Danmarks Domstole som praktikplads rekrutteringsmuligheder ved employer branding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Domstole som praktikplads rekrutteringsmuligheder ved employer branding"

Transkript

1 rekrutteringsmuligheder ved employer branding Danmarks Domstole den dømmende magt... Af Troels Jeppesen August 2008

2

3 Abstract In this thesis the focus is to identify which messages the governmental institution The Courts of Denmark needs to incorporate and emphasize in an effort to recruit office apprentices by means of an approach to an employer brand that seeks to balance the target group s expectations towards a potential employer, with the image and reality of said institution/employer. It also focuses on which circumstances The Courts of Denmark needs to take into consideration in the preparation of messages regarding the promotion and communication of a potential employer brand, to the chosen target group: potential office apprentices. By combining two different approaches to employer branding, I seek to develop a theoretical framework that analyzes on aspects of an organizations vision, image, reality and the expectations of a chosen target group, to find the best possible messages for an employer brand, and I find a set of norms by which to prioritize the possible messages. I then apply the theoretical framework in an analysis of; which messages that exist, as possible focus areas, for an employer brand, for The Courts of Denmark. And using the found norms, I then examine which messages that needs to be incorporated and emphasized. I then analyze different aspects of the target group such as motivation, current life situation and their use of media, in their search of possible apprenticeships, including the current apprentice s recommendations with regard to what they suggest The Courts of Denmark should do in the future, when advertising vacant apprenticeships. All of this helps me to determine which circumstances The Courts of Denmark needs to take into consideration in the preparation of communicating a chosen employer brad. As a result of the first analyses I conclude that The Courts of Denmark s most important asset in regard to establishing potential employer brand is the message, and perceived image and reality of the possible and existing office apprentices that; The Courts of Denmark holds a central position in the Danish legal system, which conveys the opinion that an apprentischip within The Courts of Denmark is the potentially best education within the Danish legal system. A massage that translates directly into what the target group is looking for in regards to an employer. In accordens to the target group analyses, I find that the most important aspect of the communication to potential office apprentices is the, at the moment non-existing, promotion of The Courts of Denmark as a place that takes on and educates office apprentices.

4 rekruteringsmulighederne ved employer branding Af Troels Jeppesen Vejleder: Yngve Søndergårdaard Speciale i kommunikation Roskilde Universitetscenter, august 2008 Formalia Speciale og grafisk layout er udarbejdet af Troels Jeppesen Specialet udgøre anslag (inkl. mellemrum), svarende til 86 normalsider af 2400 anslag pr. side (inkl. mellemrum) Alle ophavsrettigheder af dette speciale tilhører Troels Jeppesen 4

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion...9 Den caseorienterede vinkling...10 Problemformulering...11 Tre aspekter af kommunikation og to bidrag til ny viden...12 Specialets opbygning...13 Kapitel 2: Casebeskrivelse...17 Hvem er Danmarks Domstole?...17 Organisationen...17 Kapitel 3: Videnskabsteoretiske fundament...23 Videnskabsteoretisk metode...23 En teoretisk lagkage...23 Det abstrakte plan...25 Et socialkonstruktivistisk perspektiv...25 Hermeneutisk fortolkende...28 En abduktiv tilgang...29 Middle range theory...31 Employer branding...31 Sepstrups tilrettelæggelse af kommunikation...34 Kapitel 4: Teoretiske fundament...35 Employer Branding...35 Hvad er et brand?...35 Hvad er employer branding?...36 Min Definition af employer branding...37 Formålet med employer branding...38 Hvordan udvikler man et employer brand?...40 Fra kultur til corporate brand...41 Fra analyse til employer brand...42 Hvad bør jeg undersøge ved Danmarks Domstole?...43 Mekanismerne bag employer branding...45 Hvordan bør jeg prioritere elementerne i Danmarks Domstoles employer brand...48 Indholdsfortegnelse 5

6 Kapitel 4: Empirisk metode...51 Opbygning og tilvirkning...51 Respondenter...52 Kvantitative og kvalitative metoder...53 Opbygningen af empiriske undersøgelser...54 Spørgeskemaundersøgelsens opbygning...54 Fokusgruppeinterviewets opbygning...56 Pålidelighed, gyldighed og genrealiserbarhed...57 Interessefelt og analysetemaer...58 Kapitel 5: Empirisk analyse...59 Analyseopbygningen...59 Introduktion til empirisk analyse del 1: Caseanalyse...59 Introduktion til empirisk analyse del 2: Målgruppe-analyse...60 Kapitel 5: Empirisk analyse del 1: Caseanalyse...61 Danmarks Domstoles EBPV...61 Målsætning som arbejdsgiver...62 Direkte kommunikation til eleverne...62 Danmarks Domstoles EBPI...64 Prestigefyldt...65 Arbejdsmiljøet er meget formelt...65 Arbejdet ved domstolene er spændende/støvet...65 Danmarks Domstole indeholder det hele...66 En typisk offentlig arbejdsplads...67 Nøglebegreber for Image...69 Danmarks Domstoles EBPR...70 Danmarks Domstole er en god praktikplads...70 Danmarks Domstole indeholder det hele...71 Manglende HR-standarder...72 Nøglebegreber for Danmarks Domstoles EBPR...73 Forventninger...74 Håb...74 Bekymringer...75 Nøglebegreber i forhold til forventninger til en praktikplads...76 Opsummering på empirisk analyse del 1: Caseanalyse...78 Employer brand-praktikvision...78 Employer brand-praktikimage...79 Employer brand-praktikrealitet...79 Forventninger Indholdsfortegnelse

7 Kapitel 5: Empirisk analyse del 2: Målgruppeanalyse...83 Hvad indeholder en målgruppeanalyse?...83 Indledende bemærkninger om målgruppen...84 Livssituation...85 Elevernes anbefaling til kommunikation...88 Medieforbrug...90 Medieforbrug ved søgning...91 Opsummering på empirisk analyse del 2: Målgruppeanalysen...95 Den typiske elev - Livssituation...95 Anbefalinger til kommunikation...96 Kapitel 6: Diskussion...99 Hovedanalyse...99 Budskaber til opbygningen af Danmarks Domstoles EBPP...99 Relevante pointer i forhold til Kommunikation af Danmarks Domstoles EBP position Forslag til opbygning og kommunikation af en EBPP for Danmarks Domstole Kapitel 7: Konklusion Kapitel 8: Perspektivering Kapitel 9: Litteraturliste Formidlingsprodukt Formidlingsoverjelser Artikel Indholdsfortegnelse 7

8

9 Introduktion Næsten et årti med stigende højkonjunktur, store årgange som går på pension og små årgange til at afløse dem, har givet grobund for en rekordlav arbejdsløshed i Danmark. Virksomhederne skriger på arbejdskraft og i de fleste personaleafdelinger er man allerede kommet frem til den samme konklusion: der ikke vil være medarbejdere nok til alle. Dette er bl.a. en følge af forholdet mellem nyuddannede og pensionsklare medarbejdere, et forhold som ikke har udsigt til at ændre sig over det næste halve årti. Virksomhedernes øgede fokus på rekruttering, populært kaldet: kampen om talenterne, har givet liv til en række forskellige bud på, hvordan den enkelte virksomhed kan sikre lige præcist sin del af de mest kvalificerede nyuddannede. Blandt disse bud finder man employer branding (EB), som udover at være omdrejningspunkt for dette speciale også er en af tidens hotteste begreber inden for kommunikation og rekrutteringsorienteret HR. Begrebet er stadig relativt nyt og er primært beskrevet i forskellige papers og videnskabelige artikler, hvorfor der endnu ikke er en samlet videnskabeligt underbygget forståelse af, hvad et employer brand er, eller hvordan man udvikler og formidler det. Stilistisk set er der to indgangsvinkler til EB, hvor den ene primært betragter EB som værende et Human Ressourcesredskab, der fortrinsvist er en rettesnor for interaktion mellem ansatte indbyrdes og i forholdet til virksomheden og skal sikre rekruttering af de rette medarbejdere, mens den anden indgangsvinkel ser EB som et kommunikationsredskab til at optimere virksomhedens tiltrækningskraft og rekruttering ved at profilere sig attraktivt målrettet mod en ønsket målgruppe. HR-tilgangen bliver ofte betegnet som en inside-out tilgang, der fortrinsvis tager udgangspunkt i virksomhedens identitet og vil i specialet blive repræsenteret af Barrow & Mosley s bog, The employer brand (2005). Kommunikationstilgangen bliver ofte betegnet som en outside-in tilgang, der tager udgangspunkt i målgruppen og vil blive repræsenteret af Backahus & Tikoos forskningspaper, Conceptualizing and researching employer branding (2004). Introduktion 9

10 Spørgsmålet om hvorvidt de to forskellige tilgange kan integreres er allerede blevet stillet 1, og da begge tilgange overlapper hinanden er svaret ikke overraskende: Ja, det kan de! Men der er endnu ikke noget samlet konkret bud på, hvordan de to tilgange kan integreres. Den caseorienterede vinkling Mange offentlige virksomheder kan ikke frit vælge, hvor mange penge de vil give i løn til deres medarbejdere, eller hvor stort budgettet til rekruttering skal være. Derfor har de svært ved at følge med det private arbejdsmarked, når det gælder de traditionelle funktionelle konkurrenceparametre så som løn, pension og frynsegoder. Men her tilbyder EB en rekrutteringsstrategi, som lægger vægt på andre, og ifølge teorien, stærkere konkurrenceparametre, nemlig symbolske (mer)-værdier så som tryghed, tillid, engagement og følelsen af at gøre en forskel. Men hvordan skal den enkelte virksomhed bære sig ad med at finde og kommunikere den merværdi, der kan positionere netop dem, så de opleves som en attraktiv virksomhed af de målgrupper, de ønsker at nå? I slutningen af sommeren 2006 blev jeg efter et halvt års praktik i Domstolsstyrelsens kommunikationsafdeling ansat som studentermedhjælper i samme styrelses HR-afdeling. Jeg blev ansat til at lave en undersøgelse af mulighederne for at forbedre Danmarks Domstoles (DD) rekruttering af kontormedarbejdere og kontorelever, og da jeg allerede havde besluttet, at jeg i mit speciale ville arbejde med EB, var det oplagt at benytte organisationen som case. Ikke mindst da DD endnu ikke havde et samlet employer brand og endvidere forudser fremtidige problemer med rekruttering. Specialet og dets problemstilling vil derfor handle om, hvordan DD kan udvikle og formidle et EB, som inddrager de to tilgange til branding ved både at tage højde for organisationens vision, image og realitet som praktikplads, samt uddannelsessøgende og de ansatte elevers forventninger til en praktikplads i det hele taget. 1 Stillet i Kampen om talenterne, Speciale fra 2007 (Kom-Ruc) af Line Juul Christensen og Louise Kramer Hansen. 10 Introduktion

11 Problemformulering Hvilke budskaber bør Danmarks Domstole lægge vægt på i forhold til at rekruttere kontorelever via et employer brand, der både skal tage højde for organisationens realitet, vision og image som praktikplads, samt de potentielle elevers ønsker til en kommende læreplads? og Hvad bør Danmarks Domstole være opmærksom på i forhold til tilrettelæggelsen af den eksterne kommunikation til målgruppen med hensyn til informationer og budskaber omkring et muligt employer brand? Underspørgsmål 1: Hvordan konkretiseres og defineres EB som felt? 2: Hvordan kan en virksomhed udvikle 2 et employer brand, som både tager højde for organisations vision, image og realitet, samt en given målgruppes ønsker og forventninger til en arbejdsplads? 3: Hvad kendetegner DD som case? 4: Hvad kendetegner de potentielle kontorelever som målgruppe? 5: Hvad bør en mulig employer brand position (EBP) 3 for DD som praktikplads indeholde af budskaber? 6: Hvad bør DD være opmærksom på i forhold til kommunikationen af de anbefalede budskaber? Afgrænsning Specialets primære fokus er på at finde overensstemmelser mellem praktikanternes oplevelser af DD som praktikplads (realitet) og hvilke fordomme de havde inden de startede (image), ud fra teorien om EB. Derfor afgrænser jeg mig fra at lave en fuld kulturanalyse, da jeg i forhold til problemformuleringen ikke finder det relevant at kaste mig ud i en analyse af artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser (Schein, 2000) eller en beskrivelse af organisationen i symbolske meningsspiraler (Schultz, 1995). Samtidig afgrænser jeg mig fra undersøge og analysere, hvordan DD ud fra et HR- perspektiv kan implementere en evt. EBP i organisationen. 2 Udvikle skal her forstås som det at analysere sig frem til noget. 3 Barrow og Mosley bruger begrebet employer brand position om en virksomheds færdigudviklede employer brand. Begrebet vil blive forklaret yderligere i specialets teoriafsnit. Introduktion 11

12 I forhold til problemformuleringens anden del, så afgrænser jeg mig til at undersøge relevante forhold for tilrettelæggelsen af ekstern kommunikation omkring medie, kanal, form og indhold. Forkortelser som bliver brugt i specialet DD Danmarks Domstole EB Employer brand EBP Employer brand position EBPP Employer brand praktikposition EBPV Employer brand praktikvision EBPI Employer brand praktikimage EBPR Employer brand praktikrealitet (reality) BR BV BI Brand Reality (reality) Brand Vision Brand Image SpgS: Før-analyseret spørgeskemaresultater, bilag1 IntW: Tematiseret fokusgruppeinterview, bilag 2 Begrebsafklaring: Igennem specialet vil virksomhed og organisation blive brugt som udtryk for det samme for at gøre sproget og læsningen mere flydende. Ligesom pointer og elementer også vil blive brugt som udtryk for det samme i forbindelse med den empiriske analyses resultater. Tre aspekter af kommunikation og to bidrag til ny viden Kommunikation er til tider et underligt fagområde, som det kan være meget svært at præcisere, og det er ofte, at man beskæftiger sig med områder, hvor det næsten er umuligt at sætte fingeren på de kommunikationsfaglige aspekter, på trods af at det er intuitivt indlysende, at feltet er gennemsyret af kommunikation. EB er et af de områder, og selvom det er indlysende, at kommunikation er en del af begrebet, er det svært at sætte fingeren på, hvor det er mest udtalt. Ikke mindst på grund af feltets manglende konkretisering og fordi det er forskellige discipliner inden for kommunikation, som er gældende. Jeg vil derfor ganske kort nævne, at dette også gør sig gældende i dette speciale, idet EB danner rammen om de kommunikationsfaglige aspekter, som specialet vil bevæge sig inden for, og her vil jeg blot give et oprids af de mest udtalte. Den mest synlige side af kommunikation gør sig gældende, når man som virksomhed skal sprede budskabet om sit færdigudviklede employer brand, hvilket kræver en formidling af et budskab til en specifik målgruppe, 12 Introduktion

13 som er et klart kommunikationsaspekt og hænger snævert sammen med det næste aspekt, som omhandler målgrupper og målgruppeanalyser. Det sidste aspekt er det svært at få øje på, måske fordi det ikke udelukkende er et kommunikationsfagligt område, men kommer i spil i forhold til analyser af DD s image og realitet og må indskrives i feltet kulturanalyser. Specialets bidrag til forskningen indskriver sig på to områder. Det første er i forhold til teorien omkring EB, hvor specialet søger at definere og operationalisere begrebet i forhold til udviklingen af en EBP, som både tager højde for virksomhedens image, realitet og vision, samt målgruppens ønsker. Specialet vil altså tilbyde en teoretisk variation af, hvordan man kan udvikle et EB til sin organisation. Det andet område er i forhold til specialets case, hvor specialet bidrager med en empirisk belysning af den teoretiske variation og et konkret bud på, hvordan EB kan benyttes i DD. Specialets opbygning I det følgende afsnit vil jeg kort gennemgå specialets opbygning ved at skitsere, hvad jeg vil behandle i de forskellige kapitler. Det er samtidig meningen, at dette afsnit skal give et overblik over specialet og være med til at tegne den røde tråd. Introduktion Beskriver rammerne for specialet, præciserer fokus for det videre arbejde og afsluttes med en casebeskrivelse af DD. Kapitel 1: Casebeskrivelse Casebeskrivelsen har til formål at introducere den case, som danner rammerne for min problemstilling og vil beskrive DD som organisation; DDs historie, værdier, målsætninger og rekrutteringsbehov. Derudover er den med til at besvare underspørgsmål 3 om, hvad der kendetegner DD som case? Kapitel 2: Videnskabsteoretiske fundament Det næste kapitel beskriver specialets videnskabsteoretiske og overordnede metodemæssige fundament. Her vil jeg beskrive min hermeneutisk fortolkende socialkonstruktivistiske tilgang, diskutere hvilke konsekvenser den har for mine resultater og gennemgå mine hovedteoriers opperationaliseringsniveau. Kapitlet afsluttes med en kort diskussion af to forskellige tilgange til EB med henholdsvis HR og kommunikation som fokus, efterfulgt af et afsnit, der beskriver min tilgang til EB. Denne sidste del vil samtidig være en besvarelse af den del af første arbejdsspørgsmål, der knytter sig til spørgsmålet om, hvordan EB kan defineres som felt. Introduktion 13

14 Kapitel 3: Teoriafsnit Kapitlet behandler EB og har til formål at besvare arbejdsspørgsmål 1 og 2 om, hvordan man kan konkretisere og definere EB, samt hvordan en virksomhed kan udvikle et EB? Det gennemgår hvad EB er, dets formål, vigtigheden af tillid for medarbejdernes commitment, samt min definition af EB. Derudover vil jeg ud fra Barrow & Mosley s 4 tilgang udarbejde en analysemodel for, hvordan man kan udvikle en virksomheds EBP ud fra dens EB 5 -vision, EBimage og EB-realitet, sammenholdt med en given målgruppes ønsker og forventninger til en kommende arbejdsgiver. Afsnittet afsluttes af en gennemgang af de centrale begreber social identity og den psykologiske kontrakt, som jeg bruger til at udvikle nogle retningslinjer for, hvordan man bør prioritere pointerne fra analysens dele i forhold til hinanden. Kapitel 4: Empirisk metode Den empiriske metode indeholder en beskrivelse af udarbejdelsen af specialets empiri i form af et kvantitativt spørgeskema samt et kvalitativt fokusgruppeinterview. Det indeholder desuden mine metodemæssige overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen og analysen af specialets empiri, samt en vurdering af materialets pålidelighed. Kapitel 5: Empirisk analyse Den empiriske analyse er specialets største kapitel. Det er opdelt i to dele med en caseanalyse og en målgruppeanalyse og vil ud fra en analyse af specialets empiri give det fundament, som muliggør en besvarelse af underspørgsmål 5 og 6 om, hvad en mulig employer brandpraktikposition (EBPP) for DD bør indeholde, samt hvad de bør være opmærksomme på i forhold til kommunikationen af budskaber? Del 1: Caseanalyse I afsnittet vil jeg ud fra den analysemodel, som jeg udvikler i teorikapitlet, og på baggrund af de empiriske undersøgelser fremanalysere de grundelementer, som skal bruges i en senere analyse af et egentligt EB til DD. Afsnittet har fire analysetemaer: Vision vil indeholde en opsummerende del-analyse af, hvad der kan siges at være DD s EB praktikvision (EBPV) som praktikplads for kontorelever. Image vil være en empirisk analyse af, hvilket image DD havde som praktikplads blandt kontorelever inden de fik førstehåndskendskab til domstolene. Altså DD s EB praktikvision (EBPI). Realitet vil være en empirisk analyse med det formål at finde frem til, hvilken realitet DD har som praktikplads (EBPR) ud fra de nyansatte elevers oplevelse af domstolene som praktikplads. 4 Simon Barrow og Richard Mosley udgav i 2005 bogen: The Employer Brand som danner grundlag for den tilgang til EB som jeg mener er HR-orienteret. Denne tilgang vil blive behandlet yderligere i teoriafsnittet. 5 Employer Brand vision, Employer Brand - image og Employer Brand - realitet 14 Introduktion

15 Forventninger vil være en analyse af, hvilke forventninger kontoreleverne havde til en kommende praktikplads, inden de fandt og indtrådte i denne. Del 2: Målgruppeanalyse Afsnittet har til formål at besvare underspørgsmål 3 og 6 om, hvad der kendetegner de potentielle kontorelever som målgruppe, og hvad DD bør være opmærksomme på i kommunikationen af en evt. EBPP s budskaber. Det er opbygget med inspiration fra Preben Sepstrups (Sepstrup 2007) metode til bestemmelse af målgrupper og indeholder tre elementer: først en analyse og beskrivelse af kontorelevernes livssituation og baggrund, derefter en analyse af deres anbefalinger til kommunikationen og sidst en analyse og skitsering af elevernes medieforbrug i forbindelse med elevpladssøgning. Afsnittet afsluttes med en opsummering som samtidig er en del af besvarelsen af underspørgsmål 6. Kapitel 6: Diskussion Diskussionen har til formål at besvare underspørgsmål 5 og 6 om, hvilke budskaber en EBPP for DD bør indeholde, samt hvad DD bør være opmærksomme på i forhold til kommunikationen af budskaberne. Diskussionen er dermed den endelige opsamlende analyse, som samtidig vil give indholdet til specialets konklusion, der er den egentlige besvarelse af min overordnede problemformulering. Kapitlet vil indeholde en analyserende opsummering af de elementer, som jeg, ud fra teoriafsnittets udvælgelseskriterier, mener, bør indgå DD s EBPP, efterfulgt af en kort skitsering af Sepstrups begrænsninger for al branding, som jeg vil relatere til EB og DD. Afsnittet afsluttes af en opsummering af hvilke elementer, jeg mener, bør være en del af DD s praktikbrand, samt hvad de bør være opmærksomme på i kommunikationen af det. Kapitel 7: Konklusion Konklusionen er en opsummering af specialets resultater, i det omfang de er med til at belyse og besvare den stillede problemstilling. Kapitel 8: Perspektivering Perspektivering i forhold til EB som et nyt teoretisk begreb og anvendelighed i forhold til de statslige institutioners rekruttering. Kapitel 9: Litteraturliste Primær og supplerende litteratur. Introduktion 15

16 16 Empirisk analyse del 1: Målgruppeanalyse

17 Kapitel 1 Casebeskrivelse Hvem er Danmarks Domstole? Som nævnt i afsnittet om specialets opbygning, vil jeg som afslutning på introduktionen beskrive, hvad der kendetegner DD som case 6. Afsnittet vil også dække DD s rekrutteringsbehov i forhold til praktikanter, som er med til at forankre specialets problemformulering i en konkret problemstilling. DD udfylder en vigtig rolle i det danske samfund og er, som flere andre statsinstitutioner, en unik organisation med monopol inden for sit område. Domstolene,der ofte omtales som den tredje statsmagt, har monopol på dømmende virksomhed i Danmark og skal bl.a. afbalancere den udøvende og lovgivende magt, hvorfor den siden grundloven i har fungeret uafhængigt af folketing og politi. Denne selvstændighed blev dog først for alvor synlig for befolkningen i 1999 med Domstolsstyrelsens oprettelse, der signalerede en fysisk og administrativ adskillelse fra Justitsministeriet. Organisationen Organisationen dækker over samtlige retter, domhuse og retsinstanser i Danmark, hvoraf der er tre niveauer: byretter, landsretter og højesteret, som tilsammen dækker al dømmende virksomhed. Derudover er der Procesbevillingsnævnet, hvor man bl.a. kan søge fri proces i en sag, Det Særlige Klagenævn, som træffer afgørelse i disciplinærsager vedrørende dommere og jurister, Dommerudnævnelsesrådet, som giver indstillinger til Justitsministeriet angående nye dommere og Domstolsstyrelsen, som varetager en lang række administrative opgaver i forhold til retsinstanserne, bl.a. forvaltning af bygninger, it og ansættelse af juridisk personale. 6 Som kilde til dette afsnit har jeg brugt DD s hjemmeside samt en række af de publikationer, som er at finde på siden. Dertil kommer den viden, jeg har opsamlet gennem et års ansættelse i organisationen. 7 Den lovgivende magt er hos kongen og i folketinget. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene (En organisation i udvikling). Casebeskrivelse 17

18 Figur 1 8 Domstolenes opgaver Størstedelen af det arbejde, som bliver fortaget ved byretterne, er førstegangsbehandling af forskellige sager, mens de højere retsinstanser fortrinsvis efterprøver afgørelser. Der er typisk seks forskellige typer af sager: Civile sager, som drejer sig om krav på betaling af penge eller anerkendelse af rettighed, erstatningssager, straffesager, som rejses over for personer, som af politi og statsadvokaten anses for at have gjort noget ulovligt, fogedsager, som typisk handler om inddrivelse af penge, skiftesager, som handler om stadfæstelse af ejerskifte fx af dødsbo, tinglysning, som registrerer overdragelse af ophavsret fx. i forbindelse med hussalg og endeligt notarialforretninger, bl.a. i forbindelse med registrering af testamente. Sagerne er inddelt efter type og for de sidste fire gælder det, at der ofte er tale om mindre sagsbehandling efter faste procedurer, som ikke kræver juridisk personale, men ofte bliver foretaget af særligt kvalificeret kontorpersonale. Personalegrupper DD beskæftiger omkring medarbejdere, som primært er opdelt i to kategorier, hvoraf den mindste af de to er det juridiske personale, som omfatter administrerende dommere, dommere, dommerfuldmægtige, retsassessorer og andet personale med juridisk uddannelse. Selvom det juridiske personale er en meget synlig og afgørende del af DD s personalegruppe, så vil jeg i forhold til det videre arbejde med specialet afgrænse mig fra den. Det skal dels ses i lyset af at Domstolsstyrelsen selv har indledt en undersøgelse af rekrutterings- og karrieremulighederne i forhold til denne gruppe, dels ud fra en nødvendighed af at afgrænse specialets målgruppe til en overkommelig størrelse. Kontorfunktionærerne, der er langt den største personalegruppe ved domstolene, var i starten af 70 erne primært beskæftigede med sekretæropgaver, i dag arbejder denne personalegruppe imidlertid langt mere selvstændigt. Blandt de mest selvstændige opgaver kan nævnes mindre sagsbehandling, hvor en dommer giver den enkelte kontorfuldmægtige bemyndigelse Casebeskrivelse

19 til at udføre juridisk arbejde, men med klare afgrænsninger af beslutningskompetancer. Hvis der er tale om en tvist, overgår sagen til en jurist. Kontorfunktionærer bruges som samlende betegnelse for kontoruddannet personale ved domstolene og omfatter både kontorfunktionærer og tjenestemænd i kontorstillinger. Værdier og målsætninger 9 Tilbage i 2001 udarbejdede Domstolsstyrelsen en lille folder, som beskriver DD s opgave, vision og værdier, samt fokusområder og målsætninger for udvalgte områder. Beskrivelserne i folderen af DD s opgave, vision og værdier, samt de fokusområder og målsætninger der omhandler personaleområdet vil i forhold til specialet indgå i grundlaget for den senere analyse af DD s officielle EBPV. Opgave DD udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Vision DD er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Danmarks Domstole værner om retssamfundet og er det tidssvarende og primære forum for konfliktløsning. Værdier Det enkelte menneskes ret til en respektfuld behandling. Uafhængighed i den dømmende funktion af hensyn til retssikkerheden. Ansvarlighed og troværdighed i alle forhold. Åbenhed, dialog og samarbejde. Fokusområder Fokusområderne er mere præcise i deres formuleringer end opgaver, vision og værdier, og de er: Ydelser, organisation, personale og resultat, og hvert fokusområde indeholder målsætninger og strategier til opfyldelse af målsætningen. Jeg har valgt kun at uddybe fokusområderne for personale, da de andre fokusområder om ydelse, organisation og resultat ikke indeholder strategier, som kan sættes i direkte forbindelse med medarbejderne. 9 Analysen er baseret på en folder, som bliver givet til alle nyansatte medarbejdere i DD om DD s værdier, målsætninger version m.m. Folderen hedder Målsætninger for Danmarks Domstole, 2001, Domstolsstyrelsen og kan findes på hjemmesiden www. domstol.dk. Casebeskrivelse 19

20 Fokusområde: Personale Målsætning: DD tilbyder attraktive arbejdspladser Der formuleres en skriftlig personale- og uddannelsespolitik med krav til alle ansatte og med gode løn- og arbejdsvilkår, som kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og medarbejder. Der sikres et godt fysisk arbejdsmiljø med bedst mulige indretning af arbejdspladsen. Medarbejdernes trivsel sikres ved åbent og tæt samarbejde mellem kollegaer og ledelse og ved styrkelse af det sociale samvær mellem ansatte. Der foretages målinger af medarbejdernes tilfredshed/ arbejdspladsvurdering. Målsætning: Ledere og medarbejdere udvikles og uddannes i takt med deres og arbejdspladsens behov I forbindelse med årlige udviklingssamtaler aftales et uddannelsesforløb for den enkelte tilpasset dennes og arbejdspladsens behov. Der sikres medarbejderne mulighed for udvikling gennem beskæftigelse med nye opgaver eller tildeling af yderligere kompetence. Der sikres lederne udvikling med henblik på at sikre en synlig, aktiv og involverende ledelse. Rekrutteringsbehov 10 DD s personaleomsætning inden for kontorpersonale har været stigende de sidste par år, hvilket blandt andet kan tilskrives domstolsreformen, hvor flere har valgt at fratræde som følge af geografiske og indholdsmæssige ændringer i deres arbejdssituation. Men den primære årsag skal findes i personalesammensætningen, hvor store dele af kontorpersonalet forventes at gå på pension over de næste fire til seks år, hvilket ifølge Domstolsstyrelsen formentligt vil få personaleomsætningen og behovet for nyt kontorpersonale til at stige yderligere. I forhold til rekrutteringsgrundlaget for kontorfunktionærer, så betyder den historisk lave arbejdsløshed, at der ikke vil være mange ledige kontorfunktionærer at rekruttere fra. Samtidig er antallet af handelsskoleelever og færdiguddannede kontormedarbejdere dalende, en tendens som formentligt også vil fortsætte. Det vil, kombineret med de generelt store årgange, som nærmer sig pensionsalderen, formentligt reducere, ikke kun den ledige gruppe af kontoruddannede, men hele det samlede rekrutteringsgrundlag af kontorfunktionærer, hvilket samlet vil medføre en betydelig skærpelse af konkurrencen om medarbejdere. Dertil kommer, at DD s 10 Afsnittet er baseret på en intern undersøgelse i Domstolsstyrelsen af rekrutteringsbehovet for alle personalegrupper for DD, Bilag 3 20 Casebeskrivelse

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Ergoterapi, viden, abduktion og profession

Ergoterapi, viden, abduktion og profession Ergoterapi, viden, abduktion og profession 1 Det moderne samfund producerer professioner Funktionel differentiering som en særlig effektiv måde at løse samfundsmæssige problemer. Specialisering Arbejdsdeling

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere