Virksomhedsplan Årsplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Årsplan 2010"

Transkript

1

2 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske målsætning...5 Læringssyn...5 Fokuspunkt...6 Dokumentation...7 Sårbare børn...7 Basisgruppen...8 Gruppedag...8 Sprog og sprogudvikling...9 Forældrebestyrelsen, forældresamarbejde og forældrearrangementer...10 Kostpolitik...11 Personale- / børnepolitikker...12 Budget...13 Vedligeholdelsesplan Lukkedage og forældrearrangementer Evaluering af Bestyrelsens godkendelse af årsplanen

3 Forord Denne virksomhedsplan og årsplan er udarbejdet i fællesskab mellem ledelsen, personalegruppen og bestyrelsen. Ledelsen har lavet forskellige udkast, som har været til diskussion og debat i personalegruppen. Herefter har vi arbejdet i mindre grupper med fokus på forskellige emner, og siden har ledelsen samlet materialet og sammenskrevet dette. Bestyrelsen har sideløbende debatteret årsplanen og godkendt denne. Vi ønsker at udvikle virksomhedsplanen løbende og bruge den som et styreredskab for vores pædagogik. Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk Opsamleren: Lyshøjsgårdsvej Valby Telefon: Udflytterbørnehaven: Boserupvej Roskilde Telefon: Hjemmeside: Leder: Birthe Y. Nielsen Souschef: Jan Waldau 3

4 Børnehavens åbningstider: Kl alle hverdage Normering: Institutionen er normeret til 50 børn fordelt på tre stuer, hvoraf den ene er en basisgruppe med plads til otte børn med specielle behov. Græshopperne: 24 børn Tissemyrerne: 18 børn Kaninerne: 8 børn Personale: Græshopperne: Jacob (pædagog orlov 14 uger jan.-marts), Signe (pædagog), Torben (pædagogmedhjælper), og Birthe 2 dage (Leder). Tissemyrerne: Lene (pædagog), Orlie (pædagogmedhjælper under merituddannelse som pædagog) og Nikolaj (pædagog orlov 14 uger jan.-marts) Kaninerne: Jan (souschef), Mette (pædagog), Carsten (pædagog), Rikke (pædagog) og 1 studerende, der skifter halvårligt. Køkken: Vivi Kontor: Birthe mandag og tirsdag, Jan tirsdag og Lene kontor fredag. Rengøring: Niphakorn i Valby, John i Kattinge. Derudover har vi 1-2 vikarer tilknyttet; Terese, Frederik. 4

5 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske målsætning Udflytterbørnehaven Kattingeværk er som alle andre kommunale daginstitutioner underlagt loven om læreplaner for de 0-6 årige, som er beskrevet i Servicelovens 8 og 8a. Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal det pædagogiske personale støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene selv er medskabere af. Vi skal udarbejde en pædagogisk læreplan, der behandler temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling (personlig kompetence) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Udover de ovennævnte temaer, arbejder vi også meget konkret med følgende værdier: Nærvær Venskaber og kammeratskaber Konflikthåndtering Fællesskab Vi har i vores arbejds- og værdibeskrivelse uddybet de seks temaer, både i forhold til de overordnede målsætninger og det konkrete pædagogiske arbejde. Det samme er gældende for de ovennævnte tre værdier. 5

6 Læringssyn Læring sker i en proces, som medfører udvikling hos barnet i retning af øget viden og kompetence, og som udvider mulighederne for selvbestemmelse og selvstændighed. Læring finder sted i relationer - i samspillet mellem børn og voksne. Læring finder sted i en dynamisk proces, der tager udgangspunkt i barnets interesser. Her er det vigtigt at prikke til barnets nysgerrighed. Alle børn har deres personlige læringsstil og det er vores opgave at nå dem alle. Læring er med til at danne barnets personlighed. Vi skal assistere barnet i at danne sig egne referencer ud fra egne erfaringer. Læringen sker både ved spontane oplevelser, leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Læring sker ved planlagte aktiviteter, hvor der er fastsat et konkret læringsmål. Alle udfordringer skal ligge i strækhøjde. Personalet skal sikre barnets potentialer og kompetencer så det enkelte barn rustes til at begå sig i livet udenfor og efter børnehaven. For os er det vigtigste at børnene har lyst til at lære. Vores vigtigste mål er derfor at sikre rammerne og mulighederne for børnenes læring Fokuspunkt 2010 På pædagogisk dag 13. marts besluttede personalegruppen at fokuspunkt 2010 skal være: Kommunikation og forældresamarbejdet. Vi vil strukturere vores arbejde med fokuspunktet som i Vi vil således, efter at have udarbejdet en fælles forståelse for vores fokuspunkt og målene, udarbejde handleplaner, dokumentationsmetoder, tidslinjer og finde overordnede ansvarlige for arbejdet. Afslutningsvis udarbejder den samlede personalegruppe en samlet evaluering af årets pædagogiske arbejde med fokuspunktet. En evaluering, hvor vi tager udgangspunkt i: 6

7 Forældreperspektivet (Hvilken betydning fik det for forældrene?) Børneperspektivet (Hvilken betydning fik det for børnene?) Voksenperspektivet (Hvilke erfaringer fik personalet?) Handleplan for stuerne Hver stue skal udarbejde deres egen praktiske planlægning for de tiltag og aktiviteter, de konkret vil iværksætte med udgangspunkt for deres børnegruppe. Dokumentation Vores pædagogiske dokumentation vil altid tage udgangspunkt i børnenes liv i børnehaven. I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde ved: At skrive dagsseddel (som hænger i Opsamleren) og for basisbørnene at skrive i deres bøger At vise billeder f. eks på opsalgstavle i opsamler eller i vinduet At udstille plancher med billeder af børnenes oplevelser Vores hjemmeside Udstilling af børnenes kreative produkter Individuelle udviklingsskemaer Afskedsmapper for barnets liv i børnehaven med foto og tekst. Fødselsdagsmapper Sårbare børn Vi arbejder med en forebyggende indsats, for børn og familier med mere almindelige forekommende problemstillinger, samt børn og familier med særlige vanskeligheder og behov. Vi forsøger at få et dybere kendskab til barnet og forældrenes baggrund, for derigennem at kunne støtte og vejlede forældrene bedre. Vi er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og udvikling og samarbejder med forældrene. Vi tilstræber at have en åben og ærlig dialog med forældrene. Vi formidler kontakt forældrene imellem samt til rådgivere og supervisere. 7

8 Basisgruppen Basisgruppen er en lille enhed der holder til i egne lokaler i Kattingeværk. Hertil visiteres børn med særlige behov fra hele Københavns kommune. Basisbørnene er sammen med de andre børn i børnehaven, når der er tid og behov. Det kan være når der er venner fra de andre grupper på besøg, eller et basisbarn kan være med i de andre grupper. Morgen og aften er basisbørnene inkluderet, sammen med resten af børnehaven i vores opsamler. Vi arbejder på i dagligdagen, at basisbørnene bliver inkluderet med resten af huset. I basisgruppen lægges der stor vægt på et tæt samarbejde med familierne, det vi kalder familiearbejde. Familierne tilbydes mindst en samtale hver anden måned. Ud over disse samtaler deltager forældre og pædagoger i et tværfagligt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (P.P.R.), socialcentre samt andre faggrupper og instanser. Målet med opholdet i basisgruppen er, at gøre barnet parat til skolestart og barnet er i en almindelig børnehave for at barnet kan spejle sig i de lokale børn. Vi skal således styrke og fremme en proces, hvor barnet personligt, socialt og hvad angår modenhed, kan rumme de forventninger skolen og samfundet har til barnet. I det arbejde søger vi at styrke det enkelte barns tro på egne evner, og vi arbejder også med det enkelte barns sprog og motorik. Vi udvikler handleplaner for barnet løbende, og 3-4 gange om året opstiller udviklingsmål for barnet i samarbejde med dets forældre. Inden skolestart sørger P.P.R. for at indstille barnet til et relevant skoletilbud. I den forbindelse skriver vi en udtalelse om barnet, der er vejledende i forhold skoletilbud. Gruppedag I vinterhalvåret holder vi gruppedag en gang om ugen. Her opdeler vi alle børnene efter alder på tværs af de 3 børnegrupper: Dem der har alderen til at starte i skole efter sommerferien, dem der skal i skole året efter og de mindste børn. De voksne arbejder også på tværs af huset denne dag. Vi blev inspireret af vores storgruppedage, 8

9 som vi har haft i mange år og fandt ud af at det ville være rigtig godt at opdele alle børnene i huset. Ofte bliver en børnegruppe inde i opsamleren på gruppedage. Det giver mere plads og ro, ligesom at der også er mulighed for anderledes udflugter osv. Vi starter med gruppedage efter uge 42. Der laves mål for grupperne på et personalemøde og personalet fordeles på de enkelte grupper. Vi slutter sidst i marts og efterfølgende evaluerer vi hvordan gruppedagene er gået. Vi er meget glade for gruppedagene og vi oplever at det er godt for børnene at have en hel dag hvor der er tid til leg og fordybelse sammen med andre børn i samme alder. 1. Lillegruppen giver plads til de små, så de tør udfolder sig. De kan udforske og lege uden at de store fylder på stuen. 2. Mellemgruppen nyder at der stilles krav, og at de kan lege en masse. 3. Storegruppen øver sig i at blive skoleparate. Bl.a. arbejdes der med trafiksikkerhed osv. Læs mere under storegruppen i værdigrundlaget. 4. Vi voksne har mulighed for at måle børnene i forhold til vennerne i gruppen og kan se hvor der kan sættes ind 5. Vi kan se at børnene nyder at være sammen med børn på egen alder. De knytter venskaber og kan spejle sig i hinanden på en anden måde end i de alm. børnegrupper. 6. Pædagogerne kan arbejde målrettet efter børnenes alder. Storegruppen har eksempelvis arbejdet med venskaber, for at forhindre mobning. 7. Vi voksne lærer børnene fra de andre stuer bedre at kende. 8. Vi forsøger at det er de samme voksne der følger grupperne gennem hele børnehaveforløbet. Sprog og sprogudvikling Der er i disse år stor politisk opmærksomhed på børns sproglige udvikling. Der er lovgivet om at forældre skal tilbydes sprogscreening af deres 3-årige barn. 9

10 Ligeledes skal alle børn, af 2-sprogede familier sprogvurderes, efterfølgende evt. sprogstimuleres. Målet er at støtte barnet i tilegnelsen af det danske sprog, samt styrke det i at påbegynde skolestart uden sproglige problemer. København kommune har vedtaget en læsepolitik med følgende mål: Støtte børn i at tilegne sig sprog, begreber og symboler, så sproget kan bruges til tænkning, planlægning og kommunikation med andre børn, unge og voksne. Give børn lyst til at læse og skrive for derigennem at udforske verden. Styrke såvel fagligt svage som fagligt stærke børns læsefærdigheder Dette implementerer vi i vores daglige rutiner. Generelt arbejder vi ud fra en overordnet vision om at sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces. Sprog skaber kontakt, og gennem sproget får børn mulighed for at give udtryk for tanker, følelser, ideer samt til at håndtere konflikter og sige til og fra. Barnet får mulighed for at prøve kræfter med sproget. I hverdagen er det vigtigt, at vi som voksne er gode rollemodeller for børnene, og at vi lytter til dem med forståelse og anerkendelse. Forældrebestyrelsen, forældresamarbejde og forældrearrangementer Forældrebestyrelsen består af så vidt muligt af forældrerepræsentanter fra alle tre børnehavegrupper, 2 personalerepræsentanter samt lederen. Bestyrelsen består af personer inkl. suppleanter, som også deltager i møderne. Der er repræsentanter fra bestyrelsen med ved ansættelse af nyt personale i børnehaven. Bestyrelsen er ansvarlig for planlægningen og afholdelsen af de to af tre forældrearrangementer, vi afholder årligt. Forældrearbejdet er et område, som vi prioriterer meget højt. Forældrene er meget aktive i bestyrelsen og vi arbejder til stadighed på at blive bedre til at kommunikere og informere. Bestyrelsen sørger for at vedligeholde vores hjemmeside. 10

11 Målsætning for forældresamarbejde Vi arbejder på og tilstræber et godt og åbent forældresamarbejde, hvor barnets udvikling og trivsel er de vigtigste nøgleord Vi ønsker forældrene bliver tilfredse og engagerede i børnehaven Vi forventer, at forældre og personale respekterer hinanden og at ros og kritik henvendes til det aktuelle personale Vi arbejder konstant på at opnå en større grad af kommunikation mellem institution og forældre, så vi alle er opdaterede på eventuelle ændringer i hjemmet eller daginstitutionen Vi arbejder på en bedre information og kommunikation i hverdagen, så forældrene kan opnå et større indblik i deres barns hverdag Vi afholder årligt, eller efter behov, konsultationer og møder med forældrene. Til forældrekonsultationer udarbejder personalet et udviklingsskema, hvor barnets udvikling og sociale liv gennemgås og debatteres i dialog med forældrene. Dette skema benyttes hvert år og tegner hermed et samlet billede af barnets liv. Skemaet er udelukkende til intern brug. Forældrearrangementer Arbejdslørdage er en succes med deltagelse af forældre- pædagoger og børn og vi vil som noget nyt forsøge at afholde to dage fremover fra 2010 (en dag i foråret og en dag i efteråret). Vi afholder fællesspisninger med børn, personale og familie et par aftener om året. Desuden afholder vi faste arrangementer i løbet af året, bl.a. sommerfest, æbletur og juletur. De dage tager vi til Kattinge, hvor forældre og børn og pædagoger er sammen i børnehaven. I vores børnehave er det vigtigt at også forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende. Det kan være svært i hverdagen, da mange afleverer og henter sit barn direkte ved bussen hver dag. Kostpolitik i børnehaven I børnehaven spiser vi økologisk mad som vi køber fra Frydenholm. Vi lever op til Københavns kommunes målsætning om at spise ca. 90 % økologisk mad. Vi bruger friske råvarer, som vi køber eller høster i vores 11

12 køkkenhave. Vi bruger frugten fra æbleplantagen, bær og friske urter fra skoven eller køkkenhaven. Vi forsøger at følge årets gang og bruge de råvarer, der hører til sæsonen. Vi bager meget og spiser brød næsten hver dag. Børnene hjælper ofte med at bage. Hver dag fra 2010 skal alle børnene have mad i børnehaven. Det bliver en kombination af varm mad og smørrebrød/madpakker, da vores køkken ikke er et produktionskøkken. Det er vigtigt for os at inddrage børnene i processen omkring madlavningen. Børnene er med til at samle eller plukke frugt, urter og bær. De er med til at lave syltetøj, gele mm. Til tider hjælper børnene til med at ordne, skrælle og skære grønsager og frugt. Vi fortæller børnene, hvad der er godt for kroppen at spise, for at de kan vokse og blive sunde og stærke. Vi tilstræber, at børnene lærer at smage på maden, så de får en oplevelse af forskellige smagsindtryk - sød, sur, stærk, mild - og at de oplever glæden ved et godt måltid mad. Vi ønsker, at 12

13 barnet finder ud af, hvor maden kommer fra. Børnene lærer at være selvhjulpne i forhold til måltider og øver sig i selv at hælde mælk op, smøre mad osv. Vi tilstræber at spise maden med en ro, der gør det muligt at vi kan sludre, spise, hygge os og skabe en god stemning omkring måltidet. Vi lægger vægt på, at måltidet danner ramme omkring et socialt fællesskab, hvor der er plads og tid til at se og høre hinanden. Vi bruger måltidet som et forum, hvor vi rimer og remser, synger og taler om, hvad vi skal lave, eller giver vigtige fællesbeskeder. Vi arbejder i det hele taget på, at måltidet bliver en basal livs- oplevelse, som vi nyder - gerne midt i naturen - og allerhelst, når vi selv kan hente maden direkte fra naturen! I forældregruppen har vi haft det oppe til diskussion, om hvor stort sukkerindhold der skal tilbydes i børnehaven, f.eks. når der holdes afslutning eller fødselsdage. Vi er ikke fanatiske, men mener at der er gode alternativer til slik, og arbejder ud fra den tanke at små maver skal have små portioner. Personale- / børnepolitikker I børnehaven har vi flere forskellige politikker, som vi ikke lægger ud i virksomhedsplanen. Vi har en: Rygepolitik Alkoholpolitik Sygefraværspolitik Fagforeningspolitik Hygiejneplan Sundhedspolitik Sorg/kriseplan Mandtal af børn Vi arbejder på at lave børnemiljøplan. Uddannelsespolitik for studerende Personalepolitik for de voksne benævnt A.P.V. Disse politikker arbejder vi på bliver lagt på vores hjemmeside. 13

14 Budget 2010 Her i januar har vi fået meddelelse om at vi pr. 1. maj ikke skal have udvidet åbningstid og derfor skal ændre vores åbningstid. Denne beslutning er også blevet tilbagerullet af politikkerne. I skrivende stund (marts 2010) ved vi ikke præcis hvad disse besparelser kommer til at betyde for vores institutionens budget. Der er fortsat uafklarede mellemværende vedrørende de 3 % besparelsen, da basisgruppen er friholdt for nedskæringer på budgettet. Dette fordi vi endnu ikke har lønsumsstyring. Det har betydet, at vores budget har været fastfrosset, til forskel fra andre institutioner. Vi venter stadig på en afklaring og har fået at vide, at det vil ske i Der kommer til at ske nednormering af personaletimer i Samtidig har vi valgt at effektuere besparelserne ved at holde lukkedage 9 dage i 2010, som vi gjorde i På denne måde sparer vikartimer under personalets ferie, selv om det kommer til at gå ud over vores forældre. Personalet har nu lov til at holde hjemmeboende barns 2. sygedag og det er godt for personalet. Desværre er der ikke afsat økonomi til vikardækning. Så det kommer også til at virke som en nedskæring. Vi ved ikke om vi kan overholde vores budget for Det vil formodentlig være umuligt at overholde vores plan om at formindske vores underskud med kr inden for det nye budgets rammer. Vi formoder at der kommer til at gå flere år før vi har fået rettet op på budgettet. Endelig må vi desværre nok også se frem til fornyede sparekrav fra Københavns kommune pga. regeringens stramme økonomiske styring af kommunernes budgetter. Vedligeholdelsesplan Udflytterbørnehaven er beliggende i en gammel bygning og der er derfor til stadighed en del vedligeholdelse. Vi har i løbet af de sidste år fået malet det meste af institutionen. Det betyder, at institutionen i dag fremstår som nogenlunde velholdt. Projekter for perioden som vi meget gerne vil have lavet: 14

15 Græshoppestuen skal males Løbende renovering og indvendig vedligeholdelse af det gamle hus Alarmsystem Et system der sørger for, at dørene lukker automatisk ved brand Københavns kommune havde lovet os et grovkøkken i forlængelse af vores terrasse. Vi havde håbet på at det kunne stå færdig i 2009, men vi har desværre fået afslag fra kommunen. I forbindelse med den kommende madordning for 2010 håber vi at vores nuværende køkken vil blive opgraderet så det opfylder kravene til et produktionskøkken. Der er sendt ny ansøgning i december Maling af det gule rum i opsamler Maling af indgang, og det gule rum i opsamler Men da vi dels brugte en del penge på vedligeholdelse sidste år og dels de førnævnte store besparelser i 2010 forventer vi desværre at vi kommer til at holde meget lav profil på vores vedligeholdelsesønsker i

16 Lukkedage og forældrearrangementer 2010: Fredag den 12. marts pædagogisk dag for personale Før påske den marts Kristi himmelfarts ferie fredag den 14. maj Fredag den 22. oktober pædagogisk dag for personalet Mellem jul og nytår den 24., 29. og 31. december Sommerfest: søndag den 20. juni Æbletur: søndag den 3. oktober Juletur: lørdag den 4. december Arbejdslørdage: 24. april og den 4. september (Balancegang på Midgårdsormen) 16

17 Evaluering af 2009 Personalet i børnehaven Signe startede 1. februar på græshoppestuen og Jan blev ansat 1. august som souschef med fast base i Kaningruppen. Carsten fik desværre ikke færdiggjort sin uddannelse i 2009 som planlagt. Vi forvente at det sker i foråret Carsten har derefter planer om at stoppe i Kattingeværk. Carsten var under Mikaels barselsorlov vikar i Kaningruppen over sommeren og Birthe har været deltid i Kaningruppen forår og sommer. Lisbeth har været fast vikar for Birthe på Græshoppegruppen. Orlie har været vikar for Carsten på Tissemyrestuen. Vi har haft Christian og Monika som praktikanter på Kaninstuen og vi har haft Julie og Camilla på Tissemyrestuen. Orlie har været vikar ved støttetimer og under ferie og sygdom. M.U.S. samtaler: Der er i foråret afholdt Medarbejder Udviklings Samtaler, og teamsamtale i tissemyrer og græshoppegruppen. Uddannelse og kurser: Torben naturkursus 1. februar. Jacob Frejaskolen 3 formiddage i foråret Birthe og Jan regnskabskursus i aug. og november Jan og Birthe aug. Berit Ba om anerkendende relationer Rikke og Mikael Skæld ud med Sigsgård Nikolaj og Len har været på praktiklærer og kursus ang. den nye P.A.U uddannelse i 8 dage. Rikke om naturformidling til børn med vanskeligheder Signe og Jacob konference om Børnehavepæd. Bakspejlet Birthe ledelseskonference Københavns kommune sept. Signe og Lene sprogkursus 3 dag i efteråret Fælles Personalemøde om Børns udeliv- Valby kursusklub. Birthe ledelsekursus 2 dage med netværksgruppe i nov. Carsten fortsat på merituddannelse som pædagog 17

18 Sikkerhedsarbejde: Vores sikkerhedsrepræsentant er Jacob. Vi har lavet brandøvelse i Kattinge. Vi har Arbejdspladsvurdering i november 2009, som vi har handleplaner for. Vi har fået etableret udsugning i køkken ved opvaskemaskine efter påbud fra arbejdstilsynet. Vi har haft besøg af arbejdstilsynet i sommeren 2009 uden bemærkninger. Vi har fået seler i bussen og dette har gjort at alle børnene er spændt fast under busturene. Dette har dog bevirket at der ikke altid har været siddepladser til alle børn og voksne og nogle af de voksne har derfor været nødt til at tage tog og bus for at komme til Kattinge. Økonomi Udflytterbørnehaven Kattingeværk har i nogle år haft underskud på budgettet. Derfor er der fra vores side lavet en handleplan hvor vi har beregnet at spare årligt til underskuddet var væk. Herudover skete der i den sidste del af 2009 forskellige nedskæringer i budgettet. Ex. blev der trukket o,57 % tilbage, da fremskrivningsprocenten ikke var så stor som forventet. Rengøringsbud- 18

19 gettet blev beskåret med kr og der er blevet sparet på energikontoen. Vi fik meddelelse om, at de penge der var afsat til opskrivninger af lønbudget vedrørende overenskomst ville vi ikke få. Desuden ville politikkerne også skære i vores kompensationstimer, som vi får fordi vi er en udflytterbørnehave. Sidstnævnte kompensationstimer er dog ikke blevet skåret. Dette har gjort at vi slet ikke kan overholde egne sparekrav. Det var voldsomme besparelser for Københavns daginstitutioner og vi har mærket det ved nedlæggelse af arbejdet og forældreblokader, da politikkerne i efteråret varslede disse store besparelser. Samlet set mange besparelser der kombineret med udgifter til nyt linoleum i garderobe ved Græshopper og maling af wc er og vaskerum gør at Kattingeværk kom ud af 2009 med et underskud på omkring Det skal der selvfølgelig laves en plan for at nedbringe. Forældresamarbejdet: Vi fik i løbet af 2009 mange nye forældre, da vi fik ca. 19 nye børn. Vi har haft et godt samarbejde med vores forældre i 2009,og vi mener at leve op til vores målsætninger. Vi har haft nogle dejlige forældre arrangementer sommerfest, æble- og juletur. Der har været fællesspisning flere gange pr. gruppe og Tissemyrer og Græshopper har afholdt den ene fællesspisning i Søndermarken. Vores samarbejde foregår under svære forhold. Vi håber at forældrene kommer til os når de har behov for en snak. Men det har været svært da der er rigtig mange forældre morgen og aften når vi skal ind og ud af bussen. Vi har haft mange gadesnakke over året(pædagoger og forældre) fordi her er der roligt og stille. Kommunikationen kan foregå ved at forældre tager sig en fridag og kommer med i børnehaven, eller giver sig tid, når vi er i opsamler ved fødselsdage, hvor vi er inde i Valby. Her er også bedre tid morgen og aften i bh. Vi pædagoger skal være meget opsøgende over for jer forældre og det forsøger vi at efterleve, med håb om en god kommunikation. Vi ønsker dog at der kontinuerligt arbejdes på en større dialog og åbenhed fra forældrenes side. Vi har oplevet, at vi først flere måneder efter en skilsmisse fik at vide, at et af barnets forældre var flyttet, eller at der på anden måde er krise eller forandring i familien. Vi har stor forståelse for, at 19

20 familien kan være i en meget svær følelsesmæssig situation, men vi må slå fast, at vi for at kunne støtte barnet bedst muligt, må vide lidt om hvad der sker i hjemmet. Nogle forældre kan blive bedre til at melde tilbage på forskellige opslag mht. højtider/ ture m.m. Tidsfrister overholdes ikke, og det gør det vanskeligt at planlægge ferier og afspadsering, når vi ikke ved, hvorvidt børnene holder fri eller ej. Vi opfordrer til, at alle vægter dette, da vi derved kan planlægge hensigtsmæssigt i forhold til børn og personale. Basisgruppen: Vi har igen i år haft en rigtig god gruppe, og i sommer har vi fået 5 nye børn. Vi har haft kontakt til Center for Konfliktløsning. Vi arbejder meget konkret med konfliktløsning og anerkendende pædagogik og har i foråret modtaget supervision af vores supervisor Bo Ørsnes i basisgruppen. Supervisionen var meget vigtig for os i samarbejdet og var til stor inspiration og glæde for hele gruppen. Basisgruppen har afsluttet basis- og forskningsprojekt, der omhandler social inklusion. Dette har afstedkommet en del mødeaktivitet, da vi har deltaget i en masse netværksmøder og undervisningsforløb. Vores arbejde med praksis fortællinger og brugen af denne metode, som vi lærte i basisprojektet, vil vi fortsætte i vores månedlige stuemøder. Legeplads og køkkenhaven: Vi har bygget legehuse på græsset og er godt i gang med at etablere en form for byggelegeplads. Dette vil vi arbejde videre med i Køkkenhaven har givet udbytte, til glæde for både børn og voksne. Ved køkkenhaven, er der forskellige frugtbuske, som børnene har gået og nippet af. I år har vi brugt grøntsagerne til madlavningen, så børnene har kunnet følge hele processen fra frø til det færdige produkt. 20

21 Køkken: Børnene fik igen i år god, velsmagende mad to gange om ugen. Vi har også lavet saft og marmelade. Vi har fundet mange spændende smagsoplevelser i naturen og har spist os igennem skoven ved at smage på f.eks. friske bøgeblade, skovsyre, bær, hyben, hyldeblomst/bær, hindbær, æbler og blommer samt meget andet godt. Sprogvurderinger, sprogtest, læsepolitik, screeningstest. Der er i disse år stor politisk opmærksomhed på børns sproglige udvikling. Se mere uddybet under vores værdi grundlag 3års sprogvurdering Hos os har 4 fået tilbudt 3 års sprogvurderingen, 3 har takket ja til tilbuddet Screeningstest af årgang 2004: I 2008/2009 deltog vi også i et udviklingsprojekt sat i gang af Frejaskolen i Valby. Projektet har til formål at forbedre pædagogernes kendskab til forskellige pædagogiske støttemuligheder for børn, der har det svært i samværet med andre børn. Dette projekt omfattede en screening af en hel årgang årgang 2004 som projektet skal følge igennem 5 år. Hele idéen med arbejdet er at vise, at man med en tidlig pædagogisk indsats har de bedste muligheder for at undgå at små vanskeligheder vokser til store problemer. Forældrene til børnene i årgang 2004 valgte selv, hvorvidt deres børn skulle deltage i projektet. Skoleparathedssamtaler Overlevering til skoler: Der skal ifølge dagtilbudsloven ske vidensoverdragelse i forbindelse med barnets overgang til skolen og fritidshjem hvis - barnet er tosproget og inden for det sidste år har modtaget sprogstimulerende undervisning - barnet har deltaget i pædagogisk opfølgning - barnet af forskellige grunde har påkaldt sig forældrenes og/eller pædagogens særlige opmærksomhed - barnet i det sidste år har modtaget støtte via støttepædagogbudgettet 21

22 Vidensoverdragelsen sker i samarbejde med forældrene og efter tilladelse. Der er i efteråret 2009 gennemført samtaler med forældrene om samtlige 5 års børn i børnehaven. 22

23 FOKUSPUNKT 2009: Hvert år vælger vi et område, vi vil sætte særlig fokus på. I 2009 valgte vi Empati måden man bruger empatien ift. fællesskabet/det indbyrdes samvær. Vi mener, at empati er grundlæggende for barnets sociale udvikling. Vi oplevede, at en del børn havde en god selvforståelse ift. egne følelser, men havde svært ved at bruge det ift. hinanden. Empati er et væsentligt led i udviklingen af social adfærd og i at kunne løse problemer. Ved empati, forstår vi bl.a.: - At kunne forstå en anden persons følelser. - At kunne sætte sig i en anden persons sted. - At kunne reagere emotionelt på en anden person - At kunne udtrykke omsorg, omtanke og medfølelse overfor andre. Vores mål var: - At børnene erfarer empati, får forståelsen for egne og andre børns følelser samt en bedre mulighed for at aflæse og forstå de andre børns reaktioner. - At børnene kan handle på/udvise empati sprogligt som fysisk Hver stue udarbejdede ved årets start deres egen praktiske planlægning for de tiltag og aktiviteter, de konkret ville iværksætte med udgangspunkt i deres børnegruppe. Afslutningsvis evaluerede vi årets pædagogiske arbejde med fokuspunktet dels stuevis (med vægt på børneperspektivet), dels den samlede personalegruppe (vore egne erfaringer som personale) Vi konkluderede at emnet empati havde været meget relevant for alle tre grupper. Grupperne har arbejdet ret forskelligt med emnet; kaninerne og græshopperne har ikke fået gjort så meget, som de havde ønsket i deres handleplaner, hvilket bl.a. skyldtes nyt personale på stuerne, så der har været mere fokus på hverdagen, arbejdsrutiner og forankring af stuens pædagogik. 23

24 Samlet set har emnet empati dannet grundlag for nogle gode og brugbare diskussioner på alle tre stuer. Emnet har stor relevans og vil fortsat være en del af den pædagogiske dagligdag og tænkning. Der har været stor tilfredshed med den overordnede strukturering af vores fokuspunkt, en brugbar og gennemarbejdet strukturering med tydelig planlægning, dokumentation, evalueringsmetode og ansvarsfordeling, som vi vil videreføre i arbejdet med næste års fokuspunkt. Kontraktstyring Daginstitutionerne i Valby lokalcenter er med i et pilotprojekt i Københavns kommune, hvor vi skal lave KONTRAKTSTYRING af børnehaven. Dette har gjort at Birthe har haft og har deltaget i temadage og en masse mødeaktivitet for at være forberedt på processen. Bestyrelse og personale er også inddraget i processen, Trioen sikkerhedsrep., tillidsmand og leder har i fællesskab formuleret målene til accept i personalegruppe og bestyrelse. Børnehaven valgte 2 fokuspunkter ud fra Københavns værdipolitik, og vi valgte B.U.f ( børne og ungdoms forvaltning for børn fra 0 til 18 år) som attraktiv arbejdsplads og bedre økonomistyring og 2 fokuspunkter ud fra børnehavens behov her, og vi vælger Empati gennem barnet leg, læring, trivsel og livsglæde. Birthe har haft møder med forvaltningen med chef, souschef og 2 konsulenter og har haft medarbejder udviklings samtale om de personlige mål, med forvaltningschefen. Bestyrelsen og personale har været enige i at de mål vi i forvejen havde sat i årsplanen, har været det vi har arbejdet med i kontrakten. Sidst i 2009 er der blevet evalueret på forskellige måder, og det arbejdes der løbende videre på. Kontrakten vil løbe til hen til sommer 2010, og der vil politikkerne i Københavns kommune, tage stilling til om man ønsker at børnehaver b.l.a. bliver styret ved kontrakter. 24

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016

Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Evaluering af 2015 Fokuspunkter for 2016 Årsplan for 2016 Gemmet Børnehuset Gemmet ved Brønshøj Menighed Gemmet 10 2400 København NV Tlf. 38 60 51 21 E-post gemmet@mail.tele.dk www.gemmet10.dk EAN-nr.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Frk. Ellen Gades Børnehave

Frk. Ellen Gades Børnehave Frk. Ellen Gades Børnehave Layout og print: Grafisk Service, Rådhuset Oplag: 500 stk. Billeder: Tegninger lavet af børnene i Frk. Ellen Gades Børnehave Marts 2011 Velkommen til Frk. Ellen Gades Børnehave

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:...

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere