En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand"

Transkript

1 En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand Af: Christian Hansen Bachelorprojekt Ekstern Kommunikation Antal anslag: Vejleder Jakob Fuglsig Svendsen Engelsk & Virksomhedskommunikation

2 Abstract Being in every Danish Championship Final through the last 12 years stands for itself. In recent history, Bakken Bears has been a dominant factor in Danish basketball. Besides the success as a basketball team, Bakken Bears stands out as the only club in the Danish league, Canal Digital Ligaen, with great success in attracting spectators for the club's home games. Bakken Bears holds the record for most spectators at a basketball game in Denmark, with against Team Fog Næstved in In 2010/11 Bakken Bears held an average of spectators at their home games. Almost twice as much as the second club on that list, Team Fog Næstved, who had an average of 622 at their games. The problem statement of the thesis is: translated problem statement In the light of relevant theory, how has Bakken Bears succeeded in building a successful sports brand with reference to crowd attraction? The primary empirical methods of the thesis are qualitative. The methods used are an interviews. The first one is with Bakken Bears sports manager, Michael Piloz. This interview has been supplemented with a focus group interview, held with some of the club's most hardcore fans. Qualitative methods will enable the thesis to look at the past, and hereby analyze the strategic reasons behind the clubs branding. Furthermore, the focus group interview will enable the thesis to conclude, whether the branding has been successfully received by the consumers. The thesis will be answering the problem statement first by looking into what a brand is. Then, it will been analyzed how Bakken Bears has been branding the club's identity according to David A. Aaker's 'Branding Identity Planning Model'. However, the thesis is primarily looking at the Brand Identity System part of the model. The Implementation part has been left out, as the thesis is mainly looking at branding in the past, and The Strategic Brand Analysis is exchanged with an overall analysis of Bakken Bears' history and other factors playing a part for the club. Side 2 af 44

3 Throughout the analysis of how Bakken Bears' brand identity, it becomes obvious, that a large part of the clubs success is due to of the club's professionalism and adaptability in the organization. Furthermore, Bakken Bears has been successful in branding the brand as a symbol part, with using the bear from the clubs logo in its branding. as Bakken is widely branding itself as 'Byens Bjørne'(The Bears of the City). In addition to Aaker's model, the thesis has a looked at Gladden, Milne & Suttons framework for the brand equity of American Division 1 College Teams. The framework builds upon Aaker's original framework from 1991 about brand equity. Hereby, the thesis should be able to look at, exactly why Bakken Bears has been successful in their sports branding. Then by, reflecting upon the brand equity, the brand identity, compared with the empirical research, the thesis is going to make a conclusion on what have made the branding of Bakken Bears so successful. Side 3 af 44

4 Indholdsfortegnelse Christian Hansen 1 Indledning Begrebsafklaring og forkortelser Afgrænsning Videnskabsteori og metode Videnskabsteori Schleiermacher og Dithleys klassiske hermeneutik Den hermeneutiske cirkel Videnskabsteori for afhandlingen i praksis Metode Primær empiri Interview med Michael Piloz Fokusgruppeinterview Kritik Sekundær empiri Analyse af interviews Interview med Michael Piloz Fokusgruppeinterview Branding Introduktion til branding Brand Equity Brand Equity som begreb Refleksion over frameworket Brand Equity og sport Frameworket Kritik Gennemgang af Bakken Bears...24 Side 4 af 44

5 4.1 Virksomhedsbeskrivelse Analyse af tilskuertal Konkurrentanalyse Delkonklusion Brand Identity System Branding Identity Planning Model Analyse af Bakken Bears brandidentitet Identitetsstrukturen Bakken Bears opbygning af kerne og udvidede identitet Forbrugerfordele Brand forbruger forhold Kritik Refleksion over brandidentitet set i forhold til brandets equity Klubrelaterede niveau Organisationsrelaterede niveau Markedsrelaterede niveau Konklusion Perspektivering Litteraturliste...40 Bilag Bilag 1. Interview med Michael Piloz Bilag 2. Gruppeinterview med Bakken Bears fans Bilag 3. Oversigt over tilskuertal i Canal Digital Ligaen fra 2003/04 til 2010/11 Figurliste Figur 1: "How Brand Equity Generates Value" Figur 2: "Conceptual framework of brand equity in college Athletics." Side 5 af 44

6 1 Indledning Danmarks Basketball Forbund(DBBF) var i 2011 nede som nr. 25 på listen over flest idrætsudøvere i Danmark, med sine medlemmer. Dette var endda en tilbagegang i forhold til året før, hvor DBBF havde medlemmer 1. En udvikling og et medlemsniveau, som fortæller en hel del om basketballsportens udfordringer i Danmark, hvor sportsgrene som håndbold og badminton står langt stærkere i folkets bevidsthed. Slår du op i ethvert tv blad, kan du hurtigt se, hvordan sport præger kanalerne. Langt de fleste større tv stationer med respekt for sig selv sender sport. Der er sågar flere eksempler på tv stationer, der udelukkende fokuserer på sport. Herhjemme kender vi blandt andet TV2 Sport og Eurosport. Det, der ikke vises på tv, dækkes gerne i aviserne, både på internettet og i papirudgaverne. Alligevel må dansk basketball se sig henvist til den lille tvkanal DK4, som har dækket en kamp fra hver spillerunde, samt finaler og semifinaler fra Canal Digital ligaen 2. Det stigende fokus på sport i medierne, har ført penge og dermed en stigende professionalisering af sportsklubberne med sig. I Danmark gør dette sig gældende helt ned til en ellers lille sportsgren som basketball, hvor flere af de prominente klubber, som Svendborg Rabbits, Team Fog Næstved, Aalborg Vikings og Hørsholm 79ers har oprettet eliteafdelinger, med flere mere eller mindre fuldtidsansatte i organisationen. Når sådan noget sker, skal det selvfølgelig helst give et afkast, på såvel sponsor, som tilskuerfronten. Noget som kan opnås gennem branding. I Aarhus har de lokale helte Bakken Bears(BB) trodset de hårde odds med et faldende antal basketballspillere i Danmark og en mediedækning, som stort set kun er eksisterende på DK4 og i de lokale medier. Dette til trods, har BB oplevet stor fremgang de senere år. Imponerende for en klub, som professionelt set har en kort historie. Klubben er i de senere år blevet en magtfaktor i dansk basketball både sportsligt, økonomisk og tilskuermæssigt Side 6 af 44

7 Denne afhandling ønsker at se på, hvilke årsager der ligger til grund for BBs fremgang på tilskuerområdet. For at se på dette lyder afhandlingens problemformulering således: Med udgangspunkt i relevant teori, hvordan har Bakken Bears opbygget et succesfuldt sportsbrand med henblik på tilskuertiltrækning? underspørgsmål: Hvad er et brand? Til at besvare dette spørgsmål vil opgaven ydermere se følgende Hvordan opbygger man fordelagtigt et sportsbrand? Hvor meget udvikling har Bakken Bears egentlig haft på tilskuerfronten, sammenlignet med andre basketballklubber og sportsgrene? Hvordan har Bakken Bears forsøgt at opbygge deres brand? Hvordan opfatter forbrugerne Bakken Bears brand? Bliver ovenstående spørgsmål besvaret, bør det føre til en succesfuld besvarelse af problemformuleringen Begrebsafklaring og forkortelser I løbet af afhandlingen vil flere brandingteorier blive gennemgået. I disse vil 'virksomheden' være BB, mens 'forbrugeren' vil være målgruppen, altså de personer, som kan have interesse i at tage ind og se BBs kampe. Afhandlingen vil i øvrigt forholde sig til Bakken Bears ApS og ikke holdingselskabet Bakken Bears Holding A/S. Bakken Bears vil blive forkortet BB. Canal Digital Ligaen vil blive forkortet CDL Danmarks Basketball Forbund er forkortet DBBF Derudover er personers navne forkortet, dette vil fremgå løbende i opgaven. Side 7 af 44

8 1.1.2 Afgrænsning BB har som virksomhed flere fokuspunkter, foruden branding rettet mod tilskuere. Et af de mest væsentlige er et stort fokus på sponsorerne, klubben kalder det i daglig tale netværking. Dette er bedst illustreret ved, at sponsorerne har sit eget punkt på klubbens hjemmeside 3. I denne afhandling er fokus afgrænset til brandingen af BB rettet mod tilskuertiltrækningen af folk til klubbens hjemmekampe. Derfor vil afhandlingen fokusere på dette og ikke sponsorbranding. Dette betyder også, at fokus er på B2C markedet Ligesom afhandlingen ikke vil se på de økonomiske aspekter i branding. Afhandlingen afgrænser sig i øvrigt fra implementeringsdelen af klubbens branding, da det ikke var muligt at finde oversigter over klubbens kommunikationsveje. Det blev endvidere vurderet som rigeligt fokusområde for afhandlingen at se på, hvilke overvejelser klubben har haft i forhold til opbyggelsen af sin brandidentitet, og hvordan den er blevet modtaget. 2 Videnskabsteori og metode Dette kapitel vil fastlægge afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted og derefter fastlægge og redegøre for de metodiske valg. 2.1 Videnskabsteori I det følgende afsnit vil der blive redegjort for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted Schleiermacher og Dithleys klassiske hermeneutik Denne afhandling har valgt at tage udgangspunkt i Dithleys klassiske hermeneutik. For Dithley handler videnskaben om, hvorfor der kommunikeres, som der gør, i stedet for simpelt at forklare kommunikationen 4. Af samme årsag er det for Dithley vigtigt, at man i humanistisk videnskab fortolker udtrykkene i denne aktivitet 5. Ifølge Schleiermacher er det væsentligt at forstå tingene ud fra både et grammatisk og et psykologisk perspektiv. Lykkes dette, vil man kunne opnå en forståelse, som er bedre end forfatteren egen 6. I forhold til afhandlingen er 3 4 Beck Holm, Andreas (2011) "Videnskab i Virkeligheden", side 42 5 Ibid 6 Op. cit., side 43 Side 8 af 44

9 dette netop væsentligt, da afhandlingen ved hjælp af disse perspektiver gerne skulle ende op med en bedre forståelse af BB' branding, end klubben selv har Den hermeneutiske cirkel Ifølge den hermeneutiske cirkel er det nødvendigt at forstå delene for at forstå helheden, men samtidig at forstå helheden for forståelsen af delene. Det væsentlige i forhold til denne opnåelse af viden er, at helheden ikke blot er i forhold til den enkelte tekst, men i forhold til al forudgående viden man er i besiddelse af 7. Ydermere er det vigtigt at pointere, at man med den hermeneutiske cirkel anser forståelse som en cirkulær proces, som gentager sig selv. Denne proces betyder at man ender med ligeså mange nye spørgsmål, som man forsøger at få besvaret 8. I forhold til brugen af den hermeneutiske cirkel har Dilthey den opfattelse, at man med afsæt i sin egen ånd kan forstå andre menneskers vilje. Derfor er det heller ikke noget problem at benytte den hermneutiske cirkel, da det vil drage paralleller til vores eget liv Videnskabsteori for afhandlingen i praksis For afhandlingen er dette perspektiv relevant, da afhandlingen er stykket sammen af mange forskellige dele. Disse dele er både de forskellige teorier, som skal danne grundlag for en indsigt i branding, såvel som sportsbranding, men ligeledes de interviews, som giver en indsigt om BB og ikke mindst artikler mv., som skal hjælpe med at give en indsigt i baggrunden for undersøgelserne. Alle disse små dele vil forhåbentlig danne grundlag for en overordnet konklusion, som til sidst kan forstås. Undervejs i undersøgelserne, er det vigtigt hele tiden at holde sig helheden for øje. Kritisk set, er det dog nødvendigt at have sig for øje, at afhandlingens endelige resultat ikke vil være en endegyldig sandhed, da det ikke er målet, når man arbejder med et hermeneutisk syn. Ifølge hermeneutikerne kan man aldrig nå frem til en fuldkommen forståelse, men det er heller ikke formålet med fortolkningen Op. cit., side 50 8 Op. cit., side 44 9 Op. cit., side Op. cit., side 51 Side 9 af 44

10 2.2 Metode Det følgende afsnit vil redegøre for afhandlingens primære og sekundære empiri. Herunder for valgene af kvalitative undersøgelser. Afsnittet vil også byde på en analyse af undersøgelserne samt kritik af disse Primær empiri Den primære empiri til afhandlingen er to omgange af interviews, henholdsvis et enkeltmandsinterview og et fokusgruppeinterview. Hovedformålene med disse undersøgelser er henholdsvis at: Fastlægge BBs strategiske overvejelser omkring branding og produktudvikling som den førende danske basketballklub. Derfor er der foretaget et enkeltmandsinterview med sportsdirektør Michael Piloz. Undersøge hvordan BBs branding i praksis bliver opfattet af forbrugerne. Til dette er der foretaget et fokusgruppeinterview. Begge interviews er bygget op som semistrukturerede interviews. Fordelen ved semistrukturerede interviews er, at de giver åbenhed for nye vinkler og stor frihed for den interviewede, alt imens der stadig er et vist fokus på afdækningen af de mest relevante aspekter i forhold til undersøgelsen Interview med Michael Piloz Efter at have indledt de første undersøgelser omkring BBs udvikling fra lokal basketballklub med rødder i Vejlby Risskov Hallen til Danmarks førende basketballklub, var det nødvendigt med et indblik i udviklingen bag tal og avisartikler. Derfor var det oplagt at foretage et interview med en af mændene bag. Michael Piloz(MP) er om nogen blandt disse. Han har været med hele vejen. Formand for Skovbakken Basketball, direktør i BB og nu sportsdirektør for klubben, kan skrives på CV'et 12. Ingen andre end MP har derfor bedre baggrund for at fortælle om udviklingen i klubben og strategierne bag. 11 Andersen, Ib. (2010). "Den Skinbarlige Virkelighed", side Bilag 1, side 1 Side 10 af 44

11 Denne undersøgelse er bygget op om det personlige interview, mere præcist er der tale om det delvist strukturerede interview. En af fordelene ved det delvist strukturerede interview er, at det er godt til at afdække hændelser, som allerede har fundet sted. Det delvist strukturerede interview er desuden godt, når man allerede har viden i det område, som undersøgelsen skal afdække. Foruden dette er det optimalt til denne type interview at udarbejde en interview guide 13. Da ovennævnte passede godt på undersøgelsens formål, blev det besluttet at benytte denne type interview. Der var udarbejdet en række spørgsmål i en interviewguide, som blev brugt vejledende i løbet af interviewet. MP var dog undervejs dygtig til selv at besvare spørgsmålene, derfor det blev interviewguiden primært brugt som rød tråd for interviewet i løbet af undersøgelsen. Reliabiliteten, eller pålideligheden, af et interview, i henhold til formålet med undersøgelsen er væsentlig at se på, før man bruger den yderligere i opgavehenseende 14. Grundet MPs baggrund og indgående kendskab til BB, må reliabiliteten siges at have været i top i forhold til interviewet. Derfor vil interviewet blive brugt som empiri i forhold til afhandlingen. Interviewet er vedlagt som Bilag 1 og desuden i lydfilerne 1 og Fokusgruppeinterview I forsøget på at fastlægge hvordan BBs forbrugere opfatter virksomhedens brand, er der foretaget et fokusgruppeinterview. Årsagen til at valget faldt på fokusgruppe og ikke personlige interviews var, at fokusgrupper giver bedre mulighed for interaktion og kan give et indblik i en gruppes fortolkninger 15. Fokusgruppeinterviewet bestod af tre mand. Disse tre var Nicklas Holm Seeberg(NS) på 20, som igennem 7 8 år har været fast mand til BBs kampe. NS er i dag desuden ansvarlig for musikken til hjemmekampene, når han ikke er på lægterne. Derek Madsen(DM) på 28, som er ny tilhænger af klubben i denne sæson og ikke selv har relationer til basketball, udover som tilhænger til BBs kampe. Sidste mand var Daniel Lindhardt(DL) på 13 Andersen, Ib. (2010). "Den Skinbarlige Virkelighed", side Op. cit., side Halkier, Bente.(2009). "Fokusgrupper", side 13 Side 11 af 44

12 20, som også er ny mand på lægterne, men har den relation, at basketball interesserer ham og han selv spiller i sin fritid. De betegner alle sig selv som inkarnerede BB fans, da de alle blot har misset én kamp siden november og går meget op i at skabe stemning til kampene. De tre kender desuden hinanden før fokusgruppe interviewet blev foretaget. Selvom det trækker ned i repræsentativiteten, at de kender hinanden og er blandt de mere inkarnerede fans, er de udvalgt, da de har forskellig baggrund i forhold til det at følge en basketballklub. Det er interessant for afhandlingen at se på, hvad de forbinder BB med, samt hvorfor de er tiltrukket af klubben. Ydermere blev de mere inkarnerede fans udvalgt, da de udgør et segment, som er vigtigt for stemningen til klubbens hjemmekampe, og de må formodes at have et stærkt kendskab til BB. Ifølge Bente Halkiers bog Fokusgrupper kan det variere meget, hvad et optimalt antal deltagere til et fokusgruppeinterview er 16. Til denne undersøgelse endte det ud med at blive med en 3 mands gruppe. Det lave antal skyldes primært det praktiske i, at det var svært at samle flere fans i en periode, hvor BB spillede mange vigtige kampe. Da interaktionen mellem de interviewede ikke var så væsentlig en del af undersøgelsen, som den ofte er i fokusgruppeinterviews 17, blev det derfor vurderet at tre mand var nok. Netop fordi de repræsenterede en forskellig baggrund til det at være basketballtilhænger. Man skal i forbindelse med fokusgruppeinterviews være opmærksom på, at de enkelte personer ikke får samme mulighed for at udtale sig, som i det personlige interview 18. I forhold til dette, var DM mere stille i interviewet end de andre, og derfor blev der et par gange spurgt direkte ind, hvis hans kropsprog fortalte, at han brændte inde med noget supplerende. 2.3 Kritik Fokusgruppeinterviewet er vedlagt som bilag 2 og lydfil 3. I forhold til de to undersøgelser, kan flere kritiske punkter nævnes. Begge undersøgelserne er kvalitative, hvilket giver et stort råderum for fortolkning af de interviewede parter, og i øvrigt 16 Op. cit., side Op. cit., side Op. cit., side 14 Side 12 af 44

13 giver en, som nævnt begrænset repræsentativitet i forhold til den generelle opfattelse af BB branding. Derudover er der flere andre faldgruber ved kvalitative undersøgelser. Steiner Kvale opremser fire af de væsentligste som: "1. Sigtet med undersøgelsen er alt for bredt og teorien tilsvarende slap 2) Selve interviewet forløber som løs snak, fordi intervieweren ikke formår at holde interviewpersonen fast på emnet (...) 3) (...) Forskeren plukker udsagn ud af interview materialet efter forgodtbefindende 4) I dokumentationen og resultatformidlingen er det ofte umuligt for læseren at se, hvilke kriterier, der er analyseret ud udfra." 19. Netop grundet Kvales opfattelse af faldgruber, har det været vigtigt med på forhånd definerede interviewguides, samt at have defineret hvad målene for undersøgelserne var. Der er ydermere i den efterfølgende analyse af undersøgelserne, lagt vægt på at høre interviewene helt igennem flere gange. På den måde har grundlaget forhåbentlig været på plads, for at undersøgelserne er forløbet planmæssigt og det er undgået at 'plukket i udsagnene'. Der kunne i det større perspektiv med fordel have været suppleret op med såvel flere kvalitative, samt eventuelt kvantitative undersøgelser omkring den mere overordnede befolknings opfattelse af BBs branding. I forhold til afhandlingens videnskabsteoretiske vinkel er de to former for interviews yderst brugbare. Der er vægt på fortolkningen, og selvom der dykkes ned i forholdsvis få personers opfattelse af BBs brand, bør det kunne sige en del om BB som helhed. 2.4 Sekundær empiri I dette afsnit redegøres der for afhandlingens sekundære empiri. Afhandlingens sekundære empiri er bygget op om tilskuertal fra de seneste seks sæsoner i CDL. Da tallene er fra DBBFs officielle database og bygger på klubbernes egne indmeldinger fra kampene, må de anses for troværdig empiri. Udover DBBFs tal er der benyttet tal fra Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside. Disse sætter BBs udvikling i perspektiv i forhold til andre sportsgrene og må ligeledes anses for troværdig empiri. 19 Rasmussen, Tove Arendt. (1998) "Reception af levende billeder", side 141 Side 13 af 44

14 Foruden tilskuertallene er der anvendt informationer fra artikler i diverse aviser. Her er i særdeleshed udtalelser fra MP blevet benyttet i forbindelse med research til det første interview, men også andre informationer blevet benyttet i løbet af afhandlingen. Disse artikler stammer fra enten de lokale medier, såsom Århus Stiftstidende eller BBs egen officielle hjemmeside. Endelig er der taget et kig på såvel BB egne årsrapporter og hjemmeside, ligesom også diverse internetartikler i løbet af afhandlingen benyttes til at bekræfte validiteten af argumenter i løbet af afhandlingen. 2.5 Analyse af interviews Det følgende afsnit vil byde på en kort analyse af de to interviews. Her opsummeres de vigtigste pointer og fremhæves flere af de ting, som afhandlingen senere vil lægge vægt på Interview med Michael Piloz I løbet af selve interviewet med MP, kommer det allerede tidligt frem, at BB er gået fra enkeltstående klub med tilholdssted i Vejlby Risskov Hallen til Byens Hold, med tilholdssted i Arenaen ved Atletion i Aarhus 20. Dette må anses som ét af de mere interessante udgangspunkter, i forhold til hvad man har brandet imod. Af samme årsag fremhæver MP også, at det ikke var noget problem, at man for nogle sæsoner siden skiftede Skovbakkens farver ud med de mere 'århusianske' hvide og mørkeblå. Farver som ligeledes matcher både Aarhus GFs håndboldhold og AGFs kendte farver 21. MP underbygger senere hen, at han og bestyrelsen i klubben efterhånden mere og mere anser det som Byens Hold, da det nævnes at BB sagtens kan være en overbygning på flere klubber end blot Skovbakken, som det i dag er tilfældet 22. Endelig nævner MP i indledningen af interviewet ligeledes, at Skovbakken ikke længere gavner BB, omvendt argumenterer han for at BB stadig gavner Skovbakken 23. Hvad angår organisationskulturen, kalder MP det direkte 'alfa og omega', at man har en klart defineret kultur og lever op til denne. MP mener der i BB hersker en yderst professionel kultur, hvor alle handler professionelt, også selvom det ikke er alle, der er 20 Bilag 1, side 1 21 Bilag 1, side 3 22 Bilag 1, side 4 23 Bilag 1, side 2 Side 14 af 44

15 fuldtidsprofessionelle 24. Derfor er det også vigtigt, at man agerer professionelt i alle henseender, og eksempelvis ikke stiller spillerne i dårlige situationer sportsligt, hvor de skal pleje sponsorerne på kampdage 25. MP understreger i interviewet også en tese om, at det er nødvendigt med minimum 500 tilskuere, og gerne flere, hvis sponsorerne skal have interesse for produktet 26. MP mener ligeledes, at man i hans optik kan gøre meget for rammerne, men hovedproduktet er nu engang på banen, og det er der hovedfokus ligger 27. Hvad produktet på banen angår, så understreger MP, at det mest væsentlige er lighed og spænding. Hvorfor han ikke nødvendigvis mener, at en førsteplads er nødvendig for succes. Omend det selvfølgelig er væsentligt at ligge i toppen 28. Undervejs svarer MP, at han ikke finder noget problematisk, når man fokuserer på tilskuertiltrækningen frem for sponsorerne. Da det i sidste ende vil være tilskuerne, der trækker sponsorerne til 29. Dette er fint lige at notere sig, i forhold til den overordnede afgrænsning, hvor der udelukkende fokuseres på tilskuerne i afhandlingen Fokusgruppeinterview Det første som bliver gennemgået i interviewet er, hvad de interviewede tænker på, når man siger BB. Her er det interessant at NS og DL tænker på basketball og til dels Skovbakken som klub, mens DM kun tænker basketball. For den nyeste tilhænger af klubben, er der altså ikke en relation imellem BB og Skovbakken 30. I forhold til tilskuerne og stemningen i hallen, er det en generel opfattelse i løbet af interviewet, at de tre synes, BBs tilskuere er alt for stille, og de fortæller blandt andet om 24 Bilag 1, side 4 25 Ibid 26 Bilag 1, side 1 27 Bilag 1, side 3 28 Ibid 29 Bilag 1, side 4 30 Bilag 2, side 1 Side 15 af 44

16 kritik, som de har modtaget fra andre tilskuere 31. Denne opfattelse er ikke overraskende, men viser, at der kan være modstand mellem mange tilskuere, larm og sponsorer. NS fremhæver i løbet af interviewet, at det er svært at få folk med, når Aarhus er en stor by. Alligevel fortæller både DM og DL, at de netop støtter BB, fordi det er Byens Hold, og det er en vigtig del for dem 32. De er i øvrigt overvejende positive, når det kommer til ideen om, at få flere Aarhus klubber med i BB. De tre er nogenlunde enige om, at BB er en forholdsvis reserveret klub, når man kommer tæt på den. Derudover fremhæver de også, at de ikke føler BB helt holder deres professionelle ydre, når man kommer lidt tættere på klubben, og kender folkene omkring kampene lidt bedre at kende 33. Det nævnes op til flere gange, at det hele skal tilrettelægges bedre. Show spillere fremhæves også som noget, der mangler i klubben. Det er noget, de tre føler er vigtigt. Det giver bedre stemning og lokker folk i hallen. De husker blandt andet en af BBs tidligere spillere Torre Johnson, som netop skilte sig ud på dette punkt 34. Hurtigt kommer de også til at tale om andre klubbers show spillere. Noget som blot understreger, at det er noget man husker i basketball. Undervejs i interviewet fremgår det endvidere, at stemningen blandt tilskuerne er dårligere, når man møder de svagere hold 35. Noget MP også var inde på i sit interview. Det er ikke indenfor denne afhandlings felt, men det fortæller lidt om, at det ville skabe større interesse for kampene, hvis der var flere hold på BBs niveau i Danmark. 3 Branding Følgende kapitel har til formål at introducere begrebet branding og komme med afhandlingens definition af, hvad branding er. Derefter vil begrebet brand equity blive 31 Bilag 2, side 2 32 Bilag 2, side 1 nævnes endvidere jævnligt i løbet af interviewet 33 Bilag 2, side 3 34 Ibid 35 Bilag 2, side 2 Side 16 af 44

17 gennemgået. Til sidst vil kapitlet byde på en introduktion til sports branding, med indblik i et framework, som er udarbejdet med henblik på sportsklubber. 3.1 Introduktion til branding Til at introducere begrebet brands, vil afhandlingen tage udgangspunkt i Sophie Esmann Andersens ph.d. afhandling. I denne præsenteres fire perspektiver på brands. Produktperspektivet, identitetsperspektivet, det relationelle perspektiv og det kulturelle perspektiv. Produkt og identitetsperspektiverne er en del af et funktionalistisk paradigme, mens det relationelle og det kulturelle perspektiv er en del af det fortolkende paradigme 36. I produktperspektivet anses brandet som et produkts forlængede arm og tager altså afsæt i produktet. Dette perspektiv ligger forholdsvis tæt op af de mere traditionelle marketingstankegange, hvor der i høj grad tages udgangspunkt i de 4 P'er og primært fokuseres på kortsigtede reklameløsninger. 37 Identitetsperspektivet tager udgangspunkt i brandet som identitet. Brandet adskiller sig på, hvilken identitet det har. I dette perspektiv tages i høj grad udgangspunkt i branding indefra og mod det eksterne marked. I forhold til produktperspektivet er der tale om en mere langsigtet brandingstrategi. Denne type branding ligger i øvrigt meget tæt i tråd med branding 1.0 bølgen 38. I det relationelle perspektiv ses brandet i et perspektiv, som var det en person. Brandet anses dynamisk, som om det er levende og giver derfor forbrugeren mulighed for at opleve brandet, som noget man kan relatere til. Væsentligt for dette perspektiv er det ligeledes, at brandet eksisterer i mødet med forbrugeren, og derfor i højere grad ejes af forbrugeren 39. Det sidste af de fire perspektiver er det kulturelle. I det kulturelle perspektiv er brandet noget, som er ejet af alle forbrugerne. Brandet skaber en fællesskabsopfattelse 36 Esmann Andersen, Sophie (2006) "A Brand New World A New Brand World: fire perspektiver på brands", side Ibid 38 Ibid 39 Ibid Side 17 af 44

18 mellem forbrugerne, hvilket skaber en række metafysiske behov. I dette perspektiv ser man på forbrugeren som en tribal forbruger 40. I forhold til afhandlingen og udgangspunktet i, hvordan BB har opbygget sit brand henover de seneste år, er det mest aktuelt at forholde sig et sted imellem det funktionalistiske og det fortolkende paradigme. Derfor vil der i afhandlingen primært se på branding fra det relationelle perspektiv, hvor der dog hentes ting fra identitets perspektivet. Dette holder sig bedst i forhold til det overordnede hermeneutiske synspunkt, hvor man skal se på delene og fortolke disse, for at finde frem til den større sandhed, ligesom det stemmer godt overens med afhandlingens metodiske fremgang. Ligeledes er det relationelle perspektiv yderst interessant, når man beskæftiger sig med branding af sportsklubber, da forbrugermotivationen ifølge dette perspektiv primært er de emotionelle behov, som er styret af 'hjertet' 41. En af de eksperter, som traditionelt ser på branding i forhold til identitetsperspektivet er David A. Aaker, som har skrevet en række værker om branding. Blandt de mest omtalte er Managing Brand Equity(1991), Building Strong Brands(1996), Strategic Market Management(2007) og Brand Building and Social Media(2011) 42. Til denne afhandling, vil de første værker være i fokus. I disse værker skaber Aaker flere grundlæggende frameworks og metoder, som kan benyttes aktivt i analysen, såvel som opbyggelsen af virksomheders brands. Desuden vil afhandlingen supplere med andre eksperters teorier, i forsøget på at gøre afhandlingens fokus på sportsbranding mere relevant. for David A. Aaker. 3.2 Brand Equity Derfor vil følgende afsnit gennemgå begrebet brand equity, som er yderst vigtigt I det følgende afsnit vil begrebet brand equity i første omgang blive gennemgået. Dette skal give et indblik i, hvilke ting der spiller ind, når et brand skal bygges op. 40 Ibid 41 Ibid 42 A Aaker/author Side 18 af 44

19 3.2.1 Brand Equity som begreb Christian Hansen Begrebet brand equity er opstået i et forsøg på at beskrive forholdet mellem brand og forbruger. Begrebet hjælper med til at understrege vigtigheden indenfor branding, hvor en langsigtet strategi er altafgørende. Der er i forhold til brand equity to forskellige udgangspunkter, den finansielt baserede og den forbrugerbaserede 43. Denne afhandling vil fokusere på den forbrugerbaserede brand equity, da fokus er på tilskuertiltrækning og derved et sportsbrands værdi og styrke overfor forbrugerne. David A. Aaker beskriver i 1991 brand equity som: "Brand quity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand's name and symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm's customers. The major asset categories are: 1. Brand name awareness. 2. Brand loyalty. 3. Perceived quality. 4. Brand associations." 44. Med denne udlægning udvider Aaker brand equity tankegangen fra udelukkende at rette sig mod noget positivt, til også at kunne indebære negative værdier 45. Det er ifølge Aaker vigtigt at være opmærksom på, at alle brands equity er forskellige og derfor bør man også være opmærksom på, hvordan de er opbygget. Derudover er det væsentligt, at brand equity ifølge Aaker skaber værdi for brugeren af produktet, det være sig ikke blot virksomhedens kunde, men ligeledes samarbejdspartneren 46. Endelig mener Aaker at brandets værdier, såvel positive som negative, altid vil relatere til brandets navn og symboler. Derfor vil brandets equity nødvendigvis også ændre sig eller helt forsvinde, hvis brandet ændrer navn eller symboler 47. Ud fra disse tanker omkring brand equity opbyggede Aaker i 1991 et framework. Dette framework danner basis for, hvilke ting der ifølge Aaker kan påvirke et brands equity i positiv såvel som negativ retning. Frameworket ser ud på følgende måde. 43 as.no/artikler/33brandsmanagement.pdf 44 Aaker, David A. (2010) "Building Strong Brands", side Ibid 46 Op. cit, side 8 47 Ibid Side 19 af 44

20 Figur 1: David A. Aakers "How Brand Equity Generates Value" Refleksion over frameworket Særligt i forhold til denne afhandling er det interessant, at et brands equity vil forandre sig, hvis brandet skifter navn og symboler. BB har i løbet af de senere år skiftet Skovbakken Basket ud med BB og derved netop skiftet det navn, hvilket ifølge Aaker har stor betydning for brugerens opfattelse 49. Selvom der kan argumenteres for, at Aakers framework kan benyttes for en sportsklub. Er der en række faktorer som gør, at det er interessant at søge et mere præcist framework rette mod sportsklubber. 48 Aaker, David A. (2010) "Building Strong Brands", side 9 49 Op. cit, side 8 Side 20 af 44

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus

Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Abstract

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sport, MarkedSføring og BuSineSS

Sport, MarkedSføring og BuSineSS Sport, Markedsføring og Business Svendborg Rabbits historie Svendborg Rabbits er udsprunget af Svendborg BasketBall Club (SBBC). I år 2000 rykkede klubben op i basketligaen, og dermed blev der skabt tradition

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Topsportens oversete potentialer

Topsportens oversete potentialer Topsportens oversete potentialer Kompetencer & Koncepter på et vanskeligt (sponsor)marked Aalborg, 18. september 2012 Jagten på THE NEXT BIG THING Post AG København Rammevilkårene er barske og bliver værre

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk

Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Guide til intern brug af Lyngbyvolley.dk Derfor er det vigtigt! Sådan logger du ind Sådan retter du din profil Tips til hvad du kan skrive Administration af sider for de enkelte hold Mange flere ord om

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig AGENDA. 1 Hvorfor Inbound? 2 Hvordan ser en effektiv Inbound Strategi ud? 3 Hvordan påvirker Inbound Leadprocessen? 4 Fundamentet for Inbound

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Copenhagen Wolfpack Sport. Business. Netværk Sponsorkoncept Copenhagen Wolfpack Bülowsvej 34 1870 Frederiksberg C www.cphwolfpack.

Copenhagen Wolfpack Sport. Business. Netværk Sponsorkoncept Copenhagen Wolfpack Bülowsvej 34 1870 Frederiksberg C www.cphwolfpack. Copenhagen Wolfpack Sport. Business. Netværk Sponsorkoncept Copenhagen Wolfpack Bülowsvej 34 1870 Frederiksberg C www.cphwolfpack.dk Copenhagen Wolfpack Velkommen til Copenhagen Wolfpacks første sæson.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Optimering af et eksisterende brand

Optimering af et eksisterende brand Institut for Marketing og Statistik HA International (engelsk) Bachelorafhandling Forfatter: Tenna Eck Budtz Svenssen Vejleder: Joakim Reinholdt Jensen Optimering af et eksisterende brand Case: DUF rejser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Branding af folkekirken

Branding af folkekirken Branding af folkekirken - Oplevelsesevents for unge Navn: Anne-Li Kathrine Damhus Korsgaard. Studienr: 286472. Vejleder: Jakob Fulgsig Svendsen. Studieretning: Spansk og kommunikation. Institution: Sprog

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere