Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr."

Transkript

1 Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 241 Sagsnr. Side 1. Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på kr Bevilligsstatus pr. 31. december Status over kommerciel udlejning af overskudskapacitet i KUC Kolding FC Ungdom ansøger om ekstraordinært støtte Trekløverhallen anmoder om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping Cykling Trekanten Elite ansøger om økonomisk støtte Ansøgning fra FOF Kolding om dispensation fra regler om tilskud til undervisning i Zumba Orienteringspunkt

3 Sidenr Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på kr. Sagsid.: 06/15387 Resumé By- og udviklingsdirektøren ansøger om frigivelse af kr. som ydes som renteog afdragsfrit lån til Arena Syd i Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at det i budgettet optagne beløb på kr. til rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd i 2011 frigives og udbetales til Arena Syd, samt at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrev på et tilsvarende beløb. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser at Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 samt overslagsårene , besluttede at afsætte midler til ydelse af renteog afdragsfrie lån til den selvejende institution Arena Syd på kr. i hvert af årene. Budgetbeløbet er optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender. Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen. By- og udviklingsdirektøren oplyser videre, at kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrev. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

4 Sidenr Bevilligsstatus pr. 31. december 2010 Sagsid.: 10/5328 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender bevillingsstatus pr. 31. december 2010 vedrørende s budget 2010 til orientering, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2008 (sag nr ). Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. december 2010 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 31. december 2010 udviser følgende hovedtal (beløb i hele kr.): Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Rest korrigeret Forv. Målområde budget 2010 budget december 2010 bud- get Forbrugsprocent forbrugsprocent Fritidspolitik - drift Fritid og Idræt % 97% Folkeoplysnings og fritidsaktiviteter % 98% Lystbådehavne % 134% Fritidspolitik drift i alt % 98% Fritidspolitik - anlæg Bygningsvedligeholdelse % Hejls Klubhus udbygning Ekstraordinært bygningsvedligehold % Vamdrup svømmehal %

5 Sidenr. 244 Administrationspolitik - politisk organisation, møder, rejser og repræsentation 13 48% Folkeoplysningsudvalget % Til orientering kan det oplyses, at forbruget følger tidligere års procentvise forbrug i forhold til afsat budget. Bilag: /11 Åben, bevillingsstatus 2010 pr. ultimo december 2010.

6 Sidenr Status over kommerciel udlejning af overskudskapacitet i KUC Sagsid.: 09/6195 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremkommer med status for kommerciel udlejning af lokaler i Kolding Uddannelsescenter. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at status for kommerciel udlejning af Kolding Uddannelsescenter tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Fritids- og Idrætsudvalget i sit møde den 24. september 2009, sag nr , vedtog, at der på udvalgets møde i januar 2011 fremlægges status for kommerciel udlejning samt eventuelle ændringer vedrørende Kolding Uddannelsescenter. Kolding Uddannelsescenter har været kommercielt udlejet til 14 eksterne ansøgere, der til sammen har benyttet faciliteterne i 27 dage og givet en indtægt på kr. Endvidere kan det oplyses, at Lær Dansk Kolding ud over allerede aftalt lokaleleje har benyttet konference- og undervisningsfaciliteter 53 dage til en samlet pris på kr. Der har alene været tale om udlejning af overskudskapacitet og udlejningen har holdt sig inden for det antal dage faciliteterne årligt må udlejes, og således, at udlåns-brugerne har været sikret optimale muligheder for lån af faciliteterne. Det kan oplyses, at der fortsat vil blive arbejdet på at udleje evt. yderligere overskudskapacitet i Kolding Uddannelsescenter.

7 Sidenr Kolding FC Ungdom ansøger om ekstraordinært støtte Sagsid.: 11/698 Resumé Kolding FC ungdom, v/sportschef Steen Sparvath, ansøger om ekstraordinært tilskud på kr. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ydes tilskud til det ansøgte formål. Beslutning den Ansøgningen imødekommes. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kolding FC ungdom er et klubsamarbejde mellem 15 fodboldklubber i Kolding Kommune, der primært har været finansieret af Kolding FC A/S. Kolding FC ungdom har en særskilt bestyrelse, der består af sportschefen og repræsentanter fra 6 forskellige moderklubber. Efter indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem Kolding FC A/S og Vejle Boldklub har Kolding FC A/S meddelt Kolding FC ungdom, at de ikke fremadrettet har midler til den aftalte finansiering af Kolding FC ungdom ca kr., og at alle udbetalinger som følge heraf stopper pr. 31. december Kolding FC ungdom driver et hold i U19 divisionen (landets næstbedste række) og et hold i U17 mesterrække (landets tredjebedste række), der har en række udgifter i forbindelse med træneraflønning, transport mm. Kolding FC ungdom mangler finansiering til den resterende del af sæsonen, der løber frem til sommeren Kolding FC ungdom søger om kr. til at drive holdene frem til sommerferien, således at sæsonen kan spilles færdig, og at Kolding FC ungdom ikke skal nedlægge holdene midt i sæsonen. Kolding FC ungdom har selv fundet finansiering af de resterende ca kr., der kræves for at spille sæsonen færdig. Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe med to personer, der henholdsvis repræsenterer Nr. Bjært Strandhuse IF, Kolding FC u14/15, KIF fodbold samt Kolding fc u17/19. Arbejdsgruppen har fået til opgave af de øvrige klubber i Kolding at finde en model for en samlet organisering af elitefodbold ungdom i Kolding i samarbejde med VB Kolding.

8 Sidenr. 247 Det forventes således, at der fra juli 2011 er en fuldt finansieret langsigtet model for elitefodbolden i Kolding på ungdomssiden, som matcher det indgåede samarbejde på seniorsiden med Vejle Boldklub. Kolding FC ungdom er en af samarbejdsklubberne for Kolding som Team Danmark Elitekommune, hvor de er en del af Brændkjærskolens eliteidrætslinje. Kolding FC ungdom har på nuværende tidspunkt B-licens ved DBU, hvorfra de modtager midler som bidrag til at drive hold i ungdomsdivisionen. Der er på s budget ikke afsat midler til det ansøgte formål, men såfremt udvalget er sindet at indgå i projektet for den resterende del af sæsonen 2011 med et beløb på kr., kan beløbet finansieres af overførte ikke forbrugte midler i 2010 under s budgetområde og således, at der ikke fragår midler fra tilskudsområder til breddeidrætten.

9 Sidenr Trekløverhallen anmoder om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping Sagsid.: 09/13693 Resumé Trekløverhallen, v/formand Hans Christian Skovrup, anmoder ved mail af 3. januar 2011, om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m 2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping, samt indføjelse af en indtrædelsesret i forhold til realkreditinstitut og/eller pengeinstitut. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at lejemålet forlænges med 9 år og 11 måneder, med udløb den 1. marts 2041, og at udkast til ny lejekontrakt godkendes. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Trekløverhallen ansøger om en forlængelse af lejemålet på 9 år og 11 måneder med udløb den 1. marts 2041, og et nyt afsnit i lejekontrakten omhandlende realkreditinstituts og/eller pengeinstituts mulighed for at en indtrædelsesret i grundlejekontrakten med Kolding Kommune, idet forlængelse af lejemålet og en indtrædelsesret er en forudsætning for at kunne optage lån i henhold til gældende lånebetingelser fra realkreditinstitut og/eller pengeinstitut. Det kan oplyses, at Trekløverhallens nuværende lejekontrakt blev indgået med Christiansfeld Kommune med virkning fra 1. april 1981 og vedvarende indtil den 1. april Endvidere kan det oplyses, at der i samarbejde med afdelingen for Køb og Salg er udarbejdet udkast til ny lejekontrakt, der er udfærdiget efter Kolding Kommunes gældende regler og principper for lejekontrakter.

10 Sidenr. 249 Bilag: /11 Åben Lejekontrakt vedrørende lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping

11 Sidenr Cykling Trekanten Elite ansøger om økonomisk støtte Sagsid.: 10/31688 Resumé Cykling Trekanten Elite v/christian Poulsen ansøger ved mail af 11. januar 2011 om et tilskud på kr. til Cykling Trekanten Elite. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. i 2011 til Cykling Trekanten Elite under forudsætning af, at Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle kommune yder et lignende tilskud, at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at de fem cykelklubber i Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding har indgået et historisk samarbejde om en eliteoverbygning på tværs af kommune grænserne. Eliteoverbygningen arbejder under den nystiftede forening Cykling Trekanten Elite. Foreningen har som formål, at udvikle et eliteteam der skal konkurrere på højeste niveau. Teamet skal virke som en katalysator for at bevare de lokale cykeltalenter i lokalområdet. Foreningen bakkes op af en blanding af erfarne personer fra cykelsporten som bl.a. Michael Guldhammer og Christian Poulsen, der begge er tidligere danske mestre og professionelle cykelryttere, og hertil kommer erfarne erhvervspersoner som bl.a. Claus Moser, underdirektør i Middelfart Sparekasse, selvstændige erhvervsdrivende som Jan Lund og Henriks Kragh Andersen samt Koldings borgmester Jørn Pedersen, der også er bestyrelsesmedlem i foreningen. Cykling Trekanten Elite har som vision, at alle egnede A-ryttere fra de fem moderklubber skal køre på teamet, og derved få indsigt i eliteklassen. På denne måde bevares de mange talentfulde unge ryttere i lokalområdet, hvor de på nuværende tidspunkt kører på andre hold rundt i landet. Rytterne skal samtidig være gode ambassadører for projektet ved bl.a. at profilere sponsorer.

12 Sidenr. 251 Det ansøgte beløb på kr. giver kommunen følgende eksponering: omtale i TV, aviser og andre medier deltagelse i team præsentation synlighed via web, annoncer, plakater og logo på bil mulighed for at benytte holdet til markedsføring deltagelse ved netværks arrangementer Det kan oplyses, at der også fremsendes en ansøgning om tilskud på kr. til hver af de øvrige kommuner Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle. Det kan endvidere oplyses, at der ikke på s budgetområde er afsat øremærkede midler til det ansøgte, men såfremt udvalget er sindet at yde et tilskud, kan beløbet finansieres af Fritidspuljen med henvisning til, at elitesatsningen på cykelområdet kan medvirke til at tiltrække nationale og /eller internationale arrangementer til bl.a. Kolding. Der henstår i 2011 et uforbrugt budgetbeløb under Fritidspuljen på ca kr.

13 Sidenr Ansøgning fra FOF Kolding om dispensation fra regler om tilskud til undervisning i Zumba Sagsid.: 10/28851 Resumé FOF Kolding v/rune U. Jørgensen ansøger om dispensation fra Kolding Kommunes regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning - emnebegrænsningsoversigt. Sagen behandles i Folkeoplysningsudvalget og. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det indstilles til, at der ikke dispenseres fra regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i forhold til undervisning i Zumba med den begrundelse, at en godkendelse af Zumba som folkeoplysende voksenundervisning vil betyde, at der kan trækkes tilskud på den kommunalt afsatte ramme til tilsagnsbeløb, hvilket kan virke konkurrenceforvridende i forhold til øvrige udbydere. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen blev taget tilbage med henblik på, at forvaltningen anmodes om at kontakte Kommunernes Landsforening for en udtalelse om Zumba bør godkendes som en aktivitet under den folkeoplysende voksenundervisning. Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. januar Fornyet forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der på mødet træffes afgørelse om, hvorvidt det skal indstilles til s afgørelse, at Zumba godkendes som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges: Et flertal i Folkeoplysningsudvalget (udvalget med undtagelse af Bent Ginnerskov Jensen, Yrsa Mastrup og Alice Nissen) indstiller at Zumba godkendes som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Et mindretal i Folkeoplysningsudvalget (Bent Ginnerskov Jensen, Yrsa Mastrup) kunne ikke anbefale en godkendelse af Zumba som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Et andet mindretal i Folkeoplysningsudvalget (Alice Nissen) undlod at stemme.

14 Sidenr. 253 Fraværende Bo Sander Pedersen Beslutning den Godkendt som foreslået af det første mindretal i Folkeoplysningsudvalget, idet samtidig pålægger forvaltningen at udarbejde forslag til revision af emnebegrænsningsoversigten jf. folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 3. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at FOF Kolding ønsker at gennemføre undervisning i Zumba under Folkeoplysningsloven folkeoplysende voksenundervisning. FOF Kolding oplyser, at der i Danmark nu er flere voksne danskere, der får deres motion gennem oplysningsforbundene, end voksne, der får deres motion gennem de organiserede idrætsforeninger. Oplysningsforbundene spiller således en signifikant rolle i organiseringen og udbredelsen af motionsmulighederne for danskerne, at oplysningsforbundene over én kam de seneste år har oplevet fald i de gammeldags/traditionelle holdtyder som f. eks sprogundervisningen, mens der har været en markant og kompenserende vækst på bevægelsesområdet og i særdeleshed på helt nye typer bevægelsesundervisning. Det stiller naturligt krav om tilpasning af de positivlister, man i relation til folkeoplysningstilskud opererer med i kommunerne, og det stiller i øvrigt krav til hurtig tilpasning i oplysningsforbundene, hvor udviklingstiden for nye hold ikke længere skal tælles i sæsoner, men i måneder og uger. FOF oplyser endvidere, at Zumba er en motionsform, der på få måneder har indtaget folkeoplysningsprogrammerne, ikke kun er den hurtigst voksende motionsform, Danmark har set i nyere tid. Den har i de sidste par år bredt sig som en steppebrand og er den eneste motionsform, der på få år har evnet at overhale yogaen i udbredelse og tilslutning i USA. Zumba er noget forenklet motion i forklædning, hvor man glemmer, at man systematisk og hårdt arbejder med kroppens kredsløb og mange led, fordi man har det sjovt undervejs. Bevægelsesformen er inspireret af traditionel cumbia,- salsa,- samba- og merenquemusik, men har ikke til formål at op- eller indøve dansante karakteristika, men alene gennem gentagelse på gentagelse af samme rytmiske bevægelser at skabe en regulær og effektiv motionsform, der giver en styrkelse af led, opnåelse af bedre forbrænding, almindelig toning af krop og etablering af mentalt velbefindende. I folkeoplysningssammenhæng opleves zumbaen som en vigtig ny undervisningsdisciplin, særligt ved, at den som kun få andre motionsformer evner at rumme både den adrætte 19-årige, og den mere bevægelseshæmmede 80-årige, der ikke længere kan nå yderpositionerne i alle Helle Gotved-øvelserne. Dermed gives alle mulighed for at deltage og det skaber en helt ny social sammenhængskraft på holdene på tværs af aldersgrupperne, hvilket folkeoplysningen har manglet.

15 Sidenr. 254 Endelig er den generelle samfundsmæssige gevinst at få flere sunde borgere gennem zumbaen glædelig. Zumbaen har dels aktiveret borgere, der tidligere var inaktive, fordi deres motions- trigger er, at det skal være sjovt, før de gider løfte sig fra sofaen, og dels har den taget et stort publikum fra de traditionelle bevægelsesfag indenfor folkeoplysningen; fx yoga, bevægelse med stor bold M/K, gymnastik efter Helle Gotved-metoden, og mange andre tidligere velbesøgte aktiviteter, der alle har tabt terræn til Zumbaen. Det er ikke kun de unge, der er grebet, men også de ældre, der zumba er med og det er hér, den vigtigste forandring ligger: Trenden går nemlig som nævnt tidligere for alle aldersgrupper i retning af nye motionsformer som Zumba, hvor man er underholdt og leger sig til sin ugentlige motion. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke rammer holdaktiviteten tilbydes i, idet folkeoplysningens undervisningsform er væsentlig for aktiveringen af visse persontyper/grupper af borgere, også mht. zumbaen, mens andre får deres Zumba og anden motion i andre foreninger og formelle eller uformelle sammenhænge. Den danske fritidsmodel har også i denne sammenhæng vist sig ideel, idet den deltagertype, der tilmelder sig Zumba hos oplysningsforbundene, sjældent er den samme type, der vil engagere sig i Zumba/motion ved idrætsforeningerne, ligesom det stort set kan garanteres, at vi aldrig vil se en almindelig folkeoplysningsdeltager i et af de danske fitnesscentre. Og vice versa. Med denne komplementære palette af udbydere aktiveres flest muligt til et sundere liv i Kolding. Uanset holdtype kommer deltagerne til oplysningsforbundene for at blive undervist med den særlige kultur, afviklingsform, holdstørrelse og lærerkapacitet, der her tilbydes: Dels sikrer vi modsat mange andre udbydere, at det er uddannede lærere, der forestår undervisningen, og dels er en stor del af vores Zumbahold oprettet som traditionelt små oplysningshold med få deltagere, så vi derigennem sikrer en reel pædagogisk instruktion og mulighed for individuelt tilpasset undervisning. Endelig tilrettelægges Zumba-undervisningen som al anden undervisning under folkeoplysningsloven med et reelt progressivt undervisningsforløb. I FOF tilbyder vi også ofte afspænding i undervisningen, og således er der allerede opstået talrige afarter af Zumba, tilpasset målgruppen, ganske som yogaen har sine poler og afarter. Zumbaens formål og virkning er måske i øvrigt bedst at sammenligne med power yogaen. FOF Kolding har foretaget en rundringning til oplysningsforbund i syv større provinsbyer for at høre om den lokale kommunale tolkning af Zumba som ny bevægelsesform, hvor 6 ud af de syv kommuner p.t. kører Zumba inden for folkeoplysningsloven som bevægelsesfag: Det er i kommunerne Århus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Herning og Randers. I Djurslands kommuner har man p.t. ikke Zumba på listen over godkendte bevægelsesfag hvorvidt det skyldes en administrativ tolkning eller politisk beslutning, ved vi ikke. Der er således p.t. en almindelig accept af, at Zumba som ny bevægelsesform falder inden for folkeoplysningslovens bestemmelser om almen undervisning. FOF Kolding oplyser, at anmodningen ikke vil medføre forventning til ændringer i bevillingsrammen. Jf. bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) 3, stk. 2 kan der ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræts- og sports- og konkur-

16 Sidenr. 255 rencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Jf. 3, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i stk. 2 nævnte begrænsninger. Fritids- og Idrætsudvalget har med baggrund i folkeoplysningsbekendtgørelsen på sit møde den 22. november 2006 godkendt regler for folkeoplysende voksenundervisning herunder en emnebegrænsningsoversigt, hvoraf fremgår, at der ikke ydes tilskud til undervisning i blandt andet gymnastik herunder motionsgymnastik ligesom der heller ikke ydes tilskud til dans, herunder jazzballet. Der ydes tilskud til folkedans/seniordans. Det kan oplyses, at der gennemføres undervisning i Zumba i foreninger under Folkeoplysningsloven - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, ligesom der er flere private udbydere af Zumba i kommunen. Tilføjelse til sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren har den 10. december 2010 modtaget udtalelse fra Kommunernes Landsforening v. Mogens Karbo om deres fortolkning af Folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 2 i forhold til at gennemføre undervisning i Zumba under Folkeoplysningsloven folkeoplysende voksenundervisning. Kommunernes Landsforening v. Mogens Karbo er af den opfattelse, at Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 3 har mulighed for at fravige begrænsningerne om idræt, dans m.v. Forslag om fravigelse af begrænsningerne kan komme fra Folkeoplysningsudvalget. Et forslag om at fravige begrænsningerne kan både være ret konkret (fx enkelte fag eller emner) eller omfatte hele faggrupper. Men i alle tilfælde vil beslutningen omfatte alle aftenskoler, der ønsker at oprette sådanne hold. Man kan altså ikke bruge paragraffen til at give dispensation til en enkelt aftenskole, der søger om det. Kommunalbestyrelsen kan sige ja eller nej til at fravige begrænsningerne og behøver ikke at begrunde sin beslutning. I forbindelse med beslutningen vil det være naturligt, at Kommunalbestyrelsen lægger vægt på konkurrenceforvridningsaspektet, både i forhold til kommercielle udbydere og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

17 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé By- og udviklingsdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen på s område. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Bilag: /11 Åben Redegørelse vedr. lokaletilskud og indgåelse af brugs- og støtteaftaler /11 Åben Helhedsplan for Idrætsbyen-Ådalsbyen

18 Sidenr. 257 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Bjarne Juel Møller Næstformand Knud Erik Langhoff Medlem Yrsa Mastrup Medlem Erik Lund Medlem Marwan Zobi Medlem Marlene B. Lorentzen Medlem

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere