Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 26. januar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr."

Transkript

1 Sidenr. 240 Protokol Mødedato: 26. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Erik Lund, Marwan Zobi GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 241 Sagsnr. Side 1. Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på kr Bevilligsstatus pr. 31. december Status over kommerciel udlejning af overskudskapacitet i KUC Kolding FC Ungdom ansøger om ekstraordinært støtte Trekløverhallen anmoder om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping Cykling Trekanten Elite ansøger om økonomisk støtte Ansøgning fra FOF Kolding om dispensation fra regler om tilskud til undervisning i Zumba Orienteringspunkt

3 Sidenr Den selvejende institution Arena Syd, ydelse af rente- og afdragsfrit lån på kr. Sagsid.: 06/15387 Resumé By- og udviklingsdirektøren ansøger om frigivelse af kr. som ydes som renteog afdragsfrit lån til Arena Syd i Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at det i budgettet optagne beløb på kr. til rente- og afdragsfrit lån til Arena Syd i 2011 frigives og udbetales til Arena Syd, samt at Kolding Kommunes tilgodehavende sikres ved udfærdigelse af gældsbrev på et tilsvarende beløb. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser at Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 samt overslagsårene , besluttede at afsætte midler til ydelse af renteog afdragsfrie lån til den selvejende institution Arena Syd på kr. i hvert af årene. Budgetbeløbet er optaget på konto 08.25, langfristede udlån og tilgodehavender. Beløbet skal anvendes til ordinær drift af institutionen. By- og udviklingsdirektøren oplyser videre, at kommunens tilgodehavende vil blive sikret ved udfærdigelse af gældsbrev. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen.

4 Sidenr Bevilligsstatus pr. 31. december 2010 Sagsid.: 10/5328 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender bevillingsstatus pr. 31. december 2010 vedrørende s budget 2010 til orientering, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2008 (sag nr ). Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. december 2010 tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 31. december 2010 udviser følgende hovedtal (beløb i hele kr.): Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Rest korrigeret Forv. Målområde budget 2010 budget december 2010 bud- get Forbrugsprocent forbrugsprocent Fritidspolitik - drift Fritid og Idræt % 97% Folkeoplysnings og fritidsaktiviteter % 98% Lystbådehavne % 134% Fritidspolitik drift i alt % 98% Fritidspolitik - anlæg Bygningsvedligeholdelse % Hejls Klubhus udbygning Ekstraordinært bygningsvedligehold % Vamdrup svømmehal %

5 Sidenr. 244 Administrationspolitik - politisk organisation, møder, rejser og repræsentation 13 48% Folkeoplysningsudvalget % Til orientering kan det oplyses, at forbruget følger tidligere års procentvise forbrug i forhold til afsat budget. Bilag: /11 Åben, bevillingsstatus 2010 pr. ultimo december 2010.

6 Sidenr Status over kommerciel udlejning af overskudskapacitet i KUC Sagsid.: 09/6195 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremkommer med status for kommerciel udlejning af lokaler i Kolding Uddannelsescenter. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at status for kommerciel udlejning af Kolding Uddannelsescenter tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Fritids- og Idrætsudvalget i sit møde den 24. september 2009, sag nr , vedtog, at der på udvalgets møde i januar 2011 fremlægges status for kommerciel udlejning samt eventuelle ændringer vedrørende Kolding Uddannelsescenter. Kolding Uddannelsescenter har været kommercielt udlejet til 14 eksterne ansøgere, der til sammen har benyttet faciliteterne i 27 dage og givet en indtægt på kr. Endvidere kan det oplyses, at Lær Dansk Kolding ud over allerede aftalt lokaleleje har benyttet konference- og undervisningsfaciliteter 53 dage til en samlet pris på kr. Der har alene været tale om udlejning af overskudskapacitet og udlejningen har holdt sig inden for det antal dage faciliteterne årligt må udlejes, og således, at udlåns-brugerne har været sikret optimale muligheder for lån af faciliteterne. Det kan oplyses, at der fortsat vil blive arbejdet på at udleje evt. yderligere overskudskapacitet i Kolding Uddannelsescenter.

7 Sidenr Kolding FC Ungdom ansøger om ekstraordinært støtte Sagsid.: 11/698 Resumé Kolding FC ungdom, v/sportschef Steen Sparvath, ansøger om ekstraordinært tilskud på kr. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ydes tilskud til det ansøgte formål. Beslutning den Ansøgningen imødekommes. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kolding FC ungdom er et klubsamarbejde mellem 15 fodboldklubber i Kolding Kommune, der primært har været finansieret af Kolding FC A/S. Kolding FC ungdom har en særskilt bestyrelse, der består af sportschefen og repræsentanter fra 6 forskellige moderklubber. Efter indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem Kolding FC A/S og Vejle Boldklub har Kolding FC A/S meddelt Kolding FC ungdom, at de ikke fremadrettet har midler til den aftalte finansiering af Kolding FC ungdom ca kr., og at alle udbetalinger som følge heraf stopper pr. 31. december Kolding FC ungdom driver et hold i U19 divisionen (landets næstbedste række) og et hold i U17 mesterrække (landets tredjebedste række), der har en række udgifter i forbindelse med træneraflønning, transport mm. Kolding FC ungdom mangler finansiering til den resterende del af sæsonen, der løber frem til sommeren Kolding FC ungdom søger om kr. til at drive holdene frem til sommerferien, således at sæsonen kan spilles færdig, og at Kolding FC ungdom ikke skal nedlægge holdene midt i sæsonen. Kolding FC ungdom har selv fundet finansiering af de resterende ca kr., der kræves for at spille sæsonen færdig. Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe med to personer, der henholdsvis repræsenterer Nr. Bjært Strandhuse IF, Kolding FC u14/15, KIF fodbold samt Kolding fc u17/19. Arbejdsgruppen har fået til opgave af de øvrige klubber i Kolding at finde en model for en samlet organisering af elitefodbold ungdom i Kolding i samarbejde med VB Kolding.

8 Sidenr. 247 Det forventes således, at der fra juli 2011 er en fuldt finansieret langsigtet model for elitefodbolden i Kolding på ungdomssiden, som matcher det indgåede samarbejde på seniorsiden med Vejle Boldklub. Kolding FC ungdom er en af samarbejdsklubberne for Kolding som Team Danmark Elitekommune, hvor de er en del af Brændkjærskolens eliteidrætslinje. Kolding FC ungdom har på nuværende tidspunkt B-licens ved DBU, hvorfra de modtager midler som bidrag til at drive hold i ungdomsdivisionen. Der er på s budget ikke afsat midler til det ansøgte formål, men såfremt udvalget er sindet at indgå i projektet for den resterende del af sæsonen 2011 med et beløb på kr., kan beløbet finansieres af overførte ikke forbrugte midler i 2010 under s budgetområde og således, at der ikke fragår midler fra tilskudsområder til breddeidrætten.

9 Sidenr Trekløverhallen anmoder om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping Sagsid.: 09/13693 Resumé Trekløverhallen, v/formand Hans Christian Skovrup, anmoder ved mail af 3. januar 2011, om forlængelse af lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m 2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping, samt indføjelse af en indtrædelsesret i forhold til realkreditinstitut og/eller pengeinstitut. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at lejemålet forlænges med 9 år og 11 måneder, med udløb den 1. marts 2041, og at udkast til ny lejekontrakt godkendes. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Trekløverhallen ansøger om en forlængelse af lejemålet på 9 år og 11 måneder med udløb den 1. marts 2041, og et nyt afsnit i lejekontrakten omhandlende realkreditinstituts og/eller pengeinstituts mulighed for at en indtrædelsesret i grundlejekontrakten med Kolding Kommune, idet forlængelse af lejemålet og en indtrædelsesret er en forudsætning for at kunne optage lån i henhold til gældende lånebetingelser fra realkreditinstitut og/eller pengeinstitut. Det kan oplyses, at Trekløverhallens nuværende lejekontrakt blev indgået med Christiansfeld Kommune med virkning fra 1. april 1981 og vedvarende indtil den 1. april Endvidere kan det oplyses, at der i samarbejde med afdelingen for Køb og Salg er udarbejdet udkast til ny lejekontrakt, der er udfærdiget efter Kolding Kommunes gældende regler og principper for lejekontrakter.

10 Sidenr. 249 Bilag: /11 Åben Lejekontrakt vedrørende lejemålet matr. nr. 320, af Stepping, stort m2 beliggende Sdr. Allé 30, Stepping

11 Sidenr Cykling Trekanten Elite ansøger om økonomisk støtte Sagsid.: 10/31688 Resumé Cykling Trekanten Elite v/christian Poulsen ansøger ved mail af 11. januar 2011 om et tilskud på kr. til Cykling Trekanten Elite. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der bevilges et tilskud på kr. i 2011 til Cykling Trekanten Elite under forudsætning af, at Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle kommune yder et lignende tilskud, at tilskuddet finansieres af Fritidspuljen. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at de fem cykelklubber i Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding har indgået et historisk samarbejde om en eliteoverbygning på tværs af kommune grænserne. Eliteoverbygningen arbejder under den nystiftede forening Cykling Trekanten Elite. Foreningen har som formål, at udvikle et eliteteam der skal konkurrere på højeste niveau. Teamet skal virke som en katalysator for at bevare de lokale cykeltalenter i lokalområdet. Foreningen bakkes op af en blanding af erfarne personer fra cykelsporten som bl.a. Michael Guldhammer og Christian Poulsen, der begge er tidligere danske mestre og professionelle cykelryttere, og hertil kommer erfarne erhvervspersoner som bl.a. Claus Moser, underdirektør i Middelfart Sparekasse, selvstændige erhvervsdrivende som Jan Lund og Henriks Kragh Andersen samt Koldings borgmester Jørn Pedersen, der også er bestyrelsesmedlem i foreningen. Cykling Trekanten Elite har som vision, at alle egnede A-ryttere fra de fem moderklubber skal køre på teamet, og derved få indsigt i eliteklassen. På denne måde bevares de mange talentfulde unge ryttere i lokalområdet, hvor de på nuværende tidspunkt kører på andre hold rundt i landet. Rytterne skal samtidig være gode ambassadører for projektet ved bl.a. at profilere sponsorer.

12 Sidenr. 251 Det ansøgte beløb på kr. giver kommunen følgende eksponering: omtale i TV, aviser og andre medier deltagelse i team præsentation synlighed via web, annoncer, plakater og logo på bil mulighed for at benytte holdet til markedsføring deltagelse ved netværks arrangementer Det kan oplyses, at der også fremsendes en ansøgning om tilskud på kr. til hver af de øvrige kommuner Fredericia, Middelfart, Vejen og Vejle. Det kan endvidere oplyses, at der ikke på s budgetområde er afsat øremærkede midler til det ansøgte, men såfremt udvalget er sindet at yde et tilskud, kan beløbet finansieres af Fritidspuljen med henvisning til, at elitesatsningen på cykelområdet kan medvirke til at tiltrække nationale og /eller internationale arrangementer til bl.a. Kolding. Der henstår i 2011 et uforbrugt budgetbeløb under Fritidspuljen på ca kr.

13 Sidenr Ansøgning fra FOF Kolding om dispensation fra regler om tilskud til undervisning i Zumba Sagsid.: 10/28851 Resumé FOF Kolding v/rune U. Jørgensen ansøger om dispensation fra Kolding Kommunes regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning - emnebegrænsningsoversigt. Sagen behandles i Folkeoplysningsudvalget og. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at det indstilles til, at der ikke dispenseres fra regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i forhold til undervisning i Zumba med den begrundelse, at en godkendelse af Zumba som folkeoplysende voksenundervisning vil betyde, at der kan trækkes tilskud på den kommunalt afsatte ramme til tilsagnsbeløb, hvilket kan virke konkurrenceforvridende i forhold til øvrige udbydere. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Sagen blev taget tilbage med henblik på, at forvaltningen anmodes om at kontakte Kommunernes Landsforening for en udtalelse om Zumba bør godkendes som en aktivitet under den folkeoplysende voksenundervisning. Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. januar Fornyet forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der på mødet træffes afgørelse om, hvorvidt det skal indstilles til s afgørelse, at Zumba godkendes som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges: Et flertal i Folkeoplysningsudvalget (udvalget med undtagelse af Bent Ginnerskov Jensen, Yrsa Mastrup og Alice Nissen) indstiller at Zumba godkendes som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Et mindretal i Folkeoplysningsudvalget (Bent Ginnerskov Jensen, Yrsa Mastrup) kunne ikke anbefale en godkendelse af Zumba som fag under den folkeoplysende voksenundervisning. Et andet mindretal i Folkeoplysningsudvalget (Alice Nissen) undlod at stemme.

14 Sidenr. 253 Fraværende Bo Sander Pedersen Beslutning den Godkendt som foreslået af det første mindretal i Folkeoplysningsudvalget, idet samtidig pålægger forvaltningen at udarbejde forslag til revision af emnebegrænsningsoversigten jf. folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 3. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at FOF Kolding ønsker at gennemføre undervisning i Zumba under Folkeoplysningsloven folkeoplysende voksenundervisning. FOF Kolding oplyser, at der i Danmark nu er flere voksne danskere, der får deres motion gennem oplysningsforbundene, end voksne, der får deres motion gennem de organiserede idrætsforeninger. Oplysningsforbundene spiller således en signifikant rolle i organiseringen og udbredelsen af motionsmulighederne for danskerne, at oplysningsforbundene over én kam de seneste år har oplevet fald i de gammeldags/traditionelle holdtyder som f. eks sprogundervisningen, mens der har været en markant og kompenserende vækst på bevægelsesområdet og i særdeleshed på helt nye typer bevægelsesundervisning. Det stiller naturligt krav om tilpasning af de positivlister, man i relation til folkeoplysningstilskud opererer med i kommunerne, og det stiller i øvrigt krav til hurtig tilpasning i oplysningsforbundene, hvor udviklingstiden for nye hold ikke længere skal tælles i sæsoner, men i måneder og uger. FOF oplyser endvidere, at Zumba er en motionsform, der på få måneder har indtaget folkeoplysningsprogrammerne, ikke kun er den hurtigst voksende motionsform, Danmark har set i nyere tid. Den har i de sidste par år bredt sig som en steppebrand og er den eneste motionsform, der på få år har evnet at overhale yogaen i udbredelse og tilslutning i USA. Zumba er noget forenklet motion i forklædning, hvor man glemmer, at man systematisk og hårdt arbejder med kroppens kredsløb og mange led, fordi man har det sjovt undervejs. Bevægelsesformen er inspireret af traditionel cumbia,- salsa,- samba- og merenquemusik, men har ikke til formål at op- eller indøve dansante karakteristika, men alene gennem gentagelse på gentagelse af samme rytmiske bevægelser at skabe en regulær og effektiv motionsform, der giver en styrkelse af led, opnåelse af bedre forbrænding, almindelig toning af krop og etablering af mentalt velbefindende. I folkeoplysningssammenhæng opleves zumbaen som en vigtig ny undervisningsdisciplin, særligt ved, at den som kun få andre motionsformer evner at rumme både den adrætte 19-årige, og den mere bevægelseshæmmede 80-årige, der ikke længere kan nå yderpositionerne i alle Helle Gotved-øvelserne. Dermed gives alle mulighed for at deltage og det skaber en helt ny social sammenhængskraft på holdene på tværs af aldersgrupperne, hvilket folkeoplysningen har manglet.

15 Sidenr. 254 Endelig er den generelle samfundsmæssige gevinst at få flere sunde borgere gennem zumbaen glædelig. Zumbaen har dels aktiveret borgere, der tidligere var inaktive, fordi deres motions- trigger er, at det skal være sjovt, før de gider løfte sig fra sofaen, og dels har den taget et stort publikum fra de traditionelle bevægelsesfag indenfor folkeoplysningen; fx yoga, bevægelse med stor bold M/K, gymnastik efter Helle Gotved-metoden, og mange andre tidligere velbesøgte aktiviteter, der alle har tabt terræn til Zumbaen. Det er ikke kun de unge, der er grebet, men også de ældre, der zumba er med og det er hér, den vigtigste forandring ligger: Trenden går nemlig som nævnt tidligere for alle aldersgrupper i retning af nye motionsformer som Zumba, hvor man er underholdt og leger sig til sin ugentlige motion. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke rammer holdaktiviteten tilbydes i, idet folkeoplysningens undervisningsform er væsentlig for aktiveringen af visse persontyper/grupper af borgere, også mht. zumbaen, mens andre får deres Zumba og anden motion i andre foreninger og formelle eller uformelle sammenhænge. Den danske fritidsmodel har også i denne sammenhæng vist sig ideel, idet den deltagertype, der tilmelder sig Zumba hos oplysningsforbundene, sjældent er den samme type, der vil engagere sig i Zumba/motion ved idrætsforeningerne, ligesom det stort set kan garanteres, at vi aldrig vil se en almindelig folkeoplysningsdeltager i et af de danske fitnesscentre. Og vice versa. Med denne komplementære palette af udbydere aktiveres flest muligt til et sundere liv i Kolding. Uanset holdtype kommer deltagerne til oplysningsforbundene for at blive undervist med den særlige kultur, afviklingsform, holdstørrelse og lærerkapacitet, der her tilbydes: Dels sikrer vi modsat mange andre udbydere, at det er uddannede lærere, der forestår undervisningen, og dels er en stor del af vores Zumbahold oprettet som traditionelt små oplysningshold med få deltagere, så vi derigennem sikrer en reel pædagogisk instruktion og mulighed for individuelt tilpasset undervisning. Endelig tilrettelægges Zumba-undervisningen som al anden undervisning under folkeoplysningsloven med et reelt progressivt undervisningsforløb. I FOF tilbyder vi også ofte afspænding i undervisningen, og således er der allerede opstået talrige afarter af Zumba, tilpasset målgruppen, ganske som yogaen har sine poler og afarter. Zumbaens formål og virkning er måske i øvrigt bedst at sammenligne med power yogaen. FOF Kolding har foretaget en rundringning til oplysningsforbund i syv større provinsbyer for at høre om den lokale kommunale tolkning af Zumba som ny bevægelsesform, hvor 6 ud af de syv kommuner p.t. kører Zumba inden for folkeoplysningsloven som bevægelsesfag: Det er i kommunerne Århus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Herning og Randers. I Djurslands kommuner har man p.t. ikke Zumba på listen over godkendte bevægelsesfag hvorvidt det skyldes en administrativ tolkning eller politisk beslutning, ved vi ikke. Der er således p.t. en almindelig accept af, at Zumba som ny bevægelsesform falder inden for folkeoplysningslovens bestemmelser om almen undervisning. FOF Kolding oplyser, at anmodningen ikke vil medføre forventning til ændringer i bevillingsrammen. Jf. bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) 3, stk. 2 kan der ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræts- og sports- og konkur-

16 Sidenr. 255 rencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Jf. 3, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i stk. 2 nævnte begrænsninger. Fritids- og Idrætsudvalget har med baggrund i folkeoplysningsbekendtgørelsen på sit møde den 22. november 2006 godkendt regler for folkeoplysende voksenundervisning herunder en emnebegrænsningsoversigt, hvoraf fremgår, at der ikke ydes tilskud til undervisning i blandt andet gymnastik herunder motionsgymnastik ligesom der heller ikke ydes tilskud til dans, herunder jazzballet. Der ydes tilskud til folkedans/seniordans. Det kan oplyses, at der gennemføres undervisning i Zumba i foreninger under Folkeoplysningsloven - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, ligesom der er flere private udbydere af Zumba i kommunen. Tilføjelse til sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren har den 10. december 2010 modtaget udtalelse fra Kommunernes Landsforening v. Mogens Karbo om deres fortolkning af Folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 2 i forhold til at gennemføre undervisning i Zumba under Folkeoplysningsloven folkeoplysende voksenundervisning. Kommunernes Landsforening v. Mogens Karbo er af den opfattelse, at Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 3, stk. 3 har mulighed for at fravige begrænsningerne om idræt, dans m.v. Forslag om fravigelse af begrænsningerne kan komme fra Folkeoplysningsudvalget. Et forslag om at fravige begrænsningerne kan både være ret konkret (fx enkelte fag eller emner) eller omfatte hele faggrupper. Men i alle tilfælde vil beslutningen omfatte alle aftenskoler, der ønsker at oprette sådanne hold. Man kan altså ikke bruge paragraffen til at give dispensation til en enkelt aftenskole, der søger om det. Kommunalbestyrelsen kan sige ja eller nej til at fravige begrænsningerne og behøver ikke at begrunde sin beslutning. I forbindelse med beslutningen vil det være naturligt, at Kommunalbestyrelsen lægger vægt på konkurrenceforvridningsaspektet, både i forhold til kommercielle udbydere og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

17 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé By- og udviklingsdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen på s område. Sagen behandles i. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Erik Lund, Marwan Zobi Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Bilag: /11 Åben Redegørelse vedr. lokaletilskud og indgåelse af brugs- og støtteaftaler /11 Åben Helhedsplan for Idrætsbyen-Ådalsbyen

18 Sidenr. 257 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Bjarne Juel Møller Næstformand Knud Erik Langhoff Medlem Yrsa Mastrup Medlem Erik Lund Medlem Marwan Zobi Medlem Marlene B. Lorentzen Medlem

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 11. januar 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen Erik Mylin deltog ikke i behandling

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Sidenr. 272. Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 23. marts 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30

Sidenr. 272. Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 23. marts 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 14:30 Sidenr. 272 Referat Mødedato: 23. marts 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 273 Sagsnr. Side 1. Bevillingsstatus pr. 28. februar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 30 Referat Mødedato: 8. marts 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 8. februar 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 8. februar 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 8. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: : Bemærkninger: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Sulejman Topic, Anwar Maxamed, Idil Ali Ahmed, Muhubu Mahamud

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding Sidenr. 1 Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: Fraværende: Festsalen Nicolaiplads 6 6000 Kolding Muhubu Mahamud Barre GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 26-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset mødelokale D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 26-08-2015 17:00 1 (Åben) Ansøgning

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Kultur og Fritid Referat fra mødet i Folkeoplysningsudvalget 18. august 2016 kl. 17.00 i Mødelokale 201, Vedelsgade 25 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 27 Folkeoplysningsudvalgets Udviklingsplan 1 28

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler Elite- og Talentrådet Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2673786 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler 01.december 2017 Roskilde Kommunes

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner Side 1 af 6 1. Baggrund: På baggrund af TV2 dokumentaren Foreningerne bag moskeen i foråret 2016 blev der taget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere