Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur]"

Transkript

1

2 Vis dialogen Artikelopsætning Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent Næste komponent Forrige komponent Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++ [numerisk tastatur] Ctrl+N Ctrl+Alt+C Ctrl+Alt+Page Down Ctrl+Alt+Page Up

3 Ny artikel Åbn Luk Gem Gem som Hent seneste auto-gemte Importr tekst/billede Gem tekst Udskriv Afslut Vis dialogen Output profiljob Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+F4 Ctrl+S Ctrl+Alt+S Alt+Hent seneste Ctrl+E Ctrl+Alt+E Ctrl+P Ctrl+Q Ctrl+Alt+P Fortryd Gendan Klip Kopir Sæt ind Indsæt uden formatering Vælg alt Find/Erstat Luk Find/Erstat Dialogen Valg Panelet Afsnit (dialogen Valg) Forme Farver O&J'er Ctrl+Z Ctrl+Z, Ctrl+Y Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Alt+U Ctrl+A Ctrl+F Ctrl+Alt+F Ctrl+Alt+Skift+Y Ctrl+Alt+Y Skift+F11 Skift+F12 Ctrl+Alt+J Luk alle noter Opret note af valgt tekst Slet note Gå til næste note Gå til forrige note Indsæt note Åbn alle noter Ctrl+Alt+Skift+Q F10 Ctrl+Skift+X Ctrl+Alt+G Ctrl+Skift+Y Ctrl+Alt+N Ctrl+Alt+A

4 Åbn/luk note Åbn notevalg Størrelse > Anden Skriftsnit Almindelig Fed Kursiv Understreg Understreg ord Overstreg Dobbel Overstregning Kontur Skygge Kun store Kapitæler Hævet Sænket Hævet Tegn Afsnitsjustering Venstre Centreret Højre Justeret Tvungen Indsæt fodnote Indsæt slutnote Retur til reference Linjeafstand Formater Tabulatorer Streger Tekst til felt (forankring af felter og sletning af tekst) Ctrl+Skift+A Ctrl+Alt+Skift+A Ctrl+Skift+< Ctrl+Skift+P Ctrl+Skift+B Ctrl+Skift+I Ctrl+Skift+U Ctrl+Skift+W Ctrl+Skift+½ Ctrl+Alt+Skift+½ Ctrl+Skift+O Ctrl+Shift+Y Ctrl+Skift+K Ctrl+Skift+H Ctrl+Skift+9 Ctrl+Skift+8 Ctrl+Skift+V Ctrl+Skift+D Ctrl+Skift+L Ctrl+Skift+C Ctrl+Skift+R Ctrl+Skift+J Ctrl+Alt+Skift+J Ctrl+Alt+Shift+F1 Ctrl+Alt+Shift+F2 Ctrl+Alt+Shift+F4 Ctrl+Skift+E Ctrl+Skift+F Ctrl+Skift+T Ctrl+Skift+N Skift+vis undermenuen Skrift Nej Centrr billede Skalr billede, så det fylder felt Ctrl+Skift+H Ctrl+Skift+M Ctrl+Alt+Skift+M

5 Tilpas billede til felt (proportionalt) Ctrl+Alt+Skift+F Redigr Figursats Klippesti Vis kurvehåndtag Skjul kurvehåndtag Indsæt inline-tabel Ctrl+T Ctrl+Skift+F10 Ctrl+Skift+træk punkt Ctrl+Skift+klik på punkt Ctrl+Alt+Shift+Z Enhver visning til indpasning i vindue i WYSIWYG-visning Ctrl+0 Enhver visning til virkelig størrelse i WYSIWYG-visning Ctrl +1 Zoom til 200% i WYSIWYG-visning Skift til visningen Beskær Skift til Spaltevisning Skift til visningen Fuld skærm Gå til en bestemt side Vis/Skjul hjælpestreger Vis/Skjul basislinjenet Vis/skjul Tekstfeltnet Vis/Skjul justeringstegn Skift til visningen Output eksempel-sæt Skift til visningen Opretter visning-sæt Ctrl+6 Ctrl+Alt+Skift+F7 Ctrl+7 Ctrl+8 Ctrl+J F7 Ctrl+F7 Ctrl+Alt+F7 Ctrl+I Ctrl+Alt+Skift+G Ctrl+Alt+Skift+I Stavekontrol > Ord/valg Artikel Komponent Knappen Tilføj (under stavekontrol) Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol) Knappen Slå op (under stavekontrol) Knappen Næste (under stavekontrol) Knappen Erstat alle (under stavekontrol) Knappen Erstat (under stavekontrol) Knappen Færdig (under stavekontrol) Forslag til orddeling Mere > Linjekontrol > Næste linje Ctrl+L Ctrl+Alt+Skift+W Ctrl+Alt+W Ctrl+A Alt+Skift+klik på knappen Tilføj alle Ctrl+L Ctrl+S Ctrl+R Ctrl+Skift+R Ctrl+D Ctrl+Alt+Skift+H Ctrl+;

6 Vis/Skjul mål Vis/Skjul forme Vis/Skjul farver Vis/Skjul lister F9 F11 F12 Ctrl+F11 Hjælp Hent miljødetaljer F1 Alt+Om QuarkCopyDesk Vis næste fane Vis forrige fane Ctrl+Tab Ctrl+Skift+Tab

7 Markr næste felt Markr forrige felt Markr felt med tekstindsætningsmarkøren Klip Kopir Sæt ind Fortryd Returnr til oprindelige feltværdier Udfør beregninger ved at kombinere operatorer Tab Skift+Tab Dobbeltklik Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+Skift+Z + (addition) (subtraktion) * (multiplikation) / (division) OK (eller indrammet knap) Annullr Overfør Ja Nej Knappen Opret på fanen Tabulatorer (Afsnitsegenskaber) Enter Escape Alt+A J N Alt+T Markr fortløbende objekter i lister Markr ikke-fortløbende objekter i lister Skift+klik Ctrl+klik

8 Vis palet Vælg feltet Skrift Skift valg for Skrifteksempel Markr næste felt Markr forrige felt Afslut/Anvend Afslut/Annullr Flyt fremad gennem faner Flyt baglæns gennem faner Ctrl+F11 Ctrl+Alt+Skift+M Skift+åbn drop-down-menuen Skrift Tab Skift+Tab Enter Escape Ctrl+Alt+ Ctrl+Alt+, (komma) Vis palet Vis Rediger form-genvejsmenuen Åbn dialogen Form Anvend Ingen form, derefter form Ctrl+F Højreklik på formnavn Ctrl+klik på form Alt+klik på formnavn Vis palet Vis Rediger farver-genvejsmenuen Åbn dialogen Farver Ctrl+F11 Højreklik på farvenavn Ctrl+klik på farvenavn Vis palet Ctrl+F11 Vis palet Luk palet Ændr Find næste-knap til Find første Formindsk eller udvid paletten Find/Erstat Ctrl+F Ctrl+Alt+F Alt F3

9 Dialogen Gå til side Ctrl+J Adgang til visningsprocentfelt Ctrl+Alt+V Minimr/maksimr artikelvindue F3 Enhver visning til virkelig størrelse i WYSIWYG-visning Ctrl +1 Enhver visning til indpasning i vindue i WYSIWYG-visning Ctrl+0 Indpas største opslag i vindue i WYSIWYG-visning Alt+Indpas i vindue eller Ctrl+Alt+0 (nul) Skift til visningen Fuld skærm Ctrl+8 Skift til Spaltevisning Ctrl+7 Skift mellem 100% og 200% i WYSIWYG-visning Ctrl+Alt+klik Zoom ind i WYSIWYG-visning (billedfelt) Ctrl++ Zoom ind i WYSIWYG-visning Ctrl+mellemrum+klik eller Ctrl+mellemrum+klik og træk Zoom ud i WYSIWYG-visning (billedfelt) Ctrl+- Zoom til 200% i WYSIWYG-visning Ctrl+6 Luk dokument Ctrl+F4 Genvejsmenu til aktivt objekt Skift+F10 I WYSIWYG-visning Til begyndelsen af tekst Til slutningen af tekst Én skærm op Én skærm ned Til første side Til sidste side Til foregående side Til næste side Til foregående opslag Til næste opslag Alt+træk Ctrl+Home Ctrl+End Page Up Page Down Ctrl+Page Up Ctrl+Page Down Skift+Page Up Skift+Page Down Alt+Page Up Alt+Page Down

10 Vælg objekt bagest eller bagved Vælg flere punkter Ctrl+Alt+Skift+klik, hvor objekter overlapper Skift+klik Indsæt bzierpunkt Vælg alle ankerpunkterne i bzierfigur Vælg alle ankerpunkterne i bzierfigur Udglatningspunkt til hjørnepunkt Begræns aktivt punkt til 45 bevægelser Begræns aktivt kurvehåndtag til 45 bevægelser Alt+klik på segment Ctrl+Skift+A Ctrl+Skift+A Ctrl+Skift+træk kurvehåndtag Skift+træk punkt Skift+træk kurvehåndtag Åbn dialogen Brug (panelet Skrifter) Fanen Billeder i dialogen Brug F2 Skift+F2 Forøg indrykning Formindsk indrykning Ctrl+æ Ctrl+Alt+æ Forrige feltsidetal (tegn) Aktuelt sidetalstegn Næste feltsidetalstegn Ctrl+2 Ctrl+3 Ctrl+4 Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress Alt+Åbn i dialogen Åbn Skriftfelt på paletten Mål Foregående skrift Næste skrift Ctrl+Alt+Skift+M Ctrl+Skift+F9 Ctrl+F9 Symbol+skrifttegn Ctrl+Alt+Q Forøg med

11 Forudindstillet interval Ctrl+Skift+. (punktum) 1 punkt Ctrl+Alt+Skift+. (punktum) Formindsk med Forudindstillet interval Ctrl+Skift+, (komma) 1 punkt Ctrl+Skift+å Størrelse > Anden Ctrl+Skift+< Forøg med 5% Ctrl+Skift+4 1% Ctrl+Alt+Skift+4 Formindsk med 5% Ctrl+Skift+3 1% Ctrl+Alt+Skift+3 Forøg med 1/20 geviert Ctrl+Skift+ø 1/200 geviert Ctrl+Alt+Skift+ø Formindsk med 1/20 geviert Ctrl+Skift+æ 1/200 geviert Ctrl+Alt+Skift+æ Forøg med 0,05 geviert Ctrl+Skift+2 0,005 geviert Ctrl+Alt+Skift+2 Formindsk med 0,05 geviert Ctrl+Skift+1 0,005 geviert Ctrl+Alt+Skift+1 1 punkt op Control+Alt+Skift+) 1 punkt ned Control+Alt+Skift+( Forøg med

12 1 punkt Ctrl+Skift+ 1/10 punkt Ctrl+Alt+Skift+ Formindsk med 1 punkt Ctrl+Skift+å 1/10 punkt Ctrl+Alt+Skift+å Kopir tekstformatering Control+Alt+Shift+C Anvend tekstformatering Control+Alt+Shift+A Kopir formater til valgte afsnit i tekstkæde Alt+Skift+klik Træk-kopir tekst (Inputindstillinger til under Valg) Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg) Skift+træk Træk Jokertegn (kun Find) (\?) Ctrl+' Tabulator \t Nyt afsnit (\p) Enter Ny linje (\n) Skift+Enter Ny spalte Enter på numerisk tastatur Nyt felt Skift+Enter på taltastatur Forrige feltsidetal (tegn) (\2) Ctrl+2 Aktuelt sidetalstegn (\3) Ctrl+3 Næste feltsidetalstegn (\4) Ctrl+4 Tegnsætningsmellemrum Ctrl+. (punktum) Fleksmellemrum (\f) Ctrl+Skift+F Omvendt skråstreg (\\) Ctrl + ½ Indryk her \i Blød nye linje \d Blød bindestreg \h Geviertmellemrum \m Halvgeviertmellemrum \e 3-pr. geviertmellemrum \5 4-pr. geviertmellemrum \$ 6-pr. geviertmellemrum \^ Talbredde \8 Hårfint mellemrum \{

13 Smalt mellemrum \[ Mellemrum (ingen bredde) \z Ordsamler \j Glyf uden Unicode-værdi \~ Lige, enkelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn ' er aktiv Lige, dobbelte anførselstegn, når Intelligente " anførselstegn er aktiv Krøllet anførselstegn Indsæt i felt Slå op Næste Tilføj Artikel Komponent Tilføj alle ukendte ord til brugerordbog Alt+S Alt+L Alt+T Ctrl+Alt+Skift+L Ctrl+Alt+L Alt+Skift+klik på knappen Luk Indryk her Ctrl+½ Blød nye linje Ctrl+Enter Nyt afsnit Enter Ny linje Skift+Enter Betinget formmarkør Ctrl+Alt+½ Ny spalte Enter på numerisk tastatur Nyt felt Skift+Enter på taltastatur Højreindrykstab Skift+Tab Indsæt tegn for hængende indrykning Ctrl+½ Tegn for startanførselstegn, enkelt, krøllet Alt+8 Tegn for slutanførselstegn, enkelt, krøllet Alt+9 Tegn for startanførselstegn, krøllet Alt+Skift+8 Tegn for slutanførselstegn, krøllet Alt+Skift+9 Tommemærke Ctrl+Alt+ (apostrof) (i think its working with Alt+Shift+8) Varemærkesymbol Alt+Skift+2 symbol Alt+Skift+6 symbol Alt+Skift+7 Punktsymbol Alt+Skift+1 Copyrightsymbol Alt+Skift+C

14 Symbol for registreret varemærke Alt+Skift+R symbol Alt+Skift+T Ændre fra store til små bogstaver Ændre fra små til store bogstaver Alt+F8 F8 Blød standardbindestreg Hård standardbindestreg Blød bindestreg Del ikke ord Hård halvgevierttankestreg Blød gevierttankestreg Hård gevierttankestreg Bindestreg Ctrl+Skift+ Ctrl+- (bindestreg) Ctrl+ - (bindestreg) umiddelbart før ord Ctrl++ (plus) Ctrl+Skift++ (plus) Ctrl+Alt+Skift++ (plus) Blødt standardmellemrum Hårdt standardmellemrum Blødt halvgeviertmellemrum Hårdt halvgeviertmellemrum Blødt fleksmellemrum Hårdt fleksmellemrum Blødt tegnsætningsmellemrum Hårdt tegnsætningsmellemrum Mellemrum Ctrl+5 Ctrl+Skift+6 Ctrl+Alt+Skift+6 Ctrl+Skift+5 Ctrl+Alt+Skift+5 Skift+Mellemrum Ctrl+Skift+mellemrum Foregående tegn Næste tegn Foregående linje Næste linje Foregående ord Næste ord Foregående afsnit Næste afsnit Begyndelsen af linje Slutningen af linje Begyndelsen af artikel Backspace Delete eller Skift+Tilbage Ctrl+Tilbage Ctrl+Slet eller Ctrl+Skift+Tilbage Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+Alt+ eller Home Ctrl+Alt+ eller Home Ctrl+Alt+ eller Ctrl+Home

15 Slutningen af artikel Ctrl+Alt+ eller Ctrl+End Foregående tegn Næste tegn Foregående linje Næste linje Foregående ord Næste ord Foregående afsnit Næste afsnit Begyndelsen af linje Slutningen af linje Begyndelsen af artikel Slutningen af artikel Backspace Delete eller Skift+Tilbage Skift+ Skift+ Ctrl+Tilbage Ctrl+Slet eller Ctrl+Skift+Tilbage Ctrl+Skift+ Ctrl+Skift+ Ctrl+Alt+Skift+ eller Skift+Home Ctrl+Alt+Skift+ eller Skift+Home Ctrl+Alt+Skift+ eller Ctrl+Skift+Home Ctrl+Alt+Skift+ eller Ctrl+Skift+End Placr tekstindsætningsmarkør Markr ord Markr ord og punktum, komma osv. Markr streg Markr afsnit Markr artikel Ét klik To klik i ordet To klik mellem ord og tegnsætningstegn Tre klik Fire klik Fem klik Foregående tegn Næste tegn Foregående ord Næste ord Markerede tegn Backspace Delete eller Skift+Tilbage Ctrl+Tilbage Ctrl+Slet eller Ctrl+Skift+Tilbage Delete eller Tilbage

16 Importr EPS uden at tilføje specialfarver Importr billede Genimportr alle billeder i artikel Ctrl+Åbn i dialogen Importr billede Ctrl+E Ctrl+Åbn i dialogen Åbn Forøg med 5% Formindsk med 5% Ctrl+Alt+Skift+. (punktum) Ctrl+Alt+Skift+, (komma) Roter 1 med uret Roter 15 med uret Roter 90 med uret Roter 1 mod uret Roter 15 mod uret Roter 90 mod uret Ctrl+Alt+Skift+ø Ctrl+ø Ctrl+Skift+ø Ctrl+Alt+Skift+ Ctrl+ Ctrl+Skift+ Centrr Tilpas billede til felt proportionalt Skalr billede, så det fylder felt Ctrl+Skift+M Ctrl+Alt+Skift+F Ctrl+Alt+Skift+M 1 punkt til venstre Skift+ 1/10 punkt til venstre Alt+ 1 punkt til højre Skift+ 1/10 punkt til højre Alt+ 1 punkt op Skift+ 1/10 punkt op Alt+ 1 punkt ned Skift+ 1/10 punkt ned Alt+ Dialogen Specifikationer for billedrasterdrejning Ændr knappen Opdatr til Opdatr alle på panelet Billeder i dialogen Brug Vis panelet Fritlægning (dialogen Billede) Ctrl+Skift+H Alternativ+klik på knappen Opdatr Ctrl+Alt+T

17 Vis panelet Figursats (dialogen Billede) Åbn dialogen Billede med musen Vis dialogen Billede Anvend billedformen Negativ/Omvendt valg Ctrl+T Ctrl+dobbeltklik på element Ctrl+M Ctrl+Skift+-(bindestreg)

18 2015 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes. Omfattet af følgende USA-patenter: , , , 6, , , B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2; 7,116,843, 7,463,793 samt andre patenter under udarbejdelse. Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.

QuarkCopyDesk 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 3 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Kommandoer i dokumentvindue... 9 Billedkommandoer

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 2 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Windows)... 10 Objektkommandoer

Læs mere

Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur]

Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent. Ctrl++ [numerisk tastatur] Vis dialogen Artikelopsætning Udvid eller skjul komponent (Fuldskærmsvisning og Spaltevisning) Vis dialogen Ny artikel Vis dialogen Ny komponent Næste komponent Forrige komponent Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++

Læs mere

Importér tekst/billede. Eksportér layout som PDF. Indsæt uden formatering. Panelet Diffusion (dialogen Valg)

Importér tekst/billede. Eksportér layout som PDF. Indsæt uden formatering. Panelet Diffusion (dialogen Valg) Nyt projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Gem Gem som Hent seneste auto-gemte Importr tekst/billede Gem tekst Tilføj Eksportr layout som PDF Eksportr side som EPS Udskriv Afslut Udlæs job Ctrl+N Ctrl+Alt+N Ctrl+O

Læs mere

QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 8.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 3 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer (Windows)...

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menukommandoer (Mac OS )... 3 Dialogkommandoer (Mac OS)... 7 Paletkommandoer (Mac

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Oversigt for Microsoft Word

Oversigt for Microsoft Word Oversigt for Microsoft Word Almindelige opgaver i Microsoft Word Indsætte et hårdt mellemrum. Indsætte en hård bindestreg. Skifte til fed skrift. Skifte til kursiv skrift. Skifte til understreget tekst.

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk Side 85 af 89 Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Dynamics NAV hhv. med og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i,

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

+Alternativ+J +Alternativ+T

+Alternativ+J +Alternativ+T Valg Afslut. +Alternativ+Skift+Y +Q Nyt Projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Arkivr Gem som Hent seneste auto-arkiverede Importr tekst/billede Arkivr tekst Tilføj Eksportr layout som PDF Eksportr side som EPS

Læs mere

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menukommandoer (Mac OS )... 2 Dialogkommandoer (Mac OS)... 7 Paletkommandoer (Mac OS)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Mac OS)... 10 Objektkommandoer

Læs mere

QuarkCopyDesk 9.0 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 9.0 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 9.0 Vejledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menukommandoer (Mac OS )... 2 Dialogkommandoer (Mac OS)... 6 Paletkommandoer (Mac OS)... 7 Objektkommandoer (Mac OS)... 10 Billedkommandoer (Mac

Læs mere

Valg Afslut. +Alternativ+Skift+Y +Q. Nyt Projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Arkivér Gem som. +N +Alternativ+N +O +W +S +Skift+S

Valg Afslut. +Alternativ+Skift+Y +Q. Nyt Projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Arkivér Gem som. +N +Alternativ+N +O +W +S +Skift+S Valg Afslut. +Alternativ+Skift+Y +Q Nyt Projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Arkivr Gem som Hent seneste auto-arkiverede Importr tekst/billede Arkivr tekst Tilføj Eksportr layout som PDF Eksportr side som EPS

Læs mere

QuarkCopyDesk Vejledning til tastaturkommandoer

QuarkCopyDesk Vejledning til tastaturkommandoer QuarkCopyDesk Vejledning til tastaturkommandoer TIL MAC OS Hvad var denne kommando til? euro.quark.com QuarkCopyDesk 7.4 tastaturgenveje: Mac OS Program 3 Dialog-kommandoer 4 er i dokumentvindue 5 Objekt-kommandoer

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2016

Nyheder i QuarkXPress 2016 Nyheder i QuarkXPress 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2016...3 Ægte QuarkXPress-objekter...4 Konvertér eksisterende objekter til ægte QuarkXPress-objekter...4 Indsæt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med.

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med. Tastaturgenveje Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Tastaturgenveje kan gøre det nemmere

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Outlook 2013

Sådan gør du Microsoft Outlook 2013 Microsoft Outlook 2013 Indholdsfortegnelse Forbedret meddelelsesliste... 3 E-mail, kontaktpersongrupper... 4 E-mail, modtagelse og behandling... 8 E-mail, oprettelse... 9 E-mail, regler... 11 Arbejde i

Læs mere

+N +Alternativ+N +O +W +S +Skift+S

+N +Alternativ+N +O +W +S +Skift+S Valg Afslut. +Alternativ+Skift+Y +Q Nyt Projekt Nyt bibliotek Åbn Luk Arkivr Gem som Hent seneste auto-arkiverede Importr tekst/billede Arkivr tekst Tilføj Eksportr layout som PDF Eksportr side som EPS

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 10.1

Nyheder i QuarkXPress 10.1 Nyheder i QuarkXPress 10.1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 10.1...3 Nye funktioner...4 Dynamiske hjælpestreger...4 Noter...4 Bøger...4 Plus-tekst...4 Andre nye funktioner...5

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Hjælp F1 Hjælp Generelle funktioner Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue) Ctrl+O Åbn regnskab... Ctrl+P Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer

Læs mere

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

KOM I GANG. 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC KOM I GANG 1/1-2014 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC Forord FORORD Denne manual giver dig en hurtig introduktion til hvordan du arbejder med programmet Automation fra

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre Side 1 Photofiltre er jo først og fremmest et fotoredigeringsprogram. MEN det er også udmærket til at lave grafik med. F.eks. disse knapper er hurtig og nemme at lave. Her er der sat en hvid trekant med

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Word vejledning_ver. 2.11

Word vejledning_ver. 2.11 EDB vejledning Side 1 af 21 Word vejledning_ver. 2.11 Materiale der anvendes og løbende udvikles ved EDB vejledningen på Præsthøjgården EDB vejledning Side 2 af 21 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Lidt om

Læs mere

Teltopstilling og -indretning Tegning af Pladsfordelingsplaner

Teltopstilling og -indretning Tegning af Pladsfordelingsplaner Teltopstilling og -indretning Tegning af Pladsfordelingsplaner Januar 2008 Indholdsfortegnelse Tegn ved brug af MSVisio skabelon... 3 Opsætning af sidestørrelse, målestoksforhold og indstilling af printer....

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1 Denne aktivitet viser, hvordan du kan lave en enkelt tavle til skrivning Dette hjælpeark følger efter Kom godt i gang med at skrive og forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende funktioner i

Læs mere

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KIconEdit-håndbogen. Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen Thomas Tanghus Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fundamentale ting på skærmen 6 2.1 Hovedværktøjslinje..................................... 6 2.2 Værktøj værktøjslinje....................................

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Oversigt over ikoner.

Oversigt over ikoner. . I det følgende afsnit beskrives programmets ikoner. Et ikon igangsætter en funktion. Den samme funktion kan ofte også igangsættes via en menu. En funktion kan f.eks. være Zoom. Tegn. Udskriv osv. Det

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16 Excel formler og funktioner Underviser: Nina Kirkegaard Schou ns@teamcrm.dk Mobil: 21 48 65 16 www.teamcrm.dk EXCEL FORMLER OG FUNKTIONER Tilpasninger og nyttige værktøjer Absolut reference og navngivning

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Dansk Clicker 5 Brugervejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL CLICKER 5 7 Hvad er Clicker 5, 7 Nyheder, 8 Installere Clicker 5, 8 Registrere Clicker 5, 9 SÅDAN KOMMER DU I GANG 10 Starte Clicker

Læs mere

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen

KColorEdit-håndbogen. Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen Artur Rataj Oversætter: Erik Kjær Pedersen 2 Indhold 1 Indledning 5 2 Fil-operationer 6 2.1 Om palet-filer........................................ 6 2.2 Åbning af en fil.......................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite Manual Skive Kommune Umbraco subsite Du logger ind i Umbraco via adressen: subsite.skive.netmester.dk/umbraco uden at skrive https:// http:// eller www. foran. Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige

Læs mere

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap BLUEBEAM REVU TASTATURGENVEJE Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik +

Læs mere

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven.

Hvis du har den i mappen i forvejen skal du ikke hente den en gang til. Nu skal baggrundsbilledet laves, så tryk på NY på ikonen foroven. Side 1 Denne collage er lidt anderledes end den forrige. Her skal der bruges et baggrundsmønster som udfylder hele siden, og vi bruger andre foto. Det lille baggrundsbillede er en.gif fil som du kan hente

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Manual til skinnelayoutprogram

Manual til skinnelayoutprogram Manual til skinnelayoutprogram Version 1.1 13. marts 2005 Skinnelayoutmanual af 13. marts 2005, version 1.1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt over startbillede... 3 3 Menulinie... 4

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 3

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 3 Byg ord ved at bruge flere teksttavler Dette er en aktivitet med bygning af ord. Målet er at vælge et startbogstav, en midtervokal og et slutbogstav fra den tredje tavle. Når ordet er færdigt, vil korrekte

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2015

Nyheder i QuarkXPress 2015 Nyheder i QuarkXPress 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2015...3 Nye funktioner...4 64-bit program...4 Indholdsvariabler...4 Inline-tabeller...5 Fodnoter og slutnoter...5

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

De 2D Constraints, der findes i programmet, er vist herunder (dimension er også en form for 2D Constraint). Fig. 298

De 2D Constraints, der findes i programmet, er vist herunder (dimension er også en form for 2D Constraint). Fig. 298 Inventor 2011 - Del 1 Featuren Circular Pattern 2D Constraints Constraints er bindinger, der kan oprettes mellem de forskellige elementer i fx en Sketch. Du har allerede arbejdet med nogle af dem, programmet

Læs mere

Opgave hæfte til Word nr. 3

Opgave hæfte til Word nr. 3 Side 1 af 13 Opgave hæfte til Word nr. 3 Opgave hæfte til Word nr. 3... 1 Opgave 11... 2 Repetere typografi, blokflytning, tabulering og rammer... 2 Opgave 12... 3 Synonyordbogen... 3 Opgave 13... 4 Nogle

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Ordbogsværktøjet mikrov.dk

Ordbogsværktøjet mikrov.dk Kom godt i gang med Ordbogsværktøjet mikrov.dk Forord - et læse- og skrivestøttende sprogværktøj Ordbogsværktøjet kan anvendes som betydnings- og retskrivningsordbog eller som et undersøgende og støttende

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Midterste knap (hjul)

Midterste knap (hjul) Tastaturgenveje Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik + mellemrumstast

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave Januar 2016

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave Januar 2016 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave Januar 2016 Kursisten mailer følgende til vejleder og til uddannelseskonsulenten: 1. En opgave i PDF, som indeholder følgende: a. Forside,

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Tekstbehandling Word 1997-2003 Trin 3

Tekstbehandling Word 1997-2003 Trin 3 Tekstbehandling Word 1997-2003 Trin 3 Bodil Alexandersen Oktober 2001 Revideret Oktober 2011 Indhold: Stavekontrol... side 3 Orddeling... side 4 Tekstbokse... side 6 Spalte- side- og sektionsskift... side

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Vejledning i brug af Finale NotePad 2008 Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle, UCL

Vejledning i brug af Finale NotePad 2008 Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle, UCL Vejledning i brug af Finale NotePad 2008 Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle, UCL Når programmet er pakket ud og installeret, er du klar. Når du åbner programmet, hjælper Document Setup Wizard

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark

Huskesedler. Design og automatisering af regneark Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse Ark... 3 Diagram... 5 Eksport af data... 6 Fejlretning i formler... 7 Funktioner... 8 Tekstimport... 10 Import

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere