Det tager lang tid at vende så stor en skude. Reportage fra botilbud under forvandling side 8. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tager lang tid at vende så stor en skude. Reportage fra botilbud under forvandling side 8. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb."

Transkript

1 ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb årgang Det tager lang tid at vende så stor en skude Reportage fra botilbud under forvandling side 8

2 Annonce

3 Kort nyt 5 Leder Det kan nytte at tage medansvar 6 LEVs politik om værgemål 8 Det tager lang tid at vende så stor en skude Ny ledelse har vendt tingene på hovedet i et tidligere problemfyldt botilbud 21 Er du dækket af dine forsikringer Op til kroner mistede ung mand på manglende forsikring 22 Følelser er ikke afhængige af intellekt Få hjælp til en sorg-handleplan 24 Gooooodmorning Vietnam Projektbesøg blev en følelsesmæssig rutchetur 29 Kredsgeneralforsamling Debatten Skammelige forringelser 37 Kommunikation som rettighed læs og debatter LEVs politikpapir 39 LEV tilbyder nu computerprogrammet Herbor til fordelagtig pris 45 LEV nyt 46 Kort nyt LEV februar 2010 n 3

4 Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. Er du i tvivl om, hvordan du skal klage, kan sekretariatet rådgive. Bliver du forskelsbehandlet? holder åbent om lørdagen Specialbørnehaven Spiren i Horsens Kommune en institution for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn holder nu åbent for børnepasning i weekenden. Det giver helt nye muligheder for både børnene og deres forældre. Joan Lindberg, der er leder af Spiren, oplever ofte, at forældrene føler det som en falliterklæring at have behov for en friweekend uden deres barn. "Forældrene føler, at de bør passe deres børn selv. Men når de først har overvundet blokeringen, kan de se de mange fordele ved denne aflastningsform. Deres børn bliver passet i vante rammer, og aflastningen gør, at de får mere overskud til den øvrige familie", siger Joan Lindberg. For øjeblikket passes mellem fire og otte børn i weekendbørnehaven. Ny pjece om forskelsbehandling Ligebehandlingsnævnet udsender nu en pjece som led i forsøget på at gøre bedre opmærksom på mulighederne for at klage over forskelsbehandling. Nævnet, der har eksisteret i lidt over et år, behandler klager over forskelsbehandling på grund af blandt andet køn, etnicitet, seksuel orientering og handicap på arbejdsmarkedet. Handicap er blandt de sager, nævnet får færrest klager over. Pjecen fortæller, hvad forskelsbehandling er, hvem der kan klage, hvordan man gør, og hvad man kan opnå ved at klage. Verdenskongres i Inclusion international 2010 Fra den juni i år finder den 15. verdenskongres i Inclusion International sted i Berlin. Mottoet for konferencen er Transformering af globale rettigheder til handling!, og en række internationale eksperter vil holde indlæg og deltage i diskussioner. Inclusion International håber på mange deltagere, og det kan både være mennesker med udviklingshæmning, deres familier, personale og beslutningstagere, så der kan etableres en bred dialog. Konferencen vil tage udgangspunkt i FN's Handicapkonvention og herudfra sætte fokus på retten til inklusion i samfundet, kampen mod fattigdom mm. Målet er at sikre, at disse nye rettigheder også bliver en realitet for mennesker med udviklingshæmning. Læs mere om konferencen på Foranstaltningsdomme Justitsministeriets årlige redegørelse om tidsbegrænsede foranstaltningsdomme viser, at der blev afsagt 73 foranstaltningsdomme til udviklingshæmmede i Det er på niveau med de foregående år. Fra er der i alt afsagt 536 foranstaltningsdomme til denne gruppe. Lidt over 90 procent af dommene vedrører lettere udviklingshæmmede eller personer, der må ligestilles hermed, skriver NDU-nyt, nr. 4, n LEV februar 2010

5 Det kan nytte at tage medansvar Jeg får ofte fortalt fra forskellige myndigheder, at vi i LEV fokuserer for meget på de dårlige ting og i højere grad burde fortælle de gode historier. Vi vil gerne være positive, men nu er det jo sådan, at en af vores kerneopgaver er at være advokat for mennesker, som ikke selv er i stand til at gøre opmærksom på uretfærdigheder og dårlige livsvilkår Man kan godt sige, at artiklen på side otte, der omhandler forholdene i et botilbud på Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte, er et glimrende eksempel på begge dele det vil sige både den positive historie og LEVs rolle som advokat. Fordi den viser, at tingene kan ændres til det bedre, når der bliver fokuseret på ledelse og faglighed. Af Sytter Kristensen, LEVs landsformand Lige præcis ledelse og faglighed er elementer, som LEV gang på gang har påpeget som kerneelementer i et godt tilbud. Jeg har personligt helt tilbage fra før kommunalreformen haft drøftelser med Københavns Amt om forholdene på Bank-Mikkelsens Vej Og sammen med utrættelige pårørende har vi siden da ikke bare gjort opmærksom på forholdene, men samtidig vist vejen til et bedre tilbud. Så det kan nytte at have fokus på dårlige forhold. Ikke at man på Bank-Mikkelsens Vej er nået i mål, men der er lys forude, og vi vil gerne fortælle historien, som meget ærligt beskriver, hvor man har været, hvor man vil hen, og hvad der rykker, når der bliver sat fokus på ledelse, faglighed og ikke mindst menneskelighed. En anden historie i bladet Skammelige forringelser på side 33 fortæller om, hvordan man som pårørende oplever de nye tider efter kommunalreformen. Gør man overfor politikere eller topembedsmænd opmærksom på, hvordan det forholder sig med besparelser og at vi har svært ved at se, at der ikke er sket forringelser efter kommunalreformen bliver svaret, at det intet har med kommunal reformen at gøre. Det handler i stedet udelukkende om de økonomiske rammer, kommunerne bydes i disse år. Det ser ikke ud til, at det bliver bedre, og det er min overbevisning, at vi som advokat for en gruppe borgere, der ikke altid kan råbe magthaverne op, bør sige fra i forhold til den holdning, der er ved at brede sig i befolkningen. Nemlig, jamen, hvad skal de gøre de stakkels politikere, der er jo ingen penge. Jeg hørte forleden i meningsministeriet i formiddagsradioen en diskussion om emnet det handlede om plejehjemmene, hvor man fyrer rutinerede medarbejdere for i stedet at ansætte ledige, som kommunerne har udgifter med. Holdningen blandt panelet var, at hvad skal man gøre, der er ingen penge. Det er en uansvarlig holdning, som et så rigt samfund som vores ikke bør gøre til sin. Så mit budskab skal være: Gå ud og argumenter imod. Skriv indlæg i lokale aviser. Bliv meningsdanner! Ikke at man på Bank-Mikkelsens Vej er nået i mål, men der er lys forude, og vi vil gerne fortælle historien LEV februar 2010 n 5

6 Af Sandy Brinck, politisk konsulent i LEV n Foto Hans Juhl LEVs politik om værgemål sådan er den blevet I LEV har vi igennem nogen tid arbejdet med at formulere en politik omkring værgemål. Emnet er varmt, fordi det er følsomt, og fordi det er vigtigt. Processen har været lang, men til gengæld demokratisk 6 n LEV februar 2010

7 Formuleringen af en politik startede i Ligebehandlingsudvalget, hvorefter diskussionen overgik til Hovedbestyrelsen. Efter HB s diskussioner, blev der sendt et udkast til politik i høring i kredse og tilknyttede foreninger. Først efter indarbejdelse af indsigelser og diskussion på baggrund heraf, blev den endelige politik vedtaget på HB s sidste møde i Parallelt har mange taget mod tilbuddet om at have lokale møder om værgemålsloven. Mange har således været involveret i at nå resultatet, et politikpapir om værgemål, som ser således ud: Politikpapir om værgemål Landsforeningen mener, at alle har ret til maksimal selvbestemmelse og selvstændighed i deres liv. Udgangspunktet er således, at mennesker med udviklingshæmning bliver myndige som alle andre ved det fyldte 18. år. Dette hægter sig op på Landsforeningen LEVs principprogram såvel som FN s handicapkonvention. På grund af den nedsatte psykiske funktionsevne kan nogle have brug for hjælp til forskellige beslutninger i deres liv. Det være sig økonomiske spørgsmål såvel som personlige spørgsmål. Støtten til at udøve sin myndighed skal opleves og efterleves som en repræsentation af personen med udviklingshæmning. Det handler ikke om at bestemme over et andet menneske, men om at repræsentere dette menneskes værdier, ønsker og vilje. Derfor bør værgen, så vidt det er muligt, være en, der kender den udviklingshæmmede godt. Der bør derudover, så vidt muligt, være en accept af værgen fra den udviklingshæmmede. Den udviklingshæmmede vil derfor normalt være bedst tjent med, at det er en pårørende eller nær ven, der påtager sig værgemålet. Det handler ikke om at bestemme over et andet menneske, men om at repræsentere dette menneskes værdier, ønsker og vilje Landsforeningen LEV mener, at en repræsentation medfører nogle krav til værgen. For at kunne varetage værgemålet tilfredsstillende mener LEV således, at en værge løbende bør besøge og være i kontakt med den udviklingshæmmede og eventuelt personale, der omgiver den udviklingshæmmede. Dette bør gælde alle værger og dermed også de professionelt beskikkede. I og med at Landsforeningen anser værgemål som en beskyttelse af en borger med udviklingshæmning, som grundlæggende har ret til størst mulig selvbestemmelse og selvstændighed, bekymrer det Landsforeningen LEV, at selvbestemmelsen og beslutninger ofte overlades tilfældigt og uformelt til for eksempel pædagoger eller pårørende uden afgrænsning og uden klarhed over, hvad, hvorfor og hvor meget der overlades til andre at bestemme. LEV mener, at overdragelse af selvbestemmelse er så indgribende overfor den udviklingshæmmede borger, at en formaliseret beslutning er en nødvendig retsgaranti for borgeren. Overdragelse af selvbestemmelse skal være mindst mulig. Ethvert værgemål skal være skræddersyet til den enkelte med vurdering af de beslutninger og de situationer, værgemålet omfatter. Landsforeningen LEV ser derfor gerne, at lovgivningens muligheder for tidsbegrænsning anvendes i sammenhæng med den enkeltes handleplan, således at der gøres en aktiv indsats for at udvikle evnen til selvbestemmelse. Dette være sig for eksempel ved at kunne kommunikere sine ønsker eller øve håndtering af penge. Landsforeningen LEV finder, at lovgivningen på området i hovedtræk er tilfredsstillende, men tvivler på at lovgivningens mange muligheder for netop at afgrænse og skræddersy et værgemål udnyttes fuldt ud. Derudover oplever LEV, at myndighederne ikke er i stand til at føre løbende tilsyn med, at værgemålene er formelt på plads, og at de med jævne mellemrum tages op til vurdering i forhold til afgræsningen i tid og omfang. Hertil kommer et ønske om at stille mere præcise krav til værgens kontakt og kendskab til borgeren, således at repræsentationen bliver reel. LEV februar 2010 n 7

8 Det tager lang tid at vende så stor en skude Reportage fra botilbud under forvandling 8 n LEV februar 2010

9 Indenfor murene 2 Bank-Mikkelsens Vej Navnet er totalt anonymt. Og det er bygningerne, der rummer et bosted for 38 personer med udviklingshæmning i Gentofte, også. Men for beboere, pårørende og personale har der i de seneste år været mere end nok drama og krig i dagligdagen. Nu har en ny ledelse vendt tingene på hovedet og sat gang i en række udviklende tiltag. Bank-Mikkelsens Vej er en del af et stort kompleks, der udgør både hjem og arbejdsplads for omkring 225 mennesker med udviklingshæmning. Området består af Kellersvej, som ligger i Gladsaxe Kommune, og altså Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte Kommune. Bag murene på Bank-Mikkelsens Vej sker der mange ting, som på trods af de institutionsagtige omgivelser sagtens kan fungere som inspiration for andre. I LEV 8, 2009 var LEV-bladet således på besøg i Blindenetværket på Bank-Mikkelsens Vej. Og denne gang er turen altså kommet til Bank-Mikkelsens Vej 20-28, der har en helt anden historie at fortælle. På kan du læse alle artiklerne i temaet om livet på Bank-Mikkelsens Vej. LEV februar 2010 n 9

10 Annonce

11 AF NANA TOFT n FOTO HANS JUHL I mange år har Bank Mikkelsensvej været synonym med personaleflugt, magtanvendelser og utallige ændringer i ledelses gruppen. For to år siden kom endnu en ny forstander, der forsøger at smide tidligere tiders åg og fokusere på en anerkendende tilgang, hvor beboeren og ikke pædagogen er i centrum En af de værste oplevelser, socialpædagog Anne Grete Nielsen har været ude for, sker en aften for cirka fem år siden. Hun er i hus 20 på Bank-Mikkelsens Vej og er på arbejde med en anden pædagog. En vikar har sin første vagt. Anne Grete befinder sig i den anden ende af huset, da hun hører sin kollega råbe: Anne Grete, ambulance!. Anne Grete løfter hovedet, da hun hører sin kollega råbe. Sagde han ambulance? Anne Grete er i tvivl om, hvorvidt hendes kollega bare laver sjov. Hun løber ned i den anden ende af huset, mens hun råber: Mener du det her?, mens hun stikker hovedet ind på en af beboernes værelser. Her ser hun ham. Al hud er væk på den øverste del af hovedet. Hjelmen ligger på gulvet. Hun henter et håndklæde, presser det mod det åbne sår i hovedet, henter mobiltelefonen og ringer til Falck. Vikaren er besvimet. - Konsekvensen af den episode blev, at beboeren måtte fikseres i otte måneder, når såret skulle renses. Jeg måtte holde ham i hånden det meste af tiden, fortæller Anne Grete Nielsen. - I dag ville sådan en episode aldrig ske. En ny vikar ville heller ikke være alene med den type beboer, og hvor vi før ofte brugte ordet nej i flæng, er der kommet en helt anden måde at kommunikere på her i huset. Både blandt kolleger og til beboerne. Vi siger stadig nej, men på en positiv måde, forklarer Anne Grete Nielsen. LEV februar 2010 n 11

12 Utilstrækkelig forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres forøger medarbejdernes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som for eksempel angst, depression og hjertekarsygdomme Citat fra rapport fra Arbejdstilsynet Nogen må jo blive og kæmpe, siger Anne Grete Nielsen, der er en af de pædagoger, der har været længst tid på BMV En belastet fortid Det er ikke småting, personale og beboere og pårørende har været igennem de seneste mange år på Bank- Mikkelsens Vej 20-22: Mange nye ledere. Personaleflugt. Skyhøjt sygefravær. Magtanvendelser. Kort og godt: Et rigtig vanskeligt arbejds- og boklima. Et enkelt kig i den seneste rapport fra Arbejdstilsynet fra 2008 giver et tydeligt billede af den turbulens, nogle af husene har været ude for, og især hvordan det har påvirket arbejdsmiljøet. Rapporten lægger ikke fingre imellem i sin konklusion: Arbejdstilsynet vurderer derfor samlet, at arbejdet med beboerne i husene 20 og 22 på Botilbud Bank-Mikkelsens Vej udsætter medarbejderne for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres forøger medarbejdernes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som for eksempel angst, depression og hjertekarsygdomme. Der er nu gået godt et år siden Arbejdstilsynets besøg. Og kigger man igen i rapporten og de kommentarer, der er kommet siden da fra ledelsens side, er der, med den nye forstander Kirsten Jessen i spidsen, iværksat en række initiativer med fokus på etikken. Det handler blandt andet om anerkendende kommunikation, synlige afdelingsledere og en kendt struktur. Faste personalemøder med fokus på det pædagogiske arbejde. I løbet af foråret starter en obligatorisk intropakke til alle ansatte, der omfatter en introduktion til neuro- og indsigtspædagogik og ikke mindst det anerkendende møde. Alt sammen initiativer der skal få bugt med den historik, stedet bærer på og ikke mindst den kultur, der i årevis har gjort stedet til en belastet arbejdsplads. Ni ledere og 132 kolleger Anne Grete Nielsen er en af de pædagoger, der har været på Bank-Mikkelsen Vej i længst tid. I de ti år hun har været ansat, har hun haft ni ledere og 132 kolleger, fortæller hun. Hun har været på nippet til at sige op flere gange. - Vores odds har været svære. Jeg har haft mange ledere med hver deres pædagogiske holdning. Og selvfølgelig er det gået ud over beboerne, at vi var tæret på overskuddet. Vi fik mange 12 n LEV februar 2010

13 FAKTA Forandring I de halvandet år der er gået, siden Kirsten Jessen blev ny forstander, er der sket en række forandringer i hus på Bank-Mikkelsens Vej: n Fra i at have seks langtidssygemeldinger af mindst en måneds varighed i det ene af de to huse og to langtidssygemeldinger i det andet hus, er der i dag en langtidssygemelding i det ene hus. n Fra i at have seks ubesatte stillinger i dag- og aftentimerne, er der i dag en ubesat stilling i dag- og aftentimerne. n Hvor der før i tiden typisk var to-tre på vagt ad gangen i hvert hus, er der typisk fire-fem på vagt i dag. n Antallet af magtanvendelser er reduceret med mere end 50 procent fra voldsomme slag og krads. Men se mig nu, siger Anne Grete Nielsen, og hiver ærmebluserne op: - Jeg har ingen sår. Og forstå mig ret, det er de samme beboere, vi har i dag, som vi havde dengang. Med undtagelse af et par stykker. Vi får stadig niv og krads, men det er en anden stemning, vi har iblandt os i dag. En helt anden arbejdsplads, og det kommer helt sikkert oppefra, fortæller Grete Nielsen og henviser til Kirsten Jessen og de to nye afdelingsledere. Farvel til medarbejdere Kirsten Jessen startede som forstander for Bank-Mikkelsens Vej i sommeren 2008 efter en kortere konstituering i Hun ved godt, det er en stor mundfuld, hun har givet sig i kast med: LEV februar 2010 n 13

14 14 n LEV februar 2010

15 FAKTA Bank-Mikkelsensvej Bank-Mikkelsensvej er et helhedstilbud et botilbud bestående af fem huse og to dagtilbud: n Hus 20 og 22, også kaldet forudsigeligheden. Her bor 14 mennesker, der foruden udviklingshandicap har komplekse kommunikationshandicap. De færreste kommunikerer via det verbale sprog. Alle har behov for hjælp til personlig pleje. Beboerne er mellem 24 og 52 år. Funktionsniveauet er typisk fra tre måneder til fire år. Alle skal ledsages på terrænet. Nogle skal guides i boligen, så de ikke uforvarent kommer på terræ net uden ledsager. Hertil er knyttet dagtilbuddet Nummer 17. n Det er i særdeleshed her i 20-22, der har været tumult i de seneste mange år. Husene har været præget af skiftende ledelser og mange udskiftninger i personalet. n Husene 24-28, også kaldet psykiatrien. Her bor 24 mennesker, der foruden udviklingshandicap har forskellige sindslidelser. Beboerne er mellem 35 og 65 år. Funktionsniveauet er for de fleste tæt på sinkeniveauet. Flere har deres daglige gang i lokalområdet. Hertil er knyttet dagtilbuddet Loppen. Disse huse har haft et stabilt forløb med to gennemgående ledere ud af tre. Sidste år gennemførtes en organisatorisk omstrukturering, og i dag arbejdes i to team med hver sin afdelingsleder. - Jeg er glad for, at det ikke er mit første lederjob. Lad os sige det på den måde, siger hun med et glimt i øjet. - Jeg kunne se, at medarbejderne ville mere, end de fik mulighed for. Jeg så også beboere, der ikke fik deres behov opfyldt. Problemet var, at vi ikke havde en fælles holdning til det pædagogiske arbejde. Det var kaotisk for ansatte og beboere, siger Kirsten Jessen og forklarer, at enkelte af medarbejderne følte, at de havde patent på sandheden, som hun udtrykker det. - Sidste sommer indgik vi en række fratrædelsesordninger med nogle medarbejdere, der ikke var med på den anerkendende tilgang. Vi så forskelligt på ting, siger Kirsten Jessen, der samtidigt forklarer, at ledelsen af samme årsag har revideret idéen om kontaktpersonerne. I dag arbejder kontaktpersonerne i hus 20 og 22 i teams, såkaldte levegrupper, og der er blevet indført såkaldte kommunikationspas for samtlige beboere. - Hver beboer har et kommunikationspas, der beskriver hele deres kommunikation, hvor vi tager udgangspunkt i ikke kun det talte sprog, men i totalkommunikation, der også indbefatter mimik, gestik og følelser. Målet er at forstå den enkelte beboer bedre og sørge for, at de oplever, de bliver mødt, siger en af de nye afdelingsledere, Anne Buss, som Kirsten Jessen ansatte umiddelbart efter sin egen ansættelse som forstander. Mange af de forskellige kommunikationstiltag, eksempelvis kommunikationspasset, kommer fra Kommunikationscenteret i Hillerød, som man på Bank-Mikkelsens Vej indledte et samarbejde med i 2009 for netop at skabe fornyet fokus på dette område. Uformelle ledere på retræte Men trods tiltag, er det sin sag at ændre en kultur, der har været så belastet i så lang tid. - Vi startede for halvandet år siden, og vi kan se fremskridt. Det er blevet et bedre sted at være. Men det her er ikke noget, der bare sker over night, og vi har stadig udfordringer med dele af personalet. I dag er både afdelingslederstillingen i hus 20 og 22 besat, men i de perioder, Anne Buss: Vi har fået en større fællesskabsfølelse. hvor stillingerne ikke var besat, var der en række af især de mere erfarne pædagoger, der tog de uformelle lederskaber. Og det er både godt og skidt, siger afdelingsleder Anne Buss. - I starten havde vi nogle medarbejdere, der ikke ville ledes. Det var svært for dem at lægge de tidligere lederskaber af sig. Det har jo til en vis grad været forståeligt, fordi stedet har været præget af en diffus ledelse uden klare signaler og tilmed et stort flow i ledelsesgruppen. Og der er stadigvæk kampe. Men i dag synes jeg, at vi med en nærværende ledelse og klare retningslinjer har fået skabt en større fællesskabsfølelse, siger Anne Buss. At der stadig er kampe i og med personalegruppen, tyder det såkaldte skyggepanel, som Anne Grete Nielsen kalder dem, på. Skyggepanelet består af den gruppe af medarbejdere, der fratrådte i sommer - og det faktum, at personalegruppen er en sammensat gruppe af nogle gamle, erfarne rotter og helt nye hoveder. - Den gruppe af medarbejdere, der rejste i sommer, yder på sin vis stadig indflydel se i huset. Og så har vi samtidig en gruppe herinde, der er blandet. Jeg er jo en gammel rotte og prøver at lytte til de nye, ligesom jeg forventer, at de lytter til mig. Men det er altså en daglig udfordring. Min holdning er, at vi skal blive bedre til at flytte sladder i krogene frem i lyset, så vi kan snakke om tingene, siger Anne Grete Nielsen. LEV februar 2010 n 15

16 Annonce

17 Savner supervision At det er et klart skift i ledelsesstilen, der har haft en afgørende indvirkning på arbejdsklimaet på Bank-Mikkelsens Vej 20-28, er der ingen tvivl om. Blandt personalet i hus 20 rangerer Kirsten Jessen som en mindre engel, og alle kammer over af roser til den forholdsvis nyansatte forstander. Også svenskfødte Kjell Nilsson, der ellers havde sagt op for to år siden, men valgte at komme tilbage igen, da han hørte, at Kirsten Jessen havde overtaget forstanderposten. - Der er en åben dør. Vi kan altid træde ind til dem, og det er en stor forskel. Opgaverne er også mere klart defineret, og de er ikke mindst uddelegeret. Tingene er tydeligere for mig i dag, end de var en gang. Her havde vi slet ikke noget overskud, og det gjorde jo, at beboerne blev nedprioriteret. Og det er jo det værste for en pædagog. Det er jo mit arbejde med beboerne, der gir mening for mig, siger Kjell Nilsson, der dog stadig savner større mulighed for supervision. - Det er et hårdt arbejde. Det stiller store krav, så jeg så gerne, at vi fik ressourcerne til at få mere supervision. Men i dag har vi jo et økonomisk efterslæb fra de tidligere ledere, der også har brugt en del penge på vikarer. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal få skabt overskud, siger Kjell Nilsson. Hvor skal pengene komme fra? For den nye ledelse er der en lang række tiltag, der allerede er blevet iværksat og en række, der skal på plads. For eksempel er de fysiske forhold et punkt, der må og skal kigges på, men som endnu ikke er kommet på plads. Især i hus 20 og 22 er de fysiske forhold for både personale og beboere ikke optimale, hvilket også bliver bemærket i Arbejdstilsynets rapport. En større kompetenceplan er udarbejdet, den indbefatter også efteruddannelse af personale. I hus 20 og 22 har der været afholdt kurser i blandt andet anerkendende kommunikation og konflikthåndtering, og ledelsen planlægger en fælles intropakke omkring fælles pædagogiske retningslinjer og etiske principper. Flotte tanker og initiativer, fristes man til at skrive, men hvor skal pengene komme fra? - Vi har fået lidt flere økonomiske ressourcer i Husene har fået adskilte budgetter, men vi prøver at integrere bo- og dagtilbud og fælles dagtilbud i nummer Kjell Nilsson: Opgaverne er mere klart defineret og de er ikke mindst uddelegeret. 17 for beboerne i Hus 20 og 22, forklarer Kirsten Jessen, der samtidigt siger, at de har søgt penge via forskellige puljer i kommunen netop til kompetenceudvikling. Afdelingsleder Anne Buss supplerer: - Pointen er også, at omsorg og nærvær ikke koster noget. Det er måske en anelse letkøbt? Bare giv beboerne et knus, så går det hele? - Jo, men det er måske noget med ambitionsniveauet. Vi behøver ikke gå i Tivoli. Det handler om at mærke, hvad de vil. Jeg føler mig hørt - I alle de år jeg har været pårørende på Bank-Mikkelsens Vej og det er ti år nu har jeg forgæves forsøgt at gøre opmærksom på, at beboernes funktionsevne og udviklingsmuligheder i hus adskilte sig fundamentalt fra beboerne i hus 24-28, og at det pædagogiske arbejde burde dreje sig væsentligt mere om kommunikation i forhold til de beboere, der er i hus 20-22, som ikke har noget verbalt sprog. - Jeg er selv uddannet ergoterapeut og har arbejdet med kommunikation til børn uden talesprog i mange år. Jeg tilbød derfor, frivilligt, at lære fra mig. Uden at der dog blev lyttet. Det bliver der i højere grad i dag. - Forstander Kirsten Jessen har delt husene op og arbejder i dag målrettet med kommunikation og nærvær. I dag oplever jeg, at man er lydhør overfor pårørende. Jeg føler mig inddraget, og jeg føler mig hørt. Det pædagogiske personale har i dag mere fokus på beboernes kommunikationsmuligheder og retten til brugerindflydelse i de små ting i hverdagen i hus Det er en stor og vigtig forskel for mig som pårørende. - Jeg kunne måske godt tænke mig, at tingene gik lidt hurtigere, men de er på vej. Det tager jo lang tid at vende så stor en skude, som Bank-Mikkelsens Vej er. Alice Hasselgren, pårørende til beboer i hus 20. LEV februar 2010 n 17

18 -De kloge siger, at en kulturændring tager fem-syv år, så der er en bid vej endnu Kirsten Jessen Omsorg et knus er nogle gange nok i forhold til at have det godt, forklarer Anne Buss, og Kirsten Jessen supplerer. - Det kan godt være, det er sjovt med en tur i Lyngby Storcenter, men en god oplevelse skal, som jeg har sagt, være ud fra beboernes behov og ressourcer. Ikke pædagogens. Fem-syv år for en kulturændring Anne Grete Nielsen havde ellers besluttet sig for at stoppe sidste år. Så ville hun - lige med undtagelse af en af nattevagterne, der har været her i 12 år være den sidste af de gamle, der havde været på Bank-Mikkelsens Vej i mere end ti år. Men hun har valgt at blive. Et stykke tid endnu. - Flere kolleger har i mange år syntes, jeg var en idiot, fordi jeg blev herude. Men der er jo for pokker nogen, der må kæmpe. Der er stadigvæk ikke fod på det hele. Der er stadigvæk folk, der tror, de skal lave private dagsordener, og det er trættende at få nye kolleger hele tiden. Men stemningen er vendt. Så jeg bliver. I hvert fald indtil 2011, hvor jeg bliver 66 år, siger Anne Grete Nielsen. I ledergruppen fortsætter man også. - De kloge siger, at en kulturændring tager fem-syv år, så der er en bid vej endnu, forklarer Kirsten Jessen. Kommunikationstiltag på Bank-Mikkelsens Vej I samarbejde med Kommunikationscentret i Hillerød Kommune har Bank- Mikkelsens Vej arbejdet med følgende kommunikationstiltag: Boardmaker, Kommunikationspas og Livshistoriebøger/Oplevelsesbøger (endnu ikke implementeret). Boardmaker Boardmaker er et computerprogram med et stort symbolbibliotek. Billederne kan redigeres og laves helt personlige. Der kan desuden indhentes billeder fra dit personlige fotoalbum og/eller fra internettet. Billederne kan bruges til at lave strukturtavler, der for eksempel skitserer et forløb. Det kunne være en tur til zoo, eller hvordan man står op, klæder sig på og så videre. Billederne bruges også til at lave overlays på talemaskiner, og der ligger skabeloner til en lang række af de kendte maskiner i programmet. Programmet bruges på den måde både til struktur og til kommunikation. Bank-Mikkelsens Vej har brugt computerprogrammet til at udarbejde de såkaldte kommunikationspas. Kommunikationspas Et kommunikationspas giver bæreren mulighed for at præsentere sig selv for omverdenen, med særligt fokus på kommunikation. Kommunikationspasset vil som regel have et godt billede af bæreren på forsiden, og bladrer man i det, vil det udover at fortælle, hvordan bæreren bedst kan kommunikere, typisk fortælle om, hvilke interesser bæreren har, hvad vedkommende bestemt ikke kan lide, samt hvis bæreren af passet behøver hjælp til bestemte aktiviteter eller særlig hensyntagen i øvrigt. Formålet er at vise mennesket bag handicappet og gøre det nemmere for andre mennesker, for eksempel vikarer eller helt udenforstående, at kommunikere med bæreren af kommunikationspasset. Livshistorie og oplevelsesbøger Livshistorie- og oplevelsesbøger er endnu ikke blevet implementeret på Bank- Mikkelsens Vej 20-28, men det er planen, at det er næste skridt efter indførslen af kommunikationspas. Livshistorie- og oplevelsesbøger gør det samme som kommunikationspas: De hjælper til at forstå mennesket bag handicappet. Her kan være billeder af beboeren som lille og op gennem livet til den alder, de har i dag. Her kan være billeder af familie og venner og ikke mindst billeder af både små og store begivenheder, ferier eller andre gode oplevelser. Fokus er at vise andre og kommunikere om, hvem beboeren er som person, og hvad beboeren godt kan lide, har oplevet, drømmer om. Som en sidegevinst har mange, der har arbejdet med livshistoriebøger, oplevet, at bøgerne skærper beboerens identitet og stolthed over at være den, de er. For mange handicappede er identitet en faktor, der med fordel kan udbygges og støttes. Det hjælper livshistorie- og oplevelsesbøger med. Kilde: Vifo, Hillerød Kommunikationscenter. 18 n LEV februar 2010

19 Annonce

20 Annonce

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere