic til at 8/9,5 lytte pt, tekst luftes at du giver støtte og vejledning www: Swift Bold 11pt ar du sikre en god og tæt information til og dialog med forældregruppen en aldrig kedelig arbejdsplads en engageret udviklingsorienteret personalegruppe børn med fantasi og livsglæde aktive og engagerede forældre ny løn Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL. Stillingen er forhandlet og klassificeret på løntrin 39samt et ikke-pensionsgivende selvstyretillæg på kr ,00 kr ( niveau). Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til soucchef Lone Johansen tlf Ansøgning og dokumentation fra tidligere ansættelse og sendes til Odense Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen, Slotsgade 5, Postboks 749, 5100 Odense C. Ansøgningsfrist 19. april 2004, kl. 12. Jobnr bedes venligst anført på kuvert og ansøgning. Variabel afstand Hvor intet andet er angivet skal ansøgningen være Odense Kommune i hænde senst 14 dage dags dato. Hvor intet andet er nævnt fastsættes løn- og ansættelsesforhold ifølge overenskomst, eller aftale/reglement indgået mellem KL og pågældende faglige organisation, og ansøgning bilagt dokumnetation til Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Odense Kommune ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene såvel som etnisk ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, race og etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger. Tekstspalter har samme højde. Generel tekst har derfor variabel afstand til jobteksten. Lodrette spaltestreger, er avisen markeringer.

12 12 serviceannonce i 6 spalter 266 mm 6-spaltet annonceopbygning benyttes også til annoncebredden 311 mm. Annonce i bredden 356 mm opbygges med 4 spalter. Marginer overholdes, og tekstspalter bliver derved bredere. dagsorden dagsorden dagsorden Odense Byråd Dagsorden for mødet onsdag den 26. november 2003 kl Fastlæggelse af proceduren for honorering af bestyrelsesarbejde i kommunale selskaber. 2 Bevillingskontrol pr. 1/ Regnskab for løbende anlægsregnskaber Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen pr. 1/ Ophævelse af Odense Kommunes Uddannelsescent 5 Fastsættelse af takster for fjernvarme pr. 1. januar Byfornyelsesbeslutning nr. 3, etape 9, for Godthåbsgade-kvarteret. Endelig vedtagelse. Bemyndigelse 7 Beslutning om bygningsfornyelse af Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken i Vollsmose. Bemyndigelse 8 Bygningsfornyelse af en enkeltejendom, St. Gråbrødrestræde Ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån til opførelse af 34 ustøttede private andelsboliger i 10 Lokalplanforslag nr for et område ved Billedskærervej-Klokkestøbervej samt kommuneplantillæg 11 Lokalplanforslag nr for Den Fynske Landsby. Offentliggørelse. 12 Lokalplanforslag nr for Middelfartvej- Bystævnevej-Rømersvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse. 13 Forslag til fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner. 14 Overdragelse af driftsansvaret for Bo- og Rehabiliteringscentret for hjerneskadede Bjerggårdshaven. 15 Ombygning af plejehjem. 16 Implementering af arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde. lukket møde 17 Køb af ejendommen Kærbygårdevej Salg af Bjerggårdshaven til Fyns Amt. 19 Salg af det tidligere plejecenter Sdr. Boulevard 23. Økonomiudvalget Dagsorden for mødet onsdag den 26. november 2003 kl Fastlæggelse af proceduren for honorering af bestyrelsesarbejde i kommunale selskaber. 2 Bevillingskontrol pr. 1/ Regnskab for løbende anlægsregnskaber Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen pr. 1/ Ophævelse af Odense Kommunes Uddannelsescent 5 Fastsættelse af takster for fjernvarme pr. 1. januar Byfornyelsesbeslutning nr. 3, etape 9, for Godthåbsgade-kvarteret. Endelig vedtagelse. Bemyndigelse 7 Beslutning om bygningsfornyelse af Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken i Vollsmose. Bemyndigelse lukket møde 8 Køb af ejendommen Kærbygårdevej Salg af Bjerggårdshaven til Fyns Amt. 10 Salg af det tidligere plejecenter Sdr. Boulevard 23. sager til agførelse i udvalget 11 Køb af ejendommen Kærbygårdevej Salg af Bjerggårdshaven til Fyns Amt. dagsorden Børn- og Ungeudvalget Dagsorden for mødet onsdag den 26. november 2003 kl sager til afgørelse i økonomiudvalg/byråd 1 Fastlæggelse af proceduren for honorering af bestyrelsesarbejde i kommunale selskaber. 2 Bevillingskontrol pr. 1/ Regnskab for løbende anlægsregnskaber Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen pr. 1/ Ophævelse af Odense Kommunes Uddannelsescent 5 Fastsættelse af takster for fjernvarme Kultur- og Socialudvalget Dagsorden for mødet onsdag den 26. november 2003 kl Fastlæggelse af proceduren for honorering af bestyrelsesarbejde i kommunale selskaber. 2 Bevillingskontrol pr. 1/ Regnskab for løbende anlægsregnskaber Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen pr. 1/ Ophævelse af Odense Kommunes Uddannelsescent 5 Fastsættelse af takster for fjernvarme pr. 1. januar Byfornyelsesbeslutning nr. 3, etape 9, for Godthåbsgade-kvarteret. Endelig vedtagelse. Bemyndigelse. 7 Beslutning om bygningsfornyelse af Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken i Vollsmose. Bemyndigelse lukket møde 8 Køb af ejendommen Kærbygårdevej Salg af Bjerggårdshaven til Fyns Amt. 10 Salg af det tidligere plejecenter Sdr. Boulevard Køb af ejendommen Kærbygårdevej Salg af Bjerggårdshaven til Fyns Amt Du kan læse mere om de enkelte sager i dagsordnerne for åbne møder, der er fremlagt i Rådhusets forhal, Skattehuset (Tolderlundsvej 2), på bibliotekerne og i forvaltningerne, Beslutningsreferaterne fremlægges efter møderne samme steder som dagsordnerne. Dagsordner og beslutningsreferater er også tilgængelige på kommunens hjemmeside: Byrådsmødet kan overværes fra tilhørerlogerne på 2.sal i rådhuset. Byrådsmøderne udsendes endvidere direkte via internettet på og i Radio 49 på frekvens 103,5 Mhz. På byrådsmøderne kan du få besvaret spørgsmål om kommunale forhold af almen interesse. Spørgsmål skal sendes skriftligt til Byrådssekretariatet, så de er sekretariatet i hænde senest onsdag før mødet. Dagsordner er ikke omløbende i tekstspalter. Tekstspalterne kan da have varierende længde.

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere