Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette Bundgaard HH1G Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Markedsføringbegrebet Titel 2 Omverdensforhold Titel 3 Markedet Titel 4 Efterspørgselsforhold Titel 5 Udbudsforhold Titel 6 Strategisk planlægning Side 1 af 17

2 Titel 1 Markedsføringbegrebet Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp de forskellelige koncepter - transaktions- og relationsmarkedsføring Artikel fra JP IT-millionær satser på jysk kildevand Relateret til konkurrenceforhold, markedsføringskoncept og ESP/USP/metoo (værdikæde) Kotler: Inside out og outside in perspektiv 6 lektioner a 60 minutter Kendskab til fagets terminologi inden for emnet Kendskab til udviklingen inden for markedsføringskoncepter i et historisk perspektiv Skal kunne vurdere anvendelsen af markedsføringskoncepter som en del af virksomhedens strategiske planlægning. Klasseundervisning samt opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper Side 2 af 17

3 Titel 2 Omverdensforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønberghskeforlag 2005, pp afhængige omverden - uafhængige omverden - PEST analyse - Flere partnerskaber i dansk detailvarehandel Ritzau Voldsom vækst i butikstallet JP Ca. 13 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Indsamle og analysere viden om virksomhedens eksterne forhold samt vurdere betydningen af disse for virksomheden. Anvende artikeldatabaser til informationssøgning Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejde om den uafhængige omverden med fremlæggelse og vurdering af gruppens arbejde mundtligt. IT indgik i gruppearbejdet med informationssøgning og fremstilling af præsentationsmateriale. Side 3 af 17

4 Titel 3 Markedet Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Udbud og efterspørgsel - Markedets opdeling, herunder delmarkeder - Totalmarkedets opgørelse - Udleverede ark om potentielle marked, effektive, latente, egen MA og konkurrenternes MA - Ekstra ark om delmarkeder på producentmarkedet 6 lektioner a 60 minutter Kendskab til fagets terminologi inden for emnet Redegøre for, hvilke aktører der danner et marked Anvende viden om udbud og efterspørgsel i forbindelse med prisdannelse. Vurdere hvem der er konsumentenhed for et givet produkt. Vurdere om kunder befinder sig på konsumentmarkedet og/eller det organiserede marked herunder delmarked. Klasseundervisning samt opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Gruppearbejde med mundtlig præsentation omhandlende forskellige brancher. IT indgik i gruppearbejdet primært med informationssøgning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 4 af 17

5 Titel 4 Efterspørgselsforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp Konsumentmarkedet - behov, motiver, adfærd, valgkriterier - købsadfærd - livsstil - politiske forbrugere Det organiserede marked - kendetegn og valgkriterier på de forskellige delmarkeder - købsadfærd Specielt materiale om de forskellige elasticiteter. - www. Citroën. Com - Codework springet om adfærd på forskellige markeder - Mere etik på hylderne Pol Udleverede ark om Minerva modellen Ca. 27 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på konsument- og producentmarkedet med henblik på senere i faget at kunne anvende viden derom ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategier og markedsføring. Kunne se forskellene i de forskellige elasticiter, som grundlag for senere områder. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Arbejdet med statistisk materiale overført til indkomstelasticiteter. Skriftlige afleveringsopgaver Økologisk saft vedr. købsadfærd på de forskellige markeder. Individuel vurdering Side 5 af 17

6 Titel 5 Udbudsforhold Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp bred og snæver konkurrence - krydselasticitet - konkurrenceformer - brancheanalyse - strategiske grupper - konkurrencemæssig position - konkurrentreaktioner - konkurrentanalyse Rejsebureau med fart på: JP 8/10-05 Engelsk bilmærke på vej ind i Danmark: Erhvervsbladet Materiale om priselasticiteter og priskrydselasticiteter samt eksempler Materiale om Porters konkurrencetrekant. Ca. 22 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Lære a arbejde med elasticiteter. Kunne vurdere forskellige konkurrenceformer samt konsekvens heraf. Analysere et marked ved hjælp af en brancheanalyse /5 forces. Indsamle data om firmaer for at kunne lave analyser om konkurrenterne (konkurrentanalyse, konkurrentreaktioner, konkurrencetrekant). Udnytte analyser til at vurdere konkurrencemæssige positioner. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Afsluttende gruppearbejder med henblik på at lave forskellige brancheanalyser for eksisterende brancher ud fra enkelte firmaer.it indgik i gruppearbejdet primært med informationssøgning. Mundtlig præsentation og mundtlig evaluering Side 6 af 17

7 Titel 6 Strategisk planlægning Kernestof: Lærebogen afsætning A, Michael Bregendahl, Peter Kristensen, Jan Madsen, Det Schønbergske Forlag 2005, pp , - Virksomhedens planlægningsniveauer - Strategisk udfaldsrum - Virksomhedens idé - Målsætninger - Værdier - SWOT-analyse - Værdikæden - Forsyningskæden - Kernekompetencer - Konkurrencemæssig fordel - Konkurrencestrategier - Vækststrategier - Porteføljeplanlægning - DR dokumentar om Punk Royal - Springet DR Whizzo - Arla oprør Børsen Grundfos verdens største JP og Republic of Fritz Hansen, artikel fra Jyllands-Posten Unilever s global portfolio (globalt, produkter, lande, mærker) lektioner á 60 minutter Kendskab til fagets terminologi inden for emnet Analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper Side 7 af 17

8 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008/2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette Bundgaard HH2G Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 6 Titel 7 Titel 9 Strategisk planlægning Virksomheden på det internationale marked Markedsanalyse T. 10 Segmentering og valg af målgruppe T. 11 Valg af udenlandsk marked T. 12 Markedsføringsplanlægning T De 4 P T.17 Parameteranvendelse på PLC stadierne T.18 Markedsføringsplan Side 8 af 17

9 Titel 6 Strategisk planlægning Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp artikler Lars Larsen - Teorimateriale: Mc Kinsey s model for porteføljeplanlægning - Unilevers global portfolio Hollensen/marketing Management kap 7 - Materiale om blue ocean strategi Ca. 25 timer Kendskab til fagets terminologi inden for emnet. Skabe forståelse for de forskellige former for strategisk planlægning set i forhold til den enkelte virksomhed samt samfundet og kunder og konkurrenter Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Fremlæggelser mundtlig evaluering Side 9 af 17

10 Titel 7 Virksomheden på det internationale marked Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp Baggrund for internationalisering - eksportmotiver - eksportberedskab Internationaliseringsmodeller Valg af udenlandske markeder Indtrængningsstrategier - eksport - kontraktarrangement - direkte investering Ca. 3 uger Kendskab til fagets terminologi inden for emnet. Kunne vurdere en virksomheds eksportmotiver samt beredskabet (de interne 4 P) Vurdere en virksomheds anvendelse af internationaliseringsmodel samt -grad. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Side 10 af 17

11 Titel 9 Markedsanalyse Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp Datakilder - Analysetyper - Informationsindsamlingsmetoder - Markedsanalyseprocessen - Kildekritik og repræsentativitet - Markedskort Supplerende stof - Categorizaton of date assessment of market potential in a country/ Svend Hollensen - DR Pengemagasinet Geomatic typeguide - Case om Cadbury - Artikel om Mystery shopping Ca. 16 timer Kendskab til fagets terminologi Skal kunne oversætte de teoretiske elementer til noget praktisk. Være i stand til at vurdere de forskellige analyse types anvendelighed på forskellige problemområder. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. Generel evaluering mundtligt - individuelt Side 11 af 17

12 Titel 10 Segmentering og valg af målgruppe Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl. Det Schønbergske forlag 2005, pp Fastlæggelse af konsumentenheder og markeder - Segmentering - Målgruppestrategi - Valg af målgruppe på udenlandske markeder - Differentiering - Positionering B&O hæver bil-ambitioner JP Artikel om profilbeklædning Ca. 25 timer Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Lære at opdele et marked i mindre enheder (segmenter) som kan behandles særskilt. Skabe forståelse for, hvorledes de enkelte segmenter kan vurderes vha. SMUKtmodellen og hermed finde en målgruppe, som kan behandles målrettet. Klasseundervisning, opgaveløsning valgfrit individuelt, pararbejde eller i mindre grupper. træning i segmentering (markedet for charterrejser) Side 12 af 17

13 Titel 11 Valg af udenlandsk marked Kernestof: Lærebogen Afsætning B, Michael Bregendahl m.fl., Det Schønbergske forlag 2005, pp Praktiske eksempler kombineret med Hofstede. Ca 9 timer Kendskab til metoder til udvælgelse af eksportmarkeder samt indtrængningsstrategier og miljøafstand Klasseundervisning samt øvelse med praktiske eksempler Side 13 af 17

14 Titel 12 Markedsføringsplanlægning Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Praktisk eksempel med teltvogn Ca. 4 lektioner Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Vægt push og pull samt kombinationer Klasseundervisning samt opgaveløsning Gruppearbejde med eksisterende firmaer som udgangspunkt for analyser med data fra internet og bibliotek =) strategiforslag Fremlæggelser. Evaluering mundtligt og skriftligt. Side 14 af 17

15 Titel De 4 P Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp produktudvikling, branding, service, sortiment, PLC - prisfastsættelsesmetoder, elasticiteter, prisdifferentiering, valutaforhold - distributionsstrategi, kanaler, - kommunikationsfomer Servicemangement SMIL modellen Servicemarketing Materiale om personligt salg Praksis om trade marketing Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Arbejdet med de enkelte parametre hver for sig samt i kombinationer Klasseundervisning samt case arbejde i grupper. Hver gruppe et produkt + udarbejdelse af SWOT, 5-forces samt reklameplatform for produktet. Fremlæggelse på klassen. Mundtlig evaluering. Side 15 af 17

16 Titel. 17 Parameteranvendelse på de forskellige PLC - stadier Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Skematisk fremstilling af PLC kombineret med købere i de forskellige stadier samt en mulig indtægtskurves forløb. (også refereret til Boston vinduet) Kendskab til fagets terminologi indenfor emnet. Skabe forståelse for, hvorledes de enkelte parametre kan benyttes på de forskellige stadier samt konsekvenserne af brug. Klasseundervisning samt opgaveløsning. Side 16 af 17

17 Titel 18 Markedsføringsplanen Kernestof: Lærebogen Afsætning A, Michael Bregendahl m.fl. Det Schonbergske Forlag 2005, pp Kort materiale om eksisterende produkter til brug for at udarbejde en markedsføringsplan. 3 timer Forståelse for hvorledes en markedsføringsplan ser ud samt begrundelsen for en. Praktiske øvelser med eksisterende firmaer Side 17 af 17

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse 2012-2015 3b Innovation IBC Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere