CO2 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af CO2 indtil Målene er opdelt i fem fokusområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af CO2 indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder"

Transkript

1 Klimahandleplan Den doc reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af indtil Målene er opdelt i fem fokusområder El og varmeforsyning El og varmeforsyningens udledning af skal reduceres betydeligt. Reduktionsmålene fastlægges under de tre fokusområder; virksomheder, borgere og kommunen som virksomhed. Virksomhedernes forbrug Virksomhedernes udleding skal reduceres med 30 % frem til 2015, hvilket svarer til 17 % af Ballerups samlede reduktion. Borgernes forbrug Borgernes udledning skal reduceres med 26 % frem til 2015, hvilket svarer til 6,5 % af Ballerups samlede reduktion. Trafik Den samlede udledning fra trafikken skal reduceres med 10 % frem til 2015, hvilket svarer til 2 % af Ballerups samlede udledning. Kommunens forbrug Kommunens egen udledning skal reduceres med 34 % frem til 2015, hvilket svarer til 1% af Ballerups samlede udledning. Elforbruget i de kommunale bygninger skal reduceres med 10 % inden udgangen af Ved opførelse af kommunale bygninger skal de mest bæredygtige løsninger anvendes, således at der i byggeriet og energiforsyningen tages højde for brug af vedvarende energi, energieffektivitet m.m. Den vedvarende energi kan komme fra såvel den kollektive forsyning, solceller, jordvarmeanlæg m.m. Side 1 af 8

2 El og varmeforsyning Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med AAU i Via samarbejdsaftalen får kommunen udarbejdet varme og trafikkortlægning, varmeatlas, samt varme og trafikvision. Retningslinjer for opstilling af mindre vindmøller søges integreret i kommuneplanen Udbygning af fjernvarme. Hovedparten af kommunens erhvervsejendomme, etageejendomme og institutioner konverteres til fjernvarme inden år 2015 I/S Vestforbrænding planlægger således i 2010 at forsyne store dele af Ballerup Centrum. Projektforslaget er godkendt af Ballerup Kommune. I/S Vestforbrænding har udarbejdet Varmeplan 2015, der bl.a. forsyner dele af Måløv med fjernvarme frem til Varme og trafikkortlægning, varmeatlas, samt varme og trafikvision. Skal bruges som baggrundsrapport ved udarbejdelse af Strategisk Energiplan. Rapporten er primo. Herefter vil Ballerup Kommune kunne bruge rapporten til at prioritere fremtidige energi indsatser. Del af kommuneplanen Fjernvarmen udbygges i henhold til VF s Varmeplan 2010 og VF s Varmeplan Mulighederne undersøges, om det er muligt, at konverterer andre områder fra naturdag til fjernvarme. Den foreløbige sidste etape af VF s varmeplan 2015 er godkendt og opstartet i Ballerup. Projektet skal forsyne udvalgte områder i Måløv med fjernvarme. Er udført medio De sidste etaper er formodentlig færdig med forbindelsen til NOVO og Måløv Byvej 229 primo. M&T (Kasper), BKE BKE (Morten Wiese), M&T M&T og I/S Vestforb. I/S Vestforb. M&T (Kasper) VF finansierer projektet. Fremgår af VF varmeplaner. Den endelige vision for 2050 er 100 % reduktion Samlet konvertering fra , såfremt alle konverterer til fjernvarme tons pr år Side 2 af 8

3 Virksomhedernes forbrug Carbon 20. Ballerup Kommune opstartede klimaprojektet i 2011 et samarbejde med de øvrige Green Cities kommuner. Projektet har til formål, at reducere udledningen med 20 % på 100 udvalgte virksomheder. Projektet varer i 3 år og ter med udgangen af. Energiscreening og reduktion af udledningen på 20 % på 15 virksomheder i Ballerup Kommune. Erfaringer skal udbredes til andre netværk og kommuner. Netværk med fokus på grøn erhvervsvækst, i gruppen deltager Anders Agger og rep. fra Center for Miljø og Teknik. Projektet er aftet med 31. december. M&T (Kasper, Lill, Christine) 2011 Ekstern medfinansiering med ca. 1 mio. fra EU LIFE Der er realisret besparelser på ca t. Dertil kommer besparelser der først kommer i. 16 virksomheder deltager i projektet. Videreudvikling af klimanetværket Antallet af deltagende virksomheder er øget 45, og flere kommer løbende til. Afholdelse af 3 netværksmøder Der er afholdt 2 netværksmøder i. M&T, BKE (Kasper, Lill) 2011 Ingen direkte besparelse Side 3 af 8

4 Borgernes forbrug Klimabutler projektet: Udbredelse til andre boligområder i kommunen Samt videreudvikling i samarbejde med Integrationsrådet Klimafamilie projekt 2. del. Erfaringer fra Den Store Klimatest formidles og de deltagende familier går yderligere i dybden Energioptimering af boliger i Ballerup Kommune, eksternt støttet projekt. Erfaringer fra projektet formidles til lignende boliger i kommunen. Klimaevent Green Cities klimaprojekt Klimabutlerne fortsætter i. Målgruppen er de borgere der bor i lejligheder. HedeMagleparken er første stop.projektets koncept er at indlede med fælles klimamad efterfulgt af individuelle besøg af klimabutlere, evaluering og opfølgning. Klimafamilierne formidlere fortsat deres erfaringer. Borgere der bor i enfamiliehuse er målgruppen for dette projekt, hvor klimafamiliernes erfaringer integreres i et projekt, der udvikles i samarbejde med energitjenesten. Formidling af erfaringerne med energi renovering af 2 boliger i Ballerup Interaktiv formidling og kommunikations event. Laves på gadeniveau og rettet mod borgerne og virksomhederne i Ballerup Udvikle og søge eksterne midler til projekter, der har borgerne i fokus. Det er i samarbejde med de andre kommuner i Green Cities regi. Hede Magleparkens beboere var meget glade for projektet. De vil gerne have besøg af klimabutlerne igen, men for at projektet rigtig skal have en holdbar virkning kræver det at boligselskaberne også er en del af projektet og det går det ikke så godt i det boligområde. Projektet vil blive evalueret i begyndelsen af. Klimafamilieprojektet er blevet aftet i. Der er stadigvæk mange der spørger efter projektet og er interesseret i, hvad klimafamilierne laver i dag. Men vi har valgt, at i skal den målgruppe, som klimafamilierne repræsentere de private boligejere arbejdes med på en anden måde. Erfaringerne fra dette projekt vil indgå i for enden af vejen projektet. Projektet er aftet og forbruget i de 2 boliger følges, således at vi kan følge om de estimerede forbrugs reduktioner også indfries. Indtil videre ser det lovende ud. Den blev afholdt den Der var ca. 400 borgere der deltog. Arrangementet var godt og blev modtaget meget positivt. Projektet skal konkretiseres i. Erfaringerne fra klimaeventen og fra projektet for enden af vejen skal indgå i det videre arbejde i. Vi skal i på baggrund af vores erfaringer med borgerne udvikle et nyt og konkret projekt for borgerne, som skal have fokus på, hvor borgerne er i, og hvor de selv ser det er mest relevant at sætte ind overfor en reduktion. M&T (Anette) M&T (Anette) M&T (Trine) 2010 M&T (Anette) M&T (Anette) Projektet støttet af Energistyrelsens EUDP pulje. Side 4 af 8

5 Trafik Innovativt mobilitetsprojekt Projekt i hele den kommunale organisation Tekst en Elcykel for kommunens medarbejdere og for medarbejderne i virksomheder i kommunen. Opstart August. Mobility management virksomheder Erhvervsområdet Lautrupgård (Formel M) Novo Nordisk Måløv Igangsættelse af pilotprojekter til afprøvning og test af mobilitetsløsninger der reducerer behovet for transport og miljøbelastningen fra transporten Vi låner 10 elcykler ud til medarbejdere i kommunen og 15 elcykler til medarbejdere i virksomhederne i kommunen med kørsel bil og min 5 km til arbejde. De får cyklen i tre mdr. og skal køre mindst 3 ud af 5 arbejdsdage i låneperioden. Hver cykel skal ud at køre 7 gange, så i al I alt 175 testpersoner vil fra 1. april og til og med maj 2016 få lov til at låne en cykel. Kortlægning af pendling, forbedret kollektiv trafik, udbredelse af viden og info om kollektiv trafik, pendlercykler, cykelservice, Kørgrønt, rejsepolitik mm. Der er indkøbt 10 elcykler til kommunen og 3 til virksomhederne, så der skal købes 12 ekstra til virksomhederne. Herudover er planlægningen er i gang. Der var opstart af projektet i august med konceptudvikling og planlægning. Den regulære testperioden begynder først i april og projektet aftes og evalueres juli Projektet er gennemført og virksomhederne ønsker at fortsætte samarbejdet og at arbejde videre med deres mobilitet, busruter er omlagt, flere er kommet på cyklen mm SUK (Mette), CMT, CØP, SSB, CMT(CTR, AADR, TWE) M & T, BKE, Gate 21, virksomheder (Tina) 2011 Cykelpuljen og Ballerup Kommune Trafikstyrelsen, Region Hovedstaden Et fald i udledningen for deltagerne med 6% Strategier for at øge brugen af cykler og kollektiv trafik Fremtidens cykeltrafik i Frs.fingeren Fremtidens kollektive trafik i Frs.finger Cykelhandleplan for Ballerup Kommune Strategi for busdriften i KKN Øget brug af Kildedal st Konkrete handlingsplaner for tiltag, der går på tværs af kommunegrænsen I blev der vedtaget en ny Cykelhandleplan for Ballerup Kommune. Den fælles cykelstrategi for fremtidens cykeltrafik i Frederikssundsfingeren blev brugt i forbindelse med den videre udvikling af cykelsupersti Frederikssundruten. M & T, BKE, Bycirklen, KKN, Herlev Kommune (Tina & Anna) DSB, VD 2009 Region Hovedstaden Store Cykeldag og Vi Cykler til arbejde Flere cyklister Store Cykeldag: 450 cyklister var med d. 9. juni, og dagen blev fejret med åbningen af tre nye SSB, Ø&P (Anna) Side 5 af 8

6 Konkrete cykeltiltag 3 Cykelsuperstier til København, Albertslund, Furesø og Frederiksberg Etablering af overdækket cykelp ved udvalgte busstoppesteder. Trafikpolitik ved Måløv skole Mindre cykelstiprojekter Cykelruter Flere cyklister Flere kombinerer cykel og bus Tiltag, der fremmer at skolebørn gå/cykler til skolen motionsruter. Vi Cykler til Arbejde: De knap cykeldage gav Ballerup en flot femteplads på landsplan. I hele maj måned kørte Ballerups cyklister i alt over km hvilket betyder 193,5 km pr. deltager! Ballerups cyklister havde i gennemsnit 10,8 cykeldage i maj. Og i top tre med de fleste cykeldage fra Ballerup lå hold fra LeoPharma, KMD og Toms. Tilsagn fra Supercykelstipuljen til de 3 cykelsuperstien der går gennem Ballerup Kommune Sikker skolevej ved Højagerskolen udført Renovering af Malmparken St.: DSB har renoveret stationen og der blev etableret flere aflåste cykelparkering. Cykelstiprojekter ved Kildedal St., langs Måløv Å og ved Østerhøj etableret i Mellem Jonstrupvang og Pederstrup er der blevet etableret en ny sti, samt en stiunderføring ved Ballerup Byvej. M & T Omegnskom muner SSP, Ø&P S&I (Anna) Cykelpuljen Supercykelstipu ljen Trafikstyrelsen, Region Hovedstaden (Formel M fase 2) Side 6 af 8

7 Formel M for kommunen som virksomhed Miljøledelse i den kommunale organisation, med fokus på klima Energirenovering af kommunale ejendomme Grønne transporttiltag i den kommunale organisation: Transportguide, rejsepolitik, fokus på tjenestekørsel, senere fokus på pendling Projektet er gennemført og viser et samlet fald i udledningen fra medarbejderpendlingen på 12%. Tema for er transport To temadage sætter fokus på transporttema. Desuden synergi med Innovativ medarbejdertransport projekt, Vi Cykler Sommeren grøn! kampagne med elcykler og forskellige informationsindsatser. Planlægning af affaldstema. Energirenovering af installationer og klimaskærm på kommunale bygninger: I løbet af er stort set alle skolerne blevet CTSopkoblet, og det er således muligt nu at styre hovedparten af de store tekniske installationer på skolerne centralt fra. I december søges der frigivet midler til energibesparende tiltag i forbindelse med den planlagte bygningsvedligeholdelse i. M & T (Christine) M&T (Charlotte & Anna) (Birgit/Dan) (14) Del af Formel Mprojekt 2010 Der er afsat 7 mio. årligt til EBF. udledningen er reduceret med 12% 40 tons besparelse Der undersøges p.t. muligheden for at etablere et større solcelleanlæg på rådhuset, ligeledes til gennemførelse i. 195 tons besparelse Etablering af WEBbaseret energistyringssystem og fjernaflæselige målere i de kommunale ejendomme til såvel central som decentral energistyring. En overordnet handlingsplan for energitiltag i den samlede kommunale bygningsmasse Et brugervenligt WEBbaseret på energistyringsprogram. En samlet strategisk energihandleplan for de kommunale ejendomme Etablering af fjernaflæsning af målere på de 25 største bygninger aftes i. Næste etape, som udgør 70 lokationer udføres i første halvår af.. Den færdige energirenoveringsplan fremlægges i. (Dan) (Dan & Birgit) ? Hedegårdsskolen EU energiprojekt (School of the Energirenovering af klimaskærm og belysning, samt montering af Energirenoveringen af klimaskærmen og montering solceller er udført i. (Dan & Birgit) tons Side 7 af 8

8 future) solceller. Belysning planlægges udført 1 kvartal. besparelse Solceller på Ballerup bibliotek Urban Transition bæredygtig byudvikling i øresundsregionen. I Ballerup med fokus på borgerinddragelse ifm bæredygtig lokalplan i Egebjerg og bæredygtige byggeretningslinjer EnergiØresund, bæredygtig energiforsyning i øresundsregionen. Projekt i samarbejde med Københavns og storkøbenhavnske kommuner, universiteter og svenske kommuner Formel M spor 3 indeholder: mobilitetsguide for lokalplanlægning. Mobilitetsvurdering af byudviklingsprojekt Solcelle produktion samt monitorering af produktion. Input til borgerdeltagelse, lokalplan og byggeretningslinjer. Målet er at udvikle en model til brug for en bæredygtig byudvikling. Klimabutlerne bliver en del af den model. Det projekt har til formål at skabe motivation og borgerinvolvering omkring planprocesser, samt skabe adfærds ændringer til fordel for en bæredygtig livsstil. Retningslinjer og demonstrationsprojekter for bæredygtig energiforsyning En mobilitetsguide til brug ved lokalplanlægning. En mobilitetsvurdering af et konkret byudviklingsprojekt Planlægges udført foråret. Projektet har vist sig ikke at være så relevant for Ballerup Kommune som først antaget, hvilket betyder at de andre partnere har overtaget de fleste af vores timer. Projektet har vist sig ikke at være så relevant for Ballerup Kommune, og derfor har andre partnere overtaget de resterende af vores timer i projektet. Til brug for mobilitetsvurdering er udviklet planlægningsværktøjet SUMP, som indeholder en vejledning til, hvordan man får mobilitet indarbejdet i den kommunale planproces, samt beregningsværktøjet VEMA, som kan beregne effekten af forskellige mobilitetstiltag i planerne i forhold til udgangspunktet. Udviklingen og afprøvningen af VEMA har været en del af Spor 3 projektet i Ballerup Kommune. (Dan) BKE, M&T, (Anette) 2012 M&T (Kasper) 2011 Midler fra Interreg Midler fra Interreg BKE (Morten) Del af Formel M 2 tons besparelse Side 8 af 8

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST

L o k a l A g e n d a 2 1 UDKAST L o k a l A g e n d a 2 1 S t r a t e g i o g H a n d l i n g s p l a n 2012-2 0 1 5 - f o r e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g a f H v i d o v r e UDKAST Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Bæredygtighed

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES DECEMBER 2010 Kære læsere Energirenoveringer kunne løfte klimaindsatsen Da statsminister Lars Lykke Rasmussen den 5. oktober åbnede folketinget, var det blandt

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere