1.1 Billede af enheden BRUG...18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18"

Transkript

1 DANSK...5 da

2 2

3 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion BESKRIVELSE AF ENHEDEN Billede af enheden BRUG Bruger sikkerhedsforanstaltninger Lokalisering af køretøjets OBD stik Tilslutning og afbrydelse af OBD Loggen fra diagnose stikket Operations Status LED SOFTWARE Tilslutning og afbrydelse af OBD Log fra den visende enhed TEKNISKE EGENSKABER

4 4

5 OBD LOG TEKNISK MANUAL da Introduktion Kære kunde Tak fordi du har valgt en af vores enheder. Vi er sikker på at du bliver glad for dens ydelse Læs venligst instruktionerne i denne installations manual grundigt og behold den til fremtidig reference. De data, features og beskrivelser i denne manual er kun tænkt som informationer: de binder ikke producenten som ydermere forbeholder sig retten til at modificere værktøjet, når det er nødvendigt og uden forudgående advarsel, for at forbedre produktet eller af produktions og handels behov. Hel eller delvis reproduktion af disse manualer i hvilken som helst form uden skriftlig tilladelse fra producenten er strengt forbudt. copyright og database rettigheder 2009.Materialet i dette dokument er beskyttet af copyright og database rettigheder. Alle rettigheder er gældende i henhold til lovgivningen og de internationale aftaler. 5

6 Denne manual viser og beskriver valgfrie og standard features til dette produkt. Enheden som du har købt må ikke udstyres med særlige features og elementer som er beskrevet i dette document. Denne manual skal betragtes som en del af værktøjet hvortil den henviser. Derfor skal manualen videregives til den nye ejer sammen med værktøjet, hvis værktøjet sælges. Læsning of forståelse af denne manual kan forhindre skader på ting og skader på personer pga forkert brug af værktøjet. De kan ikke udskifte eller fuldføre evnen som en professionel til hvem værktøjet er beregnet. Indholdet i denne manual må ikke modificeres uden forudgående varsel og skal betragtes som retningslinie; informationen er derfor ikke nødvendigvis grundige. TEXA S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting forårsaget af forkert brug baseret på ukorrekte eller upræcise instruktioner i denne manual. Hel eller delvis reproduktion af denne manual er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra producenten. 6

7 da Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage alvorlige eller fatale skader. Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage alvorlige eller fatale skader. Uden alarm symbol, indikerer en potentiel farlig situation som, hvis den ikke undgåes, kan forårsage lettere eller begrænsede skader. Det indikerer generelle farlige situationer pga farlige strøm kilder som kan forårsage brændemærker eller elektriske stød. 7

8 Hoved regler for operatørens sikkerhed Før du opsætter, forbinder og bruger OBD Loggen, anbefales det at du grundigt læser og forstår alle sikkerheds-, installations- og brugerinstruktionerne i denne manual. Behold manualen til fremtidig brug Viden og respekt for betjeningen og procedurerne beskrevet i denne manual, lader brugeren arbejde sikkert og beskyttet for eventuelle skader og sikrer at værktøjet, og køretøjer der arbejdes på, ikke bliver beskadiget. 1. Hvis der er behov for vedligeholdelse eller teknisk assistance, henvises til kvalificeret personale. 2. Under installationen, brug kun komponenter og kabler som blev leveret med. 3. Undgå kontakt med våde hænder. 4. Hvis der siver væske ind i OBD Loggen, afbryd den da omgående fra diagnose stikket og kontakt kvalificeret personale før du bruger den igen. 8

9 da 5. Kun kvalificeret personal må åbne OBD Loggen. Alle indgreb udført af ukvalificeret personale kan beskadige enheden. 6. Tab, slå eller ryst ikke enheden; det kan forårsage uoprettelig skade på de interne kredsløb. Arbejds miljø Arbejdsmiljøet skal være tørt, tilstrækkeligt oplyst og godt ventileret. Sørg for at køretøjets diagnose og vedligeholdelses arbejde, som kræver start af motor, udføres et sted med et udstødnings udsugnings system. Vi gør opmærksom på at indhalering af kulilte (lugtfri) kan forårsage skader på kroppen. 9

10 Advarsler Brugen af OBD Loggen kræver accept af følgende betingelser: 1. Ansvarlighed Kunden er ansvarlig for brugen af enheden pg softwaren produceret af TEXA S.p.A. og solgt af forhandleren. Kunden er enig i at TEXA S.p.A. og forhandleren ikke kan drages til ansvar for enhver skade grundet ukorrekt brug af produktet, softwaren of informationen deri. Kunden er yderligere ansvarlig for services produceret af TEXA, solgt af forhandleren og købt af kunden når/hvis deres anvendelse ikke stemmer overens med alle indikationer, sekvenser og drift faser indikeret i programmerne og i instruktions manualen. Kunden må bruge alle data og informationer leveret direkte af TEXA S.p.A. eller af forhandleren gennem programmer og bruger manualer, velvidende at disse kan være mangelfulde og at det altid skal anvendes som supplement til hans/hendes profesionelle viden. 2. Copyright TEXA S.p.A. giver kunden ret til at bruge softwaren i produkterne købt med en ikke-eksklusiv bruger licens til formålene beskrevet i denne bruger manual. Licenstageren skal opbevare licensen som bevis for rettighederne til brugen, bevilget af TEXA S.p.A. licensgiverev. Hvis licenstageren ikke har i sinde at acceptere bruger licens betingelserne, skal han/hun omgående returnere produktet til forhandleren med alt materiale og dokumenter som der er sendt til ham/hende. Softwaren/Firmwaren i produkterne ejes af TEXA S.p.A. og leverandørerne. Struktur, konfiguration og kodning af softwaren er meget vigtige, kommercielle hemmeligheder og fortrolig materiale ejet af TEXA S.p.A. og leverandørerne. Softwaren er beskyttet af copyrights af internationale aftaler relateret til copyright og af andre love og internationale aftaler omkring 10

11 intellektuel ejendom. For hver bruger licens der købes, må kunden kun bruge én internet adgang til softwaren. Kunden må ikke: A) Udleje, give sublicens, låne, kopiere, ændre, reproducere, oversætte, omarrangere, dekompilere eller demontere softwaren givet til ham/hende med brugerlicensen eller informatio indeholdt i denne. B) Sende softwaren, hverken hel eller delvis, via kabel, radio eller andre systemer. C) Udvikle arbejde eller udlede andet baseret på softenwaren, hverken helt eller delvist eller baseret på informationerne indeholdt i den, eller informationer forbundet med den. D) Brugere, reproducere, printe eller handle softwaren eller informationen i den på nogen måde, heller ikke selvom det ikke står i denne aftale. Bruger licens kontrakten er gyldig i hele perioden for brug af softwaren. Licens perioden udløber når internet brugeren blokeres af TEXA S.p.A. og de relaterede dokumenter ødelægges. Ydermere, hvis kunden ikke efterlever forpligtelserne i kontrakten, er bruger licensen ikke længere gyldig. Rettigheder og forpligtelserne i bruger licens kontrakten kan ikke bevilges eller overføres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra TEXA S.p.A. Softwaren installeres og bruges for kundens egen risiko. TEXA S.p.A. kan på ingen måde drages til ansvar for tab eller skade inklusiv tabt fortjeneste eller andre tab pga brug eller manglende evne til at bruge softwaren. TEXA S.p.A. kan heller ikke drages til ansvar for fejl eller mangler i softwaren, heller ikke selv det skyldes uagtsomhed. Kunden må ikke bruge softwaren sammen med andre programmer. Kunden er ansvarlig for kontrol af virusser i produkterne når denne skal installeres. TEXA S.p.A. er ikke ansvarlig for tab, skade eller andre omkostninger forårsaget af virus på maskinen. 3. Garanti 11 da

12 HARDWARE: Forhandleren garanterer at produkterne vil være beskyttet mod fabrikations fejl eller defekter konstateret af TEXA S.p.A. assistance netværk indenfor en periode på 24 måneder fra levering eller fra datoen for aktivering af softwaren. Denne garanti forpligter forhandleren og/eller service centeret at gendanne funktionerne i produkterne ved udskiftning eller reparation af fejlramte komponenter uden beregning. Denne garanti dækker ikke fejl forårsaget af: a) dårlig vedligeholdelse eller forkerte eller mangelfulde kalibreringer; b) software, interfaces, forbrugs dele eller materialer som ikke er leveret af autoriseret sælger eller TEXA S.p.A.'s assistance netværk; c) uautoriserede modifikationer eller upassende brug; d) brug af produkterne i et miljø hvor værdierne ikke er indenfor det specifikke område for produktet; e) forkert klargøring eller vedligeholdelse af arbejds miljøet hvor produkterne bruges. SOFTWARE: Selvom TEXA S.p.A. har taget alle forholdsregler for at garantere nøjagtigheden af informationerne softwaren, kan TEXA S.p.A. ikke garantere at softwaren eller informationerne deri møder alle kundens krav, at den er fejlfri, at den kan arbejde uden tids begrænsning eller at alle software fejl kan korrigeres. Forskellige slags data og materialer i programmet og i databasen, kan stamme fra forskellige kilder, såsom: originale dokumenter fra forskellige producenter, materiale leveret til TEXA S.p.A. af specialiserede firmaer. Dog er de originale dokumenter redigeret til udgivelse i Europa og til brug for køretøjer bygget efter Europæiske specifikationer. Brugeren skal vide at i ikke-europæiske lande kan navne, beskrivelser og model specifikationer være anderledes end det som står i programmerne og i værktøjet relateret til denne manual. Denne garanti dækker ikke software konflikt problemer, hvis installeret på hardware platforme som ikke produceres af TEXA S.p.A. (f.eks. alm. pc'ere, lomme pc'ere, 12

13 tablet pc'ere). Et eksempel på dette kan være problemer som opstår pga ukompatibilitet mellem Texa programmer og software som ikke møder de nødvendige krav, eller hvis beskyttet af et antivirus system som forhindrer den sædvanlige installation og brug af programmet. Et andet eksempel på problemer som ikke dækkes af garantien er system beskadigelser grundet virusser eller upassende hardware kilder. REPARATIONER DÆKKET AF GARANTIEN - LOKATION: Alle reparationer dækket af garantien skal, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, udføres hos TEXA S.p.A.'s hovedkontor eller et autoriseret service center. Kunden skal betale for transport af produktet hertil. Kunden forventes også at betale for eventuelle indgreb fra TEXA S.p.A.'s personale eller service centerets personale, i tilfælde af at reparationen skal finde sted på kundens værksted. TRANSPORT: TEXA S.P.A. garantien dækker ikke transport skader eller skader forårsaget af dårlig indpakning af produktet hvis kunden sender det til reparation. VEDLIGEHOLDELSE: Før levering til kunden, testes produktet af TEXA S.p.A. og forhandleren. Dog skal produktet altid gennemgår regelmæssig vedligeholdelse; skruer f.eks, skal tjekkes systematisk for at sikre at de er fastspændt og komponenter såsom antenne kabler skal tjekkes for skader. Retten til reparations service og garanti kan bortfalde hvis ikke alle minimums vedligeholdelses indgreb, som beskrives i denne manual, er blevet udført. da 13

14 Information vedrørende forskrifter Accept erklæring TEXA S.p.A erklærer hermed at denne OBD Log overholder de essentielle krav og alle andre forudsætninger angivet i direktivet 2006/28/EC, som ændret af tilføjelse 2009/19/EC, og af regulativet ECE-ONU R10. En kopi af den samlede Accept Erklæring kan rekvireres ved: TEXA S.p.A., Via 1 Maggio 9, Monastier di Treviso (TV), Italy 14

15 Introduktion da Denne installations manual er lavet som en basis guide, for at give brugbare generelle informationer og instruktioner til brug for installation af OBD Log enheden. Manualen er, grundet det særlige produkt, ikke dybtgående. Installationen henviser til et antal køretøjs modeller bygget af forskellige producenter som kræver forskellige installations procedurer. Det er derfor at instruktions manualen kun giver generel information vedrørende installation af værktøjet I dette dokument henviser betegnelsen "enhed" til: OBD Log 15

16 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN OBD Log enheden er udviklet til at skaffe og lagre data vedrørende turen, kørestil og også køretøjets motor funktion. OBD Log er en kompakt enhed som kan forbindes permanent til køretøjets OBD diagnose stik men som, på samme tid, hurtigt kan fjernes igen hvis du skal udføre service handlinger på værkstedet som kræver brugen af køretøjets OBD stik. 16

17 1.1 Billede af enheden da 1. Status LED: giver dig information om status på enheden (forbindelses status, hukommelse fuld, korrekt betjening, etc.) 2. Stikforbindelse er tiltænkt teknisk assistance opgaver ( halv duplex proprietær seriel forbindelse): giver teknisk assistance til udførelse af opdateringsopgaver. 3. OBD stik: lader OBD'en kommunikere med køretøjet 4. USB stik: lader OBD'en kommunikere med den visende enhed. 17

18 2 BRUG 2.1 Bruger sikkerhedsforanstaltninger 1. OBD Log systemet må kun bruges på køretøjer med kontinuerlig 12 V strøm forsyning og med chassiset forbundet til minus. 2. Sørg for at ingen af ledningerne, kabler generelt eller brændstof hydrauliske rør eller sikkerheds enheders pneumatiske rør beskadiges under installation. 3. Sørg for at installationen ikke påvirker betjeningen af køretøjets kontroller, særligt bremser eller generelt alle sikkerheds enhder. 4. Kontroller relateret til elektromagnetisk kompatibilitet med OBD Loggen garanterer dens kompatibilitet med teknologier som normalt bruges i køretøjer. Du skal dog i tilfælde af fejl, afbryde enheden og kontakte forhandleren af køretøjet. 18

19 2.2 Lokalisering af køretøjets OBD stik da Fra 2001 er alle europæiske køretøjer udstyret med et diagnosestik kaldet OBD. OBD er et aflæsende interface for anskaffelse af alle diagnose signaler for både køretøj og alle elektroniske enheder som køretøjet er udstyret med. EOBD leverer en standard kommunikations protokol som indeholder data om køretøjet, kørestil og information omkring passende betjening af anti-forurenings enheder. Det er essentielt at du finder OBD stikket inde i køretøjets kabine. Vi anbefaler at du altid kontrollerer køretøjets bruger manuel for placering af OBD stikket. 19

20 Billedet herunder indikerer hvor diagnosestikket kan være placeret. Procentdelene på hvert billede henviser til hvor ofte producenterne placerer OBD stikket i disse positioner. 20

21 21 da

22 OBD'en er ofte placeret nær plastik eller metal elementer og/eller kabler generelt som kan blive beskadiget hvis man ikke er forsigtig ved montering af OBD Log enheden. 22

23 2.3 Tilslutning og afbrydelse af OBD Loggen fra diagnose stikket da Altid tilslut og afbryd OBD Loggen fra OBD stikket med motoren slukket (instrument panel slukket). 23

24 FORBINDELSE Det kan være nødvendigt at bruge en skruetrækker for at løsne skruerne som holder dækslet som skjuler OBD diagnose stikket. Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk køretøjet (instrument panel skal være slukket). 2. Lokaliser OBD stikket. 3. Fjerne forsigtigt dækslerne som dækker OBD stikket, hvis dette kræves. 4. Forbind enheden til OBD stikket. 5. Kontroller at enheden sidder ordentligt forbundet til diagnose stikket, for at undgå afbrydelse under brug. 24

25 da Under installationen, sørg for at de forskellige komponenter rundt omkring OBD diagnose stikket ikke beskadiger OBD Log enheden. Sørg for at placeringen af enheden ikke forstyrer føreren under kørsel. 6. Vent 5 til 10 sekunder på at LED'en indikerer status "Forbundet til køretøjet Sluk" (se Kap. Operations Status LED). 7. Tænd køretøjet 8. Brug køretøjet som normalt uden at fjerne enheden fra OBD stikket. AFBRYDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk køretøjet (instrument panel skal være slukket). 2. Afbryd enheden fra OBD stikket. 25

26 2.4 Operations Status LED Enheden er udstyret med en LED til at indikere dens drifts status Tabellen herunder beskriver hvordan LED'en blinker og viser den tilsvarende betydning. LED BLINKER 1 langt blink pr sekund (enheden er netop blevet forbundet til PC'en) Status Behandler de tilegnede data 1 blink hvert 5 sekund Forbundet til PC 1 blink hvert 5 sekund 1 blink pr sekund 1 langt blink pr sekund Forbundet til køretøj sluk (blink stopper efter omkring 30 sekunder) Forbundet til køretøjet. Konfiguration ikke gyldig 3 hurtige blink pr sekund Data tilegnes Hurtigt blink Køretøjs diagnose protokol søgning Fejl situation 26

27 3 SOFTWARE da Enheden skal bruges med passende software: OBD Log SW Suite. Denne software og dens installations opsætning findes på CD'en som enten blev leveret med enheden eller som skal købes separat. Softwaren er interfacet som bruges til at downloade og vise dataene som er tilegnet fra enheden. Softwaren er også tilgængelig i IDC3. For information vedrørende brug og installation, se de relaterede manualer. 27

28 3.1 Tilslutning og afbrydelse af OBD Log fra den visende enhed For at bruge softwaren korrekt skal du forbinde enheden til den visende enhed. Du skal altid tilslutte og afbryde OBD Loggen fra den visende enhed når softwaren er lukket. FORBINDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Afbryd enheden fra køretøjets OBD Stik. 2. Forbind det medfølgende USB kabel til USB porten i enheden. 3. Forbind USB kablet til USB porten i den visende enhed. 4. Start softwaren og følg instruktionerne på skærmen og instruktionerne i manualen. AFBRYDELSE Forsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Luk softwaren 28

29 2. Afbryd USB kablet fra USB porten til den visende enhed. 3. Afbryd det medfølgende USB kabel fra USB porten i enheden. da 29

30 4 TEKNISKE EGENSKABER Køretøjs interface EOBD kompatibilitet EOBD protokol understøttet Strøm forsyning når forbundet til køretøjet Forbrug USB Slave interface Strøm forsyning når forbundet til USB Master Andre interfaces Core controller Micro Data hukommelse Funktionelle signaler OBD standard stik Komplet elektrisk og mekanisk kompatibilitet som defineret som standard. Komplet kompatibilitet som standard defineret J , J , ISO K/L CAN (Control Area Network ISO 11898) Direkte fra OBD stikket Den understøtter 12 V køretøjer Uden andre enheder forsynet af den proprietære seriel stikforbindelse: - køretøj On < 100 ma Typisk - køretøj Off < 1 ma USB 1.0 enhed - Viruelle Com Port profiler Fra USB Master Halv Duplex Proprietær Seriel ARM 7 Cortex 2048 KB Drifts temperatur -40 C til +85 C Synlig multifunktionel indbygget blå LED 30

31 Dimensioner Vægt Type godkendelse B=23 mm, L=45.5 mm, H=28.2 mm, Hmax=29.8 mm Omkring 25 g Direktiv 72/245/EEC, som ændret af tilføjelser 2006/28/EC og 2009/19/EC, og af regulativet ECE-ONU R10. Regulation ECE-ONU R10 da 31

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere