IT-stationen Bælum-Solbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-stationen Bælum-Solbjerg"

Transkript

1 IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International Virksomhedskommunikation 6. semester Aalborg Universitet

2 Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING Problemstilling METODE Fremgangsmåde for projektet Empiriske data FRIVILLIGT ARBEJDE De frivillige De ikke-frivillige Grunde til at stoppe med frivilligt arbejde PROJEKTET IT-LANDSBYPAKKEN IT-stationen IMAGETEORI Begrebsafklaring af image Profileringstrekant Imagedannelse Vision Image forandringsproces Ønskeimage SWOT-analyse Lederens rolle Det reelle interne image Medarbejdernes rolle Det reelle eksterne image Imagevurdering Handlingsplan S.M.A.R.T. - modellen Strategisk planlægningsmodel Udvikling af idé og kommunikation Intern kommunikation & implementering Ekstern kommunikation og markedsføring Evaluering og fortsat imagepleje TEORI OM KVALITATIVE OG KVANTITATIVE UNDERSØGELSER Kvalitativ og kvantitativ Overvejelser i forbindelse med interviews og spørgeskemaer Interviews Spørgeskemaer Spørgsmål til interviews og spørgeskemaer VALG AF METODER TIL SPØRGESKEMAER OG INTERVIEWS Spørgeskemaer Interviews Side

3 8.SWOT-ANALYSER AF IT-STATIONEN Intern SWOT-analyse Stærke sider Svage sider Opsamling på intern SWOT-analyse Ekstern SWOT-analyse Stærke sider Svage sider Opsamling på ekstern SWOT-analyse Sammenligning af SWOT-analyser Muligheder Trusler 39 9.IMAGEANALYSE AF IT-STATIONEN IT-stationens vision Ubevidst og bevidst kommunikation IT-stationens ønskeimage IT-stationens reelle interne image IT-stationens reelle eksterne image Imagevurdering af IT-stationen HANDLINGSPLAN Strategisk planlægningsproces KONKLUSION LITTERATURLISTE / Sekundær litteraturliste Bilag

4 Forord I forbindelse med vores Bachelorprojekt vil vi gerne takke følgende for deres samarbejde: Ian Semey, vores kontaktperson til IT-stationen i Bælum-Solbjerg. Bestyrelsesmedlemmer og stationspassere på IT-stationen, som har afsat tid til vores interviews. Brugere på IT-stationen, for at udfylde vores spørgeskemaer. Borgerne i Bælum og Solbjerg for at afsætte tid til at besvare vores spørgeskemaer. Samtidig skal der lyde en stor tak til uddeleren i Merco i Bælum for at vi måtte benytte indgangen i Merco til vores undersøgelse. Tak til Rasmus Kilsmark Jensen for at læse korrektur på projektet.

5 5 1. Indledning I dag er der stigende fokus på begrebet image, især når det drejer sig om virksomheder. Det er blevet vigtigt at pleje sit image og stræbe efter et positivt image. Virksomhederne skal kende deres varer og vide hvordan de sælger dem bedst muligt, men også deres service og ansigt ud af til skal være i orden, for at kunne skabe sig et positivt image. Begrebet hellere dårlig omtale end slet ingen omtale er ikke længere gældende. Dette skyldes bl.a. at der er sket en holdningsændring 1 i samfundet og at det nu gælder at: Et omdømme får man, uanset hvad man gør, men et image skaber man sig 2. Derfor er det vigtigt, at virksomheder foretager imageundersøgelser, da det ikke kun er nok, at virksomheden har et godt produkt og et flot logo, men at den også kommunikerer til omverdenen, hvad den står for, og hvilke værdier den repræsenterer. Disse ting skal implementeres i virksomhedens image, så omverdenen kan få indtryk af hvem virksomheden er, og hvad den kan. Det er ikke kun vigtigt i forhold til kunderne, men er også i forhold til medarbejdere 3. Imageundersøgelser giver virksomheden den information, der er nødvendig for at foretage handlinger på et velinformeret grundlag. 4. Desuden giver en imageundersøgelse virksomheden mulighed for at sammenligne sig med deres konkurrenter, og de bliver opmærksomme på hvilke områder, der ikke fungerer. Det kunne være en ændring i varesortimentet, ledelsen, service, medarbejdere eller andet 5. Det virksomheden kommunikererud til omverdenen, skal stemme overens med det billede omverdenen har af virksomheden, dvs., at image både er internt og eksternt. Virksomhedernes image spiller også en vigtig rolle, når det gælder rekruttering af de bedste medarbejdere, da det er de færreste dygtige medarbejdere, der søger ind hos en virksomhed med et dårligt image 6. Undersøgelser viser at fremtidige medarbejdere ønsker at arbejde i en virksomhed, hvor værdier, holdninger og et godt image er i højsædet 7. 1 Petersen (2002) s. 15 in Bonnén (2006) 2 Jetsmark (1998) s ibid. 6 Jetsmark (1998) s

6 Problemstilling IT-stationen i Bælum-Solbjerg har på nuværende tidspunkt svært ved at holde på sine frivillige medarbejdere, samt at få nye til. De mener umiddelbart, at det kan skyldes, at deres nuværende medarbejdere er kørt trætte, da arbejdsbyrden ikke er jævnt fordelt. Vi har valgt at fokusere på den kommunikative del, nærmere betegnet en undersøgelse af ITstationens image. Som beskrevet er et positivt image essentielt for en virksomhed, hvad enten det drejer sig om en frivillig organisation eller en virksomhed med lønnede medarbejdere. Desuden kan en imageundersøgelse belyse andre områder der behøver ændringer. Derfor mener vi, at en imageundersøgelse ville være den bedste fremgangsmåde til at finde og løse det problem IT-stationen i Bælum-Solbjerg selv mener de har. På den baggrund lyder vores problemformulering som følgende: Hvordan tiltrækker IT-stationen i Bælum flere frivillige medarbejdere? En imageanalyse af IT-stationen ved hjælp af en undersøgelse af brugernes, borgernes, stationspassernes og bestyrelsens syn på IT-stationen. Skal IT- stationen skabe sig et nyt image, eller skal det nuværende ændres?

7 7 2. Metode Til udarbejdelse af vores bachelorprojekt har vi valgt at lave en imageanalyse af IT-stationen i Bælum-Solbjerg. Projektet fandt vi på Videnskabsbutikken, hvor følgende problemstilling var angivet: IT-stationen i Bælum-Solbjerg ønsker at få udarbejdet en imageanalyse for at få afdækket problematikken i forhold til at få nye frivillige til stationen og fastholde de nuværende. Har vi et nørdet image? Er det muligt at ændre det?. Efterfølgende tog vi kontakt til IT-stationens daværende bestyrelsesformand Ian Semey, og havde et møde med ham fredag d. 3. februar. Her fortalte han os om det landsbyprojekt, der ligger bag IT-stationen. Vi har valgt at arbejde med image, idet vi mener, at en forbedring, eller ændring af det nuværende image, kan løse nogle af de problemer IT-stationen har. Vi mener, det er muligt at lave en imageanalyse til trods for at andre områder i forbindelse med IT-stationen måske ikke fungerer, og vi mener ligeledes at en imageanalyse kunne give et bredere indblik i hvilke områder, der bør behandles senere hen og dermed gøre de implicerede opmærksomme på problemerne ved hjælp af en imageundersøgelse. Under forløbet har der været generalforsamling på IT-stationen i Bælum, hvilket medførte en udskiftning af bestyrelsesformanden, hvorfor vi undersøger ledelsen frem for lederen Fremgangsmåde for projektet Vi starter projektet med en kort beskrivelse frivilligt arbejde i Danmark, og en beskrivelse af projektet bag IT-stationen. Der vil i vores teori blive brugt flere forskellige teorier og modeller om image. Det har ikke været muligt at finde én teori, der dækker hele vores område, og ved at bruge flere teorier, får vi samtidig muligheden for at sammenligne og forholde os kritisk til det valgte. Vi mener, at de valgte teorier tilsammen giver os det bedste udgangspunkt for en imageanalyse. Kommunikationsteori er ofte en væsentlig del af at skabe et nyt image, men da vi har et begrænset antal sider, har vi valgt at udelade dette, for at få plads til at gå i dybden med de emner vi finder mest relevante til denne imageanalyse. Vi har valgt at bygge analysen op over tre modeller. Modellernes funktion er hver især at belyse relevante emner, hvad angår imagedannelse. Den første giver et kort og præcist overblik over de mest basale emner i imagedannelse, hvorefter de to næste forklarer imagedannelse mere dybdegående og tilsammen giver os de bedste redskaber til at lave en imageanalyse. For at afklare begrebet image, og få et overordnet overblik over, hvordan virksomheden danner sig et image hos omverdenen, har vi valgt at bruge Mie Femø Nielsen, der i bogen Under lup i

8 8 offentligheden bruger en profileringstrekant, der beskriver, hvordan omverdenen ud fra virksomhedens bevidste og ubevidste kommunikation danner sig et image af virksomheden. Udover at bruge Mie Femøs profileringstrekant, bliver hun også brugt til at uddybe medarbejdernes rolle i imagedannelse. De fleste bøger om image argumenterer for, at før man kan gå i gang med at arbejde med virksomhedens image, må man have en nøje gennemtænkt og fungerende kultur inden for virksomheden samt grundlæggende værdier og en klar vision. Dette er grundlaget for, at man kan skabe sig et godt image, og det skal ledelsen og medarbejderne i fællesskab arbejde ud fra 8. Derfor vil vores teori indeholde et afsnit om virksomhedens kultur, værdier og vision. Til dette har vi valgt at benytte os af teorier fra Wally Olins og Majken Schultz, der understøtter hinanden i deres teorier om virksomhedens vision og værdier. Som supplement til Mie Femøs profileringstrekant vil vi bruge Henrik Engelunds, direktør for ADolphus Reklamebureau, model Imagedannelse for at få et mere dybdegående indblik i, hvordan virksomhedens image bliver dannet. Den model projektet primært vil tage udgangspunkt i, er Image Forandringsproces også lavet af Henrik Engelund. Modellen er delt op i 9 faser, der hver især beskriver tiltag i en forandringsproces af image. Modellen bygger både på det interne; ledelse og medarbejdere og det eksterne; eksterne interessenter 9, og det kan vi med fordel benytte til vores projekt, da vi skal have udsagn fra både de eksterne interessenter i IT-stationen samt bestyrelsen og stationspasserne på IT-stationen. Dog er det kun punkterne 1-5 der vil blive gennemgået i analysen, idet vi i dette projekt, ikke har ressourcer til at lave en analyse over samtlige 9 punkter. Vi mener dog, at modellen nogle steder ikke går nok i dybden med de 5 første punkter, derfor har vi valgt at inddrage Torben Jetsmark, når det drejer sig om ledelsens rolle i image, da hans bog lægger stor vægt på, hvor vigtigt det er, at ledelsen er engageret i imagedannelse. Vi vil også bruge Torben Jetsmark, når vi beskriver medarbejdernes rolle i imagedannelse og imageopbygning. Derudover har vi valgt at bruge Edlef Bucka-Lassen, der i sin bog Image stærkere end alle ord beskriver, hvordan andres meninger og holdninger påvirker menneskers imagedannelse af virksomheder. Vi vil i projektet gøre brug af kvalitative og kvantitative spørgeskemaer og interviewformer, idet en imageanalyse kræver, at man går ud og spørger relevante mennesker om deres mening, 8 Schultz (1997) s. 128 in Jensen (2004) 9 Definition af interessenter: medarbejdere, kunder, leverandører, investorer, medier, myndigheder og menigmand. Engelund in JobDanmark (2000) s. 14

9 9 for at få et indblik i hvordan det nuværende image optræder i virkeligheden. Til dette har vi brugt en kombination af Jan Trost, Glynis M. Breakwell og Jørn Helder, idet det giver os den bedste forudsætning for at konstruere spørgeskema og interviews på en måde, så vi får mest muligt ud af dem til analysen. Vi mener, at det er relevant at rette henvendelse til bestyrelse, stationspassere, brugere og borgere i Bælum-Solbjerg. Bestyrelsen samt stationspasserne vil vi interviewe ud fra en primært kvalitativ fremgangsmåde, og brugere og borgere vil vi udspørge via spørgeskemaer som primært vil være kvantitative. På den måde kommer vi bredt omkring alle, der kan belyse problematikken omkring det nuværende image, og derigennem indhente forslag til hvad der kunne forbedres Empiriske data Interviews Til projektet har vi valgt at interviewe 6 personer. Vi har kontaktet personerne pr. mail, for at høre om de havde lyst til at deltage. De 3 bestyrelsesmedlemmer er valgt for at give os et indtryk af, hvordan IT-stationen bliver styret, hvilke beslutninger der bliver taget og på hvilken måde. Vi har valgt kun at interviewe 3 stationspassere, idet enkelte ikke har mulighed for at bidrage til projektet grundet sygdom o.l. Alle interviews der bliver foretaget bliver optaget med en diktafon og transskriberet Spørgeskemaer Vi havde talt om at dele spørgeskemaer ud til de enkelte husstande i Bælum og Solbjerg, men ofte bliver spørgeskemaerne liggende længe inden de bliver besvaret, og da vi har relativt kort tid til undersøgelsen og skal afsætte tid til bearbejdning af spørgeskemaerne, har vi ikke mulighed for at vente for længe på besvarelserne. Derfor går vi ud og møder borgerne ved købmanden i Bælum og spørger dem personligt. Vi stillede den enkelte borger en række spørgsmål om IT-stationen og spurgte i alt 45 personer. Det har dog vist sig at det ikke er muligt at lave en dybdegående undersøgelse af brugerne på IT-stationen. IT-stationen benyttes primært af børn og pensionister og til trods for gentagne opfordringer til stationspasserne, lykkedes det os kun at få udfyldt 10 spørgeskemaer. Vi har dog valgt at bruge den information vi fik fra de 10 spørgeskemaer, idet de stadig kan give os et billede af, hvordan brugerne opfatter IT-stationen. Spørgeskemaerne er nummereret fra 1-55.

10 10 Analysen bygger på data vi har fået fra interviews og spørgeskemaer samt fra det teoriafsnit vi har lavet om image. Som indledning til analysen vil vi lave to SWOT-analyser af IT-stationen, for at få et indtryk af hvordan stationen står internt og eksternt. SWOT-analyserne er også med til at give os et godt udgangspunkt for imageanalysen, når vi skal i gang med at se på IT-stationens image. Vi laver to SWOT-analyser for at få to forskellige billeder af IT-stationen. Den ene SWOT-analyse (intern) vil blive baseret på interviews fra stationspassere og bestyrelsesmedlemmer. Den anden SWOT-analyse (ekstern) er baseret på spørgeskemaer fra borgere og brugere. Når SWOT-analyserne er på plads vil analysen omfatte 5 dele: Vurdering af IT-stationens vision samt IT-stationens bevidste og ubevidste kommunikation. IT-stationens ønskeimage. IT-stationens reelle interne image. IT-stationens reelle eksterne image. Imagevurdering af IT-stationen. Efter analysen har vi valgt at lave en handlingsplan, der giver os et klart billede af, hvordan ITstationens image ser ud nu, for derefter at se på hvilke tiltag der skal foretages, for evt. at ændre eller forbedre deres image. Her vil der også blive set på om IT-stationen skal starte forfra med en ny vision, for at skabe sig et nyt og forbedret image. Til det formål vil vi benytte Torben Jetsmarks S.M.A.R.T. model og Philip Kotlers Strategiske planlægningsmodel. De to modeller supplerer hinanden og dermed får vi mulighed for at gå i dybden med handlingsplanen. Til sidst vil der være en konklusion, der samler op på alle hoveddelene i projektet samt svarer på problemformuleringen.

11 11 3. Frivilligt arbejde Socialforskningsinstituttet lavede i 2004 en undersøgelse omhandlende frivilligt arbejde, der var baseret på kvantitative telefoninterviews fra danskere imellem år 10. Her bliver frivilligt arbejde defineret således: frivilligt arbejde betyder (..) at man i organisatorisk sammenhæng udfører et stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin nærmeste familie. 11 I dag er der ca. 30 % flere danskere der udfører frivilligt arbejde i forhold til for 10 år siden 12. Ca. 35 % af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde i Undersøgelsen viste desuden, at der i 2004 var en overvægt af kvinder, der udførte frivilligt arbejde samt at det primært indenfor områderne idræt og frivilligt arbejde i øvrigt hvor der er flest frivillige 14. Størstedelen af dem der udfører frivilligt arbejde, bruger 30 timer og derunder om måneden, og mindsteforbruget er 4 timer. Danskerne bruger i dag gennemsnitligt 17 timer om måneden på frivilligt arbejde De frivillige Dem der udfører frivilligt arbejde har følgende karakteristika: Højt uddannede, god indkomst og vestlig oprindelse. Disse mennesker har viljen og lysten, men mangler ofte tiden til at udføre det frivillige arbejde 16. Denne gruppe ligger typisk mellem år og har børn De ikke-frivillige Dem der ikke udfører frivilligt arbejde har disse karakteristika: De består primært af lavt uddannede med manglende interesse for frivilligt arbejde, lav indkomst, masser af tid og ikke-vestlig baggrund. Disse mennesker giver udtryk for, at den manglende interesse kan skyldes, at de ikke er blevet opfordret til at deltage i frivilligt arbejde. Desuden færdes de ikke i miljøer, hvor der udbydes frivilligt arbejde Grunde til at stoppe med frivilligt arbejde 10 Koch-Nielsen et al. (2005) s ibid. s Koch-Nielsen et al. (2005) s ibid. s ibid. s ibid. s ibid. s ibid. s. 12

12 12 26 % af de adspurgte, der yder frivillig arbejdskraft overvejer at stoppe 19. Størstedelen af dem der ønsker at stoppe, arbejder indenfor bestyrelses-, udvalgs- og sekretærarbejde. Grundene til dette er, at disse arbejdsfunktioner ofte fører store administrative opgaver med sig, der kan være svære at overskue sammen med deres civile arbejde 20. Dog er det ikke kun arbejdsopgaverne, der er årsag til at folk overvejer at stoppe; tidsforbruget er også en afgørende faktor Koch-Nielsen et al. (2005) s ibid. s ibid. s. 113

13 13 4. Projektet IT-Landsbypakken Dette er en overordnet beskrivelse af det projekt, der ligger bag IT-stationen i Bælum-Solbjerg. Projektet IT-Landsbypakken er et projekt lavet i samarbejde med Det Digitale Nordjylland. Det Digitale Nordjylland er et 3-årigt IT-fyrtårnsprojekt, med en bevilling på 170 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Formålet med Det Digitale Nordjylland er at indføre en række IT-baserede projekter i Nordjylland. Der udføres 89 projekter under 4 titler: Digital forvaltning, Kompetence og uddannelse, ITerhverv og IT-infrastruktur 22. Projektet IT-Landsbypakken i Bælum hører ind under kategorien IT-infrastruktur og fik bevilliget kr. Formålet med IT-Landsbyen er at få de udsatte og tyndt befolkede områder med på IT-kortet, dvs. at man vil forsøge at få hurtig ADSL-forbindelse og andre IT-baserede faciliteter ud i disse områder 23. Projektet skulle afprøves og implementeres i Bælum, en landsby i øst-himmerland med ca. 700 indbyggere. Visionen for IT-Landsbypakken: Den overordnede tanke er at udfærdige en IT-landsbypakke, som kan eksporteres til andre landsbyer med lignende interesser og problemstillinger. 24. IT-Landsbypakken indeholder følgende: IT-station Der er etableret en IT-station i Bælum, hvor borgerne kan samles. Her er der adgang til bredbåndsforbindelse til internettet, mulighed for selvstudium, fjernundervisning samt at lokalet anvendes som IT-hjælpecentral. IT-stationen styres af frivillige samt en daglig driftsleder. Digitale familier Der blev udvalgt familier, der skulle fungere som prøvefamilier, hvor de bl.a. fik adgang til ADSL-forbindelse til internettet, webkameraer, intelligente køleskabe, e-handel med de lokale forretninger osv. Men pga. manglende forbindelse til internettet, da projektet skulle starte, blev familierne utålmodige, og foretagendet løb ud i sandet, også fordi TDC nåede at få bredbånd ud til de fleste, inden projektet blev realiseret landsbypakken.dk/attachment/69bea2b67a4f64cfbbbe79c525983f26/2c03aea90911ed473040ba1223f4e228/it- Landsbypakken_ pdf s. 2

14 14 Landsbyportal En lokal hjemmeside, hvor alle erhvervsdrivende, skolen, institutioner og private kan bidrage til kommunikationen over internettet IT-stationen Formålet med IT-stationen er: at få IT-stationen til at fungere tilfredsstillende for alle brugere og at tilrettelægge driften af IT-stationen sådan, at den også fremover kan eksistere som et attraktivt IT-værksted i området 26. IT-stationen åbnede første gang dørene for offentligheden i januar 2002, og har efterfølgende haft åbent ca. 4 dage om ugen i eftermiddags- og aftentimerne. Åbningstiderne er dog ikke fastlagte og er svingende fra måned til måned. Man tilbyder bl.a. undervisning på stationen samt særlige dage for f.eks. pensionister og weekender med spilledage for børn 27. IT-stationen indeholder 12 computere, som kan benyttes gratis af alle i åbningstiderne. Medlemmer kan frit benytte IT-stationen udenfor åbningstid og medbringe 2 gæster. Det koster 200 kr. årligt at være medlem af IT-stationen 28. Der er mulighed for at gå på nettet, redigere billeder, skrive breve og printe. Udover bestyrelsen og stationspasserne har IT-stationen en teknikgruppe, der står for det tekniske vedrørende computerne og andet udstyr på IT-stationen, og en stationsgruppe, der består af stationspasserne og et enkelt bestyrelsesmedlem. Denne gruppe driver IT-stationen vedrørende åbningstider, indkøb af sodavand og afholdelse af diverse arrangementer. IT-stationens bestyrelse består af 7 personer, hvor ansvarsfordelingen er som følger: Formand, sekretær, kasserer, to suppleanter og repræsentanter for stationsgruppen og teknikgruppen samt kontakt til erhvervsforeningen og skolen

15 15 5. Imageteori 5.1. Begrebsafklaring af image Ordet image dækker over flere betydninger. Det kan bl.a. dække over det image man har af noget, dvs. det billede man har af en person 29. Grundlæggende kan man definere image på følgende måde: Man kan kalde et image for virksomhedens varedeklaration. Hvis vi har skabt et billede i hovedet hos modtageren, brugeren, kunden, som modsvarer det billede, de vil møde i virksomheden, har vi skabt overensstemmelse. Virkelighedsopfattelsen er lig med den faktiske virkelighed 30 Et image er noget alle har, fra enkeltpersoner til store virksomheder. Vi danner os et indtryk af noget, en person eller en virksomhed, som bliver til vores image af dette. En virksomhed kan have flere images. F.eks. et image hos medarbejdere, et andet image hos eksterne interessenter og et helt tredje hos deres kunder. Samtidig har virksomheden også et image af sig selv. De har en idé om hvordan de opfattes af andre, men det betyder ikke nødvendigvis, at denne opfattelse stemmer overens med det image eksempelvis kunderne har af virksomheden Profileringstrekant For at give et indblik i hvordan image forholder sig i forhold til virksomheden og omverdenen har vi valgt at bruge Mie Femø Nielsens profileringstrekant 32 : Figur 1 Image 2. og 3. håndsinformation Medierne Bevidst komm. Ubevidst komm. Nielsen (2000) s. 21 Profil Identitet 29 Bucka-Lassen (1997) s Jetsmark (1998) s Bucka-Lassen (1997) s Nielsen (2000) s. 21

16 16 Virksomhedens kommunikation består af 2 dele: bevidst kommunikation ubevidst kommunikation Den bevidste kommunikation er det image virksomheden udsender til omverdenen. Det er det virksomheden ønsker, at offentligheden skal se. Men udover den bevidste kommunikation, udsender en virksomhed andre signaler via ansatte, service o.l. Denne form for kommunikation er den ubevidste, og det er disse signaler en virksomhed skal være særlig opmærksom på, da det ofte er dem omverdenen husker bedre end den bevidste kommunikation, særlig hvis det er i negativ retning. Dette kan være hvis kunderne får en dårlig behandling e.l. Det er ikke det ideelle billede af virksomheden, men det slipper ud, selvom ledelsen ikke ønsker det. Det er ud fra disse informationsstrømme eksterne interessenter danner sig et indtryk af virksomheden (2. og 3. håndsinformation) 33. Virksomhedens profil er det bevidste plan i trekanten og er ofte fastlagt på forhånd, enten via reglementer, nedskrevne visioner e.l. Identiteten 34 i en virksomhed bør være under kontinuerlig forandring. Den skal ændre sig i takt med virksomheden. Man kan tale om en stærk og en svag identitet, hvor en stærk identitet er en virksomhed, hvor bevidst og ubevidst kommunikation stemmer overens, og en svag identitet er hvor der er uoverensstemmelser mellem de to 35. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at trekanten definerer en situation under konstant udvikling og en situation hvor alle tre hjørner hænger sammen. Den ene fungerer således ikke uden den anden Imagedannelse For at uddybe, hvad image er i forhold til interessenter, er følgende definition medtaget: Interessentens kendskab og holdning til virksomheden som en funktion af: interessentens valg og afkodning af de strategiske og utilsigtede signaler, virksomheden sender om sin kultur, organisation, identitet, profil og ønskeimage samt de signaler, interessenten udvælger og afkoder i omverdenen. 36 Interessenterne har et kendskab og en holdning til virksomheden, der udgør deres image. Via interessenternes egne erfaringer, værdier og interesser vælger og afkoder de deres syn på virksomheden. 33 Nielsen (2000) s Begrebet virksomhedens identitet skal fremkalde virksomhedens opmærksomhed på den måde, hvorpå virksomheden opfatter sig selv. JobDanmark (2000) s Nielsen (2000) s Engelund in JobDanmark (2000) s. 14

17 17 Jo større kendskab interessenterne har til virksomhedens kultur, organisation, identitet, profil og ønskeimage og jo mere virksomheden handler derefter des større sandsynlighed er der for, at interessenter har positive holdninger til virksomheden. 37 En anden mere dybdegående måde at illustrere forholdet mellem omverdenen og virksomheden på er via Henrik Engelunds model om imagedannelse: Figur 2 Engelund in JobDanmark (2000) s. 15 Interessenten skal ses som f.eks. virksomhedens kunde, der har personlig bagage som bl.a. livserfaring, værdier og viden med sig, der gør, at han danner sit image af virksomheden. Virksomheden indeholder alle de ting, der er vigtige for virksomhedens imagedannelse som kultur, identitet, ønskeimage osv. Som nævnt er det de ting, der er med til at skabe et image for virksomheden, hvis de bliver kommunikeret ud på den rigtige måde. De to pyramider skaber tilsammen virksomhedens image Engelund in JobDanmark (2000) s ibid. s. 15

18 18 Når eksterne interessenter danner sig et image af virksomheden sker det ved en proces, hvor egne meninger om virksomheden bliver til et image af den. Men i samspil med ens egne oplevelser og erfaringer, bliver det image man danner sig, ofte dannet ud fra, hvad interne og eksterne interessenter har oplevet i og omkring virksomheden. Andres meninger og holdninger har stor indflydelse på ens personlige imagedannelse, især hvis man aldrig har haft kontakt til virksomheden Vision Før man går i gang med at ændre virksomhedens image, må man se på virksomhedens vision og værdier. Når en virksomhed skal have klarlagt en vision, kan den passende stille sig selv følgende 4 spørgsmål: Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan er vores fremgangsmåde? Og hvor vil vi hen? 40 Under det første spørgsmål skal virksomheden definere sin kultur og identitet. Ledelsen skal gøre det klart hvem virksomheden er, og hvilke ting, der ligger til grund for dette. Identitetsbegrebet placerer virksomhedens ledelse i en mere central rolle, da virksomhedens identitet er knyttet til ledelsens overvejelser omkring virksomhedens strategi og vision 41. Dernæst skal virksomheden fortælle, hvilke værdier den repræsenterer. Før i tiden kunne virksomheden have to sæt værdier; et til virksomheden og et til omverdenen. I takt med samfundets udvikling er grænserne mellem virksomhed og omverden blevet mere flydende, og derfor må virksomheden kommunikere de samme ting internt og eksternt 42. Det tredje spørgsmål virksomheden må stille sig selv, handler om, hvordan den får kommunikeret virksomhedens kultur, identitet og værdier ud til omverdenen. Derudover skal en virksomhed altid have mål for fremtiden, for at kunne følge med udviklingen. Disse mål skal fastsættes og kommunikeres ud til medarbejderne, så de ved hvad de arbejder hen i mod, og til eksterne interessenter. Det er vigtigt for virksomheden at sætte sig mål, og følge dem, for at kunne forbedre sig på alle områder kommunikativt og mht. salg og service. Med andre ord, bør en virksomhed frem for alt, fastlægge en klar vision, før de kan forvente at opbygge eller ændre 39 Bucka-Lassen (1997) s Olins (2002) s Schultz (1997) s. 129 in Jensen (2004) 42 ibid. s. 120

19 19 deres image. Alle handlinger bør have en årsag og en dybere mening, for at kunne fungere oprigtigt både inden for og uden for virksomhedens rammer 43. Som nævnt er det vigtigt for en virksomheds image, at intern arbejdsindsats og kommunikation stemmer overens med det eksterne, ellers gennemskuer eksterne interessenter dette med det samme, og virkningen vil ofte være et dårligt image for virksomheden Image forandringsproces Image forandringsproces er en dynamisk proces bestående af 9 faser, der bevæger sig fra virksomhedens ønskeimage over reelt image til ændret image via analyse, strategi, handlingsplan, udvikling, implementering, markedsføring og evaluering 44. Figur 3 Engelund in JobDanmark (2000) s. 16 Analysedelen i modellen består af 3 delelementer, der tilsammen tegner det aktuelle billede af virksomhedens ønskeimage samt virksomhedens image internt og eksternt Olins (2002) s Engelund in JobDanmark (2000) s Engelund in JobDanmark (2000) s. 17

20 20 Når en virksomhed beslutter sig for at gennemgå en sådan proces, er det fordi virksomheden har erkendt, at den har nogle problemstillinger. Dette kunne for eksempel være faldende salg, for lavt kendskab til virksomheden eller rekrutteringsproblemer Ønskeimage I den første del skal virksomheden definere sit ønskeimage, og som nævnt i teorien, skal virksomhedens ønskeimage tage udgangspunkt i dens værdier, vision, strategier samt den interne og eksterne kommunikation. Virksomheden skal stille sig selv spørgsmålet: Hvem er vores primære interessenter, og hvordan ønsker vi, at de skal opfatte os? Med udgangspunkt i dette kan virksomheden udforme det ønskede image 47. En del af et ønskeimage kunne være: Vi vil være kendt som. Det er vigtigt for virksomheden at have en klar profil, for at skabe gennemslagskraft og opmærksomhed. Det er samtidig vigtigt i denne proces, at medarbejderne deltager i at definere ønskeimaget, da det er dem, der skal kommunikere ønskeimaget til omverdenen, da det oftest er dem der er i kontakt med den SWOT-analyse Udover at virksomheden definerer et ønskeimage, kan den også benytte sig af en SWOTanalyse. Her definerer virksomheden stærke og svage sider samt muligheder og trusler 49. Virksomhedens eksterne analyse består af virksomhedens muligheder og trusler: Muligheder: de områder, der indeholder brugernes behov samt potentielle interesser i virksomheden. Eksempelvis at brugerne får større interesse for virksomheden. Trusler: de områder, der ikke gavner virksomheden, som uønskede trends eller udviklinger, der ikke er profitable for virksomheden 50. Dette kunne være inflation og negativ medieomtale. Virksomhedens interne analyse består af virksomhedens styrker og svagheder: Styrker: de ting, som virksomheden selv ser som styrker og som den kan konkurrere på. Eksempelvis en god økonomi eller et stærkt produkt. Svagheder: kan være, at virksomhedens medarbejdere ikke arbejder godt sammen eller at virksomhedens økonomi er dårlig ibid. s ibid. s ibid. s Kotler (2003) s ibid. s Kotler (2003) s. 104

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: - Kompetenceudvikling Side 1 af 5 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -Kompetenceudvikling...1 Kompetenceudvikling:...3

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere