Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering Orientering og status vedr. renovering Farsø skole Puljeordningen Gyngehesten - budget Anvendelse af skolepulje til anlæg Licitation Børnehaven Højtoften, Aalestrup Licitation Vester Hornum Børnehave Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Strukturanalyse Meddelelser 26 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 096. Budgetorientering Sagsnr.: 10/31895 Fraværende: Bilag: /10Åben Oversigt pr. 30/ Sagsfremstilling Der orienteres om situationen p.t. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering taget til efterretning. Ninni Gjessing var fraværende. 4

5 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole Sagsnr.: 10/31912 Fraværende: Bilag: /10Åben Notat om- og udbygning Farsø og Strandby skole Sagsfremstilling Orientering ved Per Nyborg. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Per Nyborg deltager i byggemøder fremadrettet. 5

6 098. Puljeordningen Gyngehesten - budget 2011 Sagsnr.: 10/31970 Fraværende: Bilag: /10Åben Budget 2011, puljeordningen Gyngehesten Sagsfremstilling I henhold til aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og puljeordningen Gyngehesten fremsendes budget 2011 til godkendelse. Puljeordningen Gyngehesten forventer et underskud på kr Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget godkender budgettet for Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 6

7 099. Anvendelse af skolepulje til anlæg 2010 Sagsnr.: 10/29346 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet frigav den 26/ anlægspulje til skoler. Restbeløbet udgør kr Anlægsrammen skal være påbegyndt 31/ , for at det er muligt at overføre midler fra 2010 til Forvaltningen har i forbindelse med gennemgangen af anlægsønsker fra skoler, lagt vægt på APV - sikkerhed - energi og tidssvarende undervisningsmiljøer. Administrationen indstiller - at der afsættes 2 mill. kr. til skolestruktur og at disse midler udmøntes i december måned. Ullits, hegn + ventilation = kr Vester Hornum, toiletter = kr Bakkeskolen, renovering af natur/fysik lokale + ventilation = kr Ranum skole, udenomsarealer = kr Løgstør skole, udsugning + renoveringer = 1 mill. kr. Strandby skole, toilet + hjemkundskab = kr Rådgivning = kr Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Afbud fra Ilse Skadhauge. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med punktets godkendelse, er det kommet frem, at der ikke er sket en frigivelse af midlerne, derfor oversendes sagen til ØK og Byråd til godkendelse. Endvidere ønskes der en frigivelse af de resterende 2 mill. kr. fra lånepuljen 2010, som ønskes anvendt i forbindelse med skolestrukturen. Børne- og skoleudvalget bemyndiges til at udmønte midlerne på december 7

8 mødet. Administrationen indstiller Det indstilles at der frigives til ovennævnte projekter, og at der frigives 2 mill. kr. til udvalgets disponering i forbindelse med skolestrukturen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 8

9 100. Licitation Børnehaven Højtoften, Aalestrup Sagsnr.: 10/31933 Fraværende: Bilag: /10Åben Licitationsmateriale Sagsfremstilling Til orientering: Byrådet godkendte på sit møde den 26/8 2010, at der sker en udbygning af Højtoften, Aalestrup, på grund af øget børnetal. Der blev afsat 2,25 mill. kr. Licitationsresultatet kan afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Der er endvidere afsat midler til inventar m.v. Da byggeriet ønskes igangsat straks, er der taget en formandsbeslutning af udvalgsformand Henrik Dalgaard. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Der indbydes til et kommende møde fra Teknisk Forvaltning vedr. licitationsregler. 9

10 101. Licitation Vester Hornum Børnehave Sagsnr.: 10/31936 Fraværende: Bilag: /10Åben Licitationsmateriale Sagsfremstilling Byrådet har på sit møde den 26/ godkendt at der sker en udbygning af Vester Hornum børnehave på grund af øget børnetal. Der er afsat 1,5 mill. kr. Licitationsresultatet blev kr dyrere end den afsatte budgetramme. Dertil skal lægges midler til inventar m.v. Det betyder, at kvadratmeterprisen bliver ca. kr Dette har administrationen i et samarbejde med Teknisk Forvaltning vurderet er for højt. Der kan ikke findes besparelser i projektet som kan imødekomme merforbruget. Der er derfor arbejdet med 3 alternative forslag, som vil blive fremlagt på mødet, da to af de alternative forslag ikke er indkommet endnu. De 3 alternativer er: Obligatorisk mini-sfo, hvert år fra januar måned til ca. 10 børn. Skolen er ikke orienteret om dette. Etablering af pavillion bygning. Etablering af nybyggeri i forbindelse med projekt halbyggeri i Vester Hornum. Vesthimmerlands Kommune kan leje sig ind for en 10 årig periode. Lederen af børnehaven indstiller, at børnehaven indgår i det kommende halbyggeri Administrationen indstiller - at sagen drøftes efter fremlæggelsen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Forvaltningen kommer med et oplæg omkring evt. nybyggeri i forbindelse med projekt halbyggeri i Vester Hornum. 10

11 102. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur Sagsnr.: 10/18398 Fraværende: Bilag: 73270/10Åben Besparelse ved høringsforslag 73271/10Åben Egne elever i egne skoler + Høring-Skoleårets planlægning 73274/10Åben Egne elever i egne skoler + Høring-Skoleårets planlægning - HØRING - Skoleårets planlægning.pdf 73281/10Åben Skoleprognose skoleplanlægning samlet Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget har behandlet forslag til ny skolestruktur. I denne forbindelse skal der udsendes høringsmateriale. Forvaltningen har udarbejdet forslag til dette høringsmateriale. Høringsskrivelse: Byrådet har på sit møde den besluttet evt. at nedlægge flg. skoler ved udløbet af skoleåret 2010/2011: Simested Skole incl. landsbyordning (LBO) Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 2. Haubro Skole incl. LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse. 3. Louns Alstrup Skole incl. LBO Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits Skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. I forhold til børnehavebørn henvises der til, at der ses på mulighed for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en

12 skolenedlæggelse. 4. Vilsted Vindblæs Børnecenter incl. LBO + juniorklub. 5. Bakkeskolen incl. SFO + juniorklub. Vilsted Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i kl. på Vilsted Vindblæs Skole og eleverne i 4.-9.kl. på Bakkeskolen. Når to eller flere skoler sammenlægges til en ny samlet skole med ét skoledistrikt og flere undervisningssteder, sker det formelt ved, at de tidligere skoler lukkes, og en ny skole med geografisk adskilte undervisningssteder oprettes. Den nye skole har én elevgruppe, én bestyrelse, ét budget, én personalegruppe og én ledelse. En skole må max have 150 elever for at have en LBO tilknyttet. Da den nye skole får flere elever, oprettes derfor en SFO ved Vilsted-Vindblæs skole. Børnehavebørnene i skoledistriktet tilbydes pasning i en ny børnehave samme sted som i dag, men med selvstændig ledelse. Dette sker samtidig med, at SFO en + juniorklub ved Bakkeskolen og børnehaven Blæksprutten nedlægges. Byrådet besluttede endvidere, at grundskolerne pr alene omfatter 0.-6.kl. Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum og Aars skole - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Louns-Alstrup skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Simested skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg indenfor gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Byrådet besluttede, at - der ses på mulighederne for evt. at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolenedlæggelse. - der ses på skoledistrikter med henblik på evt. at tilføre små skoler flere elever - Der optages forhandling med Aalestrup Realskole omkring ny aftale vedr. 7. og 10. klasse. 12

13 Økonomi Forslagene gennemføres uden nyanlæg eller væsentlige bygningsmæssige udgifter, men da der anvendes forskelligt undervisningsmateriale på de forskellige skoler, må der påregnes en engangsudgift til indkøb af bøger, inventar m.m. på de modtagende skoler. Dette svarer til kr Der afsættes yderligere kr til øget elevbefordring. Der forventes et provenu på minimum ca. 7-8 mill. kr. afhængig af det faktiske elevtal pr. 1/ samt afhændelse af bygninger. Bilagsmateriale kan hentes på - borger - skole og uddannelse - dagtilbud og skolestruktur. Processen frem til vedtagelse Børne og skoleudvalget indstiller høringsforslag til beslutning i BY Indstillingen behandles i ØK Indstillingen behandles i BY, hvorefter beslutningen annonceres i lokale medier og sendes til høring i de berørte bestyrelser Høringsfristen udløber denne dag kl. 12 Høringssvarene skal sendes til Børne og Skoleforvaltningen Att.: Forvaltningschef Elsemarie Lauring Postboks Aalestrup eller pr mail til Evt. ekstraordinært møde i Børne og skoleudvalget Møde i ØK Møde i BY Møde i BS Møde i ØK Møde i BY den endelige beslutning vedr. evt. skolenedlæggelse skal være taget på dette møde for at have virkning fra Administrationen indstiller - at høringsbrevet godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendes med tilretninger af de faldne bemærkninger. 13

14 Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til mødet den 11/10: Der er indkommet 23 høringssvar. Forvaltningen har gennemgået disse, og det vurderes ikke, at høringssvarene giver anledning til ændret indstilling, dog indstilles det at Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum skole. Der har endvidere været forhandling med Ålestrup Realskole om vilkårene for en evt. oprettelse af 7. klasse. Ålestrup Realskole ønsker at indgå i dette samarbejde. Der er udregnet et provenu ud fra de faktiske tal, der var kendt i juni Provenuet ved nedlæggelse af: Simested skole ca. kr. 4.4 mill. Louns-Alstrup skole ca. kr. 3.7 mill. Haubro skole ca. kr. 1 mill. Udgift til de modtagne skoler andrager ca. 1 mill. kr. Samlet provenu for de 3 skoler er ca. 8 mill. kr. I beregningen indgår ikke indtægt for salg af bygning samt udgifter til bygningsdrift. Følgende vil foreligge til mødet: Provenuet ved at flytte 7. klasse til en større skole og derved optimere klassestørrelsen. I enkelte tilfælde udløser det en ny klasse. Administrationen indstiller Simested skole incl. landsbyordning (LBO) nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Aalestrup skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene, idet SFO-delen flytter med til den nye skole, når en skole nedlægges. Haubro skole incl. LBO nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Aars skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. Louns-Alstrup skole incl. LBO nedlægges. Det betyder, at eleverne overflyttes til Ullits skole, idet de to nuværende skoledistrikter slås sammen. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene. Vilsted-Vindblæs Børnecenter incl. LBO + juniorklub, Bakkeskolen incl. SFO + juniorklub nedlægges. Vilsted-Vindblæs Børnecenter og Bakkeskolen nedlægges begge rent teknisk med henblik på at etablere en ny fælles skole, hvor alle elever i det nye fælles skoledistrikt undervises i 0.-3.klasse på Vilsted-Vindblæs skole, samt oprettelse af SFO på 14

15 Vilsted-Vindblæs skole, og eleverne i klasse undervises på Bakkeskolen. Børnehaven Blæksprutten nedlægges, og der etableres en ny børnehave i Vilsted-Vindblæs nuværende Minihus. Samtidig indstiller administrationen, at grundskolerne pr. 1/ alene omfatter klasse. Dette betyder, at: - Vestrup skoles 7. klasse overflyttes til Østermarkskolen - Blære skoles 7. klasse overflyttes til Hornum - Ullits skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Gedsted skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole og Aalestrup Realskole - Strandby skoles 7. klasse overflyttes til Farsø skole - Aalestrup skoles 7. klasse overflyttes til Aalestrup Realskole Der gøres opmærksom på, at det frie skolevalg indenfor gældende regelsæt er gældende. Dette kan forældre gøre brug af. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. 15

16 103. Strukturanalyse Sagsnr.: 10/16526 Fraværende: Bilag: 73160/10 Åben Struktur SFO 73155/10 Åben En bæredygtig daginstitution 73148/10 Åben Struktur børnehaver 73136/10 Åben Aldersintegrerede institutioner /10Åben Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. børn med sproglige/læse-skrive vanskeligheder - videnscenter for børn med sprog-læsevanskeligheder.doc /10Åben Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. børn med sproglige/læse-skrive vanskeligheder - Anbefaling til fremtidig indsats i V.doc /10Åben Bilag B - Den samlede evaluering doc.doc /10Åben Bilag A - ProKap Simested xls /10Åben Bilag A - Aldersintegreret Simested.doc /10Åben Bilag A - ProKap Hvalpsund xls /10Åben Bilag A - Aldersintegreret Hvalpsund.doc /10Åben Forslag til nye distrikter og nuværende distrikter /10Åben Beregningsmodel fra Aalestrup Realskole - Forslag skolepenge /10Åben Overenskomst Aalestrup Realskole /10Åben Placering af specialklasser - overblik og strukturforslag /10Åben Kort specialklasser Sagsfremstilling Videre drøftelse af det fremadrettede arbejde med strukturanalysen. Administrationen indstiller Administrationen ønsker en fortsat drøftelse af strukturanalysen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Louns-Alstrup 16

17 skole. Eleverne overflyttes til Ullits skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Haubro skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Simested skole. Eleverne overflyttes til Aalestrup skole. Der udarbejdes høringsmateriale omkring eventuel lukning af Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolen, som derefter genopstår som én skole. Udvalget vil arbejde på at der etableres dagtilbud i de lokalområder, hvor der eventuelt sker en skolelukning. Det indstilles at 7. klasserne overflyttes til overbygningsskolerne. Den nuværende overbygningsstruktur ønskes bibeholdt. 10. klassecentret styrkes i Aars. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har arbejdet videre med de trufne beslutninger vedr. skolestrukturen. Der er udarbejdet et selvstændige punkt vedr. høringsmateriale til de enkelte høringsberettigede. I forbindelse med evt. etablering af dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolelukning, er der set på 2 scenarier. Scenarie 1 Garantinormering Forvaltningen ser det som en forudsætning at en børnehave skal være på min. 35 børn for at åbningstiden kan opretholdes med en forsvarlig personalenormering (bæredygtighed). Hvis Hvalpsund, Simested, Haubro skal have en selvstændig børnehave udfra denne forudsætning, vil det med det nuværende antal børnehavebørn betyde, at der skal tilføres Hvalpsund, Louns-Alstrup Kr Simested kr Haubro kr ud fra det kendte indmeldte antal børn + ventelisten. Bilag vedlagt. 17

18 Scenarie 2 Etablering af integrerede dagtilbud 0-6 år, dette vil kunne ske i Hvalpsund og Simested uden garantinormering. Det er udgiftsneutral i forhold til nuværende forbrug til børnehavebørn i LBO samt dagpleje. Dette vil betyde, at der ikke længere vil være dagpleje i disse områder. Erfaringen viser, at hvis der nedlægges kommunal dagpleje, genopstår en væsentlig del af disse dagplejere som private børnepassere, hvilket kan gøre beslutningsgrundlaget usikkert. Bilag vedlagt. I Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolens skoledistrikt etableres en ny børnehave med selvstændig ledelse den 1/ Dette sker da elevtallet er større end 150 børn på den nye skole. Børnehaven etableres hvor den nuværende børnehave (LBO) er placeret i Vilsted-Vindblæs Børnehavedelen i LBO + børnehaven Blæksprutten lukkes pr. 1/ og genopstår som en ny børnehave Der indledes forhandling med de berørte parter Sagen genoptages på oktober mødet. 10. klasse styrkes i Aars Der er møde med Aalestrup Realskole den 10. juni. Deltagerne er udvalgsformand og forvaltningschef. Dagsorden: Orientering om høringsmateriale Indledende drøftelse af ny aftale/overenskomst Kommende arbejdsopgaver På mødet den 20. maj blev der aftalt at forvaltningen skulle arbejde videre med følgende: Placering af specialklasser Skoledistrikter Kommunikation strategi i forbindelse med høringsperioden. Forvaltningen rejser spørgsmålet om harmonisering af juniorklubområdet. Placering af specialklasser I denne forbindelse udarbejdes der et beslutningsgrundlag til Børn- og skoleudvalget til oktober mødet. Formålet med udarbejdelsen af oplægget er: At der skabes plads på Års Skole til kommende tilgang af elever, dette betyder at specialklasser samt AKT klasser for indskoling og mellemtrinnet 18

19 flyttes til andre skoler. At der fremadrettet er balance i antallet af specialklasser og skolens elevtal. At der fastholdes et fagligt miljø, sådan at specialklasser som hovedregel oprettes med to klasser. At der kan tilgodeses et mere bæredygtigt lærerkollegium på den enkelte skole. At der ikke ønskes, at klasserne placeres på skoler, hvor dette kræver større udbygninger. Der ses på muligheden for at inkludere nuværende elever i specialklasserne i normalsystemet, med den fornødne støtte. Skoledistrikter På udvalgsmødet, vil der ses på skoledistrikterne, der er undersøgt forskellige muligheder. Til dette punkt deltager forvaltningens udviklingskonsulent. Der skal dog bemærkes, at det er en vanskelig opgave, da det ofte vil medføre en længere skolevej for det enkelte barn. Borgere der bor tæt på byen ønsker, at benytte byens skole/skoler. Der vil være udfordringer omkring udgiftsniveauet til befordring. Der er udarbejdet kortmateriale, sådan at udvalget kan se konsekvensen af ønskede ændringer. Kommunikationsstrategi under høringsfasen I forbindelse med udsendelsen af høringsmaterialet bør der tages stilling til om der skal være borgermøde, dialog med de enkelte bestyrelser eller andre dialogfora. Der skal afklares hvilken opgave der henhører under henholdsvis forvaltningen og det politiske udvalg. Forvaltningen ønsker at kunne tilbyde, dialog med de enkelte skoler omkring udarbejdelsen af bilagsmaterialet til høringsmaterialet. Harmonisering juniorklubber I forbindelse med skolelukning af Bakkeskolen og Vilsted-Vindblæs genopstår juniorklubberne ikke. Dette betyder, at der vil være en juniorklub i SFO regi tilbage i Overlade. I forhold til harmonisering af området, indledes der forhandlinger om afviklingen af denne. Det vil give et provenu på kr pr. år. Administrationen indstiller At det arbejdes videre med evt. oprettelse af dagtilbud i Simested og Hvalpsund området i et samarbejde med dagplejen og LBOén 19

20 At der ikke arbejdes videre med etablering af dagtilbud ved Haubro Skole, da børnetallet ikke er tilstrækkeligt bæredygtigt At der indledes forhandling med bestyrelsen for børnehaven Blæksprutten samt skolebestyrelsen for LBO omkring etablering af ny børnehave i Vilsted/Vindblæs At der udarbejdes beslutningsgrundlag for placering af specialklasser At der indledes forhandling med Overlade Skole vedr. lukning af juniorklubben. At sagen genoptages i oktober mødet Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen genoptages. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling til mødet den 11/10: I forbindelse med en evt. ændret skolestruktur, er der en del opgaver, der skal tages stilling til, idet disse opgaver har en indflydelse på en evt. ændret skolestruktur. Dagtilbud Hvalpsund og Simested: Spørgsmålet omkring etablering af nyt integreret dagtilbud 0-5 år i områderne Hvalpsund og Simested ved en evt. skolelukning. Forvaltningen har holdt samtaler med ledelsen i de to institutioner med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Begge steder giver samstemmende udtryk for et ønske om at kunne etablere et bæredygtigt kommunalt dagtilbud i lokalområdet. Et dagtilbud der skal rumme samtlige børn i alderen 0 til 5 år (en alders integreret institution) Bestyrelsen i dagplejen giver udtryk for at man ikke er interesseret i at der kun tilbydes et aldersintegreret tilbud i områderne, idet man som forælder ønsker et valg. Med henblik på at tiltrække børn udenfor skoledistriktet ønskes der oprettelse af profil institutioner med afsæt i natur og bevægelse Forudsætninger Med afsæt i den nuværende tildelingsmodel bør der være en normering på 20

21 minimum 35 børn, til at kunne dække den udmeldte åbningstid på 51 timer ugentlig, samt fastholde og udvikle et fagligt miljø for både børn og voksne. Begge steder giver udtryk for at en garantinormering på minimum 35 børn vil være en forudsætning for at kunne drifte et bæredygtigt dagtilbud. Hvis en del af skolen lukkes ned, og der etableres dagtilbud, vil der være udgifter til drift og vedligehold. Bygningsdrift 2010: Simested afledte driftsudgifter: kr Indvendig vedligehold: kr Louns-Alstrup afledte driftsudgifter: kr Indvendig vedlighold: kr Mulige konsekvenser Prognoserne viser at der ikke er muligt at opretholde både dagpleje og aldersintegreret institution. Etablering af et dagtilbud for børn 0 til 5 år vil betyde en nedlæggelse af dagplejen i begge områder. Erfaring viser, at ved nedlæggelse af kommunal dagpleje, genopstår en væsentlig del af disse som private børnepasserer. Det er en medvirkende faktor til at beslutningsgrundlaget bliver usikkert. Det er ikke muligt at sikre bæredygtige dagtilbud, selvom samtlige børn i alderen 0 til 5 år frekventerer et aldersintegreret dagtilbuddet (jvf. bilag). Der er udarbejdet bilag med mere uddybende talmateriale og økonomi, bilag A. I forbindelse med i Ranum og Vegger vedr. integreret institution 0-6 år, vedlægges evaluering. Dette kan underbygge brugernes tilfredshed med denne institutionstype, bilag B. Juniorklubber Forvaltningen har afholdt møde med ledelsen på Overlade Skole vedr. den eksisterende juniorklub for 4.-6.kl. i SFO-regi. - Klubben har pt. 24 elever ud af 34 mulige - Der er ansat en pædagogmedhjælper i 17,5 t. ugl., som samarbejder med personalet i LBO en - Den kommunale udgift er på kr. årligt, idet forældrebetalingen er på 379 kr. i 11 mdr. - Klubben har åbent fra efter skoletid til kl. 16/fredag kl Indmeldte elever har mulighed for at komme i LBO en om morgenen og i ferier Skolen ønsker at bibeholde deres juniorklub. I forbindelse med høringen om skolestrukturen, har Bakkeskolen m.fl. sendt et forslag om oprettelse af juniorklub på Bakkeskolen/den nye skole for kl. med forslag til indhold, målgruppe, budget m.m. (høringssvar 4). Der er pt. juniorklub i SFO-regi i både Overlade og på Bakkeskolen, men ved evt. nedlæggelse af Bakkeskolen, nedlægges den nuværende juniorklub også. Juniorklubben i Overlade vil således som udgangspunkt kunne fortsætte som hidtil, mens det vil være nødvendigt at oprette en ny klub på Bakkeskolen/den nye skole. Der skal således tages stilling til om beslutningen vedr. de to juniorklubber skal ændres efter høringssvarene. 21

22 Konsekvensen ved en ændring vil betyde en merudgift på kr. ved et tilskud på kr. til hver af de to klubber. Tilbuddet skal oprettes i SFO regi, der skal endvidere ske en tilretning af forældrebetalingen. Dette forslag tilgodeser ikke den ønskede budgetramme fra Bakkeskolen. Administration har vurderet, at der bør ske en harmonisering, sådan at der sikres lige muligheder for de enkelte skoler. Forslag 1, de SFOér der ønsker at få en SFO til 4. til 7. klasse, modtager et tilskud på kr. Finansieringen kan indgå i prioriteringen af det provenu der vil være ved en evt. ændret skolestruktur. Forslag 2, at lukningen fastholdes. Skoledistrikter Der ønskes en ændring af skoledistrikter sådan, at de ændrede distrikter kan understøtte større distrikter til de mindre skoler. Der er udarbejdet kort over de fremtidige skoledistrikter. Ændring af skoledistrikter er en vanskelig opgave, da de kan kræve, at borgerne skal knyttes til et andet skoledistrikt end det nuværende. Dette kan kræve en længere årrække før de ændrede skoledistrikter ændrer sig i praksis. Ved ændringen er det taget udgangspunkt i høringssvar fra Vestrup skole. Østermarkskolen Tilføres området omkring Giver. (Tilhører nu Aars Skole, men passer bedre sammen med Østermarkskolens område, hvor området omkring Gundestrup allerede tilhører Østermarkskolens distrikt) Dette område går ikke til Blære Skole, da eleverne er kørselsberettigede (til og med 3. kl) Hvis Blære Skole og derefter Hornum Skole som overbygningsskole vælges er de kørselsberettigede hele skoleforløbet. Området omkring Gislum tilføres Vestrup, for at forøge elevtallet i Vestrup. Havbro Skole Den østlige del af distriktet flyttes til Aars Skole, den vestlige til Vester Hornum Skole. (for at tilføre flere elever til Vester Hornum Skole og mindske antallet af elever til Aars Skole) Vilsted Vindblæs Skole og Bakkeskolen Disse to distrikter sammenlægges. Vestrup Skole Vestrup Skoles distrikt udvides med en del fra Farsø, Østermarkskolen, Aalestrup, Gedsted og Ullits Skolers distrikter. Aars Skole Tilføres østlige del af Haubro Skoles distrikt, afgiver til Blære Skole og Østermarkskolens distrikter. Ullits Skole 22

23 Tilføres Louns Alstrups distrikt undtaget lidt til Gedsted Skole. Afgiver endvidere lidt til Vestrup Skole. Vester Hornum Skole Vester Hornum Skole afgiver Gatten området til Hornum Skole og tilføres nordlige del af Farsø Skole og vestlige del af Haubro Skoles distrikter. Blære Skole Tilføres Gundersted området fra Hornum Skoles distrikt samt fra Aars Skoles distrikt den nordøstlige del. Hornum Skole Tilføres Gatten fra Vester Hornums distrikt og afgiver Gundersted til Blære Skoles distrikt. Gedsted Skole Får en lille del af Louns Alstrup Skoles distrikt Simested Skole Til Aalestrup Aalestrup Skole Tilføres Simested afgiver nordlige del af distriktet til Vestrup Skole. Farsø Skole Afgiver nordlige del af distriktet til Vester Hornum Skole (Hornumbro) Louns Alstrup Skole Til Ullits Skole, dog ikke den sydøstlige del, som går til Gedsted Skole. Overlade Uændret Ranum Skole Uændret Strandby Skole Uændret Løgstør Skole Uændret Styrkelse af 10. klasse, Aars Vesthimmerlands Kommune besluttede i 2008 at etablere et 10. kl. center i Aars, hvilket betød, at 10. kl. på Løgstør skole og på Farsø Skole ophørte. Målene med dette tiltag var bl.a. at skabe en uddannelsestrekant mellem UU, 10. kl. centret og ungdomsuddannelserne, så de unge i praksis kunne fornemme, at 10. kl. er en tydelig begyndelse på ungdomsuddannelsen. Dette søges opnået med udvidet brobygning og et forpligtende (fagligt) samarbejde med bl.a. Erhvervsskolerne både på leder som på medarbejderplan, så overgangen bliver så glidende som muligt. De unge, der vælger et ekstra skoleår i 10. kl. centret får et 23

24 ungdomsmiljø, hvor de møder andre unge fra hele kommunen, og centret har med sine mange elever gode muligheder for at tilbyde forskellige tilbudsfag og valgfag. Centret vil uden problemer kunne rumme en klasse mere i de nuværende lokaler. Da tilførsel af flere elever til 10. kl. centret vil betyde en optimering af klassestørrelserne, er der tale om en mindreudgift i forhold til aftalen med Aalestrup Realskole på ca kr. Vesthimmerlands Kommune har pt. en aftale med Aalestrup Realskole om undervisning af bl.a. 10. kl. elever i Aalestrup -, Simested - og Gedsted området. Ud over taksten til staten på pt kr. årligt betaler kommunen forældrebetalingen til friskolen på kr. årligt. Forvaltningen har afholdt møder med ledelsen på Aalestrup Realskole vedr. en ny aftale. Møderne har været afholdt i en konstruktiv og positiv ånd, og det er lykkedes at lave en aftale om betaling fremadrettet for evt. undervisning af elever i 7. kl. og 10. kl. Dette betyder, at der kan indgås en aftale med Aalestrup Realskole om undervisning af 7. kl. elever fra skoledistrikterne Simested Skole, Aalestrup skole og Gedsted Skole. Der er endvidere aftalt at Vesthimmerlands Kommunes børnepolitik vil indgå i en fornyelse af kontrakten. Det er administrationens vurdering, at Vesthimmerlands Kommunes 10. klasses tilbud samles i Aars. Konsekvensen af denne vurdering er, at tilbuddet om forældrebetaling vil ophøre senest 1. aug Specialklasser I forbindelse med den fremtidige placering af specialklasser, er der udarbejdet rapport "Placering af specialklasser - overblik og strukturforslag". Endvidere er der i PPR arbejdet med anbefalinger til fremtidig indsats i Vesthimmerlands Kommune for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor tale, sprog og skriftssprogstilegnelse. Forslag til den fremtidige placering af specialklasser: 1. Ranum: Max. 3 K-klasser + max. 3 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (6.-10.kl.). Skolen afgiver hermed 2 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder 2. Strandby: Max. 4 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-6.kl.). Skolen modtager hermed 2 klasser af denne type fra Ranum Skole 3. Løgstør: Max. 2 AKT-klasser (6.-10.kl.) + max. 3 SL-klasser (0.-9.kl.). Status quo 24

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 116. Masterplan 3 117. Budgetopfølgning pr. 31-10-2011 4 118. Budget 2012 Snøvsen 5 119. Kvalitetsrapport

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 113. Licitationsprocedure 3 114. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen 4 115. Årsrapport

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 001. Masterplan 3 002. Budgetopfølgning pr. 30-11-2011 6 003. Budget 2012 for Brobissen 7 004.

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 031. Budgetorientering 3 032. Regnskab 2010 for puljeordningen Mariehønen, Fjelsø 4 033. Regnskab

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 47. Rammeaftaler specialundervisningsområdet...27 48. Etablering af K-klasse (kontaktklasse)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet 1 Udvikling af Børne- og Skoleområdet Maj 2015 Side 1 2 Mål og rammer Budgetforliget for budget 2015 igangsætning af proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 107. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur 225 108. Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune 229 109. Varmeplan

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 072. Forslag til udviklingsplan for Aars 3 073. Forslag til udviklingsplan for Løgstør 6 074. Orientering

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Input fra borgere m.v.

Input fra borgere m.v. Input fra borgere m.v. Materiale i forbindelse med Udvikling af Børne- og Skoleområdet 2015 4. maj 2015 Indhold: Indhold og oversigt... 2 Oversigt over andre indkomne løsninger:... 2 Forslag 1. Rammebesparelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 13. januar 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 001. Kommissorium for en strukturanalyse på skoleområdet 3 002. Ansøgninger om optagelse af

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011 KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011 Godkendt i Byrådet den 22. december 2011 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Rammebetingelser... 11 PPR VESTHIMMERLANDS

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere