Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser"

Transkript

1 Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse FOA har i perioden gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes arbejdspladser via forbundets elektroniske medlemspanel. Den samlede svarprocenten i undersøgelsen var 60 %, og samlet har erhvervsaktive medlemmer deltaget i undersøgelsen 1. Hovedkonklusionerne på undersøgelsen er: 63 % vurderer, at de har mere travlt på deres arbejde nu end for 1 år siden. Kun 2 % svarer, at de har mindre travlt i dag, sammenlignet med for 1 år siden. 37 % har oplevet fyringer eller afskedigelser inden for det seneste år. 37 % svarer også, at det er blevet sværere at komme på kursus eller få uddannelse. 41 % svarer, at brugen af vikarer er blevet mindre på deres område. 30 % siger derudover, at der er mindre tid til bl.a. rengøring på deres arbejdsplads. TR inddrages i ringe grad i besparelser: Samlet svarer 45 % af medlemmerne med et tillidshverv, at de eller deres kollegaer slet ikke eller kun i ringe grad har været inddraget i, hvordan besparelser skulle gennemføres på deres arbejdsplads. Der er vigtige opgaver i hverdagen, som ikke bliver løst: Over halvdelen af medlemmerne svarer, at der i høj grad eller nogen grad er vigtige arbejdsopgaver, som de ikke har tid til at løse i hverdagen. Følgende eksempler på, hvad disse opgaver er, går igen: o Mangler tid til at være nærværende og lyttende, udvise omsorg. o Ikke tid nok til de børn, der har særlige behov eller handikap, relationsarbejdet forsvinder (både ældre, børn og patienter). o Umuligt at gøre rent inden for den tildelte tid (fx når frekvensen er sat ned til hver 3.uge, så er der mere beskidt). o Mindre tid til at diskutere faglige problemstillinger. o For lidt tid til fordybelse, fx sætte sig ind i nye rehabiliteringsopgaver. Besparelser inden for Social- og Sundhedssektoren: Mindre tid til omsorg og nærvær samt den enkelte opgave: Hele 65 % af både de plejehjemsansatte og hjemmeplejens faggrupper svarer, at der er blevet mindre tid til omsorg og nærvær. Over halvdelen i hjemmeplejen og på plejehjemmene siger også, at der er blevet mindre tid til den enkelte opgave. Hjemmeplejen oplever øget brug af rehabilitering: Knap 60 % af medlemmerne i hjemmeplejen svarer, at de oplever øget brug af træning, der skal gøre de ældre borgere i stand til at klare sig selv i højere grad. Denne udvikling er det kun 27 % af medlemmerne på plejehjemmene, der har oplevet. 1 Antallet af respondenter varierer fra figur til figur. Det skyldes, at spørgsmålene er stillet til forskellige målgrupper, og at nogle medlemmer ikke har svaret på alle spørgsmål. Side 1 af 10

2 Bad til ældre og færre ansatte pr. ældre: Af de medlemmer der er ansat enten i hjemmeplejen eller på et plejehjem svarer 68 %, at de ældre borgere har mulighed for at komme i bad ca. 1 gang om ugen. 27 % svarer 2 gange om ugen eller oftere. Samtidigt siger 73 %, at de ældre, efter deres vurdering, får ligeså ofte bad i dag som for 2 år siden. 14 % svarer, at de ældre får sjældnere bad i dag end for 2 år siden. Færre ansatte pr. ældre borger: 61 % af medlemmerne ansat enten i hjemmeplejen eller på plejehjem mener, at der i dag er færre ansatte pr. ældre på deres arbejdsområde end for 2 år siden. Kun 3 % svarer, at der i dag er flere ansatte pr. ældre end for 2 år siden. Besparelser inden for Pædagogisk Sektor: Færre penge til legetøj - og mindre tid til udsatte børn i daginstitutioner: Over halvdelen af FOAs medlemmer i dagsinstitutioner/sfo svarer, at der i løbet af de sidste 2 år er blevet færre penge til legetøj og materialer. Det samme siger hele 63 % i dagplejen. I daginstitutionerne oplever mere end halvdelen også, at der er blevet mindre tid til udsatte børn. Det samme gælder kun hver fjerde dagplejer. Færre ansatte pr. barn: 52 % vurderer, der i dag er færre ansatte pr. barn, sammenlignet med for to år siden. Mange uddybende kommentarer fra medlemmerne underbygger dette det gennemgående udsagn er, at vi bliver færre voksne til det samme antal, eller flere, børn. Mindre tid til det enkelte barn i daginstitutioner: 7 ud af 10 medlemmer i daginstitutioner mener, at de i løbet af de seneste 2 år har fået mindre tid til det enkelte barn. Til sammenligning svarer 6 ud af 10 medlemmer i dagplejen, at der er den samme tid i dag som for 2 år siden, og kun knap 27 % vurderer, at de i dag har mindre tid til det enkelte barn. Travlhed på jobbet, fyringsrunder, og sværere at komme på kursus 63 % - eller medlemmer - vurderer at de har mere travlt på deres arbejde i dag end de havde for 1 år siden. Kun 2 % svarer, at de har mindre travlt i dag, sammenlignet med for 1 år siden. Det viser figur 4 herunder: Figur 1. Prøv at tænke 1 år tilbage. Har du mere eller mindre travlt på dit arbejde nu end for 1 år siden? Antal svar i alt: Inden for det seneste år har 37 % af medlemmerne derudover oplevet fyringer eller afskedigelser, ligesom 37 % mener, at det er blevet sværere at komme på kursus eller få uddannelse. Side 2 af 10

3 41 % svarer, at brugen af vikarer er blevet mindre på deres område. 30 % siger derudover, at der er mindre tid til bl.a. rengøring på deres arbejdsplads. Det viser figur 5 herunder: Figur 2. Prøv at tænke 1 år tilbage. Har du oplevet et eller flere af følgende forhold på dit område inden for det seneste år? Du kan vælge flere svar. Antal svar i alt: Side 3 af 10

4 Vigtige opgaver som ikke bliver løst Samlet svarer 55 % af medlemmerne inden for alle fire sektorer, at der i høj grad eller i nogen grad er vigtige arbejdsopgaver, de ikke når eller har mulighed for at løse. Kun 14 % svarer, at det er der slet ikke. Figur 3. Er der vigtige opgaver på dit arbejde, som du ikke har mulighed for eller tid til at løse i hverdagen? Antal svar: De medlemmer der har svaret, at de i høj grad eller i nogen grad har opgaver, som de ikke har mulighed for at løse i hverdagen, har kunnet uddybe hvilke opgaver dette er. Følgende går igen i deres svar: Mangler tid til at være nærværende og lyttende, udvise omsorg Ikke tid nok til de børn, der har særlige behov eller handikap, relationsarbejdet (både ældre, børn og patienter). Patientkontakt, -samtaler og sociale relationer. Umuligt at gøre rent inden for den tildelte tid (fx når frekvensen er sat ned til hver 3.uge, så er der mere beskidt) Mindre tid til at diskutere faglige problemstillinger For lidt tid til fordybelse, fx sætte sig ind i rehabiliteringsopgaver Der er ikke tid til at opdatere journaler og handleplaner Figur 4. I hvilken grad har du og dine kollegaer været inddraget i, hvordan besparelserne skulle gennemføres på jeres arbejdsplads? Antal svar: 428. Spørgsmålet er stillet til de medlemmer, der har angivet at de har et tillidshverv (TR, FTR, AMR eller TR/AMR). Spørgsmålet er stillet til både kommunalt, privat, regions- og statsansatte medlemmer inden for alle faggrupper og -områder. Side 4 af 10

5 Mindre tid til omsorg og nærvær samt den enkelte opgave Medlemmerne i social og sundhedssektoren, som er beskæftiget enten i hjemmeplejen eller på et plejehjem/aktivitetscenter, er blevet bedt om at angive, hvilke forhold de har oplevet på deres arbejdsplads de sidste 2 år. Hele 65 % af både de plejehjemsansatte og hjemmeplejens faggrupper svarer, at der er blevet mindre tid til omsorg og nærvær. Over halvdelen hhv. 55 % i hjemmeplejen og 52 % på plejehjemmene siger også, at der er blevet mindre tid til den enkelte opgave. Knap 60 % af medlemmerne i hjemmeplejen svarer, at de oplever øget brug af træning, der skal gøre de ældre borgere i stand til at klare sig selv i højere grad. Denne udvikling er det kun 27 % af medlemmerne på plejehjemmene, der har oplevet. Det viser figur 10. Figur 5. Prøv igen at tænke 1 år tilbage. Har du oplevet nogle af de følgende forhold på dit område inden for det seneste år? - Du kan vælge flere svar. Besparelsestype Hjemmeplejen Plejehjem/-center/ aktivitetscenter Ændret visitation (fx gået fra rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge) 42% 23% Mindre tid til den enkelte opgave 55% 52% Mindre tid til omsorg og nærvær 65% 65% Færre udflugter og ture 14% 40% Færre aktiviteter 21% 37% Ansættelse af flere ufaglærte og færre uddannede 26% 25% Sværere at få hjælpemidler 23% 22% Reducering af natbemandingen (fx gået fra to personer til én person) 25% 23% Mindre tid mellem hvert besøg i hjemmeplejen 2 61% 0% Øget brug af træning så ældre i højere grad kan klare sig selv(hverdagsrehabilitering) 59% 27% Nej, jeg har ikke oplevet nogen af disse forhold 3% 7% Ved ikke 2% 3% I alt 100% 100% Antal respondenter i alt der har afgivet ét eller flere svar inden for hhv. hjemmeplejen: 397, og plejehjem/aktivitetscentre: 665. Ældre borgere får bad 1-2 gange om ugen og der er blevet færre ansatte pr. ældre Af de medlemmer der er ansat enten i hjemmeplejen eller på et plejehjem svarer 68 %, at de ældre borgere har mulighed for at komme i bad ca. 1 gang om ugen. 27 % svarer 2 gange om ugen eller oftere. Samtidigt siger 73 %, at de ældre, efter deres vurdering, får ligeså ofte bad i dag som for 2 år siden. 14 % svarer, at de ældre får sjældnere bad i dag end for 2 år siden. Det viser figur 11 og 12 herunder: Figur 6. Hvor ofte har ældre borgere på dit arbejdsområde generelt set mulighed for at komme i bad? 2 Dette spørgsmål er kun stillet til medlemmer der arbejder i hjemmeplejen. Derfor er svarprocenten for medlemmer ansat på plejehjem eller aktivitetscentre lig 0 ved dette spørgsmål. Side 5 af 10

6 Antal svar i alt: Spørgsmålet er stillet til medlemmer inden for Social- og Sundhedssektoren, der enten er ansat i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud). Figur 7. Prøv at tænke tilbage på de seneste 2 år. Får de ældre på dit arbejdsområde oftere bad eller sjældnere bad i dag end for 2 år siden? Antal svar i alt: Spørgsmålet er stillet til medlemmer inden for Social- og Sundhedssektoren, der enten er ansat i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud). 61 % af medlemmerne ansat enten i hjemmeplejen eller på plejehjem mener, at der i dag er færre ansatte pr. ældre på deres arbejdsområde end for 2 år siden. Kun 3 % svarer, at der i dag er flere ansatte pr. ældre en for 2 år siden. Det viser figur 13: Figur 8. Prøv igen at tænke tilbage på de seneste 2 år. Er der i dag flere eller færre ansatte pr. ældre borger på dit arbejdsområde, end der var for 2 år siden? Side 6 af 10

7 Antal svar: Spørgsmålet er stillet til medlemmer inden for Social- og Sundhedssektoren, der enten er ansat i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud). Besparelser på Børneområdet Over halvdelen af FOAs medlemmer i dagsinstitutioner/sfo oplever, at der i løbet af de sidste 2 år er blevet færre penge til legetøj og materialer. Det samme siger hele 63 % af dagplejen. I daginstitutionerne oplever mere end halvdelen (56 %) også, at der er blevet mindre tid til udsatte børn. Dette gælder kun hver fjerde dagplejer. Der er desuden 15 % af dagplejens medlemmer som svarer, at de ikke har oplevet nogle af de nævnte forringelser/forhold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Det samme siger kun 5 % af medlemmerne i daginstitutionerne, hvilket fremgår af figur 14 herunder: Figur 9. Prøv igen at tænke 1 år tilbage. Har du oplevet nogle af de følgende forhold på dit arbejdsområde inden for det seneste år? - Du kan vælge flere svar. Besparelsestype Daginstitution/SFO Dagplejen Færre pædagogiske aktiviteter 46% 16% Færre udflugter og ture 55% 40% Færre penge til legetøj og materialer 53% 63% Forringet madordning 3 7% 0% Reduceret åbningstid 9% 0% Flere lukkedage 14% 0% Udvidet forældrebetaling, f.eks. til bleer eller frugtordning 12% 4% Færre dagplejepædagogtimer 4 0% 46% Mindre tid til udsatte børn 56% 25% Tidligere overflytning fra vuggestue/dagpleje til børnehave og SFO 34% 33% Andre forhold, skriv gerne hvilke: 5% 3% Nej, jeg har ikke oplevet nogen af disse forhold 5% 15% 3 Følgende tre spørgsmål er ikke stillet til medlemmer i dagplejen: Forringet madordning, reduceret åbningstid samt flere lukkedage. Derfor er svarprocenten for dagplejen på disse tre kategorier lig 0. 4 Kategorien færre dagplejepædagogtimer er kun stillet til medlemmer i dagplejen. Svarprocenten for daginstitution/sfo er derfor lig 0 ud for dette spørgsmål. Side 7 af 10

8 Ved ikke 5% 3% I alt 100% 100% Antal respondenter i alt der har afgivet ét eller flere svar inden for hhv. dagplejen: 220, og daginstitution/sfo: 151. Færre ansatte pr. barn og mindre tid til det enkelte barn Over halvdelen af de medlemmer, der arbejder enten på en skole, i SFO eller daginstitution, siger at der i dag er færre ansatte pr. barn på deres område sammenlignet med for to år siden. Figur 10. Prøv at tænke tilbage på de seneste 2 år. Er der i dag flere eller færre ansatte pr. barn, end der var for 2 år siden? Antal svar: 163. Spørgsmålet er stillet til medlemmer inden for Pædagogisk Sektor, der arbejder enten på en skole, rådhus, bibliotek, SFO eller i en daginstitution. Både medlemmerne i daginstitutioner/sfo, på skoler og biblioteker samt inden for dagplejen, har svaret på om de har fået mere eller mindre tid til det enkelte barn sammenlignet med for 2 år siden. 7 ud af 10 medlemmer i daginstitutioner mener, at de i løbet af de seneste 2 år har fået mindre tid. Det viser figur 16 herunder: Figur 11. Prøv at tænke tilbage på de seneste 2 år. Har du fået mere eller mindre tid til det enkelte barn i løbet af de seneste 2 år? Side 8 af 10

9 Daginstitution/SFO, rådhus, bibliotek og skole 4,3% 0,6% Mere tid 23,5% Der er den samme tid 71,6% Mindre tid Ved ikke/jeg arbejdede ikke på området for 2 år siden Antal svar: 162. Spørgsmålet er stillet til medlemmer inden for Pædagogisk Sektor, der arbejder enten på en skole, rådhus, bibliotek, SFO eller i en daginstitution. Et andet billede tegner sig for dagplejen. Her svarer 6 ud af 10 medlemmer, at der er den samme tid i dag som for 2 år siden, og kun knap 27 % vurderer, at de i dag har mindre tid til det enkelte barn. Det fremgår af figur 17 herunder: Figur 12. Prøv at tænke tilbage på de seneste 2 år. Har du fået mere eller mindre tid til det enkelte barn i løbet af de seneste 2 år? 2,7% 2,7% Dagplejen Mere tid 26,9% Der er den samme tid Mindre tid 67,6% Ved ikke/jeg arbejdede ikke på området for 2 år siden Antal svar: 219. Spørgsmålet er stillet til medlemmer inden for Pædagogisk Sektor, der arbejder i dagplejen. Side 9 af 10

10 Undersøgelsens metode Undersøgelsen om er foretaget via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden. Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. I alt aktive medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen erhvervsaktive medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud det svarer til 57,7 procent. Herudover var der 96 medlemmer eller 2,3 procent, der afgav nogen svar. Den samlede svarprocent (inkl. nogen svar) var således 60, hvilket ligger på linje med andre undersøgelser via FOAs medlemspanel. 82 % af de medlemmer, der deltog i undersøgelsen, arbejder i en kommune eller en selvejende institution. 13 % er ansat i regionerne, og 3 % er beskæftiget i den private sektor. 11 % af de medlemmer, der deltog i undersøgelsen (267 respondenter), har et tillidshverv enten som arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant (herunder fælles- og tillidsrepræsentant) eller tillids- og arbejdsmiljørepræsentant respondenter eller 89 % af dem, der deltog i undersøgelsen har ikke et tillidshverv. Svarene er vægtet for tillidshvervs- og sektortilhørsforhold. 5 Undersøgelsens respondenters fordeling på faggruppeområder: Fagområde/arbejdssted Respondenter Procent I hjemmeplejen ,0% På et plejehjem/plejecenter (herunder aktivitetscentre eller genoptræningstilbud) På en skole (ikke SFO), rådhus, bibliotek eller lignende ,0% 95 3,9% I en daginstitution eller SFO 241 9,8% I dagplejen ,2% På et hospital/sygehus 224 9,1% I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien 40 1,6% I socialpsykiatrien 101 4,1% På specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende) Jeg er ikke i arbejde for tiden (fx ledig, på barsel eller lign.) 123 5,0% 98 4,0% Jeg er gået på pension/efterløn 18 0,7% Andet, skriv venligst hvad 165 6,7% I alt ,0% 5 Medlemmerne af FOA tilhører én af de følgende fire sektor: Kost- og Servicesektoren, Pædagogisk Sektor, Social- og Sundhedssektoren eller Teknik- og Servicesektoren. Side 10 af 10

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse 26. august 2010 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om sommerens debat om deres arbejde FOA har i perioden 13.-23. august 2010 gennemført en undersøgelse om sommerens debat om

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere