Guide til selvangivelsen for private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til selvangivelsen 2009 - for private"

Transkript

1 Guide til selvangivelsen for private

2 Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor eller tilsvarende. Indhold Tid til selvangivelsen side 3 Hvad skal indberettes og hvordan side 4 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser side 4 Skattemæssig behandling af udbytter, gevinster og tab side 6 Selvangivelse for udenlandsk indkomst side 12 Eksempler på opgørelse af avancer og lagerbeskatning side 13 Selvangivelsen side 15 Skattekurser til beregning af lagerbeskatning side 16

3 Nye skatteregler fra januar 2010 Forårspakken, der blev vedtaget i maj 2009, ændrer beskatningen af aktieindkomst fra De nye skatteregler træder i kraft for indkomståret 2010 og gælder derfor først, når selvangivelsen for 2010 skal udfyldes i foråret Tid til selvangivelsen Tidspunktet for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. Ligesom i 2009 vil du som privatperson ikke modtage den traditionelle selvangivelse. Det betyder, at de fleste kun vil modtage en årsopgørelse. Du modtager den først via din skattemappe på og senere via brev. Hvis du allerede har indtastet dine oplysninger via TastSelv Borger, vil du også automatisk modtage en årsopgørelse. Hvis SKAT forventer, at der er behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig, vil du endvidere modtage et oplysningskort. De oplysninger, som SKAT ikke får på forhånd, er bl.a. oplysninger om befordringsfradrag, børnebidrag og fortjeneste eller tab på aktier. Oplysningerne til oplysningsskortet skal enten indtastes via TastSelv på eller indsendes til SKAT senest den 2. maj Dette gælder, med mindre du er omfattet af følgende forhold: driver selvstændig virksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne, har udlejningsejendom, har forskudt regnskabsår (der kan gælde særlige frister i den forbindelse) eller er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen. Er du omfattet af ovenstående forhold, skal du lige som tidligere selvangive oplysninger til SKAT. Hvis du er omfattet af et eller flere af ovenstående forhold, skal du have indsendt dine oplysninger senest den 1. juli Guide til selvangivelsen

4 Hvad skal indberettes og hvordan Hvis du har købt eller solgt investeringsbeviser i 2009, har investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger eller i udenlandske investeringsforeninger, er det sandsynligvis nødvendigt at indberette tal til SKAT. Denne brochure fortæller kort og enkelt om, hvad der skal indberettes, og hvordan du i givet fald skal gøre det på din selvangivelse. Derudover omhandler brochuren den skattemæssige behandling af udbytter, der er udbetalt i Ved beskrivelsen er der taget udgangspunkt i rubrikkerne på selvangivelsen (tidligere den udvidede selvangivelse), men både på TastSelv Borger og på oplysningskortet anvendes samme nummerering af rubrikkerne. Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser I forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen/oplysningskortet er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger. Du kan se reglerne for udloddende afdelinger i skemaerne nedenfor. Reglerne for akkumulerende afdelinger er beskrevet på side 9 og 12. Behandlingen af gevinster og tab bliver uddybet under de pågældende rubrikker i selvangivelsen. Aktiebaserede udloddende afdelinger Gevinst Tab Beskatningsprincip Cumulus Value EURO STOXX 50 Europæiske Finansielle Aktier Fjernøsten Aktier Nye Aktiemarkeder S&P 500 Value Aktier 1 Dow Jones Stbl. World Index Europe Growth Index Aktieindkomst Europe Value Index Europe Small Cap Index Japan Growth Index Japan Value Index Japan Small Cap Index OMX C20 Aktier US Growth Index US Value Index US Small Cap Index Tabel 1a - Udloddende afdelinger - beskatning af gevinst og tab Modregning i: 1. gevinster på børsnoterede aktier 2. gevinster på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger 3. modtagne udbytter fra børsnoterede aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Realisationsprincip (beskatning af avance sker ved afståelse) og Gennemsnitsmetoden (anskaffelsessum opgøres som gennemsnittet af de beholdninger du har købt) 1) Bemærk at afdelingerne under Sparindex generelt ikke tæller med under kroners grænsen. Undtagelsen er OMX C20 Aktier, der er overflyttet fra Sparinvest i Da OMX C20 Aktier pr var børsnoteret, tæller afdelingen med under kroners grænsen. 4 Guide til selvangivelsen 2009

5 Obligationsbaserede afdelinger, danske kroner Gevinst Tab Beskatningsprincip Danske Obligationer Danske Obligationer Pension og Erhverv Indeksobligationer Korte Obligationer Kapitalindkomst Korte Obligationer Pension og Erhverv Lange Obligationer Lange Obligationer Pension og Erhverv Tabel 1b - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab Ej fradrag Realisationsprincip og Gennemsnitsmetoden 2 Obligationsbaserede afdelinger, udenlandsk valuta Gevinst Tab Beskatningsprincip Nye Obligationsmarkeder High Yield Value Bonds Udb. Kapitalindkomst Fradrag i kapitalindkomst Realisationsprincip og Gennemsnitsmetoden 2 Tabel 1c - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab Blandede afdelinger Blandede afdelinger (ingen Sparinvest-afdelinger) Gevinst Tab Beskatningsprincip Realisationsprincip Kapitalindkomst Intet fradrag for tab og Gennemsnitsmetoden 2 Tabel 1d - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab Lagerbeskattede danske akkumulerende afdelinger Gevinst Tab Beskatningsprincip World Index Hedged Tabel 1e - Lagerbeskattede danske akkumulerende afdelinger Kapitalindkomst Fradrag i kapitalindkomst Modificeret lagerprincip (aktie-for-aktie ved delsalg) 2) Som beskrevet i tabel 1a Guide til selvangivelsen

6 Skattemæssig behandling af udbytter, gevinster og tab Udbytte modtaget i 2009 skal oplyses til SKAT. Udlodningen er indberettet af dit pengeinstitut til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i et servicebrev (hvis du modtager en selvangivelse). Reglerne følger i store træk de samme regler, som havde været gældende, hvis du havde valgt at foretage dine investeringer direkte i enkelte aktier og/eller obligationer. De enkelte undtagelser fremgår af denne guide. Guiden omfatter kun reglerne for private personer. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor eller tilsvarende. Pensionsmidler er irrelevante for selvangivelsen Sparinvest-beviser, der er købt i forbindelse med en pensionsordning, vil ikke fremgå af din årsopgørelse og skal ikke registreres på selvangivelsen. Dit pengeinstitut beregner og trækker automatisk alle skatter i forbindelse med skattebegunstigede pensionsordninger i tilknytning til en kapitalpension, ratepension eller selvpension. 6 Guide til selvangivelsen 2009

7 Rubrik 31 Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve i depot m.v. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger. Her medtages den del af udlodningen fra udloddende obligationsbaserede afdelinger, som er kapitalindkomst. Årets udlodning fra udloddende obligationsbaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og skattefri indkomst. Da den skattefri indkomst ikke skal indberettes på selvangivelsen, er det kun kapitalindkomsten, der skal indberettes i rubrik 31. I tabel 2 herunder kan du se, hvilke Sparinvest-afdelinger der skal indberettes her, og hvor meget der er kapitalindkomst. Fordelingen af årets udlodning er vist pr. andel. Udlodningen er indberettet til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i servicebrevet under rubrik 31. Beløbet fremgår desuden af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Rubrik 34 Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er indeholdt udbytteskat. Her medtages den del af udlodningen fra udloddende aktiebaserede afdelinger og udloddende blandede afdelinger, som er kapitalindkomst. Årets udlodning fra aktiebaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og aktieindkomst. Kapitalindkomsten skal medtages i rubrik 34. I Rubrik 61 medregnes den del der vedrører aktieindkomst. I tabel 3 på næste side kan du se, hvilke Sparinvestafdelinger der er udloddende aktiebaserede afdelinger, og hvor meget der skal beskattes som kapitalindkomst. Fordelingen af årets udlodning er vist pr. andel. Udlodningen er indberettet til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse under rubrik 34. Beløbet fremgår ligeledes af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Der er tilbageholdt 28 % i skat af udlodningen, som godskrives ved skatteberegningen. Det er bruttobeløbet, der skal anføres i rubrik 34, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat. Skattebehandling af udlodning fra obligationsbaserede afdelinger Årets udbytte (kr. pr. andel) Heraf: Kapitalindkomst (kr. pr. andel) Heraf: Skattefri indkomst (kr. pr. andel) Danske Obligationer 2,50 2,31 0,19 Danske Obligationer Pension og Erhverv 4,75 4,75 0,00 High Yield Value Bonds Udb. 4,75 4,75 0,00 Indeksobligationer 5,00 3,59 1,41 Korte Obligationer 3,50 2,60 0,90 Korte Obligationer Pension og Erhverv 5,25 5,25 0,00 Lange Obligationer 2,50 2,47 0,03 Lange Obligationer Pension og Erhverv 4,75 4,47 0,28 Nye Obligationsmarkeder 0,00 0,00 0,00 Tabel 2 - Skattebehandling af udlodning fra obligationsbaserede afdelinger Guide til selvangivelsen

8 Skattebehandling af udlodning i aktiebaserede afdelinger Årets udbytte (kr. pr. andel) Heraf: Kapitalindkomst (kr. pr. andel) Heraf: Aktieindkomst (kr. pr. andel) Cumulus Value 1,25 0,05 1,20 EURO STOXX 50 5,25 0,04 5,21 Europæiske Finansielle Aktier 8,75 0,48 8,27 Fjernøsten Aktier 4,50 0,00 4,50 S&P 500 0,00 0,00 0,00 Value Aktier 4,00 0,29 3,71 Dow Jones Stbl. World Index 2,25 0,00 2,25 Europe Growth Index 1,75 0,00 1,75 Europe Small Cap Index 2,00 0,03 1,97 Europe Value Index 3,50 0,00 3,50 Japan Growth Index 1,00 0,00 1,00 Japan Small Cap Index 1,50 0,07 1,43 Japan Value Index 1,75 0,03 1,72 OMX C20 Aktier 3,75 0,06 3,69 US Growth Index 1,50 0,19 1,31 US Small Cap Index 0,00 0,00 0,00 US Value Index 1,25 0,00 1,25 Tabel 3 - Skattebehandling af udlodning fra aktiebaserede afdelinger Investeringsbeviser købt før 19. maj 1993 Hvis du har aktier og/eller investeringsbeviser, der er købt før den 19. maj 1993, kan du normalt bruge værdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Kurserne fremgår af vores årsrapport samt på vores hjemmeside under Investering Skat og regler Skattekurser 19. maj Guide til selvangivelsen 2009

9 Rubrik 38 Renter af pantebreve ej i depot. Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab, og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening. Under denne rubrik angives gevinst ved salg af investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger og realiserede/urealiserede gevinster og tab fra danske akkumulerende afdelinger. De pågældende Sparinvestafdelinger er angivet i tabel 1b og tabel 1e på side 5. Under samme rubrik medtages eventuelle tab/gevinst ved salg af investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger, som alene investerer i obligationer i udenlandsk valuta. Disse er angivet i tabel 1c. Der er således ikke fradrag for tab ved salg af investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger, der investerer i obligationer i danske kroner. Danske akkumulerende investeringsbeviser er lagerbeskattet. Hvis du har investeret i danske akkumulerende investeringsbeviser, skal du derfor indberette urealiseret gevinst og tab fra investeringsbeviserne for året 2008 samt realiseret gevinst og tab ved salg i 2009 i denne rubrik. Som angivet i tabel 1e udbyder Sparindex en dansk afdeling, som er akkumulerende. Du kan læse mere om beregning af lagerbeskatning på side 12. Gevinst ved salg af investeringsbeviser i blandede afdelinger medtages også i denne rubrik. Som for investeringsbeviser i afdelinger, der investerer i obligationer i danske kroner, medtages avancer ved salg, mens der ikke er fradrag for tab. Som angivet i tabel 1d udbyder Sparinvest og Sparindex ikke sådanne investeringsbeviser. Rubrik 61 Udbytte af danske børsnoterede aktier i dansk depot og udlodning fra visse investeringsforeninger, der er indberettet til SKAT. Her medtages den andel af udbyttet - fra udloddende aktiebaserede afdelinger og fra udloddende blandede afdelinger - der beskattes som aktieindkomst. I tabel 3 på side 8 kan du se, hvilke Sparinvest-beviser det gælder. Årets udlodning fra udloddende aktiebaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og aktieindkomst. I tabellen er det angivet, hvor stor en del af udlodningen, der skal beskattes som aktieindkomst. Fordelingen af årets udlodning er vist pr. andel. Udlodningen er indberettet til SKAT og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i servicebrevet under rubrik 61. Beløbet fremgår af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Der er tilbageholdt 28 % i skat af udlodningen, som godskrives ved skatteberegningen. Det er bruttobeløbet, der skal anføres i rubrik 61, dvs. udbyttet før tilbageholdt skat. Investeringsbeviser købt før 19. januar 1994 Hvis du har obligationsbaserede investeringsbeviser, som er købt før den 19. januar 1994, og som du kunne sælge skattefrit før den 19. januar 1994, kan du normalt bruge værdien den 19. januar 1994 som anskaffelsessum. Kurserne fremgår af vores hjemmeside under punktet Investering Skat og regler Skattekurser 19. januar Guide til selvangivelsen

10 Overgangsregel for investorer med beholdninger under kr (ultimo 2005) Havde du pr. 31. december 2005 en beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger (se tabel 1a) under kroners grænsen (kr for enlige og kr kroner for ægtefæller pr. 31. december 2005), bør du være opmærksom på, at skattereglerne betyder, at det kan være uhensigtsmæssigt at sælge de pågældende investeringsbeviser eller evt. supplere med yderligere investeringer i samme fondskode. Ved beregning af kursværdien i forbindelse med kr. grænsen skal du anvende kursen for alle handler. Gevinst på børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger, der indgik i porteføljen ved opgørelsestidspunktet den 31. december 2005, er skattefri ved salg efter mindst 3 års ejertid, uanset hvor længe du vælger at beholde værdipapirerne - og hvor stor gevinst du har på papirerne - hvis beholdningen ikke var større end den angivne grænse. Derfor kan det godt være en ekstra overvejelse værd, hvilke papirer der evt. skal sælges og hvilke der skal beholdes. Ved salg af papirer inden for samme fondskode gælder, at de først indkøbte skattemæssigt anses for de først solgte (FIFO-princippet - først ind først ud). Vælger du at supplere med papirer i samme fondskode, og du senere sælger ud af det pågældende papir, anses de først indkøbte for solgt. Det betyder, at de papirer, der p.t. er skattefrie, sælges først. Ved yderligere køb af aktiebaserede investeringsbeviser er det derfor en fordel at foretage købene i en anden afdeling. Til hjælp for vores investorer, der har investeret i value-aktier, har vi derfor både afdelingen Value Aktier og Cumulus Value. Bemærk, at afdelingerne under Sparindex, med undtagelse af OMX C20 Aktier, ikke tæller med under kroners grænsen, da afdelingerne ikke var børsnoteret på daværende tidspunkt. 10 Guide til selvangivelsen 2009

11 Rubrik 66 Gevinst/tab på børsnoterede aktier/investeringsbeviser og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus. Under denne rubrik angives avancer ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger. De pågældende Sparinvest-afdelinger er angivet i tabel 3 på side 8. I rubrikken medtages også øvrige gevinster på børsnoterede aktier. Eventuelle tab medtages i denne rubrik og angives med minus foran. Tab på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger kan modregnes i: Udbytter fra børsnoterede aktier, der beskattes som aktieindkomst Udbytter fra investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Gevinst på børsnoterede aktier, der beskattes som aktieindkomst Gevinst på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Kan årets tab ikke udnyttes i de nævnte gevinster og udbytter, kan det overføres til samlevende ægtefælle eller det uudnyttede tab kan fremføres til kommende år til modregning i tilsvarende gevinster. Bemærk, at gevinst og tab på unoterede aktier skal medtages i rubrik 67. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du har børsnoterede aktier eller investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger, som er købt før 2006, kan du være omfattet af kroners grænsen (kr i 2005). Denne undtagelsesregel er yderligere beskrevet på side 10. Guide til selvangivelsen

12 Generelt om lagerbeskatning Lagerbeskatningen i 2009 indebærer, at urealiseret gevinst eller tab for indkomståret beskattes i det efterfølgende år. På selvangivelsen for 2009 medtages derfor urealiseret gevinst og tab for Urealiseret gevinst og tab for 2009 skal med på 2010 selvangivelsen. Som undtagelse for denne regel gælder, at hvis der er sket salg skal gevinst eller tab i den forbindelse medtages i salgsåret. Det vil sige, at salg i 2009 skal selvangives i Du kan læse mere på sparinvest.dk. På hjemmesiden viser vi eksempler på, hvordan du beregner lagerbeskatning ved investering i disse afdelinger. Du finder oplysningerne ved at vælge Investering Skat og regler Opgørelsesmetoder Lagerbeskatning. Fra og med indkomståret 2010 skal urealiseret gevinst og tab ikke henføres til det efterfølgende indkomstår. Selvangivelse for udenlandsk indkomst Anden kapitalindkomst, herunder gevinst/tab på investeringsforening/-selskab og finansielle instrumenter. Fradragsberettiget tab angives med minus. På selvangivelse for udenlandsk indkomst (blanket ) skal medtages løbende gevinster og tab på investeringsbeviser i udenlandske akkumulerende afdelinger opgjort efter lagerprincippet. I tabel 5 kan du se, hvilke Sparinvest-beviser der er omfattet. Løbende gevinster og tab medtages i rubrik 434. Lagerbeskattede udenlandske akkumulerende afdelinger Equitas (EUR R) Ethical Global Value (EUR R) Global Small Cap Value (EUR R) Global Value (EUR R) High Yield Value Bonds (DKK R) High Yield Value Bonds (EUR R) Investment Grade Value Bonds (EUR R) Long Danish Bonds (DKK R) Procedo (EUR R) Property - Global (EUR R) Securus (EUR R) Tabel 5 - Lagerbeskattede udenlandske akkumulerende afdelinger De opgjorte gevinster og tab skal medtages under ovenstående overskrift som kapitalindkomst. Den pågældende selvangivelse for udenlandsk indkomst kan hentes på SKATs hjemmeside Du finder blanketten ved at vælge Borger Blanketter 04 Skat; selvangivelsesforløb - personer Selvangivelse for udenlandsk indkomst På selvangivelsen for udenlandsk indkomst medtages både gevinst og tab. Hvis du har modtaget udlodning fra en udenlandsk investeringsforening, skal udlodningen medtages under kapitalindkomst i rubrik 430, hvor der angives udenlandsk aktieudbytte, der er kapitalindkomst, før fradrag af eventuelt udbytteskat. 12 Guide til selvangivelsen 2009

13 Eksempler på opgørelse af gevinster og lagerbeskatning De opstillede eksempler herunder er ikke udtømmende, men eksempler på typiske situationer for dig som investor. Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside sparinvest.dk, hvor du kan få en uddybende gennemgang og se flere eksempler. Eksemplerne er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Eksempel 1 - Eksempel på opgørelse af gevinst ved salg af værdipapirer efter flere køb - Sparinvest Danske Obligationer Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb 1) 109, Køb 1) 111, Gennemsnitlig anskaffelsessum 110, Salg 1) 113, Anskaffelsessum 110, Gevinst, der beskattes i Resterende beholdning (og gennemsnitlig anskaffelsessum) 110, ) Inklusiv handelsomkostninger Eksemplet er vejledende og uden ansvar for Sparinvest Eksempel 2 - Lagerbeskatning af urealiseret tab - Køb af Sparinvest High Yield Value Bonds (akkumulerende) i 2008, der ikke er solgt ultimo 2008 Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb 1) 760, Opgørelse 2) 484, Tab til lagerbeskatning Det beregnede urealiserede tab for 2008 skal henføres til 1. januar 2009 og skal derfor angives på selvangivelsen for ) Inklusiv handelsomkostninger 2) Ultimo kurs 2008 Eksemplet er vejledende og uden ansvar for Sparinvest Guide til selvangivelsen

14 Eksempel 3 - Lagerbeskatning af urealiseret og realiseret gevinst og tab - Køb af Sparinvest Hight Yield Value Bonds i 2008, der er solgt i 2009 Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb 1) 760, Opgørelse 2) 484, Tab til lagerbeskatning opgjort for Opgørelse 2) 484, Salgssum 1) 876, Gevinst realiseret i 2009 til beskatning i Tab opgjort for 2008 og henført til beskatning i Gevinst til lagerbeskatning ved realisation i Gevinst indberettes på selvangivelsen Da der er sket salg i 2009 medtages hele gevinsten eller tabet frem til salgstidspunktet (dvs. opgjort som summen af det urealiserede tab for for 2008 og den realiserede gevinst for 2009) og indberettes på selvangivelsen for ) Inklusiv handelsomkostninger 2) Ultimo kurs 2008 Eksemplet er vejledende og uden ansvar for Sparinvest 14 Guide til selvangivelsen 2009

15 Vedrørende udloddende obligationsbaserede afdelinger Vedrørende udloddende aktiebaserede og blandede afdelinger Vedrørende obligationsbaserede afdelinger og danske akkumulerende afdelinger Vedrørende udloddende aktiebaserede afdelinger og udloddende blandede afdelinger Vedrørende salg af investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger Guide til selvangivelsen

16 Skattekurser til beregning af lagerbeskatning Har du lagerbeskattede investeringsbeviser, skal du hvert år opgøre gevinst eller tab på beviserne. Herunder finder du skattekurserne for Sparinvests akkumulerende afdelinger til brug ved opgørelsen. ISIN Fondskode Afdeling Valuta Skattekurser pr Skattekurser pr * LU Equitas EUR LU Ethical Global Value EUR LU Global Small Cap Value EUR 88,40 53,80 LU Global Value EUR 192,30 106,59 LU Hight Yield Value Bonds - DKK DKK 789,80 484,30 LU High Yield Value Bonds EUR 105,10 65,00 LU Investment Grade Value Bonds EUR 94,70 60,44 LU Long Danish Bonds DKK 125,90 134,35 LU Procedo EUR 122,50 84,40 LU Securus EUR 115,82 99,70 DK World Index Hedged DKK 104,60 64,10 * Ved beregning af tab og avancer skal skattekursen pr anvendes. sparinvest.dk Guide til selvangivelsen for private, marts 2010, 2. oplag

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2007 - for private

Guide til selvangivelsen 2007 - for private Guide til selvangivelsen 2007 - for private Indhold Tid til selvangivelsen side 3 Hvad skal indberettes og hvordan side 4 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser side 4 Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2010 - for private

Guide til selvangivelsen 2010 - for private Guide til selvangivelsen 2010 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2018 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 DANSKE INVEST 2 Knowledge at work GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2015 behandles skattemæssigt 3 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Indhold Kan du

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Samarbejdsaftaler og formidlingsprovision: Sydbank samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser.

Læs mere

Nyhavn 16 DK - 1051 København K Danmark

Nyhavn 16 DK - 1051 København K Danmark 17. marts 2015 Til alle brugere af SKBE14 Opdatering af SKBE14 til version 1.40 Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: 1. Digital kommunikation med SKAT Med denne opdatering kan SKBE14 kommunikere

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 7. juni 2016 Indhold 1 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette prospekt med tilhørende appendix, som følge af at foreningen udbyder den nye andelsklasse, Corporate Value Bonds DKK R, der har forventet første handelsdag på Nasdaq

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST

REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST REGLER FOR DELTAGELSE I PULJEINVEST Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de regler, der gælder for Puljeinvest. 1. Generelt Du kan deltage i Puljeinvest med pensionsopsparing

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2010 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2010 Hermed specifikation af

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere