Dagligvarer e-handlens joker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagligvarer e-handlens joker"

Transkript

1 Dagligvarer e-handlens joker AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUMÉ E-handlen i Danmark oplever tocifrede vækstrater, og flere og flere køb af varer og serviceydelser er flyttet på nettet. Men ét område af detailhandlen mangler e-handlen dog for alvor at vinde indpas på. Dagligvarehandlen står for omkring halvdelen af den samlede detailhandel i, men andelen af dagligvarer, der bliver købt på nettet, er fortsat begrænset. ii Dansk Erhverv estimerer med et forsigtigt skøn, at e-handlen med dagligvarer i Danmark beløber sig til ca. 2,5 mia. kr. årligt. Dermed udgør e-dagligvarehandlen knap 2 pct. af den samlede dagligvarehandel. iii Dansk Erhverv estimerer, at e-handlen med dagligvarer i Danmark beløber sig til ca. 2,5 mia. kr. årligt. Det svarer til knap 2 pct. af dagligvarehandlen Blot 8 pct. af danskerne har købt dagligvarer på nettet inden for de seneste to måneder. Det er især børnefamilier, personer mellem år, bosat i storbyerne med lange videregående uddannelser og en høj indkomst, der e-handler dagligvarer. Det fremgår af en ny befolkningsundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv med respondenter. Set i lyset af danskernes indkøbsmønstre og den danske butiksstruktur når e- dagligvarehandlen næppe et skyhøjt niveau i nær fremtid. Dette skal ses i sammenhæng med, at e-dagligvarehandlen i en række andre europæiske lande og USA endnu heller ikke har vundet store markedsandele. I Storbritannien, som ofte bliver anset som foregangsland på området, forventer man, at e-dagligvarehandlen vil udgøre godt 6 pct. af dagligvarehandlen i iv Der er dog fortsat et betydeligt potentiale i e-handlen med dagligvarer i Danmark, såfremt især logistikken bliver forbedret, så det bl.a. breder sig til flere dele af landet. Hvorvidt e-dagligvarehandlen for alvor vinder indpas blandt danskerne, er således en vigtig ubekendt joker i forhold til, hvor meget den samlede e-handel vil vokse i fremtiden. En anden joker er, hvorvidt det vil være attraktivt for danskerne at foretage deres køb i Danmark eller i udlandet. E-dagligvarehandlens størrelse er en vigtig joker i forhold til, hvor meget den samlede e-handel vil udgøre i fremtiden Figur 1 Har du inden for de seneste to måneder købt dagligvarer på nettet? 8% 8 pct. af danskerne har købt dagligvarer på nettet Ja Nej inden for de seneste to måneder 92% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, marts n=3.025 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 19

2 Danskerne køber e-dagligvarer for ca. 2,5 mia. kr. årligt Dansk Erhverv har estimeret danskernes e-handel af dagligvarer til at ligge i omegnen af 2,5 mia. kr. årligt. v Estimatet er beregnet med udgangspunkt i en befolkningsundersøgelse, hvor Dansk Erhverv har fået indsamlet forbrugsdata fra husstande, der har angivet, hvorvidt husstanden inden for de seneste to måneder har købt dagligvarer på nettet. Dagligvarer er hér defineret som fødevarer, drikkevarer, rengøringsmidler og andre daglige fornødenheder. Det drejer sig således både om fødevarer og forskellige typer ikke-fødevarer, som man typisk vil købe i en dagligvarebutik. Danskerne køber dagligvarer på nettet for i omegnen af 2,5 mia. kr. årligt Ser man på den samlede befolkning, købte hver husstand i gennemsnit dagligvarer på nettet for 83 kr. på en måned. Ser man på dem, der rent faktisk har købt dagligvarer på nettet, har hver husstand i gennemsnit købt for 989 kr. over den seneste måned. Med andre ord er det en mindre andel af de danske husstande, der køber dagligvarer på nettet, men dem, der e-handler dagligvarer, gør det typisk i temmelig stor udstrækning. De husstande, der e- handler dagligvarer, køber i gennemsnit for 989 kr. om måneden Hver husstand er blevet bedt om at angive, hvor stort et beløb husstanden inden for de seneste 30 dage har brugt på at købe dagligvarer på nettet. Den korte tidsperiode er valgt for at undgå, at folk glemmer, hvad de har købt på nettet, hvilket ville medføre, at omfanget af e-handel med dagligvarer ville blive underestimeret. Antager man, at der ikke er væsentlige sæsonudsving over tid, kan besvarelserne omregnes til hele befolkningens e-handel af dagligvarer på årsbasis. Estimatet er således baseret på forbruget i marts måned, men erfaringsmæssigt er sæsonudsving for dagligvarer ikke så store. Hvem køber især dagligvarer på nettet? Der er forskel på, hvor meget forskellige husstande og forbrugersegmenter benytter muligheden for at købe dagligvarer på nettet. Ikke overraskende er det især børnefamilier, der bruger tilbuddet, men også personer i 30 erne med lang videregående uddannelse og høj personindkomst er karakteriseret ved, at de benytter sig af e-handel med dagligvarer mere end andre segmenter. Samtidig er e-handel med dagligvarer især et storbyfænomen, hvilket skal ses i lyset af, at en vis kritisk masse er nødvendig for, at der for e-handelsvirksomhederne er de nødvendige stordriftsfordele, der kan få logistikken til at hænge sammen. Tabellen nedenfor viser andelen, som har købt dagligvarer på nettet inden for de seneste to måneder fordelt på forskellige forbrugersegmenter, samt det gennemsnitlige beløb, der er købt for i segmentet. DANSK ERHVERV 2

3 Figur 2 Har du inden for de seneste 2 måneder købt dagligvarer på nettet? / Hvor stort et beløb har din husstand inden for de seneste 30 dage brugt på køb af dagligvarer på nettet? Andel, som har købt dagligvarer på nettet Alle 8% 989 kr. Mænd 8 % 847 kr. Kvinder 9 % 1121 kr. Under 30 år 11% 754 kr årige kr årige 8% 1105 kr årige 7 % 1071 kr. 60+ årige 4 % 1114 kr. Lang videregående uddannelse 20 % 998 kr. Mellemlang videregående uddannelse 15 % 925 kr. Kort videregående uddannelse 12 % 829 kr. Erhvervsuddannelse 7 % 1200 kr. Gymnasial uddannelse 6 % 723 kr. Folkeskole uddannelse 4 % 910 kr. Børnefamilie (har børn u. 18 år i husstanden) 16 % 1051 kr. Ikke børnefamilie 6 % 938 kr. Personlig årsindkomst før skat under kr. 6 % 1121 kr. Personlig årsindkomst før skat kr. 9 % 914 kr. Personlig årsindkomst før skat kr. 10 % 1345 kr. Personlig årsindkomst før skat kr. 13 % 1276 kr. Personlig årsindkomst før skat over kr. 33 % 853 kr. Beboer i storbyer 12 % 944 kr. Beboer i provinsbyer 6 % 1052 kr. Beboer i land- og mindre byområder 6 % 1038 kr. Gns. for husstande, som e-handler dagligvarer Anm.: Der er stillet følgende spørgsmål: Har du inden for de seneste 2 måneder købt dagligvarer på nettet? og Hvor stort et beløb har din husstand inden for de seneste 30 dage brugt på køb af dagligvarer på nettet? Kilde: Norstat for Dansk Erhverv marts 2016, n= I nogle tilfælde har ikke alle dog ønsket at opgive indkomst, uddannelsesbaggrund mv. Blandt de personer, der køber dagligvarer på nettet, er det i gennemsnit godt 1/3 af de samlede dagligvarekøb, der bliver dækket via e-handel. Selvom relativt få husstande køber dagligvarer på nettet i dag, gør nogle husstande det i forholdsvist stort omfang. Figur 3 Hvor stor en del af din husstands indkøb af dagligvarer sker på nettet? Andel af dagligvare købt over nettet Personer som køber dagligvarer over nettet 35 % Kilde: Norstat for Dansk Erhverv marts 2016, n=191. Kun de personer som køber dagligvarer over nettet og har angivet en procentdel for, hvor stor andel det udgør af de samlede dagligvarekøb. Især familier med små børn køber dagligvarer på nettet Køb af dagligvarer på nettet er udbredt blandt børnefamilier med mindre børn. Det gælder især for personer med børn inden teenagealderen, mens der ikke er nævneværdig forskel blandt personer, der ikke har børn, har voksne børn eller har børn i teenagealderen. Dette skyldes givetvis, at småbørnsfamilier kan opleve det at købe ind som særligt stressende i en travl hverdag med både arbejdsliv og familieliv. E-handel giver i den sammenhæng mulighed for at planlægge og foretage indkøbene hjemmefra. Disse Godt en tredjedel af dagligvareforbruget bliver dækket via e-handel blandt de husstande, som køber dagligvarer på nettet E-handel af dagligvarer kan især være en hjælp til familier med mindre børn i en travl hverdag DANSK ERHVERV 3

4 fordele kan forekomme særligt tungtvejende for forældre til mindre børn. Andelen, der e-handler dagligvarer, er lidt mindre blandt dem, der har helt små børn. Det kan bl.a. skyldes, at en af forældrene er på barsel og har lidt mere tid til at handle i den periode. Figur 4 Har du købt dagligvarer på nettet inden for de seneste 30 dage? Andel med børn i den viste aldersgruppe, der svarer bekræftende Har ikke børn 18+ år år 7-12 år 3-6 år 0-2 år 4% 5% 8% 11% 15% 15 pct. af de e-handlende med børn mellem 3-6 år har købt dagligvarer på nettet de seneste 30 dage Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december n=2.366, kun personer, der har handlet på nettet inden for de seneste 6 måneder vi E-handel med dagligvarer er koncentreret i hovedstadsområdet E-handel med dagligvarer er mere udbredt i hovedstadsområdet end i resten af landet. Det hænger givetvis nøje sammen med, at distributionskanaler og de muligheder, som forskellige e-handelsvirksomheder inden for dagligvaremarkedet tilbyder, er mere udbyggede i hovedstadsområdet. En række aktører på e-dagligvareområdet tilbyder kun levering i større byområder. E-dagligvarehandlens udbredelse fremadrettet vil afhænge af, hvorvidt det vil være rentabelt at udvide dækningen til hele landet, hvilket også er afhængig af forbrugernes efterspørgsel og dermed de volumener, som virksomhederne kan konkurrere om. Figur 5 Har du købt dagligvarer på nettet inden for de seneste 30 dage? Andel, der svarer bekræftende København By Københavns omegn Østsjælland Nordsjælland Nordjylland Sydjylland Østjylland Vestjylland Vest- og Sydsjælland Fyn Bornholm 0% 5% 5% 7% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv marts 2016, n= Anm.: Opdelt efter Danmarks Statistiks landsdelsafgrænsning 10% 14% 14% 15% E-handel med dagligvarer er langt mere udbredt i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland end i resten af landet. Det skyldes bl.a., at distributionskanalerne er bedre udbyggede omkring København DANSK ERHVERV 4

5 Bekvemmelighed får forbrugerne til at e-handle dagligvarer En vigtig årsag, til at forbrugerne vælger at købe dagligvarer på nettet, er, at de kan spare tid. Det angiver knap halvdelen af de danskere, der har e-handlet dagligvarer. Desuden angiver fire ud af ti e-dagligvarehandlende, at en vigtig årsag er, at de slipper for at slæbe varerne hjem. Omkring 1/5 angiver, at de har et abonnement på en madkasseordning. Med andre ord handler dagligvarekøb på nettet i høj grad om convenience. Det afspejler en generel trend i detailhandlen i disse år. Der er således opstået et væsentligt marked for varer, services og lignende, der giver kunderne større bekvemmelighed og fleksibilitet, eksempelvis med længere åbningstider, flere færdigproducerede måltider, kaffe to go, levering af e-handlede varer i pakkebokse, etc. Figur 6 Hvad var årsagen til, at du købte dagligvarer på nettet? Jeg sparede tid 4 Jeg slipper for at slæbe det hjem Jeg vil gerne have dagligvarekøbene overstået nemmest muligt Jeg har et fast abonnement på en madkasseordning (fx Årstiderne el. lign.) For at undgå trængslen i butikkerne Jeg skulle holde et større arrangement/fest Andet Ved ikke 3% 20% 18% 15% 24% 41% E-handel med dagligvarer er især motiveret af bekvemmelighed man sparer tid og slipper for at slæbe varerne hjem Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december n=143, kun personer, der har handlet dagligvarer på nettet inden for de seneste 30 dage Anm.: Det har været muligt at angive flere svar. Andet dækker især over, at det var billigere, eneste måde at få de ønskede varer, at kvaliteten var bedre, eller man var forhindret i selv at tage ud og handle Vane og mistro er de største barrierer for e-dagligvarehandel Selvom der er ca. 8 pct. af danskerne, der har købt dagligvarer på nettet inden for de seneste to måneder, er der fortsat rigtig mange danskere, der aldrig eller sjældent køber dagligvarer på nettet. Dette resultat er særligt slående set i lyset af den generelt markante vækst i e-handlen de senere år, og at dagligvarehandlen som nævnt udgør omkring halvdelen af den samlede detailhandel med varer. E-handlen er altså tydeligvis ikke for alvor slået igennem på dagligvareområdet. DANSK ERHVERV 5

6 Langt den største barriere er ifølge Dansk Erhvervs undersøgelse, at folk gerne vil se og vurdere varerne først. Det angiver tre ud af fem respondenter, der ikke har købt dagligvarer på nettet for nylig. Mange køb af fødevarer foretages ud fra, om varen ser indbydende ud, og mange har ikke truffet en beslutning om, hvad de præcis vil købe, førend de står i butikken. Den næststørste barriere for e-dagligvarehandel er, at personerne slet ikke har overvejet muligheden. Det angiver mere end hver fjerde svarperson. Dermed kan man konstatere, at en del danskere i en vis forstand principielt er åbne over for at købe dagligvarer på nettet, eller i hvert fald ikke har truffet nogen reflekteret beslutning om ikke at gøre det. Derimod er der ikke ret mange forbrugere, der er bekymrede for, om varerne kan holde sig, til de når frem, vareudvalget eller udbringningstidspunkterne. Der er således et stort potentiale for øget e-handel med dagligvarer. Godt hver fjerde dansker har ikke overvejet muligheden for at købe dagligvarer på nettet Figur 7 Hvad er årsagen til, at du ikke har købt dagligvarer på nettet? Jeg vil gerne selv se og vurdere varerne først 60% Jeg har ikke overvejet muligheden 28% Fragten er for dyr Varerne er for dyre Det kræver for meget planlægning Jeg er bekymret for, om varerne stadigvæk er holdbare, når de kommer frem til mig Udbringningstidspunkterne er for ufleksible Vareudvalget er ikke stort nok Andet Ved ikke 17% 14% 11% 10% 4% 4% 7% 5% De største barrierer for e- handel på nettet er, at man gerne vil se og vurdere varerne først, samt at mange slet ikke har overvejet muligheden Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december n=2.200, kun personer, der ikke har handlet dagligvarer på nettet inden for de seneste 30 dage Anm.: Det har været muligt at angive flere svar Vækstpotentialet i e-dagligvarehandlen E-handlen har oplevet massiv vækst på rigtig mange områder lige fra køb af tøj og elektronik til bøger, flyrejser, streaming, etc. I dag tegner e-handlen med varer sig for godt 10 pct. af detailomsætningen i Danmark, ligesom den samlede e-handel med varer og services udgør godt 10 pct. af det samlede privatforbrug (ekskl. boligbenyttelse). vii I 2015 beløb e-handlen sig ifølge Dansk Erhvervs beregninger til 90 mia. kr., og Dansk Erhvervs forventning er, at e-handlen runder 100 mia. kr. i viii Derimod er omfanget af e-handel med dagligvarer endnu ikke særligt udbredt. DANSK ERHVERV 6

7 Dagligvarehandlen i udlandet antager heller ikke et voldsomt stort omfang endnu. I Storbritannien, der regnes for et foregangsland på e-handelsområdet, er det dog en lidt større andel, 4,4 pct. af dagligvarehandlen, der foregår på nettet, jf. figur 8. Denne andel forventes at vokse til ca. 6 pct. i ix I Danmark er det tilsvarende niveau i dag ca. 2 pct. x baseret på de ovenstående beregninger og dagligvaremarkedets størrelse (jf. dog tekstanmærkning nedenfor). Figur 8 E-handlens andel af dagligvaremarkedet, udvalgte lande. Pct. 0,8 1,5 1,8 Tyskland Holland Danmark USA Frankrig Storbritannien 3,0 3,6 4,4 Dansk Erhverv vurderer, at ca. 2 pct. af den samlede dagligvarehandel i dag foregår på nettet Niveauet for e-handel med dagligvarer i Danmark adskiller sig ikke voldsomt fra en række andre europæiske lande og USA Kilde: Syndy, The State of Online Grocery Retail in Europe, 8. juli 2015, samt Dansk Erhvervs beregninger. Anm.: Andelene er ikke nødvendigvis helt sammenlignelige, da tallene for Danmark er beregnet pba og 2016 tal, mens tallene for de øvrige lande er beregnet pba eller 2015 tal. De giver dog en god indikation af niveauerne i de forskellige lande. En række andre europæiske lande har primært click-and-collect, dvs. steder, hvor forbrugerne kan hente de dagligvarer, de har købt på nettet. Forbrugerne angiver imidlertid i undersøgelser, ikke overraskende, at de foretrækker at få varerne leveret til døren. xi I Danmark har man derimod i hvert fald ind til videre i de store byer stort set sprunget stadiet med udleveringssteder over. Dette skyldes givetvis, at butiksstrukturen er så tæt i Danmark, at hvis man alligevel skal ud at køre for at hente varerne ved et opsamlingssted, fx en butik, så kan man lige så godt selv handle. En interessant faktor i forhold til vækstraterne i den samlede e-handel de kommende år er altså udviklingen i e-dagligvarehandlen. Næsten halvdelen af den samlede detailhandel i Danmark er dagligvarehandel, men andelen af dagligvarer, der bliver købt på nettet, fortsat er begrænset. Set i lyset af danskernes indkøbsmønstre og den danske butiksstruktur når dagligvarehandlen næppe et skyhøjt niveau i nær fremtid. Dette skal ses i lyset af, at udviklingen i en række andre europæiske lande og USA, hvor afstanden til dagligvarebutikker for de fleste husstande er større, endnu heller ikke er voldsomt langt fremme på området. Der er dog fortsat et betydeligt potentiale i e-handlen med dagligvarer i Danmark. En vigtig faktor er bl.a., om de danske forbrugere kan vænne sig til, i mindre grad end i dag, at se og vurdere varerne forud for købet. Desuden er en afgørende faktor også, at især logistikken bliver optimeret, både i forhold til bl.a. geografisk udbredelse og transportløsninger, som er optimale for såvel virksomhederne som forbrugerne. E-dagligvarehandlen er en interessant joker i forhold til vækstraterne i den samlede e-handel de kommende år DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Dagligvarer e-handlens joker er 19. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 7. august. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Marie Louise Thorstensen på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; cheføkonom Steen Bocian, cand. polit.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; chefkonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol, ph.d.-stip.; økonom Jens Uhrskov Hjarsbech, cand. polit.; direktionssekretær Lotte Holmstrup i Opgjort ud fra seneste Økonomiske Redegørelse samt momsstatistikken (firmaernes køb og salg), og opgjort uden tankstationernes omsætning. ii Detailomsætningen, ekskl. tankstationer, udgjorde 273 mia. kr. i 2015 ifølge Danmarks Statistik, mens dagligvarehandlen beløb sig til ca. 138 mia. kr., fremskrevet af Dansk Erhverv pba tal i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse 2015 og Danmarks Statistik. iii Dansk Erhvervs beregninger pba. en befolkningsundersøgelse med husstande, indsamlet af Norstat, marts Data er repræsentativt for den voksne del af befolkningen og vægtet på køn, alder, uddannelse og region for at sikre repræsentativitet. iv Syndy, The State of Online Grocery Retail in Europe, July 8 th, v Der er generelt altid en statistisk usikkerhed omkring estimater, som fremkommer via stikprøver snarere end totaltællinger. Desuden er der den såkaldte outlierproblematik, hvor enkeltstående, særligt høje observationer i høj grad kan påvirke resultatet. Fjerner man eksempelvis syv særligt høje observationer, som havde et forbrug på dagligvarer over nettet på mere end kr. over de seneste 30 dage, ligger gennemsnittet for hele stikprøven på 73 kr. i stedet for 83 kr. Det svarer til en samlet dagligvarehandel på nettet på ca. 2,3-2,8 mia. kr. afhængig af, om man medtager eller ekskluderer de syv særligt høje observationer. Da der er særligt stor usikkerhed omkring outlierobservationer, har vi derfor valgt at angive estimatet som i omegnen af 2,5 mia. kr. vi Data er fra en anden, men tilsvarende, befolkningsundersøgelse fra december vii Dansk Erhvervs E-barometer, 1. kvartal 2016, april viii Dansk Erhvervs E-barometer, 4. kvartal 2015, januar ix Syndy, The State of Online Grocery Retail in Europe, July 8 th, x Idet det samlede salg af dagligvarer opgøres som fødevarer m.m. fra Økonomisk Redegørelse. xi Syndy, The State of Online Grocery Retail in Europe, July 8 th, DANSK ERHVERV 8

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON RESUMÉ Gennem længere tid har de økonomiske indikatorer vist, at dansk økonomi er gået et gear

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise

ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise ANALYSENOTAT Kinesisk økonomi vigtig for Danmark men aktiekrise giver ikke altid økonomisk krise AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Vi har taget hul på 2016 med krise på det kinesiske aktiemarked.

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Dagligvarer på nettet det nye købmandsbud

Dagligvarer på nettet det nye købmandsbud Dagligvarer på nettet det nye købmandsbud AF CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL, OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Danskerne er ivrige med at klikke varer og services

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

Evalueringsklausuler i lovgivningen er så godt som fraværende

Evalueringsklausuler i lovgivningen er så godt som fraværende Evalueringsklausuler i lovgivningen er så godt som fraværende AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., PH.D.-STIP. OG CHEFKONSULENT ULLA BRANDT, ADVOKAT RESUMÉ Løbende evaluering

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

ANALYSENOTAT Dansk eksport & Brexit RESUMÉ

ANALYSENOTAT Dansk eksport & Brexit RESUMÉ ANALYSENOTAT Dansk eksport & Brexit AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG HANS LIEN RASMUSSEN, STUD. POLIT RESUMÉ Der er stor fokus på den engelske økonomi forud for englændernes EU-afstemning til

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

E-grænsehandel koster dyrt

E-grænsehandel koster dyrt E-grænsehandel koster dyrt AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ E-handlen er i kraftig vækst, og danskerne er blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder Marts 16 JONS E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder DI Handel har foretaget en medlemsundersøgelse, hvor medlemsvirksomhederne er blevet spurgt ind til deres brug af e-handel. Der er besvarelser fra

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Virksomhedernes innovation står i stampe

Virksomhedernes innovation står i stampe Virksomhedernes innovation står i stampe AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND.SCIENT.POL, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Topskat straffer vækstiværksætteri

Topskat straffer vækstiværksætteri Topskat straffer vækstiværksætteri AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT RESUMÉ Vækstiværksættere er vigtige for vækst og jobskabelse. De starter virksomheder, der vokser hurtigt og skaber flere nye arbejdspladser

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Økonomisk analyse. Fastfood må gerne være usundt. Highlights. Mænd, unge og københavnere er de hyppigste brugere af fastfood

Økonomisk analyse. Fastfood må gerne være usundt. Highlights. Mænd, unge og københavnere er de hyppigste brugere af fastfood Økonomisk analyse 16. marts 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fastfood må gerne være usundt Highlights 2/3 af forbrugerne spiser fastfood mindst

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Positive tegn på boligmarkedet

Positive tegn på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Positive tegn på boligmarkedet Boligmarkedsstatistik: Salgstiderne faldt, mens både priserne og antallet af handler stabiliserede sig i 2013. Hovedstaden holder boligmarkedet

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

Langtidsledigheden passerer 50.000

Langtidsledigheden passerer 50.000 Krisen på arbejdsmarkedet fortsætter Langtidsledigheden passerer 5. let af langtidsledige stiger voldsomt. Det seneste år er antallet af langtidsledige steget med mere end 31. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere pendler kortere til jobbet

Ikke-vestlige indvandrere pendler kortere til jobbet 31. oktober 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Ikke-vestlige indvandrere pendler kortere til jobbet Når ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere finder et job, så ligger det i gennemsnit 5 km

Læs mere