1.1 Billede af enheden BRUG...18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18"

Transkript

1 DANSK...5 da

2 2

3 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion BESKRIVELSE AF ENHEDEN Billede af enheden BRUG Bruger sikkerhedsforanstaltninger Lokalisering af køretøjets OBD stik Tilslutning og afbrydelse af OBD Loggen fra diagnose stikket Operations Status LED SOFTWARE Tilslutning og afbrydelse af OBD Log fra den visende enhed TEKNISKE EGENSKABER

4 4

5 OBD LOG TEKNISK MANUAL da Introduktion Kære kunde Tak fordi du har valgt en af vores enheder. Vi er sikker på at du bliver glad for dens ydelse Læs venligst instruktionerne i denne installations manual grundigt og behold den til fremtidig reference. De data, features og beskrivelser i denne manual er kun tænkt som informationer: de binder ikke producenten som ydermere forbeholder sig retten til at modificere værktøjet, når det er nødvendigt og uden forudgående advarsel, for at forbedre produktet eller af produktions og handels behov. Hel eller delvis reproduktion af disse manualer i hvilken som helst form uden skriftlig tilladelse fra producenten er strengt forbudt. copyright og database rettigheder 2009.Materialet i dette dokument er beskyttet af copyright og database rettigheder. Alle rettigheder er gældende i henhold til lovgivningen og de internationale aftaler. 5

6 Denne manual viser og beskriver valgfrie og standard features til dette produkt. Enheden som du har købt må ikke udstyres med særlige features og elementer som er beskrevet i dette document. Denne manual skal betragtes som en del af værktøjet hvortil den henviser. Derfor skal manualen videregives til den nye ejer sammen med værktøjet, hvis værktøjet sælges. Læsning of forståelse af denne manual kan forhindre skader på ting og skader på personer pga forkert brug af værktøjet. De kan ikke udskifte eller fuldføre evnen som en professionel til hvem værktøjet er beregnet. Indholdet i denne manual må ikke modificeres uden forudgående varsel og skal betragtes som retningslinie; informationen er derfor ikke nødvendigvis grundige. TEXA S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting forårsaget af forkert brug baseret på ukorrekte eller upræcise instruktioner i denne manual. Hel eller delvis reproduktion af denne manual er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra producenten. 6

7 da Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage alvorlige eller fatale skader. Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage alvorlige eller fatale skader. Uden alarm symbol, indikerer en potentiel farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage lettere eller begrænsede skader. Det indikerer generelle farlige situationer pga farlige strøm kilder som kan forårsage brændemærker eller elektriske stød. 7

8 Hoved regler for operatørens sikkerhed Før du opsætter, forbinder og bruger OBD Loggen, anbefales det at du grundigt læser og forstår alle sikkerheds-, installations- og brugerinstruktionerne i denne manual. Behold manualen til fremtidig brug Viden og respekt for betjeningen og procedurerne beskrevet i denne manual, lader brugeren arbejde sikkert og beskyttet for eventuelle skader og sikrer at værktøjet, og køretøjer der arbejdes på, ikke bliver beskadiget. 1. Hvis der er behov for vedligeholdelse eller teknisk assistance, henvises til kvalificeret personale. 2. Under installationen, brug kun komponenter og kabler som blev leveret med. 3. Undgå kontakt med våde hænder. 4. Hvis der siver væske ind i OBD Loggen, afbryd den da omgående fra diagnose stikket og kontakt kvalificeret personale før du bruger den igen. 8

9 da 5. Kun kvalificeret personal må åbne OBD Loggen. Alle indgreb udført af ukvalificeret personale kan beskadige enheden. 6. Tab, slå eller ryst ikke enheden; det kan forårsage uoprettelig skade på de interne kredsløb. Arbejds miljø Arbejdsmiljøet skal være tørt, tilstrækkeligt oplyst og godt ventileret. Sørg for at køretøjets diagnose og vedligeholdelses arbejde, som kræver start af motor, udføres et sted med et udstødnings udsugnings system. Vi gør opmærksom på at indhalering af kulilte (lugtfri) kan forårsage skader på kroppen. 9

10 Advarsler Brugen af OBD Loggen kræver accept af følgende betingelser: 1. Ansvarlighed Kunden er ansvarlig for brugen af enheden pg softwaren produceret af TEXA S.p.A. og solgt af forhandleren. Kunden er enig i at TEXA S.p.A. og forhandleren ikke kan drages til ansvar for enhver skade grundet ukorrekt brug af produktet, softwaren of informationen deri. Kunden er yderligere ansvarlig for services produceret af TEXA, solgt af forhandleren og købt af kunden når/hvis deres anvendelse ikke stemmer overens med alle indikationer, sekvenser og drift faser indikeret i programmerne og i instruktions manualen. Kunden må bruge alle data og informationer leveret direkte af TEXA S.p.A. eller af forhandleren gennem programmer og bruger manualer, velvidende at disse kan være mangelfulde og at det altid skal anvendes som supplement til hans/hendes profesionelle viden. 2. Copyright TEXA S.p.A. giver kunden ret til at bruge softwaren i produkterne købt med en ikke-eksklusiv bruger licens til formålene beskrevet i denne bruger manual. Licenstageren skal opbevare licensen som bevis for rettighederne til brugen, bevilget af TEXA S.p.A. licensgiverev. Hvis licenstageren ikke har i sinde at acceptere bruger licens betingelserne, skal han/hun omgående returnere produktet til forhandleren med alt materiale og dokumenter som der er sendt til ham/hende. Softwaren/Firmwaren i produkterne ejes af TEXA S.p.A. og leverandørerne. Struktur, konfiguration og kodning af softwaren er meget vigtige, kommercielle hemmeligheder og fortrolig materiale ejet af TEXA S.p.A. og leverandørerne. Softwaren er beskyttet af copyrights af internationale aftaler relateret til copyright og af andre love og internationale aftaler omkring 10

11 intellektuel ejendom. For hver bruger licens der købes, må kunden kun bruge én internet adgang til softwaren. Kunden må ikke: A) Udleje, give sublicens, låne, kopiere, ændre, reproducere, oversætte, omarrangere, dekompilere eller demontere softwaren givet til ham/hende med brugerlicensen eller informatio indeholdt i denne. B) Sende softwaren, hverken hel eller delvis, via kabel, radio eller andre systemer. C) Udvikle arbejde eller udlede andet baseret på softenwaren, hverken helt eller delvist eller baseret på informationerne indeholdt i den, eller informationer forbundet med den. D) Brugere, reproducere, printe eller handle softwaren eller informationen i den på nogen måde, heller ikke selvom det ikke står i denne aftale. Bruger licens kontrakten er gyldig i hele perioden for brug af softwaren. Licens perioden udløber når internet brugeren blokeres af TEXA S.p.A. og de relaterede dokumenter ødelægges. Ydermere, hvis kunden ikke efterlever forpligtelserne i kontrakten, er bruger licensen ikke længere gyldig. Rettigheder og forpligtelserne i bruger licens kontrakten kan ikke bevilges eller overføres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra TEXA S.p.A. Softwaren installeres og bruges for kundens egen risiko. TEXA S.p.A. kan på ingen måde drages til ansvar for tab eller skade inklusiv tabt fortjeneste eller andre tab pga brug eller manglende evne til at bruge softwaren. TEXA S.p.A. kan heller ikke drages til ansvar for fejl eller mangler i softwaren, heller ikke selv det skyldes uagtsomhed. Kunden må ikke bruge softwaren sammen med andre programmer. Kunden er ansvarlig for kontrol af virusser i produkterne når denne skal installeres. TEXA S.p.A. er ikke ansvarlig for tab, skade eller andre omkostninger forårsaget af virus på maskinen. 3. Garanti 11 da

12 HARDWARE: Forhandleren garanterer at produkterne vil være beskyttet mod fabrikations fejl eller defekter konstateret af TEXA S.p.A. assistance netværk indenfor en periode på 24 måneder fra levering eller fra datoen for aktivering af softwaren. Denne garanti forpligter forhandleren og/eller service centeret at gendanne funktionerne i produkterne ved udskiftning eller reparation af fejlramte komponenter uden beregning. Denne garanti dækker ikke fejl forårsaget af: a) dårlig vedligeholdelse eller forkerte eller mangelfulde kalibreringer; b) software, interfaces, forbrugs dele eller materialer som ikke er leveret af autoriseret sælger eller TEXA S.p.A.'s assistance netværk; c) uautoriserede modifikationer eller upassende brug; d) brug af produkterne i et miljø hvor værdierne ikke er indenfor det specifikke område for produktet; e) forkert klargøring eller vedligeholdelse af arbejds miljøet hvor produkterne bruges. SOFTWARE: Selvom TEXA S.p.A. har taget alle forholdsregler for at garantere nøjagtigheden af informationerne softwaren, kan TEXA S.p.A. ikke garantere at softwaren eller informationerne deri møder alle kundens krav, at den er fejlfri, at den kan arbejde uden tids begrænsning eller at alle software fejl kan korrigeres. Forskellige slags data og materialer i programmet og i databasen, kan stamme fra forskellige kilder, såsom: originale dokumenter fra forskellige producenter, materiale leveret til TEXA S.p.A. af specialiserede firmaer. Dog er de originale dokumenter redigeret til udgivelse i Europa og til brug for køretøjer bygget efter Europæiske specifikationer. Brugeren skal vide at i ikke-europæiske lande kan navne, beskrivelser og model specifikationer være anderledes end det som står i programmerne og i værktøjet relateret til denne manual. Denne garanti dækker ikke software konflikt problemer, hvis installeret på hardware platforme som ikke produceres af TEXA S.p.A. (f.eks. alm. pc'ere, lomme pc'ere, 12

13 tablet pc'ere). Et eksempel på dette kan være problemer som opstår pga ukompatibilitet mellem Texa programmer og software som ikke møder de nødvendige krav, eller hvis beskyttet af et antivirus system som forhindrer den sædvanlige installation og brug af programmet. Et andet eksempel på problemer som ikke dækkes af garantien er system beskadigelser grundet virusser eller upassende hardware kilder. REPARATIONER DÆKKET AF GARANTIEN - LOKATION: Alle reparationer dækket af garantien skal, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, udføres hos TEXA S.p.A.'s hovedkontor eller et autoriseret service center. Kunden skal betale for transport af produktet hertil. Kunden forventes også at betale for eventuelle indgreb fra TEXA S.p.A.'s personale eller service centerets personale, i tilfælde af at reparationen skal finde sted på kundens værksted. TRANSPORT: TEXA S.P.A. garantien dækker ikke transport skader eller skader forårsaget af dårlig indpakning af produktet hvis kunden sender det til reparation. VEDLIGEHOLDELSE: Før levering til kunden, testes produktet af TEXA S.p.A. og forhandleren. Dog skal produktet altid gennemgår regelmæssig vedligeholdelse; skruer f.eks, skal tjekkes systematisk for at sikre at de er fastspændt og komponenter såsom antenne kabler skal tjekkes for skader. Retten til reparations service og garanti kan bortfalde hvis ikke alle minimums vedligeholdelses indgreb, som beskrives i denne manual, er blevet udført. da 13

14 Information vedrørende forskrifter Accept erklæring TEXA S.p.A erklærer hermed at denne OBD Log overholder de essentielle krav og alle andre forudsætninger angivet i direktivet 2006/28/EC, som ændret af tilføjelse 2009/19/EC, og af regulativet ECE-ONU R10. En kopi af den samlede Accept Erklæring kan rekvireres ved: TEXA S.p.A., Via 1 Maggio 9, Monastier di Treviso (TV), Italy 14

15 Introduktion da Denne installations manual er lavet som en basis guide, for at give brugbare generelle informationer og instruktioner til brug for installation af OBD Log enheden. Manualen er, grundet det særlige produkt, ikke dybtgående. Installationen henviser til et antal køretøjs modeller bygget af forskellige producenter som kræver forskellige installations procedurer. Det er derfor at instruktions manualen kun giver generel information vedrørende installation af værktøjet I dette dokument henviser betegnelsen "enhed" til: OBD Log 15

16 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OBD Log enheden er udviklet til at skaffe og lagre data vedrørende turen, kørestil og også køretøjets motor funktion. OBD Log er en kompakt enhed som kan forbindes permanent til køretøjets OBD diagnose stik men som, på samme tid, hurtigt kan fjernes igen hvis du skal udføre service handlinger på værkstedet som kræver brugen af køretøjets OBD stik. 16

17 1.1 Billede af enheden da 1. Status LED: giver dig information om status på enheden (forbindelses status, hukommelse fuld, korrekt betjening, etc.) 2. Stikforbindelse er tiltænkt teknisk assistance opgaver ( halv duplex proprietær seriel forbindelse): giver teknisk assistance til udførelse af opdateringsopgaver. 3. OBD stik: lader OBD'en kommunikere med køretøjet 4. USB stik: lader OBD'en kommunikere med den visende enhed. 17

18 2 BRUG 2.1 Bruger sikkerhedsforanstaltninger 1. OBD Log systemet må kun bruges på køretøjer med kontinuerlig 12 V strøm forsyning og med chassiset forbundet til minus. 2. Sørg for at ingen af ledningerne, kabler generelt eller brændstof hydrauliske rør eller sikkerheds enheders pneumatiske rør beskadiges under installation. 3. Sørg for at installationen ikke påvirker betjeningen af køretøjets kontroller, særligt bremser eller generelt alle sikkerheds enhder. 4. Kontroller relateret til elektromagnetisk kompatibilitet med OBD Loggen garanterer dens kompatibilitet med teknologier som normalt bruges i køretøjer. Du skal dog i tilfælde af fejl, afbryde enheden og kontakte forhandleren af køretøjet. 18

19 2.2 Lokalisering af køretøjets OBD stik da Fra 2001 er alle europæiske køretøjer udstyret med et diagnosestik kaldet OBD. OBD er et aflæsende interface for anskaffelse af alle diagnose signaler for både køretøj og alle elektroniske enheder som køretøjet er udstyret med. EOBD leverer en standard kommunikations protokol som indeholder data om køretøjet, kørestil og information omkring passende betjening af anti-forurenings enheder. Det er essentielt at du finder OBD stikket inde i køretøjets kabine. Vi anbefaler at du altid kontrollerer køretøjets bruger manuel for placering af OBD stikket. 19

20 Billedet herunder indikerer hvor diagnosestikket kan være placeret. Procentdelene på hvert billede henviser til hvor ofte producenterne placerer OBD stikket i disse positioner. 20

21 21 da

22 OBD'en er ofte placeret nær plastik eller metal elementer og/eller kabler generelt som kan blive beskadiget hvis man ikke er forsigtig ved montering af OBD Log enheden. 22

23 2.3 Tilslutning og afbrydelse af OBD Loggen fra diagnose stikket da Altid tilslut og afbryd OBD Loggen fra OBD stikket med motoren slukket (instrument panel slukket). 23

24 FORBINDELSE Det kan være nødvendigt at bruge en skruetrækker for at løsne skruerne som holder dækslet som skjuler OBD diagnose stikket. Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk køretøjet (instrument panel skal være slukket). 2. Lokaliser OBD stikket. 3. Fjerne forsigtigt dækslerne som dækker OBD stikket, hvis dette kræves. 4. Forbind enheden til OBD stikket. 5. Kontroller at enheden sidder ordentligt forbundet til diagnose stikket, for at undgå afbrydelse under brug. 24

25 da Under installationen, sørg for at de forskellige komponenter rundt omkring OBD diagnose stikket ikke beskadiger OBD Log enheden. Sørg for at placeringen af enheden ikke forstyrer føreren under kørsel. 6. Vent 5 til 10 sekunder på at LED'en indikerer status "Forbundet til køretøjet Sluk" (se Kap. Operations Status LED). 7. Tænd køretøjet 8. Brug køretøjet som normalt uden at fjerne enheden fra OBD stikket. AFBRYDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk køretøjet (instrument panel skal være slukket). 2. Afbryd enheden fra OBD stikket. 25

26 2.4 Operations Status LED Enheden er udstyret med en LED til at indikere dens drifts status Tabellen herunder beskriver hvordan LED'en blinker og viser den tilsvarende betydning. LED BLINKER 1 langt blink pr sekund (enheden er netop blevet forbundet til PC'en) Status Behandler de tilegnede data 1 blink hvert 5 sekund Forbundet til PC 1 blink hvert 5 sekund 1 blink pr sekund 1 langt blink pr sekund Forbundet til køretøj sluk (blink stopper efter omkring 30 sekunder) Forbundet til køretøjet. Konfiguration ikke gyldig 3 hurtige blink pr sekund Data tilegnes Hurtigt blink Køretøjs diagnose protokol søgning Fejl situation 26

27 3 SOFTWARE da Enheden skal bruges med passende software: OBD Log SW Suite. Denne software og dens installations opsætning findes på CD'en som enten blev leveret med enheden eller som skal købes separat. Softwaren er interfacet som bruges til at downloade og vise dataene som er tilegnet fra enheden. Softwaren er også tilgængelig i IDC3. For information vedrørende brug og installation, se de relaterede manualer. 27

28 3.1 Tilslutning og afbrydelse af OBD Log fra den visende enhed For at bruge softwaren korrekt skal du forbinde enheden til den visende enhed. Du skal altid tilslutte og afbryde OBD Loggen fra den visende enhed når softwaren er lukket. FORBINDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Afbryd enheden fra køretøjets OBD Stik. 2. Forbind det medfølgende USB kabel til USB porten i enheden. 3. Forbind USB kablet til USB porten i den visende enhed. 4. Start softwaren og følg instruktionerne på skærmen og instruktionerne i manualen. AFBRYDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Luk softwaren 28

29 2. Afbryd USB kablet fra USB porten til den visende enhed. 3. Afbryd det medfølgende USB kabel fra USB porten i enheden. da 29

30 4 TEKNISKE EGENSKABER Køretøjs interface EOBD kompatibilitet EOBD protokol understøttet Strøm forsyning når forbundet til køretøjet Forbrug USB Slave interface Strøm forsyning når forbundet til USB Master Andre interfaces Core controller Micro Data hukommelse Funktionelle signaler OBD standard stik Komplet elektrisk og mekanisk kompatibilitet som defineret som standard. Komplet kompatibilitet som standard defineret J , J , ISO K/L CAN (Control Area Network ISO 11898) Direkte fra OBD stikket Den understøtter 12 V køretøjer Uden andre enheder forsynet af den proprietære seriel stikforbindelse: - køretøj On < 100 ma Typisk - køretøj Off < 1 ma USB 1.0 enhed - Viruelle Com Port profiler Fra USB Master Halv Duplex Proprietær Seriel ARM 7 Cortex 2048 KB Drifts temperatur -40 C til +85 C Synlig multifunktionel indbygget blå LED 30

31 Dimensioner Vægt Type godkendelse B=23 mm, L=45.5 mm, H=28.2 mm, Hmax=29.8 mm Omkring 25 g Direktiv 72/245/EEC, som ændret af tilføjelser 2006/28/EC og 2009/19/EC, og af regulativet ECE-ONU R10. Regulation ECE-ONU R10 da 31

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere