- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige"

Transkript

1 - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

2 At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation af de økonomiske fordele i forbindelse med betaling af de faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug Men også en kompensation for den manglende praktiske hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, indkøb, madlavning og rengøring m.v. Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 2

3 Enlig forsørger Forhøjet- og særlige børnetilskud Økonomisk friplads i daginstitution Højere boligsikring Enlig pensionist Højere pensionsydelse Højere pensionstillæg Muligheder for personlige tillæg Højere boligsikring Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 3

4 Hvilke særlige regler gælder når man modtager, sociale ydelser som enlig Hvordan skal/må myndigheder behandle borgeren i de sager de vil undersøge Hvilke begreber bruges for at afgøre om man er enlig i lovens forstand Hvad betyder begreberne i en lovlig praksis Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 4

5 Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller samlevende. Vi lever på forskellig vis, og myndighederne skal derfor altid lave en konkret vurdering af den enkelte borgers forhold. Efter loven betragtes en person som samlevende, når personen har fælles husførelse med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 5

6 2 personer, der lever sammen på en fælles bopæl er samlevende 2 personer der lever hver for sig er enlige Alligevel kan 2 personer, der har samme bopæl i nogle tilfælde godt betragtes som enlige og Også 2 personer, der lever hver for sig, kan betragtes som samlevende Man skal altid betragtes som enlig hvis man kun bor sammen med en/nogle man - efter dansk ret - ikke kan indgå ægteskab med Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 6

7 Man lever adskilt både økonomisk og praktisk eller Man kun bor sammen med sine børn, søster, bror, forældre eller bedsteforældre Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 7

8 Man samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele, som gifte og samlevende har ved at være 2 om at betale faste og løbende udgifter og Ved at være 2 om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet ************************ Kommunen skal altså vurdere hvor mange økonomiske og praktiske fordele man har ved at have et forhold til en anden person som man ville kunne indgå ægteskab med Det betyder at man kan blive betragtet som samlevende med en person uden man er kæreste med personen eller har til hensigt at gifte sig med personen Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 8

9 Et socialt liv sammen med en kæreste Overnatte og spise hos hinanden ind i mellem Gå i biograf, spise ude, dyrke fælles fritidsinteresser Deltage i familiefester, fejre højtider og ferier sammen Få hjælp til praktiske opgaver i en periode hvor du er syg Eje en bil, en båd eller et sommerhus sammen med en anden person, så længe man derudover lever hver for sig med adskilt økonomi på andre faste udgifter Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 9

10 Du må ikke have fælles husførelse med en anden person Det betyder at du ikke må have indrettet dig sådan, at du har samme økonomiske og praktiske fordele som gifte og samlevende personer har Du må ikke have fælles økonomi med en anden person i forhold til løbende faste udgifter Du må ikke dele alle praktiske daglige gøremål i hjemmet med en anden person Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 10

11 Ingen fælles daglig husførelse: grænser for hvor mange faste løbende udgifter du deler med den anden f.eks. Bolig, el, gas, vand og varme, forsikring, licens telefon, internet og bil. Udgifter til mad, husholdningsvarer transport og benzin Og grænser for hvor meget praktisk arbejde i hjemmet man må dele f.eks. Handle ind, lave mad vaske tøj, gøre rent, ordne have. Hvis det er en ny kæreste/ven der henter eller passer børnene er det praktisk hjælp Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 11

12 Kirsten og Peter er enlige pensionister: Er blevet glade for at tilbringe tid sammen: spiser sammen 3-4 gange om ugen mødes et par gange om ugen i pensionistklubben de skiftes til at komme hos hinanden og spiser sammen, men skiftes til at betale for maden nogle nætter overnatter de sammen de rejser sammen på rejser med pensionistklubben, men betaler hver for sig. På rejser betaler de hver for sig eller skiftes til at betale mad for hinanden Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 12

13 Maria er ikke enlig: Har en datter fra tidl. Forhold. Har haft ny kæreste i ca. 9 mdr. Han har ejerlejlighed, som er til salg Betaler egne boligudgifter og modtager post på sin adresse Efter 5-6- mdr. sov kæresten næsten hver nat hos Maria og spiste hos hende morgen og aften. Han betaler ikke husleje eller andre faste udgifter til Maria, men han betaler når de handler ind sammen og spiser ude Allan passer Marias datter : de dage hvor Maria møder tidligt afleverer han datteren i børnehave og passer hende Om aftenen, når Maria arbejder eller er ude med veninder Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 13

14 Du må godt have et godt samarbejde med børnenes anden forælder Du må gerne få hjælp til praktiske ting når du eller børnene er syge Det betragtes som børnenes samvær med ex.en, når han/hun henter, bringer og er sammen med børnene Du må godt modtage bidrag til dine børn fra den anden forælder, både i form af konkrete ting eller ved kontante bidrag OBS: brug kontooverførsel med tydelig angivelse: bidrag til børn Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 14

15 Har ikke boet sammen i et år-2 fælles børn Far lille lejlighed uden vær. Til børnene Far ingen arbejde, på kontanthjælp ikke råd til større bolig Parret har stadig fælles forbrugslån, begge afdrager Ingen fast aftale om børnebidrag Far køber nogle gange ting og tøj til børnene Han har givet Mor en vaskemaskine engang Fast aftale at Far kommer hver uge og er sammen med børn i Mors lejlighed, så laver Far mad og lægger børn i seng Oftest er mor ikke hjemme, men holder friaften ude Far kan komme når han har lyst og tid for at lege med børnene i Mors bolig. Spiser sjældent med. Far har ikke nøgle til lejligheden, men det ældste barn har selv nøgle Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 15

16 Sådan skal kommunen undersøge og sagsbehandle Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 16

17 Du skal have at vide hvilke konkrete oplysninger du kan komme med for at dokumentere at du er enlig Hvis du bliver indkaldt til et møde, kan du tage en bisidder med Du skal ikke skrive under på, at du ikke er enlig, hvis du er uenig i kommunens vurdering Du har krav på at blive partshørt i de akter, som afgørelsen bliver truffet på Der skal udarbejdes et referat/notat af den samtale du har deltaget i. Du bør have udleveret dette, så du kan rette misforståelser og fejl. Du kan altid selv bede om aktindsigt i din sag Det er vigtigt at fejl og misforståelser bliver rettet tidligst muligt, så kommunen har et korrekt grundlag at træffe afgørelsen på Dette kan ikke foregå på et møde, men du skal have rimelig tid til at læse igennem hjemme og komme med dine kommentarer før afgørelsen træffes Du har krav på en skriftlig afgørelse, med konkrete begrundelser for deres vurdering af hvorfor de evt. anser dig for ikke at være enlig Der skal også gives skriftlig vejledning om klage mulighed Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 17

18 Kommunen skal undersøge forholdene grundigt i samarbejde med borgeren og skal sandsynliggøre at man ikke er enlig i lovens forstand Sager om reelt enlige er komplekse og indeholder ofte rigtig mange oplysninger Hvis der har været tale om observationer, skal borgerne også have mulighed for at forklare sig og begrunde de konkrete forhold før de kan indgå i den bevismæssige vurdering Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 18

19 Det er kommunen der ved almindelig Bevisvurdering skal sandsynliggøre at borgeren har fælles husførelse med en anden person Beviserne skal samlet skabe en velbegrundet formodning om fælles husførelse med en anden person Der skal være tungtvejende beviser Der må ikke være uafklarede, modstridende oplysninger i sagen Der kan ikke træffes afgørelse om ophør eller tilbagebetaling, hvis det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er fælles husførelse mellem parterne Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 19

20 Stor vægt på sammenblandet økonomi Anonyme anmeldelser ingen eller ringe værdi Bilobservationer ingen eller ringe vægt Kun besøg i borgerens hjem efter klar aftale med borger Oplysninger via Facebook og sociale medier kun når det er åbne profiler kan godt have en kæreste og være i et forhold og alligevel være enlig Hvis der ikke er andet end borgen selv har fortalt ingen værdi Modstridende oplysninger i en sag må sagsbehandleren undersøge spørgsmålet nærmere eller undlade at lægge vægt på oplysningen til skade for borgeren De modstridende oplysninger skal altså være tilbagevist af kommunen hvis det skal kunne bruges i en afgørelse til skade for borgeren Hvis kommunen mener at borgeren har modtaget ydelser som enlig mod bedre vidende og derfor skal betale ydelser tilbage, kan dette kun kræves for de perioder som kommunen kan påvise at borger haft fælles husførelse. Og at der har været bedre vidende i hele perioden Der foreligger ond tro hvis borgeren vidste eller burde vide, at borgeren skulle oplyse kommunen om nærmere bestemte forhold Evt. Ond tro skal konkret begrundes i afgørelsen Hovsa Holbæk 2014 Bente Juul Röttig 20

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere