Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr."

Transkript

1 Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 241 Sagsnr. Side 1. Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på kr Bevilligsstatus pr. 31. december Status over kommerciel udlejning af overskudskapacitet i KUC Kolding FC Ungdom ansøger om ekstraordinært støtte Trekløverhallen anmoder om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping Cykling Trekanten Elite ansøger om økonomisk støtte Ansøgning fra FOF Kolding om dispensation fra regler om tilskud til undervisning i Zumba Orienteringspunkt

3 Sidenr Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på kr. Sagsid.: 06/15387 Resumé By- og udviklingsdirektøren ansøger om frigivelse af kr. som ydes som renteog afdragsfrit lån til Arena Syd i Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at det i budgettet optagne beløb på kr. til rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd i 2011 frigives og udbetales til Arena Syd, samt at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrev på et tilsvarende beløb. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser at Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 samt overslagsårene , besluttede at afsætte midler til ydelse af renteog afdragsfrie lån til den selvejende institution Arena Syd på kr. i hvert af årene. Budgetbeløbet er optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender. Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen. By- og udviklingsdirektøren oplyser videre, at kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrev. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

4 Sidenr Bevilligsstatus pr. 31. december 2010 Sagsid.: 10/5328 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender bevillingsstatus pr. 31. december 2010 vedrørende s budget 2010 til orientering, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2008 (sag nr ). Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. december 2010 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 31. december 2010 udviser følgende hovedtal (beløb i hele kr.): Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Rest korrigeret Forv. Målområde budget 2010 budget december 2010 bud- get Forbrugsprocent forbrugsprocent Fritidspolitik - drift Fritid og Idræt % 97% Folkeoplysnings og fritidsaktiviteter % 98% Lystbådehavne % 134% Fritidspolitik drift i alt % 98% Fritidspolitik - anlæg Bygningsvedligeholdelse % Hejls Klubhus udbygning Ekstraordinært bygningsvedligehold % Vamdrup svømmehal %

5 Sidenr. 244 Administrationspolitik - politisk organisation, møder, rejser og repræsentation 13 48% Folkeoplysningsudvalget % Til orientering kan det oplyses, at forbruget følger tidligere års procentvise forbrug i forhold til afsat budget. Bilag: /11 Åben, bevillingsstatus 2010 pr. ultimo december 2010.

6 Sidenr Status over kommerciel udlejning af overskudskapacitet i KUC Sagsid.: 09/6195 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremkommer med status for kommerciel udlejning af lokaler i Kolding Uddannelsescenter. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at status for kommerciel udlejning af Kolding Uddannelsescenter tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Fritids- og Idrætsudvalget i sit møde den 24. september 2009, sag nr , vedtog, at der på udvalgets møde i januar 2011 fremlægges status for kommerciel udlejning samt eventuelle ændringer vedrørende Kolding Uddannelsescenter. Kolding Uddannelsescenter har været kommercielt udlejet til 14 eksterne ansøgere, der til sammen har benyttet faciliteterne i 27 dage og givet en indtægt på kr. Endvidere kan det oplyses, at Lær Dansk Kolding ud over allerede aftalt lokaleleje har benyttet konference- og undervisningsfaciliteter 53 dage til en samlet pris på kr. Der har alene været tale om udlejning af overskudskapacitet og udlejningen har holdt sig inden for det antal dage faciliteterne årligt må udlejes, og således, at udlåns-brugerne har været sikret optimale muligheder for lån af faciliteterne. Det kan oplyses, at der fortsat vil blive arbejdet på at udleje evt. yderligere overskudskapacitet i Kolding Uddannelsescenter.

7 Sidenr Kolding FC Ungdom ansøger om ekstraordinært støtte Sagsid.: 11/698 Resumé Kolding FC ungdom, v/sportschef Steen Sparvath, ansøger om ekstraordinært tilskud på kr. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ydes tilskud til det ansøgte formål. Beslutning den Ansøgningen imødekommes. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kolding FC ungdom er et klubsamarbejde mellem 15 fodboldklubber i Kolding Kommune, der primært har været finansieret af Kolding FC A/S. Kolding FC ungdom har en særskilt bestyrelse, der består af sportschefen og repræsentanter fra 6 forskellige moderklubber. Efter indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem Kolding FC A/S og Vejle Boldklub har Kolding FC A/S meddelt Kolding FC ungdom, at de ikke fremadrettet har midler til den aftalte finansiering af Kolding FC ungdom ca kr., og at alle udbetalinger som følge heraf stopper pr. 31. december Kolding FC ungdom driver et hold i U19 divisionen (landets næstbedste række) og et hold i U17 mesterrække (landets tredjebedste række), der har en række udgifter i forbindelse med træneraflønning, transport mm. Kolding FC ungdom mangler finansiering til den resterende del af sæsonen, der løber frem til sommeren Kolding FC ungdom søger om kr. til at drive holdene frem til sommerferien, således at sæsonen kan spilles færdig, og at Kolding FC ungdom ikke skal nedlægge holdene midt i sæsonen. Kolding FC ungdom har selv fundet finansiering af de resterende ca kr., der kræves for at spille sæsonen færdig. Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe med to personer, der henholdsvis repræsenterer Nr. Bjært Strandhuse IF, Kolding FC u14/15, KIF fodbold samt Kolding fc u17/19. Arbejdsgruppen har fået til opgave af de øvrige klubber i Kolding at finde en model for en samlet organisering af elitefodbold ungdom i Kolding i samarbejde med VB Kolding.

8 Sidenr. 247 Det forventes således, at der fra juli 2011 er en fuldt finansieret langsigtet model for elitefodbolden i Kolding på ungdomssiden, som matcher det indgåede samarbejde på seniorsiden med Vejle Boldklub. Kolding FC ungdom er en af samarbejdsklubberne for Kolding som Team Danmark Elitekommune, hvor de er en del af Brændkjærskolens eliteidrætslinje. Kolding FC ungdom har på nuværende tidspunkt B-licens ved DBU, hvorfra de modtager midler som bidrag til at drive hold i ungdomsdivisionen. Der er på s budget ikke afsat midler til det ansøgte formål, men såfremt udvalget er sindet at indgå i projektet for den resterende del af sæsonen 2011 med et beløb på kr., kan beløbet finansieres af overførte ikke forbrugte midler i 2010 under s budgetområde og således, at der ikke fragår midler fra tilskudsområder til breddeidrætten.

9 Sidenr Trekløverhallen anmoder om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping Sagsid.: 09/13693 Resumé Trekløverhallen, v/formand Hans Christian Skovrup, anmoder ved mail af 3. januar 2011, om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m 2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping, samt indføjelse af en indtrædelsesret i forhold til realkreditinstitut og/eller pengeinstitut. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at lejemålet forlænges med 9 år og 11 måneder, med udløb den 1. marts 2041, og at udkast til ny lejekontrakt godkendes. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Trekløverhallen ansøger om en forlængelse af lejemålet på 9 år og 11 måneder med udløb den 1. marts 2041, og et nyt afsnit i lejekontrakten omhandlende realkreditinstituts og/eller pengeinstituts mulighed for at en indtrædelsesret i grundlejekontrakten med Kolding Kommune, idet forlængelse af lejemålet og en indtrædelsesret er en forudsætning for at kunne optage lån i henhold til gældende lånebetingelser fra realkreditinstitut og/eller pengeinstitut. Det kan oplyses, at Trekløverhallens nuværende lejekontrakt blev indgået med Christiansfeld Kommune med virkning fra 1. april 1981 og vedvarende indtil den 1. april Endvidere kan det oplyses, at der i samarbejde med afdelingen for Køb og Salg er udarbejdet udkast til ny lejekontrakt, der er udfærdiget efter Kolding Kommunes gældende regler og principper for lejekontrakter.

10 Sidenr. 249 Bilag: /11 Åben Lejekontrakt vedrørende lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping

11 Sidenr Cykling Trekanten Elite ansøger om økonomisk støtte Sagsid.: 10/31688 Resumé Cykling Trekanten Elite v/christian Poulsen ansøger ved mail af 11. januar 2011 om et tilskud på kr. til Cykling Trekanten Elite. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. i 2011 til Cykling Trekanten Elite under forudsætning af, at Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle kommune yder et lignende tilskud, at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at de fem cykelklubber i Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding har indgået et historisk samarbejde om en eliteoverbygning på tværs af kommune grænserne. Eliteoverbygningen arbejder under den nystiftede forening Cykling Trekanten Elite. Foreningen har som formål, at udvikle et eliteteam der skal konkurrere på højeste niveau. Teamet skal virke som en katalysator for at bevare de lokale cykeltalenter i lokalområdet. Foreningen bakkes op af en blanding af erfarne personer fra cykelsporten som bl.a. Michael Guldhammer og Christian Poulsen, der begge er tidligere danske mestre og professionelle cykelryttere, og hertil kommer erfarne erhvervspersoner som bl.a. Claus Moser, underdirektør i Middelfart Sparekasse, selvstændige erhvervsdrivende som Jan Lund og Henriks Kragh Andersen samt Koldings borgmester Jørn Pedersen, der også er bestyrelsesmedlem i foreningen. Cykling Trekanten Elite har som vision, at alle egnede A-ryttere fra de fem moderklubber skal køre på teamet, og derved få indsigt i eliteklassen. På denne måde bevares de mange talentfulde unge ryttere i lokalområdet, hvor de på nuværende tidspunkt kører på andre hold rundt i landet. Rytterne skal samtidig være gode ambassadører for projektet ved bl.a. at profilere sponsorer.

12 Sidenr. 251 Det ansøgte beløb på kr. giver kommunen følgende eksponering: omtale i TV, aviser og andre medier deltagelse i team præsentation synlighed via web, annoncer, plakater og logo på bil mulighed for at benytte holdet til markedsføring deltagelse ved netværks arrangementer Det kan oplyses, at der også fremsendes en ansøgning om tilskud på kr. til hver af de øvrige kommuner Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle. Det kan endvidere oplyses, at der ikke på s budgetområde er afsat øremærkede midler til det ansøgte, men såfremt udvalget er sindet at yde et tilskud, kan beløbet finansieres af Fritidspuljen med henvisning til, at elitesatsningen på cykelområdet kan medvirke til at tiltrække nationale og /eller internationale arrangementer til bl.a. Kolding. Der henstår i 2011 et uforbrugt budgetbeløb under Fritidspuljen på ca kr.

13 Sidenr Ansøgning fra FOF Kolding om dispensation fra regler om tilskud til undervisning i Zumba Sagsid.: 10/28851 Resumé FOF Kolding v/rune U. Jørgensen ansøger om dispensation fra Kolding Kommunes regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning - emnebegrænsningsoversigt. Sagen behandles i Folkeoplysningsudvalget og. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det indstilles til, at der ikke dispenseres fra regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i forhold til undervisning i Zumba med den begrundelse, at en godkendelse af Zumba som folkeoplysende voksenundervisning vil betyde, at der kan trækkes tilskud på den kommunalt afsatte ramme til tilsagnsbeløb, hvilket kan virke konkurrenceforvridende i forhold til øvrige udbydere. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen blev taget tilbage med henblik på, at forvaltningen anmodes om at kontakte Kommunernes Landsforening for en udtalelse om Zumba bør godkendes som en aktivitet under den folkeoplysende voksenundervisning. Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. januar Fornyet forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der på mødet træffes afgørelse om, hvorvidt det skal indstilles til s afgørelse, at Zumba godkendes som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges: Et flertal i Folkeoplysningsudvalget (udvalget med undtagelse af Bent Ginnerskov Jensen, Yrsa Mastrup og Alice Nissen) indstiller at Zumba godkendes som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Et mindretal i Folkeoplysningsudvalget (Bent Ginnerskov Jensen, Yrsa Mastrup) kunne ikke anbefale en godkendelse af Zumba som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Et andet mindretal i Folkeoplysningsudvalget (Alice Nissen) undlod at stemme.

14 Sidenr. 253 Fraværende Bo Sander Pedersen Beslutning den Godkendt som foreslået af det første mindretal i Folkeoplysningsudvalget, idet samtidig pålægger forvaltningen at udarbejde forslag til revision af emnebegrænsningsoversigten jf. folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 3. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at FOF Kolding ønsker at gennemføre undervisning i Zumba under Folkeoplysningsloven folkeoplysende voksenundervisning. FOF Kolding oplyser, at der i Danmark nu er flere voksne danskere, der får deres motion gennem oplysningsforbundene, end voksne, der får deres motion gennem de organiserede idrætsforeninger. Oplysningsforbundene spiller således en signifikant rolle i organiseringen og udbredelsen af motionsmulighederne for danskerne, at oplysningsforbundene over én kam de seneste år har oplevet fald i de gammeldags/traditionelle holdtyder som f. eks sprogundervisningen, mens der har været en markant og kompenserende vækst på bevægelsesområdet og i særdeleshed på helt nye typer bevægelsesundervisning. Det stiller naturligt krav om tilpasning af de positivlister, man i relation til folkeoplysningstilskud opererer med i kommunerne, og det stiller i øvrigt krav til hurtig tilpasning i oplysningsforbundene, hvor udviklingstiden for nye hold ikke længere skal tælles i sæsoner, men i måneder og uger. FOF oplyser endvidere, at Zumba er en motionsform, der på få måneder har indtaget folkeoplysningsprogrammerne, ikke kun er den hurtigst voksende motionsform, Danmark har set i nyere tid. Den har i de sidste par år bredt sig som en steppebrand og er den eneste motionsform, der på få år har evnet at overhale yogaen i udbredelse og tilslutning i USA. Zumba er noget forenklet motion i forklædning, hvor man glemmer, at man systematisk og hårdt arbejder med kroppens kredsløb og mange led, fordi man har det sjovt undervejs. Bevægelsesformen er inspireret af traditionel cumbia,- salsa,- samba- og merenquemusik, men har ikke til formål at op- eller indøve dansante karakteristika, men alene gennem gentagelse på gentagelse af samme rytmiske bevægelser at skabe en regulær og effektiv motionsform, der giver en styrkelse af led, opnåelse af bedre forbrænding, almindelig toning af krop og etablering af mentalt velbefindende. I folkeoplysningssammenhæng opleves zumbaen som en vigtig ny undervisningsdisciplin, særligt ved, at den som kun få andre motionsformer evner at rumme både den adrætte 19-årige, og den mere bevægelseshæmmede 80-årige, der ikke længere kan nå yderpositionerne i alle Helle Gotved-øvelserne. Dermed gives alle mulighed for at deltage og det skaber en helt ny social sammenhængskraft på holdene på tværs af aldersgrupperne, hvilket folkeoplysningen har manglet.

15 Sidenr. 254 Endelig er den generelle samfundsmæssige gevinst at få flere sunde borgere gennem zumbaen glædelig. Zumbaen har dels aktiveret borgere, der tidligere var inaktive, fordi deres motions- trigger er, at det skal være sjovt, før de gider løfte sig fra sofaen, og dels har den taget et stort publikum fra de traditionelle bevægelsesfag indenfor folkeoplysningen; fx yoga, bevægelse med stor bold M/K, gymnastik efter Helle Gotved-metoden, og mange andre tidligere velbesøgte aktiviteter, der alle har tabt terræn til Zumbaen. Det er ikke kun de unge, der er grebet, men også de ældre, der zumba er med og det er hér, den vigtigste forandring ligger: Trenden går nemlig som nævnt tidligere for alle aldersgrupper i retning af nye motionsformer som Zumba, hvor man er underholdt og leger sig til sin ugentlige motion. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke rammer holdaktiviteten tilbydes i, idet folkeoplysningens undervisningsform er væsentlig for aktiveringen af visse persontyper/grupper af borgere, også mht. zumbaen, mens andre får deres Zumba og anden motion i andre foreninger og formelle eller uformelle sammenhænge. Den danske fritidsmodel har også i denne sammenhæng vist sig ideel, idet den deltagertype, der tilmelder sig Zumba hos oplysningsforbundene, sjældent er den samme type, der vil engagere sig i Zumba/motion ved idrætsforeningerne, ligesom det stort set kan garanteres, at vi aldrig vil se en almindelig folkeoplysningsdeltager i et af de danske fitnesscentre. Og vice versa. Med denne komplementære palette af udbydere aktiveres flest muligt til et sundere liv i Kolding. Uanset holdtype kommer deltagerne til oplysningsforbundene for at blive undervist med den særlige kultur, afviklingsform, holdstørrelse og lærerkapacitet, der her tilbydes: Dels sikrer vi modsat mange andre udbydere, at det er uddannede lærere, der forestår undervisningen, og dels er en stor del af vores Zumbahold oprettet som traditionelt små oplysningshold med få deltagere, så vi derigennem sikrer en reel pædagogisk instruktion og mulighed for individuelt tilpasset undervisning. Endelig tilrettelægges Zumba-undervisningen som al anden undervisning under folkeoplysningsloven med et reelt progressivt undervisningsforløb. I FOF tilbyder vi også ofte afspænding i undervisningen, og således er der allerede opstået talrige afarter af Zumba, tilpasset målgruppen, ganske som yogaen har sine poler og afarter. Zumbaens formål og virkning er måske i øvrigt bedst at sammenligne med power yogaen. FOF Kolding har foretaget en rundringning til oplysningsforbund i syv større provinsbyer for at høre om den lokale kommunale tolkning af Zumba som ny bevægelsesform, hvor 6 ud af de syv kommuner p.t. kører Zumba inden for folkeoplysningsloven som bevægelsesfag: Det er i kommunerne Århus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Herning og Randers. I Djurslands kommuner har man p.t. ikke Zumba på listen over godkendte bevægelsesfag hvorvidt det skyldes en administrativ tolkning eller politisk beslutning, ved vi ikke. Der er således p.t. en almindelig accept af, at Zumba som ny bevægelsesform falder inden for folkeoplysningslovens bestemmelser om almen undervisning. FOF Kolding oplyser, at anmodningen ikke vil medføre forventning til ændringer i bevillingsrammen. Jf. bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) 3, stk. 2 kan der ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræts- og sports- og konkur-

16 Sidenr. 255 rencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Jf. 3, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i stk. 2 nævnte begrænsninger. Fritids- og Idrætsudvalget har med baggrund i folkeoplysningsbekendtgørelsen på sit møde den 22. november 2006 godkendt regler for folkeoplysende voksenundervisning herunder en emnebegrænsningsoversigt, hvoraf fremgår, at der ikke ydes tilskud til undervisning i blandt andet gymnastik herunder motionsgymnastik ligesom der heller ikke ydes tilskud til dans, herunder jazzballet. Der ydes tilskud til folkedans/seniordans. Det kan oplyses, at der gennemføres undervisning i Zumba i foreninger under Folkeoplysningsloven - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, ligesom der er flere private udbydere af Zumba i kommunen. Tilføjelse til sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren har den 10. december 2010 modtaget udtalelse fra Kommunernes Landsforening v. Mogens Karbo om deres fortolkning af Folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 2 i forhold til at gennemføre undervisning i Zumba under Folkeoplysningsloven folkeoplysende voksenundervisning. Kommunernes Landsforening v. Mogens Karbo er af den opfattelse, at Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 3 har mulighed for at fravige begrænsningerne om idræt, dans m.v. Forslag om fravigelse af begrænsningerne kan komme fra Folkeoplysningsudvalget. Et forslag om at fravige begrænsningerne kan både være ret konkret (fx enkelte fag eller emner) eller omfatte hele faggrupper. Men i alle tilfælde vil beslutningen omfatte alle aftenskoler, der ønsker at oprette sådanne hold. Man kan altså ikke bruge paragraffen til at give dispensation til en enkelt aftenskole, der søger om det. Kommunalbestyrelsen kan sige ja eller nej til at fravige begrænsningerne og behøver ikke at begrunde sin beslutning. I forbindelse med beslutningen vil det være naturligt, at Kommunalbestyrelsen lægger vægt på konkurrenceforvridningsaspektet, både i forhold til kommercielle udbydere og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

17 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé By- og udviklingsdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen på s område. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Bilag: /11 Åben Redegørelse vedr. lokaletilskud og indgåelse af brugs- og støtteaftaler /11 Åben Helhedsplan for Idrætsbyen-Ådalsbyen

18 Sidenr. 257 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Bjarne Juel Møller Næstformand Knud Erik Langhoff Medlem Yrsa Mastrup Medlem Erik Lund Medlem Marwan Zobi Medlem Marlene B. Lorentzen Medlem

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 01-10-2013 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere