Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af"

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 28. februar... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Side 3

4 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg ,8% Budgetområde Miljø, Natur og Klima ,6% Budgetområde Park og Vej ,2% Kultur- og Turismeudvalget ,8% Budgetområde Kulturen ,8% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg ,3% Budgetområde Sundhedsfremme ,1% Budgetområde 411 Idræt og Fritid ,1% Børne- og Uddannelsesudvalget ,1% Budgetområde Forebyggelse ,7% Budgetområde 513 Folke- og specialskoler ,3% Budgetområde 514 UU Øresund ,9% Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver ,7% Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen ,6% Budgetområde 517 Udsatte børn ,1% Socialudvalget ,1% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap ,7% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre ,8% Budgetområde Anden social service ,5% Budgetområde Sundhed ,6% Beskæftigelsesudvalg ,6% Budgetområde Beskæftigelse ,6% Økonomiudvalget ,8% Budgetområde 808 Lystbådehavne ,0% Budgetområde 823 Erhverv ,9% Budgetområde 824 Puljer ,8% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb ,3% Budgetområde 826 Administration og Planlægning ,4% Budgetområde 827 Redningsberedskabet ,0% Drift inkl. refusion ,1% se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

5 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 28. februar, 1. og 2. revision samt overførsler fra 2012 til 2013 og forventede overførsler fra til Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 161,9 mio. kr. ultimo februar. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 28. februar. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar Renteindtægter og forrentning pr. 28. februar 2013 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,30 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,08 % 0,94 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj ,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af Side 5

6 Oprindeligt Overført fra 2013 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til Skøn for overførsel fra til 2015 Korrigeret Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Januar - Februar beløb større end 200 mio. kr (0,94 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 28. februar ) Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, (1.000 kr.) Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning * Kassepåvirkning Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelig for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til, virkningen af de to årlige revisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste revision. Forventet kassepåvirkning (1.000 kr.) Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima 0 Budgetområde 204 Park og Vej 0 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhed 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse 0 Budgetområde 513 Skoler 0 Budgetområde UU Øresund 0 Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner 0 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 0 Budgetområde 517 Udsatte børn 0 Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 0 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 0 Budgetområde 620 Anden Social Service 0 Budgetområde Sundhed 0 Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse 0 Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde Lystbådehavne 0 Budgetområde 824 Puljer 0 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning 74 0 Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Udenfor område 0 Øvrigt Udenfor område i alt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr. 0 kr. 0 kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts En ny prognose fra forventes godkendt på økonomiudvalgets møde d. 17/3. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts 2013 forudsiger en nettotilvækst på 49 borgere fra til Bevægelser i befolkningstallet 2010 År Januar Februar Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Side 8

9 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i (54,6 %) og prognoseår 2024 (55,4 %). 1. januar marts 1. januar ,0 % 54,4 % 55,4 % 24,4 % 15,6 % 24,0 % 21,6 % 20,7 % 24,5 % Side 9

10 Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2013 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra tet TMK KTU SIF BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Rest** TMK KTU SIF BU SU BEU ØK*** I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt *** ØK s indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

11 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets område Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt ,6% 204 Park og Vej - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt ,2% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets område Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,8% Kulturudvalget i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt ,1% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,1% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 12

13 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Side 13

14 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Side 14

15 Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt ,7% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,3% 514 UU Øresund - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,8% UU Øresund i alt ,9% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,7% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,6% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede ,4% Udsatte Børn i alt ,1% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt ,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 15

16 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 3 28 Vuggestuer 45 3 Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 156 eller 3-5 år årige 235 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 3 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner 3-5 år 232 Andre kommuners institutioner 6+ år år år år 38 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 16

17 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2010-: (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2010-: (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2010-: Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 17

18 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose 2013 Side 18

19 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,5% Psykiatri og Handicap i alt ,7% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,8% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede ,6% Anden Social Service i alt ,5% 621 Sundhed - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,0% Sundhed i alt ,6% Socialudvalget i alt ,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 19

20 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

21 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,4% Beskæftigelse i alt ,6% Beskæftigelsesudvalget i alt ,6% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Mængder m.v. på beskæftigelsesområdet er ikke opdateret siden seneste udgivelse af Økonomisk Nyhedsbrev, idet det bl.a. på grund af kontanthjælpsreformen endnu ikke er muligt at skaffe de retvisende tal på området. Herudover er opgørelserne på området under omlægning. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende to typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af modtagere er på begge kategorier opgjort som antal CPR-numre, hvor der har været udbetalinger i den pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Ledige I ALT * Det skal bemærkes, at tallet for forsikrede ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Det skal yderligere bemærkes, at opgørelsen for forsikrede ledige er ændret, så der nu måles på antal fuldtidspersoner og ikke som tidligere på antal personer. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på passiv kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og løntilskud, personer på ledighedsydelse, personer i flexjob, udlændinge på introduktionsydelse og sygedagpengemodtagere. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Forsikrede ledige indgår ikke i opgørelsen. Side 21

22 Antal personer Personer på overførselsindkomst Definition: Antallet af kontanthjælpsmodtagere (både aktive og passive) opgøres samlet fra udbetalinger i økonomisystemet. Hver person tæller kun med en gang. Fordeling mellem aktive og passive er afhængig af, hvilken ydelse den enkelte person modtog ved udgangen af målemåneden. Pga. manglende tal fra Udbetaling Danmark vedr. førtidspension er grafen kun opdateret til og med marts Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere <25 år * Her opgøres antallet, der modtager ungesatsen, dvs. lav kontanthjælpstakst. Der er en del flere under 25 år, der modtager kontanthjælp. De modtager forsørger- eller ej forsørgertakst og tæller ikke med i opgørelsen. Side 22

23 Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere <25 år Antal personer Ledighedsydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 23

24 Antal sager Sygedagpenge I ALT <5 ->52 uger >52 uger Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Revalidering / Løntilskud Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer 90 Produktionsskolen Antal personer Flexjob Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 24

25 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt ,0% 823 Erhverv - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt ,9% 824 Puljer - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Puljer i alt ,8% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede ,4% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,3% 826 Administration - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,4% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,0% Økonomiudvalget i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugspr. procent Rammestyrede udgifter i alt ,9% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,6% I ALT ,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 25

26 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar februar for hhv og på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Da de seneste organisationsændringer endnu ikke er implementeret i OPUS løn har der ikke været muligt at opgøre fraværet på den nye centerstruktur. HELSINGØR KOMMUNE Fraværs- Heraf fravær fordelt på typer Sygefravær Sygefravær Fravær Fravær 2013 FRAVÆR 2013 dage Familiepolitikdage Nedsat 2013 i pct. i pct. Sygefraværsdage* * tjenestdage* i pct. i pct. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering ,5% 7,6% 9,6% 6,3% Center for Dagtilbud og Skoler ,7% 7,3% 11,0% 7,8% Center for Job og Arbejdsmarked ,3% 5,1% 10,4% 7,1% Center for Omsorg og Ældre ,4% 7,5% 10,7% 7,6% Center for Børn, Unge og Familier ,1% 4,8% 8,2% 5,5% Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab ,7% 4,8% 7,5% 5,7% Center for Psykiatri og Handicap ,3% 4,8% 6,8% 5,0% Center for Teknik og Miljø ,0% 5,1% 7,8% 6,4% Center for Kultur, Plan og Erhverv ,2% 6,1% 7,2% 5,3% Center for Politik og Organisation ,6% 2,3% 10,8% 4,3% Center for Økonomi og Styring ,5% 2,6% 9,2% 4,2% Center for Ejendomme ,1% 4,7% 7,0% 6,8% TOTAL ,1% 6,5% 9,8% 7,0% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 26

27 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Overførsler & tillægsbevillinger dec nov okt Korr. Budget Korr. Budget '10 sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '10 Overf.& tillægsb Korr. Budget Korr. Budget '11 dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Korr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul maj jan Forbrug '12 Korr. Budget Korr. Budget '13 dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Forbrug '13 feb Korr. Budget Korr. Budget '14 Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 150 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,6 mio. kr. Forbruget i januar og februar er på 2,4 mio. kr. Side 27

28 Anlægsoversigt pr i kr. Lån Forbrug Opr. Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. Rest 204 Park- og Vejområde Udskiftning af vejbelysning 1.714, , ,000 Shared spaceløsning - Havnegade 1.200, , ,000 Sikring af skoleveje-rammebeløb 1.437, , ,000 Cyklisthandlingsplan 7, , , ,525 Statstilskud -776, , ,000 Udvikling af Byrum, 64, , , ,048 tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk 220, , ,000 Strand Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 1,138-1,138 Udv. af vejnet - modulvogntog 34,300-34,300 Parkeringsplads i Hornbæk 300, , , Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende L 151, , , ,387 arb. Renoveringspl. Nordhaven fase L 3.000, , ,000 2&3 Teknik, Miljø- og Klimaudv. 259, ,000 0,000 0, , , Kulturen Skulptur ved Kulturværftet 1.153, , ,000 Indtægt fra fonde , , ,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 150, , ,000 Kultur- og Turismeudvalget 0,000 0,000 0, , , , Skoler Dialogportalen 1.028, , , ,000 Børne- og ungeudvalget 1.028, ,000 0,000 0, , , Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 500, , , , Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer 4,250 0,000-4,250 Socialudvalget 4, ,000 0, , , ,750 Side 28

29 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Lån Forbrug Opr. Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. Rest Planlagt bygningsvedligeholdelse 182, , , , ,626 Planlagt bygningsvedligeholdelse 182, , , , ,626 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 59,707-59,707 Skolen i bymidten 183, , , ,385 Bastionen - Skimmelsvamp -33,971 33,971 Margarethagårdenrenovering/ombygn. 24,758-24,758 Sikring af brugsvandsinstallationer 7,426-7,426 Energirenovering i kommunale ejd. L -460, , , ,067 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 18, , , ,000 Daginstitutionsområdetkapacitetstilp. 18,960-18,960 Spredt byfornyelse 0,360-0,360 Statstilskud -0,100 0,100 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb , , ,000 Børnehuset Vestergårdenretablering 3,840-3,840 Kommunens arkiv, Prøvestenen 293, ,418 Halgulv Nordkysthallen 10,000-10,000 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 12, , , ,467 Ombygn./renov. Servicebygn.- indgang 80,000-80,000 Værftshallerne, køb af kran og IT 160, ,000 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 800, , ,000 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb , , ,000 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 1.800, , ,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 800, , ,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion 500, , ,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 284, ,310 Bymuseum, ny skorsten 57, , , ,414 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 118, ,743 Jordsalg -325, , ,000 Omkostninger ved køb og salg 28,064-28, Administration og Planlægning Kulturhavn Kronborg 51,682-51,682 Tilskud 827 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 427, , ,000 Økonomiudvalget 1.101, ,000 0, , , ,762 Anlægsudgifter i alt - netto 2.392, ,000 0, , , ,034 Anlægsudgifter i alt 2.392, , , , ,034 Anlægsindtægter i alt 0, , , , ,000 Anlæg i alt 2.392, , , , ,034 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør -0,3 mio. kr. pr. 28. februar Side 29

30 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår 2013 Korrigeret Forbrug pr Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Energirenovering i Kommunale Ejendomme Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra I alt forbrug på lånefinansieret område * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån* kr. I alt pr kr. * Der hjemtages sædvanligvis lån en gang om året. Dette sker i på byrådsmåde d. 24/3, hvor hjemtagelse af det terede låneoptag på 45,6 mio. kr. forventes godkendt. Side 30

31 Anlægsbemærkninger Center for Teknik, Miljø og Klima Axeltorv etape 6, færdiggørelse Udvidelse af vejnet - modulvogntog Center for Sundhed og Omsorg Intelligente investeringer Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Lundegade 15A, istandsætt./renovering Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Bastionen skimmelsvamp Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Mindre forbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Sikring af brugsvandsinstallationer Margarethagårdenrenovering/ombygn. Daginstitutionsområdetkapacitetstilpasning Spredt byfornyelse Merforbrug på7.426 kr. pr Merforbruget skyldes en konteringsfejl. Fejlen vil blive rette i løbet af marts måned. Projektet er afsluttet i Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på 360 kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Børnehuset Vestergården-retablering Kommunens arkiv, Prøvestenen Halgulv Nordkysthallen Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr Ombygn./renov. Servicebygning, Campingpladsen Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Værftshallerne, køb af kran og IT Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Automatisk brandalarm-villa Fem Flytning af billiardklub til Gefionsvej Kulturhavn Kronborg Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en overførsel i april måned fra 2013 til på kr. Merforbrug på kr. pr Der forventes en netto negativ overførsel fra 2013 til på kr., idet der forventes yderligere tilskud til projektet i. Side 31

32 Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Forskellige stiforbindelser-masterplan Udskiftning af vejbelysning Sikring af skolevej - rammebeløb Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen Center for Teknik og Miljø Vandskulptur på Hornbæk Torv Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen Nye boldbaner i Snekkersten Center for Kultur, Plan og Erhverv Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen Center for Dagtilbud og Skoler Nyt hjælpemiddeldepot * Kronborg Ladegårdsvej Statstilskud Center for Omsorg og Ældre Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) Fremtidig SFO, Espergærde skole Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti Oasen - Flytning til Villa Helle Planlagt vedligeholdelse Sikring af brugsvandsinstallationer PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser Nedtagning af pavillon Prøvestenen Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb Køb af Støberivej Køb af Støberivej Køb af Energivej Center for Ejendomme Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv Center for Politik og Organisation * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter og vedlægges årsregnskabet som bilag. Side 32

33 Tillægsbevillinger Drift kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Park og Vej - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 208 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret -312 INDEX: award - underskudsgaranti BY Kulturnatten, samling af tilskudspulje BY Vandskulptur på Hornbæk Torv - overført til anlæg BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt Idræt og Fritid - Rammestyret 40 Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 33

34 Tillægsbevillinger 2013 Drift fortsat kr. UU-Øresund Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 620 i alt Sundhed - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 621 i alt SOCIALUDVALGET i alt Side 34

35 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt Puljer - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret -743 Leje af areal til udeservering BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 825 i alt Administration og Planlægning - Rammestyret 74 Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Udenfor område Etablering af NPV BY Lån til Hornbæk Havn BY Udenfor område i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt -941 Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt 12 Bevillingsændringer,udenfor områdei alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 35

36 Tillægsbevillinger Anlæg kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Skulptur ved Kulturværftet BY Budgetområde 309 i alt ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY Planlagt vedligehold BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Salg af areal ved Gefionscentret BY Budgetområde 825 i alt Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY Budgetområde 827 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Økonomisk Nyhedsbrev Side 40

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere