1.1 Billede af enheden BRUG...18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18"

Transkript

1 DANSK...5 da

2 2

3 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion BESKRIVELSE AF ENHEDEN Billede af enheden BRUG Bruger sikkerhedsforanstaltninger Lokalisering af køretøjets OBD stik Tilslutning og afbrydelse af OBD Loggen fra diagnose stikket Operations Status LED SOFTWARE Tilslutning og afbrydelse af OBD Log fra den visende enhed TEKNISKE EGENSKABER

4 4

5 OBD LOG TEKNISK MANUAL da Introduktion Kære kunde Tak fordi du har valgt en af vores enheder. Vi er sikker på at du bliver glad for dens ydelse Læs venligst instruktionerne i denne installations manual grundigt og behold den til fremtidig reference. De data, features og beskrivelser i denne manual er kun tænkt som informationer: de binder ikke producenten som ydermere forbeholder sig retten til at modificere værktøjet, når det er nødvendigt og uden forudgående advarsel, for at forbedre produktet eller af produktions og handels behov. Hel eller delvis reproduktion af disse manualer i hvilken som helst form uden skriftlig tilladelse fra producenten er strengt forbudt. copyright og database rettigheder 2009.Materialet i dette dokument er beskyttet af copyright og database rettigheder. Alle rettigheder er gældende i henhold til lovgivningen og de internationale aftaler. 5

6 Denne manual viser og beskriver valgfrie og standard features til dette produkt. Enheden som du har købt må ikke udstyres med særlige features og elementer som er beskrevet i dette document. Denne manual skal betragtes som en del af værktøjet hvortil den henviser. Derfor skal manualen videregives til den nye ejer sammen med værktøjet, hvis værktøjet sælges. Læsning of forståelse af denne manual kan forhindre skader på ting og skader på personer pga forkert brug af værktøjet. De kan ikke udskifte eller fuldføre evnen som en professionel til hvem værktøjet er beregnet. Indholdet i denne manual må ikke modificeres uden forudgående varsel og skal betragtes som retningslinie; informationen er derfor ikke nødvendigvis grundige. TEXA S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting forårsaget af forkert brug baseret på ukorrekte eller upræcise instruktioner i denne manual. Hel eller delvis reproduktion af denne manual er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra producenten. 6

7 da Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage alvorlige eller fatale skader. Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage alvorlige eller fatale skader. Uden alarm symbol, indikerer en potentiel farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage lettere eller begrænsede skader. Det indikerer generelle farlige situationer pga farlige strøm kilder som kan forårsage brændemærker eller elektriske stød. 7

8 Hoved regler for operatørens sikkerhed Før du opsætter, forbinder og bruger OBD Loggen, anbefales det at du grundigt læser og forstår alle sikkerheds-, installations- og brugerinstruktionerne i denne manual. Behold manualen til fremtidig brug Viden og respekt for betjeningen og procedurerne beskrevet i denne manual, lader brugeren arbejde sikkert og beskyttet for eventuelle skader og sikrer at værktøjet, og køretøjer der arbejdes på, ikke bliver beskadiget. 1. Hvis der er behov for vedligeholdelse eller teknisk assistance, henvises til kvalificeret personale. 2. Under installationen, brug kun komponenter og kabler som blev leveret med. 3. Undgå kontakt med våde hænder. 4. Hvis der siver væske ind i OBD Loggen, afbryd den da omgående fra diagnose stikket og kontakt kvalificeret personale før du bruger den igen. 8

9 da 5. Kun kvalificeret personal må åbne OBD Loggen. Alle indgreb udført af ukvalificeret personale kan beskadige enheden. 6. Tab, slå eller ryst ikke enheden; det kan forårsage uoprettelig skade på de interne kredsløb. Arbejds miljø Arbejdsmiljøet skal være tørt, tilstrækkeligt oplyst og godt ventileret. Sørg for at køretøjets diagnose og vedligeholdelses arbejde, som kræver start af motor, udføres et sted med et udstødnings udsugnings system. Vi gør opmærksom på at indhalering af kulilte (lugtfri) kan forårsage skader på kroppen. 9

10 Advarsler Brugen af OBD Loggen kræver accept af følgende betingelser: 1. Ansvarlighed Kunden er ansvarlig for brugen af enheden pg softwaren produceret af TEXA S.p.A. og solgt af forhandleren. Kunden er enig i at TEXA S.p.A. og forhandleren ikke kan drages til ansvar for enhver skade grundet ukorrekt brug af produktet, softwaren of informationen deri. Kunden er yderligere ansvarlig for services produceret af TEXA, solgt af forhandleren og købt af kunden når/hvis deres anvendelse ikke stemmer overens med alle indikationer, sekvenser og drift faser indikeret i programmerne og i instruktions manualen. Kunden må bruge alle data og informationer leveret direkte af TEXA S.p.A. eller af forhandleren gennem programmer og bruger manualer, velvidende at disse kan være mangelfulde og at det altid skal anvendes som supplement til hans/hendes profesionelle viden. 2. Copyright TEXA S.p.A. giver kunden ret til at bruge softwaren i produkterne købt med en ikke-eksklusiv bruger licens til formålene beskrevet i denne bruger manual. Licenstageren skal opbevare licensen som bevis for rettighederne til brugen, bevilget af TEXA S.p.A. licensgiverev. Hvis licenstageren ikke har i sinde at acceptere bruger licens betingelserne, skal han/hun omgående returnere produktet til forhandleren med alt materiale og dokumenter som der er sendt til ham/hende. Softwaren/Firmwaren i produkterne ejes af TEXA S.p.A. og leverandørerne. Struktur, konfiguration og kodning af softwaren er meget vigtige, kommercielle hemmeligheder og fortrolig materiale ejet af TEXA S.p.A. og leverandørerne. Softwaren er beskyttet af copyrights af internationale aftaler relateret til copyright og af andre love og internationale aftaler omkring 10

11 intellektuel ejendom. For hver bruger licens der købes, må kunden kun bruge én internet adgang til softwaren. Kunden må ikke: A) Udleje, give sublicens, låne, kopiere, ændre, reproducere, oversætte, omarrangere, dekompilere eller demontere softwaren givet til ham/hende med brugerlicensen eller informatio indeholdt i denne. B) Sende softwaren, hverken hel eller delvis, via kabel, radio eller andre systemer. C) Udvikle arbejde eller udlede andet baseret på softenwaren, hverken helt eller delvist eller baseret på informationerne indeholdt i den, eller informationer forbundet med den. D) Brugere, reproducere, printe eller handle softwaren eller informationen i den på nogen måde, heller ikke selvom det ikke står i denne aftale. Bruger licens kontrakten er gyldig i hele perioden for brug af softwaren. Licens perioden udløber når internet brugeren blokeres af TEXA S.p.A. og de relaterede dokumenter ødelægges. Ydermere, hvis kunden ikke efterlever forpligtelserne i kontrakten, er bruger licensen ikke længere gyldig. Rettigheder og forpligtelserne i bruger licens kontrakten kan ikke bevilges eller overføres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra TEXA S.p.A. Softwaren installeres og bruges for kundens egen risiko. TEXA S.p.A. kan på ingen måde drages til ansvar for tab eller skade inklusiv tabt fortjeneste eller andre tab pga brug eller manglende evne til at bruge softwaren. TEXA S.p.A. kan heller ikke drages til ansvar for fejl eller mangler i softwaren, heller ikke selv det skyldes uagtsomhed. Kunden må ikke bruge softwaren sammen med andre programmer. Kunden er ansvarlig for kontrol af virusser i produkterne når denne skal installeres. TEXA S.p.A. er ikke ansvarlig for tab, skade eller andre omkostninger forårsaget af virus på maskinen. 3. Garanti 11 da

12 HARDWARE: Forhandleren garanterer at produkterne vil være beskyttet mod fabrikations fejl eller defekter konstateret af TEXA S.p.A. assistance netværk indenfor en periode på 24 måneder fra levering eller fra datoen for aktivering af softwaren. Denne garanti forpligter forhandleren og/eller service centeret at gendanne funktionerne i produkterne ved udskiftning eller reparation af fejlramte komponenter uden beregning. Denne garanti dækker ikke fejl forårsaget af: a) dårlig vedligeholdelse eller forkerte eller mangelfulde kalibreringer; b) software, interfaces, forbrugs dele eller materialer som ikke er leveret af autoriseret sælger eller TEXA S.p.A.'s assistance netværk; c) uautoriserede modifikationer eller upassende brug; d) brug af produkterne i et miljø hvor værdierne ikke er indenfor det specifikke område for produktet; e) forkert klargøring eller vedligeholdelse af arbejds miljøet hvor produkterne bruges. SOFTWARE: Selvom TEXA S.p.A. har taget alle forholdsregler for at garantere nøjagtigheden af informationerne softwaren, kan TEXA S.p.A. ikke garantere at softwaren eller informationerne deri møder alle kundens krav, at den er fejlfri, at den kan arbejde uden tids begrænsning eller at alle software fejl kan korrigeres. Forskellige slags data og materialer i programmet og i databasen, kan stamme fra forskellige kilder, såsom: originale dokumenter fra forskellige producenter, materiale leveret til TEXA S.p.A. af specialiserede firmaer. Dog er de originale dokumenter redigeret til udgivelse i Europa og til brug for køretøjer bygget efter Europæiske specifikationer. Brugeren skal vide at i ikke-europæiske lande kan navne, beskrivelser og model specifikationer være anderledes end det som står i programmerne og i værktøjet relateret til denne manual. Denne garanti dækker ikke software konflikt problemer, hvis installeret på hardware platforme som ikke produceres af TEXA S.p.A. (f.eks. alm. pc'ere, lomme pc'ere, 12

13 tablet pc'ere). Et eksempel på dette kan være problemer som opstår pga ukompatibilitet mellem Texa programmer og software som ikke møder de nødvendige krav, eller hvis beskyttet af et antivirus system som forhindrer den sædvanlige installation og brug af programmet. Et andet eksempel på problemer som ikke dækkes af garantien er system beskadigelser grundet virusser eller upassende hardware kilder. REPARATIONER DÆKKET AF GARANTIEN - LOKATION: Alle reparationer dækket af garantien skal, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, udføres hos TEXA S.p.A.'s hovedkontor eller et autoriseret service center. Kunden skal betale for transport af produktet hertil. Kunden forventes også at betale for eventuelle indgreb fra TEXA S.p.A.'s personale eller service centerets personale, i tilfælde af at reparationen skal finde sted på kundens værksted. TRANSPORT: TEXA S.P.A. garantien dækker ikke transport skader eller skader forårsaget af dårlig indpakning af produktet hvis kunden sender det til reparation. VEDLIGEHOLDELSE: Før levering til kunden, testes produktet af TEXA S.p.A. og forhandleren. Dog skal produktet altid gennemgår regelmæssig vedligeholdelse; skruer f.eks, skal tjekkes systematisk for at sikre at de er fastspændt og komponenter såsom antenne kabler skal tjekkes for skader. Retten til reparations service og garanti kan bortfalde hvis ikke alle minimums vedligeholdelses indgreb, som beskrives i denne manual, er blevet udført. da 13

14 Information vedrørende forskrifter Accept erklæring TEXA S.p.A erklærer hermed at denne OBD Log overholder de essentielle krav og alle andre forudsætninger angivet i direktivet 2006/28/EC, som ændret af tilføjelse 2009/19/EC, og af regulativet ECE-ONU R10. En kopi af den samlede Accept Erklæring kan rekvireres ved: TEXA S.p.A., Via 1 Maggio 9, Monastier di Treviso (TV), Italy 14

15 Introduktion da Denne installations manual er lavet som en basis guide, for at give brugbare generelle informationer og instruktioner til brug for installation af OBD Log enheden. Manualen er, grundet det særlige produkt, ikke dybtgående. Installationen henviser til et antal køretøjs modeller bygget af forskellige producenter som kræver forskellige installations procedurer. Det er derfor at instruktions manualen kun giver generel information vedrørende installation af værktøjet I dette dokument henviser betegnelsen "enhed" til: OBD Log 15

16 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OBD Log enheden er udviklet til at skaffe og lagre data vedrørende turen, kørestil og også køretøjets motor funktion. OBD Log er en kompakt enhed som kan forbindes permanent til køretøjets OBD diagnose stik men som, på samme tid, hurtigt kan fjernes igen hvis du skal udføre service handlinger på værkstedet som kræver brugen af køretøjets OBD stik. 16

17 1.1 Billede af enheden da 1. Status LED: giver dig information om status på enheden (forbindelses status, hukommelse fuld, korrekt betjening, etc.) 2. Stikforbindelse er tiltænkt teknisk assistance opgaver ( halv duplex proprietær seriel forbindelse): giver teknisk assistance til udførelse af opdateringsopgaver. 3. OBD stik: lader OBD'en kommunikere med køretøjet 4. USB stik: lader OBD'en kommunikere med den visende enhed. 17

18 2 BRUG 2.1 Bruger sikkerhedsforanstaltninger 1. OBD Log systemet må kun bruges på køretøjer med kontinuerlig 12 V strøm forsyning og med chassiset forbundet til minus. 2. Sørg for at ingen af ledningerne, kabler generelt eller brændstof hydrauliske rør eller sikkerheds enheders pneumatiske rør beskadiges under installation. 3. Sørg for at installationen ikke påvirker betjeningen af køretøjets kontroller, særligt bremser eller generelt alle sikkerheds enhder. 4. Kontroller relateret til elektromagnetisk kompatibilitet med OBD Loggen garanterer dens kompatibilitet med teknologier som normalt bruges i køretøjer. Du skal dog i tilfælde af fejl, afbryde enheden og kontakte forhandleren af køretøjet. 18

19 2.2 Lokalisering af køretøjets OBD stik da Fra 2001 er alle europæiske køretøjer udstyret med et diagnosestik kaldet OBD. OBD er et aflæsende interface for anskaffelse af alle diagnose signaler for både køretøj og alle elektroniske enheder som køretøjet er udstyret med. EOBD leverer en standard kommunikations protokol som indeholder data om køretøjet, kørestil og information omkring passende betjening af anti-forurenings enheder. Det er essentielt at du finder OBD stikket inde i køretøjets kabine. Vi anbefaler at du altid kontrollerer køretøjets bruger manuel for placering af OBD stikket. 19

20 Billedet herunder indikerer hvor diagnosestikket kan være placeret. Procentdelene på hvert billede henviser til hvor ofte producenterne placerer OBD stikket i disse positioner. 20

21 21 da

22 OBD'en er ofte placeret nær plastik eller metal elementer og/eller kabler generelt som kan blive beskadiget hvis man ikke er forsigtig ved montering af OBD Log enheden. 22

23 2.3 Tilslutning og afbrydelse af OBD Loggen fra diagnose stikket da Altid tilslut og afbryd OBD Loggen fra OBD stikket med motoren slukket (instrument panel slukket). 23

24 FORBINDELSE Det kan være nødvendigt at bruge en skruetrækker for at løsne skruerne som holder dækslet som skjuler OBD diagnose stikket. Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk køretøjet (instrument panel skal være slukket). 2. Lokaliser OBD stikket. 3. Fjerne forsigtigt dækslerne som dækker OBD stikket, hvis dette kræves. 4. Forbind enheden til OBD stikket. 5. Kontroller at enheden sidder ordentligt forbundet til diagnose stikket, for at undgå afbrydelse under brug. 24

25 da Under installationen, sørg for at de forskellige komponenter rundt omkring OBD diagnose stikket ikke beskadiger OBD Log enheden. Sørg for at placeringen af enheden ikke forstyrer føreren under kørsel. 6. Vent 5 til 10 sekunder på at LED'en indikerer status "Forbundet til køretøjet Sluk" (se Kap. Operations Status LED). 7. Tænd køretøjet 8. Brug køretøjet som normalt uden at fjerne enheden fra OBD stikket. AFBRYDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk køretøjet (instrument panel skal være slukket). 2. Afbryd enheden fra OBD stikket. 25

26 2.4 Operations Status LED Enheden er udstyret med en LED til at indikere dens drifts status Tabellen herunder beskriver hvordan LED'en blinker og viser den tilsvarende betydning. LED BLINKER 1 langt blink pr sekund (enheden er netop blevet forbundet til PC'en) Status Behandler de tilegnede data 1 blink hvert 5 sekund Forbundet til PC 1 blink hvert 5 sekund 1 blink pr sekund 1 langt blink pr sekund Forbundet til køretøj sluk (blink stopper efter omkring 30 sekunder) Forbundet til køretøjet. Konfiguration ikke gyldig 3 hurtige blink pr sekund Data tilegnes Hurtigt blink Køretøjs diagnose protokol søgning Fejl situation 26

27 3 SOFTWARE da Enheden skal bruges med passende software: OBD Log SW Suite. Denne software og dens installations opsætning findes på CD'en som enten blev leveret med enheden eller som skal købes separat. Softwaren er interfacet som bruges til at downloade og vise dataene som er tilegnet fra enheden. Softwaren er også tilgængelig i IDC3. For information vedrørende brug og installation, se de relaterede manualer. 27

28 3.1 Tilslutning og afbrydelse af OBD Log fra den visende enhed For at bruge softwaren korrekt skal du forbinde enheden til den visende enhed. Du skal altid tilslutte og afbryde OBD Loggen fra den visende enhed når softwaren er lukket. FORBINDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Afbryd enheden fra køretøjets OBD Stik. 2. Forbind det medfølgende USB kabel til USB porten i enheden. 3. Forbind USB kablet til USB porten i den visende enhed. 4. Start softwaren og følg instruktionerne på skærmen og instruktionerne i manualen. AFBRYDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Luk softwaren 28

29 2. Afbryd USB kablet fra USB porten til den visende enhed. 3. Afbryd det medfølgende USB kabel fra USB porten i enheden. da 29

30 4 TEKNISKE EGENSKABER Køretøjs interface EOBD kompatibilitet EOBD protokol understøttet Strøm forsyning når forbundet til køretøjet Forbrug USB Slave interface Strøm forsyning når forbundet til USB Master Andre interfaces Core controller Micro Data hukommelse Funktionelle signaler OBD standard stik Komplet elektrisk og mekanisk kompatibilitet som defineret som standard. Komplet kompatibilitet som standard defineret J , J , ISO K/L CAN (Control Area Network ISO 11898) Direkte fra OBD stikket Den understøtter 12 V køretøjer Uden andre enheder forsynet af den proprietære seriel stikforbindelse: - køretøj On < 100 ma Typisk - køretøj Off < 1 ma USB 1.0 enhed - Viruelle Com Port profiler Fra USB Master Halv Duplex Proprietær Seriel ARM 7 Cortex 2048 KB Drifts temperatur -40 C til +85 C Synlig multifunktionel indbygget blå LED 30

31 Dimensioner Vægt Type godkendelse B=23 mm, L=45.5 mm, H=28.2 mm, Hmax=29.8 mm Omkring 25 g Direktiv 72/245/EEC, som ændret af tilføjelser 2006/28/EC og 2009/19/EC, og af regulativet ECE-ONU R10. Regulation ECE-ONU R10 da 31

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

ASUS informationsformular vedrørende garanti

ASUS informationsformular vedrørende garanti ASUS informationsformular vedrørende garanti DA8549 v3 Hr./Fru./Frk.: Telefonnummer: Adresse: E-mail-adresse: Købsdato: / / (DD/MM/ÅÅ) Forhandlerens navn: Forhandlers telefonnummer: Forhandlerens adresse:

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

AVIC-D3 DANSK. Betjeningsvejledning DVD-MULTIMEDIE- OG AV-NAVIGATIONSSERVER

AVIC-D3 DANSK. Betjeningsvejledning DVD-MULTIMEDIE- OG AV-NAVIGATIONSSERVER MAN-AVIC-D3-DA.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 4:39 PM Betjeningsvejledning DANSK DVD-MULTIMEDIE- OG AV-NAVIGATIONSSERVER AVIC-D3 Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. En beskæresaks med kabel Et armbind En slibesten En justeringsnøgle En tube med smørefedt

BRUGERVEJLEDNING. En beskæresaks med kabel Et armbind En slibesten En justeringsnøgle En tube med smørefedt pellenc s.a. Route de Cavaillon, B.P. 47, 84122 PERTUIS cedex (France) Tél : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09 E-mail : pellenc.sa@pellenc.com www.pellenc.com DAN Oversættelse af den originale

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere