SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering og derfor ikke har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener på baggrund heraf, at omkostningerne til udbedring af det nævnte klagepunkt burde dækkes af den indklagede bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad pkt. 1 Isolering på loft: Den bygningssagkyndige mener, at han har taget forbehold for besigtigelse af tagrummet, hvorfor han ikke har set den ødelagte isolering. Den bygningssagkyndige havde ikke opdaget loftslemmen der var placeret i udhænget, og han henviser også til, at sælger har oplyst, at der ikke var adgang til loftet. Den bygningssagkyndige har genbesigtiget ejendommen efter henvendelse fra klager, og kunne i den forbindelse se, at der ikke var gangbro i loftsrummet, og at højden i tagrummet var begrænset. Den bygningssagkyndig har i tilstandsrapporten af den xx.xx.2007 på side 6 nævnt følgende: Pkt. Bemærkninger: Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges. Ingen loftslem, derfor kunne loftet ikke synes.

2 Vejret på besigtigelsestidspunktet: Vejret var solrigt på tidspunktet for besigtigelsen i forbindelse med afholdelse af synog skønsforretning. Øvrige forhold: Ejendommen er opført i Ejendommen er opført med facader i gule mursten. Tagkonstruktionen er udført med gitterspær og med saksespær. Taghældningen er ca. 15 grader. Tagdækningen er eternittagplader. Der er tilhørende garage og carport. Under skønsforretningen forklarede klager, at han havde set på huset 3-4 gange før købet. Under den første besigtigelse var ejendomsmægleren til stede. Under de andre besigtigelser var klagerne alene. Ejendommen købes den xx.xx.2008 og overtages den xx.xx Klager forklarer: Ad pkt. 1 Isolering på loft: Efter overtagelsen påbegynder klager en gennemgribende renovering af ejendommen. Klager begynder i pejsestuen med at udskifte de eksisterende trælofter til gipslofter. I forbindelse med demontering af trælofterne falder isoleringen ned. Det viser sig at der sandsynligvis har været en mår i isoleringen. Klager tager herefter kontakt til sin advokat. Advokaten kontakter den bygningssagkyndige, der genbesigtiger ejendommen og får på dette tidspunkt forevist loftslemmen i udhænget. Den bygningssagkyndige afviser at være erstatningspligtig for forholdet. Klager indhenter et tilbud på udskiftning af loftsisoleringen. Klagers advokat henvender sig til Ankenævnet og efterfølgende anmeldes sagen

3 også over for ejerskifteforsikringsselskabet. Forsikringsselskabet har oplyst, at man vil afvente sagens udfald ved Ankenævnet. Klager oplyser på forespørgsel fra skønsmanden, at der var gangbro i loftsrummet, og at den er blevet hævet i forbindelse med efterisolering. Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 1. Isolering på loft Der kunne konstateres følgende: Ved besigtigelsen blev der konstateret følgende: Udvendig besigtigelse: Skønsmanden kunne konstatere følgende: 1. Skønsmanden kunne se, at loftslemmen var indfældet i underbeklædningen. Lemmen var udført i samme brædder som underbeklædningen, og der var ikke udført karm. Indvendig besigtigelse i tagrum: 1. Der var meget begrænset højde og plads at bevæge sig på, og der var ikke fast gangbro fra lem til midtergangbro. Pladsen var begrænset som følge af den lave taghældning og hvor der var anvendt saksespær kunne loftsrummet ikke besigtiges. 2. I tagrummet ovenfor loftslemmen havde klager fået foretaget efterisolering ovenpå den oprindelige isolering. 3. Skønsmanden har løftet den nye isolering 4 steder i loftsrummet for at kunne besigtige den oprindelige isolering. Ved alle 4 kontrolpunkter bestod den oprindelige isolering af 1 lag ca. 50 mm glasuld og ca. 50 mm rockwool isolering. Skønsmanden kunne ikke konstatere, at

4 isoleringen skulle være i en dårligere forfatning end forventeligt i en ejendom fra Skønsmanden er herefter kravlet hen for at besigtige isoleringen over stuen hvor der var anvendt saksespær. Ved at betragte området kunne ses, at isoleringen ikke lå korrekt, og at det øverste lag glasuld var delvist medtaget sandsynligvis på grund af mårangreb eller lignende. Skønsmanden løftede det øverste lag glasuld isolering og kunne se, at der også her var anvendt et underliggende lag af ca. 50 mm rockwool isolering. Skønsmanden vurderer, at det underste lag sandsynligvis var intakt. Ad 1. Konklusion: Skønsmanden vurderer med baggrund i det foregående: 1. Skønsmanden vurderer, at den bygningssagkyndige har oplyst, at der ingen loftslem er, hvorfor loftsrummet ikke kunne besigtiges. 2. Skønsmanden vurderer også, at lemmen der er indfældet i underbeklædningen kan være vanskelig at få øje på, specielt når man på forhånd har fået oplyst, at der ikke er adgang til loftet. 3. Skønsmanden vurderer, at den forholdsvis lave højde i tagrummet ville få mange bygningssagkyndige til at fravælge besigtigelse af dette, da det er meget besværligt at komme derind og bevæge sig rundt. 4. I tagrummet over den del af huset hvor loftslemmen giver adgang til huset vurderer skønsmanden ikke, at den oprindelige isolering er ringere end hvad man kan forvente af en ejendom fra I loftsrummet over stuen hvor der er anvendt saksespær vurderer skønsmanden, at det øverste lag 50 mm glasuld isolering delvist var defekt.

5 6. Skønsmanden kan ikke afgøre hvorvidt der var gangbro på tidspunktet for udfærdigelse af tilstandsrapporten, idet klager og den bygningssagkyndige ikke er af samme opfattelse. Ad 1. Fejl og forsømmelser: Skønsmanden vurderer med baggrund i ovennævnte ikke, at den bygningssagkyndige har begået fejl og forsømmelser i forbindelse med besigtigelse af tagrummet og dermed loftsisoleringen. Skønsmanden vurderer dog, at den bygningssagkyndige på trods af, at loftslemmen kan være vanskelig at få øje på, burde have opdaget denne, da den befinder sig umiddelbart ved hovedindgangen. Se i øvrigt under forligsdrøftelser. Ad. 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Skønsmanden vurderer, at følgende udbedringsarbejder skal foretages. 1. Demontering og genmontering af taget over stueområdet, idet der ikke er adgang til tagrum. 2. Fjernelse af det øverste lag 50 mm glasuld isolering. 3. Montering af et nyt lag 50 mm isolering. Skønsmanden vurderer, at nævnte arbejder kan udføres for: Kr ,00 incl. moms Skønsmanden har kun indregnet erstatning for det ødelagte isoleringslag. Ad 1. Forbedringer: Skønsmanden vurderer med baggrund i ejendommens alder på ca. 47 år, at forbedringsudgifterne kan fastsættes til 50 % af udbedringsomkostningerne. Med baggrund i ovennævnte skønnes forbedringsudgiften at udgøre:

6 Kr ,00 incl. moms Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Skønsmanden forelagde sit syn på sagen, og efter drøftelse mellem skønsmanden og parterne blev der indgået følgende forlig: Den bygningssagkyndige indbetaler kr ,00 til klagers advokat inden 14 dage som endelig afgørelse på klagepunktet. Beløbet er til dækning af udgiften til indkøb af isolering i en tykkelse på ca. 50 mm på arealet over stuen. Skønsmanden gjorde opmærksom på, at der vil fremkomme et beløb til betaling fra Ankenævnet. Ad 1. Eventuelt Ingen bemærkninger.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere